Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.06.1963
  • Direktörler iciCıiıcır Danıştay karan,dün akşam Dekan Vekili tarafından gençlere tebliğ edildi KLİNİKLERİN birleştirilmesi ve Kürsü Profesörlüklerinin lağvı yolundaki Senato Kararının durdurulmasına d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1963
  • POLİSE BIÇAKLA SALDIRDI 65 yaflarinda bir adamı bıçakla dilim,dilim doğrayan 19 yaşındaki zenci kadın Rosalee Smith kendisini yakalnmava gelen polise de bıçakla saldırmıştır.Yakalanan kadın,akli muvaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1963
  • Hz.MUHAMMED W.M.WATT Çeviren:HAYRULLAH ÖRS İslâmlığın doğuşunda yakın doğudaki politik durum Mekke şehrinin ekonomik ve sosyal yapısı Hz.Muhammed'in gençliği,yetişmesi,İlk peygamberlik belirlileri,Eu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1963
  • BYKOVSKİ'NİN AİLESİ SEYREDİYOR «Vostok 5» adlı feza kapsülü ile uzay yolculuğuna çıkan Sovyet kozmonotu Bykovski'nin annesi ve babası,evlerin-deki televizyonda oğullarının hareketini seyrediyorlar.Res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1963
  • ERKİN GRUP'ta DİNL Dışişleri Bakanı,Londra hâdi-sesi dolayısiyle istifasının iyi karşılanmayacağını bildirdi ANKARA,ÖZEL İ B^ IŞİŞ1L.ERİ Bakanı Feridun Cemal Erkin $J dun C.H.P.Ortak Meclis Yönetim Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1963
  • "Asrın Skandali" na Rağmen Macmülan Güven Oy'u aldı LONDRA,AA.A.P.RADYO Kızıl saçlı manken Keder İle İstifa eden Harbiye Bakanı Profumo ve olaylara adı karışan Rus Ataşesi Ivanov'la ilgili skandalin g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1963
  • 3SS?YERLİ MALI Şehirdeki yeni trafik düzenine alınamayanlar,kızarak soruyorlar:Bu değişiklik hangi ölçüye uyularak yapıldı?Herhalde kendi imâl ettiğimiz arahaya uvmak için ya-I pildi.I Hatırlarsınız c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1963
  • Belediyede beklenen değişiklikler başladı işlerin yürümesi için Belediye teşkilâtında yapılması beklenen revizyon başlamıştır.Belediye Başkanı Necdet Uğur ilk olarak.Fen işleri,Imnr Müdürlüğü ve Plânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1963
  • İstanbul'da Sıkı Yönetim mahkemesi bugün başlıyor Sıkı Yönetim yasaklarına aykırı hareket edenlerin dıııuşınalanna bugün Balmumcudaki bir numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesinde başlanacaktır Mahkemenin Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1963
  • Amerikaya Hububat karşılığı Krom satacağız AMERIKADAN dönen ORHAN TÜREL yazıyor Amerika ile Türkiye arasında yapılan krom görüşmeleri karara bağlanmıştır.Kendileri ile konuştuğum,Amerika Dışişleri Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1963
  • I TT fTfıiJl Buğdaya ve ekmeğe zam."T^LANLl Kalkınmanın gerektirdiği finansman imkânlarını I w~ bulmak üzere Hükümetin malî konularda titizlik göster-I dîği,bir yandan zarurî olmayan masraflardan kaçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1963
  • Devlet Sektörü bu hafta 42 milyonluk yatırım yapıyor ANKARA,A.A Devlet sektörü toplam olarak geçen hafta 42 milyon lira tutarında ihaleyi piyasaya çıkarmıştır.Bunun 4 milyon 200 bin liralık kısmını 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.06.1963
  • 20-21 MAYIS OLAYININ MAMAK'TA YAPILAN DURUŞMASINA DEVAM EDİLDİ İSTANBUL SANIKLARI İstanbul katıldı 20-21 Mayıs olaylarının İstanbul'daki 45 sanığının duruşmasına dün Ankara'da,Mamak Muhabere Okulundak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.06.1963
  • Amerikalı başyazar bir soru sordu.Amerikan Hükümeti tarafından Aıııerika'ya davet edilen 14 Avrupalı gazeteci arasında arkadaşımız Orhan Türel de vardı.32 bin kilometre litren bu gezide Ameri,kanın be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1963
  • HAFTALIK EMİSYON DURUMU Son durum 8.6.19fJ3)5.055 Milyon T.L.Bir hafta önce 1.6.19G3)5.107 Bir ay önce 11.5.1963)5.123 Bir yıl önce 2.6.1962)4.881 TEDAVÜLDEKİ banknot bir eğilim belirmesinden şiddetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1963
  • GUNLUK ALTIN FIATLARI f ıımhurlyet 93.00 93.10 0,60)Ke*al Lira 138.00 134.50 0,50)Hanılt Ura 99.00 100.0U ayni İngiliz Kral 114.00 115.00 ayni Fransız Napolyon 93.00 »4.00 ayni)24 ayar ktilçt altın 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1963
  • in'.lhil H-HkLI 11.500 ÇU\AL KURU JZÜM DAHA SATİLDİ İZMİR,Ö'/El.KURU u/um piyasası dün de cuk ii.nri.fili bir gün yaşamıştır.Borsada 8 v« 1)numara üzümler kilo başına 2,10 numara üzüm de 1 kuruş daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1963
  • Londrada «Şarap» Günü Londra'da önümüzdeki Eylül ayı içinde Uluslararası «Şarap Tatma» günü düzenlenmiştir.Londra Ticaret Müşavirliğimiz,Türk imalcllerden şaraplarımızın İngilteıe piyasasında tanıtılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1963
  • Bursada ipek koza piyasası rekor bir fiat ile açıldı BURSA.ÖZEL TÜRKİYE ipek koza piyasası dün açılmıştır.İlk gün poiihibrid kozalar kilosu 18.1ü liradan satılmıştır.Bu,şimdiye kadar kozanın Türkiye'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1963
  • İstanbul Ticaret Odasında 3075 firmanın ithalâtçı vesikası vize ettirildi İthalâtçı firmalara verilmiş olan «ithalâtçı vesikaları» nın vizesine İslanbul Ticaret Odasında devam edilmektedir.30 Hazirana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Plânı uygulama sistemi I KALKINMA Plânımızın hazırlanırı ve yapi' ı üzerindeki yazılma ve tartışmalar,ton günlerde,plânın uygulanması yönüne kaymaya bı. ladı.Türkiye'nin kader
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1963
  • KJMCONTI LİMON ÇİÇEĞİ KOKAN YEGÂNE KOLONYADIR KONTİ LİMON ÇİÇEĞİ KOLONYALARI Çanta Şişesi ile birlikte satılıyor.REKLAMCILIK 2917 8481
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1963
  • Plajlar dışında Denize girilmesine Mâni olunacak Eelediye plaj olmayan yerlerden denize girilmesinin yasak ve halk sağlığı yönünden de tehlikeli olduğunu bildirmiştir.İlgililer plaj dışındaki yerlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1963
  • DIŞARIDAN ŞEHRE EKMEK SOKULMAYACAK Belediye hudutları dışından şehir içine kaçak olarak ekmek sevk eden fırınların unları kesilecektir.Belediye idari İşler başkan yardımcısı Kadri ilkay pazar günü yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1963
  • Fiskobirük Müdürü Geldi Fükoblrlilc Genel Müdürü Atıf Olgaç »enrijnlz» gelerek,fır.dık ihracatı konusunda Dazı firmalarla temaslar* başlamıştır Fiskobiiliicte 8 bı» tonu Mkın iç fındık Quîunm«kUdıx,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1963
  • Canlı hayvan ihıacatı artıyor A0AXA,ÖZEL Mertin limanından Aıap ülkelerine yapılan canlı hayvan sevklyatı «on günlerde gemj çapta artmışın Dün de Mersin'den Beyrut limanına hareket eden Uğur motoru il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1963
  • B» HııiMlııı ııiim F-UEH flhipv:n,»ii i A &AAA A* A a/L* •İS K BİLÛMUM BANKA HİZMETLERİNDE OLDUĞU GİBİ.SOSYAL ALANDA,KÜLTÜR VE İLİM MEVZUUNDA DA Türkiye iş bankasi memleket hizmetindedir Banka ve Tica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1963
  • Türkiye Ziraî Donatım Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden Azot Sanayii Kütahya Fabrikasından 50CO ton AMONYUM SULFATla Yarımca Gübre Fabrikasından 1500 ton SÜPER FOS-FAT muhtelif mahaller» naklettiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1963
  • ALMANCA SEKRETER Yüksek ücreti!Almanca korreipondans için genç bayan sekreterin P.Kutusu 602 istanbul yazması rica olunur.MİLLİYET 8503
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1963
  • ıMM»nimı ASINDAN Çeşitli kaynaklardan alınan bilgiye göre bâzı işveren müesseselerin,mahdut proje yarışması kanalıyla seçilen üç müellif arasında yapılacak pazarlık sonucunda veya pazarlık sonucunda i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.06.1963
  • ı umumin mumumu Minin t MMIIIMIIUIIim Fezada bir kadın var BÜTÜN dünya gazeteleri,bütün dünya radyoları,bütün dünya insanlarına füze" gibi patlayan bir havadisin tafsilât ve edebiyatını yayıyorlar:Fez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.06.1963
  • "DAZLAKUR,BİRİNCİSİ SEÇİLDİ Vt ¦um»* fc.dazlak kazandı.Yani Sm Mr İ-K^Sı.a":nia d,Mn,endi-Yarışmayı Jim Cripps adındaki h«.a.„e S5L-SSE s."sairsr r'iar-'tasr ssr jssse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1963
  • Mississippi'de bir Protestan kilisesinin kapıları ilk defa olarak Zencilere açıldı ve ibadet etmelerine müsaade edildi WASHINGTON,AA.Mississippi'de bir protestan kilisesi İlk defa olarak kapılarını ze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1963
  • 4 0 S£N€LİK/M.ApC,U TRiKr GALATASARAY TÜTÜNCÜ ÇIKMAZI;TESİSk^9 2^;TEtX:44!Ö5ıfe.REKLAMCILIK 2909 8178
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1963
  • 17.0.1963'den itibaren yeni fiatlarımızdan bâzıları:Astarlık sof Kristal saten Tafta Ekose tafta Çamaşırlık saten ipek organze Puvanlı süre F.Birman emprime Jarse naylon Naylon şifon Kristal şifon Sim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1963
  • S AKÜ SANAYİCİLERİNE j i'\Şirketimizce ithal edilen ^99.975 safiyetteki kurşun için Odalar I j Birliğinden tahsis alan AKÜMÜLÂTÖRCÜ FİRMALARIN 30/6 1963 tarihine kadar belgeleriyle Şirketimize müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1963
  • ÇEKOSLOVAKYA Kontenjan listesinin 124 numaralı tahsisinden Lisans alan İTHALÂTÇI ve SANAYİCİLERİN Dünyaca maruf Çekoslovak malı Tulumba,Motopomp ve Dalgıç Tulumbaları fiat ve spesifikasyonları mevzuun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1963
  • LÂSTİK VE PLÂSTİK TÜCCARLARINA 17.6.1963 Tarihinde lâstik ve plâstik çeşitlerimizin fiat ve çeşit listesini çıkaracağımızı bildiririz.Şirketimiz,hiçbir bağlantı yapmaksızın,eski müşterilerine ve Şirke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1963
  • ak yolculuğunda tenzilat Nisan'dan itibaren Almanya'nın her şehrine daha ucuza uçabilirsiniz.Frankfurt TL 501.daha ucuz TL 520.daha ucuz TL 394.daha ucuz TL 564.daha ucuz TL 471.daha ucuz Gideceği şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1963
  • ALMANCA MÜTERCİM ARANIYOR Büyük bir malî müessesenin İstanbul teşkitmda çalıştırılmak üzere,Türkceden Almancaya ve Almancadan Türkçeye çok iyi derecede tercüme yapabilecek yaşı 35 i geçmemiş bir elema
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1963
  • YARİN HAVA HASIL OLACAK?Trakya ve Batı Karadeniz bolleri çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı geçecektir.Şimşek ve Gökgürlemesl duyulacak,görülecektir.Kuzey yönlü serin hava akımı beklenmelidir.Marm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1963
  • DEMIRBANK TASARRUFLARINIZDA GELİR REKLAMCILIK 280 8472
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1963
  • J,AnmkL den ne haber?PAZAR günü,Gebze'nin eski Belediye Reisi dostum Esat Bey geldi.Görür görmez merakla sordum:Annibal'in mezarı ne oldu?Hiç.Öyle duruyor.Kolordu mezarın civarında o devre ait eserler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1963
  • HA BİR YANI-NA KAKıKLA âbdüuahbai şüphelen c F TABMUAMI VE PüRADA ARAZ.BıçACıMi YANtMA BEKÜfECfftİNİL 4im ahi* iHîİTfjUü AFANDİtfovRANMIJıM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1963
  • Bir Alman havacısı Nusaybin'de tevkif edildi NUSAYBİN,ÖZEL Turist olarak ilçemize gelen Wenovern adında bir Alman hava teğmeni tevkif edilmiştir.Edirne kapısından Türkiyeye gelen Alman gencinin tevkif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1963
  • ey az 3a ray iffeti» I iU eliyor Yeni doğacak süre dadısı ile bebek bir yatacak WASHINGTON,ÖZEL Bir çok odası bulunan ve yıllardanberi Amerikan Cumhurbaşkanlarının ikametine tahsis edilmiş bulunan Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.06.1963
  • 1600 VERİYOR 'tâ.v M& [MİDYAT BAKİ AYDAR] Midyat'h Osmnn Atalay'ın tarlasında buğday bire binaltıyüz verdi.Toprağa atılan her buğday tohumunda kırk başak ve her başakta da kırk buğday tanesi var.Osman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.06.1963
  • s Six MERAK NOEL.B.4B4-SAHİ SİZ.L.ER1 HEF»İNl':Z.TıSTSı'f^iZ.Su» MU UNUTMUŞ-TUM-NOSLİNCB tcüTi_u» O;SUN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1963
  • UYKUNUM Ç)A I mHoOKR.ZAMANI OLUR.MU2.OOKKâteesp U-251
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1963
  • BABAM Bu AK.ŞAAA SANA SAKINDA HJrC OETM£MÇy SAPA-CAĞINI SÖVL-tVECEK-ÇOK JCORKUVO-«TÜM BOCT.ÛJkfBS 531 ı V,EûER ONUM fereDfĞİNİ VAR.MAZS4N Öl_ÜRSÜN BOL.TU-SENİ Öl_DÜt2MESl"NE:CMKÂN VEKMe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1963
  • PİUCJT OLAHAX fTTİRAAEM GÜÇ «TE"S/SUB.AW M(X EDOİE OEAN» it_E TA.KlŞTTlRAYlAA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1963
  • Ol £tAM*i fTAlZKtNlA VARoiKuAfzj zaman ye«j_e.R/N/OESJ ZIPj-AyACAKLAJZd/VUX ATI ÇALAN OA UStCUOAK' ASACA*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1963
  • ALLAH UK ALI BE* SONSA-f AI-İC1İSA BİZ SİMEA^DAN OÖN-GIOA A«CT iK 0 ye uzetüNDEKi el,v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1963
  • fft OĞLAK BURCU [22 Aralık 29 Ocak] Bir İsyan karsısında bir İsyan duyuyorıunuı.Düşünürseniz karşınızdakine hak vereceksinizü& KOVA BURCU |t Ocak 19 Jubflt,Bugün muhitlnlzdeklleı-ln fonlunu fethedecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1963
  • Hl r!SALI Rumi 1163 18 1379 Muharrem Haziran M 1963 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 6.28 8 4 S öğle 13.13 4.32 İkindi 17.16 8.32 Akşam 20.43 12.00 Yat*ı 22.47 2.04 lnı-t.k 3 07 6.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.S.adına iğf Sahibi:ERCÜMENT KARACAN m Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerde» Mesul Müdür:HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVİK Magazin kısm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1963
  • İLAN TARİFESİ 1,3,4.5 İnci aayfalarda aaattuü 30 T.L.t,T id aayfalarda »antlaaJ M T.L.0 Birinci sayfada bajlık 200 TX.Dütün,Nisan,Vefat ve Teşekkür İlânları 3 a&nttrnu kadar 7.»ayfadaj 80 T.L.Küçük İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1963
  • 123456789 10 SOLDAN SAĞA:ı Demokratik prensiplere aykırı hükümet sekil.2 Parisli külhanbeyi;Nemli.3 Hayvanca duygulara alt;TERSt kafi gelmeyen miktar.4 Bir gezegen:CM.5 TERSİ kokulu bir ot;Bir bayvanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1963
  • mmmmü.nuriıi.m/ı Istanbul 1 RADYOSU 7.30 Acılı* va kısa haberler 7.35 Hafif müzik 8.00 Haberler 8.10 TU ikiller 8.25 »İtli müzik 8.40 Küçük konser 9.00 t M an bulun iesi 20 Melodiden melodiyb 9.55 Kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1963
  • LADY «Şu Lady Chatterley'i görmek isterdim.Sonra kâhya İle kaçmıştı.Clare'in yüzü kıpkırmızı kesildi.Francis,görmesin diye başını çevirdi.«Artık burada kalamam.Hem Franeis'ln bana fuzla bir ilgi duyma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1963
  • Dana çabuk bir elektrik lâmbası veya fenci bul Mehmet.Elindeki küçük elektrik fenerini uzatu.Kulübeden gelirken almıştım da.Feneri kapıp odadan fırladım,o—Gel benimle.Bahçede rüzgâr hâlâ aynı şiddetle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.06.1963
  • îüll!l!lilll!illllllii!ll!l|iü MİKROFON YAHKILÂRI EK YAYIN İHTİYACI FARUK YENER j Kadrolarımız bir yaz mevsimine daha girdi.Büu-S yelerini verimli ve olumlu bir vebaya yönelterek ye-5 ni kanundan yoks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.06.1963
  • Ingrid Bergman'a benzetilen Teğmen Valentina fezada dolaşıyor Kraliçe Elizabeth,kadın kozmonotu tebrik etti Pravda,"Gelecekte feza gemilerine banyo konacak ire kozmonotlar B AZI ülkeler eehlr İçindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1963
  • GEVAERT ROLL FİLİMLERİ İthalâtçı fiatile toptan «atışa arzedilmjştir.BİÇERLER KOLL.ORT.Galata Kemeraltı Cad.Leblebici Sok.No.3 Tel:44 85 10 49 43 30 İLANCILIK:30*8 8489
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1963
  • TCDD İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden Meşe veya Kayın normal hat traversleri ile Makas traversleri satın alınacaktır 1 Takriben 1164 M3.kayın veya meje makas traversile 836 M3 kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1963
  • BÜTÜN DÜ VE YURDU,TAM 6 LÂMBALI TUŞSUZ 3 VE A DALGALI Türkiye Distribütörü:Ceryanli SA-AB RAJYOLARI ELIAÇİKLAR Koli.Şti.Sirkeci.Ankara cad.No.118 Tel.ı 22 39 94 Telg.ELIAÇİKLAR İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1963
  • USTA ABANIYÖB Sanayi makineleri tamir ve montaj idlerinde ihtisas sahibi usta alınacaktır.Taliplerin tercümei halleri bildirir mektupları «USTA» rumuzu ile Istanbul P.K.176 adresine müracaatları.İLANC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1963
  • Sayın Doktor wo Eczacılara Nezle ve Gripal Enfeksiyonlarda NOLAMİN Tablet Ayız yolu ile kullanılır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1963
  • v\En iştahsız çocukların dahi.Seve Sere yedikleri Paro Çocuk Gıdası yavrunuzu besler,sıhhatli ue neşeli yapar BESLEYİCİ pARo A'tö A ŞÜ TP N E EN YÂ Ki Kİ gÖCUK'ĞID ASlÖfR^ FAAL 4621 8484
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1963
  • İSTANBUL TIIEFON 2*4* 10 SATILIK EMLÂK SOĞUKSUDA sahibinden istasyona beş dakika mesafede 1950 de alınan 9S3 M2,arsamı alış fiatınn 9500 liraya.Esentepe Saglamfikir Sok.No.11 Mlftah.TAKSİM Kazancı Yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.06.1963
  • SAYİ İFTÇlLER WVHWi**»,OLİVER Marka Dünyanm «ı meşhur kendi yürür BİÇERDÖVERleri gelmiştir.150-VER Y SP 430 Modelin evsafı Tabla gemiliği 14 ayak Hububat deposu 1600 Kg.Motor Takati 93 Beygir liralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.06.1963
  • Liz' in çocuğu Cleopatra» filminin gösterilişine New.York'ta devam edilirken,filmin yıldızları olan Llz Taylor ile Kichard Burton da New-York yakınında bir evde haşhaşa günler geçirmektedirler.Bu arad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1963
  • mi A MIGUEL 1 CADILLAC AMADOR Bir arada I YENİKÖY I s l GAZİNOSU BU AKŞAM İ GALA GECESİNDE s Avrupa'nın ünlü Striptiz ŞANTÖZÜ RİTA CADİLLAC'ın 5 Veda Gösterisi İ MIGUEL AMADOR J Şöhretli büyük şarkıcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1963
  • Gülhane Parkında Bedava Tarihî Kukla Karagöz Talât Dumanlı Gece ve Gündüz Zengin Program MİLLİYET:8491
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1963
  • Dams AVRUPA SEYAHATİNDEN DÖNDÜ matoıest Yazlık Kafetaria Kısmında MOTOREST DONDURMASI Öğle ve Akşam Servisleri Çğ Beşiktaş Tel:48 78 83 İLANCILIK 3143 8493
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1963
  • Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığından 1 5*63/964 öğretim yılı için istanbulda Kuleli Askeri Lisesinin IV üncü ve V inci sınıflarına Maarif Vekâleti resmi Liseleri ile muadeleti tastikli özel Liselerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1963
  • Televizyona harcanan yıllardan sonra Sliow'a dönen Bob Hopelob Hope bırakf i,tekrar TV/den bıktığını söyleyen komedyen,Show'da yeni hayat bulacağını iddia ediyor SAAT öğleden sonra 3.30 du.Sosis,tost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Şeytanın Kızı F.İNCİ Tel:48 45 95)1 Biz de Arkadaş mıyız?T.Soray,G.Arsoy.2 Lekeli Kadın T.Gürsu,N.Koksal.KONAK Tel:48 26 06)1 Kapıyı Vurmadan Gir E.Sommer i.2 Vahş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1963
  • TÜRKİYE'DE İLK "Fi g«.fiSH rlU DİŞ MACUNU DİŞ MİNELERİNİ SERTLEŞTIRIR,ÇÜRÜMELERİ ÖNLER!r *mm îrrfî 'iVtî-h'vil'/Ht;i:Amerika'da Bristol-Myers Lâboratuvarlarının on yıllık araştırması sonucunda bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1963
  • Askerî Hava Lisesine Öğrenci Alınacaktır 1963-1964 ders yılı için askerî hava lisesinin I,II ve IIIsınıflarına öğrenci alınacaktır.İstekliler:Şartlan askerlik şubeleri,orta okullar,liseler ve askerî h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.06.1963
  • Yılın en iyi san'aiçılarına verilen armağanı Amerikalı yıldızlar,Lee Remick ve Jack Lemmon kazandılar SAN SEBASTIAN,A.P.ÖNCEKİ gece sona eren XI.San Sebastian Beynelmilel Film Festivalinde «Altın Deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.06.1963
  • ayrıcadieldrin Telodrin Phosdrin Shell 3.10.0 toz Shell D.D.T% 10 toz Triona 2 Evrensel dnok VİnteP Vâ$ Bakirli Fungisit Vidkiller E Gramevin A-A Weed Seed Killer!Nemagon D.D.Toprak Fumigan Shelltox D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1963
  • ı»M«—n «i in ifi—i!ii VEFAT Dm Maria MİSAİLİDİS Kısa bir hastalıkları sonra 17 Ha/iıan 1962 Parar' i günü vefat etmiştir.Cenazesi yarınki çarşamba günü saat U de Bakırköy Aya Yor-&i Rum Kilisesinden k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1963
  • VEFAT Bay NesJm Cenkel'ln eşi,bayan Coya Sofer.bay Yılmaz Cenkel.bayan Sol Kohen,bayan Fortune Behar Manisa'nın anneleri,Malkuna CENKEL vefat etliğini teessürle bildirirler.Cenaze merasimi 18 Haziran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1963
  • VEFAT Mabeyinci Fahri Bey kerimesi.Sabık Maden Umum Müdürlerinden merhum Şevket Küngü eşi.Müfit Kiingü ve Medide ökten'in anneleri,Ercüment ve Nirünıent ökten'in büyük anneleri FAHRİYE KÜNGÜ HANIMEFEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1963
  • VEFAT Bay ve bayan Havim B.Alaton,bayan Lina Alaton.bay ve bayan Benjo Alaton kızı,kızkardeşleıi ve akrabalar» olan Bayan Teni ALATON vefat ettiğini teessürle bildirirler.Cenazesi 18 Haziran bugünkü S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1963
  • Menkul Satış Hânı İstanbul 3 üncü İcra Memurluğundan '¦S2/59G3 Borç için satılmasına karar verilmiş olan 1500 lira değerinde bir adet hesap makinesi 500 lira değerinde bir adet baskı presi 800 lira de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1963
  • ÇOK ACI KAYIBIMIZ Merhum Levazım Albayı M.Şakir Sarıgöl'ün eşi,ibrahim Şakir,Dr.Rıfkı Şakir Sarıgöl,Sernis Sarıgöl,Vedia Maide Uğural,Sabahat Avadi.Melâhat Akil,Necla Sekban'ın anneleri,Turgut Uğural.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1963
  • KONGRE İLÂNI Kasımpaşa Gençlik Kulübünden Kulübümüzün senelik normal umumi heyet toplantısı 23 Haziran 19G3 Pazar günü saat 10.00 da kulüp lokalijıde,ekseriyet temin edilemediği takdirde 30 Haziran 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1963
  • Belediyede değişiklik Baştaraft Birincide mistir.Yollar Müdürlüğüne imar Plân lama Müdürü ve eski Vilâyet Nafia Müdürü Arif Tansu tâyin edilmiştir.Yollar Müdürü Ahmet Sönmez,yol,mecra,ve ikmâl İşlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1963
  • Asrın skandali Baştarafı Birincide şılaştığını,bunun kendisi İçin bir şok olduğunu»,söylemiş,«Ancak hâdisede şerefli bir şekilde hareket ettiğime kaniim» demiştir.Başbakan sözlerini,«Aldatıldım,fecî b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1963
  • ERKİN,GRUPTA Baştarajı Birincide karşılandığı,gümrükten geçtikten sonra otomobile bindiğini,otomobilde.Elçiye,Milli Savunma Bakanını sorduğunu,onun da,Sancar'm Ataşenin otomobili ile geleceğini söyled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1963
  • Tasfiye Halinde Erzurum Ticaret Türk Ltd.Şti.Alacaklılar diyet İlânı.Sicil No.S:'016 S857.Erzurum Ticaret Türk Limited Şirketi hissedarları şirketin fetih ve tasfiyesine karar verdiklerinden ve bu kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1963
  • TÜRKİYC VÂKIFLAR S m w w w S w w m w m w w BANKASI 13 Haziran 1963 tarihli ikramiye çekilişinde kazananlara TAKDİM EDER Adapazarı Şubemiz den 8Û1 numaralı hesap sahibi B.Ahmet Özer 100.000 LİRA Manisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1963
  • ŞENOL ve BİROL s t Baştarafı Sekizincide nümektedir.Hakikaten iki yıl önce noterlik eliyle gönderilen ihbarnamede ister uztıldı»,isıer cuzatılacak» kelimeleri bulunsun futbolcuların transfer listesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1963
  • istanbul sanıkları duruşmaya katıldı Baştarajı Birincide müesseseleri saf dışı bırakmaktı.Bu sebeple ihtilâlci elemanların ilk hareket ve faaliyetleri bu noktalaıda toplanmış bulunmaktadır.Bu maksadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1963
  • "Feza çifti I Baştarafı Birincide Yerden verilen talimata gore ikisi de,gemi içindeki harareti bir miktar indirmişlerdir.26 yaşındaki Bayan Tereşkova fezada geçirdiği ilk geceden sonra dün sabah saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1963
  • Genç Direktörler Baştarafı Birincide madan sonra,genç direktörlerden,Prof.Kâzım Dağ)ol,Osman Barlas,Bedii Gorbon ve Cihat Abaoğlu'na ve kliniklerin başında bulunan 14?11 Ord.Profesörlerden Arif tsmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1963
  • İSTANBUL SANIKLAR!I Baştarajı Birincide hl Işıklıtepe Emekli Hv.Kur.Alb.Sabri Sarıyer Sv.Yzb.Sefer Sayılır Jandarma Tğm.Abdullah Gebeş Jandarma Tğm.Hüseyin Bildiıici Jandarma Tğm.Orhan Şahin Jandarma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1963
  • ^umumin um mm hi ıııı mı ı ımııı mı il ıı ıı i ı im;TEŞEKKÜR 1958 yılından beri Çekmekte î i olduğum belimdeki ağrıyı ameli-E yat etmeyerek teşhis ve tedavi i eden beni izdlraptan 'kurtaran Tıp Fakült
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.06.1963
  • YÜKSEL GÜREVİN İle ŞÜKRÜ AVŞAR nişanlandılar.14.6.1963
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.06.1963
  • MAÇ Sıra No.3 4 6 10 12 13 KARŞILAŞACAK TAKIMLAR 4 Numaralı I O Numaralı Takım Takım İki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları Numaralı takımın son maçları MAÇ H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1963
  • FEDERASYON KUPASİ PUAN DURUMU Takımlar o B M A Y P Anlcaragücü a 4 1 3 10 9 9 PTT 8 A 0 4 11 13 8 Göztepe 6 3 1 2 15 9 7 Altmordu c 2 s 1 9 7 7 Feriköy 7 ¦J.a 3 5 7 B.Spor 7 1 3 3 8 13 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1963
  • MİLLÎ LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P Kp Beşiktaş 19 12 6 1 40 10 30 8 G.Saray 18 11 6 1 47 13 28 8 F.Bahçe 19 111 4 5 30 16 24 14 Altay 21 8 8 5 22 23 24 18 G.Birliği 22 5 11 6 31 29 21 23 İz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1963
  • Yunanistan lig maçları da ge_«in hafta sona ermiş fakat şampiyon takım belli olma-mistir.Nitekim klasmanın ba-şında aynı puana sahip Pana.tinaikos ile AEK takımları yarın bir şampiyonluk maçı yapacakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1963
  • Amatör millî takım haftaya belli olacak ANKARA,ÖZEL Akdeniz Oyunlarına iştirak edecek amalör millî futbol takımımızın 1!kişilik kadrosu gelecek hafta açıklanacaktır.Akdeniz Oyunları Tertip Komitesi,mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1963
  • LİGİN KADERİM TÂYİN EDECEK MAÇA SİR GUN KALA Galatasaray ve F.Bahçe kampla Metin "Kendimi büyük maça hazırlıyorum,Lefter ise "Şartlar ne olursa olsun takımımız Galatasaray'a teslim olmaz,dediler YARIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1963
  • VI.t ı,ı,m birincisi ALTINCI ETAB!TEZER KAZANDI Genel tasnifte Çalışkan ve Konya ekibi birinci durumda BURSA,ÖZEL Marmara Bisiklet Turunun altıncı etabını Konya'dan Ertan Tezer kazanmıştır.Şimdiye kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1963
  • Ârtun,Fenerbahçe'ye rt bir cevap verdi ANKARA,ÖZEL Merkez Ceza Heyeti Başkanı Mithat Artım,Fenerbahçelilerin Merkez Ceza Heyetini kulüpçülükle itham etmelerine cevap vermis ve Kurulun bu kabil iddiala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1963
  • Konya,ikinci millî lige iştirak etmiyor ANKARA,ÖZEL Konya bölgesi ile Futbol Federasyonu anlaşmaya varmadığından,gelecek sene faaliyete geçecek olan II.millî lige Konya'dan takım girmeyecektir.Böylece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1963
  • Genç Millî Basket takımımızın namzet kadrosu açıklandı 25 Ağustosta şehrimizde oynanacak Türkiye Yunanistan ve 28 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da yapılacak 1964 Avrupa Genç Takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1963
  • SUAT MAMAT ARAY'D İSTİFA ETTİ.Cumartesi günü noter vasıtasiyle kulübe ve Federasyona istifasını gönderen millî futbolcuya iki büyük kulüp talip oldu GALATASARAY ve millî takını futbolcusu Suat Mamat k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1963
  • IRKPINARIN EYECANI AŞLIYOR RIZA ATAKTÜRK EDtRNE'den bildiriyor önümüzdeki cuma günü bağlıyacak olan 601.Kırkpmar güreşlerinin bu yıl bir hayli heyecanlı ve çekişmeli geçeceği tahmin edilmektedir.Müsab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1963
  • Futbol Federasyonu mühim kararlar aldı ANKARA,ÖZEL Futbol Federasyonu.1963 10G4 futbol sezonu İçin aşağıdaki kararı almıştır:«1 Profesyonel takım çıkaran kulüplerin teşkiline mecbur oldukları genç tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1963
  • 21 kişi 13 bildi ANKARA,ÖZEL Spor Totonun 41.haftasına ait ilk tasnif dün sona ermiş ve 21 kişinin 13 maçı doğru tahrnin ettiği anlaşılmıştır.Diğer derecelere ait miktarlar şöyledir:12 bilen 613 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1963
  • G.Birliği,BeykozMu Erol ile anlaştı ANKARA,OZEL GençlerbirliğI İdarecileri,Beykoa soliçi Erol ile anlaştıklarını açıklamışlardır.Kırmızı Siyahlılar,Erol'u Rusya'ya yapacakları seyahat kadrosuna da dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.06.1963
  • 5EH0L BİROL'IA YAPILAN ANLAŞMA Serbest oldukları iddiasıyla Fenerbahçe ile transfer konusunda görüşme yapan İki yıl önce Beşiktaş kulübü İle profesyonel futbolcuları Şenol ve Birol arasında imzalanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor