Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.12.1963
  • Genel Yayın Mlıdürumiiz Abdi İpekçi.CKMP Lideri Hasan Dincer'le görüşüyor MAHALLİ SÖNfcA PARTİ LİDERLER!HE Hazırlayan:ABDİ İPEKÇİ Mahallî seçimlerin sonuçları,önemli siyasî gelişmelere yol açacak mahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1963
  • Gelişmeler başlıyor MAHALLİ Seçimlerden sonra hükümette beklenen gelişme-ler Başbakan inönü'nün Amerika seyahati dolayısiyle bir hajta gecikmiştir.Gerçi bu süre zarfında CKMP yönetici-I leri ile YTP G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1963
  • ili.wi,W)X »Uii i Hmiiwt a.»i t/iM»n iw^ flfo afrfe* 'j.0uV.*M «w.*u.»u.vr .W(l|1llO(WshHİI»IIWl.W(ll,l,^llıı)iri^tllli.İIİWIİKTlHllt»«l.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1963
  • 337*.O DA BÖYLE SÖYLERSE timet Paja Koalisyon kollusunda:Yeni bir tecrübeye daha Kİrıniye niyetli değilim,zira bu konuyu çok tecrübe ettim,I!i/ki ısııu-ı Paşa'ııın en üstün yönünün tecrübeler!olduğuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1963
  • Kabine toplantılarına katılan müşavirin casus olduğu anlaşıldı KÖLN özel Muhabirimiz ORSAN ÖYME Nden Federal Almanyada 52 yaşında Yüksek Hükümet Müşaviri Erich Helbig'ln iX)aydanberl doğuda bir gizil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1963
  • Ruslar,Oswald ile ilgili dosyay.F.B.İ.'ye verdi Nikita Kruşçev in emriyle verildiği sanılan dosya ile,Rusların suikastle ilgili olmadıklarını isbata çalıştıkları tahmin ediliyor WASHrNGTON,A.P.AA.SOVY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1963
  • Bir polis tevkif edildi Evinden kaçan 16 yaşında bir kızı:«Seul evine götüreceğimi diyerek Sirkecl'de bir otele götürüp alıkoyduğu İddia olunan Alim Balcı,dün tevkif edilmiştir.Adli tabibin muayenesiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1963
  • 5 Başbakan,Amerika'ya yaptığı son gezisi hakkında vatandaşlara bilgi verdi m:%i Inonu,kalkmma gayretimizin feiendimm ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN îsmet înönü dün akşam saat 19 da Türkiye Radyolarmda konuşarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1963
  • Y.T.P.ve C.K.H.P.Hükümetten Bugün Çekiliyor Alican,koalisyondan ayrılmayı,anlaşmazlığa bağlıyor AN KAKA,ÖZEL BAŞBAKAN Yardımcısı YTP Genel Başkanı Ekrem Alicanbugün Başbakanı ziyaret ederek Grubunun k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1963
  • İstanbul Radyosunda bu akşamki acık o!urum »Secimler ve Hükümet» I İstanbul Radyosunda bu akşam saat 21 deki açık oturum^ı mahalli seçim lonuçlarmın koalisyona tesirleri konutu tartışılacaktır.Açık ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1963
  • Milliğe!ATATÜRK HEYKELİ AHMET ANDİÇEN 10 bin lira verdi Ankara'nın tanınmış tlinalarindan Ahmet Andiceıı,kumpanyaya 10 bin liralık bağısı yaparken Kuruluyor.Oraioğlu Tiyatrosu bu gece kampanya için «B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1963
  • Beş D.Almanyalı denize bize iltica etti Biri karı-koca,biride nişanlı olan çiftler ile bir erkek,gemi İstanbul boğazından geçerken atladılar ve balıkçılar tarafından kurtarıldılar m7-IÖZDEMİK GÜRSOY1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1963
  • Şoförler hergiin Kâhyalara 22 bin Lira veriyorlar SUAT ARIN İstanbul şoförleri dolmuş kâhyalarına günde 22 bin lira vermektedir.Şehirde 220 olarak tesblt edilen dolmuj duraklarındakl 480 kâhya,topladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.12.1963
  • YENİ ÇIKTI ÇÖZÜMLÜ FÎ2ÎK PROBLEMLERİ Lise III Talât Tuncer Mekanik,Optik,Akustik,Elektrik,Modern Fizik Flatı 7.5 Lira ÇÖZÜMLÜ KİMYA PROBLEMLERİ Lise I,II,IH Kenan Okan t ıX den fazla problemi İhtiva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.12.1963
  • Oyuncunun hayatı.B EYCJâLL'nda lu bir sokak.Sokakta bir terzi dükkânı.Büyük gerilin kahredici karanlığı dar sokağa ıa inmiş,ha inecek Alaca karanlık.Dükkânın arkacında ulak bir mata.Masanın Uıerlndu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1963
  • TÜRKİYE 4 BANKASI SİRKECİ ŞUBESİ bugünden itibaren YEN t BİNASINDA HİZMETİNİZDEDİR Adres:Hamldiye Caddesi No.26,Sirkeci)FAAL MSI 1738*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Hatalı yorumdan MAHALLİ sevimlerin hedefi,milli iradeyi tecelli ettirmek değildir.Beldelerin hizmet kadrosunu secim yolu ile tenkil etmektir.Muhtarlar,Belediye Meclis Ve Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1963
  • İLAN İ.E.T.T.Umum Müdürlüğünden Kurulacak muhavvile merkezi için Şişli,Teşvikiye mahallesi,Teşvikiye Camii sokağında tapu kaydına göre Abdi oğlu ibrahim Hayri Barut uhdesinde kayıtlı taj 148,2,4,6,8,1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1963
  • Pfilfisg I Sevgili MİLLİYET okuyucusu,SON mahalli seçimlerin bizim için en sevindirici yönü İçişleri Bakan-lığının basına karşı henimse-I diğl alışılmamış tutumdur.Bu Bakanlık,basma kim gee lirse gels
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1963
  • ETİ BAN k anplîı 9.ARALIK.1963 pazartesi günü osmanbeydeki veni binasında HİZMETİNİZE GİRECEKTİR.Mfid^ dwfa BU MÜNASEBETLE TERTİP EDİLEN HUSUSİ KEŞİDEDE:»İR KİŞİYİ 50.000 URA AYRICA 50.000 LİRALIK MU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1963
  • Resimli Bilğı 2nd SAYISI ÇIKTI MÜVEZZİINIZDEN İSTEYİNİZ ve KİTAPÇILARDAN ARAYINIZ BATEŞ REKLAM 253 173*4 i.mi Tc^n;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1963
  • TT-2 BÜYÜK KİŞİYE FEVKALÂDE APARTMAN DAİRESİ KİŞİYE YURDUN DİLEDİĞİ YERİNDE MESKEN PARASI KİŞİYE DEVLET TAHVİLİ AYRICA 3915 KİŞİYE ÇEŞİTLİ VE ZENCİN PARA İKRAMİYELERİ AKBANK Ydm büyük çekilişindeki şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1963
  • KENNEDY İÇİN 250 BIN AÖAÇ DİKİLECEK Türkiye İzciler Bitliği İstanbul Kara ve Deniz Grupları,L'50 bin ağaçlık «Balkan Kennedy Korusu adı âl" tında bir koru meydana getirmeye kamı vermiştir.Bu Lıcl Gru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1963
  • Koşuyolunda yeni hastane dün acildi Koşuyolu Göğüs Hastalıkları Hastahanesine ek olarak 3 milyon liraya ir.şa edilen 200 kişilik pavyon,dün saat 11'de yapılan törenle açılmıştır.Koşuyolu'nda sıfır ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1963
  • TAHSİSAT BİTTİĞİNDEN POLİSLER İLAÇ ALAMADI İstanbul polis teşkilâtı tahsisat bittiği için 10 günden beri anlaşmalı eczaneden ilâg alamamaktadır.Teşkilâta yılda bir milyon liraya yakın ilâç satan eczan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1963
  • BİR SEHIR HATTI VAPURU DENİZDE KALDI Şehir Hatları işletmesine ait U4 numaralı «Kttçüluu» vapuru,önceki gece Boğaz seferini yaparken pervanesi arızalanmış ve yolda kalmıştır.Yolcular ti8 numaralı vapu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1963
  • KARA KONCOLOZ j S N'İVERSİTEYİ bitirmişsin,askere gidiyor-%0 sun.İrimle bir korku:Acaba çavuş çıkarırlar mı?Mayalana kabara rivayetler dolaşır:Bilmem kimi bilmem kimle arkadaşlık et-İ tiği için çavuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1963
  • TELEFON TESİSLERİ İÇİN 300 MİLYON LİRA LAZİM tstanbulda kurulması kararlaştırılan «Telefon fabrikası» İçin dünyanın bellibaşlı firmalarından yapılan kredi teklifleri,Ulaştırma Bakanlığı tarafından inc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.12.1963
  • fmc AMbRİKANIN EN SON BULUSU Mağara ITMAL MALI Diph ii in acın İLÂÇLI FARE YEMt glÜTÛN FARELERİ CEZBEOER ÖLDÜRÜR.İstanbul Tohum Mağazası,MısLr Çarşısı 4 Tel:27 46 20' MİLLİYET:17401 jl" uı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.12.1963
  • Kaçakçılar marnları m 1 Suriyede mayınların 1000 lira.etliği bildiriliyor İ DİYARBAKIR,AAi fi Kaçakçılara karşı alınan son tedbirlerden sonra İş yapamaz 8 hale gelen kaçakçılar,yeni bir ğ usule başvur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1963
  • ESKİ BİR PİLOT İÇTİĞİ BİRANIN BARDAĞINI YİYOR LONDRA,A.P Bir birahane sahibiyle bardak yiyen müşıerisi arasındaki münasebetler son zamanlarda had dereceye varmış bulunmaktadır.Birahane sahibi Reginald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1963
  • SAYIf^ DOKTOR VE ECZACILARA m m #p^fe vital limon şekeri tadında 250 mgr.C vitaminig ihtiva eden drajeler KZÂC1 OAOBAjj PİYASAYA VERİLMİŞTİR.SCZACIBAŞI »lhç FAHRiKnaı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1963
  • 't-u Tliilyonluk 100.yıl çekilişine katılamıyanlar için yeni bir çekiliş TC.ZİRAAT BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1963
  • Memleket gerçeklerini dile getiren nefis bir röportaj serisi Hi" KARACİ ARMAĞANI İlk elemeyi kazanarak iiiriye sunulan 55 yazı bu kitapta toplandı Fiafı7.5« Satış yerL Milliyet Gazetesi İstanbul J J A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1963
  • Diplomatlar ile Bakanlar maç yaptılar Dlr üs Selâm'da oynanan maçı,diplomatlar 4 2 kazandılar.Tanganikalı bir Bakan ise gol attı DAR-tyS-SELA-M,AA Tanganlka milli mesken inşaat şirketi yararına,Dâr-üs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1963
  • &Ü7JE USSUNE VARiR VARMAZ UZAY ADAM,BAŞINDAKİ GEçEhJ LBRJ BÎR SOLUKTA ANLAT/R.MCL^İMİZ.DALGANIZI G.E.ÇTİNİİ2.BEMLENl I O MEMDEBUJ?GÖĞSÜ Kiı_ı_t SAKSAGAM"ÖDü.5TSl MÜ KOPARDI VALLA DİNLETSİN beni r—r.r-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1963
  • BİR AKTRİS ÇIRILÇIPLAK ÖLÜ BULUNDU Polis 23 yaşındaki Karyn Kupcinet'in nasıl öldüğü* nü tesbit edemedi HOLLYWOOD,California,A P.Akt.ris Karyn Kupcinet,oturma odasının bir koltuğunda,çırılçıplak vaziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1963
