Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.01.1965
  • PİYANGOLU SATIŞ Her 100 liralık alış veriş için bir kur'a numarası Aynca bir yıl içinde en az 5000 lirahk alış veriş yapacaklardan her 50 kişiden bir kişiye 15 GÜNLÜK AVRUPA SEYAHATİ Daha fazla malûma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1965
  • Toprak Reformu Tasarısı Meclis'te ANKARA,ÖZEL Toprak Reformu Kanun Tasarısı dün Meclise verilmiştir.115 madde ve 3 geçici maddede toplanan tasarının gerekçesinde Toprak Reformundan «Sosyal adalet pren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1965
  • ZKYTO AKON 17 yaşındaki bir balıkçı gece sinemada cinayet işledi ŞEHZADEBAŞI Turan sinemasında önceki gece yer meselesi yüzünden çıkan bir kavgada 17 yaşlarındaki balıkçı Zeyto Akın,18 yaşındaki Cüney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1965
  • ANKARA'DAKİ GÖL DONDU ANKARA,AA Gölbaşı bucağındaki göl donmuş ve şehrimizde bulunan yabancılar göle giderek üzerinde patenle kaymışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1965
  • Yolda doğan ikizler soğuktan donup öldü SİVAS,ÖZEL Mustafa Gül adında bir köylünün gebe kansı Zeliha şehre gelirlerken yolda sancılanmış ve ikiz doğurmuştur.Fakat soğuktan çocuklar donarak ölmüştür.Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1965
  • AP riyazi adalet sistemi istedi Faruk Sükan "Partiler bu sistemle aldıkları oranda temsil edilecekler,dedi ANKARA,ÖZEL ADALET Partisi Merkez Yönetim Kurulu,Senato veı Millet Meclisi Grup Yönetim Kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1965
  • mm 163 YILDIR İLK SENATÖR KARDEŞLER yaşındaki kardeşi £dward İle 39 yaşındaki kardeşi Robert,1802 yılından beri Amerikan Senatosuna giren ilk kardeş Senatörler olmuşlardır.Kardeş Senatörler 3 gün önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1965
  • DOMATIA Zengin bir sanayici ile evli olan Türk asıllı Dolores Kohenka'ya ait 2,5 milyon lira değerindeki KUlVıM L/M mücevherleri,çaldıktan sonra kaçarken yakalanan Suat Kaya Eren ile Hanri Nacar'ın su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1965
  • ANKARA,ÖZEL TARIM Bakanı Turan Şahin,Bakanlık Bütçesinin dün Karma Komisyonda görüşülmesi sırasında,«Toprak Reformu,düzeni sarsmayacaktır» demiştir.Bakan,YTP Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in reform
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1965
  • DURUM En büyük reform yILLARDIR tartışması yapılan ve gecikmesi tenkldlere uğ-ğ rayan Toprak Reformu Tasarısı nihayet Meclise getiril-I mistir.Konu Türkiye için lıayatî bir önem taşımaktadır.Zira:£1 N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1965
  • 26 İlde Tekniker öğrenciler dersleri boykot ettiler YURT HABERLERİ SERVİSİ Kendilerine Yedek Subaylık hakkının tanınmaması sebebiyle 26 ilde Tekniker Okulları öğrencileri dersleri boykot etmişlerdir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1965
  • T.İ.P.POLİSE TEŞEKKÜR ETTİ T.ÎP.toplantısını önceki gün basmaya kalkışan nümayişçi gruptan 20 kişi hakkında,Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı hareket ve ammeye ait binaya zarar vermek su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1965
  • Rumlar tekrar yığmak yapıyor Magosa'daki durum,Barış Gücü'ne şikâyet edildi.Türk mücahitleri de mevzi kuruyor MAGOSA,AA.KIBRIS Rum idaresi,Magosa'nın Türk kesimi etrafında yeni mevziler yapmağa ve gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1965
  • Gecekonducular Belediye ekibini taşa tuttular İZMİR.ÖZEL Gültepe semtinde 300 kadar gecekondu sahibi Belediye yıkım ekibini taşa tutmuştur.Ev yıkmak İçin gecekondu bölgesine giden Belediye yıkım ekibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1965
  • mm M wmm.Belediye ile Tıp Fakültesi aıılaşahilirs* bn modern tesisten ilerde çocukların faydalanması mümkün olacak.Haseki Çocuk Kliniğinde 14 çocukfan 13 ü yersizlikten geri çevriliyor BEJ YILDIR B0$
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1965
  • BAKAMLAR,GÜNÜN KONULARİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPIl Hüdai Oral ve Keban Baraj îslimyeli ve Dış Ticaret Yüksek Plânlama Kurulu,projeyle ilgili olarak yarın toplanacak ANKARA,ÖZEL ENERJİ ve Tabiî Kaynakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1965
  • inönü bugün Rus Heyeti başkanı ile görüşecek ANKARA,ÖZEL Rus Hey'eti Başkam Podgorni bu sabah Başbakan İnönü ile özel bir görüşme yapacaktır.Bu görüşmede siyasî ve ticarî mevzuların tekrar gözden geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1965
  • $&zffiffi Ql lif ARKIfVMI İKİ A Cif EDI BPİ Bir,e$nıİ5 Milletlerden çekilen Endonezya,Malaysia JU^RIXV l\UtM MOrvCKLCKI Federasyonunu «ezme.kampanyasını şiddetlendirmiştir.Endonezyanın şimdi Malaysia'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.01.1965
  • Yavaş yavaş Ulus yazıyor:«Yurdumuzu geri kalıma bir ülke olmaktan kurtarmanın başlıca ve temel meselesine el atılmış bulunuyor.Ve öğreniyoruz ki toprak reformu en geç 20 yılda tamamlanacak.Bir el atma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.01.1965
  • HÜRRİYETE KURULAN TUZAK TABİATTA herşey bir kanana tâbidir.İnsan tabiatı ancak onu düzenleyen kanunları bilerek ve onları kullanarak kontrolü altına alabilir.İnsan olayları yaratmaz,tarihî gelişme ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1965
  • Bir Müftü ve bîr tiyatro oyuncusu K ULP Müftüsü M.Krnin Bozarslan'ın Tabii Senatör Suphi Karaman'a gönderdiği mektup:«Muhterem beyefendi:Ankara'da zatıalinizle görüşmem çok kısa oldu.İnşallah bir daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1965
  • Muhasebeci Aranıyor 85 yaşım geçmemiş,askerliğini yapmış,muhasebeden İyi anlayan,ücret,maaş bordroları ile sigorta,prim bordrolarına vakıf MUHASEBECİ aranıyor.Müracaat:Şahsen Ankara Makarna Fabrikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1965
  • 12.Ocak.1965 tarihinden itibaren yeni telefon numaramızın 27 73 00 olacağını bildiririz.G IS LA V E D KAUÇUK SANAYİ VE TİCARETİ T.A.Ş.Afireffendl Cad.Kısmet Han Kat 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1965
  • Makina Fakültesi Dekanlığından Fakültemizin muhtelit Kürsülerinde Asistanlıklar münhaldır.Taliplerin Dekanlığımıza müracaatları rica olunur.BASIN 438)506
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1965
  • İLÂN İLLER BANKASINDAN Bankamızca kapalı zarf usulü ile muhtelif çapta 195 adet vana imâl ettirilecektir.Bu işe ait şartname Bankamız Ticaret Servisinden ve İstanbul'da 1.Bölge Müdürlüğümüzden 15.TL.b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1965
  • w SENENİN tecrübesi ©mm HALI SÜPÜRGESİ I HERtS 141 48S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1965
  • a m 4 Ocak 1965 tarihinde ilân edilen yeni Dış Ticaret Rejimi ile ilgili İthalât Yönetmeliğinin belli başlı teknik hususiyetleri aşağıda özetlenmiştir:İthâl talebinde bulunanlar aşağıdaki nakdi temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1965
  • Odalar birliği teminatlara itiraz ediyor Yaş meyva,sebze,balık ve bâzı maddelerin ihracatı kolaylaştırıldı ANKARA,ÖZEL TÜBK1YE Odalar Birliği yeni dı$ ticaret rejiminde,liberasyon listesinden yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1965
  • Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünden PERSONEL ALINACAKTIR Kurumumuz Erzurum,Muş,Diyarbakır,ürfa,Malatya,Sivas ve Trabzon Bölge Müdürlükleri Merkez ve Ajanslarında çalıştırılmak üzere aşağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1965
  • VEFAT İzmir'in tanınmış tüccarlarından B U LD AN L I NEŞET ERENSOY 10.1.1965 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Allah rahmet eylesin.MİLLİYET 490 AlLESÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1965
  • Sayın müşterilerimizin dikkat nazarına aa ©o ©asa Telefon santralı numarası bugünden itibaren olarak değişmiştir.İSTANBUL ŞUBESİ İLANCILIK 4428 473
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1965
  • BİR HIRSIZ KARAKOLA GÖTÜRÜLÜRKEN KAÇTI Zeytinburnunda bir lâstik fabrikasında itfaiyeci olarak çalışan Hamit Bulut isimli şahıs,fabrikadan çaldığı 7 çift lâstik ayakkabıyı cep ve koynunda saklayarak d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1965
  • GAZOCAĞSNI ODAYA ALAN 2 GENÇ ÖLDÜ ihmalden Küçükpazar'da 18-19 yaşlarında iki genç zehirlenerek ölmüş,Şişli'de 4 yaşlarında bir çocuk da mangalda yanmıştır.Küçükpazar Mehmetpaşa yokuşu 18 sayılı evin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1965
  • ¦0M mı mı ı ıı ıı.il lıı mı ıııı ı'»i Bâzı genç arkadaşlara TÜRKİYE tşçl Partisi Genel Yönetim Kurulu toplantısını «Milliyetçi ve Mukaddesatçı Üniversite Gençliği» adı altında bir grup bas-mak istemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1965
  • TÜRLON Türk Nylon 6ipliği iıpft Sentetik jplik Fabrikaları A.Ş.İSTAN BU L BÜROSU HİZMETİNİZE GİRMİŞTİR.Bahçekapı,Anadolu Han Kat 3 No.1314 İstanbül^Teİ?22 35 73 BURSA Fabrika Merkez Sanayi Bölgesi Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.01.1965
  • BUGÜNDEN İTİBAREN telefon numaramızın 27 55 OO olarak değiştiğini sayın dost ve müşterilerimize bildiririz,APA OFSET BASIMEVİ FAAL 470 498
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.01.1965
  • i i«iji•ifiHtllti'H:Xi Alman astrologlarının j iddiasına göre:rr İDE "ACAK MUNIH,ÖZEL MAN,bu yıl ayağımızı sıkı tutmağa bakalım!Şom ağızlı Alman Astrolog veya Kozmologlannın,yâni 20.asrın modern münec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1965
  • Camiden para çalan bir hırsız yakalandı BURSA,ÖZEL Mustafakemalpaşa İlçesinden olan Mehmet Kılıç,dün gece teravih namazını kılmak üzere girdiği Orhan Camiinde bulunan yardım kumbarasını cemaat çıktıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1965
  • ZAMANINDA ÎŞ YAPMANIN MÜKÂFATINI GÖRDÜ:Bandırma'da,Paşabayırı Mahallesi,Tuncer Sokak 25 numarada oturan vay Vahit Ulusoy,geçen ay çok isabetli bir iş yaptı,ötedenberi bir buzdolabı almak niyetindeydi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1965
  • Yetimhaneye gitmesini istemediği kızını boğarak öldürdü FRANKFURT,A.P.24 yaşında Ursula Kablau adında genç bir kadın,yedi yaşındaki kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etmiştir.Çocuğun cesedi,oturduklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1965
  • Fareler çeyizini yiyince bir kadın intihar etti SİVAS,ÖZEL İlimiz Alibaba mahallesinde oturan 47 yaşındaki 6 çocuk annesi Meliha Bilgin adında bir kadın,27 yıllık çeyizini farelerin yemesine üzülerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1965
  • Bir imam,turizme ilgi gösterilmesini istedi KONYA,AA.Tarihi eserleri ile ün yapan Ereğli ilçesinin İvriz köyü İmamı Rasim Durmaz,köy camiinde verdiği vaazda.«Turizme gerekli önem)verip turistlere ilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1965
  • Tütüncülük Bankası A.Ş.Genel Müdürlüsünden:Bankamız Şubelerinde istihdam edilmek üzere tecrübeli Müdür ve Muhasebecilere ihtiyaç vardır.Taliplerin en geç 15 gün zarfında,şahsen veya mektupla izmir'dek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1965
  • HER KAPASİTEDE TÖPLÜ VEYA KURŞUN PLAKALI,STATİONER VE TRUCKSİONER AKÜMÜLATÖR,SİPARİŞ ÜZERİNE İMAL EDİLMEKTEDİR.İHTİYACI OLAN RESMİ VE HUSUSİ SEKTÖR SANAYİCİLERİNE DUYURULUR.KARTAL-İSTANBUL P.K.S REKLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1965
  • Merak ve Meraklılar l%AZAR günü hava yağışlı idi.Evden çıkmak istemedim,fakat J^her Pazfcr bizim kanarya meraklılarının Spor ve Sergi Sarayının yanındaki lokalde toplanarak yaptıkları kuş müzaye-desin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1965
  • YARIM HAVA HASIL OLACAK?HAZIftLIYAN:aÜ fSİM Isınma devam ediyor.Avrupa'dan sarkan kötü hava ayırımları ile Akdeniz'den gelen kötü hava ayırımları yurdumuzun kuzey ve güney bölgelerini etkiliyor.Trakya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1965
  • Taş devrini yaşıyan güler yüzlü kabile kedi yiyor Avustralya'da beyazların yaşamasına imkân olmayan yerde bulunan kabilenin insanları çok cesur SYDNEY,AA.Merkezî Avusturalya'da taş devrini yaşayan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.01.1965
  • Paris,gazetelere ilân vererek güzel Alman kızları arıyor urrevusu,kızlarının isti Alman kızları,güzelliklerinden başka,disiplinli ve çalışkan oldukları için tercih ediliyor MÜNİH,Mustafa Ekrem AYDIN'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.01.1965
  • sahne:arklar* SEVC3İUÎ COŞTUM.HAN4GÎ RuZöÂ^ ATT| SEtsı' BuRA • AJ.TEK32AR.GEN l_ESTı A SENİ AH MAT O GEÇMİŞ GÜNuERİ yENİOEN VASAVAK l TDR.u HATIRLA-İPOMÂRttSt^^i:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1965
  • BU İKİSİMDEM HESZ-KAN6/0'fZ/Slf SEÇMSK TA/A&-«OK? rA mem 5ffN?W UJSâ BunDBD/8-U/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1965
  • MmümmEM $*&Mk&ük!j& H İR IH.IH AşJ LUTFEM YAVAŞ r^l İLÜrFEAJ VA\A^1 t-ürpBN »av4ş.J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1965
  • T0M fi î K SİNMDİ TEl_EvıZ.VöNlU ÜCIP' ^OAABİK VE ÇE-TESİNİN BANA KAR-Şİ NE KO^PupuAR,HAZ-lRJ-ADiKl—ARjNJl İSUfiMJŞU Gr/'ttt/aa.ka_USA DÖKE-TOfABİKi!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1965
  • ÂLLAMUK Ali BEY EvOH B"'K SÛteÜ Şİ5E BİR-İKMlŞ.BAkvai,A lACME EDİP PARASINI mı ı t-1 GORMEDlMıZ BĞ-VIAaZ ŞİŞELERİN ÜZER.İNDB" FU.KASt lAOe eDruMEZ:Di-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1965
  • of a Safim Ilınacak 1 Gemilerimizin ihtiyacı olan muhtelit pins 28 ton boya kapalı zarfla teklit alma suretiyle satın alınacaktır.2 Bu işe ait idarî ve fennî şartnameler 25,lira mukabilinde teşekkülüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1965
  • İLÂN ANTALYA PAMUKLU DOKUMA SANAYİİ T.Â.Ş.1 Tip dışı mamullerle,pamuk telefi ve hurdalarımızın 18/1/1965 Pazartesi günü saat 10.00'da açık arttırma ile satışı yapılacaktır.2 %Teminat evvelden fabrikam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1965
  • İNŞAAT İLANI T.C.ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Kapan zarf usulü ile eksiltmeye konan iş.Aşağıda isim ve ilk keşif bedeli yazılı hizmet binası tadilat inşaatıdırisim ve mahalli ilk keşif bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1965
  • SOLDAN SAĞA:1 Bir çeşit dert;Tersi bir renk.2 özür dileme;E«kl Türklerde kral.3 Kur'ânı baston aşağıya okumak:Bir nota.4 Ayı evi;Tekrarlana tekrarlana usanç veren söz.5 Kraterden çıkar;Hindll kadınlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1965
  • £K OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir karar veriniz,sürüncemedeki işi kesip atınız.Uzaması aleyhiniz* tf&°aKOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Hiç hesapta olmayan bir durum karcısında çok iyi davranacaksın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1965
  • İSTANBUL Orta Dalga 428 metre 6.27 6.30 7.30 7.45 7.55 8.00 8.15 8.20 8.40 9.00 9.15 9.30 9.50 10.10 10.30 10.35 10.55 11.25 11.40 12.00 12.20 12.35 12.40 13.00 13.30 14.00 14.15 14.30 15.00 16.50 16.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1965
  • Hikâye demekle belki de haklısınız bütün bunlara.çünkü olayların çelişmesi insanda cidden hikâye tesiri uyandırıyor.sonra ben de derdimi derli,toplu anlatmağa muvaffak olamıyorum bir türlü.En küçük te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1965
  • ABONE TARİFESİ Yıllık:75 TL 6 Aylık:40 TL 3 Aylık:22 TL.Yabancı memleketler lcin âdi potta ile bu ücretlerin bir misil alınır Uçak postası İçin tarife kullanılacak pulun değerine «öre değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1965
  • İLAN TARİFESİ A 2,3,4,5 İnci sayfalarda santimi 45 TL Pazar günleri santimi 50 TL A 6,7 nd sayfalarda santimi 40 TL Pazar günleri santimi 45 TL Birinci sayfada baslık 350 TL.A Düğün,Nisan,Nikâh,Vefat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1965
  • Sahibi Milliyet Gazetecilik A.5.adına ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü ABDI İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür:ADNAN TAHIR Spor kısmından Mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.01.1965
  • Hicri SALI Rumi 1384 12 1380 Ramazan OCAK Aralık f 1965 30 VAKİ T VASATÎ EZANÎ 7.23 12.22 14.48 17.01 18.39 5.35 2.22 7.22 9.47 12.00 1.37 12.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.01.1965
  • Üniversitelerimizin,çözülmesi,uzun vadeli ciddî tedbirler alınmasını gerektiren ana problemi,bâzı fakültelerde yoğunluğu gün geçtikçe artan öğrenci kalabalığıdır.VE SORUNLARI Prof.Dr.YAVUZ ABADAN IYIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1965
  • hicaba güneş UMUMÎ NAKLİYAT A.Ş.TELEFON DEĞİŞİKLİĞİ BUGÜNDEN itibaren telefon numaramızın olarak değiştiğini sayın müşterilerimize bildiririz.REKJLAMCIIJK 66 479 i|
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1965
  • SATILIK EMLÂK EMİRGAN Boyaçıköy Yunusağa No.13 de 70.000'e 520 m2 bahçeli 12 odalı ev KELEPİR Taksimde 55.000 iradlı mağazalı apartman 300.000 Beyoğlu Ağacami İstiklâl Cad.153/1 Kemal SATILIK dükkânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1965
  • istanbul Sular teresinden Tebliğ olımr Saraçhane meydanındaki geçit inşaatı dolayısıyle İstanbul cihetinde Fatih'ten Sultanahmet'e kadar olan bölgeyi besleyen ana şebeke borusunun Saraçhane'ye tesadüf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1965
  • TURYAĞ ANONİM ŞİRKETİ TELEFON DEĞİŞİKLİĞİ 12.1.1965 tarihinden itibaren telefon numaramızın MÜDÜRİYET 27 64 12 SERVİSLER 27 64 10 olarak değişeceğini sayın müşterilerimize bildiririz.MİLLİYET 48i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1965
  • İLÂN Siimeıtank Malatya Pamuklu Sanayii Müessesesinden Satış İlânı 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı mallar 20.1.1965 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15 de Müessesemizde pazarlıkla satılacaktır.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.01.1965
  • Hazırlayan:Prof.Dr.Abdülkadir KARAHAN ONUNU)HADİS mtnsmsıasmm*wm*mwmaı 'İSİNİN,KENDİNİ İLGİLENDİRMEYENİ TERKETMESİ,İYİ MÜSLÜMAN OLDUĞUNDANDIR TİRMİZÎ,îbn-i Mâce,Ahmed bin Hanbel ve daha bir çok tanınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.01.1965
  • Çağımızın örnek bir virtüözü.BÜLENT TARCAN JULİUS Katchen'in piyanistlik kudretini,artistlik seviyesini şu veya bu standard'a göre tartışmak sanırım ki lüzumsuz.Her istediğini çalabilen,enterpretasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1965
  • lDIl BAHÇEKAPJ)Bugünden itibaren telefon numaramızın 2750OO olarak değiştiğini sayın dost ve müşterilerimize bildiririz.ATALAR MÜESSESATI T.A.Ş.FAAL 459 486 Lİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1965
  • îdaremiz kablo gemisine refakat etmek üzere arıza zuhur ettikçe muteber olmak kaydiyle)bir sene müddet için gündelik hesabiyle:A)1 ADET BÜYÜK RÖMORKÖR B)1 ADET KÜÇÜK RÖMORKÖR,VE C)1 ADET SANDAL KİRALA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1965
  • BU AKSAMDAN İTİBAREN nfcııiM^İMBabjl SİNEMASINDA Renkli Sinemaskop 1963 KAN FESTİVALİNDE birinciliği kazanan muhteşem film LEHİ9 Artistleri!BURT LANCASTER CLAUDİA CARDİNALE ALAİN DELON V Bu filme mahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1965
  • Gençlerin sevgilisi:İstanbul'da 8 günde altı konser verdi,her gece 45 dakika şarkı söyledi k 1R9HİHH j|ijf(tt Stjji.Hm t $5 1 PEPE Elektrobas gitarist.18 yaşında,İtalyan.V EL GİT Harmonium piyanist.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1965
  • lUfe» ps^AETEsÂKYÖt Ankara Sanat Topluluğunun oyuncuları ünsüz,fakat güçlü sanatçılar.Yüzüncü temsilini idrak edan «Sultan Gelin» in kazandığı başarı vesilesiyle yazar ve oyunculara kıymetli birer arm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1965
  • EI^B^p BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 3S :Kötü Adamlar A.Ladd E.Borgnlne R.i.EMEK Tel:44 84 39)Batı Yakasının Hikâyesi N.Wood R.Beymer R.î.İNCİ Tel:48 45 95)Bitirim Fatma F.Girlk T Gürsu.KONAK Tel:48 26 06)K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1965
  • istanbul II Radyosunda Adamo için özel program İstanbul İl Radyosu,Adamo*nun,şehrimizde verdiği konserlerden derlenmiş özel bir program hazırlamıştır.Ünlü şarkıcıyı dinlemek imkânını bulamayanlar için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1965
  • Adamo giderken müjdeledi:«Tombe La Neige'i Türkçe okuyacağım» Dün Belçika'ya hareket eden Salvatore Adamo «İstanbul» ile ilgili bir şarkı yazacağını açıklamıştır.Brüksel'de Jacques Brel ile müşterek b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.01.1965
  • KONSERDEN KISA NOTLAR O Adamo,ilk konserinden sonra dinleyicilerden copunun orta yaşlılar olmasına hayret etti:«Ben kendimi jençliğin şarkıcısı zannederdim.Halbuki konserimde orta yaşlılar ile yaşı ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • VİETNAM'DA PROTESTO GREVLERİ BAŞLADI Merkezi Vietnam'ın belli başlı birçok şehirle' rinde ticaret,ulaştırma ve kamu hizmetleri sektörleri ile okullar ve üniversitelerde dün grev başlamıştır.Grevlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • âBDf kâr iddiasını yalanSadı Birleşik Amerika'nın,Dünya Teşkilâtından yılda 400 milyon lira kâr sağladığı yolundaki Sovyet iddiası,Amerikan yetkilileri tarafından yalan lanmıştır.Resmî kaynaklar,Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • HİNDİSTANDA AÇLIK.6,5 milyon nüfuslu Kalküta'da dara düşen büyük halk toplulukları,yiyecek vesikası almak için devlet dairelerini muhasaraya koyulmuşlardır.Sık sık karışıklıklara sahne olan bu şehirde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • MASUME ve SIRRI SlPAHtLER'ln 11.1.1965 tarihinde bir oğulları dünyaya geldi.Akraba ve dostlarına müjdelerler.MİLLİYET 490
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • Doğum ve Teşekkür Eşimin güç doğumunda değerli bilgi ve şefkat ile bize CAN ODABAŞ'ı kazandıran Samatya İsçi Sigortaları Hastahanesi Nisaiye Asistanı Dr.Süeyda Odabaş'a minnet ve şükranlarımı araederi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • VEFAT Kıymetli oğlumuz ve sevgili kardeşimiz İbrahim Hicrî Dündar muzdarip bulunduğu hastalıktan kurtulamıyarak 10.1.1965 Pazar gecesi Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Naası.bugün Merkezefendi Camiinde kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • VEFAT Bayan Sultana De Marchi Niça)vefat etmiştir.Cenazesi 14 Ocak 1965 Perşembe günü saat 13'te Taksim Aya Triada Rum Kilisesinde icra olunacaktır.Sayın dost ve akrabalara duyurulur.Esi:Marcello de M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • TEŞEKKÜR Sevgili babamız,muhterem büyüğümüz,kıymetli esim Burhanettin Hanibu'nun Kocamustafapasalı Burhan Beyin)10 1.1965 Pazar günkü cenaze merasimine bizzat zahmet edip gelerek,tel ve çiçek gönderer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Möd9lrlfçği!nden Trafik işaret levhalarının montajı için 100.000 Ad.civata ve somun 2490 sayılı kanunun 51.maddesi gereğince açık eksiltme usulü ile satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • İLÂN Çanakkale Kızılay Ş/Ube Başkanlığından Kan Merkezimizin laboratuar tesisleri ve soğuk HAVALI KAN SAKLAMA TECRİTLİ DEPOSU YAPIMI 27.916.40 lira üze rinden eksiltmeye konulmuştur.İhale 18/OCAK/965
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • YTP,Toprak Reformu* yapılmasına taraftar YTP Genel Başkanı Ekrem Alicantoprak reformu konusunda «Toprak reformu prensibine taraftar olduğumuzu defalarca ifade ettik.Ancak hazırlanan toprak reformu tas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • Ege Çiftçiler Birliği,Reform Tasarısına karşı İZMİR,ÖZEL Toprak Reformu Kanun tasarısını Ege Çiftçiler Birliği sert bir bildiri ile protesto etmiştir.Birliğin yöneticileri,dün yaptıkları basın toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • ^Reform düzeni sarsmaz» Baştarafı Birincide «Bu tasarıyı hazırlayanlar memlekette düzenin sarsılmamasını ve memleketin sosyal yapısını dikkate almışlardır.Toprak Reformunu hazırlayanlar,ne sağdadır,ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • Türk-tş,grevler için Dünya işçilerini de yardıma çağıracak izmir,özel Türk-Iş Genel Başkanı Seyfi Demirsoy dün izmir'de verdiği bir demeçte,«Türkiyedeki grevleri Türk-Iş desteklemektedir.Eğer Türk-Iş'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • Toprak Reformu Tasarısı Mecliste t Baştarafı Birincide çiftçi ailesi ise 701 dönümün üstünde toprağı işlemektedir.Buna göre çiftçi ailelerinin yüzde 30,6 sı toprağın yüzde 4,3 ünü işlemekte,nüfusun bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • Lübnan hücuma uğrarsa,Araplar yardıma koşacak Lübnan Dışişleri Bakanı Philippe Takla'nın,Arap Hükümet Başkanları konferansından sonra verdiği demeçten anlaşıldığına göre.Lübnan,konferans üyelerine,ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • Pakistan Dışişleri Bakanı Moskova'da Pakistan Dışişleri Ba kanı Zülfikâr Ali Butto,dün Moskovaya gitmiştir.Ali Butto,Sovyet Dışişleri Bakanı Gromiko ile iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda görüşec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • Â.P.riyazi adalet sistemi istedi t Başturafı Birincide sistemleri konusunda görüşmeler yapmak üzere partilerarası bir komisyon teşkil edilmesi teklifi kararlaştırılmıştır.Grup Başkanlığı bugün partile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • Bölükbaşı,İnönü'sü!rejim istiyor Fatih MP İlçe İdare Kurulunun tertiplediği toplantıda konuşan Osman Bölükbaşı CHP ve AP'ye şiddetle çatmıştır.Memleketin âtisinden endişeli olduğunu ifade eden Bölükba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • Tütün kaçakçılariyle polis bir saat çarpıştı GAZİANTEP,ÖZEL Nurgana köyünde önceki Rece polislerle tütün kaçakçıları arasında bir saat süren silâhlı bir çatışma olmuştur.Köye İhbar üzerine baskın yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • Cami önündeki alacak kavgası cinayetle bitti MANİSA,ÖZEL Teravih namazından sonra cami önünde kavga eden 3 kimiden biri bı* çakla öldürülmüştür,önceki gece Akhisar'ın Mecidiye köyünde İdris ve Yasar B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • TELEFON NUMARALARININ 16 Ocak 1965'ten itibaren SANTRAL olarak değişeceğini sayın okurlarımıza duyururuz.MİLLİYET:514
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • fepnez Cevheri Safın Alınacaktır Türkiye Demir ve Çelik şIetmeW Genel Müdürlüğünden KARABÜK 1965 yılı ihtiyacı için Genel Müdürlüğümüzce 27500 ton manganez cevheri satın alınacaktır.Bu işe ait şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • 17 yaşındaki bir balıkçı gece sine-i mada cinayet işledi Baştarafı Birincide E i şi de yaralanmıştır.Okuma yazma bilmediğini E söyleyen Zeyto,olayı şöyle anlat-mıştır:e Sinemada oturuyordum.î Yanımda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • ÖZEL SEKTÖR Baştarajı Birincide «Plânın uygulanmasında Anayasa* mızda ifadesini bulan karma ekonominin kurallarına uyarak halen olduğu gibi bundan sonra da özel sektöre ve kamu sektörüne gerekli önemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • Postane soyguncuları şehrimizde aranıyor Bilecikteki postane soygununu yaptığı sanılan Metin adında bir sabıkalı cehrimizde de aranmaktadırönceki gün Bursa'da yaptığı incelemelerde olayın failinin Met
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • Doktorlar H.Âli Demiri protesto etti Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Doçent Doktor Rüknettin Tözüm,Senato.Millet Meclisi,YTP başkanlıklarına ve Sa^lı Sosyal Yardım Bakanlığına gönderdiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • BİR HASTÂHANE AÇILAMIYOR Baştarafı Birincide ^gililer bu hâli sefalet» olarak vasıflandırmışlardır.Profesör Cihat Gürson,Fakülte ile Belediye arasındaki anlaşmazlık yüzünden 210 yataklı Cerrahpaşa pav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • Geçen yıl 364 milyon lira zarar eden Devlet Demiryollarının basma İsmail Erian getirildi ANKARA,ÖZEL Ulaştırma Bakanlığı bütçesi roportörlerinden ismet Sezgin ve Şevki Aysan'ın hazırladıkları raporda,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • ALMANYADAK DOSTLARINIZA GÖTÜREBİLE-CEĞİNİZ EN MAKBUL HEDİYE TURİSTİK E-JA KOLONYASIDİR Avrupadaki dostlarınıza Türkiyeyi tanıtır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • 71 Eleman Aranıyor Yeni açılacak turistik lokal için lisan bilen bay ve bayan geno servis personeli aranıyor.Referansları ile birlikte her gün saat 15-18 arası müracaat edilmesi.Adr:Cumhuriyet Cad.No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • 7.C.Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden KEBAN BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALI İNŞAATI Fırat nehri üzerinde Elazığ şehrinin 45 Km.batısında Keban kasabası civarınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • İLK ÇEKİLİŞTE DAİRESİ HER BİRİ 40 000 TL.DEĞERİNDE ve ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ CEMAN 385.LİRALIK İKRAMİYELER SON PARA YATIRMA 20 OCAK ÇEKİLİŞ 6 NİSAN 1965 YILINDA ıııl TUTARINDA İKRAMİYELER MHSaEmV i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.01.1965
  • KEBAN'IN TEMELİ t Baştaraf'i Birincide BJ 22/27 Haziran 1964 de Irak he-yeti ile,5/14 Haziran 1964 de Suriye heyetiyle Ankarada toplantılar yapılmış,Keban projesi ve Mansap projeleri,faydalan ve sulam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.01.1965
  • ^YILDIZLAR KONUŞUYOR Portekiz milli maçı için seçilen 16 futbolcunun,bu mevsimdeki gayretleri hakkında bir fikir vermek amaa ile,MlLLİYET'ten aldıkları yıldızların bir blânçosımu sunuyoruz.VAROL:Lig*d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1965
  • TÜRKİYE KUPASINDA 3.TUR MAÇLARI I Bu hafta Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul,Ankara ve İzmir'de Türkiye Kupası üçüncü tur eleme malları oynanacaktır.Cumartesi günü Mithatpasa Stadında Istanbulspor Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1965
  • 13 MAÇI BİLEN YOK ANKARA,ÖZEL Spor-Toto'nım 22.haftasına ait ille değerlendirme dün sona ermiş;ve 13 maçı bilen olmamıştır.Diğer derecelere alt miktarlar şöyledir:12 bilen 2 kişi 11 bilen 82 kişi 10 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1965
  • milliyet spor-toto servisi sunar MAC Sıra No:KARŞILAŞACAK TAKIMLAR 4 Numarab takım ^31 Numarab takım İki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları Numarab takımın so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1965
  • il millî l t g PUAN CETVELÎ Takımlar O G B M A Y P Kp İd.Yurdu 15 10 B.Spor 15 8 Karşıyaka 15 8 Bursaspor 15 6 K.Gümrük 15 8 Ülküspor 15 7 Vefa 15 7 Sarıyer 15 5 K.Paşa 15 5 Altındağ 15 7 Petrolspor 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1965
  • İSTANBUL MAHALLÎ LİG PUAN CETVELİ Takımlar OGBMAtPKp Galata 7 5 2 0 10 0 12 2 Taksim 752093 12 2 Adalet 73316495 Davutpasa 73136577 Süleyma.72326877 Eyüp 72 23 9 11 6 8 Hasköy 8 2 1 5 7 12 5 11 Anadol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1965
  • Balkan Kupası için temaslar başlıyor Futbol Federasyonu,yeni hazırla Ban Balkan Kupası tasarısını Bulgaristan.Romanya.Yugoslavya ve Arnavutluk'* gönderecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1965
  • OSCAR HOLD İZAHAT VERDİ Fenerbahçe tdare Heyeti dün Recr uzun süren bir toplantı yapmış ve Antrenör Oscar Hold'dan Toto maçlarında elde edilen kötü neticeler İle çıkan tertipler hakkında izahat almışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1965
  • TAYYAR YALAZ KUPASI BİTTİ Tayyar Yalaz Kupası Greko-Ro men güreşleri dün gece sona ermiştir.15 bölgeye mensup 72 güreşçinin katıldığı müsabakalarda birinci ve ikinci olan güreşçiler şunlardır:52 KÎLO:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1965
  • H.Yeten kızgın:"Feneri Beşiktaş Kulübü Başkanına göre,Sarı-Lâcivertliler hem totocuları yanıltmışlar,hem de Beşiktaş'ın şampiyonluğuna mâni olmuşlar BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Hakkı Yeten.«Türkiye Ligini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1965
  • MİLLÎ TAKIM DÜN GECE KAMPA GIRDÎ Millî takım adayları Portekiz maçı için dün akşam Yeniköyde kampa alınmışlardır.Kadro ilk hazırlık maçını Çarşamba günü Ali Sami Yen Stadında Galatasaray genç takımı i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.01.1965
  • Türkiye için hazırlanan Portekiz Millî Takına Antrenörü Otto Gloria iddialı:Millî Takımımız 16 kişilik kadro ile dun gece Yeşilköy'de kampa girdi Merkez Ceza Heyetine verilen A.Ihsan'ın yerine Beşikta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor