Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.04.1969
  • GÖL AĞASI.KUM AĞASI-TOPRAK AĞASI.MONTAJ AĞASI.OY AĞASI.AĞALARIN AĞASI!DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ ANAYASA nizamına karsı işlenen fiillerin önlenmesi hakkındaki Kanun Tasansı'nın,Anayasa'um 11'inci maddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 01.04.1969
  • v-v.HAVANDA SU!A 0\li büyüklerin sağda solda yaptığı A Er konuşmalara arada bir göz atmakta fayda var-Neler anlatıyorlar halka?Neyi,nasıl bi-çimine sokup da dile getiriyorlar?Halkın dertlerine,dört yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 01.04.1969
  • Türkiye'nin En Büyük Kültür Mecmuası "TARİH MECMUASI Nisan sayısı çıktı Bu sayıda:Senegal'den Mektup Yazan:Ord.Prof.Or.Kâzım İsmail Gürkan Sultan Cem'in Başına Gelenler Sadeleştiren:Şevket Rado İnönü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 01.04.1969
  • I UMİÛ¥~MÜDÜRLÜĞÜMÜZ I İSTANBUL MERKEZ ŞUBEMİZ I santral telefon numarası J 26.02.95 5 Hat)olarak değiştirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 01.04.1969
  • illini teşekkür I I Yaptığı basarı İı ameli.yattan sonra gösterdiği ya-E E kın alâkadan dolayı hocam,E i sayın i Prof.Dr.FİKRET KARACA'ya f Anestezisi Doç.Dr.Faruk İ Or'a.Op.Dr Sait Bekem'e,ğ Şişli Sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 01.04.1969
  • itMü*WWWüıi vrt ıınnwwflw»»gowımPM yn ıwwını im.um» i'aklı Gunet ö*l« ks«ı VHt» •ıısflk Vanaı 5 43 12 İt 15 î?18 V İO 7 1 M K.zan 11 10 5 45 9 ar 12 V 89 9 32 1 NİSAN 1969 Hicri 1389 MUHARREM 14 Ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 01.04.1969
  • ahibl FHUHlSBi fİîTBMM ^fr Genel Tavın Haber ve makalelerden sorumlu müdün TVmm 9UGİ Müdürü:Spor b01"™"1"160 « rumlu müdür:BASAN PÜLUR NAMIK SEVtK DOĞAN SENEK BÜROLAR ANKARA:Kızılay,izmir Cad.Slpahlog
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 01.04.1969
  • ^feş S.v.7 tvi^O" GÖL AĞASI.KUM AĞASI-TOPRAK AĞASIm %b\MONTAJ AĞASI.OT AĞASI.AĞALARIN AĞASI!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 01.04.1969
  • HAVANDA SU!k f% li büyüklerin sağda solda yaptığı n ar konuşmalara arada bir göz atmakta fayda var.Neler anlatıyorlar halka?Neyi,nasıl bi-İ çimine sokup da dile getiriyorlar?Halkın l dertlerine,dört y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 01.04.1969
  • ANAYASA ANAYASA nizamına karşı işlenen fiillerin önlenmesi hakkındaki Kanun Tasarısı'nın,Anayasa'nın ll'incı maddesine dayanılarak siyasî faaliyetleri sınırlamak,düşünce ve basın özgürlüğünü bu amaçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 01.04.1969
  • ı Ilın TEŞEKKÜR Yaptığı başarılı ameli-yattan sonra gösterdiği yakın alakadan dolayı hocam,Ş sayın i Prof.Dr.FİKRET KARACA'ya Anestezisi Doç.Dr.Faruk Or'a Op Dr Sait Bökeme ğ Şişli Sıhhat Vurdu sahibe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 01.04.1969
  • UMUM MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ve İSTANBUL MERKEZ ŞUBEMİZ santral telefon numarası x 26.02.95 5 Hat)olarak değiştirilmiştir.Saygılarımızla arz ederiz.TÜRK TİCARET BANKASI Reklamcılık:1219 4298
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 01.04.1969
  • m VakU Oüne» 1 »klnrf1 ksa r Vıta' •tmâV Vasa« 5 43 12 Vb 15 53 18 3?İ0 V 4 04 Bxan* 11 10 S 45 9 2f 12 V ı 39 9 82 1 NİSAN 1969 1389 MUHARREM 14 Rumi 1385 MART İt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 01.04.1969
  • Sahibi Milliyet »MettıeMitr A.ıdıh« ERCÜMENT KARACAN Milliuef Genel Yavvn Müdürü AJBDt tPEKÇt BU GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdür:Spor bölümünden sorumlu müdür:Maga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 01.04.1969
  • i Türkiye'nin En Büyük Kültür Mecmuası ™TARÎH MECMUASI Nisan sayısı çıktı Bu sayıda:Senegal'den Mektup Yazan:Ord.Prof.Or.Kâzım İsmail Gürkaıt Sultan Cem'in Başına Gelenler Sadeleştiren:Şevket Rado İnö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.04.1969
  • Türkiye'de göğüs kanserine daha çok rastlanıyor Bütün Türkiye'de iki kanser hastanesi ve altı kanser mütehassısı bulunduğu açıklandı K ANSER haftasının başlaması dolayısıyla önceki gün düzenlenen bası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 01.04.1969
  • MEYDAN LAROUSSE BÜYÜK LÜGAT ANSİKLOPEDİ ta Meydan-Larousse Zfasikül çıktı!Manaajns 628 4285
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 01.04.1969
  • ANKARA BAYİLERİ KONGRESİ YAPILDI Ankara bayileri ve satıcıları derneğinin yıllık kongresi cumartesi günü yapılmıştır.Bütün üyelerin katıldığı kongrede yeni İdare Heyetine,Sıddık Yakut,Halim Erdal,Ömer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 01.04.1969
  • DÖRT PALALI AMERİKALI.Emniyet 2.Şube ekipleri önceki gece Eminönü'nde yaptıkları aramada Douglas Arthur Martz adındaki öğren,cinin valizinde 4 adet 41 santim uzunluğunda Hindistan yapısı pala ele geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 01.04.1969
  • Kan davası için köylüler çatıştı,iki kişi öldü Diyarbakır'ın Hacıdel köyünde kan dâvasından öldürülenlerin sayısı sekize çıktı.DİYARBAKIR,A.A.EĞİL bucağının Hacıdel köyü yakınlarında iki grup arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 01.04.1969
  • AKBAN K 31 ARALIK 1968 TARİHLİ BİLANÇOSU ÖZET OLARAK)AKTİF:Kasa ve Bankalar.356.644.921.59 Kanunî karşılıklar kasası.291.235.007.48 Ticari ve Mali Plasmanlarımız 1.326.412.792.60 İştiraklerimiz.80.487
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 01.04.1969
  • GARANTİ BANKASI W^9 Yeniden 7 şubesini daha hizmete açmaktadırx İSTÂNBUL'da HARBİYE Açılış tarihi:14 Nisan 1969 HUSUSİ ÇEKİLİŞ 125.000 Lira Açılış tarihi:10 Nisan 1969 HUSUSİ ÇEKİLİŞ 50.000 Lira ZMİR'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 01.04.1969
  • Dil ve genel kültür ansiklopedisi ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK 3 cilt,takım halinde özel kutu içinde satışa çıkarıldı 150 TL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 01.04.1969
  • YENİ TELEFON NUMARALARIMIZIN-266020 ve 279296 olarak değiştiğini sayın müşterilerimize arz ederiz BÜYÜK DEMİR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.SİRKECİ İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 01.04.1969
  • BANYO VE MUTFAK MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ RENK VE MODELLERDE ECİAGIBAŞISEBAMIK MBBIKALABIA.Vitra banyo ve mutta» mamulleri,vitrifiye seramikten yapılmıştır Yüksek sıcaklıkta 1280" C)pişirilerek imal edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 01.04.1969
  • e göğüs kanserine çok rastlanıyor H Bütün Türkiye'de iki kanser hastanesi ve altı kanser mütehassısı bulunduğu açıklandı KANSER haftasmın başlaması dolayısıyle önceki gün düzenlenen basm toplantısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 01.04.1969
  • ANKARA BAYİLERİ KCKGRESi YAPİLDİ Ankara bayileri ve satıcıları derneğinin yıllık kongresi cumartesi günü yapılmıştır.Bütün üyelerin katıldığı kongrede yeni İdare Heyetine,Sıddik Yakut,Halim Erdal,Ömer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 01.04.1969
  • MEYDAN LAROUSSE BÜYÜK LÜGAT ANSİKLOPEDİ Nfe Meydan-Larousse Z fasikiil çıktı!Manaajns 628 4285
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 01.04.1969
  • AKBAN K 31 ARALIK 1968 TARİHLÎ BİLANÇOSU ÖZET OLARAK)ı AKTİF:Kasa ve Bankalar.356.644.921.59 Kanunî karşılıklar kasası.291.235.007.48 Ticari ve Mali Plasmanlarımız 1.326.412.792.60 hâklerimiz.80.487.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 01.04.1969
  • GARANTİ BANKASI tyv* Yeniden 7şubesini daha hizmete açmaktadır.N İSTAN BUL'da HARBİYE Açılış tarihi:14 Nisan 1969 HUSUSİ ÇEKİLİŞ 125.000 Lira GULTEPE Açılış tarihi:10 Nisan 1969 HUSUSİ ÇEKİLİŞ 50.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 01.04.1969
  • YENİ TELEFON NUMARALARIMIZIN-26 60 20 ve 27 92 96 olarak değiştiğini sayın müşterilerimize arz ederiz BÜYÜK DEMİR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.I SİRKECİ İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 01.04.1969
  • Dil ve genel kültür ansiklopedisi ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK 3 cilt,takım halinde özel kutu içinde satışa çıkarıldı 150 TL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 01.04.1969
  • Kan davası için köylüler çatıştı,iki kişi öldü Diyarbakır'ın Hacıdel köyünde kan dâvasından öldürülenlerin sayısı sekize çıktı.DİYARBAKIR,AA.EĞİL bucağının Hacıdel köyü yakmlannda iki grup arasmda mey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 01.04.1969
  • BANYO VE MUTFAK MALZEMELERİ ÇEŞİTLİ RENK VE MODELLERDE ECZACIBA$I SE8AMİK FABBİMIARI AŞ Vitra banyo ve mutfak mamulleri,vitrifiye seramikten yapılmıştır Yüksek sıcaklıkta 1280° C)pişirilerek imal edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 01.04.1969
  • DÖRT PALALI AMERİKALI.Emniyet 2.Şube ekipleri Sncekl gece Eminönü'nde yaptıkları aramada Douglas Arthur Martz adındaki öğren,cinin valizinde i adet 41 santim uzunluğunda Hindistan yapısı pala ele geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.04.1969
  • SAAT 0ÖI2T A^Oi.BıKA EÜS)MERİP.DE 3E uvu-GEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 01.04.1969
  • hata mmm ü&m&t r BfJS.7V.rE:rz.AAEĞE BAŞL-t- JtN uc SESTEKİ HiZiJ Vot-CU u ^AGı İÇlVl TÖREN VAbUiş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 01.04.1969
  • U&ZAD/ğl SAUDlRjS/IM İÇİM B/B.G'DEE.Bunum SÖZuggj'şjg AUDiRavA,M4Ky2 I SÜTUN.UAEJM MUSKASI.NA KAÇVUXSA% OlK ÎŞıM'tz BİTMİŞTİ" J.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 01.04.1969
  • «SA9un \SABUN Au.J SEVEN ÇOCUĞA U-K DERA VORUAA—OMUM n^lUEKU».DÎ Sv SABUK» SABUK» aua 4* BCDâ^ site t OVUNjCA SIRP-ŞU OVUN.CAK TABANCAVt Al-AAAK İÇİN SABUN' u İS-TiVOB.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 01.04.1969
  • HAYDUT AfZKALA-WştMOİ Konun HAKKINDAN k* G&L.ifZ/M.L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 01.04.1969
  • Denizcilik Bankası T.A.O.lığından izmir'de Çeşme'de sahilden iki mil kadar mesafede de niz içindeki döküntü kayalıklar üzerine 255.000.liralık keşfi dahilinde tesis edilecek deniz feneri kulesi inşaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 01.04.1969
  • dilberler TEKSTİL TİCARET ANONİM ŞTİ.MAHMUTPAŞA MERKEZ MAĞAZASI TELEFONLARI 31 MART 1969 DAN İTİBAREN 26 20 70 71 72 ÜÇ HAT)OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR Stüdyo Gralifc:278 4288
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 01.04.1969
  • SU 1945 YİL Yazan:Kemal BİL BAŞAR DO Kevser entarisinin eteğiyle oynayarak «İstemez olur muyum,isterim ama.dedi.sözünün altını tamamlıyamadı Ahmet güldü «Anamdan,bubamdan çekinme!dedi.«Ben öyle bir oy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 01.04.1969
  • BULMACA »23456789 10 1 SOLDAN SAĞA:1 Derideki küçük de likler;Bir suçu veya günahı bağışlamak 2 Kurt veya köpeğin bağırması;Yurdumuzda bir nehir.3 TERSİ zaman parçası,vakit;TERSİ bileşimindeki stearik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 01.04.1969
  • Hazırlayan:CANDAN SELEK ATAÖV ÇOCUK SAĞLIĞI Salgın Hastalıklardan:KÎZRM1KCIK NOT:Bir önceki sütunumuzda salgın çocuk hastalıklarından kızamık hakkında bilgi verilmiştir.SEBEP VE BULAŞMA Kızamıkçık,kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 01.04.1969
  • de-de 'nin KALİTESİ cde-cde 'nin FİATLARI jfiBynğlu ilâncılık 4:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 01.04.1969
  • fifkS^-ri^z.I OĞLAK BURCU i E 20 Ocak)E İ3g Dostlarınızın tavsiyelerine uyunuz.E rv"N Aksi halde yolunda giden İslerinizin ğ E bir anda alt üst olmasına sebep olabilirsi-E z niî-r I KOVA BURCU 1 l z 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 01.04.1969
  • GALATASARAY SPOR KULÜBÜNDEN Geçirmiş olduğumuz müessif yangın dolayısiyle telgraf,mektup,telefon ve bizzat gelerek üzüntümüze iştirak etmek lûtfunda bulunan Başbakanımız Sayın SÜLEYMAN DE-MİREL'e,Bede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 01.04.1969
  • İLÂN MENSUCAT BOYALARI SANAYİİ A.ğ.İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN Sermaye taahhütlerini edâ etmeleri için mevzuat uyarınca müteaddit çağrılar ve tebligatlarla davet edilmiş olmalanna rağmen edimlerini y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 01.04.1969
  • DİZEL DENİZ MOTORU Alınacak Son teklif verme tarihi 28/4/1969 olup,Şartnamesi MAL-ZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN temin edilebilir.Dos.No:969/3035 DENİZCİLİK BANKASI TA.O.Basın 12820)4310
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.04.1969
  • eni Güreşte birlikte kaçacak delik arayan ve 2 nci dakikada kendini m RAKİBİNİN,«Avrupa'da kimsenin yenemediği söylenen bu koca ayıyı şimdi sirkten bir çuval yükü halinde önünüze atacağım!dediğini işi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 01.04.1969
  • İNSANLAR HASAN PULUR öğretmen "Atatürk işgal edildi,demişti.NEYDİ öğretmen Mustafa Gönül'ün günahı?Çok büyüktü günahı!Ödemiş'in Bademli bucağında Atatürk büstünün etrafım çevrelemiş çarşaflı kadmlarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 01.04.1969
  • Piyasada terilen adiyle satılan i her kumaş terilen değildir Çünkü hakiki terilen kumaşın İngiliz ICI firmasının şart koştuğu normlara göre %55 Terylene,%45 yün ihtiva etmesi gerektir.Altmyıldız'ın te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.04.1969
  • istanbul Spor ve Sergi Sarayında 30 Mart İ969 Pazar günü Noter,Murakıplar Pe Davetliler huzurunda yapıtan İstanbul Şaşkınbakkal'da Bağdat Caddesinde,kaloriferli,konforlu,şahane manzaralı,beheri 100.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.04.1969
  • TELEFON SY İSTANBUL:224410 ANKARA 17 4180 SATILIK EMLÂK BEYKOZ Vapur İskelesi bitişiğinde 25 No.lu yalı,dükkanlı,çok temiz acele satılıktır.Sahibi Ali Pekkan'a müracaat.İNŞAAT artığı malzeme,teçhizat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Seri İlan
  • 01.04.1969
  • KIŞ YAZ BAHAR HAVASINDA Klima)ALIŞ VERİŞ jfieynğlu İlâncılık 4304
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Seri İlan
  • 01.04.1969
  • TÜRK HAVA KURUMU GENEL BAŞKANLIĞINDAN Türkkuşu Genel Müdürlüğü Paraşüt Okulu ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme satın alınacaktır.Teklif mektuplarının 17 Nisan 1969 günü saat 14.00'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Seri İlan
  • 01.04.1969
  • ilk defa DÖŞEMELİK KUMAŞTA tenzilat Parça ve deklase mallarda görülmemiş fiatlar 1 NİSAN SALIDAN İTİBAREN ALTIM MEKİK kumaş deposunda ADRESE DİKKAT:hamdİ bey geçidj no:24 tel:27 97 37 sultanhamam İXM«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Seri İlan
  • 01.04.1969
  • GUTBR D D motorlu cim biçme makineleri SATIŞA ARZEDİLDİ Türkiye yegâne ithalatçısı k:mh o TARIM MAKİNELERİ KOLL.ŞTİ.Rıhtım Caddesi Arzu Han 12 İstanbul-Tel 4917 95 P.K.397 Karaköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Seri İlan
  • 01.04.1969
  • Baylar dikkat:Aklan ve Parlan adında iki becerikli erkek Mittin hanımların gönlünü çalıyor Bütün hanımlar Aklan w Parlan adında iki becerikli erkeğe gönül veriyo:Ve «iz bunun farkına bile varmıyorsunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Seri İlan
  • 01.04.1969
  • İNŞAAT İLANI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Vahidi fiat esası üzerinden kapalı zart usulü ile eksiltmeye çıkarılmış olan İzmir Bornova Şubesi ve apartman inşaatımızın ilk keşfi 1.713
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Seri İlan
  • 01.04.1969
  • İSTANBUL SULAR İDARESİ UMUM MÜDÜRLÜSÜNDEN Alüminyum Sülfat AlınacrM1"'.İdaremiz ihtiyacı 2250 ton alüminvum sülfatın müna 'yaası İşi,umumî hususi ve teknik şartnameleri dairesinde kapalı teklif alınma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Seri İlan
  • 01.04.1969
  • ELEMAN ALINACAKTIR Kalifiye kalıp tesviyecileri Resimde anlayan' Saçcılar Parça imalatında tecrübeli)Saç tesviyecileri Elektrik oksijen kaynağı bilenler)Kaportacılar Şoför mahalli iç techizatçıları Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Seri İlan
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.04.1969
  • MAÇ Sıra No:S 6 MİLLİYET SPO«* TOTO SERVİSİ SUNAR KARŞILAŞACAK TAKIMLAR Numaralı takım Numaralı takım İki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları Numaralı takımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1969
  • SİNEMA^"*^ BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN1 SENENİN BÜYÜK KOMEDİ FİLMİ Renkli Sinemaskop-İngilizce SEANSLAR:12 2.30-5-7.30 SUARE:9.45 TE1.482606 BEYOĞLU SARAY KONAK FİLM BEYAZIT MARMARA Sonuç 310 4300
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1969
  • 31 Mart 1969 Pazartesi gününden itibaren A K B A N K SULTANHÂMAM ŞUBEMİZİN Telefon Numaraları 20 70 47 3)Hat Olarak Değiştirilmiştir.Sayın Mudi ve Müşterilerimize Duyururuz.AKBANK İlâncılık:2020 4324
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1969
  • ^HrirkirHrirHrk4rHriHrHrirk* ¦MllımTltlMlıHI Bu sütuna program vermek isteyen sinema ve tiyatrolar Türk Haberler Ajansı Duyurma Servisine Tel:22 51 69)müracaat etmelidir.SİNEMALAR AS 47 63 15 Beyoğlu)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1969
  • 1 İSTANBUL 6.25 Açılış ve program E 6.30 Günaydın 1 7.00 Köye naberler* E 7.05 Günaydın II 7.30 Haberler ve hava durumu 7.45 Hafif müzik 8.00 İstanbul'da bugün E 8.05 Küçük ilânlar 8.10 Türküler geçid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1969
  • BEYAZ ÇİMENTODA VADELİ SATIŞLAR Y.ÇİLİNGİROem CİBALİ 192 Sonuç:315 4326
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1969
  • MAKSİM'de HER AKŞAM I Sevim Deran M Fatma Girik I Nuri Sesigüzel I Ferhan Onat I Doğan Onat I Neriman Koksal I Efgan Efekan I Esin Gürsoy I İspanyol Şantöz SOLEDAD IH Tülay Unsal Serap Ergim ve I Ateş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1969
  • ÜSKÜDAR SUNAR SİNEMASINDA Bu akşarh.Yılın en başarılı müzikal ko medisı DEVE KUŞU KABARE TİYATROSU BU ŞEHR İ STANBUL Kİ Matine 19 Suare 22'de Biletler gişede sabah 10.30'dan itibaren satılmaktadır.Rek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1969
  • B" MUZAFFER W HEPGULER TİTATRO Oraloğlu Tiyatrosunda)Yeni Oyun ASFALT Turne dolayısiyle YALNIZ 2 HAFTA Tel:48 75 83 Reklâmcılık 1143 4306
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1969
  • TEfrEFON NUMARASI DEĞİŞİKLİĞİ TEKSTİPLİK SANAYİİ ve TİCARET A.Ş.VE EMEL TİCARET EVİ KOLL.ŞTİ 22 99 55 22 24 85 numaralı Telefonlarının 31/3/1969 tarihinden itibaren 267015 2 HAT ile değiştirileceğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1969
  • emayetaş)PERSONEL MÜDÜRÜ ARIYOR GÖREVİ Personel dairesi sevk ve idaresi Personel seçimi İş değerlendirilmesi ve organizasyonu tatbikatı Eğitimin yönetimi ARANAN NİTELİKLER Azamî 40 yaşında olması Yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1969
  • İNŞAAT MÜHENDİS t Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş.'nin Doğu Anadoluda yaptıracağı çimento fabrikaları inşaatında Kontrol Şefi ve Şef yardımcısı görevlerinde çalıştırılmak üzere uygun şartlarla İnşaat Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1969
  • TELEFON NUMARASI DEĞİŞİKLİĞİ EMNİYET TİCARET ve SANAYİ A.Şw 111 ti filEL ÖRGÜ yünlerİ 1.4.İ969 tarihinden itibaren iptal edilecek olan "22 94 38" ve 22 94 42 numaralı telefonlarının yerine SANTRAL ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
  • 01.04.1969
  • SABİT FİYATLA MUKAVELELİ İNŞAATINIZ VEYA İHTİYACINIZ SONUNA KADAR İMENTO BEYAZ ÇİMENTO BEYAZ MOZAYİK SATIŞLARI ŞUKRU DENİZ Mecidiyeköy Hürriyeti Ebediye Cad.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 01.04.1969
  • TUNÇ t Bastaran FNrhncide tışmalı toplantı dün başlamıştır.İlk konuşmayı yapan Türk tş Genel Sekreteri Halil Tunç,işçi ve İşveren arasındaki iş uyuşmazlıkları konusundaki görüşlerini açıklamıştır.Hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.04.1969
  • ACI KAYBIMIZ Melâhat Savaşkan ve Nuri Efe'nin çok sevgili ve biricik şefkatli anneleri,Naciye Rav'ın ablası,Süheylâ Efe'nin ve Dr.Selâhattin Savaşkan'ın kayınvalideleri,Deniz,Rengin ve Engin'in çok kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.04.1969
  • TEŞEKKÜR Kıymetli eşim.Türkân Gençay'm ameliyatı dolayısiyle gösterilen alâka ve başarılardan dolayı başta Haseki Hastahanesl Başhekimi sayın Doç.Dr.MANSUR SAYIN'a.Müt.Dr.Yalçın Eğeci'ye,As.Dr.Dündar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.04.1969
  • 30 BİN ÖĞRENCİ A Bastaraiı Birivcide «Siyasal Bilgiler Fakültesi,Basın Yayın Yüksek Okulu.İktisadî ve Ticarî tümler Akademisi,Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi,Eğitim Fakültesi.Hacettepe Üniversitesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.04.1969
  • M İNGİLİZ KADİNA t Bastaraiı Birincide Ayrıca Mrs.Mendelsohn «ingiliz basınında Türk cezaevlerindeki yaşama şartları ile ilgili olarak yaptığı aleyhteki kampanyayı Türkiye'deki yetkililerin hoş karşıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.04.1969
  • GELİR VERG'Si 6 Ba$taraiı Biı incide rilen yetkiye istinaden,500'den fazla mükellefi olan kaza Vergi Daireleri de dahil olmak üzere,7 Nisan 1969 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.Öt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.04.1969
  • Türk Balıkadamları A Bastaraiı Birincide öte yandan kazadan kurtman Sabahattin özen tedavi edildiği nastaneden babasına bir telgraf öndermiştir.Özen,telgrafında «Sıhhatteyim,merak etmeyin,yakında gele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.04.1969
  • BAYAN EiSENHOWER 4 Bastarait Birincide Öte yandan Cumhurbaşkanı Sunay da Amerika'nın eski başkanının ölümü dolayısıyla Başkan Nbcon'a bir mesap göndermiştir.İnönü de dün Eisenhower için Amerika Büyüke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.04.1969
  • «Vuruşma gittikçe şiddetli olacak» t Bastaraiı Birincide Genç kral beni Amman'da,şehre hâkim ağaçlıklı bir tepe üzerindeki sarayının çalışma odasında kabul ettiğinde Salt'dan geliyordu.Filistin Mukave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.04.1969
  • I Vefat ve Teşekkür 23 'Mart 1969 pazar gecesi hakkın rahmetine kavuşan kıymetli eşim,babamız,kardeşimiz,eniştemiz,dayımız,bacanağımız,ağababamız,dedemiz.İstiklâl ve Cihan Savaşlarında yararlık göster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.04.1969
  • IIII HIM MU 11 İM 11III Ittll 11IIIIIIIM M11' I TEŞEKKÜR ş Ziyal ailesinden vefat E eden i 1 YILDIZ ARIKDAL'm E hastalığında gösterdikleri ilgi i dolayısiyle Guraba Hastaha-j nesi Radyoterapi Mütehass
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.04.1969
  • SATIŞ İLÂNI 1 adet ihtiyaç dışı Grader Towed satılacaktır.Şartnamesi gişelerimizden temin edilebilir.Etibank İstanbul Alım Satım Şubesi Basın 13037)4308
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.04.1969
  • VEFAT Merhum Fizik Kimya Prof.Hüseyin Avni Erman,merhume Mevhibe Hanımefendinin kızları,Fatma Demircioğlu'nun torunu,İstanbul Senatörü Kim.Yük.Müh.Şevket Akyürek'in eşi.Çiçek Dedeoğlu,Ahmet Akyürek,Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.04.1969
  • AP GRUP YÖNETİM KURULU 4 Bastarah Birincide öteyandan «Orman Kanunu tasarısı» nı inceleyecek olan «Teknik Komisyon» dün sabah toplanmış ve ormanla ilgili derhek ve kuruluşların komisyonda dinlenmesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.04.1969
  • BULGARİSTAN'DAN t Bastaralı Birincide bunların ana ve babaları bulunmaktadır.S İkinci grup,çocuklar ve torunlarla bunların eş ve çocuklarını kapsamaktadır O Anlaşma yürürlüğe girinceye kadar evli olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.04.1969
  • t Bastarafı Birincide onun zamanında atılmıştır,tç politikada buna benzer aksaklıkların yanı sıra,dış politikada da önemli hatalar yine Eisenhotoer dönemine rastlar.Dulles yönetimindeki Amerikan haric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
  • 01.04.1969
  • HASTAŞ HASTAŞ HOLDİNG Topluluğuna dahilher meslekten ortak sayısı 50bini aşan 14anonim şirket HASTAŞ HOLDİNG.HASTAŞ ÖĞRETİM veSAĞLIK KURUMLARI A.O.HASTAŞ HALK PAZARLARI A.Ş.HASTAŞ GIDA ENDÜSTRİSİ A.Ş.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 01.04.1969
  • Ollmpiyakos'un yeni antrenörü Bobek siyah gözlüklü)Spajiç;Olimpiyakos Kulübünden ayrıldı Panatinaikos Antrenörü Bobek,Olimpiyakos'ta.Spajiç Beşiktaş'a gelecek Beşiktaş ile anlaşan Spajiç'in gelmesi ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.04.1969
  • Türkiye Kupasında yarın 3 maç var Türkiye Kupası üçüncü tur eleme maçlarına yarın 3 şehirde devam edilecektir.Şehrimizde Istanbulspor Denlzlispor,İzmir'de Altay Vefa,Antalya'da Antalyaspor Demirspor o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.04.1969
  • f T* 9*.LİGDE HEYECAN İngiliz Kupası bütün hızı ile devam etmektedir.Yarı final maçında West Bromwich Albion,Liecester İle 3 3 berabere kalmıştır.Resimde Albion'un santraforu Astle topu filelere gönde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.04.1969
  • Ntınweiller,in serçe parmağı kırıldı.PTT maçında kolunun Üzerine düşen Fenerbahçe'n Nunveiller* in sağ el serçe parmağı kırılmıştır.Dün Dr.Reşat Dermanver'in kliniğinde yapılan muayeneden sonra Nunvei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.04.1969
  • Ufpest 24-30 üisan'ı istedi Göztepe'nin.Avrupa Fuar Şehirleri Kupası yan flnallndekl rakibi Macar Ujpest kulübü,dün San Kırmızılı kulübe gönderdiği telgrafta ilk maçın 24.ikincisinin ise 30 Nisan tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.04.1969
  • İlgaz «Zararımız bir milyonun üzerine çıkacak» Fenerbahçe Kulübü Başkanı Faruk İlgaz,«Doğrusunu söylemek gerekirşe kupadaki durumumuz da kritiktir.demiştir.İlgaz,başarılı olmak için bâzı tedbirler ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.04.1969
  • Molnar «İsmet Paşa da ihtiyar ama beyin var» Fenerbahçe'nin izinli Teknik Direktörü İğnace Molnar,önce uzun uzun Fenerbahçe rozetine baktı ve sonra da,«Ben çok seviyö bu kulupe.Yazık,yazık PTT meç mağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.04.1969
  • 9 YIL SONRA AYNI YERDE BULUŞTULAR Bundan 9 yıl önce Roma'mn Olimpico Stadında bir zenci güzeli 3 defa şeref kürsüsüne çıkıp Amerika'ya,üç altın madalya kazandırıyordu.VVilma ltudolph'du adı.100 ve 200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.04.1969
  • Can ve ihtilâl Ordusu ilk fiyaskoyu verdi Şeref Görkey geçenlerde eski talebeleriyle konuşuyordu,bir aralık Eskişehirspor'lu Ender,«Abi yahu bıktık şu Galatasaray'dan,ne biçim saldırıyorlar,bele Gökme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.04.1969
  • BİKİLA'NIN HER TARAFINA FELÇ GELDİ Roma ve Tokyo Olimpiyatlarında maratonda altın madalyayı kazanan Habeş atlet Abebe Bikila'nm vücudu tamamen feîç olmuştur.Perşembe günü geçirdiği mühim bir trafik ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.04.1969
  • F.Kırcan:Lig bitti,hedef Kupa,dedi Fenerbahçe Teknik yöneticisine göre bâzı futbolcular terlemeden ve topa ayağını vurmadan sahadan çıkıyor.F ENERBAHÇE Kulübü Teknik Yöneticisi Fikret Kırcan,«Artık li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.04.1969
  • o O n ç 1 e ştirilmesl şimdilik ertelenen Beşiktaş'ın seçtiğimiz harta Ankara'da,Şekenpor'a matlûp olduğu maçta Güven'in rakip kaleci tarafından önlenen bir atağı örülmek tedir.[Milliyet] Gülesin:"Beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.04.1969
  • Ece:Türkiye Liginde kon davası yarattılar.Galatasaraylı yönetici maçtan sonra 1r5 saat stadtan çıkamadıklarını,Federasyonun çok sıkı tedbirler alması gerektiğini söyledi.G ALATASARAY futbol takımı yön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.04.1969
  • Bursa'nın Atatürk Stadım dolduran büyük bir ı kalabalık arasında Galatasaray maçını takibe ge len Eskisehirspor taraftarlarının tri bünlere astığı döviz görülüyor.Dövizde yazılı olan cümle,haftanın en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.04.1969
  • Yedek Maçlar Düzcespor:0 10 Ankaraeücü jm I Oenlzüspor:4 f\Kay seri spor:U Konyaspon A f\Zonguldakspor:I ™V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.04.1969
  • Spor Tofo'da 13 maçı b'rlen yok.Spor Teto'nûn 35.haftasında 13 maçı doğru tahmin eden çıkmamıştır i Diğer maçları tahmin edenlere düşen,ikramiye miktarı şöyledir:12 bilen 4 kişi 214 bin 857 lira 11 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 01.04.1969
  • 100 kiloya çıkan Ayık'a rakip yok Konya'da yapılan Serbest Güreş Şampiyonasında tek müsabaka ile birinciliği kazandı ANKARA,THA KONYA'DA yapılan Serbest Güreş Birinciliklerinde 100 kiloda şampiyon ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
 • Spor İlavesi, Sayfa 1
  • 01.04.1969
  • ESKİŞEHİRSPOR Ligin Başpehlivanı.GALATASARAY Şimdilik başa güreşiyor.Lider,fle bu pazar randevusu olan E Bahçe yöneticisi KIRÇ AN diyor ki:YONLUGU HAK EPEN ALSIN «F.Bahçe tefrik yapmaz.diyen Fikret Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Spor İlavesi
   Sayfa 1
 • Spor İlavesi, Sayfa 2
  • 01.04.1969
  • SPOR tLÂVESÎ SAYFA:2 1 NİSAN 1 96» CİHAT ARMAN B.Mustafa'nın tuşu.4f*ğ Londra Olimpiyatı'na Güreş,Futbol,Bisiklet,BaslVjUff ketbol.Atletizm ve Eskrim dallarında iştirak et-r mistik.Londra civarında sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Spor İlavesi
   Sayfa 2
 • Spor İlavesi, Sayfa 3
  • 01.04.1969
  • SAYFA:1 1 NİSAN 1969 Mağlûbiyetlerden sonra alınan ilk galibiyet için Adanaspor,şahlanı ziyafefi verdi.Her salı akşamı futbolcularla birlikte «Moral yemeği» yiyen yöneticiler galibiyetten sonra ziyafe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Spor İlavesi
   Sayfa 3
 • Spor İlavesi, Sayfa 4
  • 01.04.1969
  • SPOR İLÂVESİ SAYFA:4 1 NİSAN 1969 Bölgeden yardım görmediklerini açıklayan KİRAZ dedi ki Yeşil Beyazlı takım antrenörü:«Olayları annlatan bîr beyanat verdiğim için ifademi aldılar.Bu ağırıma gitti.Yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Spor İlavesi
   Sayfa 4