  • Trafik tıkanıklığı 25 kişiyi kurtardı MONTREAL,AA.Montreal'deki trafik tıkanıklığı 25 kişinin hayalını kurtarnuştır,Zira bu 25 kişi Montreal'in kuzeyinde düşerek parçalanan cDC-S» uçağına trafik tıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1963
  • Kilo almamak için**.ı GRISSİNİ doyurur fakat şişmanlatmaz İLANCILIK 670ü 17400
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1963
  • Cn»* YARIN HAVA HASIL OLACAK Yurdumuz,Batı Karadeniz» kadar sarkan yüksek basınç ile g\ineydcğudan uraklaşan alçak basınç etkilinde kalacaktır.£u duruma v.ore:Marmara,Trakya ve Eat i Karadeniz bölgele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1963
  • I lii.lll .l.l.l.uıllln.ılilM.nlM.nl.i.H.I.II. 1.linrill TAKVİMDE IC ıiıPfCÂİ Mühim bir eser KONYA Müzeler Müdürü,değerli dostum Mehmet Önder «Meviânâ Şehri Konya» ballıklı mühim bir eser neşretti.507
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1963
  • TAKSİTLE STREMLINE* OZAIİO PL Ah KOPYA MAKİNELERİ Tam otomatik 1964 model,Smkroniıe developmanlı.Saatte 450 iiıû 1 JO-Öü-60 metre kapasittli,S tene Garantili Prcıpcktuı u KARAKÖY KIRTASİYE Kol Si.Tel.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1963
  • Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadî İşbirliği Teşkilâtına İMTİHANLA MEMUR ALINACAKTIR Taliplerin Siyasal Eügiler,Hukuk,İktisat ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi İdarî İlim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.12.1963
  • rümtıı kMzM üfiASöı ütesa ug«m;u^asüı tJSkMU t-tj*^ htc HERKES KÖYDEN KAÇTI L Diyarbakır'ın nüfuslu Elavug köyünde sadece 10 kişi kalmıştır.Diğerleri iic gün evvelki kavgadan sonra kaçmışlardır.Köyü t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.12.1963
  • som «suHt-eçeDE seni s\Ş|K PAKA SAYARKEN!GÖRDÜ-ĞÜMDE ŞAŞMIŞTIM i.ONLAR.MR.BOONE'DAN GELİYORDU oediu Mi oowDy?neoen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1963
  • HAV ALLAH!TEV«KKEÜ ME UMUTTUM DİYE OÜŞÜNÜP DU.RuVORPUVi i.a L,ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1963
  • BQ Ey IVbdua,ey bülbülü şeydâ,niçin namussun?diye kolunu kavradı.Ben buradan Kadırgaya ineceğim.Nedim:Ben de Topkapı Sarayına gidiyorum,dedi acele acele.Yine görüşelim.Aynı dalgınlıkla Divanyolu'na do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1963
  • Karısına âşık bir kına da,karısından para sakınmaz,istediği kadar verir.Laurence'nin,malikâneyi kurtarmak için muhtaç olduğu parayı almak üzere elini uzatması yetecekti.Ah bu kalbine saplanan kama.Tlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1963
  • r.3o 8.00 8.15 8.30 9.00 9.20 9.30 10.00 12.00 12.40 13.00 13.20 13.30 13.45 ISTANBUL RADYOSU Arılıs Kısa haberler Hafif müzik Haberler Saz eserleri Salon orkevtraları Sarkıla:Türküler Küçük konser Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1963
  • fffc OĞLAK BURCU [33 Aralık 30 Ocak] Hayatınızda bir intizama İhtiyaç Yar.Yorgunluğunuzu giderecek tek care butf& KOVA BURCU 131 Ocak 19 îubatı Hayatınızı cok dağıtıyorsunuz.Is ve günlük faaliyet caha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1963
  • SOLDAN SA6A:1 Otomobillerin nnpıara levhası;Tersi kadınların vücutlarına sardığı İpekli veya pamuklu kuma*.2 Bir geb7,e:Ca ka 3 Mısır'ın mabutların dan;İki madeni ücünctl bir madenle ^apıştırma.4 Yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1963
  • TÜRKİYE ZtRAÎ DONATİM KURUMU İstanbul Bölge Müdürlüğünden TEKİRDAĞ iskelesine yanaşacak gemi anbarlaruıdan alınarak Trakva'daki teşkillerimize 5000 ton Kimyevî Gübre naklettirilecektir.Buna ait şartna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1963
  • BALIKESİR ÇİMENTO FABRİKASI MÜDÜRLÜSÜNDEN 1964 yılı Beyaz Çimento satışlarımız başlamıştır.Satış şartları,Ankara'da Türkiye Çimento Sanayii TA.Ş.Genel Müdürlüğümüzden.Balıkesir Çimento Fabrikamızdan,G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1963
  • Hicri Pazartesi Boml ms 2 U7» Recap ARALIK Katım 11 1963 lf VAKİT VASATİ EZANÎ GUnaa 7.06 2.23 ö«ı.12 03 7.22 İkindi 14.28 »46 Aktım 16.41 12.00 Yatsı 18.19 1.38 îmsftk 5.22 12 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1963
  • Milliyet Oamttcilil.A.f.adına Sahibi.ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür l HASAN YILMAEfı Spor kısmından Mesul Müdür ı NAMIK SEVIK îdare Müdürü-NURE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1963
  • tLAN TARÎFESÎ t.S.4,9 Hid tayfalarda «antlını «O TL.6.ncJ tayfalarda «ntlmi 35 TL t)Birinci tayfada ballık SOO TL.OtijUn.Nisan,Nikah.Vefat ve Tejekkür USnları 5 fantime kadar 7 tayfada^ M TL KUçük Uf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.12.1963
  • ABONE TARÎFESÎ 3 Aylık:22 TL.6 Aylık;40 TL.Yüllkr 7B TL.Yabancı memleketler içli.âdi posta Ue bu Ücretlerin bir misil alınır Uçak pottasi için tarife,kullanılacak pulun defterine Küre deglılr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.12.1963
  • ursun ya Alçaktan V buluncaya kadar Amerikan karargâhından farksız olan Majestic Otele yerleştirdiler bizi.Hemen her gün artan Amerikalı personel karşısında Saigon'da ev derdi başgöstermiş,fiyatlar al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1963
  • 200-300 Tonluk ufkî yatık)yeni veya kullanılmış Müracaat:P.K.1220 istanbul.İLANCILIK:6639 17384
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1963
  • ŞANSLARI No.C 2573 Buzdolabı için Henüz müracaat edilmemiştir.Müracaat edildiğinde ayrıca İlân edilecektir)No.C 2824 METİN TEKÇE Fatih Akşemsettin cad.Arı Ap.daire 2 No.C 3023 NERİMAN ERTEM Kadıköy Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1963
  • SATILIK EMLÂK SATILIK kat.Fatih AkşemseUin Cad.Mevlûıçu sokağında,6 kapı sayılı apartmanın 3.katı HOO m2)b. ş teslim sanlıktır.Apartmanın tamamı da satılabilir.Tel.21 41 75 21 20 82 FATİH Vatan Caddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.12.1963
  • adTıfmaaıaiM—8B—EN SADIK HİZMETÇİNİZ Fevkalâde* kullanışlı ve şağlanr;bıreleklçılti ^s'üpüfğfe^i keseye uygun bir fiat Türkly» Ol.trıDUtöfU MUSTAFA ACAR ve OrC.Koli.Şti.Marpuççular Çarşılı Gürün han 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.12.1963
  • Korkunç Yenge pc HOLLYWOODIu blı prodüktör,«Korkun;Yenge* Nhu'nun hayatına dair bir film çevirmek istiyor.Hatırlarda olduğu gibi,«Korkunç Yenge» Amerlka'jı ziyaretinde Hollyvvootl'a da uğramış,fakat o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1963
  • Cüneyt Gökçer Arena Kin bir eser hazırlıyor Arena Tiyatrosu,başarılı temsillerine devanı edebilmek için kadrosuna,Ankara Devlet Tiyatı osunun genç Umum Muduru,değerli san'atkâı Cüneyt Gokçer'l de ekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1963
  • *i İngiltere'de günün yıldızı olan Sarah Miles'in evinde çekilmiş bir resmi.Kıyafeti orta okul öğrencisi gibi,hareketleri vamp damgası taşıyor.I Kızlı yükselişin yarattığı artist tipi ARAH Miles,Londr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1963
  • 3 Aralık Salt suarede 2 Aralık Pazartesi suarede 3 Aralık Salı suarede Harbiye KONAK ATLAS RENK Sinemalarında kirk Douglas LAURENCE i JEAN CHARLES PETER Olivier Simmons Laughton Ustinov TONY ^JOHN ÛÂV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1963
  • ZZZZ=ZZ=T BU AKŞAM SUAREDEN İTİBAREN I Ş A N v,k YENİ ATLAS Kadıköy ÖZEN Üsküdar HALE Samsun BÜYÜK 4 Aralıkta Sehzadebaşı KLÜP Sinemalarında.KATIR TIRNAĞI FİKRET HAKAN FATMA GIRİK Neje YULAÇ Müfit KİP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1963
  • Sayın Müşterilerimize YILBAŞI Hediyesi Olarak ALIŞ VERİŞLERİ Nisbetinde BEDAVA DAĞITIYORUZ İzmir yün ve Kula Mensucatın YENİ parti kumaşları hiç bir mağazanın satamadığı CAZİP FİATLA satışa arzedilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLA* Tel:44 08 «S)Ben-Har R.t f2 haftası*.Suarede:SpartakUs R.Î EMEK Tel:44 84 19)Sporcunun Hayati R.Harris t.İNCİ 'Tel:48 43 95ı.Fakir Prense» Detlrmencloölu.LALE Tel:44 35 »5ı:Ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1963
  • ANKARA ÇİMENTO SANAYİİ TAŞ.MÜDÜRLÜSÜNDEN Şirketimiz ihtyiacı olup ithal edeceğimiz 60 Altmış)ton yüksek mağnezitli ateş tuğlası ve bununla alâkalı 6 Altı)ton harç ile,20 Yirmi)ton alüminli ateş tuğlas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1963
  • Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğinden Genel Sekreterlik Personel Şubesine mukavele ile müdür alınacaktır.Test ve mülakat sonunda belli olacak duruma göre 3000 liraya kadar ücret v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1963
  • Burton ile eşi mali konuda anlaştı NEW YORK,AAlngiÜ2 Aktör Richard Burton lie eşi Sybil malî hususlarda bir anlaşmaya varmışlardır.Fakat şimdilik boşanma bahis konusu delildir.Sybil Burton'un avukatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1963
  • Churchill,kendisine ail bir filmde rol alacak LONDRA,ÖZEL Amerlka'lı prodüktör Core Fore,man,Sir ChutchiU'ln hayatını pek yakında filme alma?3 bağlıyacaktır.Churchill'in,«Hayatım İsimli eserinden alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.12.1963
  • ORHAN SEZENER ORKESTRASINI rENiDEN KURDU Yılın başarılı topluluklarından biri olan Orhan Sezener orkestrasında yapılan değişikliklerden sonra Tanju Okan ve Aslan Kartaltepe gruptan ayrıldılar ve yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.12.1963
  • ŞULE ERCAN ADNAN ÇEKER Nişanlandılar Umlt Jtt.ll.lM3 MİLLİYET:17403
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1963
  • AC!BİR ÖLÜM Orhan,Ö7demir,Medina,Şaziye,Hüsniye Şimşekalp'ln sevgill babalan,Tüccardan Cemal Güğer.Fikri Taşköprü,Hilmi Un'ün kayınpederi,Veteriner Yarbay ÎBRAHÎM ŞIMŞEKALP 2u 11 963 gecesi Hakkın rah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1963
  • VEFAT Merhum İhsan Oeyin eşi Muzaffer ve Feridun Baykara'nın anneleri,Rahmi Teoman ve Belkıs Tamer'in kardeşleri,güzide baykara yatmakta olduğu ttalyan hastahanesinde 1.12.19G3 tarihinde vefat etmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1963
  • KARABt K Türkiye Demir Ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden işletmelerimiz Karabük Mamul Anbarlarında bulunan takriben 1220 ton muhtelit cins hadde mamulü malzeme kapalı teklif almak suretiyle sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1963
  • Transistor alacaksanız Riıno alınız.Bütün dünyada olduğu gibi,Türkiyede de GRUNDIG'ten üstün Transistor yoktur.GRUNDIG Konser boy 8 TRANSİSTOR 2 DİOD 3 dalga Kısa Ortı Uzun pikap tertibatlı Dahili fer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1963
  • BAĞIŞ LİSTESİ Önceki Toplam 168.268.70 Ahmet Andlçen 10.000.Ankara MSB.Lev.Amirliği 532.50 Bitlis Lisesi 317.40 M.S.B.İst.Dz.İşyerleri ve Yar.Kollan İsçileri Sen.Kasımpaşa 200.Kelkit Ortaokulu Öğretme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1963
  • Dörtler hakkında karar Çarşamba günü verilecek ANKARA,ÖZEL CHP Yüksek Haysiyet Divanı Çarşamba günü,Kasım Gülek.Avnl Doğan,Celâl Sungur ve Kenan Esengin hakkında karar verecektir.Dörtler hakkındaki be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1963
  • DÜNYACA'MEŞHUR AUTO-TYPİST Amerikan Otomatik Yazı Makineleri Günde 125 adede kadar ORİJİNAL Mektup.Fatura.Fiyat Listesi.Sirküler.Bildiri.Bordro vb saire yazabilir.30 senedenberl.AO'dan fazla memlekett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1963
  • I KMP.iktidara AP'nin j geçmesini istiyor Ba$taraj\Birincide f E vatandaşların duygularını rahatça E E İstismar ettiğine İnandıkları bu partlniı.İktidara gelince yıprana-E Cfr.ğtııı ve Kene)sevimlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1963
  • Beş Doğu Almanyalı 4 BaştaTaft Birincide Beşiktaş Kaymakamı tarafından misafir edilen Igne İle kocası Godrird Krautschık ve Ulrich Plantikow kırın-zı jarap içmişlerdir.Çocukları olmadığı İçin korkusuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1963
  • AHMET ANDİCEN 10 BİN LİRA VERDİ Baştarafı Birincide lığın ve zenginliğin zerrece önemi yoktur.Oraloğlıı Tiyatrosu bu ekşam saat 21.15 de perdesini kampanya İçin açacak ve «Büyük Baba» temsilini oynaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1963
  • |pilll!ll!llll!llll!ll!ll!l!llll!ll!IIIIIIIJIIIt| I DOĞURAN l KELİMELER j sniitiiimiii MİLLİYET'in BİR AYLIK ABONESİNİ KAZANAN OKUYUCULARIN LİSTESİ 17 Kasını 1961!Pazar günkü ilâvemiz-de neşredilen SA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1963
  • Oswald'm dosyası t Baştarafı Birincide rerek 1962 nln ortalarına doğru Amerikaya dönmüştü.Dosyanın teslimi İçin doğrudan doğruya Sovyet Başbakanı Kruşçev'in emir vermiş olması mümkündür.Moskovanın Osw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1963
  • YTP ve CKMP,Hükümetten bugün çekiliyor Baştarajı Birincide f»kat ben usıl samimiyeti kendi anlayışımda görmekteyim.CHP vesayetini kabul edici bir yolda Siyasi hayatta bulunduğum müddetgltmek samimiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1963
  • HASAN DİNÇER DİYOR Kİ:Bagtarü/Bimtcide partiden birine İstemeye istemeye S vermek zorunda kalmışlardır.Fa-kat bir üçüncü muvazene partisine duyulan ve gittikçe artan ihtiyaç vardır.Günün birinde vatan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1963
  • Amerika,Türkiye'ye karşı 'taahhüdüne sadık Bagtaraji Birincide esas olarak görüş ve düşünüş beraberliğini belirttik.Türkiye'nin kalkınma mücadelesinin Amerika tarafından ne kadar iyi yürekle ve samimî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1963
  • Makarnaların en âlâsı Nuhun ANKARA MAKARNASInı yerken ŞANSINIZI da deneyiniz.1 adet 0)kllomttnit CHEVROLET l 1 i.'fi yuHann johı M2 motbiiklıt 2 adet emsıîılj ARÇEÜK Çamaşır makinası 3 »J«l dij'«rüU P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1963
  • SEltÛOZlK BOYA ve VERNİKLERİ HAKİKİ ÇEKOSLOVAK CHEMAPOL mamulâtı "KELEBEK" marka SEL-LÜLOZlK BOYA VERNİK ve SURFA-SER leri 1,17,25,ve 30 kiloluk orijinal fabrika ambalajlı ve mühürlü olarak satışa arz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1963
  • ZAMKLI KAĞIT TABAKA her ebadda RULOLAR 125 metrelik baskısız ve baskılı RULO BASIMEVİ Kabataş Meûusan cad.147 Tel:44 33S2 49 10 67.İLANCILIK 6311 1739«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.12.1963
  • ¦¦MM DURUM fiastara/ı Birincide leceği bir tirada,memleketi hükümetsiz bırakacak bir buhrana seyirci kalmak hususunda israr edeceği beklenmez.Fakat inönü,herhalde kararını acele vermeyecek,bütün temas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.12.1963
  • Fenerbahçe 9 Aralıkta Belfast'a gidiyor Fenerbahçe takımı 11 Aralıkta Linfield'de yapacağı Avrupa Kupa Galipleri Kupası ikinci tur revanş maçı için 9 Aralıkta özel bir uçakla Belfast'ta eideeektir.Sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1963
  • Dün yapılan voleybol lig maçları l.T.Ü.Beyoğlııspor 3-1 G.Saray Beşiktaş 3-0 Fenerbahçe Beykoz 3-0 Di.E.Ok.Darü3gaiak« 3-0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1963
  • EHEHHÜEüüD Beykoz PTT IJJ Beşiktaş Hacettepe F.Bahçe G.Saray rfl Demirspor Karşıyaka fc"l Ankaragiicii Kasımpaşa E Demirspor Kasımpaşa |fl K.Gümrük Beylerbeyi İTİ Vefa Yeşildirek KTJ İzmir Demirspor Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1963
  • D.Spor,K.Paşa'yı 5 1 malısı etti HAKEMLER:Apdl Parlakay,Ettin thtlyaroğlu,Nihat Özbirgiil.DF.MİKSPOIt:Doğan İbrahim Valem Hüsnü Hayrettin Hakkı ifkic)Audürrezzak Fikri Muzaffer Atillâ Timuçin KASIMPAŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1963
  • Galatasaray la,Fenerbahçenin 0-0 berabere kaldıkları dünkü mm İTİ Nedim:"Hakem Bile sonumla Bana acıdı W Teknik Direktör Arıcan,«Gol tehlikesi yaratacak pozisyona girdik fakat şut çekemedik» dedi Maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.12.1963
  • Vefa,Yeşildirek'i 3-1 mağlûp etti milli İlgin dün Şeref Stadında oynanan İki maçında şu neticeler alınmıştır:Kaıaifünıriik Beylerbeyi:1-1,Vefa Yesildirek:3-1.Dİ&ER MAÇLAR İzmir'de oynanan maçların bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor