Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.11.1962
  • KONTROL "Anosov" adındaki Rus şilebi Küba'dan yüklediği mallarla Atlantikte seyrederken Porto Ricoııun 780 mil kuzev d°Kus«nda Amerikan destroyeri Barry» tarafından kontrol edilmiştir.Bir Amerikan nuı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1962
  • Müfritlerin adayı Bilgiç iie mutedillerin adayı Topaleğlu çoğunluğu sağlayamadı.Seçime Salı günü devam edilecek ANKARA,ÖZEL A W% MECLİS Grubunda dün,Jt Grup İdare Kurulu seçimlerinde müfritlerle muted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1962
  • Film artisti Göksel Arsoy askere Sevkediliyor Film yıldızı Göksel Arsoy dün asker kaçağı olduğu iddiasiyle polis tarafından yakalanmış ve ilgili makamlara teslim edilmiştir.Göksel Arsoy'un polis taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1962
  • BİR İDAM MAHKÛMU ETRAFA SALDIRDI tZMİR,ÖZEL îdam hükmü Yargıtayca tasdik edilen Mustafa Karasu,önceki gece.kaldığı Buca cezaevinde sinir buhranları geçirmiştir.1954 yılında Torbalının Karakızlar köyün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1962
  • Yedi aylık Mine,kendisini istemeyen annesi Bilge Adag ile beraber.7 aylık Mine'yi kimse istemiyor Annesi ve ninesi kavga ederken ezilmek tehlikesi atlatan çocuğun kaderini mahkeme tâyin edecek NE ANNE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1962
  • DÜNYANIN EN BÜYÜK İNCİSİ BULUNDU MANILLA,A.A.Filipinin güneyinde Sulu takım adaları sularında,belki de dünyanın en büyük incisi olan muazzam bir inci bulunmuştur.Beyzî şeklinde olan inci,8,8 santim bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1962
  • ix a vicn ATI CIIVIIKIA JUIATOT HÖl/Ckl T ÇAI/A YA W A!Akim K^y^dağ suyunun menbama meçhul bir madde döktükleri iddiasıyla polis yedi sakayı yakalamış-IVATIŞUMOİ 9UTUINA IV\fi\Z.J 1 UUIXCIN DMI\M I MI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1962
  • Felçli olmasına rağmen 8 kardeşine bakan İsmet Akın,küçük kardeşiyle.Sakat kız çalışarak 8 kardeşine bakıyor 8 yıldır felçli olan genç kız,haftada 25 lira alıyor.Tedavisi ancak Almanya'da mümkün İZMİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1962
  • YEMEN'DE BİR MISIR UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ SAM,A.P.A.A.RADYO Devrik imam El Bedr kumandasındaki Kralcı kuvvetler,Yemen'in doğusunda bir Mısır uçağını düşürmüşlerdir.Mekke Radyosuna göre Kralcılar bir askerî k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1962
  • MÜŞTEREK PAZAR TÜRK TÜTÜNÜNDEN AZ GÜMRÜK ALACAK BRÜKSEL,A.P.Avrupa İktisadî Camiası Bakanlar Konseyi,Türk tütünlerinin Müşterek Pazar memleketlerine ithali konusuyla ilgili olarak Gümrük Tarifeleri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1962
  • BERAETTEN SONRA Hamileliği sırasında aldığı Thalidomide» adlı i lâç yüzünden kolsuz doğan sekiz Künlıık kızı Corinne'i vyku İlâcı vermek fjuretile öldüren Mine.Suzanne Vandeput,12 kişilik jürinin kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1962
  • kredi arttırılıyor Gayri mertkul karşılığı kredi 150 bin liraya çıkarılıyor.Enflâsyon konusunda heyet kuruldu ANKARA,ÖZEL ANKA Kredileri Tanzim Komitesi,Maliye Bakanı Ferit Melen'in başkanlığında dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1962
  • MECLİSTE NURCULARIN FAALİYETİ GÖRÜŞÜLDÜ Gazetelerden)S YAZISIZ I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1962
  • A G U C U K Bir takım gazetelerin yazılısına göre bazı kimseler A.P.yi yavaş yavaş kundaklamağa kalkı.voılaımı.Herhalde fartı şefkatten ileri geliyor bu.Zavallının henüz pek küçücük olduğunu gördükler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1962
  • Kızıl Çin ile Rusya'nın arası iyice açıldı TOKYO,A.P.RADYO Kızıl Çin,Küba meselesi dolayısiyle Rusyaya yaptığı hücumları sertleştirmiştir.Pekin basını ve radyosu Sovyet'.cre hücumlarını artırmak için,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1962
  • Bir kamyon devrildi 30 kişi yaralandı Bir kişi de öldü NJGDE,AA.KAYSERJ^den Adana'ya gitmekte olan şoför'Mustafa idaresindeki kamyon,Ulukışla'ya 4 kilometre mesafede-Yeşilköprü I mevkiinde iraj alır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1962
  • Kazaların Önlenmesi İçin tedbir Alınıyor r Vasıtaların sür'ati elektrikli cihazlarla A kontrol edilecek ANAKARA,ÖZEL ÇİŞLERİ Bakanı Hıfzı Oğu2 Bekata,yurdun çeşitli bölgelerinde,bilhassa İstanbul Anka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1962
  • ZEN ITH Saatleri Mümessilliğinin Yeni Adresi:İstiklâl CadAesi No:394 Müeyyet İş Ham No:206,2 nci kat,Beyoğlu Tünel jTelefon:44 36 68 İLÂNCILIK 7675 14362
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1962
  • Tinbergen,plânın Finansmanından Endişe ediyor Profesör,plândaki tâdillerin sosyal karakterde olduğunu söyledi ve enflâsyon tehlikesi görürse istifa edeceğini açıkladı ANKARA,ÖZEL DEVLET Plânlama Teşki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.11.1962
  • Meclis çalışmalarının aksaması ve yıllık plânın görüşülmesi gerekçesi I ULL İnönü'nün emri ile kongreler de 23 Kasım'a kadar geri bırakıldı ANKARA,ÖZEL A KASIMDA başlayacak JLt olan C.H.P.Kurultayı te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • 2015 yılında Okuntu hâtıra Deflerinden Bir yaprak!yılının KajıfTİ Ç sım av' °rta Mm%9 I v aşlı bir adam babadan kalma evinin tavan arasında duran eski kandımı karıştırırken eline yaprakları sararmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • o T2T~ of.Haluk CılLOV imalât Sanayiinin Himayesi BEŞ Yıllık Kalkınma Plânında yüzde 7 kalkınma hızının gerçekleştirilebilmesi,geniş ölçüde sanayide meydana gelecek gelişmeye bağlı kılınmıştır.Filhaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • İSTİMLÂK İLÂNI İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İstanbul Emlâk ve İnşaat Müdürlüğünden:Şişli Kaptan Paşa mahallesinde bir hastahane inşası maksadı ile Kurumumuzca istimlâkine karar verilmiş olan ve Tapu kaydın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • BEYOĞLU'NDA BİR LOKANTA KAPATILDI Beyoğlu'nda Bursa sokağında Kulüp nâmı altında tarifesiz olarak çalışan bir lokanta Belediyece kapatılmıştır.Belediye iktisadî Murakabe Müdürlüğü murakıpları,yaptıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • SÜT TOZLARI İYİ MUHAFAZA EDİLEMİYOR Hibe olarak verilen süttozlarının bozulma tehlikesinde olduğu söylenmektedir.Buna mâni olmak için tedbir alınacaktır.1958 yılında memleketimize gelen ve muvakkat de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • Belediye müsait yerlerde ücretli oto-park yapacak Bebdiye müsait yerlerde ücretli oto parklar yapacaktır.Bu suretle bilhassa,ana trafik yolları kenarları oto park halinden kurtarılmış olacaktır ı Azap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • Yerli sanayi himaye edilecek Şehrimizde bulunan Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Oztrak dün ¦•Gümrüklerde bekjeycn kota d 141 otomobiller serhest bırakılmayacaktır-demiştir.Bakan,yerli sanayii baltalayaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • Günün ve haftanın sorusu T.İP.NEDİR?AYBAR KİMDİR Rejimi nereye götürmek istiyorlar?Cevabı ve haftanın bütün hikâyesi bugün çıkan de FAAL 72(İ3 UMi')
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA Yeni Spazmolitik Müstahzarımız BİO SKOPOLAN Draje,Ampul ve Süppzituar N-Bütil Skopolamin Bromür=Hyoscine-N-Butylbromid)Depolara tevzi edilmiştir.BİORARMA LABORATUARI LTD.ŞTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • LEVENT LAMBALARI Bol ışık verir,sağlam ve garantilidir.5-7-14 numara aynalı ve aynasız İthal malından çok üstün olan LEVENT lâmbaları çok ucuz olarak piyasaya arzed itmiştir.İH$ W Tahtakale Deveoğlu Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • M.S.B.İst.3)No.li Sat.Ko.Bşk.dan:1 25 Kalem Baxim ve onarım malzemesi alınacaktır.Keşif bedeli 4497 lira olup Kat'î teminatı 675 liradır.Z ihalesi M.S.B.Sirkeci Demirkapıda 3 No.lu Sat.Al.Kom.da pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • ARENA Tiyatrosu ALFRED JARRY'den MÜZİKLİ HİCİV Pazartesi ve Perşembe günleri Öğrenci Matinesi saat 18 de,Çarşamba ve Cuma günleri Halk Matinesi saat* 18 de.Pazartesi ve Perşembe günleri Halk Gecesi sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • KELİMESİ 1 Lİ R A OLAN Doğum İLÂNLARI 7.sayfada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • GÖNÜL YAZAR ÖZDEN ÇELİK'in Hayatlarını birleştiren senenin en iyi filmi ATE ŞL I KAN Diğer rollerde:AVSEL TANJU HÜSEYİN BARADAN REHA YURDAKUL Bugünden itibaren ÇEMBERLITAS ve K.M.Pasa İSTANBUL 3 5 SİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • FRANSIZ MALI Naylon korseleri 65 TL.KORSECİ DİLBER'de Beyoğlu İstiklâl Cad.Galatasaray 297/1 Tel:49 38 64 İLANCILIK 7611 14354
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • TANCA DEMEK AYAKKABI DEMEKTİR REKLAMCILIK 4136 14338
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • Belediye,karaborsacılarla mücadelede âciz kalıyor Belediye,sinema bileti karaborsasına mâni olamamaktadır.Karaborsa ile mücadele için Belediye Zabıta ekibi takviye edilmişse de bu tedbirin karaborsayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • PANTALONLARINIZ!TERGALLETTJRiNiZ REKLAMCILIK 4fi60 14349
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • T.M.G.T.DA TURİZMLE İL-GİLİ FİLM GÖSTERECEK T.M.G.Teşkilâtı Turizm Müdürlüğü bugün saat 16.30 da Tünel'deki merkezjıtde turistik film göstermeye başlayacaktır.Iik filmler:Antalya,Antakya şehirlerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 3S)Maceralar Yolunda 1)Kerr Y.Bryner R.i.İkinci halta)EMEK Tel:44 84 3V)Tamirat dolayısı.vle kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 95)Allah Seviniz Dedi T.Şoray A.Hık Suare'de:Cam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • BİR VEZNEDAR İÇİN TAKİBAT AÇILDI İstanbul Defterdarlığı veznedarlarından Ahmet Uçar,zimmetine para geçirdiği iddiasıyla polis tarafından yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmiştir.3200 lira tutarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • BİR KADTN,FAZLA İÇKİDEN ÖLDÜ Kumkapı Çifte Gelinler caddrsi 40 numaralı evde oturan 68 yaşındaki Poliksani Antamasyan isimli kadın evvelki gect fazla içki içtiğinden fenalaşmış ve kaldırıldığı hastaha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • Partisiz olarak "hukuk esaslarına bağlı devlet nasıl kurulabilir "Tiirkiyenin Kurtuluş Yolu,Kitabında okuyun.HAK Kitabevinde MİLLİYET 14370
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • iJa&l İstanbul yakası siparişleri için 47 75 47 47 13 69 48 02 21 İLANCILIK 8000 14358
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • IMIIMIIM II Mil 111111111 111 11111111111111 Bffl İTİRAF SMET Paşa'nm son C.H.P.Ankara il kon-I gresinde yaptığı konuşma,nedense fazla dikkati çekmedi.Oysa bu konuşma,Türkiye'nin neden bu hallere düşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.11.1962
  • YILIN EN BÜYÜK KOMEDİSİ ÇAMSAKIZI Orhan Günşıray Neriman Koksal Ahmet Tarık Tekçe Suna Pekuysal Reji NEVZAT PESEN ÇAMSAKIZI,F.B.G.S.ezelî rekabetini en güzel esprilerle size anlatan filmdir.ÇAMSAKIZI,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • £s5fe faS/fe/İstasyon ibresinde seyyar göz ayarı PYE radyosuna mahsus bu yeniliği muhakkak görünüz KALİTE BOŞ BİR LÂF DEĞİLDİR PYE radyolarında kalite demek,uzun seneler arızasız ve tam randımanla çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • KOTA SIRA No.207 Gümrük tarife No.85.01.51 Lisansları devretmek lstlyenler 22 82 84-22 21 84'e telefon etmeleri rica olunur.İLANCILIK 8055 14384
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • 3 300 yillik bit gemi su yüzüne çıkarılacak Teknenin saplandığı çamurlarda altın da bulundu.Bir sualtı laboratuarı kuruldu Orhcm TÜREL L?İNİKE açıklarında batık B vaziyette bulunan 3300 yıllık bir gem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • a «yirmisi Ani Çin'in Hindistan hudutlarına yaptığı saldırız,Hindliler arasında Jıü-SAVUNlVlA HAZIKLIKLAKI ytik hlr nefret uyandırmıştır.Bir çok kimse asker olmak ve hududa sevkedilmek arzusu ile resm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • Ayılar,köylülerin kışlık yiyeceklerini yediler Hakkâri'nin bir mahallesini basan ayılarla döğüşen köylülerden beşi yaralandı HAKKAK!ÖZEL Hakkâri'nin 529 nüfuslu ve 171 haneli Dağgöl mahallesi ayıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • Dansöz yüzünden büyük bir kavga çıktı URFA,ÖZEL Bir pavyonda önceki gece dansöz yüzünden büyük bir arbede olmuştur.Dansözü paylaşma yüzünden önce İki masa arasında başlıyan kavgaya,bilâhare salonu dol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • Gelir Vergisi ödeme süresi yarın bitiyor Oellr Vergisinin S.taksidinln Ademe türesi yarın sona erecektir.Bilindiği gibi Ekim ayı sonunda gelir vergisinin 3.taksidinln ödenmesi İcap etmekteydi.Birçok m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • Yedi kişilik aile,mantardan zehirlendi KONYA,ÖZEL Karaman İlçesinde 7 kişilik bir aile,mantardan zehirlenmiştir.Canason köyünde kırdan topladıkları mantarlardan yiyen Süleyman tçgüden,eşi Fatma,kızlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • Denizli dokuma fabrikası tesisleri genişletiliyor DENİZLİ,ÖZEL Sümerbank Fabrikası tesislerinin genişletilmesine başlanmıştır.Fabrika tesisleri 15080 İğden 36 bin lg'e çıkarılacak ve fabrikaya yeniden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • KELİMESİ 1 LİR A OLAN NİŞAN NİKÂH İLÂNLARI 7.sayfada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • ARANIYOR İzmit'teki depomuz için otomobil lâstik ebatlarma vâkıf ambar memuruna çok acele ihtiyaç vardır.GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.Büyükdere Cad.75 Mecidiyeköy,İstanbul İLÂNCILIK 8054 14383
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • TCDD İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Başkanlığından BANDAJ ALINACAK 5/11/1962 günü saat 17 ye kadar teklifleri alınacağı ilân edilen Bandajın teklif alma tarihi görülen lüzum üzerine 5/12/196
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • I.T.Ü.Makine Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz muhtelif Kürsüleriyle ziraat makinaları Muayene ve Araştırma Merkezine,Asistan ve Uzman Yüksek Makine Mühendisleri alınacaktır.İsteklilerin 20.11.1962 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • KOTA 220 Ampul lisansı olanların müracaatı Telt 27 20 17 MİLLİYET 14373
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • Boğazlçlnde SATILIK YALI Paşallmam Sahibi eliyle:44 02 48 44 48 94 İLANCILIK 7581 14361
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • KİRALIK MAĞAZALAR Müessesemizin Ankara Rüzgarlı sokakta İnşa ettirdiği Çatal Işhanının altındaki büyük mağazalar ile yüksek İrtlfalı takribi 3500'er M2 İlk İki depo Soğuk Hava Deposu olmaya da müsait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • 32 09 29 ve 84.45 lisans sahiplerine proforma verilir.Tel:44 10 32 MİLLİYET 14341_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • TÜNEL M ÛAfcAMI Gık BûŞLüfcA Açıl.K1İ DİbÛRaTsFf WANADİzİl!MEZARlARDl-E BüNlAR DA 6İZAH5 pEYRiNDHH MÎ KAL-MA ABPulcANWZ mi y mmm mm bîr PfHLİZ PAHA VAR EDELİM £Fftl2 B£y!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • V Vıkanınca Çekmez V Bolmaa BuPUfmai CMon-lron)POPLİNDEN GÖMUEK GİYİYOR.TEKSTİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • Her müslüman evinin eşsiz ziyneti KÂBE'de TAVAF KÂBE'de AKŞAM NAMAZI HAZRETİ PEYGAMBERİN s.a.TÜRBE İ SAADETLERİ 33 X 45 santim ebadında,altın yaldız 7 renk tezyinattı,plâstik baskılı tablolar Beherini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • t TAKVİM I Kırık Hayaller VVELKI gün matbaaya bir okuyucum g eldim" Efendim,sizi rahatsız edeceğim Buyurun efendim.Asansörsüz çıkmış olacak ki oturduktan mnn derine» bir nefes aldı.Yaş kemali bulunca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • Hurda çul kanaviçe telef,üstüpü ve parça bez satışı 1)Müessesemizde mevcut hurda çul kanaviçe,telef,Ovrupü t% parça bezler 26.11.1962 tarihine raslayan Pazartesi günü saat 14 de pazarlık suretiyle sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • iki zorba,bir Kızı babasının Yanından zorla Kaçırmak istedi Mütecavizler evlenme muamelesini yapmakta olan kızın babasını da dövdüler İZMtB,ÖZEL Evlenme muamelelerini babası İle beraber tâklp eden S.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • Hırsızlık yapan iki öğrenci yakalandı DİYARBAKIR,ÖZEL îkl ortaokul öğrencisi,Yenişehlr'd» oturan Rahmi Bingöl'ün evinden çaldıkları kıymetli eşyaları Siverek İlçesinde satarlarken suçüstü yakalanmıjla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.11.1962
  • Defterleri incelenirken,kalb sektesinden öldü KONTA,ÖZEL Sarayflnü İlçesi mahkeme başkâtibi Ziya Şahin,defter ve evrakı bir Adliye müfettişi tarafından İncelenirken kalb sektesinden ölmüştür.Başkâtip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.11.1962
  • iv x£T İşte g/e kasaba!^v VN SEN ÖNOEN GİDECEĞİM V^~*ssi^ SEN DEDİĞİMİ S YAPMAĞI UNUTMA!UNUTURSAN ı'ŞlMız Y4TAJ?serv oe gw/v/OMW ÖDEYBMEZSİN!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1962
  • '$ffi:ffi:$$ffiw;tâ KlNG'ıN K£5_MİNl SENİN.KlNÎN» ÜS.TÜNE KO."YUYOEUfcA O A.KliACAâlAAt A.M ZANKİETTİM VO CANIAA-SEM BENl'AA EM SEVD\İNAN-Si^.w*as^!i Jr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1962
  • usi ADAMLARI HEUh&PTE-C£ ÇıKAfZ VE İlAÇLAZi BOŞALT/fi».CAR.fakat lâç sandığınım içı'ndb Doktor.etIenNb 'İn Bulunduğunu BiUA&V\EKTEDÎlZL,ER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1962
  • KAPTAN.S'XX OOSTUûRı/V\BAY TOMBÎK VE OİNBo tı_E TANıŞ-nRAyı/V\a a İFTİRA EDiyoRSLX.NüZ_BÛ-U YOKSUNUZ Kİ BAZı IÇJCÛ LERİ l'l_A\ON YERÎ.Ni TUTAR DİYE feC VORufVV KAPTAN.cArs»vA sfz oe B(l_lVoRSUNUZ Kİ B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1962
  • güttüm» TET_er 3ry cDİP ÖZÜR OıueVEMV.APFE7 SEVGİLİM-VuMu UN.UTTuAA.ŞıMDİ GELİYORUM.AMiyOfZuM.EVDE OTURMUŞ P*Dl_fs RO/VVÛISP OKUYORDUA/^Q3t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1962
  • YAZAN:Christiane ROCHFORT TÜRKÇESÎ:Selâmi İzzet SEDES Beyaz perdede Brigitte Bardot ve Robert Hossein tarafından canlandırılan «Lc repns dıı guerrier» romanının tercümesidir.Türkiye'de yayın hakkı MİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1962
  • IIIlimillll^ BALIKÇILIK I OLTA TAK1MLRI ve YARDİMCİ I I ARAÇLARİ 16)SITKI ÜNER Gündüz yapılan Palamut Torik yemliciliğl,ge-9 E ce yemliciliğinden hayli faiklar taşır.Bu fark;balı-S E ğın uzun zaman Bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1962
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış,program,kıla haberler ve hava durumu 7.35 Melodiden melodiye 8.00 Türküler 8.20 Haberler ve hava durumu 8.30 Solodan orkestraya 9.00 Şarkılar Ahmet Çağan 9.20 Seçilmiş hik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1962
  • Evet,beni İstanbula getirdikleri zaman adımın Maria olduğunu hatırlıyorum.Fakat soy adımı bilmiyorum.Biz onu öğrendik bile:Wesserman sizin soy adınız.Wesserman mı?Evet,şimdi söyleyiniz bana:«Kırmızı G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1962
  • a;oğlak burcu [22 Aralık 20 Ocak] Bir dedikodu canınızı sıkacak.Fakat esassız ulduğunu öğrenip ferahlıyacaksınızflA KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Israrlı arzunuza ragmen bir şeyi elinize geçirı-miyece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1962
  • 8 9 10 SOLDAN SAGA:1 Bir boşluğun Jçini yoklamağa yarayan uzunca ucu küt demir âlet;Koruyucu.2 Anlayış;Alt üst ön arka taraftan başka olan yön.3 Bir şeyin içinde bulunduğu şartların topu;Tersi zaman p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1962
  • Hiert Çarşamba Rumt 1381 14 1378 C.»hır KASIM Kas,m u 19H VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 7.46 1.54 öğle 12.58 7.08 İkindi 15.36 9.44 Akijam 17.52 12.00 Yatsı 19.2Ç 1.34 İmsak 6.04 12.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1962
  • üflâ i H Boyuca Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDI İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEVIK Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1962
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,5 İnci sayfalarda santimi 30 T.L.8,7 ind sayfalarda santimi 25 T.L.0 Birinci sayfada baslık 200 T.L.Düğün.Nisan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür İlânlar;5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.11.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 AyİJk 22 T.L.6 Aylık t 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler ivin âdi posta ile bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası İçin tarife,kullanılacak pulun değerine göre defiişlr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.11.1962
  • KELİMESİ 100 KURUŞ SATILIK EMLÂK DtKKAT fvçer odalı kamilen parkeli şahane manzaralı daireler,Panealtı duı ağına 300 metre mesafede »örmek ve konuşmak İçin Pangaltı Eşrefefendl Sok.No.107.SAHİBİNDEN b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1962
  • i.E.T T isletmeleri Umum Müdürlüğünden 1)10 kalem 7670 adet V kayışı harice sipariş edilecektir.2)Bu işe ait şartname 7,50 lira bedelle Metro Han birinci katta Merkez veznesinden temin edilir.3)Teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1962
  • İstanbul yaş meyve ve sebze tarım satış kooperatifleri birliği Yönetim Kurulu Başkanlığından Birliğimizin 1961/52 iş yılına ait Normal Genel Kurul Toplantısı 3/12/1962 tarihine müsadif Pazartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.11.1962
  • İR ATATÜRK DEVRİMİNİN HİKÂYESİ Musfafa Kemal,İnebolu'da Şapka Nufku'nu verdikten sonra halk terzilere hücum etmişti:Uaüay'lılar Ata için yayık,katan ziraat malzemesi ile bir tak hazırlamışlardıgeçerke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.11.1962
  • SPOR KIYAFET SEVEN VE RAHATINI DÜŞÜNEN MODERN ERKEĞİN GÖMLEĞİ Lüks Tuhafiye Mağazaları ve BURUŞMAZ HAFİFTİR SICAK TUTAR KOLAY YIKANIR SON MODADIR 2 BEYOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1962
  • ELEMİM ARANIYOR ÇAMAŞIR MAKİNELERİ,BUZ DOLAPLARI ve GAZ SOBALARI Montajından anlayan ve bu İşlerde çalışmıj,asgarî İlkokul mezunu TEKNİK ELEMANLAR aranmaktadır,şahsen Mecidiyeköy PROFİLO DEMİR Fabrika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1962
  • NAKLİYAT YAPTIRILACAK Toprak Mahsûlleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden 1 Vize işyerimizde mevcut hububattan 2000 tonun îstanbul ve/a Tekirdağ'ına taşı.ıması işi,açık eksiltmeye çıkarılmıştır.Eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1962
  • T* K.I.MAHDUT MES'UUYETU Kömür satış ve Tevzi Müessesesinden 1 İstanbul Şubemiz namına deniz ve kara yolu ile gelecek olan taş,kok,kok tozu,linyit ve briket kömürleri ile ziftlerin tahmil,tahliye ve n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1962
  • ve selef ps-en} E.Roosevelt iıı Cenaze Töreni BİRLEŞİK Amerika 'nm eski Başkanlarından Franklin Delano Roosevelt'in eşi Eleanor Roosevelt,geçtiğimiz Cumartesi günü New York'ta Hyde Park Bahçeleri adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.11.1962
  • katsizliğini farkeden ananın feryatları ortalığı birbirine katmaktadır.Bilhassa kalabalık yerlerde kaybolan çocuklar çok defa bulunmakla beraber,ebeveyn hayli üzülmektedir.Yıllarca önce,çocuklarını ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • ZEYNEP ESEN ile ZİYA AYSIN nikahlandılar.4-K.asım-19fi2,İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • m JALE İle ASIM SERT nikahlandılar.7-Kasım-1962,Konya.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • ft SEVDA AYDAN İle MEHMET SLR nişanlandılar.13-Kasım-1962,Bebek.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • a KASIMPAŞA P.T.T.Sefihinden emekli ZİHNİ KARADENİZ'in ölümünün 40 inci yarınki Perşembe günü öğle namazını müteakip Şişli camiinde mevlût kıreat edileceğinden arzu eden akraba ve din kardeşlerinin te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • MUAZZEZ ve MIHARKEM SE-VİNÇ,oğulları NAZIM'ın doğduğunu dostlarına müjdelerler.Di-vaıbakır.13 11 1962.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • 0 MÜŞERREF ve SADİ VKNİK.kızları AYŞE'nin-doğumunu müjdelerler.Çengelköy.10-XI-1%2.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • DİLEK ve KRKAL ikizleri EROL ve AYDIN'ın doğumlarını dost ve akrabalarına müjdelerler.Üsküdar.7-XI-196:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • 0 BAHRİYK ve ALTAN OKBAY,kızları NUR'un dünyaya geldiğini dost ve akrabalarına müjdelerler.Orrahpasa,10-11-1962.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • TEŞEKKÜR Sevgili annemiz FEVZİYE ÖZEL'in âni vefatı sebebi ile dostlarımızın,akrabalarımızın ve muhterem Çanakkale halkının teessürümüzü paylaşmak üzere gösterdikleri yakın alâkaya teşekkür ederiz.Sağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • TEŞEKKÜR 29.in.1962 tarihinde ebediyete intikâl eden sevgili aile reisimiz Emekli Subay İRFAN HAZERin Manastır 1324)cenaze merasimine katılmak,çelenk,telgraf,mektup göndermek ve telefon etmek suretiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • TÜRKİYE VAKIFLAR PANKASI T.A.O.UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:MÜFETTİŞ MUAVİNLİĞİ MÜSABAKA İMTİHANI İLÂNI 1 Bankamız Teftiş Heyetrıe iktisat,Hukuk,Siyasal Bilgiler Fakülteleri,Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdarî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂN!Istanbul Emniyet Sandığından Dosya No:1962/719 Şühda Oztürk IPVC.247 hesap numaralı borç senediyle Sandığımız Xasirnpasa Ajansından istikraz ettiği paraya mukabil;Beyo^'u,Bıcı A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Sağlık Tesisleri ihtiyacı bulunan 4000 kilo 1000)4000 kilo 500)ve 2000 kilo 100)er gramlık ambalajlar halinde cem'an 10000 kjlo Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • Kazaların önlenmesi için tedbir alınıyor Baştarajı Birincide O Trafik kontrol vasıtalarının arttı-rılması,Bllçili illerin yeteri kadar vasıta ve çki|ile.rle takviyesi,B Yollarda terkedilmiş vasıtalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • 7 AYLIK MiNE'Yi KİMSE İSTEMİYOR Baştarafı Birincide evine yollamıştır.Emine Adaş ismini taşıyan kaynana dün sabah istemediği çocuğu tekrar babasına teslim etmek için Yeşildireğe getirirken Sirkecide g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU istanbul Satınalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuz sinemaları ihtiyacı için 5 adet sinema makinesi idari ve fenni şartnamesi esasları dahilinde kapalı zarf usuıii ile satınahnacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • İstanbul 8 inci İcra Memurluğundan 960/4853 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen 10 Tup 100X70 ebadında birinci hamur beyaz kâğıdın 1250 lira kıvmetinde olup birinci açık artırması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • E SAĞLIĞINIZ İÇİN PANASON^ ÇAYI İÇİNİZ REKLAMCILIK 4620 14338
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • G.Saray,Viyana'dan Bytom'a hareket etti t Baştarajı Sekizincide zecekler muhtemelen öğleden sonra hafif bir antrenman yapacaklardır.G.SARAY DÜN SABAH HAREKET ETTİ Galatasaray profesyonel takımı dün sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • MÜŞTEREK PAZAR Baştarajı Birincide Bakanlar Konseyi Türkiyeye malî yardım için kurulan bir konsorsiyumla da temasa geçmeyi kararlaştırmıştır.Yardım plânında yapılan bazı tâdiller 20 Aralıkta Pariste O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • Film artisti Göksel Arsoy askere sevkediliyor t Baştarafı Birincide FARUK TUNCA'NIN ASKERLİK DURUMU Eski izmir Belediye Başkanı Faruk Tunca önümüzdeki günlerde Beylerbeyi Askerlik Şubesi tarafından,as
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • «SPIEGEL» BAŞYAZARI SERBEST BIRAKILDI HAMBURG,AA.«Spiegel» mecmuası baş yazarı Claus Jacobi,serbest bırakılmıştır.Jacobi,hakkında,devlet güvenliğine kasıt zannıyla ihtiyati tevkif kararı verilmişti.Ja
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • VALİ,YUNAN DIŞİŞLERİ Bakanından mesaj getirdi Yunan Dışişleri Bakanı Averof'un davetlisi olarak Yunanistana giden İstanbul Valisi Niyazi Akı İle Belediye Başkanı Kânnıran Görgün,dün gece uçakla şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • C.H.P.KURULTAYI TEHİR EDİLDİ Baştarafı Birincide mal edileceği söylenen il kongreleri n geç 3 Aralıkta sona erecektir.29 Kasanda yapılması kararlaştırılmış olan C H.P.Büyük Kurultayı da ou şekilde bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • Bir erkek evlâtlarımı İ doğduğunu akraba vı dostlarına müjdelerler 13/11'1962 istanbul REKLAMCILIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • Yemsn'de bir Mısır uçağı düşârüldü BaXarajt Birincide dün kuvvetlerine m'nsııp binlerce kişinin öldürüldüğüm» bildirmiştir.İLTİCALARA Kahiıe Radyou,Ürdün askerî kuvvetlerine mrnsıp 4 uçağın dun sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • A.P.GRUP BAŞKANI DÜN SEÇiLEMEDi t Bcıştara/ı Birincide «Büyük konjrrede titzUk değişikliği yapılacak parti genci başkanı aynı zamanda fiuıp başkanı olacaktır.Bu bakımdan bu seçimlerde iki grup başkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • BANKALARIN AÇACAĞI KREDı ARTTIRILIYOR t Başiarafı Birincide nında tahsil edilen komisyonun,yıllık olarak alınmaması,her ay ve hesri için yıllık komisyonun 1/12 sinin hesaplanması uygun görülmüştür.Top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • Sağır ve dilsiz bir motor ustası Almanya'ya gidiyor Ayni ismi taşıyan bir berberin Maliyeye borcu olduğundan Mustafa öztürk pasaport alamadı Mustafa Oztürk adında sağır ve dilsiz bir motor ustası sana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • Amerikalılara ait bir atölye soyuldu DİYARBAKIR.ÖZEL Şehre 15 kilometre uzakta Pirinçlil bucağındaki Amerikan radar üssüne ait bir atölye önceki gece meçhul şahıslaı tarafından soyulmuştur.Saat 02 sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • israil,Antalya'ya feribot işletecek Türkiye ile İsrail aıasında çok yakında Feribot çalışmaya başlayacaktır.Antalya ile Hayfa limanları arasında yapılacak olan Feribot seferleri için yapılan anlaşmaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • Çankırı C.K.M.P.İl Başkanının başkanlık sıfatı kaldırıldı ÇANKIRI,ÖZEL CK.M.P.Çankırı il idare heyeti dün yaptığı toplantısında Rauf Çapan'ın il başkanlığı sıfatı kaldırılmıştır.II İdare heyeti üyeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • Yırcalı,haksız iktisap dâvasından beraet etti ANKARA,ÖZEL D.P.devrinin sorumlularından Sıtkı Yırcalı dün Ankara'da haksız iktisap dâvasından beraet etmiştir.3.Ağır Ceza Mahkemesi Sıtkı Yırcalının tedb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • Bir kamyon devrildi Baştarajı Birincide Gece saat 20 de cereyan eden hâdisenin fazla süratten ileri Rİdiği anlaşılmıştır.Kamyonun şoförü Mustafa,olaydan sonra kaçmıştır.Devrilme sonunda,kamyonda bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • Ehliyet soran trafik polisini öldürmek istedi tZMiR,ÖZEL Basmahanede bir taksi içinde içki âlemi yapan üç kişiyi îkaz eden bir trafik polisi öldürülmek istenmiştir.Kasap olan ehliyetsiz şoför Alâattin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • KISKANÇLIK YÜZÜNDEN METRESİNİ YARALADI 42 yaşında Muzaffer Alkan isimli bir şahıs evvelki gece Fener Ayvansaray Hamam sokak 5 numaralı evinde metres olarak yaşadığı Zeynep Atlı isimli kadını kıskançlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • SAĞLIĞINIZ İÇİN PANASON ÇAYI İÇİNİZ REKLAMCILIK 4620 14339
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • F.BAHÇE OYNADI,LEVSKi KAZANDI.t Baştarajı Sekizincide ilk yarıda Hüseyinin şahane friktkinde Levski kalecisi topu güçlükle,ama başarıyla kornere atabilmiş,İkinci yarıda ise Lefter,hem de iki defa,kale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN flâUFM Ilır Mükellef veya sorumlunun Öd eme emri adı ve soyadı:Dairece bilinen adresi No:Takip No:1-11-26148 Muharrem Yaşar Kemal paşa mah.Şirvanizade *k.No:25/1 Aksaray 35/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • 9 uncu Jandarma Er Eğitim Alay Satınalma Komisyonu Başkanlığından CİNSİ Miktarı Mu.Bedeli G.Teminatı Tarihi Saati Kİ.Grm.Lr.Krş.Lr.Krş.Sığır Eti 100 Ton 347500 00 17650 00 30/11/962 11.00 1.Yukarıda c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • Pakistan'ın CENTO'dan çekilmesi istendi KARAÇ!AP.Bazı siyasi gruplar,İngiltere He Amerikanın Hüıdistana silâh yardımı yapmaları karşısında Pakibtan'ın CEN-TO ve SEATO andlaşmalarından çekilmesini ve B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.11.1962
  • Tinbergen t Baştava/t Birincide sevme hakkı,bundan doğuyor» demiştir.FİNANSMAN AÇIĞI Bir sure önce İstifa eden plânlama uzmanlarının «Yüksek kapasiteleri» n« hayran olduğunu söyleyen Profesör,buraya g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7