Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.12.1963
  • nönör bağımsızlarla kuracak C.H.P.Grubundan oy birliği ile yetki alan İsmet İnönü,gazetecilere bir iki gün içinde yeni kabineyi açıklayacağını söyledi c ANKARA,ÖZEL HP Ortak Grubunun dün geceki toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1963
  • DURUM SEYİRCİ KALAMAYIZ BIRBUÇUK yıl sonra Kıbrıs'ta seçimler yenilenecektir.Makarios tekrar Cumhurbaşkanlığında kalabilmek için,Londra ve Zürih andlaşmalarının dışına çıkmak,Anayasanın tâdilini sayla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1963
  • £3?s İS Cinayetin faillerinden biri ol duğu tesbit edilen SitmbUl At kovan olay sabahı annesinin cesedi üzerine kapanarak,«Sana kim kıydı?diye ağlamıştı.İhtiyar kadını,kızının öldürdüğü anlaşıldı SUIT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1963
  • InfLÂVIOH BAK ŞU İŞE İBO!LİSYON,LÂSYON İLE MEMLEGET İDARE EDİLİYO.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1963
  • TURK İŞ,ATAŞ GREVİNE KARŞI MERSİN.ÖZEL «ATAŞ» Raflnerlsindekl petrol işçilerinin grevi devam etmektedir.Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Seyfi Demirsoy,Mersin Rafinerisi «ATAŞ» işçileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1963
  • mm™» Fırsat bulmaya görsünler!Vaktile bizün Hariciyenin Kıbrıs hakkındaki politikası İnsanları meydanlara toplayıp:Kıbrıs TiirktUr.Türk kalacaktır,kahrolsun komünistler diye bağırtmaktı.Bugün ise ne H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1963
  • Milliye!x* HEYKELİ Kampanyası Dünkü Toplam 305.338 T.L.TAFSİLÂT 7.SAYFADA)m 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1963
  • I Genelkurmay Başkanının Türk Silâhlı Kuvvetlerine mesajı "Hükümet değişikliği tabiîdir» Sunay «İntibak zorlukları ve seçimler dolayısiyle buhranlar olur» dedi ANKARA,ÖZEL ENELKURMAY Başkanı Orgeneral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1963
  • DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI Dışişleri Bakanlığı dUn Kıbrıs olayları ve başkentteki çalışmalar hakkında su bilgiyi vermiştir:n22 Aralık gecesi saat 10.30 civarında şehrin muhtelif bölgelerinden s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1963
  • Yoku gemisi yandı 136 kişi kayboldu 24 kişi öldü.Alevler içindeki Yunan gemisinin yolcuları arasında iki Türk ailesinin de bulunduğu açıklandı Lakonia gemisi yanarken uçaktan ekilmiş resmi.Bir Yunan f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1963
  • GENEL KURMAYDA DURUM İNCELENDİ Erkin,«Kıbrıs'ta çarpışma başlangıcı vardır.Vahim vaziyetin durdurulması için her türlü tedbir alınmalıdır» dedi ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN İnönü'nün başkanlığında dün Genelku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1963
  • LEFKOJA'DA ABLUKA ALTINDA TUTULAN TÜRK KESİMİ IRADYO-FOTO A.P.J I.ı-fkııja'du "link mahallelerinin etrafında Jiarikat kuran Kumlar,tüfeklerle Türklerin üzerine ateş açıyorlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1963
  • özel surette gönderdiğimiz ÖMER SAMİ COŞAR Lefkoşa'dan bildiriyor RUMLAR ATEŞ ACIYOR Dr.KuHik'itn dskl resimde,resini İkametgâhına nteş açılması Kıbrıs Ordusuııdaki Kum askerleri Üzerine bu ateş Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.12.1963
  • ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR TOPRAK UYANIRSA?Ekmeksizköy öğretmeninin Hâtıraları İşte böyle bir eser bizde henüz yazılmamıştır.REMZİ KİTABEVİ Fiyatı 10 lira İLANCILIK 6721 18450
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.12.1963
  • Belediye ve il Genel Meclisleri Başkanlık Dîvânı ve Encümen secimi B ELEDİYELER ve İl Genel Meclislerinde Başkanlık Dîvanları yani Başkan Vekilleri ve gereği kadar kâtipler,Geçici Encümenler ve Daimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1963
  • Ya tahsili müsait olsaydı A KABA vapuru memurları u dan Burhanettin Mutlukan Aralık ayının besici günü İskele Ba$ enspektörlüğiiııden bir yazı aldı.Yazıtla aynen «6yi* deniliyordu:«Van Gölü isletmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1963
  • Ücretlilerin geçinme {artları bu yıl daha çok ağırladı T İCAHET Odası'-Ucretlller Geçinme İndeksi» flat artıkları karcısında ücretle sevinenlerin durumunun gittikçe kötüleştiğini göstermektedir.Bir ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1963
  • GÜNLÜK ALTIN FIATLARI Cumhuriyet »6.70 96.80 0.30)Reşat lira.139.00 139.50 ayni Hamlt lira 108.00 108 50 050)lnrill» Kral 113.50 114.00 ayni)Fransıı Napolyon 92.50 93.00 ayni 24 ayaz kulca altı* M 14.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1963
  • Toptan eşya Hatları yükseliyor indekslere göre,1962 de 2f83 artan fiaflar,bu yıl 10 ayda 3,43 yükseldi KT1SADİ hayatın İbresi sayılan «Toplan Eşya Flatlan İndeksi» 19G3 yılının sadece ilk on ayında,bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1963
  • 1—1111111 İŞ VE İŞÇİ GÜCÜ RAPORU İş ve İşçi Bulma Kurumandan 1 ayda 104.221 kişi iş aradı GEÇTİĞİMİZ Ekim ayı İçinde 104.221 kişi İş ve İsçi Bulma Kurumunun yurdıın 32 ilindeki şubelerine başvurarak,k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1963
  • TTf Norveç menşeli,çanta tipi**' RANSİ STO R LÜ L RADYOLARINI i herlerde x arayınız A *TEL.44 58 43 ^m JNnw-v.ı ¦¦MİHw4iıı fi&ıplrtıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1963
  • "TÜRKİYE BANKA İŞÇİLERİ SENDİKASI BANK1Ş DEN Türkiye İş Bankası Anonim Şirketiyle Türkiye dahilindeki iş yerlerinin tamamını kapsayacak toplu iş sözleşmesi yapılacaktır.275 sayılı kanun gereğince ilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1963
  • 19fc4 ıKMatnii|e plânı APARTMAN DAİRESİ 1.772.000 lira para ikramiyesi cem an 2.000.000 OSMANLI BANKASI İLANCILIK İMİ 1&45S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1963
  • Maraş Tereke Hâkimliğinden Esas No.963/26 Mirasçı ar inin talebi üzerine terekesine mahkemece elkonan tüccar terzi Hüseyin Çiftçioğlu İle ticarî münasebette bulunan alacakları ve verecekleri olanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1963
  • AMERİKAN LİSAN ve TİCARET DERSANESİ 40 İNCİ HİZMETT YILI İNGİLİZCE,FRANSIZCA,ALMANCA,MUHASEBE ve SPOR dersleri ile hergün öğleye kadar olan İNGİLİZCE sabah dersleri için kayıtlara devam edilmektedir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1963
  • fârifspMurfnff iiîısutuiF Metoduyla siz de Türkiyenin her yerinde kendi kendinize İNGİLİZCE FRANSIZCA VE ALMANCA MUHASEBE Öğrenebilirsiniz.İzahlı broşürümüzü isteyiniz,FONO S.TP İ K LÂİ ç A D,No.213 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1963
  • Aşağıdaki vasıfları haiz olan kızlar ve erkekler ücret alınmaksızın açılacak kurslarda Delikli Kart makineleri ve Elektronik beyinlerde çalıştırılmak üzere perforatria VepTogramör olarak yetiştirilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1963
  • KARDEŞLERİ İTEI 22 00 85i IE RrodiSmnHerşsy/6 ve 8 AY W fi Lift V/i KARDEŞLER PASAJİ-BEYAZII İLANCILIK 117T 1M4»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1963
  • PROPAGANDIST ARANIYOR Istanbul v« Anadolunun muhtelif bölgelerinde bütün gün çalışacak elemanlara ihtiyaç vardır.25 Aıalık 1963 ile 28 Aralık 1963 tarihleri arasında aşağıdaki adrese şahsen müracaatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1963
  • DÜNYADA RAKİPSİZ VOTjI/Q KAMYONURI BOL YEDEK PARÇASI MUNTAZAM SERVİSİ1 TEDİYE KOLAYLIKLARİILE DAİMA EMRİNİZDEDİR;Türkiye Mümessili MEHMET KAVALA tosta,Nesli han İstanbul Tel:44 75 64 Telg.LAMET İSTANB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1963
  • HILTON OTELİ İLAVE İNŞAATINDAN 1 4 Ad.60 tonluk 1 AdL 30 tonluk yakıt tankı ile 2 Ad.1,5 tonluk kondens deposu ve 2 Ad.0,5 tonluk imbisat deposu yaptırılacaktır.2 İhaleye girebilmek için,ihale tarihin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1963
  • B Ü Y İ' K FELSEFE LÜGATİ Tamamlandı Beher cildi 40 T.L.Her üç cildinin başlıca satış yerleri:Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri MİLLİYET:1S478
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1963
  • Yılbaşı gecesi Eğlence yerleri Kontrol edilecek Belediye Zabıta,Murakabe ve Saflık Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesi tam kadro halinde çalışarak eğlence yerlerinde geniş kontrollar yapacaktır.Kontroll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1963
  • ÖĞRETMENLER DERNEĞİ KONGRESİ YAPILDI İstanbul öğretmenler Derneğinin yıllık kongresi Galatasaray Lisesi salonunda yapılmıştır,önceki gece saat 21 'e kadar süren kongrede yeni yönetim kuruluna Halis Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1963
  • ÎNTÎHARA KALKIŞAN KADIN KURTARILDI Fatma adında 25 yaşında bir kadın dün Beykoz İskelesinden kendini denize almıştır.İntihara kalkışan Fatma,balıkçılar tarafından kurtarılmış ve koma halinde hastahane
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1963
  • ALİBEYKÖY'DE TİFOLU SAYISI 17 Yî BULDU Alibeyköyünde tifoya yakalanan vatandaşların sayısı 17 ye yükselmiştir.Durumları şüpheli olan 5 kişi kontrol j.ıtındadır.Beş kişide de hastalık bulunmadığı anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.12.1963
  • Kanlı Salazar ve Portekiz aydınları KENDİ derdine düşmüş bir memleket olduğumuz için,ister istemez basınımız da sadece yerli meselelerle uğraşıyor;dünyanın çeşitli bölgelerindeki korkunç haksızlıklara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.12.1963
  • Almanya''dahi bir Türk kadınının hayat mücadelesi AĞ KOLU RİYOR Sevim Soyiç,hergün biraz daha eriyen sağ kolunu kurtarmak için sol kolla çalışıyor Sevim Soyiç İstanbul'da kızı Semra ile birlikte görül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1963
  • Yeni Yılın ilk çekilişinde:İstanbulda şahane 50 Apartman Dairesi 3 adet 100.000 lira 4 adet 50.000 lira 8 adet 25.000 lira 40 adet 5.000 lira 200 adet 1.000 lira ve 24 000 adet çeşitli para ikramiyele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1963
  • ViYANAYA BEYRUTA ŞAMA VE KAHiREYE Jet Carauelle uçaklarımız/a gidiniz FAAL 9333 18457
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1963
  • TL i v ı H jıV S Tvy MI 799?i v X jul «5 V V BES J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1963
  • m^Ai 0 Mesut,çünkü YILBAŞINiN en seçkin hediyesini aldı.Memnun,çünkü:Dünyanın an üstün TRANSİSTOR radyosuna sahip oldu.GRUflDIG i CİHANJCOM.J)RT.Sultanhamam,KabrcıoğluJıan.katJJst&nluıl 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1963
  • Mandy Münih'teki bir lokal'de çalışacak MÜNİH,M.E.AYDIN'dan ingiltere sosyetesinde büyük skandala sebeb olan Christine Keeler'in arkadaşı ve onun gibi skandala adı karışmış olan «Mandy Kire Davies».Oc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1963
  • Yusııi Mohammed özislâın f;»olda)Beraceddin ZıddıofUı He.Miisiiiman olan i Musevi pnci l Imam Hatip SERACEDDtN ZIDDIOGLU K ILIS'li bir Musevi genci Müslüman olmuş ve Maraj Imam-Hatip Okulunda okumağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1963
  • YARIM HAYA NASIL OLACAK?Yurdumuz Balkanlardan sarkan soğuk çekirdekli' bir yüksek basıncın etkisine girmiştir.Buna göre:Haritamızda yağış hattı olarak görülen duralar karekterdeki Cephe'nin kuzey bölü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1963
  • milyon satış için 7 milyar lira reklâm Amerikan otomobil sanayiinin 1964 yılında 7 milyon otomobil satabilmek için 7 milyar lira reklâm yapacağı sanılıyor AMERİKAN Otomobil Sanayii il-gilileri,1964 yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.12.1963
  • m YAPRA ılınılın.Geç olsun da.S STANBÛL Tiyatrosunun «Babahindi» sini ancak hugŞn i yazabiliyorum.Seyircilerin ve artistlerin İm gecikmeden müteessir olacaklarını zannetmiyorum.Teşekkülün kendilinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.12.1963
  • CİCİ CAN H6VDAI4DA PATU/4TTiGiN ço*c Auoşu anpin' SAoeca KEMDıM Dp AVMi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1963
  • s* OEAAEK SANA ÇOK AX yBAEK T VE.RtVORi_AK t/Klıui futun* Sjm&uu.ÖYLE.vvJOJDUfAUN ŞEtCL-f BOZUL.V\A*AAl_iy_VMS J.r 4*001
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1963
  • ®i&j'Si Sfhu-ET oü/sryA SOKS SAfAPfyorslu ÖTEKlS/eSKl ŞAAAP/yON OL-A.M İKİ BÜYÜK.«Ox5 î £ k 55 DAKİKADIR.BlR.BÎfZ~ AJE«/yi_S KIYASIYA OOvü^Ü ORO J—^AvvA »KT7 K/Sırdır* OE KOI_tZ3i_AR/NDAKJ KUVVET Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1963
  • Mfflffîfâ&ffiffîfflfflM ÛSCAK BOZULUNCA KAfZNAK HAtZJX&fA GÖZ.ATAK VHT.VAY CAJ^ıNlAJ TAf* 20 MİL UZAKTA L İŞTE Bu ÇOK FENA.L M-©ökte güneş yüksel.m ese-baş.L-ARXETvJ İÇıf^OE MÎUVON 9Uluman Bt'R.y/d'N/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1963
  • x-vX\y:v ALLAHLIKALİBEY SADECE V BlR KıŞt.OE SK.N«J ARAYACAK HİÇ ©LJWAZSA B[R.DOSTUN VAR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1963
  • Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğinden Genel Sekreterlik Yayın Şubesine mukavele ile eleman alınacaktır.Test ve mülakat »onunda belli olacak duruma göre 2000 liraya kadar ücret ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1963
  • İÜ ^İ^f^f 2 fâ OĞLAK BURCU T22 Arafık 20 Oeakl Tereddütleriniz hamle yapmak kudretinizi kırıyor.Size Cok sey kaybettiriyor Riraz gavret.KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubatı Üzüntü ettiriniz sey eok değersiz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1963
  • SALI Rumt ISIS 24 137» taban ARALIK Aralık 1963 11 VAKİT VASATI EZANÎ GiüiM 7.24 2.3» otla 12.14 T.28 14.33 9.48 Akaant 16.45 12.00 Yataı 18.24 1.3» 5.36 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1963
  • Milliyet Cazctocilik A.ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN G«n«I Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Kabar,Fıkra t» Makalelerden Mesul Müdür:HİKMET OULDERBN Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SBVIK Maltarin kumuldan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1963
  • ÎLAN TARİFESİ 3,4,8 inal tayfalarda santimi 40 TL.t,T ad sayfalarda saatlini 99 TL.Birinci sayfada baslık 100 TL.Nisan,NlkâJı,Vefat vs Teşekkür İlanları 8 saatime kadar 7.sayfada)»0 TL.Küçük İlanlar k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1963
  • Türkiye emlâk kredi bankasından:Daire alım satım ilânlarında;Banka esaslarına uygun olduğu veya banka borcu ile devri mümkün bulunduğu şeklinde görülmekte olan şartların,Bankamızla ilgili kanun,talima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1963
  • SOLDAN SAGA:1 Cekememezlik;Bir tas oyunu.2 Unsur;Ter»!hisse.3 Babayiğit manasına bir Anadolu tabiri;Ev eşyasından.4 Binek hayvanlarında oturacak ver:Sıkıntı İle karışık acele.5 Tersi elci;6 Ayaftımızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Acılıs Kı*a tınber ler Hafif müzik 1.00 Haberler 8.15 Türküler 8.30 Salon orkestraları 9.00 Utanhulun sesi 9.70 Doktorunuz diyor ki V.30 Kiicük konser 10.00 Kısa haberler Kapanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1963
  • Hem mademki artık onun iyiliği için çalışacağınızı söylüyorsunuz,öyleyse onu unutun,bu en büyük iyilik olur.Thierri ile ben nişanlıyız.Bizi ayıramazsınız.Onun yanına yerleşeceğim.Ona sizin kadar bakab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.12.1963
  • bs i aim,ı Sultan,gözleri yuvalarından fırlamışj perişan bir halde hâla yılana bakıyordu:Aman Yarabbi ya Resullullah!Nedir bu?Yılanla siyah lale?Kimin işidir bu?Ne demek isterler?Çığlığa koşup gelen K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.12.1963
  • Köylerde f Çcif @i6fîn od insan ve hayvan Bu yüzden ölen ve sakat kalan çocukların haddi hesabı yok.Nefesi kuvvetli hocaların okuyup üflemesi de köylüler için mühim ÇOCUK hastalıkları başında ishaller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1963
  • her eve bir rifea portatif yazı makinası kırtasiye ve büro levazımatı mağazalarında Türkiye Mümessili OKLAR LTD.Galata Bankalar Cad.132 T«l 44 10 63 Toptan Satıt Yeri ı MAGNAS Kol.Ş.Tahtakale Cam Pors
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1963
  • SANAYİCİ VE DEĞİRMENCİLERE:Meşhur İngiliz CROSSLEY Markalı Yatık tip Dizel motorlarımız gelmiştir.22 Beygir 400 Devir 27 Beygir 375 Devir Müracaat:ŞEHSUVAR MENEMENCİOĞLU Bankalar Hanı,Galata İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1963
  • üstün Türk işçiliği,dünyaca maruf İngiliz PYE fabrikasının aksamı ile birleşince tek ketime ile en İyisi meydana gelir.Siz de,görüp,dinleyip,mukayese ettikten sonra tam bir güvenle PYE alabileceksiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.12.1963
  • SATILIK EMLÂK FINDIKZAOE Kızılelnıa caddesinde köşepaşı 118 nı2 45.000 peşin mütebakisi Banka borcu satılık deniz manzaralı kat 22 30 38 KADİKÖY muhtelif-yerlerinde Mustafa Kemal Eksi tarafından lnsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.12.1963
  • SİNEMALtftt BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Dört i-in tllHKII EMEK Tel Aik r« R 1 İNCİ 'Tel:Maceralar A-Ink.S Sar LALE Tel:44 35 95,Canavar hi.Kanun 2.hana)44 84 39)Geddik 48 45 95)Kralı Doktor Bııvük Saht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.12.1963
  • i SARAY UMMASINDA i j Gösterilmekte olan GİNA 'OlLOBRİGlDA'nın Yaratmış olduğu î ÇIPLAK PRENSES İ t filmi gördüğü büyük rağbet üzerine bir hafta daha gösterilecektir.I GÜVEN FİLM J ti AVCILIK:7243 184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.12.1963
  • LİMAN LOKANTASI YILBAŞI gecesi müşterilerinin hizmetinde Hususî MÖNÜ MÜZİK ATRAKSİYON DARVAŞ ve Hârika Kemanı Sürprizler Telefon:44 93 49 44 10 33 BASW 22591)18474
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.12.1963
  • 34 KİŞİLİK STEYR OTOBÜSLERİ 6 Silindirli 132 SAE beygir gücündek STEYR dizel motoru ile mücehhez ve tama men çelikten mamul karoserili olup,34 yol cuyu rahatça taşıyabilecek radyo ve kalorife rile ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.12.1963
  • Catherine Spaak,eşi ile buluşup konuştu ROMA,A.P Avukatı tarafından açıklandığına göre Belçika Dışişleri Bakanı Paul Henrl Spaak'ın yeğen)tanınmış alnema yıldızı Catherine Spaak İki gün evvel eşi İtal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.12.1963
  • »Amerika Amerika» nın galası yapıldı NEW-YORK,İSKENDER S O N G U R bildiriyor Uzun bir beklemeden sonra nihayet New-York'taki İkinci sınıl «Paris» sinemasının ufak salonunda «Amerika Amerika» isimli f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.12.1963
  • Liz Taylor ile Burton'un evlenmesi kesinleşiyor MEXICO,A.A Puerto Vallarta'lı bir hâkimin İfadesine göre.Elizabeth Taylor ve Richard Burton noel İle yeni yılın ilk günü arasında evleneceklerdir.Hâkim,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.12.1963
  • Amerikan askerlerini eğlendirmek için Ankara'ya gelen ünlü komedyenin ilk gösterisi ilk.lenikiinıl Ankara'da veren Bob Hope,bu temsilden trrvel arkadasımu Mete Akyol ile konuşurken.IıUa m Kendi nüktel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.12.1963
  • X ANKARA TİYATROSU ANKARA TİYATROSU ANKARA TİYATROSU İkinci oyununu takdim eder OIZLt ORDU D MÜZİKAL KOMEDİ)Yazan:ZRENDAN BEHAN O Sahneye koyan:GÜNER SÜMER E Müzik:SABAHATTİN KALENDER |G 0d ö f' Y Ü B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.12.1963
  • gas MİKROFON YANKILARI FARUK YENER ARŞIMA oturdu,ince uzun parmaklarıyla bir kibrit çı-'karıp sigarasını yaktı,dumanlarını savurduktan sonra:»Pekâlâ,dedi,dertlenelim Soldan vurah elektrik ışını ince,z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 24.12.1963
  • En büyük En tatlı SICAKLIK En kudretli TIP G-3 GAZ SOBASI modern tekniğin zaferidir.İLANCILIK 7231 J6-U0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 24.12.1963
  • temizler parlatır dezenfekte eder.|]llili:ilillllil!llllllllliUlU!lll!l BİR TECRÜBE TfTEk Kırlı bir uyanırı yamını Ekilra VIM fl«.dığn »armm herhangi bir lemiılem* toiw ili ı«ır.ı r,Aradaki fark derha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1963
  • 75 satış mağazası 620 yetkili satıcı 115 servis arabası Tamir atelyelen Dikiş-Nakış kursları Bol yedek parça TESCİL EDİLMİŞ MARKADifcdünyanın en modern dikiş makinası SINGER şimdi daha da ucuz Bugün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1963
  • C/F Waterman Zaratel incelik ve kalitenin sembolü Benmit Genel Ticaret Tel:22 6991 BEK£JttICü,öi 5640 1*170
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1963
  • JAPON SANAYİİNİN HARİKASI;IYASHICA SİNEMA VE FOTOĞRAF MAKİNALARl SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR Ayrıca,muhteliı,marka sinema ve fotoğraf A maki ilalarından,zengin" bir çeşidimiz mevcuttur.YALNIZ KALİTELİ" MAL O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1963
  • GOODYEAR ESKİ KAMYON LÂSTİKLERİNİZİ GOODYEAR metodu ve malzemesi Ue lastiklerinize sırt geçirterek yenilerinin çok altında bir fiatta yepyeni lâstikler kazanmış olursunuz.GOODYEAR'de yapılan kaplamala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1963
  • ¦j:z-c:T-r-r:x-ykel kampanyasında son durum:305.228 T.L GÜNÜN en fazla bağışı Ancelo'dan.400 lira.Bir gecelik gazino müşterilerinden ise 140 lira 75 kuruş ve bir de turist parası.1 Sterlin.Böylece bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1963
  • "Hükümet değişikliği tabiîdir„ Baştarafı Birincide 17 Kasım mahalli seçimlerinin neticeleri alındıktan sonra Kasım ayının tonuna doğru yayınlanan genelgede,G»nel Kurmay Başkanı özetle »öyle demektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1963
  • İNÖNÜ,BAĞIMSIZLARLA KABİNEYİ KURACAK t Baştarafı Birincide 80 yaşına gelmiş bir İnsanım.Benden fazla fedakârlık bekliyorlar.Kırk yıldır arzuladığım ve üzerinde durduğum plânlamayı benden istiyorlar.CH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1963
  • SEVİM TUĞLAN ERTUGRLL KÖŞELİ IB evlendiler M 23/12/963
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1963
  • ÖLÜM Eski Ankara Belediye Gelir Müdürü.Han Turlzm'in ortaklarından,Medine Yula'nın eşi.Muammer ve ilhan Yula'nın babaları NİYAZİ YULA £3 ¦'Aralık 1'jü3 Pazartesi günü »abalı ı hakkın rahmetine kavuşmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1963
  • VEFAT Avnl Başman'ın eşi,Cevza Başman,Ferda Aytan ve Mehmet Başman'ın anneleri,Zeynep Ayanoğlu'nun ablası.Sevgi Başman ve Vahti Aytan'ın kayınvaldelerl,Ahmet Şaman,Ali ve Murad Başman'ın büyükanneleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1963
  • VEFAT Sadrıâzam Koca Yusuf Paşa ahfadından,merhum Mehmet Selim Şehsuvaroğlu ve merhume Nazire Ulviye Şehsuvaroğlunuıı mahdumu,Celile Ünlü'nün biricik ağabeyi,Nuriye Koç.Meliha Yenerden,Güzin Biren.Nec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1963
  • M EVLİ D Ebediyete intikal eden büyük Türk Müzik Sanatkâr)ve Radyocusu MESUT CEMİL İn ruhu için bugün 24 Aralık li)C3)Sultanahmet camiinde ikindi namazını müteakip en tanınmış Hafızlar tarafından Mevl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1963
  • TEŞEKKÜR Kıymetli büyüğümüz E.Albav M.Celalettin Altıntaş'ın â i vefatı dolayısıyle acımıza İştirak ederek bizi teselli eden vefakâr akraba,dost ve yakınlarımız ile bu acı günümüzde yardımımıza koşan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1963
  • TÜRK-IS «ATAS» GREVİNE KARSİ I Baştarajı Birincide 1 Türkiye Petrol işçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Kılıç «Ataş»ın önceki gün yaptığı açıklamaya cevap vermiş ve şunları söylemiştir:«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1963
  • GENEL KURMAYDA DURUM İNCELENDİ Baştarajı Birincide rada Kıbrıs'tan en son alınmış olan ve Lefkoşe'deki Türk kesiminde ylvecek akıntısının baspösterdlğlni.Türk kesimine giden vollarda Rumların toplandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1963
  • GÜRSEL,SUNAYI KABUL ETTİ Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel,saat j 16.30 da Çankaya'da,Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ı kabul ederek,kendisi ile birbuçuk saat görüşmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1963
  • TURAL,İSKENDERUN'DA İSKENDERUN,ÖZEL Ankara Sıkı Yönetim ve 2.Ordu kumandanı Orgeneral Cemal Tural dün ânl olarak İskenderun'a gelmiştir.39.Tümen birliklerini teftiş eden Tural daha sonra yüksek rütbel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1963
  • GENÇLİĞİN TEPKİSİ İstanbul Kıbrıs Türk Talebe Cemiyeti Başkanı Ergün Vehbi,T.M.T.F.Genel Başkanı Nafiz Duru.M.T.T.B.Genel Başkanı Yüksel Çengel,Kıbrıs olayları İle ilgili bir basın toplantısı yapmışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1963
  • Yoku gemisi yandı 4 Buşrara/ı Biriwidt herkes gemiyi terketmiştlr.Lakoıüad&n en son ayrılan telsizci olmuştur.3 milyon dolara 130 milyon lira.clgortalı ceminin mürettebatının büyük kısmı Yunanlı ve Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1963
  • Fâzıl Küçük'ün ikâmei 4 Baştarafı Birincide rın »ayısını tespit edebilmek İçin hadi-»e mahalline kimseyi yaklaştırmam ıstır.ÇOK YARALI VAR Dün.birçok şehir ve kasabalardan haber alınamamıştır.Buralard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 24.12.1963
  • DIŞİŞLERİ BAKANLİĞİNİN AÇIKLAMASI â Bağtarajı Birincide B)Aspava yakınında «ten ve tabanca attgi teatisi,C)Kaymaklı batısında bir grup Türk evlerine ateş.HBu ateş üzerine devriye gezen Türkler mukabel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 24.12.1963
  • ŞÜKRÜ GÜLESİN ROMA'dan bildiriyor FİORENTİNA'nın.Catania ile yaptığı maç çok bâdiseli geçmiş ve müsabakanın hakemi Adarai.2.devrenin M.dakikasında Tiorentina'dan Can,Lojacono ve Catania'dan se Foııell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1963
  • Apak,«F.Bahçe demode futbol oynuyor» dedi Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Çeref Apak.«F.Bahçe demode futbol oynuyor» demiştir.Geçen Cumartesi ve Pazar günleri Fenerbahçenin îzmlrspor ve Gençlerblrlig
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1963
  • Büyük maçlara ecnebi hakem getirilecek B.T.Umum Müdürü Fikret Altıne!«Kendi hakemlerimizin selâmeti İçin önemli maçlara vabancı hakemler jretlrecpglz» demiştir.Altınel bir efin önce ovnanan Fenerbahçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1963
  • Ergin bu hafta askere gidiyor Galatasaray'a transferi hadise yaratan ve Futbol Federasyonu tarafından serbest bırakılan Ergin bu hafta askere gidecektir.Genç futbolcu altı aylık cezası ¦ona erince Ord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1963
  • 13 bilen yine yok ANKARA.ÖZEI Spor-Toto'nun 18 İnci hafta değerlendirmesine alt brüt sonuç su »ekil dedir:13 maçı bilen çıkmamıştır.12 maçı ktsl.11 maçı 133 kişi ve in maçı da 1221 klsl doğru tahmin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1963
  • Modaspor'un kongresi Modaspor'un fevkalade kongresi ÖnUmlizdekt Pazar güntl MühMrdardakl kulüp lokalinde yanılacaktır Bu konprede Lâcivert Bevazlı t»kimin uzuvları seçilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1963
  • MİLLİYET GAZETESİ YILIN SPORCUSU:1963 Seçtiğim sporcu t.^3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1963
  • 11.MÎLLÎ LtG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Kp Ad D Spor 12 H 3 1 14 S 19 6 t.Yurdu 12 5 3 A 14 17 13 11 Sekerspor 8 5 l 2 14 6 11 S Sarıyer 12 3 S 4 11 15 11 13 ülktispor 7 3 4 0 5 2 10 4 tz.D.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1963
  • İSTANBUL LİG PUAN Takımlar_O Galata 7 Taksim 5 Eyüp 5 Adalet 6 Süleymanlye 6 Davutpaşa 7 Anadolu 5 Hasköv 5 Y.K.Emniyet 6 MAHALLİ CETVELİ G B M A Y P S 0 2 15 8 10 4 10 9 19 4 10 9 3 9 5 1 2 14 11 7 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1963
  • TÜRKİYE LÎGÎ PUAN CETVELİ Takımlar O G B MAY P kp Beşiktaş 16 11 4 1 27 S 26 6 r.Bahçe 16 8 7 1 28 9 23 9 Göztepe 16 7 7 2 20 13 21 11 Feriköy 17 6 8 3 15 9 2U 14 G Saray 14 7 5 2 17 8 19 9 A.Gücü 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1963
  • Vılııı Sporcusu anketimizde M.Dalkılıç,hirinclliği mııhataza etmektedir.Resimde,ankete gelen reylerin tasnifi yapılırken görülüyor.Yılın Sporcuları yarışıyor GUM-US
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1963
  • Dalkılıç 1.574 oyla ilerde Letter üçüncülüğe,Metin dördüncülüğe yükseldi Tevfik Kış altıncı durumda YILIN Sr»ORClîSU anketinin bitimine 5 gün kala,bilhassa Ankara'dan gelen büyük sayıda oylar,Muharrem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1963
  • YIIMAZ METE 6-0'UK HEZİMETTEH SONRA KONUŞTU "Olimpiyatlara bu ekiple gidilemez Güreş Federasyonu Başkanı Muslihiddin Yılmazmete,«Eğer ısrar ederlerse ben derhal görevden çekilirim» dedi U GÜREŞ Federa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1963
  • West Bromwlcb'li futbolcular ikinci defa sabayı,gelip antrenman yapmamışlardır.Resimde futbolcular toplu halde staddan çıkarken görülüyor.Defa futbolcular S IVSenecere karşı JİMMY HAGAN Antrenmana haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1963
  • MİLLİYET SPOR-TOTO SERVİSİ SUNAR MAÇ Sıra No.KARŞILAŞACAK TAKİMLAR Numaralı Takım Numaralı Takım îki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları Numaralı takımın son m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 24.12.1963
  • 1963'ÜN SON WE KRİTİK MAÇINA ALTI G Beşiktaş ve F.Bahçe İÜN KALA 1.1 J" imoon,NEDİM Beşiktaş'ta Süreyya,Fenerbahçe'de Nedim ve Şeref oynamıyor,İlk idmanlar bugün BEŞİKTAŞ profesyonel futbol takımı,Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor