Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.02.1970
  • "7.Depremden basar gören lise binası boşaltılıyor W% HALK EVE GİREMİYOR Okullar tatil edildi.Halkın büyük kıs-15 derece ve üstünde kuruçadırlarda kalımı kar lan yor VAN,YALÇIN KİTAPÇI bildiriyor VAN v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1970
  • Yıldız Akademisi 9 Mart'ta açılıyor B Öğrencilerin yıl kaybının önlenmesi için öğretim süresi ve sınav dönemleri yeniden tesbit ediliyor.YILDIZ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Yönetim Kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1970
  • U Than t,havaalanında karşılanışı sırasında.U Thant-Çağlayangil Kıbrıs işini görüştü BİRLEŞMİŞ Milletler Oenel Sekreteri U Thant,Orta Doğu olaylarının alevlenmesi üzerine BirmanyadaM tatilini keserek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1970
  • ODTÜ'de YÖNETMELİK DEĞİŞECEK ANKARA,ÖZEL ODTÜ rektör vekili Prof.Erdal înönü,öğrenci boykotunun uzamasının nedeni olan «yönetmelik değişikliği» isteğini gerçekleştirmek amacıyla faaliyete geçmiş ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1970
  • Bir grup gençr Rotary Kulüpleri Başkanını protesto elti Rotary Klüpleri Başkanı James Conway'in dün gece düzenlediği basın toplantısı bir grup geno tarafından protesto edilmiştir.«Ülkü Ocağı Birliği»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1970
  • Geçici Bütçe Senato'da kabul edildi ANKARA.ÖZEL Geçici Bütçe,Cumhuriyet Senatosu'nda dun kabul edilmiş ve Millet Meclisl'ne sevkedilmiçtir.Bütçe üzerinde tenkidleri cevaplayan Maliye Bakanı Mesut Erez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1970
  • "Patlama kentlere sıçrayabilir,CHP Genel Sekreter!«Türk demokrasisinin temel sorunu tarımdır» dedi.ANKARA,ÖZEL Genel Sekreteri Bülent Ecevit,dün toplanan Ziraat Mühendisleri O dası Genel Kurulunda yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1970
  • AP Başkanlık Divanı,Meclis ve Senato Grup Yönetim Kurulları ortak toplantı yaptı.41'LER İÇİN KARAR AP Haysiyet Divanı toplantı halinde.YTPve MNP'den iki milletvekili dün törenle AP'ye girdi SECiM,Yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1970
  • Ovmak kâf,d,r!soğuk algınlıklarında boğaz ağnlannda adele tutulmalannda WICKS VVapoRub BUHARLAŞAN MERHEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1970
  • "Seçim tehdit l olmamalı,Feyzîoğlu,Anayasa'da seçimin baskı haline getirilmesini önleyecek hükümler olduğunu belirtti ve GP'nin seçimlerden zararlı çıkmayacağını söyledi.ANKARA,ÖZEL GÜVEN Partisi Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.02.1970
  • say 'afyffWWwawt TEK PARTİDEN OK PARTİYE Bir sabah Nazi ordularının Rus^ ya'ya karşı taarruza geçtikleri İnönü'ye bildirildi.İnönü,yatağının üstünde bağdaş kurdu,deliler gibi kahkaha atmaya başladı.Öm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.02.1970
  • «^amiral,«Patlağı tamir atmege çalı^ıyorual» dedi-ŞU PATLAĞI TAMİR EDELİM,YİNE YOLUMUZA DEVAM EDERİZ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.02.1970
  • L CEMRELERLE.ÇOĞUMUZ farkında olmadan birinci «Cemre» düştü.Biz daha küçücük çocukken halk meteoroloji bilgilerini öğrenmiştik.Bugün birer efsane diye arkasından güldüğümüz bu bilgilerin binlerce yıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.02.1970
  • BOSTANCIDA SAHİBİNDEN Lüks kaloriferli daire ve dükkânlar Tediyede kolaylık.55 13 28 36 11 59 Milliyet:2960
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.02.1970
  • SUÇLU KİM 2 «Siyasal bunalımın tozu dumana kattığı şu günlerde,öğretmen boykotu ile ilgili haksızlıklar hâlâ devam etmektedir.Oysa,hükümet otoritesi üzerinde titremenin ilk ana şartı,herkesi hükümetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.02.1970
  • ^İF-W^ ALMAN PATENTLİ PERTRIY Pk TRANSİSTOR PİLLERİ İlâncılık:6485 2958
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.02.1970
  • ÖLÜM Merhum Konya Valisi Rumeli Beylerbeyi Ali Kemal Paşa'nın gelini,merhum esbak Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'nın refikası,Rabia Bayramoğlu,Belkıs Söylemezoğlu,S.Sihamettin Kemali Söylemezoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.02.1970
  • TEŞEKKÜR İ Pen Müşavirimiz sayın ŞÜKRÜ TOGÖR'ün I vefatı dolayısiyle bizzat cenazeye gelmek ve Şirketlerimize İ telgraf telefon ve mektup göndermek suretiyle taziyette bu-I lunan müessese,acente ve ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.02.1970
  • «t I I 111111 11 11 I M 11 11 111 f I 1 111 11 111.I.İ I I M I I 1111 l_I TEŞEKKÜR I Kasımpaşa Deniz Hastane-z sinde yapmış oldukları ameli-i yatlı beni tekrar hayata ka-z vuşturan hazik ve muktedir D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.02.1970
  • *l "Ml Hininim HII1J TEŞEKKÜR I E Kıvmetll esim REYHAN ŞENEL'e I i yaptığı başarılı bir ameliyatla E bizi kızımıza kavuşturan E E Mütehassıs Doktor Savın KAYHAN UMUROĞLU j E değerli yardımcıları Dr Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.02.1970
  • SUMRU GÜRTAN İle TİMUR ÇINAR Nişanlandılar İstanbul Hilton Milliyet 2932
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.02.1970
  • PERLA DtRİKMAN ile ATtLLA DİRİKMAN Oğlu MURAT'ın doğumunu dost ve akrabalarına duyurur.23.3.970 Alman Hastanesi Milliyet:2959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.02.1970
  • SAKIN HA BOZMAYIN CiCi SİNİRLERİNİZİ.DEVRİM gazetesi bu sayısında da sosyal hayatımızın bir dramım daha gözler önüne seriyor.İsmi:Gecekondu Dramı!Ankara Atatürk Sanatoryumu Sosyal Servisinin Başkent't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.02.1970
  • n nriîT 1 Vakit Gfinef öfcle lkln.II Akşam Yatsı tmsalt m 1—1 Ezani 640 12 27 16 31 17 55 12 00 19 26 504 İM 12 48 63S 9 37 131 1111 ŞUBAT 1970 Hicrf 1889 ZİLHİCCE 18 Rum!1385 ŞUBAT 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 25.02.1970
  • Nilliueff Sahibi:Milliyet Gazetecilik A.9.adına ERCÜMENT KARACAN Müessese Müdürü:NURETTİN DEMİRKOL Genel Yayın Müdürü:ABDt İPEKCt BU GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYAR h A 8 I L U 1 û I XERl MİLLİÎEI MA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.02.1970
  • 1970 yılının bereketi sizi de huzura lıavıışturacaktnr.HMİ^OH i KORUYUCU KUVVET.GEÇ HİTİT CAGİ M.Ö.8.YÜZY5L] A:ı muH*.ANKARA TC.ZİRAAT BANKASI Basın:11473)2949
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 25.02.1970
  • DEVLET KİTAPLARI MÜDÜRLÜĞÜ I TAKSİTLE KİTAP SATIŞI ijj 1000 TEMEL ESER YAYINLAR!İLE TÜRK ANSİKLOPEDİSİ'nin Abone kayıtlarına devam edilmekte olup,diğer bütün yayınlarımız,memur,subay,öğretil' menler i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 25.02.1970
  • ZİRAATTE VE SANAYİDE KULLANILAN MOTORLARI HUSUSİYETLERİ 4 ZAMANLI GAZLI-BENZİNLİ ÇİFT DEPOLU ALÇAK DEVİRLİ UZUN ÖMÜRLÜ DIŞTAN MANYETOLU DÖKME DEMİR SİLİNDİRLİ İLÂVE V KASNAKLI BOL YEDEK PARÇALI BİR SE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 25.02.1970
  • Arjantinde emekli bir Korgeneral ameliyatla kadın oldu BUENOS AtRES,AA Emekli bir Arjantin Korgenerali geçirdiği bir ameliyat sonucunda kadın olmuştur.Buenos Aires'de yayınlanan «Confirmado» adlı derg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 25.02.1970
  • m fenatot TÜKENMEZ KALEMLERİ Şimdi de mürekkep dağıtmayan,akıtmayan endilibil mürekkeple mücehhezdir.Evrakı müspite için idealdir.Yedekleri vardır.SENATÖRMe yazmak kaliteli kalemle yazmaktırııraaır.Üi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 25.02.1970
  • size yazık değil eni Evinizin bütün işi sizin omuzlarınızda.Temizlik,yemek,dikiş,ütü,çarşı,pazar Ve çamaşır.Bunlardan sizi en çok yoranı şüphesiz çamaşır derdidir.Size bir PRESTCOLD Çamaşır makinası t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 25.02.1970
  • PERSONEL ALINACAK Bosfor Turizm Şirketinin çeşitli iş kollarında çalışmak üzere personel alınacaktır.Müracaatçıların asgarî lise mezunu Almanca veya İngilizce bilir,azamî 25 yaşında olmaları gereklidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 25.02.1970
  • «Guardian Kıbrıs Türklerini suçladı LONDRA,D.BARAN S A R O L bjldiriyor ingiltere'nin ünlü liberal gazetesi «The Guardian» dün «Tüfeğini bir yana bırak oğlum,diskotekler açıldı» başlığı altında Peter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 25.02.1970
  • Enosis iste olumsuz i Ankara'da karşılandı I DIŞ HABERLER SERVİSİ KIBRIS'taki Rum Milli Muhafızlarının komutanı emek li Yunan generali Geranikis'in «Enosis'in zorla gerçekleştirileceği» tarzındaki kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 25.02.1970
  • PS B.Trakyada Türkçe yazılar sökülüyor ATİNA,AA Batı Trakya'dan haber alındığına göre.Yunan makamları Gümülcine ve İskeçe ile buralara bağlı köylerde.okul.birlikler önlerindeki ve tskeçe'deki meydan s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 25.02.1970
  • Fransanm Dassault fabrikasına ısmarladığı Mirage lerden sonra Yunanistan "Phantom,istiyor.q Yunan Hükümeti uçak talebini ABD elçisi Tasça ile Amerikaya ulaştırdı.ATİNA,AAl Yİ haber alan çevreler,Yunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 25.02.1970
  • İSVİÇRE'DE 50 KİŞİ ÇIĞ ALTINDA KALDI I 3109 m.yüksekliğindeki dağdan yuvarlanan çığ,bir ordu kampının üzerine indi.Fransa'da da çığdan 10 kişi öldü.RECKİNGEN,THA S SVİÇRE*nin Alp dağlarındaki Reckinge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
  • 25.02.1970
  • Bir Arap Gerilla örgütü "Uçaklara saldın devam edecek,dedi Sıks t POMPIDOU VE.OLAYLAR Fransa Cumhurbaşkanı Pompidou'nun Amerika'yı ziyareti olaylarla dev;ı i etmektedir.Beyaz Saray'da parlak bir tören
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.02.1970
  • SATILIK EMLÂK BÜYCKADADA,Villâ 49 41 48-49 05 79 Alber NİŞ ANT AS ve Şişlide lüks daire.49 41 48 49 05 79 Albert ŞİŞLİDE arsa.49 00 37 TRABYADA Villâ.49 00 37 BAĞDAT Caddesine yakın taksitle daireler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 25.02.1970
  • LİBERASYONDAN TRANSFERİ YAPILMIŞ LİSANS aranıyor.Tel:27 12 89 Reklâmcılık.2970
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 25.02.1970
  • Devlet Opera ve Balesi İSTANBUL KÜLTÜR SARAYI GİUSEPPE VERDİ OTHELLO "Opera 4 Perde)4 Mart Çarşamba Saat 21 de Gala)5 Mart Perşembe Saat 21 de 7 Mart Cumartesi Saat 21 de JOHANN STRAUSS YARASA Operet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 25.02.1970
  • Teşvikiyede Satılık 7 Odalı Daire i» Teşvikiye,Şakayık Sokakta her konforu haiz J SATILIK KAT Görmek ve görüşmek için Telefon:48 41 86 j Milliyet 2967 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 25.02.1970
  • İLÂN SURP AGOP HASTAHANESİ VAKFI 1970 SEÇİM KURULUNDAN 1 Ermeni Katolik Surp Agop Hastanesi Vakfının İdaresi İçin 5 nisan 1970 pazar günü Yönetim Kurulu seçimi yapılacaktır Namzetliklerini koymak isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 25.02.1970
  • ULKU OKUL ANSİKLOPEDİSİ îlAncıhfc:6768 295S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 25.02.1970
  • TEKNİK ELEMANLAR ARANIYOR Merkezi İstanbul'da bulunan büyük bir Anonim Şirkette İstihdam edilmek üzere:1 Makine Yüksek Mühendisi veya Makine Mühendisleri 2 Teknik Ressamlar alınacaktır.Makine Mühendis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 25.02.1970
  • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Sağlık tesislerimizin İhtiyaçlarım karşılamak üzere depo stoku olarak 57.350 çift ameliyat için lâstik eldiven teklif alma suretiyle satın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 25.02.1970
  • TÜRK PHILIPS SANAYİ A.Ş.TEKNİK ELEMAN ARAMAKTADIR İ Sanat Enstitüsü mezunu askerliğini yapmış tecrübeli kalıpçı ve tornacılara ihtiyaç vardır.İsteklilerin Levent'te bulunan fabrikamız personel müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 25.02.1970
  • 75.000 adet KAYNAK ELEKTRODU Alınacak Teklifler en geç 10.3.1970 akşamına kadar Bahçekapı 27 Mayıs Han Kat:3 deki Satmalma Komisyonuna verilecektir.Şartnamesi MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN temin edilebilir.DE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 25.02.1970
  • Silâh zoruyla kaçırılan iki çocuklu kadından haber yok.I Eskişehir'in en zengin aileler inden birinin kızı olan genç kadını bulmak için bütün çevre illerde aramalar yapılıyor.ESKİŞEHtR,AA,THA ESKİŞEHt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 25.02.1970
  • SAHTE PARALARLA KAÇAK EŞYA ALACAKLARDI İki gün önce Antakya'da otomobillerinin gizli bir bölmesine sakladıkları 62.500 adet sahte 100 liralıkla elegeçirilen Mustafa Reyhan veAH Unsal adlarındaki şahıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 25.02.1970
  • Kapıcıların grevi bugün başlıyor Önce Meclis Başkanı Bozbeyli'nin kaloriferi yanmayacak ANKARA,ÖZEL S Ş Kanunu kapsamına alınmayışlarım protesto eden kapıcı ve I kalorifercilerin grevi bu sabah saat 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
  • 25.02.1970
  • Askerî Birlikler 2 ayda 11.5 ton kan bağışladı ANKARA.AA Askerî birlikler sön tki ay içinde Ankara.Istanbul.tzmir ve Bursa kan merkezlerine 11,5 ton tutarında kan bağışlamışlardır.Bu arada vatandaşlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.02.1970
  • M Değeri gün geçtikçe artan sanatçımız:TÜRKIYENiN VAN GOGH'U OLARAK ÜN YAPAN SA-NATÇININ ESKİZLERİ BiLE 5000 LİRADAN KAPIŞILIYOR ümit deniz Tarihî eşyalar Japonya F.Muallâ iki yonu ile Toulouse Lautre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.02.1970
  • ?EDEMİN ÇAMAŞIRI BABAMIN ÇAMAŞIRI BENİM ÇAMAŞIRIM OĞLUMUN ÇAMAŞIRI YILDIZ ÇAMAŞIRLARI YAZ GÜNLERİ SİZİ KORUYAN DOSTUNUZDUR 100 PAMUKLUDAN İMÂL EDİLİR VE TERİ EN İYİ ÇEKECEK ŞEKİLDE DOKUNUR.YILDIZMN 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.02.1970
  • 00 v,v„-r™.y.Eşeğin iki yanında yavaş yavaş yürümiye başladılar.Nefiy enin ürkekliği,geldiği kadar çabuk geçmişti,örtüyü aşağı çekerek ağzını açtı.Zülfüyü yan çözle süzerek sözü kaldığı yerden aldı:Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.02.1970
  • yazan ve çizen SUAT YALAZ Alatnut Kalesi vrz.^l+a.^e^rz.Bassam ıdTg,u^ Bâssaı/w trc Sote stra kad&tbeWedrâî Ka -Ett**deki Kur-'Qrr s%faıafeaiKa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.02.1970
  • ç&\WILLIAM SAROYAN Çeviren Tarık DURSUN K Bir gün «belki yumuyorum ya,ben,kendini savunmaktan uzak bir çocuğun dövülmesine karşıyım» demişti.Kendini savunmanın ne demek olduğunu bir türlü öğrenemedim,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.02.1970
  • IHHHBI I II m eat BULMACA 1 234567 8 9 10 KUM_I_SOLDAN SAĞA:1 Düz dokunmuş Kalınca açık saman renkli bir çeşit ipekli kumaş;Musikide bir nota.2 En çok,en fazla eski dilde)TERSİ evin bir kısmı.3—Ancak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.02.1970
  • OĞLAK BURCU M Aralık-20 Ocak)jîpg Hiçbir zaman evdeki pazar çarşıya uymaz.Bugün yapmak isteğinde bulunduğunuz şeyleri maalesef yapamayacaksınız.I KOVA BURCU °c»x-19 Şubat)*A Bos bir gün geçireceksini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.02.1970
  • AAAERİKALJ KIZI VİNiE KENDİNE B/ûĞ.1_ ^BİURSE J ÇOK BıJ TÜK İS i AAlŞ OLURSUN PL.ÂKIgiseı ENipL Ğl BEN» But_AAAI_l-So UÇAKTAKİ Ol~CU-L^RDAts)BİJZi&İ AMetsL KAljl.j\IZIM PLANUM GETİ.BUNL^JZI jCkIZAMAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.02.1970
  • Yugoslav modeli,işçiler yönetmesi,ilkesine dayan mm RUSYA'NIN Yugoslavya'ya karşı 1948'de aldığı ekonomik tedbirler ve Stalin'in kendi ideolojisini kabul ettirmek için öteki sosyalist ülkelerle berabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1970
  • ANKARA İKTİSADÎ VE TİCARÎ İLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN Akademimiz;adına Ekonomi dalında master yapmak üzere üç kişi Amerika'ya gönderilecektir.Bunun için adayların:1 iktisadi ve Ticari İlimler Aka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1970
  • 2Şö Âdi suçlarda idam cezası kaldırılmamalı ÎtJRK Ceza Kanununun 450.maddesi katil fiilinin bu maddede yazılı 10 numarada sayılan şekil ve şartlarla işlenmesi halin de işleyene idam cez sı vermektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1970
  • İNSANLAR HASAN PULUR Almanya'da başladı Almanya'da bitti BÎR yürekler acısı ve de utanç verici hikâyedir bu.Almanya'da başlar,Türkiye'de devam eder ve yine Almanya'da biter.Hikâyenin kahramanları beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1970
  • SEVİNÇ SANER ile Dr.Erdoğan Şengil Nişanlandılar 24.2.1970 Saraçoğlu Adapazarı Milliyet:2947
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1970
  • Amerikan Bord Heyetine bağlı ÜSKÜDAR AMERİKAN KIZ LİSESİ İZMİR AMERİKAN KİZ LİSESİ TARSUS AMERİKAN KOLEJİ 1970 71 ders yılı giriş imtihanına girmek isteyenlerin ilgili okul müdürlüklerine başvurmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1970
  • Makina,İnşaat ve Elektrik Yüksek Mühendis ve Mühendisleriyle Kadastro Mühendisleri ve Teknik Ressamlar Makina ve İnşaat)Aranmaktadır T.K.I.Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:Müessesemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1970
  • Stajyer Avukat FİLİZ DOĞRU SUNAL)ile Dr.İsmet doğru Evlendiler 23.2.1970 Beyoğlu Reklâmcılık:509 2951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1970
  • VEFAT Merhum Haydar Paşa gelini,merhum eczacı Feridun Eroy'un eşi,YUmniye Sipahioğlu'nun annesi,Nazmi Sipahioğlu'nun kayınvaldesl,Teoman,Turhan,Saadet,Esmahan,Gökhan'ın büyük anneleri,Fatma Muazzez ER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1970
  • VIIIIMIIIIIimill Mill Mill f TEŞEKKÜR J jj Cerrahpaşa Doğum ve Ka-ş din Hastalıkları Kliniğinde za-ğ E manında teşhis ve müdahale ğ ile bize sevgili oğlumuz ti-İ ker'i kazandıran müşfik insan 5 Savın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.02.1970
  • DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.dan Bankamız îşletme ve Tersanelerine ait muhtelif HURDA MALZEMELER kapatılmış zarfla teklil alma suretiyle satışa çıkartılmıştır.Son teklil verme tarihi:9.3.1970'tir.Şartname
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.02.1970
  • KOCÂÖGLÜ ETPAZARtARK NEFİS PİRZOLA BİFTEK KIYMA VE DE UCUZ)Kadıköy 36 93 58 Beyoğlu 44 91 08 Eminönü 27 91 38 Yazıhane 27 15 07 Milliyet 2840
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1970
  • KUMAŞ MAĞAZASI 30 YILDIR MAHCUP OLMAYAN İSİM İlâncılık:«787 W7f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1970
  • 2'ncl sınıf ehliyetli,motor sarmasını bilen fabrika elektrikçisi aranıyor.Müracaat:Çiftgeyik Karaca Trikotaj Fabrikası Personel Servisine TOPKAPI Reklâmcılık:296S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1970
  • müü Li Beyoğlu)Kah-P.Dickens SİNEMALAR İSTANBUL ANKARA 63 41 90 1.Levent)Oliver O.Reed M.Castel Renkli,Türkçe 12.30 15.30 19.00 21.45 ATLAS 44 08 35 Beyoğlu)Komiser X Altın Yılan Çetesi Renkli,Türkçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1970
  • ünlü yıldız ile genç aktör,nişanlarını Nisan sonunda,düğünlerini de 4 ay sonra yapacaklar NEBAHAT ÇEHRE Altan DEMİRKOL BEYAZ perdenin ünlü yıldızlarından Nebahat Çehre ile sinemanın yeni aktörlerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1970
  • SİNEMA MAKINALÂRI TAMİRATI 8 mm.16 mm.35 mm.İlk Bilumum sinema makinalan,stüdyo makinalan montaj ve tamiratlan garantili yapılır.SÎNEFAR Adres:Gürbüzler Pasajı,Fatih Çarşamba Tel:23 46 70 FİKRİ ARDABA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1970
  • ROZET YAPTIRILACAK Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden 1.25.000 adet T.H.K.mineli üye rozeti kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2.Muhammen bedeli 50.000.lira.geçici teminatı 3.750.liradır.3.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1970
  • ISTANBUL 1,55 Açılış,program 6,00 Günaydın 7,00 Köye haberler 7.05 Türküler ve oyun havaları 7,30 Haberler 7,45 Hafif müzik 8.00 issanbul'da bugün 8,05 Küçük İlânlar 8.10 Beraber ve solo şarkılar 8,30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1970
  • PiMAŞ Plâstik inşaat Malzemeleri Anonim Şirketinden Şirketimiz tarafından çıkarılacak tahviller hakkında izahname:1.îşbu tahviller Türk Ticaret Kanununun 420'nci ve müteakip maddeleri gereğince merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
  • 25.02.1970
  • MAKSİM E S GÖKSEL ARSOY l selma Güneri n R ATEŞ BÖCEKLERİ g i HURİ SAPAN ü ilhan ieyman Ork J SEVDAVeFERDAG ğ "Fiks menû 80 Tl v pazartesi-perşembe 60Tl.T Her Pazar ve Perşemse matine Tel:443134-44586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 25.02.1970
  • JEKİIV TİCARET SAYIN İSTANBULLULAR Haberiniz olmadan sizleri korkunç ve feci hastalıkların tesiri altında bırakan bina ve iş yerlerinizdeki Hamam Böceği,fare ve hertürlü haşprelerin imhası,son sistem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 25.02.1970
  • KASİYER BAYAN ARANIYOR iyi daktilo bilen,kasa işlerini yürütebilecek teminat vey* kefalet verebilen BAYAN ELEMAN aranıyor.Müracat:ÇBS BOYA KİlVfYA SANAYtt ve TtCARET A.Ş.Karaköy,Kardeşim Sokak 44/3 Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 25.02.1970
  • EMTİA BORSASI PAMUK'TA DURGUNLUK DEVAM EDİYOR Adana Ticaret Borsasında diin pamuk satışları durgun geçmiş,24,5 ton pamuk işlemi olmuştur.7 ton standart 1 pamuk 490 kuruştan,7,5 ton Çukurova standart 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 25.02.1970
  • TEHLİKELİ NOKTADA.Ekonominin gelişme çizgisi,artık belirli kişi ve zümrelerin çıkarlarını tâyin eden bir mesele olmaktan çıkmakta ve toplumu,Türk ekonomisini topyekûn tehlikeli noktalara sürükleyen bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 25.02.1970
  • Köylüler tarımsal gelişme için kanallar kuruyor ANTALYA,AA Kumluca ilçesinin 4 köy halkı,Göksu kanalından daha iyi yararlanmak ve tarımsal gelirlerini arttırmak amacı ile bir «Su Birliği» kurmuşlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 25.02.1970
  • Antalya'da halka arıcılık gösteriliyor ANTALYA.AA Antalya Teknik Tarım Müdürlüğü uzmanları tarafından «bölgede arıcılığı geliştirmek» amacı ile çalışmalara başlanmış ve köylerde kurslar açılmıştır.İlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 25.02.1970
  • İzmit'te sanayi hızla gelişiyor İZMİT,AA İzmit'te «76 büyük fabrika İle öteki işyerlerinde çalışan 80 bin sigortalı işçinin,Sosyal Sigortalar Kurumuna bir yılda on sekiz buçuk milyon lira prim ödedikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 25.02.1970
  • ADAMADA ÜK AĞLA ÜRÜNÜ SATIŞA ÇIKTI ADANA,AA Sezonun İlk badem çağlası kilosu 40 liradan satılmıştır.İlgililer,«Havaların dik gitmesi sebebi ile çağlanın vaktinden 25 inin önce yetiştiğini» söylemişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 25.02.1970
  • Tekel bir yılda 121,5 milyon lira tutarında yatırım yaptı B Bira üretiminde kullanılan şerbetçi otu ithal edilmeyip,artık yurt içinden sağlanacak.ÎEKEL Genel Müdürlüğü 1969 yılı içinde toplam olarak 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 25.02.1970
  • j.9 EKONOMİK AÇIDAN YEŞİL PLÂN,TÜRKİYE 1961 Anayasası ile plânlı bir döneme girmiştir.Bu konudaki Anayasa hükmü 129.maddeye göre şöyledir:«İktisadî,sosyal ve kültürel kalkınma plâna bağlanır.Kalkınma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 25.02.1970
  • Yeni SEKA tesisine özel ortak alınacak İZMÎT,AA l|AEKA» işletmeleri «İkinci beş yıllık plân çerce-İl ¦ve*s" 'Ç'nt'e kuracağı dört yeni kâğıt fabrikasına "w özel sektörü de ortak yapma» kararı almıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 25.02.1970
  • İstanbul Ticaret Odasında çalışmaya başlayan Komisyon İstanbul için esas alınacak hadleri ortaya koyacak 971-72 ortalama kâr hadleri tesbit ediliyor I" STANBUL'da 1972 yılına kadar uygulanacak olan «o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 25.02.1970
  • 79 cesif tarımsal T mücadele ilâcından gümrük alınmayacak ANKARA,THA Tarım Bakanlığı,bir tebliğ yaymlıyarak,«79 çeşit ziraî mücadele ilâç ve teknik maddenin ithalinde gümrük vergi ve resmi alınmayacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 25.02.1970
  • Egeli Tülün üreticileri bir milyar lira kazandı İZMÎR,AA 1969 ürünü tütün bedeli olarak Ege tütün üreticisinin eline yaklaşık olarak bir milyar lira geçecektir.Kurban Bayramı öncesi satın aldığı tütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 25.02.1970
  • EBBS-Cumhuriyet Reşat.Aziz Hamit İngiliz kral)Napolyoıı 24 ayar külçe 110.00 110.5« 220.00 2220(1 127.00 130.00 158.00 160.00 135.00 138.00 125.00 130.00 16.25 16.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 25.02.1970
  • SAATLİ BOMBA ÇALIŞIYOR!SON yirmi yıl içinde uyanmaya başlayan bütün yok-»ul ülkelere «dış borç ve yardımlarla kalkınma» adlı ilgi çekici bir strateji ihraç edilmiştir.Batı ekonomileri kendilerine çeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 25.02.1970
  • Ege'de yüksek kaliteli tütün tohumu dağıtıldı gg Aydın'da yapılan 500 kiloluk dağıtımdan sonra,tohumluk üretimi için de çalışmalara başlandı AYDIN,THA Ege Bölgesi'nde kaliteli tütün üretimini teşvik i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 25.02.1970
  • lonescu ile Kaloperoviç ateş i Baştarafı Onikincide renörü Kaloperoviç,hakikaten üzgündü.«Nasn olur» diyordu.«Daha iki ay evvel İsviçre'de Galatasaray ve Göztepe'nin kur'alan çekilirken beraberdik.Hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.02.1970
  • ÇEKOM ASTIK ELASTİKİ YAPIŞTIRICI SIZDIRMAZ İZALATÖR V 10 AYRI TÜRÜ İLE İNŞAAT VE SANAYİDE PROBLEMLERİNİZİ HALLETTİ ÇEKO-ALKİTT Metal doğrama montajında Elastik bir dotgu macunudur.Metal doğramaların m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.02.1970
  • Boks maçını hakem kazandı Engin AŞKIN KAN ADA'DAN BÎLDmîYOR Toronto'da,Royal York Otelinde düzenlenen özel bir boka maçında,faullü oyunu yüzünden kendisine sürekli ihtar verilmesine kızan boksör Humbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.02.1970
  • Diyarbakır Hatay maçının hakemi Güngör:Ölümden kurtulduk» dedi.YAŞAR ÜZEREN ANKARA'dan bildiriyor Diyarbakır Stadının tahrip edilmiş hali Olaylı geçen Diyarbakırspor Hatayspor maçının orta hakemi îlha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.02.1970
  • POR DÜNYASINDA Gezintiler İv:Resimde,ünlü Güney Amerikalı futbolcu Pele,Mexico Dünya Kupası finalleri için hazırlanan Brezilya Millî Takımıyla beraber gittiği hastahanede kan aldırırken görülüyor.[MİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.02.1970
  • "Abidin geleceğin Metni olacaktı Beyin ameliyatı geçiren futbolcu konuştu ve portakal suyu içti SAMSUNSPOR futbolcusu Abidin'in sıhhî durumu dün daha da iyiye gitmiş ve eliyle portakal suyu içmiştir.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.02.1970
  • Samsunspor kafilesi Samsun'a döner dönmez ilk soru Abidin'in nasıl sakatlandığı olmuş futbolcular hep birlikte:«Hiç kimsenin hatâsı yok.Abidin oyun içinde birkaç kere düştü kalktı» demişlerdir.Antrenö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.02.1970
  • Macar antrenörü Tenke ümitli konuştu "Türk atletizminde yıldızlar parlayacak,Mucur Kttetfam antrenörü Zoltıın Tenke,arkadaşımız Enis Köprülü ve Yavuz Bayraktar'la.[Y.CANEL] «22 Yıllık antrenörüm.Böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.02.1970
  • Ahmet Ayık,arkadaşlariyle yemek yerken.[MİLLİYET] I Ayık "Bundan sonraki görevim güreşmektir,ANKARA,ÖZEL DÜNYA ve Olimpiyat Şampiyonu Ahmet Ayık «Bundan sonra görevim sadece mindere çıkıp güreşmek ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.02.1970
  • Ill yaralan ilmini l.KOŞL:Favori:Charly,Plase:Principio,Sürpriz:Tudor Bargo 2.KOŞU:Favori:Seyran 4.Plase:Hamiyet 1.Sürpriz:Beyhan 2 3.KOŞU:Favori:Akbora,Plase:Yamaç,Şimşek 127 Sürpriz:Ülkü 1 4.KOŞU:Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.02.1970
  • Takım_O G B M A Y P Camialtı 7 4 2 1 7 2 10 Denizgücü 7 3 2 2 8 10 8 K.Ayasofya 7 15 15 4 7 Çapa 7 2 3 2 7 5 7 Demirspor 7 3 12 7 8 7 Sağmalcılar 7 1 1 5 6 12 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.02.1970
  • İSTANBUL AMATÖR FUTBOL ŞAMPİYONASINDA 3 MAÇ VAR I" STANBUL Amatör Futbol 13.15 Demirspor Sağmalcılar Şampiyonasına bugün ya-15.00:Denizgücü K.Ayasofya pılacak üç karşılaşma İle devam edilecektirîlk ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.02.1970
  • OKUL SPOR YURTLARI MÜSABAKALARINDA ERENKÖY ÇİFTE Şampiyon Erenköy Kız Lisesi voleybol takımı maçtan önce.[YILMAZ CANEL] KAZANDI SPOR Yurtlan Müsabakalarına dün Spor Sarayında yapılan voleybol musabaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.02.1970
  • LEGİA'YI ELEMEK t Baştarafı Onikincıde h Piesko'nun yanısıra,iki ve üçüncü santrfor gibi hareket ediyorlar.Gerek Deyna,gerekse Piesko ve Godocha ayaklarına top geçer geçmez,fişek gibi ileri fırlıyor v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.02.1970
  • MİLLİYET KUPASINI TUNALI ALDİ TED MİLLİYET,Osman Yüce Kayak Yarışlarında «MİL-LİYET» Kupasını,Ankara'h kayakçı İhsan Tunalı kazanmıştır.Eski Basketbol Federasyonu Başkanı Turgut Atakol'un da kronometr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.02.1970
  • GÜREŞ FEDERASYONU HAFTAYA AÇIKLANACAK FEDERASYON BAŞKANI AKZAMBAK,ÇOK GÜÇLÜ BİR KURUL TEŞKİL ETMEK İSTEDİĞİNİ BİLDİRDİ.6 ÜREŞ Federasyonu Başkanı Mehmet Akzambak,yeni kurulunu önümüzdeki haf ta içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 25.02.1970
  • SALİM:İNSANIN ADI ÇIKACAĞINA.Kendi kendine söz veren genç futbolcu,«Şimdiye kadar olmadı,ama şimdiden sonra olacak.Çünkü Vefa'nın bana ihtiyacı var» dedi.İrfan ADALIOĞLU Bir haftalık moral izni alan V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 25.02.1970
  • «Patlama kentlere sıçrayabilir» t Baştarafı Birincide nü de bir mesaj göndermiş ve «Tarım ve toprak meselelerimizin memleketimiz ve vatandaşımız ihtiyacına uygun çözüm yollarım bulmamız acele ve hayat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.02.1970
  • AÇIKLAMA 15 şubat 1970 günkü sayımızda yayınlanan döviz kaçakçılığı haberinde adı geçen İranlı Mir Gavam Klyani Hasan Kiyade gazetemize bir açıklama göndererek,olayla ilgisi bulunmadığını.dâvlı kaçakç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.02.1970
  • MEVLİT unu»,acılar bıraaraebeayrılan;çok kıymetli eğim,sevgili müsflk babamız,emekli öğretmen Nurettin Bekiroğlu 'nun vefatının birinci sene-1 devriyesine tesadüf eden 26.2.1970 Perşembe günü ikindi n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.02.1970
  • VEFAT İstanbul'un güzide otelcilerinden İpek Palas ve öz ipek Palas Otelleri eski sahibi OSMAN BELİR'in vefatı dost ve din kardeşlerine duyurulur.Naası 26.2.970 perşembe günü öğle namazını müteakip Şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.02.1970
  • LİBERASYONDAN TRANSFERİ YAPILMIŞ LİSANS aranıyor.Tel:27 89 Reklftmcılık 2970
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.02.1970
  • SECİM I ı 4 Baştarafı Birincide mn,«siyasî gelişmeleri ve geçici bütçe kanununu» görüşmek üzere dün yaptıkları ortak toplantıda konuşma yapan Genel Başkan Feyzioğlu,Türk Anayasasının hangi şartlar alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.02.1970
  • VAN'DA 4 Baştaraft Birincide olan halk,bayramı sevinç içerisinde geçirememiştir.Şiddetli sarsıntılardan şehirdeki bir çok binaların duvarları çatlamış,dün de bir ev çökmüştür.Bu arada büyük hasar göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.02.1970
  • DÜNDAR KILIÇ 6 AY HAPSE MAHKÛM OLDU 19 kez tabanca taşımak sucundan adliyeye verilen tanınmış kabadayı Dündar Kılıç,dün bu suçların birinden 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.Uzun süreden beri Trabz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.02.1970
  • HACDAN DÖNEN THY UCAGI KAHİRE'YE İNMEK ZORUNDA KALDİ Türk Havayolları'nın Hac'dan dönmekte olan bir uçağı,bir arıza yüzünden Kahire Havaalanına inmiştir.Kaptan pilot Faik Akbulut yönetiminde «Anadolu»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.02.1970
  • Bir grup genç,Rofary fc Baştarafı Birincide arada bildiri de dağıtan gençlerden 17'si polis tarafından yakalanmış ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmışlardır.Rotary Klüplerinin amacını açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.02.1970
  • ANNELER BABALAR OGRENCi VELİLERİ ÇOCUĞUNUZ BU YIL İLKOKUL SON SINIFTA İSE ve onu YABANCI DİLLE ÖĞRETİM YAPAN KO-LEJLERDEN HERHANGİ b!r!NE(Alman-Fransız-Amerikan-Italy Avusturya-İngiliz Kolejleri gi ly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.02.1970
  • GKiCi BÜTÇE i Baştaraft Birincide tin bu şekilde düşürülmesinin İyi olmadığına da değinerek Demirci'i,«GözünUn önünü görememezlikle» İtham etmiştir.GP Grubu adına söz alan Ferit Melen,«Bu şekilde hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.02.1970
  • m\lm:MUTLAKA SEÇİM t Baştaraft Birincide kanun teklifi getireceği söylenmektedir.Bu teklif aynı zamanda «güven oyu» anlamında kabul edilecektir.Teklif kabul edilmediği takdirde ise Demirel ikinci defa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.02.1970
  • UTHANT fc Bastcratı Birincide Genel Sekreter Orhan Eralp ile 45 dakika süren bir görüşme yapmıştır.Toplantıdan sızan haberlere göre,Dışişleri Bakanı Çağlayangil,Kıbrıs'taki secimler arifesinde gittikç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.02.1970
  • Batan Amasya 17 aydır havuzlanmamış İstanbul Deniz Ulaş-îş Sendikası Başkanı Emin Kul,Amasya şilebinin batışı ile ilgili dünkü basın toplantısında;«Şilebin 17 aydan beri havuzlanmadığını» açıklamış,ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.02.1970
  • ODTÜ t Baştarafı Birincide ne öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından rektör adayı gösterilenlerden biri olan Prof.İsmet Ordemir'i atamıştır.Bilindiği gibi,Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Mustafa P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.02.1970
  • Yıldız Akademisi i Baştaraft Birinrtâe Yönetim Kurul kararına göredersler gündüz öğretiminde 11 temmuz 1970.erece ögretimindfl İse 1 ağustos 1970 tarihinde sona erecektir.Pirinci dönem imtihanları gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.02.1970
  • 41'ler için karar verilmedi t Baştarafı Birincide len milletvekillerinin bu tebligatları alıp almadıklarım bilmediklerini belirtmiş ve «tebligat alıntılarının gelmesini bekliyeceğiz.Telgraflarla gönde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
  • 25.02.1970
  • BASIN İLAJ\KURUMU 31.12.1969 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF KASA BANKALAR TASARRUF BONOLARI CÜZDANI MÜŞTERİLERİMİZ MUHTELİF BORÇLULAR ŞÜPHELİ ALACAKLAR 1965 Yıil 93.014,56 1966 87.092,29 1968 87.570.44 1969
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 25.02.1970
  • HAFTANIN y« m^mrlEImmiM »ı Yazan:GÜNDÜZ KILIÇ ^V.Abidin'ln geçini İRİ tehlikeli beyin ameliyatından sonra kendisine peçmls olsun diyenlere eliyle teşekkür ediyor.[ERDOĞAN BAYRAKTAE] Abidin.Abidin».Abi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.02.1970
  • Türk futbolunu eleştiriyorlar Türk futbolunda yeni bir olay baslığı altında İtalya'nın ünlü Calcio spor dergisi,Galatasaray ve Göztepe'nin Avrupa Kupalarında çeyrek finale kalışlarını ele almakta ve ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.02.1970
  • Herrera'nm "Türkiye'deki yabancı antrenörleri tanımıyorum,demesi üzerine İonescu ile Kaloperoviç ateş püskürüyor İONESCU:«O BENİ TANIMASA BİLE HATIRLAR.Fenerbahçe antrenörü İonescu,Roma antrenörü Herr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.02.1970
  • Grotnyski,Legia'm n Beerichot'u 3-0 yendiği maçtan sanra konuştu:Sağaçık Gadocha arkadaşımıza,«İstanbul'da bilmem ama,Varşova'da fol çok» derken.[MİLLİYET] Legia kalecisi" Metin yok golyoLdedi I ı I H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.02.1970
  • Legia Galatasaray maçında Federasyon gözlemcisi O.Ergüder 4 martta İstanbul'da yapılacak Galatasaray Legia maçım müteakip,Polonya'da oynanacak revana maçı için Futbol Federasyonu,gözlemci olarak feder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.02.1970
  • IHBBHBI Yusuf'un otomobili mohsur kaldı Beşiktaşlı Yusuf Tunaoğlu'nun spor otomobili Hasmın Galip sokağında iki tarafında açılan çukurlar nedeni ile hareket edememektedir.Bundan on gün kadar önce Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.02.1970
  • F.Bahçe Yönetim Kurulu üyesi Oğuz Sağlam,felç geçirdi Fenerbahçe Yönetim Kurulu üye* Oğuz Sağlam,felç teşhisi İle tedavi altına alınmıştır.Fenerbahçe Yönetim Kurulu bugün toplu halde Oğuz Saflam'ı ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.02.1970
  • F.Bahçe'de parçalanan gruplar birleşiyor İstanbul ve Kızıltopralc grupları olayların gelişmesini bekliyor FENERBAHÇE kongresinin arifesinde parçalanan gruplar,yeniden toplanmaya başlamı* ve her grup k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.02.1970
  • Basketbol Türkiye Kupası İstanbul grubu finalleri 11 ve 18 Maıi'ta oynanacak Basketbol Türkiye Kupası İstanbul Grubu final maçları 11 ve 18 mart günleri Spor Sarayında oynanacaktır.İstanbul kulüpleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.02.1970
  • SEZGİN:«OLAYLAR II.VE III.TEHLİKEYE SOKAR» ANKARA,THA Gençlik ve Spor Bakanı İsmet Sezgin,«Maç bittikten sonra Diyarbakır Stadında çıkan olaylar II.ve III.ligin devamı İçin son derece tehlikelidir» de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.02.1970
  • İonescu:Bizim her maçımız finaldir,Romen antrenör.«Futbolcularım şu andaki kritik durumumuzu herkesten iyi biliyorlar» dedi.Göztepe maçında ayağı kınlan Fenerbahçe'n Yılmaz,takımının dünkü antrenmanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 25.02.1970
  • G.Saray antrenörü Kafoperoviç Milliyet okuyucuları için yazdı Legio'yı elemek büyük başarı olur Polonya Şampiyonu f 3 3 3 fakdiğiyle oynuyor 10 kişi ile hücuma geçip 10 kişi ile defans yapıyor G.SARAY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor