Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.03.1963
  • HERKESİN AVUKAT!CEMİL BÜRGE Her ıınıf halkı alâkadar eden mevzular üzerinde:Vilâyet,Kaymakamlık,Belediye gibi makamlara müracaat şekilleri,ana kanunlarla alâkalı ihtilâflarda,mahkemelerde davacı olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1963
  • frak Kürtleri yeni Hükümetin muhtariyet tanıyacağından ümitli Arif,Türk'lere vaadde bulundu Kerkük katliâmının suçlularının derhal infaz edilecek.Barzani,mı Muhtariyette İsrar e ğını söyleyen Irak" ıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1963
  • I Mezarlarında f I Yabanlar.3 Yurdumuzun Güney-Doğu 5 E bölgesinde 20.asırda «Mağara |e Hayatı» yaşayan insanlar S vardır.g Arkadaşımız Necmi ONUR 9 ve ilhan DEMIREL bu bölge-I de bir süre incelemeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1963
  • Y.T.P.'li Apaydın kardeşler siyasî af teklifi hazırladı ANKARA,ÖZEL Y.T.P.11 Burhan ve Orhan Apaydın kardeşler dün Meclis Başkanlığına verdikleri bir kanun teklifi ile «Siyasi affın» çıkarılmasını ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1963
  • 0 VİYAK VİYAK Bagbakan:Ziraat Bankası kapanın elinde kalmış,demiş.Biz ise tam tersine kapanın Ziraat Bankasının elinde olduğunu zannediyorduk.Borçlu listelerini görmediniz mi?Ne kadar siyasi fare vars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1963
  • Başbakan Yardımcısı Turhan Feyziofclu ve Sanayi Bakanı Fethi Çelikbas Vilâyette yapılan toplantıda konufurken.Yeryüzünde en borçlu memleket Türkiye Feyzioğlu,«yılda 170 milyon dolar borç ödememiz,700
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1963
  • OTOBÜS KAZASINDA 64 YOLCU ÖLDÜ Ciudad de Guatemala,A.A.Meksika sınırına yakın Tecun Umana giden bir otobüsün yuvarlanması ve alev alması sonucunda altmış dört yolcu ölmüştür.Ölenlerin otuzu erkek,on s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1963
  • SACHA DİSTEL GELDİ Şöhretinin büyük kısmını,Brlgitte Bardot'nun sevgilisi olmakla yapan ta ninmiş Fransız şarkıcısı Sacha Dlstel dün ecce cehrimiz»» gelmiştir.Sacha,bir klüpte şarkı söyleyecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1963
  • Melen'e göre Zamlar pahalılığa Yol açmayacak ANKARA,İZZET S.S E D E S bildiriyor Maliye Bakanı Ferit Melen,dün gazetemize verdiği özel bir demeçte «Vatandaşlarımız,şüphe yok ki zamlarla yeni fedakârlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1963
  • DURUM BİR GELİŞİN ORTAYA KOYDUĞU GERÇEKLER C\ry MAYİS günilndenberi ismi etrafında çeşitli söylenti ve S.iddialar dolaşan eski M.B.K.üyesi Alpaslan Türkeş'in geçen hafta yurda dönmesi,bir yandan istif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1963
  • İzmirli Chessman idam edildi 15 dakika önceye kadar asılacağını bilmiyen Karasu,sandalyasına kendisi tekme attı c İZMİR,ÖZEL 'EZASI 4 defa Temyizce bozulan idam mahkûmu Mustafa Karasu dün sabah saat 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1963
  • İnönü dün İnönü'nü ziyaret etti YURT HABERLERİ SERVİSİ)Başbakan İsmet İnönü bayram tatilinden sonra geldiği Bursadan dün ayrılmış ve Eskişehir'e giderken İnönü'nü Ziyaret etmiştir.Kendisine adını vere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1963
  • Levazım okulunda gece yangın çıktı Hasköy'dekl Levazım Olculunda dün gece yarısından sonra saat 00.15 de bir yangın çıkmıştır.Yatakhanenin çatı kısmından başlıy.an ve derhal büyüyen yangına üç grup it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1963
  • Trenler düdük çalıp dağda kalan yolcuları topladı YURT HABERLERİ SERVİSt)Şiddetli kış dün de Trakya,Batı ve Kuzey Batı Anadolu bölgelerinde devam etmiştir.Bilhassa Trakya'da tipi halinde yağan kar yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1963
  • ay için ANKARA,ÖZEL YASSIADA'da 20 yıl hapse mahkûm edilen eski Tapm jŞakjanı Nedim Okgıgn dün 6 ay surevlf Hakkındaki son dört tevkif karan Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırılarak yirmi bin lira ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.03.1963
  • Kar yağması üzerine ihtiyacından fazla ekmek alanlar ekmek buhranına sebep oldularişte bir file içerisinde beş ekmek Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan toplantıda kar yağışının 7 Marta kadar devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.03.1963
  • Türkiye'de değişen çok şey var U olay 1963 Tür-1 V ı eV.nrir jjoçer.'Ankara radyosu,na Başbakan inönü'nün bir konuşması gelir.Konulmanın Ttırkı.ve radonlarında »aat Ht ila yayınlanması istenmektedir.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1963
  • BORSAM DURUM KAR ve şiddetli kışlan istıhsal bölgelerinden mal telinimin azalması Borsada isleri durgurılaştırmış.bazı maddelerde İse canlanmaya yol açmıştır.OZRLLtKIJC.kıışyemi fiatı yeniden yükselme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1963
  • ESHAM ve TAHVİLAT BORSASI İSTANBUL MENKUL KIYMETLER VE KAM8İYO BO8SAS1 »ÜITENINDEN Ali* MİS T* R DEVLET İSTİKRAZLARI DAHİLİ BORÇLAR 1949 İstikrazı İkr.101.25 1941 Demiryolu IV ıtkr.104.1941 Demiryolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1963
  • Lübnan'lılar Adana'dan uçak/a nakletmek üzere taze et almak teklifinde bulundular ADANA,ÖZEL LÜBNANLI ithalâtçılar,nakli uçakla sapılmak ıızere şehrimizden et almak İstemektedirler ithalâtçılar,Türk H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Baskı yahut Hürriyet [Türkiye'deki tartışmalara çok paralel olan yazının neşir hakkı gazetemi!tarafından özel fekilde temin edilmiştir.DEVBtMİZtN ana çatışması,İnsanların ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1963
  • Amerika,soya yaç için İsrar ÜRKİYEnin üç yıllık soya yağı ve diğer nebatî yağlar ihtiyacını karşılamak üzere Amerika ile yapılan anlatmanın malî yönü ile ilgili görüşmeler devam etmektedir.Araertk» bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1963
  • GÜMRÜKTEN ÇEKÎLEMİYEN MALLAR TESBİT EDİLECEK Gümrüklerden çekile.ıiiyen malların miktar ve nevileri ile sebepleri araştırılmaktadır Çalışmalar sıra-»ıııda özellikle,getirildikleri tarihteki d 15 ticar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1963
  • BTW.VM1 Pamuk piyasası durgun bir devrede ADANA,ÖZEL Pamuk piyasası tam bir durgunluk içindedir.475 kuruş civarında dalgalanan Hatlarla küçük latıslar yapılmaktadır.Birkaç ihracatçı firma dışında,mens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1963
  • Kapalızarf Usulile Gayrimenkul Satışı Istanbul Defterdarlığından 72500 lira muhammen bedelli 4875 lira teminatlı Şişli Duatepe Mah Ergenekon cad.203 pafta,1261 ada,11 parsel Vergiye göre:207 kapı sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1963
  • wmh iwwwuminw her türlü SİNEMA MAKİNESİ ihtîyaciniz içiN 18 Senelik Tecrübesi ile 1*7:1 i J1^;t I Şirketi ve Teknik Servisleri ile Şubeler» Daima Hizmetinizdedir Merkez Adresi Galatasaray Yenicarşı No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1963
  • Oto Sahiplerine Dodge,Desoto,Chresyler V-B Parçalarımız Gelmiştir.Adres:Nuri Koksal Yedek Parça Kontuarı,Şehit Muhtar Cad.No.19 B Taksim.Tel:4* 67 32 MİLLİYET:2706
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1963
  • Avrupada artık herkesin tercih ettiği SE L IILOİD diş fırçaları Kırılmaz,Lüks desenli,Sterilize kıldan mamul,Seluloid muhafaza içinde Türkiyede ilk def i piyasaya arzotunmuştur.Butun Kil ne v« itrıyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1963
  • FIRSAT TAKSİTLE SATIŞ Malm Asgarî Cinsi taksit haddi Avize 25 lira Radyo 30 lira Dikiş makinası Yazı makinası 40 lira 50 lira Elektrik süpürgesi 50 lira Çamaşır makinası 60 lira Akordeon 80 lira Buzdo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1963
  • RÖNTGEN MAKİNESİ SATILACAK Baixkamiza ait bir adet kullanılmış Röntgen makinesi teferruatı ile birlikte satılacaktır.Bu içe ait Hususi ve thnumî Şartnameler;Ankarada Bankamız Levazım Müdürlüğünde,Ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1963
  • II mesuıun uman Kem ey e veraı İstanbul Liman Başkanlığı 196?yılı İçinde 10.007 si Türk.1211 i ecnebi bandıralı olmak üzere topluca 11218 gemiyi kontroldan geçirmiştir.Gemilerden 212 sinin mevzuata ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1963
  • Umumî telefonlara Yapılan zam,jeton Yaptırılmadığından Uygulanamıyor P.T.T yetkilileri,Bakanlar Kurulu tarafından alman «Zam» ka:arını şehrimizdfiki «Genel telefonlar» da tatbik edememektedirler.İlgil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1963
  • ÇOCUĞUNU TERKEDEN KADIN YAKALANDI İki ay önce Taksim'de bir apartmanın kapısında bulunan 20 günlük erkek çocuğunun Gülsüm Ba^.aı'an isminde bir kadına ait oldueu anlaşılmıştır.Polis tarafından bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1963
  • BELEDİYE,ÇİÇEK FİATINI UCUZLATTI Belediye süs balıkları vr çiçek satıhlarında,fiallarda yüzde 25 İndirim yapmıştır.Bahçeler Müdürlüğü tarafından bir müddettenberl yapılan bu ran şiarda sürüm fa/ia old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1963
  • O KULL A R D A DÜN DERSLERE BAŞLANDI İlk ve orta dereceli okullarla üniversltf ve yüksek okullarda dun sabahtan itibaren derslere başlanmıştır.Ancak hava muhalefeti ve trafik imkânsızlığı yüzünden öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1963
  • ANADOLU YAKASINDA YAKIN SU KESİLECEK Anadolu yakasında yarın su kesilecektir.Elektrik şebekesinde yapılacak onarım sebebiyle su şebekesinin pompaları tamir suresince çallgmayacaklir.IlgiHler saat fi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1963
  • 5 MÜSTAKİL BELEDİYE DÜN FAALİYETE GEÇTİ Kuçükköy.Sağmalcılar.Kâğıthane.Ümraniye ve Küçükyalı'da yeni kurulan müstakil Beiediye teşkilâtı dünden İtibaren faa)iyete sevmiştir.Yeni müstakil Belediyelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.03.1963
  • İyimserliğe doğru ATH)A papaz bilgilidir.Bunun lamı O yok,bu böyle.Kilisenin kara cüppelileri arasında,Lâtinceyle Yunanca dahil üç dört E dil konuşanlar,matematikte,felsefede,fizikte,E astronomide,bio
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.03.1963
  • HAFTANIN DURUMU PLAN,PARA ve ÜMİT İhtilâlden evvelki ve sonraki huzursuzlukların temel sebeplerini halli beklenen plânlı kalkınmanın ilk yıl programı bu ay fiilen uygulanmaya başlıyor İÇ FİNANSMANI SA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1963
  • ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SEÇME İMTİHANLARI 1963-1964 öğrenim yılı için Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Fen ve Edebiyat,idarî ilimler,Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerine 9 ve 10 Temmuz 1963 tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1963
  • Mensuplarımızın Nazarı Dikkatine 51.01 51.03 gümrük tarife pozisyonlu suni ve sentetik iplilder ile 56.01.20 pozisyonlu devamsız sun'î elyaf Viskon)lardan bedelsiz ithâl yolu ile getirdiği malları güm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1963
  • A&DUUANMI TMiiit mm AlAN MöUA CAP.KİNİNİN m mî TLİÎUH1İİ sr İETÎ?MPÜUANJM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1963
  • Tekel Genel Müdürlüğünden tebliğ edilmiştir 1/3/1963 tarihinden itibaren idaremi* mamullerinin fiatlannda değişiklik yapılmıştır.Bu sebeple,herhangi bir suiistimale meydan verilmemek üzere,Tekel bayil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1963
  • RUSYA" I^M NEICDB OLDUĞUNU PEK BÎLMÎYO-RUM AfAA y HARTAYA BA.KALIM.49i7 DE UÇAĞA İte TANE KOYMUŞLAR-DI.Mi ¦fi 28 Bft fHTÎAAAU OA.KA V4R« BEN2.1SJ İSTASYONUNDAN SOLA dönüp moravya kütahya yoluyla da Jr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1963
  • Bir hostes,uçağın pervanesine takıldı BOSTON,A.P.Barbara Hill adında 30 yaşında bir hostes,Logan beynelmilel hava alanında Newark'a gitmek üzere bir uçağa doğru koşarken,uçağın pervanesine akılarak ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1963
  • Bir Alman roket uzmanı İsrail'e kaçırıldı MÜNtH,A.P.Mısıra roket parçaları ihraç ederken sonbaharoa esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan btr Almanın karısı dün,meçhul kimselerin kendisine telefon e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1963
  • Kalkavan şilebine Köstence'de el kondu Kalkavan firmasına ait 6000 tonluk «Halis Kalkavan» şilebi Romen makamları taralından Köstence limanında alıkonulmuşturtkl ay önce Romen karasularında fırtınaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1963
  • YEDİĞİNİZE DİKKAT EDERSENİZ 100 YİL YASARSINIZ Bir İngiliz doktoru,halka ideaj yemek listesini açıkladı LONDRA,T.H.A.Buradaki Televizyon programlarında •ıhhî bahisler üzerinde her hafta konuşan ve hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1963
  • i.Gecikmiş bir musahabe ARAYA bayram irdi,seyran girdi.Bulvar Tiyatrosundaki «Mihracenin Kolyesi» adlı kahkaha demeti hakkındaki yazım gecikti.Bunu ancak bugün telâfi edebildim.Hem okuyucularımın hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1963
  • wm% tYARIH HAVA HASIL OLACAK?O AÇTKMAVA KAFALİ HAVA 3 BUIUTIU HAVA S TAGMUI E sis ooıu KÖTÜ HAVA SINIRI Ege ve Akdeniz bölgeleri parçalı bulutlu geçecektir.Orta Anadolu,Doğu ve Doğu I Karadeniz gahlll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1963
  • KABA İŞÇİLİK YAPTIRILACAKTIR 1 İstanbul Operası inşaatında kaba işçilik yaptırılacaktır.2 İhale 6.3.1963 tarihinde saat 11 dedir.3 Bu işe ait izahat 28.2.1963 ve dosya ise 2.3.1963 tarihinden itibaren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.03.1963
  • İSTANBUL SULAR İDARESİNDEN TEBLİĞ OLUNUR 8/b'963 Pazar günü sat 8-16 arası I.E.T.T.idaresine* Elmalı muhavvile merkezinin yılık temizliği dolayısiyle elektrik cereyanı kesileceğinden şehrin Anadolu ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.03.1963
  • BIRAK ŞU t-APLA.Bt.CÂSlMı SıKMAYA BASLAOıN SEN AR.TIK-"vl PEXf_PEK .ANLIYORUM-BAHÇEYE ÇV.KiP ORADA OTURAYIM BARı-«n BfRAT DAMA 0DC1 L£=YEYıM_BEUC(
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1963
  • Hicri 1311 Mvvel 4 Cumartesi Rumt 2 137* MART Jub»t 19 63 ir VAKİT VASATÎ EZANÎ GUnıı TM ıass 6tl« 1327 6 25 tklndi 1635 34 Akıara 19.01 12.00 Yatn 20.30 1.31 154 10.81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1963
  • Milliyet Gazetecilik AŞ.adına Sahibi t ERct}MENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Mera re Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMABR Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK 6EVIK Macarln kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1963
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,5 İnci sayfalarda santimi 80 T.L.0 T B«d sayfalarda aanttml SO T.L.Blrijıal tayfada baılık »00 T.L.t »Ut Un,Nljan.Nikah,Vefat TegekkUr İlânları 6 «antim* kadar 7.sayfada)80 T.L.Küc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1963
  • SOLDAN 8AÖA:1 Afrika'ya ya-*ın Fransa İdaresinde yerlileri Hindi Çini örf ve âdetleri tesirinde kalmış bir ada.a TERSt bir tehir avukatlarının bağlı bulunduğu birlik} Gülünçlüğü zaman yanaklarda meyda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1963
  • OĞLAK BURCU I3J Aralık 90 Ocak] Etrafınıedakllerden blrina yapacağınız yardım alakayı çekeceki fh KOVA BURCU [21 Ocak 1* SuhMl Etrafınızda,hanrianan entrikalardan uzak kalımıi j 5S5 BALIK BURCU HO wha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1963
  • eîsco kJd MAyıts-paha doğrusu Ptao^ESMs-MEU C3EelL.t/W« SÎZ.E KENDÎAAI TANU TAVlAA^ADiM EOWAED GARRıSOM JOSE SAUNAS,RÖ0 REED ftAKST Bu TÛNlŞMAVi MÜTHİŞ Bfe tCAfZ/DA GltzAKlIzZ.gj^ .M.»2-İJ9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1963
  • wmm® ı i mmm mm.İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış,program,ki-¦a haberler ve hava durumu T.35 Salon orkestralarından 1.00 Oyun havaları 8.20 Haberler ve hava durumu 8.30 Sabah Konseri.Sibelius «La minör» 4s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1963
  • l!lll!ll!llll!llll!li!illllill!llll!BÜLENTTARCAN j Ayni yünde İki Türk virtüözünü dinlemek çok 5 S mutlu bir sanat olayı.Cicçen Cuma Verda'mızın Sa-S E ray Sinemasındaki resitalinden fırlayıp,Ayla'mız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1963
  • LADY ÇIKAN KISMIN ÖZETİ:Clare harp yıllarında,hava hücumlarının •ıklaştığı günlerde Londra'dakt hastahanelerden birinde çalışan genç ve güzel bir hastabakıcı idi.Nişanlısı Clay,Trablus'ta çarpışıyordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.03.1963
  • Iık Mı fundalığa gtrinea thn gemlertnt arkasına doğru çekip hayvanın kişnemesini önleyerek kalak ke sildi.Nal sesleri yaklaştıkça yaklaştı va nihayet önlerinden dolu di/fin kırk kadar sipahinin geçtiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.03.1963
  • TEKLİF İSTEME İLÂNI TÜRKİYE Selüloz ve Kâğıt Fab.İşletmesi Genel Müdürlüğünden 1 Tirebolu,Rire,Borçka,Artvin ve Şavşat Orman işletmelerinden mubayaa edilecek eelülozluk odunların izmit'e nakil için 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1963
  • ^S&iik^ MİLLİYET KÜÇÜK İLAN SERVİSİ ANKARALILARIN HİZMETİNDE KÜÇÜK İLÂNLARINIZ İÇİN MİLLİYET ANKARA BÜROSUNA BİR TELEFON KÂFİDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1963
  • MM 100 KURUŞ SATILIK EMLÂK FEVKALÂDE manzaralı yeni bos betonarme dokuz daireli apartman,Üsküdar Zeynepkâmil Hastanesi yakınında tamamen veya daire daire sahibinden satılık Tel.21 53 08.SATILIK veya k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1963
  • i Denizlerde Rus casusluğu FERİDUN AKKOR Emekli Albay)ŞÜPHE t* İtimatsızlık esaaına dayanan komünist rejiminin ayakta durabilme,•i için memleket içinde geniş bir haberalma hiunetl kurulmuştur.Jurnalci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1963
  • HAM LİNTERS PAMUĞU ALINACAK Makine Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden 1)Kurumumuz ihtiyacı için 720 ton ham linters pamuğu satın alınacaktır.2)Buna ait şartname Kurumumuz Alım Müdürlüğünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1963
  • GAYRİMENKUL MALLARIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI Kadıköy İcra Memurluğundan 961/1906 T.Bir borçtan dolayı mahcuz olan Kadıköy Göztepe mahallesi Tankbey ve Ege yolu sokağında,1 Es.1,yeni 78/2 kapı 110 pafta,506
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1963
  • 'Radyolin 5 «o BUYUK TÜPLERDE SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR mmm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1963
  • MEMUR VE MUHABERE KURSİYERİ ALINACAKTIR PTT İstanbul Bölge Başmüdürlüğünden 1.Bölgemiz ihtiyacı için 11.3.1963 tarihinde saat 14.30 da istanbul Sirkecideki Büyükpostahane binasında yapılacak «navla me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.03.1963
  • Nisan 1962 günü Taşlıtarla'da Mehmet Ali Âşık,22 yıllık karısı Hatice'yi baltayla öldürdü.Kaatil,polise verdiği ğ ilk ifadede karısının kendisine ihanet ettiğini söyledi ve 3 Temmuz 1962 günü AAecidiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.03.1963
  • iıy¥!T[î'™ miming Adayların resimleri yarından itibaren yayınlanacak MILLIYET'In açtığı Filmi Huriye Yarışması »na 15 günlük süre İçerisinde 182 genç kız İştirak etmiştir.Müsabıklardan bir kısmı yarış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1963
  • BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 3S)Kaptan Morgan S.Reeves R.t.EMEK Tel:44 84 39)Tamirat dolayısiyle kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 «S)Ayşecik Canımın tçl Z.Deglrmencioglu KONAK Tel:48 24 06)Ask Rüzgârları R.Hudson
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1963
  • WWW KADIKÖYLÜLER *w*W Geçirdiği yangından sonra ı| dekore edilen J» MKLUB K„ I Tekrar Açıldı KUARTET DOGO Dansöz RUHSAR ÇINAR Cumartesi Pazar matine MİLLİYET:2701
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1963
  • HAFTANIN FİLMLERİ TuHdauc Bazıları Sever Romantik bir komedi şeklinde başlayan film,deli-dolu bir hırsız polis oyununa döner FATMA G1R1K VE ORHAN GÜNŞ1RAY BAZILARI DAYAK SEVER Mehmet Dinler İdaresinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1963
  • TT FAHRİ KAYAHAN,Okuduğu en son eserler OEVİRİ devir f BÜLBÜL GÜL DALINA R KONMUŞ l MEVLAM BİRÇOK OERT VERMİŞ V PLAKLARINDA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1963
  • E L H AM R A İSTANBUL TİYATROSU YEDEK KOCA KOMEDİ 3 PERDE Hazırlayan:Sahneye koyan:Dekor:Yusuf Süruri Ali Süruri Fâzıl Üstderman Bugün matine 15.00 den itibaren Cuma,Cumartesi,Pazar 21.15 de Cumartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1963
  • ^m SEVİM ŞENGÜL Okuduğu en son şarkılar 45 DEVİR 127 78 DEVİR 1234 O YEŞİL GÖZLERE LEYLAM YALNİZ BENİ SEV San PLAKLARINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1963
  • AYNUR AKIN PLAKLARINDA Okuduğu en son şarkılar 45 DEVİR 122 78 DEVİR 1218-1123 1219-BEN BİÇARE GÖNLÜM SENDE HİÇ VEFA YOK BİR GÖNÜL HİKAYESİ KARA SEVDA BULDUN BENİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1963
  • Harput'ta bir Amerikalı alpago'da temsil edîfen "Harputta bir Amerikalı„ sanatçının üsfün oyunuyla ayakta duruyor 563 yılı Cevat Fehmi Başkut için bir «reprise» yılı oldu.Şehir Tiyatrosu,onbeşlncl M y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1963
  • ffiSSSa^E;«Ramazanın bittiğine bu kadar sevinip üstelik bir de bayram yapıyorsunuz» diyen Bektaşi dedesine hak vermek istercesine İstanbuldaki eğlence yerleri daha bayramın birinci gününden itibaren d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1963
  • OPERET 3 PERDE)Behzat Butak Azra Gün Reşit Gürzap Agop Topuz Güher Güney İhsan Ünlüer Mete Uğur Şef:K.Nagora Sahneye koyan:Aydın Gün 14,16,17 tarihli temsil biletleri Pazartesi günü satışa çıkarılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.03.1963
  • 25000 TON KİL ve ŞİFERTON NAKLETTİRİLECEK 1 Filyos Zonguldak)taki Müessesemize;a istanbul Sarıyer,Uskumru köyünden 10000 ton kilin b Ayazağa mevkiinden 2000 ton kilin,c Bilecik Söğüt inhisar Bucağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • 0 TULIN TKZCAN)TUNA İle Güverte Teğmeni İLYAS TUNA evlendiler.2/3/963 Cumartesi.Hey beliada.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • AYŞE ENGİN İle EMİN EBKMEZ nişanlandılar.23/2/963 Kadıköy.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • »«salt g NURTEN MALTEPE AKTAN)ile ÇETİN MALTEPE Evlendiler 1/3/1963 t MİLLİYET:2693
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • 118™5 WVN OĞUZ SİPAHİOĞLU İle AYLA ŞENGÖR Nişanlandılar İLANCILIK:545 2710
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.İstanbul Bürosu TEKLİF İSTEME İLÂNI Müessesemizin ihtiyacı olan muhtelif eb'atta cem'an 45 ton kadar NPU,T ve lama demiri ile 15 ton kadar köşebent mubayaa edilecektir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • EVİNİZDE VE YANINIZDA bulundurmak faydalıdır miiiii imi ı«ııııgsiiigı«ı.umumim OPON,baş,diş,adale,sinir ve lumbago ağrılarını teskin eder.OPON,bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında başarı ile k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • AMAM ÜMİVERSİTESİ Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanlığından Üniversiteler Kanununun 38 inci maddesi uyarınca,Fakültemiz JTürk inkılâp Tarihî Enstitüsüne bir asistan alınacaktıristeklilerin yabancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • İzmir'li Chessman dün idam edildi Baştnrafı Bırincida Akıbetini bilmlyen İzmir'li Chessnıan'ı gece saat 20.00 sıralarında ziyaret eden cezaevi muduru Yusuf Pakel »Senden bu sefer ayrılacağız» deyince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • ÖLÜM Haylk Snnsil'in eşi,Nurhan,Selma ve Suna'nın anneleri,Ali Emıiş'in kayınvaldesi,Gülizaı Değirmencinin teyze kızı ANJEL SONSİL Çubukcıyan)Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 3 Mart 19fi3 Pazar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • 11111111111111111 M11M111M M III1111 M I M M111111 M1111M11111111 MJ DOĞUM VE TEŞEKKÜR j z Kıymetli eşini NUzhet Biljri-E ner'in hayatını ve Zeynep Bir-i 2 dal'ımızı bize kazandıran Zey-E E ııep Kâmil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • Türkeş "Hesaplı konuşacağım diyor ANKARA,ÖZEL,Alpaslan Türkeş dün,Çalısmalarınıız Uunamiyle Anayasa ve kanun çerçevesi içinde olacaktır.Bunun dışında birşey umanlar aldanırlar.demiştir.Onümurdeki haft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • Bozuk yollara elli milyon harcanacak istanbul'un son yağışlarla bozulan ve onarımı için 30 milyon liraya ihtiyaç olan j olları Karayolları tarafından asfaltlanarak yapılacaktır.Bayındırlık Bakanı tlya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • İnönü dün înönünü ziyaret etti 4 Baştnrajı Birincide da bir Mire dinlenen Başbakan halkla konuşmuştur.Eğitim Enstitüsünü de ziyaret eden Başbakan inonu'min otomobili kendisini karşılayan öğrenciler ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • F.Bahçe,G.Saray ve Beşiktaş işbirliği yapıyor İf,Baştarajı Sekizincide raklarından da eminim.Ancak,kati neticr e varabilmek için işbirliği şarttır.lir.İsnırt Uluğ,dun Galatasaray kulübü başkanı Ulvi Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Bursa ili Çekirge mevkiinde Havuzlu Park nâmıyla mâruf tesisten otel,lokanta,hamam ve bahçe kısmı 85000 liralık menkûl malla tefriş edilmiş şekilde seneliği 120.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • 4 Başlara fi Birincide pimden ve kardan troleybüsler seterden alınmıştır.Etiler Taksim,Taşlılarla Beyazıt,Havaleni Beyazıt otobüs seferleri yapılmamıştır.Çalışan vasıta sayısının az olması yüzünden na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • Trenler düdük çalıp dağda kalan yolcuları topladı v finşta tıfı,Bırincide Hükümet Doktoru tesadüfen yanında taüdıgı ilaçlarla 20 den fazla insanı donmaktan kurtarmıştır.150 den fazla yolcu da Çanakkal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • ^Mandra Fabrika Lokanta Laboratuar Atölye^ Çamaşırhane-Şekerciler v.s.Nazarı Dikkatine AĞIR VE HAFİF SANAYİDE KULLANILAN ÇOK YÜKSEK 1 Al/HARA*ET VEBtEN Çtuil TÜ" mt GAZ OCAKLARININ SATIŞA ARZ ETTlfiİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • V YEPYENİ AMBALAJLI' Lüks Orijinal Kutu İçinde YUksek Kaliteli.GAZ OCAKLARI YENİ ORİJİNAL AMBALAJLI BESIMUS GAZ OCAKLARINI ISRARLA ARAYIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • Melen'e göre t Baftnrafl Birincide cağı İçin katlanacağımız sıkıntıyı telâfi eden unsur olacaktır» diyen Melen,ramların fiatiarda da bir miktar yükselme yapacağını belirterek şunları söylemiştir:«Hatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • Yeryüzünde en çok borçlu memleket Baştnrafı Birincide kûmetln çalışmalariyle İlgili hâzt bil giler vermişlerdir.Turhan Feyzioğlu 962 yılında Hükümetin başarılı bir çalışma gösterdiğini bildirdikten so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • tfssiliill^.Kısa.orta,uzun dalgalıdır Lüks gösterişli salon radyosudur 2 hoparlör ve anten ter tibatlıdır 110 220 voltla çalışabil» Pikap tertibatı vardır Hassas ve seçici kabili liyetıni haizdir MODE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • DURUM I Baştaraft Birincide El Tutumu itibariyle diğer A.P.li basından ayrılan gazetenin yöneticilerinin,ötedenberi Türkes'e yakınlık duyan bir ekip olduğu bilinmekledir isin ilgi çekici yönü şudur ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • Y.T.P.'li Apaydın kardeşler siyasî af teklifi hazırladı t Başturajı Birincide nunu şümulü dışında kalması istenmektedir.Affedilecek elan siyasi mahkftmların mesleki veya serbest iş faaliyetlerinde bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • Hayvanların gerisine torba takılmasına başlandı İstanbul Belediyesi tarafından şehri kirletmelerine engel olmak üzere hayvanların perilerine naylon torba veya buna benzer şeyler takılmasile ilgili kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.03.1963
  • Arif,Türk'lere vaadde bulundu Bastaraj* Birinctdt Bağdat Radyosunda evvelki gece yapılan bir yorumda,Kasım devrinde komünistlerin Arap,Turk ve Kürt milliyetçilerine karşı nasıl cephe aldıkları anlatıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.03.1963
  • i ııi)iv 'i rr 1^.1.11.11111.11.ft Keraml Sakarya Bölge Kayak Birinciliklerinde Alınan neticeler BURSA,ÖZEL îstanbul ve Bursa bölgesi tarafından tertiplenen bölge kayak birincilikleri sona ermiştir.Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.03.1963
  • F.Bahçe kongresi 24 Mart'ta Fenerbahçe kulübünde kongre faaliyeti bağlamıştır.İdare heyetinin önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda senelik kongre tarihini 24 veya 31 Mart olarak tesbit edeceği bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.03.1963
  • Baskette günün maçı:F.Bahçe D.H.Okulu Basketbol İlgin* bu akşam Spor Sarayında yapılacak iki karşılaşma Ue devam edilecektir.Günün ilk karşılaşmasını taat 19.00 da Î.T.Ü-Ue Beyoğluspor yapacaklardırîk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.03.1963
  • ASRIH MAÇI GERÇEKLEŞİYOR Dünya karmasında 7 numaralı formayı giyecek olan Brezilya'nın harika futbolcusu Garrincha.Dünya Karmasına karşı İngiltere takımında santrhaf oynayacak olan Danny Blanchflower.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.03.1963
  • Almanya'da bulunan milli güreşçiler Federasyon tarafından Dünya şampiyonası için yurda davet edilmişlerdir.Resimde-ayakta sag basta MUzahir Sille,çalıştırdığı Alman takımının güreşçileri ile beraber g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.03.1963
  • KISA HABERLER O Askerlikleri sona eren Galatasaray profesyonel takımı futbolcularından Mustafa ve Nuri'nin durumları Ordu Takımı İdarecileri tarafından tetkik edilmektedir.Ordu Spor Bürosu Başkam Şevk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.03.1963
  • Galatasaray'la yapacağı revans maçına üç hafta kala Mi İmi,San Siro'da Inter'dcn bir puan almıştır.Resimde,Suarez'In avuta attığı bir penaltı görülüyor.Kaçan bu büyük fırsattan faydalanan Milan,Dino g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.03.1963
  • Viyana gazeteleri asılsız haberi tekzip etti Viyanada çıkan Kürler ve Die Presse gazeteleri.Galatasarayın Polonya dönüşünde ortaya atılan bir hırsızlık hâdisesi İle İlgili çirkin iftiraya cevaben gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.03.1963
  • İstanbul Basket Karması İsrail'e davet edildi PORAT Tcl-Aviv'den BİLDİRİYOR İstanbul basketbol karması Tcl-Aviv'de açılacak bir stadyumun açılış merasimi için İsrail'e davet edilmiştir.Tertip edilen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.03.1963
  • Teknik Komite Lig maçlarını Seyredecek İtalya maçı hazırlıklarını ldara eden Teknik Komite,revizyondan geçirilmesi uygun görülen milli kadroyu son pekliyle 6 Martta ilân edecektir.Evvelki gün yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.03.1963
  • Vali Niyazi Âkı,F.Bahçe Başkanı Dr.İ.Uluğ'un "Taraftarlara rica,tadaiıa teklifini miisbel kamU FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Dr.İsmet Uluğ,stadyumlardaki çirkin tezahürat ve hâdiselerin önlenmesi için büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.03.1963
  • eşiktaş izst.Spor Mithatpaşa stadı temizlendi.Maçların oynanıp oynanmıyacağı hakemlerin tetkikinden sonra belli olacak,izmirde K.S.K.G.Tepe,Âlf ay-3eykoz oynuyor İLLÎ lig maçlarına bugün Mithatpaşa'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.03.1963
  • İZMİR MAÇLARI İzmir Alsancak Stadyumunda saat 13.30 da Karşıyaka Göztepe karşılaşacaklardır.Mağlûbiyet her iki takımı da ikinci kademeden uzaklaştıracak bir faktör olacaktır.Gene saat 15.30 da başlıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.03.1963
  • G.SARAY,FERİKÖY ANKARA'DA OYNUYOR Galatasaray yarın Ankara'da Demirspor ile karşılaşacaktır.Dün akçam Nejat Erimtan başkanlığında yataklı trenle hareket eden Sarı Kırmızılıların kadrosunda su futbolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.03.1963
  • 24 AMATÖR LİG MAÇI TEHİR ESİLDİ Bölge Spor Bürosu Şefi Dinçer «Kar'ı temizleyemedik» dedi İki günden beri yağan kar,bu hafta lstanbulda muhtelif sahalarda yapılacak 24 amatör maçın tehire uğramasına s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.03.1963
  • i MİLLİ LİGDE BUĞUM' İki gündenberl yağan kar,Mithatpaşa'yı karla dün erken saatlerde sahayı temizlemeğe başladı.İSÇİ1« tarafından temizlenişi görülüyor,yanda)İ&.j kapladı.Stadyum idaresi hu haftaki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor