Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.02.1968
  • Üç muhalefet partisi de Boğaz köprüsünü lüks buldu Tasarıyı savunan Bayındırlık Bakanı,«Sahillerin feribot iskelesi ile donatılması yersizdir» dedi ANKARA,ÖZEL BAYINDIRLIK Bakanlığı bütçesinde konuşan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1968
  • Sümerbanh 6 ay vade ile taksitli satışlara başlıyor ANKARA,AA.SÜMERBANK Genel Müdürü Hulusi Çetinoğlu,bütün Sümerbank mamullerinde 1 Marttan itibaren peşinatsız taksitli satışlara başlanacağım,bu satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1968
  • MİTİNG İHBARI ÜZERİNE MECLİS ETRAFINDA TEDBİR ALINDI ANKARA,ÖZEL Meclisteki kavgalı oturumda TİP Milletvekillerinin dövülmesinden dolayı dün başkentte miting yapılacağı ihbarı üzerine büyük çapta emni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1968
  • Vergiye evet,haksızlığa hayır.OTORLİ)kara taşıtlarından alınmak istenen vergi tasarısının yarattığı tepki ve tartışmalar devam etmektedir Bu sütunlarda birkaç kere yaptığımız açıklamalarda böyle bir v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1968
  • GP'ye 500 bin lira verilmesi kesinleşti ANKARA,ÖZEL G.P.'ne hazineden 500 bin lira verilmesini öngören ve siyasî partiler kanununda değişiklik yapan kanun dün Senatoda görüşülerek kabul edilmiştir.CHP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1968
  • CEZAYİR'DE BİR KOMPLO BASTIRILDI CEZAYİR,A.P.A.A.Cezayir radyosu dün gece hükümetin «Memleket liderlerini katletmek için kurulan bir komployu bastırdığını» açıklamıştır.Hükümet daha sonra komployla il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1968
  • ^ükîi)f3p**!Jfff [KAMİL YAMAN] Vietnam mitinginde,Türk öğrenciler diğer memleketlerin öğrencileriyle birlikte «HO-HO-HO-Şt-diye bağırırlarken.Türk öğrenciler,sağdan Uç kişinin arkasındaki gruptur.Viet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1968
  • Taşıl vergisi AP'liler arasında hoşnutsuzluk yarattı ANKARA,ÖZEL Taşıt vergisi kanun tasarısı,komisyon tarafından AP Grup Başkanlığına getirilmiştir.Komisyon Başkanlığı tasan hakkında gruptan gerekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1968
  • Kata,Hava ordusu için atanma ve yer Ordu atanma bölgelerini gösteren harita.1.No.lu çizgi Kara ve Jandarma,2.Nolu çizgi Hava Kuvvetleri bölgesini göstermektedir.Çizgilerin batısı o kuvvet içiıı birinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1968
  • Rumların Anayasa taslağında Türkler bir azınlık sayılıyor Yeni Anayasaya göre,Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı kalkıyor ve Türklere ancak yüzde 18 nispetinde temsil hakkı tanınıyor LEFKOŞA AKAY CEMAL bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1968
  • İstanbul için 10 milyar 300 milyon lira gerekiyor İnşaat Mühendisleri Odası tarafından hazırlattırılan raporda,Boğa* Köprüsünün «hemen» lnşaası lüzumsuz görülmekte ve «Asma köprünün yatırım bedelinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1968
  • ANKARA'DA AKCİĞERİ DEĞİŞTİRİLEN KÖPEK 24 SAATTİR YAŞIYOR ANKARA,A.A.Atatürk Sanatoryomunda,başarılı bir orga.ı nakli daha yapıl,mıştır Sanatoryomun Göğüs Cerrahisi Servisi Şefi Operatör Dr Mürşit Kory
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1968
  • Sogukalgınlıkları için ICKS VVapoRub *£ürrvek.Kâfidir!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1968
  • Dr.Siyami ERSEK Cape Town'da kalp nakillerinin yapıldığı GROOTE SCHUUR hastahanesinin önünde.Kalp nakillerinin yapıldığı Cape Town'da iki hafta kalan,bu süre içinde kalp nakillerini gerçekleştirmiş ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.02.1968
  • MİLLİYET IH 6 BÎN YILLIK ESERLERİ KURTARMA KAMPANYASI KamptHiyayıı tün de Liseler katıldı BU AH1T1N DA KURTARltiyiASI GEREK Pendik Lisesinin müdür,öğretmen ve öğrencileri bir gün içinde 1210 lira topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.02.1968
  • BİRKAÇ SOSYALİST MİLLETVEKİLİ.KALABALIK A.P.LİLER TARAFINDAN TEKMELENEREK DÖVÜLDÜ.Basından)TURHAN SELÇUK DEMİREL İNÖNÜ.BU OLAYIN TARAFIMIZDAN TERTİPLENDİĞİNİ,NEYE DAYANARAK İDDİA EDEBİLİYOR?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.02.1968
  • Sahibi:KUM.yet Gazataclim A.S-»din* ERCÜMENT KARACAN Nilliuef Genel Yavın Müdürü ABDİ ÎPEKCt BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdür:HASAN Spor bölümünden sorumlu müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.02.1968
  • Vakit imsak Gunes öğle tkind)Aksam Yatsı Vasati J5 06 64S 12 27.15 29 17 52 19 23 Ezani 1116 12 51 6 36 938 12 00 131 3 ŞUBAT 1968 Hicri 1387 ZİLKADE 24 Rumi 1383 ŞUBAT 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.02.1968
  • KUR'ANLAR,VAKFİYE'LER BU yazıma başlamadan evvel,Devlet Bakanı Hüsameddin Atabekli ve Vakıflar Umum Müdürü Feramüz Berkol Beyefendilere arz-ı-şükran eylemeyi bir vazife addederim,zira parlak ve muhteş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.02.1968
  • VEFAT Roma Büyükelçisi merhum Hüseyin Kâzım Bey'in oğlu,Şurai Devlet âzasından merhum Ahmet Cemal Bey'in damadı,Belkıs Nazif Erad'ın eşi.Saffet Tali'nin kardeşi,Saadet Salahorun eniştesi,Necla ve Erha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.02.1968
  • ACI BİR KAYIP Dul bayan Lea Katalan,bay ve bayan Jak Katalan ve ailesi,bay ve bayan Davit Ner ve ailesi,bay ve bayan Sami Eryol ve ailesi,bay ve bayan Faruk Altuni,Katalan,Razon aileleri,eşi,babalan,b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.02.1968
  • Doğum kontrolünün ardındaki oyunlar T munun kökü-«Derilerinin rengi ile din ve dünya görüşleri nü kurutmak farklı olduğu için bazı toplumlara yaşama ve dogurtkanlıgmı ı kısıtlayarak,nöbeti hakkı tanım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.02.1968
  • Tekel,gerçek ekiciye ait düşük tütünü de alacak Bakanlar Kurulu,alımlar ile ilgili ilkeleri dün açıkladı ANKARA,ÖZEL BAKANLAR Kurulu,Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 yılı ürünü ekici tütün piyasalarından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.02.1968
  • ANLAŞMALI mÜLKELERLE Dlf TİCARETİMİZ Doğu Almanya ile 30 milyon dolarlık bir anlaşma yapıldı Polonya ile de ticareti arttırmak için görüşmelere başlanıldı ANKARA,ÖZEL BÎR süredenberi Türkiye Odalar Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.02.1968
  • MEVLİD-İ ŞERİF Kayseri eşrafından,Adana fabrikatörlerinden büyük hayırsever MERHUM acı NURİ HAS'ın vefatmm 6'ncı sene-i devriyesi münasebetiyle aziz ruhuna ithaf edilmek üzere 25 Şubat 1968 Pazar günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 23.02.1968
  • fr-ÜNİVERSİTELERDE GİZLİ İŞSİZLİK Prof.Kemal KARHAN Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi)GELİŞMEKTE olan memleketlerin ekonomik hayatının düzenlenmesinde önemli unsurlardan biri,âtıl insan kitlelerini yapıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.02.1968
  • BÜTÇENİZE,MÖBLENİZE VEYA DİKİŞ ZEVKİNİZE UYAN Modellerden birini EN YAKIN SINGER MAĞAZA VEYA BAYİİNDEN GÖRÜP seçiniz.Her keseye uygun,portatif ÇANTALI Masa vazifesi gören möblesîyle dikişte rahat çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 23.02.1968
  • İst.1 inci İcra Memurluğundan 967/1022 10.000 lira muhammen kıymetli Çittaş marka vitrinli 2 adet buzdolabının birinci açık artırması 28/2/968 Çarşamba günü saat 12,30 13 arası Nişantaş Emlâk Caddesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 23.02.1968
  • RÎVÎERk "GUI Fidanlığı En cazip yediveren Avrupa menşeli gül fidantariyle karsınızda,dır.Şimdi dikim zamanıdır.Acele Ücretsiz çeşit katalogumuzu isteyiniz.Bahçemiz her gün açıktır.Adres:Rlviera GUI Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 23.02.1968
  • Expanding Manufacturing Company has an opening for a Analyst.Those interested must have the following qualifications.University degree İn Business Administration and/or Economici.Enthusiasm and drive
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 23.02.1968
  • G.Af likanın Olimpiyata kabulü,politik iş oldu Siyah Afrika Devletleri Olimpiyatların boykotu meselesini görüşüyor MEXİCO,A.A.MEXİCO'da yayınlanan «Excelsior» gazetesi,Güney Afrika Cumhuriyetinin önüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 23.02.1968
  • Polislere saldıran esrarcı kiptiler birarada.Esrarcı kiptiler polisleri yaraladı Baskından sonra polislere saldıran kiptiler,bîr polisi yaraladı,birinin de kulağını' kopardı.M ALÎ Polis Narkotik Grup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 23.02.1968
  • İ BAYAN SEKRETER ARANIYOR Kolej mezunu iyi İngilizce bilir,seri ve temiz daktilo yazan BAYAN SEKRETER alınacaktır.Müracaat:P.K.68 Şişli tâncıhk:5168 2395
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 23.02.1968
  • Türk-Yunan azınlık görüşmeleri Mart ayında başlayacak ANKARA,ÖZEL Dışişleri Bakanlığı dün' bir açıklama yaparak,Türkiye ile Yunanistan hükümetlerinin «aralarında askıda kalmış olan ikili meseleleri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 23.02.1968
  • Mahkûm Rus yazarları açlık grevine başladı LONDRA,RADYO Sovyet hapishanelerinde bulunan ünlü yazarlar Daniel ve Sinyavski ile diğer bâzı aydınlar,açlık grevine başlamışlardır.Daniel ve Sinyavski'nin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 23.02.1968
  • işte sera modeli Evet fingirdek I Siera'nm bu iki modeli,güzel,cana yakın ve caziptir.Etrafa neşe saçar.Siera'nm fingirdek modellerinin girdiği evlerin havası öyle bir değişir ki.Hayat renklenir,daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.02.1968
  • lANDftu'YA MB FKlMİIİfFcRfllA^ Ltei TAÖIft.UMPWHAKA-TIHDAN £öK HEMNUNfr1" MtiHpEH fruzEL.lÂHlHKAMARiML 5o^UNüP PSfOJNİJ?FAHffLAHAÎîiı'KîNİZ ANIKiAEPİuizî A^AYfr 2Mt-ftK)rpE-Ct&iNI f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 23.02.1968
  • y£w seizüven:KÖTÜ UhiSUR.L.ARLA SA m VAŞ AÇA*J DİT* îr** 3E.MEL KARAIZ-GÂHIMOA.r OIZ&UT& "YEM' fçAT/uAN ZfOHM MV GÖREV BEK.UÎYOIZDU.O ÇIK.AD A BATI ALAAAkj^a' DA BifZ.ASiA YOL-DA.j—I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 23.02.1968
  • lS"rEOİ L_ER.ir-«f 8&r.EVıf» 80 y«j DE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 23.02.1968
  • Hastahane Laboratuarı İçin Muhtelif Cins Alet Satın Alınacaktır.Tekliflerin en geç 6.3.1968 tarihine kadar 61—PEB/6803 dosya işareti yazılarak kapalı olarak Muhaberat Servislndeki teklif kutusuna atıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 23.02.1968
  • V KAYIŞI VE TRANSPORTBAND SATIN ALINACAKTIR.Tekliflerin kapalı olarak 40—PEB/6840—6832 işareti ile 29 2.1968 tarih saat 16'ya kadar Bankamız Muhaberat Servisindeki teklif kutusuna atılması lâzımdır.Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 23.02.1968
  • KABARMASI iÇiN.K.GÜRSOY Hereke)Bir protein kaynağı olan omlet,sofrada et yerine baş yemek olarak kullanılabilinir.Değişik katıkların ilâvesiyle omleti çok çeşitli şekillerde hazırlamak ve besin değeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 23.02.1968
  • Evet,mahalleli çocuklara kadar yayılmıştı.Şu aşağıdaki Perili konak var ya?Göstermiştim hani?Nuran hatırladı:Vapurla gelirlerken kocası göstermişti.Karanlık pencereleriyle,çökmüş,harap bir kocakarıyı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 23.02.1968
  • *ı^C KOÇ I OĞLAK BURCU M A""'k 20 Ocak)E i^g Size yaklaşmak ve açılmak isteyen E insana fırsat veriniz.Bu kimseden kendinize ait çok önemli şeyler öğrenecek-S sinizf KOVA BURCU «î °cak s 19 Şubat)E ^L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 23.02.1968
  • ¦¦mtoı İÜ!BULMACA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 ı 2 ZR 3  5 6 7 8 9 SOLDAN SAĞA:1 Eski zamana ait bakır bir para:Elin icl 2 TERSİ müzikli hafif konulu tarz sahne eserlerinden;Kanun ve törenin verdiği İzin.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 23.02.1968
  • SASANKA'».YAŞASIN!SU AYLAR SUREN YOLCULUK.SONUNDA BİTTİ-MASALLAR DİYARININ PERl KIZLAR» BİZİ SAHİLDE SA-BRSIZLIKLA BEKLİYOR-DUKynzan Ahmet Kozanoglu clz*n*AbdullahTurhan Fetima sultanın kaçırılmasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.02.1968
  • AmeHBc^'lılar için MKasipga„ artık yeni bir şey değil."Kasırga avcıları 1953 yılında kurulan teşkilât,meteoroloji istasyonları ile işbirliği yaparak kasırgaların resimlerini çekiyor Biscayne Körfezind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 23.02.1968
  • Hı »iın-nm«»ı 0^0* I—UNUTMAYINIZ Çekilecek,Yüzbinlerin sahipleri belli olacaktır.ŞANSIMIZ AÇIK OLSUN W,n-ı—j^rr— »I|W^?H Basm 11525)2374
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 23.02.1968
  • SATILIK EMLAK mmâ KIZILTOPRAK'TA sahibinden banka kredisine uygun 35 50 65.000'e satılık daireler.Tediyede kolaylık 36 98 48 BASINKÖY'DE müstakil apartman ve ev 71 55 87 CAĞALOĞLU'NDA projeli,ruhsatlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 23.02.1968
  • 8 1/2 KRAT TEK TAS PIRLANTA YÜZÜK 26 Şubat Pazartesi günü saat 13.30 da Sandal Bedesteninde satılacaktır.Hâlen teşhir edilmektedir.İlâncılık:5205 2396
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 23.02.1968
  • Millî Eğitim Bakanlığı Giizşl Sanatlar Müdürlüğünden 1 29.Devlet Resim ve Heykel Sergisi 2 Mayıs 1968 Perşembe günü Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açılacaktır 2 Bu sergi için teslim edilecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 23.02.1968
  • İDARE MECLİSİ REİSLİĞİMDEN Şirketimizin alelade umumi toey'et toplantısı 15 Mart 1968 Cuma günü saat 14 de Bursa'daki Fabrikamızda yapılacaktır.Toplantıya iştirak edecek hissedarlarımızın kendilerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 23.02.1968
  • TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BEYAZ ARPA SATILACAKTIR)thraç edilmek üzere 5.000 ton beyaz arpa satılacaktır.Bu satışa ait ilân ve satış husus!şartlarımız Genel Müdürlüğümüz Satış Müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 23.02.1968
  • İNSANLAR HASAN PULUR Şöyle konuştuğumuz gibi yazabilsek.GEÇENLERDE,Atatürk'ün tarihlere geçen ve dillerden düşmeyen,çoğumuzun da ezberinde olan «Gençliğe hitabesini» durup dururken bir acaip hale geti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.02.1968
  • KULÜP Hergece.YILIN SANATÇISI LÂLE ORALOGLU takdim eden AYTEN GÜVENÇ Şişli Site 47 80 51 llânoılık 5231 2401
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 23.02.1968
  • U.S.ROYAL LÂSTİK TÜRK A.Ş.Makine Teknik Ressamı Arıyor Fabrikamız tevsii işlerinde 2 sene müddetle çalışmak üzere Tekniker Okulu veya Sanat Enstitüsü mezunu MAKİNE TEKNİK RESSAMI alınacaktır.İngilizce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 23.02.1968
  • TÜRK HAVA KURUMU LÂLELİ APARTMANLARINDA DÜKKÂN VEYA MUAYENEHANE OLMAYA ELVERİŞLİ BİR DAİRE KİRAYA VERİLECEKTİR.1 T.H.K.Lâleli apartmanlarında boş bulunan 1.Blok 2 No.lu üç oda ve müştemilâtı havi dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 23.02.1968
  • hlNCMALAH BEYOĞLU AS 47 63 14)Kudüs G.Ford S.Stevens R.t.ATLAS 44 08 35)Kuduz G.Ford S.Stevens R.t.Dünya 49 93 61)Çılgınların Günahı P.Newman 1.CM EK 44 84 39)Tatlı Günler F.Dorleac R.l.Fİ TAS 49 01 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 23.02.1968
  • KULÜP İspanya müzik elçîleri LOS OMİA Orkestra YALÇIN ATEŞ-6 Deniz ve müzik CANAN ATEŞ Altın Ses Finalisti GÖKHAN ŞİŞLİ SİTE 47 80 51 Hancılık:5231 2402
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 23.02.1968
  • İLÂN Ortaklık mukavelesinin 7'nci maddesi gereğince,ortaklığı münhasıran şahsen tedvir,idare ve ilzam edici muamelelere yetkili bulunduğumu,benden gayri hiç kimseyi tevkil etmediğim gibi aharın bu yet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 23.02.1968
  • SATİLİK ARSA ARANIYOR Mecidiyeköy,Şişli,Beşiktaş ve yakın dolaylarında,üzerine depo inşama elverişli 2000 ilâ 5000 m2 arsa aranmaktadır.Teklif sahiplerinin arsa çap sureti,varsa imar durumu ile,Topkap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 23.02.1968
  • KARTAL İKİNCİ SULH HUKUK TEREKE HAKİMLİĞİNDEN 964/6 Tereke Kartal Yakacık Öğretmen sokak 703 sayıda ikamet etmekte iken vefat eden Ali Kalıpçı terekesine mahkememizce el konarak tesbiti yapılmıştır.Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 23.02.1968
  • TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARINA Askerliğini yapmış Sanat Enstitüsü mezunu teknik ressamların Silâhtar'daki Fabrikamız Personel Şefliğine şahsen müracaatları.Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ş.Alibeyköy Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 23.02.1968
  • 100 TON MANGAL KÖMÜRÜ SATIN ALINACAKTIR Şartnamesi Şirket Ticaret Müdürlüğünden alınarak tekliflerin 1 Mart 1968 tarihine kadar kapalı zarfla verilmesi RAB AK A.Ş.Topagaçlar cad.No.37 Kâğıthane İSTANB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 23.02.1968
  • EMAYETAS ELEMAN ARIYOR Fabrikamızda çalıştırılmak üzere SOĞUK DEMİRCİ 1 ilâ 2 senelik iş tecrübesi ELEKTRİKÇİ 2'nci sınıf ehliyetli)TAMİR BAKIM İŞÇİSİ 3 ilâ 5 senelik iş tecrübesi TESVİYECİ BİRİNCİ SI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 23.02.1968
  • TEK FIAT ROZET KONFEKSİYONDA 24 ŞUBATTAN 9 MARTA KADAR Beyoğlu ve Osmanbey Mağazalarında Telefon BEYOĞLU 44 42 72 OSMANBEY:48 62 85 İlâncılık:5202 2412
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 23.02.1968
  • i İSTANBUL 6.25 Acılıs.program 6.30 Kur'ân-ı Kerîm,açıklaması 6.50 Saz eserleri 7.00 Köye haberler,günaydın 7.30 Haberler ve bava durumu 7.45 İstanbul'da bugün 7.50 İlânlar ve hafif müzik 8.00 Hafif b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 23.02.1968
  • YENİ İNŞA EDİLEN ŞEHZADEBAŞI KÜÇÜK TİYATRO'do Aziz Basmacı Kenan Büke DELİ DOLU 200.TEMSİL SON 3 GÜN Tel:27 98 72 27 ŞUBAT SALI AKŞAMINDAN İTİBAREN FESTİVAL OPERET 2 BÖLÜM Yazan SADIK ŞENDİL Reklâmcıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 23.02.1968
  • DEKORE EDİLEN MAĞAZAMIZIN DÜNKÜ AÇI-LISINDA BİZZAT BULUNARAK VE ÇİÇEK I YOLLIYARAK ALAKA GÖSTEREN SAYIN DOST t VE MÜŞTERİLERİME TEŞEKKÜR EDERİM.J İlâncılık:5228 2404 *M M?y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 23.02.1968
  • KURBAN DERİSİ SATILACAK Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından 1.T.H.K.Kırıkkale Şubesince 26/2/1968 tarihinde Pazartesi günü saat 14.30 da şube binasında açık artırma Ue kurban derisi artırması yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 23.02.1968
  • FAKİR ÖĞRENCİLER YARARINA Paşabahçe,İspirto Fabrikası Lokalinde 24.2.1968 Cumartesi gecesi Beykoz İshaka'ğa ilkokulu Fakir Çocukları Koruma Derneği tarafından tertiplenen geceye Misafir sanatkar Mihri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 23.02.1968
  • ZARF YAPTIRILACAK TÜRK HAVA KURUMU GENEL MERKEZİNDEN 1 5.000.000 adet Fitre ve Zekât zarfının kâğıdı verilmek suretiyle şartnamesi dahilinde imâl ettirilmek üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 23.02.1968
  • 10 TON ALÜMİNYUM FORMİAT SATIN ALINACAKTIR Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi için 10000 Kg.ALÜMİNYUM FORMİAT kapalı zarfla teklif alma suretile satın alınacaktır.1 Teklif zarflarının üzerine 3323/68
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 23.02.1968
  • 5İ£_GRASSO Kalkınan Türk Endüstrisinin bütün kollarında GRASSO Türkiye Genel Satıcısı ATİLLA AVGEN Karaköy Kürekçiler Cad.43 İstanbul Tel.44 36 96 hancılık 5225 2383
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 23.02.1968
  • OTEL DEĞİRMENDE Kalorifer,sıcak su Müzik,Televizyon Komple pansiyon 1 KİŞİ 40 T.L.Reklâmcılık 829)2405
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 23.02.1968
  • BİR TÜRK SANATÇISININ NEW-YORK'TAKİ SERGİSİ ÇOK GENİŞ YANKILAR YAPTI ¦i İTÜ mezunu ressam Ahmet Gürsoy'un tablolarından birini Amerika'nın en büyük bankalarından Chase Manhat» tan satın aldı.Gürsoy iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • t BastaraU Birincide mohiller genellikle en ağır olanîondtr.Dolayı*ıyl« lüks otomobilleri satınalma gücüne sahip bulunanlar,değeri düşük arabaları güç belâ alabilenlerden daha az vergiye lâyık görülme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • VEFAT Erzincan eşrafından mer-hum Bekir Ballıoğlu ve Ayşe hanımın oğlu,Seniha Ballıoğlu'nun eşi,Bekir ve Ahmet Ballıoğlu'nun babaları,Hikmet Ballıoğlu'nun ağabeysi,Perihan Ballıoğlunun kayınbiraderi,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • VEFAT Türkiye Polis Emeklileri ve Mensupları Sosyal Yardım Derneği Başkanlığından:Derneğimizin aslî üyelerinden,emekli polis memuru NURt IŞIKOVA vefat etmiştir.Cenazesi 23 Şubat 968 Cuma günü öğle nam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • V l İ D Kıymetli varlığım,essiz insan ECMEL TUNC'un ebediyete İntikalinin 41 inci eününe rastlayan 24-2-1968 Cumartesi günü oğıe namazını takiben İstanbul ve İzmit'in değerli hafız ve' mevlidhanlan ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • M E V L İ D Kıymetli ejım.sevgili annemiz Sabiha Ongunsu'nun ölümünün Dirine)senesine rastlayan 24 Şubat 1968 Cumartesi günü ikindi namazı,nı müteakip Fındıklı Camiinde aziz ruhuna Mevlid-i Şerif okut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • ©ANSİ DAN n DİŞ KREMİ Sızlayan/kanayan,çekilen di;etlerine ve dişlerin çürüksüz ağrısına karşı faydalıdır.Günde 3 defa dişlerinizi im—M—m* fırçalayınız.J Hancılık 4727 2380
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • Kartal 2nci Asliye Hukuk Hâkimliğine 1968/32 İlişik mahkememizin 20/2/1968 tarih 68/32-105 sayılı ilâmı ile dâvâcı Süleyman Ayyıldız'ın Hacer Ana adının Fatma olarak tashihine karar verildiği ilân olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • SUJANHAMAM AŞİREFENDİ CAD.38 Reklâmcılık 432 2350
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • BORU SANAYİİ A.Ş.ELEMAN ARIYOR Pendik fabrikasında çalışmak üzere:askerliğini yapmış 35 yaşını geçmemiş,Almanca veya Inpilizceye vakıf.YÜKSEK MAKİNE MÜHENDİSİ veva MAKİNE MÜHENDİSİ,tSLETME MÜHENDİSLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • CEZAYİRDE t Bastarait Birincide yir resmî haber ajansı tutuklananlardan dört kişinin komployu itiraf ettiklerini bildirmiştir.Bu şahıslar iktidar partisi lideri Kaid Ahmed'i öldürmeyi tasarladıklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • GP' ye 500 bin lira 4 Ba$taraf% Birincide sek hızıyla getirildiğini ileri süren Gündoğan,«Sandıktan çıktık» sözüne değinerek GP.nin sandıktan çıkmadığını İfade etmiştir.YTP'li Azmi Erdoğan ise «Bu tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • RUMLARIN ANAYASA t Bastaraiı Birinn^e gerekse emniyet kuvvetlerinde ve âmme hizmetlerinde yüzde 18 nisbetinde temsil edileceklerdir.Dışişleri ve ekonomi işlerinde Türklerin veto hakları lâğve-TAMPON B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • AlTAN KARINDAŞ,5 GÜN HAPİS YATACAK Tanınmış tiyatro oyuncusu AHan Karındaş'a,borcu yüzünden.Sekizinci İcra Mahkemesince verilen beş günlük hapis cezası kesinleşmiştir.Karındaş'ın,kesinleşen mahkûmiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • Ordu atanmaları kesin şeklini aldı Bastaraiı Birincide nının teklifi ve 3'lü kararname ile olabilecektir.YAS HADDİ Yaş haddine iki yıl kalan personel,atanma durumuna girmiş olsa dahi,kadroları müsait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • MİTİNG İHBARI 4 Bastaraiı Birincide BAŞKANIN İDDİASI İstanbul'dan yalnız başına uçakla Ankara'ya gelen İTÜTB Başkanı Hasan Yalçın ile,ODTÜ Öğrenci Birliği Başkanı Cengiz Haksever Ankara'da Güven Parkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • İSTANBUL İÇİN i t Bastarafı Birincide ASMA KÖPRÜ:Asma köprü için hazırlık yapılması makûldür.Ancak önce çevre yolları inşa edilme,lidir.Teknolojideki gelişmeler maliyet fiatını büyük ölçüde düşürmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • Amerikalılar,Saygon civarında tamamen savunma yapıyor DIŞ HABERLER SERVİSİ Amerikan Hava Kuvvetleri dün ilk defa olarak Hanoi Radyosunu bombalamışlardır,istasyon,şehre 5 kilometre mesafededir.Vietnam'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • Kampanyaya dün de Liseler katıldı Baştarajı Birincide Wn ADANA MİLLİYET BÜRO SU:Kristal Palas,Kat 2.Yurdun çeşitli bölgelerindeki halkımızın Keban'daki eserleri kurtarma kampanyasına katılabilmelerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • TEŞEKKÜR E Dııçaı olduğum nemıpara-î E zinin Ankara Üniversitesi E E Tıp Fakültesi Cebeci)No-E ğ rolnii Kllniğindekt tedavisi E E sırasında,göstermiş oldukla-E E rı yakın ilgi ve hazakatle E beni çabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • ÜÇ MUHALEFET PARTİSİ DE BOĞAZ KÖPRÜSÜNÜ LÜKS BULDU 4 Bastaraiı Birincide ÖZENTİ UĞRUNA TİP grubu sözcüsü Şaban Erik de İstanbul'da asma köprüsü ile ilgili olarak parti görüşünü şöyle açıklamıştır:«Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • VİETNAM i Bastaraiı Birincide Kuzey Vietnam Devlet Reisi Ho-Şi-Ming'in resimlerinin bulunduğu ve tempolu şekilde «Ho—Ho—Ho—Şi—Ming» seslerinin duyulduğu salonda «Türk Toplumcuları Ocağı» adına da Tekn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • TAŞİT VERGİSİ t t Bastarah Birincide masını İstemişler,vt tasarının yetersiz olduğunu ileri sürmüş,daha âdil bir vergi tasarısının getirilmesini istemişlerdir.Hükümet,tasarıyı grupta görüştürmek için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • Türk iş Başkanı:«Haklarımızı iyi kullanmalıyız» dedi BURSA,ÖZEL Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikasının 13.Genel Kurul toplantısında konuşan Türk-lş Genel Başkanı Seyfi Demirsoy.«Mecliste olanlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları işletmesi Genel Müdürlüğünden İZMİT Pratisyen Hekim alınacaktır.İşletmemiz merkezinde çalıştırılmak üzere bir pratisyen hekim alınacaktır a)Görev 3659 sayılı kanun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • MİLLİYET KÜLTÜR KLÜBÜ YAYINLARI KUKLALI PLAKLAR KARAGÖZ'ÜN KIS HAZIRLIĞI Karagöz serisinin İkincisi olan bu seri bir kitap,bir plâk ve bir paftadan kuruludur.Çocuklar,plaktaki Karagöz oyununun metnini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • Niacine Thiamine Riboflavine MAMA YAVRUNUZU BESLER KUVVETLENDİRİR Milliyet 2248
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.02.1968
  • «Aile plânlamasına dinimiz karşı değildir» tZMİR.ÖZEL Türkiye Aile Plânlaması Derneği'nin İzmir Şubesi tarafından düzenlenen seminerin ikinci gününde konuşan Dr Ziya Ersay,aile plânlamasını dinseli aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.02.1968
  • İstanbul'a dönmüşlerdir.İki ay sonra futbol oynayabileceğini söyleyen Şeref,daha sonra,«Durumum çok iyi,ameliyattan bu yana tedavime devam edildi.Bir an önce antrenmanlara devam etmek istiyorum» demiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.02.1968
  • ÖZCAN Hamburg'un hergeyl Ozcan Arkoç gene haftanın karmasında MÜNİH,ÖZEL Alman Liginde ikinci yanda hiç yenilmeyen HSV takımının bu başarısı kadar,kaleci özcan Arkoç'un başarıdaki hissesi de bütün bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.02.1968
  • Can Bartu "Gençlerbirliği maçında oynayacağım,Bartu,şansızlığını yeneceğini söyledi.Yılmaz ve Levent'in duruşması 28 Marta kaldı.Nunveiller,Haziranda F.Bahçe'de oynayacak FENERBAHÇE futbolcusu Can Bar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.02.1968
  • A W& SBfii 'V 1 Î^BI E|w £İÜ^fl ii ^j^S^tSBEu Wk,Yugoslav futbolcuları hakkında konuşan Federasyon Başkanı Kirçaneki.[MİLLİYETİ "Türkiye'ye 2.sınıf futbolcular gidiyor,NEZİH ALKIŞ Belgrad'dan bildiriy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.02.1968
  • urana Milli Kadro yeterli mi l değil mi I BEN OLSAM Metin'in kadroya alınmasının faideli olacağı kanısındayım.Kendisinin düşünülen bir sisteme uymayacağı ge E.avkaç rekçesiyle kad-G.Saray Teknikro dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.02.1968
  • M.Ali Clay parasız kaldı CHİCAGO,A.A.Eski Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonlarından Muhammed Ali Clay son günlerde parasız kaldığ nı söylemiştir.Eski karısına ayda 1200 dolar nafaka ödediğini yeni karıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.02.1968
  • Ankara,Adana,Aydın,istanbul,izmir,Konya Bölge.Ierinden 70 atletin katılacağı Türkiye A'etli Jimnastik müsabakaları 25-27 Şubat tarihlerinde îzmir Atatürk Kapalı Salonunda yanılacaktır.Tesbit edilen pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.02.1968
  • A A,i HER GÜN BİR ÜYEY BİR "SİERA,RADYf RADYO'yu} KAZANAN t 73415 No.lu)Klüp üyes AYHAN t Bakır İşletmeleri Şefliği Artvin/MURGUL Yılmaz HEDİYENİZ ADRESİNİZE VOLLANACAKTHt.POSTA İLE •Ar Fotoğraf hizme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.02.1968
  • F.BAHÇENİN BAV DERTTE.BEN TAKirvn COŞTURMAYA hAZifZ\r^-y/AMU2 ÖR Fk» TANE DE BAĞIRAN TARAF-TAR BuuSAK FARUK 6EY Pek yürekli,gür sesli taraftarlar klübün kapısında bekliyor MAÇLARDA taraftarları yönetm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.02.1968
  • 1-0'lık galibiyet Yugoslavya'da ümitsizlik yarattı Spajiç "Göztepe İzmir'de en az 2 fark yapar,dedi «Borba» gazetesi Suvari'nin takımının Fuar Kupasında şimdiden Bologna ile oynamaya hak kazandığını ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.02.1968
  • Ankaragücü maçına hazırlanan Fenerbahçe futbol takımının dün yaptığı antrenmana Can Bartu da katılmıştır.Resimde.Sarı Lâcivert'li futbolculardan dördü soldan)Birol,Şükrü,Can,Ercan,çalışırken «örülüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.02.1968
  • Masarayfı Ergiln'e 45 gün ceza verildi Beşiktaş-G.Saray maçında seyircilere karşı hareketlerinden ötürü verilen ceza 14 Şubat'ta başladı D ANKARA,ÖZEL NCEKİ gün toplanan Merkez Ceza Hey'eti,Galatasara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.02.1968
  • Dünyaca şöhretli Japon Hitachi Kız Voleybol Takımı İstanbula geliyor 1968 Meksika Olimpiyatlarına hazırlanan Japon Millî Takımının esasini teşkil eden Hitachi Musashi kız voleybol takımı,Çarşamba günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor