Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.09.1971
  • EGEMENLİKLERE SAYGI ve BREJNEV SÜPER devletler,başka ülkelerin içişlerine karışmalarının yol açtığı tepkiler ve direnişlerin gittikçe büyümesi sonucunda tutumlarını değiştirmek zorunda kalmaktadırlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1971
  • israil Konsolosu Efraim Elrom'un Kaçırılırı sırasında aldığı yaralardan kanlanan ve tethişçiler tarafından değiştirilip Seyhan apartmanında bırakılan kanlı aynı apartmanın başka bir dairesinde oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1971
  • 00m^^mmmmmmmm!anım Dünkü soygunda öldürülen veznedar İsh;ık Inci'nin kimlik kartı tshak İnci'nin,üç ay önce ölen eşi ile çekilmiş resmi rköy'ae ir veznedar duruldu,249 bin lira kaçın!İki meçhul soygun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1971
  • İDİLEPİĞİ FAKÜLTEYE GİREMEYEN ve BEKLEMELİ ÖĞRENCİLEREîl BİR ÖĞRETİM YILI SÜRELİ ÜNİVERSİTEyeHAZIRLIK FEN SINIFI öğretim devreler 5 Kasım 1971 1 Haziran 1972 6 Aralık 1971 1 Haziran 1972 Geniş bilgi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1971
  • "i&wfjk Temizlik Melekleri,temizlik işçileriyle elele.TEMİZLİK MELEKLERİ KOLLARI SIVADI Bir Temizlik Meleği «Temizlik Melekleri» de şehri kirletenleri uyaracak i ve İstanbul'un temiz olma-Bj sına çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1971
  • 19 karışmayac H Tito üe görüşen Brejnev,komünist ülkelerin ege menliğini sınırlandırmak istemediklerini söyledi.BELGRAD,AP,AA.THA YUGOSLAVYA'YA 4 günlük resmi bir ziyaret 3'apmakta olan Sovyet Komünis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1971
  • Altın Koza'nın Yılma;Güney aldı ADANA,ÖZET,Bu yılki Adana Altın Koza Film Festivali jürisi,dün çalışmalarını tamamlamış ve sonuçlan açıklamıştır.Jürinin 8 saate yakın süren ve zaman zaman tartışmalı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1971
  • Ünlü İngiliz yazarı Anne Maybury'nin heyecan arayanlara armağanı.PAZAR GÜNÜ Milliyet'fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1971
  • Orel:"Gençlerin beşte biri yüksek tahsil yapmalı,gerisi hayata atılmalı,tZMİR.THA Millî Eğitim Bakanı Şinasi Orel,İzmir'deki Millî Eğitim Müdürleri seminerinde yaptığı konuşmada,«Millî eğitimimizde bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1971
  • Prof.Aren'in tahliyesine karar verildi ANKARA,THA Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Üç Numaralı Askerî Mahkemesinde dün TÎP yöneticilerinin yargılanmalarına devam edilmiş,sanıkların sorgusu tamamlanmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1971
  • DP:"Hazır reform tasarısı varsa Meclise getirilsin,ANKARA,ÖZEL Demokratik Parti Merkez İdare Kurulu dün yaptığı toplantıdan sonra bir bildiri yayınlayarak,«Hazır reform tasarıları varsa,meclislere get
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1971
  • H 65 yıldır siyasef hayatında olan İnönü,orgeneral,dışişleri bakanı,başbakan,cumhurbaşkanı oldu.ANKARA,AA.Al Eylül 1883'de İağuL mir'de doğan İsmet İnönü,bugün 88 yasına girecektir.înönü,doğum gününü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1971
  • İNÖNÜ'YE SATAŞMA OLUNCA NECUSÎE KAVGA CIIlI ANKARA,ÖZEL Sıkıyönetimin iki ay uzatılması konusu dün Türkiye Büyük Millet Meclisinin birleşik oturumunda tartuşhrken AP'U senatör Ahmet Nusret Tuna'nın ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1971
  • Erim,ilk reform tasarısının bugün A1ec/se verileceğini söyledi İçişleri Bakanı,çocuk kaçırıp fidye almak isteyen "Siyah Lâ!e„ örgütünün meydana çıkarıldığını söyledi ANKARA,ÖZEL SIKIYÖNETİMİN iki ay d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.09.1971
  • Kaçak eşya getiren şilebe el kondu Geçen yıl temmuz ayında Yunanistan'dan mal getiren «Xena» şilebi,içinde kaçak eşya bulunduğu için müsadere edilmiş,bu sürede kaçak malları kovacak bir yer bulunamadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.09.1971
  • ET MES'ELESi ŞÜKÜR yetiştirene;nihayet İstanbul'da da iyi kötü bir televizyon var.iyi kötü diyorum;çünkü henüz ne program,ne de yayın tekniği düzelmiş,ikmal edilmiş değil.Bekleriz.O da olur.Geren akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1971
  • TEFEKKÜR Geçirdiğim kalp krizini derhal müdahale ederek E beni ölümden kurtaran E Dr.Nevin ÖZCAN ve İ Prcf.Dr.Mıı ÖZCÂN'a j kaldırıldığım İstanbul Göğüs Cerrahisi Merkezinde gördüğüm fevkalâde ihtimam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1971
  • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İstanbul Emlâk ve İnşaat Müdürlüğünden 1 Müdürlüğümüz Fındıklı işham ihtiyacı 100 ton,Zeyrek ve Vişnezade blok apartmanları için 550 ton,cem'an 650 ton Fuel-Oil evsaf ve idari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1971
  • Sahibi:Mill,vet 0«z»t»clliW ERCÜMENT KARACAN Crenel Tayın Müdürü.ABDt İPEKÇİ Müessese Müdürü:NURETTİN DEMİRKOL BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR BASILDIĞI XER i H 1 L L 1 İ 1 MATBAASI İSTANBUL Haber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1971
  • Vakit Güneş 5 47 1141 12 06 15 30 Akşam 18 04 12 00 Vatsı msab 4 10 10 03 Vasat?131 Ezani 600 924 24 EYLÜL 1971 Hicri 1391,ŞABAN 3 Rum!1387.EYLÜL 11 ti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1971
  • THY A.O.Teknik Müdürlüğünde Muhteüf Görevlerde İstihdam EdiSnek Üzere Yüksek Kimya Mühendisleri,Endüstri ve Makina Mühendisleri ile tktisat Fakültesi mezunu,İktisadî ve Ticarî tümler Akademisi mezunu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1971
  • Bu işaret yeryüzünün 127 ülkesinde 'ün garantisidir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1971
  • Içerdekiler ve dışardakiler J1 J OKUZ Eylül perşembe günü,New York'un «Attica» cezaveinde bin kadar tutuklu ayaklanmaktadır.İsyancıların çoğu zenci yahut Portorikoludur.38 gardiyanı ve sivil memuru re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1971
  • VEFAT Ankara eşrafından merhum Demirci Osman Ağanın oğlu,Yargıtay Üyesi Hakkı İçli'nin ve zllccaclyeci Cemal İçli'nin ağabeyleri,Kavukçu ailesinin kardeşleri,Hacı Mehmet İçil 23/9/1971 günü Hakkın rah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1971
  • SATILIK 19B8 MERCEDES 26.000 Kim.Tel:26 20 53 Milliyet 13144
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1971
  • MEVLiD-i ŞERİF Bizleri unutulmaz acılar içinde bırakarak ebediyete intikal eden çok kıymetli aile büyü-ğümüz,sevgili annemiz,eşsiz insan,salihat-ı nisvandan merhum YE CiDCD'1 t in Hakkın rahmetine kav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1971
  • Saraçoğlu zade Hacı Rıfat beyin oğlu,Leman Saraçoğlu'nun eşi,Türkiye Garanti Bankası İstanbul Şubesi Müdürü Fethi Saraçoğlu'nun ve Şadırvan mobilya mağazası sahibi Yılmaz Saraçoğlu'nun babaları,Ayfer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.09.1971
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Sanayileşen ve kalkınan bir ülke olan Türkiye'de,büyümenin ve farklılaşmanın yarattığı sorunlara eğilebilme yeteneği,CHP'ye demokratik yollardan tekrar iktidar olabilme şansın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.09.1971
  • LİSE ve ORTA OKULLARDA DERSLER YARIN BAŞLIYOR ANKARA,THA Orta dereceli okullar yarın açılacaktır.Bu okullarda 1971—72 öğrenim yılı için kayıt ve kabul işlemleri de aynı gün sona erecektir.Bu konuda TH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1971
  • Uğur ve Demir için CHP Grubunda görüşme istendi ANKARA,THA CHP Millet Meclisi Grup Başkanvekillerinin partilere hazine yardımı ve milletvekil maaşları ile ilgili Anayasa değişiklikleri yapılırken Mill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1971
  • HERBİE,MANISı h istanbul Konsere GfrCLERNve MÜZKSEVKLKN DEK39'bütün bieten ükenmis inin r MÜZİKSEVERLERE TEŞEKKÜR EDER HERBİE MANİM,AIR ve SONNY SHARROCK'un ANKARA KONSERLERİ İÇİN BİLET SATİŞLARİ DEVA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1971
  • DUYURU T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BİLDİRİLMİŞTİR T.C.Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ile Beynelmilel Yataklı Vagonlar Şirketi arasındaki sözleşme 31/3/1972 tarihinde sona erecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1971
  • Gümrük ve Tekel Bakanlığından 5383 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre bu yıl bütün yurda şâmil bulunmak üzere Gümrük Komisyonculuğu yazılı imtihanları 27 eylül 1971 pazartesi günü,Komisyoncu Yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1971
  • m ye mmmım Hiçbir mamulümüz icın tam ithal malı kalitesinde değildir dedirtmedik.CEVİZLİ TUGAY YOLU NO "75 KARTAL-İSTANBUL Tel 53 41 89 533987 FİLİZ reklam*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1971
  • Amerika B.M.'de yenilgiye uğradı fl iki Çin'in durumunun aynı zamanda ele alınmasını öngören teklif reddedildi.NEW YORK,AA,AP.THA »Amerika,Kızıl Çinin Birleşmiş Milletlere alınmasını ön gören tasarısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1971
  • Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesinin 29 temmuz 1971 tarih ve 4097 sayılı yazılarıyla yardımcı ders kitabı olarak kabul edilen Faik Sabri Duran'ın BÜYÜR ATLAS'ı 1970 genel nüfus sayımının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1971
  • iDUNmDA NATO BAŞKOMUTANI General Andrew Goodpaster Londrada düzenlenen basın toplantısında «Varşova Paktı ülkelerinin askerî gücünün NATO'yu aştığını» söyledi,müttefiklerin gözlerini açmalarını istedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1971
  • Hollanda'da bir Türk işçisi öldü LAHEY,KÂMURAN SÜMERCAN bildiriyor Hollanda'nın Hilversum şehrinde bir lokantanın mutfağında çalışan 34 yaşındaki Arslan Elvan işbaşında ölmüştür.Kaza nedeni ile şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1971
  • Istanbul üniversitesi giriş puanları açıklandı I Ön kayıtlar 7,8,9 ve 11 ekim günleri bütün yurttaki bürolarda yapılacak.STANBUL Üniversitesinin çeşitli fakülte ve bölümlerinde tin kayıtlar İçin gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1971
  • YAKACIK RUH ve SİNİR Kliniçi modern metodlarla hizı ete girmiştir.ADRES:Yakacık Soğanlıköy Kirazlı durak.Tel:58 23 84 53 3019 Milliyet 13185
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1971
  • İKİNCİ DAVET SUNTA TAKTA SANAVii T.A.Ş.İDARE MECLİSİNDEN Şirketimizin yeniden arttırılan 15 milyon TL.'lık sermayesini taahhüt eden hissedarlarımızın %50 nlsbetinde olan 2.ve 3.apel bedellerini bir ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1971
  • SATIŞ TEMSİLCİSİ KURSU KAYITLAR BAŞLAMIŞTIR DERSLER 30 EYLÜL 1971 PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLAYACAKTIR KURS PROGRAMI M.E.B.TALÎM VE TERBÎYE DAİRESİNCE TASDÎK EDİLMİŞTİR.KURSTA BAŞARI GÖSTERENLERE MİLLÎ EĞİTİMD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1971
  • KAMU OTUNA AÇIKLAMA ATAŞ Rafinerisinde Petrol İş Sendikası tarafından başlattırılan ve yurdumuzda akaryakıt sıkıntısına ve büyük ekonomik zararlara sebebiyet verebilecek nitelikte olan grev haklı sebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1971
  • Kıbrıs Değiştirme w HS gidiyor İSKENDERUN,THA Kıbns Türk Kuvvet-İ leri Değiştirme Birliği 26 eylül pazar günü i «Erkin» gemisiyle hat reket edecektir.İskenderun Belediye-İ si,cumartesi gecesi Birliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.09.1971
  • Woolmark etiketi taşıyan umas ve jarseler kuru temizlemede en iyi sonucu verir.Deforme olmaz.Solmaz.Saf Yeni Yün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.09.1971
  • Vf E Onu görünce:«Lachmann nerde?diye sordum.«Yukarda.Taptığı kadının yanında.«Bugün işinin rastgideceğini sanır mısın?«Hayır.Kadın onu Meksikalıyla birlikte yemeğe götürecek.Parayı onun ödemesine izi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1971
  • SOLÜ-£DÎNİ-DON DUAN OKULU n BURASI il TANJ^J »CIZLARI J ORUSUN AMİNİ!r t' NEVtN NESIDJÇ.ACE"P BueASl.HAOI pueuM GİDİP lûr.i ;OGRHNB'-J\TUZU LÎM.MERfFn_BARI RÛRAb U KARDEŞ'.y ÖNCE î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1971
  • &AN * Bit?AA OOZE ŞAJPVCA AUPIAA SEV.GİL.İAA.5^/Hf~/^tEN AM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1971
  • II II II 8 8 Yazan:Charles V/illiams Çeviren:Mürvet Biranü «Her zaman ne yapacağı belli olan sevgili Bay Harlan-Çantasını alarak devam etti:«Birşey daha var-«Ne o?Hafif bir sesle ^evap verdi:«Elvedamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1971
  • tf^/J OĞLAK BURCU E g» Çalışma yerinizde «mirlerinizden takğ dir göreceksiniz.Ayrıca çok sevinece-E Siniz bir de mektup alacaksınız.KOVA BURCU f?i Bugününüz sürprizlerle dolu geçecek.E C7a Bunlar lehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1971
  • BULMACA 1 2 î 3456789 10 2 prl 3 4 5 m 6 7 1 MM 8 9 Tl ı SOLDAN SAĞA:I Bir işi devamlı yaparak elde edilen ustalık;Dolayısıyla anlatma.2 önem ve değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamaklara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1971
  • Vvfoolmark etiketi taşıyan yünlü mamuller SAF içinde suni elyaf bulunmayan)YENiYÜN'den doğrudan doğruya yapağıdan)İmal edilir.Arayınız!Saf Yeni Yün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1971
  • T.P.A.O.İZMİR RAFİNERİSİ TESİS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEKNİK ELEMAN ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O.tzmir Rafinerisinde çalış» tınlmak üzere aşağıda belirtilen evsafta eleman alınacaktır.1.30 yaşım ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1971
  • »1 DOĞUM VE TEŞEKKÜR İ Oğlumuz KORAY DU-i RANBERK'in doğumunu İ dostlarımıza müjdeler,Opr.Dr.Oktay C.Akkent'e l Pakize Tarzi Kliniği dok-E torlarına,hemşirelerine ve i personeline gösterdikleri sı-5 ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.09.1971
  • Sakat olmak sue değil-sakatı ciu'sii/ve issiz bırakmak fUHKİYK SAKATLAR DERNEĞİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.09.1971
  • El ESİ E53i^3 Î^T^fTı^PE.Tal HASAN PU^UR 4i OTOBÜS ŞİRKETİNİN MERKEZİ ARANIYOR î z ÎRAAT Yüksek Mühendisi Rainiz Yılmaz bu ayın onikisinde saat 21.15'de İzmir'e gitmek için İstanbul'dan otobüse bindi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1971
  • GEÇİM ZORLUĞU YE KAZALAR r SON günlerde büyük bir artış gösteren trafik kazalarının oluş nedenleri hakkındp muhtelif kimselerce çeşit li fikirleri ileri sürüldü vt bu hal dikkatsizlik uyku suzluk bilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1971
  • y.vğ*.Fotoğraflar:Yazı:ÇELİŞKİ SUAVİ SONÂRİ HİKMET SAIM GARİPLİKLER KITASI AMERİKA SİHİRBAZ DLUNCE ONCE ONUN EVİNİ,SONRA BUTUN KOYU YAKIYORLAR Bir livaro,ok atışındaki ustalıçını ispat etmek için elin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1971
  • ÇATI TADİLAT ve ONARIMI YAPTIRILACAKTIR 1 Bankamızın Yenlköy Salt Halim Pasa Yalısı çatısının projesine göre onarımı yaptırılacaktır.2 frıale kapalı zarf usulü İle teklif alma esasına göredir.8 tş esa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.09.1971
  • ISTANBI'l DEVLET MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN 1472 sayıl)kanunla Akademimize bağlanmış ve:Istanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Galatasaray Mühendislik yüksek okulu İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.09.1971
  • Günlük çalışma;hem hocaları,hem turistleri m'ramın edecek yangın söndürme faaliyeti «tulumbacı» birliğinin komutanı önünde yapılan geçit töreniyle sona erer!Küçük itfaiyecilerin çalışmalarda ve törenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Turizm
  • 24.09.1971
  • motel DENİZKENT Şâhâne yemek ve servisiyle aynen evinizdir.Nefis plaj ve deniz,yüzde havuzu,tenis,voleybol,basketbol,ping pong,mini golf MÜSTAKİL GECE KULÜBÜ 2 kişi komple pansiyon 120 TL.Rezervasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Turizm
  • 24.09.1971
  • SALAKO okudunuz mu kitapc ıntzda Poyrazlan 2371 13175
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Turizm
  • 24.09.1971
  • SİNEMALAR İSTANBUL ANKARA 64 16 86 1.Levent)Korkunç Olay W Arnot R.l ATLAS 44 08 35 Beyoğlu)Çok Kalleşsin Amigo J.Garko R.İ AYDIN 21 52 58 Çapa)Cehenneme Canlı Gönder C.Walmont C Need R.T.S BARBAROS 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Turizm
  • 24.09.1971
  • I!l!S İSTANBUL 5,55 Açılış ve program E 6,00 Kur'an.ı Kerim 6,20 Saz eserleri 7,00 Köye haberler 7,05 Oyun havaları j 7,20 Bir özel tanıtıcı 7.30 Haberler 7,45 Bu sabahın melodileri i 8,00 istanbul'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Turizm
  • 24.09.1971
  • TÜRK HAVA YOLLARI A.O.9568 Kg.DKP saç al'nacaktır.Muhammen bedel 37 315.20 TL.'dır.Geçici teminat 1.865,76 TL.'dırihale 7.10.1971 Perşembe günü saat 1500'de Ortaklığımız Genel Müdürlüğünde yapılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Turizm
  • 24.09.1971
  • Jinekolog Operatör Dr.ORHAN ONAT Kadın Hastalıkları ve Doğum Mütehassısı Seyahatten dönmüş ve Sayın hastalarını kabul et meğe başlamıştır.Adres:Osmanbey,Şair Nigâr Sk.No.90 Neyîr Konfeksiyon üstü)Tel.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Turizm
  • 24.09.1971
  • MORAL DERSHANESİNDE TEKNİK ÜNİVERSİTE GÎRÎŞ KURSLARİ Sıralamayı kazanmış öğrencilerle 21 eylülde başlıyor Osmanbey,Samanyolu Sok.62/4.Tel:48 33 23 Milliyet:13183
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Turizm
  • 24.09.1971
  • SWISSAIR HERGUN rjETLERiYLE NEW YORK Istanbul tel.46 9126 Ankara tel.ıssı 52 IzmIr tel.22093 YTenj Ajans 2947 13150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Turizm
  • 24.09.1971
  • Afoolmark etiketi taşıyan trikolar elde yıkanabilir:Çekmez,bollasmaz,kecelesmezsolmaz.Saf Y»ni Yün Manajam:2198 İSİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Turizm
  • 24.09.1971
  • MANAVGAT TURİSTİK TESİSLERİ Burada Yaz ve Denl?mevsimi bitmez Geniş çam ormaniyle plaj blrarada Deve Men kep Voleybol.Side,Aspendos Perge Alanva.Damlataş gezileri,motor balık avı sa nane yemekler MOTE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Turizm
  • 24.09.1971
  • Kademe kademe yükselen bir ilimiz Yeşil Rize K ARADENİZ sahilinde kıyıdan kademe kademe yükselen tepeler üzerine kurulmuş bu ilimiz,Türkiye'nin en çok yağış alan yeridir.Bu nedenle daimi yeşildir ve o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Turizm
  • 24.09.1971
  • Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Akçal:«Memleket turizminin akıllı bir yoldan ilerleyebilmesi önce turistik,yatak sayısı çok merkezlerin kurulmasına,sonra sermaye ve ulaşım gibi ana konuların bir sisteme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Turizm
  • 24.09.1971
  • MAREI MOTEL MARMARİS Yaz Mevsiminin Bitmediği Marmaris'te En Güzel Aylar Eylül ve Ekimdir Rezervasyon için:MARTI MOTEL TÜRK EKSPRES Marmaris.Telefon:75 İstanbul Hilton.Tel:48 39 05 EGE TUR Ankara Çeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Turizm
  • 24.09.1971
  • YENİ İDARE «ŞAHANE DEKOR »TEMİZ SERVİS ÖZEL YEMEKLERİ ve BOĞAZIN CANLI BALIKLARI İLE ÖĞLE ve AKŞAM SERVİSLERİNDE SAYIN MÜŞTERİLE-RİNİN HİZMETİNE AÇILMIŞTIR.NOT ELİNİZ İLE HAVUZUMUZDAN SEÇECEĞİNİZ İSTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Turizm
  • 24.09.1971
  • #g motel restaurant 212 YEMEKTE,SERVİSDE KALİTE ARAYANLARIN YERİ PENDİK Tel:53 48 01 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Turizm
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.09.1971
  • ORTAK PAZAR,T ve ÜÇÜNCÜ P TÜRKİYE/Ortak Pazar ilişkileri 1 eylül 1971'den bu yana yeni bir aşamaya geçmiş bulunmaktadır.Geçiş dönemi'nin başlamasını öngören katma protokolün onaylanmasını uygun bulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 24.09.1971
  • 100.000 METRE HAM TÜLBENT BEZİ SATIN ALINACAKTIR Muhammen bedel 120.000,00 TL.olup,geçici teminat 6.000,00 TL.'dır.Kapalı zarfla teklifler 14.10.1971 perşembe günü saat 15.00'e kadar Taksim Gümüşsüyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 24.09.1971
  • *vv Sendikamız Genel Kurulu,Tüzüğümüzün 13.maddesi gereğince 9 ekim 1971 cumartesi günü saat 14.00 de Beyoğlu,İstiklâl Caddesi No:110-111'deki Saray Sineması'nda olağan olarak toplanarak,aşağıdaki gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 24.09.1971
  • İLÂN İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Başkanlığından Nişantaşı Tatbiki Güzel Sanatlar Özel Yüksek Okulu iken,1472 Sayılı Kanun ve Koordinasyon Kurulu kararı ile Akademimize bağlanmış olan İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 24.09.1971
  • İLÂN PETROL OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Takriben 500 adet fırınlanmış gürgenden mamûl istil paleti yaptırılacaktır.2 İhale kapalı zarf usulü ile olup 5.10.1971 salı günü saat 16.00'dadır.3 Bu iş için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 24.09.1971
  • FUEL OiL ALINACAK Birliğimiz kalorifer yakıt ihtiyacı İçin 240 ton FUEL-OtL alınacaktır.Şartname Birlik Levazım Servisi Müd 'r!ügünden temin edilebilir TÜRKİYE ODALAR BİRLİĞİ Atatürk Bulvarı No.149 Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 24.09.1971
  • GÜVEN T.A.SİGORTA ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SINAVLA MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAKTIR.1 İsteklilerin sınava katılabilmeleri için:a)İktisat,Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakülteleriyle İktisadî ve Ticarî İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 24.09.1971
  • TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İnşaat Yaptırılacaktır)Kurumumuzca İstanbul Davutpaşa trafo merkezi sahasında yaptırılacak laboratuar ve atölye binası inşaatı sabit birim fiyat esası ve ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 24.09.1971
  • Afyon üreticisi dekor başına 1875 lira kaybetti AFYON,ÖZEL AFYON Ticaret ve Sanayi Odası haşhaş ekiminin yasaklanmasından doğan zararın ne kadar olacağını açıklamıştır.Ticaret ve Sanayi Bakanı Ayhan Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 24.09.1971
  • maam-Cumhuriyet Lira 144.50 145.50 Reşat Lira 321.00 323.00 Hamit Lira 203.00 205.00 Aziz Lira 158.00 160.00 Fransız Napolyon)155.00 160.00 înçiliz Kral)165.00 170.00 24 ayar külçe çr.21.65 a.70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 24.09.1971
  • Bulancak balık unu tesisi günde 150 fon balık işleyecek TRABZON,AA Deniz ürünlerini değerlendir,mek amacıyla Bulancak'da balık unu ve balık yağı fabrikası kurulmaktadır,îki yıl önce kurulan Bulancak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 24.09.1971
  • Dünya petrol fiyatına yeni zam istendi OPEC üyesi ülkeler,dolar değerindeki düşmeye paralel olarak ham petrole zam yapılması için hazırlıklara başladı.BEYRUT,UPI,THA Dünya petrolünün yüzde 90'nı ürete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 24.09.1971
  • Sterlin bölgesi kaldırılıyor LONDRA,UPÎ,THA İngiltere Maliye Bakanlığı,uluslararası ticarette sterlin bölgesi olarak adlandırılan bölgenin ortadan kalkması için alınan tedbirleri ve yapılan anlaşmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 24.09.1971
  • Ceyhan'da tiSbin ADANA,AA İlgililerce,«Ceyhan ovasından bu mevsim 115 bin ton pamuk elde edileceği» hesaplanmıştır.Ceyhan ovrısında 250 bini sulu alan fon pamuk üretildi olmak üzere 632 bin hektar ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 24.09.1971
  • IIAMHIUI' İı 1 ANNELER,BABALAR.ÖĞRETMENLER İlkokula yeni başlayan çocuklarınızın ökuma-yazma çalışmalarında en büyük yardımcı "OKUMA BUTUN KİTAPÇILARDA MilİBtfet YAYINLARI Millî Eğitim Bakanlığı Talim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
  • 24.09.1971
  • et tüketiciye kadar 11 aracıdan geçiyor B Tarım Bakanlığının araştırmasında,kasaplık hayvan kesimlerinin %62'sinin mezbaha dışında kaçak yapıldığı açıklandı.DİYARBAKIR,THA TARIM Bakanlığının emri ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.09.1971
  • ş I Baştarafı Onuncuda dakikalık hızlı güreşme gayreti,yer güreşinin kaldırılmasıyla 20 H dakikalık yavaş bir müsabaka usulünden güreşi bugünkü hâle gf getirdi.Fakat şimdi birçok Dünya Şampiyonu üç ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1971
  • AKDENİZ OYUNLARI Baştarah Onuncuda türk olmak üzere,Beden Terbiyesi Genel Müdürü İsmail Hakkı Güngör ve Olimpiyat Köyü Müdürü Binbaşı Hüsamettin Yılmaz,Başbakan Yardımcısına,misafir sporcuların aç bır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1971
  • TÜRK MiLLî TAKIMI t Baştaraft Onuncuda Oldukça yaşlı görünen Nihat'ın kara golü muhteşemdi.«I.ııbansky'nin 3 golü» başlığı ile maçı veren Gazete Krakowski,ikinci başlığında «Muhteşem Zafer» tabirini k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1971
  • İSVİÛSE FUTBOLDA HAMLE YAPT!t Baştarafı Onuncuda sında da 4—O yenilmiş ve finallere girme şansını kaybetmişti.Ancak İsviçre,bu defa Avrupa Milletler Kupası eleme grubunda Malta'yı her iki maçta rahatç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1971
  • Türkiye'de 272.000 lisanslı sporcu var Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Sicil Lisans Dairesi Müdürü Nejat Turna memleketimizde halen 272 bin tescilli sporcu bulunduğunu söylemiştir.Bunlardan 55.740*ı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1971
  • AT YARİŞİ SONUÇLAR!1.Koşu:Yürekli,Garran,özgür G:6.50 P:1.50,1.40,1.65 t.Koşu:Balgümeci,Sabrina,Dantele G:6.15 P:7.30,1.55 3.Koşu:İnci,İlyasbey,Noyan G:1.60 P:1.05,1.10 i.Koşu:Atakan,Yamaç,Oçar G:3.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1971
  • Dragon Millî Takımı seçildi İZMİR,AA Akdeniz Oyunlarına katılacak milli dragon takımı seçmeleri sona ermiştir.İstanbullu yelkencilerin yarışlardan çekilmesi üzerine devam eden müsabakalar sonunda su s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1971
  • MİLLÎ TAKIMIMIZ t Baştarafî Onuncuda FETHİ VE CEMİL SAKAT Polonya maçında ayak bileklerinden sakatlanan Fethi ile Cemil,İsviçre'ye karşı oynamıyacaktır.Antrenör Cihat Arman ileri üçlüye bu futbol cula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1971
  • SEZAİ ERGUN t Baştaraft Onuncvcla gili olarak,«Polonya bize kondisyon yetersizliğinden fark yaptı.demiştir.Bakan Ergun,daha sonra.«Takımımızın maçın ilk yarı sında Polonya'ya dayandığını öğrendik.Çözü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1971
  • Akdeniz Oyunlarına katılacak judocular belli oldu İZMtK,AA Akdeniz Oyunlarında Türkiye'yi temsil edecek Judo Millî Takımımız dün yapılan müsabakalarla seçilmiştir.Kilolarında su sporcular Millî Takıma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1971
  • Basketbol Bölge Hakem Komitesi seçildi İstanbul Bölgesi Basketbol Hakem Komitesi seçimi yapılmış ve Komiteye Oğuz TUrkoğlu,özdemir Çataloğlu,özdemir Gözüoodlu ve Atilla Atabek seçilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1971
  • BEYKOZLU APARTMANI l!58'den lS67'ye kadar,Beykoz takımında sırtına giydiği kaleci kazağını basarı ile ta.şıyan Sıtkı,bu yıllar arasında aldığı transfer paraları ve maaşla primin bir kısmını biriktirer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1971
  • Ender'in takımı 18 kasım'da geliyor ORHAN TÜREL KÖLN'den bildiriyor Ender'in takımı Eintracht Frank furt,iki maç yapmak üzere 18 kasım'da Türkiye'ye gelecektir.18 kasım'da İstanbul'da Fenerbahçe ile k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1971
  • Feijenoord,Kıbrıs'ın Olimpiyakos takımını 9-0 yendi Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur rövanşında Feijenoord,Kıbrıs'ın Olimpiyakos takımını 9^-0 yenmiştir.40.000 kişinin izlediği maçın ilk ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1971
  • YASAR ERKÂN B astar alı Onuncuda 1 tstanbul'da Emirgân'da Spor Bakanlığı emrinde yatılı okul seviyesinde,daimi bir güreş kampı açılmalıdır.Kampa onun bunun iltimaslı adamları kafiyen sokulmamalı ve iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1971
  • Mergen «Türkiye'de boks yok» dedi ANKARA,ÖZEL Boks Federasyonu Balkanı Yusuf Mergen «Türkiye'de boks yok» demiştir.Mergen,300—400 boksörle memlekette boks sporunun yürütülmeğe çalışıldığını söylemiş v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1971
  • Kütahya Toprakofis maçı tekrar edilecek ANKARA,ÖZEL Futbol Federasyonu,19 eylülde Nevşehir'de oynanan Nevşehirspor Rizespor maçındaki olaylar nedeniyle Nevşehir Stadını iki ay süreyle kapatmıştır.Ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1971
  • ALTI MİLLÎ GÜREŞÇİ t Baştarafı Onuncuda Sofra'daki Dünya Şampiyonasında cereyan eden olayın içinde bulunduklarını belirten güreşçiler,bu arada,«Alan,Bulgaria değil,tranlı ile güreşecekti.Bunu bize gür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1971
  • Fuholda son adam 4 Baştaratı Onuncuda kaleciliğin pek çok vasfına sahip olan Ali'nin bu kadar kötü bir gününde olması bu psikololinin etkisinden ileri eelmiştir Pazar günü îsviçre ile oynuyoruz,isviçr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1971
  • SATİLİK EMLÂK MALTEPE,Bağdat caddesinda •atı lık arsa 36 29 20 CİHANGİR'DE,2 yatak odası salon ve mut'ağı tamamen deniz manzaralı,kaloriferli lüks katlar.49 91 59 SAHİBİNDEN,Bebek'te şahane deniz manz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1971
  • VEFAT Sevgili aile büyücümüz,Frr.ckli General NEDİM EREMSOY 23 eylül 1971 günü Haydarpaşa Askeri Hastahanesinde geçirdiği bir kalp krizi sonunda Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 24 eylül 1971 Cum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1971
  • BELEDİYE REİSİ GÜREŞÇİLERE İŞ VERECEK İstanbul Belediye Reisi Fahri Atabey,Türk güreşine yardımcı olmak gayesiyle 10 güreşçiye iş vereceğini açıklamıştır.Dün İstanbul Güreş Ajanı Muzaffer Işık ile bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1971
  • Türkiye Yugoslavya Genç Millî Maçı Ankara'da yapılacak ANKARA,AA 15.Avrupa Gençler Futbol Şampiyonası ilk eleme maçlarından olan Yugoslavya Türkiye Genıj Milli maçı 7 kasım 1971 tarihinde Yugoslavya'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 24.09.1971
  • Futbol Federasyonu Başkanına küfreden Feriköy yöneticisi 1 yıl ceza aldı ANKARA,ÖZEL Merkez Ceza Kurulu,Aydın'da yapılan Aydınspor Feriköy maçından sonra Futbol Federasyonu başkanı ile Federasyon gözl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • SIKIYÖNETİM "LAK LAK,İÇİN UYARMA YAPTI o ANKARA,İLA.Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı dün bir bildiri yayınlayarak sıhhî yönden sakıncalı olduğu tıp otoriteleri tarafından kabul edilen «lak lak»a karşı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • tan Aranıyor îyı İngilizce bilen Yüksek Makina Mühendisi aranıyor Yedek parça mağazasında istihdam edilecektir Askerliğini yapmış ven!mezunlar tercih edilir.YÜCELEN TİCARET Karasoku 103.Sok.15/A ADANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • TEŞEKKÜR Ailemizin en kıymetli jŞvarlığı annemiz «Nalme ş Kinay»ın göz ameliyatını büyük bir ihtimam ve mu-1 vaffakiyetle yapan Sen Jorj Hastanesi GÖ7 Klini-i ği Şefi sayın ğ Dr.2AĞRAF0S ılp sayın Dr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • ınmııı.mu j MİNNET BORCU f 1 Acısı gönülden,hayâli E gözden gitmeyecek aziz E varlığımız E I ZERRİN KARACIK GELENBEVİ)E nin kaybından doğan elem-E lerimir.e katılarak,çelenk ş E göndermek,telgraf,tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • VEFAT Çok kıymetli aile büyüğümüz Bay MARKO KALVO vefat etmiştir.Cenaze merasimi 24.9.1971 bugünkü cuma günü saat 13'de Büyük Hendek Neve Şalom Sinagogunda icra olunacaktır.Eşi:Ester Kalvo Oğlu:Niso K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • ACI KAYİP Kurmay Yarbay merhum Enver Ozansü ve öğretmen Mesrure Pamirli'nin sevRill kardeşleri,Osman T.Pamirli'nin kayınbiraderi,Av.Mesut Ozansü,Mesuda Ecevit ve Gülen Ozansü'nün amcazadeleri,Muzaffer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • PROF.AREN'İN Baştarafı Birincide cisi Cengiz Baltacı'mn yargılanmasına başlanmış,Askeri Savcı,sanığın idam cezasına mahkûm edilmesini istemiştir.Sorgusu yapılan Cengiz Baltacı savcının iddialarını red
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • âîÂS grevi nedeni ile akaryakıt ithal edilecek ANKARA,AA Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı İhsan Topaloğlu,Ataş Rafinerisinde Petrol-İş Sendikasınca başlatılan grevin devam etmesi üzerine,ilk parti ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • u «BUGECE imi.nf ıırUürtn ıı|.ı 19.58 Açılış ve program 20.00 Pilli bebek filmi 20.15 Yarının yaşamı film)20.30 Haberler 21.00 Hava durumu 21.05 1900'lerin kadım film)21.20 Barış Manço 21.45 Sünger fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • Çâyan dâvasında iki avukat Baştaraft Birincide ruşmayı terkettiği için mahkeme,bu avukatı Baroya şikâyet etmeye karar vermiştir.Öğleden sonra yapılan duruşmada Savcı Naci Gtir'ün isteği üzerine olayda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • İNÖNÜ Baştarafy Birincide 1892'de Sivas Rüştiyesine piren İnönü,1 eylül 1903'de burayı teğmen olarak bitirmiştir.Aynı yıl İstanbul Pangaltı'daki Harp Akademisine giren İsmet İnönü,burada Türkiye'nin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • İNÖNÜ'YE SATANA Baştaraft Birincide sı üzerine «CHP devrenden Genel Başkandan başlamak suretiyle pek çok şeyler söyleyebilirim.Genel Başkanınızın kardeşlerine yaptığı reformlardan mı bahsedeyim.demişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • BR E J N EV t Baştaraft Birincide ilerleyebileceklerini belirtmiş ve Sovyetler Birliği'nin öteki Sosyalist üjkelerin egemenliğini sınırlandırmak İstediği yolunda yayılan söylentilerin «tamamen hayâl m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • I Baştarafı Birincide nırdan içeri sokulurken elegeçtiğini» bildirmiştir.İçişleri Bakanı konuşmasında özetle şunları söylemiştir:«Aşırı sol ve aşın sağ faaliyetlerin ve çeşitli bölücü gayretlerin amaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • BAKIRKÖY'DE t Baştarafı Birincide ise almaya vakit bulamamışlardır.Silâh sesini duyan bina sakinleri pencerelere koştuklarında 25 yaşlarında biri,uzun boylu gri elbiseli,öteki orta boylu,esmer iki kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • ALTIN KOZANIN t Baştaraft Birmcide toplantı sonunda yapılan oylamada Adanalı film yıldın Yılmaz Güney,13 ödülden 6'sını kazanarak erişilmesi güç bir rakor kırmıştır,yarışmaya katılan 10 film arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • Çöp kamyonlarında t Baştarafz Birincide le de balkonundan,mutfak ya da oda penceresinden,kapı sından rastgele sokağa ayva koçanı,konserve kutusu,portakal kabuğu gibi şeyler atan ev kadınlarını «Temizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • Orel:Gençlerin beşte biri t Baştarafı Birincideki Teşkilâtı)bir profesör getirtildiğini» söylemiş ve «Öyle bir eğitim sistemi kurmalıyız ki,her eğitim kademesinden çıkan bir kimse,işe yarasın.Bugün li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • DP:"Hazır reform t Baştarafı Birincide maddesinde şöyle denilmektedir:«1 Reformlar konusunda olumsuz ve yersiz tartışmalardan vazgeçilmelidir,önemli olan,hükümetçe hazırlığı tamamlanmış,görüşmelere ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • TEŞEKKÜR I Bütün varlığımla I SÂRÂ SAMİ COŞAR'ın i cenaze merasimine İştirak edenlere,çelenk gönderen,i telgraf çeken,ziyaretimize gelen akraba ve dostlanmıza f sonsuz minnet ve şükranlarımıza sunana.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • WI.T.T.B.Milli Türk Talebe Birliği Eğitim Müdürlüğü 2 devre 15 Eylül-3 Ekim İOO saat 300 TL 3.20eylül^3 lOOsdat 300TL kayitfar devam etmektedir Müracaat MTTB Eğitim Müdürlüğü 7r-Caâdloğlu icy Milliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • DEVLET TİYATROLARI Genel Müdürlüğünden Genel Müdürlüğümüz emrinde Aıkara'da Teknik Müdür olarak çalıştırılmak üzere bir adet Makina-Elektrik Yüksek Mühendisi alınacaktır.İsteklilerin dilekçe ile Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNDE KAYITLAR BAŞLADI Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:1.1971 72 öğretim yılı öğrenci adav kavdı 20-29 eylül tarihleri arasında yanılacaktır.2.YukardakJ tarihler arasında ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • MEVLÛT Sevgili babamız ve eşim Hakkın rahmetine kavuştuğunun ikinci yılı münasebetile aziz ruhuna ithaf edilmek üzere 26.9.971 Pazar günü ikindi namazını müteakip Şişli cami'l şerifinde değerli ehli K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • taneleri de üç ay önce beyin kanamasından öldü SERACEDDİN ZIDDIOĞLU Bakırköy'de Bahçelievlerdeki Yayla Camii Sokakta dün gece bir sessizlik vardı.Bu sokakta MalmüdürlügUnde öldürülen dört çocuklu vezn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 24.09.1971
  • Yeni triptik usûlü 1 milyon mark döviz sağladı Yurt dışında çalışan işçilerimizin otomobilleri üe geçici olarak yurda girişlerinde uygulanan triptik belgesi ve depozito usulünün Gümrük ve Maliye Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 24.09.1971
  • POLONYA BASININDA Dzennik Gazetesi maç için şöyle yazdı:"Polcnya oyunu hızlandırınca Türkleri defansa mecbur etti ve Lubansky golleriyle maçın kaderini değiştirdi.Nihat'ın kafa golü gerçekten nefisti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor