Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.05.1966
  • i İki sevgili toprağa verildi İstanbul dün son yılların en hazin cenaze törenlerinden birine sahne oldu.Birisi yeşil,diğeri bembeyaz örtülü iki tabutun arkasından 2000'den fazla insan,200'den fazla ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1966
  • Kore deki birliğimizi geriye çekiyoruz B Demirel kararı Korede sadece Amerikan,Türk ve Tayland birlikleri kaldığı için verdiğimizi bildirdi.ANKARA,AA.AŞBAKAN Süleyman Demirel dün «Güney Koredeki birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1966
  • Kızlarla esrar ve seks partileri yaptığı için Almanya'dan çıkarıldı İsveç'te Alman kızlariyle «esrar ve seks partileri» düzenlediği gerekçesiyle yakalanan ve esrar içmek suçundan 2 ay 20 gün hapis yat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1966
  • Çuvallar dolusu kaçak iskambiller istif edildiği ahırda.Kaçak iskambillerin kendisine ait olmadığını söyliyen şoför oturan)ve olayı tcfbit eden Sarıyer Emniyet Amirliğine mensup polisler görülüyor.60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1966
  • Sanayi Odası,elektrik yetersizliği konusunda bir rapor hazırladı Sanayi Bakanı Mehmet Turgut fabrikaların randımanı üzerinde etkili olan enerji yetersizliğinin Sanayi Bakanlığı yönünden incelenmesi iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1966
  • NAKLİYECİLER GÜNDÜZ ÇALIŞMAYACAK Türkiye Nakliyeciler Derneği 1 Haziran tarihinden itibaren gündüzleri çalışmama kararı almışlar dır.Derneğe kayıtlı anbar sahiplerinin çoğunluğu «bu karara iştirak ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1966
  • RADYODA BUGÜN 17.45 MP Bölükbaşı 19.50 AP Talât Asal 20.05 YTP Alâeddin Yalçın Senato adayı)20.20 TİP M.Ali Aybar 20.35 CKMP Alpaslan Türkeş 20.50 CHP İlhami Sancar YTP inönü 2000 Km.lik geziye çıkıyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1966
  • 27 MAYIS'I KUTLUYORUZ Sunay,Radyoda bir konuşma yaparak devrim aleyhtarlarını uyaracak.Tabiî Senatörler bugün Gürsel'i ziyaret edecek ANKARA,ÖZEL *m Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı bugün mit bütün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1966
  • İçişleri Bakanlığı Valiliklere genelge gönderdi kılıksız turistler Turizm ve Danışma Kurulunun lavsiyesi üzerine Tekel,Amerikan sigarası ithal ederek salmaya karar yerdi ANKARA,ÖZEL KILIKLARI kötü ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1966
  • Başbakan Dem!relr Bağdat'a gidecek ANKARA,ÖZEL Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Irak Başbakanı Bazzaz,Şubatta Ankaraya gelecek,Başbakan Demirel de daha sonra Bağdat'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1966
  • BÜYÜCÜLER BÜYÜ İÇİN EŞEK KULAĞI KESİYOR İZMİR,G t)N A Y ŞİMŞEK bildiriyor ZMİR'de büyücüler,büyücülükte kullanmak için «Eşek» lerin kulaklarını kesmeğe başlamışlardır.İzmir'de bu yüzden,eşeklerin çoğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.05.1966
  • r«OT**Xr YALÇIN:«AP Türkiye'yi ümitsizlikten kurtardı» ANKARA,ÖZEL i A f% Istanbul Milletvekili Prof.Aydın Yalçın flk dün AP adına yaptığı radyo konuşmasında,«AP ile CHP'nin Türk demokra-sisinin iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.05.1966
  • ADAMIN MACERALARI t &mm TURHAN SELÇUK I P|M'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1966
  • Milliyet Oaıetecllik AS.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yavın Müdürü:ABDÎ tPEKÇt BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdür HASAN YILMAER Magazin bölümünden sorumlu mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1966
  • BEDRİ BAYKAM SERGİSİ BEYOĞLUNDA Genar galerisinde açılan ve «Hârika Çocuk» olarak anılan sekiz yaşında Bedri Baykam'ın evvelki gün sergisini ziyaret ettim.Bunu galerinin merdivenlerine rağmen göze ald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1966
  • Prof.Dr.BESİM ÜSTÜNEL Modern eKonomılerde para,istihdam,milli gelir teorisi,iktisadî büyüme ve kalkınma,para politikası konularını inceleyen son eserini yayınladı.MAKRO EKONOMİ 218 SAYFA FİATI 20 TL.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1966
  • Asliye Onikinci Hukuk Hâkimliğinden İlân 966/26 Dâvâcı.Servet Çalgan Vekili Av.Ziver Kulaksızoğlu tarafından Hazine ve Nikoli Dimitriadis aleyhine açılan istihkal;dâvasında:Dâvâh,Kadıköy,Tuğlacı Eminb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1966
  • istanbul Asliye 19 uncu Hukuk Hâkimliğinden Dosya No:965/191 Dâvâcı iren Katona vekili Avukat Rıza Mezheboğlu tarafından dâvâlı Bebek Küçükbebek caddesi No:2 de Avram kızı Rebeka gösterilen adreste bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1966
  • ÖLÜM Elâzığ'ın tanınmış ailelerinden merhum Müftü Kemalettln Efendi'nin oğlu,eski hâkim,avukat ve Beyoğlu Mftüsü HACİ Ömer Naimi Efendigil 26 Mayıs 1966 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi bugü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1966
  • TEŞEKKÜR 1 Aziz varlığımız ve sevgili E annemiz NAİME AKER'in E hastalığını büyük bir ilgi ile ğ İ takip eden değerli I DR.NÎZAMETTİN î TÜRE'ye 1 vefatı ile uğradığımız derin i acımızı paylaşan bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1966
  • I TEŞEKKÜR E Pazarcılı All Osman oğlu I 1899 doğumlu Polatlı eşra-E i tından RAŞİT ONAR'IN 24 Mayıs 1966 tarihinde ve-i ş fatı dolayısiyle,gerek tele-2 fon ile,gerekse bizzat gele-E E rek taziyette bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1966
  • I I I I I 11111 I I 1 11 I I 1 I 1 I I 11 1 I I 11 11 111 I I I I 111 1.1 1111 11 1 f^ TEŞEKKÜR E Kritik bir durum arzeden E bacak kemiği kırıklarımı E kısa bir zamanda muvaffa-E kiyetle tedavi eden E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1966
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ 27 MAYIS s htüLr,„p-«27 Mayıs hukukîliği yanında sosyal devlet SS2SL£ I lumun nor-kavramına da inanmış ve bu ilkeyi siyasî ter 80sval ve witttrei mal vnllaı-la 3 ı—ı.rı^:mal y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1966
  • Esen TÜZÜN İle Koparal ÇERMAN Nişanlandılar.Ankara 25.5.1966 Milliyet:6823
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1966
  • TEKLİF İSTEME İLÂNI Türkiye Selüloz Ve Kâğıt Fab.İşletmesi Genel Müdürlüğü İZMİT İzmir,Muğla,Antalya,Mersin ve Adana Orman Başmüdürlüğü mıntıkalarından mubayaa edilecek ham reçinenin tasfiyesi ve İzmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1966
  • I.T.Ü.İNŞAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN Fakültemizde açık bulunan 600)liralık kütüphaneci kadrosuna,kütüphanecilik öğrenimi yapmış bir eleman alınacaktır.İsteklilerin 15 Haziran 1966 gününe kadar,çalışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1966
  • ELEMAN ARANIYOR Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası A.Ş.Malî Tahlil Servisinde çalıştırılmak üzere analist ve stajyer analist aranmaktadır.ŞARTLAR:1.İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi,Ankara Üniversit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1966
  • HOTEL DEDEMAN ANKARA J J Ankaranm en yeni oteli rrn-r en modern tesisleri ile ı.ı ~hizmete açıldı.I Adres Akay Caddesi Ankara Reservation 17 11 00 Telgraf adresi OEDEMAN ANKARA Delta M 101 6809
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1966
  • ALMANYA SEYAHATİNİZDE,her türlü elektrfldl elhaılar,radyo ve tekstil ihtiyaçlarınız için zengin çeşitleri ve ucua fiatlariyle AIMANYA'nın EN BÜYÜK TÜRK FİRMASI EVRİM EXPORT HİZMETİNİZDEDİR.MÜNCHEN 15,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 27.05.1966
  • ELİMİZDE KALAN MAHDUT MİKTARDAKİ 14 AYAK JOHN DEERE MARKA NO.95 BİÇER DÖĞERLER ADANA'DA HEMEN TESLİME HAZIRDIR ÇUKUROVA ZİRAAT VE ENDÜSTRİ LTD.STI.İSTANBUL Büyükdere Cad.14 Şişli Tel:47 48 30 ADANA Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.05.1966
  • Sİ& 3 şfitatoİHjti MAMA çikti Millivai.87M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 27.05.1966
  • BÜYÜK ABYA OTELİ 15 Haziran'a kadar ÇİFT YATAKLI BANYOLU ODALAR 120 T.L.TEK YATAKLI BANYOLU ODALAR 80 T.L ol5 Servis TOPKAPI GRILL'DE Cuma Akdeniz Balıkçıları Gecesi Cumartesi:Haftanın Galası Pazar öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 27.05.1966
  • net sesin UnRHTHRI TELE-TEKNİK SANAYİ ve TİCARET Ltd.Ştii TELEFUNKEN Radyoları Karaköy İstanbul 44 40 28-44 75 01 llâncıhk:2709 6805
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 27.05.1966
  • ARÇELİK Her zaman.her yerde hizmetinizde Herhangi bir ARÇELİK mamulü alan,üstün kalite ile birlikte kudretli ve modern bir müessesenin bütün kolaylıklarına ve imkânlarına da sahip olur ve daima karşıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 27.05.1966
  • Türk akumülâtör sanayii yurt ihtiyacım karşılayacak ve ihracat yapabilecek kapasiteye ulaşmıştır.İlk olarak Ebonit ve Akumülâtör Sanayii A.Ş.'nin mamulü olan 100.000 lira değerinde 10 sanayi akumülâtö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 27.05.1966
  • 50 bin lirayı sekiz ayda barlarda yedi Kars'ta yağ,peynir,koyun ve sığır tüccarlığı yaptığını bildiren Kâzım öçtekin adlı biri,Karslı iki tüccara ait 50 bin lira parayı,sekiz ay içinde bir bar kadıniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 27.05.1966
  • rr 1 T Vakit Güneş öğle İkindi Aksam 1 Yatsı 1 İmsak 1 Vasat!432 1211 1610 1930 2127 224 V II!Ezani 9 03 I 4 48 8 40 12 00 I 157 6 55 r 27 MAYİ mmm 1966 Hicri 1386 SEFER 6 Rumi 1382 MAYIS 14 p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 27.05.1966
  • KUMBURGAZ 2 i PLAJ SİTESİ İNŞAATI BAŞLAMIŞTIR 18.000 Liraya SATILIK 2 odalı PLAJ DAİRELERİ Deniz ile Londra asfaltı arasında 80 metrelik sahada inşasına başlanan KUMBUEGAZ 2'nci PLAJ SİTESİ,Kumburgaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 27.05.1966
  • METE YAZIYOR Mösyö Vadim ne yaparsa Madam Vadim de yapar ANKARA'da,Hariciye Köşkünde bilmem ne moda evinin defilesi varmış.«Hımm,güzel haber» dedim içimden.Ankara'da,Hariciye Köşkün'de bilmem ne moda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 27.05.1966
  • Ankara festivalinde Rus ve Kanada filmleri birinciliği paylaştı Türkiye'yi temsil eden «Mevlânâ» adlı kordelâ teknik yönden beğenilmedi.ANKARA,ÖZEL Türkiye ile birlikte yirmibir ülkenin katıldığı Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.05.1966
  • j$4f 3^-İ2l 1 "La muka.VEL.E S*Ö 1_ÜyORL_AR.7 İMZAUVA.İKİNİZİN V^ÜT.HIS £te GET teşkil,etti sinrzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 27.05.1966
  • TİTRJEMENtN NE OEME OLOÜâU.Vü EV4 İVİ BİZ-LER.Bİl_İPeiZ. 3EK ÇEûı SAKa_A^^A-sa Boşuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 27.05.1966
  • WRI NO-TUMU J3EÂH İÇİN BÎR AAAZE RET â MB ÇÖZOÜ OÜN PWOBl-YANUS AAI9.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 27.05.1966
  • ARABA bı-cuuuGu ^caAf«j oa OUZEL.0 T_Ep&t w Jl/i S 1 m USTEUK R3STA AP-BALARI Sorui—MA TEHLİKESİ OS VOK.MEMUR SET,BoyNUNUZDAKİ NEVİNİZ.VAR J KOLrEVl" KjZILOE SlZils RİL-İLEK'İN ÇAL.MALARINI İSTE.MlVö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 27.05.1966
  • İstanbul Vilâyeti Özel İdare Müdürlüğünden Münhal bulunan 800 lira kadro ücretli D.cetveline dahil tahsil ve icra memur kadrolarına,askerlik görevini ifâ etmiş,Hukuk ve İktisat Fakültesi mezunlan ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 27.05.1966
  • MENKUL SATIŞ İLÂNI İst.5 inci İcra Memurluğundan Dosya No:966/1579 Mahcuz olup satılmasına karar verilen 1 adet 4500 lira değerde komple planya makinesi yerli çalışır vaziyette 4 beygirlik motörüyle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 27.05.1966
  • ÇOCUKLAR KİME NEDEN BENZER SORU:Bir inanışa göre:Doğacak çocuk,karında iken ilk oynadığı zaman anne kime bakıyorsa,ona benzer,derler.Bunun doğruluk derecesi nedir?ŞÜKRÜ AKAR Izmir)CEVAP:Söz konusu ina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 27.05.1966
  • EEKO l;ıK;ıl tamamiyle aksi oluyordu.Aynı çatı altında yaşamağa başladıklarından beri ilk defa karşılıklı bir hor görme yarışına çıkmışlardı sanki.Samimiyetten çok uzak,hakarete de pek yakın bir ifâde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 27.05.1966
  • Rüzgâr SelamLALMflNYA'DA 0 Selâmi birden kalktı ve hırsla bölmeden dışarı çıktı.Rıza da süklüm püklüm yerinden doğruldu,çıkarken birden durup memura sordu:Bizim bavullar nolacak beyabi?Kardeşim alın b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 27.05.1966
  • BULMACA I 23456789 10 SOLDAN SA&A:1 Bir ıeyi emsalinden a.vırtetmcye yarar hususî hal;Oyunda cezalı çocuk.2 Bir sebze;Soydan kişi.3 İmtihan;TF.RSt bir hayvan.4 Sahip:Uçları bir ağaca veya direklere ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 27.05.1966
  • I OĞLAK BURCU Î^SÎ'" f ^gp Uzun uzun hazırlamış olduğunuz bir rvwv plin suya dujecek.Fakat böyle olması s lllariniz bakımından çok daha hayırlı.I KOVA BURCU «J g£ rf\Tekrar nikbin olmanın zamanı geldi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.05.1966
  • DÜNDAR SEYHAN'IN HÂTIRALARI.GÖLGEDEKİ ADAM 1954 YILININ BİR SONBAHAR GECESİNDE İHTİLALE KARAR VERDİK FAKAT.İLK GÜN İLK HATÂ YAPILDI mm-I jğ £fc am m Sonbaharının bir Pazar gece-İJTJMŞ sinde,Uçaksavar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 27.05.1966
  • ÖNSÖZ 27 Mayıa'tan bu yana olayı hazırlayanlar,yapanlar,yürütenler ve ihtilâl olayları hakkında çok şey yazıldı ve söylendi. Bu bir hükümet derbesidir dediler.«Fikirsiz diyenler çıktı.«Halk Partisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 27.05.1966
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI İstanbul Dokuzuncu icra Memurluğundan 962/157 Bir borçtan dolayı hacizli,Eminönü,Zindankapı mahallesinin Değirmen sokağında 3 kapı,93 pafta 361 ada ve 17 parsel sayılı 23,50 M2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 27.05.1966
  • İstanbul 6.İcra Memurluğundan Sayı:966/2943 Alacaklı:Tasfiye Halinde Raybank T.A.Ş.Borçlu:Ali Habib Alioğlu.Eminönü Tahmis Sokak No.19 Eminönü.Borç miktarı:60.759.49 TL.Hakkınızda memurluğumuzun 966/2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 27.05.1966
  • SATILIK EMLAK ŞİŞLİ Kocamansur 149 da 100.000'e kaloriferli daireler,Aydınlık bodrum dairesi,55 5G 76.2 oda büyük salon,kaloriferli,Etiler'de Bebek yolu modern Apt.No.17.AKSARAY'DA iki katlı,5 odalı,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 27.05.1966
  • O L AY L A Rl im IN S A NIIA B Hazırlayan:HASAN PULUR TURİST BİR KİLO PİLAV İSTEDİ B URDUR'a geçenlerde bir Alman turist geldi.Doğru Turizm ve Tanıtma Bürosuna uftradı.istediği broşürleri aldıktan son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.05.1966
  • Faaliyete geçer geçmez New-Yorkta günün konusu haline geldi.Şimdi herkes oraya âdeta akın ediyor Dünyada benzerî olmayan kulüp ıı CHEETAH a «Cheetah» in açılış gecesinden bir görünüş.Bir şarkıcı,orkes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 27.05.1966
  • SİNEMALAR ATLAS Tel:44 08 35)Pasifik Fatihi F.Latimore G.Martin R.T.BARBAROS «Ortakoy Tel:470479)1 Siyah Gözler T.Şoray F.Hakan.2 Saka İle Ahsık F.Serbest F.Karışık Akın.DÜNYA Tel:49 93 61)Kızlar V.Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 27.05.1966
  • 5 sanatçı Adana'da ortak bir sergi açtı ADANA,ÖZEL 1 HT1 ANINMIŞ sanatçılardan,heykeltraş Sadi Öziş,ressam Nuri İyem,Ali Bütün ve Cemil Eren ile seramikçi Narip İyem,geçtiğimiz hafta içinde «Dosteller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 27.05.1966
  • PARİSTE BİR r GECE i GİBİ 21,45 ve 24,15 HER PAZAR 17 DE TENZİLATLI MATİNE Rezervasyon tel:47 63 62 Heklâmcılık:2190 6802
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 27.05.1966
  • İstanbul Asliye Onikinci Hukuk Hâkimliğinden 965/888 İstanbul Sirkeci'de kahveci Bahri Çakmak tarafından İstanbul,Sivas Dikimevi Askeri Ekmek Fırınında eniştesi ustabaşı Ali Rıza yanında olduğu bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 27.05.1966
  • İST.ASLİYE 14 üncü HUKUK MAHKEMESİNDEN 966/104 Dâvâcı Cevat Paftali tara» fından Aynur Paltalı aleyhine mahkememizde açılan boşanma dâvasının yapılan muhakemesinde:23.5.1966 gün,saat 11.30 da mahkemed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 27.05.1966
  • KARDEŞLER BONMARŞESİ PEK YAKINDA i TEKRAR ÇARŞIKAPIDA C Heri$:134 6808
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 27.05.1966
  • BİSİKLET SERGİSİ Toptan-Perakende Çeşitli marka Her boy KIZ ERKEK H.AVNÎ ALPAY Sirkeci büyük postane karşısı Hamidiye Türbe sok.6 TeL 22 29 01 Reklâmcılık:2157 6801
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 27.05.1966
  • İSTANBUL KULÜBÜ Yanımızdaki inşaatın ilerlemesi ile binamız için hasıl olan tehlikeli vaziyetin bertaraf edildiğini ve İmar Müdürlüğünden alınan müsaade mucibinde kulübümüzün açıldığını sayın üyelerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 27.05.1966
  • SATIŞ İLANI Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden Ereğli Konya 1 Müessesemiz ambarlarında mevcut:52400 Metre tecrübe imalâtından artan REST mamul.127636 Metre hatalı pamuklu mensuc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 27.05.1966
  • EVİnde yaZ baŞİadl.Rimera ve Florida 1966 Yaz Modasının en son yeniliklerini Beyoğlıına getiren EVİN Yaz ve Deniz mevsimini açtı!Yaz ve Deniz Mevsimi için tepeden tırnağa kadar başka hiçbir yerde bula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 27.05.1966
  • İSTANBUL Orta Dalga 428 metre 06.25 Açılış,program ve kısa haberler 06.30 Kur'ân ve Türkçe açıklaması 06.45 Saz eserleri 07.00 Köye haberler 07.05 Günaydın 07.30 Neşeli melodiler 07.45 Haberler ve hav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.05.1966
  • ERZURUMDA İKİ KAMYON SOYULDU ERZURUM,AAönceki gece yarısı Muş'tan Erzurum'a gelmekte olan Mecit Bozkurt ve Hüseyin Narin yönetimindeki iki kamyon,Delikaya mevkiindeki beton köprü üzerinde dört silâhlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1966
  • İLÂNEN TEBLİGAT İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan:Dosya No:1965/7445 Yıldırım Altav vekili avukat Vehbi Kıray tarafından borçlu Nişantaşı Valikonağı Caddesi Pamuk Apartman No.133/1'de ikamet eden Ayh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1966
  • İNŞAAT İLÂNI Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları işletmesi Genel Müdürlüğünden î Z M t T Zonguldak iline bağlı Çaycuma ilçesinde kurulacak Kraft selülozu Kraft kâğıdı ve yarı kimyevî selüloz entegre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1966
  • m ±x Size en iyisini sunuyoruz.ALMAN PATENTLİ SIZDIRMAZ TRANSİSTOR PİLLERİ CİHAN KOM.ORT.Sultanhamam Katırcıofllu han kat 5 İstanbul İlâncılık 3733 6821
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1966
  • en iyileri.A Her zevk ve bütçeye uygun beş ayrı tipteki AYGAZ fırını istediğinizi mutfağınızda yapabilme imkânını vermektedirsizlere her Bir AYGAZ fırını almakla mutfak işlerinizde rahata kavuşurken m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1966
  • İstanbul Lisesinin 82yıldönümü kullanıyor İstanbul Erkek Lisesinin 82'nci kuruluş yıldönümü Pazar günü saat 10.30'da okulda kutlanacaktır.Eski ve yeni İstanbul Liseliler öğle yemeğini birlikte yiyecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1966
  • VEFAT Torkon Çizmeci,Baruyr Çizmeci,Bay ve Bayan Barkev Çizmeci.Bay ve Bayan Berç Muh,sevgili babaları Yervant Çizmeci'nin vefatını teessürle bildirirler.Cenaze merasimi 30 Mayıs 1966 Pazartesi günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1966
  • 27 MAYISI t Bastarafı Birincide den,milletin kaderini kurtarmıştır.27 Mayıs İnkılâbı Türkiye'nin Anayasasını kurmuştur.Bu Anayasa sosyal adaleti,plânlamayı ve ileri Türkiye'nin temel anlayışım getirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1966
  • MEVLİD Kıymetli eğim ve annemiz merhume,Bedriye Tatarağası'mn vefatının ikinci sene-i devriyesine tesadüf eden 29 Mayıs Pazar günü ikindi namazını müteakip Bostancı Camiinde aziz ruhu için,değerli Mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1966
  • PİS YE KILIKSIZ TURİSTLER t Bastaraiı Birincide AMERİKAN SİGARASI Genel Kurul ayrıca turistler tarafından aranan yabancı sigaraların da Tekel eliyle ithal edilerek serbest satılmasını öngören mad deyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1966
  • Sabah başlayan grev gece anlaşmayla bitli Bakırköy'deki Derby ve Eyüp'teki Balina Lâstik Fabrikalarında dün sabah saat 7.30'da başlayan grev,işçi ve işveren temsilcilerinin grevden önce başlamış olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1966
  • 60 BİN PAKET KAÇAK t Bastarait Birincide Cehrimizde Ali Tosun adında kabzımala getirmiştir.Hal önünde duran kamyon şoförüne,kabzımal,yükün Sarıyer'de boşaltılacağını söylemiştir.Şoför kamyonu Sarıyerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1966
  • NAKLİYECİLER t Bcıstarait Birincide Dernek Başkanı Nurettin Baykal «Vilâyet ve Beledyeden kendilerine bir site yapılması için yer gösterilmesini istediklerini fakat altı yıldır yer gösterilmediğini» s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1966
  • İŞİN İÇYÜZÜ Nakliyat anbarlarının ve depoları dahi bulunmayan nakliyecilerin durumuyla hâlen hiçbir makam ilgilenmemektedir.Durum,bugüne kadar ancak Sirkeci infilâkı,mantar patlaması gibi olaylarla el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1966
  • ALÂKA KESME Ortağını olan Mehmet Katıkçı'nın dükkânımda hiç bir alâkası ve ilgisi kalmadığını ilân ederim.Hasan Katıkçı.Nişantaş Akkavak Sok.No:27/B Milliyet 6798
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1966
  • Aşık İhsani'nin kitabı toplatıldı Aşık thsanî'nin «Yazacağım» adlı manzum kitabı,İstanbul Basın Savcılığınca T.C.Kanununun 142 nci Maddesine aykırı görüldüğünden,dün toplatılmıştır.Savcılık,kitapdaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1966
  • CHP İl Kurulundan üç üye istifa etti CHP İstanbul İl Müteşebbis heyet üyelerinden Ali Seden,Kâmil Taşgil ve Yaşar Keçeli istifa etmişlerdir.Üyelerin istifasına «Üsküdar ilçe kongresine,u:e gençlik kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1966
  • İNGİLİZ GAZETECİLERİ YALMAN'A «ALTIN MADALYA» VERDİ LONDRA,AP Türkiye Büyükelçisi Zeki Kuneralp,ingiliz Gazeteciler Enstitüsünün tanınmış Tür:gazetecisi Ahmet Emin Yalman'a tevcih ettiği madalya dolay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1966
  • İnönü 2000 Km.lik geziye çıkıyor t Baştaraiı Birincide tan sonra Kütahya ve Eskişehir'e hareket edecek,gece Eskişehir'de kalınacaktır.1 Haziran Çarşamba günü Eskişehir'den hareket edecek olan İnönü,Po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1966
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI istanbul Dokuzuncu icra Memurluğundan Dosya No.1966/170 Beşiktaş Arnavutköyü mahallesinin Dubaracı sokağında 58 kapı,122 ada,14 parsel sayılı 24,07 M2.miktarındaki ahşap evin ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.05.1966
  • YENİ BİR DEVLE1 DAHA DOĞDU.GEORGETOWN,AP ingiliz Güyan'ı dün bağımsızlığa kavuşmuş,yeni beş renkli bir bayrak Karayib rüzgârlarıyla dalgalanarak yeni ülkenin doğumunu müjdelemiştir.Saat gece yarısını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.05.1966
  • RIFAT ÇALIŞKAN Esre Turanda Birinci Çalışkan birinci Edremit Balıkesir arasındaki son etabı Ergül kazandı BALIKESİR,ÖZEL BEŞ Etaplı Ege Bisiklet Turu dün sona ermiş,Ankara bölgesinden Rıfat Çalışkan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.05.1966
  • Binicilik Federasyonu Eylül ayında Mithatpaşa Stadyomnnda yapılacak enternasyonal müsabakalara italya,Fransa,Almanya,Romanya,Bulgaristan,Lübnan.Yugoslavya binicilerini davet etmiştir.Binicilerimiz yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.05.1966
  • ORDULARARASI VOLEYBOLDE FİNALLER BUGÜN BAŞLIYOR ANKARA,ÖZEL Dünya Ordulararası Voleybol final karşılaşmaları bu akşam saat 20'de başlayacaktır.iki grup'un birinci ve ikincilerini karşı karşıya getirec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.05.1966
  • İstanbulsporda tek başkan adayı:Sohtorik tstanbulspor'un yıllık idari kongresi yarın Galatasaray Mısır handaki lokalinde yapılacaktır.Sarı Siyahlı üyeler 30 yıldır işbaşında kalan Ali Sohtorik'in başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.05.1966
  • MAÇTA HADİSE ÇIKMAYACAĞINA DAİR HÜKÜMET'IN TEMİNAT VERMESİ ÜZERİNE Bursasporr Eskişehir'e gidiyor Eskişehir'de hoparlörler halkı centilmenliğe davet etti Sakar yaspor'Mar,"Demirspor karşısında şike ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.05.1966
  • KISA.KISA.KISA.Fenerbahçe,Beşiktaş,Galatasaray futbol takımları arasında tertiplenen Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası maçları sezon başında Mithatpaşa Stadyomunda oynanacaktır.Uç kulübün başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.05.1966
  • Ezelî rahiplerin hazırlığı başladı F.Bahçe Teknik Direktörü Arıcan,»Takımımız,fizik ve moral bakımından her geçen gün iyiye gidiyor» dedi.FENERBAHÇE ve GV latasaray 4 ve 12 Haziranda oynayacakları Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.05.1966
  • BANKSIN BİR KURTARIŞI Geçenlerde Londrada Wembley stadında oynanan ingiltere Yugoslavya milli maçını ingiltere 2-0 kazanmıştır.Resimde İngiltere MilU Takımı kalecisi Gordon Banks'ı bir kurtarış sırası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.05.1966
  • G.Birliği,Türkiye Kupasına göz dikti ANKARA,ÖZEL Gençlerbirliğl Umumi Kaptanı Dr.İbrahim lskeçc.Beşiktaş Genel Sekreteri Ferdi Sekman'a cevao vermis ve «Türkiye Kupası finalini Beşiktaş'ı yenerek biz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.05.1966
  • Everton,Pazartesi günü İstanbul'da Bu yıl îngiltere Kupası'nı kazanan Everton takımı,iki maç yapmak üzere Pazartesi çünii şehrimize gelecektir 6 Haziran'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Everton,iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.05.1966
  • Güreş kampları için özel tesis isteniyor Devlet Bakanı Kâmil Ocak.Güreş Millî Kampları için özel bir tesisin yapılmasını istemiştir 1968 Meksiko Olimpiyatlarını esas olarak ele alan Devlet Bakanı.Gene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.05.1966
  • Amatör Millî Kadro yeniden açıklandı Amatör Millî Takım aday kadrosu dün tesbit edilmiştir,üçüncü hazırlık çalışmasını 1 Haziran'da yapacak kadroda istanbul,Ankara,İzmir,Eskişehir ve Bolu'dan şu isiml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.05.1966
  • Millî formayı 38 defa giyen Metin Oktay,kaptan olarak çıkacağı Danimarka maçında soyunma odasından dönmüştü.Bu maçla yıkıldığım belirten Metin,Pazartesi günü Kopenhag'da oynayacağımız milli maçla kend
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.05.1966
  • MİLLİ MAÇA 3 GUN VAR Danimarka Millî Takımının en Bf flfc.1 «enç Te İstikbal vaadeden oyuncusu Lirik Lefevre Rakiplerimizin yaş ortalaması 22 Sağaçık Poulsen «yılın futbolcusu» oldu 287 maçın 136'sı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.05.1966
  • PUPPO'NUN KOZLARI:FEVZİ,METİN ve ABDULLAH Kilyosta nefes antrenmanları yapan millî adaylar Kopenhag'a yarın gidiyor MÎLLÎ takım antrenörü Sandro Puppo Pazartesi günü Kopenhag'da Danimarka ile yapacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor