Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.01.1963
  • Demokraside Davalarımız Yazanı Avukat TALÂT KÖSEOĞLU Türkiye'nin politik durumunu,ihtilâl ve sonrası problemlerini kavramak isteyen her aydının yıllardır beklediği biricik büyük eser.Büyük boy 526 say
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1963
  • Mecliste dış işler görüşülürken iç işten B I g gurultu çıkfı Bir AP'li Milletvekili di;politikamızı tenkid ederken Boyarın atfından bahsetti ANKARA,ÖZEL DIŞİŞLERİ hakkında açılan genel görüşme sırasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1963
  • Sağlamer'in tahliye isteği ağır cezada da reddedildi Cumhuriyet gazete»!Yazı işleri Müdürü Kayhan Sağlamer'in tahliyesi İsteği dün Birinci Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmiştir.Tahliye dilekçesinde:Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1963
  • Boykotçu Tıp'lılar gerekirse Danıştaya müracaat edecekler İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri,1958 yılında" kabul edilen ve bu sene tatbik etiiimeğe başlanan yönetmeliği protesto amaciyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1963
  • sas?aaaa LAPSUS Sayın Dışişleri Bakanımıı Mecliste yaptığı açıklamada:Dış politika yolumuz şeref vericidir,demiş.Bunu eski iktidar söylemiş olsaydı,her seferden dönüşte,Romalıların Sezar'a sor* duğu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1963
  • Bekata hakkında genel görüşme istendi ANKARA,ÖZEL C.H.P.Mardin milletvekili Mehmet Ali Ankan ve 5 arkadaşı dün Grup Başkanlığına bir önerge vererek içişleri Bakanının takip ettiği politika hakkında «G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1963
  • CORA PATI Ani RİD mCl lif ftl Hit Aksar*y Fındıkzade Tevfik Fikret sokağında 19 sayılı apart» rlil*IU« DIH VVV*WI^ vUUU manın 3 üncü katında dün saat 18.20 de patlayan gaz sobası,Emin Güngör adında 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1963
  • Alican,Plânlama Kurulu toplantısını terketti ANKARA,ÖZEL Başbakan Yardımcısı Ekrem Alican dün Yüksek Plânlama Kurulu toplantısını terketmiş,ve doğruca evine gitmiştir.Dün sabah erken saatle Yüksek Plâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1963
  • FAS'TA SELLERDEN ELLİ BİN KİŞİ MAHSUR KALDI Felâketzedelere uçaklar vasıtasiyle yardım yapılacak.Can kaybının büyük olduğu bildiriliyor RABAT,A.A.A.P.wP İDDETLİ yağmurlar ve seller 4A Fas'ta büyük has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1963
  • Birleşmiş Milletler Mülteciler Komitesi Başkan yardımcısı Prens Sadrcttin Han Kerim Afca Hanın amcası)mültecilerin yararına Monako'da bir gala tertiplemiştir.Galanın hâsılatı Fransa'daki 250.000 mülte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1963
  • S.B.r\Profesörleri bâzı kanunların kaldırılmasını istiyor ANKARA,ÖZEL Siyasal Bilgiler Fakültesinde 27 öğretim üyesi dün ortak bir bildiri yayınlayarak Anayasamızda sağlanmış hak ve hürriyetlerin uğra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1963
  • Baykam,Çelikhaş için gensoru açılmasını istiyecek ANKARA,ÖZEL C.H.P.istanbul milletvekili Suphi Baykam,Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş hakkındaki «Gensoru» önergesinin reddedilmesi ve Tekriri müzakere» t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1963
  • D U RUM os;DIŞ POLİTİKAMIZ T^ İŞ politika konusunda önceki gün haşlayıp dün devam eden j:II genel görüşme,Meclisin çeşitli meseleler hakkında aydınlatılmasına ve ayni zamanda Hükümetin resmi açıklama-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1963
  • Dr.Küçük Ankara'deki memnun Kıbrıs Kabinesi,Küçük'ün Belediyeler Kanununun yeniden gözden geçirilmesi teklifini reddetti KONYA,ALİ İHSAN TUNA Bildiriyor KIBRIS Cumhurbaşkanı yardımcısı Doktor Fazıl Kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1963
  • ÇALIŞAN GAZETECİLER BAYRAMI Basın mesleğinde çalışanlarla,çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkındaki 5953 sayılı kanunda değişiklik yapan 212 sayılı kanunun yürürlüğe girişinin 2.yıldö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1963
  • Yeni subay terfî tasarısı başbakanlıkta UBÂYLARIN TERFİLERİNE KURUL YERECEK NATO'ya atanan Albayf Generaller gerekirse itibarı üst rütbe taşıyacak ANKARA,İZZET S.SEDES bildiriyor MODERN silâh ve malze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1963
  • DARISI İSTANBUL'UN BASINA $tti\Ankara'da trafik kaidelerini ihlâl ede n yayalar cezalandırılıyor Ankara Trafik Müdürlüğü dünden başlayarak yaya geçitlerine uymayan yayalardan 5 lira «Yıldırım cezası»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.01.1963
  • Bakan kaymakamın naklini dün durdurdu Kızıltepeden gelen heyetle yaptığı görüşmeden Bakan durumun tahkikine karar verdi sonra ANKARA,ÖZEL KIZILTEPE'den gelen sekiz kişilik heyetin isteği üzerine,içişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.01.1963
  • "Karakocan,la,Âli'nin keyfine diyecek yoktu!5 yaşındaki AH eşekleri çok severdi.Komşularının da bir eşeği vardı.Ali hep içinden «Karakaçan»a binip,şöyle gönlünce bir dolaşmayı geçirirdi.Önceki gün bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ MANZARAMIZ H ARKIMIZDA doğru hükümlere varmak ve kurtarıcı yolumuzu bulabilmek için önce manzaramızı çekinmeden görmek gerekir GEÇMİŞ Arkaya bakıp bir düşünsek:Bir büyük devle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1963
  • İKTİSAT w« TİCARET İKTİSAT ve TİCARET Sınaî tahsisler için son müracaat tarihi:4 şubat Tahsis,250 şer bin dolardan 4 devrede tevzi olacak YORUM MEMLEKET BORSALARI ZEL sektöre ait sanayiin âcil ihtiyaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1963
  • EMTİA BORSASI İstanbul Ticaret Odası'nın 24 Aralık 1962 ile 5 Ocak 1963 arasında yapılan tescillere göre düzenlediği haftalık durumu gösteren fiat cetvelinden alınmıştır.En A$.En Yu.Miktar Maddenin İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1963
  • TEKNİSYEN ALINACAKTIR Telefon santrallannda çalıştırılmak üzere Sanat Enstitüsü Elektrik veya Radyo bölümü mezunu askerliğini yapmış elemanlar alınacaktıristeklilerin Telefon Müdürlüğü Personel Şefliğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1963
  • ¦m mm-OCAK CUMA 20 talihliye Ankarada 20 Apartman Dairesi 2 adet 100.000 lira 50 adet 5.000 lira 100 adet 1.000 lira ve 10 500 adet çeşitli para ikramiyeleri jApartman Dairesi talihlileri,arzu ettikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1963
  • AKBANK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ 12 Ocak 1963 Cumartesi günü saat 10.30 dan itibaren Beyoğlu İstiklâl Caddesi Dormen Tiyatrosunda,özel bir programla birlikte Noter huzurunda yapılacaktır.Takip etmek İsteyen m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1963
  • FİDANCI ve ÇİÇEKÇİLERE MÜJDE Türkiyemizde İlk defa yazılan,bütün cinslerinin yetişme,hastalanma hallerini bir bir inceleyen,şimdiye kadar hiçbir yerde görülmemiş desen ve minyatürlü yüzden fazla resim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1963
  • DOKTOR NEJAT URAS Elektrik ve Fizik tedavileri mütehassısı Taksim,Talimhane Topçu Cad.No.18 Asri Apt.Daire 4 Tel:47 72 02 Müracaat Muayene 14—18 arası Tedavi ve masaj 10—19 arası MİLLİYET 497
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1963
  • Bulana Mükâfat Levent 1 inci Kısım Güvercin ve Zerrin sokağı arasında içinde para bulunan cüzdanımı kaybettim.Bulanın aşağıdaki telefona bildirdiğinde memnun edilecektir.44 84 02 63 64 61 MİLLİYET 513
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1963
  • VEFAT Musul eşrafından Ahmet beyin oğlu,Fehime Dicleli'nin kıymetli eşi,Hadiye ve İbrahim Dicleli'nin sevgili babaları,Beşir Elnaib'ln ağabeysl.Medeni Sovsal'ın eniştesi,Ecvet,Taban,Fethi ve Hasan Soy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1963
  • M E V L İ D Genç yaşında aramızdan âni olarak ayrılıp ebediyete İntikal eden çok sevgili,biricik ablamız,FERİHA YEGÂNE)AKGÖNÜL'ün aziz ruhuna ithaf edilmek üzere.ölümünün 40 'ncı gününe müsedlf 15/1/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1963
  • Belediye zabıtası Seyyar esnafı Takip etmiyor Belediye İdarî İçler Başkan Yardımcısı Kadri İlkay.Belediye Zabıtasına bir kere daha bürolardan çıkarak şehri kirletenlerle satıcıları takip etmelerini bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1963
  • J Anlamsız şiirin felsafesî T ÜRKİYE dek i yeni şairleri takip ediyor,1 yeni şiirlerden birşey anlıyor musunuz?Şimdi binlerce düşünce ağzından' en kısa E ve en açık cevap çıkacak:I Hayır.Hafızanızda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1963
  • KEFKEN'DE RADYOFAR İSTASYONU KURULUYOR Kefken adasında inşa edilmekte olan Radyofar.istasyonu inşaatı tamamlanmak üzeredir.Kıyı Emniyet Müdürü dün Kefken'e giderek inşaatı tetkik etmiştir.Makinaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.01.1963
  • YARIN KÖMÜR ALACAKLAR Beyoğlu Deposu 144792—151860 f İstanbul 159717—168065 Yenikapı 155001—160000 Kadıköy 155451—160162 Üsküdat,185793—190474
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.01.1963
  • k%\Qetecilerin saklanbaç oynadığı SESSİZ HARP BU ÂDÂM BELÂ OLDU Çombe yine yan çizdi DÜNYA politikacıları arasında yalan söylemek ve sözünü tutmamak husufunda rekoru kıran adam,hiç şüphesiz,Katanga Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1963
  • 50 yaşında bir kız,25 yaşındaki gençle niçin evleniyormuş?EXETER,ingiltere,AA.50 yaşındaki Florence Morey,2'5 yaşındaki Charlie Johns ile evlenme sebebini şöyle İzah etmiştir:«Charlie kendisine bakaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1963
  • Prenses Margaret'in sarayında yangın çıktı LONDRA,A.P.Prenses Margaret'in oturduğu Ken-¦lngton Sarayında dün çıkan bir yangın neticesinde çatının bir kısmı Pren-•esin yeni yerleştiği daireye yakın bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1963
  • Timsahın dişini tedavi etti NAPOLİ,A.A.Dişi ağrıyan iki ton ağırlığındaki bir timsah,Prof.Stefano Schnauer tarafından tedavi edilmiştir.Timsahın alt olduğu sirk personelinden birinin timsahı ipnotize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1963
  • Bir Posta müdürü posta cezasına mahkûm oldu BAKER SPRING,Kansas A.A.Noel ve yılbaşı münasebetiyle posta masrafı artmış olan posta müdürü Rex Shewmake,şahsi poka kutusunun ücretini ödemediği için dün p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1963
  • ğ mü?insanlar zevkleri ve ihtiyaçları için tomarla para sarfetmekten kaçınmazlar.Fakat acaba vaktinizin en büyi.tk kısmını evinizde lâmba ışığı altında geçirdiğinizi hiç düşündünüz mü?Şu halde derhal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1963
  • KÜÇÜK MİSAFİB Dün atı«m *ün b«l«/Yaslı ölülerin aruma Dir kütük ""İl fetdL Çocuk b»btesUı le kov u kalmr».Kumların üjtttnde küılik kliret» Besbelli tok yortun,hemen uyuo* Doğruldu yaıu Wı olu örttü üı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1963
  • I mı ı«. ıwıui]lıımı "•jTWiilHiSt* BAZİTE GÜNÜNÜ ANLATAN.LAIZ.V BU.GUNUN BANİSC OLAN ŞEjZEy F/NE AHU.DUDU ŞURUBU içivoR.LAK-1T-7 ALIK RAZlVE'NlN IÇELIM SERE-FfNE fÇEÜM ÖLÜSÜNE":DOĞMA-SAVDIN SEN Ey RAZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1963
  • DüfcilMüNUM TEHlÎKElî 8Îİ* HALE mSiU rtımm,TAH ZAMAHi Htt IK^AM "V^iiMttU E-J U itek SAHİ?KlllEıM AVfcN KAWM.JfAHwr\Ü*U ÖİifcuKMü?I KliLiU i vWsutf ft.ter?25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1963
  • DUVAR TAKVİMİ ÇIKTI Saatli,375 »ayla.din!tarihi günler.Tam bir Mevlana ansiklopedisi.Tiryakimi olacağınız bu takvimden tükenmeden siz de alınız.Toptan Iskontolu lipari* ı Konya Y.T.Cemiyeti Aksaray 1s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1963
  • TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.ğ.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 13500 Kg.Pamuk İpliği ve 12250 Kg.Kurşun Mühür Alınacaktır Şartnameler bedelsiz olarak istanbul Büromuzla Aşirefendi Caddesi Şeker Han)Genel Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1963
  • ELEKTRİK SÜPÜRGESİ f»l LOT îsıanbul'da toptan satış yeri:Sabuncu Han Cad.Fındıkçılar Sok.Gmçaj Han Kat 3 Sagkol Müessesesi Telefon:22 04 0» İLÂNCILIK:9388 «16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.01.1963
  • r ¦MirTMIMIKlStlIlllMllimmittltuHMİlMIHIII TAKV I OKU ve YAM ÜGOSLAVYANIN büyük edibi «tvo Andriç.«Drina üzerinde bir köprü var» başlıklı bir eser yazmış.Bu eser,1961 senesi Nobel mükâfatını kazandı.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.01.1963
  • CİCİ CAK APkTADAÇ,Ş£hl BU KOWn)8£N DE JCÖti/N BU GÛZBL tCZl TM!6£YU GSKİ 8feAiLESı'ND£NİMAöÖZ£TMeNı I BANA TAlC&'M ImX AHİSİN/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1963
  • VEMEKTEN ŞAYET Çsonra vç£_J MezSEH-Bu.ElM DEDİM Nü HAKARET SAYARIM-W-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1963
  • 1&OL.T POLİS OKUUUNQA JAPON OÜRH5/NOEN Hukuka,kaçar,netesevi ÖdRBNiK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1963
  • M&AHLIK ALİ BEY Ana baba KucAeı t-mo'ifz BİUMı ORVM.BEhdı BİR KAPi ESİŞİNE BlRûKMtŞUlR Î^M İL?BAR{ SENİ SİR OE BEN KAPI EŞıcSlNE BiRAKAyiM-PgfK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1963
  • 4?ol£a 3K OĞLAK BURCU [32 Aralık 20 Ocak] Beklemediğiniz,fakat lâyık oldutunuz muvaffakiyete ulaşacaksınız.&h KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubatı Meslefinlz ne olursa olsun bugünden itibaren üç fün kolaylı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1963
  • Milliyet OazeUeilik AÇ.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1963
  • Hicri CUMA Roml 1382 11 1378 Şaban OCAK Aralık 15 19 6 3 2» VAKİr r vasatî EZANİ GUne$ 8.25 2.26 ûlü 1.1.22 15.47 18.00 19.36 6.39 7.22 9.47 12.00 1.37 12.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1963
  • İLAN TARİFESİ 0 1,3,4,5 lnd sayfalarda santimi 30 T.L.0 6,T İnci «aylalarda santimi 25 T.L.0 Birinci «aylada baslık 200 T.Lm Nisan.Nikflh,Vefat ve Tefekkür İlânları 5 santime kadar 80 T.L.4 Küçük İlân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1963
  • SOLDAN SACA:1 Kursun kalem İmalinde kullanılan bir çeşit tabiî karbon;Yapma.2 Mübarek bir ay;Suçu bağışlamak.3 Aynı zamanda doğan kardeşlerden;TERSİ ülkü.4 Hükümdarı olan ülkelerde başkent.5 Manda yav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılı»,program,kısa haberler ve hava durumu 7.3$ Neyler 7.45 Kur'an'ı Kerim 7.50 Sar.i eterleri ve sarkılar-8.20 Haberler ve hava du rıınuı 8.30 ünlü İcracılar 9.00 istanbul'un s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1963
  • mn YAZAN:Christiane ROCHEFORT TÜRKÇESİ:Selâmi İzzet SEDES Burada rok efendim.Bilmiyorum efendim.Haberim yok efendim.Kendisinden Şubattan beri haber alamadığımı biliyorsunuz.Belki de ölmüştür.Ölmemiş m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1963
  • ülllllli I MUSİK'MİZDE MAK4M SADEDDtN HEPER ğ Isfehan makamı:Bu makam.Neva Re perdesi üzerinde bir Buselik beşlisi dizisine Dügâh La perdesi üzerindeki bir Uşşak dörtlüsü dizisinin birleşmesinden meyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.01.1963
  • Müşk-i Lâal,bu anda anasına bazı sorular sormak İhtiyacını duydu.Fakat bunu yüreği kabul etmedi.«Anam bir Avusturyalı,ben lf* artık Türküm.Onu âlet etmekle dünyanın en aşağılık insanı olurum.diye düşü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.01.1963
  • TEIEFÇN 27 42 10 SATILIK EMLÂK ŞİŞLİ Perihan sokakla konforlu daire 47 47 85 SAPANCADA merkezde 3 katlı 6 odalı yeni bina 38.000 tediyede kolaylık 36 19 33 KALAMIŞTA lüks villâ 380.000 tediyede kolayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1963
  • Facit makinesine güvenebilirsiniz.Sti-O© TL.1950.Zira Facit tekmil hesap işlerinizi en rahat,en sessiz,en seri ve en basit bir şekilde halleder.Evet bir Facit alınız.Eli Burla ve Ortakları Galata,ista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1963
  • HARÇLAR KANUNU FİATl 10 LİRA CİLTLİ IS LİR* AYDIN GÜLER KİTABEYİ-ISTANBUL MİLLİYET 521
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.01.1963
  • CİNSEL VE SOSYAL DAVRANIŞLARIYLA KADIN Türkiye'de boşanma oranı da evlilik oranına hemen hemen paralel olarak yükselmektedir.Ancak Türkiye'de evliliklerde olduğu gibi boşanmalarda da tam bir rakam ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.01.1963
  • KLCP REŞAT Salı «ecesi fazlasıyle neşeliydi.Kervan-Saray'daki mukaveleleri biten Cantoral Kardeşler ile Los Plateados gitar grubu tstanhuldaki sr n gecelerini Reşat'ta geçirdiler.Bu arada göze çarpanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1963
  • İnşaat sahiplerine ithalâtçı sıfatiyle müstehlike Hakikî Junkers Şofbenleri Alman ve Japon formikaları satışına başlandı.J.DOĞANÖZ ve Ort.Tahtakaıe ıVıenaşe Han 56 İLANCILIK 9384 514
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1963
  • PERSONEL ARANIYOR Büyük bir firmanın Izmit'de kurulan işyeri için aşağıda yazılı evsafta personel aranmaktadır.Taliplerin iş mülakatı,şirket yetkilileri tarafından 14 Ocak 1963 günü 10-12,14-16 saatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1963
  • Marino Marini kuarteti.Pek yeni tarafları yok.İtalyan şarkıcısı B.B.için "dostum ve arkadaşımdır,dedi.Fakat yakınlık derecesini anlatmadı Haüt ÇAPIN MARİNO Marini kadınlar için:«Allanın yarattığı en t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1963
  • ISTANBUL BOftAZIÇI GAZİNOSU 62 40 01/125)Orkestra 6.Yemekli.Bir İçki 3,5,viski 10 lira.BÜYÜK LONDRA 44 15 69)Müzeyyen Senar.Sevim Tanürek.Ahmet üstün.Sadlye Arcıman.Mustafa Eroglu.Semra Atılay.Güler G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1963
  • SİNEMALAR 8.Montlel BEYOĞLU ATLAS:Tel:44 08 35)üç Sllâhşörler M.Demengeot R.F.EMEK:Tel:44 84 39)Tamirat dolayısıyla kapalıdır.İNCİ:Tel:48 45 95)Gümüş Gerdanlık G.Arsoy L.Sayar.KONAK:Tel:48 26 C6)Yastı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.01.1963
  • yarzam da herkes gibi yaşamı Peter Ustinov'un "Foto Finiş„ Piyesi Devtet tiyatrosunda başarı ile temsil ediliyor Randan Uran ve Râik Alnıaçık DEVLET Tiyatrosu »an'atçıları Ankara'da Yeni Sahne'de Foto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • e SEVDA KIRAY ile HASAN YENİ nişanlandılar.İstanbul,10/1/1963.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • SÜHF.VLÂ DANtŞMEN İle FARUK ASLAN'KR nişanlandılar.Bursa,10/1/1963.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • a* ZEYNEP SABAR ile $ğ Yüksek Mühendis Mimar ABDULLAH EBUSSÜUDOGLU Nikahlandılar.J* ^j,Emirgân 10/1/196:m imi 0V REKLAMCILIK 161 â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • VEFAT Merhum Şeyh Zâfir Efendi ile Cezayir Mücahidi Emir Abdülkadir ve Emir Muhiddin Paşa hafidi,Hüseyin Zâfir Bey ve Prenses Zeyneb Hanımın mahdumu,Vüs'at Zâfir'in eşi,Hanife Zâfir'in babası,Esma ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • ME VLID Sevgili esim,Zonguldak Kö-"miir Fb.Keçl-borlu Kükürt Fb Divrik Demir Madenleri,İsparta tplik Fb.İsletme Şefi merhum Necati Özdoğan'm vefatının 40.gününe tesadüf eden 12 Ocak 19H3 Cumartesi gü-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • İNŞÂAT İLÂNI T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden:1 Kapalı zart usulü ile eksiltmeye konan iş:Bankamız Genel Müdürlük ek binalarından ilk kısım inşaatı Merkez Müdürlüğü blokudur.Keşif tutarı Geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • nni TEŞEKKÜR î Çok sevgili eşirr Şemseddin E Aııcan'ın onbir seneden beri E E muzdarip olduğu mide ve safra E E kesesi hastalığına tam ve yerin-E E de teşhis koyan Mobiloil Türk A.5 Ş.nin kıymetli Dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • MEVLİDİ ŞERÎE Sevgili esim MEHMET ÇAKIRIN Dİümünün kırkıncı gününe tesadüf eden 13 Dcak 1963 Patar günü Şehlade Camii Şerifinde öğle namazını müteakip,kıymet.Mevlidhanlarımızdan Hafız Burhan Arslanoğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • DOĞUM Nuray ve Selçuk EMRE Oğulları Cem'in doğumunu eç,dost ve akrabalarına bildirirler.10 Ocak 196.1 Ankara MİLLİYET 532
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • DOĞUM Tülin CEBİ eşi Mustafa ÇEBİ'nin 10/1/963 tarihinde bir erkek evlatları dünyaya geldiğini dost ve akrabalarına müjdeler.İstanbul MİLLİYET 530
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • AYLA ve BALKIR ULUSMAN,oğulları KÜRŞAD CANER'in doğumunu dostlarına müjdelerler.9 1 1963.Bakırköy.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • ŞENİL ve ZEKİ TÜFEKÇİOĞLU'nun oğulları HAYRI BÜLENT'İn doğumunu müjdelerler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • 0 Kızımız MUGENin doğumunu dost ve akrabalara müjdeleriz.OYA ve ERGİN ALDAN.9 1/1963,Sisli.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • S.B.F.Profesörleri t Baştarafı Birincide insanî ve medeni bir hayata ulaşmak ivin gerekli modern temel hak ve hürriyetleri getirmiş bulunmaktadır.Bu temel hak ve hürriyetler yeni Anayamızın kurduğu si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • DAĞ KLÜP Her gece ve Tatil günleri matine Osmanbey,Şairnigâr Sokak 59 MUZAFFER İLANCILIK:9392 533
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • SATILIK APARTIMAN KATI Yedi oda,kalorifer,her gün sıcak su,telefonlu,konforlu.Valikonağı Cad.Mür.Tel:22 75 B5 Aksam 5 den sonra Tel:48 39 01 İLANCILIK 9385 515
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • Mecliste dış işler Baştarafı Birincide tisadi kalkınmamızı sağlayabilmek için müdafaa masraflarımıza NATO'nun daha büyük çapta katılmasını tek lif etmiş,Kıbrıs politikasında hükümetin görüşüne katıldı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI İstanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan 962/375 Bir borçtan dolayı hacizli,Beyoğlu Kocatepe mahallesinin Kuzukulağı sokağında eski 16,yeni 16,18,taj 16 kapı,52 pafta,535 ada ve 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü Satmalma Komisyonu Başkanlığından Deniz tipi General motorlarına mahsus 33 kalem yedek parça kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Muhammen bedeli 31514 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • Denizcilere Ve Havacılara 2 Sayılı Tebliğ 15/Ocak/1963 tarihinden 25/Ocak/1963 tarihine kadar aşağıda sınırları belirtilen saha içinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında seyretme,demirleme ve avlanmanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • Subayların ferfîlerine bir kurul karar verecek Baştarafı Birincide durumlarını tetkik etmek üzere vasıflandırma kurulları ihdas edilmiştir.JSJ Türk Silahlı Kuvvetlerinde ilk defa olarak itibarî riithc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • 10 Ocak çekilişinde;BEDAVA ^SİYAHATI kazanan talihliler:FRANKFURT'a Hüseyin Gültekîn Kur'a No 34254 Saraçhane başında EDİRNE ROMA'ya Nadide Bali Kur'a No 41612 Şişli Abidei Hürriyet Cad.No.143 İSTANBU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • DEVLET ORMAN YEDEK PARÇA DEPO MÜDÜRLÜĞÜNDEN Büyükdere Fâtih Ormanı C t N.S t MİKTARI adet Ansaldo Fossatti Traktör rulmanları 275 Moncalvi TC-100 Grayder rulmanları 28 Alfa-Romeo motor* rulmanları 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • Boya,Yardıma Madde ve Kimyevi Madde Alınacaktır Nazilli Basma Sanayii Müessesesi İhtiyacı İçin:Muhtelif Cins Mensucat boyaları,yardımcı maddeleri ve kimyevi maddeleri kapalı teklif alma suretile satm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • Bursa Vakıflar Mıntıka Müdürlüğünden Ada Parsel Mevkii Cinsi Mesahası Muhammen B.Teminatı Lira Krş.Lira Krş,21/8/941 Ta.C:16,S:90 Eşrefiler Hüsamettin Tekke civarı Tarla 28200 m2 28200 00 2115 00 31 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • jQh HERKESİri TERCİH ETTİĞİ ÜSTÜN KAÜtELt BlCNOAX WERKE M*!BLENDAX ŞAMPUANLARI ÜKID.KREM ve TOZ halinde satılır İLANCILIK 9370 o03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • Fas'ta sellerden elli bin kişi mahsur kaldı Başlara/ı Birincide arasında tahribat yapmıştır.Suların yüksekliği bir metreyi bulmuş,civarla irtibat kesilmiştir.Felâket sahasındaki hayvanların hemen heps
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • KIZILTEPE C.H.P.İLÇE BAŞKANININ AÇIKLAMASI Şehrimizde bulunan Kızıltepe CHPilçe Başkanı Osman Karahan dün tair açıklama yaparak,Kızıltepe Kaymakamının tâyini için baskı yapmadığını bildirmiştir.İlçe B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • Bakan,kaymakamın naklini durdurdu Baştarajı Birincide üyesi)Ahmet Karakulak Çiftçi)Ahmet Ertaç Çiftçi)Mahmut tlhan Büyük Çiftçi)ve Y.T.P.Mardin Milletvekili Esat Kemal Ayhar'ın da katıldığı heyet,Baka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • Küçük,Ankara'daki görüşmeden memnun t Baştarajı Birincide toplantısında «Kıhrıstakl Türk cemaatinin meselelerinin hallinin zor olduğunu» belirterek yaptığı açıklamadan sonra Doktor Küçük,«Zurich ve Lo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • YUNAN HÜKÜMETİNİN TUTUMU KIBRIS RUMLARINI MEMNUN ETMEDİ LEFKOŞA,AA.Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios,Belediyeler buhranı ile ilgili olarak Yunan Dışişleri Bakanı tarafından verilen bir demeç üzerine görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • KIBRIS KABİNESİ Dr.FAZIL KÜÇÜKİJN İTİRAZLNI REDDETTİ LEFKOŞA,AA.Kıbrıs kabinesi dünkü toplantısında belediyelerin «imâr Bölgeleri» haline getirilmesini derpiş eden eski bir ka nunun yeniden yürürlüğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.01.1963
  • İLÂN 1 350.000.lira keşif bedelli Ortaköy öğrenci yurdu tâdil ve onarımı ısj kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Eksiltme 29 Ocak 1963 Salı günü saat 15.00 de Cağaloğlu Hamam sokak No.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.01.1963
  • Beykoz'Iu Turan U.Müdürlüğe şikâyet edilecek Dört ayrı kulüple mukavele imzaladığı iddia edilen futbolcunun durumu tetkik ediliyor.Beykoz profesyonel takımı rolhafı Turan'ın üç ay İçinde dört kulüp il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1963
  • İsrail ile genç millî maçı oynayacağız ANKARA,OZEL Tarall Futbol Federasyonu,iki memleket genç mili!futbol takımları arasında karşılıklı olarak İki müsabaka yapılmasını teklif etmiştirisrail Futbol Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1963
  • Güreşçilere sosyal yardım yapılacak Meclise getirilecek olan bir Pul Kanunu ile temin edilecek gelir güreşçilere verilecek DEVLET Bakanı Necmi Ökten,güreşçilerin sosyal dâvalarını ele aldığını ve spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1963
  • Fenerbahçe istişare heyeti toplandı Fenerbahçe kulübü idare heyetinin hazırladığı stad projesi,istişare heyetinin dün akşam kulüp lokalinde yaptığı toplantıda tasvip edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1963
  • Mersin Silifke bisiklet yarışını Konya kazandı ADANA,ÖZEL Bisiklet Federasyonu tarafından tertiplenen 100 kilometrelik Mersin Silifke gidiş dönüş yarışmasını,bu mesafeyi 2 saat 47 dakikada kateden Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1963
  • ÜÇ futbolcu hakkında idarî tedbir alındı ANKARA,ÖZEL Futbol Federasyonu,Turhan,Yaşar Galata)Yılmaz Süleymaniye)hakkında İdarî tedbir kararı almıştır.Kasımpaşalı Gazanfer ve Hasköylü Süleyman ise,doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1963
  • KISA HABERLER VEFA kulübü resmen Beşiktaş idarecilerinden menecer İbrahim Tusder İçin müsaade istemiştir.Yeşil Beyazlılar Tusder'i antrenör olarak kiralayacaklardır.Beşiktaş idare heyeti bugünkü topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1963
  • Yarın Galatasaray ile karşılaşacak Hapoel Negba voleybol takımı dün şehrimize gelmiştir.Resimde,takımın kafile başkanı Yaagov Milan,arkadaşımız Nurhan Aydın ile birlikte görülüyor.Negba voleybol takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1963
  • ı ı.ıı.ıy;lill Dünyanın bir numaralı sporcusu yüksek atlama rekortmeni Rus atleti Brumel nişanlısı Svetlana ile.Genç nişanlılar yakında dünya evine giıeceklerdir.Dünya rekortmeni Brumel 2.30 u geçmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1963
  • İsmet Ulug,Hilmİnin iddialarını reddetti Fenerbahçe kulübü Başkanı İsmet Uluğ,futbolcu Hilmi Kiremltçl'nln idareciler hakkında yaptığı ithamları reddetmiştir.Bir müddet önce kulüp tarafından haksız ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1963
  • Balkan Kupasına 8 takım girecek SOFYA,ÖZEL Balkan Kupası icra Komitesinin dünkü toplantısında Fenerbahçe Levski maçının 6 Martta Sofya'da,Dinamo ile yapılacak İkinci karşılaşmanın ise,13 Martda Bükreş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1963
  • ORDU TAKIMI KAMPA GİRDİ ANKARA,ÖZEL 23 Şubatta Lüksemburg ve 26 Şubatta Hollanda İle Ankara 19 Mayıs Stadında karşılaşacak olan Ordu futbol takımımız dün Zırhlı Birlikler Okulunda kampa girmiştir.Aske
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1963
  • 16 MİLLÎ LİG TAKIMI BU HAFTAKİ MAÇLARA HAZIR Galatasaray,K.Paşa,Y.Direk,B.Spor,Feriköy,t.Spor,A.Ordu son antrenmanını yaptı.Fenerbahçe yarın İzmir'e gidiyor Galatasaray,Kasımpaşa,Yeşildirek,Beyoğluspo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1963
  • Karagümrüklü Aydın Yelken dün kefaletle tahliye edilmiştir.Resimde,genç futbolcu karardan sonra görülüyor.MAHKEME koridorunda genç bir adam vardı.Yüzü solgun,gözleri donuk.Hayatının yeni bir devresind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1963
  • Bülent Eken A Millî Takımı Antrenörü Ankara Tenis Klübü Başkanı Suat Bolayır,Futbol Federasyonu ikinci reisliğine getirildi.Teknik Komite Kaur,Koloğlu veBarlas'ian kuruldu ANKARA,ÖZEL FUTBOL Federasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.01.1963
  • MILAN MAÇINA 12 GÜN KALA.ıi".G.SARAY KAMPTA Galatasaray profesyonel takımı dün sabah Mithatpaşa stadında çalışmıştır.Resimde soldan itibaren)Bülent,Metin ve Ayhan topla çalışırken görülüyor.m Galatasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor