Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.08.1963
  • Hükümet adına konuşan Ulaştırma Bakanının ve CHP'nin de isteğine uyularak LOKOMOTİF İSİ fahkika AÇILDI İnönü,ailesinden hiç kimsenin ihale ile ilgisi olmadığını söyledi ANKARA,ÖZEL MÎLLET Meclisinin d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1963
  • Alican "Gerekirse İsiiİa Ederim,u„,ANKARA.ÖZEL YT.P.müşterek grubunun dün sabahki toplantısında konuşan genel Başkan Ekrem Alican,CHP'ye verdiği muhtıra ile ilşili olarak yaptığı konuşmada,«Bu işin bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1963
  • Haydutlar iki köy ağasını dağa kaldırmadı Milliyet Gazetesinin 13/8/963 KÜn ve 4742 sayılı nüshasında Haydutlar,iki köy asasını dağa kaldırdı)başlıklı yazı tamamen hakikata aykırıdır.Olay ile Bezek çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1963
  • Profesör İmre bir açıklama yaptı Geçenlerde gazetemizde uErofesörler arasındaki anlaşmazlık öğrencilere zarar verdi» baslığı altında yayınlanan haberle ilgili olarak Prof.Zahit Imre'den bir tavzih mek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1963
  • Toplu Sözleşme için oruş Türk İş'in plânlamasına uyan birinci bölgeye dahil 103 sendika birleşerek 72 sendika hâlini aldı T şlıyor SEDAT AGRALI ÜRK İş Birinci Bölge Temsilciliğine bağlı çeşitli işkoll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1963
  • SITKI KAPTANIN cenazesi getirildi Görevi başında ölen «Adana» vapuru süvarisi Sıtkı Beler'in cenazeri dün saat 15'de «Akdeniz» vapuru ile Şehrimize getirilmiştir.Denizyollarına 40 yıldan buyana hizmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1963
  • Tersine kıvanç duymalı Türkiye'deki her ileri insan,her memleketçi aydın gibi VIilli Kgitim Bakanı da cesur ve ışıklı konuşmalarından ötürü yobazların gazabına uğradı.Bir dost:Acaba kendisi üzülür mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1963
  • MECLİSTE DIS POLİTİKA GÖRÜŞÜLECEK Feyzioğlu,dış yardımların büyük kısmının yurda geldiğini söyledi.ANKARA,ÖZEL Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu,dün Millet Meclisinde gündem dışı bir konuşmaya verd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1963
  • HÜSEYİN KIRCALI] SANAT OKULU* MARANGOZHANESİ YANDI yanmıştır.Saat 21 sıralarında marangoz atölycsinricki talaş ve tahtalar alev almış,biraz «nnra genişleyerek bitişiğinde bulunan İktisadi ve Ticari İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1963
  • istanbul Belediyesi yeni tedbirler alıyor Başkan Uğur,İstanbul'u bir Ortaçağ manzarasından kurtarmak için çalışmalar yapıldığını söyledi BELEDİYE Başkanı Necdet Uğur «İstanbulu bir ortaçağ manzarasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1963
  • KANER'İN TABUTU BAŞINDA ıtt.HAN BAŞTANI Prodüktörlerin kendisine ve filmlerine boykot etmesine üzülerek intihar eden sinema oyuncusu Suphi Kaner'in cenazesi dün kaldırılmıs-Snphi nın yüzlerce perde ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1963
  • WP«^/oc W IEHjM 3*flWlMMffWSy^ iyv IRADYO-FOTO A.P.I Maden islisi David Felin kurlarildiktan hemen sonra hastalıancye kaldırılmıştır.Resimde,Fclin'in eşi,madencinin başucunda,sevinçten ağlarken.14 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1963
  • Tam intihar edeceği zaman yakalandı Münakaşa ettiği karısı evden gidince intihara hazırlanan 42 yaslarında Hasip özşahin i.simli bir şahıs,kapıcının ihbarı üzerine intihar edemeden vakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1963
  • Amerika,Vietnam'ı iknaa çalışıyor lodge,Nfıu ile uzun bir görüşme yapfı.Paristeki öğrenciler açlık grevi yapacak SAYGON.A.P.AA.AMERİKANIN yeni Saygon Büyükelçisi Henry Cabot Lod ge,Güney Vietnam devle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1963
  • Ayaş'ta bir Jet düştü pilot şehit ANKARA,ÖZEL Ayaş'ta bir jet düşmüş,pilotu üsteğmen Hilmi Yeditf şehit olmuştur.Olay önceki pün Ayaş'ın Göç yolu mevkiinde cereyan etmiş,F-86-E uçağıyla tecrübe uçuşu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1963
  • Mütehassıs Tarihçilerin hazırladifli Resimli,Haritalı Mufassal OSMANLI TARİHİ rıin altıncı cildi çıkarak tamamlandı.1 8 inci ciltler 9 kırkar,altıncı elli liradır.İSKİT ve GÜVEN Yayınevleri İLANCILIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1963
  • ^ÎV Ankara asfaltında kazalar birbirini kovalıyor Fazla sürat yüzünden Yarımca'da bir kamyonla çarpışarak hıırdahaf hâle gelen minibüsün kazadan sonraki feci durumu görülüyor.ca'da kazada Minibüsle ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.08.1963
  • MİLLÎ EĞİTİM İŞİ Senatoda görüşülecek ANKARA,ÖZEL Cumhuriyet Senatosu üyelerinden ihsan Akpnlat,İskender Cenap Ege,Sclânıi Üren,t'ikrct Turhaııgil ve Mehmet Ali Demiı'iıı Milli Eğitim Bakanlığınca kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.08.1963
  • Tartışarak anlaşabiliriz TCRKIYE'mizde,bilhassa son zamanlarda,çeşitli ekonomik ideolojilerin tartışılmaya başlanıldığını görüyoruz.Buğuna kadar yalaklara bürünen bazı Hüsünce ve davranışların ortaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1963
  • Sokağa çöpü kim döktü!SİMAV Kaymakamı Ali Kavaran sabah daireye sümek için evden Ciktı.Sokakta blr yığın çöp ördü.Canı tıkıldı.Makamına gelir gelmes Belediya Zabıta Memuru,ntı çağırdı,»İçenin temizlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1963
  • üzüm istihsâl ve ihracatı Prof.HALUK CILLOV ZİRAİ mahsuller ihraratımızda tutun,pamuk ve fındıktan sonra dördüncü yeri işgal eden kuru ııtnmun istihsal ve ihracatı,bilhassa Efe bölgesinde vok yakından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1963
  • Dış piyasada fındık iyi fiat buluyor 12 bin ton iç imdik ihraç edildi.Bu seneki rekolte 70 bin ton tahmin ediliyor İhracat piyasasında durgunluk olmakla beraber,fındık maddesi üzerinde İhracat yönünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1963
  • Zeytinyağı Fiatları IZMIR,ÖZEL Zeytinyağı fiatları 670 dolara kadar gerilemiştir.Dıs alıcı firmalar Türkiyeden yapılan mal tekliflerine karşı çekingen hareket etmekte ve bu fiatla bile mubayaada bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1963
  • KURU ÜZÜM PİYASASI DURGUN IZMIK,ÖZEL Çekirdeksiz kuru üzüm piyasasın* da fiatiar değişmemiş,borsada muamele yekûnu 4348 çuvalı bulmuştur.Kapanışta fiatiar 9 numara 212.10 numara 220 kuru?olarak tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1963
  • GUNLUK AL.TIN FIÂTL.ARI Cumhuriyet 8*1.50 83.70 0.30 Rejat 132.50 133.00 0.50)Hamit 102.00 102.00 0.50)tngiliz 111.00 111.50 0.50)Fransız 88.0* 89.00 ayni)24 ayar külçe altın 13.50 13.52 0.03)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1963
  • Satış Personeli Aranıyor Büyük bir Lâstik Şirketi mükemmel Türkçe,ingilizce konuşan,yazan ve okuyan satış personeli aramaktadır.I;tahlili yapabilmek için kuvvetli matematik bilgisi olanlar tercih edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1963
  • 47 79 BO-1-2-3 İ fj\olduğu bildirilir.PROFlLO DEMİR FABRİKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1963
  • istanbul Ticaret Odasından 1962 1963 devresine ait olmak üzere Haziran 1963 de verilen D.Almanya döviz tahsis mektuplanna Birlikçe imâl müddeti verileceğinden ilgilüerin ithalât servisin» müracaatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1963
  • Teknik Eleman Alınacaktır Dz.K.K.hğı Gölcük Deniz inşaat Grup Komutanlığı emrinde 4/10195 ve bunu tâdil eden 6/1735 No.lu kararname ile yayınlanan talimat hükümleri gereğince yevmiyeli olarak tecrübel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1963
  • ÇİFTLİK MÜDÜRÜ ARANIYOR Adres:Bahcekapı Garanti Han S.kat No.311 314.İLANCILIK 4212 12430
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1963
  • M/S MARMARİS I 3 Eylül 1963 15 Eylül 1963 tarihleri arasında Rotterdam,Bremen,Hamburg v« Anver» limanlarından Türkiye için ticari eşya yükleyecektir.KOÇTUĞ DENİZCİLİK İŞLETMESİ Bankalar Caddesi No.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1963
  • BAKIM USTALARI ALINACAKTIR Fabrika tevsii dolayısiyle makine bakım ustaları alınacaktır.Müracaat:Mutlu Akü Fabrikast Kartal İstanbul REKLAMCILIK 3S83 12422
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1963
  • INANOZ OTOBÜS TURİZM ve SEYAHAT ACENTESİ 31 Ağustos Cumartesi gününden itibaren İSTANBUL BALIKESİR İZMİR Seferlerine başlıyacağını sayın yolcularına arz eder.Her sabah ve aksanı lüks ve rahat otobüsle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1963
  • İLAN Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığından PAA Hava Yollarından alınan 44225 sayılı konşimento ve Lufthansa Hava Yollarından alınan 1291478 sayılı konşimentolar zayi olmuştur.Yenisi alınacağından hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1963
  • ROYAL MARGARİN FİATTA REKABET KAUTEDE NEFASET I |l Erdoğan Üçbaşaran Yağ Sanayii Adres:Yağ İskelesi Duvar dibi No.39 REKLAMCILIK 38W 12447 Tel:22 78 98 jj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1963
  • Sîzi ehemmiyetle ilgilendiren içindeki mektubumuzu okumanızı rica ederiz.?77A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1963
  • istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi işletme İktisadı Enstitüsü Müdürlüğünün konferans daveti Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferansı Heyetinin davetlisi olarak memleketimize gelmiş bulunan;Beynelmil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1963
  • Çocuğunu denize Atan kadının Nüfus cüzdanı yok Altı aylık çocuğunu kasden deniz* atan Neriman Erkan hakkında kovuşturma yapılabilmesi için,24 raat zarfında nüfus tezkeresini emniyete tesiim etmesi ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1963
  • DÖVÜŞE N KARDEŞLER KARAKOLLUK OLDULAR Taşlıtarla'da bir yorgan meselesi yüzünden Reyhan Kıyak,kızkardesi Emine Şale'nin başına takunya vurarak yaralamıştır,îstinye'de de iki erkek kardeş,para isteme m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1963
  • KÜLTÜR VE ÇALIŞMA KAMPAYASI BAŞLIYOR Milli Türk Talebe Birliğine mensup yüluek öğretim gençliğinin bilhassa Doğu ve Güney-Doğu Anadolu köylerinde girilecekleri «Kültür ve çalışma kampanyası» nın progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1963
  • 2092 ESNAFA PARA CEZASI KESİLDİ Snn iki hafta içinde Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince 10.708 esnaf vt müencsc kontrol edilmiş,2032 esnafa peşin para cezası 332 esnafa ise ihtar verilmiştir.10.708
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.08.1963
  • llltlTII!ll!lfl1ll!l(lı:ıınilllll lirn* Meclise giren lokomotifler GEÇEN yd Belçika'dayken Türkiye'ye mal satmak isteyen,kaç adam takılmıştı peşimize.Hele bir tane prefabrike inşaat pazarcısı vardı;ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.08.1963
  • Dövüldüler öldürüldüler.Şimdi liderleri "Büyük taarruz„a geçiyor:ZENCİ çocuğu etrafında olup bitenlerin farkına vardığı gün korkunç bir gerçekle tanışır:Siyah deriyle beyaz,derinin farkı.Derisi ölünce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1963
  • SîKIS YARIN HAYA HASIL OLACAK?Marmara.Trakya ve Batı 'Karadeniz bölgeleri bulutlu geçecektir.Değişik yönlü hafif rüzgâr,sıcaktık yükselmesi ve yer yer hafif sis beklenmektedir.Orta ve Doğu Karadeniz s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1963
  • G.m.b.H.Batı Alman malı,mekanik piiskıirtnıeli iç ve dış SIVA ve İNCE BETON yapma makiıialaıt Tip IE 15 14 400.DM Tip İD 11 M 14 400.DM Tip İD 22 M 21 200.DM Tafsilât ve XI.kota proforma faturalanı iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1963
  • TAKVİMDE BİR YAPRÂ r Fırça ve Kalem GEÇENLERDE hana ressam Saip Tuna geldi.Onu Mütareke senelerinde tanıdığımdan pek değişmiş bulmadım.Yalnız saçlarının alın tarafı seyreklenmiş ve şakaklara inen kısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1963
  • İst.Lv.A.4)No.h Sat.Ko.Bşk.dan:1.Hava Şehitliğindeki 15 adet komple kabir ve Ankara uçak kazasına ait 2 adet mezarın üstünün yapılmasına ait işçilik işi yaptırılacaktır.Keşif bedeli 3157 lira olup kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1963
  • 'AMMA AfriP* ZARFf BÎlUüN WMPEM ACABA?y ÎONfcA A&-V,PÜUAN8AI y~ NEKîuplawan r KNCî-SiNi M»-1 rOTO&£AFLAfclM!KAPI.NlN^lu&O^LİNMÜyoR.91 Bifc PE MEKTUP.Nf VAZMlf Aa&A?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1963
  • Cezaevinden kaçıp aynı kadını ikinci defa kaçırdı ADANA,ÖZEL Karaisalı'nın Hacımusa köyünden bir kız kaçırmaktan mahkûm Duran Atıcı tutuklu bulunduğu Sivas cezaevinden firar ederek aynı kadını ikinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1963
  • Bir sarhoş Vilâyet konağının altını üstüne getirdi BURSA,ÖZEL Sabahattin Erol adında bir sarhoş bu sabah vilâyetin altını üstüne getirmiştir.Sarhoş bir vaziyette vilâyete given 22 yaşındaki Sabahattin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1963
  • Uçakta doğum yapan kadına pilot yardım etti BRISBANE,A.P.Cessna tipinde iki motorlu bir uçağın pilotu,idareyi otomatiğe bağlayarak,2,000 metre yükseklikte uçağın içinde doğum yapan bir kadına yardım e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1963
  • BOYLE CİGHENİV PLAKA:M AR 842 YEK:Sirkeci Hooapasa.TARtH-SAAT:27 Ağustos 13R3-13.03 Ol.AY; Ialiye binasının önünde «Park yapılmaz» levhasının altında duruyor.PLAKA:CD 0889 Ankara YER:Nuruosmaniye radd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.08.1963
  • mm& mmt+m Izmir Üzüm,incir,Pamuk Ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri İKİ İSİM ARIYOR.Her biri için 3000 lira mükâfat verecek.Üzümde,İncirde,Pamukta,Zeytinyağında TARİŞ.Şimdi de yemekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.08.1963
  • ilMilillilp wiıceı_isfNDEr -oEöi'l ta.Bfı_QAV,ı_yoSSUNJujZ SAlJBA HEYECAN VE.SSM^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1963
  • MAVOI KUYUM.CÜVA Gl'OlP.Bı'RSEy.ALÛLIM,j,£Ey si-1 Vı voo BucâÜN Ol-AAAZ.VAPıi-ACÛK 9:'R.HAVLİ İŞİM.VAR *fev«ıL(M.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1963
  • Iİİ:İlİ:İ:jİ:i Ear m MS •x STÜOyoDA O A SEMİM ı EviNiE Çe^{i-ET?EK fS-Tı'RAHAT EDE.C&SIMt HERKESE SÖVUERl'M »A.'rCUA NlNJ SÜL.JHt« DıVE AMıLAN ÖTOC RAf=çi-LAR.I AMMA1,y.PAKKEDefc.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1963
  • Mtifâ&fâMm ir-İM Wr 3A.v:lOSf S^ÜN^S,ftöty ft£E& SEM ÇOV'A Bak.BEN4 OTEKİNiM PE,SINE OuSjjVOKUW-V J9E ^bX/İ^^HT't/ö ¦^fr;"WB EfW'l ^Tr)M'\t 1 C-AİIM/OO f)J fe-8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1963
  • eyno-»K Bffc.ARK ^Nİ 8-AVA İKİ KİŞi'obUÎIV2 BiNiiL-AAESi Acei-Et er.^o.WiAU t= EŞİAAİ"Z.D».CAWBO V,4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1963
  • Hiert Çarşamba Rumt 1313 28 U7» R.blOI'.ihır Ağustos Aftuatoi 1963 IS VAKİT VASATİ EZANÎ Gun »I «23 If)83 13 15 5 25 İfiftS 9 0» Aksanı 19 4S 12.00 Yatsı 11 28 1 ST tırnak 4.35 8.45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1963
  • Milliyet Oacatecillk A.adma Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür.HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından Mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1963
  • İLAN TARİFESİ 0 t,S,4,3 lnd tayfalarda «antlmi 40 T.L.ABONE TARİFESİ 0 t.7 nel tayfalarda aantlml 36 T.L.3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L,200 T.L.Yıllık i 75 T.L.Dütün,Nişan.Nikâh.Vefat t» Teçekkiir Hânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1963
  • izmir Atatürk Lisesi Müdürlüğünden Okullunuzun 29,842)lira 89)kuruş keşif bedelli onarımı açık eksiltme usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Geçici teminatı 2.239)liradır,isteklilerin izmir Bayındırlık M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1963
  • I.E.T.T.Umum Müdürlüğünden işletmelerimiz Sosyal Alım-Satım bürosunda istihdam edilmek üzere bir şef ile muhasebe bilen iki eleman alınacaktır.Taliplerin Metrohan Sosyal işler Müdürlüğüne müracaatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1963
  • 8 9 10 «T SOLDAN SAÖA:1 Eskrimde bir kargılasnıa sekli;Mevlevilerin dönerek yaptığı' âyin.U Eskiden şimdiki tugaya muadil bir birlik;GüceL 3 Boyacılıkta kullanılan kimyevi bir madde.4 Eskiden dinin ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1963
  • tm m,OĞLAK BURCU [M Aralık 20 Ocakl Yıldızlar enerjinizi arttıracak,terinizde iyilik başlayacakî«ash KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] $ıı lirada rtinlenhbeniz,bajka zamandan çok daha faydalı olacak.Mars'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılı;ve kısa h» barlar.7.J» Salon Orkestralarındım.8.04 Haberler,8.10 Türküler.8.25 Çeşitli müzik.8.40 Küçük Konser.9.00 Sabah sarkılan.9.10 Melodiden melodiye MI Kısa haberler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1963
  • 1 BALIK YEMEKLERİ J I 1 KILIÇ ŞİŞ KEBABI:Sokan piyazında yatırılmış:5 Şiş İçin parçalara ayrılmış haliklar yıkanır.Ya-şş S rım lıalka seklinde kesilmiş ve tuzla onulmuş soğan S piyazı arasında bir kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1963
  • LUDMi Yazan:Livia Önümüzde yol bomboş biç bitmeyecekmiş gibi uzamakta idi.Yalnızdık,birden hire kendimi bitkin Ins.vttim i in;bir seyc teşebbüs edemezdim.Kaderimi kabullenmek lazımdı.Tek tesellim Mlch
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.08.1963
  • Salak,ıslah ne Tapwm?Diye bakman Birik Uygııra «la:Haydi Bitik,dedi.Okula gitmek irin ulandırılan tenhel hir çocuğun esentisi içinde Bitik tjgur da bardağını kaldırdı.Güzel kadın bardağı dudaklarına g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.08.1963
  • LİSTESİNİ YAYINLAMAYA DEVAM EDİYORUZ ALBAYLIĞA YÜKSELEN ARBAYLAR:PİYADE KURMAY:Şebabettin Yardımoglu.Abdurrshman Erindaç,Salim övsene,Muzai-£er Bayraktar.TOPÇU KURMAY.Hüseyin Ertunç,Necdet Ercan.Muzaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.08.1963
  • TroUeybiis Arabaları İle Mütemmim Tesisleri Satın Alınacaktır Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs İşletme Müessesesinden Şehrimizin Keçiören.Etlik,İvedik,Emek mahallesi,Eskişehir Caddesi,Seyran Bağları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.08.1963
  • Bayındırlık Bakanlığı DSÎ GENEL MÜDÜRLÜSÜ 6.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Bölgemiz mıntıkasında bulunan 600.000.TL.keşif bedelli «MERSİN YAKAKÖY DEMİRIİİSAR VE GİLÎNDİRE POMPAJ İSTASYONLARI TERFİİ BORULARI İN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.08.1963
  • M.S.B.İnşaat Emlâk Enf Başkanlığından Millî Savunma Bakanlığı tarafından Türkiye'nin altı muiıtelif ilinde betonarme bina tesisleri inşa ettirilecektir.Takribi keşif tutarı iki milyon üç yüz elli bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.08.1963
  • SATILIK EMLÂK EOGAZİÇLNDE Sat.köşk ve ar-•alar.Saat 10-12 arası Tel:48 26 20 f SATILIK lıan,Karaköy cadde ve kösede müessese ve bankalara elverişli altı katlı Tel:22 15 78 B KADUvÖYDE kelepir kut 76 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.08.1963
  • PTT Gene!Müdürlüğünden Türk parası mukabilinde ambar teslimi bir-adet röntgen cihazı satın alınacaktır.Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürülüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığından veya istanbul'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.08.1963
  • İstanbul Sanayi Odasından 1963 1964 Devresi Doğu Almanya Ticaret Anlaşması tatbikatına başlanılmış olup,ihracat ve ithalâta ait A)ve B)listeleri ile yatırım kontenjanı talimatı 1 EYLÜL.1963 TA-RİHLİ B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.08.1963
  • Evinize bırakılan 50 kuruş kıymetindeki tenzilât kuponunuzu bakkal,eczane veya ıtriyatçınıza götürüp,pembe,mavi,yeşil ve beyaz renklerden beğendiğinizi alabilirsiniz.Lux Tuvalet sabunu cildinizi yumuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1963
  • Dünya modasını ellerinde tutan çevreler,yaz mevsiminin sona erdiği bu «ünlerde,elde edilen sonuçlar hakkında görüşlerini belirtmeğe başlamışlardır.Bu çevrelerin ileri sürdüklerine göre,bu yaz mevsimin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1963
  • ŞikagtMİa yankesiciler festivali Amerika Birledik Devletleri Federal Tahkikat Bürosu F.B.I.tarafından 6on günlerde açıklandığına göre,geçen Şubat ayının 15'1 ile 22'si arasında Chicago'da milletlerara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1963
  • Uç şirket tek illin çeviriyor Macar filmcileri şimdi Amerikalılar ve İngilizlerle birlikte yeni bir film çevirmeğe hazırlanıyorlar.«Milly Goes to Budapest» Milly Budapeşte'ye Gidiyor)Filmde,beynelmile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1963
  • Maliye Bakanlığından Bayındırlık Bakanlığı için 12 adet arazi binek 4X4)satmalına işi 2490 sayıb Kanunun 31.tıci maddesi mucibince kapalı zari usulile eksiltmeye çıkarılmıştır.1 Muhammen bedeli 480.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1963
  • BAYINDIRLIK BAKANLIĞI Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğünden İLAK Döviz temini ve ithalâtı idaremizce yapılmak üzere 63-11T-53 No.lu ihale mevzuu Seyyar Kompresör teknik şartnamesinde bâzı değişiklikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1963
  • İLÂN İstanbul 12 nci İcra Memurluğundan 961/1893 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen 1000 lira kıymetinde sarı gaf t ile 500 lira kıymetinde elektrikli el matkabı'nın açık artırma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1963
  • Kemer gu intihar eden Aktörü prodüktörler Boykot etmişti Halit ÇAPIN g ZERİNDE «Suphi Kaner» yazılı olan o sarı,küçük dos-yanın ortasına kırmızı kalemle büyük bir çarpı işareti çizilecek.«İntihar» yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1963
  • Elvis Presley,çevirdiği filmlerin birinde «çocuklariyla».Presley,her yıl bir kaç filmde oynamaktadır.Gençlerin sevgilisi Eivis Presley'in Ann Margaret'e âşık olduğu söyleniyor.Ama Hollywood yıldızları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1963
  • Will UMU ¦l»l,rf »»HIIM n,lln^ ¦marf—ll ¦14WW—w" M.T.T.B.Zafer Gecesi 29 Ağustos Akşamı Açık Hava Tiyatrosunda N MUZAFFER AK iki yıldanberi ilk defa ayni akşam,ayni sahnede AYRICA VE BÜTÜN SEVİLEN SES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1963
  • LA 453 LA 444 LA 401 LA 384 Çok Sevilen Türküleri Uzun Yıllar Uzasın Şu Konyanm Mahpusuna k Anamur Yolları Odalar Yaptırdım Meğer Sevmek Pek Yalanmış Gül Dibi Belleniyor Dağdan indim Düze Şaştım Şaştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1963
  • MÜSAİT FİYAT DERHAL TESLİM M İ N ER V A GALVANİZLİ,DÜZ ve OLUKLU SAC İNŞAAT DEMİRİ DEMİR KERESTE TİCARET A.Ş.Galata,Tünel Cad.TRANSTÜ.RK Han Telefon:49 11 41 Telgraf:DEMKERLİM REKLAMCILIK 3889 12417
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1963
  • KAMYON ve BİNEK Vasıtaların YEDEK AKSAMINI DAİMA OKPAR TİCARET Koli.Şirketinde bulabilirsiniz istanbul:Taksim Kurabiye sokak No.6 Tel:44 40 12 Telgraf:OKPAK istanbul İLANCILIK 4343 12429
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1963
  • İstanbul Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü Satmalına Komisyonu Başkanlığından Açık eksiltme usuliyle.6/9/963 günü saat 15.15 de Heybeliada Sanatoryumu ihtiyacı 1 adet filim kurutma dolabı tahmin bedel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1963
  • Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi Müdürlüğünden Aşağıdaki işler için eleman aluıacaktır/1 Elektrik Bakım ustası:Sanat Enstitüsü mezunu,askerliğini yapmış,elektrik tesisatı,diesel generrtöı oanosu ve e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Korkunç Yangın D.Janssen R.ı.İNCİ Tel:48 45 »5)1 Yaban Gülü G.Arsoy.2 Çapkın Kız T.Şoray.KONAK Tel:48 26 06)Onarım dolayısiyle kapalıdır.LALE Tel:44 35 95)1 Sonsuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1963
  • yerlerde yorulmadan kolaylıkla temızlıyebilmek M yormaz v» ioı kaldırmaz unûır tıslı cupurges kullanınız.'J*&it giren evd» dır dır olmlt,REKLAMCILIK 3G03 12415
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.08.1963
  • Devle!Tiyatrosu Ankara Devlet Tiyatro,Opera v* Balesinin 1963,64 sezonunda temsil edecesi eserler belli olmuştur.Repertuvarda 511 eserler vardır:TİYATRO:Eserin adı Yazarı Lysistrala Aristhophanes Fırt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.08.1963
  • MARYSE ARDITI ile SAMY HANANEL s Nişanlandılar i İstanbul 25 g.1963 j MİLLİYET:12440
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1963
  • MÜZEYYEN ERBAKAN ile ÜNAL DENİZ evlendiler.26,9/1363 Sarıyer Orduevi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1963
  • ACI BİR KAYIP Bankamız Denizyolları İsletmesinin mümtaz kaptanlarından,Turk DenizciHğintn değerli ve hayatını mesleğine vakfetmiş siması ADANA Gemisi Süvarisi SITKI BELER 19 8'1963 tarihinde vazifesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1963
  • 1 M EV L İ D Oğlumuz,Kardeşimiz.Yeğenimiz,Amcazademi/Dayızademiz.Kayınbiraderimiz ve Amcamız TUMRUL GÜVEN ve RUHÎ GüVEN'ın olumunun 42 nci gününe tesadüf eden 28'8/963 Çarşamba gunıı ikindi namazını m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1963
  • Tf ŞEKKÜR Bizleri derin acılar içinde bırakarak aramızdan ebediyen ayrılan kıymetli varlığımız SEVİL PEKMEZ'in hastalığı sırasında hekimliğin üstünde alâka ve ihtimamlarile bizi minnettar bırakan kıym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1963
  • Asansör Yaptıracaklara Tamamı İTHAL malı malzeme.Lüks Kabin,Yarım otomatik kapılar,KISA TESLİM MİTDETİ muntazam ve devamlı bakım,TEDİYEDE KOLAYLIK Asansörlerinizi sipariş etmeden,bir kere firmamızla g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1963
  • Meşhur Kürk Mağazası HELLER FUR MODELS 2,Hanover Court 22,Hanover Street Lotsdfar W.1 adresindeki mağazasını daha büyültmek amacı Ua aynı cadde üzerinde 10,HANOVER SQUARE,W.1 adresindeki mağazaya nakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1963
  • SABIRSIZLIKLA beklenen HAKİKÎ mevsim SONU TENZİLÂTLI satışlarımız 2 EYLUL'de BAŞLIYOR!REKLAMKOL:515 12441
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1963
  • Plâstik Döküm Ustaları Alınacaktır Müracaat:MUTLU AKÜ FABRİKASI Kartal İstanbul REKLAMCILIK 3882 12423
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1963
  • TEKZİP Gazetenizin 22/Ağustö5/1363 gnnlu 4751 3ayılı nüshasında 7 nci sahife 3 üncü sütununda A.P.liler Atatürke küfreden imamı cezaevinde ziyaret etti.başlığı altında bizlerin Atatürk'e küfretmekten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1963
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI Dosya No:963/35 İstanbul 10.cu İcra Memurluğundan;Su.vuun izalesi için satılmasına karar verilmiş olan Eminönü Tahtakale mahallesinde Kahveciler sokağında İS,15/1 ve 17 kapı,12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1963
  • Toptancı ve Perakendeci Kasaplar İle Et Mamulleri İmalâtçılarına Kurumumuz ZEYTINBURNU ET KOMBİNASI ve HAYDARPAŞA SOĞUK DEPOSUNDA yapılmakta olan toptan et satışlarına gösterilen ifgi gözönünde tutula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1963
  • t T.Ü.MAKİNA FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN Fakültemiz Teknoloji kürsüsü için lüzumlu bir adat Tuftkerman tipi optik Uzama ölçme cihazı 493R sayılı kanunun 59.maddesi gereğince pazarlıkla satın alınacaktır.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1963
  • İZAHLI VE MOTLO Toplu İş Sözleşmesi Grev Lokavt ve Sendikalar Kanunu Satışa çıkarılmış ve mahdut sayıda kalmıştır.MEDİHA AROL KAYA GÜLBOY Çalışma Vekâleti İ-ş İhtilâfları İl Hakem İş Müfettişi Kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1963
  • INTERNATIONAL CATERPİLAR traktörleri YÜRÜYÜŞ TAKIMLARI ve YEDEK PARÇALARI Ferit Şamıkoğlu Tersane cad,Alacamesçit sok 9 Galata İstanbul Tel.44 87 05 44 2590 İLANCILIK 4423 1J431
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1963
  • Elekirik Tesisatı Yaptırılacaktır.Eksiltme Kasabanın Adı İşin mahiyeti Keşif bedeli TL.Geçici teminat TL.Mâli evrakı satif yeterlik TL.bedeli TL.1 Eurhaniye Balıkesir)OG ve AG.şebekeleri tevsi ve ısla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1963
  • Maliye Bakanlığından Bayındırlık Bakanlığı için 1 adet 4X4)şehir dışı hizmetleri için kaptıkaçtı satın alma işi 2490 saydı Kanunun 31.nci maddesi mucibince kapalı zarf ususıle eksiltmeye çıkarüıruştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1963
  • Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığından 1 Kapalı teküf alma usulile kendinden karbonlu NCR")kâğıda 370.000 adet uçak bileti,150.000 takım kargo sevk ve tesellüm makbuzu,10.000 takım dış hat konşimentos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1963
  • Lokomotif işi için Meclis tahkikatı açıldı Bastarajx Birincide Hakkı Akdoğan,Meclis tahkikatı açılması talebinin sebeplerini izah ermiştir.Akdoğan'ın açıkladığı noktalar şunlardır:ihaleye General Elek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1963
  • 14 gün mahsur kalan Eaştarajt Birincide karıya çekilmesi 17 dakika sürmüştür.Kısa bir sure sonra David Felın aynı tarzda fakat bu sefer 8 dakika içerisinde kurtarılmıştır,tkisl de akraba ve dostlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1963
  • ALİCAN I Bağtarafı Birincide Bundan sonra yapılan görüşmelerde konuşan hatipler,Genel Başkanın çekilmesi gibi konu olamayacağını söylemişlerdir.Sağlık Bakanı Azızoglu.Aliean olmadan Y.T.P.olmaz ve yür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.08.1963
  • Bayanlar:Sivilceler,Çil,Doğum lekeleri ve Ergenliklere karşı SAVAŞ ÇİL İLÂÇ İn,tecrübe ediniz İLANCILIK 3962 12432
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.08.1963
  • I I I SONNY LtSTON Sempati turnesinde liston:"Clay'le Şubat ayında ırşılaşacağım,Avrupa memleketle-1 rinde sempati turuna 3 çıkan,dünya ağır ğ siklct şampiyonu her gittiği yerde büyük alâka topluyor*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.08.1963
  • Sille,Erbaş,Selekman,Uçar,Tanelli "Tokyo'ya gideceğiz,dediler.Konya kampı tamamlanamadı OLİMPİYAT Şampiyonu Mü-zahir Sille,Dünya Şampiyonu Yaşar Yılmaz,Dursun Alî Erbaş,Yavuz Selekman,Necdet Uçar,Niya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.08.1963
  • 13 bilenler 96'şar bin lira alacak ANKARA,ÖZEL Spor-Toto"nun birinci haftasına ait kat'i sonuçlar dun açıklanmıştır.Buna göre 13 bilen 2 kişi 96.779 liva alacaktır.Diğer derecelere düsen ikramiye mikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.08.1963
  • Palermo ve Catania Konkur Hipiklerine davet edildik Milli binicilik ekibimiz 14 20 Ekim tarihlerinde Palermo'da,24 27 Ekimde de Catania'da tertiplenen Beynelmilel konkur hipik müsabakalarına davet edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.08.1963
  • Yüzme Millî Takımı dün açıklandı Akdeniz Oyunlarına iştirak edecek olan yüzme milli takırmmız dün ilân edilmiştir.1 Eylül'de Adana'da kampa alınacak olan takıma ikisi yedek olmak üzere çu yüzücüler da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.08.1963
  • TÜRKİYE Kulüplerarası Puanlı Atletizm Şampiyonası Cumartesi ve Pazar günleri Bursa Atatürk stadında yapılacaktır.Şampiyonaca,bölgelerde yapılan seçme müsabakalarında en fazla puan alan Ankara'dan Jand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.08.1963
  • APAK:"NAPOLİ'DE İDDİALI DEĞİLİZ» Federasyon Başkanı 9 Milletin A kadroları ile katıldığı bu turnuada şansımız olmadığını açıkladı.FUTBOL Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak,9 milletin işüıâk edeceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.08.1963
  • f^-i-%llli PFTATI-I TİKAA/A TAI KIYOP israi,'in Macabi Petach Tikwa rCIMV-n IIIVVVHVMU^IIVR takımı dün Şeref stadında bir antrenman yapmıştır.İtalya'nın ikinci liginden Padova takımının davetlisi olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.08.1963
  • EVVELKİ GECE SERBEST BIRAKILAN 11HURRSY 'Kendisini kaçıran tedhişçilerle iyi vakit geçirdiğini belirten Real MadridTı futbolcunun 8 yaşındaki oğlu hastalandı CARACAS,A.A.A.P.U" Ç gün önce,hükümete kav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.08.1963
  • Boks Millî Takımı kampı dağıtıldı ANKARA ÖZEL Boks Federasyonu Bükreş'teki bir turnuaya katılmak üzere 10 Afiustos'ta Ankara'da açtığı milli takım kampını dağıtmıştır.Romanya Federasyonunun daveti üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.08.1963
  • İSMAİL KURT FENERBAHÇE'den TRANSFER ÜCRETİ İSTİYOR Fenerbahçe idare heyeti,kontrata mahsuben 15.000 lira isteyen İsmail Kurt's red cevabı vermiştir.Yedek Subaylık görevini bitirerek İstanbul'a dönen v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.08.1963
  • PENNEL'İN MÜTHİŞ REKORU 5SBÇİ5.SR:ztinde pek çok sırıkçı 4.77 barajını aştı.Bunların başında,bir otomobil kazasında ölen meşhur atlet Bob Gutowskl geliyordu.Daha sonra işe Finlandiyalılar da karıştı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.08.1963
  • Basketbol hakemlerine vize kursu açılıyor 1963 64 mevsiminde vazife alacak olan basketbol hakemleri İçin 11,12 ve 13 Eylül günleri Bölge binasında vize kursu açılacaktır.Kursa iştirak etmeyen hakemler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.08.1963
  • Futbol Federasyonunda değişiklik bekleniyor Merkez Hakem Komitesinden sonra,Futbol Federasyonu bünypsinds de bâzı değişiklikler yapılacağı bildirilmektedir.Bununla ilgili olarak ikinci başkan Suat Bol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.08.1963
  • G.Saray Yalova'da kampa girecek Galatasaray profesyonel takımı rereııçvaros maçı için 2 Eylül Pazartesi günü Yalova'da kampa girecektir.Evvelki gün Samsun'dan dönen Sarı Kırmızılılar bu akşam kulüp lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.08.1963
  • Balkan Kupasında Beşiktaş'ın rakibi 1961'de Arnavutluk Şampiyonu Dinamo'da 8 millî futbolcu var.Beşiktaş çalışü CUMA gecesi saat 20.30 da Mithatpaşa Stadında Balkan Kupası ivin Beşiktaş)karşılaşacak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.08.1963
  • Orta hal Aranıyor Teknik Komite Polonya ve B.Almanya millî maçları için bu mevkiin açık olduğunu bildirdi POLONYA ve B.Almanya Millî maçları için tesbit edilmekte olan A)milli takım kadrosuna bir sant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.08.1963
  • FU-2 Şubat 1.Galatasarayın Karşıyaka'ya 3-1 galip geldiği maçta Metin'in bir penaltı golü hakem Sabahattin l.adikli tarafından İptal edildi.Metin gerilmiş,topun yanına geldiği zaman bir an durakladıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.08.1963
  • rbugün600maçını Şöhretli futbolcu Sarı Lacivertli takıma 405 gol kazandırdı.F.Bahçe'de uzun oynama rekoru 21 yılla Fikret Kırcanda,gol krallığı ise 470 golle hâlen Zeki Rıza SPOREL'e aittir.Heceli KAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.08.1963
  • 5aat 20.30 daki maça Sarı Lacivertliler Şereften mahrum çıkıyor.MİLLİ ligin ikinci haftası bu gece Mithatpaşa Stadında oynanacak Fenerbahçe Beykoz maçıyla bağlıyacaktır.Saat 20.30 daki karşılaşmaya ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor