Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.02.1963
  • 10 uncu ''KURANI KERİMİN TÜRKÇE ANLAMI» İLAVEMİZİ BUGÜN İSTEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1963
  • BÜYÜK TÜRK ROMANI KARTAL BAŞLI KADIRGA Yazan:OĞUZ ÖZDEŞ Btr zamanlar bütün Akdeniz salıillerinl korkudan titreten ünlü Türk denizcisi TURGUT REİS'in unutulmaz maceraları.5 renkli,şâhâne kapak içinde.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1963
  • D U RUM ^lıwlı&#vfl^iı m I AF MESELESİ f-KİNCİ koalisyon kurulurken ortak partilerin üzerinde an-g| laştıkları protokole göre,evvelâ siyasî suçluların mahkûml-S yellerinde bir indirme yapılacak,bunu 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1963
  • Bakanlar Kurulunun kabul ettiği tasarı bugün Meclise veriliyor ANKARA,ÖZEL CH.P.Grubu,af tasarısının Gruplardan geçirilmeden hükümet tarafından Meclise şevki konusunda İnönü'ye yetki vermiştir.Bakanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1963
  • KABLO FABRİKASI SÜRESİZ KAPANDI işçileri 19 gündenberl grev yapan Istinye'deki „Kavel» kablo fabrikası süresiz olarak kapatılmıştır.Fabrika sahiplerinden Emin Aktar «Çalışma Bakanı verdiği demeçle işç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1963
  • İsmet İnönü,istifa edeceğini yalanladı ANKARA,ÖZEL Başbakan İnönü bütçenin kabulünden sonra istifa edeceği yolundaki söylentileri yalanlayarak «Hinim haberim yok o.vlc söyleyin» demiştir.Ekrem Alican
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1963
  • İHTİLÂLCİLER BİR GEMİYİ KAÇIRDI KARAKAS,A.P.Venezüella hükümetine karsı olan komünist ihtilâlciler,yolcu olarak bindikleri bir şilebi kaçırmışlardır.Ko-münistlerin gemiyi zaptedişlerl sırasında milliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1963
  • Yaşayan ailesin Radyoda da konuşan Feyzi Uray günlerdenberi kendisini aramakfa olan polisleri z/yaref effi ANKARA,METE AKYOL bildiriyor* YAŞAYAN şehit Feyzi Uray'ı dün önce annesine,sonra polise,sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1963
  • o KÖRDÜĞÜM OLMAYA GÖRSÜN Dış yardımla plân,plânla iç politika,iç politikayla af,afla İsmet Paşanın İstifası,İstifa İle demokrasi birbirine fazla dolaşmıya başladı.Bu biraz daha devam ederse sıra dille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1963
  • *s s ğ¦ y X lf*l YANni Eminönü Rahvancılar ankakta Dlmitri Tavlvantl'nln işletti-1V MINLM ği 18 gayjh ve 4 katil binanın ilk katındaki ıtriyat deporunda,dttn bir yangın olmugtur.Yangın,binanın İçi tam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1963
  • İNGİLİZ İŞÇİ PARTİSİNİN YENİ LİDERİ SEÇİLDİ LONDRA,A.A.Hugh Galtskell'in ölmesi üzerine bocalan işçi Partisi liderliğine,Harold Wilson 144 oyla seçilmiştir.Rakibi olan George Brown 103 oy alabilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1963
  • Kral Hüseyin'in eski ve yeni eşleri bir araya geldi AMMAN,A.P.A.A.Yıllardanberl İlk defa olarak,Kral Hüseyin'in eski eşi Prenses Dina,kızı Allye'nin yaş gününde hazır bulunmuştur.7 yaşındaki Aliye'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1963
  • 2 kaatilin idam cezasını Komisyon tasdik etti ANKARA,ÖZEL Adalet Komisyonu İki Kaatilin ölüm cezasını oybirliği İle tasdik etmiştir.Cemal Zambaklı ve Ahmet Dıırer,Bayındır ilçesinin Çırpı bucağında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1963
  • KASIMIN SIĞINAĞINI BOMBALAYAN UÇAK jjaqipyjijSsyMiwipwwp»^^ ı.'u.» n'iu .ı.ı,ı.ı.ı,ı;»i.w.hid,ı.tW1ıwj rçK m Bağdat'da Komünistler ile çarpışma fekrar başladı iM-MpU^'AfiPJy'I Kasım'ın içinde bulunduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1963
