Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.12.1966
  • ERİM:"ECEVİT—HASRETİNİ ÇEKTİĞİM PARTİ LİDERİDİR,CHP Meclisinde «Sosyalizm prensiplerini benimsiyorum» diyen Erimle Baykam ve Evliyaoğlu,ortanın solu ile Ecevit'i savundular.ANKARA,ÖZEL PARTİ Meclisi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1966
  • DURUM Türk Sovyet yakınlaşması DEMİREL hükümetinin Sovyetlerle yakınlaşma konusunda isteksiz olduğu ve ilişkilerin geliştirilmesi yolunda sarjedilen çabaları devam ettirmeyeceği hususundaki iddiaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1966
  • AÇIKLAMA «Sayın gazetenizin 14.12.1966 tarihli;6846 sayılı nüshasının birinci sahifesindeki Durum sütununda ve AP Grubunda başlıklı yazınızın ikinci bölümünde «Eski DP Bakanlarından Hayreddin Erkmen.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1966
  • MİLLİYET GUNUN KONUSUNU TARTIŞMA MASASINA KOYDU GEREKLİ MİDİR?DEĞİL MİDİR TARTIŞANLAR:Doç.Dr.Gülten KAZGAN İstanbul İktisat Fakültesi öğretim Üyesi Yük.Müh.Can KIRAÇ Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1966
  • Trakya çiftçisi yağmur yüzünden pancar mahsulünü sandalla topladı Suların çekilmesi uzun zamanı gerektirdiğinden,seker kampanyasına yetişmesi için pancarlar tarlalardan sandallarla toplanmaktadır.EDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1966
  • Avans Tasarısı Senalo'ya geliyor ANKARA,ÖZEL Cumhuriyet Senatosunda dun memurlara verilecek avansla ilgili Kanun Tasarısının Geçici Komisyona havalesi kabul edilmiştir.Tasarının yann Senatoya gelmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1966
  • Alibeyköyü Barajının temeli bugün alılıyor Alibey Barajının temeli bugün atılacaktır.Alibey Barajı,Terkos gölü ile Kâğıthane filtre tesislerinin irtibatı sağlandıktan sonra şehrin Rumeli yakasına yıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1966
  • Bütçe görüşmesinde asayişsizlikten dert yanıldı ANKARA,ÖZEL İçişleri Bakanlığı,Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçelerinin dün sabah Karma Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1966
  • VİCDAN AZABINA DAYANAMADI Londra asfaltında,Şirincvler mevkiinde Pazar gecesi bir trafik kazası ile ilgili incelemede bulunan Jandarma Teğmeni Esin Çanga'ya otomobille çarpan Aram Albasmacıoğlu,Bakırk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1966
  • BURSA NUTKU İLE İLGİLİ DAVALARI MAHKEME REDDETTİ izmir,özel Atatürk'ün Bursa Nutkunu bildiri halinde yayınladığı için Ege Üniversitesi Fikir Kulübü hakkında Bornova Savcısı tarafından açılan dâvalar,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1966
  • VtETNAM'da bombardıman ve çarpışmalar birdenbire arttı.Tayland Kral ve Kraliçesi Türkiye'ye davet edildim ERE Partisi,yeni Hükümeti desttkliyecek.10 kişilik bir Yunan Ordu Heyeti Kıbrıs'a gitti.Bu gez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1966
  • İşcan,akaryakıt için Bakandan yardım istedi Belediye Başkanı,grev dolayısıyla akar yakıt sıkıntısı doğacağından tankerleri için araba vapuru tahsisi talep etti BELEDİYE Başkanı Haşim İşcan,Ulaştırma B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1966
  • Öğretmenlere tecavüz olayları için Meclise soru önergesi verildi ANKARA,AA.Adana CHP Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu,Millet Meclisi Başkanlığına verdiği sözlü soru önergesinde,asayişin yurt ölçüsünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1966
  • SAHİBESİ ARANIYOR Taksim'den,Sirkeci'ye 34 DY 619 plâkalı taksiyle gelen ve Sirkeci'de «Şu dükkândan bir şey alayım» diye inen Ayşe Alp adındaki kadının takside bıraktığı valizleri dün Cinayet Masası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1966
  • ZENİTH OMEGA LONGtNES MOYADO EN İYİ MODELLERİ 'de Adres:İstiklâl Caddesi 114 TEL:49 42 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1966
  • "Ticarî ilişkinin artırılması fayda sağlar** Bildiride Sovyetlerin Kıbrıs konusunda eski tutumlarında olduğu tesbit edildi.ANKARA,ÖZEL Sovyet Başbakanı Kosigin'in Türkiye'ye yaptığı bir haftalık resmî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1966
  • Sovyet Başbakanı Kosigin,Yeşilköy'den Moskova'ya uğurlamrken görülüyor Türk-Sovyet bildirisi yayınlandı KOSİGİN MEMNUN AYRILDI Rus Başbakanı,ilişkilerimiz bundan böyle artacak,dedi HÜKÜMETİMİZİN davet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.12.1966
  • BAŞBAKAN YATIRIM YAPILMASINI İSTİYOR Özel sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda ihale,gümrük,grev ve lokavt kanunlarından şikâyet edildi BAŞBAKAN Süleyman Demirel dün «iş adamlarını yatırım yapmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.12.1966
  • «Şale» deki Resm-i-Kabul EVVELKİ akşam Yıldız müştemilâtından olan Şâle i köşkünde demiyorum,çünkü zaten Şâle Fransızca köşk demektir Sarayında,Sovyet Başbakanı Kosigin şerefine yapılan resm-i-kabul v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.12.1966
  • Mill.yet Gazetecilik iBBBiff^fİ Genel YdVM Asa^i-vrE"Pr?K?Mildürü:ERCÜMENT TUQUirZ jjOJ^G^Ö^ ABDt KARACAN V 0 tPEKÇt Haber ve makalelerden sorumlu müdür:HASAN YILMAER Spor bölümünden sorumlu müdür:NAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.12.1966
  • Vakit Güne$ öğle ikindi Aksam Yatsı İmsak Vasati 7 23 12 15 14 35 16 47 18 26 5 39 Ezani 2 36 7 29 9 48 12 00 139 12 52 28 ARALIK 1966 Hicrî 1386 RAMAZAN 15 Rumî 1382 ARALIK 15 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.12.1966
  • Cumhuriyet 98.00 Reşat lira 165.00 Hamlt lira 126.00 Aziz Ura 106.00 tnırilb!120.00 Napolyon 100.50 24 ayar.14.48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.12.1966
  • Eğede pamuk tohumu fiatları ilân edildi izmir,özel Ege bölgesi pamuk tohumu fiatları tesbit edilerek ilân olunmuştur.Bildirildiğine göre,«Sertifikalı pamnk tohumu»,Tariate 138,Ziraî Donatım'da 146 kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.12.1966
  • İZMİR VE «SERBEST BÖLGE» öteyandan.Odalar Birllği'nde İzmir'in serbest bölge ve,liman olması yolunda yapılan çalışmalar İlerlemektedir.Bakanlıklararası İktisadî Komite serbest bölge ve liman olarak il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.12.1966
  • Odalar Birliği Liberasyon için açıklama yaptı Birlik Genel Sekreteri,«bâzı kalemlerin listeden çıkarılaciğı söylentilerini» yalanladı.Odalar Birliği İzmir'in serbest bölge ve liman olması üzerinde de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.12.1966
  • Türkiye'nin En Güzel Mecmuası HEHHI Yeni Yıla Yeniliklerle Giriyor KERİME NADİR Hayatının en güzel romanını Hayat için yazdı:SİSLİ hatiralar Hayat AYRICA BUYUK RESSAMLAR ANSİKLOPEDİSİ vermeye başlıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.12.1966
  • TABLO 1 TÜRKİYE' DEKİ KARA TAŞITLARI Otomobil Jeep dahil)Kamyon,kamyonet Otobüs,minibüs 1965 sonu rakamlarıdır.1955 1960 1965 C 29.970 45.767 91.517 34.429 57.460 95.461 6.484 10.981 22.834 71.247 114
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.12.1966
  • BB OTOMOTİV SANAYİ t KURULDUĞU ÜL-KELERDEKİ BÜTÜN SEKTÖRLERDE ÜRE-TİM ARTIŞLARINA,YENİ SANAYİ KOLLA-RININ KURULMASINA VE İLAVE İŞ GÜCÜ YARATILMASINA İMKAN HAZIRLAMIŞTIR.OTOMOTİV SANAYİİ ÖZELLİKLE TÜRK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.12.1966
  • DİKKAT!Her kullananın tavsiye ettiği soba Yüksek randımanlı,Ekonomik,Sağlam,Zarif.ve her ihtiyaca uygun eşsiz 4 soba.Imal*eden SATIŞ MERKEZİ-İstanbul,Tahtakale Cad.13 Tel.22 03 52 22 66 90 SATIŞ ŞUBES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 28.12.1966
  • Bir insanlık örneği BİR medeniyetçilik lâfıdır gidiyor.Bunu sanayileşme ve zenginleşme diye anlayanlar çoğunlukta.Oysa,medeniyet herşeyden önce insanlaşma demektir.İnsanların birbirlerine insanca davr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.12.1966
  • Bu «Dini «güt» Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında çıkan cVA'Z ÖRNEKLERİ» adlı kitaptan faydalanılarak hazırlanmıştır)Kanuna saygı TOPLUM içindeki bütün insanların hakları kanunlarla tesbit e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 28.12.1966
  • HALI İMALÂTI YENİLİK Kamgam yün ve tiftikten yapılan Gökova halıları asrın tekniğiyle imâl edilmektedir.Evinizi,büronuzu,otelinizi Gökova halılariyle döşeyiniz.UCUZLUK ZARAFET GÖKOVA HALILARIMA Şimdi:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 28.12.1966
  • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından Fakültemizin Enstitü ve Kliniklerindeki açık ve açılacak Asistanlıklara isteklilerin yabancı dil imtihanlan 23 Ocak 1967 Pazartesi günü,saat 9'da,bili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 28.12.1966
  • ı.ıjM.M.M.rrı ı TÜRKİYE BANKASI Servet Keşidesine katılabilmek için 31 Aralık Cumartesi öğleye kadar tasarruflarınızı İş Bankasına yatırmakta acele ediniz.Sadece 3 gününüz kaldı.l:v^:^v.v.v;Yeni Ajans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 28.12.1966
  • PİKLE KOYUN DERİSİ İHRAÇ OLUNACAKTIR 1 Zeytinburnu Et Kombinamızdan 7000 düzine pikle koyun derisi kapalı zarf içinde teklif alma suretiyle ihraç olunacaktır.2 Şartnamesi ve eki Genel Müdürlüğümüz ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 28.12.1966
  • Emperyalizme karsı ITTî 3 ocakta çıkıyor İlâncılık 7850 17877
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 28.12.1966
  • "MAKİNE MÜHENDİSLERİ ARANIYOR" îstanbuFda kurulu büyük bir Sanayi Müessese,Konstrüksiyon,imalât ve işletme alanlarında,tecrübeli makine mühendisleri aramaktadır.Araç imalâtında çalışmış ve ingilizce b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 28.12.1966
  • A SANIDOZ Levend ISTANBUL SAN DOZ İLÂÇ SANAYİİ LTD.STİ ı ilâve telefonlarımız 63 44 00 01 02 03 Reklâmcılık:5020 17867
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 28.12.1966
  • EN ÇOK ARANAN RADYO Net ve gür sesli,5 dalgalı,Orta,Uzun ve Kısa bandlı)ve pikap tertibatlıdır.ac«^^^:w:«y.t "w.TOPTAN SATIŞ:ÜÇKEN KOLL.ŞTİ İSTANBUL İSTİKLÂL CAD.NO.30 TEL:49 96 00-01 BEYOĞLU Hancılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 28.12.1966
  • KISA.KISA.PAPANDREU'NUN OĞLU,BABASINA KARŞI CEPHE ALDI ATİNA,A.P.Sabık Başbakan George Papandreu'nun oğlu dün verdiği bir demeçte babasına çağrıda bulunarak fikrini değiştirmesini ve geçici Yunan Hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 28.12.1966
  • Vietnam'da çarpışmalar gittikçe şiddetleniyor Amerikan uçakları son 24 saat içinde Kuzeye dört çıkış yaptı,Vietkong bir Amerikan taburuna hücum etti.DIŞ HABERLER SERVİSİ VİETNAM'DA «Ateş kes» in bitme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 28.12.1966
  • İkinci Çekilişe katılarak 480.000 lira.hatta daha fazlasını acele ediniz Bu hafta ARÇELİK alanlar,4 ay üstüste yapılacak kur'aya katılırlar Bu hafta ARÇELİK alanlar,4 ay üstüste çocuğu ile birlikte ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.12.1966
  • üzgün İr hMîHUva&\Pİzleüle TAMisııfii-HAMiMlAR-n\W,N£$Lİ/Mız İ^İk HE^uPuz FfTTAHBEY* OLMAMI?cAp£pEN amiu.neyse^-aPAtalim frÜHL^PfVız.îttPMBi ARTIK-vM^ a KAlkh^MhumuzFek rtALAK-KARAGÎZai,oeTAflJJINûl P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.12.1966
  • f OGUJM,BENlfM I VAI 1 A DEGfU VOKVOVAA i f ONLARlN 1 GÎTAAESl' i BANA J ÇO KOLAY LÂKlNJ BİR!V J VAR.İ-y BİLET y ALMALI-wg K_A 1/Jfl^,SlNIIZ.^r-ffiPlH SS^i *^Eİ^Pı xbK ^jj M^^^Atr-ç\Wtff
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.12.1966
  • VANl SNAP* l_A SiRUtCTE SUYA OAL-lP ISIK1-1 FENERİ KM' Öİ-öA'nim AŞ-KERL-ERi KÖR.Rününi ÜZE.Rİ SZ DE NEHRE OAi-P ı WAz/neni'M DURUAAUNU KON.TROL EDER.T SİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.12.1966
  • SIZ.IfERlOH OiNL.EMfR.KEV4,BEKİ oe prodüktörü ARAVAVIM-HER HALDE GÖRÜŞMEK,ISTERSÎKJfz.ZAVAl_LI KIZ,PENA H/İLDE TElAŞL' ©M.BURASI OLDUKÇA SERiVj Burada ne art ©r!Sunuz İ 6-21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.12.1966
  • f» f BEMi/AUB ID ISTİVOR5UM HA V e S PKKAi-A,B'R.item j5u—5W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.12.1966
  • Yazan Ümit DENİZ ÇIKAN KISMIN ÖZETİ Murat Davman Romanya'daki görevini tanı bir başarı ile bitirdikten sonra anavatana dönmüştür.Çalıştığı gazetenin sahibi kendisine hatırı sayılır bir ikramiye verere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.12.1966
  • ID Buyurun,oturun.Harry dışarıya çıktı ama neredeyse gelir.Bunun doğru olmadığını biliyordum.Oturun rica ederim,ışık az olduğu için de bağuşlayıru Tavandaki ampul demincek yandı da.Gerçekten de kırmız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.12.1966
  • HACETTEPE TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİNE PERSONEL ALINACAKTIR Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine,Stok Kontrol ve Depolama hizmetlerinde çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.Aranıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.12.1966
  • HAVAGAZI SAYACI SATIN ALINACAKTIR Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesinden 1 Müessesemiz İhtiyacı için:Miktarı Gücü Rekor Kutru Rakor Arası 3000 a.6 m3.1" 250 mm 3500 6 S/4" 250 10 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.12.1966
  • ELEMİ Çayırova Cam Fabrikamız için aşağıda vasıfları belirtilen elemanlara ihtiyaç vardır:1-KİMYA ve MAKİNA YÜKSEK Aranan vasıflar:a)2 ilâ 5 senelik iş tecrübesine sahip olmak,b)Almanca veya İngilizce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.12.1966
  • 2jj& £aÂ+*wz,fy OĞLAK BURCU AI8"* 20 Ocak)j=*f Sabahleyin mühim İslerinizle uğrasa-bilirsiniz.öğleden sonra yıldızların tesiri müsbet değil.His hayatınız durgun.KOVA BURCU 19 Şubat)^SL Hususi hayatını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 28.12.1966
  • BULMACA i 2 1 î 4 5 t 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 «fT" »L SOLDAN SAĞA:1 Bitki ve hayvanların doğma,büyüme,gelişme,beslenme gibi hallerini inceleyen ilim kolu.2 Bir dergi veya gazeteye peşin para ile müşteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.12.1966
  • Röportaj:ORHAN TÜREL İsveç'te durum şudur:Bu ülkeye gelen Türklerin büyük bir rap kısmı 50 yaş civarındaki çiftçiler olup,hiçbir iş ve dil bilmemektedirler.Bunların normal iş yerlerinde çalışmalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 28.12.1966
  • YAĞ VE NEBATÎ YAĞ FABRİKALARI MÜESSlSLERÎNÎN NAZARI DİKKATİNE ALMANYA'NIN MEŞHUR TESİSLERİ Yağ presleri EP ve EPM,yağ separatörleri,yağ makinaları ve muhtelif yağ fabrikası tesisatı imâl etmektedir.Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 28.12.1966
  • Pardesülerinin İL2 1 üstün ^BİBB m vasıflarını herkes takdir eder jğâ ftf''A\l Hancılık:lası 17876
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 28.12.1966
  • FORMEN ve İŞÇİ ARANIYOR İstanbul'da kurulu büyük bir Sanayi Müesseseda çalıştırılmak üzere tecrübeli montaj hattı formenleri,kalıp,torna,planya ve kaporta ustaları aranmaktadır.Ücretler tatminkârdır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 28.12.1966
  • Sömürücülüğe karsı 3 ocakta çıkıyor İlâncılık 7850 17877
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 28.12.1966
  • SATİLİK EMLAK KURTULUŞ'TA 255 m2 üzerine yapılmış,4 odalı,çıkma katiyle beraber acele satılıktır,ikisi birden 65.000 lira.49 58 10 GÜMÜŞSUİUNDA sahibinden fevkalâde deniz manzaralı,inşa halinde,tam ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 28.12.1966
  • Hazırlayan:HASAN PULUR CHP Meclisinde "Agop,hikâyesi CHP Meclisinin Uk günü toplantı bittikten sonra inönü,Ecevit'in elini tuttu ve «Arkadaşlar,siz Agop'un hikâyesini bilir misiniz?dedi ve kimsenin ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.12.1966
  • 'l!l!lll!lt!ll!illli:lli!l!llll!l!l!n!lM)l!ll!ll!l!l!in!lll!lll!llll!ll!l!l!l)ıımıııımıııııııımımmııt İSTANBUL S Orta dalga 428 metre S 6.25 Açıhs.program ve dünün haber-B lerinden özetler 30 Türküler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1966
  • mı SINFMAIAR BEYOĞLU 47 63 15)Cap-J.Lewis T.AS Harbiye Tel:kınlar Kralı Curtis R.t.ATLAS Tel:44 08 35)Pembe Panter C.Cardinale D.Niven R.l.DÜNYA Tel:49 01 66)Ask Kurbanları M.Schell I.Thulin İ.EMEK Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1966
  • OPERA 4 PERDE)Şehir Operası Devlet Operası Konuk İtalyan Sanatçılar iştirakiyle 1 29-31 Aralık 1966 tarihli temsil biletleri satılmaktadır.2 Bugünden itibaren 3 Ocak 1967 Salı Vo50 TENZİ-LÂTLI saat 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1966
  • Halı örücüsü aranıyor İyi ücret verilecektir.Tel:49 12 23 İlâncılık 7820 17887
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1966
  • TEL:44 84 39 İKİNCİ HAFTA özel sinema makinelerine ve çok geniş ekrana ihtiyaç gösteren 70 mm.Renkli TEKNİRAMA sistemi ile çevrilmiş dünyanın en büyük BALE filmi:UYUYAN GÜZEL SLEEPING BEAUTY)Sovyet De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1966
  • ERKUT TAÇKIN PLAYBOY club'te Divan Oteli yanı,Rezervasyon:47 38 30 Reklâmcılık:5098 17886
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1966
  • GÖNÜL TURGUT t PLAYBOY club'te j I Divan Oteli yanı,Rezervasyon:47 38 30 X Reklâmcılık 5098 17886 X
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1966
  • PLAY GENCE 5 OY CLUB'TE Rezervasyon:47 38 30 Reklâmcılık 5098 17886
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1966
  • DİKKAT BÜYÜK YILBAŞI PİYANGOSU MİLYONLARI Yılbaşında dağıtacaktır.Biletler bitmeden iştirak ediniz.Bir kişiye 2 MİLYON LİRA 1 MİLYON 500 BİN 200 RİN 100 BİN 7 İki Sekiz Onbeş 19 99 Basın 24623)17874
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1966
  • ELEMAN ARIYOR 1)En az Ortaokul mezunu 10 parmakla seri daktilo yazabilen BAYANLAR 2)Askerliğini yapmış 35 yaşım geçmemiş AMBARLAMA ve DEPOLAMA işlerinde tecrübeli LİSE MEZUNU elemanlar alınacaktır,ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1966
  • FRANSIZ VEDET JENNIFER PLAYBOY club'te Divan Oteli yanı,Rezervasyon:47 38 30 Reklâmcılık:5098 17886
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.12.1966
  • Almanya'da bütün markalardan fazla satılan çamaşır makinesi.Peşin 2.725 lira veya 190 liralık 18 taksit Kurutmalı Lava lux Avrupalı kadınların konforunu evinize getiriyor!ı Yeni AEG çamaşır makineleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.12.1966
  • VEFAT Sirkeci'de Bakkal Hacı Ali Selâmet'in eşi,ZEHRA SELAMET 27.12.1966 günü hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 28.12.1966 Çarşamba günü Bugün)Üsküdar Sayitahmet Deresi Mescisinde öğle namazına mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1966
  • VEFAT Merhum Y.Mühendis Cevdet İlkray ile merhume Hatice llkray'ın oğullarıT Semahat llkray'ın eşi,Ahmet ve Çiğdem llkray'ın babaları,Şekûre İlkray.Neşide Tanju,Y.Mühendis Ahmet Rıfat İlkray ve Hikmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1966
  • ACI KAYBIMIZ Türk Maarifine ve kültür hayatına uzun yıllar büyük ve unutulmaz hizmetleri dokunan,Enstitümüzde yıllarca örnek öğretmenlik yapmış,hocaların hocası,örnek insan A.NEVZAT AYASBEYOĞLU'nu kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1966
  • ACI BİR KAYIP Merhum Ahmet bey ve Emine hanımın oğlu,merhum Nihal Bermen'in eşi,Necip Bermen'in ievRİll babası,Evliyazade ailesinin enişteleri,Tosun Oğullarının dayıları,Ziraat Bankası ve Anadolu Bank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1966
  • ÖLÜM Neriman Saraçoğlu ve rahmetli Hamit Saraçoğlu'nun oğulları,Melike Saraçoğlu'nun eşi,Ercan ve Bertan Saraçoğlu'nun kardeşleri,Kemal ve ümran Doğramacı'nın damatları,Deniz Albayı Kenan Yazgan'ın ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1966
  • I ME VLİD 30 Aralık 1966 Cuma gecesi 17 Ramazan)Teravih namazını müteakip Kadıköy Caferağa Mescidi'nde okutulacak Mevlid-i Şerifi,gelmeyi arzu eden dostlarımıza duyururuzyaşar Hüseyin ALTAN Milliyet 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1966
  • ACI KAYIP Çok kıymetli arkadaşımız ve Derneğimizin kıymetli üyesi BAKİ TEZEL Yurdumuzu temsilen bulunduğu A.B.D.Minnesota eyaletinde genç yaşta Hakkm rahmetine kavuşmuştur.Merhuma ulu Tanrıdan rahmet,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1966
  • ACI KAYIP Çok kıymetli arkadaşımız ve Derneğimizin kıymetli üyesi BAKİ TEZEL Yurdumuzu temsilen bulunduğu A.B.D.Minnesota eyaletinde çok genç yaşta Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Merhuma ulu Tanrıdan ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1966
  • VEFAT Birliğimiz üyelerinden.Yüksek Mühendis ve eski Genel Başkanlarımızdan MİTHAT İLKRAY Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 28.12.966 günü öğle namazını müteakip,Şişli Camiinden kaldırılarak,Zinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1966
  • BÜTÇE GÖRÜŞMESİ t Bastarafı Birincide maktadır.Doğu'daki eşkıyayı vuran jandarmaların sonradan başı derde girmektedir.Eşkiyanm Hamidosu,Ahmedosu,Mehmedosu önemli değil,Bakanlıkça bunlara vur emri veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1966
  • ERİM:"ECEVİT HASRETİNİ ÇEKTİĞİ PARTİ LİDERİDİR 57 t Baştarafı Birincide Ecevit'i candan tebrik ediyorum.Şahsında hasretini çektiğim bir parti lideri buldum.Ben Ecevit'in ekibinde değilim.Toplantıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1966
  • BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN SARAY SİNEMASINDA M.M.M.83 İNTİKAM KURŞUNLARI RENKLİ İNGİLİZCE FRED BEİR MARİA PİERANGELÎ GERARD BLAİN Bugüne kadar gördüğünüz Aşk,Macera filmlerin en güzeli Heyecan ve int
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1966
  • Bir adam,Ad!iyerde 3 kadını bıçaklayıp kaçtı Gaziosmanpaşa'da İsmail Yenisoy adında bir işçi dün boşanma dâvası için Adliye'de duruşmadan çıkan eşi Hanife,kayınvalidesi Şerife Kaynar ve kayınvalidesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1966
  • BAŞBAKAN t Bastarah Birincide Başbakan daha sonra gittiği Belediye Meclisindeki konuşmasında imar plânları keşmekeşinden bahsetmiştir.Belediye Meclisindeki konuşmasında bugün açılacak Ambarlı Termik S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1966
  • lATil-BALAYI-iS SEYAHATLERİNİZ İÇİN rAT/L KAHVALTISI ÖĞLE YEMEĞİ bar Kl«l 85 TL.«ki kist 135 TL.BUYUK EFES OTELİ REZERVASYON r 305OO Yörük 576 17860
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1966
  • GÜLSÜN KAMU I I PLAYBOY club'te I J Divan Oteli yanı,Rezervasyon:47 38 30 Reklâmcılık 5098 17886 J *4Jft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1966
  • TİCARÎ İLİŞKİNİN ARTTIRILMASI FAYDA SAĞLAR Bastarafı Birincide Türkiye ile Sovyet Rusya'nın aralarındaki münasebetleri «Tam bir hak eşitliği,birbirinin içişlerine ademi müdahale,bağımsızlığa,egemenliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1966
  • Coca-Cola'nın YENİ BOYsisesi AİLE BOYU COCA-COLA daha hesaplı,daha fazla Coca-Cola en az 4 kişiye ikram edilebilir Sevdiğiniz Coca-Cola,60 kuruşluk Standart Boy şişelerin yanında şimdi "Aile Boyu" adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1966
  • Almanya'dan 24 saatle 9200 isçi yurda döndü EDİRNE,ÖZEL Son 24 saat içinde,Almanya'daki işçilerimizden,yalnız otobüs ve otomobillerle Kapıkule sınır kapısından yurda dönen işçilerin sayısı 9200'ü bulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1966
  • TEŞEKKÜR E Merhum Qr.Şuayip Nuri E E Barım refikası i Emine Şuayip Banm'ın I vefatı dolayısı ile cenazeye E E iştirak eden,telgraf,telefon,E E mektup ve ziyaretleriyle acı-E mızı paylaşan akraba,dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1966
  • TEŞEKKÜR E Bir müddet evvel eşimin çekmekte olduğu ızdırabı E ğ teşhis ederek ameliyatla gi-E E derilmesine delâlet eden ve E E yakın alâkalarını esirgemi-E S yen değerli Sayın Dr.KEMAL ATAY'a E ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1966
  • KOSİGİN t Bnstaraiı Birincide mistir.Sonra da Aleksi Kosigin vedaa gelenlere «Allahaısmarladık» diyerek uçağa binmiştir.İlyuşin saat 12,12 de havalanmıştır.İlyuşin,Türk semalarından ayrılırken Sovyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.12.1966
  • KIBRIS RUMLARI,PROTESTO ETTÎ LEFKOŞA,AA.Kıbrıs Rum hükümeti,Sovyet Başbakanı Aleksi Kosigin'in Kıbrıs konusunda Türkiye'nin görüşünü destekleyen demecini resmen protesto etmiştir.Dışişleri Bakanı Kipr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.12.1966
  • TOTODA 10 BİLENLER 438 LİRA ALACAK ANKARA,ÖZEL Spor-Toto'nun 19.haftasında 13 maçı doğru tahmin eden çıkmamıştır.Diğer derecelere düşen ikramiye miktarları şöyledir:12 bilen 11 kişi 66.168,50'şer lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.12.1966
  • ORDU TAKIMI BUGÜN BURSASPORLA OYNUYOR tran İle karşılaşacak Ordu Takımımız hazırlık maçını bugün Atatürk Stadında Bursaspor ile yapacaktır.Ordu Takımı yöneticileri bugün yapılacak maçtan sonra nihaî k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.12.1966
  • mmmm;m Milliipef RESİMLİ KISA HABERLEP Petrol İş grevinde,grevciler «Yılın Sporcusu* için oy kul-lanmışlardır.Bir süreden beri grev yapmakta olan İşçiler oy verme vesilesiyle biraraya gelirken,«Bu da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.12.1966
  • "Yılın Sporcusu,anketimizin tasnifinde Turgay arayı açıyor Dünkü tasnif sonunda Ayhan Karataş altıncılığa çıktı.Turgay'la Şerefin arasındaki fark 331'e yükseldi.Düne kadar sayımı yapılan oy mikdarı 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.12.1966
  • APAK »BENİ YIPRATMAK İSTİYORLAR ¦A Genel Müdür Gücüye ner'e cevap veren Fe-I derasyon Başkanı «Se-I çimle geldim,görevime devam edeceğim» dedi.i ANKARA,ÖZEL Futbol Federasyona Başkanı Orhan Şeref Apak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.12.1966
  • Siyah Beyazlı takım Antrenörü Spajiç'in büyük iddiası Beşiktaş veya F.Bahçe şampiyon olacak F.Bahçe bugün kampa giriyor."Müsabakanın favorisi yok,ilk yanyı lider olarak bitirmek isteriz,dedi BEŞİKTAŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.12.1966
  • PARDON Ocak,Gücüyener*!istemez,Gücüyener,Apak'la geçinemez,Sıınay,Yenal'ı beğenmez,teşkilât değil mübarek,Uç bi Ihım iyeni i denklem.S.G.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.12.1966
  • D TU ADI TAN VII İM FMTROiriKll tnSiIterenin,Dünya Kupasını kazanmasında büyük bir rol oy-D.inMItLIUH I ILIN rUIDULlUaU nayan Bobby Charlton,Avrupa'da «Yılın Futbolcusu» seçilmiştir.France Football de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.12.1966
  • Atatürk Koşusunu Ş.Saban kazandı Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 47.yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Atatürk Kır Koşusunu 31.37'lik derecesiyle Şükrü Saban kazanmıştır.Çeşitli bölgelerden 40 atletin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.12.1966
  • Metin bu hafta oynuyor Gündüz Kılıç:«Oktay'ı formda gördüğüm için kadroya aldım» dedi.Sarı Kırmızılılar üç maç yapmak üzere Suudî Arabistan'a gidiyor Galatasaray profesyonel takımı menecerantrenörü Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.12.1966
  • Eskişehirsporlular ok üzgünüz,diyor Yayınlanan bildiride olayların tasvip edilmediği ve mesullerin Adliyeye verildiği açıklandı.ESKİŞEHİR,ÖZEL ESKİŞEHİRSPOR Kulübü yönetim kurulu,Galatasaray-maçı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor