Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.05.1965
  • Dominik'te "çok acayip I »r I bir savaş,oluyoı Dominik'teki savaş gittikçe acayipleşiyor.Amerikalıların sözlerini dinletemedikleri,General Wessin y Wessin'in uçakları radyo evini bombalıyor.Amerika,bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1965
  • Tıp Dekanı Prof.Egeli istifasını geri aldı Bir hafta önce Tıp Fakültesi Dekanlığından istifa eden Prof.Ekrem Şerif Egeli,Profesörler Kurulunun dünkü toplantısında istifasını geri almıştır.Profesörler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1965
  • CELALETTİN ÜZER MP'ye GİRDİ ANKARA,ÖZEL CHP'den istifa eden eski imar ve iskân Bakanı Celâlettin Üzer dün M.P.'ye girmiştir.M.P.Genel Merkezinde yapılan törende Uzer'in giriş beyannâmesini Bölükbaşı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1965
  • öğretmenler partizanca baskıların ileri sürdü ANKARA,ÖZEL TÜRKİYE Öğretmen Dernekleri Milli Federasyonu dün bir bildiri yayınlayarak,son aylarda «27 Mayıs öncesi tutum ve davranışla öğretmenler üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1965
  • Mahkûmları pasif mukavemete teşvik eden 5 mahkûm nakledildi Sultanahmet Cezaevinden nakledilmek istemedikleri için 200 kişilik iki kısmı idareye karşı pasif mukavemete sevkcden beş sanık,dün 20 saat s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1965
  • Basındaki ekonomik krizle ilgili çalışmalar Basının içinde bulunduğu güçlükler ve özellikle ekonomik meseleler etrafında fikir teatisinde bulunmak ve gerekli tedbirleri görüşmek üzere Türkiye Gazeteci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1965
  • 4 MİLLETVEKİLİ,PETROLÜN MiLLîLEŞTiRiLMESiNi İSTEDİ CHP Parti Grubunun bu konudaki görüşünün tesbiti için dün iki ayrı önerge verildi ANKARA,ÖZEL DÖRT CHP Milletvekili Şehmuz Aslan,Şükrü Koç,Fevzi Ceyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1965
  • Dışişleri Bakam dün Londra'dan döndü şık,sonuçtan memnun Makarios,"Türk Yunan teması Kıbrıs ile ilgili değildir,dedi ORHAN PEKSAYAR DIŞİŞLERİ Bakanı Hasan Işık,«Bugün iki tarafta da Kıbrıs meselesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.05.1965
  • Dün bütün bölümleriyle hizmete siren Ereğli Demir Çelik tesislerinin genel görünüşü.İnönü:«30 yıl önce tahayyül ettiğim gün gerçekleşti» dedi Ereğli'de büyük tören yapıldı Demir Çelik tesisleri Altı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.05.1965
  • İaMbi.*»î1lly«* O.ıot.A.f.adına ERCÜMENT KARACAN üfiilâııef Genel Tayın Müdürü:ABDİ İPEKÇt BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYAR Haber ve makalelerden sorumlu müdür:HASAN YILMAER Magazin bölümünden soru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.05.1965
  • Talihsiz Mahluk NE gariptir!Bizim memleketimizde en talihsiz mahlûk eşektir.Geçen gün gazetelerde bir uçağın bir eşeğe çarpıp öldürdüğünü okuduğum zaman hem hayvana acıdım,hem de zavallı mahlûk hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.05.1965
  • Şap hastalığı kontrol altına alınmıştır 5 MAYIS 965 tarihli nüshamızda «Süt olmadıktan sonra fabrika neye yarar başlıklı yazıya Tarım Bakanlığı Veteriner îşleri Genel Müdürlüğünden aldığımız cevapta ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.05.1965
  • O «MİLLİYET» in bu köşesinde yayınlanmasını dilediğiniz görüş,tenkid ve şikâyetlerinizi lütfen «Milliyetfe Mektuplar Köşesi Milliyet,İstanbul» adresine gönderiniz.ADAM KAYIRMA îşçi Sigortalan Hastahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.05.1965
  • SANDOZ Aşağıda gösterilen evsafta elemanlara ihtiyaç vardır.ı Propagandistler ı Merkezi Ankara olmak üzere doğu illerinde seyahat edebilecek ve Merkezi istanbul olmak üzere batı illerinde propaganda y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.05.1965
  • BÜYÜK FELSEFE LÜGATİ tamamlandı Beher cildi 40 TL.Her üç cildin başlıca satış yeri KANAAT ve İN-KILÂP Kitabevleri Milliyet 6520
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.05.1965
  • PLÂSTİK LİSANSI alınır ve mutemetliği kârsız yapılır.Tel:27 16 32 İlâncılık 6777 6504
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.05.1965
  • HÜSEYİN RAHMÎ GÜRPINAR Bütün eserleri:1 NİMETŞİNAS BüyüK romancımızın doğumunun 100.yıl dönümünde,bütün eserleri,yetkili ka-lem sahiplerinin eliyle ve büyük bir titizlikle bugünün diline aktarılarak y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.05.1965
  • •I.İlli.İlin.Illll.III.TEŞEKKÜR îşçi Sigortaları,İstanbul Hastahanesinde geçirdiğim saf-E E ra kesesi ameliyatı dolayısıyle en yakın ilgilerini esirgemi-E yen Başhekim Dr.Saim Aksan ile Başhekim Muavi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.05.1965
  • DEVREN SATILIK LABORATUAR Faal vaziyette ve Sağlık Vekâletinin çalışma ruhsatını haiz.Komple şurup ve tablet tesisleri ile.Müracaat:Laboratuar rumuzu ile)P.K.No.49 Galata İstanbul Milliyet 6519 «MM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.05.1965
  • GEÇEN hafta Millet Meclisinde Siyasal Partiler Kanunu tasarısı görüşülürken,biribiriyle bağlantılı üç önerge verildi.Bu üç önerge biribirini tamamlıyordu,bir sacayağının üç ayağı gibiydi,biri olmazsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.05.1965
  • flM SİYASET OYUNUNDA HEP BENİM BORAZANBAŞI.VERİLİNCE KUMANDA ÇINLATIRIM DAĞI TAŞI.SîimiŞs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.05.1965
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Secimler eşiğinde Ciktidardan uzaklaşmasının 1965 seçimleri bakımından C.H.P.'nin yararına mı,yoksa zararına mı etki yaptığı tartışılan konulardan biridir.Benim şahsî kanaatim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
  • 16.05.1965
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Dul Bayan Ovsanna Yıldız Kehonyan)ve evlâdı Hıraç Yıldız,Bay ve Bayan Yeprem Yıldız Kehonyan)Bay ve Bayan Edmon Artinyan ve evlâdı Varujan,çok sevgili eşi,babaları,büyük babaları ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Görüşler
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.05.1965
  • Konferansta bir ruh dinletilecek «Dünya Sevgi Birliği» 18 Mayıs Salı günü saat 17-20 arasında,Cağaloğlu öğrenci Lokalinde «İlim Din ve Dünya Birliği» konulu bir konferans düzenlemiştir.Birlik Başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 16.05.1965
  • Bir arı kuşu vuran 150 kuruş alıyor ANTALYA,ÖZEL Şehrimiz cArıcılar Derneği»,arılara dadanan arı kuşlarına savaş açmıştır.Dernek,ölü bir arı kuşu getirene 150 kuruş verileceğini açıkladıktan sonra bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 16.05.1965
  • Gölcük'te ete boykot yapıldı İZMtT,ÖZEL Et fiyatlarının birdenbire artmasını protesto amaciyle Gölcük ilçesinde halk,Harb-lş Sendikacının öncülüğü ile ete boykot kararı almıştır.Boykotu çeşitli dernek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 16.05.1965
  • DORA SUN'J DERİ Yer ve Sofra MUŞAMBALARI 1 Oora sağlamdır ucuzdur,her zevke uygundur* zarif çeşitlidir.DORA,Derby Plâstik Fabrikasının markasıdır İlâncılık 6642 6506
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 16.05.1965
  • DEVLET TİYATROSU San'at ve îdare İşleri:CÜNEYT GÖKÇEK TEPEBAŞI DRAM TİYATROSUNDA 25,26,27,28 Mayıs 1965 günleri saat 21.00'de ve 29 Mayıs Cumartesi saat 15.00'de ANTON ÇEKHOV VANYA DAYI OYUN.3 PERDE)S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 16.05.1965
  • EKMEKÇİOĞLU TOPSER TUĞLA ve ASMOLENLERİ TEL:İSTANBUL 49 5802 KADIKÖY 361342 Reklâmcılık 1840 6497
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 16.05.1965
  • İlk defa bir «Kanarya Gecesi» düzenlendi «İstanbul Serinofil Derneği» 18 Mayıs Salı gecesi,memleketimizde ilk defa bir «Kanarya Gecesi» düzenlemiştir.Şan sinemasında saat 21'de başlayacak ve ikiye kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 16.05.1965
  • SBsUHHMHmniH Yüksek seviyelerde bulunan soğuk hava kitlesi yurdumuzu,özellikle batı bölgelerimizi etkilemeye devam edecektir.Duruma eöre:Marmara değişik bulutlu geçecek,öğle saatlerinde aralıklı ve ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 16.05.1965
  • SOSYALİZASYON BÖLGESİNE GİDECEK DOKTORLAR İÇİN I BAKAN AÇIKLAMA YAPTI DOKTORLAR "TOPLUM KALKINMASI,KURSUNDAN GEÇECEK Sağlık Bakanı,yurtta 750-900 bin veremli olduğunu söyledi İZMİR,ÖZEL ULUSAL Verem S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 16.05.1965
  • iSM V Wm j^Âi m.İİ1!IIP»!Ifl 'itİa«ûkvww».vJv Basm Organizasyon 65-181 6513
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 16.05.1965
  • Karanlıkla Uyananlar filminin oynafılmaması protesto edildi Dün,daha önce özel bir gösterisi yapılan «Karanlıkta Uyananlar» filminin sinema salon sahiplerince vizyona sokulmak istenmemesiyle ilgili ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 16.05.1965
  • 20 hükümlünün nakli yüzünden çıkan olayda 180 jandarma,koğuş kapılarını kırarak duruma hâkim oldu SULTANAHMET Cezaevinden 20 hükümlünün nakli sırasında 200 kişilik koğuş idareye karşı 20 saat süren bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
  • 16.05.1965
  • DEVRİM DERNEĞİNDE YAPILAN TOPLANTIDA 27 MAYIS'ın NİÇİN YAPILDIĞI TARTIŞILDI FEYZİOÖLU ÖZDAĞ wf APAYDIN CLL1KKAN 27 Mayıs'ın hukuk devleti için yapıldığını söyleyen Feyzioğlu jimiz yere kadardır» dedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3, İç Haberler
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.05.1965
  • Kıbrıslı Türklere silâh yardımı yapıp mahkûm olan Lindh'in isminin de karıştığı bir skandal İSVEÇ' TE NAZİLER HÜKÜMETİ YIKMAYA HAZIRLANIYORLARDI STOCKHOLM:Sajter Yılmaz yazıyor îsveç televizyonu «Ear-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 16.05.1965
  • Cumhurbaşkanlığı mücadelesi baslarken DEFFERRE'in TEKLİFİ Paris,Misel Perlman yazıyor İkinci Dün-L ya Savaşı zan,nriüTi^ ferini anan Km HU ve kutlayan ij^^Bai törenlerin Si isleri kaY-Dolmadan EE83Eİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 16.05.1965
  • GSEEflSI "Türk Erinden yardım isteyin» Münih,M.Ekrem Aydın yazıyor Turizm ve Ordu.İlk bakışta bu iki kelimenin bir birlerile pek ilişkileri yok gibi görünüyor ama,bir de iki yıl önce Türkiyemizi dolaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 16.05.1965
  • UNUTMAYI DEĞERLİ OKUYUCULAR,MİLLİ PİYANGO'nun 19 Mayıs Çekilişinde Tam:7 Milyon 614 Bin 500 Lira dağıtılacaktır.TEKRAR HATIRLATIYORUZ EN BÜYÜK VE EN ÇOK İSABET HER ZAMAN MİLLİ PİYANGO'dadır Basın 7596
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 16.05.1965
  • YAZ YENİLİĞİ Ultraton Döpiyes Kadın bluzları Kolsuz balıkçı Erkek gömleği ve diğerfantazi çeşitler En Üstün Kaliteli İpek Jarsedir ZERAFETVE GARANTİNİN SEMBOLÜDÜR Reklâmcılık 1960 6514
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 16.05.1965
  • TUNUS Tunus Basın Ajansının' bildirdiğine göre,«Yemen Barış Kongresi» Cumhurbaşkanı Habib Burgiba'ya bir telgraf göndererek «Yemen'deki iç savaşın durdurulması için,şahsî teşebbüslerde bulunmasını» ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 16.05.1965
  • İŞÇİ ve MÜSTAHDEM ELBİSESİ DİKTİRİLECEKTİR 1 Müessesemi?işçileri için 3242 Tk.iş elbisesi,300 adet gömlek ile 96 Tk.müstahdem elbisesi ve 27 adet palto,kapalı teklif almak suretiyle diktirilecektir.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 16.05.1965
  • İLÂN ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 1.Üniversitemiz tdarî tümler Fakültesine,İktisat,Matematik,İstatistik,Maliye,Muhasebe,Endüstri İdaresi,Pazarlaşma.Personel İdaresi ve Amme İdaresi kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 16.05.1965
  • İLAN Inşaası bitmiş olan 154.000 Voltluk Yıldıztepe Anbarlı Enerji Nakil Hattına 17 Mayıs 1965 Pazartesi gününden itibaren cereyan verilecektir.Vatandaşların bundan böyle cereyan verilmiş olan,güzergâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 16.05.1965
  • ARÇELİK KALİTE BAKIMINDAN EN ÜSTÜN,FİAT BAKIMINDAN EN UYGUN VE ÜSTELİK GERÇEK GARANTİ İLE SATILAN BUZDOLABIDIR ARÇELİK sahipleri memleket çapındaki ARÇELİK servisinden faydalanırlarbütün buzdolapları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 16.05.1965
  • Santa Domingo Havaalanında kalkığa hazırlanan Amerikan nakliyuçakları».Bu uçaklar bcrgün Amerikan askerlerine yiyecek getirmekte.Dominik'e gönderilecek heyete Galo Plaza başkanlık edebilir NEVV-YORK,R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 16.05.1965
  • Pakistanda kasırgadan 1435 kişi öldü RAWALPINDI,A J.Dün sabah resmen bildirildiğine göre,Doğu Pakistanda vukubulan siklon fırtınasında,can veren kurbanların sayısı 1435'e yükselmiştir.Siklon Doğu Paki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 16.05.1965
  • KOSİGİN:RUSYA K.VİETNAM'A YARDIM GÖNDERİYOR,DEDİ MOSKOVA,A.F.P.Sovyet Başbakanı Aleksi Kosigin,dün bir Hint Sovyet dostluk toplantısında yaptığı konuşmada,«Kuzey Vietnam Cumhuriyeti ile yaptığı-ruz an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
  • 16.05.1965
  • Nasır,Doğu Almanya'yı tanımaktan vazgeçti KAHİRE.AFP.KAHİRE'de yayınlanan «El Ahram» gazetesi,dünkü sayısında,Birleşik Arap Cumhuriyetinin,Doğu Almanya'yı tanımayı şimdilik geri bıraktığını yazmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4, Dış Haberler
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.05.1965
  • k  7 âk Model tercihi yaparken vücudunuzun özelliği kadar teniniz de önemlidir EN güzel mayo size en ziyade yaraşanıdır.Böyle bir mayo vücudunuzun güzel taraflarını meydana çıkarmalı,ufak te fek kusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 16.05.1965
  • İNSANLAR Hazırlayan:HASAN PULÜR ÇOCUĞUN ISLIK ÇALMASI GEREKTİ!SALİHLİ'nin Hırkalı köyü Yedek Subay öğretmeni Yalçın Küçükerciyaş birinci sınıf öğrencilerinin dersin ortasında «Öğretmenim çişim var!dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 16.05.1965
  • VE İLENİ ÜfiL tLEHİ Etffo MEÎUl^ EDECEK İS* ŞEV BURADA BAtlAU.A W)Nu$AöiLîB.iz* SI &ÛZLLİKLÜ SAMİ PE1 KEfcAK ETTİ PE PufcıJ.HUNUZU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 16.05.1965
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemizin Kafeterya binasına 2 adet yemek asansörü kurulması işi mevcut şartnamesindeki esaslar dahilinde ve kapalı zarfla teklif alma suretiyle ihal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 16.05.1965
  • İLÂN SÜMERBANK MALATYA PAMUKLU SANAYİİ MÜESSESESİNDEN PAZARLIKLA SATIŞ İLAMI 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı mallar 24.5.1965 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15 de Müessesemizde pazarlıkla sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 16.05.1965
  • İTHAL MALI MARLEY ve ALEMİNYUM PROFİL Marley yer döşemeleri zengin renk çeşitleriyle M2 32 lira Avrupa Filikoti ile.Aleminyum profil çeşitlen,asansör kabinleri,vitrinler v.s.Hasan Salman Telefon:48 56
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
  • 16.05.1965
  • Yeryüzünde gaz ile çalışan Electrolux Buzdolabını kullanamıyacağınız yer mevcut değildir.Yurdun neresinde oturursanız oturun,zarif görünüşlü,GAZ ile işleyen ELECTROLUX buzdolapları sayesinde her zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.05.1965
  • Bugün ERKEKSİzf^C^ peki HATÇE' NÎN DOĞUM VEREYİM VlLDÖNLlMÜ L kıZC^SlZA I HADÛ.BÎR ARMAĞAN VER!W lAAM,ı-ı ATÇE' VE VAPILACAK e GÜZEL İVIL.İK OMUMLA BİR SAAT EH NİSBETEN BEDAVA BİR.BUNIU AMMA VELA-KİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 16.05.1965
  • 2 Aralık 20 Ocak)Böylesi de olur nııı dif/F UAıf hayret ediyorsunuz ama oluyor işte.Siz bütün çevrenizdekileri kendiniz gibi zanne-der,her önünüze gelene de inanırsanız hayal kırıklığından kurtulamazs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 16.05.1965
  • rai BULMACA HECE BULMACASI A A A A A—A BE BÎR BİT ÇIK DA DU E ERZ Fi GE GE Gö HON HA HA İD İH ÎS KA KA Kİ Ki Ll Ll Lî LE Ll LlK MA MAN MAN MAK ME MET MER MÜM MÜ MU NA NAS RA RAM RAS RÜ Rİ SI TAK TİN T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 16.05.1965
  • RAGIP ŞEVKİ YEŞİM ES İspanyol subayları,bir türlü ateşleteme» dikleri,ateşlendikleri halde isabet ettiremedikleri köhne topların başında avazları çıktığı halde lıayk iriyorlar,İspanyolcanın en galiz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
  • 16.05.1965
  • İNTİKAMIN BEDELİ Yazan:FORBES RYDELL Çeviren:ADNAN TAHİR Küçücük ve masum bir çocuğun öldürülmesiyle sonuçlanan bu hâdise sebebiyle F.B.İ.o tarihte az hücuma uğramamıştı.Gazeteler kıyamet koparmış,hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.05.1965
  • Telefon çaldı.Açtım:Buyurun,dedim.Pek nâzik bir ses:Affedersiniz,diye konuştu,sizi rahatsız ediyorum.Rica ederim.Bendeniz bir eşeğim.Aman estağfurullah.İnanın ki böyle.Ben eşek.Yapmayın,üzüyorsunuz be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1965
  • DAHA FAZLA TA-HAMMÜL EDEMEYE-CEĞİNİ ANLAYAN ERKEK,EMMY'Yİ KOLLARININ ARASI-NA ALIYOR ^11 Madem itiraz etmiyor-i sun.benim olacaksın.j f 12-i isi id ÇILGIN BİR BUSEYLE İKİSİ DE KENDİLERİMDEN GEÇİYORLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.05.1965
  • seraskerin kuşatmayı açmak şerefini bizzat padişaha bırakması gerektiğinden onun gelişi için bir ay geçti.1522 Temmuzunun yirmisekizinci günü Sultan Süleyman,yüzden ziyade kuşatma toplarının selâm ate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.05.1965
  • 10 Aralık 1522 de şövalyeler Osmanlı ordugâhında beyaz bayrak dalgalandığını görünce onlar da bir beyaz bayrak çektiler.Sonra iki Türk gelerek padişahın altın yazı ile özel işaretlerini tuğrasını)taşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Magazin
  • 16.05.1965
  • peİKado'ıııın Lizbon'daki parlak tünleri.Muhalefet Partisi Lideri olarak hararetli söylevlerinden birini verirken Kuruyorsunuz.Salazar rejimi tarafından yasaklanmcava kadar konuşmalarına devam etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Magazin
  • 16.05.1965
  • r" Hitler busun yetmiş iıc yadında olacaktı ve sözlük takacaktı.Harbten önce de gizlice takardı.Sağ gözlük camının numarası 2,5,solıınki 2 idi.Hattâ nutuklarını gözlüksüz okuyabilmek maksadiyle dev ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Magazin
 • Milliyet, Sayfa 9
  • 16.05.1965
  • Gelin çocuklar f TAMA margarini A ve D vitaminlidir.Çocukların gelişmesinde ve kemiklerinin sertleşmesinde büyük yardımcı olur.Pastörize sütlü TAMA kahvaltılık margarini tereyağ nefasetindedir.TAMA Bİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 16.05.1965
  • İstanbul Jandarma Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonu Başkanlığından Jandarma birlikleri ihtiyacı için kapalı zarfla 75000)yetmişbeşbin adet yün ve pamuk karışımı er fanilâsı alınacaktır Tahminî bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 16.05.1965
  • Hasarlı Otomobil Satış İlânı GÜVEN T.A.SİGORTA ŞİRKETİNDEN Mecidiyeköy,Amerikan Servis istasyonunda bulunan 1954 Model SKODA marka kamyonet ile 1960 Model Chevrolet marka otobüs kapalı zarf usulü ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 16.05.1965
  • KİM NEREDE?fİSS!Milliyet Küçük İlânlar Servisi nin yeni hizmeti Milliyet Küçük İlânlar Servisi,yeni bir sütun açmıştır:KİM?NEREDE?Her hafta Cuma günü yayınlanacak bu yeni sütun,okuyucularımızın çeşitl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 16.05.1965
  • Savaş genişleyecek mi,yoksa anlaşmaya doğru gidilecek mi?Şimdilik Saygon'da istikbal iyi görünmüyor s Amerikalılardan,Vietnamlı kız alıp orada kalanlar bile var.Resimde kız arkadaşıyla dolasan bir Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
  • 16.05.1965
  • SATILIK EMLÂK ERENKÖY Kâşaneler asfaltı 18 no.hazır veya arzuya göre yapılabilir daireler.Tel.55 23 08 BOSTANCI Şenesenevler son durak,Kurukuyu sokakta 157 m2 katlar,75.000.815 m2 arsa 35.000 sahibind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 9, Röportaj Araştırma
 • Milliyet, Sayfa 10
  • 16.05.1965
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 OS 35)Atçnlı Kel Mehmet F.Hakan T.Par.EMEK Tel:44 84 39)Alkatraz Kuşçusu B.Lancaster t.GÜREL Tel:47 03 94)1 Atçalı Kel Mehmet P.Hakan T.Par.2 üç öfkeli Genç T.Gürsu S.Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 16.05.1965
  • BİR ADET BOYA EZME VE SÜZME MAKİNESİ ALINACAK Son teklif verme günü 10.6.1965 akşamına kadardır Şartnamesi MALZEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN temin edilebilir.DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.Basın 7245)64S1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 16.05.1965
  • MERAKLILARI İÇİN FRANSA'DA ÇIKAN YENt PLÂKLAR:Nancy Holloway söylüyor:Gentleman de Cocody Ne touchez pas â Charlie Les grands magazins C'est avec moi qu'il a rendez-vous Beach Boys Topluluğu çalıyor v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 16.05.1965
  • Plâkların savaşı TÜRKİYE'DE [Tanınmış plâkcvlerinden alınan bilgiye «örel 1.A pluce vhere no-oııe gocs.The Four Pennis 2.The Ganıe of love.Wayne Fontana 3.Melancolie.Peppino di Capri 4.Her yerde kar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 16.05.1965
  • Müzik klübümüzle beraber sayjamızda okuyucularımıza da bir köşe ayırdık.Müzikseverlerin bizden sormak ve öğrenmek istedikleri hususlara bu sütunda cevap vereceğiz.Gönderilecek mektupların «MİLLİYET Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 16.05.1965
  • RADYOLAR S ms I İSTANBUL E Orta Dalga 428 metr* 6.25 Açılış,program E ve kısa haberler E 6.30 Günaydın 7.00 Türküler ve oyun havaları E 7.30 Tatil sabahı E 7.45 Haberler ve hava durumu 7.55 tstanbulda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 16.05.1965
  • İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden:1.18.381,82 lira keşif bedelli Yeşilköy Ziraî Araştırma Enstitüsü Fosseptik çukuru inşaatı işi 3.6.1965 günü saat 15.00)de İstanbul Bayındırlık Müdürlüğü binasında a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 16.05.1965
  • J\GLUKLU MUKAVVA KUTU İMÂLİ Tel:49 5565
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 16.05.1965
  • SATILIK PİYANO Alman BREMİTZ marka,3 pedallı çapraz demirli piyano.Son fiat:5000.liradır.Adres:Şişli Kocamansın* sokak 143/8.Telefon:47 79 94.İlâncılık 6774 6509
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 16.05.1965
  • «A place where no-one goes» «The way of love» The four Pennis ODEON)«The Game of love» «Since you've been göne» Wayne Fontana PHİLİPS)«Poor Boy» «İt's only game» Cliff Richard ODEON)«A votre bon coeur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 16.05.1965
  • Sadece 7 orkestranın katılması sebebiyle önceki yıllara göre oldukça sönük geçen "Üçüncü Boğaziçi Müzik Festivali» nde Kız dinleyiciler tarafından tutulan «Gene Aslanlar» topluluğu Festival Yarışması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 16.05.1965
  • RADYODA CAZ TRİO Vasfi Uçaroğlu,Aydemir Mete ve İlham Gencer'den kurulu bir caz triosu yakında İstanbul Radyosunda programa başlayacak.Popüler müzik dünyasının tanıdığı bu üç sanatçımız,caz alanında d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 16.05.1965
  • Hazırlayan:DOĞAN ŞENER VAHŞİ ORMANDAN TEXMVIZYONA Müzik âleminin yeni ve ilginç bir topluluğu:Los İndios Tabajaras Balta girmemiş bir ülkede dünyadan habersiz yaşarken ünlü bir emprezaryo tarafından k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 16.05.1965
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN Anlaşmalı memleketlerden sun'î ve sentetik iplik ithal etmek isteyen mensuplarımızın 28 Mayıs akşamına kadar Sanayi Şubemize müracaatları rica olunur.Basın:7525)6523
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 16.05.1965
  • SeV(kğmMioM er u Ilı ı MARİA ELEN£& Söz ve müzik:Lorenzo Barcelata Yakın bir zamana kadar bütün dünyada en çok tutulan ve sevilen şarkıların arasında gelen bu melodiyi ilk defa «Los tndios Tabajaras»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 16.05.1965
  • HER AKŞAM Ancak rüyalarınızda görebileceğiniz 6 STRİP^TEASE TAKDİM EDİYOR.Bugün ayrıca 16 19 arası tam programla matine REZERVASYON:47 63 62 Not:Müessesemiz bütün yaz müddetince açıktır.Reklâmcılık 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 16.05.1965
  • W?*L-S i N E M A^L"*^.18 Mayıs Sah suareden itibaren OPERADAKİ HAYALET THE PHANTOM OF THE OPERA)Renkli Herbert Lom Heather Sears Thorley Walters Michael Gough Seanslar:12.30 2.45 5.00 7.15 Sua»e 9.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 16.05.1965
  • ANKARA SANAT TİYATROSU GENEL İSTEK ÜZERİNE AYAK BACAK FABRİKASI Bir hafta daha uzatılmıştır SULTAN GELİN 2 Haziran 13 Haziran)NOT:Bilet satışları hakkında açıklama:İzdihama mâni olmak için:AYAK BACAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
  • 16.05.1965
  • Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğünden 8 ton üstübü kapalı zarf eksiltmesi suretiyle satın alınacaktır.Muhammen bedeli 36.000.lira olup,geçici teminatı 2.700.liradır.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 10, Sanat Eğlence
 • Milliyet, Sayfa 11
  • 16.05.1965
  • Hafâfı yönetim Türk sporunun dünya milletleri ve hattâ yakın çevremizle kryaslanmıyacak kadar aşağı bir seviyede bulunmasının sebeplerini spor yönetiminin köklerinde yatan geri zihniyette,dengesizlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 16.05.1965
  • Garbis Zakaryon Beyrut'a gidiyor PROFESYONEL boksörümüz Garbis Zakaryan Lübnan'h Maraoun Jeres ile karşılaşmak üzere yarın Beyrut'a gidecektir.Bundan bir müddet evvel Spor Saraymda yapılan ve Garbis'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 16.05.1965
  • |J®*üfas ELEKTRİK MALZEMESİ FABRİKASI YENl BUFER BRUNELL HARİCİ ANAHTAR SERİSİNİ İFTİHARLA TAKDİM EDER m_SAĞLAMLIK.ZERAFET.KALİTE BUFER BRUNELL HARİCİ ANAHTAR SERİSİNDEDİR BRUNELL HARİCİ ANAHTARLARI f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 16.05.1965
  • ELEMAN ARANIYOR Ereğli'de Çelikhane ve Yüksek Fırın tesislerimizde istihdam edilmek üzre aşağıdaki vasıflara haiz eleman almacaktır:1.Askerliğini yapmış olmak.2.İyi ingilizce bilmek.3.Teknik Üniversit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 16.05.1965
  • İLÂN BİÇER-DÖĞER SATILACAKTIR.Sivas Ulaş Devlel Üretme Çiftliği Müdürlüğünden 1 Çiftliğimizde kadro fazlası çalışır vaziyette 7 adet Cockshutt Biçer-Döğer 26.5.1965 Çarşamba gününden itibaren 3 gün mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 16.05.1965
  • KİMSESİZLERİ,YASLILARI,GÜÇSÜZLERİ DİNLENDİRME VE BARINDIRMA YURDU YAPTIRMA DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN 1 Müsabaka ile mimarî projeleri tanzim edilen Ankara Keçiören'de güçsüzler hastahane ve pansiyonlar si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 16.05.1965
  • STABLİZE NAKLİYESİ Trakya'da 25000 m3 Stablize naklettirilecektir.Alâkadarların şartname almak için Harbiye,Cumhuriyet Caddesi Nispet Sokak No:9'a müracaatları.İhale 20 Mayıs 1965'tedir.Milliyet 6512
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 16.05.1965
  • MOBIL OIL TÜRK A.Ş.TELEFON NUMARASI DEĞİŞİKLİĞİ Perakende Satışlar Marmara Bölge Müdürlüğü,Sınaî Satışlar İstanbul Bölge Müdürlüğü,Kuruçeşme Deposu Müdürlüğü telefon numaraları 15 Mayıs 1965 tarihinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 16.05.1965
  • İstanbul Eskrim birincilikleri İstanbul Eskrim birincilikleri dün yapılmış ve bayanlar flörede tfakat Mergcn,erkekler flörede Oktay Orton.Ene'de Sümer Hetmnn,Kılıç'ta Kemal Mısırlı birinci olmuşlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 16.05.1965
  • TURGUT REİS KUPASI YELKEN YARIŞLARI İstanbul Yelken Ajanlığı tarafından tertiplenen Turgut Reis Kupası yarışmaları bugün saat 16 da Fenerbahçe Koyu'nda yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 16.05.1965
  • Mahallî Ligde Taksim Adaletle oynuyor Mahalli Ligde şampiyonluğu garantileyen Taksim,bugün Şeref Stadında saat 10.30'da Adalet ile karşılaşacaktır.Günün diğer maçı ise saat 12.15 de Galata ile Süleyma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 16.05.1965
  • AT YARIŞLARI Hazırlayan:FARUK AYRAL BİRİNCİ KOŞU:Favori:Karadut,Plase:Karaçerçilli,Berkem,Sürpriz:Seklâvi 62 İKİNCİ KOŞU:Favori:Gonca 3,Plase:Alceylân 18,Sürpriz:Fatih ÜÇÜNCÜ KOŞU:Favori:Apaçi,Plase:S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 16.05.1965
  • Canlı Lozio bugün Foggîa ile oynuyor futbolcumuz Bartu sağiç oynayacak.Lider Milân Roma ile,inter de Juventus ile karşdaşacaklar ROMA,ÖZEL GEÇEN hafta Sampdoria'yı 2-0 mağlûp ederek tehlikeli bölgeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 16.05.1965
  • A.Ordu,D.Spor'u perişan etti:3 1 İzmir takımı ilk yarıyı 1-0 mağlûp bitirdikten sonra,ikinci yarıda galibiyete ulaştı ALTINORDU,Demirsporu ikinci devrede attığı gollerle perişan etti:3-1.Doğrusunu söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 16.05.1965
  • İLKİN YAKAL Türesay)ile Jeolog METE YAKAL evlendiler.15/5/1965 İstanbul Milliyet 6488
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 16.05.1965
  • M E VLİD Niğde eşrafından Ayan Azası merhum Kadızâde Mehmet 1i lip Bey'in kerimesi,İstanbul Tramvay,Tünel ve Rıhtım eski Hükümet Komserl merhum Yüksek Mühendis Mehmet Nâzım ölçer'in refikası,çok sevgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 16.05.1965
  • I MEVLİTHAN E Türkiye Radyolarından se-S E sini mânevi zevk ile dinledi-E E ğiniz üstad,ehli Kur'ân ve E E Mevlithan HAFIZ AHMET ğ f SARICAOĞLU'nun.muhte-E rem İstanbul halkının mâne-5 vi h.'zmetine y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 16.05.1965
  • OTOBÜS ALINACAKTIR.1 adet,Diferansiyel 4X2)Tekliflerin,115 PBAP-1/6541 dosya işaretiyle en geç 25.5.1965 saat 16'ya kadar Şubemiz Muhaberat Servisindeki teklif kutusuna atılması lâzımdır.Şartname,Satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 16.05.1965
  • Kamyon 1 adet)Station Wagon 1 adet)Pick-Up 1 adet)Alınacaktır tekliflerin en geç 115-PSHS/6555 dosya işaretiyle 25.5.1965 saat 16'ya kadar Şubemiz Muhaberat Servisindekl teklif kutusuna atılması lâzım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 16.05.1965
  • MALZEME HURDASI SATILACAKTIR Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Karabük'te işletmelerimiz deposunda bulunan muhtelif malzeme hurdası kapalı teklif alınmak suretiyle satılacaktır.Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 16.05.1965
  • GUHUN PROGRAMI FUTBOL:TÜRKİYE LİGİ Mithatpaşa Stadı:13.15 Feriköy Göztepe 15.00:Fenerbahçe Altay 19 Mayıs Stadı:13.30:Şekerspor PTT Alsancak Stadı:14.45:Altınordu Ankaragücü 16.15:tzmirspor Demirspor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 16.05.1965
  • BURSA'DA HUSUSÎ MAÇ:Beşiktaş-Bursaspor BEŞİKTAŞ profesyonel futbol takımı bugün saat 16'da Bursa Atatürk Stadında,Bursaspor ile özel bir karşılaşma yapacaktır.Bu sabah Mudanya yolu ile Bursa'ya gidece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 16.05.1965
  • Braddock'a göre S.Lisfon favori Eski Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Floyd P ait er son Texas'lı Cari Tod Herring'i 3.raundda mağlup etti STOCKHOLM,ÖZEL ESKİ Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonlarından A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
  • 16.05.1965
  • Basket Millî Takımı Rusya'ya çağırıldı BOĞAZİÇİ Turnuası ve Balkan Basketbol Şampiyonasına hazırlanan milli takımımız,İtalya'da tertiplenecek Brendizi Turnuasından sonra 3-4 karşılaşma için Cenubî Rus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 11, Spor
 • Milliyet, Sayfa 12
  • 16.05.1965
  • L'ül.Tehliheîi bölgede beş totom var.TÜRKİYE Ligi'nde dünkü maçlar Fenerbahçeyi şampiyonlu-E ğa bir adım daha yaklaş-tırmış,fakat sonunculuk I düğümünü çözmeğe yet-memiştirg Tehlikeli bölge'de hâlen 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.05.1965
  • TÜRKİYE LİGİ PUAN CETVELİ Takım 0 B M A Y P F.Bahçe M 15 10 1 45 10 40 Beşiktaş 27 14 9 4 42 15 37 G.Saray 26 13 8 5 43 24 34 İst.Spor 28 9 9 10 26 28 27 A.Gücü 27 10 7 10 28 32 27 P.T.T.27 8 10 9 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.05.1965
  • iz.Spor,A.Gücü'nü sahadan sildi:3-1 İZMİR,ÖZEL Fırtına gibi oyuna başlayan Mavi Beyazlılar ilk gollerini Ergün'ün ayağından kazandılar.Bunu 31.dakikada Turgay'ın sayısı takıp etti.Devre bu netice ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.05.1965
  • Eskişehir,futbolda profesyonel olacak ESKİŞEHİR,ÖZEL Şehrimizde profesyonel Eskişehirspor futbol kulübünün kurulması ile ilgili hazırlıklar büyük bir hızla ilerlemektedir.17 Mayıs Pazartesi günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.05.1965
  • 2.dakikada 'em k d uruma düşmesine rağmen hâkim oynayan FENERBAHÇE,SIYRILDI:Sarı Lâcivert'lilerin gollerini Ogün,Ziya kaydetti.Üçüncü golü Göztepe hafi İzzet kendi kalesine attı HAKEMLER:Cezmi Başar T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.05.1965
  • TOTO NETİCELERİ Feriköy Altay V7% F.Bahçe Göztepe El H.Tepe G.Birliği m Alünordu D.Spor ÇH İzmirspor A.Gücü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.05.1965
  • HEP anlatırlar.Senelerce evvel Cumhuriyetimiz daha bebecikken,Ankara sokaklarında siyah kuyruklu ceketli,çizgili pantalonlu elbiselerinin altına sarı fotinler giymiş,üstüne de kurdelesinin fiyongu ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.05.1965
  • 11.SAYFADA Braddock,Liston kazanır diyor Basketbol Milli Takımı Rusya'ya çağrıldı Beşiktaş Bursaspor ile oynuyor Lazio Foggia karşısında Mahallî Lig'de Taksim.Adalet At Yarışları Günün Programı Hatalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.05.1965
  • w& K?%0 3H *%&iT 3 İl.f M ¦n gJHk m M HpJgiJ kSw [HÜSEYİN KIRÇ ALI] Fenerbahçe'nin son golünü İzzet kendi kalesine atıyor.Aydın'm,kale sahasının sol tarafına kadar getirdiği topu ortalaması ile İzzet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.05.1965
  • MUHTEREM ÖZYURT AÇIKLIYOR Futbol ilâhları daima kurban ister Eski Futbol Federasyonu Başkanı Özyurt,spor yönetmenliğinde geçen günlerin bir özetini verirken,gizli kalmış bâzı olayları da gerçek alanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.05.1965
  • H.Tepe ile G.Birliği birbirini incitmedi:1-1 GEREK Hacettepe ve gerekse G.Birliği birbirlerini sahada incitmemek için büyük gayret gösterdiler ve berabere kaldılar.Seyirciler de bu davranışlarından do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.05.1965
  • Güreş Millî açıklandı KONYA,ÖZEL ERBEST ve Greko Romen Güreş Millî takımları dün yapılan seçmelerden sonra açıklanmıştır.Eu duruma göre,Serbest Takımı 52 kilo:M.Esenceli,57 kilo:H.Akbaş,63 kilo:S.Ağra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.05.1965
  • Bir müsabık,engel asıyor Konkurhipikler dün başladı İstanbul Olgunlaştırma Konkurhipikleri dün Ayazağa Atlı Yarışmalar Grubu Parkurunda başlamıştır.İstanbul Atlı Yarışmalar Grubu,Atlı Spor Kulübü,Sipa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
  • 16.05.1965
  • M TEKLİFİ "Siyah imiH Pele'ye f 9 milyon Türk lirası Santos'un Başkanı,teklifi mâkul karşıladı.Fakat Brezilya Federasyonunun Dünya Kupasından önce izin vermesi şüpheli DÜNYA Şampiyonu Inter Kulübü,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 12, Spor
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 297
  • 16.05.1965
  • KANUNÎ DEVRİNDE DEVLET ERKANI Mülkî idarede dört vezir kullanan ilk Osmanlı Padişahı Kanunî Sultan Süleyman'dır.Seleflerinin zamanlarında bunların sayısı üçü geçmemişti.Kanunî'nin vezirleri sultanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 297
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 298
  • 16.05.1965
  • m¦,sr KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN EDİRNE TARAFLARINDA AVDA Hünemâme'den)298 OSMANLI DEVLETİ TARlHt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 298
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 299
  • 16.05.1965
  • seraskerin kuşatmayı açmak şerefini bizzat padişaha bırakması gerektiğinden onun gelişi için bir ay geçti.1522 Temmuzunun yirmisekizinci günü Sultan Süleyman,yüzden ziyade kuşatma toplarının selâm ate
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 299
 • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi, Sayfa 300
  • 16.05.1965
  • 10 Aralık 1522 de şövalyeler Osmanlı ordugâhında beyaz bayrak dalgalandığını görünce onlar da bir beyaz bayrak çektiler.Sonra iki Türk gelerek padişahın altın yazı ile özel işaretlerini tuğrasını)taşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Hammer'in Osmanlı Devleti Tarihi
   Sayfa 300