Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.01.1964
  • DURUM Merkez adayları meselesi w fi n ILLLT Meclisinde dün görüşülmeye başlanan Siyası Par-i V tiler Kanunu tasarısı CHP Grubundu hararetli tartışma-i tara sebep olmuştur Çatışan fikirleri ortak bir n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1964
  • Bir cinayet dâvasının karı-koca olan iki sanığı da tahliye edildi Yassıviran'da 4 yıl önce 6 Ekim 19(0 günü bir emir erinin öldürülmesi olayından sanık bulunan Astsubay Yüksel'in de eşi Ergül Yamak'ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1964
  • "GAZ BUHRANI SUN'İ OLARAK YARATILMIŞTIR,ANKARA,ÖZEL Ticaret Bakanı Fennî Islimyell.îstanbulda gaz buhranının sun'î olarak yaratıldığını,bunun bilhassa bakkalların bir oyunu olduğunu söylemiş,ve «Gerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1964
  • Bir balıkçı gaz döküp hamile karısını yaktı ANTALYA,A.A.Gaz sobasının sebep olduğu bir yangın sonucunda yanarak öldüğü bildirilen,sekiz aylık hamile Meryem Ezicinin yapılan bir ihbardan sonra,kocası b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1964
  • AP,MP temsilcileri,tasarıyı beğenmediklerini söyleyip hükümete iade edilmesini istediler.CHP'liler oylamada serbest bırakıldı ANKARA,ÖZEL MİLLET Meclisi dün siyasî partiler kanun tasarısını görüşmeğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1964
  • £Zc AN iUt.vlt:Ol.M İ İY£ TEKZİP YOLLADI.BURHAN AK».Al'.İDDİA ETTİ: HtM MUKUK,HEM DE DAHA AĞIRINI.Akdağ,Tombus'un İnönüye 'Moruk,dediğini tekrarladı Sakarya Milletvekili,Tombus'un İnönü'ye daha ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1964
  • rnTİDATl Malaysia Federasyonu Başkanı Tuııku Ab-EMNIYET TcRTIbAlI dul Rahman ile görüşmek üzere Kuala Lumpur'a gelen Amerikan Adalet Bakanı Robert Kennedy için sıkı emnıvet tedbirleri alınmıştır.Resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1964
  • KONFEKSİYON Fransız Brodeli Çamaşır Kreasyonlarını İFTİHARLA TAKDİM EDER İmalât ve toplan satış yeri Marpiirrular,Nasırzadeler Han AS İLANCILIK 7557 1101
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1964
  • TÜRKLER KAMU TEŞEKKÜLLERİNİ AYIRIYORLAR LEFKOŞA,AA.A.F.Türkler kendilerini korumak ve kamu hizmetlerini görmek için çalışmaya devam etmektedirler.Bu cümleden olarak Limasol'da Türk Polis Teşkilâtı çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1964
  • Grivas'cı olarak tanınan Nikos Sampson,Atina'dan döndü ve yön değiştirdi ATİNA,ÖZEL KIBRIS EOKA liderleri bugün uçakla Atina'va gelecekler ve öğleden sonra Grivas:ın evinde toplanacaklardır.Grivas'm 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1964
  • Bitenler »lokum.ı fabrikacında onçeki gün isçilerin yanlıkları.oylamada 8:karşılık 270 oyla grev karan alınmıştır.Ancak grev henüz başlamamıştır.Bölge Çalışma Müdürlüğü,tarafların oylama hakkındaki mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1964
  • Â.P'ye göre vergiler reformla ilgili değil Maliye Bakanı,tasarruf bonolarının 1-2 yıl sonra kalkacağını ve Türkiyede vergi yükünün ağır olmadığını söyledi ANKARA,ÖZEL KARMA Bütçe Komisyonu dün sabahta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1964
  • Bir havadis •Jl Genel Meclisi dünkü toplantısında İstanbul Vilâyeti Özel idaresinin 19C4 yılına ait gider bütçesinin birinci bölümünü müzakere etmiş ve kendilerine ödenmek üzere bütçeye konan 151 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.01.1964
  • KIBRIS'TA E.O.K.A.LİDERİ GEORGE GRİVAS LONDRA'DA Erkin ve Kıbrıs Türk heyeti bugün Sandys ile konuşacak LONDRA.SAMİ KOHEX bildiriyor LONDRA'daki Kıbrıs görüşmeleri bugünden itibaren yeni bir safhaya g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.01.1964
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Londra Konferansı münasebetiyle ingiltere ve Amerika'dan beklediğimiz 9 KİNCİ Londra Konferansı nihayet beklenen çıkmaza gir-di.Gelen haberlere göre Kıbrıs Türk heyetinin «ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1964
  • ıs Buyurun!Bay İhsan Tombuş HOŞ geldiniz bar İhsan Tomrms!Mahkeme karan lie »Olaylar ve İmanlar» m misafiri oldunuz ve hiç de nâzik »rmay an kelimelerle kapımızı çaldınız.Buna rağmen »ize tHos geldini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1964
  • Bir ay içinde tam ÖĞRETMENLER BANKASINDA Acele ediniz Şubelerimizden izahat isteyiniz.MİLLIYfeT:1115
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1964
  • KUMAŞ SATİŞİ Muhtelif yünlü fabrikalarımız mamulü çeşitli tipteki kumaşlar,şartnamesine göre,kapalı teklif alınmak suretiyle »atılacaktır Tekliflerin en geç 6/2/1964 Perşembe günü saat 15)e kadur mües
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1964
  • {ABD,ingiltere,Almanya j ve Türkiye'de işsizlik.AMERİKA Birleşik Devletlerinde İssiz «avııı 1963 un ıntıhırnıdH 500 hin dalıa artarak.9 milyon 300 hin kişiye yükselmiştir.15u rakama mevtim dolay isiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1964
  • T.Odalor Birliği yetkili mahalli Odaları açıkladı TÜRKİYE Odalar Birlimi,yeni dıs ticaret rejimine dayanarak,«mal derişikliği belcesi» ile «distribütörlük belsresl» vermek ve «ithal sürenini uzatmak»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1964
  • Pamuk fıa arını ıhracafcıla yüksek buluyor Fiilî ihracat,dış satışların çok altında ADANA.ÖZEL BU YII.Çukurova'da 105 bin ton tahmin edilen pamuk rekoltesinin 10 bin ton eksik çıkması,pamuk piyasasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1964
  • GUNLUK ALTIN FIATLAR!Cumhuriyet r.96.50 96.60 0.20)Reşat Lira 139.00—139.50 "ayni)Hamit Lira 107.00—108.00 ayni İnjriliı Kral 115.50 116.00 arni Fransıs Napolyon 93.00—94.00 ayni 74 ayar külça altı» 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1964
  • r DÜNYADA BUGÜN i KALAY 240 STERLİN DÜ?r\"A piyasalarında çeşitli madenlerin fintları yine hızlı yükselmeler göstermektedir.Bu hafta ftzellikle bakır fiatları son yılların en yüksek seviyesine çıkmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1964
  • v.* oc-v:v'-3 fD amortisörleri Bilumum Amortisör ihtiyacınızı karşılayacak yegane müessese TORKÎYE UMUMİ MÜMESSİLİ ALA Kollektif Ştî.Tarlabası Caddesî Na 13.Taksim İstanbul FORM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1964
  • Üniversite bu yıl 12 milyon liralık yatırım yapacak İstanbul Üniversitesi bütçesi bu yıl 68.163.299 lira olarak bağlanmıştır.Bütçenin 12 milyon liralık kısmı,yeni yapılacak tesislere harconacakt.r.Pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1964
  • Gözlerdeki perdeler HALKI sevmek başka çeydlr,halka dalkavukluk etmek başka.Bakıyorum da henüz daha bir çok kimse balkı gerçekten nerenle,halka dalkavukluk edeni birbirinden ayıramıyor.Meselâ şu bizim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1964
  • DÖRT HAMMAL BtR tŞÇİYİ YARALADI Ali Aktas adında bir isçi dun Tahtakalede henüz tesbit edilemeyen bir sebeplen 4 hammal tarafından bayıltılmcava kadar dövülmüştür.Basından tasla da yaralanan Ali Aktas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1964
  • DENİZE DÜSEN tKl BALIKÇI KURTARILDI Fenerbahçe açıklarında dün cece balına çıkan Ali özdernir ile Reşat Tetik sandalın devrilmesiyle denize düşmüşlerdir.Yüzme bilmeyen amatör balıkçılar etraftan yetiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1964
  • imnnuiimnwM FAT Merhum Mülkiye Müfettişlerinden Fethi Umar ve Muazzez Hanmıefendinin kızları,merhum Bakteriolog Dr.İhsan Sami Garan'm eşi,Azize Tüten'in kardeşi,Rıza Garan,Muvaffak Garan,Gündüz Garan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1964
  • HOTEL ASANSÖR,KALORİFER,ODALARDA TELEFON ve SICAK SU MEVCUTTUR.Galatasaray,su terazisi.Turnacıbaşı)No.11 Tel:44 39 İLANCILIK 7901 1îW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1964
  • Pamuk Telefi,üstüpü,Parça Bez,Kalite dışı Muhtelif Mamul ve Hurdalar Satılacaktır.Tahminen 40 ton pamuk telefi,11 ton üstüpü,60.000 Mtkalite dışı mamul,4.000 Kg.parça bez ve muhtelif hurdalar 3 Şubat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.01.1964
  • FOR CHAIRMEN,MANAGING DIRECTORS COMPANY SECRETARIES Make the most of both.With Lombard Banking Limited,money earns the maximum safe rate of interest and your deposit is supported by paid up capital an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.01.1964
  • Mısırlı is adamını öldürdükten sonra yüzüne asil döktüler R03IA,AJL Pazartesi sabahı Via Veneto'daki evinde ölü bulunan 3\Iısır'lı iş adamı Faruk Çorbacı'nın kaatillerinin Orta-Doğulu bir çift olduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1964
  • 1H MKtâc^:Titl-4İk«Sr MUHALLEBİ,KREMA VE TATLILARINIZ ARİ'NİN YENİ HİNDİSTAN CEVİZLİ NİŞASTALARİLE DAHA LEZZETLİ OLUR;MİLLİYET 1116
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1964
  • YILIN BÜYÜK ÇEKİLİŞİNDE Jî "fe."vV;Kal&Ufedl A^afJtmayıDaUes-i T.C ZİRAAT BANKASİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1964
  • w i f m-m ttr Londra'da bir dâva ile ilgili olarak şahitlik etmeye DONbUZ.TANIK çağrılan Ghana'h Moses Fairchild Gohoho,mahkemede hâkimin ikazı üzerine pardesüsünü çıkarınca üzerinde pantalon ile donu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1964
  • Yeni Yılın 5 MİLYON LİRALIK ilk büyük çekilişi için 2 gününüz kaldı 5 Milyon liralık çekilişe katılabilmek için bu Cumartesi öğleye kadar tş Bankasında en az 200 liralık bir hesap açtırınız.Kazanma şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1964
  • YARIH HAVA NASIL OLACAK*' S" «5 A isa Yurdumuz Balkanlardan inen soğuk hava ile Akdenizden geçen ılık hava akımları etkisinde kalacaktır.Bu duruma göre:Batı bölgelerimiz,Marmara,Trakya,Ege,Batı Akdeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1964
  • Ari VjÜHİj HERÎT PM^tUAMl HEİMt 6ÖMPÖ.KHA ^AKMiYAatiH t f\{L.SANA ÖYLE BÎR DERS VEÜM£Ü (ıM Kî gİRPAHAKÎM-SEYt PöKU HAM AYASINu)CELIK Gi&i PARMAK İARlNı TAH-ZAtflNtUfcfcİNEfrEfİ-RÎR VE gift ÇEKİKTE W-W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1964
  • Yılın Annesini kızıyla öldürdüler 43 yaşındaki kadınla 18 yaşındaki kızma tecavüz eden kaatilleı her ikisini de boğduktan soma kaçtılaı CALİFOBNtA,A.P.Oakland'da yılın annesi seçilen bir kadınla 18 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1964
  • Bir S.S.yüzbaşısı intihar etti ADİS AB AB A.AA Amerikan avcıları tarafından Adis 'Vbaba'nm 120 mil kuzeyindeki bir bölgede bulunan bir cesedin,Avusturvs uolisi tarafından savaş sırasında isledieı suçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1964
  • Kıbrıs konusunda en tarafsız yayını yapan «Quick»,dergisinin iki sabitesi.Makarios.itimada Almanya'da çıkan «Quick» dergisinin son sayısında Rumların vahşetini belirten bir röportaj yayınlandı DIŞ HAB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1964
  • Tam bir yıl Uyumayacaklar İki İtalyan 11,5 günlük dünya «Uyumama rekoru» nu kırmak için yanşa girdiler.PARMA İtalya)AA.İki İtalyan,Giuliano Fantonu isminT de 19 yaşındaki bir duvar boyacısına ait olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1964
  • 2 pide,1 kangal sucuk 3 kilo kadayıf yedi,15 bardak da su içti SAKARYA,ÖZEL Yenigün mahallesinden Sanat Okulu talebesi Hasan Derican,arkadaşları İle giriştiği oburluk iddiasında,2 pide,1 kangal sucuk,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.01.1964
  • jH.t III 11 111 I I I lf&* J\v-Komedi Fransez,geliyor FRANSA Sefareti Kültür Ataşeliğinden 13 Ocak 1964 tarihi ile aldığım bir mektup önümüzdeki Şubat ayında tiyatro âleminin en büyük teşekkülü «Teatr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.01.1964
  • İİİIİİİİ1İİİ B'wAro's SENDEU AKSiNi' YAPMANit İÇ-n"yoRuAA ANl_AAUSUN AL.E.EVET J.BEN VAXMAMI N.ASIL.SENiN Ml YAUİ?SlW-APlMl DES.Ml'VOJeSAM.SEN.VC3E V4EDEN Î SlRl_ARj/Ak |2.CASSiE.i AKl-IMl aş-npıyoR5i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1964
  • WAyrt lsNiY 91R.DAHAKİ SO.|J s bîj9me^(z.de yüzü.l\NE.KA«ZŞl SOVLiyW-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1964
  • AMUYA\MV©_Kxi\5ü KA.DAR PAKAui BiR GEVÛyi MEOÎVK «Al EDECEK-SİNİZ.HJP TOl_AN BiR KADiNM-A EvuENMEK İS.TEVENi BE_Ni'aa alBi Bi*R ERKE s 'Ç'N TEK ÇARE Bu^U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1964
  • pr BUNLARI TOPLAN KILARIMA DAVET C'N» luxuuim Vi B.2H USRAMIVORLAfc.i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1964
  • MAUUMS «AZAM O «ADAB Oik.tCATCiz.OjL». G«CUN Id CAMIM L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1964
  • 1*#4«^i ANLATIYOR Çeviren:ADNAN TAHİR ¦M Bütün bu teferruat seyircileri yalnız tatmin etmekle kalmıyor onları hayran da bırakıyordu ayni zamanda.Herkeste kesin bir kanaat vardı.Süıema tekniği bundan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1964
  • SİYAH LÂLELER Büyük Tarihî Roman RAGIP ŞEVK!YEŞİM @s Padişah birdenbire «Taya girdi:Neden bahsetmemiş o kâfir?Söyle efenli?diye bağırdı.Bekir efendi birkaç saniye susarak padişaıın gözlerinin irine ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1964
  • xix^ r Vj ISTANBUL RADYOSU Art* Delga 428 metre 7.30 Açılı* Kut halier l*r,7.3$ Kur'anı Berini Sax eserleri 1.00 Haberler 8.15 Türküler 8.10 Hatif iv.iuik 9.00 Islaubuiun seal 9.20 Toprak ve Urun 9.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1964
  • I OĞLAK BURCU 23 Aralık 90 Ocak",içindn bulundurunuz hayat tartla rından biraz sıkılıyorsunuz Enerjik bir bp;7ilc yanınız I KOVA BURCU fil Ocak 19 Subarl Yıldızlar arzularının,bilhassa l*f r tt arzula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1964
  • »m.ri SOLDAN SA6A:I İnsanda yapjlı» hususiyeti,bunje;Y»pma.3 Yeryüzü parçası:Tersi İnsan elindau çıkma veya yapmacık.3 Kudretlinin zayıfş naksiz vere adalet dışı yaptığı eziyet;Bir nota 4 Zşraj S-apnı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1964
  • tLAN TAMFESt O f,4,J led »»WaJwdi.»»nUmJ «I TL.f.ad sayfalarda aantiaJ S8 TL ft Bütad «şifada baslık IGfl TLft Dil^On,Msan.NlkAJ)Vefat T* Teü*kkür ilânları S ««nüm» kadar «7 tayfada)M TLft ilanlar k«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1964
  • ABONE TARİFESİ 8 Aylı*:Tl,6 Ayllkt 40 Tt Yıl!TL Yabana marala ketler ldn Ad!ooı ta Ua bu Ücretlerin bir misil alınır Ucafc ofit.M Icln tarif*.kullanıla-«ak pulun deterina aöra deClırir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1964
  • MMItv'Qi Gdîctt.cılph A atlın» Sahibi i ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürüı ABDİ İPEKÇİ Haber.Fılcra t» Makalelerden Mesul Ulidüj-HASAN YILMAK* Spor kısraır.dar,Merîl Müdür.NAMIK tfiVİK Majarin kîaro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.01.1964
  • I Htert CUMA Rumi im 24 W» Ramaran OCAK Ocak f 1964 VAKİT VASAT!EZA,İ GUncf 7.17 2.04 tiki* 12.26 7.12 tkiudi 14 59 S.40 AVsam 17 İS i2.no Yattı 18.50 l.SS tmsâk 8 31 12.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.01.1964
  • Bugün U Ocak 19*4 Cuma.laraazanuı dokuzuncu gûnfln- ie:Istanbul,Ankara ve İjDnlr cemilerinde verijecek vaazlar»» programlar» aşağıda gösterilmiştir.İSTANBUL CAMİLERİNDE BUGÜN YENİCAMJ Ögl* Öğleden aor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1964
  • PRATİK pİNISİ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ r-İBADET Teşbih çekmek de biy ibadet teklidir.Allahşu adını anarak dh?a etmek,j-âııi zikr de bir ibadettir.Allah'a kulluk etmektir.Allah'ın emirlerini erine getirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1964
  • KURANI KERİM in K Çt ANLA ilâvelerimiz ciltli olarak temin edilebilir 25 Lira Milliyet 'in bu kültüı hizmeti olarak okuyucularına sunduğu «Kur'ân-ı Kerim'in Türkçe Anlamı s ilâveleri genel istek üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1964
  • İzmit Belediye Başkanlığından Şelıir halkınjn ihtiyacı için her ay 737 ton olmak üzere İstanbul ve Derince Ofis silolarından alınacak ekmeklik hububatın un olarak çektirilmesi işi bir sene müddetle ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1964
  • ist an rut ii m to SATILIK EMLAK a KADIKÖYÜN muhtelif yerlerinde Mustafa Kemal Ekşi tarafından ln$a edilen lüks 4-5 odalı daireler,3 odalı müştemilât binalar tapuları derhal verilmek üzere 25-83.000 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1964
  • MADEN HURDACILIĞI T.A.Ş.ANKARA BÜRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN Şirketimi* Güvercin deposunda çeşitli markalarda pick'up Power ve kamyonlar ile taklibe?90 ton dekovil rayı,dekovil vagonu ve dekovil şasisi 3.2.İ964
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.01.1964
  • İŞÇİ SİGORTALAR!KURUMU İstanbul Satmalma Müdürlüğünden I Kurumumu?Sağlık tesisleri bir yıllık ihtiyacı bulunan sıhhî malzeme kapalı zarf usulü jle satın alınacaktır D Mubayaa 19 Şubat 1864 Çarşamba gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.01.1964
  • KAÇIRILDIKTAN SONRA İLK TURNEDE Geçen ay,paıifcstcrier tarafından kaçırılan ve başından türlü maceralar çeçen Frank Sinatra Jr. eni bir maceraya daha atılmıştır.İlk defa Avrupa'da «arkı söyleyecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1964
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 Ot 33)Korkusuz Korsanlar P.Ustinov t.EMEK Tel:44 84 39)Pepe Cantinflas B.t.İNCİ:Tel:4 45 95)Gene Kı/lar T.Soray,E.Hun.LALE Tel:44 35 95)Rüzgarlı Tep* E.Kolçak.KONAK Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1964
  • MÜYER I YUN ÇAMAŞIR U YÜN ÇORAPve ATKI ve her türlü YUN ÖRME EŞYA MAYER GtYÎM EŞYASI MÜTEHASSISI İLANCILIK 7932 1105
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1964
  • İspanya'da bulunan yıldız,kendisini görmek isfeyen yakınlarından kaçıyor Rita Hayworfh,hısım ve ckrabaların RITA Hay-worth,ailesinden utanmakta ve kendisinin nereden geldiğinin bilinmesini istememekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1964
  • e Fisher,urion'a şiddet Bu yüzden Liz Taylor iie R.Burton'un evlenmesi bir süre daha gecikecek.HOLLYWOOD.A.P.ELIZABETH Taylor İle Richard Burton evlenme ümitlerin!gerçekleştirebilmek için burava gelmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1964
  • Aldım.Kullandım.Beğendi ve herkese duyurmak ıstenmm V Sert Sakal için 0,08 Vm kullanınız HAKİKİ "JOB" TBAŞ BIÇAĞI AÇIK ALTIN RENGİNDEDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1964
  • İr yr.r.j Süreyya,Ronıa'daki meydanlardan birinde Karşıdan karşıya geçerken bir fotoğrafçı resmi çekmiştir:Bu siluette,eski kraliçenin bütün hatlarını sürmek mümkündürbu dikkate değer Ameliyatla çehre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.01.1964
  • musiki Fournier-Fenmen duo'su ÖU ikj ustun sanatçının adları F)ile başlı,oı ye yanyana gelmce gerçekten her ikisinin kudretini ifâde eden bir dinamik işaret oluyor «fi» İsterseniz bu birleşmeyi forti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • ÇOLPAN ve ALİ KOLSAL oğulları ALTAN'm dokumunu dost ve akrabalarına müjdelerler.New york 22/1/1964.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • AC* BİR KAYIP Trabzonun tanınmış ailesinden merhum Hoca Hacı Mehmet Efendi ve 2 nci devre Millet Vekili merhum Ali Becil Buladoğlu,yeğeni merhum Abdullah ve İfakat Buladoğlu'nun oğlu.1 ne)Koalisyon sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • VEFAT Matuka Recuan'ın esi,Naim Recuan Kumaş Taciri)Naci Recuan Erola Şti.Sasson Recuan'ın babaları,Viktor Azuz ve Jak Kaıidi'nin kayınpederleri SADKA RECUAN vefat ettiğini teessürle bildirirler Cenaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • MEVIİD Çok kıymetli büyüğümüz merhum Emekli Albay M.CELÂLETTtN ALTINTAŞ'ın ölümünün 40'ıncı gününe rastlayan 25 Ocak 1964 Cumartesi günü ikindi namazını müteakip aziz ruhu için Teşvikiye Camiinde Hafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • VEFAT Merhum İsmail Hakkı Paşa ve merhum Şefik Paşa torunu ve merhum Emire Mihricihan Tokathgil ve merhum Lütfü Güran'ın oğlu,merhum Hayri TokathgiPin ağabeysi eski kaptanlardan,Galatasaray kürek şamp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • İMAR ve İSKÂN BAKANLIĞINDAN Merkez Teşkilâtımızda çalıştırılmak üzere yevmiyeli iyi İngilizce bilir 1 adet Makine Yüksek Mühendis alınacaktır.Taliplerin Bakanlığımız Zatişleri Müdürlüğüne bizzat veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • Başak Sigorta Anonim Şirketinden Beyoğlu 7.Noterliğince tasdikli 29 Aralık 1961 tarih ve 14639 sayılı vekâletnameye istinaden Silivri kazasında Şirketimizin hugusî acenteliğini yapan Fethi Onuk'un 1.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • TEKLİF İSTEME İLÂNI 17 ton Türk kırmızı yağı alınacak Bakırköy,İzmir ve Manisa Fabrikaları için 17 TON TÜRK KIRMIZI YAĞI kapalı sarfla teklif alma suretiyle satın elınacaktır.1 Evsaf ve mütemmim malûm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • iiia'rt^ıcaKiııs.RaiiBtajiBiLiajM'giMltft^g KORDON RLö'DE KARABİAN SİSTERS'in son iki günü vie bu akşamdan itibaren Striptease PETRA EYCK PAZAR Matine 16-19 Tel:48 54 08 REKLÂMCILIK 287 1126
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • NAKLİYAT YAPTIRILACAK Toprak Mahsûlleri Ofisi Konya Bölge Müdürlüğünden 1 İç merkez işyerlerîmizde mevcut hububatın demiryolu güzergâhına veya limanlara nakil işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • Kadıköy Asliye İkinci Hukuk Hâkimliğinden »63/542 Davacı AH Nivazl Turan tarafından Mihri Turan alevhine acılan boşanma dâvasında;Kosuvoln Cad No 118/2 At Saffet Parmaksız evlerinde kiracı bulunan dâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • PiEXiGLAS Her renk,ebat ve kalınlıkta Amerikan malı,kısmen mevcu' ve Akreditif* açılmış çeşitler.Satış veri:Selâhattiıı Erdem ve Ortağı Açirefendi Cad.Gürün Han No.613/615 Tel:27 20 17 2İ 30 24 tLAN'C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • SATILIK TELEFON SANTRALİ 5 Harici,25 Dahtl!49 38 84 48 32 70 İLANCILIK 7959 1127
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • Yunan Kralı ağır hasta ATENA,A.P.Lunıbago'dan ağır surette hasta yafan Yunan Krah Paul öncek;aksarı geç vakit hastahaneye kaldırılmıştır.Kralın özel doktoru dün sabah.Kralın röntgeni çekilmek üzere ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • Bir Yüksek Mühendis dayak yerken öldü ANTİARA,ÖZEL Gürültü ettiği için ev sahibi ve iki astsubay tarafından dövüldüğü iddia edilen bir yüksek mühendis kalb sektesinden ölmüştür.Dün sabah sahur vaktind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • Evde yalnız bırakılan iki kardeşten biri ocağın patlamasile yanarak öldü Kâgrtheüe'ıîe;erıfe yalniî.bırakılan 3 ila 5 yasmdqki iki kardeşten 5 yaçmdaki Nuran,ocağın infilâkı ite yanarak ölmüştür.Topağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • GÖRÜŞMELER YENİ BİR SAFHAYA GİRİYOR 1 Baştarajt Birincide ERKİNİN DEMECİ Dışişleri Bakanımız Erkin dün yeniden baslıyan temaslar hakkında bize şunları söylemiştir:«Tezimizi kuvvetle izah ediyoruz.İkna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • "MÜDAHALE,kelimesinden Hayat Ansiklopedisi kazanan okuyucularımız 6 Ocak 1964 Pazar çünkü ilâvemizde neşredilen «MÜDAHA-LE» kelimesinden en çok kelime türeten 9 okuyucumuz arasında kur'a çekilmiş,aşağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • Milliye!HEYKELİ Kampanyası Atatürk Heykeli Kampanyası 31 Aralık 1963 aksamı sona ermiş ve 350 bin liralık hedef aşılarak 400.000 liranın üstünde bağış toplanmıştır.Ancak,banka ve posta havaleleri ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • Lefkoşa'da iki camide dün infilâk oldu Baştarafı Birincide imha yoluna giden,onları en insafsız bir surette roluk-çocuk,kadııı-erkek,boğazlamaktan çekinmeyen organize edilmiş gruplar tarafından yapıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • EOKA'CIIAR BUGÜN TOPLANIYOR I Baştaraft Birincide l»nıekte olduklarını itiraf ettiği EOKA'cıların durumlarının bövlece zavıflamakta oldu&unu belirtmektedir Grivascı olaraK bilinen ve hattâ Griva» in A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • TÜRKLER KAMU TEŞEKKÜLLERİNİ AYIRIYOR t Baştaral Birincide ı^efkosa'va sı&ınan Türk eöcmenfertn yerleştirilmeleri faallvetine hızla devam edilmektedir Türk Cemaal Meclîsi dfivt bh bildiri vavınlavarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • GAZ BUHRAN!SUM OLARAK YARATILMIŞTIR Baştarajt Birincide ayrıca IPRAŞ'ın da,dünden ttibaren bütün şirketlere ve yahıız Istanbul şehrinde günde 30)ton kadar gaz vermeye başladığını belirtmiştirtslimyeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • F Bahçe,Feriköyden endişe doyuyor Baş/tarafı SekizivchU gim» gibi sözlerle birbirlerine hitap etmişlerdir.İki futbolcu daha sonra eoyunrns odasına giderken *1şte çordıiciımı/şribi dargınlık Miti Bî/t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • «OECD» TÜRKİYE'DE VERGİ ADALETSİZLİĞİ OLDUĞUNU BELİRTTİ ANKARA.ÖZEL OEÖD ticaret ve Sanayi istişare lto« ıVıMealnin Tiirkiveye eöndererek üyeier;ne hazırlattığı bir raporda.«Türkiyeli» vergi Adaletsiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • inönü,Melen'in konuşması için,"Uyuşacağız,dedi ANKARA,Ö2EL BAŞBArtAN İnönü reformları yaparken CHP'nin oy kaybet,me konusunu düşünmediğini söylemiştirinönü dün Çankaya sırtlarında 30 dakika süren bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • BİR CİNAYET DAVASI Bağtarafı Birincide sinde yargılanmaları başlamıştı.Ei* önceki celsede Ergül.thsan'ın eve girdiği zaman kocası ile karşılaştığım ve kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • KOYUN SARSAĞI İHRAÇ OLUNACAKTIK 1 Et Kombinalarımızda 31.12.1964 tarihine kadar istitr-sal olunacak 285.000 tane kadar koyun bağırsağı âsotti veya orijinal olarak kapalı zarfla teklif istemek suretiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • Siyasî partiler tasarısı t Baştaraft Birincide tetkik için tasarının Hükümete eeri verilmesini istemişlerdir.Tasarı üzerinde konuşan Grup sözcür*n özetle şunları söylemişlerdir:ORHAN APAYDIN YTP)«Atat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • ATATÜRK'ÜN İZMİR NÜFUS KÜTÜĞÜNDE KAYDI BULUNDU İZMİR,ÖZEL Atatürk'ün İzmir nüfus kütüğündekl kayıtlı künyesine öldüğü işlenmemiştir.Atatürk'ün Izmir nüfus kütüğünde kayıtlı olduğu eski Türkçe olan küt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • Basının çalışmasını kısıtlsvan karan Parti temsilcileri tenkid etli ANKARA.ÖZEL Meclis Başkanlık Divanlarının Parlâmento muhabirlerinin haber alma hürriyetlerini kısıtlayan kararı dün c-ütün siyasi Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • TİCARET QDASI'WN 82.YİLİ KUTLANDI İstanbul Ticaret Odasının kurulusunun 82 nci vıldönümü dün kutlanmıştır özel sektörün yurdumuzdaki en büyük kurulusu olan İstanbul Ticarel Odasına hâlen 35.446 şirket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • UGANDA'DA 2 PİYADE BÖLÜĞÜ İSYAN ETTİ KAMPALA Uganda)A.P.Jinja şehrindeki piyade alayının 2 bölü#u dün isyan etmiş ve ş^hre yürümüştür.Asiler Jinja'da bulunan İçişleri Bakanını bir odaya hapsetmişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • Aranan dolandırıcı,Adliye de bulundu Bir süre once Ankarada meydana çıkarılan 330 bin liralık bir banka doland.rıcılıeına adı kansan ve hakkında srıvabl tevkif müzekkeresi bulunan Timur üsümüs.dün baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • i İzmir Belediye Başkanının otomobili sahte plâkalı MÎR,ÖZEL Belediye Balkanı Osman Kibar,makam otomobilinin sahte piâkalı old-ığumı söylemiştir:Bundan sonra kendi hususî arabasını kullanacağını söyli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • İktisat Fakültesi öğrencilerine bir hak daha tanındı ANKARA,ÖZEL İstanbul üniversitesi İktisat Fakültesinde 1961 1962 "ders yılında Genel Kurulca Şubat hakkı tanınan ders Verin birinden başarı göstere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • "Kongreden önce MTK ve Beşiktaş maçı var,Baştaraft Sekizincide oetler konusunda ds «unları söyle mistir:«Yapacağımız islerin diğer ınııü teşkilâtla münasebetlerimiz ve stad dâvâMdiT Sayın Devlet Veklî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.01.1964
  • AP' ye göre yeni vergiler reformla ilgili değil Baştarafı Birincide reken ek Ödenekleri karşılamak üzere sarfedilmiştir.15 milyonu da Ereğli Demir Çelik Tesisinin kredi ihtiyacına tahsis edilmiştir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.01.1964
  • BENFİCA,B.GUTTMAN'l VAZİFEYE DAVET ETTİ.Avrupa Şampiyonasında Dortmund'a 5-0 yenilen Portekiz şampiyonu antrenörün geçen yıl kabul edilmeyen astronomik tekliflerini kabul edeceğini açıkladı.LİZBON,ÖZE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1964
  • Yolaç asker futbolcuların dâvasını halle çalışıyor Devlet Battanı Malik Yolaç.asker futbolcuların takımlarında oynayabilmeleri Icin iki yolun mevcut olduğunu söylemiştir Yolaç.bu yollardan birini doğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1964
  • İstanbul genç takım maçları başlıyor Profesyonel şubesi bulunan kulüD lerin Gene tak un maçları bu hafta başlayacaktır.1 Şubat Cumartesi EÜ nü saat 11 de Mithatpasa Stadyomunda Galatasaray Beykoz.Fene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1964
  • o Olimpiyatları TY ile seyredlîlecekj KOMİTE,G.AFRİKAYA İHTARDA BULUMU ALMAN ORDU TAKIMINI HERBERGER ÇALIŞTIRIYOR.M AMERİKA'nın haberleşme peykleri sayesinde,1964 Tokyo Olimpiyatları,televizyona sahip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1964
  • QEOCEE333133 Devlet Bakanı Malik l'olaç,Beden Terbiyesi Genel Müdürü Fikret Altınel ve Tesisler Dairesi Başkanı Tevfik Artım ile birlikte yurdun çeşitli bölgelerinde in$a edilmekte olan spor tesisleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1964
  • Milliyet Spor Kervana Bu akşam 17 de St.Joseph Kadıköy)Erkek Lisesini ziyaret edecek.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1964
  • KİS OLİMPİYATLARI Alâka göreceği sanılan Kış Olimpiyadına katılacak diğer ekipler de gelmeye başladı.Olimpiyat Meşalesi Viyana'da K İNKSBURCK,ÖZEL İŞ Olimpiyatlarına katılacak olan millî kayak takımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1964
  • Beşiktaş kongre kararını bugün Dîvana verecek Beşiktaşta kongre yapma kararını bugün toplanacak Divân Heyeti verecektir.Başkan Enver Abiral,konuşmamakla beraber,Divân'a yakın çevrelerden sızan haberle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1964
  • Bölge güreşleri bu hafta başlıyor İstanbul Bölgesi tarafından tertiplenen Tecrübeliler Greko Romen müsabakaları 25-26 Ocak,teerübesizlerarası karşılaşmalar da 8-9 Şubat tarihlerinde Fatih Güreş Kulübü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1964
  • Suat G.Saraydan 12.500 lira olan alacağını istedi ANKARA.ÖZEL Eski Galatasaray'lı,şimdiki Beşiktaş'tı Suat Mamat.Futbol Federasyo r.una yazılı müracaatta bulunarak Sarı Kırnıızı'lı kulübün kendisine 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1964
  • Galatasaray Takımı bir Anonim Şirkete kiralanıyor Galatasaray kulübü futbol subeslr.1 Galatasaray adı altında kurulacak bir Anonim Şirkete kiralayacaktır.Kulüp Reisi Ulvi Yeni «Biz Galatasaraylıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1964
  • Meruez uooışnıa Kurulu,bütçeleri abul etti Futbol Federasyonuna 2 milyon 300.700,Güreş Federasyonuna ise 1.332.500 lira verildi.Tokyo Olimpiyatları için ayrıca Umum Müdürlük Güreş Federasyonuna 500 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1964
  • Fenerbahçe Stadına bu yıl başlanacak Fenerbahçe idare heyeti dünkü toplantısında MTK maçı için Feriköy karşılaşmasından sonra yeni bir çalısına programı tatbik edilmesini kararlaştırmıştır.Ayrıca.Nedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1964
  • Şenol ve Birolrun yer alacağı takımımız dün Şam'da Abbasi Stadında antrenman yaptı ŞAM,ÖZEL ORDU futbol takımımı/Dünya Ordıüararası eleme maçlarından ilkini bugün saat 14 de Belediye stadında Suriye i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1964
  • Amatör Millî fakım kadrosu ilân edildi Amatörleri,İstanbul'da Tusder,Ankara'da ise Kiraz çalıştıracak.Yunanistanla maç iptal edildi ANKARA,ÖZEL mm Martta İtalyan amatör I millî takımı ile rövanş karşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1964
  • B.AHMET'İN LİFİ KOPTU Galatasaray'ın dün Mithatpasa Stadında yantıcı çalısına sırasında cezalı olan B.Ahmet'in lifi koomustur Avrıca,bu hafta Beyoftlusoor'a karsı cıkacaK olan «Turgay Candemtr.Doğan K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1964
  • Coşkun Direktör olamam» Dün Galatasaray'ı çalıştıran Coşkun,paltosunu giyip saha kenarında maç seyredemiyeceğini söyledi Galatasaray]n dünkü idmanında Metin ve çamurdan sökme mücadelesinde.Talât,topu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.01.1964
  • ULUG DEDİ İÜ:MİLYONLUK FORVETİ BİR DEFA DÂHİ BİR ARADA OYNATAMADIK FENER Uluğ konuştu:MİLYONLUK FORVETTEN ARTA KALANLAR ones ve F.Bahçe başkanı «benim için önce takımın derlen mesi gerekiyor» dedi FEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor