Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.10.1965
  • MtO OB İV Hasifayan:M.TORKEB ACABOOLD Son 10 yılda yayınlanan 200 edebi eterin 8u tini ve çölüm ünü verir.B^ttfiB £ğ 'Î"J»« Genel Dajıtıra:BATEŞ ISTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1965
  • Güray'in evlendiği gün eşi ile çektirdiği resim.Yeni evli bir subay kaza sonucu öldü SRRACEDD1N ZIDDIOÖLU FATİH'te,üç hafta önce evlenen bir asteğmen dün gece kaza sonucu,kayınbiraderi tarafından taba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1965
  • İZZET S.SEDES YAZIYOR SÜLEYMAN Demlrel'in başkanlığında kurulacak olan Yeni Adalet Partisi Hükümetinin önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.Cuma günü istifasını verecek olan Başbakan Ürgüplü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1965
  • liamnıcr Tarihi ilâvemizin ikinci cilt kapakları yarın satışa çıkmaktadır.Ofset baskı sistemiyle hazırlanmış cilt kapakları-I m okuyucularımız,1 lira karşılığında Milliyet Satış Servisinden temin edeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1965
  • B.M.'NİN DİKKATİNİ ÇEKTİK MEW-YORK,UP1 Birleşmiş ıvlilletlerdekl Türk tem sllcisi Orhan Eralp dün Genel Sekreterliğe gönderdiği bir mektupta,Kıbrıs'ın Erenköy bölgesinde cereyan eden vahim gelişmeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1965
  • Dışişleri Sözcüsü «Türk Alayı Adada kalacak» dedi ANKARA,ÖZEL Dışişleri Sözcüsü Oktay tşcen,Kıbrıstaki Yunan Alayının geri çekileceği,Makarios'un müşterek kuvvet karargâhını feshedeceği yolunda bir Ru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1965
  • İşsizler her yıl 500 bin artıyor ANKARA,ÖZEL İşsizliğin azaltılması,vergi adaletsizliği,yatırımlardaki aksamalar,dış borçlanma durumu gibi temel konulardaki uygulamayı yetersiz bulan Devlet Plânlama T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1965
  • BULÜKBAŞİ İSTİFADAN VAZGEÇTİ MP Ortak Grubunun aldığı karara Bölükbası uydu.Bu konuda bugün bir açıklama yapılacak ANKARA,ÖZEL İki günden beri devam eden MP Ortak Grup toplantısında dün Osman Bölükbaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1965
  • DAMAT 88 GELİN 70 YAŞINDA Adana'nın Mithatpaşa mahallesinde oturan seksen sekiz yaşındaki Molla Mehmet Sanbulak ile yetmiş yaşındaki Suriye Hanım,kırk yıl ayni yastığa başkoyduktan sonra,nihayet öncek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1965
  • Malatya'da terör için keşif uçağı uçurulmadı Malatya Valisi,Belediye işçilerinin grevinde polisin cop kullanmadığını açıkladı Gazetenizin 30 Eyim 1965 gün ve 649i sayılı nüshasının birinci sahifesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1965
  • CHP aleyhine çalışan partililer tesbil ediliyor ANKARA,ÖZEL CHP Genel Sekreteri Kemal Satır imzasiyle bütün parti teşkilâtına dün bir genelge gönderilmiştir.Genelgede,seçimlerde ve seçimlerden sonra p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1965
  • KABİNE YARIN İSTİFA EDECEK ANKARA,ÖZEL Başbakan Suat HayrI Ürgüplü,yarın sabah Cumhurbaşkanı Gürsel'e Kabinenin istifasını vereceğini açıklamıştır.Bâzı bakanlar İstifadan sonra ki» sa bir süre tatil y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1965
  • İstanbul ve Trabzon limanlarında grev devam ediyor Liman işçileri ile Denizcilik Bankası görüşmeleri kesildi Anlaşmaya yarılamamasında iki taraf birbirini itham ediyor.Genel Müdür,«Teklif ettiğimiz or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.10.1965
  • MP Genel Başkanı tek partinin iktidara SEÇİMDEN SONRA jffî?ffî&':W:m k MM geçmesini memleket için tehlikeli buluyor OSMAN LİDERLER NE DÜŞÜNÜYOR!BASI NEDEN ENDİS MP Liderinin tek başına iktidara gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.10.1965
  • AtIMIyat Gazetecilik A.5-adına Sahibi.ERCÜMENT ^fVciV^ KARACAN Genel Yayım Müdürü:ABDt ÎPEKÇt BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdür:HİKMET GÜLDEREN Spor bölümünden so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.10.1965
  • Beklediğimiz Resim Sergisi YARIM asırdan fazla bir zamandanberi memleketin vücildiyle iftihar eylediği Güzel Sanatlar Birliği,1965 yılı resim sergisini Pazartesi günü Fransız Konsoloshanesi Balonların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.10.1965
  • [iiiiUHiwi am ta L*k fjyUilp Lf Alâmeti Wk^X.F a r Î "k a J TÜRK SUCUKLARI Alibeyköy.Çejme Sokok No.40 A m H.APİKOĞIU KARDEŞLER Mamulofı telefon ı 22 78 72 Telgraf ı Namlı Sucuk iıtonbul SUCUKLARIMIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.10.1965
  • İLÂN TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞINDAN 1 Kapalı zarfla teklif alma usuliyle Ortaklığımız Teknik Müdürlük ihtiyacı için 6 adet kalorifer radyatörü yaptırılacaktır.2 Muhammen bedeli 20.000 TL.olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.10.1965
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ TÜRKİYE'YE TURİST NASIL ÇEKİLEBİLİR?T URIZM'in kaltesislere elverişli yü_«Dünya turistlerinin %80-90'ı orta halli yüzlerce şirin lunda devletçe ve gerek;gerek kişilerdir.Türki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.10.1965
  • JSUFUHKEH DİNLENİRKEN.V TEUfUHKEH İlâncılık 9147 14336
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.10.1965
  • SODYUM SÜLFAT İstenilen miktar ve evsafta derhal teslim ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.TL 44 27 23)Türkiye satıcısı:S.BAHAR Tel:27 34 32 27 55 19 Milliyet:14355
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.10.1965
  • AKÇADAĞ C.SAVCILIĞINDAN 1 18960 liralık keşif bedelli cezaevi onarımı 27/10/1965 Çarşamba günü saat 15'de açık eksiltmeye konulacaktır.2 Muvakkat teminat 1422 liradır.3 Keşif raporuyla şartname her gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.10.1965
  • Sabırla,gecikmeden DÜNYANIN en korkunç tabiat manzarası çölde bulunur.Kudurmuş okyanus dalgalan da,zirvelerine yıldırımlar yağan sarp dağlar da,çöllerin kupkuru cansızlığının yanında şen kalır.Mutlak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.10.1965
  • MAZOT,FUEL OIL,LİNYİT,KÖMÜR VE KOK KÖMÜRÜ İÇİN MUHTELİF TİP VE BOYLARDA DÖKÜM KALORİFER KAZANLARI YÜKSEK RANDIMANLI ÇOK EKONOMİK GARANTİLİ UZUN ÖMÜRLÜ Beynelmilel normlara uygun olarak ve Almanyanın m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 21.10.1965
  • 1 Ol ml YAPi ı 1 UŞAK ŞUBEMİZ 1 ve l| KREDİ 1 Yarın ¦I BANKASI ı ÜHH hizmete girecektir Reklâmcılık 4185 14358 999999999999999999999?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.10.1965
  • Yavuz'un satışı durduruldu Yabancı firmaların düşük fiat vermeleri yüzünden satışından vazgeçilen gemi,müze de olmayacak ANKARA,ÖZEL DENİZ Kuvvetlerinin isteği üzerine Yavuz satıştan kaldırılmıştır.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 21.10.1965
  • Meçhul bir virüs İngiltere'de Blackburn şehri.yakınındaki küçük bir kasabanın ilkokulunda,çoğunlukla kız öğrencilerde beliren rahatsızlıklara yol açan meçhul vlrüs'ün mahiyeti anlaşılamamıştır.Bir haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 21.10.1965
  • Armatör Kalkavan iki maskelinin tecavüzüne uğradığını İJdia etti TANINMIŞ armatörlerden Halis Kalkavan önceki gece Maslak Hacıosman bayırında tabancalı iki meçhul şahıs tarafından tehdit edilerek yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 21.10.1965
  • Yurdumuz üstünde bulunan yüksek basınç tesiri ile bütün bölgeler parçalı bulutlu geçecek,rüzgârlar kuzey yönlerden hafif olarak geçecektir.Sühunet bugün değişmiyecektir.İSTANBUL'DA BUGÜN Rüzgârlar poy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 21.10.1965
  • Demirsoy «500 bin lira kaımıp,vergi vermeyen vatandaş değildir» dedi ANKARA,ÖZEL,Harb-lş Kongresinde bir konuşma yapan Türk-Iş Genel Başkanı Seyfl Demiısoy,«500 bin lira kazanıp bir kuruş vergi vermey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 21.10.1965
  • G-E ampulü tecrübeli ellerin mahsulüdür.Rasgele bir ampul değil GENERAL ELECTRIC alınız.m?G-E ampulü,bol ışık verir.Çok dayanır GENERAL» ELECTRIC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 21.10.1965
  • TEK DERSTEN SINIF GECEN" m ALACAK LİSELER BELLİ OLDU Tek ders sınavında basarı gösteren ortaokul son sınıf öğrencilerinin kaydolacaklan liseler,dün tesbit edilmiştir.Liselerin birinci sınırlarındaki i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 21.10.1965
  • BABASININ EVİNE KUNDAK SOKAN CENC YARGILANDI Annesini boşadığı İçin babasının Bakırköy'deki evini benzin dökerek yakmaktan sanık Kadir Kızılgül ismindeki gencin yargılanmasına dün Beşinci Ağır Ceza Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 21.10.1965
  • Firari hırsızı 600 polis arıyor istanbul polisi Üsküdar iskelesinde polisin elinden kaçan Yi İmar Aybar'ı «Tehlikeli adam* ilân etmiştir.İstanbul ve çevresinde 600 polis tarafından aranan otomobil hır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 21.10.1965
  • Bir hapishane kaçağı soygunculuktan sanık tZMİR,ÖZEL Esrar satmak suçuyla 8,5 yıl hapse mahkûm olan ve iki yıl kadar önce Edirne cezaevinden firar eden emekli assııbay Erdal Kaner dün İzmir'de yakalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 21.10.1965
  • 4 Kasım günü karartma yapılacak Temmuz ayında yapılacakken tehir edilen «Karartmak Alarm tatbikatı» İçişleri Bakanlığının emri İle 4 ve 5 Kasım günleri yapılacaktırtki safhalı olan tatbikatın birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 21.10.1965
  • 119 lira kın 20 yıl hapis yatacak Halkalı ve Hürriyetiebediye tepesi semtlerinde üç şoförü tabanca ve bıçak tehdidi ile soyup 119 lira 25 kuruş gaspeden Erol Aslan,Refot Karakaya ve Şaban Kurnazoğlu 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 21.10.1965
  • BU KIŞ DAHA RAHAT TMENİZ İÇİN Sh.Isbnii-lieU^!DAİMİ SICAK SU 8 litrelik su deposu] DAHA FAZLA ISI özel hava bacası] YEMEK ISITMA TERTİBATI SINGER TESCİL EDİLMİŞ MARKADIR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 21.10.1965
  • AMERİKA Amerika,Vietnam'da vahşet yapıyor WASHINGTON Amerikan Senatörü Stephen Young,bir Merkez İstihbarat Ajansı CIA)mensubunun kendisine,teşkilâtın Vietkong'u kötülemek için Vietnam'da vahşet hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 21.10.1965
  • Erhard ilk turda Başbakan seçildi BO\Ludwig Erhard,Federal Alman Temsilciler Meclisinde yapılan seçimde,Hristiyan Demokratları,Bavyera kolunun ve Liberallerin oylariyle ilk turda Başbakan seçilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 21.10.1965
  • ENDONEZYA KIZIL ÇİN İLİŞKİLERİ BOZULUYOR HONG KONG,«RKl TKR.AP «Yeni Çin» Haber Ajansı,Endonezyada 1 Ekim sabahı patlak veren olayların geniş bir tahlilini yaparak,Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayından Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 21.10.1965
  • 38 yolculu bir uçak düştü,1 kişi öldü MANİLA Filipin Havayollarının iç seferler yapan bir uçağı dün düşmüş ve içinde bulunan 38 kişiden yalnız biri ölmüş,diğerleri İse yaralanmıştır.Uçağın düştüğü yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 21.10.1965
  • Milletvekillerinden bâzıları yer değiştirdi ANKARA,ÖZEL TîP'in Yüksek Seçim Kuruluna yaptığı son itiraz büyük partilerden AP'de de değişikliklere sebep olmuş,bâzı milletvekilleri yer değiştirmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 21.10.1965
  • Politikacıların adları horozlara veriliyor OÜKMİŞ,ÖZEL Havaların serinlemesiyle beraber Ödemiş'in meşhur horoz döĞüsü olimpiyatları da başlamıştır Döğüşçü horozların fiatları 150 200 liraya kadar yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 21.10.1965
  • Seçimleri AP kazanınca I helva pişirip dağıttılar SÖKE,ÖZEL Seçimlerin Adalet Partisi tarafından kazanılması üzerine Kemalpaşa mahallesinin hanımları kendi aralarında topladıkları para ile 11 kazan he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 21.10.1965
  • DEMIRELTN BABASI KÖYÜMDEN AYRILMAM DİYOR 11 Ben onu helâl lokmaıarla oesıedım EĞRtUlR,ABDULLAH KARTAL yazıyor Islâmköy'ün «Hacı Paşa Amcası» 71 yaşındaki Yahya DemirePe tebrik üstüne tebrik yağıyor.De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 21.10.1965
  • Saat 17 den sonra Belediye hizmeti Belediyede pek çok memurun iş yapmadan para aldığı,kadın memurların yün ördükleri söylendi BELEDİYE Meclisinin yaptığı son toplantıda AP'li Meclis üyeleri Belediye B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 21.10.1965
  • ÜC KİSİ 136 KİLO ESRARLA YAKALANDI Malî Polis ekipleri tarafından dün Konya'nın Balkı köyünde 136 kilo esrar ele geçirilmiştir.İstanbul'dan aldıkları bilgi İle Konya'ya giden Mali Polis ekipleri kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
  • 21.10.1965
  • Almanya'dan izinli gelen isçi bıçaklandı BİGA,ÖZEL Almanya'da İşçi olarak çalışan Kâmil Çakır,izinli olarak geldiği Biga'nın Sinekll bucağında,aralarında eski bir anlaşmazlık bulunan Halil Kener taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.10.1965
  • DÜNİVANItNJ al,P aoxuf^ets)şu DORT «jARkicivaT «üt.Hı"ş BiR OVUM OV.şarkıcım ve-a.aup» onjunj PARASINA konao^csim VE V\jt?r OiŞ'oJA ÇIKANASIN" ÖMLEVE.ceĞi« Al-DıĞlA* PAI2ANINJ HER,sİmî de Burada u^tec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 21.10.1965
  • Bu SAATTE TfoîATJZoniA f=T?0.VA9I VARDI GHuEAAgpi.'Sb OSM ÖZ.ÜK OtÜVOJZ-OKUU KULÜ-BÜNDE.Kİ BU FDTOĞ^A-H HATtCL-1_ADt.V\ÜOtffc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 21.10.1965
  • SABR.1M TAŞlV0f£ J £HEMM TAMAM M?50 V/1Ş 0/4HA,Öı'Zt 9^ka 2 i^t' X «2.ZS.x
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 21.10.1965
  • Bulada hi'ç KÖTÜ SÖZ eoİuem kart VOK AAU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 21.10.1965
  • Hazırlayan:CANDAN SELEK.KİRPİKLER.SACLAR.S.S.IŞIK Manisa)Kirpikleri dibinden tamamen dökülmüş gözler için takma kirpik kullanılabilinir.Ancak,takma kirpiği,tam göz kapağının dibinden ve beli olmayacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 21.10.1965
  • nŞ OĞLAK BURCU HB YENGEÇ BURCU 22 Aralık 20 Ocak)Düşünüp taşınmadan vereceğiniz her karar size hayli kırıklığından başka hiçbir sey getirmeyecektir.Bunu aklınızda tutun.&h KOVA BURCU 21 Ocak 19 Şubat)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 21.10.1965
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Hind Okyanusunda Afrika'ya komşu büyük bir ada.2 TERSİ sert bir rüzgâr;Yüzde gülündüğü laman meydana gelen zarif çukurlar.3 din adamı;TERSİ at'ın ayağına vurulur.4 TERSİ aynı cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 21.10.1965
  • um Gündüzleri deniz kıyafetiyle insanda masum bir çocuk tesiri bırakan Agathe,geceleri süslenip püslendikten sonra birdenbire olgun ve dayanılmaz bir kadın hüviyetine bürünüyor.Hele gece yarısından so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 21.10.1965
  • Kadehini dudaklarına uzatıp içmesine yardım ettim.Büyük bir iştiyak ve hırsla onu dibine kadar emdi boşalttı.İçkisini yeniden doldururken sanki tahiî bir şeyden bahsedermiş gibi sordum:Sana memleketim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
  • 21.10.1965
  • foluCTuRW HuPuDuNU MM ÜL OÎD-MoBîljpLAT-TEL OTELıHİM OHÜMPEPURDü.S?W;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.10.1965
  • İNSANLAR Hazırlayan:HASAN PÜLUR "Paytoncu Zeki,utanmayı bilir ZMİR Emniyet Müdürlüğünde «Paytoncu Zeki» ye ait sabıka fişi dolup taşmıştı.«Cinayet,yaralamak,ırza tasallut,hakaret,sarhoşluk,esrar içmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 21.10.1965
  • GAYRİMENKULUN SATIŞI İLAMI İstanbul 10 uncu İcra Memurluğundan Dosya No:965 138 Bir borçtan dolayı hacizli olup satışına karar verilen Fatih Kocamustafapaşa mahallesi Demirci Osman sokağında en eski 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 21.10.1965
  • 1 3w' WL DRAGON Dikiş,Sanayi ve Zikzak makinalan DRAGON Tavan vantilitörleri orijinal;Yazı makinalan GOLDEN Bisikletleri orijinaONEW HON Dık.ş maki naları KÖSEOĞLU Koli.Şirketinde Sirkeci,Muradiye cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 21.10.1965
  • SATILIK EMLAK TARABYADA asfalttan yirmi adım,4 odalı iki daire beheri 65.000 lira 48 43 34 saat 11-12 arası.SATILIK arsa.Vefa Caddesinde İmar durumlu 400 rnetr* Tel.22 39 80 ORHANİNŞAAT sizler için ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 21.10.1965
  • Kadın Ben ml.Şey.Otıızundayım!Memur Üç otuzunda mıT 1927 AKBABA'dan Zevce Haydi miskin,o senin gibi süncpelere göre değil!Senin ne nüfuzun varmış ki kaydedecekler!1927 AKBABA'dan EEBIBliaaaESEEl Rekor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
  • 21.10.1965
  • ÜÇ GÜN SONRA Sayımda 47 sual sorulacak Sayım sonucunda Türkiye'de kaç hela,mutfak Ye banyo olduğu da meydana çıkacak,Kaç kişinin su Ye elektriklen yararlandığı da belli olacak EKİM Pazar günü yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.10.1965
  • Sayfa 6 2 1 EKİM 1965 Coca-Cola'nm piyasaya çıkarılışının 1.yıldönümü.ve Coca-Cola özünü ariık memleketimizde imal edecek konsantre fabrikasının iemelinin aiıhşı münasebetiyle r Ve Volkswagen'lerden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.10.1965
  • TEKNİK-COLOR i SİNEMACILIK VE FOTOĞRAFÇILIK LTD.ŞTÎ.SEKONİC MİNOLTA RİCOH KOPİL markalı 8 mm.film çekme ve oynatma makinelerinin geldiğini ve taksitle satışına başlandığını sayın müşterilerine bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Sanat Eğlence
  • 21.10.1965
  • AKSARAY KÜÇÜK OPÜKA TİYATROSU 22-EKİM CUMA AKŞAMINDAN İTİBAREN HERGÜN SAAT 18.00 PAZARTESİ 21.15 OE ALTAN KARINDAŞ NEJAT UYGUR VE ARKADAŞLARI Pazartesi hariç hergün saat 21.15 de Çarşamba,Cumartesi,Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Sanat Eğlence
  • 21.10.1965
  • USHBEHDgO İ SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Bana Çiçek Gönderme R.Hudson D.Day R.i.EMEK Tel:44 84 39)Nürembcrc Duruşması S.Tracy B.Lancaster t.İNCİ Tel:48 45 95)Taçsız Kral M.Oktay A.Kaçmaz.KONAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Sanat Eğlence
  • 21.10.1965
  • MÜESSESESİ ^m0^ itr*nt.Pmj.iti 2i oo si 6-8 AY TAKSİTLE Kısmet 493 14369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Sanat Eğlence
  • 21.10.1965
  • ^r Fabrikamız telefon numaralarının aşağıdaki şekilde değiştiğini sayın müşterilerimize saygılarımızla bildiririz.53 38 00 53 38 01 533802 Mutlu Akü ve Malzeme Sanayii A.Ş.KARTAL İSTANBUL Basın Organİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Sanat Eğlence
  • 21.10.1965
  • 1965 66 sezonunda programını takdim etmekle 0LYMP1A jm ramını tak HIJK01W şerct duyar-AÇILIŞ 22 EKİM CUMA GECESİ LITTLE TONY VE ORKESTRASI Ayrıca:VASFİ UÇAROĞLU Dans ve Show Orkestrası Takdimci ERKAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Sanat Eğlence
  • 21.10.1965
  • Şişmanlayıp ta zayıflama çareleri aramak akıl kârı değildir Ekmek yerine GRİSSİNİ yiyerek endamınızı İlâncılık 8919 14338
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Sanat Eğlence
  • 21.10.1965
  • Divan Oteli-Kervansaray arası HER AKŞAM ANCAK RÜYALARINIZDA GÖREBİLECEĞİNİZ ti STRİPTİZ TABLOSUNDA TAKDİM EDİYOR Ayrıca NEŞET CAN Orkeslrasiyle dans HER PAZAR SAAT 16-10 ARASI TENZİLATLI MATİNE 47 63
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Sanat Eğlence
  • 21.10.1965
  • RADYOLAR UH İSTANBUL Orta Dalga 428 metre S 4.25 Açılı»,program S ve kısa haberler S 6.30 Günaydın 7.00 Sabah çayı 7.15 Türküler ve oyun EE havaları S 7.45 Haberler ve hava durumu 7.55 8.00 8.15 8.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Sanat Eğlence
  • 21.10.1965
  • YENİ TELEFON i NUMARAMIZ 53 35 60-53 35 61 AKSAN SANAYİ LTD.ST.Milliyet:14359
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Sanat Eğlence
  • 21.10.1965
  • V a Aldığımız malûmata göre İtalya'nın bir numaralı gençlik ilahı Tamo e Tamero şarkısının unutulmaz yaratıcısı Liitle Tony bugün saat 18.20'de Olimpic Hava Yollarının uçağı İle şehrimize gelecektir.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Sanat Eğlence
  • 21.10.1965
  • İSTE SOBA BORULARINIZI N RADYATÖRLERİNİZİ ISITMA CİHAZLARINIZI" DAİMA PARLAK TUTAN diuteAtâak YALDIZ BOYA İLE BOYAYINIZ Beynelmilel müsecceldlr.BİLGİN BOYA FABRİKASI Karakdy,Fermeneciler No.23 İSTANBU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Sanat Eğlence
  • 21.10.1965
  • UNUTMAYINIZ Değerli Okuyucular,MİLLİ PİYANGO nun 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN DAĞITACAĞI TAM 10 Milyon 502 Bin Liradan bir bilet parası iL büyük bir hisse alabilirsiniz.MİLLÎ PİYANGO'ya yar olanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Sanat Eğlence
  • 21.10.1965
  • ELEMANLAR ARANIYOR 1)San'at Okulu mezunu Fuel-Oil kazanlarında çalışmış eleman;2)San'at Enstitüsü Motor,Tesviye ve elektrik bölümlerinden mezun elemanlar alınacaktır.Taliplerin askerliklerini yapmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Sanat Eğlence
  • 21.10.1965
  • LÜKS LAMBANIZIN ARTIRINIZ LUXOR LÜKS FİTİLLERİ daha çok aydınlatırdaha çok dayanır.Toptancılardan arayınız LUXOR LÜKS FİTİLLERİ Türkiye Umumi Distribütörü KONCABAHAR istanbul Sabuncu han cad.No.51 Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Sanat Eğlence
  • 21.10.1965
  • MLT1N OKTA* «TAÇSIZ KRAL» DA AJDA PEKKAN İLKtyi futbolcu,kötü oyuncu.SPORCULAR DİKKAT!i Tuncan OKAN Atıf Yılmaz'ın yönetiminde çevrilmiş bir Arzu Film yapımı.Oynayanlar:Metin Oktay,Ayten Kaçmaz,Ajda P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Sanat Eğlence
  • 21.10.1965
  • Tiyatro oyun yazarı ve senaryocu J.Osborne ile T.Richardson'un filmleri THE SUNDAY TIMES would nirrp nharrassmrnl rP| W*t T C?I he Govern X HX İVO iler)hv 6n 000 ALBERT FiNNEY «Hafif Süvari Alayı» nda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.10.1965
  • I t t I I a' J v O.lVA J J,'J 'J;Sayfa e 2 1 EKİM 1965 Super Tuf-Lug "AĞIR YÜK" Premier "BİNEK" Super Transportation "YOL" I a Tri-Rib R.S.Traktör ön "BEREKET" YOLCULUKTA Bu sayfada Fisk lâstiklerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, İlan
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 21.10.1965
  • TİCARET VE SANAYİ BAKANLIĞI UZMANLARI IZMİRDE SINAÎ MAMUL İHRACININ ARTMASINI İSTEDİ arlık dış yardım olara mal oluyor Sınaî mamul ihracatında,1 doların 11.10 liraya geldiği bildirildi İZMİR GÜNAY ŞİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1965
  • MiiP'h'fe 10 v^qon Türk biberi ile 3 kamyon Türk üzümü satıldı ADANA,AA.Geçen hafta İçinde Münih piyasalarında 10 vagon Türk biberi ile 3 kamyon Türk üzümünün satıldığı Bonn Büyük Elçiliği Ticaret Ata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1965
  • TÜRKİYE'DE FERT BAŞINA YILDA 2 KiLO ZEYTİNYAĞI DÜ5ÖYOR İZMİR,ESEN KAFTAN bildiriyor Türkiye 4.Yağ Seminerinde yurdumuzda «Fert başına yılda iki kilo zeytinyağı düştüğü» belirtilmiş ve üretimin arttırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1965
  • Okçuoğlu'nun hedefi:"Avrupa parkurları,Şişli Terakki Lisesi'nin 8.sınıfında okuyan küçük Levin,spor hayatında kendisine moral veren babasını,hocası Eyüp Öncü'yü,takım arkadaşı Kemal Öncü'yü ve seyisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1965
  • DAKTİLO SEKRETER KURSLARI Saati 176 kuruşla Türkiyenin en ucuz kursudur.ÖĞRETİR İŞ BULUR ÜCRETİ TAKSİTLE ALIR Taklitlerin» gidip sonradan pişman olmamak İçin Şampiyon kelimesini w yukandakl Kupalı Dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1965
  • MEMUR ALINACAKTIR PTT İstanbul Bölge Başmüdürlüğünden 1)Bölgemiz ihtiyacı için 1 Kasım 1965 Pazartesi günü saat 14.30'da İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postahane binasında yapılacak sınavla memur alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1965
  • S MUHASEBECİ ARANIYOR İmalât muhasebesine hakkiyle vâkıf tecrübeli muhasebeci aranıyor.P.K.927 GALATA İş yeri:KARTAL CEVİZLİ Milliyet:14353 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1965
  • Yeni Tip ve Modellerde Dünyaca Tanınmış MOTORLU DÜZ ÖRGÜ MAKİNELERİ Yüksek Verimi Bol ve çeşitli Desen imkânları Sağlam ve Kolay Bakımlarile DAİMA ve HERYERDtf TERCİH OLUNMAKTADIR.INVEST EXPORT Deutsc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1965
  • ADANA Denizcilik Bankası taralından çürüğe çıkarıldı.Denizcilik Bankası küçük tipte gemiler yaptıracak Denizyolları İşletmesi,geçen yılı da 64 milyon 755 bin liralık bir zararla kapatmak zorunda kaldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1965
  • 12 ill 16 beygir gücUnde sanayi ve zirai dizel motorları dizel motor ve elektrojen grupları SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR DÜNYACA TANINMIŞ MARKA dizel elektrojen grupları 3 ilâ 16 kw.gücünde AZİZ İSVAN TİCARET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1965
  • ı umumimi.imi ı m n m mm m m ı ıı m m ııı 1111 TEŞEKKÜR E Apandisit ameliyatımı bü-E E yük bir başarı ile yapan ve E beni tekrar sıhhatıma kavuş-Ş turan Hacettepe Tıp Fakülte-E E sinin hâzik operatörl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1965
  • GULER TURK EKBUL)ile İSMAİL TÜRK Nikahlandılar 0 Ekim 1965 Beyoğlu Milliyet:14363
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1965
  • I TEŞEKKÜR J E 18 Ekim 1965 gecesi ge-E E çirdiği âni kalp krizi sonun-E E da aramızdan ayrılan sevgili E aile büyüğümüz Em.General E E Osman Kösebay'a elinden ge E E len yardımı esirgemeyen çok E kıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1965
  • I KARAKÖT VE CİVARINDA EN AZ 4 ODALI BÜRO İÇİN KAT ARANMAKTADIR İlgililerin 44 15 12 numaraya müracaatları rica olunur.Reklâmcılık:4160 14354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1965
  • R ü S MALI KALIN 5—6—7—8—10—12—14 mm.1500X6000 eb'adlannda Derhal teslim AVRUPA MALI GALVANİZLİ SAÇ ince eb'adlarda,derhal teslim DEMİR KERESTE TİCARET A.Ş.Galata,Tünel Cad.Transtürk Han Tel:49 11 41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1965
  • 87 Pi dolma kalemi ile giriniz!Ilftncılık 8889 14340
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1965
  • Taşıtlar durmadan inip binmeyiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1965
  • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK OTEL VE LOKANTA Denizli'nin en mutena yerinde,parka nazır 4 katlı ve 60 odalı 108 yataklı her türlü konforu haiz,kaloriferli,asansörlü,mefruşatlı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1965
  • İSTİKLAL CADDESİNDE KİRALIK DÜKKAN T.C.Emekli Sandığı İstanbul irtibat Müdürlüğünden:1 Beyoğlu İstiklâl Caddesinde Sandığımıza ait 120-4 kapı numaralı boş dükkân kapalı sarfla teklif alma suretiyle ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
  • 21.10.1965
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı FLORENCE NIGHTINGALE YÜKSEK HEMŞİRE OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Okulumuz 1965 1966 ders yılı için öğrenci kaydına başlamıştır.Lise mezunu yatılı,yatısız veya burslu kız öğren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, İktisat ve Ticaret
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 21.10.1965
  • Ali İhsan:1 kapadım 6 AY ceza alan F.Bah celi Ali İhsan sezona girmeden sezonu kapamak talihsizliğine uğradığını söylemiştir.Büyük bir moral kırıklığı içerisinde takımının idmanlarına katılan milli fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.10.1965
  • Atletizmde hârika çocuk Orhan Aydın HOCASININ REKORUNU KIRMAĞA ÇALIŞIYOR iki ay önce piste çıkan F.Bahçeli atlet 100 metre rekorunu kırdı ve iki Türkiye rekoru egale etti YAVUZ BAYRAKTAR TÜRKİYE Gençl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.10.1965
  • Hazırlayan:Faruk AYRAL birinci koşu:Favori:Manekl,Plase:Torfilli İKİNCİ OŞU:Favori:ökkeş,Plase:Melodi Valine de Chevreut* ÜÇÜNCÜ KOŞU:Favori:Sultan VI,Plfis»:Afşin DÖRDÜNCÜ KOŞU:Favori:Çiğdem V,Plase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.10.1965
  • Milliyet RESİMLİ KISA HABERLER spptpİ İngiltere'de Dünya Kupası hazırlıkları bir seferberlik halinde devam etmektedir.Yukarıda Dünya Kupası maçlarını takibe gelecek meraklılar için hazırlanan hediyeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.10.1965
  • İtalya'dan bir boks antrenörü getirilecek ANKARA,A.A.Boka Federasyonu,boksörlerimizin yetiştirilmesi ve Antrenör Kursları açmak maksadı İte memleketimize bir İtalyan antrenörü getirmeye karar vermişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.10.1965
  • amagiup iddialı geliyor LAZtOlu Can Bartu Çarşamba gecesi Beşiktaş'la oynayacakları maç için «Çok heyecanlıyım» demiştir.Fenerbahçedeyken Beşiktaşa kargı defalarca yer aldığını belirten millî futbolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.10.1965
  • ÜMİT TAKIMI GİTTİ Pazar günü Brasov'da Romanya ile karşılaşacak Ümit Millî Takımımız dün saat 13 de istanbul'dan otobüsle yola çıkmıştır.Geceyi Kapıkule'de geçiren kafile bu sabah erkenden yola çıkara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor
  • 21.10.1965
  • Pazar irtinti Romanya Ümitleri [1e karşılaşacak alan Ümit Takımımı/dün özel bir otobüsle Romanya'ya hareket etmiştir.Resim d« Ümitler hareketten önce toplu halde 4 görülmektedir.IH.KIRÇ ALİ 1 Romanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Spor