Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.03.1963
  • DURU M Müessif bir olay İR gazete yanlış haber yayınlayabilir.Hattâ maksatlı şekilde 1 fj yalan yazan gazetelere de her yerde rastlanır.Kanun bu gi-I bi uygunsuzlukları kontrol altına alacak,cezalandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1963
  • SÜREYYA" HÜLYAMDI„ DEDİ Kendisine kimsenin karışamıyacağım söyleyen Süreyya'nın,Şah aylığını kesecek [TELEFOTO.MİLLİYET A.P.«Niçin artist olduğunu» dün Roma'da yaptığı bir basın toplantısında açıklama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1963
  • ORTAK PAZAR İÇİN mutabakat sağlandı AA.Ortak Pazar Komisyonu ile Türk delegasyonu arasında geçen Salı günü başlayan görüşmeler son bulmuş ve bahis konusu ortaklık anlaşmasının umumi bünyesi üzerinde m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1963
  • ÜENC1L BİR GAZETEYİ TAŞLADI Haydarpaşa lisesi mensupları Hürriyet Gazetesinin bir haberini,esassız olduğunu bildirerek protesto ettiler HAYDARPAŞA Lisesi öğrencileri dün Hürriyet gazetesinin «Mü-dür M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1963
  • Afyon kaçıran bir Türk Avusturyada tevkif edildi SÂLZBURG,A.A Oırıpr Faruk Uludağ adındaki 56 yaşındaki bir Türk tüccarı,uyuşturucu madde kaçakçılığından sanık olaıak Salzburg'da tevkif edilmiştir.Ulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1963
  • Feyzioğlu Hükümetten Şikâyet etti Açık oturumda konuşan Başbakan Yardımcısı,«Hükümetin faaliyetini duyuramadığını» söyledi CH.P.istanbul Teşkilâtı tarafından Eminönü öğrenci lokalinde tertiplenen «Seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1963
  • Başbakan radyo konuşmasında kötü propaganda yapanların halka zarar verdiklerini söyledi NÖNÜ,"Vatandaşın kendisini aldatmaya çalışanları iarketmesi lâzımdır,ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN İsmet İnönü dün Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1963
  • Kore'de,Junta 4 yıl daha İktidarda kalacak General Park,referanduma kadar her türlü siyasi faaliyeti yasak etti ve olağanüstü hal konuldu.SEUL,A.P.A.A.Güney Kore'nin kuvvetli adamı General Çunk Hi Par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1963
  • 1« Mart Şehitleri dün saat 15.i0 da Sakızağacı Şehitliğinde yapılan hir törenle anılmışlardır.Askeri haııdo ve bir askeri kıta ile öğrencilerin katıldığı törene İstiklâl Marşı ile haşlanmıştır.Saygı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1963
  • Meclis yarın 22 idam cezasının tasdikini görüşecek ANKARA,AA.Muhtelif yerlerde ve tarihlerde işledikleri suçlardan dolayı ölüm cezasına çarptırılan 22 kaatil hakkındaki ölüm cezalarının yerine getiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1963
  • Mısır,Suriye ve Irak'ın birlik için anlaştığı bildiriliyor KAHİRE,A.P.A.A.Radyo Güvenilir bir kaynak,Başkan Nasır ile Irak ve Suriye heyetlerinin yeni bir birlik kurmak hususunda mutabakata vardıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1963
  • DİNİ SİYASETTEN AYIRMAK İÇİN KANUN HAZIRLANIYOR Gazetelerden)BUNDAN SONRA SİYASETİ DİNE KARIŞTTOACAĞIZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1963
  • Polatkan ailesinin eşyalarını da,Hasan Polatkan'ın avukatı ile eşi Mutalıhara Polatkan ve kız kardeşi teslim almışlardır.Resimde,bayan Polatkan şapkasız)ve kardeşi Meclis depolarında eşyaları aldıktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1963
  • Erogan Bursada Bayardan Sayın Reisicumhurumuz diye bahsetti BURSA,ÖZEL,Batı Anadolu'da bir geziye çıkan A.P.Genel Başkanı Ragıp Günıüşpala dün otomobille Ankaradan şehrimize gelmiştir.11 binasının önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1963
  • 3SS?ı ÇIPLAK GÖZLE OLMUYOR Giimiişpala:Görsünler lider nasıl olur,demiş.Ya doğru görmeliyiz:sey İm mikroskop lûtfetsenize.ç.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1963
  • 22 nd "KUR'ÂN-I KERİMİN TÜRKÇE ANLAMI» İLÂVEMİZ YARIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1963
  • A.P.Ankara İl Kurulu eski D.P.tilerin tesbit edildiğini söylüyor ANKARA,ÖZEL Adalet PanLsl Ankara il idare kurulu başkanlığı yayınladığı bir bildiride «Köylerde jandarmaların,Ankara merkezinde polisle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1963
  • Memurlar Cumartesi günü tam tatil yapacak ORHAN TOKATLİ ANKARA'DAN bildiriyor Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer'in başkanlığında teşkil edilen kurul dün toplanarak Devlet Personel Dairesinin teklif ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1963
  • Maliye Bakanı "Ne bulursak satmak zorundayız,dedi izmir,özel Maliye Bakanı Ferit Melen dün gazetecilerle Vilâyette yaptığı gönişmede,«Yatırımlar için lüzumlu rtRn milyon dolarlık dıs yardımın î40 mily
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1963
  • Sıhhat Kurulunun kararını Adlî Tıp tasdik etti KEMAL AYGUN EŞYALARINI TESLİM ALDILAR 6AYİÇİN TAHLİYE EDİLDİ Bayar'ın raporu ise arjomba gönü incelenecek ANKARA.ÖZEL YÜKSEK Adalet Divânı tarafından müe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.03.1963
  • 5 İZE.İnşaat Vi Dekorasyon problemlerinizde yardımcı olacak mütehassıs imza:III İDE.İNŞAAT DEKORASYON Şehidmuhlar,Tan Palas Taksim Tel:«0262 HANCILIK:871 3455
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.03.1963
  • düşünenlerin düşünceleri Türk şiirinde çığlıklar!DİVAN edebiyatından bu yana,Turk şiiri,yüz yıllan çınlatan çığlıklarla doludur.Bu çığlıklar,Tanzimat'a k».Aar,ya Tanrıya yalvarıştır,ja kvgiliye.Yalnız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1963
  • Akarsu pislik tutmaz demişler SAĞLIK Müdürü Muhit Tumeıkan lif" valfını ikaii Sağmalcılar köyımde dolaşıyordu.Bir vatandasın *u yatağına uf tığını gördü.Yanına yaklaştı.«Oğlum ne yapıyorsun?dedi.«Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1963
  • GÜNLCK hayatımızda oldukça sık rastlanan rahatsız,lıklardan biri bas dönmesidir.Bârı kimselerde en ufak bir sinirlenmeden sonra baş dönmeli görülür Bunun dışında,hemen hepimiz sarsıntılı yolculuklar,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1963
  • i t t W BUGÜN ÖĞLENDE 12.30 14 arası)TELEFONLARI ÇALDIĞINDA «ALO» yerine «AKFİL» diyenler AKFİL kumaşlarından kazanacak Bugün öğlende 12.30 14 arası)~C 1 telefonunuz çalınca ¦Alo» yerine «Akfil» deyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1963
  • ıu,wwfti. Miıuui m» i^hii.rm+uim»™ » w ı^ıwWıı.^»^ınw.»^"WiWi.ıWiutHrfl' İLAÇ FABRİKALARININ VE SANAYİCİLERİN DİKKATİNE Türkiyenin en büyük tesislerine sahip ÜLFET'in İstihsal ettiği üstün vasıflı GLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1963
  • I Ifttabriılga jfajyriUjârt '&*fö Bflti Pilkn %$bah5£ı'ndö WKTILO IN6ILIZCE f mw «AYtTLlV*f2J£ULhU SIRA5EIVİUK Cad 50TAK$lr REKLAMCILIK:1229 3464
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1963
  • YAĞLI BOYALARI PARLAKTIR-ÇABUK KURUR TEL:274617 İLANCILIK:839 3462
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1963
  • TÜRKİYE VAKIFLAR W W w m w w w w w w m w w BANKASI 13 Mart 1963 tarihli İkramiye Çekilişinde kazananları takdim eder:Kastamonu Şubemizden 403 numaralı Hesap Sahibi Bn.Afife ARKUN ÖMÜR BOYUNCA AYLIK GE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1963
  • MERİNOS Marka B R AŞ O V A Meşhurdur.BASIN 3669)34S3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1963
  • ı Giyimi.Eşyalarında ZARARINA SATIŞ Ctmüıafl istiklâl caddesi No.367 Beyoğlu VŞ Cifem 4 üncü Vakıf han,56/1 istanbul ACELE EDİNİZ.REKLAMCILIK:1186 3443
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1963
  • SENTETİK MarıhaO luxe MARSHALL BOYA ve VERNİK SANAYİİ Kimya yolu ile hizmetinizda İLANCILIK:598 3452
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1963
  • Bütün hikâye burada PLÂN\program,af.milli irade,kalkınma;hepsi iyi,hepsi mükemmel.Fakat her şeyden önce Türkiye'yi bir rüşvetler,komisyonlar ve suiistimaller memleketi olmaktan çıkarmak gerekiyor.Bu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1963
  • Ticaret filomuz Dünya klasmanında Onbirincilikten 23 üncülüğe düştü Türk Ticaret Filosu dünya klasmanında 11.likten 23.lüge düşmüştür.Bu sebeple Şilepçilik İsletmesi.Hükümet yetkililerinden himaye ted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1963
  • HAL GELİRİ İKİ YILDA 900 BİN LİRA ARTTI istanbul Belediyesi Hallerinin geliri 1961 yılına nazaran 909.800 lira artmı* ve genel gelir yekûnu 9 milyon 494 bin 408 liraya yükselmiştir.Gelirin artışı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.03.1963
  • MUDANYA SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ Çarşamba fiünü İmroz seferinden dönerken Çanakkaiede karaya oturan «Ayvalık» vapuru.Denizyollarının Marmara hattı seferlerini aksatmıştır.Denizyollarının elinde yedek ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.03.1963
  • Haftanın ilk günleri yağışlı sonra güneşli MARMARA,Trakya ve Batı Karadeniz bölgeleri ilk günlerinde çok bulutlu ve yer yer yağışlı olacak,sıcaklıklarında önemli değişme kaydedilmeyecektir.Hafta ortal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1963
  • 'minim NEDİR!NİÇİN!NASIL!LODOS RÜZGÂRI.ğm ON günlerin hava olayıs dır.Daha doğrusu,son mr günlerin lıava olaylarını meydana getiren rüzgâr 5 yönlerinden birisi,en önemlisi-S dir.Sadece son günlerin de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1963
  • Derleyen:METİN TOKER Bütün kitapçılarda bulunur.Fiati:3 Lira Umumî Dağıtım:Bateş Bayilik Teşkilâtı mHVHVMUHHHUimHHi BATEŞ 78 3437
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1963
  • Bugün annelerin üzüntü ve endişelerine sebep kalmamıştır Çünkü MAMEL4C NORMAL a Tamaman poılon.v» hamogcniztdlr.ANNE tutuna yok.ndır Btbeğm âzım olan,füt* ait biyolojik A vt û ritaml/ı/arj lit inak tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1963
  • Taklidleri piyasaya çıkarılan MELEK ÇİKLETLERİNİN MELEK Markasına dikkat edinizı REKLÂMCILIK 1226 3463 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1963
  • TÜRKİYE TASARRUF HESABI SAHİPLERİNE 8 ADET ARSA AYRICA BÜYÜK MİKTARDA ÇEŞİTLİ VE ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ DAĞITIYOR VADELİ her 50.liraya VADESİZ her 100.liraya bir kur'a numarası Mevduatı müsait olanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1963
  • &1TAH İSTANBUL 50KAK-UOMHPA BiMKTi&l Itt-tSKMI izLf •RİM1 NMLTEMİZLÎYEtEİriZ.NüH T£l^ tyLU vAfcpıH SANIN ö DA 8U iBLÎSlffci TEMİZLEME yo.LUpUfc.kÂFfeLEÖK CEHENNEM ATESJNDE VAKiLMALAÜN» TALFP I f İTHAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1963
  • Sayın Doktor ve Eczacılara:ENTERASPIN)Draje isimli,barsakta dağılıp kana karıştığı için mideyi bozma-1 yan,Romatizma'nın her nev'înin en zararsız ve en müessir ilâcı 4\piyasaya arzedilmiştir.UZMAN LAB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1963
  • İŞÇİ KIZLAR ARANIYOR İlâç makinalarında çalışmak üzere genç kızlara ihtiyaç vardır.Alâkadarların Şişli,Fırın sokak No.32'de TÜRK HOECHST A.Ş.İlâç Fab-V rikasına müracaatları.İLÂNCILIK:841 3451
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1963
  • BİRİNCİ KALİTE GARANTİLİ IMRER-TEX YENİ FİAT 12.50 TL.Kanat Plâstik Sanayii:Şişli Meydanı 199 Telefon:47 16 39 48 45 53 REKLÂMCILIK:1234 3474
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1963
  • BÜYÜK BİR FİRMA İZMİT'TE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE Askerlik hizmetini ifâ etmiş,güzel İngilizce bilir,3-5 sene Endüstriyel iş tecrübeli,KİMYA YÜKSEK MÜHENDİSİ KİMYA MÜHENDİSİ aramaktadır.Taliplerin P.K.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1963
  • 49 Alman,donan Baltık Denizini Kafederek Batı'ya sığındı KİEL.A.P.Schleswig-Holstein Eyaleti İçişleri Bakanlığı tarafından dün açıklandığına göre.aralarında Doğu Alman ordusuna mensup yedi asker dahil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1963
  • İçinde 41 kişi bulunan bir uçak düştü SANTİAGO,AP.İçinde 41 kişi bulunan bir Bolivya uçağı Şili Bolivya hududunun nispeten az meskûn bir bölgesine düşmüştür.Yolcu listesine göre.uçatcta Avrupa ve Orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1963
  • Sadece eşek çalan bir adam yakalandı İZMİR,AA.İsmail Karcı adında sabıkalı bir eşek hırsızı.Tepeler semtinde Binel Karayalçın ismindeki şalısın eşeğini çalmış ve Bornova'da satarken yakalanmıştır.Ayni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1963
  • Trenin üzerine düşen kaya bir kişiyi öldürdü ZONGULDAK,ÖZEL Karabük Zonguldak arasında işleyen ara treninin üzerine büyük bir kaya parçası düşmüş ve kardöfrenin ölümüne sebep olmuştur.Bolkuş ile Balık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1963
  • Kruşçev'e göre eğer öküzler konuşabilseydi MOSKOVA,Başbakan Kıuşçev tarım sektöründeki memurları şiddetle tenkid eden bir konuşmasında,şöyle demiştir:«Eğer öküzler koıuışabilsclerdi size şöyle diyecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1963
  • KİLİSEDE TWİST!CASStBİLE Sicilya)AA.Cassibile halkı,şehrin en büyük kilisesinin hoparlörlerinden twist müzi-ği geldiğini duyarak büyük bir şaşkınlığa düşmüşlerdir.Sonradan klişenin elektrikçisinin,yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1963
  • DÜN odama yaşlıca bir hanım geldi.«Bunda ne fevkalâde-lik var?diyeceksiniz.Her gün bana dertliler,ziyaretçiler gelir.Yaşlı hanım da yalnız gelseydi ondan bahsetmeğe i lüzum görmiyecektim,fakat hanımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.03.1963
  • Kış ortasında yaz'ı Beyrut Tahran LUFTHANSA Yakın Doğuda bulabilirsiniz.Sıcak yaz günlerini oturup beklemek isteyen sabretsin Sabrı olmayan,yaza kavuşmak isteyen ona doğru uçsun Birkaç saat sonra Avru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.03.1963
  • I^^^W:LONDRA'DA otobüse her binişte İstanbul'u hatırlamadan geçemiyorum.Hani durakta birikmiş halk,ağzına kadar dolu gelen otobüse hücum eder de.Biletçi «Yer yoook» diye bağırır.Ama saatlerce soğukta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1963
  • BENÎA\ço.YAN BU ÇOCUK N'VE HİÇ.TERFİ ETMEPİ PEfcl 2.GğM MÜŞ KADINA BENZÎ_YORSUN 1 onun için sana hakikati sö^lC/eyiVa.coü Dürüsttür,de i_onun Jçin f—naaaus.AAEÇELESlM-DE ÇOK MAS.SASTIR.ANASINDAN Bı'LE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1963
  • ALLAHUK ALİ BEY Bu MOTOfcOA İŞ KAL.ŞU MOTORXJ l/1 B«R U5TAva eoşTER oıye kaç db.gQ SOVLEDıM SjİNA AL-AMA PENSİ ÇAUÇTlIÇAAAA-v£R 8-ANA YACAKSM.y MAU.MC.ÇEKIO VER7 MAÜME.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1963
  • m OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak] Etrafınızda söylenenlere dikkat ediniz.Bir arzuyu gerçekleştirmeyi sonradan öğreneceksiniz.$h KOVA BURCU 21 Ocak 19 Şubatı Biri bir cazip teklif yapacak.Tıkat acela ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1963
  • SOLDAN SAgA:1 Kelebek olmadan evvel bir böceğin koza içinde veya dışında geçirdiği gizil İstihale.2 Teşekkür veya selâm makamında eğilme.3 Volkanik kütlelerde bulunan ve bazaltların temelini kuran bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1963
  • Hicri PAZAR Rumi im 17 137» Şevval MART Mart 31 1963 4 VAKr r vasat!ezan!Güneı TM ll.H ti«U 1S22 609 Ikıartl 1645 S.26 Ak«»m 18.18 12.00 y»tsı 80.48 1.31 İm k 8 30 10.13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1963
  • ı tt Milliyet Gazetecilik A.5.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Vmumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür ı HASAN YILMAER Spor kuramdan Mesâi Müdür:NAMIK SEVIK MagatİJi kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1963
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,5 İnci sayfalarda santimi SO TL.S.T ad sayfalarda santimi 25 T.L.Birin d sayfada bajhk 200 T.L.DÜIÜn,Nisan,Nikâh,Vefat re Teşekkür ilânları 6 san-Uma kadar 7.sayfada)80 T.L.0 Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1963
  • SAİME SİNAN SİZİN İÇİN OKUYOR Her Pazar 18.15 de İSTANBUL Bu akşam dinleyeceğiniz şarkılar 1 Boğaziçi,şen gönüller yatağı Bestekârı:Dr.Alâeddin Yavaşça)2 Çek küreği güzelini,uzanalım Göksu'ya Bestekâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1963
  • ORHON REKLÂM I BU AKŞAM 18.25 DE 1 İSTANBUL RADYOSUNDA 1963 San Renıo Müzik Festivalinde ilk üç dereceyi kazanan melodileri takdim eder.J)Uno Per tutte Der diebling von alien)j 2)Amor Mon Amoıır My Lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1963
  • Mikrofonda Yedi Gün Haftanın olay yapan isimleri,güldürücü olayları Saat:13.40 İstanbul Radyosu Mikrofon Reklâm Tel:49 50 09 MİLLİYET 3-14S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1963
  • 7.35 8.00 8.20 8.30 9.00 9.15 9.30 10.00 10.30 11.00 't 13.00 13.20 13.30 14.00 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.55 16.00 Tatil ıl.ni.j Sabah şarkıları Haberler ve hava durumu Plak dolabından Radyo ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1963
  • Yazan:Patricia ROBINS örn Clare rende,üçüncü mevki kompartımanında oturmuş giderken derin düşüncelere dalmıştı.Çocukluğunu hatırlıyordu.O tarihlerde annesiyle münasebetlerini hatırlıyordu.Çocukluğunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1963
  • Doğru düşünüyorsan.Sen Kapıcılar Kethüdnnsın.Valrieyl* gorû»mek İstediğin zaman bundan tabii birşey olamaz.Haklısın,yapacağım ben bn İşi.Hem de yanıma Çavuşbaşı Mehmet Ağa yoldaşımı da alarak yapacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.03.1963
  • 1 Y4^„^.^J i Dünyaca sevilen «Speedy Gonzales» adlı parçada J S Mel Blanc'ın sesini kullandığı için Warner Bros Sir-j EJ keti,Pat Boone alejhine bir dâva açtı.Şirket,3 EE Blanc'ın mukavelesinde,«Gonza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.03.1963
  • J r-r A CEHfiW'Jl ATUNTİKTEN PERS KÖRFEZİNE KADAR "ARAB OüNyASIrr NASIR veya Arap milliyetçisinin kafasındaki Arap birliği şudur:Afrika'nın Atlantik sahillerinden İran körfezine kadar olan Arap memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1963
  • SECRETARY' WANTED t Fluent English and "turkish typing «nd Shorthand essential.J J Apply Ph:44 87 05 ILANCOJK:813 3449
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1963
  • BÜYÜK BİR FİRMA İZMİT'TE İSTİIİDAM EDİLMEK ÜZERE;Askerlik hizmetini ifâ etmiş,güzel İngilizce bilir,ij tecrübeli,ŞOFÖR aramaktadır.Taliplerin PJC 26 Meddiyeköy istanbul Şoför rumuzuna müracaatları ric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1963
  • BÜYÜK BİR FİRMA İZMİT'TE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE Askerlik hizmetini ifâ etmiş,güzel İngilizce bilir,3-5 sene Endüstriyel iş tecrübeli,MAKİNE MÜHENDİSİ aramaktadır.Taliplerin P.K.26 Mecidiyeköy Makine M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1963
  • Simdi USROYAL LÂSTİKLERİNDE cvc Siwndi LÂSTİKLERİNİN JÜSTÜNE LÂSTİK V FAAL:1735 3436
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1963
  • vücuda tazelik verir ter kokularını giderir tesiıini 24 saat muhafaza eder tAerit hoş kokulu kolay kullanışlı MUM STİK •iıSük MTE.BS Bütün eczan« ve pnrf.Jrv.erl n ıaa.aı*larında aray n s HANCILIK:850
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1963
  • bir müessese süratli DAKTİLO YAZAN SEKRETER ARIYOR lisan bilenler tercih edilir.Tel:44 08 44 REKLAMCILIK:122?3465
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1963
  • r-En üstün PLÂSTİK BOYA c/tmmus uım» ogoilhi BOYA.VERNİK VE HECİNE FABRİKALARI,İ2M1I FAAL:1738 3435
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1963
  • Saç tuvaletinizi bütün gün muhafaza eder Rüzgâr,yağmur ve rutubetten korur Saçlarınıza parlaklık verir.Saçlar üzerine adeta görünmeyen bir file gefiirir,hiçbir iz bırakmaz aç x T-iTlllllMIWMIIM ÎLÂKCI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1963
  • Bir defa daha a ffıldıkları am mm I 9 I için üzüldüler İHTİLALLER OLUR!Fakat Nasır da Kürtleri destekledi 8 Şubat günü âsi Kürt Liderleri Kuzey Irak'ı işgal etmek istiyordu TURHAN AYTUL m 8 Şubat günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.03.1963
  • SATILIK EMLÂK Kİ lil K Sırtta 250 M2 denize nazır lüks daire,200.000,kolaylıklı,22 74 74.TAŞLIKTA kapanmaz,denize natır inşada lüks yedi odalı daire,60.000 peşin,bakiyesi 24 ayda,aylık 6000 taksitle,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.03.1963
  • I ATLAS SİNEMASINDA Pazartesi akşamı suareden itibaren MEVSİMİN BEKLENEN VE EN BÜYÜK İLGİYİ TOPLAYACAK MUHTEŞEM BİR M.G.M.FİLMİ İ İ SİNEMASKOP RENKLİ İ 1 VİZONLU VENUS I BUTERFİELD8)I ELİZ ABETH TAYLO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1963
  • I Aşk Macera Mücadele GÜNAHSIZ ARKLAR Çarşambadan itibaren:B.Oğlu LÜKS)1st.ALEMDAR)Şahz.KULÜP)B.Köy YENİ)Kadıköy YURT)P.Baht Çe YENİ)Maltepe Ç.TAŞ)SİNEMALARINDA i FATMA GİRİK MAHİR ÖZERDEM A.TARIK TEK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1963
  • S SENENİN FİLMİ 5=555=ŞEHVET UÇURUMLARI ACAR FİLM İLÂNCILIK 857 3450 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1963
  • OZKUR ÜSTÜN K A LITE GAZ OCAKLARINDA AKKAKOLL.Şr/TAHIAKALE GEÇİT HAN NO.17/9 TEL:27 39 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1963
  • Tam aradıû buzdolabı AM BRA İki model 7,5 ve 9 ayak Otomatik DEFROST iyi renkli EMAYEDİR koku yapma/TECUMSEH ekovat Raflar paslanmaz ve müteharriktir Kapı kilitlidir 5 SENE GARANTİ Toptan satış ÜÇKEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1963
  • ŞEHİR OPERASI JOHANN STRAUSS YARASA OPERET 3 PERDE)Behzat Uııtak Azra Gün Reşit Gürzap Güher Güney Agop Topuz Mete Uğur İhsan Ünlüer Attilâ Manizâde K.NAGORA Perşembe,Cumartesi 21.Sahneye Koyan:AYDIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1963
  • MUHASEBE YARDIMCISI ARANIYOR Bir Anonim Şirkette muhasebe yardımcısı olarak çalışmak üzere askerliğini yapmış 2 genç aranıyor.Müracaat:Tel:22 95 69 İLANCILIK:786 3453
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1963
  • Solmıyan çabuk kuruyan su ile yıkanabilen harika PLÂSTİK BOYA FAAL:1738 3435
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1963
  • Bİr de Porfirio Kuhirosa var partide.Esi Odiic Kod in ile birlikte gelmiş.Sevimli bir hanımla konuşuyor.Dünyanın bu ünlü çapkınına akından baktığınız zaman başından geren serüvenlere inanacağınız gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1963
  • KENT OYUNCULARI mAKT ı SON HAFTA 25 Mart Pazartesi 21.15 den itibaren Yazan:Anton Çehov Türkçesi:Behçet Necatigil Sahneye Koyan:Yıldız Kenter Biletler yarın satışa çıkarılacaktır.Temsiller Pazartesi 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1963
  • Ünlü Romanyalı halk yazan ION LUCA CARAGİALE'NİN dünyaca tanınmış komedisi 20 MART ÇARŞAMBADAN İTİBAREN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1963
  • Pazar Pazartesi Çarşamba:Saat 18 ve 21 de Matine ve suarede KAY Perşembe Cuma Cumartesi:Matine ve Suarede ASLAN ASKER ŞVAYK 75 İNCİ OYUN GENCO Senenin en başarılı ovununda MİLLİYET:3484
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1963
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI YENİ TİYATRODA 20 Mart Çarşambadan İtibaren hergün 18 de Cumartesi Pazar 15.30 da CAHİT ATAY'ın KERPİÇ MEMET Oyun 3 perde)Oyun 1 perde)Sahneye koyan:Hâmit Akınlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1963
  • I İLHAN BAŞTAN] Jean Simmon» Yeşilköydje uçağının koltuklarında dalgın bir şekilde uyurken görülmektedir.J.Simmons uyuyarak geldi,uyuyarak gitti ORHAN TÜREL II NGiLîZ artisti Jean Slmnıons beraberinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.03.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Avrupa Geceleri R.F.2.haftası)EMEK Tel:44 84 39)S Tamirat dolayısiyle kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 95)t Aşk Bekliyor M.Nur.E.Kolçak.KONAK Tel:48 24 06)Sonbahar Hâtıral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • AYGÜL AKSOY ile GÜVEN UYA-NİK nişanlandılar.16.3,19€3,Fındıklı İst.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • 4 BKNSEN ÇİĞ İle YILMAZ ÇETİN rth?P ftndılar.Ankara.16 3 1963.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • BETÜL ve ALEV AFŞAR bir kız evlâtlarının dünyaya geldiğini müjdelerler.Zeynep KArmil 15 Mart 1963 MtLLIYET:3488
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • ACI BİR KAYIP Müteveffa Şakir ve Şerife Ercan'ın oğlu,Meliha Ercan'ın çok kıymetli biricik eşi,Aynur ve Tannur'urı sevgili babaları,Ulvi Çeyrek ve Yüksel Velioğlu'nun kayınpederi,İbrahim Çeyrek ve Abd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • VEFAT Gelibolulu merhum Mustafa Sait Kaptan'ın kızı,Kadri Bahşi'nin sevgili eşi,Ferzan Seıimazın'ırr annesi.Av.K.Necdet Serimazın'ın kainvalidesi,Mahnaz'ın anneannesi Sühevlâ Muhterem BAHSİ 16.3.963 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • TEŞEKKÜR Muzdarip bulunduğum amansız hastalıktan beni urtanp tekrar sağlığa kavuşturan Gureba Hastahanesi II.Kadın Doğum Klinik Şefi Prof.Dr.Operatör Ertuğrul YENEN ve tedavim sırasında iyileşmemde bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • Polis Emeklileri Derneği Başkanlığından;Derneğimiz idare heyeti üyelerinden Emekli Emniyet Amiri Ahmet ÇUKADAR Vefat etmiştir.Cenazesi 17 Mart 963 Pazar günü Şehremini Polis Merkezi yakınındaki Topkap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • ACI BİR KAYIP Ayaş eşrafından merhum Hacı Yakup efendi ve Ayşe hanımın oğulları,Mukaddes Sıdal'ın esi,Siimerbank Yünlü Sanayi Müessesesi Müd.Kenan Sı dal ve Atıfet Sıdal'ın babası,Masume Sıdal.Muzaffe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • VEFAT Makbule Büyükbaşaran'ın esi.Cerrahpaşa Hastahanesi.Sivil Savunma uzmanı emekli,kıdemli binbaşı Baki.Pu.yukbasaiain n işçi Sfgortaları Nisanlar» Hastahanesi iaşe memuru Fikret Büj ükbaşssan'ln" s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • Amerikan MOHAWK Fabrikaları mamulü çelik kadar kuvvetli naylon ipliğinden Jeep ve Jeep kamyonet kartipj lâstikleri Gümrüğe gelmiş ithalâtçı sıfatiyle satışa arzedilmiştir.Adres Cennetkuşu Âdi Komandit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • TAKSİTLE BUZDOLABI Almak isteyenlerin bos dönmeyecekleri ve isledikleri markayı bulacakları müesstse yalnız Sabri Rcarsoy Ayrıca WectinghoUM motoru ile mücehhez KARAMAN Viyana KASAP DOLAPLARİ Her boyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • BÜYÜK BİR FİRMA İzmit'te istihdam edilmek uzeve.ingilizce Türkçe sur'atli daktilo yazabilen ve dikte alabilen Ofis islerine bilhakkın vâkıf,tecrübeli BAYAN SEKRETERLER «ramaktadır.Taliplerin P.K.26 Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • ETİBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AMBLEM YARİŞMASİ Bankamızın iştigâl konularını sembolize edecek bir AMBLEM YARIŞMASI tertip edilmiştir.Yarışma 30.4.1963 tarihinde sona erecek ve.Birinciye 3.000 TLikinciye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • Mat ve süet görünüşlü bir satıh meydana getiren en üstün plâstik boya l/üfimur,CffiSflJU OGuuw BO'ıft VERNİK VE REÇİNE.FABRWALARf.İZMİR FAAL:1738 3435
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • TOTAUIN Tablet GRİP-NEZLE-KIRIKLIK BAŞ-DİŞ-ROMATİZMA AĞRILARINDA Kullammlır iler eczanede arayınız.İmil »eri:NİL LABORATUARI İZMİR İLANCILIK:529 3457
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • inşaat Mühendisleri Odasından tebliğ edilmiştir.Devlet ve İktisadî Devlet Teşekküllerinin 5 yıllık plân çerçevesi İçerisinde Müşavir veya Müteahhit serbest meslek sahiplerine yaptırmayı düşündüğü ve y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • ELEMAN ALINACAKTIR:Aşağıdaki branşlarda çalıştırılmak üzere eleman alınacaktır.1 Jeofizikçi 2 Kimya teknisyeni 3.İngilizce mütercim.4.Tecrübeli renkli Matbaa Fotoğrafçısı.5.Tecrübeli Ofset Uzmanı 6.Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • TÜRKİYE ZİRAİ DONATIM KVRUMU İstanbul Bölge Müdürlüğünden Azot Sanayii Kütahya Fabrikasından 6920 ton kimyevî gübre ile Yarımca Gübre Fabrikasından 9750 ton kimyevi gübre muhtelif mahallere naklettiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • m Daima daha iyi ve daha ucuzdur/İÜ.a 1 I km J_1 r ftŞIR MAKİNELERİ S3 IB BUZ DOLAPLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • AÇIK TEŞEKKÜR Müessesemin kuruluşu dolayısiyle Sayın,Tüccar,Dost ve Ankara Marangozlarının Gösterdiği alâkaya candan teşekkür ederim.BASIN:3605)A.2154 3466 NAZMİ KAS AL ss
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • Sürümsüz Kundura,Saraciye,Kafa,Etek Ve Boyun Köselesi İle Ham Kafa Derisi,Nebatî Yarma Ve Muhtelif Tali Hasılat Maddeleri Satılacaktır 1 Bu işe ait şartnameler BEYKOZ'daki fabrikamız ile Sirkeci 5 nci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • İSTANBUL YÜKSEK TEKNİK OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN YILDIZ)Okulum urda araştırma da yapacak aşağıdaki yazılı şartları haiz asistan alınacaktır.Bu asistanlara maaşlarına ilâveten 1200 T.L.OECD)bursu verilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • DÜNYACA MEŞHUR İNGİLİZ ORİJİNAL Tect## eh EKOVATLARI gelmiştir Her çeşit TİCARİ BUZDOLAPLAR için 1/3.1/2.3/4.HP takatinde depolu komple ekovat ve ekovat başlığı CİHAN KOMANDİT ORTAKLIĞI I Sultanhamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • İnönü,halkı yalanlara karşı ikaz etti Baştarajt Birincide I dolaşanların yalanlarına kananların mallarını toplamak suretiyle kazanç aradıklarını söylemiştir.Tekel'in tütün alışlarına devam ettiğini bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • G.Saray Altay Baştarajı Sekizincide Maç zaman zaman sertleşen ciddi bir didişme halinde başladı,öyle devam etti ve öyle bitti.85 inci dakikada Cahit'in kesip düzeltemediği bir top sağaçık yerinde ceza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • Süreyya "Artistlik hülyamdı,dedi t Baştarafı Birincide 200 kadar muhabir ve fotoğrafçımın j arzularını yerine getirerek,güzel bir Fransızca ile suallere nazikâne cevap j veren Süreyya,hakkında yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • ŞAHIN AYLIĞI NE OLACAK?Çocuğu olmadığı için X5t de Şah'ın basamak zorunda kaldığı Süreyya,şimdiye kadar Saray'dan ayda 4000 dolar almakta idi.Prensesin aktris olmasından sonra bu paranın kesilip kesil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • Öğrenciler bir gazeteyi taşladı t Baştarajı Birincide ı diaların asılsız olduğunu,tahkikat so-BABAMIZ ÖMER Sabahleyin gazetedeki yazıyı okuyan öğrenciler derslere girmeyerek hocaları lehinde tezahürat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • Aygün 6 ay için tahliye edildi Baştarajı Birincide Kemal A.ygün'un cezasının infazı 6 ay müddetle tehir edilmiş ve Aygün dün serbest bırakılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • KAYARIN DURUMU ÇARŞAMBAYA İNCELENECEK Celâl Bayarın hastalığı ve cezasının tehiri ile ilgili Sağlık Kurulu raporu Adli Tip Meclisine gelmiştir.Adli Tıp Meclisi.Celâl Bayar'a ait raporu Çarşamba günü y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • Erogan Bursa'da I Baslarafı Birincide rahati tercih etmiştir.Bundan sonra konuşan Urfa Milletvekili Kadri Erogan,aftan bahsetmiş ve «affın sıkması için bütün gücümüzle çalışacağız» demiştir.Erogan.kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • C.H.P.Bl GÜN İZMİR'DE A.P.YE CEVAP VERECEK İZMffi,ÖZEL C.H.P.Genel Sekreteri Kemal Satır,dun izmir'e gelmiş ve parti il merkebinde gazetecilerle yaptığı görüşmede A.P.Genel Balkanı ile A.P.heyetlerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • AP Ankara İl Kurulu t Baştarajı Birincide nacağı» yolunda şayialar yayıldığı kaydedilmekte «Bir kulüp ile C.H.P.Gençlik Kollarının ikinci bir mırnav i$e yeltenmiş olmaları» nın halk arasında çeşitli t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • Memurlar t Baştarafı Birincide Doğu bölgesinde görevlendirilen memurlara.»Mahrumiyet rammı» verilecek,ayrıca memurların bağlı bulundukları daireler ve iktisadi devlet tevekkülleri,memurlarına lojman y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • Feyzioğlu hükümetten şikâyet etti i Baştarajı Birincide Hükümetin çalışmalarını anlatmış,fakat Hükümetin yaptıklarını halka duyurmakta beceriksiz olduğunu söyleyerek şikâyet etmiştir.Feyzioglundan som
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • TOPTAN SUÇLUYUZ Behçet Kemal Çağlar da halkevlerinin açılmamasını tenkid ermiş ve söyle devam etmiştir.«Atamıza karşı toptan tuşluyuz.Milli ahlâkta çedikler açıldı.Hâlâ ısrarla devamla halk aldatılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • EKSİLTME İLANLARI Gazetecilik hayatı iğinde geçini} yıllarda en çok polis daveti aldığını böyle bir toplantıya ilk defa davet edildiğini anlatarak sözlerine başlayan Çetin Allan toplumun hâlâ ihtilâl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • KOÇ,«ZAMLAR ZARURİYDİ» DEDİ Tanınmış iş adamlarından Vehbi Koç memleketin büyük bir siyasî buhran geçirdiğine temas etmiş,seçimlerden sonra piyasanın bir hayli açıldığını belirterek şöyle devam etmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • GREV VE TOPLU SÖZLEŞME Çalınma Bakanı Bülent Ecevit siyasî demokrasinin sinai demokrasiyle tamamlanması gerektiğine işaret etmij,grev ve toplu sözleşmenin zayıf haldeki kuvvetleri teşkilâtlandırarak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • NATO RAPORU Sanayi Bakanı Prof.Felhi Çelıkbaş,seçim sonrası Türkiyenin en mühim konusunun iktisadi durgunluktan çıkmak olduğunu belirterek konuşmasına başlamış,memleketin yavaş yavaş ekonomik gelişme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • MALÎYE BAK ANI "NE BULURSAK SATMAK ZORUNDAYIZ,DEDİ t Bastarah Birincide ı Tasarruf Bonoları konustına da U-J_1_1_1_J.1-İ Hiç şüphesiz hu hareketler memle ket menfaatini baltalamaktadır.Biz hu hareketl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.03.1963
  • Haydarpaşa Lisesinde folklor gösterisi Haydarpaşa Lisesinden Yetinenle* Derneği,23 Mart günü Lisenin konfe„ rans salonunda bir folklor tertip etmiştir.Gösteriye T.M.TT.v okulun folklor ekipleri katıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.03.1963
  • ASKETBOLDE ŞAMPİYONLUK MAÇI F.Bahçe-İ.T.Uoynuyor Dev müsabaka 20.30 da başlıyor.Beykoz-Vefa arasındaki maç,lig sonuncusunu belli edecek Kasketlini liginin şampiyonluğunu belli edecek olan maç bu gere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1963
  • ŞAMPİYON BOKSÖR "ABDI,Yi KAYBETTİK Tanınmış amatör boksörlerimizden Abdi özkutlu evvelki «kşam geçirdiği bir kaza sonunda beyin kanamasından vefat etmiştir.Türk amatör boksunun gelmiş,geçmiş en başarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1963
  • Venezia,son kozunu İnter'e karşı kullanıyor Bugün Venedikte Canın takımı Venezia tnter ile karşılaşacaktır.Günün diğer maçları iju şekildedir:Bologna Roma,Catania Samp-4oria,Genoa Fiorentina,L.R.Vicen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1963
  • KISA HABERLER BATI grubu kayak müsabakaları dün Uludağ'da başlamıştır.Neticeler şu şekildedir:B.Slalom:1 Zeki Eryıldırım Bursa)2 Kcrami Sakarya İstanbul)'i Yılmaz Uğur Bursa)İniş müsabakalarında ise,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1963
  • F A B B R İ Kadroyu açıkladı İTALYA'NIN İSTANBUL KADROSU AÇIKLANDI Tek Seçici Fabbri,fizikî kondisyonu yüksek futbolculara önem veriyor MlLANO'dan bildiriyor 27 Mart'ta İstanbul'da Avrupa Millî Takıml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1963
  • Beşiktaş,Adana'da 2-2 berabere ŞAHIN GÜBTUNÇ ADANA'dan bildiriyor Beşiktaş profesyonel takımı,dörtlü turnuanın ilk maçında,îzmir'li Göztepe ile 2—2 berabere kalmıştır.Günün ilk karşılaşmasında Ankarag
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1963
  • AT YARIŞLARI BUGÜNKÜ PROGRAM VE TAHMİNLER Koşu 1.3 yaşlı Arap Taylarına Şartlı)1100 m.6500 TL.Saat 13.45 de 1962 senesinde Kilosu Kaç koşu koştu l.el 2.ei 3.eti Düşüncelerimiz 1 Halûk I 2 Dumanali 3 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1963
  • Beyoğlııspor Karşıyaka maçı 1-1 devam ederken,Teoman kaleci Akın'la karşı karcıya kaldı ve topu içeri gönderdi.Top kaleye girerken,Güngör golü tamamlamak istedi ve ofsayt pozisyonuna düştü.Resimde,Gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1963
  • ORDU TAKIMI LÜKSEMBURĞ KARSISINDAN LÜKSEMBURG,ÖZEL Dünya Oıdularaıası Futbol Şampiyonası eleme turları için Türkiye Lüksembuıg takımları bugün saat 15 de Türkiye saati 17.00)karsı karsıya gelecektir.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1963
  • K.GümrUk G.Birliği F.Bahçe İz.Spor MiHî ligde bugün üç maç oynanacaktır.İstanbul'da saat 14 de Karagümrük Gençlerblrliğt maçından sonra Fenerbahçe İzmirspor ile saat 15.45 de karşılaşacaktır.Ankarada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1963
  • Milan hezimetinin moral bozukluğu içersinde olan ve Metin 'den mahrum bulunan Galatasaray,o unuıı bitmesine beş dakika kala B.Ahmet'in golü ile Altayı yenmiştir.Kesimde,Ahmet'in müthij gutunu,Vaıol'un
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.03.1963
  • 11 TAKIM BELLİ OLDU MİLLÎ ligin ikinci kademesine devam edecek 12 takımdan 11 i dünkü maçlardan sonra belli olmuştur.Kırmızı Grubun ilk altı takımı G.Saray,G.Birliği,Karşıyaka,Beykoz,Demirspor ve Alta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor