Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 27.10.1962
  • ŞAH BUSU GELİYOR ANKARA,ÖZEL 1 I" RAN Şahı Muhammed Rıza Pehlevî,bugün sa-I at 14 te şehrimize gele-•ğ eek,hava alanında Cumhur-I başkanı ile Başbakan tarafm-I dan karşılanacaktır.Şah Ankara ve istanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1962
  • sss?Hiç suçu yokken Dünyanın bugünkü keşmekeşi içinde neyse ki «ntan» diyebileceğimiz hirigi çıktı karşımıza.Malûm ya Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ismi böyle telâffuz ediliyor:U Thant.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1962
  • Hepimizin dostlarımıza,tanıdıklarımıza,akrabalarımıza duyurmak istediğimiz iyi,'bazen de kötü-haberlerimiz olur.Nişanlandığımızı,evlendiğimizi,bir çocuk sahibi olduğumuzu müjdelemek istediğimiz gibi k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1962
  • FİLOZOF BERTRAND RUSSEL,İKİ LİDERİN ARASINI BULMAĞA ÇALIŞIYOR GAZETELERDEN)ilİttfrN YAZISIZ dkimm&m,ItmiMMâMMdi M tim.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1962
  • TAVZİH Gazetemizin 18 Ekim 1962 günkü sayıcında yayınlanan «Samsun'da mahkûmlar isyan etti» başlıklı haberle ilgili olarak Samsun C.Savcı Yardımcısı Haydar Memişoğlu'rdan bir tav?zih mektubu aldık.Mek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1962
  • Meclis «Salacak Canavarı» nın idam cezasını tasdik etti AN'KARA,ÖZEL «Salacak canavarı» Kandcrnir Sipahipala'nın «ölüm cezası» dün Millet Meclisinde kabul edilmiştir.Ölüm cezası Senatonun da tasdikind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1962
  • hakkında dört n izahat verdi Çalışma Bakanı Bülenl Ecevit izahatında,işçilere serbest pazarlık hakkı tanınacağını söyledi ANKARA,ÖZEI PLÂN Karma KomisyonuncU dün Çalışma Bakanı Ecevit Basın Yayın ve T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1962
  • Basın Şeref Dîvânının 25 numaralı tebliği Basın Şeref Divânı dün şu tebliği yayınlamıştır:Basın Şeref Divânının ikinci donemi için ilgili teşekküller tarafından seçilen temsilcilerin isimleri aşağıdad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1962
  • yumruyu soyan ve yüz bin Ura delerinde mücevher çalıp kaçan şebekenin Kayscride yakalanan son iki elemanı dün akşnm şehrimize getirilmişlerdir.Ali Taştepc ve Mustafa Ergün isimlerindeki bu iki gangste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1962
  • HİNDİSTAN'DA "OLAĞANÜSTÜ HÂL„ YENİ DELHI,A.P.Komünist Çin'in tecavüzü karşısında Hindistanda olağanüstü hâl ilân edilmiştirlîaşbakan Nehru dün yaptığı konuşmada,Çin birliklerinin hudutlarda hâdise çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1962
  • Amerikan filosu bir Lübnan gemisini aradı Durdurulan bir Rus gemisinde ise arama yapılmadı WASHINGTON,A.P.A.A.RADYO B AŞKAN Kennedy'nin abTuka kararını uygulayan Amerikan harb gemileri dün ikinci bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1962
  • Garbın en büyük aşk romanı JANE EYRE YILDIZ ROMANLAR serisinde lüks plâstik ciltli olarak yeni baskısı çıktı Fiyatı 12 lira,ödemeli gönderilir.TÜRKİYE YAYINEVİ tf.AKrn.iK 6838 13371
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1962
  • Batılı diplomatların Moskova dışına çıkmaları yas Rus hükümeti,Moskova dışında bulunan diplomatlara Başkente dönmelerini bildirdi MOSKOVA,A.A.A.P.RADYO SOVYET hükümeti,Moskova' da bulunan Batılı diplo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1962
  • Birleşmiş Milletler Gene/Sekreteri'nin barış çağrısına,taraflar cevap verdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant Ruslara inanmıyacağım açıklayan Amerika ablukadan vazgeçmiyor KDIŞ HABERLER SERV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1962
  • n İRAN ŞAHININ ZİYARETİ ve KÜBA İHTİLÂFI yUMHURIYET Bayramında devletimizin resmî misafiri ola-I ^y rak Türkiyedc bulunacak olan Iran Şahı bugün Ankara'ya gelecektir.Uzun bir süre evvel kararlaştırıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1962
  • yapı Çankayadaki görüşme/ere Sunayda havanın yumuşadığını söyledi.Erkin,Kobaya yük taşıyan 3 Türk şilebi kin Âmerikadan ablukayı geçmelerine müsaade etmesini istedik ANKARA,ÖZEL ÇANKAYA Köşkünde dün K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 27.10.1962
  • D Al/A EVİ r*ri r\İ C KAÇTA!AMni Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısından memleketine BAKAlM IjkLVl VE nAJİALAINUl dönmekte olan Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Alî,dün Yeşilköy'den geçmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 27.10.1962
  • ATA BİNMİŞ,AT ARIYOR!BAŞBAKAN înönü,Kûha buhranının patlak vermesinden beri çok meşgul.Butun gününü toplantılarla ve görülmelerle geçiriyor,durmadan duşumu or.inönü'yü itkiden tanıyanlar,«İkinci Cihan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1962
  • HAFTANIN FILM I.ER t TuH&Ml OfcÛUt,KORKUNÇ KUMPANYA «IIı-Her in Pink Tights» George Cukor ıdareniııde en;ı'lm-s renkli hir Paramount merikan)filmi. na aıılar:Sophia bonk,Anthony Quinn.Margaret O'Brien
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1962
  • VEFAT Sabrl Esbah merhum AH Paça hafidesi,merhum harbiye nazırı Nâzım Paşa kerimesi,merhum Azra Arpatın hemşiresi,Selma ve Necdet Sedet,Nâzime Anie!in teyzeleri,merhum Müsüme Reşit,Fatine Altınay ve R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1962
  • MEVLİDİ ŞERİF Bundan 40 gün evvel Hak kın rahmetine kavuşan kıymetli eşim,Bâbıâiinin emektar gazete bayilerinden Ahmet Egmen'in aziz ruhu İçin 27.10.G2 Cumartesi günü öjfle namazından sonra Babıâli VU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1962
  • VEFAT Sahisun eşrafından,merhum Şahinzâde Ahmet beyin oğlu,Sacide Şahin'in sevgili eşi,ihsan,Nejat ve Füsun Şahin'in babaları,Remzi,Rüştü ve Zeki Şahin ile Nafia.Taner,Rakibe Derviş,Fethiye Tabar ve R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1962
  • BÜYÜK MÜJDE Kadıköy modern bir sinemaya kavuşuyor.Memleketimizde ilk d?ta uygulanan en son sistem sinema tekniği ile,eski Hale)sinemasının yerinde muazzam fedakârlıklar ve itina ile inşa edilen SİNEMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1962
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI YEMİ TİYATHGD& 29 30 ve 31 Ekim 1%2 Saat 21 de TÜRKİYE VE BELÇİKA KÜLTÜR ANLAŞMASI GEREĞİNCE DANS ŞİİR ADLI BELÇİKA'LI BİR SANATÇI TOPLULUĞU TEMSİLLERİ Biletler:Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1962
  • Aksaray KÜÇÜK OPERA'da MÜNİR ÖZKUL GENEMLİN AŞKI Yalnız 15 gün için Matine 16.15 Suare 21.15 Tel:21 57 22 MİLLİYET 13107
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1962
  • ŞEHZADEBAŞI KULÜP SİNEMASI En modern tesisleri,rahat koltukları,şâhâne istirahat salonları ve Erkondeyşin sistemiyle havalandırılan İstanbul'un en modern sineması,31 Ekim Çarşamba günü matinelerden it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1962
  • ELEMAN ARANIYOR Fabrikamızın boya ve kimyevî madde ctüdleri ve kıymetlendirilmesi mevzularında ve imalât takibi işlerinde yetiştirilmek üzere,tercihan tecrübeli ve kimya sabasında bilgili.Almarı-"ca,F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1962
  • SiNfeWMAft BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 33)Korkunç Kumpanya S.I.oren Anthony Qulnn H.t.F.MFK Tel:44 84 39,Tamirat dolayısıyla kapalıdır.İNCİ Tel:48 45 95)Fosforlu Oyuna Gelmez N.Koksal O.Günsiray.KONAK Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1962
  • KORDON BLÖ Açılış Galası 1 Kasım Pfer^embe İLANCILIK 7472 13372
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1962
  • AZİZ DİNLEYİCİLERİM,MUHTEREM DOSTLARIM,Bu sezon İstanbul gazinolarından hiçbirinde çalışmayacağımı 5izler.e bildirmek meehuriyetinde bölünüyorum.Derin sevgi ve saygılarımla D 1 i!BEHIYE AKSOY İLÂNCILI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1962
  • BULVÂİ TİYATROSU VODVİL 3 PERDE)İMfcsh:YVES Çeviren:ORHAN AYDJNBAŞ S.Koyan:M.A.H.Dekor:ERKAN YOLAÇ Bu Akşam 21.15 ten itibaren Biletir:Saat 10 dan itibaren satılmaktadır.Tel:21 35 76-21 13 31 REKLÂMCI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1962
  • Kurbağalıdere Su işlerince İslah edilecek Kurbağalıd;renin ıslâhı Hükümetçe ele alınmıştır.Belediye kendi bütçesi ile Kurbağall dereyi bulunduğu kötü durumdan kurtaranuyacagi.nl Hükümete bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1962
  • MEVLİD Kıymetli babamız,Istanbul tüccarlarından Kalkandelcnll HALİM EKKLİ'nin 2 nci senei devriyesi dolayısiyle 28 10 1%2 yarınki Pazar £ünü öğle namazım müteakip aziz ruhlarına ithaf edilmek üzere Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 27.10.1962
  • ıtmuımnımifirmıi!ı tını t inin tıııııtlif.B Soğukkanlılıkla.İR Batı gazeteciliğine bakıyorum,bir de bizim gazeteciliğe.Batı gazeteciliği,en muhafazakârından en ilericisine kadar,her meselede akim,ilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 27.10.1962
  • kanunu 100 sağlayacak 1 Gümrük kapılarında lisan bilen memur kullanılacak.Bu yıl tütün piyasası erken açılacak AIVKARA,ÖZEL Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan öztrak dün yaptığı Basın toplantısında «Yeni Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1962
  • ffNiz.föy,Bü OTLARA BASıL'MAMiS.DÜKKÂN-BAU*.DfMEHîiMü.ÎÎRUl^y TİTREN EUiRİHl" »uMMlN A^KA M?SiH\Ü2ATIP-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1962
  • SANA DOMUZ.EN EV.PİRZOLASI P/ŞlR-J VEL DIM.fiAKAT B4.EKSTRA AN BAŞKAN AK.EKSTRA ı ŞAM YEMESİ IÇl'N Bl'R VIE EMREDERLER?KİLO I YASI W v$a W ğ)SIRADA-DİPSİZ.KUYUDA YA O MZİKlNA MEMtt' & ABAYI VAKAR-SA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1962
  • İstanbul İkinci Noteri ile Murakıplar huzurunda 25 Ekim 1962 Perşembe gecesi Spor ve Sergi Sarayında yapılan 1QR9 YILININ ÜÇÜNCÜ İKRAMİYE ÇEKİLİŞİNDE f istanbul'dan isminin neşrini istemeyen bir müşte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1962
  • iiİPİ P® HÜRRİYET MEYDANININ İLK KISMI BİTTİ 27 Mayıs 1961 günü yeniden tanzimine başlanan Hürriyet Meydanının 29 Ekim günü birinci kısmı yayalara açılacaktır.Para yokluğu,proje değişikliği gibi türlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1962
  • Etibank,elektriğe Zamda ısrar ediyor Elektriğe zam yapılması beklenmektedir.Etibankın tstanbula verdiği elektrik için I.E T.T.den yeni tarife üzerinden fazla ücret İstemesi ve İdareye bunun için yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1962
  • Şarkışla'da krom bulundu ŞARKIŞLA,ÖZEL îlçemlze bağlı Ağcakısla bucağı civarında külliyetli miktarda krom manganez ve anümuan yataklarına rastlanmıştır.20 kilometre karelik bir sahayı kapladığı bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1962
  • "Suçsuzum» diyen adamın 47 sabıkası ortaya çıktı Otobüste parasının çalındığını söyliyen adamı döven yankesici,durum anlaşılınca halktan dayak yedi İZMİR,ÖZEL Otobüste parasını çaldığını İddia eden Sü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1962
  • Yeni C.H.P.Yönetim kurulunu ziyaret eden Vali,şehir işleri hakkında bilgi verdi Vali Niyazi Akı,dün C.H.P.11 merkezine giderek yeni seçilen 11 idar» kurulu üyelerini tebrik etmiştir.Akıbu ziyareti «ır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1962
  • Ordu vapuru ile çarpışan Yunan römorkörü kaptanı mahkûm oldu ATİNA,T.H.A.Pire Sulh Cera Mahkemesi tarafından 2 sene hapis cezasına çarptırılan «Ordu» vapurunun İkinci kaptanı Şevki Kurtuluş'un yargıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1962
  • İmamın teşviki ile köyde kitaplık açıldı BURSA,ÖZEL Orhaneli ilçesine bağlı Cebelgürıey köyünde yapılan bağ bozumu bayramında bir de köy kitaplığı açılmıştır.Köyün aydın hocası Selâhattln Seymen'ln te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1962
  • B.M.de üye sayısı 110 NKW-YORK,RADYO Birleşmiş Milletler Teşkilâtının üye sayısı,Uganda'nın katılmaslyle 110'a yükselmiştir.Uganda bu ayın başlarında bağımsızlığa kavuşmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1962
  • KOLERA SALGINI MANİLA,A.P.Dünya Sağlık Teşkilâtı,Yeni Gine adasında kolera salgınından şimdiye kadar 125 kişinin öldüğünü bildirmiştir.Salgının hüküm sürdüğü bölgede 30.000 kişi yaşamaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1962
  • Yolu kesilen üç kişi öldürüldü SAMSUN,ÖZEL Araz!ihtilâfı yüzünden bir ailenin üç ferdi,mahkeme dönüsü pusuya düşürülerek öldürülmüştür.Çarşamba İlçesine bağlı Ahobaba köyünden Süleyman Yayla ve Sclfih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1962
  • Şirzat Doğan'ın hapis cezası tasdik edildi Bebek Koyunda arkadaşı Rauf Ardahan'ı bir av tüfeği ile öldüren Şirzat Doğan'ın 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 12 yıl hapis cezasını Temyiz tasdik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1962
  • *f SJ TAXV Bir Tavzih INDISTAMN ekalliyet politikası hakkında bu sütunda neş-W% rettiğim yazı üzerine Pakistan Büyük Elçiliği Basın Ataşesi Şerifül Hasan bey tarafından gönderilen mektubu aynen sütunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 27.10.1962
  • HALİT ADAM Son kreasyonlar ve mutedil fiatlar.Vali Konak Cad.No.7 Harbiye Meydanı REKLÂMCILIK 4224 13351
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 27.10.1962
  • SAY/Kt DlM-tZY/ClISC V/MÜ CO'PE'S/X V«?T2J5.MASI Vd£,NE1 OS SAı-IÎBl.İLK SAHı'P ÇIKACAK OUdN,BÜYÜK 7c£4.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.10.1962
  • UjSNU "TAW VAtCTl'NDe tOlPlOA BULUŞURUZ-V.'cOANiS MÛSıL Rû 21 OLUYOR.H4İN i.BİR,0-4 HA BÖYLE Bı'R M-AREtcETl'Ni' ı'ŞİY.Mı'VEYıM İt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.10.1962
  • £Ş OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugünlerde si/den çok bahsedilecek.görü İle bakanları düşünerek hareket ediniz.#h KOVA BURCU 21 Ocak 19 Şubatı Eski bir plândan vazgeçeceksiniz.Bugün lirde yepyeni b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.10.1962
  • HlerT 1382 C.evvel It VAKİT VASATİ EZANÎ Güncj 7.25 1.11 Öftle 12.58 Ş43 İkindi J5.52 939 Aksam 18.12 12 00 Yatsı 19.46 1.32 İmsak S.4S 11.33 Cumartesi Rumi 27 im EKİM Ekim 19 6 2 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.10.1962
  • amjmimam Milliyet Gazetecilik A.S.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkr» ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEVIK Magazin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.10.1962
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,5 Ind sayfalarda aantimJ 30 T.L.İl S,7 bıes tayfalarda santimi «9 T.L.9 Birlnol »avfad» 300' T.L.O Düğün.Nljan,Nikâh,Vefali vj Teşekkür İlânları S santime karlar 80 T.La Küçük İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.10.1962
  • SOLDAN SAĞA:1 Etrafında olup bitenlerden haberi olmayacak kadar 2345 6 78 910 düşüncelerde kaybolmuş;Matem.2 Dini bir törende Kuran'dan bir kaç ı âyet okumak;İpucu.3 Ev eşyasından;Harap.4 Eskiden ağır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.10.1962
  • İSTANBUL RADYOSU 7.27 Açılış ve program 8.00 Haberler ve hava du rumu 8.15 Oyun havaları 8.30 Sabah konseri Srhubert:'Fa Minör» impremlu.Schumann «La Minör' viyolonsel Konçertosu 9.00 Kapanış.11.57 Aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.10.1962
  • Yazan:Maurice DEKOBRA Komutanda bir intiba daha uyandı:Bu melez,kadın ahlâksız bir kadın değildi,fakat ne yazık ki,kaderin kötü bir cilvesiyle,ne idiği belirsiz,tehlikeli bir adamla ilgilenmişti.Peki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.10.1962
  • lll!l!l!i:illll!l!l!M Yüzüncü yıilann kutlanması BÜLENT.TARCAN ğ S Büyük bir bestecinin doğum veya ölüm tarihine denk E S dıişeıı 100 üncü yılın kutlanması,her yerde önemli bir E sanat hadisesi olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 27.10.1962
  • Kazdıkları çukurdan,bir îkl sıçrayıp,Korlukla dışarı fırladılar.Önde Hilmi,arkasında,ondan ayrılmağa cesaret edemeyen Kara Şâkir,koftular sesin geldiği tarafa.Büyük mermer taşı döner dönmez,hemen orac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 27.10.1962
  • ÂLİ NACİ KARACAN YARIŞMASFna katılan yazılardan ELEME KURULU'nca seçilenler bu sayfada yayınlanmaktadır.Yarışmanın birinci,ikinci ve üçüncüsü bu yazılar arasından,JÜRİ tarafından seçilecektir YAZI SER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1962
  • Herkeseuiflun MÜTEKÂMİL GAZ SOBALARIMIZI noî^i££Î21S£f?Bu iki tipten ihtiyaç ye Zevkinize uygun olanı Emniyetle seçebilirsiniz.GAZ SOBALAR!GALATA PERSIHBE PAIAM TİCARET HAN Afe.6-7 Tel:441363 JeJg.SAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1962
  • KELİMESİ İOOKURUŞ TELjEFÖ^I 27 Aİ 10 SATILIK EMLÂK FATİH Yavuzsellmde yen!S odaköşubaşııula 120 M2 Daire 63.000,32.000 ni Bankaya borç.Tel:27 10 05.KADIKÖY Rıhtım Kırmızıkuşak Sok.No.2 de 3 oda 30.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1962
  • faal Yük taşımak ve istif etmek için KQi Elektrik v benzin veya dizel motoru İle İşler s(&m Limanlar ve Demiryolu İstasyonlarında,Antrepo ve Fabrikalarda yük taşıma,yükleme ve istif etmece mahsus,düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 27.10.1962
  • İMALATÇILARIN DİKKATİNE!Her eb'at ve kalınlıkta D.K.P.ve SİYAH ÇEMBER Galata,Tersane Cad.Buftulu Sokak No.13/2 NEJAT TUĞCU Tel:44 67 20 MİLLİYET 13361
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 27.10.1962
  • zarif ve Mutfağınız için faydalı bir demirbaş HAVAGAZI FIRINLI OCAKLARI Ocak kısmı 4 Brfllörlö olup,26 «m kutrundakl 4 tencerenin ısıtılmasını mümkün kılar Fırın kısmı İki iri hindiyi aynı eamanda piş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1962
  • Cn'Ifornla'dakT Martin «Çak fabrikalarında yapılmış olan iki motorlu,saatte 600 kilometre hızla uçabilen villâ'da,pilot kabininin hemen arkasında geniş bir salon bulunmaktadır.Bu salon,ayakların bilek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1962
  • Kûfa kaPû «iiWHiei|in y\i:r':V I I »» fo *sa MÜESSESESİ 'ndo GALATASARAY KARDEŞLER HAN Kv 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1962
  • Kota Sıra No.221 G.T.85.20.10 BUJİ AMPUL Tahsisi alınır.Tel:44 12 47 DELLASUDDA Perşembepazar Koruk Sok.8 İLANCILIK 7497 13374
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1962
  • ZAYİ İLÂNI Spor Toto Baş Bayii Türkly» Emlâk Kredi Bankası Galata Şubesinden 9.cu haftaya alt almış olduğumuz 32501*den 32750 ya kadar 250 adet pul zayi edilmiştir.Mezkûr pullar İptal edilmiş olduğund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1962
  • 9.KOTA Sıra 246 Lisansı olanlar 22 59 29 NoJu telefona müracaatları.İLÂNCILIK 7506 13382
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1962
  • ASLANLI MODERN REPROpOkSYON ÇERÇEVELERİ Sirkeci Hüdavendigaf Gad;M Tel:27 40 06^ İLANCILIK 7541 13381
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1962
  • JAPONYA Zımpara,el âletleri dolma kalem,kapsol,ölçü âleti,çivi,saat için PROFORMA verilir,Tel:27 20 71 tediyatta kolaylık İLANCILIK 7580 13393
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1962
  • ELAZIĞ ASKERÎ SAT.AL KOMİSYONUNDAN 1-Aşağıdaki İhtiyaçlar kapah zarfla alınacaktır.2.Eksiltmeleri hizalarmda gösterilen tarihlerde ve saatlerdedir.3.Mektuplar bir saat öncesine kadar kabul edilir.4.He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1962
  • YALNIZ BERLİTZ LİSAN DERSHANESİNDE tatbik olunan dünyaca meşhur BERLİTZ METODU aayesinde,her yaşta ve en kısa bir tamanda,yabancı bir dili öğrenmek mümkündür.Yeni açılan İNGİLİZCE FRANSIZCA ALMANCA ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1962
  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.İstanbul Bürosu TEKLİF İSTEME İLÂNI Adapazarı Şeker Fabrikamızın ihtiyacı olan cem'an 1600 metre muhtelif eb'atta 13 kalem çelik boru ile muhtelif eb'atta 8 kalemde 460 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1962
  • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden 1.Keşif bedeli 5631.lira olan Üniversite merkez ve ek binalarının çatı bakır kaplamaları ile dere,hazne onarım işlerinin ihalesi 13 Kasım 1962 Salı günü saat 10.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1962
  • Hadımköy As.Sat.Ko.Başkanlığından 168 ton patates kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Muhammen bedeli 168000 lira geçici teminatı 9650 liradır.İhalesi 9 Kasım 1962 Cuma günü saat 11.00 de komisyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1962
  • SAYIN DİŞ DOKTORLARINA Amerikan Standartlarına göre imâl edilmiş en mütekâmil ve modern DİŞÇİ ÜNİTLERİ,DİSCİ RÖNTGENLERİ ve AEROTORLARIMIZDAN en müsait flatlarla yeni bir parti malımız gelmiş olup tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1962
  • görmeğe değer YENı LALE^TAKSiTLE TRENÇKOT,'PALTO;MANTÖ;YAĞMURLUK;DERİ GÂKEIveJAN?TO YÜNLÜ,PAMUKLU VE£RKEK KUMAŞLARI;KAZOV^M/^UL^ LERİ,ÖRME,SAAT,ÇANTA,$EMSİVE,AYAKKABI,TUHAFİYE/KAŞIK,ÇATAL VE BIÇAK TAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1962
  • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TALEBE BİRLİĞİNDEN istanbul Üniversitesi Merkez binasında bulunan öğrenci lokanta ve kantininin işletmeleri kapalı zarf usulü ile saat 9 da 7/11/1962 günü ayn ayrı ihaleye çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1962
  • Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Toprak ilmi,Zirai Ekonomi,Bitki Yetiştirme ve Zootekni Kürsüleri için 26 Ekim 1962 tarihinde yapılacak Asistanlık imtihanları 26 Kası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 27.10.1962
  • İstanbul Erkek Lisesi Müdürlüğünden 1 500)yatılı öğrencimizin yemek artıkları açık artırma ile satılacaktır.2 Açık artırma 6/XI/1962 Salı günü saat 1500 de Şişli,Halâskârgazı caddesi,İstanbul Okullar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • Beş fon kaçak kahve ele geçirildi ADANA.AA.Mustafa Kenturan idaresindeki bir kamyonla Ankaraya cötüriilmekle olan İki ton kadar dolu buğday çuvalı İle kamufle edilmiş beş ton kaçak kahve,Adana JandaNn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • Türkiye'ye Yardım Teşkilâb Başkanı Dr.Ripken öldü ANKARA,ÖZEL Türkiye.ve yurdun konsorsiyumu başkam Alman iktisatçı Dr.Ripken dün Almanyadn bir hastnhanede kalb krizinden ölmttstür.Dr.Ripken iki gün ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • Amerikan filosu bir Lübnan gemisini aradı Baş tara/ı Birincide ligi yapılmıştır.Ballıktaki Riga limanından hareket eden şilebin sülfür,amyant ve kamyon ite yedek aksam taşıdığı tespit edilmiştir.Asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • Küba olayları için iki toplantı yapıldı Baslarafı Birincide olaylarındaki gelişmeleri incelemiş,hükümet sözcüsü Hıfzı Oğuz Bekata gazetecilere «Hsva yumuşamışa benziyor.demiştir.KÜBA'YA YÜK TAŞIYAN ÜÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • Basın Şeref Divânı Baştarafı Birincide Burhan Günjtor,1st.Gazeteciler Sendi' kası adına:Kemal Aydar,1st.Gazeteciler Cemiyeti adına:Abdi tpekçl,Ankara Gazeteciler Cemiyeti ve Sendikası:tlhami Soysal,îz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • M.S.B.İst.2 No.Sat Al.Kom.Bşk.lığından:SİRKECİ DEMİRKAP1 Askerî ihtiyaç için aşağıda yazılı eşya,kapalı zarfla ü?tın alınacaktır Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel Komisyona verilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • Letter futbolu bırakıyor I Sekizincide F.BAHÇE BUGÜN İZMİR'E GİDİYOR Yarın tzmiısporla karşılaşacak olan Fenerbahçe profesyonel takımı bugün aat 15.30 da uçakla tzmir'e hareket edecektir.Kulüp reisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • "A,MİLLÎ KADRO AÇIKLANDI t Baştarnfı Sekizivcirl?da evvelce bir denemeye tâbi tuttuğumuz milli kadroyu defettirmek teh likeli olur.Bu seheple,son kadro Üzerinde durduk.Çan'a,İzin alabildiğiniz takdird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • Şeref,Çarşamba günü İstanbul'da t Başı aralı Sekizincide FABBRİ TENKİD EDİLİYOR İtalya milli takımının kadro ile yaptığı hazırlık maçında 4-0 mağlûbiyete uğraması tek seçici Fabbri'ye gazetelerin geni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • Şah bugün geliyor t Birincide:Şah Ankaradaki ikameti sırasında Hariciye köşkünde kalacak,bu gün saat 17 de Anıt-Kdbri zi.aret edecek,18 de Ankara-daki yabancı misyon şeflerini kabul edecek,gece Cumhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • Akşemseddinoğlu'nun iadesini istemezsek,serbest bırakılacak ATİNA Özel Muhabirimiz M.MARCEAU bildiriyor Türk Hükümeti bir ay İçinde Yunan resmi makamlarına iadesi için bir lalep'e bulunmazsa Selanik S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • Küba için görüşmeler I Başlar af t Birincide mıştır.Hazırlık mahiyetindeki ihzari görülmelerin üç gün süreceği tahmin edilmektedir.Amerikanın B.M.delegemi A.Stevenson 1J Thant ile görüşmeden önce dun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • M E V L î D ŞEFİK SUNAN'ın Vefatının 40 günü dolayısiyle 23.10.1962 Pazar yarın)günü Teşvikiye camiiserifinde öğle namazını müteakip Mevlid kıraat edilecektir.Aızıı eden akraba ve dostların teşrifleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • Plân hakkında dört Bakan izahat verdi t Baştarafı Birincide TURİZMDE ÖZEL TEŞEBBÜS Basın Yay m v Turizm Bakanı K.wasapan «Turizmin Devlet eliyle değil,önel teşebbüs ardımı ile grliştirilereğinl» belir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • i i TEŞEKKÜR Kı' metli büyüğümüz D.D.Y.Yo)Başçavuşu Veli YOLSEVEN'üı 15 Ekim 1962 pazartesi gecesi vefat ettiğini bildirir,gerek cenazesine gelerek,gerek telgraf ve mektup göndererek büyük acımızı pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • BOGAZtÇINDE SATILIK YALI Paşallınan Sahibi eliyle 44 02 48 44 48 94 TI.ANC1IJK 7581 13394 II II I I i İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • MOTOSİKLETLER İÇİN Alman molı MİKA SİPERİ TOPTAN-PERAKENDt yenİ yildiz Perşembe pazarı 13-15 İstanbul Telgr.YILDIZ İLÂNCILIK 7558 13380
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • SATILIK I.Levend'in en iyi yeıind*,bos teslim,3 kat,müstakil,EV SATILIKTIR Telefon:22 22 82 İLANCILIK:7593 13410
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • 84.06.20 LİSANSI ALINIR 44 15 02 REKLÂMCILIK 4480 13408
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • DENİZCİLERE ve HAVACILARA 94 SAYİLİ TEBLİĞ 6 ve'7 Kasım 1962 tarihlerinde 07.00 17.30 saatleri arasında aşağıda sınırları bildirilen sahalar içinde seyretme,demirleme ve avlanmanın can ve mal emniyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • Düzce Kereste Fabrikası Mudi Tİüğünd sn Beher M3 Parti m 4 jM a r ı Muhammen 7,5 Adedi Adet 513.Dnı3 Cins ve Evsafı Bedeli Teminatı A—1 1237 4.536 ı.2-Sn.Kısa Boy Çam Ker.375.00 130.00 A—1 135 1.921 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • ANKARA E.İLKÖĞRETMEN OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Ankara E.İlköğretmen Okulunun 683192.18)lira keşif bedelli C.Bloku ikmal inşaatı birim fiat esası üzerinden kapalı zarf usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Gre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • İstanbul Defterdarlığından Galata Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından Ahmet Poyraz'm 1960 yılı gelir vergisi hakkında Temyiz Komisyonunca müttehaz 26/4/1961 gün ve 1961/71 sayılı kararın bozulması tale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • FABRİKA BİNASI İNŞAATI Bursa civarında tahminen 3.500.000.üçbuçuk milyon T.L.T.L.sı keşif bedelli sentetik iplik fabrikası bina inşaatı kapalı zarf usulü ile müteahhide ihale edilecektir.Bir defada en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • İlli 111»»—P—»111» ANKARA VALİLÎÜİ BAYINDIRLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN:1 143545.81 lira keşif bedelli Etlik Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsü müdür evi,kuduz lâboraruvarı ve hidrofor tesisatı işleri 2490 sayılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • Bolu Gemisi Müşterek Avaryası Hakem Dispeççi Hey'eiinden D.B.Denu Nakliyatı T A.Ş.ne ait BOLU şilebinin 2/1962 Kontınant Eîidiç seferinde Aalborg limanında tahliyesi sırasında 13/Mart/1962 tarihinde s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • FOTOĞRAFÇILARA NEGTOR FOTOĞRAF KÂĞITLARI Her cins ve ebatta uygun fiatlar FOTO TAN Nafiz Bey Han Sirkeci Te1:22 84 25 İLÂNCILIK 7582 13409
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • Kış aylarında yuvanızın konfor ve sıcaklığını sağlıyan Sobanızın tam verimle çalışmasını sağlamak için soba alırken broşür İKteyinia.ARCEÜK KALİTESİNİNİN ZARİF BİR TEMSİLCİSİ ARCELIK GAZ SOBASI her da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 27.10.1962
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN 1 Belediyeye bağlı hastahanelerle diğer müesseseler için lüzumlu 3850 kilo salça ile 555 kilo sirke 12273,25 liralık tahmin bedeli dahilinde satın alınacaktır,ilk teminatı 920,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 27.10.1962
  • SAIM ARIKAN Greko-Romen hocası Arıkan'a göre Macar güreşleri Ölçü olacak Güreş kampı Kasımın ilk haftasında Emirgân'da açıbyor Greko-Romen mill!takımı antrenörü Saim Arıkan,«Macar musaba* kalan Duma Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.10.1962
  • BEŞİKTAŞ,ADAFi GENÇLİKLE OYNUYOR MALATYA,ÖZEL tkl maç yapmak üzere şehrimize gelen Beşiktaş profesyonel futbol takımı,ilk karşılaşmasını bugün Adafl Gençlik ile yapacaktır.Dün 19 klşüik bir kafile hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.10.1962
  • BEŞİKTAŞ GÖZTEPE Salı günü oynuyor Beşiktaş ve Göztepe profesyonel futbol takımları Türkiye Kupasının üçüncü turu İçin salı günü saat 15.45 de Mithatpaşa stadında karşılaşacaklardır.Futbol Federasyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.10.1962
  • Karşıyaka Petrolspor bugün oynuyor izmit»,özel Karşıyaka ile Petrolspor takımları burun 15 de Alsancak Stadında Türkiye Kupasının ikinci turu için karşılaşacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.10.1962
  • BASKETBOL TEŞVİK TURNUASI BİTİYOR istanbul Basketbol Teşvik Turnuası yarın Spor Sarayında yapılacak 3 karşılaşma İle sona erecektir.Yarın turnuanın en zayıf takımı Altmmızrak ile karşılaşacak olan Dar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.10.1962
  • Telefon İdaresinde Toto Servisi kuruldu istanbul Telefon idaresinde yeni bir Spor-Toto servisi kurulmuştur.Toto oynayanlara kolaylık göstermek maksadlyle kurulan bu seıviste 10 hat bulunmakta ve dört
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.10.1962
  • Toprakspor Bahçeli Gençlik bugün karşılaşıyor ANKARA,ÖZEL Ankara mahallî İlgine bugün 19 Mayıs Stadında devam edilecek ve Demirspor Karagümrük maçından önce saat 13.30 da Toprakspor ile Bahçeli Gençli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.10.1962
  • 11 Del Sol gitti Bir ispanyol gazetesi bu iddiayı ileri sürdü.Di Stefano,Fiorentina'dan transfer teklifi aldı.Dünya Basketbol Şampiyonası tehlikede D EL SOL Real Madrid'in aradığı futbolcu J SPANYOL g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.10.1962
  • VEFA'LI OLUYORLAR Beşiktaş'ın Vefa'.ya kiralamaya karar verdiği 3 futbolcu dün Yoşil-Beyazhlar ile antrenmana çıkmıştır.Resimde soldan)Arif,antrenör Crociani,Erdoğan ve dünkü çalışmada görülüyor.Kiral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.10.1962
  • Millî futbolcu ile malî Arjantinli Moreno'yu da anlaşmaya varan Napoli,denedi.Fabbri tenkid ediliyor ŞÜKHÜ GÜLESİN ROIVİA'dan bildiriyor NAPOLİ ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçeli Şeref Has önü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.10.1962
  • İlk antrenman Perşembe günü M.Paşa'da Yenal "Seneye 2 italyan futbolcusu alacağız,dedi 7 KASIMDA Mithatpaşa stadında.Polonya şampiyonu Bytom ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ikinci turunun ilk maçm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.10.1962
  • VOLEYBOL LiGi GECİKİYOR 16 Kasımda başlaması kararlaştırılan İstanbul Voleybol Birincilikleri,Spor Sarayında yapılacak Balkan Basketbol Şampiyonası ve Türkiye*-Macaristan millî güreş müsabakaları sebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.10.1962
  • Erkeklerde Rusya,kadınlarda Japonya Dünya Voleybol Şampiyonu oldu MOSKOVA,ÖZEL 1962 Dünya Voleybol Şampiyonası «rkeklerde Rusya,kadınlarda Japonyanın birinciliği ile sona ermiştir.Japonya kız takımı f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.10.1962
  • Türkiye Puanlı Atletizm Şampiyonası başlıyor İZMİR,ÖZEL Türkiye Puanlı Atletizm Şampiyonası bugün saat 15 de Göztepe sahası pistinde başlayacaktır.Müsabakalara Ankara,istanbul,izmir ve Zonguldak bölge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.10.1962
  • İSTANBUL DEKATLON BİRİNCİLİKLERİ Istanbul 19B2 büyükler ve gençler dekatlon birincilikleri 1-2 Kasım günleri Mithatpaşa Stadında yapılacaktır.Aynı gün Galatasarayın yıldır aticilerinden Osman Karol,gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.10.1962
  • Kadroda iek Yeni isim Aydın Yelken ANKARA,ÖZEL m a* KASIMDA TpI Aviv' M» w& de İsrail millî takımı ile karşılaştıktan sonra,2 Aralıkta Bologna şehrinde İtalya'ya karşı Avrupa Kupasmdaki ilk eleme maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.10.1962
  • AlUy profesyonel futbol takımı şehrimirdeki ilk maçını bugün saat 14 de Mithalpaşa Stadında Feriköy ile yapacaktır.Yukarıdaki resimde İzmir'in Siyah Beyazlı onbiri Mithatpaşa Stadında bir karşılaşmada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.10.1962
  • ı—ANTRENC I_Millî takımı,Beşiktaş'ın Yugoslav antrenörü Lubüa Spajic çalıştıracaktır.Yugoslav Yüksek Beden Eğitimi ve Futbol Antrenörü Okulu mezunu olan 36 yaşındaki hoca,Kızılyıldız takımı kaptanı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.10.1962
  • Turgay Şeren'in kaptanlık edeceği milli ta* kim namzet kadrosunda şu elemanlar vardır:Candemir,Suat,Ahmet Berman,Kadri,Metin,Talât,Tarık,Uğur Galatasaray)Özcan,Süreyya,Sabahattin,Birol,Şenol Beşiktaş)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 27.10.1962
  • [İLHAN BAŞTANI Yarın İzmir'de İzmirspor İle milli lig'in kritik maçlarından birini yaparak olan Fenerbahçe futbol takımı dün son çalışmasını yapmıştır.Resimde Sarı Lacivertli futbolcular antrenör Koko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor