Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.02.1969
  • t/üfti haftası 200 Milliyet okuyucusuna birer elbiselik kupon hediye ediliyor!Tafsilât üçüncü sayfada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1969
  • mim JF"^.w^B LYNDON JOHNSO BU YAZI DİZİSİNİN TÜRKİYE'DE YAYIN HAKKI MİLLİYET GAZETESİNE AİTTİR [Eserin tamamı Britamüca Ansiklopedisinin 1969 Yıllığında yayınlanacaktır.Copyright c Johnson City Founda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1969
  • Cg 1969 bütçesinin bir özelliği,AP iktidarınca yozlaştırılan devletçiliğin ve millet kesesinden besleme sektör yaratma çabalarının derin izlerini taşımasıdır.99 jZj2 Millî gelirin arttığından bahseden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1969
  • Amerikalı denizciler «Olaylardan biz de şikâyetçiyiz» diyor Şehrimizi ziyarete gelen Amerikan 6.Filosu'na mensup subay ve erlerin büyük çoğunluğu da son olaylardan şikâyetçi olduklarım açıklamışlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1969
  • Amerika'nın anlıyamadığı.ALTINCI Filonun zamansız ziyaretleri ile Amerikan aleyhtarı gösterilere vesile hazırlandığı,halkın tedirgin edildiği ve sonuç olarak Amerikan düşmanlığının yayılmasına hizmett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1969
  • MUZAFFER KÖKLÜ Kendisini yakacak genç daha önce intihar etmek istemiş ANKARA,THA Amerikan 6.Filosunun 48 saat içinde Türk karasularını terketmedigi takdirde Kendini yakacağım söyliyen Muzaffer Köklü i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1969
  • TİCARET ODASININ 87.YILDÖNÜMÜNÜ DEMİM DE KUTLADI İstanbul Ticaret Odası'mn 87yıldönümü dün kutlanmıştır.Başbakan Demirel yıldönümü dolayısıyla yolladığı mesajda,«Memleketimizde ticaret ahlâkının yerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1969
  • Liselerarası Müzik Yarışmasının izmir elemesi yapıldı İZMİR,ÖZEL «Liselerarası Hafif Batı Müziği Yarışmasının İzmir elemesi dün 15 okulun katılmasıyla Atatürk kapalı spor salonunda yapılmıştır.İzmir'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1969
  • vefat etti Hirk sinema ve civatro sunun ünlü Karakter oyuncularından Vahi öı tutulduğu amansız nastat Devamı Sa.7.Sü 5 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1969
  • Kar yağışı Batı'da ulaştırmayı aksattı I Trakya,Marmara,Ege ve Batı Karadeniz'e kar yağdı.Amerika'da 100 kişi cvWu YUM HABKRLERİ SERVİS?TEAKYA Marmara tL'ue tç Anadolu ve Batı arn deni2 bölgelerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1969
  • Johnson'un çektiği ceza görevini yerine getirmediği içindir YÎETNAM dramının kurbanı olduğu İçin Johnson'un anılarında bu konudan söz ederken,acı duyması tabiîdir.Nitekim «Ben Vietnam'da görevimi yeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1969
  • 'Ovmak kâfidir!soğuk algınlıklarında boğaz ağrılarında adele tutulmalarında WICKS wVapoRub BUHARLAŞAN MERHEM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.02.1969
  • Dolmabahçe meydanında çok sıkı güvenlik tedbirleri al Hımıştır.Meydanın ve Dolmabahçe Camiinin etrafında beş sıra erler sıralanmış,onların arkasında da el Itrinde silâhları askeri bir birlik yer almış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.02.1969
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ pahalılığı ve Tekel zamları S.n "Tr «İstanbul'da son on yıl içinde toptan zUr^L aid* fiVatlar %67 9 oranında artarken,bunun fâgfö münferit maddeie-ücretliler üstünde yarattım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 13.02.1969
  • DÎL VE GEN El KÜLTÜR ANStKLUPEDtSt ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK 3 cilt takım Mâlinde özel kutu içinde satışa çıkarıldı.150 TL.Genel Dağıtım ve Satış:BATES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 13.02.1969
  • DOĞRUSU TALAT HALMAN FİLO,GİT AMERİKAN Altıncı Filosu,yanlış yere,aksi bir zamanda,yetersiz sebeplerle gelmiştir.Birleşik Amerika,Türk gençliğinin «egemenlik» ve «haysiyetli dış siyaset» konularında n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 13.02.1969
  • DAKTİLOGRAF ALINACAKTIR Başmüdürlüğümüz servislerinde çalıştırılmak üzere ya pılacak deneme ile yeteri kadar Daktilograf alınacaktır.Aşağıdaki şartlan taşıyanlann nüfus cüzdanı,diploma ve birer fotoğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 13.02.1969
  • Teknik Eleman Aranmaktadır Askerliğini yapmış,döküm işlerinde tecrübeli MAKİNE MÜHENDİSLERİ ARANMAKTADIR Lisan bilen tercih edilecektir.Mektupla müracaat:PANCAR MOTOR SANAYİ ve TÎCARET A.Ş.Gaziosmanpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 13.02.1969
  • AOfAIVCA'yi En esaslı ve modern şekilde ancak GOETHE ENSTİTÜSÜ metoduyla Türk Alman Eğitim Merkezi Dil Kurslarında öğrenebilirsiniz Yeni devre kurslar 17 Şubatta başlayacaktır Müracaat:1)Cumartesi har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 13.02.1969
  • MEVLÜD Bizleri ebedî ızdıraplar İçinde bırakarak Tanrının rahmetine kavuşan sevaili annemiz Medina Gündüz'ün vefatının kırkıncı «ününe rastlayan 13.2.1969 Perşembe günü öğle namazını müteakip Ümraniye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 13.02.1969
  • VEFAT Müessesemizin çok kıymetil ve çalışkan elemanlarından Tunçbllek Böleemiz Materyal Şefi.KEMAL TEZCAN'ın vefatı dolayıslyle kaybımız büyük,acımız sonsuzdur Bütün mensuplarımızla birlikte Tanrıdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 13.02.1969
  • Ben;10 Şubat 1969 günü annem Fevzlye ve babam Adnan'ın kızı «Nurdeniz Plperoğlu* olarak dünyaya geldi ğlmi ailemizi tanıyanlara duyururum Milliyet 1986 fi^S âğğg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 13.02.1969
  • WHVHV%W*U*HHUUUW biliyorsunuz 1)En çok isabet MİLLî PİYANGO'da I 2)En büyük isabet MİLLî PİYANGO'da t 3)En fazla şans MİLLî PİYANGOM 4)Devamlı ikramiye artışı ilk Fırsat 24 ŞUBAT'da SİZE DE BOL ŞANSLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 13.02.1969
  • ELEMAN ARANIYOR Sanat Okulu Makina Bölümü mezunu veya Makina Teknikeri alınacaktır.Müracaatların şahsen saat 9-12.30 arası Puro Sabun Fabrikası'na Mecidiyeköy)yapılması rica olunur.Yeni Alans 661 1990
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 13.02.1969
  • TURİSTİK BİR TESİS İŞLETMEYE VERİLECEK Danca'nın Bayramoğlu semtinde,Balyanos koyunda Kurumumuza ait 50 odalı 4 lojmandan ve bir gazinodan ibaret geniş plâjlı tatil köyü 1—5 yi)süre ile bir işletmeciy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 13.02.1969
  • gp sW K s\P^ i 1 Vakit Oiines 1 Öclı-I tklnıi-İAk$Hrr Viiti)İmsak ¦sf ri i Vasati I 6 M 112 2* 115 21 In tf j lf 1?S IS ¦S:1 Ezani I 1 İl f d «f 1 41 f 1?Af 1 it?1 u 41 5 p 13 ŞUBAT 1969 Hicri 1388 Zİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 13.02.1969
  • Sahibi Millivet Ga-etoC A.f »din ERCÜMENT KARACAN $liBliuef Genel Yavm Müdürü:ABDt tPEKÇİ BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdün.HASAN PULUR Spor bölümünden sorumlu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 13.02.1969
  • ALMANYADAN MEKTUP OKUYUCULARIMIZ herhalde bundan bir müddet evvel yurt dışına giden işçilere değinerek yazdığımız «Boşalıyoruz» başlıklı fıkrayı hatırlıyacaklardır.O yazıda,vaktiyle toprak kaybettiğim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.02.1969
  • ft* fe*c «T Terzilerin yüzünü güldüren kumaşlar:Altınyıldız kumaşları dikişe çok iyi gelir.Çok güzel ütü tutar.Kumaş mevzuunda hakiki birer uzman olan terziler Altınyıldız kumaşları ile diktikleri elb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 13.02.1969
  • 6 AVRUPADAN GELENLERE ISMARLAMAĞA LÜZUM KALMADI.ŞİMDİ ^^»Tfca el radyosu^ mini super KENDİ KÜÇÜK,SESİ BÜYÜK RADYO Philips Türkiye'de ilk defa olarak hakiki bir el radyosunu sizlere sunmakla iftihar ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 13.02.1969
  • Türkiye hesabına casusluk yapan bâr Yunan!mahkûm oldu ATINA AP AA Bir denizcilik işletmesinde çalışan 29 yaşındaki Pantclis Athanassiadis adında bir Yunanlı,Hlrk Büvükelçiligi için casusluk vapma suçu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 13.02.1969
  • EnsMfü mezunlarına Üniversiteye hakkı veriliyor MAKAS THA Millî Eğitim Bakanı tlhamı Ertem Kız Sanat Enstitüsünde düzenlenen toplantıda «Meslekî ve teknik öğretimin Kabiliyetli çençlerine universiteve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 13.02.1969
  • İLTAŞ İLAÇ SANAYİÎ ve TİCARET A.Ş.'den GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin yıllık olağan Genel Kurul toplantısı,aşağıda gösterilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere,29.Mart.1969
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 13.02.1969
  • SALVATOKF DAMO Adamo,çocukluk arkadaşı bir kızla gizlice evlendi Cumartesi günü Belçikalı sevgil'si ile evlenen şarkıcı,Güney Amerika turnesine yalnız gitti.BRÜKSEL.A.A.BELÇİKALI şarkıcı Salvatore Ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 13.02.1969
  • o TIBBÎ MÜMESSİL ARANIYOR Yüksek tahsilini ve askerlik hizmetini bitirmiş,30 yaşını geçmemiş,enerjik,sempatik,girgin,güzel konuşan,ciddî ve dürüst Tıbbî mümessil adayları aranmaktadıristeklilerin,15 Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 13.02.1969
  • Almanya'da esrar içen 12 Türk yakalandı ¦i Alman polisi,evde yeni doğmuş bir çocuk cesedi de buldu.KÖLN,ORHAN TÜREL bildiriyor Alman polisi bir süre önce sevgilisini öldürerek tutuklanan Besim Pala'nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 13.02.1969
  • Ava Gardner iç'nce sahneye akıp soyunmak isledi ACAPt'IXO.AA Sarhoş olduğu anlaşılan ıtnlU sinema yıldızı Ava Gardner önce:gece Acapulco'daki «Rincon Flamenco» adında bir gece klUbünde soyunmava çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.02.1969
  • A SEVGı'Lı AIL.E.c-S2TLE«£l Ol_AKA\C Bi'Z-UEV2.AÇIK.HAVAD!iOiL.EOİVO Rif ku Rrw-r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 13.02.1969
  • BENDE SUM'.OlGiNiX KûOAJ?UĞuR.OLSA.ÖNCE kENCHME MA/Rı OOKUNUKou.ADINIZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 13.02.1969
  • r 8ueUNli_EKT)E STÎN NASIL A\ADVŞ 2 r ilt»ttö!VTİtinr»'Mt\ı!Walt D .n»y PıoJuction» WoıMRi|huRiMtTtJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 13.02.1969
  • ri-i!CISCO Ki D E& £KuEGLlN S ryî3\en yücesi 7-^7-SAOOl-UN.BİZ çok k&z.k. 5İDEeV_İM AR-I OVSA DAHA ¦nKq.BfC I ^7 MISRA VAR.Öi-iJA* KALJM O» MEX5C.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 13.02.1969
  • T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden Bankamızca muhtelif cins takvim yaptırılacaktır.Bu işe ait umumi ve hususi şartnameler Genel Müdürlükte Tevdiat ve Tanıtma Müdürlüğünden)istanbul'da Karaköy ve İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 13.02.1969
  • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Tıp Fakültesine Psikiatrl,Kulak Burun Boğaz;Fen ve Mühendislik Fakültesine Kimya,Matematik,Fizik,İstatistik,Yer Bilimleri;Sosyal ve tdarl Bilimler F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 13.02.1969
  • İLÂN istanbul Asliye Birinci Hukuk Mahkemesi Esas No:967/51 Başak Sigorta A.Ş.tarafından R.Nail Ayar,H.Tahsin Güzelsoylu,Güneş Sigorta A.Ş.aleyhlerine ikame olunan dâvâlılara ait bulunan ve sigorta şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 13.02.1969
  • EV KADINLARINA ve ENERJİK EMEKLİLERE YENİ BİR lğ SAHASI Araştırma çalışmalarında görüşmeler yapmak üzere:İstanbul,Ankara,İzmir,Eskişehir,Sivas,Adana,Samsun ve Erzurum'da bay ve bayan anketçiler yetişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 13.02.1969
  • Batı Almanyanın ASANS uaıı ı-CSTAHL^I zaiserJ En büyük ve modern teşkilâtlı asansör firması,devamlı ve muntazam servisiyle bu defa TÜRKİYE'DE DE EMRİNİZDEDİR İSTANBUL MERKEZ Telefon 44 78 99 44 75 05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 13.02.1969
  • MADENÎ EŞYA ALINACAK Tarım Kredi Kooperatifleri Yardımlaşma Birliğinin Ankara Bahçelievler'deki Eğitim Sitesinin tefrişi için 12 kalem takriben 1000 adet muhtelif madenî eşya alınacaktır.Bu işle ilgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 13.02.1969
  • İstanbul Ticaret Odasından Odamızın İstanbul İktisadi ve Ticarî İlimler Akademlsiyle ortaklaşa düzenlemekte olduğu «Pratik Ticaret Akşam Kurs lan» mn 3 Mart 1969 tarihinde başlayacak 42 dönem eğitim t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 13.02.1969
  • Hazırlayan:CANDAN SELEK ATAÖV_BULAŞICI BİR HASTALIĞA YAKALANMA SEBEBİYLE İŞTEN ATILMA SORU:Tutulduğum bulaşıcı bir hastalık sebebiyle askerlikten çürük olarak çıkarıldım.Şimdi bir hak arayabilir miyim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 13.02.1969
  • BULMACA I 123456789 10 4 E SOLDAN SAAA:1 Yesll renkli,cok E faydalı bir kıs sebzesi;Deri İle kemik arasındaki madde.2 Kimyada nikel'ln sim-E gesi;TERSİ vilayet;Bir s-'yin yapılmasını olumlu karşılamak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 13.02.1969
  • eu*+fy i OĞLAK BURCU M20AOc.w f E jgş* Hediye veya onun yerine geçecek bir E İ sey alacaktınız.Yıldız tesiri his haya-E i tinize bir sUre için sükOn devresi getiriyor.E j KOVA BURCU J&,j E gj*L Sevdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 13.02.1969
  • Yazan:DEREK MARLOWE Çeviren FEYZA ATAMAN 'mr/"Umarım ki bir daha kurbanınızı seçerken daha dikkatli olursunuz BU Burada onun duruşu önemli değil.Mesele o değil,Herr Dancer.Dan cer'di değil mi?Evet.Kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.02.1969
  • CHP'yi ele geçirmek yolunda mücadele eden ve bu konuda ilk savasını 2koalisyon sırasında veren ekibin bası Turhan Feyzioğlu.İBRAHİM ÖKTEM EMİN PAKSÜT FETHİ ÇELIKBAŞ na TÜRKİYE'DE 3.Koalisyonun kurulma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 13.02.1969
  • Sahibinden satılık FABRİKA ARAZİSİ Kâğıthane'nin merkezinde,Yener tş arkasında,kuyusu ile atölyeleriyle,4 dönüm.49 90 50 İş Reklâm 161 1992
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 13.02.1969
  • Bakırköy 1.İcra Tetkik Mercii Hâkimliğinden Dosya No.1968/182 Dâvâcj Münir Kızavul ve Nuri Bilim vekilleri tarafından Profil ts Alüminyum Sanayi)ve Ticaret Limited Şirketi aleyhine açılan tahliye dâva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 13.02.1969
  • SATILIK EMLÂK ACELE:Satılık apartman.Müracaat:Bayan Hermine,Bomonti Silâhşor Caddesi Lala Şahin Sokak 13 47 28 11 SİSH.EMLÂK ARAYANLAR ARSA Aranıyor Ankara asafltı veya îdealtepe,Pendik yolu üzerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 13.02.1969
  • OLAYLAR İNSANLAR HASAN PULUR Madanoğlunun güncesinden Hey gidi Madanoğlu!27 Mayıs'ın kudretli Generali.Ankara kumandam.Ve bir gün «Biz tabii senatör olmak için ihtilâl yapmadık!deyip izzet-i ikbal ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.02.1969
  • SİZ DİĞER İŞLERİNİZE BAKIN SIERA MERDANELt 1200 TL.UJ E İlERA'Va B s U-v:ıtııım JflJ i—^h-*^AVv\"A""V.V:IM^ii^gi İyi bir çamaşır makinesi en iyi malzemeyle ve en üstün teknik bilgiyle imâl edilir.İyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1969
  • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda yazılı sağlık tesislerimizde münhal bulunar muhtelit mütehassıslıklara kadrolu veya mukaveleli eleman alınacaktır.Mukaveleli çalıştırılacaklara tat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1969
  • YÜKSEK DENİZCİLİK OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Okulumuzda açık bulunan Liman İşletmesi ve ulaştırma dersleri için 600 liralık Dahiliye Şefliği kadrosu ile bir öğretmen alınacaktır.İsteklilerin 18 Şubat 1969 ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1969
  • İlli.11 11111 I I 4 I t I 1 I I.1111 11 I I 11.11.1 I 111 1111 I I IIJ 11111.11.1 111 IH 11 H I k I ELEMAN ARANIYOR En az Lise mezunu ve askerliğini yapmış A)GÜMRÜK ve tTHALÂl tŞLERtNDE B)PtYASA ve MU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1969
  • b!iııi!iııi!iıi!İSTANBUL 6.25 Açım,program 6.30 GUnayduı DO Köye Haberler,sunaydın 30 Haberler 4i H.ıiıi müzik 8.00 İstanbul'da uugun 05 Kucuk ilânlar 8.10 TUrkUleı ge" di 25 Gitar soloları 8.40 Berab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1969
  • DANTEL ŞÖMİZİYE BLUZ Beyaz-Şampanya-Siyah JAGUAR JUMPER DİAGONAL YÜN ŞEVYOT Kırmızı-Bej-Lacivert Çukur dore dliğmeli Tamamiyle astarlı ti.195 DANTELLİ KİZ ELBİSESİ Yünlü veya kadife kumaş Tamamiyie as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1969
  • TURK HABERLER AJANSI DUYURMA SERVİSİ DOKTOR MEHMET CANDAS MUAYENEHANE AÇTI Dahiliye mütehassısı Doktor Mehmet Candaş,Sıraselvüer caddesi numara 75'teki Arena Çan'da hastaların] her gün 15 de 18 saatle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1969
  • İSTANBUL 6 ncı ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN 1968/22 Davacı Başak Sigorta tarafından dâvâlı olup Ankara Keçiören Mecidiye caddesinde Daldiken apartmanında mukim iken adres)meçhul bulunan SEHER KIR HAL)al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1969
  • Dil ve genel kültür ansiklopedisi ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK S cilt,takım halinde Özel kutu içinde satışa çıkarıldı.150 TL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1969
  • ısıtma mevzuunda!ty İMALATLARIMI^ VANUlATORlU ISıTICHAl ISI1ICI CİMA il»» KAlOAİflK KA2ANIARI SAH Ati RAİ ANLARI KURUTMA flRINLARI SIYVAR KURUTMA ODALARI »RAİ KAlORIflRllHI sı ha ismen ahi kohm misil»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1969
  • DUYURU:Şirketimiz Satış Mümessili Süha Altıntaş'ın 72.1969 tarihinden itibaren şirketimizle ilişiği kesil* miş bulunmaktadır.Keyfiyet bayilere tamim edilmiş olmakla beraber,Üçüncü şahıslara bir defa d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1969
  • P L Â S T t K CMM PLEKSIGLAS tthal malı Tasfiye Fiatına Satış İstanbul Tahtakale Cedid Han 10 İlâncılık 1252 1999
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1969
  • TÜRK ALMAN KÜLTÜR MERKEZİ TAKDİM EDER Prof.KURT REDEL İdaresinde PRO ARTE Orkestrasının büyük konseri SARAY'da 21 Şubat Cuma saat 18.30 Programda:Bach H.Genzmer Bartok Mozart Telemann eserleri vardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.02.1969
  • KARAGÖZ MİLLİYET 1968 KARACAN ARMAĞANI İKİNCİSİ AMCAOGLU Politik Karagöz oyunu Yazarı:ERKÜT BABAKOL Sahneye koyan:Nejat UYGUR Müzik:Mehmed ABUD Danslar:D.U.KLÜP B.B.Osmanbey Tel:47 80 Sİ Milliyet 2010
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.02.1969
  • VEFAT Enlso Güroy'un eşi.Nizam.Cem ve Sümer'in babası.Muzaffer Güroy ve Fethi GUroy* un ağabeyi.Ayşe.Rağap ve Rağan'ın amcası,Fitnat.Ca bit.Fuat ve Hatice Perincek ile Oya Sensev'in eniştesi,Devlet De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1969
  • VEFAT Şirketimiz Mak.Yük.Mühendislerinden METE ERGİNÖZ 11 Şubat 1969 günü kaldığı hastanede vefat etmiştir.Cenazesi 13 Şubat 1969 Perşembe günü öğle namazım müteakip Fatih Camiinden kaldırılacaktır.Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1969
  • VEFAT Değerli arkadaşımız Mak.Yük.Mühendisi METE ERGİNÖZ 11 Şubat 1969 günü vefat etmiştir.Ailesinin ve dostlarının acılarını paylaşır,başsağlığı dileriz.SUNGURLAR İDEAL STANDARD ISI SANAYİİ A.Ş.MENSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1969
  • VİETNAM'DA GÖREVİMİ YER NE GETİRDİĞİM İÇİN t Bastaraiı Birincide mek usrunda varçücüyle uğraşırken biz de kendi çabalarımızı arttırmak zorundaydık.Vietnam işine girişimizi tenkid edenler,Güney Vietnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1969
  • i Bastarafı Birincide de Türk ulusunun hüyük çoğunluğunun duygularını aksettirmemektedir.Bu durumda hâzı kimseler istemiyor diye müttefikimizin ziyaretlerini reddetmek haksız olduğu kadar,devlet haysi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1969
  • SİGORTALILARA DA 70 EMEKLİ MAAŞİ VERİLMESİ ISTEHOi ANKARA,A.A.Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekilleri Orhan Birgit ve Orhan Eyüboğlu ile Bursa milletvekili İbrahim öktem,Sakarya milletvekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1969
  • IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI GELDİ ANKARA,ÖZEL Irak Dışişleri Bakanı Abdülkerim El Şeyhi dün hükümetimizin konuğu olarak saat 11'de Ankara'ya gelmiştir.Hava alanında Dışişleri Bakanı Çağlayangil tarafından k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1969
  • LİSELERARASI t Bastarafı Birincide nın başlamasından birkaç saat önce büyük bir kalabalık kapılarda yığılmıştır.Yarışma saat 14 de başlamıştır.Yarışmada yer alan jüri üyeleri şunlardır:Arslan Alp İzmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1969
  • VAHİ ÖZ A Baataraiı Birincide Iıktan kurtulamıyarak dün vefat etmiştir.57 yaşındaki sanatçı 40 sene önce Ankara Radyosu Temsü Kolunda sanat hayatına başlamış ve bugüne kadar yüzlerce tiyatro oyunu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1969
  • TİCARET ODASI A Bastaraiı Birincide zen içinde gelişmesi» bakımın dan Ticaret Odası'na büyük hiz metler düştüğünü belirterek «Hür teşebbüsün ticari faaliyet lerini kendi meslek şuura ve disiplini için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1969
  • JOHNSON A Baştarafı Birincide zandıği zaman,Vietnamdaki çatışma.Amerikanın Güneylilere yardım ettiği bir iç savaştan ibaretti'.Bu İç savaşı,1965'de Kuzey Vietnam'ın bombalanmasiyle,milletlerarası sava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1969
  • TÖS,BASKI YAPAN IDAMCİERİM ADINI SÖKAN'A BilDiRDi ANKARA.THA TÖS yetkilileri,öğretmen vü rüyüşü dolayıslyle,öğretmenlere baskı yaptıkları İddiası ile 19 va 11 ile 19 Kaymakamı tçişleri Ba kanı Faruk S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1969
  • BİLGEHAN:HARCAMALARDA ARTIŞ VAR Bastaraiı Birincide CHP Genel Sekreterinin «Köylülerin toprakları işgal ederek reformu kendileri yaptıkları» yolundaki sözleri üzerine konuşan Başbakan Demirel de Ecevi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1969
  • Okul futbol maçları ertelendi Okul Spor Yurtları futbol maçları,dün kötü hava şartları nedeniyle ertelenmiştir.Basketbol,voleybol ve futbol karşılaşmalarında ise şu sonuçlar elde edilmiştir:Kadıköy Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1969
  • Kar yağışı maçları â Ba$taratı Sekizincide kişehirspor antrenörü Abdullah Gegiç de en az Fenerbahçe kadar iddialı olduklarını belirtmiş zor maç olacak şeklinde konuşmuştur.Galatasaray'ın rakibi Vefa G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1969
  • Şilili I MIHI MIH II I IMIlll M.HI I ntııııı» TEŞEKKÜR Medarı iftihar eşim 554 B.E Plânlama ve Koordinasyon i Başkanı BAHA ftZKAN'ın ş gerek hastalığı ve gerekse E vefatından sonra sıcak alâ-2 kaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1969
  • sizi seviyorum madam.i GEN-AR da İlâncılık I25S 2000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1969
  • ALÂKA KESME Çok kısa bir süre ve kendisini hiçbir şekilde para ve senet tahsili hususunda yetki verilmemek üzere müessesemizde ve şirketimizde Plâsye olarak çalışan ÖZCAN YILMAZ ŞENYU-VA'mn müessesemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1969
  • ACELE LİSANS ARANIYOR ÎSVEÇ'e transferi yapılmış liberasyon listelerinden I i şans aranıyor.Transferi çok yakın ve memleket değişikliği yapılabilecek liberasyon akreditif talebi de kabul edilir.Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1969
  • KAR YAĞISI i Bastarah Birincide DEPREM OLDU Kandilli Rasathanesi sismoa raflan dün Türkiye saati üp 10.43'te merkez üssü rasatha neden 113 kilometre olarak he saplanan bir deprem Kaydetmiştir Deprem I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1969
  • Amerikalı denizciler A Bastarait Birincide gösteriler yüzünden tedirgin olduklarını» belirtmişler ve olayların ana nedeni olarak kendilerine «Johnson'un mektubu ve Kıbrıs olayları karşısında Amerikanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1969
  • Gençler dün yine 6.Filoyu protesto etti 4 Bastaraiı Birincide daki konuşmasında Toplum Polisi'nin lâğvedilmesi için bir kampanya açtıklarını belirtmiş ve «Toplum Polisi 70 yaşındaki bir ihtiyarı döver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.02.1969
  • KENDİNİ YAKACAK ft Bastarait Birincide Emniyet yetkililerinin açıkla masına göre Köklü 6 Şubat ati nü kalmakta olduğu Motorlu Ta şıt Bloklarında fazla miktarda uyku hapı alarak intihara kal kişmiş,anc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.02.1969
  • Ulvi Yenal fazla çalışmaktan rahatsız oldu ve izin aldı Beden Terbiyesi Genel Müdürü Ulvi Yenal fazla çalışma nedeniyle rahatsızlanmış ve Pazartesi gününe kadar izin almıştır.Genel Müdür Yenal'ın izni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.02.1969
  • ST ADLARDA TEMİZLİK BAŞLADI FAKAT.Kar nedeniyle maçlar fehlikede İlgililer,yağış bu şekilde devam ederse çimlerin bozulacağını ve bir aylık emeklerin boşa gideceğini söylediler.KAR yağışının aniden ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.02.1969
  • AMATÖR MAÇLARI TEHİR EDİLDİ Dün oynanması gereken İstanbul Amatör Futbol Şampiyonası final grubu karşılaşmaları.sahaların karla kaplı olması sebebiyle tehir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.02.1969
  • Fenerbahçe kongresi 16 Marfta yapılacak Dün akşam toplanan Fenerbahçe İdare Heyeti,yıllık seçim kongresinin 16 Mart Pazar günü Kadıköy Halk Eğitim Merkezi salonımda yapılmasına karar vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.02.1969
  • G.Saray'da rakibe Türkiye ligi sonunda 15 maç da kazanıldığı takdirde her futbolcu 15.000 lira alacak GALATASARAY yönetim kurulu dün geceki toplantısında Türkiye Liginin ikinci yarısında uygulanacak p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.02.1969
  • TELESİYEJ'E SOSYETE BİNİYOR KAYAKÇILAR SIRA BEKLİYOR Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Uludağ'da Kavakevi jie Fatintepe arasında bir telesiytl yaptırdı Tarn beş yıl sürdü du telesiyel'in yapılması.Ama g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.02.1969
  • Vefa maçına hazırlanan Galatasaraylı futbolculardan Muhlis,Ergün,Yasin,Akın,Metin ve Nihat.[YILMAZ CANEL] Şeref Görkey Beşiktaş'a menecer oldu Ücretsiz çalışacak olan Görkey Istanbulspor maçı ile göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.02.1969
  • Erkök:"Bir milyon lira kazandık,Dün bir basın toplantısı yapan Güreş Federasyonu Başkanı,kazanılan para ile kaabiliyetler yetiştirileceğini açıkladı.GÜREŞ Federasyonu Başkanı Cemil Erkök dün yaptığı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.02.1969
  • FUTBOLCU SİGARA İÇEBİLİR Spor Hekimleri Derneği Başkanı Pro f.Dr.Necati Akgünr futbolcuları yemeklerde az miktarda şarap ve bira içebileceğini de söyledi.TÜRKİYE Liginde oynayan futbolcuların sosyal d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.02.1969
  • Ağlayan atlet:C.önel Röportaj:Coşkun ÖZARI Başkentte bir havadis,düzelmece doğru giden havaları,herkesin,her sporseverin gözünde kapkaranlık vapı verdi birden.Cahit Önel çok köıü durumda imiş.Karısı A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.02.1969
  • BEKLEMEK YOLCU GELDİ NUNWEiLLER "ESKİŞEHİR'E HAZIRI M„ DEDİ Romen futbolcu,federasyonun kardeşine izin vermediğini söyledi F ENERBAHÇE'nin Romen asıllı futbolcusu Nunweiller,dün uçakla şehrimize gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.02.1969
  • Haşmet Uslu da hakem oldu!Altay ve Altın Ordu'nun tekaütleri,geçen Pazar günü Alsancak Stadında iddialı bir maç yaptılar.1—1 sona eren maçta,Altınordu'ııun İhtiyar Lütfü'sü,Efe Fehmi'si,Biryantin Muza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.02.1969
  • İÇKİ İÇEN ÜÇ Dünyasında Gezintiler CHELSEA'LI CEZA ALDI İdmana içkili giden Cooke,Ospood ve Böyle ayrıca para cezası da aldılar.İngiltere'nin ünlü Chelsea takımının üç şöhretli futbolcusu antrenman sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.02.1969
  • APAK 0.Şeref Apak kendisini tek seçici ilân etli Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak,«Bundan böyle hem tek seçici hem de Federasyon Başkanı olarak Türk futbolüne hizmet etmek istiyorum» demişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.02.1969
  • AT VARIŞLARI Hazırlayan FARUK AVKAl.1.Koşu:Favori:Elglz.Plase:Oçar 107.Sürpriz:Nebilem 2.Koşu:Favori:Gece.Necme 49 Sürpriz:Tepedekldiken 3.Koşu:Favori:Eflâtun,Plase:Ergenekon.Sürpriz:Emerson 4.Koşu:Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Kadın, Sayfa 1
  • 13.02.1969
  • Hollywood'da yapılan anket En güzel 10 baş seçildi I Listede Petula Clark altıncı,Merle Oberon sekizinci durumda 1968'de,Hollywood'da «en iyi saç yaptıran» 10 tanınmış sin» ma,televizyon yıldızı ve ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 1
  • 13.02.1969
  • 1966 GÜZELİ SAHNEYE ÇIKIYOR 1966 Dünya Güzellik Kraliçesi Hintli Reita Farla,yakında şarkıcıl'ği.başlayacağını açıkladı.Kraliçelik devresinde Uç milyon lira kazanan «1966 Dünya Güzeli» bu konuyla İlgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 1
  • 13.02.1969
  • Yıldırım Görses'in annesi ile babası bir kere daha evlendiler I Nikâhlarını tazeleyen Gürses çiftinin 70'lîk erkeği misafirlerine nefis bir gazel ziyafeti çekti fflw ve bir yandan da kendi bestelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 1
  • 13.02.1969
  • CAM UÇLAR ÇOK BEĞENİLDİ DİOR'UN LANSE ETTİĞİ YENİ PABUÇLARDA İNCİ DE SÜS ı OLARAK KULLANILIYOR MODA dünyasının en ünlü yaratıcılarından olan Christian Dior,yeni bir buluşla ismini moda âlemine bir ker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 1
  • 13.02.1969
  • Hamilelik iki saat içinde belli olacak Bir İngiliz ilâç firmasının çıkarttığı «hâmlilelk teşhis» ilâcı özellikle genç kızlar tarafından kapışılıyor.İngiliz Tıp Birliği yeni buluşu sakıncalı buldu.GENÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 1
  • 13.02.1969
  • SELMA GÜNERİ 18 YAŞINA BASTI 18 yaşına diş ağrısı ile giren Selma Güneri.H Güneri'nin yaş günü ağrıyan İ dişini 0.Şener tedavi etti ALTAN DEMİRKOL BİR Salı akşamı İşten çıkan iki kafadar,o günkü yorgu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 1
  • 13.02.1969
  • BAYAN SATO'nun İTİRAFI KOCASININ SEÇİM ŞANSINI ARTTIRDI Kocasının yıllarca kendisini fftvdügiinfi »öf leyen Japon Başbakanının «fi H.Bal».Japon Başbakanı karısını dövermiş İNDİRA GANDHİ,JAPON MESLEKTA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 1
 • Kadın, Sayfa 2
  • 13.02.1969
  • i Aile içi ve çevre ilişkilerinizden doğan kişisel sorunlarınız her hafta bu sütunlarda Psikolop SU-NA TANALTAY ve Dr.ERDOĞAN TANALTAY tarafından cevaplandırılacaktır.Bu konularda sormak istediğinizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 2
  • 13.02.1969
  • İTALYAN SALMASI NASIL YAPILIR?İkibuçuk kilo domates,bir çorba kaşığı tuz,bir çorba kaşığı toz şeker ile birlikte kaynatılır.Süzgeçten geçirilerek İçine 125 gram kıyılmış dil füme eklenerek 5 6 dakika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 2
  • 13.02.1969
  • GECELERİ GÜZEL OLMAK KİN:MASKE Gece nereye gideceksiniz?Bir tiyatronun galasına mı?Yoksa bir gece kulübüne veya baloya mı?Bir kadının ilk düşündüğü şey şık ve güzel olmaktır.Güzel olmak için de saçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 2
  • 13.02.1969
  • BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?Mayonez yaparken başarısızlığa uğramamak için zeytinyağı ile yumurtanın aynı ısıda olması şarttır.Bunun için mutfak dolabında duran zeytinyağını buzdolabından o esnada çıkarıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 2
  • 13.02.1969
  • BÖBREKLERİ KORUMAK LAZIM Vücudun günde 2,5 litre suya ihtiyacı vardır Su eksikliği yüzünden böbrekler lüzumlu şekilde işleyememekte bu yüzden bu organımız görevini tam yapamamaktadır.HANIMLAR,siz erke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 2
  • 13.02.1969
  • f' Güzellik 'Öğütleri HID Göz yorgmdııgıınn gidermek için boş zamanlarda beşer dakika göz jimnastiği yapmalı Yazan:Estetik Uzmanı)NURTEN YAŞAR KARACİĞER ve safra kesesini yoracak,dolayısıyla kana j sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 2
  • 13.02.1969
  • gençlik ve güzelliğinizi tesadüflere bırakmayım^.Gelişi güzel beslenme,her geçen gün yaşınıza yaş katmakta gençlik ve güzelliğinizi tehdit etmektedir.îlmî bir kaynaktan alınmış uygun bir gıda plânında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 2
  • 13.02.1969
  • N AiL'in İLKBAHAR DEFİLESİ BAL O 5 MART 1969 Milliyet 1835
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 2
  • 13.02.1969
  • Selma Güneri 18 yaşına bastı Baştarafı birincide)18'lik Selma Güneri'nin kısa za manda bütün dişlerini kanjayıverdl bu ağrı.Güneri'nin o anda bulunduğu yer sokak ortası.Ne yapsuı.Biniyor bir taksiye «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 2
  • 13.02.1969
  • ÜNLÜ YEMEKLERİ Pera Palas Oteli aşçısı KÂZIM YÜKSEL Tavuk Galantin ve Bavaruvaz Tatlısını anlatıyor TAVU8C GALANTİN MALZEME 8 kişilik)1 orta boy tavuk 500 gram süt danası beyaz eti 50 gram yeşil fıstı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 2
 • Kadın, Sayfa 3
  • 13.02.1969
  • NEŞE TANSUKALP NİŞANLANDI.BALIK ADAMLARIN BALOSU ONSEKiZINCi YILDÖNÜMÜ PARTİSİ Gazetemiz Muhasebe Servisi elemanlarından N«ş'e Tansukalp,Çetin Parke ile nişanlandı.Resimde,Müessese Müdürümüz Nurettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 3
  • 13.02.1969
  • Kadir s» Teni evlilerden Akbay çifti,dostlarına Paşam Taverna'da bir yemek verdiler.Resimde,Yılmaz Ayaz,özen Ayaz,Cem Akbay ve Ayşegül Akbayberberi Demir Sürmenai oldu Çok çalışmaktan yorulan sosyete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 3
  • 13.02.1969
  • Hafta tatilini Uludağ'da geçirenler İstanbul'a döndüler.Harika Yardımcı,Günseli Başar,Ayten Akyol)Sabls,Kadirheyoğlu kardeşler ve her ikisinin aynı isimli «Leylâ» eşleri,Doktor Tülin Dirimlili ve eşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 3
  • 13.02.1969
  • Şimdi alınız BAKIRKÖY TEK FİAİLA Sayın müşterilerinin hizmetinde Pantazi hanımı kunduraları 85 TL.Erkek kunduraları 75 TL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 3
  • 13.02.1969
  • 22 ŞUBAT 3 HART 1969 YILIN EN GÜZEL ORAM TATİLİ TURR TUMZM'in büyük bir müjdesi var.Her şeyin en güzelini seçen eşsiz sanatçı mız sanın ZEKİ MÜRErY beyefendi bu turda bizlerle beraber olacaktır.MUTLUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 3
  • 13.02.1969
  • MİLLİYE"!okuyucularının ihtiyaçlarını en kısa yoıdan teminde yardımcı olmak için yeni bir hizmete taşlan**» tır.TELEFONLA SERVİS başlığım taşıyan bu sütunda yayınlanan ilânlarm kelimesi 1)liradır.Tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 3
  • 13.02.1969
  • B A SK E NT TEN RE:Millet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli'nin hafta içersinde vermiş olduğu resepsiyonda A.P.ile C.H.P.Koalisyom halinde idiler.Resimde,solda)Bayan Erim.Bayan Osma ve Nihat Erim,Şinasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 3
 • Kadın, Sayfa 4
  • 13.02.1969
  • SİZ DE KENDİNİZİ GÜZELLEŞTİRİN BİRÇOK ün yapmış yıldızın eski resimlerine baktığımız vakit,bunların bugün hayran olduğumuz kimselerle aynı İnsan olduklarına adeta inanamayız.Bu kadar değişmek için bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 4
  • 13.02.1969
  • Avrupalı kadın aptal görünerek erkeğine yaran irmiş Amerikalı kadınlarla,Avrupalı kadınlar arasındaki farkı açıklayan Gina Lollobrigida «Amerikalı kadın egoist ve önemlidir.Erkek ile aynı seviyeye çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 4
  • 13.02.1969
  • Şemsîye şekilleri değişiyor Paris'te ilkbahar ve yaz şemsiyeleri çok geniş ve kare şeklinde hazırlandı MİSEL PERLMAN PARİS'ten bildiriyor FRANSA,Şubat soğuklarının yakında baş lamasını beklerken arkas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 4
  • 13.02.1969
  • MCpASt ÂLDI YÜRÜDÜ Zincir elbise giyen kadınların parolası:"SEVDİĞİNİZ ERKEĞİN KALBİNİ ZİNCİRLEYİN,raoeo Rabanne'ıa «incir modasına «varak yapmış olduğa b« kıyafet,şeffaf olup kadının bütün vücut hatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 4
  • 13.02.1969
  • B!Zincir modasına uyan iki mini bikini.Zincirlerden meydana getirilen pantalonlu kıyafetler bu yaz özellikle revaçta olacaktır.Resimde görülen bu kıyafette zincirlerin arasına alüminyum payetler yerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 4
  • 13.02.1969
  • 12 KONSER VERECEK SOPRANO SELMA BERK AMERİKA'YA ÇAĞIRILDI t Roma'da Palyaço Operasında oynadıktan sonra çok alkışlanınca sahnede bay ılı vermişti.SİGARA,içki,soğuk hava,üzüntü,nezle,huzursuzluk-işte,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Kadın
   Sayfa 4