  • Bağdat'tan dönen arkadaşımız Turban Âytuî yazıyor Arknrtnyırms Turhan Ayhıl,Baftdat sokaklarında yollan keserek etrati kontrol eden elinde sten makineli tabanca bulunan bir milisle.BAĞDAT'TA SİLÂHLI S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.02.1963
  • Mahkeme yoluyla aldığımız cevap)Kâmurcm Evliyaoğluna zarurî bir cevap Ocak IMS tarihlerinde 4554 sayılı gazetenizin ikinci sayfalarında «Düşünürlerin düşünceleri» sütununda eski Basın Yayın Vekili Kâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1963
  • Oziir lîrr Run luı tUtuııiatUa yayınlanmakta olan tiktisat ve Ticaret» köşemizi,bugün,«ayfanın hasında çıkan uzun tekzipten yer kalmadığı için neşredemiyoruz.Okurlarımızdan özür dileriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1963
  • Sayın Veteriner Hekim ve Eczacılara ¦¦Üİjfrl» WVİİ-it ıl ı 'ııİtUriıVı ıVı ı j ATLARIN SANCI HASTALIKLARININ EN TESİRLİ İLÂCI 2 O c.c.Flakonlarda O/O 50 Novalgin sol.Piyasaya bol rf^\miktarda verilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1963
  • İsmet Paşa dert ortağı arıyordu.BAŞBAKAN İnönü önceki yün Meclis'teki odasından Cikmış,koridorda aheste,aheste asansöre doğru tek basına yürüyordu.Dalgın ve düşünceliydi.Tam karşıdan da bir gazeteci «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1963
  • Bu akşam 18.45 te İstanbul Radyosunda programında ADALE CİMC0Z lan Kova burcunda doğan anlatıyor İlham Gencer Los Çal i kes 'grubu İle sizleri beki GENCE REKLÂ iyor.R M Tel:49 45 44 MİLLİYET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1963
  • SUBAY ve MEMURLARA PEŞİN FİATINA PEŞİNATSIZ TAKSİTLE HER NEVİ Palto,PardesU Trençkotlar Bozkurt Terylena PardesU Mantolar Çobanlar Deri Manto ve Ceketler Spor Ceketler Tek Pantalonlar Bay ve Bayan Tri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1963
  • Seri yazan bay veya bayan 7 Daktilo Aranıyor İsteklilerin elyazısıyla verecek-C lerl kısa hal tercümesi ve fotoğ-i rafları İle «P.K.222 Çiğli» C adresine müracaatları İLANCILIK:167 2006 C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1963
  • rıfmn«»«ıuıiW W*»ı i »Win»»» uWW»« ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ «NOBEL ARMAĞANI» kazanan şaheserler sarisine devam ediyor 1961 İVO ANDRİÇ'in DRİNA KÖPRÜ 1962 JOHN STEİNBECK'in ALTIN KİTAPLAR serisinde çıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1963
  • oAw J^Jx MERKEZİ:ANKARA Telgraf Adresi-TAB GENEL MÜDÜRLÜK Mevduat Müd.Y.Ho.5 Ankara,1 Şubat 1963 001069 Tasarruf Sahiplerine Türkiye 1965 yılında da en fasla ikramiye dafcıtan ve en fazla Apartman Dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1963
  • Bu sayısında CEMAL GÜRSEL' in kaleminden 168 NUMABALI KANUNU NİÇİN VETO EÖİYÖMM?Haftanın İç ve Dış Olayları FAAL 1012 1994
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1963
  • DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİNDEN MEVLID Bir asırdanberl Türk İslâm çocuklarının İrfan ve tallmü terbiyesine hizmet eden Cemiyetimizin kurucularına ve yaptıkları bağışlarla bu hizmetin devamını saglayar*.âhire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1963
  • 'RECORD,Taksimetreleri Sv*N)»'»X*7SWiSiiEN V'.ÖDENECE K'üCftETV V Tüüvıtt münBSİii METİN İtKJM Tekniğin zirvesindedir.En üstün vasıflı İSVEÇ Çeliğinden yapılmıştır.U7.U11 ömürlüdür.Işık tertibatı müke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1963
  • BALOUDAK ALÇI FABRİKASI Makinaları Almanya'dan ithal edilerek Çankırı'da kurulan MEMLEKETİMİZİN EN BÜYÜK VE EN MODERN ALÇI FAB-RİKASI,kiremit,seramik ve diğer sanayi kollarında,inşaat işlerinde vesair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1963
  • Beş müstakil Belediye Martta Faaliyete geçiyor 1 Marttan itibaren cehrimizde beş müstakil Belediye faaliyete geçecektir.Geçen yıllar içinde yapılan cHalk Oyu» sonunda Üsküdara bağlı Ümraniye,Eyübün Kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1963
  • 1700 SU İSÇİSİNE ZAM YAPILACAK Sular idaresinde çalıdan işçilerin Ücretlerine yeni malî yıldan itibaren zam yapı lacaktır.Sular İdaresi hâlen Belediye Encümeninde görüşülmekte olan bütçesine 1 Marttan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1963
  • SEMSİPASA'YA ATATÜRK ANITI DİKİLECEK Üsküdar Şemsipaşa parkına Atatürk anıtı dikilecektir.Üsküdar Atatürk Anıtı Vfaptırma Derneği Üsküdara Atatürk anıtı yaptırmak için çalışmalarına devam etmektedir.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1963
  • MMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIHimillillilllll!MIMMIIIIIIIIIIIIIIIir£| KAÇ gündür 1962 yılında Ankara'da basılmış «Risale-i Nûr ve Bediiizzaman Hakkında» isimli bir broşürü arıyorum.Yapacak başka bir iş kalmadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.02.1963
  • lll! IIIllll iilllllillillllllllll!IIHIilllllll!NASIR bugün Ara?âleminde bir kahraman,hatla bir semboldür.Mısırlı liderin milyonlarca Arabi,«Nâsır-izm» atlı verilen bir cereyanla,peşinden sürükliyebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1963
  • Trikotaj Sanayicilerin Nazarı Dikkatine Amerika'da yeni İmal edilen Nylon PLATİN ipliği numune ve sipariş için müracaat:SAİP TAKMAN Aşir Efendi Cad.Hobyar Han No.301 Sultanhamam Tel:27 11 77 t '«MHHUH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1963
  • iti M Stiquk,Kış mevsiminde,çatlakları izale eder,ellerinizi suyun ve soğuğun tesirinden korur.TRAITANE bir L'OREAL-PARİS Müstahzarıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1963
  • 11.2.1963 Pazartesi günü Sigll İle Sirkeci arasında şahsıma alt nüfus kâğıdı;ev senedi,aylık cüzdanı,banka defterini havi bir paket düşürdüm.Bulan İnsaniyet namına getirdiği takdirde memnun edilecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1963
  • JAPON MALI)En iyi kalite,en ucuz fiyat 0.30 0.35 0.40 0.50 mm.kalınlıklarında 1000 X 2000 düz ve her boyda oluklu GALVANİZLİ saclarımız gelmiş v« depolarımızdan teslimine başlanılmıştıri YÂ İstanbul T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1963
  • Ormanah Hemşehrilerim ve Dostlarıma Açık İlân Ormana köyü Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği İdare Heyetince.Milliyet gazetesinin 10.2.1963 ve Cumhuriyet gazetesinin 14.2.1963 tarihli nüshalarında neşret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1963
  • PARILDAYAND-AN KMHiiMM m îSÎÎFîKî BOZMAYAN AB-Dfii(ANBtt,AW TMlifci İASJCM ttVİRİlU.KîrtîK İlih ıvmu n um nm.5aka enİ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1963
  • BAy BAŞKAN EV EKONOMİSİ DERSİNDE BULDUK BİR VENl" RE_ÇETE BOMBA ı'çıN.DQ SÜRDÜK MU Bu BOMBA HAMERıKA EEE t AVA BİZ NE KAZANA.CAGI2L YANK?İÇ ÇEKı'Si-4W ONLARI APTALL-AŞTIracAk mi's_KlNLEŞTİRECEK,İSE VA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1963
  • 13 kadınla metres Hayati yaşıyan Adanı vuruldu TİRE,Snbri Karagözler BİLDİRİYOR.13 kadm ile metres hayatı yaşadığı iddia olunan bir köylü,önceki akşam metreslerinden birisinin yanına giderken Dereli k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1963
  • Yağa hile karıştırırken suçüstü yakalandı SİVAS,ÖZEL 7 ton iyi zeytinyağına,düşük evsafta yağ katarak saunaya hazırlanan Hilmi Gece önceki akşam evinin bodrumunda suçüstü yakalanarak tevkif edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1963
  • Kebabçı milletvekilinden kebabcebr yardım istedi ÖZEL tzmir Belediyesi tarafından ellerinden tezgahları alınan şiş kebapçılar dün eski meslekdaşlari CHP Milletvekili Necip Mirkelamojhina aşağıdaki tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1963
  • Btsfıhlarm ss$ongim„ adım îakdsğı Irak lideri herkesi kendi aleyhine çevirmişti Kv &;v.v.SİYASET DÜNYASINDA £3öU*«t£ KPHĞin aj» END1SIN1 «Tek Lider,olajg& rak vasıflandırır,halkın fi m kendisine böyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1963
  • x":v:«vX*;İİ:ORTA Do*u"daki 7 Arap memleketinden 4 ü son on yıl İçinde ihtilâllere sahne olmuştur.Diğer üçü de zaman zaman siyasi ve sosyal sarsıntılar geçirmiştir MISIft'da,General M.Necip Temmuz 1Ü5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1963
  • Bir kedi,Burdur'u iki gün karanlıkta bıraktı BURDUR,ÖZEL Elektrik kablolarının arasına sıkışan bir kedi şehrin 2 gün ışıksız kalmasına sebep olmuştur.Hükümet alanındaki anahtar içine sıkışan kedi 2 gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1963
  • YARIM İÂYA MASİOtAaif?HAlltlUYAN:'AÜ tSİN O AÇIK HAVA KAPALI HAVA BULUTLU HAVA 5 SİS KAR T DOLU TAÖMUR A ALÇAK BASINÇ ALAMI T YÜKSEK BASINÇ ALANI RÜZGÂR YÖNLERİ l^t ŞİMJEK ve GÖK GÜRLEMESİ ^ gı^»-OIVA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1963
  • t J;¦Jv.N Hininn^ misi kemiren kullar!Bir zaman haşmeti hep meydanı örten bu çınar Şimdi mazideki dârâtını hasretle anar.CENAB FERİDUN Fazıl Tülbentçinin radyodaki «Kahramanlar Saati» konuşmasını eks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.02.1963
  • mm e*t* VARlf4 SABAH DAĞA GıDıP MıŞİZ U&W/fıKı[ 6E7V BU IŞLEBS f rl*n\tCAKIŞMAi HADİ ÇAUŞ BAKÜtfl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1963
  • far.tr «d wıfi»r4.ti» ^[^ızspr^ İl S4SLIW fçfN II Vs2^AçaAi2mDie.J ika II "t^w 6-27 feVufflfo»/j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1963
  • GENERAL/fN AOAAW-AR» %4İRS-A,BEN DE İC4RA ŞÖvcâLyE* CEKE-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1963
  • ALLAHUKALİ BEY Bir.caamnu »cRMisa He pUAuş ucuNbA OLUAA YÖK y& BUNUN»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1963
  • âfc OĞLAK BURCU n Aralık 20 Ocak] BufUn temaı edeceğiniz bir insana itina etmek lüzumunu duyacaksınız.&h KOVA BURCU [31 Ocak 19 Şubat] Yeni bir l5 teklifi alacaksınız.Bu fazla cazip İs* çuhucak kapılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1963
  • Hlert CUMA Rumt 138] 15 1371 Rama-ian ŞUBAT Şubat SO 19 6 3 t VAKİT VASATÎ EZANÎ Gtip.e» T.BT 1.18 ftl'la 13.28 658 İkindi 16.23 9.39 Aksam 18.42 12.00 Yıtaı 20 13 1.32 tırnak 17 11.33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1963
  • Gazetecilik A.S.«cim» SahibiJ ERCÜMENT KARACAN S Umu,mi Neşriyat Müdürü;ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür ı HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK 8EVIK Magazin kısmından Mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1963
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,3 İnd tayfalarda aantlmi T nd tayfalarda aanümi 0 Birinci aayfada baslık 9 Nisan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür İlânları S tantime kadar 7.tayfada)Küçük İlanlar kelimeri 80 T.L.S3 T.L.200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1963
  • 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10,SOLDAN SAĞA:1 Sık dokunmııs bir çeşit ince aayak.2 Bir maden.3 TERSİ «ersemllk derere-•inde saf Argoda)Muayyen bir yere muayyen zamanlarda verilen para.4 Bir eser meydana getirirk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1963
  • YAZAN:Christiane KOCHEFORT TÜRKÇESÎ:Selâmı İzzet SEDES mm Renaud,yatmış,asabi bir apandisit,belki de bir nefrit veya kolihasil sancısı ile kıvranmaktaydı.Asap hücrelerinden,vücudunun boz.uk bütün gudd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1963
  • Osman İşte Myle brr vazife İle firndl yollara düşmüştü.Günlerden beri durup dinlenmeden at koşturuyorlardı.Telhisçi İsmail Ata,t* peşlerinde iki yüz kadar aipahl İle beraber yol alıyordu.Ovalar,tepele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1963
  • I!lll!ll!lll!V Musikimizde makam SADEDDtN HEPER 1 İlli III IIIIIIMIMIII İlli IHIM HU Tahlr makamı:Bu makam,Neva makamında ol-ŞE duğu gibi Neva Re perdesi üzerindeki bir Rast beş-EŞ tisine,Dügâh La per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1963
  • mz&^&imz?İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılı?program,kıla haberler ve hava durumu 7.35 Neyler 7.40 Kur'ânı Kerim 7.S0 Saz eserleri ve şarkılar 20 Haberler t* hava durumu 30 Bala müziği Dellbes:Sylvia Bale mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.02.1963
  • rmumım mvmmmrrımmı-m PİYASADA ÇEŞİTLİ MARKALAR BULUMABiUR ancak.bunlardan yalnız bir tanesi ıda sıralanan üstünlüklerin tümüne birden sahiptir O Modern,seri,rasyonel imalâtın sağladığı UCUZLUK ve görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1963
  • KAYSERİLİ A.veH.Sıhhî Leziz Nefis Bol Kalorili Namlı a SUCUK A SALAM ve A SOSİSLERİ DANA Yem Adcı.ı Eminönü,Unkapsn Asfaltı SO 68 ı«u 33 78 7a wtgrar namusucuk İLANCILIK;74 1988
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1963
  • p^ I E seraefei şiddetli kış elbise ve satıcılarına yaradı Moda yaratıcıları yaptıkları zarif ve rahat olmasına dikkat iselerin ediyorlar E Zıt renkli,süslü,ralıat ve sıcak dıalnn pııloverlerle yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1963
  • KELİMESİ 100KURUŞ SEMİHTUĞLU 958 Plymouth.SATILIK F M L AK SEMİHTUĞLU 957 Oldsmoblle,SEMIHTUĞLU 957 Mercedeı.LEVENTTE caddede,çift katlı,telefonlu,dükkanlı,bahçeli ev,63 55 21.SAHİBİNDEN Ayazpaşa ve C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.02.1963
  • BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Sevgilim S.Mac Laine Y.Montancl R.î.EMEK:Tel:44 04 39)Tamirat dolayısiyle kapalıdır.İNCİ Tel:48 4S 95)İkimize Bir Dünya O.Günsiray.KONAK Tel:48 26 06)Demirhane Müdürü A.Vtla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1963
  • İSİM SOYADI.YASI.DOĞUM YERİ DOĞUM TARİHİ TAHSİLİ MEDENİ HALİ.SAÇ RENGİ GÖZ RENGİ BOYU Bel,kalça,göğüs)KİLOSU.ADRESİ KISA HAL TERCÜMESİ Yarışma bugün efe eriyor MİLLfYET'ln «Clcican Filmi Huriye Yarışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1963
  • Uniü bir aktör,ama sıkılgan,cesaretsiz "İnsan aşksız da yapamıyor,diyor,yaşlandığını sanıyor,oysa daha genç.fakat evli ve.çocukları bile var!SAHNENİN arkasından birisini çağırdı.Eski bir beş liralık v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1963
  • Kazöva Fully Fashioned görnlekleriyle:yerlerindi;Kravat i tarihe kahşüy^r^v Moda renkleri,zarif istemeleriyle tatilde ve işyerinde en pratik en ideal gömleki o/olOO yün Kazova Fully Fashioned ft gömle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1963
  • Üsküdar Türk Kız Koleji Yatılı İlk Orta Lise)Gündüzlü Evvelce alamadığı öğrencilerle yeni müracaatları,kaloriferleri tamamlandığından,kabul etmektedir.Tel:36 29 80.MİLLİYET 1975
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1963
  • KAHKAHA KAHKAHA M KAHKAHA KAHKAHA SON GÜNLER 75 inci Temsil KOMEDİ 3 PERDE Yazan:Germain LEFRANC Çeviren:Zihni KÜÇÜMEN Sahneye koyan:Necabettin YAL VAHİ ÖZ:Arap Bacı rolünde Adres:Beyazıt Tiyatro Cad.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1963
  • 16 Şubat 1963 Cumartesi akşamından itibaren Amerikalı şarkıcı Büyük Şöhret ve STRİPTEASE İspanyol Televizyon Yıldızları i.Şantöz Maria Moreno ile Gitarist Nico Lisena'nın son haftaları Masa temini 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1963
  • Muhterem Hanımlar her gün Müzikli 5 Çayları İ9« unutmayın!ÇATI,çatınızdır Telefon:48 32 27 MİLLİYET 2011
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1963
  • K0HD0H BLO MÜMİYETİ PARİS ve ATİNA seyahatleri talihlilerinin tesbiti İçin,17.2.1963 Pazar gecesi KORDON BLÖ salonlarında Noter huzurunda çekiliş yapılacağını bildirir,sayın müşterilerinin gösterdikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 15.02.1963
  • SEVGİLİM My Geisha» Jack Cardiff Idaresinde renkli ve Technlranıa sistemiyle çevrilmiş bir Paramount Amerikan)filmi.Oynayanlar:Shirley Maclaine,Yves Montand,Edward G.Robinson,Bob Yoko Tan)Uzunluğu:110
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • 9 LI MAN SARAÇOĞLU ve ORHAN DEM1REL evlendiler.Kaoıköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • O MUZAFFER DBM1RKAN ile YÜK-8EL ATMANOGLU evlendiklerin)akrnba,arkadaş ve dostlarına duyururlar.BADEN SCHWE1Z 15 Şubat 1963
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • ÖLÜM Bay ve Bayan Israel Amram,Bay ve Bayan Salomon Kamhi ve çocukları,Bay ve Bayan Rafael Taza/tes ve çocukları,bay ve bayan Nesirr.Tazartes ve çocukları,anneleri,kayın valideleri,büyük anneleri,kızk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • KEHESTE ALDIACAK MEŞE Azman SO M3 DİŞBUDAK 25 M3 DOLAP GÜRGEN 20 M3 FIRINLI GÜRGEN 40 M3 KARAAĞAÇ 40 M3.En geç teklif tarihi 1.3.1963 akşamına kadardır.Şartnameleri MALZEME MÜDÜRLÜ-ĞÜ veznesinden alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • VEFAT Emniyet Sandığı Ankara Şubesinden Emekli Raif Gülsunar'jn eşi.Semahat,Fahamet Ferzanın anneleri,Yük.Müh.Rasım Akkirman,Halit Ünsel,Dr.Ekrem Gülmezoglu'nun Kayınvalideleri Salihattan Hatice GÜLSU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • MEVLİD Biricik e$lm ve sevgili babamız Şükrü Aykol'ıın ebediyete intikal edişinin 40 inci gününe müsadif 17.2.1963 Pazar günü öğle namazını müteakip Sarıyer camiinde ruhuna ithaf edilmek üzere Mevlid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • q LtZET LEON SENEGOB oğullan HARUN'un Cumartesi 14,30 da Amerikan Hastahanesinde yapılacak sünnet merasimine dost ve akrabalarını davet eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • aşayan şefi ün ailesine t Baştarafı Birincide Kadınlar,mahallelerinin bu ele avuca sığmaz yumurcağının yanaklarını okşuyorlar.cAh şeftali kurusu aaahhh.ölüm bile başedemedi seninle.Kabirler bile pakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • TÜRKİYE'YE YARDIM Konsorsyum'u toplandı PARİS,AA Türkiyeye Yardım Konsorsyumu Von Monboldun başkarıhgında dun toplanmıştır.Türk heyetine başkanlık eden Başbakan Yardımcısı Prof.Turhan Feyzinsin «Konso
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • Bir kilise daha soyuldu Üsküdarda Pazarbaşı semtindeki Krafiti 11ya Rum kilisesi soyulmuştur.Henüz hüviyetleri tesblt »dilemeyen hırsızlar,arka kapıdan kiliseye girmişler ve Kızılay kutusu içinde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • İsmet İnönü,istifa edeceğini yalanladı Boştarafı Birincide «Dış Yardımlar peyderpey tahakkuk etmektedir.Şimdiye kadar temin edilen dış kaynaklarla yatırıma devam edilecektir,ara verilmeyecektir.Konsor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • Bağdatta komünistler Baştarajı Birincide Kürt-Demokrat Partisi sözcüleri İle bir ön görüşmeye memur etmiştir.ARİFİN SÖZLERİ Bir basın toplantısı yapan yeni Cumhurbaşkanı Arif,İhtilâlin hazırlanmasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • KABLO FABRİKASI Baştarafı Birincide isçilere «Devletin otoritesini sarsmayacağınızdan eminim» demiştir.isçiler,Necdet Uğur'un konuşmasını alkışlamışlardır.Daha sonra Vali de fabrikaya gelerek işçilerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • Siyasî mahkûmlar Baştarajı Birincide tediöini bildirmiştir.Neticede grup yetkiyi vermiş,inönü bundan sonra af tasarısını incelemekte olan Bakanlar Kurulu toplantısına gitmiştir.Grupta,1950 ile 60 yıll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmalına Müdürlüğünden I Kurumumuz Samsun Hastahanesi ihtiyacı için 25 kalemden ibaret 1070 parça madenî büro malzemesi ihalenin Genel Müdürlüğümüzce tasdikini müteak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İstanbul Yurtlar Müdürlüğünden 1 Kurumumuzun ihtiyacı olan RANZA)karyola birim fiat esası üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır 2 Yapılacak iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • Azot Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğünden!ÂLÇITâŞ!KIBDIRILACAKTIR 1 Ulukışla ocaklarımızdan 1.4.1963 tarihinden 31.12.1963 tarihine kadar 110.000 135.000 ton alçı taşı istihraç edilerek 0-30 m/m irilikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • Mobil Oil Türk Anonim Şirketi İDARE MECLİSİ REİSLİĞİNDEN Şirketimiz Hissedarlar Umumî Heyetinin senelik âdi toplantısı 25 Mart 1963 Pazartesi günü saat 10.00 da Şirket merkezinin bulunduğu Harbiye'de,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • BESLEYİCİ PÂRo en »on Amerikau gıda metodlarina uygun olarak hazırlanmıştır.PARO yavrunuzu besler,sıhhatli,gürbüz ve neş'eli olmasını garantiler ana sütüne en yakın ÇOCUK GIDASI FAAL:UDU 1966
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • I Beton Demiri Değiştirilecektir 1)İhtiyacınız olan g 6,8 ve g 10 luk 350 ton beton demirleri Batı Almanya menşeli 40X40 dört köse ve 16,20 lik beton demiri ile tebdil edilecektir.2)Bu İşe ait şartnam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • C K D Frigorifik tesisat inşa ve imalâtında projelerinin hazırlanmasında 75 yıllık bir tecrübe 20.000 Mâ 3OO.000 fg/h'iık amonyaklı ve froonlu frigorifik sanayi kompresörleri ince tabaka halinde buz y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • Çelik Kalorifer Kazanı,Boyler ve Hidrofor Satın Alınacaktır 1)Ataköy 2.Kısım İnşaatımız İçin:A 14 adet 62 m2 lik,10 adet 60 m2 lik ve 4 adet 36 m2 İlk çelik kalorifer kazanı,B 31 *det 2000 litrelik,9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • kWM Almanca bilen teknik eleman veya mütercim aranıyor.Taliplerin Sah ve Cumartesi günleri haricinde,Gebze,Çayırovadaki Fabrikamıza şahsen müracaatları rica olunur.MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.İ FAAL:9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • LLUUJ hop,mat OkmMİue Çekilişi' 22-fJisan-İÇu3 l Son pam jaü^HiaJ7-$ubat-lÇöJ tcmki ÖĞRETMEMİZ I BANKASI 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • HALKIMIZA MÜJDE KARTAL MARKA 39 ilâ 44 No.ya kadar eskimeyen Napoli tipi botlar satışa arzedilmiştir.Meziyetleri:»1 Üst derisi Avrupa'nın son icadlarmdan RELAKS KROKODİL VİDALADAN 2 Altı yüzde yüz ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • imiiil niawu»—bj iimi n„,n hi l paaaen ııı ı jj-l ı mo»—Hafta kaldı/BUZDOLAPLARIMIZ 150 lira Aylık taksitle ancak şubat'ın sonuna kadar satılabilecektir.Siz de,binlerce vatandaş gibi,bu müstesna satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • KONGRE İLÂNI Çocuk Esirgeme Kurumu Kasımpaşa Küçük Piyale semt kokunun yıllık kongresi 22 Şubat 963 cuma günü saat 14.00 de Kasjmpaşa Çocuk Yuvasında yapılacaktır.Üyelerimizin teşrifleri rica olunur.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 15.02.1963
  • GRİP-ROMATİZMA KIRIKLIK-LUMBAGO BAŞ-DİŞ AĞRILARINDA TOTALJİN Tablet kullanılır.İler eczanede arayınız.L İmal yeri NİL LABORATUARI İZMİR 1 İLANCILIK:9837 1983
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 15.02.1963
  • Kader yolcuları,Vefa Yeşildirek dün Izmire git!Millî Lig'in kritik maçları yarın üç şehirde birden oynanacak.Feriköy Ankara'ya,A.Gücü ve H.Tepe şehrimize hareket ediyor MİLLÎ ligin kritik maçları yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.02.1963
  • ORDU TAKIMI 6-0 GALÎP ESKİŞEHİR,ÖZEL Dünya Ordulararası Futbol Şampiyonasına katılacak olan Ordu futbol takımımız dün Eskişehir Şekerspo'-u 6-fl mağlup etmiştir.Müsabakanın gollerini Mustafa,Candan 2)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.02.1963
  • KISA H ABE GALATASARAY profesyonel takımı hu sabah 9 da uçakla iki maç yapmak üzere Adanaya giderektir.Cumartesi günü A.Demlrspor,Pazar günü de PTT ile karşılaşacak olan Sarı Kırmızılı kadroda hasta o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.02.1963
  • G.SARAY,BASSİ'YÎ MİLANO'DA DENEYECEK GALATASARAY kulübünün transfer için prensip anlaşmasına vardığı,italya ikinci liginden Alessandria takımının santrhafı Bassi,Milano'da bir denemeye tâbi tutulacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.02.1963
  • Amatör karmalar 15 Nisanda tesbit edilecek Tokyo Olimpiyatları futbol eleme turlarında İlk maçını İtalya ile oynayacak olan,amatör milli takımımızın hazırlıkları için Futbol Federasyonu çalışmalarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.02.1963
  • GİLMAR D.SANTOS YUSUF* Z İ T O Brezilya)Brezilya)Yugoslavya)Brezilya)İtalyan "Football,mecmuasına göre:MAURO MAŞOPUST Brezilya)Çekoslavakya)GARRİNCHA Brezilya)Tanınmış italyan futbol otoritelerinin ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.02.1963
  • 13 bilenler 2.594 lira alacaklar ANKARA.ÖZEL Spor-Totonun yirmi Üçüncü haftasına ait ikramiye miktarları dün belli olmuştur.Buna göre 13 doğru tahminde bulunan 150 kişi 2.594 lira ikramiye alacaklardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.02.1963
  • G.Saray voleybolcüleri 23 Şubatta Romanya yolcusu Galatasaray erkek voleybol takımı,27 Şubatta Rapid ile oynayacağı,Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ikinci tur revanş karşılaşması için 23 Şubat Cumarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.02.1963
  • Millî takımı 3 oyuncu ile etti Tek seçici Fabbri,formdan düşen Janich ve Tumburus'un yerine Inter'li Guarneri,Facchetti ve Picchıyi kadrosuna alıyor BİR müddettcnberi hazırlıklarına devam eden İtalya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.02.1963
  • Ercan isviçre'de günün adamı CENEVRE,ÖZEL Hâlen İsviçre'de dekoratörlük tahsili yapan ve Secheron takımında oynayan Galatasaray ve millî takım basketbolcularından Ercan Devekuşuoğlu,takımının son İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 15.02.1963
  • ÖZER F.Bahçe)GÜRSEL Göztepe)MUHİTTİN Beşiktaş)A.İHSAN K.Pas» NEDİM EBGUN F.Bahçe)G.Saray)BİROL LEFTER Beşiktaş)F.Bahçe)KADRİ G.Saray)NEVZAT Göztepe)Lef fer,Biral,B.Ahmet,Kadri,Newzat çoğrıfmay ısları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor