Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.01.1964
  • YORGACİS,Rus Elçisiyle görüşme yaptı Kıbrıs idarecilerinin Rusya'dan silâh yardımı istedikleri ileri sürülüyor.ÖMER SAMİ COŞAR,LEFKOŞAdan bildiriyor KIBRIS'ta Makarios idaresi ile Sovyet Büyükelçiliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1964
  • Amerika fezaya altın kaplı peyk fırlattı.Ruslar da tek roketle iki peyk attılar DIS HABERLER Birleşik Amerika ilim adamları dün Cr.pe Kennedy üssünden altın ve gümii» kaplı «Ranger 6» adındaki sun'i p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1964
  • Yakalanan sanıklar soldan sıra ile)Refik Can,Fahrettin Soysal,Mehmet Demirci,Hüseyin EminoğJu ve Mehmet Kotioglu nezarette görülüyorlar.Baz morfin kaçır bir şebeke yakalandı Yakalanan sanıklar arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1964
  • TüB.Ki ,İSfrtfMNİ TUftK-I*.1 hPflıu İfeSMİifeS i^_1-i-1-iHiır'-ı'rniı'ı ıııı.I.ı.lli ^miV'-J vfl İif':^il'ainytfTiVrifa iı" iı r'-i ı n w.^İ,V.J i;y.yo 'Z-J-Z-'^ft.¦tf'-'&fö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1964
  • S8S?»ae Mersine ve tersine Almanya'da ve öteki Avrupa memleketlerinde bazı ilâçlar insan sağlığına aykırı görülerek yasak edilmiştir.Bu ilâçların bizim piyasada da bulunması ihtimaline karsı Sağlık Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1964
  • PLÂKALARI SÖKÜLDÜ Trafik Şubesi Müdürü Şükrü Balcıekiplerin dün şehrimizde yaptıkları kontrollarda yaya kaldırımında ve yol kenarında usulsüz olarak park eden 50 den fazla vasıtanın plâkasını söktükle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1964
  • Güney Vietnam'da yeni bir ihtilâl oldu Cunta'ya muhalif olan subayların yaptığı ihtilâlde can kaybı olmadı.Yeni hükümetin lideri Amerikan taraftarı SAYGON,AJANSLAR VİETNAM'da Korkunç Yengenin diktatör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1964
  • ERSÜ ve TUNAYA DÜN,YÜCESOY'A CEVAP VERDİ ANKARA.ÖZEL Cumhuriyet Senatosunun dünkü birleşiminde gündem dışı konuşan Tabiî Scratör Vehbi Ersü,AP Konya Milletvekili Sait Sina Yücesov'u «Milletin mazisine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1964
  • A.P.LILEB TABIM BAKANINI YUHALADI Bakanın,Adnan Akarca'dan tütün müstahsilinin istismarcısı olarak bahsetmesi gürültü yarattı.Â.P.'liler oturumu terkettiler A.P.Grubu,Siyasî Partiler Kanununun görüşme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1964
  • DURUM ^y.ru:ğ 1 Çözülen meselenin yarattığı mesele LONDRA Konjeransında bir karışhk ilerleme kaydedilemezken,İngiltere'nin Adadaki asayişi esasen güçlükle muhafazaya çalışan birliklerine başka bölgele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1964
  • Sıkı Yönelimin Yetkileri Genişliyor ANKARA.NİLÜFER YALÇIN bildiriyor Millî Savunma Bakanlığının hazırladığı yeni Sıkı Yönetim Kanun tasarısında.Sıkı Yönetim tedbirlerine aykırı hareket edenlerin cezal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1964
  • BİR PTT VEZNEDARI 25 BİN LİRA İLE KAYBOLDU PTT basveznedarı Osman Sevimli zimmetine eeciıdigi onbinlerce liralık pul ve para ile önceki gün kaybolmuştu.Yapılan ilk sayımda noksanın 25.000 lira olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1964
  • Beykoz'da Tekel Deposu,Belediye Tahsil Şubesi ve Kaymakam lojmanı yandı Beykoz Kaymakamının lojmanı ve aynı binadaki Belediye Tahsil ve Tahakkuk Şubeleri ile Tekel Satış Deposu dün aksam çıkan bir yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1964
  • KONFEKSİYON Fransız Brodeli Çamaşır Kreasyonlarını İFTİHARLA TAKDİM EDER İmalât ve toptan satı;yeri Marpueçular,Nasır/aileler Han 48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1964
  • İnönü,"Ümitli gelişmeler var.dedi Ankara'da,Kıbrıs'a asker gönderecek devletlerin Elçileri ile görüşmeler yapıldı.ANKARA,ÖZEL BAŞBAKANLIKTA dün Kıbrıs konusu ile ilgili olarak Başbakan İsmet İnönü,Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1964
  • DONDU BÖYLE OLDU Oıı gün önce donan Eğridir gölünün sathı.Eğridirliler ve etraftan gelenler için bir eğlence ve festival yeri olmuştur.520 metrekarelik gölün sathı tamamen donmuştur.Donma olayına en f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.01.1964
  • KIBRIS'A GÖNDERİLECEK NATO KUVVETLERİNİN İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI TESBİTİ KIBRIS'TAKİ RUS ELCİSİ KIBRIS İÇİŞLERİ BAKANI YORGA-CİS'LE UZUN BİR SÜRE GÖRÜŞTÜ VE AÇIKLAMA YAPILMADI.SÖYLENTİLERE GÖRE YORGÂC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.01.1964
  • Nüfus plânlaması mı?Kürtaj Kanunu mu?MİLLET Meclisi gündeminde bir kanun tasarısı var.Adı:Nüfus Plânlaması.Sıra numarası:388.Kanunun gerekçesinde şu satırlar okunuyor:«Biz,nüfus plânlamasını,nüfus art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1964
  • ¦K l Üsküdar,İhsâniye Konaklar sokak ¦STANBU I diye IV Mülkiye f STANBUL Bele-Meclisinde Komisyonunun raporları okunuyordu.Mülkiye Komisyonunun görevlerinden biri yeni kurulan mahallelerdekj sokaklara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1964
  • Subay ve memurlara Peşin vermeden Pardesü Trençkot lınperteks caket Pantalon Elbise Bayan Trençkotu Manto Çoban gömlek Vs.Vs.Vs.ERTÜRK GİYİM EVİ Bahçekapı No 32.Tel:22 21 25 IİIMIM I IH IMIlll.IHI IMH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1964
  • BETON DEMİRİ DEMİR KERESTE TİCARET A.Ş.Galata Tünel Cad.Transtürk Han Tel:49 11 41 Telgraf:DEMKERLIM REKLAMCILIK:341 T4I3 »WW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1964
  • i Fındıkta asili i çâre:İlerisi i için tedbir j almak U ER yıl olduğu j gibi.bu yıl da fındık konusu içinden j çıkılmaz bir duruma I gelmiştir.Bir yandan j dıştaki bâzı büyük alıcıların temsilcileri-n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1964
  • Fındıkta Ticaret Bakanlığında yarın yapılacak olan toplantıda kesin bir karara Yarılacak TİCARET Bakanlığı fındık konusu İle İlgili kuruluşların temsilcilerini toolantvya çağırmıştır.Top lantı varın s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1964
  • m)Yeni ithâl rejiminin özellikleri nelerdir YKSl «halat rejimi,dün de belirttiğimiz srib:ilk elde sanayici ihtiyaçlarının karşılanabilmesi maksadını ditmektedir.Rejimde bu alanda getirilen yenilikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1964
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı FLORENCE NIGHTINGALE YÜKİEK HEMŞİRE OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Amerika'ya Hemşirelik Eğitim ve Pratiğinde Üniversite tahsili yapmak üzere mezun hemşireler gönderilecektir.Dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1964
  • ROZET MÜSABAKASI 1.müsabakada netice alınamadığından ikinci müsabaka açılmıştır.1 Rozette 1911 tarihi bulunacak.2 İsim ve harf bulunmıyacak.3 Kompozisyon 210X297 kâğıda 1/1 ve serbest çizilecek.4 Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1964
  • Emniyetli bir yatırım Kazançtı bir yatırım Ayrıca Ikramiyeli ve isabet ihtimali fazla bir yatırım Tifdruk Matbaacılık Sanayii Anonim Şirketinin 9 faizli ve yılda 300.000 lira ıkramiyeli Yapı ve Kredi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1964
  • İşcan,pazarcıların hilelerinin önleneceğini söyledi Belediye Başkanı Hasim îscan «Pazar yerlpri.vatandaşa ciiriiU mal salıları ve tartı lülelerinin yapıldığı yer rhınıımındaıı çıkarılacaktır» demiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1964
  • BU YILKI FİTRE MİKTARLARI AÇIKLANDI Diyanet İsleri Reisi:iği bu yilk re» miktarlarını bildirmiştirdereceleri söyled lı Cinsi Flıı az Kr.Orta 1 Ki.Buğday 1.53 Ub Arpa 2.10 'l.Tl Ç.Üzüm 10.80 11.10 Re/a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1964
  • PAKLAYAN SOBADAN YANAN ÇOCUK ÖLDÜ Şişli Gültepe'de önceki,gün soba parlamasından 20 aylık bir çocuk ölmüş,iki kişi afeu surette yaralanmıştır.Olay.40 yaşındaki işçi Ali Aynen'in 19 numaralı evinde cer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1964
  • PLAKA DEĞİŞİMİNİ ÖZEL BİR BÜRO YAPACAK Trafik Müdürlüğü,vasıtalarının plâkalarını değiştiren valandaslara kolayl.K olmak üzere Spor ve Sergi Sarayında özel bir büro kurmuştur.Bugün faaliyete geçecek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.01.1964
  • Gerçekten mücadele edilecekse o HOHOHOHOOOO İsmet Paşaya bakm neler söylemiş C.H.P.grupunda:Bu böyle devam edemez.Memleketin her tarafı sosyal sefaletle kaynayıp gitmektedir.Yabancı u/manlar iki yılda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.01.1964
  • gvu/^w^j |İ*V?m Ö ZAS3AS ZİRAAT BANKASI W r LİRALIK BÜYÜK YÜZÜNCÜ YIL.mm5 r_Ks.S asa* TALİHLİLERİNİ SfcAS TAKDİMİ EDER APARTMAN DAİRESİ KAZANANLAR Adapazarı Bahçekapl Bartın Beyşehir Çankaya Itm'tt De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1964
  • mm Telefon:222631 BORNOVALİ BATTANİYELERİ İLANCILIK:8059 1397
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1964
  • İstanbul Ticaret Odasından 12 nci kota tahsisli mallar listesinden ithalât yapmak isteyen sanayicilerimizin 18 Şubat 1964 akşamına kadar taleplerini Sanayi Şubemize tevdi etmeleri rica olunur.BASEN' 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1964
  • Istanbul 12 nci İcra Memurluğundan 960/704 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen 190.000 lira muhammen kıymetli lngili2 malı 1NTERTYPE marka 27635 numaralı bir adet çalışır vaziyett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1964
  • İtalya'da seks partileri düzenleyenler mahkûm oldu BRESCIA,italya)AA Seks partileri düzenleyip,gençlerin ahlâkını bozan ve erkekleri fusha te.v vik eden 16 kişi duruşmaları sonunda iki vıla kadar hapi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1964
  • 90 yaşındaki Mardiros karısını boşamak için 14 bin lira harcadı Karısını boşamak için 14 bin Ura harcadığını sövleven 90 yaşındaki Mardiros Mardosvan.dün 16.Aslive Hukuk Mahkemesinin boşanma kararını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1964
  • Bir baba,ölecek olan oğluna böbreğini verdi OKLAHAMA.A P.42 yaşındaki bir baba dün böbreklerinden birisini 14 yaşındaki oğluna vermiştir.Amelivatla babanın böbreklerinden birisini okluna nakledildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1964
  • YARIN HAVA HASIL OLACAK?Yurdumuz batıdan giren kötü hava ayırımları,cephelerin etkisi altında bulunmaktadır.Bu duruma gore:Ege,batı Akdeniz bölgelerimU genel olarak çok bulutlu ve sağanak şeklinde yağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1964
  • SON VAZIYET GAZETELERDE Kıbrıs'tan,Atina'dan.Londra'dan gelen ha.j berlerde bizi düşündürecek hayli mühim safhaların nıev-eiıdiyetini görüyoruz.Bastırılamıyacak kadar açık bir barb ğ E kokusu var.Ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.01.1964
  • Bâzı cücelerin hormon tedavisiyle norma)boya erişmeleri mümkündür.İşte 10 yaşındaki Kathy Dix de bu cücelerden biridir.Bu kızın boyu iki yıl önce 90 santimdi.Şimdi ise 1 metre 5 santim.Resimde.Kathy D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.01.1964
  • EfiAKIK ROÖStNS ATI-ASIN fCURTUl_MAK WN SON ŞAN-S/M/Z.BU P"V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1964
  • JOSE SAUNAS» ROD REED CISCO ZAYF v« OB ŞıŞ/vsANJ VK BRAVO.MEXJ&K.Bu SOZUCRIN.US MBSgUEYi MAUUETTtN.r^ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1964
  • ALLAH UK ALİ BEY y BAHÇtyi TE£ArZX.eAAEK faydasız;r^x sâr durn»u\C3An yarca*.cjktiRiyor r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1964
  • Hicri 1313 Ram»-Mit U VAKİT GUnes öâle İkindi Ak«am Y»t»ı Imsik CUMA 31 OCAK 1964 VASATI 7.11 12.27 15.06 17.23 18.57 0.27 Rumi 137* Ocak 18 EZANİ 1.49 7.05 44 12.00 1.34 12.05
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1964
  • i Milliyet Gazetecilik A.S.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDI İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kı*mından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1964
  • tLAN TARİFESİ ABONE 2,3,4,9 ine)tayfalardı!«actlml 40 TL.TARÎFESİ 6.od sayfalarda eantiml 39 TL 800 TL.Yıllık;79 TL 3 Aylık:23 TL.0 Avhk:40 TL OUJtUn,Nisan.Vefat va Teşekkür İlanları 9 santime »0 TL.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1964
  • SOLDAN SAĞA:1 İstanbul'un fethiyle camie çevrilen yedi kiliseden bir tanesi;Baba.2 Asya'da bir devlet;Tanrının adını anarak edilen dua.3 Ele Geçirmek.4 Eski dil)3 Satın alınacak yaptırılacak bir sey i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1964
  • £K OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocakı Neye sinirlendiğinizi farketmeden parlayıveriyorsunuz.Günlük hayatınız fazla monotonı?h KOVA BURCU 21 Ocak 19 Subatl Yüzünüzü KÜldUrecek bir hâdise var.Bugün baslıyab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1964
  • ymm ISTANBUL RADYOSU ha Dal?a 428 metre Kısa baber 7.35 8.00 8.15 8.30 V.00 9.20 9.30 10.00 12.00 12.20 12.40 13.00 Sax Ka-13.20 13.30 13.45 14.00 15.00 17.00 17.13 17.23 17.24 17.30 18.00 19.00 19.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1964
  • my LK'ÂNI KERÎMİN TÜRKÇE MEAI.İ ÂLİSİ I E OT VE TEFSİRİ:Emekli Diyanet İşleri Başkanı E l\Hacı Ömer Nasulıi SİLMEN dog.1884)din-9 sel eserleri ve çevirileriyle tanınmış,Arapça ve Farsçaya hakkıyle vâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1964
  • Büyük Tarihî Roman RAGIP ŞEVKİ YEŞİM BÎ3 Manyaslı Murat,Bekir efendinin iki günlük saraydan uzak kalışının bir bahane olduğunu hissetmişti.Aranan kendisi idi.Beklenen de kendisi.Hafize Sultanın düpe d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.01.1964
  • BKfl w&&m ANLATIYOR Çeviren:ADNAN TAHÎR «Azizlerin Azizi geçiyor* diye mırıldanarak diz çökmüştü.Kendi kendini ikna için mütemadiyen tekrarlıyordu.Azizlerin Azizi geçiyor.Ulu Tanrım,onun hatırı için b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.01.1964
  • £İf*ÂTİK DİNÎ H BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ KAZASKER KANDİL K&ndil günleri ül illerin ruhuna su damıtmak sevaptır.Zeytinyağı içine batırılmış bir fitilin yanmasıyla ışık veren ve çok defa camdan yapılıp as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1964
  • İSTANBUL T E l E FON 27 ki 10 SATILIK EMLAK TOPKAPl Londra asfaltında ağır sanayi bölgesinde bol miktarda suyu ve elektriği bulunan arazi acele satılıktır.Mutavassıt kabul edilmez.21 23 37 Nihat.DİKKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1964
  • PAMURBAMI HER 1964 yılında 605.000.Ura dağıtıyor Umumî keşideler için:ValIL^ol LİRAYA 1 KUR'A NUMARASI Öğrenci tahsil bursu keşidesi için:HER 400.liraya 4 Kur'a Numarası 1964 İKRAMİYE PLANI:Mevduatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1964
  • D.B.DENİZ NAKLİYATI T.A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 82 ton muhtelif cins boya satın abnacaktır.Şartnameler şirket veznesinden bedeli mukabilinde temin edilir.Teminatı havi kapalı teklif mektuplarının 6 Şuba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1964
  • SAYIN ECZAHANE ve ITRİYAT DEPOLARI SAHİPLERİNE Mütehassıs Kimyagerler nezaretinde Yurdumuzda ilk defa Modern ve Otomatik tesislerle sabit kokulu vüksek dereceli Kolonya İmalâtına başlamış bulunuyoruz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1964
  • Türkiyede ilk defa okul araçları sergisi 55 yabancı,7 yerli firmanın istirâkile ve rekabet fiatlariyle bir ay devam edecek sergi 1 Şubat 1964 de açılıyor.Adres:Arıkan Müesseseleri Anafartalar Şan Soka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1964
  • 1 ÖĞRETMENLER BANKASI Öğretmenler Bankasının i Üniversiteyi bitirinceye kadar:TAHSİL BOYUNCA AYLIK GELİR ve ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ çekilişlerine iştirak edebilmek için son para yatırma tarihî ŞUBAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.01.1964
  • Bugün 31 Ocak 19G4 Cuma.Ramazanın onaltıncı gününde;İstanbul,Ankara ve İzmir camilerinde verilecek vaazların programları aşağıda gösterilmiştir.İSTANBUL CAMİLERİNDE BUGÜN YENİCAMİ Öğle Öğleden sonra Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.01.1964
  • ffr^_Elhamra y^ga İSTANBUL TİYATROSU Bu aksamdan itibaren MEŞEDİ ve SADIK ZEVCELER Hazırlayan Sahneye koyan Dekor Lütfullah Suruı-i Muzaffer Hepgüler F.Usterman S.Nasit REKLAMCILIK 279 1412
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1964
  • İSVEÇ MALI VOLVO PENTA 6 HP den 200 HP ye kadar İçten takma DİZEL ve BENZİNLİ deniz motorlarımız gelmiş ve satışa arzedilmiştir.Türkiye Mümessil!MEHMET KAVALA Galata,»esil han İstanbul Tel:44 76 54 Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1964
  • CAPRICE 6141 w II MODELİ 4 Telefunken lâmbası 1 Selenium redresSr 7 Fonksiyon 6 devre Tam devreli Transforma» tör-Plck-Up.anten ve toprak prizi ölçüler:570x205x205 mm dir.Batı Almanyada olduğu gibi Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1964
  • Parlak «projeksiyon Net ve doyurucu ses Film geçişteki mükemmeliyet Sağlam mekanizma Kullanma kolaylığı Bol yedek parça İtinalı bakım Optik ve manyetik ses tertibatı ile SİNEMA MAKİNESİ Amatörler-Prof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1964
  • İSMARLAMA ELBİSE İSMARLAMA TAYYÖR-ROB HAZIR ELBİSE KUNDURA ÇOCUK ELBİSELERİ TRİKOTAJ rTÜHAFİYE METRE İLE HERCİNS KUMAŞ ADNAN İPER-Çarşıkapı durağı.Tel:22 64 60 REKLAMCILIK 60
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1964
  • SİNEMALAR BEYOĞLU.ATLAS Tel:44 08 35)Aşka Davet D.Day R.Hudson R.t.EMEK Tel:44 84 39)Kırmızı Dudaklar C.Kauffmann t.İNCİ:Tel:48 45 95)Acı Ask T.Sorav.LALE Tel:44 35 95)Drakulanın Nişanlısı K.T.KONAK T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1964
  • s İSTE 5.GENERAL ÇÖPÇATAN İKİ TİYATRODA BİRDEN OYNANIYOR Münir Özkul dün akşam beşinci «General Çöpçatano olarak sahneye çıktı.Bu yıl İstanbul'da «General Çöpçatan,serisi şöyle devam etti:«Münir Özkıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1964
  • Arthur Fiedler' in en büyük merakı İTFAİYECİLİK Boston Promenad Orkestrasının dünyaca tanınmış şefi Arthur Fiedler Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra*nın dün akssm San Sinamsında ver dİKİ konseri yönet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1964
  • Her hafta KLÖB-MİNİ Cumartesi Pazar MATİNE ve SUAREDE OĞUZ KAYHAN Dans ve Show Orkestrası PROGRAMINI TAKDİM EDER KLÜB-MINI Nisan.Dükün için en müsait şartlarla emrinizdedtr Tel:73 81 4« Yeşil yurt.Faa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1964
  • ŞEKER BAYRAMINA GÜN KALMIŞTIR AEG PİYANGOSUNA 15 GÜN KALMIŞTIR ŞEKER BAYRAMINA KADAR m m namu BUZDOLABI ALANLAR ARASINDA ÇEKİLECEK KUR'A NETİCESİNDE Beher 50 alıcıdan birine Satınaldığı buzdolabının b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.01.1964
  • ALAN LADD Unlu aktörf iki yıl evv*l ile tehlikeli şekilde yaralanmış ama oıumden kurtulmuştu LOS ANGELES,A.A.DÜN gece Palms Springs'teki evinde ölen tanınmış sinema oyuncusu Alan Ladd*in bir kalb sekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • MORAN A 844 PHILIPS?Her 3 dalgada benzerinden çok ustun alış ve net ses Orta ve kısa dalgalarda Kıbrıs,Mamak ve Meteoroloji istasyonlarını alabilen eşsiz radyo Radyo tekniğinde 40 yıllık tecrübe Daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • PARKER puftu m».Yazarken,dolma kaleminizi temizler IlAAtüIfe KU MU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • ADAPAZARİ ŞUBEMİZ 1 içîn tertiplenen ıj i Özel çekilişte:l 4S.000 fi li£a dagıtıyornz.Hesap açtırmakta acele edîniz.Hesabiniz varsa,rniktanhı çoğaltarak,kazanma şansınızı artırmız.jj Aynı hesapla Bank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • KREDİLİ MESKENLER 800 Peşin UstU SO Lira taksitle 3 odalı 6000 Lira Bodrum kat)750 «1 100 M 3 12000 Normal 750 a 100 a m 3 12000 1000 150 m 154 M2 16000 Teras 750 150 H Dükkân I II 12000 2 katlı 100 L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • 1st.Dz.İnşaat Emlâk K.lığından Askerlik görevini vapmış Yüksek Mimar Mühendis veva Yüksek Mimar alınacaktır.Taliplinin Kasımpaşa'daki Komutanlığımıza müracaatları.fa ASIN 1124)138»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • İnönü/«Ümitli gelişmeler var» dedi it Baştarajı Birincide Toplantı devam ettiği müddetçe Başbakan Yardımcısı Kemal Satır ile Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Fuat Bavramoğlu,toplantıdan ayrılarak s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • Eskişehirde zararlı faaliyette bulunan 4 kişi tevkif edildi ESKİŞEHİR.ÖZEL Zararlı faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla yakalanan dört kişi dün yapılar ilk sorgularını müteakip tevkif edilmişlerdir T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • ERSÜ ve TUNAYA DÜN,YÜCESOY'A CEVAP VERDİ t Baştarajı Birincide Masında oldukları tarihî mücrimliklerinden başkası olmayacaktır.TUNAYA NIN DEMECİ Türk Devrim Ocakları Genel Başkam Prof.Dr.Tarık Z.Tunav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • SIKI YÖNETİMİN YETKİLERİ GENİŞLİYOR Baştarajı Birincide Yakında Başbakanlığa sevkedilecok olan yeni tasarının gerekçesinde,hâlen yürürlükteki 3832 savıl)Sıkı Yönetim Kanununun adlî amirlikle tleîli hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • M PTT VEZHfDABİ Baxtarafi Rîrinride Kin süredir PTT de hizmet gören Osman vtmîl!i av Since Gerici Müdürlük Teftiş ReVetînc'e kontrol ve hc-Ifrplârını öürüsı olarak venrüstir.^nçak,*vıs'-İŞ' v i'7' tef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • BULANA MÜKAfAT 1 34 DD 582 plâka No.lu 950 modol tek kapı.gri Chevrolet jı hususî araba çalınmıştır.V 22 27 87'ye telefon eden l memnun edilecektir.ı Mîl.T.ÎYET:n 12 W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • Yorgacis,Rus Elçisi ile Bastarajı Birivcide FOKA Teşkilâtının silâh ve cephane İhtivan üzerinde durmuş ve bunun Sovyet "Rusva ve müttefikleri tarafından t?min f-dilmesinı istemiştir öte vandan Adanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • A.P.üler Tarım Bakanım yuhaladı Baştarafı Birincide maması yüzünden ekicilerin son derece müşkül durumda kaldıklarını ve parasızlık sebebiyle istismarcı tüccarın eline düştüklerini söylemiş,hükümetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • AMERİKAN BİRLİKLERİ KIBRIS'A ÇIKIYOR t Baştarujı Birincide olacağı anlaşılmaktadır.Böylece Türkiye'nin Ada'daki 6S0 kişilik kuvveti,bir başka yolla takviye edilmiş olacaktır.Amerika'nın Londra Büyükel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • Kürtçülük sanıklarından 2'si yurt dışına kaçmış ANKARA.ÖZEL Duruşmaları gayrlmevkuf olarak vapılan Kürtçü sanıklardan Koco F:ibista!i'e Yusuf Kaçarın yurt dışına kaçtıkları tesbit edilmiştir.Dün Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • PERRAN TORUL)GÖNEN ile tnsaat Mühendisi BEHRAM GÖNEN evlendiler,öalln Oteli Ankara 3/2/1964 •MİLLİYET 1387
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • Amerikan Elçisi vergi reformları için Melen'i tebrik etti AVKARÂ.ÖZEL CHP Grubunda dün Maliye Bakanı Ferit Melrn.«Vergi reform tasarıları hazırlandıktan sonra Amerikan Büyük Klçisinin gelerek kendisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • ACI BİR KAYIP Milas'ın eski ve tanınmış hekimlerinden ve Suat Akeün'iuı babası.oDeratör Dr.Ekrem Uslu ile tmar İskân Vekâleti Proie Dairesi Müdür Muavini Mehmet Uslu'nun kavın pederi Doktor SERVET AKG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • TEŞEKKÜR Ailemizin muhteren büviicü.I ¦hassas ve ince insan Hazretl Mev-I lânâ asıkı vo hizmetkârı Emekli Personel Yarbav Manastırlı ŞÜKRÜ ARBAS'm vefatı dolayifile acılarımızı pav-lasan akraba ve azi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • TÜRK İS KONGRESİNDE HADİSELER OLDU BURSA.ÖZEL Türk-ls'in öğleden sonraki toplantısında hâdise cıkmıs.salona almmıvan bâzı kimseler kavga çıkarmıştır.Türk-îs Genel Sekreteri kürsüde konuşurken,dinleyic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • BAZ MORFİN KAÇIRAN BİR ŞEBEKE YAKALANDI Baştaraft Birincide cıadan da bir kömür şilebi ile Marsü-sevketmevi tasarlamıştır.Polis öi'ceki gece Amavutkövünde baz morfinler Hürmet motoruna vtt ki enirken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • Amerika fezaya altın kaplı peyk fırlattı Baştarajı Birincide «Ranger 6»nın 400 kilo ağırlığında olduğunu.6 televizyon cihazı ile donatıldığını,bu cihazlar sayesinde peykin.Av yüzünün 3000'den fazla fo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • OLTSTTBENE KRİSTAL ve ANTİCHOC GELMİŞTİR.GENEL EMTEA KOU.ŞTİ.'Aşirefendi Cad Gürün Han Kat 9 No.981/5 Tel:22 54 87 22 96 12 İLANCILIK 8074 '1393
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • 'AS.I IS ÖR 'M ON Tülü Asansör İslerinde çalıştırılmak üzere Montör.Elektrikçi ye Tesviyeci ustaları aranmaktadır.Galata,Kemer'altı Caddesi No.51 Telefon:49 31 89 1415
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.01.1964
  • Istanbul 12 nci İcra Memurluğundan 963/8370 Bir borçtan dolayı mahcuz olup »atılmasına karar verilen 6000 lira muhammen kıymetinde bir adet 1959 model Warsava marka gri renk yük tipi kamyonet plâka es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 31.01.1964
  • İKİ KAPTAN KARŞI KARŞIYA I S Sıra röportaja geldi.Kırcan.suallerini Naci'ye sormağa başladı.Naci,tek arzusunun,Haziranda yine Sarı-I.âcivertll formayı giymek olduğunu söyledi.Kırcan ile Naci F.Bahçeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1964
  • U.Miidwlsik,birleşecek karma kulüplere vardım yapılacağı bildirdi.Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü,tstanbul 113 Arr.rrtor Kulübünden birlemelerini i-temiştlr.Kulüplere gönderilen tebligatta,karma teşekk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1964
  • Galatasarayda Kılıc'ın geri dönmesi için bir cereyan var Galâtan rayda Dir kısım Azalar Gündüz Kılıc'ın tekrar Teknik Direktörlüğe getirilmesi için teşebbüse ierdir.Ekseriyetini muhalif azaların teşki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1964
  • Selim kelepçe takılarak Şubeye götürüldü Fenerbahçeli Selim Soydan,asker kaçağı olduğuna dair yapılan bir ihbar1 üzerine dün inzibatlar tarafından kelepçe takılarak Merkez Kumandanlığına götürülmüş,an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1964
  • BEYAZ ŞİMŞEKLERİN ZAFERİ SANTİAGO ASKINI.İTALYAN BASINI,REAL MADRİD' İN MÜTHİŞ GALİBİYETİNİ BÖYLE İSİMLENDİRDİ.SAHANIN YILDIZI Dİ STEFANO İDİ I ŞL'KRU GULESIN ROMA'dan bildiriyor TALYAN basını,Avrupa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1964
  • MİLLİYET SPOR KERVANl'nın KADIKÖY KOLEJİ'ni ziyareti,öğrencilerin geniş ilgisi sebebiyle en uzun toplantılardan birinin yapılmasına imkân vermiştir.»Cihat Arman.Halit Kıvanç,Necini Tanyolaç,Kahraman B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1964
  • İZMİR KULÜPLERİ,APAK'A ÇATTI.Devlet Bakanı Malik Yolaç'la yapılan toplantıda,temsilciler,Federasyonun tutumuna hücum ettiler G Ü N A Y ŞİMŞEKtZMtR'den bildiriyor İzmir kulüp temsilcileri dün sahalı ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1964
  • Zimme birinci R.U C Kadmlararasi 500 metre patinajda Rus patencisi Lidia,Olimpiyat rekoru kırdı Kış Olimpiyatlarını takip etmek üzere tnnsbruck'a eden tran Şahı ve Melikesi Faralı Diba dün yarış sahal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1964
  • oynu Bugün Bağdat'daki maçtan sonra,kafilemiz Pazartesiye Tahrana geçecek.BAĞDAT.ÖZEL ORDU futbol takımımız bugün Bağdat'da Irak Ordu futbol takımı ile karşılaşacaktır.Geçen hsfta Şam'da Suriye'yi 1-0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1964
  • Genç millî takımımız Amatörlerle oynuyor 12-15 Şubat tarihlerinde Romanya genç milli takımı ile karşılaşacak genç milli takım namzetleri yarın ve pazar günleri Ankara'da.İtalya maçına hazırlanan amatö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1964
  • Lisfon Clay maçının büstleri satıldı 25 Şubatta Sonnj I.i^ton ile Cassius Clay arasında yapılacak dünya a£ır sıklet boks şampiyonluğu maçının biletlerinin büyük bir kısmı satılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1964
  • Varın Istanbulspor'la karşılaşacak Galatasaray futlıol takımı dün sabah çalışmıştır.Resimde ör plânda,Metin,B.Erdoğan ve Mustafa görülüyor.B.Erdoğan gelecek hafta oynatılacaktır.Dün antrenmana katılma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1964
  • Türkiye'nin dahil olduğu organizasyona 72 memleket katılıyor Dünya Futbol fikstürü Elemelerin sonuna kalacak 14 memleketin finalleri Temmuz'da ZÜRİH,A.P İ1 NGİLTERE'de yapılacak 196fi Dünya Futbol Kup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1964
  • ATATÜRK ŞİLDİ BU SENE GERÇEKLEŞİYOR Futbol Federasyonu Başkanı Apak,Millî Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlarının «Atatürk Şildi» nde her sene karşı karşıya geleceklerini söylemiştirîki şampiyonun İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1964
  • ATİK,VAZİFEYE BAŞLIYOR Millî takım antrenörlüğüne getirilmesi kat'ileşen Celâl Atik bugünden İtibaren güreşçilerin çalışmalarını takibe başhyacaktır.Atik bu hususta,«Yazılı hir emir henüz almadım.Fede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.01.1964
  • 4 ANTRENÖR VE 5 GÜREŞÇİYE DAVETİYE GÖNDERİLDİ Güreş Federasyonu yurt dışında bulunan antrenör ve güreşçilerin acele memlekete gelmelerini istemiştir.Federasyon,Devlet Bakanı Malik Yolaç'ın aldığı kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor