Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.09.1962
  • Bölükbaşı,ihtilâl idaresine hücum etti ANKARA,ÖZEL Ağrı'da bir konuşma yapan Bölükba-51.Millet Partisinin itidal,muvazene ve İstikrar unsuru olacağını söylemiş,eözü,geçmiş günlere getirerek şunları İf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1962
  • C.H.P.toplantıları m sinirli hava Güley "CHP'nin 10 yıllık mücadele devresinde lâiklik ilkesinden tâvizler verdiğini,söyledi CH.P.Bakırköy,Beykoz ve Üsküdar kongreleri sinirli hava içinde geçmiştir.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1962
  • DUR U M I REDDEDİLEN AF TEKLİFİ VE A.P.nin TUTUMU B Meclis gündemine alınması için,bir başka A.P.li tarafından verilen önergenin reddi,bâzı çevrelerde A.P.nin af i hakkındaki tutumunda değişiklik oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1962
  • GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ TASARISI HAZIR ANKARA,ÖZEL Gelir ve Kurumlar Vergisi tasarısı Bakanlar Kurulunda kabul edilmiştir.Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu tasarısı hazırlıklarını bitirmiş ve tasar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1962
  • PENDİK VAPURU BİR SANDALI BATIRDI Köprü Kadıköy İskelesinden dün gece 23.35'te Kadıköy seferine kalkan Pendik Şehir Hattı vapuru bir kayığa çarparak batırmıştırüç vapurun projektörleri İle yapılan ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1962
  • Asistanların tazminatına dair kanun teklifi bugün Mecliste görüşülüyor ANKARA,ÖZEL Hastahanelerde çalışan asistanlara ayda 200 lira tazminat verilmesi hususunda Suphi Baykam tarafından hazırlanan kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1962
  • D İD CElinİtfAfH I*İCI flİ Uluslararası Petrol ve Atom Sanayii tsçl-Dln aCUUltMlUI U fa LU I lerl Federasyonu Başkanı O.A.Knight dün uçakla şehrimize gelmiştir.Federasyon Başkanını Yeşilköy hava alanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1962
  • vm DE GAULLE'ÜN GEZİSİ Almanya'ya resmi bir ziyaret yapan Fransız Cumhurbaşkanı De Gaulle,gittiği yerlerde halk tarafından büyük tezalıüratla karşılanmaktadır.Başkan,Almanya'da MUnich,Hamburg ve Sttut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1962
  • Politika Finans izdivacı İşittiğimize göre bâzı tanınmış iş adamları bir takım eski demokratlarla beraber siyasi bir parti kurmak iizereym işler.Siyasilerin İş adamlığına heveslenmelerinin neticesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1962
  • «ÜMİT FAKİRİN EKMEĞİ.m I I iğ s YE MEMET YE!I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1962
  • Bin Bella taraftan Millî Halk Ordusu Cezayir' de CEZAYİR,A.A.A.P.RADYO BİN Bella taraftarı Millî Halk Ordusu dün Cezayir şehrine girmiş ve halk tarafından coşkun tezahüratla karşılanmıştır.Daha önce B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1962
  • BİN BELLA Prenses DİNA Dina "Evlenmiyeceğim,dedi ROMA,AJ».SABIK Ürdün Kraliçesi Dina,önceki gün kendisinin Cezayirli lider Bin Bella ile evleneceğine dair dünya basınında çıkan haberleri yalanlamıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1962
  • Alican,Plânla ilgili İtirazını Bakanlar Kurulunun bugünkü toplantısında Alican'm itirazlarını İnönü'nün karşılayacağı sanılıyor ANKARA,ÖZEL BU sabah toplanacak Bakanlar Kurulunda Y.T.P.Genel Başkanı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1962
  • TAŞRA HAZIR ELBİSE TÜCCARLARINA PALTO,Pardesü,Trençkot,deri süet ceketler,Mantolar vb çocuk çobanların zengin çeşidimizi görmeden almayınız.Kalitelerimiz üstün,fiatlarımız ucuz,kredi şartlarımız müsai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1962
  • BOLU DA İKİ kazada 13 kişi oldu Şoförü uyuyan kamyon önce bir otobüse sonra bir başka kamyona çarptı BOLU,ALÂEDDİN ERATALAR bildiriyor Kİ trafik kazasında 13 kişi ölmüş,18 kişi yaralanmıştır.Yaralılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1962
  • İKİZ YILDIZLAR MeShur Alman rövü yıldızları Kessler kardeslerm,J7 ir "Tu.de" S°nra ycnl bir ikiz k«rdeşler parlamaya baslarinS yaslndî,kl ve Susan Baker,Ne w-York Broadvvav sahnelerinde Dünyayı durdur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1962
  • İnönü,C.H.P.'nin 39.yılı dolayısile yapılan toplantıda retim imzalarken.C.H.P.kuruluşunun 39uncu Yıldönümünü dün kutladı İNÖNÜ,aşbakan,"Büyük bir iktisadî hamle içinde bulunuyoruz^ dedi İnönü'ye göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.09.1962
  • A.P.Siîer Konya'da C.H.P.ve İnönü'ye çattı Gümüşpala,gaye partisi olduklarım söyledi ve "Tüzük gereğince Mecliste el kaldıranlar hapishanede,dedi KONYA,ÖZEL A W% İL kongresinde İnönü'ye ğL\|p ve C.H.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.09.1962
  • mUiıptr MEKTUP Sevgili Milliyet okuyucusu,ı/t u-m/in her hareketinde «Bir lll/Ulll.lt ı-ııl I il-MIHI bilirsiniz.Dün elinize aldığınız «Kalkınma İlâvemiz» de İm gaye ile titiz hir çalışma sonunda hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1962
  • İSTANBUL 7.37 Açılış ve program 7 30 Melodiden melodiye 8.00 Haberler ve i hava umumu İS Saz eserleri 8 40 Saban konseri 9.00 Kapanı» 11.57 Açılı* ve program 12.00 Şarkılar 12.20 Sevilen melodiler 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1962
  • SOLDA NSAGA:I Bir meslekte bulunuşun ellinci yılında yapılan kutlama türeni;Yüce.2 Başıboş;Bir işin erbabı.3 Kıı evlât;Dolayısıyla anlatma.4 Cefa;Eskiden fakirlere yiyecek dağıtan hayır müessesesi.5 B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1962
  • TEKLİF ALMA İLÂNI Birlik İhtiyaç Maddeleri T.A.Ş.Şirketimiz mağazaları için aşağıdaki emtia teklif alma sureti İle satın alınacaktır.Taliplerin numune ve fiatları bildiren teklifleri İle Ankara Şehit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1962
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA ÂÜREOMYCIN SPERSOIDS Çikolatalı Toz L ederle Yeniden ithal edilerek piyasaya arzedümiştir,V_İLANCILIK 6304 10977
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1962
  • İyi Tenvirat GÜZEL AVİZELER Şimşek Mağazası GALATA REKLÂMCILIK 3734 1Ü996
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1962
  • 122 Aralık 20 Ocakl Çalışma hayatınızda,yıldızların tesiri İle yeni bir in.alacaksınız,tş kolay gelecek.A kova burcu [21 Ocak 19 $ubal| Arzularınızla gerçekleri birbirine karıştırmayınız.Yoksa bugün i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1962
  • NAKLİYECİLERE' VOLVO Kamyonları en iyi ve devamlı rekabet imkânlarını sağlar II AN(II.IK Iİ2JO III974
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1962
  • 1f SİNEMALAR j BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Torpedolar Hücumda G.Ford I.EMEK Tel:44 84 39ı Tamirat dolayısıyla ka palıdır.İNCi Tel:48 45 «5ı 1 Biz de Arkada» mı yız G.Arsoy.2 Ask ve Yumruk T.Şoray O.Gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1962
  • İZALEYİ ŞÜYU SURETİYLE KATİ SATIŞ Bahçekapıda altında Bi Ba Bo Mağazasının bulunduğu Kutlu Han adıyla mâruf binanın kat'î satışı 14 Eylül Cuma günü saat 15 te İstanbul Adliye Sarayı müzayede salonunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1962
  • SiİİİR ItfeteltTAJliYElBi 4k^to4869Ö SüiEymundlısiRU KONFEKSİYON MÎMNiYf vJ:İMftlJlîi Gönlü Zbjcİ Han 54/TEL2219 23-22 79 19 REKLAMCILIK 3797 10998
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1962
  • ÇOK ACI BİR ÖLÜM Merhum Küçuk'mehmetzade Tahit beyin kızı merhum Azize F,rdoğun biricik evlâdı,emekli Top çu Albayı Arşları Karasu'nun kıymetli eşi,Gönül Ertan ve Karasunun biricik anneleri.İnci Karas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1962
  • Aşçı yamağı A.P/li olursa,ne olur S NONU'nUn Çankaya*-Idakl evinde iı m a-ii yamağı Ali,kuyu Adalet Partilidir.Evin çarşı,pazar İşini gören Krgun da C.H.P.11.Fttkal Ali t.İrsine koyu A.P.lidlr ki,kik,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1962
  • Haliç vapurları özel teşebbüse devredilecek Ulaştırma Bakanı Rıfat Öçten dün Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğüne gelerek Genel Müdür Muavinleri İle bir toplantı yapmıştır.Bakan toplantıda «Hükümet po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1962
  • KAHVECİ ÇIRAĞI TERZİYİ YARAI^ADI Samatyadakl bir kahvede çay bardağı yüzünden çıkarı münakaşaya gazoz şişesi karışmış ve terzi kalfası Mustafa Özalp,kahveci çırağı Serkis Görür tarafından basından yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1962
  • SAAT ON İKİYİ BEŞ GEÇE TEK TEVAKKUFLU)ENİ» Ayrıca HERGÜN gene saat 12.05'te)iM.iMTf-TTmr-n-r-r.TH ATİNA ROMA PARİS ZURİH FRANKFURT Bütün bu servisler,Comet 4 B jet uçaklarıyla ve Olympic Airw«ya ile o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1962
  • DİLSİZ YANKESİCİ,BİR ADAMI ÇARPTI Gümrük antrepolarında çalışan ve İş saatinde kenardaki sandıklardan birinin üzerinde yatıp uyuyan işçilerden Öıner Erdoğan'ın cebindeki 370 lirayı dilsiz ve yankesici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1962
  • SARHOŞLUK YÜZÜNDEN BİR ADAM VURULDU Hasan Mavi İsimli bir şahıs,Cemal Koltuk'u bıçakla yaralamıştır.Cemal Koltuk'ım Bıiyükdere Çayırbaşmdaki evine sarhoş olarak gelen semt sakinlerinden Hasan Mavi.kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1962
  • GÖZTEPE İSTASYONUNDA BİR ÇOCUK BULUNDU Dün Göztepe İstasyonunun karşısındaki blı halıcının kapısı önünde bulunan sahipsiz cucıık,Zeynep Kâmil hastahanesine teslim edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1962
  • HAVA BUGÜN BULUTLU VE RÜZGARLI GEÇECEK Dün Şehij Hattı vapurları ile 40 bin yolcu nakledilmiştir leteproloilnioverdiği bilgiye'goie sicaTtlıintolgede* 28 derece olarak tesblt edilmiştir.Deniz t rai ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1962
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA Terkibine XYLOCAİN ilâvesi suretiyle enjeksiyonların tamamen ainsız yapılması temin edilen EUPHYLLİN AMP.i.M.5X2 cc nin İlk defa olarak ithal edilip depolara tevzi edildiğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1962
  • PARLÂMENTO FİKİR KLÜBÜ KURULUYOR Bâzı Milletvekillerinin aralarında «Parlâmento Fikir Klühü» isini altında bir klüp kuracakları söylenmek* tedir.Partilerle doğrudan doğruya ilgisi bulunmayacak olan bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.09.1962
  • I Memleket geri ama ya bizler?İ"J V sahibine rastlıyorsun,ilk sözü şu oluyor:Birader çok geriyiz çok.Memura rastlıyorsun,o da aynı şeyi söyl İtiyor:Çok geriyiz çok.'J.ı iıt-rastlıyorsun:Çok geriyiz ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.09.1962
  • in kurtulu hatıramı butlandı Atatürk'ün İzmir'e girerken dinlendiği Belkahvede başlayan törende geçit resmi parlak oldu İZMİR,ÖZEL İzmir'in Kurtulııs'unun 40.yılı dün yapılan parlak törenlerle kutlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1962
  • Öğretmen Federasyonları işbirliği yapacak ANKARA.ÖZEL Türkiye'de öğretmen Federasyonlarının işbirliği yapacakları bildirilmiştir.Merkezi istanbul'da bulunan Türkiye Muallimler Birliği Başkanı Profesör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1962
  • Kazara patlayan tüfek genç bir kızı öldürdü SÜRT,ÖZEL Şirvan'ın Körmas köyünden Kadriye Ayaz ve akrabası Hasan Ayaz dağdan odun getirirlerken,Hasan'ın elindeki tüfek ateş alarak Kadriye'ye İsabet etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1962
  • gaaapgü» eski KAMYON LÂSTİKLERİNİZİ te m GOODYEAR metodu ile sırt geçirilen lâstikleriniz diğer bütün kaplama metodlarına kıyasla size DAHA FAZLA KİLOMETRE hizmet eder ve umumi lâstik masraflarınızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1962
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA,Siosteran draje Synopen ampul Tofranil ampul ve draje Tromexan tablet Parpanit forte ve faible Calcistin ampul Deriphyllin ampul isimli müstahzarlarımız ithal edilmiş ve kâf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1962
  • K'uSl İDEALİ:DOĞRUCU OAS/UT ÖCOS İnşallah AR"n tvtCE ANLA/E 5Ee ŞU BIZJAA MÜOÜ KÜN BAHÇESİNİ KAZ MAKTA OEvANA EDERSEN.T r i ^r?t BAŞSIZ BELADAN VE KIÇIMIZ.ACIDAN KUR-TULMAZ.HAYDUDU YAKALAMAK iÇı'N DA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1962
  • SusuM OHiUfll.ıcAfMlztoR sUî/TAHzANBEYfSııÇ»-1 zehBm\l.&mrv PİHIHMEYflf BU Pİ V0UAP.ı2TiRAPtflcrîfciy&RlAR.früKMIT*-PUJLMAYIN EflAÜ!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1962
  • Balık ihracatı gittikçe artıyor Balık ihracatı son günlerde belirli şekilde artmıştır.italya'ya bir hafta içinde 167.110 lira değerinde taze balık gönderilmiştir.İki gün evvel 27 bin liralık tuzlu bal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1962
  • Kızıl Çin üzerinde bir U-2 uçağı düşürü'dü TOKYO,A.P.Peiping radyosu ve Yeni Çin Haberler Ajansı tarafından bildirildiğine göre.Kızıl Çin üzerinde bir U-2 Amerikan casus uçağı Çin hava kuvvetleri tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1962
  • JO İlli IIII m İlli Hl I İlli illi İlli IHIM T vJ s r.vjh 76 milyonun ölümü TRENLE Pendiğe giderken görürüm:Bizim Yunus istasyonunun biraz ilerisinde seyyar at ranhazı kumpanyalarının Rulot)tâbir ett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1962
  • Halk Dershaneleri Kasım'da açılıyor Dershanelerde öğretim üç bölüme ayrılacak ve Mart sonuna kadar devam edecek tZMIR,ÖZEL Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden açılmasına karar verilen halk dersh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1962
  • Fezaya adam götürecek olan Amerikan füzesinin yerde denemesi yapıldı CAP CANAVERAL,A.A.Bu ayın 25 İnde yeni bir Amerikalı uzay adamını yerin çevresinde bir yörünge üzerinde uzay uçuşuna çıkaracak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1962
  • Küba Amerikaya meydan okuyor HAVANA,AA.Moskova'ya yaptığı seyahatten üç gün önce dönen Küba Sanayi Bakanı Ernesto Gııevara,Sovyetlerin Küba'ya yaptıkları askeri yardımın bir dönüm noktası teşkil ettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1962
  • 25 bin lira değerinde tel çaldılar KARAMAN.ÖZEL Göksu Hidroelektrik santralından Karaman'a gelen havn hattının kalın elleri meçhul hırsızlar tarafından çalınmıştır.Değeri 25.000 lira olan 2000 metreli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1962
  • Tilkinin ısırdığı adam kudurarak öldü ELAZIĞ,ÖZEL Bingöl'e bağlı Solah ilçesinden Nezir Sevin adında bir şahıs kudurarak ölmüştür.Yapılan tahkikat sonunda Nezir'i 35 gün önce bahçede uyurken bir tllki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1962
  • YARIN KÖMÜR 1 ALACAKLAR ğ Beyoğlu Deposu 1.97541 199120 Poligon 200031—201532" Kadıköy 210090 2122~ ;Üsküdar 201.307 202558 1 Maltepe 219587 220203 1 if Beykoz 219708 220077 I 1 İstanbul.210268 211794
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1962
  • Acı biber yiyen bir adam öldü ELAZIĞ,ÖZEL Ahmet Ay adında genç bir adam yediği çiğ acı biberden zehirlenerek ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1962
  • BiradamBaşbakanlık önünde dolandırıldı Devlet Bakanını görmek isteyen Maraş'hnın 40 lirasını alan dolandırıcı arka kapıdan kaçtı ANKARA,ÖZEL Bakanlardan birini görmeye gelen bir Maraşlı vatandaş,Başba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1962
  • USTABAŞI nKİ,tere'de Warwickshire'da bir inşaat hurdacılığı şirketinin VıllHUMgi ustabaşısı 26 yaşında Dorotlıy Stain adlı bir genç kadındır.Kadın ustabaşı on parmağında on marifet denilen cinsten her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1962
  • Nişanlısının yanında bir kızı kaçırdılar Otomobile zorla binip,nişanlısını döverek bayıltan ve kızı kaçıran mütecavizler yakalandı ANKARA,AA.Yanında nişanlısı olduğu halde,dün sabah otomobille Bahçell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.09.1962
  • L.B.Johnson İzmir Fuarını beğendi İZMİR.ÖZEL Bir süre önce izmir'i ziyaret eden Amerikan Başkan Yardımcısı Johnson Fuar Müdürü îsmet Kaptan'a gönderdiği bir mektupta izmir Fuarının dünyanın en tesirli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.09.1962
  • GELİN TAŞI YAMAN KORAY EDEBİ roman oma "Hasan.Kıyı gel be.Kıyı gel çabuk.Çabuk be.Hasan,uyan be.Dikkat ol be!Hasan ayıldı.Kayık kıyıladı."Ağırla!diye bağırdı Nizam bir daha."Ağıra al.Dikkat ol.Atar at
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1962
  • Yazan:Maurice DEKOBRA ES Türkçesi:Selâmı İzzet SEDES Laura Smith'in elmaslarını Collins'e verdim.Bugün Smith'i takibe memur iki detektivle tanıştım.Bana hücresinin göz deliğinden kadını gösterdiler.Eğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1962
  • r.SANAT HALDUN DORMEN'iN BU I I YILKi OYUNLARI I ALTANjLKİN ir Geçen yıl sonumla Küçük Sahııe'den ayrılan ve EE tarihi Fransız eski Ses)tiyatrosunu kiralıyarak;ha-EE kımsızlıktan ve ihmalden harap hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1962
  • 22523 İSVEÇ MALI VOLVO DİZEL KAMYONLARI Türkiye umum Mümessili MEHMET KAVALA Galata Nesli Han İstanbul Tel:44 75 54 Telg:LAMET İSTANBUL İLANCILIK 6230 10973
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1962
  • Telsiz Telefon Cihazı Satın Alınacak ve Monte Ettirilecektir Beşiktaşta bulunan Müdürlüğümüz binası ile 7 adet balıkçı gemimize aşağıdaki şartlar altında telsiz telefon cihazı satın alınacak ve monte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1962
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,5 lnct sayfalarda santimi 30 T.L,0 7 İnci tayfalarda santimi 25 T.L.Birinci sayfada baslık 200 T.L.0 DOtUn.Nişan,Nikâh,Vefat v« Te$ekkür İlanları S santim* kadar.80 T.L Küçük İlâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık ı 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L Yabancı nıemle ketler İçin âdi posta İle bu ücretlerin bir misil alınır.Uçak postası İçin tarife,kullanılacak pulun değerine göre defiislr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1962
  • 4?Hiâllicgef Milliyet Gazetecilik A.Ş.adın» w Sahibi:ERCÜMENT KARACAN s Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür t M HASAN YILMAEfc Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1962
  • Hlerl Pazartesi Rumi 1382 10 1371 Rebiül'-«hır EYLÜL ASustot 11 19 6 2 H VAK İT vasat!EZANÎ Gün«f 6.36 11.07 öğle 13.11 3.42 İkindi 16.46 9.19 Aksam 19.28 12.00 Yatsı 21.03 1.33 İmsak 4.53 9.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1962
  • Gerze Ortaokulu Müdürlüğünden Gerze Ortaokul için alman 1 adet Çelik Barakanın kurulması 2490)sayıb kanunun 41.maddesine uyulaıak eksiltme suretiyle ihale olunacaktır.1 Muhammen keşif bedeli 24.000)li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1962
  • İst.Dz.Mlz.Sat.Al.Koms.Bşk.dan 1 Açık eksiltme usulü ile müteahhit nam ve hesabına altı kalem muhtelif halat satın alınacaktır.Muhammen bedeli 162.211.90 lira olup geçici teminatı 936060 liradır.2 iha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1962
  • KONYA HARASI KOÇ DEPOSU MÜDÜRLÜĞÜNDEN:2490 sayılı kanun hükümlerine göre ve kapalı zarf usuliyle Konya Harası dahilindeki 1,17,30 numaralı parsellerde kayıtlı arazilere sun'î Mer'a ve münavebeli otlat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1962
  • BETON DEMİRİ METAŞ İZMİR METALÜRJİ FABRİKASI Münhasır Satıcısı DEMİR KERESTE TİCARET A.Ş.Tünel caddesi Transtürk han No.16 Galata Tel:49 11 41 Telgraf:DEMKERLİM REKLÂMCILIK 3823 10999
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1962
  • "mo NH ıQ "Xru.NnNO VNva vwv ^nvv»OA fi.Ö N3Q 'N3S'cnw 2CK 1N3S AîdOtop' aaA avara j*aj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.09.1962
  • ^ii$İINİ 2S DOKTOR.TAG~ GEier' f hiç böV-L-C GÖR/VAEMfŞTi'M.N EDEN KTiZOı.ONA Bie ^ey vm' SEN KENDİNİ ÜZME" Mfo-SİN-30HNNy KAZjAEO onun.I_d L.SU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.09.1962
  • DAĞLARINDA 6 YAZİ ve FOTOĞRAF:NECMI OKUR şeğe,Domuza vuracaksın helâldir.Irak köylerinden birinde bir Kürt kadını salıncağı sallarken yutun da hazırlıyor.Dişisi için isteyen,7 bunu düşünen Kürt "Benim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1962
  • ALI NACİ ARMAĞANI K ARACIM ARAŞTIRMA YARIŞMASI BU HAFTA SOMA ERİYOR 7 MİLLİYET» Gazetesi,aziz kurucusu ALİ NACİ KARACAN'ın hâtırasını anmak gayesiyle bir fon ayırmağa ve bunu her yû değişik fakat daim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.09.1962
  • SATILIK EMLÂK CİHANGİR Şimşire!Sokak 4/2 de fevkalade manzaralı bes katlı Gül Aptyarısı satılıktır,bos kat teslim Mür.Daire 2.TALİMHANEDE köşebaşı İki dükkân bir bodrum birlikte satılıktır.49 44 61.HA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.09.1962
  • Thames Trader memleketimizde en fazla satın alınan kamyondur!çünkü Thames Trader üstün bir mamulüdür y' çünkü,Thames Trader kamyonlarının ardında memleketimizin en geniş bakım,servis ve yedek parça te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.09.1962
  • YEŞİL VEB Elektrik Motorİart senelerden beri üstünlüğünü ispat etmiştir,TRtf AZE MONOFAZE BİLEZİKLİ REDOKSİYONLU VEM-VEB ELEKTRO MASCHINENVVERKE DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK İhracatçı Firma Deucsch
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.09.1962
  • 16 m/m lİk TERTA optik ve manyetik ses tertibatlıdır.Her türlü yedek parçası her zaman mevcuttur.Dayanıklı ve kullanılışlıdır.Köylerde kasabalarda okul ve üniversitelerde en iyi neticeyi vermiş,ses ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.09.1962
  • DAHA İYİ i YAZMAK I İÇİN.J jfr^ B/ffi fİ PÂ H ER m 91 PARKER 4" öfif mürekkebi kullanınız SOLMAZ TIKAMAZ KALEMİ KORUR SOLVEKS'l/D/ff İLANCILIK 6154 10972
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.09.1962
  • Daha ş^aj^ bir ten için.Tuvalet Sabununun cildi okşayan kopup lâzımdır.PİER ANGELİ Sinema yıldızlarının ekserisi gibi,Pier Angeli de cildinin bakımını Lux Tuvalet Sabunu ile sağlar.Lux Tuvalet.Sabunun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.09.1962
  • KÜTAHYA VİLÂYETİNDEN 1 Vilâyet Merkezinde yapılacak Kimsesiz Çocukları Yetiştirme Yurdu binası inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 İnşaatın keşif bedeli 600.000.lira ve geçici tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.09.1962
  • SAVAŞ Ergenlikleri yok eder İLANCILIK 6214 10975
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.09.1962
  • İzmit Belediye Başkanlığından Belediyemize ait üç ve dört numaralı Doç dizel otobüslerin satışları 24/8/1962 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla yapılacaktır.Üç No.lu otobüsün muhammen bedeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.09.1962
  • TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.den 1.Yeşilköy Hava alanında Teknik Müdürlük binası civarında 30x70 metre eb'adında çelik konstrüksiyon Motor atölyesi ve müştemilâtı kapalı zarf eksiltme usulü ile ihaleye çıkar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
  • 10.09.1962
  • ANNA PEÇAROPULO BİÇKİ DİKİŞ YURDU Kayıtlar Başladı İstiklâl Caddeıl Büyük Parmakkapı,Mis Sokak 12 Tel.49 57 92 REKLÂMCILIK 3682)10997
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, İlan
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.09.1962
  • Konya'daki asırl Arslanlı kışla yandı 2 nci Ördu Muhabere Taburunda çıkan yangında Kumandanlık binası da kurtarılamadı KONYA,ÖZEL 2.Ordu Muhabere İşletme Taburunda dün saat 17 de yangın çıkmış vt 100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1962
  • MAKARİÛS,DÜN Lündra'ya gitti LONDRA,AA.Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios,bugün açılacak olan ingiliz Milletler Topluluğu Başbakanlar Konferansına Katılmak üzere dün öğleden sonra uçakla Londraya gelmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1962
  • Bin Bella taraftarı Millî Halk Ordusu Cezayir'de Baştarafı Birincide likte Blida'ya gelen Bin Bella,20 bin kişinin toplandığı bir alanda kürsüye çıkarak konuşmuştur.«Yasasın Bin Bella değil,yafasın Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1962
  • Bakanlar ve işçiler dün de toplandılar Başîarajı Birincide TAHİR ÖZTÜRK'ÜN KONUğIVlASJ Tıirkiye inşaat Kalfaları Sendikaları K mwweYâkycfnuiRiiı yıllık kongresinde jıvujst,V.i|.ı ı-Federasyonu başkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1962
  • A.P.liler Konya'da CHP ve inönü'ye çattı Bastarnfı Birincide İtham etmişlerdir.Kongrede konuşan Gökhan Evllyaoğlu P.yi artık hatâları ve sevapları ile hlr tarafa bırakalım.D.P.yi kurmak için bâzı söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1962
  • ÖLÜM Halide Dikmen'in eşi Şükriye ve Tiraje Dikmen'in babaları Saffet Araf'ın dayısı eski Baytar Mektebi âlisi müderrislerinden Büyiikada eski Yat Klübü murahhas âzası CAFER FAHRİ DİKMEN 9-'9/962 tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1962
  • inönü,"Sabır ve itidal,tavsiye etti Baştarajı Birincide mokratik nizâmın bir takım hastalıkları olduğunu bilmeliyiz.Hakikat şudur:Cemiyetimizin bünyesi,yeni bir nizâma girmek için tekâmül devrimle Uir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1962
  • Polisin götürdüğü bir sarhoşun cüzdanını çarptı Yakalanan yankesici,nezarethanede de başka bir şahsın 30 lirasını cebinden çaldı İZMİR,ÖZEL Sabıkalı bir yankesici,Fuarda polislerin götürmekte olduğu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1962
  • Alican,plânla ilgili itirazını yapacak Bnştarajı Birincide toplantılarda alınan kararları inceleyebilmek için mühlet istemişti.Maliye Bakanı ile plâncılar,beş yıllık plânın finansmanı konusunda anlaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1962
  • BULUDA İKİ KAZADA 13 KiŞi ÖLDÜ Baştarafı Birincide İktisadî ve Ticari İlimler öğrencisi)Seniye özyurt,Binnaz ti/yurt,Abdtırrahmaıı Konuk,Salih Serlıay ve hüviyetleri tesbit edilemeyen üç kişi)Kazada 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1962
  • C.H.P.TOPLANTILARI SİNİRLİ HAVADA GEÇTİ Baştarafı Birincide Şatır,«CHP Türk Milletini orta çağ devrinden kurtarmak azmindedir.Bu gün memleketimizde demokratik rejimin yerleşmesi mücadelesi yapılıyor.d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1962
  • Beşiktaş son 32 dakikada açıldı ve fark yaptı:4-0 Baştarafi Sekizincide barajdan dönmenin verdiği dersin rolü büyüktü.Yeşil beyazlılar,sahaya numaralı forma ile çıkan Aydın'ı da geri çekerek kademeli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1962
  • ALTAY,GÖZTEPE'YE Baştarajı Sekizincide oynadığı görülüyordu.Ama.İleride rakibin avantajını bozacak tek adam olarak Nazmi kalmıştı.Beşiktaşın eski yıldızı 70.dakikada fevkalâde bir hareketle kaptığı to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1962
  • Üç Dünya rekoru Milletlerarası Atletizm Federasyonu Avrupa komisyonu dün BeLgrad'ta yaptığı toplantıda üç dünya rekorunun ayni zamanda Avrupa rekoru olarak kabul edilmesine karar vermiştir.Bu rekorlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1962
  • O.Saray Dinamo ile 1-1 berabere î Baştarafı Sekizincide ratiyle Metin'in topu kaleye havale edişi gol olmamasına rağmen Galatasarayın bu maç üzerindeki iddiasını ortaya koymuştu.Ev sahibi Dinamo ise b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1962
  • ~j-*ir r-c kamyonlarını IKARUS otobüslerini İZMİR FUnRIhuP,görünüz ^TEVFİK YILMAZ Bo*oqIu BASIN 15090)10986
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1962
  • Muhtelif Oto Yedeği Alınacaktır.Ereğli Kömürleri İşletmesi Ticaret Müdürlüğü İstanbul Satmalına Bürosu Buna ait liste ve şartname her gün Satınalma Servisinde görülebilir.Teklifler en geç 18/9/1962 gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1962
  • T.C.ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜSÜNDEN Müfettiş Muavini Alınacaktır.1 Bankamız Teftiş Heyetine Hukuk,İktisat,Siyasal Bilgiler Fakülteleriyle İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Yüksek İktisat ve Tica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1962
  • OÖCTEUR PARİS FONDÖTENier TEINT FLİIID Piyasaya arzedilrnistir ÎIANCITJK 6370 1ÛM1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1962
  • Fenni SÜNNETÇİ NURİ EŞSİZ Aksaray M«II*r» Cad.Haseki Oto Ourdk Tel 2144 6')İLANCILIK b'344 1Ü98Ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1962
  • r—I Yeni Parti PATRİA Makinelerimiz gelmiştir.BIÇEKLER GalaU Tel:44 8.r 10 49 43 30 İLANCILIK:B33 IÛ9C9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1962
  • ISUZU OTOBÜSLERİM İzmir Fuarında görmeden karar vermeyiniz.UCUZ FİYAT VADELİ.TEDİYAT Türkiye MümessiU SAKİ CANLISOY İzmirlioğlu Han Karaköy Tel:49 49 85 Telg,SAKİCAN İSTANBUL İLÂNCILIK 6169 1Ü9T0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1962
  • Piyasada buzdolabı çokluğu seçmeyi güçleştiriyor mu?Buzdolabı almak niyetinde olan herkes muhakkak ki en iyisini aramak ve bulmak arzusunda!Teknik bilginiz kifayet etmediği takdirde dünya çapınaa şöhr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.09.1962
  • l ¦en Daima emniyetle aldığınız İLANCILIK 6110 1Û976
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.09.1962
  • TOTO NETİCELERİ Beykoz Feriköy D F.Bahçe K.Paşa İst.Spor Yeşildirek H Beşiktaş Vefa a PTT Hacettepe B G.Birliği Şekerhilâl D Altınordu İzmirspor S Altay Göztepe B Eyüp Sarıyer B Hasköy Galata H YİL Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.09.1962
  • Birliği,Ş.Hilâl'i hezimete uğraflı:8-1 SEYİRCİ:3.590 kist HÂSILAT:10.585 TL.HAKEMLER:Celâl Bekeo,Orhan Kuıucuuğlu,Nihat ösblrrül.G.BİRLİĞİ:Selçuk Burhan Tevflk Ayhan İhsan Tugay GUrkan Özkan Abdullah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.09.1962
  • Bâzı futbolcuların lisansları gelmedi Mini lig kulüplerin* mensup bâzı futbolcuların lisansları henüz Ankara'dan gelmemiştir.Kulüp temsilcileri milli lirin İlk haftasında sahaya takım çıkarmakta güçlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.09.1962
  • Altay,Gözlepeye boyun eğdi:2-1 Bilhassa ilk devrede canlı bir oyun çıkaran Sarı—Kırmızılıların gollerini Gürsel ve Abdurrahım attı SEYİRCİ:5.946 kişi HÂSILAT:28.774 T.L.HAKEMLER:Faruk Talu Nuri Kelebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.09.1962
  • ATLETLER EELGRAD' DA NURHAN AYDIN BELGRADdan bildiriyor Avrupa Atletizm Şampiyonasına İştirak edecek olan Atletizm Milli takımımız dün saat 14.30 da Belgrad'a gelmiştir.Belgrad garında Avrupa Şampiyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.09.1962
  • Siyah Beyazlılar,Vefayı çökerten golleri Coşkun(2)Mustaia ve ayağından kazandılar.Müsabakanın ilk devresi 0-0 sona SEYİRCİ:16.720 kişi HÂSILAT:79.339 T.L.HAKEMLER Semih Zoroğlu Enes Talay Nâzım Ertiir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.09.1962
  • KISA HABERLER FENERBAHÇE genç takımı antrenörlerinden Esat Kaner Doğan Birlik takımını çalıştırmak üzere Çarşamba günü Kıbrıs'a gidecektir.FENERBAHÇE Profesyonel takımı futbolcularından Ergun öztuna M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.09.1962
  • Yesildirek,dün lıtanbulspor 11* oynadığı milli lif matını 1-0 kazanmıştır.Rmind* XMUdlıtk ktteciıL Mı İıtı»bwİMwı sIumm luMdua «OrilİMrttadM.Yeşil Sanlılar,İsianklspor'u ikinci Yılmazın attığı golle y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.09.1962
  • KIRMIZI GRUP PUAH DURUMU Takımlar O G B M A Y P Beykoz 1 1-1 2 G.Birliği 1 1-8 1 2 Göztepe 1 1-2 1 2 Altay 1 11 v S.Hilâl 1 11 6 Feriköy 1 1 1 NOT G.Saray Karşıyaka.Karagümrü t,r ve B.Spor takımları k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.09.1962
  • Şeref mı ı—mu—a—en—jmimm—a Federasyondan izm alan Şerefe F.Bahçe İdare Heyeti müsaade etmiyor TALYA'nuı Torino Kulü-I bünden transfer teklifi alan F.Bahçe profesyonel takımı futbolcularından Şeref Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.09.1962
  • wMni I kil «HLIr ıjk karşılaşmasında Taksim,Yedikule Emniyet ile 0-0 berabere,kalmıştır.Bu sene şampiyonluğun tek namzedi olarak gösterilen Sarıyer ise,kuvvetli rakibi Eyttp'U 4-2 mağlûp etmiştir.Sarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.09.1962
  • Avrupa Kupasının ilk tur eleme maçında BÜYÜK BAŞARI namo ile 1i berabe GolC 2.jrarıda Afetin affı Dinamo ise beraberliği penaltidan temin etti Galatasaray,İstanbul mahalli lig şampiyonu olarak 1938 yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor