Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.04.1963
  • m [ÖZDEMIR GÜRSOY!Kazadan «onra Büyükada vapurunun ağır hasara uğrayan ve sıraları kırılan ön kısmının görünüşü.Sarayburnu önlerinde,araba vapuru ile çarpışan "Büyükada,hasara uğradı,yolculardan beşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1963
  • Nükleer silâhlar aleyhinde gösteri yapanlardan 60 kişi tevkif edildi LONDRA,A.P.Londra polisi,dün binlerce kişinin katıldığı nükleer silâhlar aleyhindeki nümayişte 60 kişiyi tevkif etmiş bâzı polisler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1963
  • Sendikaların gelirinin kontrolü ile ilgili madde kabul edildi ANKARA,ÖZEL Millet Meclisinin dünkü oturumunda Sendikalar Kanununun görüşülmesine devam edilmiş ve 29 madde bitirilmiştir.Görüşmelerin en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1963
  • DURUM I Arap Federasyonu gerçekleşiyor mu MISIR,Suriye ve İrak arasında bu Arap Federasyonunun kuruUnası için.yapılan görüşmelerin arzulanan anlaş-1 mayı sağladığı Arap resmi sözcüleri tarafından açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1963
  • THRESHER'DEN KALANLAR Atlantik'te batan Amerikan atom denizaltısı «Thresher» den koptuğu tahmin edilen elektrik kablosu parçaları ile bir çift eldiven.Tahkikat Komisyonu uzmanları tarafından incelenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1963
  • 33S?aao SONUNA KADAR Feyzioğlıı diyor ki:27 Mayıs'ı sıkışınca kaimi edenlere yan çizdirmiyeccğiz.Onlar yan çizmiyor,çapraz çi/ip iptal etmek İstiyorlar.İstedikleri kadar çizsinler,hepsi yeniden silini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1963
  • Yaz aylarında doğacak yeni devletin anayasası birkaç ay içinde hazırlanacak KAHİRE,A.P.A.A.RADYO MISIR,Suriye ve Irak arasında kurulması kararlaştırılan Federasyon ile ilgili müzakerelerde tarafların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1963
  • XX» Yüzyılın] en başta^den)romanlarında\n biri ona ^f l*1®** 'GİDE* in şaheseri PaV^M ŞAHESER ROMANLAR serisinde çıktı,İLANCILIK 1154 5217
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1963
  • PARTI İÇİNDEKİ TESANUDU BOZDUKLARI GEREKÇESİYLE İhracı talep edilenlerin beşi senatör,besi milletvekili ANKARA,ÖZEL A p İDARECİLERİ par-A"%s ti tesanüdünü bozdukları gerekçesi ile 10 milletvekili ve S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1963
  • MMŞM KOY OKULLARINA YARDIM KAM PAN Y Birkaç yüz lira ile bir köy okulunun hâmisi olabilirsiniz GEÇEN yılki kitap kampanyamızda okuyucularımızın,köy okullarına yardım için gösterdikleri ilgiden cesaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1963
  • İnşaat malzemesi tek Hata satılacak Sanayi Bakanı Prof.Fethi Çelikbaş «İnşaat malzemesi imalâtçılarının,ihtiyaç sahiplerine gösterecekleri belgeler kargılığında teshit edilen tek fiat üzerinden satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1963
  • ATOM DENİZALTISI İzmir'den ayrıldı İZMİR,ÖZEL 16 Polaris füzesi taşıyan «Sam Houston» atom denizaltısı dün saat 18 de İzmir limanından ayrılmıştır.İki Rün İçin İzmir limanını ziyaret eden Polaris deni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1963
  • Bir Yüzbaşı ile Üstçavuş mayın tarlasında yaralandı KİLİS,ÖZEL May in tarlasında bir iz takibi sırasında patlayan bir mavin VI.Bölük Kumandanı Yüzbaşı Ömer Sarar'ı» yaralanmasına;üstçavuş Selâbattin Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1963
  • 14 Kavel işçisi yeniden işe alınıyor Kavel olaylarından tutuklu bulundukları zaman içinde işten çıkarılan 14 işçinin yeniden işe alınması dün kararlaştırılmıştırl$veren mümessili eski işçilerle berabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.04.1963
  • Ercişte yağmurlardan 259 ev yıkıldı i:Rciş,aa.On gündenberi devam eden şiddetti yağmurlar Erciş ve çevresinde geniş çapta hasara sebep olmuştur.Merkezde bulunan evlerden 630 u büyük hasara uğramış,çoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.04.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Yeni vergiler ve zamlar 3)gefik İnanın bu konudaki diğer iki yazısı ¦Milliyetsin İft ve II Ni.san tarihli nüshalarında yayınlanmıştır.ALKOLLÜ İÇKİLER:Hemen büUın batı memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1963
  • KADEHLER ALiCAN'IN ŞEREFİNE KALKTI.SAKAKTA CHP il Başkanı Selâm)Sava;yılbaşı tebriklerini yazıyordu.Sıra Ekrem Alican'a geldi.Yanındaki arkadaşı Yazma şu Alican'a» dedi Mağrur adamdır.Cevap bile verme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1963
  • SAYIN HEKİM ve ECZACILARIMIZA r Yeni Polivitamin preparatlarımız POUWiML Pellet Vitamin aktivitesinin 5 yıl bozulmadan devamını sağlıyan yeni formül İPOLİ-VİT/IE.T Draje Yüksek dozlu terapötik formül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1963
  • BORSADA DURUM* HA 1 TABAM İstanbul Borsasında fındık üzerindeki iç alivre batışlar ilgi çekmektedir.Borsa'da dan,Eylülde Ordu'da yüklendiğinde peşin ödenmek ıızere,lfl'ar tnnlıık iki parti fındık 1090
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1963
  • Uluslararası Ticaret Odası toplantısının 1967 de Türkiye'de yapılması teklif edilecek TÜRKİYE Odalar Birliği,Uluslararası Ticaret Odasının 1967 yılındaki kongresini Tür klyede yapmasını teklif edecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1963
  • Kamyon kotası için henüz karar yok ANKARA,ÖZEL Kullanılması Bakanlar Kurulu'na bırakılmış ulan «kamyon ve kamyonet kotası* nın dağılımı hakkında henüz bir karara varılamamıştır.Ticaret Bakanlığı yetki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1963
  • GUNLUK ALTIN FIATLARI 96.00 96.25 136.00 136.50 104.00 105 00 US.00 US 50 96.50 97.00 14.3* 14.40 65)ayni)ayni)ayni)100)15)înglUz Kral Fransız Napolyon 24 ayar küle* altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1963
  • İZMİR FUARI İÇİN 21 DEVLET BAŞVURDU İzmir Fuarfna katılmak için bu yıl kadar 21 devlet başvurmuş-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1963
  • izmir'de üzüm fiatları dün 2 kuruş geriledi İZMİR,ÖZEL ZMİR BORSASI'nda üzüm fiatları dün iki kuru;gerilemiştir.Bir «0-I redir canlanmış olan piyasada dün ancak 388 çuval satış yapılabilmiştir,kapanış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1963
  • HAFTALIK EMİSYON DURUMU Son durum 6 Nisan 1963)5.246 milyon TL.Geçen hafta 30 Mart 1963)5.203 milyon TL.Bir ay önce 9 Mart 1963)5.300 milyon TL.Bir yıl önce 7 Nisan 1962)4.981 milyon TL.GEÇEN hafta te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1963
  • Adana'da bir gün pamuk satıldı ADANA,ÖZEL BİR SÜREDİR durgun olan Adana Pamuk Borsası dün çok hareketli bir gün yaşamıştır.Pamuk Limited Şirketi,Çukobirjik'ten elli bin ton Çukurova malı beyaz standar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1963
  • SAYIN DİS TABİBLERİNE ALMAN MALI İIERGER Spesial Marka 190 kilo çift bombalı Dişçi koltuklarımız gelmiştir.Fİ ATLAR:4.000 T.L.Tediyede kolaylık yapılır.Anadolu Diş Depoları Beyoğlu Tel:44 78 49 44 65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1963
  • EMAYETAŞ ELEMAN ARIYOR 1)Askerliğini yapmış,asgart 4 yıl işletme tecrübesi olan elektrik mühendisi,2)Yeni kurulacak fizik laboratuarı için fizik mühendisi veya yüksek kimya mühendisi alınacaktır.Bakır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1963
  • VEFAT Sivas'ın Koyulhisar kazası eşrafından Hüseyin efendi ve Emine hanımın oğulları,Dursune hanımın sevgili eşi,Kadri,Bedri,Yüksel Günay'ın ve Günsel Selçuk'un biricik babalan Özcan,Nimet,Çiğdem Güna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1963
  • MÜESSİF ÖLÜM Ordu İstihlâk Kooperatifi kurucularından ve müessesenin müdürü Emekli Albay 935 11 FETHİ ERTEKİN müessif bir trafik kazasında vefat etmiştir.Cenazesi 16/4/1963 Salı günü öğle namazını müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1963
  • 10.cu KOTA 73.11.21.22.23.24 Gümrük tarife numaralı tahsisler satın alınır.Müracaat:Tel 44 75 83 82 81 İLANCILIK 1603 5229
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1963
  • l ARSA ARANIYOR J Erenköy Tuzla arasında 5 fabrika olmaya elverişli 25000 ilâ J SOOOO M2 arsa aranmaktadır.J Müracaat:Site Saray kat 4 No:1 302 Şi5H,Telefon:48 22 60 302 t MİLLİYET:S227
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1963
  • VEFAT Tokat'ın Pazar nahiyesi eşrafından merhum ibrahim Somuncu kızı,Kazova Fabrikaları sahipleri Mustafa Somuncu,merhum Hüsamettin Somuncu ve Muhittin Somuncu'nun anneleri,Ayten Baysalman,Aygün Zarbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1963
  • YAZIHANE 1 ARANIYOR j Ş 3 ilâ 4 odalı kiralık yazıhane 5 5 aranmaktadır.5 Müracaat:Site Saray kat 4 No:J t 302 Şişli,Telefon;48 22 60/302 S i MtLLÎYET:5227
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1963
  • KOTA 194 84.11 Kompresörler KOTA 226 85.14.20 Hoparlör tahsisleri alınır.Tel:44 33 52 Galata,Bankalar Sarayı No 3S-39 REKLAMCILIK:18U 5226
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1963
  • Bu yıl içinde Onarılacak yollar Tesbit ediliyor Belediye 1963 yol programını uygulamaya 1 Mayıstan İtibaren başlayacaktır.Çok yağışlı ve ağır geçen kış mevsiminde bozulan yolların.Karayolları,Bayındır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1963
  • İMAR BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU imar iskân Bakanlığına bağlı «istanbul Bölge Müdürlüğü» faaliyete geçmiştir.Bölge Müdürlüğüne Ertuğıul Menteşe atanmıştır.Bakanlık,bütün illeri içine alan 10 Böl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1963
  • DANİMARKALILAR LİMAN TESİSLERİNİ GEZECEK Danimarka Liman işletmesi idarecileri ve 22 kişilik Liman işletmesi ticaret heyeti 25 Nisanda şehrimiz» gelecektiristanbul'da 4 pim kaldıktRn sonr* izmir'e gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.04.1963
  • B Dışişleri Bakanını Uyarma AZI adamlar tanırsınız.Ne iş yaptıklarını,nereden para kazandıklarını ne siz bilirsiniz,ne başkaları.Ama her yerde hazır ve nazır gibidirler.Her devirde bir kaç kadınla Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.04.1963
  • Sigara içenler daha erken doğum yapıyor ŞtKAGO,A.PcJinekoloji» mecmuasında bir yazısı çıkan Dr.Jay R.Zabriskie,hamilelik aylarında sigara içen annelerin vaktinden evvel doğum yaptıklarını ve çocukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1963
  • DONDURMA YAPIP İPE SERDİLER TARSUS,AA.Dondurma mevsimi dün yapılan bir törenle açılmış ve çamaşır ipine aşılabilecek nitelikte sakızlı dondurma imâl edilmiştir.Dibekte dövülerek yapılan dondurma,el ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1963
  • ^VUHHHUVHUUmHHUHHHHUUHUUUİMHUİHH^ SAYIN HACI NAMZETLERİNE Cidde'ye uçak,vapur ve otobüs seferleri TURİZM ve SEYAHAT LİMİTED ŞİRKETİ İstanbul,Ankara ve Adana'daki Bürolarında her yıl olduğu gibi bu yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1963
  • 15000 M2 Mozayİk İşçiliği yaptırılacaktır.Müracaat:Mecidiyeköy,Galatasaray Stadı Müteahhitliği.MİLLİYET:5227
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1963
  • IIIMMHIWI» DUN YAPILAN BİR ACIK KALP AMELİYATI 5 SAAT SÜRDÜ Memleketimizde kan dolaşımı makinası kullanılan ilk «Açık Kalp Ameliyatı» dün Haydarpaşa Göğüs Hastalıkları hastahanesinde,tanınmış İngiliz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1963
  • HERŞEY HAPŞIRIK İLE BAŞLAMIŞTI Mermi hedef yerine teğmenin kulağını kopardı,otomobil devrildi ve muhafız müsabakadan atıldı.LONDRA,A.P.Evvelki gün yapılan bir atıg müsabakasında,müsabıkların birinin h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1963
  • lO.ncu kota 64,66,67,68,245,247,259 sıra numaralarından aldıkları tahsislerle dünyaca maruf Kodak mamullerini ithal etmek isteyen sayın ithalâtçıların müessesemize müracaatları rica olunur.RESMİ DİSTR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1963
  • Çok yorgun olan Kruşçev Ne idi,ne olacak hududu üzerinde bulunuyor MOSKOVA,A.P.Yarın 69 yaşma basacak olan Sovyet Başbakanı Kruşçev birçok zorluklarla karşılaşan yorgun bir insandır.Fakat şu anda gere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1963
  • 15 yıl önce babasını öldüren şahsı öldürdü İZMİT,ÖZEL Kan dâvası yüzünden dün öğle üzeri Fevziye camii avlusunda bir cinayet işlenmiştir.Gölcüğün Tatar İhsan iye köyünden 34 yaşında Murat Gür adındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1963
  • Yeni bir uçak modeli tecrübe ediliyor EDWARDS ÜSSÜ,A.P.Bu ayın sonlarına doğru bu üs'te yapılacak yeni bir uçağın denemelerini Hava Kuvvetleri ve Donanma büyük bir dikkatle takip edecektir.Denemenin 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1963
  • 11 I M Hill I I IH I I III I llll llll III TAKVİ Terez Eaken Ml ORALOGLU Tiyatrosu,sahnemize güzel eserler ve güzel j temsiller vermek için bütün sanat kudretiyle çalışıyor.Son j defa da bize Zola'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1963
  • YARIN HAVA NASIL OLACAK?Kuzeydoğu ve Doğu Karadeniz bölgeleri çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı geçecek,soğuma hissedilecek,genel akım kuzey yönlü olacaktır.Doğu Karadenizde mutedil kuzey fırtına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.04.1963
  • f BAHAR BİR ÜMİT KAPİSIDIR rti en J'azla ikramiye ueren.Banka TÜRKİYE BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.04.1963
  • SİMDİ 40 BlM DOLAR BÖEOJN VAR BU TİYATRO-YA YAZ.ÇE.KÎ.TASU Biıe BilmecenıVa CE-j VABı TATMİN ETTl'y.SE-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1963
  • v^ M M •5 iSJ ŞUNU DuK,DURABİL,Sakat araba hi-z.ua İöl-UMA DEVAM EDEJZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1963
  • ALLAHLIJCÂLI BEY gC BASENDİM,u TOPU y\t,vORUW Jf^Hri Bn-AeDo 5a MERAKLI DESi'-UIAA i4M2k GECELE» Bv.DEN fÇ( 4 r$l"ME JT—^V-4EryOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1963
  • MURAT DAVMAN'm EN SON ve YENİ MACERASI Hah.Aklınla bin yasa sen öyleyse.Şimdi gelelim benimkine.Benini lamha da huzmelerin teklifi,bir noktaya biriktirilmesi prensibinden istifade ediyor bunun «»tekin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1963
  • Yazan:Palricia ROBİNS mm Gelen kız bu semtin insanlarından bir] değildi.Yabaııcı idi.Kısacık,garip biçimli bir yüzü vardı.Eski püskü bir pardüsü geçirmişti sırtına.Karnı pek büyük olduğu için,bu eski
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7,39 Acılı»,program,kısa haberler ve hava durumu m 7 35 Hafif muzlk 00 Sabah şarkıları 8.20 Haberler ve hava durumu 8.30 Operetlerden meler H 9.00 istanbulini sesi 20 Dr.ialip Ataç de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1963
  • l!IIIIIJ!illl(lllil!l!l!lil!ll!ltll!l!i|llll!l!l!III.V MİKROFON YANKILARI DOSTLUK BUDUR!FARUKı YENER 1 Haberi okudunuz veya duydunuz;Geçenlerde jur-i dumuza gelen Batı Almanya Basın Yayın Bakanlığı e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1963
  • m OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak] Ay'ın tesiriyle,sunun bunun İsine burnunuzu sokacaksınız.Başınız derde girerse salmayınız.$h KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubeli Mesleğinizde ve mali İslerinizde İyilik baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1963
  • I' SOLDAN SAGA:l Eski zamanlara alt kıymetli eser;Baba.2 Devlet İşlerini çeviren teşekküller» den lıerblri;Mısır'a burdan «irilir.3 Geri çekilme;Bir spor sahası.4 Köklü İnanç;Eskiden otomobillerin baâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1963
  • Hicri SALI Rum,1382 16 t*W Zirkada NİSAN Nlsan VAKİT VASATİ EZANÎ Güne» I.İİ 10.30 »41* 13 14 5 26 ikindi 16.59 9 10 Aksam 19 50 12.00 Yatsı 21.26 1.37 İmsak 4.32 8 13 ıı ııılOMt»»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1963
  • Milliye» Gazetecilik A.S.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumi Müdürü ı abdî İPEKÇİ Haber.Fıkra Makalelerden Mesul MlrdUr HİKMET GuLDEBEN Spor kısmından Meıfıl Müdür 1 NAMIK SEVIK Maımzin kısmından Mesu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1963
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,3 lnd my fal arda «antlml 30 T.L.T ad tayfalarda aantlml S3 T.L.Birine] tayfada baılık SM T.L.9 Düğün,V!an,Nikâh.Vefat ve Teşek-kltr İlânları 5 iântlme kadar 7.sayfada)80 T.L.Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.04.1963
  • ABONE TARİFESİ 5 Aylık I 22 TX.6 Aylık 40 T.L.Yıllık ı 73 T.L.Yabana!memleketler için âdi posta ile bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun değerine Köre dcKİSİr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.04.1963
  • İV/W-değnek değil B 1RAZ gelişmi?ülkenin kalkınma programı nasıl finanse edilmelidir?Batı ve doğu dünyasının endüstrileşmis ülkeleri böyle plânların gerçekleştirilmesi için maddî yardımlar yapmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1963
  • İSTANBUL T E 1 E FON 42 10 *Şi A N K A R A i 12 6*84 SATİLİK EMLÂK ŞIŞUDR sahibinden kaloriferli dalı e.öğleden sonra.44 19 81.DENİZ manzaralı.Kadıköy İskelesine 5 dakika mesafede temeli atılmış ve at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1963
  • 14 PUNTO KELİMESİ 6 LİRA 10 PUNTO KELİMESİ 3 LIRA AYRICA ÇERÇEVE İÇİNDE VERİLMEK İSTENEN HÂNLARDAN 2S URA FARK ALINIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1963
  • İŞÇİ SİGORTALARI KVRUMU İst.Satmalına Müdürlüğünden Telefon santralı satın alınacak ve demonte ve montaj işi yaptırılacaktır.1 Kurumumuz Eminönü Şubesi için 1 adet 3/25/4 lük ve Gaziantep Hastahanesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1963
  • î| EM SÂ L LC k i NC/CN Ü&TÜM I 1 CH?D A İMİŞ-NAKIS Cl İ AT 117 I AD SİRKECİ ANKARA Codl 18 1 bUAıJKLAK u\223994 a^aa 1 ^s«iBKign«anHH«r.ffl^iMn^^ REKLAMCILIK 1512 5229
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1963
  • ELEM JÜKAMIYOB LİKİDGAZ DAĞİTİMİ ve ENDÜSTRİ A.Ş.İtalyanca ve ingilizce bilen,teminatlı VEZNEDAR Bay veya Bayan MUHASEBE ŞEFİ ye MEMURLARI alacaktır.Çalışma belgeleri ve el yazılariyle İstiklâl Cad.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1963
  • I TİCARİ ADRES KİTABI BOTUN INTERNATIONAL Tesis Tarihi 1796 Bu kitap Firmanıza dünya ticaret âlemine dört lisanda taratır.Kitap 2500 sahifeliktir. t Bu kitabın 196 memlekette teşkilâtı vardır.İthalât
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1963
  • Lisansı olan soba imalâtçılarına Dünyaca maruf Holanda Soba Fabrikasının mamulatı İNAL KARBtmTÖRLERİ ÇİFT ŞAMANDRALI rakorları ile beraber fiyat:SİF S 4,80.Sipariş için müracaat ve proforma:Kısmet Tic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1963
  • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ Motorlar Enstitüsü Müdürlüğünden:22/4/1963 tarihinde başlamak ve ikibuçuk ay devam etmek üzere Motor Ve Motorlu Taşıtlar Gece Kursu açılacaktır.Kurs sonun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1963
  • Buzdolabı İmalâtçı ve Tamircilerine Ucuza mal etmek isterseniz bekleyiniz.Dünyaca mâruf orijinal Amerikan Bendsx Westinghouse ve Tecumseh 1/4,1/3,1/2 ve 3/4 Beygirlik Ekovat Başları ve Komple Ekovatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1963
  • TEKNİK ELEMAN ALINACAKTIR Gölcük ve Taşkızak Deniz Fabrikaları ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhında kullanılmak üzere 4-10195 Nolu muvakkat ve muayyen yevmiyeli teknik personel talimatı hüküm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1963
  • BAYINDIRLIK BAKANLİĞİ DSİ.Genel Müdürlüğünden içme Suları Dairemizin Merkez Teşkilâtında görevlendirilmek üzere 10195 sayılı kararnameye uygun olarak ve müktesep haklarının iki üst derecesiyle yeteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1963
  • TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 6246 sayılı kanun hükümlerince dış piyasadan 25 adet otomatik Nivelman âleti ikişer adet Mirası ile birlikte)satın alınacaktır.Buna dair fob tekliflerin prospektüs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1963
  • 91.01 SAATV LİSANSI S Olanların müracaatları.Telefon:22 28 62 İLANCILIK 1509 5222 î LlIMlllIllllllillIlllllllillll illi ill IIIIIII11III1II1IIIIH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1963
  • DADI ARANIYOR iyi bir aile nezdinde 4 ve 8 yaşındaki 2 çocuğa bakabilecek bir dadı aranıyor,ingilizce bilenler tercih olunur.Referans,talep ettikleri ücret bir fotoğrafla birlikte Galata,Posta Kutusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.04.1963
  • Bayanlar SAVAŞ ÇİL İLÂCI güzelliğinize halel getiren çil,sivilce,doğum lekeleri ve ergenlikleri giderir.İLANCILIK llffi 5221
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.04.1963
  • SÜMERBANK Mevduat sahiplerine en fazla menfaat temin eden Bankadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1963
  • Ûihıi.ıııır ft OPON,muayyen zamanlardaki sancılarda ağrıyı teskin etmek bakımından faydalıdır.OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrılarına karşı başarı ile kullanılir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1963
  • SİMSALABİM Î963 J^ j Hfl—BgU&k^ WU2a tiUB Gördüğü fevkalâde rağbet üzerine İ i İ Her Cuma tenzilâtlı halk günüdür.J Cumartesi,Pazar ve Bayram günleri haricinde matinelerde Üniversiteli,talebe öğretmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1963
  • italyanlar Alman aleyhtarı film çeviriyor FRANKFURT,A.P.Domuz enseli bir Alman askeri,tüfeğinin dipçiğini olanca hızıyla genç bir kızın suratına indirir.Kızın yüzünden gözünden kanlar fışkırır.Bu isin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1963
  • bir sanat güzleri il Sahneye Ankara seyircisinin İstanbullu seyirciden d söyleyen Nelek Ökle'ye göre sanatçı mutlaka bir ha yakın olduğunu ekolden yetişmeli ORALOGLU Tiyatrosunda simdi bir oyun var.Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1963
  • OK MÜHİM JÂHSİYETLER,İngiltere'de çevrilen bu filmde Elizabeth Taylor,Richard Burton ve Elsa Martinelli oynuyor LONDRA,A.P.HERTFORDSHİRE'DE Boreham Wood stüdyolarında çevrilen «VİP» Çok Mühim Şahsiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1963
  • 1 ^fi?anat i t Şehir Tiyatroları f yazın da oynayacak i I EHİR Tiyatrolarının 1962-1963 mevsiminde oynayacağı son iki oyun olan Peter Ustinov'un YARIŞ BİTTİ'si ile,Friedrich Dürrenmatt'ın FiZiKÇiLER'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Cilveli Kız A.Vuyuklakl Suarelerde:Alman Sirki 21.30 da İNCİ Tel:48 45 95)Şehvet Uçurumları F.Akın,T.Gürbu.KONAK Tel:48 26 06)Gizli Yollar R.Widmark R.î.Suarede:Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1963
  • R A K YENİ REKLÂMCILIK 1774 P S İ Z SERVİS!MEHTAP PENDİK 5215
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1963
  • KADIKÖY BİRİNCİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN 961/585 Sezai Kavran Fenerbahçe Hatboyu Dalyan Aralığı No:9 KADIKÖY Maliye Hazinesi vekili Av.Fatma Sezener tarafından aleyhinizde ikame olunan alacak dâvâsma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1963
  • İNGİLİZ «Tyresoles» Lâstik Sırt geçirme fabrikası fiatlarını %10 nisbetinde ucuzlatmıştır.Alâkalılara duyurulur.Dormen Fab.Tel:21 44 13 YENIKAP1 MİLLİYET 5246
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1963
  • 10.KOTA Kota Sıra No.251 Cep ve Kol Saatleri Kota Sıra No.252 MASA SAATLERİ Kota Sıra No.225 TELEFON Kota Sıra No.22ü OPARLOU TAHSİSLERİ ALINIR Tel:27 40 21 FAAL:2715 5232
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1963
  • Aksaray Küçük Opera'da HUM SÖHDÜ SON HAFTA Gelecek oyun BEBEK DÂVASI Biletler satışa çıkarılmıştır.Telefon:21 57 22 BATEŞ REKLAM:114 5236
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.04.1963
  • Burada açılan bir okul sirkler iç'n akrobat,trapezci,hokkabaz yetîştiriyor.OkuIa giren öğrencilerin sadece yüzde 40?ı mezun oluyor MOSKOVA,A.P.SOYTARI MI olmak istiyorsunuz?Moskova'ya gelmelisiniz,zir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • ACI BİR ÖLÜM Sorgu Hâkimi Ali Kemal Alpdogan'ın oğlu,Lütfiye Alpdoğan'ın sevgili eşi,Jale,Hâle ve Ercan'ın biricik babaları,Dr.Fethi Alpdoğan'ın agabeysi,İzmir eşrafından ve D.D.Y.eski katar müfettişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • 'tth FÜSUN DEMİRCİ SEDAT AKDEMİR Nişanlandılar 114.1981 Londra MtLLîVET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • Zamlardan ve sigara 2 Gümrük ve Tekel Bakanı Öztrak,sigarasının önümüzdeki günlerde Cehrimizde bulunan Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztr bin eskisinden çok arttığını söylemiştirsonra içki satışı ar 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • VEFAT Pil Batarya Sanayii T.A.Şirketinden Şirketimiz Hissedarlarından İdare Heyeti âzası Bay V.Koronel'in babası BAY JOSEF KORONEL ebediyete intikal etmiştir.Cenaze merasimi 17 Nisan yarınki Çarşamba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • Vali Niyazi Akı,dün İran'a hareket etti Iran hükümetinin davetlisi olarak Vali Niyazi Akı,eji ile birlikte dün saat 18.55 te uçakla Tahran'a gitmiştir.Vali Akı,iran'da bir hafta kalacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • Kartal'daki trafik kazasında 5 ölü var Önceki gun Kartal Ankara asfaltı üzerinde vuku bulan bir trafik kazasında «Kazova.ı nin sahiplerinden ve tanınmış iş adamı Hüsamettin Sonıuncu,ananesi Ayşe ile a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • Annesinin dostu ile Babasını öldürdü MERSİN,ÖZEL Erdemli İlçesine bağlı Güzelokık bucağında 19 yaşında bir genç' annesinin dostunun yardımiyle öz babasını öldürmüştür.Cinayete maktul Mehmet.Doğan'ın o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • Askerî malzemeyi satan dört kaçakçı yakalandı tZMIT,ÖZEL Gölcük ilçesinde büyük bir mermi ka-çakçıhğı meydana çıkarılmış,bu kaçakçılıkla ilgili olarak yakalanan iki kişi derhal tevkif edilmiş,biri den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • Beışk ağ dün gece kampa girdi Baştarafı Sekizincide izmir'de:Karşıyaka Beykoz,Altay Beşiktaş.21 Nisan Pazar istanbul'da:Kasımpaşa Demir spor.Fenerbahçe Izmirsporizmir'de:AHay Beykoz,Karşıyaka Beçiklas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • ALTAY VE KARŞIYAKA FİKSTÜRDEN ŞİKÂYETÇİ Allay ve Karşıyaka kulüpleri Cumartefci ve Pazar günleri Beşiktaş ve Beykoz ile yapaaaklan maçlardan sonra.Pazartesi günü de kendi aralat ında oynayacaklardır.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • VEFAT Jak Dekalo ve Ort.Şirketinden Şirketimiz Ortaklnıından Bay V.Koronel'in babası BAY JOSEF KORONEL ebediyete intikal etmiştir.Cenaze merasimi 17 Nisan yarınki Çarşamba günü saat 13 te Neve Jalom S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • Bir piliç uzmanı,iki küçük kızı öldürdü TAMPA,A.P.31 yaşında bir Jajıon piliç mütehassısı,keserle iki küçük kızının canına kıydıktan sonra intihar etmiştir.Polis,Çiokiçi Takahaşi'nin cinayeti bir aile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • Limanda dün gece iki vapur çarpıştı t Baftdraft Birincide mil olurdu,tornistan rttim böylece büyük bir facia önlenmiş oldu.demiştir.Diğer kaptan sadece zapta İfâdesini yazdırmış,kabahatin kendisinde o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • Mısır,Suriye ve Irak anlaşmaya vardılar |k Baştarafı Birincide Baas Partisi temsilcileri arasındaki görüş ayrılıklarının halledildiğini söylemiştir.Sabri,yeni devletin yaz aylan zarfında doğması ümidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • DOKTOR,ASİSTAN VE ECZACİ ARANIYOR Zonguldak Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesinden Mer.Hastahanemiz ve Sağlık Yurdları eczahanelerinde çalışacak Piratisyen Hekim,iç Hastalıkları,Genel Şirurji,Kadm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • İstanbul Telefon Müdürlüğünden 1 Müdürlüğümüz ihtiyacı için şartnamesinde evsafı yazılı oniki kalem çeşitli malzeme kapalı teklif suretiyle satın alınacaktır.2 Geçici teminat 750.liradır.3 isteklileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • 10 AP'linin ihracı için Bastard fi Birincide biri dün,«Parti teianüdünü bozanlar dpliller tcshit edildikçe partiden Hıra»;edileceklerdir» demiştir.TOPLANTIYA ÇAĞIRILACAK Müşterek grup bugün toplanarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • İnşaat malzemesi tek fiata satılacak t Bcıştarafı Birincide fabrikatorleriyle Sümcrbank'ta üç saat süren bir toplantı yapmıştır.Toplantıda şehrimizin tanınmış fabrikatorleriyle.Sanayi Odası yetkililer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • Aylık vapur kartları için yeni karar alındı Çîh'.r Hattı vapurları için yolculara mahsus «Aylık kart» 1ar,her Cumartesi ve Pazar gecesi saat 0.30 ile 1.30 vapurlarında muteber sayılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • Beyazların kilisesine sokulmayan Zenciler nümayiş yaptılar BIRMINGHAM,A.P.Paskalya Yortusu münasebeti;le ibadet etmek için şehrin beş kilisesine giden zenciler üç kiliseden geri çevrilmişlerdir.Yalnız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • Gülek,Avrupa Konseyi Türk heyetine seçilemedi ANKARA,ÖZEL Avrupa Assanıblesine katılacak olan Türk Parlamento heyetinin »eçiminde,hâlen Konseyin Başkan Vekili olan Adana Milletvekili Kasım Gülek,A.P.l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • AĞIR-İSİTENLERE-MUJDE GÜDEN İŞİTME ENSTİTÜSÜ AÇİLDİ Bütün Muayene ve Tecrübeler Parasızdır.Enstitümüzde Tekrar İşitme Saadetine kavuşabilirsiniz Ktfmik'yoilü İşitme aletlerinin en son pilsiz Steryo mo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • Güreş kampı bugün Konya'da açılıyor Baştarajı Sekizincide Türkiye Birinciliklerinde Uııver Beşergil en teknik,78 kiloda ikinci olan Hüseyin Atlı da en fazla tuş yapan güreşçi seçilerek Federasyon tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • Brezilya takımı kriz geçiriyor Başlarajı Sekizincide muzu almak arzusunu belirtmele-ri.Fiorentina idarecilerini hare-r kete geçirmiştir.Bartu'nun ttal-E yadaki kaderi önümüzdeki gün-lerde belli olacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Ballıdağ Prevantoryomunun ihtiyacı olan 24 kalemden ibaret 536 parça madenî büro malzemesi idari ve evsaf şartnameleri esasları dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • BAYİNDİRLİK BAKANLİĞİ DSİ.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Elâzığ IX.Bölge Müdürlüğü mıntıkası dahilinde Malatya'nın 57 Km.Güney Batısında Sürgü deresi üzerinde kaya dolgu tipinde inşa edilecek Sürgü Barajı ve t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • Ereğli Kömürleri işletmesi Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemizin Zonguldak'ta Merkez Atelyeleri sahasında bulunan Lokomotif Deposu binası ile Merkez Atelyesi binasmm çatı Örtüsü için teklif alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • f/tm I BAN ETİBANK'ın 15.Nisan.1963 ikramiye keşidesi Ankara Şubesinde 9.cu Noter huzurunda yapılmıştır.APARTMAN DAİRELERİ VEYA 40.000.LİRALIK İKRAMİYELERİMİZDEN 2 NoJu DAİRE AYDIN Şubemizden 20336 No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN SATIŞ İLÂNI 1 Beyazıt Belediye Tahsil Şubesinde bir borçtan dolayı haczedilerek 6183 sayılı kanunun 84.maddesine istinaden satışına karar verilen ve hâlen Spor ve Sergi Sarayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.04.1963
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN Satılmak üzere Mezat idaresi Eşya Şubesine kayıt ettirilen Mustafa Çimene ait Elektrik sobası;Şükran Suinanca ait bavul ve deri çanta,Zihni Sezere ait Pusula,Nahide Karadağlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.04.1963
  • MİLLİYET SPOR-TOTO SERVİSİ SUNAF* MAÇ Sıra No.3 4 12 13 KARŞILAŞACAK TAKIMLAR 4 Numaralı Takım Numaralı Takım tki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları Numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.04.1963
  • Siyah İncilerin Avrupa turnesi 17 Nisanda başhyor.Arjantin mağlûbiyetinden sonra kadroda değişiklik bekleniyor 15 Nisanda 10 maçlık bir Avrupa turnesine çıkacak olan Brezilya milli takımının Arjantin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.04.1963
  • Turgay 'T.Bahçe maçında yer alamıyacağım m m «I ıçm ıızgunum Dün iki defa muayene edilen millî futbolcuya doktorlar iki ay futbol oynayamıyacağını bildirdiler GALATASARAY Gençlerhirliği maçında Abdull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.04.1963
  • Pazar günü Adana'da sona eren Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında 57 kiloda Ü.Bejergil,en teknik güreşçi seçilmiştir.Resimde Ünvcr,tuş yaparken.îifcrAC tf^mnı hıifiiin yuivj ncfiiigji uuymı Konya'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.04.1963
  • İstanbul Gurubu Basketbol Eleme maçları başlıyor Basketbol Türkiye Şampiyonası.İstanbul grubu eleme müsabakaları yarın saat 17 den itibaren Spor Sarayında bağlıyacaktır.Türkiye İran milli ve temsili g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.04.1963
  • Dalkılıç,Önel ve Saban Atina' ya davet edildi ANKARA,ÖZEL 30 Nisanda Atina'da yapılacak beynelmilel atletizm müsabakalarına memleketimizden Muharrem Dalkılıç,Cahit Önel ve Şükrü Saban davet edilmiçtir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.04.1963
  • Avrupa Şampiyon Takımlar Eskrim Turnuasına katılıyoruz ANKARA,AA.19-21 Nisan tarihlerinde Batı Almanyanın Heidenhein şehrinde yapılacak olan Avrupa Şampiyon Takımlar Eskrim Turnuasına katılacak olan T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.04.1963
  • Fransa Ordu takımı Fas'ı 2 0 yendi ANKARA,ÖZEL Dünya Ordtılararası Futbol Şampiyonası,Fransa Ordu Takımının Fas'ı 2—0 yenmesi sebebiyle Paris'te oynanacaktır.Fas,Fransa'yı tıırnuadan elemiş olsaydı,fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.04.1963
  • Masa tenisi Balkan Tumuası tertipleniyor Yunan Masa Tenisi Federasyonu,her sene tekrarlanmak üzere,«Balkan Masa Tenisi Turnuası» tertiplenmesi itin faaliyete geçmiştir.Balkan memleketleri turnuaya kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.04.1963
  • YUGOSLAV ANTRENÖR Koloniç AAarcon,atletleri çalıştıracak AN KAKA.ÖZEL Atletizm Federasyonu,dün Yugoslav antrenör Koloniç Marcan ile bir senelik mukavele imzalamıştır.4—5 Mayıs'ta İsrail ile karşılaşac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.04.1963
  • Beşikfa dün gece kampçı girdi Millî ligin üçüncü haftası yarın zorlu maçlarla açılıyor.Altay ve Karşıyaka fikstürden yine şikâyet ettiler MİLLÎ ligin üçüncü haftası yarın Mithatpaşa ve Alsancak stadla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.04.1963
  • K.Yaka,G.Birliği ve H.Tepe ile berabere kalan ve üç maçta iki gol atan Sarı-Kırmızılı takımın meneceri G.Kılıç konuştu:Krizin geçici olduğunu söyleyen Kılıç "Süiün mesuliyet bana ait,başarılı olamadığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.04.1963
  • Üç büyükler,aralarındaki maçları gece oynayacaklar Fenerbahçe,Galatasaray ve Beşiktaş'ın millî ligde yapacakları maçlar,hafta arasına rastladığından gece oynanacaktır.Sadece,Kurban Bayramının üçüncü g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.04.1963
  • İtalya,Yunanistan,Yugoslavya,Bulgaristan ve İsrail'den yabancı hakem getirilecek Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak.önümüzdeki hafta maçlarına,yabancı memleketlerden hakem çağrılacağını bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.04.1963
  • Toto'da 13 bilen yok ANKARA.ÖZEL Spor-Toto'nun ilk tasnifinde 13 bilene rastlanmamıştır.Diğer neticeler şöyledir:12 hilen 0 kişi 11 bilen İÜS kişi 10 bilen 1V62 kişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.04.1963
  • TÜRK VE İSRAİL TENİS TAKIMLARI DÜN ÇALIŞTI Cuma günü başlıyacak olan Türkiye İsrail,Davis Kupası tenis elrme müsabakaları İçin her iki takım da dü;ı birer antrenman yapmıştır.Müsabakaların kur'alart y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor