Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.08.1963
  • NİMET ERİM SENLİ i iAVRUPADAN DÖNDÜ Aile biçki dikiş yurdu v« îngillzc» kursu,talebe kaydına başladı.Yıllarca yurt idare etmiş tanınmış ve takdir edilmiş olan Nİ-MET SENLİ tecrübesi,en ileri nıeiodu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1963
  • Plânlama Kurulu dün toplandı ANKARA,ÖZEL Yüksek Plânlama Kurulu dün saat 10 da Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekrem Alican'ın başkanlığında toplanarak 1964 yılı programın?incelemeye devam etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1963
  • Açık havada Kaymakamı tenkid Ekmek fabrikası sahibi Bilâl Karalıan dün Aksaray pazar yerinde bir «Açık hava toplantısı» tertiplemiştir.Fatih Kaymakamını ağır şekilde ve-kendi deyiıni ile «Vesikalar gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1963
  • ass?Buyurun görün Bir bahtsız film artisti intihar etti:Suphi Kaner.Filmciler kendisine hiç hlr iş vermiyeceklerini ve onun oynadığı filmlerin sinemalarda gösterilmesine engel olacaklarını ilân etmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1963
  • Topkapı Sarayının bahçesinde Porfilyus'un bir anıtı bulundu Milâttan sonra VI.Yüzyılda Bizans İmparatoru Anastasyus ve I.Justin zamanında yaşayan,«Zaferlerin oğlu» diye anılan araba yarışçısı Porfilyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1963
  • Alkolden zehirlendiği sanılan kapıcının öldürüldüğü anlaşıldı Sağmalcılarda İki gün önce sokakta ölü bulunan Mehmet isimli kapıcı'nın doktor raporunda belirtildiği gibi alkol zehirlenmesinden ölmeyip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1963
  • 1964'te 11 milyar lira yatırım gerekiyor Kamu sektörünün öngörülen hedeften geri kalacağı,özel sektörün ise tahminleri aşacağı belirtiliyor Y ANKARA,NİLÜFER YALÇIN bildiriyor ÜKSEK Plânlama Kurulu tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1963
  • MANTARLAR PATLADI ore l/İCİ VADAI A Kiril s'kl Yönetim Komutanlığının yasak kararına rağmen tabanca Uty Ixlyl T MKMLMıMLIl mantarı yapan bir imalâthanenin ardiyesinde dün 5 kişinin yaralanınasiyle son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1963
  • OS t ÂL ŞARTLAR ençleri Üniversite Mediko Sosyal Merkezi,şartların ağırlığından öğrencilerin çeşitli ruhî ve bedenî arızalara uğradığını açıkladı STANBUL Üniversitesi Mef diko-Sosyal Merkezi Müdürü Dr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1963
  • Tarab.va'da 6 aylık çocuğunu denize atan Neriman Erkan,denirden çıkarılan çocuğu Kseıı kııc karakolda ve kadının diğer iki çocuğu karakolda toplanan paralarla aldıkları yiyecekleri file ilc ağında o e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1963
  • KALKINMA HIZI BU İTL %6,4 E ÇIKACAK.w» f Tb s?33* »s^i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1963
  • KRALİÇE ZEYN İSTANBUL'DA H Ürdün kraliçesi Zeyn berabe-S I rinde özel doktoru olduğu halde M dün Amman'dan şehrimize gel-if:mistir.Zeyn,uzun bir süredir-j Ş| İstanbul'da tedavi altında bulu-9 nan eşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1963
  • «Gün Işığı» çevrilirken dün «jece kaza oldu Şehrimizde çevrilen tGün Işığı» filmi mensuplarından dört kişi dün gece film çevirirlerken ölüm tehlikesi atlatmış ve bir figüran ayağından yaralanmıştır.Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1963
  • SON DAKİKA Tedhişçiler dün Di Stefano'yu serbest bıraktılar CARACAS,RADYO Tedhişçiler tarafından Cumartesi günü kaçırılan ünlü Real Madrid takımının santrforu Alfredo Di Stefano dün serbest bırakılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1963
  • ASKERÎ ŞÛRANIN TOPLANTILARI DÜN BAŞLADI ANKARA,ÖZEL Yüksek Askeri Şûra toplantıları dün Başbakan İsmet İnönü'nün başkanlığında saat 10 da başlamıştır.Toplantılara Savunma Bakanı llhami Sancar,Genel Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1963
  • namda bir Saray darbesi Vf osaugu ansa Sertlik taraftan Ngo Dinh Nhu,kardeşini perde arkasına itti ve müstafi Dışişleri Bakanını tevkil etti.Halka ateş emri verildi SAYGON,A.P.A.A.SAYGON Radyosu dün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1963
  • Terfî eden bir Binbaşı kalb sektesinden öldü ANKARA,fiZEL Terfi listesine Kirip 30 Ağustosta Yarbaylığa yükselecek olsn Deniz Binbaşısı öğretmen Şükrü Açıkgöz kalb sektesinden ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1963
  • Terfi eden Subayların Listesi TERFÎ Kanununun 10 uncu maddesi gereğince,bir üst rütbeye yükselen Kara,Deniz ve Hava subaylariyle diğer kuruluşlardaki ordu mensuplarının listesi aşağıdadır:Albaylığa te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1963
  • DURUM Yeni vergi zarureti TJP UKSEK Plânlama Kurulunda 1964 yılı programının nıüza-fi keresi başlayacağı sırada yaptığımız bir yorumda,iç finansman konusunda beliren güçlüğe dikkat çekerek,yeni ver-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1963
  • ALIŞMAYA GİTTİLER Batı Almanya'ya çalışmak üzere dün 93 İşçi gitmiştir.Almanya'da çeşitli fabrikalarda çalışacak olan işçilerin 12 »I kadın,81 i erkektir.Kadın işçiler konfeksiyon ve elektrik araçları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.08.1963
  • teıfî listesi hazırlandı 72 subaya bir yıfr 5 subaya da iki yıl kıdem verilecek ANKARA,ÖZEL ORDU terfi listesi dün yayınlanmış ve Kara,Hava,Deniz Kuvvetlerinde 2739 subayın 30 Ağustos günü bir üst rüt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.08.1963
  • DÜŞÜNENLERİN Muayenehanelerin kapanması GI Kt Kalmışlıktan kurtulup uygar bir toplum haline gelebilmek için çözüm bekleyen pek çeşitli sorunlarla karşı karşıya bulunan Türkiye'de,özellikle 27 Mayıstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1963
  • GUYEMTÜRK PA$A İMAMA SORDU Tuğçeneral Faruk Güventnrk,Dog» Menzil Kumandanligina tâ-tîw edilip Kayseri'ye geldiğinden beri Atatürk hııstü ve.va ıtıask'ı olma- an koy kalmadı.Köylerinde Atatürk büstü o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1963
  • EDBEMÜ'BE REKOLTE DÜŞÜK AYVAMK.ÖZEL Edremit Körfezi zeytinyağı müstahsilleri ve tacirleri.yen)teylinyağı rekoltesinin «beklenenden dü^ük ve 20 bin ton olacagınıs söylemektedirlerispanya'nın dünya piya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1963
  • İzmir'den yapılan ihracat ve ithalât İZMIK,AA.T»mmuz ayı İçinde,izmir limanından 29 yabancı memlekete 32040.324 lira değerinde 25.277.000 kilo muhtelif emtia İhraç edilmiştirihraç edilen maddelerin ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1963
  • Bir günde on Trafik kazası Oldu.2 kişi öldü Bir gün içinde fahrimizde vuku bulan 10 trafik kazasında iki şahıs ölrnus,9 kişi yaralanmıştır.Şoför Kenan Kıhçer idaresindeki 70705 plâkalı minibüs.Millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1963
  • PATHİK ATHENAGORAS VALİ İLE GÖRÜŞTÜ Patrik Athenagoras dün sabah «ast ll'de Vilâyete gelerek İstanbul Valisi Niyazi Akı'yi makamında ziyaret etmis,llr.Görüşme yarım saat sürmüştür.Hahamba.şılık müteve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1963
  • 30 AĞUSTOS BAYRAMI TÖRENLE KUTLANACAK 30 Ağustos Zafer Bayramının 41yıl dönümü kutlama programı tesbit edilmiştir.Tören Vatan caddesinde t.stiklâl Marjını müteakip direğe bayrak çekilmesi ile bağlayac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1963
  • KİLYOSTAKÎ YUNAN GEMİSİ SÖKÜLÜYOR Bir süre önce Kilyos plajında karaya oturan Yunan cemisinin hurdacı firma tarafından sökülmesine ba$l,anmıştır.Plaj ancak gelecek yıl deniz mevsiminde hurda gemiden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1963
  • VAPUR BÜFELERİNDEN ŞİKAYETLER ARTIYOR Şrlıir hattı vapur büfelerinde çalışanlarla gemi personeli ve yolcular arasındaki münasebet devamlı şikâyetlere yol ahmaktadır.Garson ve müstecirler meşrubatı bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1963
  • e» mı jıuıi ıı 'ii ıı" ı ıı.t.n ı jiı ~n n~ ı rır»ıı~T' ı ııımr ırmriıiıiın ~n ıı~ ı Sayın İsmet İnönü Başbakan ANKARA 13 TEMMUZ 1%3 tarihli Resmi Gazeteden.Liberasyon «AID» kanalı İle yapılacak İtha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1963
  • 4!1tttl! lfni11llll!tllllllllMIIIII!lflli!i:iKIII4«lttllMlll IIIIIIIII(1tll1lllMllll|i:illli!imlllllM1IIIIMI!HIII)l!Deli pösteldsi VİŞNT2,kayısı,kaymak;karışık.Aynı renk dört diş fırçası,benimki,senin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1963
  • Yağlı Boya ve Badana Yaptırılacaktır 1.Şişli Darülaceze yolu üzerinde,IE.TT Mensupları Yapı Kooperatifine ait 18 katb Yıldız Blok Apartmanının yağlı boya ve badana işleri yaptırılacaktır.2.işin geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1963
  • un ı Mitilim nrı il mumu ımıımııımı TEHİR İLÂNI 24.25,26 Atru.nos 13f3 tarihlerinde intişar eden ihtiyacımız 12 numsra 12 ton çinko'nun teklif verme tarihi 7 Ekim 1963 e tehir edilmiştir.Ayrtl şekilde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1963
  • MAĞAZA ARANIYOR Bankalar Cad.Okçu Musa Cad.Perşembe Pazarı veya Karaköy Meydanında kiralık aranıyor.Tel:44 53 fifî U fi S 31 Ünal Kardeş.MİLLİYET:12382
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1963
  • ANTIDOTTiwmat)GRİP.NEZLE i DİŞ AĞRISI M YANIKLAR,GÜNEŞ'YANIĞI ARI-BÖCEK SOKMASI ADALE ROMATİZMASI YARALAR.KESİK PİŞİK.KA$INTI EKZEMA,ERGENLİK iPONUK DERİ ÇATLAKLA-RİNDA.VE TRAŞTAN SONRA KULLANILIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1963
  • Türkiye İle Alâkalı,Büyük Bir Ecnebi Tıbbî Müstahzar Müessesesi Bir Propaganda Şefi Aramakladır En mühim vazifesi hir propagandist ekibini idare etmek olan bu şefin,tıp doktoru ve Türk vatandaşı olmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1963
  • Ji KEMALİZ" l GERÇEK ATATÜRKÇÜLERİN DERGİSİ 13 üncü Ağustos sayısı,Mareşal Fevzi Çakmak'la birlikte ATATÜRK'Ün beş renk ofset kapak baskıb nefis bir tablosu,çeşitli tarihî yazı,fıkra ve vesikalarla do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1963
  • Halkımızın günden güne artan itimat ve teveccühünün eseri olarak 2 î Ağustos't?Edremit Şubemin Yurt hizmetine katmakla bahtiyarlık duymaktayız.J%3 yılı içinde faaliyete geçen ve büyük bir sevgi ve alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1963
  • GÜNLÜK ALTIN FIATLARI Cumhuriyet 89.80 90.00 0.20)Ileşat 133.00 133.50 ayni)Hamit 102.00 102.50 ayni)İngiliz 111.50 112.00 0.50)Fransız Napolynn 88.00 8960 0.50)U ayar külçe attın 13.54 13.55 00»)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1963
  • HAFTALİK EMİSYON DURUMU Son haftaki durum 17 Ağustos 1963)Geçen hafta 10 Ağustos 1963)Bir ay önce 20 Ağustos 1963)Bir yıl önce 18 Ağustos 1962)5.089 milyon TL.5.168 milyon TL.4.999 milyon TL.4.753 mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1963
  • Kuru İncir fiatiarı yüzde 15 arttı izmir,özel Kuru İncirde taban fiatiarı bu yıl yeniden tesbit edilmiştir.110 ve 125 kuruş olarak hesaplanan taban fiatiarı geçen yılkl flatlar» nlsbetle yüzde 15 fazl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1963
  • Bâzı ilâçların ithalât teminatından istisna edilmesi isteniyor Istanbul Ticaret Odası tıbbi müstahzarlar,aşı,serom,çocuk maması ve ensülin maddelerinin yüzde 30 nisbetindi'ki ithalât teminatından İsıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.08.1963
  • Türkiye ederasyonu kurulacak YENİ hazırlanan İhracatçı Birlikleri ile ilgili Kanun Tasarısında İhracatçı Birliklerinin genişletilmesi ve Federasyon şeklinde teşkilâtlanması konusu e alınmıştır Ankaıa'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.08.1963
  • PLAKA:57027 İstanbul T.YER:Londra asfaltı TAR1H-SAAT:25 Ağustos 1! 63-S.25 OLAY:Otunıohil Bakırköy'den pcliyor.Şotor hariç 7 kişi i ,orde,bir kişi bagajda.PLAKA:62056 YER:Sirkeci.TARÎH-SAAT:22 Ağustos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1963
  • TÜRK HAVA YOLLARI A.0.DAN 1 Ortaklığımıza ait 7 adet Heron MK.II uçağı ile yedek parçaları pazarlık suretiyle satışa çıkarılmıştır.2 Taliplerin 5 Eylül 1963 tarihinde pazarlığa iştirak etmek üzere Aya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1963
  • ÖZEL GALATASARAY YÜKSEK İKTİSAT ve TİCARET OKULU AKŞAM ve GÜNDÜZ)KUVVETLİ KADRO GENİŞ KONTENJAN Galatasaray Yüksek iktisat ve Ticaret Okulu Lise ve Ticaret Lisesi mezunlarını kabul etmektedir.Çalışanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1963
  • ti ın.ı m j i.miı.uwıwıun-imu.wınwwııw â k Ch c I Jf TÜRKİYE IlkCH* BANKASI İratlı Küçük Cari Hesaplar 1963 Çekilişi Talihlileri 100 Lira Aylık İrat veya 10.000 Liralık Peşin Sermaye İkramiyesi Kazana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1963
  • izmir Tiyatrosunun yapımına başlanıyor IZMIR,A.Ainşaatı bir süre ünce durdurulan İzmir tiyatrosunun yapımına bugünlerde başlanacaktır.Bu konuyu Devlet Tiyatroları Gene] Müdürü Cüneyt Gökçer ile görüşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1963
  • Bir genç babası 650 lira vermeyince intihar etti ISKENDEBUN,ÖZEL 15 gün önce askerlik görevini bitirerek şehrimize gelen Beher Çuhadar adındaki bir genç,babasından istediği 650 lirayı alamayınca karnı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1963
  • M.O.2000 yıllarına ait bir şehir bulundu iskenderun,özel Tanınmış 3 Amerikalı arkeologun bir sineden beri Tel dağında yapuğı kazılar sonunda M.O.2000 yıllarına ait bir şehrin harabeleri ile isa'nın öl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1963
  • Suriyede sahte Türk parası basan bir şebeke yakalandı NUSAYBİN,ÖZEL Türkiye ve Suriye makamlarının işbirliği sonunda Suriye'de sahte Türk 1000)lirası basan şebekenin mensup* laıından biri Suriye'de,ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1963
  • Aftan faydalandığını bilmeyen bir tutuklu cezaevinden kaçtı DİYARBAKIR,ÖZEL 15 gün önce kaçakçılık suçundan tutuklu bulunduğu Silvan cezaevinin çatısından kaçan «Nasro» namı ile maruf Nasri Harbak'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1963
  • Fakat İspanyol kadınlarının çıkması,plajda bikini giymesi Turist akını,İspanyol giyiminde hayret veı olmaktadır.Nitekim gittikçe daha çok İspanyol pantalon ile dolaştıkları görülmektedir.Henüz ispanyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1963
  • Başkan Kennedy,hafta sunu tatilini geçirmek üzere Massaclıusetts'e gitmiştir.Kava alanında kendisini bekleyen oğlu.babası Uçaktan iner inme/ona koşmuş ve kollarına atılmıştır.Küçük oğlunun ölümünden s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1963
  • ç fide dün beş cinayet işlendi Sakarya'da 2,5 lira alacak yüzünden çıkan münakaşa sonunda bir adam kaatil oldu YURT HABERLER Yurtla dün biri kadın olmak üzere 5 kişi oldurulmuş,iki kişi ağır yaralanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1963
  • v\AAı_ese?BEYEFENDİ DERY/3 KuZu SU Bk-ILUM/VAA.VAnl-ARI KLÜ-BE KABUL,ET/AİVOR.UZ "T-REZ.ZAlET be.evot.4 başka gidecek ver KAUVVAOl hav ROL A U5AK,NEREYe GiDı'yofc Sun M7 O ER.YA KUZU SU BUUJN/AA VAN B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1963
  • A8PÜtCAt40AZiN BiLılfflguM İLMİNİ ME ADP^İNÎ l)i-J ^i-TANlM ACA?BİR.SAAf SONRA ^AFi KftZ SULTAN İKİ MEKTUP HAHHUMlV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1963
  • Yılın kit a,ut i tin if mi Hiç Yayınlanmamış Vesikalar Ve Eklemelerle Üç Misli Büyümüştür U.Dağıtım yeri.DÜNYA MATBAASI Taşraya ödemeli gönderilir Fiatı 6 Lira MİLLİYET 12.1C4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1963
  • Polisler eğlenceye Gidince haydutlar Adam soydu!DİYARBAKIR,ÖZEL Şehirde görevli emniyet amiri,başkonıiser ve kamiser muavinlerinin önceki gece Gazi köşkünde düzenledikleri eğlenceyi fırsat bilen 3 hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1963
  • Uyuyan kocasının başım balta ile parçaladı UZUNKÖPRÜ,ÖZEL Bir kadın yatakta uyumakta olan kocasının dün balta İle kafasını parçalamıştır.Meriç kazasının Adatarhanh köyünden 15 senelik evli Ayşe Balcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1963
  • Kopan kol yerine tesbit edildi MIAMI,AP 4a yaşında bir kasabın,kaza neticesinde kopan kolu,beş saat süren bir ameliyat sonunda yerine tesbit edilmiştir.Kasap Alfred Bennett,Cumartesi j'ünü motorlu bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1963
  • 500 liraya kız alan genç tevkif edildi IZMIR,oZKL 15 yasında bir kızı satın alan bir Renç tevkif edilmişi ir.D.B.adındaki kızın babasına 500 lira vererek alan S.K.adındaki genç.kızı iğfal ettikten son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1963
  • Turizm mi Heyhat!DÜNYANİN her tarafında büroları olduğu anlaşılan bir Amo-rikan şirketinin Ankara memurlarından bir zat bana şu E mektubu gönderdi:önümde kendisine Türkiye'yi hayli gezdirdiğim ve tanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.08.1963
  • YARIN HAVA HASIL OLACAK?Mavin ara,Trakya ve Batı Karadeniz bölgeleri a?bulutlu ve ver yer sisli geçecektir.Sıcaklık değişmeyecek,şenel hava akımı poyraz yönlü olacaktır.Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.08.1963
  • BONCUK V ER.Oİ-KAYIĞIMI VÜZDÜfcUYOIZ.J-1—Bundan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1963
  • n SEYuEe SEVSÎ-UM2.Jk ESER.BEMDEN BO* GÜM B/KACAK OUUeSAN KAR1ŞIL.K.Ol-A^AK SENDENJ BA.Zi ŞEM-ER ALMA/WJ MÜLKÜN tCIUACAK K^AADDEi-05-S3 SECDEN» Ç AvR'A_MVACAGl\fç N SUNSl-AV2l OKUMAĞA Bİi-e.luiuwi «ök
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1963
  • Sov_E Blfg,VEtZDE.HAS.Kl'NA tUâfUff.Nl'p PARA VE.Rife KlM 3E5.TEK ©LA.B ulfe oyi_H ya.Wti-YO^E-R.OUAN tıEîAAŞE'.Ri'lERiMDEN BAŞKA KiM Bunu XOrw IS A.NJNİA ANiNESI NİM Öl_Ü VvÜNDEM SONKA AWNiMA SÜRLÜl-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1963
  • ARKASINI Vg i rZTı'GS.BASAR-Al-CO/iKı* yÜZUJl MEL'uNi.L WAKkETTi'w 0UMU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1963
  • ALLAH UK ÂLİ BEY ill' GAZETEDE EL.BiSEA\ES iDi Bi^ TEuEi^ONLA So?BAM A 3Ö 2E.E1-3İSK.vAK.W 2e^ e c Ei_eisE;i_EfSii AAAAL.ESHF BiTTi OL YORUR-AVvA ÇOK.GÜZ.KA-Dim Ht_BiSS_E rZj?Q Ri vAKMi?A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1963
  • Fakat umdukları gibi olmadı.Bârba Yan!dııynmedıkları bir kaç kolime daha konııştukdan sonra SoyJuiıatumın soylu iki Anten tie ilgilendiği anlatıldı.Hailin iki yabancının yanına geldi.Kazanda kaynatılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1963
  • O sırada yanımıza gelmiş olan garsona şampanya koyması için işaret etli.Kadehini kaldırdı ve gözlerine baktım,yaşarmış gibi nemlenmiş ti.Yakında öğrenimini dedi ve yanımdan uzaklaşmadan evvel müsaade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1963
  • MİKROFON YANKILARI BASIN ve RADYO Demirperde içindeki halk cumhuriyetlerini a.şıp,Ş demokrasinin gerçek ilkeleriyle uygulandığı irili ulaklı kıta ülkelerine ulaşıldığında radyo e tele-EŞ vizyonun bası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Acı!ıs ve kısa haberler 7.35 Hafif müzik 8.00 Haberler' 8.10 Şarkılar 8.Î5 Çeşitli müzik 8.40 uk konser 9.00 I ıbulun sesi 9.20 Melodiden melodiye 9.55 Kısa haberler 10.00 Kapanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1963
  • m OĞLAK BURCU 132 Aralık 20 Ocak] Vaktinizi öldüreceğinize realist olma*» ve menfaatinizi düşünme-Sa hakiniz.KOVA BURCU 121 Ocak 19 Subatl Fırsat elinizin altında,kaçırır«anız kabahat sizin.BALİK BURC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1963
  • 9 10 SOLDAN SAÛA:1 Yağmur taşı la denilen kıymetli bir taç;Yeniliği itmlş.2 ttalya güneyinde bir yaardag;TERSİ baht.3 Bir şeyin fanisini almak leta eskisini kullanma müddeti;Birisine yapmadığı kötülüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1963
  • Hicri 13S3 RebiUr-Shır 7 VAKİT VASATÎ EZANİ Güne» 6.22 10.30 bkle 1JUR 5 24 İkindi 18.59 9.08 Akş.'ım 19 51 12 00 Yatsı 21.30 1 37 1 nifak 4.34 8 42 S A L I J tuml 27 137f Ağustos 14 1963
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.5.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN W Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür i HASAN YILMAER Spor kısmından MeBÛl Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1963
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,5 İnci sayfalarda santimi 40 T.L.fi.7 net sayfalarda santimi 33 T.L.Birinci sayfada baslık 200 T.L.Düğün,Nisan,Nikflh,Vefat ve Teşekkür.İlânları S santim» kadar 7,sayfada)90 T.L.Kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.08.1963
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 TL 6 A.vhk 40 T.l,Yıllık 75 T.L Yabancı nıemle ketlor İçin âdi pos te ile bu ücretle rin bir misli alınır Leak postası için tarife,kullanılacak pulun değerine eore dpgişir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.08.1963
  • ORDU TERFİ LİSTESİNİ YAYINLAMAYA DEVAM EDİYORUZ BŞ.ÇAVUŞLUĞA YÜKSELEN ÜST ÇAVUŞLAR Durdu Aslan,Sadi Uzun,M.Metin Çarkgil,Vehbi Kjıçuk,Ramazan Demirözel,Atillâ Yıldırım,Celâl Karadestan,İbrahim özyürek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1963
  • İSTANBUL Tl LEF ON i'iEr:'4î.o SATILIK EMLÂK AYA/PAŞADA,Dolmabahçe'ye nazır şahane manzaralı,lüks apartman İnşaatına başlangıçta iştirak edenlere müsait şartlarla sahibinden daireler.49 37 01.TÜPAĞACL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1963
  • Çekmece Nükleer Araştırına Merkezi Müdürlüğünden Aşağıdaki işler için eleman alınacaktır.1 Elektrik Bakım ustası:Sanat Enstitüsü mezunu,askerliğini yapmış,elektrik tesisatı,diesel generator panosu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1963
  • Trabzon Vakıflar Müdürlüğünden:1 Açık Eksiltmeye konulan iş:Trabzon'da Paşa Hamamı 1963 yılı Onarımı.Keşif bedeli 27.168,84)lira olup geçici teminatı 2.037,66)liradır.2 Eksiltmesi 20/9/1963 Cuma günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1963
  • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN Yapılacak işler Keşif Geçici İHALE Bedeli Teminatı Lira Kış.Lira Krş.Tarihi Saati Dershane binası ikmal inşaatı ile çeşitli onarım işleri 935.955,48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.08.1963
  • Bayındırlık Bakanla Karayolları Genel ^ürlürlüğünden Merkez teşkilâtunızda istihdam edilmek üzere proje işlerinde çalışmış İruşaat Yüksek Mühendisi ve Mühendis alınacaktır.İsteklilerin Personel Şubesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.08.1963
  • yffgseKjam IIS1 Hiçbir Yıkama maddesi Super Kadar BEYAZ,TEMİZ,ÇABUK YIKAYAMAZ İLANCILIK 4403 12353
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1963
  • Süreyya için istanbul'a gelen France Soir yazarının iddiası:Maximillian Schell ile aramızda "Fakat gazetelerin yaptığı neşriyattan korkuyorum,JjEJJ VET.Süreyya ile olan aş-kim büyüktür.Fakat hu aşkımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1963
  • Bugün matinelerden itibaren x eni ivi6i€K rinci ViZy0n yeni filmlerine başlıyor ilk filim olarak ÖLÜM YARIŞI THE GREEN HELNET)Artistleri:BILL TRAVERS ED BEGLEY İLANCILIK 4402 12IS49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1963
  • ÇİFTLİK MÜDÜRÜ ARANIYOR Adres:Bahçekapı Garanti Han 3.kat No.311 314.İLANCILIK 4212 12352
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1963
  • DADI ARANIYOR 25-50 yaşlarında ecnebi dadı aranıyor.Fransızca,Alınanca veya ingilizce bilmesi şarttır.Müracaatların DİVAN OTELİ Müdüriyetine yapılması.MİLLİYET 12383
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1963
  • İstanbul 13 cü tcra Memurluğundan 1963/2312 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen ve mahallen 3000 lira kıymet takdir edilen 22 27 96 No.lu telefonun intifa hakkı acık artırma ile s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1963
  • GLORIA VANDERBİLT Ginger Rogers)Kocası intihar etmedi Fil.M ve televizyon rejisörü Sidney Lumet,fazla miktarda uyku ilacı alarak intihara teşebbüs ettiğini yalanlamıştır.Diğer taraftan karısı Gloria Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1963
  • VENEDİK Film Festivalinde gösterilen Robert Enrico'nun «Güzel Hayat» adlı filmi büyük bir baharı kazanmıştır.Film bittiği zaman seyirciler 32 yağındaki Fran sız rejisörü ayakta uzun uzun alkışlamışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1963
  • KONAK SİNEMASI Abonman müşterilerimizin nazarı dikkatine Bundan evvelki ilânlarda bildirildiği gibi konbine bilet satışlarına devam edilmektedir.Eski abonman müşterilerimizin yerleri 31 Ağustos Bkşasr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1963
  • Transistorlu Radyo Fabrikası Elektronik Mühendisi Arıyor.Tam gün mesai jart değildir.Kasımpaşa îş Bankası arkası Gündea Han kat 1 Umsa Koli.ŞU.FA AF,6051 12"fi5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1963
  • si Hokkabaz.Elektrikli Kukla.Herkesin sevgilisi HAKKİ MOLLA ve şeriki CEMAL ÇELEBİ Sünnet olacak avrularınızın bir an evvel davetlerini bekler.Adres:Galata,Necatibey Cadde-Leblebtcl Şaban Sok.Işıldar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1963
  • TU BORU SANAYİİ jLH ANONİM ŞİRKE' İSTANBUL 1.1/2 Parmak Siyah Ve Galvanizli BORULARIN imâline başlandığını ve satışa arzedildiğini müşterilerinin ve ihtiyaç sahiplerinin bilgilerine arzeder.İLANCILIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1963
  • Plâstik Döküm Ustaları Alınacaktır Müracaat:MUTLU AKÜ FABRİKASI Kartal İstanbul REKLAMCILIK 3882 12378
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1963
  • BAYINDIRLIK BAKANLIĞI Karayolları Gene)Müdürlüğü Konya 3.Bölge Müdürlüğünden:1 Susuz Afyon Sincanlı yolunun 283+000—308+000 Km.leri arasında yaptırılacak alt temel ve temel malzemesi ihzar ve nakli iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1963
  • Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden Tahminî bedeli 3S.000.lira,geçici teminatı 2.475.lira olan İti kalem prinç balata perçini kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Eksiltme ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1963
  • ZONGULDAK BELEDİYESİNDEN Su sayaçları tamirlerinde kullanılmak üzere liste ve şartnamesine göre yedek parçalar kapalı zarfla eksiltme suretiyle satın alınacaktır.Muhammen bedelleri 23.300.00 lira olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1963
  • istanbul Ticaret Odasından Doğu Almanya'dan ithalât yapmak isteyen firmaların,Ağustos devresine ait talepnamelerini,29.8.1963 akşamına kadar İthalât Servisine vermeleri rica olunur.{BASİN 15277)12370
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:14 08 3S)Korkum-Yangın D.Janssen R.t.İNCİ Tel:48 45 95)1 Allah Cezanı Versin Osman Bey O.Günşiray.2 Dolandırıcılar Şahı O.Günşiray.KONAK Tel:48 26 06)Onarım dolayıslyle kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.08.1963
  • GCZEL İstanbul'un yerli ve yabancı turistlerin uğrağı olduğu,ciddî bir sanat faaliyetinden de yoksun kaldığı yaz aylarında,tarihi anıtlarımızdan tiyatro yararına olsun faydalanmak fikri güzel bir fiki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • Stajyer Yüksek Orman Mühendisi FİKRET KÜRT FERHÜNDE KüRT'un MERtH İsminde bir çocuku dünyaya gelmiştir.Dost ve akrabalara müjdelerler.Zeynep Kâmil 26.S.19fi3 MİLLÎ YET:12395
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • &İv*!Kimya Y.Mühendisi LEMAN ERYILMAZ ile Elektrik Y.Mühendisi DOĞAN DOĞU nişanlandılar.Ankara 26.8 1963 MİLLİYET 12362 C,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • M M fi SEMRA KAPLAN 5® m sagesen)m m w a^ Vuk.İn*.Müh.£C3 feb metin kaplan sğj evlendiler Şö9 26/8/1963 Kervansaray MİLLİYET 12397
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • A İTER KOLTAN ÜEFIK KOLTAN evlendiler.Kadıköy 24/8/196:MHXiVET 12.16:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • a^mwuiMii VEFAT Emek otomobil tamirhanesi sahiplerinden,Bay ve bayan Sarkış Gırcikyan Doktorum evlâdı.KÜÇÜK HAÇİK GIRCİKin trafik kazası neticesinde vefatını derin teessürle bildirirler.Cenaze merasim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • TÜRK YÜKSELTME CEMİYETİNDEN Cemiyetimiz âzasından SAFA FEVZİ İKSEL Kardeşimiz vefat etmiştir.Cenazesi 27 Ağustos 19fi3 Salı giıniı oslen namazını müteakip Teşvikiye Camiinden kaldırılarak Yahr va Efen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • ÖZEL ANA ve ÎLK OKULU O İngilizce 2 yaşından itibaren talebe kaydı Bale O Kış tatilinde Uludağ'da spor Müzik Yaz tatilinde her gün deniz Devamlı Doktor Sıhhî bir bina Güzide Öğretim kadrosu ile Yatılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • BAYINDIRLIK BAKANLİĞİ DSİ Gene!Müdürlüğünden DSİ Genel Müdürlüğünce Samsun VII.Bölge Müdürlüğü mıntıkasında inşa edilecek Harşit Hidroelektrik Santrali Generator,Trafo,Kontrol Tabloları,66 KV Disjonkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • Ankara Belediye Başkanlığından 1 13800 Mt.yontma taş boıdür ima] ve ihzarı işi Gölbaşı ve Solfasol tay ocaklarının sağlam damarlarından,dosyasında mevcut plânda gösterildiği gibi ince taraklanmış ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • Beni merak etmeyin İyiyim fr Baştarajı Sekizincide m dojŞrj kesimindeki mahallelerin altını üstüne getirmiştir.Solcu tedhişçilerin sözcüsü,polisin giriştiği geniş çaptaki aramanın aleyhte netice verec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • REAL MADRID ŞAŞKIN Venezvıela'ya muhtelif maçlar yapmak için gelmiş bulunan Real Madrid'i!futbolcular tam manasıyla şaşkınlık içindedir.2-1 yenildikleri maçta makineli tüfeklerin ortalığı taramasını g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • Ferençvaroş Baştaraft Sekizincide oynayan U.ipest ise 5 puanla halen lig lideridir.U.ipest'i 4 puanla MTK tâklp etmektedir.Macar şampiyonu Ferençvaroş ligde üçüncü maçını yarın Vaçaş ile oynayacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • MACAR LİGİNDE OYNANAN' DİĞER MAÇLAR Macar İlginde geçen hafta yapılan maçlarda şu neticeler elde edilmiştir:Gyor L'jpe&t 0-0,Homed Csepel 1-1,Szeged Tatabanyo 0-0,Komlo Pccs 3-1,Dorojf Dvorgör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • PETROLUL MAĞLUP BÜKREŞ,ÖZEL Avrupa Kupa Galipleri Turmıasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmalara hazırlanan Petrolul İlk lig maçında U.T.A.takımına 2-1 yenilmiştir.Galip takımın sahası Arak'ta oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • Genç basketbolcüler Bulgaristan'a gitti Baştarafı Sekizincide mından Erdal ve Halil ile takviye «dilen ümit takımının 13 kişilik kadrosu şöyledir:Erdal,Halil,Nur,Oktay.Ayhan,Varujan.Engin.Haluk,Rüjtü,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • 1965 Genç Takımlar Turnuası Türkiye'de Baştaraft Sekizincide Dr.Tarık ÖzerenRİn «Türk Federasyonu adına bugün ve yarın katılaragıın toplantılarda te« olarak Avrupa memleketlerinin amatör takımları ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • iki genç tenisçimiz Forrest Hills'de Başlarajı,Sekizincide rincisl Tahsin Gursoy,temsil edecektir.Tenisçilerimizin bu seyahati,Amerika Halktan Halka Yardım Komitesi spor seksiyonu taralından sağlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • 150 sporcunun amatör lükleri tasdik edildi Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Akdeniz Oyunlarına katılacak 150 sporcunun amatörlüklerini tasdik etmiştir.Komite genel sekreteri oyunlar için tesbit edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • TÜRKİYE KÜREK ŞAMPİYONASI Türkiye Kürek Şampiyonası Pazar günıı Kartal'da yapılacaktır.Müsabakalara İstanbul birinci ve İkincisi tekneler ile Kocaeli bölgesi iştirak edecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • Ferdî Yüzme Şampiyonası Adanada yapılıyor 1963 ferdi Yüzme Şampiyonası Cumartesi ve Pazar günleri Adana Atatürk yüzme lıavuzunda yapılacaktır.Erkek büyükler ve Rpnçler alayındaki müsabakalara iştirak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • 1S64'îe 11 milyar ilra yatırım gerekiyor Bnftarajı Birincide gına dair işaretler olduğu açıklanmaktadır.Kamu yatırımlarının 3,3 milyarı genel ve katma bütçeli İdareler,550 milyonu mahalli idareler,250
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • Bolu Milletvekili Ümit Y.T.P.den istifa etti ANKARA,AA.Bolu Milletvrkili Fuat ümit dun Yeril Türkiye Partisinden istifa etmiştir.Fuat ümit,istifanamFSini parti genel başkanlığına göndermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • Alkolden zehirlendiği sanılan kapıcının öldürüldüğü anlaşıldı İt Baştarafı Birincide Mehmet'in cesedi derhal bir doktora muayene ettirilmişi.doktor,Mehmet'in alkol zehirlenmesinden öldüğüne dair bir r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • Sosyal şartlar gençleri yıpratıyor Baştarafı Birincide üzerinde önemle durulacak tüberküloz,diş arızaları ve görme bozukluklarıdır.Merkezimizin lıalen takibi altında bulunan liıherkülozlu öğrenci sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • MENKÛL SATIŞ İLAH Kadıköy İcra Memurluğundan 963/S02 T.Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen bir adet 90.000 TL.sı muhammen kıymetinde Kocaeli 26024 plâka numaralı 960 model MAN mar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • MENKUL SATIŞ İLÂNI 961/7446 İstanbul 3 umu İcra Memurluğundan:Borç için satılmasına karar verilmiş olan 7000 lira defterinde bir adet çelik kasa 5000 lira değerinde bir adet buzdolabı.11700 lira değer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI İstanbul Emniyet Sandığından Dosya No:1960/1930 Nirüment Okten IPC.56 hesap numaralı borç senediyle Sandığımız Kadıköy şubesinden istikraz ettiği paraya mukabil Fatma Fahriye K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • Amasya Bayındırlık Müdürlüğünden:1 ilimizin Gokhöyük Devlet Üretme Çiftliği Teknik Tarım Okulunda yaptırılacak 199.922,87 lira keşif bedelli yatakhane ve hamam inşaatı işi kapalı zarf u?ulü ile eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • BMMBHtiIK BAKJkHUCI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden İLAM Döviz temini ve ithalâtı idaremizce yapılmak:üzere 63-11T-53 No.lu ihale mevzuu Seyyar Kompresör teknik şartnamesinde bâzı değişiklikler y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • AMASYA C.SAVCILIĞINDAN:1 ilimize bağlı Merzifon ilçesinde yaptırılacak 284.652.06)lira keşif bedelli A 3)tipi cezaevi inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Geçici teminat 15136,08)l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • Maiive Müfettiş Muavinliği Müsabaka İmtihanı Bütün Devlet teşkilâtını MALI yönden teftiş ve murakaba hususunda kendisine kanunla en geniş görev ve yetkiler verilmiş MALİYE TEFTİŞ KURULUnca:1 Siyasal B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • İLLER BaNKASI HARİTA ALIMI İSİ YAPTIRILACAKTIR «1 Geçici Mali Yeter-Müddet Eksiltme ev-Kasaba adı Vilâyeti Keşif bedeli teminatı lik miktarı ay 8 rakı bedeli Abana Kastamonu 55.120,94 4.006,05 5.500,4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • BAKIM USTALARI ALINACAKTIR Fabrika tevsii dolayısiyle makine bakım ustaları alınacaktır.Müracaat:Mutlu Akü Fabrikası Kartal istanbul ItEKLAMCILIK ÎJS83 123Î6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • Büyük bir Lâstik Şirketi mükemmel Türkçe,İngilizce konuşan,yazan ve okuyan satış personeli aramaktadır,iş tahlili yapabilmek için kuvvetli matematik bilgisi olanlar tercih edilir.Tahsil ve tecrübeyi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • Mersin Silosu İthal Tesisatı Malzemesi Satın Alınacaktır.TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Mersindeki 100.000 tonluk Hububat silomuza beheri 10 t hkapasiteli iki adet komple gezer pnomatik c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • M.P.Dizel Lokomotifleri ihâlesiyie ilgili Meclis tahkikatı açılmasını istedi ANKARA,ÖZEL MP Milletvekillerinden Memduh Erdernir,îamail Hakkı Akdoğan ve Halil öznıen tarafından Meclis Başkanlığına veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • Yıldız bölgesindeki bütün süs balıkları peşisıra ölüyor Yıldız Paıkmdakl balıkların neden öldüğü henüz anlaşılamadan aynı muhitte Yüksek Teknik Okulu ve Ham Akademileri bahçelerinde bulunan süs balıkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • VİETNAM'DA BİR "SARAY DARBESİ,olduğu anlaşıldı Eaştarafı Birincide resini fiilen elinde bvılunriuımaktadır.Nhu bir «Saray Darhcgi» yaparak kardeşini perde arkasına İtmiştir.Yakın bir gelecekle kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.08.1963
  • Terfî eden subayların listesi t Bastarajı BirtRCteb ALBAYLIĞA YÜKSELEN ISTtHKAM KURMAY YARBAYLAR Kani Çınar,Yaşar Ermiş.ALBAYLIĞA YÜKSELEN MUHABERE KURMAY YARBAY Sabahattin Savaşman.ALBAYLIĞA YÜKSELE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.08.1963
  • Amaför Lig takımları sekize indiriliyor Millî futbolculara izin verilmeyecek untuası Federasyon,amatör millî takımlar arasında hlr Şampiyona organize etmek için UBFA'ya teklifte bulundu F I Hilmi Fede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.08.1963
  • Takımımız 28 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında Lom şehrinde yapılacak Balkan Gençler Şampiyonasına iştirak edecek Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan ıtı Lora şehrinde yapılacak olan n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.08.1963
  • Amerikan amatör tenis tınınınsın» iştirak edecek olan Naznıi Bari ve Tahsin Gürsoy,idareci C.Ulujf ile.İki genç tenisçimiz Forrest Hills'de Yarın New-York'ta bağlıyacak olan î'orest Hills turnuasına i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.08.1963
  • iSSt?*İ:15 Baakanma tertiplediği yelken sarıklarından bir «urunus.I Bankacının fertipleılicî Marmara Kupası Yelken Yarışları Dün yapıldı.U Bankasının tertiplediği Marmara Kupası Yelken Yarıkları dün y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.08.1963
  • Fiorentina'nın ilk lig maçı Lazio iie ŞÜKRÜ GÜLESIN Roma'dan bildiriyor Çan'ın takımı Fiorentina ligdeki Uk maçını 15 Ekim'de Lazio ile yapacaktır İtalyan Futbol Federasyonu tarafından ilân edilen fik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.08.1963
  • Ankara Mahalli Lig PUAN CETVELİ Takımlar o G B M h T p 2 Toprakspor 1 ı o o 3 n Petrolspor 1 10 0 2 0 2 Sincanspor 1 0 10 0 0 1 Y.Mahalle 1 0 10 0 0 l Yolspor 1 0 10 11 1 B.Gençlik 1 0 10 11 1 Barbaro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.08.1963
  • İstanbul Mahallî Lig PUAN CETVELİ Takımla* 0 G B M A P 2 Taksim 110 0 S 0 Süleym aniye 110 0 2 0 Galata ı ı o n 5 1 2 Haskoy 110 0 3 2 "y.K.Eııın.10 0 1 o 3 0 Anadolu 10 0 1 1 5 0 Adalet 10 0 1 0 2 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.08.1963
  • TÜRKİYE LİGİ PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y V Kn Feriköy Beşiktaş F.Bahçe Hacettepe İz.Spor Göztepe Beykoz AHay Karşıyaka 1st.Spor PTT B.Spot* G.Saıa.v G.Birliği D.Spor K.Paşa Altınordu A.Gücü S 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.08.1963
  • MİLLİYET SPOR-TOTO SERVİS5İ SUNAR MAÇ Sıra No.2 KARŞILAŞACAK TAKİMLAR 4 Numaralı Takım O Numaralı Takım İki akımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları Numaralı takımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.08.1963
  • 13 MAÇI 2 KİŞİ BİLDİ ANKARA,ÖZEL Spor-Toto'nun birinci haftasına ait değerlendirme dün sona ermiş ve 2 kişinin 13 maçı doğru tahmin ettıgl anlaşılmıştır.Diğer derecelere ait İsabet miktarı şöyledir:J2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.08.1963
  • YÜZ FUTBOLCUNUN LİSANSI KAYBOLDU İstanbul bölgesinden 100 futbolcunun lisansı Umum Müdürlükte kaybolmuştur.Bu sehpple haftanın ük maçlarında bâzı futbolcular takımlarındaki yerlerini alamamışlardır.Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.08.1963
  • enerkhge eykoz map farm gece Sarı-Lâcivertliler kampa girdiler.G.Saray Cumartesi günü K.Pass ile karşılaşıyor.İLLÎ Ligin ikinci hafi a maç larının ilki yarın akşam saat 20 de Mithatpaşa stadında Fener
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.08.1963
  • Ol STEFANO,AİLESİNE MESAJ GÖNDERDİ Âsiler tarafından kaçırılan Keal Madrid takımının şöhretli santrforu Di Stefano,karısına ve gocuklarına iyi olduğuna dair mesaj göndermiştir.Ite-Himde,Di Stefano,sol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.08.1963
  • FENERBAHÇE kulübü irisi İsmet Hut'un kızı Zeynep Uluft İle Galatasaray ve milli voleybol takımı kaplanı Değer Eraybar nişanlanmıştır.FENERBAHÇELİ Basri Dirimlili Cuma günü Kıbrıs'a gidecektir.Basrl,dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.08.1963
  • AVRUPA SAHALARININ FIRTINA SANTRFORU:ALBER Galatasarayın rakibi Fereııçvaıos,Macaristan liginin iki bert'1 aray m rakibi,Macaristan Liginin en zorlu takımlarından MTK ile 0-0 lerakre katırken,^Bahçe'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.08.1963
  • G.Saray Ferenevaroş maçının tarihlerini U.E.F.A.kararlaştıracak Galatasaray Kulübü,Avrupa şampiyon kulüpler kupasmdaki rakibi,Macar Ferenevaroş takımının ilk maçı 4 Eylül'do,İkinci karsı lavmanın ise,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.08.1963
  • Voleybol Genç Millî takımı Atina'dan döndü Yunanistan'ı nıilH maçta 8-2 mag-Kıp eden ve temsili maçta Atina'ya 3-2 yenilen voleybol millî takımımız dün uçakla Atina'dan dönmüştür.Bu maçlarda temayüz e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.08.1963
  • BEŞİKTAŞ,DİNAMO maçına hazırlanıyor Beşiktaş profesyonel futbol takımı Balkan Kupasmdaki İlk maçını Cuma gecesi saat 20'de MithaLpaşn Stadında Tiran Dinamo takımı İle oynayacaktır.Siyah beyaz'lılar dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor