Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.10.1963
  • makinesiyle ifan hıraz,paraları yaktı Hasköyde bir imalâthaneye giren meçhul hırsızlar elmas matkap uçlarını da çalarak götürdüler ASKÖYDE Fethi Aldırmaz'a ait «Pres imalâthanesinin çelik kasası önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1963
  • RA's"AM UrSDA TPPTİ 'zl,lir Belediye Başkanı Rebii Başol ön-BM 5*8\M[M I Er I I cekj Kün aksam üzeri bayram yapan Boğaziçi halkınırı evlerinin tapularını dağıttı.Boğaziçi halkı gecekondularının tapula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1963
  • İSÇİLERE 3 BİN UCUZ MESKEN YAPILACAK ^JlXKARA,ÖZEL isçi liderleriyle.Kabine üyelerinin yaptıkları toplantı sona ermiş ve işçi lehine önemli kararlar alınmıştır.Toplantı sonunda bir de bildiri yayınlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1963
  • İ.Akçal geride görülen)cezaevine sevkedilmck üzere Savcılığa götürülürken.Akça!dün tekrar cezaevine kondu Bir gün önce kaçtığı zannedilen Yassıada müebbet mahkûmu talimat gelmediğinden beklediğini söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1963
  • Denizcilik Bankası Genel Müdürü tehdit edildi Denizcilik Bankası Genel Müdürü Nedret Utkan dün makamında meçhul bir şahıs tarafından telefonla tehdit edilmiştir.Saat 16 sularında Denizcilik Bankasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1963
  • Necdet Uğur'a bağımsız adaylık teklif eden işçi ve gençlik temsilcilerisem müh!İşçi ve öğrenci temsilcilerinin "Bağımsız aday,olması için yaptıkları teklife,Uğur "Kalıp,kalmamam önemli değildir,dedi N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1963
  • Başkan olmak için Bıırdur'da Bucak ilçesinin Belediye Başkan adaylarından biri,seçim propagandası yapmak için bastırdığı beyannamelerde:İsteyen bekârlara kız bulacağım,diyormu;Canım propaganda için de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1963
  • Harbokulu öğrencilerinin Yargıtaydaki duruşmaları 23 Ekim'de başlıyor ANKARA,AA.İki Numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesince mahkûm edilen 75 Harbokulu öğrencisinin mahkûmiyetleri agırcezaya taallûk ettiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1963
  • Bir Lise öğretmeni,kız öğrencisini iğfal etti KIRŞEHİR,DURSUN YASTIMAN bildiriyor Kırşehir Lisesi beden eğitimi öğretmeni Selâhatttin Kaynar'ın kız bir öğrencisi ile bir yıldan beri münasebette bulund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1963
  • Sahte çekle Osmanlı Bankasından 320 bin lira çeken Anfranik Asaroğlu,karısı ile birlikte firar etti m m gün önce Ankara'da Osman-}j|lı Bankasından sahte çek ve takma ad ile 520 bin lira çeken Antranik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1963
  • YASSIADA'DA DÜN BİR CESET BULUNDU Yassıada sahilinde dün 15 yaşlarında bir erkek çocuk cesedi bulunmuştur.Hüviyeti tesbit edilemeyen cesedin bir süre önce kotra ile Marnıarada kaybolan çocuklardan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1963
  • Cezayir'de Millî Meclis feshedildi CEZAYİR,AA.A.P.Cumhurbaşkanı Ahmet Bin Bella Millî Meclisi süresiz olarak tatil etmiş ve milletvekillerini,Fas'ın emperyalist tecavüzüne karşı savaşmak için ordu saf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1963
  • AMERİKAN HÜKÜMETİ,TÜRK MAHKEMESİNİN KARARINA İTİRAZ ETTİ ANKARA,M.ALI KIŞLALI bildiriyor Amerikan Hükümeti,Adana İncirlik Hava Alanında çalışan Türk işçilerinin hakları ile ilgili dâva sonucunun Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1963
  • A.P' nin Sıkı Yönetimin yalnız Ankara'da olmasını,M.P'nin ise tamamen kaldırılmasını isteyen teklifleri reddedildi Sancar,olayların adlî safhasının henüz devam ettiğini,bu yüzden uzatma gerektiğini sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1963
  • Seyit Kemal KARAAUOĞLU Sözlü Yazılı KOMPOZİSYON Konuşmak ve Yazmak Sanatı Türk dili Ses •Kelime Cümle Paragraf Noktalama İmla Yazı Düzeltme Konuşma San'atı Hitabet san'atı Söylev Konferans Tartışma Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1963
  • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MESELESİ YTP,Onat'ın tayinini de kabul etmedi Anayasa gereğince,İçişleri Bakanı'nın bugün Başbakanca açıklanması gerekiyor arif onat Istenmiyen bir adam daha)ANKARA,ÖZEL' CHP İbişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.10.1963
  • Topraksu Müdürlüğünün araçları ile memurlara odun taşınmadı TEKZİPTİR Sayın gazetenizin 9.10.19*53 tarih 4799 sayılı nüshasının birinci sahifesinin 5 ile 8 inci sütunlarında Topraksu Müdürlüğü araçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.10.1963
  • Anayasa'mn 51'kıci maddesi der ki.ZMıR'in bir Badem-Ilrr köyü var.200 eviyle,850 nüfnsııy-a.1200 kitaplı kütflphanesivle,okuluyla,t i* a t rotu via,sinemasıyla,istihlâk kooperatifiyle,lise ve ortaokul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1963
  • s NjLERIN DÜŞÜNCELERİ Askeri ve yarg kuruluşu usûlü kanunu ANAYASAMIZIN geçici 7 ncf maddesi gereğince,meclisin atıldığı tarihten itibaren çıkarılması gerekli kanunlar •Tasında;usken yargı ile ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1963
  • İTALYAN KÜLTÜR HEYETİNDEN İtalyanca kursları italyanca dil ve kültür kursları pek yakında ^açılacaktır.İzahat almak ve kaydolmak için Italvan Kültür Heyeti Sekreterlisine nVpebaşı Meşrutiyet Caddesi 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1963
  • I OSMANLI BANKASI YENİCÂM!ŞUBESİ STER İLER!NE İLAH Kiralık kasalar dairesinin tadilâtı dolayısıyle sayın müşterilerimizin 28 Ekim 1963 Pa-zartesi sabahı kasalar dairesine giremiyecekleri bildirilir.RE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1963
  • PARÇA SAÇ SATILACAK 0.40 ilâ 21/2m/m kalınlığı kadar muhtelif ebatda parça saç »atılacaktır.İsteklilerin fabrikamız adresine müracaat etmeleri rica olunur.EMAYETAŞ T.A.Ş.İstanbul Cad.No.46 Yenimahalle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1963
  • A I)A N A [1964 PROGRAMI'nda milyar 845 milyon lirayı bulacak oları kamu sektörü yatırımlarının,hangi J alanlarda hangi illere yapılacağı geni} tablolar halinde yer almaktadır.Okurlarımıza hir kolaylı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1963
  • Zeytinyağı fiatı Ortak Pazar,zeytinyağı için kontenjan tanımazsa dahilde mal birikecek İZMİR,ÖZEL ORTAK Pazar ülkelerinin Türkiyeye zeytinyağı için de bir kontenjan ayırmaları istenmektedir.Bu sağlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1963
  • TÜRKİYE dış ticaret gelirlerinin takriben yüzde yetmişbeşini r.irni ürünler karşılar.Bunlar arasında türün,birinci plânı işgal etmektedir.Hattâ bâzı yıllar Türkiye di;ticaret gelirlerinin aşağı yukarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1963
  • GÜNLÜK ALT5N FlATLARî fll.00 91.10 0.20)134.00 134.50 avnl)102.00 103.00 ayni)İngiliz Kral 110.50 111.00 ayni)5X1.00 »1.00 avni)13 78 13.R0 4-0.051
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1963
  • Fransa tiftik alıyor Fransız firmaları son İki gıin içinde 130 ton tiftik almıjtır.Piyasaya jreç giren Fransızlar,aldıkları iyi mal tiftikler İçin normalin üstütfde Matlar vermişlerdir.Eldeki 8.500 to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1963
  • VİTRİN Aydınlatma,Ampul ve aplikleri için CEYİ SAKAR Okçu Musa Cad.83 Galata Tel.44 63 35 REKLAMCILIK 4696)15120
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1963
  • BaskıirP/csîıkTorbö PlOStİk 'el:22İ3S9 ELKJLA.HCJUK WW İ2U7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1963
  • «ttBtaaS-fl:wffîî$?Dünyanın her yerinde m 7/V7 i tercih İ BKrJ edilen JU v,Lı\1 mürekkep ı IllHk PARKER WIM 83 a Yazarken,dolma kaleminizi temizler «ANÇfitö fiti» İSİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1963
  • Ucuz ve küçuk^iipistersenî^ B3 TR OOU Peşin fiat TL.450v HER BÜTÇEYE VE HER EVE UYGUN.Peşin fiat TL 350.Bütün dünyada en çok kullanılan PHILIPS radyoları arasında evinize ve bütçenize,en uygun olanını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1963
  • SAYIN İTHALÂTÇILAR G.G.D.marka BÜTAN GAZU ŞOFBEN YENİ İNDİRİLMİŞ MİATLARINDAN SİZ DE İSTİFADE EDİNİZ Proforma fatura için müracaat:FUAT ve "SUAT TARHAN Ort.Tcpebaşı İst.44 "61 75 REKLAMCILIK:4730 1514
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1963
  • BADANA BOYALARI i Tarafından imâl edilmiştir CAZİP PASTEL RENKLERDE DAHA İYİSİ YOKTUR Her yerde arayınız—İLANCILIK 5257 15132
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1963
  • Büyük ve ciddî bir şirketin ithalât işlerinde,idarî pozisyonda istihdam edilmek üzere bir ELEMAN aranmaktadır.Asgarî 5 senelik iş tecrübesi,ingilizce ve Almanca lisanlarına vukuf,ithalât rejimine vakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1963
  • T E Ş E K K Ü R 17 Ekim 963 tarihinde ebedî istirahatgâhına tevdi edilmiş bulunan eski •Bankacılardan YAKUP DİNÇBAl'ın cenaze merasimin* İştirak eden.telefon,telgrafla ve evimize kadar gelerek taziyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1963
  • KOCASINA KIZAN KADIN İNTİHARA KALKIŞTI Bir süre önce ayrıldığı kocasının yazdığı mektuplara üzülen Sevil Atasayar adındaki 2Tt yaşındaki bir kadın dün uyku ilâcı ile intihara teşebbüs etmiştir Sevil A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1963
  • BELEDİYE,BİR HAFTA İÇİNDE 120 YOLU ONARDI İstanbul Belediyesi son bir hafta içinde 120 sokak ve caddenin onarımı ile tamir işini tamamlamıştır.Onarlm İçin 381.888 lira harcanmıştır.Bu arada 37 sokağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1963
  • T.GAZETECİLER SİTESİNE ELEKTRİK VERİLDİ Bakırköy'deki Teknisyen Gazeteciler Sitesine dün törenle elektrik verilmiş-tir.I.E.T.T.Genel Müdürü Orhan liter de törende bulunmuş ve şalteri bizzat çekmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1963
  • T.M.T.F.TURİZM HEYETİ İSRAİL'E HAREKET ETTİ Telaviv'de yapılacak 14 üncü Uluslararası Öğrenci Turizm Konferansına katılacak Türkiye Milli Talebe Federasyonu turizm heyeti dün vapurla İsrail'e hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1963
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE 21 EKİMDE AÇILIYOR Teknik Üniversite 21 Ekim 1963 Pazartesi günü saat 10.30 da Gümüşsüyü binasında yapılacak bir törenle yeni öğretim yılını açacaktır,istanbul Üniversitesi de 1 Kası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.10.1963
  • ^IIIIM 11 HI III.M III M I III II.Ml III!Mill III 11 III II111111 HI 11111111111111' 11III 111 II111111111111 III 11111'.11 H 111 H I!11 M 1111111111 III 1111111111 I İşte böyle çiğneniyor ANAYASANIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.10.1963
  • Sipahiler at sürdü odeller poz verdi VE CESUR FOTOĞRAFÇI Âyazağa'da allarını dörtnala süren sipahilerin,sürünerek geçtikleri foto modeller,Elle mecmuasının Türkiye sayısı için resim çektirdiler Fransı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1963
  • Amerika yolcularına 163 dolar tasarruf sağlıyan Panflm şimdi BALTİMORE ve WASHINGTON^ direkt uçuyor.mm PanAm'ın paraca tasarruftan çok daha fazla şeyler sağladığını AŞAĞIDAKİ SATIRLARDA GÖRECEKSİNİZ.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1963
  • SAÇ SANAYİCİLERİNİN DİKKAT NAZARINA Türkiye Mümessili bulunduğumuz İtalya'deki OFFİCİNE MECCA-NİCHE E FONDERİE NAPOLETANE firmasının imâl etmekte olduğu J50 250 400 Tonluk hidrolik prese ve kesme maki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1963
  • İLÂN Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığından 18464 No.lu Akreditifle ilgili 29.4.1963 tarih ve 13538 sayılı ithal vesikası zayi olmuştur.Yenisi alınacağından eskisinin hükmü yoktur.TÜRK HAVA YOLLARI A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1963
  • w.w.w.v.v.v.y NE ŞEKER.ŞEYLERÜİR.ŞU DİŞÇİLER L ÇOCUKLARIN BÜYÜYÜNCE DOKTOR OLACAĞIM 9 DEDİĞİNE SIK S'K SÂHİT OLMUŞSUIYUZDUR.AMA SİZ.BÜYÜYÜNCE,BEN Dl'ŞÇİ OLACAĞIM DİYESİ BİR TEK VELET GÖRDÜNÜZ MÜ HİÇ H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1963
  • sen MfRiMtefey soyiEMiyHCE^İM RüH5AP-KAKARI JEN ÎİMPiLî^AlttH/İBHARlADlIt,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1963
  • Bir hâkim 6,5 saatte 239 karar verdi DENİZLİ,ÖZEL Denizli Adliyesi tcrâ Tetkik Mercii Hâkimi Süleyman Refet Bole.6,5 saatte 239 dâvayı karara bağlamıştır.Hâkim,1 dakika 6 saniye içinde bir dosyayı tet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1963
  • RıPıN W,7k m Bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında faydfthdır 4 saat ara ile qiin.de 3 adet alınabilir FAAL 7370 15114
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1963
  • Yükleme Boşaltma ve Tasıma İşleri Yaptırılacaktır Toprak Mahsûlleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden 1 İstanbul şehir ve limanı dahilinde Ofisimiz namına yapılacak hububat,bakliyat vesair maddelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1963
  • YARIN HAVA HASIL OLACAK?Yurdumuz batıdan giren bir alçak basınç ile buna bağlı kötü hava ayırımlarının Cephelerin)etkisine girmiş bulunmaktadır.Batı bölgelerimiz,İç Anadolu ve Güneydoğu sürekli yağış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.10.1963
  • I Güzel San'aJlar Sergisi JAAfi senesinde teşekkül edc*n «Güzel Sanatlar Birliği» 2rUwvurt içinde ve Fransa,Rusya,Romanya gibi yurt di-j şında açtığı sergilerin kırk altıncısını Beyoğlunda i Fransız K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.10.1963
  • îçhsi BUIAAO«M_GEL.K.N GAX RKTı SÖ V\KO İM O^t-ıN MAÇTA BE.Nı* MASLuP ETA.ME 5ıNie MAWSU5 «OX VUM.OüW MÜSAADE eTTıM.MTA:»kixiw.OOWDy.GÖRüvoRSUMU-Z.VA BA/L-AR.VAZIL.I AÇIKLAMA.VI İNİ AUTIK1DA «NVZAS* O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1963
  • CISCO KİD JOSf SAUNAS,ROP REED lj£/M O-OUGurvu BİLMEDEN MiSA&R.KTT/AQAA\AZ.it-4 B'fZ HAYDUTTU v 4go£^ AZ(U KAATU.WEASELoi-v veya n/w OET/RENE nOOO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1963
  • sotcAd^ ÇlKMAcSA BA5\AM»Ş $U HALg BAK.L.Pan.NiO it-E B e 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1963
  • A L LA M LI K Ati BEY f İUJİU.AH YAhu L.Şu CA-WN KAÇtMO »v_ıŞ Ni.OİK ©U Böyv_E?ÇAM\«ORAM» ÖVU-B BİR.OÖ^H-CE'cSİAA tci HEB-¦cCSE.ÎBRE-T Ol Ar AK o -şey ae?t?DESTSİNİZ KUÇUtC bir cam^.nc ehem amVet» VÛ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1963
  • 1379 Skim I VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneı 7.15 12.48 Öde 12.59 634 »kindi 16.02 9.36 Aksam 18.25 12.00 Yatsı 19.58 1.31 İm s fi k 5.36 11.10 Hlert CUMA 1311 e.*wti 0 18 EKİM IOfi.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Meril Müdür:HASAN YILMAER Spor kumuldan Mesul Müdür ı NAMIK SEVIK İdare Müdürü i.NURETTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1963
  • İLAN TARİFESİ 1,3,4,5 İnci tayfalarda santimi 44 T.La)6.T nel sayfalarda santimi IB T.L.Birinci aayfada baslık 200 T.Lg Düğün,Nişan,Nikâh.Vefat ve Teşekkür Hânları B santlme kadar 7.sayfada)M T.L.9 Kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1963
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık:22 T.L.6 Aylıkt 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Vtbancı memleketler için fidi posta ile bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun değerine göre defiişlr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1963
  • 1)Denizcilik Bankası Salıpazarı İnşaatımız için 800 m3 moloz tajt,2.50O m3 mıcır,3.000 m3 dişli kum ve 1.000 m3 perdah kumu kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır.2)Bu ig ile İştigal e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1963
  • 180 ADET İÇ ve DIŞ KAMYON LÂSTİĞİ SATIN ALINACAKTIR 1)Şirketimiz ağır yük kamyonlarında kullanılmak üzere 1200X20 eb'adında kar tipi acır yıpranma yüküne mütahammll 180 adet iç ve dış lastik kapalı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1963
  • OĞLAK BURCU &h [22 Aralık 20 Ocak] Zihniniz hep aynı mcf.eleye takılıyor.Oysa hu meselenin dışında enteresan hâdiseler geçiyor.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Hayatınızın bugünkünden daha güzel geçmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1963
  • 1^2v3r4T5*V?7,8'*9 JO* SOLDAN SAĞA:1 i'ırtıcı bu hayvan;Haksız yore edilen zulüm.2 Kargaşalık;Söz.3 Pirincin bulamacı;Sinirli.4 İskambilde iyi kâğıt;Pinen kullanılması ve ya pılması yasak olmayan.5 Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Afi lis ve kısa ha-E Açılış ve herler 7.35 Neyler 7.40 Kıır'ânı Kerim 7.50 Saz er.erlerl 8.00 Haberler 8.10 Şarkılar 8.30 Küçük konser 9.0-0 Istanbulun sesi 9.20 Melodiden melodi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1963
  • Yazan:Micheline CLOOS Türkçesi:Selâmi İzzet SEDES Hak ediyordum Juliette.Uslu durmak söyle dursun,yaramazlığımın derecesi yoktu,haddi aşıyordum.Kadının elmacık kemikleri kıpırdadı:Bahan seni ömründe s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1963
  • a?lll!DEVRİKEBİH:Bu usûl ylrmisakiz ram anlı Te ğ E ondokuz vuruşludur.Düm «a 2 düm «a 2 tek 2 E 1 düm 1 tek 1 te m 1/2 ke m 1/2 düm 1 i E tek a 2 tek 2 tek 2 düm r=2 düm 2 t* t 2 9 E Iıck d 2 tek 1 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.10.1963
  • yesinler!diye sarayda söylenmiş,tarihlere geçmiş olmasına rağmen burada yazarsak mahkemeyi boylayacağımız çirkin bir kelime kullandı.Sonra eline geçirdiği çizmesini ayakta giymeye çalışırken dengesi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.10.1963
  • m İMAM NİKÂHI VE KÖYDEKİ EVLİLİK ÇEŞİTLERİ I DıM kıyafete bürülü İmam oda kapısından İçeri Uç defa bağırır:Allahın emri.peygamberin kavi iyi e ile nLkâhlanmayı gönül rızasiyle kabul ediyor musun?Bu sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1963
  • SATILIK EMLAK ALTINTEPEDE 400 m2 bahçe içinde 2,5 katlı 150.000 liraya villâ 47 İS 52 BEŞİKTAŞTA 290 000 liraya 10 'daireli 2 dükkanlı 39.000 Ura lratlı Apt.47 18 52 ARSA,Aksaray Kerestecilerde 49 38
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1963
  • en şöhretli markası uickly SMoped MOTORLU BİSİKLETLERİ Türkiye Mümessili MEHMET KAVALA ve Ort Kom.Ştl.Galata Nesli Han istanbul.Telefon 44 75 54 Telg LACOMET-İstanbul btebulda Satış yerleri;Tepebaşı B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.10.1963
  • Büyük bir işletmenin prodüksyon ve kalite kontrolünde istihdam maksadiyle yetiştirilmek üzere ELEMAN almacaktır.İstanbul P.K.1220 ye yazı ile müracaat.İLANCILIK 5566 15127
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.10.1963
  • Buzdolaplarında koku neden olur?Buzdolabının iç kısmının plâstik veya emaye olmasının koku bakımından herhangi bir rolü yoktur,önemli olan buzdolabının temiz tutulması,koku yapan yiyecek ve içecekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.10.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 OS 95)Yalancı A.Vuyuklaki Rumca 6MEK Tel:44 84 3»)Aile Tuzağı M.O'Hara R.I.üçüncü hafta)İNCİ Tel:48 45 Mil Bahriyeli Ahmet Sar,A.Işık.LALE Tel:44 35 «5)Cemiyet Kurbanı P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.10.1963
  • wiren Dassin,Topkapı nın sahnelerinden birini çevirmeden önce artistlerle prova yapıyor.Dassin'in 5 milyon liralık teklifini Jack Lemmon ECEN aylar zarfında şehrimizde,tanınmış yazar Eric Ambler'in «L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.10.1963
  • İM4U2ÇUC Dkeuti-Carroll Baker e James Shigcta «Güneşe Köprü',de hikâyesi anlatılan Gwen Ilidcnari Terasaki çiftini temsil ediyorlarr aşte se İ GÜNEŞE KÖPRÜ Le Pont Vere Le Solcil IEtienne Perier yöne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.10.1963
  • FRANSIZ KÜLTÜR HEYETİNİN yüksek himayesinde FRANSIZ TELEVİZYON VE RADİO ODA ORKES.TRASI KONSERLERİ.Şef:ANDRE GİRARD İki ayrı program:23 ve 24 Ekim Çarşamba Perşembe SARAY'da Saat 18,30 da Biletler giş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.10.1963
  • AKTÖR JAMES CRAİG KARISINI DÖVDÜ HOLLYWOOD.Aktör James Craig'in karısı,kocasının kendisini dövdüğünü Lon Angeles polisine şikâyet etmiştir.29 yaşındaki bayan Craig,kocasının Çarşamba günü eve geldiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.10.1963
  • LOB-X'te Neşeli Geceler.Tel:48 44 47 REKLAMCILIK 4G84)15119
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.10.1963
  • Süper Vedet serisine başlıyor No:1 İr GLORIA Türkiye'de ilk defa)Bu akşam ve 19-20-21 22 Ekim gecelen YALNIZ 5 GALA ve Ekim PAZAR MATİNE7de Not Lütfen yerlerinizi evvelden ayırtınız.Telefon:47 16 30 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.10.1963
  • Aradığımı Herşey KARDEŞLERDE» 2?00 85iüü^AiiiaKARDESlERPASAJI-BEYAZIT İLANCILIK 5595 15143
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.10.1963
  • KARACA TîYATRO'da MÜNİR ÖZKUL Saat 6 oyunları 19 Ekim Cumartesinden itibaren NEWYORK'DA BİR PAZAR Komedi 3 Perde)Hergün 18.00 de,Pazartesi 18.00 ve 21.30 da Tel:44 66 66 REKLAMCILIK:4731 15144
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.10.1963
  • 1963/64 KIS MEVSİMİNDE GİYİLECEK KADIN KUMAŞLARI NELERDİR?VAKKO Müessesesinin teknik elemanları Avrupanın moda merkezlerinde yaptıklar» tetkik neticesinde bu mevsim:JARSE YÜNLÜ EKOSE ve YÜNLÜ TWEED'le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.10.1963
  • TELEFON SANTRALLERİ OTOMATİK VE MANYETOLU TELEFONLARI,Galata Nesli Han İstanbul Tel:44 75 54 44 78 99 Telg:MEKASEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.10.1963
  • BÜYÜK Felsefe Lügati Tamamlandı Beher cildi 40 T.L.Her üç cildinin başlıca satış yerleri:Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri MİLLİYET 15134
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.10.1963
  • Yollarımızın önderi SCANIA-VAB Kullananlardan H$t£ S Bol yedek parçalar 8-10 TONLUK KAMYONLAR o TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ DİZKAM DİZEL KAMYON ve MAKİNA TİCARET LTD.ŞTİ.Şişli meydanı,Hnlâskârgari Cad.No.342
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.10.1963
  • III NAL LİNYİT SOBALARI HER ŞEYİ YAKAR/Linyit ve her cins kömür ile fındık,c«viz kobuğu,tolas,kösbe,mısır somajı,odun ve mahrukatı KOKU VERMEDEN,I» yapmadan yakan bu emsalsiz sobalar otes.1 24 36 saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • VEFAT Şaziye Sanver'in eşi.ülya öza!'in sevgili babası.Konya Milletvekili Rüştü özal*ın kayınpederi.Azade ve Sanver Akün'ün büyükbabaları,Sıtkı "Bütün ve Necmiye Bütün,Ahmet ve Mehmet Bütün,Armağan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • İNŞAAT MÜHENDİSLER!ODASI İSTANBUL ŞUBESİNDEN İnşaat Yüksek Mühendisi BTFAT ARICANLI'nın vefatı teessürle haber alınmıştır Cenazesi 18.10.1963 Cuma güniı Cuma namazını müteakip Sisli camiinden kaldırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • ÖLÜM TîEKA Muhacirierinder Hüseyihoğlu i RIZA BARUTER 17.10.1963 günü Allahj'n rahme-tirie kavuşmuştur.Cenazesi 18.İ0.1963 günü Patih Camiinden öğle namazını müteakip kaldınlacaktır.İlgililere duyurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • T£Ş E KıK4)R "9.10.1363 gunu vefat eden merhum Ortt.'Prof.Ur.Muzaffer GÜÇHAN?ın cenazesinde bulunmak,telgraf yollamak,telefon etmek ve bizzat ziyaret zahmetinde bulunan çok muhterem dostiara teşekkürl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • TEŞEKKÜR Aile büyücümüz Muzaffer Halim Neyzi'nin vefatı dolay isiyle cenaze merasimine iştirak eden.çelenk gönderen,evimize bizzat gelen veya telgraf,telefon ve mektupla acımızı paylaşan akraba ve dos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • Jl 111 1111 II311111111 III 11II.1111 111111111 1111 TEŞEKKÜR I E Tanrı.yardımı ile eşimin ğ "doğumunu yaparak "bize erkek E i evlât kazandıran f Dr.Eşref YAZICIOĞLU j 1 ve yakın iİRİleıin bizden esi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • m m B w g n çık i ı HASTA HÜKÜMET «Başbakan İnönü'nün Bekata Azizoğlu cekişnfesinin bir safhasında bir gazetecinin sorduğu «Koalisyon yaşıyacak mı?sorusuna verdiği ecva'p tipiktir:«'Koalisyon yasıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • FİTİ!USTALARI ARANIYOR Askerliğini yapmış,tecrübeli,35 yaşından küçük Pamuk İpliği Fitil Us ta farı aranıyor.Şahsen müracaat:AKF1L Mensucat Fabrikası.Bakırköy Osmaniye BEKLAMCILIK:4733 15153
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • SIKI YÖNETİM İKİ AY DAHA UZATILDI Baştardjı Birincide •Ankara'da bir ay için uzatılması tezini savunmuş,«istanbul Sıkı Yönetimi gazeteleri kapatmaktan ve trafik nizamına uymayan şoförleri Balmumcuya s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • AKCAL DÜN TEKRAR CEZAEVİNE KONDU 4 Baştarajı Birirtcide dererek durumu bildirdim.Talimat gelmediği için birşey yapamayacaklarını söylemişler.Üsküdar Savcılığı ve Birinci Şube de ayni cevabı verince be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • BAĞIMSIZ ADAYLAR ALTIYA YÜKSELDİ Dün müracaat edenlerle birlikte «Bağımsız Beleriiye Başkan Tiriayj» saym altıya yükselmiştir.Şimdiye,kadar müracaat KtffO Ba-'gımsız Adaklar-iû'nlartfir:İŞiıtan Sta'di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • İLKAY'IN DURUMU C.K.M.P.listesinde bagimsil olarak adaylığını koyan Belediye Balkan Yardımcısı Kadri ilkay'ın durumum diğer partiler itiraz etmişlerdir.Partiler İlkay'ın memur olduğu için istifa etmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • SEÇİM KURULLARINA MÜRACAAT SÜRESİ BU AKŞAM BİTİYOR Mahallî «eçimler için îlçe "Seçim Kurullarına müracaat süresi bu akşam saat 17 de sona erecektir.İlçe Seçim Kurulları bu akşamdan itibaren tanzim edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • BİR DOLANDIRICI YUNANİSTAN'A KAÇTI haştarafı Birincide firmanın muhasebecisi olan firarinin üzerinde 120 bin lira vardır.Olayla ilgili olarak polis ismi açıklanmayan bir sabıkalıyı daha aramaktadır.Çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • UĞUR,DÜŞÜNMEK İÇİN MÜHLET İSTEDİ t Eaştarafı Birincide ferdiğiniz müsbet çalışma bu teklifi yapmamıza sebep oldu» demişlerdir.Necdet Uğur,bu teklifin kendisini fazlasıyla mütehassis ettiğini bildirmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • MİLAN'IN ZAFERİ t Baştarafı Sekizincide y u eliyle kontrol edince Avusturyalı hakem Harbfellener penaltı kararını verdi.Pele nazniandı.sağla atacakmıs gibi vaptı soluyla vurdu:Gol.Bu şahane maçın son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • DIGER TEKLİFLER «Tiyatro Sanatkârları Derneği»,«Sporcular Derneği» ve Gazı Osman Paçalılardan bir grup dün Necdet U-Ğur'u makamında ziyaret ederek «Bağımsız aday» olmasını istemişlerdir.Gaziosmanpaşal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • İKİNCİ MAÇ MARACANAda San Siro'dan sonra şimdi gözler Rio de Jancirr.'nun 175.000 kişilik Maracana stadına çevrildi Dünyanın en büyük stadı olan Maracana'da 14 Kasım günü Milanla Santos arasındaki iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • AMERİKAN HÜKÜMETİ t Baştarajı Birincide er "e İlciyi koruma şarttan Türkiyelim kanunlarına göre Jesbit edecektir» seklindeki maddesine' ve diğer yürürlükteki Türk kanunlarına göre açılan ye işçiler le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • II.TUR KURALARI BUGÜN ÇEKİLİYOR I Bcıştamfı Sekizincide ğ Yugoslavya)Gornik Polonya)Galatasaray Türkiye)Benfica Por-I tekiz)Monaco Fransa)Jeuries&c Lüksemburg)Norrknepmg İsveç)Real Madrid ispanya)Inte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • Bir jet bombardıman uçağı Tokyo Londra süYat rekoru kırdı WASHINGTON,US1S)Birleşik Amerika Hava Kuvvetlerine mensup bir jet bombardıman uçağı,Çarşamba günü,Tokyo-Londra arasındaki 12348 kilometrelik m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • PLASTİK BOYALARI DAHA İYİSİ YOKTUR ÇAVUŞOĞLU BOYA SANAYİİ lltanbul Galata fermeneciler 56 5B Td;441311 '44 04 86 I HU İLANCILIK 5257 15133
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • BÜTÜN LASTİK İHTİYAÇLARINIZI GOODYEAR KARŞILAŞ }arı için biçilmiş kaftan Bütün dünyada Goodyear lâstikleri diğer markalardan fazla yük taşır i E I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • İTHAL MALI ÇİMENTO Müsait fiat ve kolaylık temini suretiyle «atışlara devam "edilmektedir.Telefon:27 40 29 27 28 27 UMUMÎ MAĞAZALAR T.A.Ş.Bî%'5IN:187S0)15M7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • Bayındırlık Bakanlığından Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu fçm İstanbul Zeytinburnu Merkezdendi Öğrenci Yurdu Sitesi Mimarî Proje barışması İstanbul,Zeytinburnu Merkezefenrli öğrenci Yurdu Slfes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • €AYRİMEI\KII İstanbul Dokuzuncu Beyoğlu Hacıahmet mahallesinin Sahana sokağında kâin eneski:12,Eski yeni ve taj:14 kapı 1195 ada 7 parsel sayılı 135,92 M2.miktarındaki bahçeli ahşap evin 25/64 hissesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • YTP,Onat'ın tâyinini de kabul etmedi â Baştarafı Birincide sonra tâyin kararını YTP'ye bildirilmiş tir.Anayasa hükmü gereğince boşalan bir bakanlrga en geç 15 gün içinde tâyin yapılmak gerektiğinden y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • «I ZÜHAL ile MfiCBH OKTAV erkex çocukları AHMET 'OKAN"in doğumunu akraba ve dostlarına müjdelerler.16 10 1963 İzmit.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.10.1963
  • DOĞUM VE TEŞEKKÜR Çok tehlikeli bir doğumdan ¦kızımı ve sevgili eşim Sevil Erginay'ı zamanında müdahafcsiyle hayata kavuşturan Zeynep Kamil Hastahanesi doktorlarından eşsiz ve hazik Öper.Dr.Burhanctti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.10.1963
  • Miian'ın zaferi Büyük final 14 Kasım'da Maracanarda oynanacak Puanlar eşil olursa,3 üncü maç 16 Kasım'da EVVELKİ gece San Siro stadında oynanan dev marta Santos'u sahadan sildikten sonra 4-2 yenen Mii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.10.1963
  • İkinci etap'ı Osman Alev kazandı ADAPAZARI,ÖZEL Ankara İstanbul arasında tertiplenen etaplı bisiklet yarışmasının Bolu ile Adapazarı arasında olan İkinci etabını Osman Alev kazanmıştır.Bugün Adapazarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.10.1963
  • TÜRKİYE RUSYA Güreş karşılaşması ANKARA,ÖZEL Türkiye Rusya milli güreş karşılaşması Aralık ayında memleketimizde yapılacaktır.Karşılaşmaların dördü Greko-Romen,dördü de Serbest stilde olacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.10.1963
  • Muslihittin Yılmazmete vazifeye başladı ANKARA,ÖZEL Güreg Federasyonunun yeni Başkam Muslihittin Yılmazmete «Şampiyonluk vaadetmiyorum.Fakat disiplini esas olarak ele alacağım» demiştir.Beden Terbiyes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.10.1963
  • ŞAMPİYON KULÜPLER ve KUPA GALİPLERİ TURNUALARINDA II.TUR KURALARI BUGÜN ÇEKİLİYOR İkinci tura atlayan Galatasaray ve Fenerbahçe çok çetin rakiplerle karşı karşıya geleceklerdir.AVRUPA Şampiyon Kulüple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.10.1963
  • Federasyona üç kişi alınacak ANKARA,ÖZEL Futbol Federasyonu Reisi Orhan Şeref Apak,Federasyondan ayrılan Suat Bolayır,Faruk İlgaz ve Rasit Giray'ın yerine yeni âzâlar alınacağını açıklamıştır.Daha İsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.10.1963
  • VOLEYBOLCULAR BUGÜN GİDİYOR 21 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında Romanya'da yapılacak-olan V.Avrupa Voleybol Şampiyonasına iştirak edecek olan erkek ve kız takımlarımız bugün saat 14.30 da otobüsle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.10.1963
  • iŞâİİİl,Baltrap müsabakasında bir müsabık atış esnasında.İnci gün 232-213 YAVUZ BAYRAKTAR Türkiye israil milli Baltrap mü-«altakaları dün istinyedeki Atış Poligonunda sâde bir merasimle başlamıştır.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.10.1963
  • ilk yarısı 1-0 sona eren maçta Romen Takımının gollerini Georgetcu,Cdıgu ve ionescu ailılar STAD:Repupluci SEYİRCİ:20.000 HAKEMLER:Picrcpanu «Yugoslav» Popovic Mihailescu jcick)«Romen» RAPİD:Andrei Lu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.10.1963
  • İzmir takımları Sarı-Kırmızılılardan puan alacaklarını iddia ediyorlar.Alsancak'ta emniyet tedbirleri alındı Esen KAFTAN İZMİB'dcn bildiriyor YARIN' yapılacak Galatasaray Altay maçı için Siyah Beyazlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.10.1963
  • Fenerbahçe Pctrolul maçından önce takım kaptanları seromonidr görülüyor.[BÜKREŞ,ÖZELJ Maçtan sonra bek özraıı sahaya girerek arkadaşlarını tebrik ediyor.Petrolul karsısında Fenerbahçe'nin en büyük gol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.10.1963
  • Bâzı idarecilerle ihtilâfta olan Teknik Direktör Kılıç,"Ben herşeyi Galatasaray'a olan bağlılığım için yaptım,asla para için [HÜSEYİN KIRCALI1 G.Saray Teknik Direktörü Gündüz Kılıç dün bu görevinden i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor