Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.11.1965
  • AP de Başkanlık Dîvânı için bir I üyelikten vazgeçti ANKARA,ÖZEL Millet Meclisi Başkanlık Divanı teşkili ile ilgili olarak dün Başkan Ferruh Bozbeyli'nin başkanlığında parti temsilcileri bir toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1965
  • Yetkili bilim adamlarımız Demirel Hükümetinin programını değişik açılardan tahlil ettiler.İlk yazı:ANAYASA ve REJİM Prof.Or.Lûtfi DURAN I Halit Kıvanç'ın PAZAR-LIK köşesi yepyeni şekilde ve Altan Erbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1965
  • Behice Boran,Yüksek Seçim Kurulunda savunmasını yaptı ANKARA,ÖZEL TİP Milletvekili Behice Boran'ın mahkûmiyeti olduğu ileri sürülerek,milletvekilliğinin kaldırılması için AP tarafından yapılan itiraz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1965
  • ATİNA:Fazla ilgi ve heyecan yok ATİNA.ÖZEL Son Kıbrıs olayları,Atinada gözlemcileri şaşırtan bir sükûnet ve soğuk kanlılıkla izlenmektedir.Hükümet herhangi bir yorum yapmaktan çekindiği gibi,Atina gaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1965
  • NATO:Türk Delegasyonu memnun PARtS.ÖZEL NATO Daim!Konseyinin Türkiyenin talebi üzerine yaptığı olağanüstü toplantıda,Türk Temsilcisi Muharrem Nuri Birgi Magosadaki son olaylar hakkında geniş izahat ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1965
  • MAKARİOS,MAGOSA'DA DOLAŞTI LEFKOŞA,A.P.Makarios dün Magosa'da liman bölgesini teftiş etmiştir.Yanında askerler ve polislerle limana gelen Makarios'a işçiler tezahürat yapmış,mevzilerinde bulunan silâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1965
  • ANKARA KARARI İYİ KARŞILADI ANKARA,ÖZEL Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Kıbrıs ile ilgili toplantısına katılmak üzere Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil İle Genel Sekreter Halûk Bayülkem muh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1965
  • Köprüye çarptı ıkı olu var Tanında bir kadın bulunan Ahmet Yılmaz Somer adındaki şoför kullandığı 34 EY 208 plâka sayılı taksi ile dün saat 15.30 da Çekme ceden tstanbula doğru gelirken Yeşilköy Havaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1965
  • DURUM SALAM POLİTİKASI.m ÎLLETLERARASI diplomaside «salam politikası* Jy\deyimi ile adlandırılan bir taktik vardır.Hedefe patırdı koparmadan yavaş yavaş ulaşmak üzere uygulanan politika için kullanılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1965
  • GÜVENLİK KONSEYİNDE NATO'DA E3 KIBRIS'TA ANKARA'DA ATİNA'DA Konsey Başkanı Kıbrıslı Türklerle Gizli olarak yapılan Yeni çarpışmalar 'ymUK&S* Güvenlik Konseyi Hükümet son du-Rumların «durumu» vahimleşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1965
  • Trende bırakılan bebek Üsküdar'da oturan Sabahat Sürmeli adında bir kadın İzmir'deki teyzesinden İstanbul'a gelirken trende bırakılmış 4 aylık bir kız çocuğu bulmuştur.Sabahat Sürmeli,çocuğu iki gün e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1965
  • lord Kinross'un d im yad i yankıltğ yaratan eseri ÜNLÜ İNGİLİZ GAZETECİ VE YAZARI LORD KİNROSS,S YILLIK BİR ARAŞTIRMA SONUCUNDA ATATÜRK'Ü ANLATAN DEV BİR ESER YARATTI.AMERİKA'DA EN ÇOK SATAN 10 KİTAP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.11.1965
  • Başkanlık Divânı seçimlerinin hükümet önder programının tenkidinden sonra yapılması kararlaştı j^^t Bu demokrasi ida resi son tecrübemizdir.Demokrasinin enkazı üzerine kurulacak,bundan sonraki rejimin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.11.1965
  • Milliyet Oazettcilik A.S.adına Sahibi;ERCÜMENT KARACAN MilliıiGİ Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA,UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdür HASAN YILMAER Spor bölümünden so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 07.11.1965
  • *MUHAKKAK iHHI~NEFISf T_Tel.227872 iTelg.NAMLISUCUK J İlâncılık 9593 15186
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 07.11.1965
  • BAŞAK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Beyoğlu Yedinci Noterliğince tasdikli 13.3.1965 tarih 3656 sayılı umumi vekâletname ile Şirketimizin PANGALTI acenteliğini ifaya yetkili Elter Büyüközk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 07.11.1965
  • Donama enlikleri ve ekler BİR gün Çorum'da merhum Refik Halit ile iri kütüklerin çatırtılarla yandığı ocak başında oturuyorduk.İkimizin de gözlerimiz alevlere dalmıştı.Refik:Cevad,dedi,alevli ateş ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 07.11.1965
  • REFAH DEVLETİ NASIL OLACAK «Hükümet Amerika programının çizdiği tablo,arın Refah Devleti telâkkisini DALET Partisi AP)10 Ekim genel seçimlerine girerken iğci Anaya-aksettirmekte ise de;1961 Anayasasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 07.11.1965
  • PROGRAMIN TAHLİLİ «tktidarın Anayasada öngörülen devlet nizamına gösterdiği saygı ve bağlılığın,Bakanlar Kurulu programındaki gerçek irade ve niyetlerle bağdaştırılması çok güç ve hattâ imkânsızdır.An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 07.11.1965
  • DENİZ NERE?DOMUZ KİM?MESELELERİN tahlilini yaparken bir noktadan sonra gerçekçiliğimizin soluğu kesiliyor;formüllerin arasına sıkışıp kalmak yüzünden durumu olduğu gibi göremiyoruz.Söz gelimi,geri kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 07.11.1965
  • Bir ilâç fabrikası için İngilizce bilen bir ECZACI aranıyor.İlâç imalâtında tecrübe ve ikinci bir yabancı lisan tercih sebebidir.Müracaatların bir fotoğraf eklenerek Posta Kutusu 352 Beyoğlu Eczacı)ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 07.11.1965
  • PROPAGANDIST ALINACAKTIR Eczacıbaşı ilâç fabrikasının propaganda teşkilâtında is-tihdam edilmek üzere propagandist alınacaktır.İsteklilerin,A Askerliğini yapmış olmaları B Bütün gün olarak çalışmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 07.11.1965
  • DOKTOR ALINACAKTIR Büyük bir ilâç fabrikası için ilmî büro çalışmalarında istihdam edilmek üzere «DOKTOR» alınacaktır.5 İsteklilerin iyi İngilizce bilmesi esas olup,ek olarak Almanca veya Fransızca bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 07.11.1965
  • TEKLİF İSTEME Denizcilik Bankası T.A.O.Şehir Hatları İşletmesinden 1 tgletmemize ait Kuzguncuk lskelesindeki bir dükkân,Büyükderc lskelesindeki 260-262 No.lu 2 dükkân,Beşiktaş iskelesi içinde bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 07.11.1965
  • YIL SONU ÇEKİLİŞİNDE BİR TALİHLİYE 100.000 LİRA ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 07.11.1965
  • TÜRK TİCÂRET BANKASI 18 KASİM 'A KADAR HESAP AÇINIZ ıı» l ı ı"»«W«ı Reklâmcılık 4396 15204
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.11.1965
  • Bütün moda yaratıcıları aynı fikirde:1966 EŞARP YILIDIR aris'in meşhur terzilerinin tertiplediği,Sonbahar-Kış defilelerinde gerek sabah,gerek öğleden sonra kıyafetleriyle.manto ve tayyörlerle,çeşit çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 07.11.1965
  • Stefanopolos'u iç meseleler meşgul ediyor Marc Marcen yazıyor Kıbru meselesinin tekrar alevlendiği su günlerde.Yunan hükümeti,Kıbrıs'tan fazla,ekonomik ve soi yal çıkmazlardan kurtulmanın yollarını a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 07.11.1965
  • Almanların para derdi var!MÜNİH Mustafa Ekrem AYDIN yazıyor Başbakan Erhard seçimleri kazanmasına kazandı,çekişe dövüşe de olsa koalisyonu kurmasına kurdu ama,şimdi Maliye Bakanı Rolf Dahlgrün'le başb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 07.11.1965
  • MpLOÎOV'UN İTİBÂRI İADE EDİLDİ LONDRA,A.P.Burada görevli Doğu Avrupalı diplomatlar eski Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov'un itibarının iade edildiğini ve kendisinin hâlen Başbakan Kosigin'in şahsî Dışi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 07.11.1965
  • TÜRKİYE,AMERİKA'DAN İKİ MUHRİP ALIYOR JOHNSON CİTY,A.P.Başkan Johnson,Türkiye,Arjantin,Brezilya,İtalya,ispanya ve Filipinler Cumhuriyetine 11 harb gemisi satılması veya ödünç verilmesini öngören bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 07.11.1965
  • DETERJANDA DAMPİNG/250 Gramlık kutu YALNIZ YJğ KURUŞ İlâncılık 9614 15184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 07.11.1965
  • Prenses Amerika'da İngiltere Prensesi Margaret ve eşi Snowdon Lordu,Amerika'da yapacakları 20 günlük seyahate dün San Francisco'da teleferikle «Rusya Tepesi» ne çıkarak başlamışlardır.Prenses ve eşi,«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 07.11.1965
  • üniversiteye 495 öğrenci daha alınıyor Giriş sınavlarındaki puanlar esas alınarak kayda başlandı ANKARA,ÖZEL MİLLÎ Eğitim Bakanı Orhan Dengiz,Üniversite ve Yüksek Okullara giremiyen lise mezunları içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 07.11.1965
  • SENATÖR JAVİTS TÜRKİYE'YE GELİYOR WASHINGTON,UP1 Cumhuriyetçi Senatör Jacob Javits,hükümet ve iş adamlarıyla görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye,Yunanistan ve İngiltere'yi ziyaret edecektir.NATO parla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 07.11.1965
  • Salyangoz satıcısı kaçakçılıktan sanık Salyangoz ihracatından elde ettiği 15000 markı yurt dışında bırakmaktan,hakkında gıyabi tevkif müzekkeresi bulunan Mustafa Galip Kandemlr,dün Birinci Ağır Ceza M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 07.11.1965
  • TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ SAATLİ MAARİF DUVAR TAKVİMİ Pek yakında bayilere tevzi edilecektir TOPTAN Satış Yeri:İSTANBUL MAARİF KITAPHANESİ Cağaloğlu Yokuşu No.38 1ST.DİKKAT BAŞKA ŞUBEMİZ YOKTUR flâncni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 07.11.1965
  • İSTANBUL KADIKÖY MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK I ÖZEL YÜKSEK OKULU 1 Kasım 1965 Pazartesi günü tedrisata başlamış olan okulumuzda kayıtlara devam edilmektedir.GÜNDÜZ okulumuza LÎSE,AKŞAM okulumuza ERKEK SAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 07.11.1965
  • 100 ilâ 110 M2 arası Tam Konforlu,Kaloriferli Daireler DAİRE Fİ ATLARI 63.000.64.000.67.500.75.000.77.500.81.000.TA.dir PEŞİN 40.000.ÖDENDİĞİNDE TAPU DERHAL VERİLİR Müracaat:Kazancı Camii Karşısı Köşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 07.11.1965
  • Bayar üçüncü defa cezasının ertelenmesini istedi Sıhhati bozuk olan Celâl Bayar,mahkûmiyetine ait ceza infazının,üçüncü defa ertelenmesi için tnfaz Savcılığına başvurmuştur.Celal Bayar müracaatında,sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 07.11.1965
  • Milletlerarası Gece düzenlendi İstanbul Çocuk Sağlığı Derneğinin tertiplediği gecede 20 milletin özel yemekleri teberru karşılığı verilecek S STANBUL Çocuk Sağlığı Derneği bu ayın 19 unda «Milletler-I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 07.11.1965
  • Bir köpek,başka bir beyinle 3 gün yaşadı CLEVELAND,UP1 Cleveland hastahanesindeki doktorlar bir köpeğin beynini bir başka köpeğe takmışlar ve bu köpeği üç gün yaşatmışlardır.Dr.Robert White dün yaptığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.11.1965
  • KARIŞIK SALATA.ASLINDA Altan bu köşeye «Milli Bakiye» den girdi.Ama biz eski alışkanlıkla gene «Koalisyon» a gittik.Yalnız bir hatâ yaptık:Eşit şartlarla çalışmağa karar verdik.İşte or taklığımız böyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 07.11.1965
  • Haftalık Resimli Romanlarımızı bundan böyle Pazar ilâvemizde bulacaksınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 07.11.1965
  • İSTANBUL BANKASI İZMİR ŞUBESİ 60.000 Hususi ikramiye Çekilişinin Son para yatırma günü 8 Kasım Pazartesi 1 30.000 Lira Hesap açtıranlar aynı zamanda umumi ikramiye çekilişlerine iştirak eder İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 07.11.1965
  • Sevk ve İdare Geliştirme Merkezi için Eleman Aranmakladır Uluslararası Kurullarla yaptığımız işbirliği neticesinde İstanbul'da Derneğimiz tarafından bir «Sevk ve İdare Geliştirme Merkezi» kurulmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 07.11.1965
  • 15 Kasımda milyoner yapacak bir vatandaş arıyor.I ÎSTEKLİLEKÎN:15 Kasım çekilişi için alacakları bir Millî j Piyango biletiyle çekiliş kürelerine baş vurmaları rica olunur.M!Batın 20763)15191 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 07.11.1965
  • Vj^ Dival UnİArlnı Dizel Motorları ve bol yedek parçaları gelmiştir 16 Beygir 650 Devir Basın 19904)15189
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 07.11.1965
  • KÖY ÖĞRETMENİ SORUYOR:KOOPERATİF NASIL KURULUR SORU:Tefeciliğin alıp yürüdüğü bir köyde Yedek Subay öğretmenim.1100 nüfuslu bu köyü,bir tarım kredi kooperatifinin kurtaracağına inanıyorum.Bana yol gös
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 07.11.1965
  • flŞ OĞLAK BURCU m YENGEÇ BURCU 22 Aralık 20 Ocak)Durup dururken üzülmeniz ve kahrolmanız için ortada bir sebep yok.Bugün çok güzel bir haberle feraha kavuşacaksınız.#h KOVA BURCU 21 Ocak 19 Şubat)Kim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 07.11.1965
  • Mukayese kabul etmez bir soba ASTUR G-2 tipi gaz sobası ASTUR gaz sobası Danimarka menşeli BM-30 gaz karbüratörü ile mücehhezdir Toptan Satış Yeri Nur Elektrik Koli.Şti Bankalar Okçu muşa cad.No.63 İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 07.11.1965
  • İDEAL TİCARET KOL.ŞTİ.İstiklâl Cad.No.394 Tel:44 03 25 İlâncılık 9673 15224
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 07.11.1965
  • EDED Gözleri gözlerimde.Garip bir bakışı var.Yoksa bana mı öyle geliyor?Bu konuda bir karara varmak imkânını bulamıyorum.Madenî bir ses duyuluyor.Arkasından bir vızıltı.Daha sonra da gökyüzü kararır g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 07.11.1965
  • Allahsızlar bu zavallı kıza hiç acımadan kıymışlardı.Beynim zonklamaya,başım dönmeye,gözüm kararmaya başladı.Daha fazla duramadım karşıdaki kapılardan birine girdim,banyo odasıydı.Küvetin içine kusmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 07.11.1965
  • ciWiPUftuH 4.0K Koru rARzANıVıKl kûtM ç.ıWcılAK.pA WAN-UlABU BiglİKTE AlEfHİMİZ£ tA-H^ORLAP.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.11.1965
  • I1Iİİ111 Hazırlayan:HASAN PULUR SAYIM GÜNÜ KÖPEK ISIRDI TÜRKİYE'DE kimse durup dururken «nemelazımcı» olmamıştır.Türkiye'de kimse «bilâ sebeb» görevini ciddiye almamazhk etmemiş,kimse «adam sen de» di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 07.11.1965
  • Hayır.O sadece hasta adamdı!HALİT ÇAPIN'ın seri röportajı BİR Pazar şakası sanmayın!Dört gün süren bu yazı dizisinin aslında gerçekle tek kelime ilgisi yok.Daha başka bir deyimle dört gündenberi okudu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 07.11.1965
  • MODERN BÜROLARINIZA YAZI MAKİNELERİ SERVİS va YEDEK PARÇA MÜMFSSİLİ:FUAT VE SUAT TARHAN ORT Tartıan Han Iepcba$ 1st.Tel 4461 75 Basın 18644)13211
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 07.11.1965
  • POLYETHYLEN FİLM 3 mt ene kadar Her ebat ve kalınlıkta.12.50 T.L.Kanat Plâstik Sanayii.Şişli Meydanı 199 Tel:47 16 39 48 45 53 Reklamcılık 4419 15219
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 07.11.1965
  • İSTANBUL 2244İ0 ANKARA,174180 KELİMESİ 100 KR SATILIK EMLÂK B KALAMIŞ sahilde konforlu lüks daireler,mal sahibi Mühendislerden ucuz 36 33 97 Bi AYAZPAŞA Park Oteli altında denize nazır acele satılık 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 07.11.1965
  • KOLAY 0 ÇAMA YIKAMAK POP,memleketimizin yegâne deterjan fabrikasında öz Türk sermayesi ile imal edilmektedir.POP,çamaşırı daha temiz,daha beyaz yıkar.POP,ikramiyelidir.^5 YERİNE POP,Puro Sabun Fabrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.11.1965
  • KpH[£3 Tel:44 84 39-1 EMEK Sinema LTD.ŞİRKETİ Büyük fedakârlıklarla getirttiği,beyaz perdede SEAN O'CONNERY tarafından canlandırılan ve gösterildiği her yerde hasılat rekorları kıran hakikî James Bond
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 07.11.1965
  • GEN AM TİYATROSU 15 Kasım Pazartesi gününden itibaren her gün saat 18'de HİZMETÇİLER Her gün saat 21.15'de İSMAİL DÜmÜLLÜ Topluluğu KANLI NİGÂR Orta Oyunu Misafir sanatçılar:Erol Günaydın Tuncer Kurti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 07.11.1965
  • ŞEHİR OPERASI Sovyetler Halk Artisti Orkestra Şefi İştirâkile ÇAYKOVSKfnin YEVGENİ ONYEGİN Opera 3 Perde)Sahneye Koyan:ELM AR VOİGT Koro Şefi:MUHİTTİN SADAK 1 9,11,13 Kasım tarihli 1965 temsillerin bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 07.11.1965
  • İlânen Tebliğ üste fiilen taarruz suçundan sanık olup yapılan bütün aramalara rağmen bulunamayan Feryadi oğlu 1941 Doğ.lu Bayburt ilçesinin Masat köyünde Servet Dursun hakkında 9.ncu Kolordu Adli Amir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 07.11.1965
  • İstanbul Teknik Okulu Müdürlüğünden Yıldız)12.11.1965 tarihinde saat 14.00 de yapılacak imtihanla okulun muhtelif bürolarında görevlendirilmek üzere Kâtip Daktilo ve memurlar alınacaktır.İsteklilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 07.11.1965
  • FERHAD ile ŞİRİN NAZIM HİKMET Son 15 gün GELECEK OYUN TENEKE YAŞAR KEMÂL ELHAMRA,İSTANBUL TİYATROSUNDA İlâncılık 9682 15188
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 07.11.1965
  • istanbul radyosunda yeni bir program:"ŞÖHRET YOLU 9İ Ünlü caz şarkıcılarının hayat hikâyeleri 15 günde bir yayınlanmasına karar verilen bu programın Billie Holliday'i anlatan birincisi çok ilgi toplad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 07.11.1965
  • K.OIVAK 9 Kasım Salı SUAREDEN itibaren Unutamıyacağınız bir şaheser LEKELİ GÜNLER «Sanctuary» Sinemaskop LEE REMİCK YVES MONTAND BRADFORD DİLLMAN Seanslar:12.30 2.45 5 7.15.SUARE:9.45 KONAK FİLM.Tel:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 07.11.1965
  • BALO SALONU Her Türlü Nişan,Düğün,Defile,Kokteyl ve sair Toplantılarınız için BALO SALONUMUZ En mutena bir şekilde hazırlanmıştır.Tel:48 32 00 Milliyet:15234
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 07.11.1965
  • Daima yaya kaldırımlarından yürüyünüz.Yaya kaldırımı bulunmayan yollarda yolun sol kenarından yürüyünüz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 07.11.1965
  • İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan 63/7106 Mahcuz olup satılması mukarrer 1.518.75 TL.kıymetinde 9 çuval toz şeker,433.00 TL.kıymetinde 4 çuval mısır nişastası ve 6.000.00 TL.kıymetinde 2000 kutu fan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 07.11.1965
  • MEŞİN KIRA1İARI ^üLBRyrmER,George chakiris SNIRLEyAlUlERELO RENKLİ SİNEMASKOP İNGİLİZCE ŞAN SİNEMASINDA YARIN AKŞAMDAN İTİBAREN ULUS FİLMİN TAKDİM ETMEKTE OLDUĞU UNİTED BÜYÜK FİLMLER SERİSİNDEN BİRİ D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 07.11.1965
  • HfflJIUIMIfliUHttfJH SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Çanakkale Arslanları T.Gürsu A.Pekkan Renkli.EMEK Tel:44 84 39)Hawai Tatili J.Darrem M.Callan R.l.İNCİ Tel:48 45 95)Bir Gönül Oyunu B.Doruk E.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 07.11.1965
  • Uyanan RENKLİ Afrika'ya,Arslanlar,Filler,Maymunlar,Boa Yılanlarının kaynaştığı Ekvator ormanlarına girmek,dünyanın en büyük otelinde meşhur rejisör CHRİSTİAN JACQUE,korkusuz JEAN MARAİS «le gentleman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 07.11.1965
  • mmemmmmsaasKm Fransız şantözü Vanny berrYer Fransız piyanist şantör Vpepe Piyanist şantör Şefik Uyguner V Cumartesi Pazar 16 iti NIGHT CLUP DİVAN OTELİ YAN!Sevilen îtalyan Orkestrası SERGIO CHIRISTIAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 07.11.1965
  • 1 İSTANBUL Orta Dalga 428 metre E 4.25 6.30 7.00 7.05 7.20 E 7.45 8.00 8.05 8.30 S 9.00 9.10 9.40 10.00 S 10.05 10.30 11.00 12.00 12.25 12.30 13.30 15.00 15.05 15.10 15.50 16.05 16.20 16.40 17.10 Açıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 07.11.1965
  • Lji tllfitirU ŞADIRVAN Eşsiz bir dekor içinde müzikli ve danslı akşam yemeği.Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası eşliğinde.Solist:AYLA DİKMEN DÜNYACA TANINMIŞ THE INK SPOTS Triosu Oryantal Dans Yıldızı GÜL P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
  • 07.11.1965
  • KİRALIK FABRİKA BİNASI ARANIYOR Şişli,Levent,Boğaz yolu mıntakasında,asgarî 2500 metrekare kapalı ve 2000 metrekare açık sahası bulunan,elektriği mevcut fabrika veya elverişli bina aranıyor Müracaat:4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.11.1965
  • OKULDA I Çocuğunuzun sıhhatli ve neşeli olmasına bağlıdır KAHVALTIDA Yavrunuza,okulda gerekli neşe ve enerjiyi sağlar.Çünkü 1&matlezzetli,A-D vitaminli ve pastörize sütlüdür.Bakkalınızdan ısrarla 2Cg8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 07.11.1965
  • ROOF BAR SÜHEYL DENİZCİ ve Orkestrası eşliğinde Solist f-k-kin Dünyaca tanınmış Trio THE INK SPOTS Oryantal Dans Yıldızı GÜL PINAK Program Saat 24.00'de Asgarî konsomasyon tutarı şahıs başına TL.20.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 07.11.1965
  • Askerliğini yapmış azamî 35 yaşında Makine veya Döküm Bölümünden:TEKNİK ÖĞRETMEN OKULU mezunu eleman aranıyor.Mür:P.K.345 Galata İstanbul Milliyet 15218
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 07.11.1965
  • mm NİŞANTAŞI ŞUBEMİZİN AÇILIŞI DOLAYISİYLE DOST VE MÜŞTERİLERİMİZİN GÖSTERDİĞİ YAKIN İLGİYE TEŞEKKÜR EDER I Reklâmcılık 4434 15222
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 07.11.1965
  • GEN AM TİYATROSU 8 Kasım Pazartesi saat 21.15'de JEAN GENET'nin HİZMETÇİLER Sahneye koyan:Ege Eınart Dekor:Duygu Sağıroğlu Reklâmcılık 4451 15209
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 07.11.1965
  • TELEFON DEĞİŞTİRİLECEK 21 li telefon 63 lü ile değiştirilecek.Fark verilecektir.Müracaat 48 78 98 Milliyet:15236
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 07.11.1965
  • M E V L I D Sevgili babamız Ulvi Alacakaplan ile sevgili annemiz Müsebbih Alacakaptan'ın aziz ruhları İçin 8 Kasım Pazartesi günü öğle namazını müteakip Şişli Camiinde Hafız Hüseyin Geredeli,Hacı Hafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 07.11.1965
  • SUZAN KUN ADİL FANSA Evlendiler.6.11.19G5 İlâncılık 9716 15226
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 07.11.1965
  • NECLA SEZER ile OSMAN Ç.KARAMÜRSEL Nişanlandılar Ünye 6 Kasım 1965 Milliyet 15223
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 07.11.1965
  • LİDER YEFAr FERİKÖY'ÜN UHDEN ZOR KURTULDU 0-0 biten maçta Kırmızı Beyazlılar çok fırsat kaçırdılar Hakemler:Ahmet Bagatır Scrmet Kaftancı k-k-k)Ömer Karadağ Vefa:Sefer Candomir Turgut A b d ü 1 m e t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 07.11.1965
  • Genclerbirliği dün D.Sporu yıktı:2 0 Hakemler:Rıfat Atakam Burhan Yalçın Ma/har Kercstecioğlu Genclerbirliği:S a 1 ç n k Tczcan Faik Ali Cevdet Oktay Naci Burhan Abdullah Orhan Zeynel Denıirspor:Tekin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 07.11.1965
  • H.TEPE:1 S.SPOR:O ANKARA.ÖZEL Hacettepe,zorlu rakibi Şrkerspor'dan 2 puanı almasını bildi.İlk devresi tatsız bir çekisms şeklinde geçen maçın İkinci yarısı nispeten hareketli ve sür'atli idi.Maçın tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 07.11.1965
  • AT VARIŞLARI BİRİNCİ KOŞU:Favori:Serdar 20,Plase:îde 33 İKİNCİ KOŞU:Favori:Çiğdem V,Plase:Uğur 35,Yel,Sürpriz:Afşin ÜÇÜNCÜ KOŞU:Favori:First Lady,Sürpriz:Çiğdem DÖRDÜNCÜ KOŞU;Favori:Şafak 19,Plase:Kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 07.11.1965
  • Altınordu'lu Erol İzmirspor'a girdi İZMİR,ÖZEL İzmirspor ara transferde Altınordu'lu Erol'u kiralamıştır.Böylece şehrimizde ara transferin ilk hareketini İzmirspor yapmıştır.Altay kulübü de 12.500 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 07.11.1965
  • Cumhurbaşkanlığı Koşusuna katılacak Golden Dream,Apaçi ve Suphaıbundan önceki yarışlardan birinde.[MtLLIYET] Cumhurbaşkanlığı koşusu bugün.TÜRKİYE at yarışçılığının ikinci büyük koşusu bugün Ankara Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 07.11.1965
  • t MALTEPE'DE Süreyya Plajı yanındaki,nefis manzaralı,özel plâjlı yalı dairelerini MUTLAKA GÖRÜNÜZ Zemin kat daireleri:48.000.Ve 50.000.Tl.dır.Birinci kat daireleri:Tamamen satılmıştır.İkinci kat daire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 07.11.1965
  • Tecrübeli,askerliğini yapmış MUHASEBECİ ARANIYOR Fotoğraf ve kendi el yazılarıyla doldurulmuş tercüme-i hallerini KARAKÖY P.K.218'e yollamaları Reklâmcılık 4422 15172
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 07.11.1965
  • M EV L I D Kıymetli babamız,İstanbul Tüccarlarından HALİM ERKLİ'nin vefatının 5'lncl şenel devriyesi dolayısıyla 7/XI/1965 Pazar günü bugün)İkindi namazını müteakip aziz ruhlarına İthaf edilmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 07.11.1965
  • Göklerimizi emniyet altına alma dâvasına çalışan Türk Hava Kurumu'na yardım,millî bir görevdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 07.11.1965
  • IIIIIIHHIII.il.TEŞEKKÜR J i Sevgili esim ve annemiz E Leylâ Kurtcebe'nin İ E bizleri sonsuz acılar içinde E a bırakan vefatı dolayısıyla,E E gerek hastalığı sırasında E E yakın alâkalarını esirgeme-E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 07.11.1965
  • Biniş ve inişleri hiçbir vakit taşıtların solundan yapmayım^.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 07.11.1965
  • Bakırköy İcra Memurluğundan:SAYı:ıWun Bakırköy Sakızağacı Asmahsakız So.30 da Nazmi Gürdal tarafından Zeytinlik ömernaci So.pafta 15.Ada 74,parsel 19 sayılı Gayrimenkul üzerinde 30 Teşrinisani *327 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 07.11.1965
  • SANAYİCİLERİN DİKKATİNE Aşağıda belirtilen,imalât dallarıyla iştigal eden fabrika ve atelye sahip veya temsilcilerinin en kısa zamanda Şirketimizle temasa geçmelerini rica ederiz.Pres ve kalıp işleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 07.11.1965
  • »WW S\Uj£ JAL#t«~ ROOF ROTISSERİE Öğle ve Akşamlan Nefis Türk ve Dünya yemeklerini Boğazın bütün güzelliğiyle birlikte Roof Rotisserie'de Bulabilirsiniz Piyanoda.MICHEL COKKINAKI Milliyet 15233
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
  • 07.11.1965
  • SAHİL SİTESÎ İNŞAASI TAMAMLANAN YOSUN BLOK'uıı Dairelerinin satışına bugün başlanıyor.Bu blokdaki dairelerin fiatları 50 000.İlâ 100.000.T.L arasındadır.YOSUN BLOK Suadiye Plajı bitişiğindeki 12.000 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Spor
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.11.1965
  • KALBpE HAZIM O HER ZAMANKİ HAZIMLI HÂLİYlB ŞAZİYE T ALIRSA.ŞÜKRÜNÜN RAHATSIZLIKLARI NQKSEiOERSe,ÖZER 18 İCINOE İNSANCIL OAVRANiŞLARDAN ÖRNEKLeR BRCAN FUT0OLÜNKAFA SPORU OLMADİĞİ İNANONPA HÂLÂ ıSRAR ED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.11.1965
  • BIZ,bu işin içinde olanlar,kendimize ait olmasa bile böyle büyük maçların arifesinde,o maça hazırlanan takımların yanlarında gibiyizdir.O kadar ki,kafalarımızda çıkarabilecekleri en iyi onbirlerl kura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.11.1965
  • 41 YILLIK REKABET fıHalûkıSAN F.Bahçe İle' Beşiktaş bugün yine bir heyecan kasırgası yaratacaklardırîki rakibin 41 yıldan beri yaptıkları 145 karşılaşmadan 110'unu Fenerbahçe'lilerle Beşiktaş'tılar ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.11.1965
  • 1860-Trainer Merkel nach der 1:2-Niederlage im Messepok „Das war doch der reinste llmli I Tüt» 1 j 1 •aaalaillga.TaballafifVlinar IHI Mü«o.anraflag gairarn In Mln-•plai an alan latoniallanalan n.mau k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.11.1965
  • Beykoz ile İst.Spor yenilemedi Kaygan sahada kalitesiz geçen ve 0-0 biten maçın son dakikaları ışıklar altında oynandı.SEYİRCİ:4.243 kişi HÂSILAT:21.907,50 T.L.HAKEMLER:Doğan Babacan Zeki Caner Hıfzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.11.1965
  • TOTO NETİCELERİ Feriköy Vefa 0 Beykoz 1st.Spor 0 Demirspor G.Birliği 2 Şekerspor Hacettepe 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.11.1965
  • mgtr mm I TÜRKİYE LİGİ PUAN DURUMU TAKIM O G B M A V P Kp Vefa 8 4 2 Z 10 8 10 6 A.Gücü 7 3 2 2 20 ı:ı 8 6 H.Tepe 7 3 2 2 5 4 8 6 PTT 7 3 2 2 9 9 8 6 G Birliği 7 3 2 2 8 8 8 6 Beşiktaş 6 3 1 2 t 4 7 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.11.1965
  • CUNUN ûmkPROGRAMlı MİTHATPAŞA STADI:12.45 Sarıyer Altınordu VEFA STADI:10.00 Kasımpaşa Beylerbeyi Al.SAM AK STADI:13.00 Ülküspor B.Spor 19 MAYIS STADI:12 45 T.Spor Eskiş.Spor ANKARAGÜCÜ STADI:10.00 Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.11.1965
  • G.Saray Â.Gücü önünde Sarı Kırmızılı lakım Meneceri Gündüz Kılıç,«20 gol alan rakiplerimizle çekişeceğiz» dedi.Alsancak Stadında Türkiye Liginin tek müsabakası Altay ile PTT arasında oynanacak BUGÜN 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.11.1965
  • İstanbul Serinofil Derneğinin talip takıma vereceği Sarı Lacivert ve Siyah Beyaz iki kanarya oynuyor 146.randevuya çıkarken iki tarat da kazanmak için azimli.Kaptanlara göre en iyi sonuç beraberlik ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 1
  • 07.11.1965
  • BEDRİ FUTBOLCULARA OGUT VERİYOR IV?6f£ FUT0OLCU DAİMA RAKt&ı' ZAMAN PAS 30STA İKBN PASI eÜYûKBA&AM &İLB VBRıKl MÂRiFBT ZOR OLANI YARMAKTIR 80$A KAÇMAK cok AYıP 8İR RAKTe?aldatmak c?lur.futbol csntı'l-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 1
  • 07.11.1965
  • so K SİNEMASINDA SARKILI FİLMLER ŞARKICILARIN sinemaya gelmeleri ve sazlı sözlü filmlerin çevrimi,başlangıç olarak sinemanın sesiendirilmesine dayanır.Şarkıcı Al Johnson'ın ünlü «The Jazz Singer Caz Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 1
  • 07.11.1965
  • DİN ULULARI HAZRETİ YUSUF,HAZRETİ EYÜP,HAZRETİ ÂLİ,HAZRETİ ÖMER,HAZRETİ EBÛBEKİR,HAZRETİ HASAN,HAZRETİ HÜSEYİN.BE YAZ PERDEDE 4 f\r™ 55 döncminir)pay-I ^Q ^1 I laşılmayan rejisörü *v/rVJ Muharrem Giir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 1
  • 07.11.1965
  • Kendi kaleminden bir yıldız Tunç Okan "En zor iş aktörlük,DOKTORUM.Jaha doğrusu «idim».Bir tesadüf beni beyaz perdeye itiverdi.Şimdi «aktör» olmaya çalışıyorum.Çalışıyorum dedim ama,resmî kayıtlara gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 1
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 2
  • 07.11.1965
  • İMâk'Klim KONSER YAĞMURU SAYI HH HAZIRLAYAN DOĞAN ŞENER Keyifsiz bir XI wktı)tik Wöwte* Şöhretler akın ediyor ÜLKEMİZDE Quattro chitarre» ve «Esta noche» adlı melodileriyle büyük çapta başarı kazanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 2
  • 07.11.1965
  • BULMACA HECE BULMACASI A BA CE CE DAN DAR DAR DİR DE DUZ E E E E E E FUR GAN GE GRÎ î KA KAD—KEN KET KUN LA LA LET Lt MA MA MA MAG MEK MEK MİR MU NE NET PA PA PE RE Rt RÎL RO ŞI ŞE SE Tl Tl TE TEK VER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 2
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 3
  • 07.11.1965
  • ANKARA'MN HAVASI E Yurdumuzdaki be lirli illerin havasını E da fırsat buldukça E tanıtacağız.Bu gün E Ankara'nın havası-E nı yazımıza konu E ettik.Kuru ve sert E bir iklime sahip E olduğunu öncelikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 3
  • 07.11.1965
  • Saç diplerindeki kan deveranını iu/landırmak İçin iki eli tepenizde böyle kenetleyeceksiniz.Ondan sonra durmaksızın arkadan öne,önden arkaya,sağdan sola,soldan sağa kafatasınızı oynatın durun.Alman ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 3
  • 07.11.1965
  • BERBERDE saçlarınızı sardılar ve sizi kask'ın altına oturttular.Güzel olacaksınız.Dünyayı kendinize hayran edeceksiniz.Ama,acaba,hangi dünyayı nasıl hayran edeceksiniz?Siz bunu düşünedurun,bizim için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 3
  • 07.11.1965
  • Nişanlılık günleri geride kalınca beliren tehlike:s-İr vLtu rinde *T ilkleri EVLİÜKİE TEHLİKELİ ÇAĞ I-İĞİN daha İlk günleeşler,karşılıklı kişirinin değişmeğe başladığını farkederler.Diğer bir deyimle,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 3
  • 07.11.1965
  • Yokuş gördük düzünde;Karanlık gündüzünde;Kedi aslanı boğdır Neler var şu yer yüzünde.SÜREYYA var Şah'lar koynunda.Süreyya var;lanet halkası boynunda.Süreyya var;filimleri çevrilir.Süreyya var bir toka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 3
 • Hafta Sonu İlavesi, Sayfa 4
  • 07.11.1965
  • ALLAHLIK AU BEY Swan *ı tm i BİR.ZAMAViLAC JAÜTVlfŞ OyKARDtAA K BABAOGlA* TOPU "Hûk_KALAKKHM BİK.HATTI KA CESMİ ÇSMÇEVİM TOPU BEN SANA ATARJ/A BABA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 4
  • 07.11.1965
  • YAZISIZ GELMİŞMİŞ Aynı memleketten kalkarak gezmek üzere Fransa'ya giden iki turist,bu büyük şehrin meşhur «Cafe de Paris» inde karşılaşmışlardı.Biri diğerine şöyle dedi:Yahu şu Paris ne müstesna bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 4
  • 07.11.1965
  • HEEY CAFER.NADİR BEYLER VEiVtE&E GELiyoR VE A1AHMUT ödemezoğlü 250 lira"'borç.ÎstTvoor ç NUpiyoRSÜM SEN ORDA?BlR VAHA GECE.VAKTİ TIRNAK KESmİYECE6[ fYlE NAMUSUM ŞEREFİMİ VE WUKRDDESATIAA ÜZER/NE YE/VI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hafta Sonu İlavesi
   Sayfa 4