Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 08.09.1962
  • i İLK ZİYARETİN İHTİŞAMI Batı Almanya'yı tarihte İlk defa resmen ziyaret eden Fransız Cumhurbaşkanı unvanını kazanan Charles de Gaıılle ziyaret ettiği Alman şehirlerinde muhteşem bir şekilde karşılanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1962
  • DOĞm BİR ADİM III ARIHTE ilk deja bir Fransız Cumhurbaşkanı,Almanya'yı 1 J£ resmen ziyaret etmektedir.Ancak,bu vasfı dışında da De Gaulle'ün Almanya gezisi,Avrupa'nın politik çehresini de-H ğiştirebil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1962
  • Bakır çamurundan altın çıkarılıyor KİRİKKALE,AA.Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş.Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu tesislerinde bakır çamurundan altın ve gümüş çıkarılmasına başlandığım söylemiştir.Bakan,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1962
  • İĞDiRDA DÜN BİR DEPREM DAHA OLDU KARS,ÖZEL İğdır'da dün saat 15.İR de bir deprem daha olmuştur.Bir saniye süren depremde iki ev yıkılmıştır.Devlet Bakanı Hıfzı Oğuz Bckataimar ve iskân Bakam Fahrettin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1962
  • C.H.P.li milletvekilleri teklifin derhal ele alınmasını istediler ANKARA,ÖZEL MİLLET Meclisi Adalet Komisyonunda dün Reşat Ozarda'nın genel af teklifinin görüşülmesine başlanmıştır.Millet Meclisinde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1962
  • Başkan Kennedy j rum karştsmda i isteyecek ihtiyatların hizmet süresi bir yılı geçmiyecek WASHİNGTON,A.P.AMERİKA Cumhurbaşkanı Kennedy,komünistlerin Küba'ya asker yığmaları ve diğer beynelmilel gergin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1962
  • KALKINMA Devlet Plânlama Teşkilâtımın hazırladığı 5 Yıllık Kalkınma Plânının geniş bir özeti TARIMM İLERLEME SANAYİDE GELİŞME insan mm YARIN İSTEYİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1962
  • BURSA FESTİVALİ BAŞLADI Bursa festivali dün sabah Cumıidrivct ai.mıııd;yapılan geçit resmi ile başlamıştır.İki saat devam eden geçit resminde donanma bandosu muhtelif folklor ekipleri,mehter takımı il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1962
  • Necdet Elmas dün iki deia Adliyeye getirildi Ayrı ayrı suçlardan yargılanan gangster gazetecilere "Ben artık ıslâh oldum,dedi NECDET ELMAS GANGSTER Necdet Elmas,dün iki defa Adliyeye getirilmiştir.Sır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1962
  • «Ortaköy» şilebi sulara kapıldı KUŞADASİ,ÖZEL Pervanesi kopan «Ortaköy» isimli şilep,mürettebatı ile beraber rüzgârın tesiriyle Sisam ve Nikorya adalarına doğru sürüklenmektedir.Siğacık'a mal boşalttı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1962
  • Telefoncu Ayten'in dâvasında dinleyiciler Savcıyı yuhaladı İZMİR,ÖZEL Telefon memuresi Ayten Akturan'ın,Yüksek Adalet Divânı Başsavcısı Egesel'e yazdığı bir mektubu postahaneden çaldığı iddiası ile ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1962
  • t SU t 03 E 1X3 a ffl OT a m a nı lılı'ı ı Ko(e£o olll V£YA M ttfeiE Polft V£ jftMPAfcMATE^Kj-LÂTlAPiM'rjıi.iıi.u.iii.ı.ı.ı m i'i'ihtit ti rm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1962
  • Minimini seni Bakanlar Kurulunda Fahrettin Kerim Gükay:Ben bu işlerin sonunu İyi göremiyorum,demi$.O sırada biri seslenmiş arkadan:iskemleye çjk,İyi görürsün.Oysa Fahrettin Kerim zaten iskemlede.Demek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1962
  • PLANLAMAYA RAĞMEN Komisyon Edirne Üniversitesini kabul etti ANKARA,ÖZEL Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonu dün Ordu milletvekili Sadi Pehlivanoğlunun başkanlığında toplanmış.Edirne'de bir üniversit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1962
  • "Kur'ün-ı Kerim Türkçeyeçevrilir,islâm Kongresi Delegesi "Sûrelerin manâsını anlamayan mü'min,günah işlemiş olur,dedi ŞEHRİMİZDE bulunan Dünya İslâm Kongresi delegesi Haydar Kâmil El Hüseynî,Kur'ânin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1962
  • Şehrimizde kazalar geçen yıllara n/sbefle daha az.Vasıta sayısı her yıl artıyor OĞUZ ONGEN Af%£^ t\YILINDA şehrimizde trafik kazası sayısı geçen yıllara nisbetle düşmüş,hasara uğrayan vasıta ve yaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1962
  • Denizcilik Bankası Gene!Müdürünün istifası kabul edildi Denizcilik Bankası Umum Müdürü Seımet Gökdeniz'in,Başbakan tsmet İnönü'ye gönderdiği istifa mektubu Uzlaştırma Bakanlığı tarafından kabul edilmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1962
  • Yüzbaşı'yı öldüren üsteğmenin müebbet hapsi istendi ANKARA,ÖZEL 23 Şubat sabahı Genel Kurmay'da biı-tartışma sonunda yüzbaşı Rahman Şener'i tabanca ile öldüren ve bir erin de yaralanmasına sebep olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1962
  • ANKARA,ÖZEL BEŞ yıllık plân bugün açıklanacaktır.Plânı BB inceleyecek olan Danış-EE ma Kurulu önümüzdeki hafta içinde toplanacaktır.MİLLET MECLİSİNDE EE Millet Meclisinde de dün,«Uzun SS vadeli plânın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1962
  • v.y.W Bir Savcı,grev için Anayasa Mahkemesine müracaat talebinde bulundu SEDAT AĞRALI 1 TÜRKİYE'de ilk defa I bir savcı,Anayasaya aykırı kanunların kal-1 1 dınlnıası konusunda Anaya-sa Mahkemesine baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 08.09.1962
  • İLKOKUL YARDIMCI KİTAPLARI HAYAT BİLGİSİ Sınıf II IH Şükriye İrge)ÖRNEK İŞ DEFTERİ Sınıf H III Halil Ötüken)İLKOKUL DİL BİLGİSİ IV V Kemal Demiray)MUSİKİ ALFABESİ IV V Muhtar Ataman)TÜRKÇE OKUL SÖZLÜĞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 08.09.1962
  • VENEDİK FİLM FESTİVALİ 'LOLİTA KIRIKLIĞI XXIII.Venedik Film Festivalinin altıncı gecesi.Her gece Sinema Sarayının önündeki meydan artist meraklıları ile dolu oiur amma,bu gecenin bir fevkalâdeliği old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1962
  • ÎNGrLIZCE öğretenlere ve öğrenmek İsteyenlere.ENGLİSH FOR Tl RKS Türkler için İngilizce Gramer)C I K T I.Lise,Ortaokul ve üniversite talebelerine en kolay îneiHzre öfre'r-rek kılavuz kitap.Fiatı 350 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1962
  • Sekreter Alınacaktır Büyük mı şirkette çalıştırılmak üzere muhaberat usul ve tekniğine vâkıf,steno,daktilo Almanca ve Ingilisceyi gayet iyi bilen,tecrübeli hay veya hayan sekreter alınacaktır.ÜCRET DO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1962
  • t A K 6.EYLÜL ÇEKİLİŞİ TALİHLİLERİ Liralık para ikramiyelerini Hesap No:Fatih 12734 Saime Karpak İzmir 2293 Marta Ruso Mersin 10611 İsmail Özgün Kazanmışlardır* Liralık rjşfra ikramiyelerini 5.Hesap N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1962
  • İSTİFANIN HİKÂYESİDİR ETTİ.edecek,gitti,gidecek Herken Denızrilık Bankası Genci Müdürü Sernııl Gökdenic nihayet istifa etti YİT li tiastııma Bakıinı Rıfal Oçlcn'iıı kulluğa oltırttıasından sonra Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1962
  • Almanlar Türkiyede 6 televizyon filmi çevirecek Bir Alman film şirketi,Alman televizyonu için memleketimizde 6 adet aktüel film hazırlamak üzere çalışmalara başlamış ve dört kişilik bir ekibi şehrimiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1962
  • GÜLTEN OĞUZ ile A.AYDIN DÜNDAR Nişanlandılar Bakırköy 6.9.1962 MİLLİYET:10863
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1962
  • TEŞEKKÜR Geçirdiğim bir iş kazası sonunda belkemiğimden bir tanesi kayarak bana dayanılmaz ağrılar çektirirken,bacağımdan aldığı knniği kendine mahsus usulü ile belime koyarak bütün ızdıraplarımı kısa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1962
  • fPg OĞLAK BURCU [22 Aralık 10 Ocak!Hayat görüşünüzü değiştirebilecek mühim v« sevinçli hâdiseye yaklaşıyorsunuz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] His âleminizde bir durgunluk rar.Yakın hâdiselerin yorgunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1962
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve pıogram 7.30 Melodiden melodiye 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Oyun havaları 8.30 Sabah konseri 9.00 Kapanış.31.57 Açılış ve program 12.00 Şarkılar 12.20 Lâtin Amerikadan ır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1962
  • SOLDAN SAHA;1 Alfabe sırasına göre yazılmış liste;Tersi bir renk.2 Gelir;Madeni fıçı.3 Tersi çıkılması güç ve zor dik arazi;Gelenek.4 Tersi hilâl;Simdiye kadar yapılmamış lıir şeyi düsunup bulup yapma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1962
  • VEFAT Dramalı merhum Paşa kızı,merhum Nuvi Görkmen'in eşi,merhum Mühendis Kamil Görkınen'in annesi,Nişantaşı Kız Lisesi Edebiyat öğretmeni Katime Bendcrli'nin annesi,İstanbul Barosu Reisi Muvaffak Ben
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1962
  • 111111111 1111111r111111111¦ 111111 11¦ 111.11111 11111r 11 I Vali Niyazi Akı ile konuşurken.f ECEN akşam karşı tarafta bir davetteydik,J Dönüşte Vali Niyazi Akı nezaket gösterip arabasını bıraktı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1962
  • ACI BİR KAYIP Harita Genel Müdürlüğüne katıldığı 22 Haziran 1942 tarihindenberi kıymetli çalışmaları ile temayüz etmiş olan değerli ırcslekdaşımız,HARİTA YARBAY Selâhattin ÇAKMAK »41 17)6 Eylül 19(i2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1962
  • VEFAT Eski Ankara Vilâyeti ırtektupçularmdan.Dahiliye Vekâleti Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Biıincl Daire Reisliğinden emekli Cemal Itâl'in sevgili e;i.Yüksek Mühendis Mimar Kadri tlâl'in annesi.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1962
  • KÜÇÜKPÂZAH ŞUBEMİZ 10.9.1962 tarihinden itibaren tadilâtı bitirilen eski binasında faaliyetine devam edecektir.TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.REKLÂMCILIK 3802 10908
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1962
  • 5AY/N DOKTOR ve ECZACILARA AUREOMYCIN SPERSOIDS Çikolatalı Toz Lederle Yeniden ithal edilerek piyasaya arzedilmiştir İLANCILIK:6304 10891
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 08.09.1962
  • f SİNE MALAR J BEYOĞLU Tamirat ATLAS Tel:44 08 35)Torpedolar Hücumda G.Ford t.EMEK Tel:44 84 39)Tamirat dolayısıyla kapalıdıriNCı TaJ:48 45 95)1 Biz de Arkadaş mıyız G.Arsoy.2 Aşk r Yumruk T.Soray o.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 08.09.1962
  • Uçaktaki iki kardeş,anne ve babalarının cesedi başında 66 saat aç ve susuz beklediler KALİFORNİA,A.P.KURTARMA ekipleri,dağ başında düşen bir uçağın enkazının yanında,66 saattenberi aç ve susuz bekleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1962
  • Radyo Telefonlu polis Kenya'nın dağlık bölgelerinde yapılan politika ile ilgili mitingleri kontrolla vazifelendirilen polis ekipleri,Badyo-Telcfon ile teohiz edilmiştir.Resimde,Nairobi'n Jomo Keııyatt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1962
  • İki genç,bıçakla düello etti DENİZLİ,özel 17 yaşında bir genç,14 yaşındaki arkadaşını düelloda bıçaklıyarak öldürmüştür.Çardak İlçesinin Serap köyünden 14 yaşındaki Şeref Adem ile 17 yaşındaki Zeki Yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1962
  • Türk turistlerine Türk yemeklerini aratmavan yegâne Restaurant RESTAURANT AHMET Turkse specialiteiten A n v e r s Van Arteveldestnat 6 Tel:33 48 81 Anvers Belçika MİLLİYET 108Ü4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1962
  • a^j^ııaa jpnwgwi5MB^«mBHn^ T ÖZEL İKTİSADİ ve TİCARİ İLİİMILER YÜKSEK OKULU REİSLİĞİNDEN 1 Özel tktisadî ve Ticarî îlimîer Yüksek Okulu 5 Kasım 1962 Pazartesi günü ilk öğrenim yılma başlıyaeaktır.2 Yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1962
  • Kan dâvası yüzünden peşpeşe işlenen cinayetlerin faillerini yakalamak için İlçeye dün bir bölük jandarma gönderildi KAYSERİ,ÖZEL Kan dâvası yüzünden peşpeşe iki cinayet işleyerek dağa çıkan kaatiller,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1962
  • KANATLI GEMİ Z^fiS.T aŞ,yan kanatU EemMn tecrü,e I^nd'da başlanm.ştfrnuştır.80 deniz mili stir'ati e r.kn S,"10t"ri,C motor tecrübe seferlerinde 50 deniz mili süratine ulaşsuyun üzerindiTİS^'^S^.fZ^J!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1962
  • iki taraf bildiri yayınlayarak ateş kestiklerini ve seçimlerin 16 Eyiûi'de yapılacağını açıkladılar CEZAYİR,RADYO Bin Bella İle muhalif kumandanlar dün,Cezayir meselesine «nihaî bir hâl çâre;bulduklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1962
  • Doğu Af manyada 100 bin Rus manevra yapıyor BEKLİN,A.P.Doğu Almanyada 100.000 kişilik bir Rus kuvveti geniş çapta manevralara başlamıştır.Tatbikata,Doğu Almanyadaki 20 Rus tümeninden lO'ıı ve Doru Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1962
  • Evde kalmış kızlara muska yazan üfürükçü İZMİR,ÖZEL Evde kaimi} kızlara muska yazan bir üfürükçü,polis tarafından yakalanmıştır.«Kör Mehmet» nâmı İle merhur Mehmet Cemalettln Kansu'nun 50 liraya bir m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1962
  • Bir Harita Yarbayı trafik kazasında öldü İZMİT,ÖZEL Bir Yarbay,trafik kazasında ölmüştür.Harita Genel Müdürlüğüne alt 94690 plakalı kamyonet önceki gece saat 23 sıralarında Yarımca'da devrilmiştir.Kam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1962
  • BU AKŞAM KERVANSARAY'da Fransanm genç şöhreti HUGUES AUFRAY TEK GALASI Telefon:47 16 30 REKLÂMCILIK 3793 10878
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1962
  • AMA BUGİMHlfcZAMAN PnfiAM&fr ADAMIM JAHrEKfol/frıNI İSPAT ETME vmfi\ORTAYA 4/1CTI i-j V" SAHTE Mfc SENSİN ÛTOMö-DİL HOCA DÎMitMEYÎN fiH\v^ OHA.ÎMET î ıNLEYHcFc-îl ÎSPAT ET BAKALIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1962
  • SEK SENl*M karim ÇOCUĞUMUN ANASI.ÇIN BUNU KOMÎK Mi BULUYORSUN KEŞKE YANf SEN.SCYl-E OUDUSUNU EV.L.ENMEDEN EVVEU BİUSEVOÎM L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1962
  • Herşeyde evvela aranır:Doktorunuza nasıl güveniyorsanız,paranızı emanet ettiğiniz müesseseyi seçerken de evvela GÜVEN ararsınız.Halkımızın tasarruflarını en fazla emanet ettiği,dolayısiyle en fazla gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1962
  • AYDIN Cestepe köyünden Ahmet Bağrıyanık su arkını temizlerken gördüğü yılana sopa ile vurmuştur.Ölen yılanın ağzından 7 kurbağa fırlamıştır.İZNİK Esrar İmâlinde kullanılan Hint Keneviri.eken 17 köylü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1962
  • DOLGUN ÜCRETLE büyük bir fabrikada çahgtjnlmak üzere kimya san'at,tatbiki Güzel San'atla v« San'at Enstitüsü mezunu,askerliğini yapmış tecrübeL elemanlar aranıyor.Taliplerin hâl tercümeleriyle birlikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1962
  • Kazaklar usyo'ya gidiyor 17 Eylülde hareket edecek Kazaklar mallarını satamıyorlar BANDİRMA,ÖZEL Manyas yakınındaki Kocagöl Kazakları 17 Eylül'de memleketimizden ayrılarak Rusya'ya gideceklerdir.Kazak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1962
  • Rusya,yeni atomik tanklar imâl ediyor MOSKOVA,A.P.Rusya,atomik harp sahasında kullanılabilecek tanklara sahip olduğunu açıklamıştır.Açıklamayı yapan General Nikita Konstatinov,bu tankların radyoaktivi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1962
  • Bir kız,intikam için 3 evi yaktı BURDUR,ÖZEL Gölhlsar İlçesinin Çavdır bucağından bir kız kendisini aldatan Süleyman Konur ve kardeşleri Mehmet İle önlerin evlerini kundaklıyarak yakmıştır.İntikam mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1962
  • Aydın'ın Kurtuluşu AYDIN,AA.Dün Aydın'ın düşman istilâsından kurtuluşunun 40 inci yıldönümü törenle kutlanmıştır.Törene,askerlerin ve temsili kuvvetlerin Aydın İlinin kurtarılmasını temsilen Hükümet K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1962
  • jç tjjn «Bâz in çl,şûrişest ki der halk-i-filemest.Bâz in çi nevha vü çi azâ vü çi mâtemest!Yine bu âlemin bu felâket karışıklığı nedir!Yine bn f«ır-yad ü figan,yine bu belâ,yine bu matem nedir!Sa'dî'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 08.09.1962
  • Ruslar,bir Amerikan otomobiline ateş açtı BERLİN,A.P.A.A.Doğu Almanyada Rus askerleri dolaşmakta olan bir Amerikan askeri otomobiline 40 el ateş etmişlerdir.Vasıtanın iyinde bulunan 2 askere birşey ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 08.09.1962
  • ÖELİN I AŞİ YAMAN KORAY EDEBÎ ROMAN BUM "Ne balık ama" dedi."Ne balık!Gördüm,nasıl yakaladığını.Tumba'nm üzerinden,saatle seni seyrettim.Aşkolsun.Ne balık be!Az burnu büyük ama,olsun.Helal olsun.Kıyak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1962
  • lll!lll!1 BÜIJOTııTA|ECAN(Fransızların Instrument â vcnt)dedikleri,içine EE liflemek suretiyle ses veren sazlar,bizde her nedense amatörlerin rağbet etmediği aletlerdir.Dinlenmeğe E:lâyık derecede ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1962
  • İstanbul'da faaliyette bulunan büyük bir Sınaî Şirket MAKİNE ve İNŞAAT RESSAM ve TEKLER-LERİ İLE ELEKTRİK RESSAM ve USTALARI ARAMAKTADIR.ARANAN VASIFLAR:1)Elektrik ve Makina bölümleri için Sanat Ensti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1962
  • SVİÖHTELİF CİNS HIRDAVAT MALZEMESİ ÂLİACAKTIR.Etibank Elektrik işletmesi Müessesesinden:1 Müessesemizin ihtiyacı için şartnamesinde yazılı hırdavat malzemesi alınacaktır.2 Şartnameler Ankarada Müesses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1962
  • stanbul üniversitesi Rektörlüğünden 1 Keşif bedeli 249.875,25 lira olan Üniversite merkez binası bahçesinde yaptırtılacak talebe kantini binasının eksiltmesi 25 Eylül 1962 Sah günü saat 11.00 de Rektö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1962
  • Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü XI.Bölge Müdürlüğünden VAN)1 800 ton Linyit kömürü şartnamesine müsteniden 128000.00 lira muhammen bedelle 2490 sayılı kanunun 31 maddesine atfen kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1962
  • Yazan:Maurice DEKOBRA ESİ Türkçesi:Selâmı İzzet SEDES İki hafta sonra telefonu açtık,Tristan hemen Londraya geldi.Kendisini hararetle karşıladım:Görüyorsunuz ya Gregori,sizi seferber etmek için çok be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1962
  • Beden Terbiyesi Samsun Bölgesi ihale Komisyonu Başkanlığından 1 t Samsun stadyumunda yaptırılacak ikmâli inşaat kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli 51806 lira 55 kuruş,geçici
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1962
  • £âN£M BANA "IMAMAAI KÜÇÜK AON NE ı YORSUN VALNIT HİÇ SESİN QI KAR M YACAK SI UYUYOtt ÇÜNKÜ EJ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1962
  • P-AKAT ME/ZAS'MDE ASJAN£\t~ Çİ_i CB* ATM.A A O ETi' TErKfZA/LA\llRKEH\HA^'A Buz Gı'&ı OLUK.w-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1962
  • ARKADAŞIMDAN ZaRPiN Ci2:eKİ lE APTAl_OS—AAANiA OİyÇ SX2AA|Ş.AeiCöDASıNA KIZMA.L-ISlN.POSTAC1VA NıVE SOVuE'NDİN «EHTuBuS BANA.AİT OLDUĞUNU Blt-DI DE ONDAM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1962
  • Hicri 1383 Cumartesi 8 EYLÜL Rumi 1371 RebiUI'-ahır Ağustos 19 6 2 M VAKİT VASATÎ EZANÎ Güne» 6.34 11.01 öğle 13.12 5.40 İkindi 1648 9.17 Akşam 19.31 12.00 Yatsı 21.07 1.34 İmsak 4.50 0.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1962
  • ıvnuftKt Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Safıibl:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neğriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür t.HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEVIK Magazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1962
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,5 İnci sayfalarda santimi 30 T.L.0 6,7 İnci sayfalarda santimi 25 T.L.0 Birinci sayfada baslık 200 T.L.0 Düğün,Nisan,Nikah,Vefat ve Teşekkür Hânları 5 saatim» kadar 80 T.L 0 Küçü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 08.09.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık i 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Vabancı nıemle ketler için âdi posta ile bu ücretle,rin bir misli alınır.Uçak postası İçin tarife,kullanılacak pulun değerine göre değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 08.09.1962
  • Depremde yerinden kalltamayan Muammer Başkent Hastahane sallanırken,yatağından kalkamayan 11 yaşındaki ağıı hasta Muammer Başkent,tavandan dökülen sıvalan seyrediyordu İğdır fimdl «Ta} ta} üstünde kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1962
  • Muazzam Mevsim Yeniliklerine ilaveten i Buz Dolabı,Örgü Mjkması.Diki* Makınası Kadın Saatlan ve birçok uj Fevkalade Zengin ve Cazip İkramiyelerle Satışa arz edildi Sizde istifade ediniz.Not Bazı ikram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1962
  • İLÂN Eyüp Asliye Hukuk Hâkimliğinden:962/80 Davacı:Nevin Sever tarafından kocası Taşlıtaıla.Ordu cad.No:137 de oturan ve namına dilekçe ile gıyap kararı üânen tebliğ edilen Efraim Sever'in gıyaben 17.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1962
  • Kütahya Valiliğinden:ilimiz Devlet Hastahanesi ihtiyacı 9 kalem tıbbi cihaz şartnamesi gereğince 97.500 lira muhammen bedel,6125 lira geçici teminatla kapalı zarf eksiltmeye konulmuş olup,eksiltme 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1962
  • KELİMESİ 100KURUŞ SATILIK EMLÂK fc.ı ı—ı»ı.II I BO$ dükkân,Zindaııkapı 14,27 20 10 İDEALTEPEDE ÜÇ oda.hol,bahçeli 4500 Banka İpotekli 27.500,5.1 42 71 SATILIK ev,Küçükpazar Snrıbeyazıt Cami sok.No,15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1962
  • Şimdi Istanbulda satılmaktadırv.ı lo İLANCILIK:6157 10894
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1962
  • İLÂN Maden Hurdacılık T.A.Şirketinin İstanbuldaki Kartal Maltepesi Defterdar ve Karaağaç depolarına yeni gelen her nevi jeep,G.M.C.Tank ve Tayyare hurda malzemeleri 10.9.1962 tarihinden itibaren satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1962
  • ¦IIIIIM«IIIIHHKrtHUI«MMI«llimiMM İSVEÇ MALI VOLVO DİZEL KAMYON ve OTOBÜS ŞASİLERİNİ Daima tercih ediniz DERHAL TESLİM Bol yedek parça,muntazam bakım servisi Türkiye umum Mümessili MEHMET KAVALA Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 08.09.1962
  • Demir Satışı Yapılacaktır Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünden:1 Ofisimiz Tekirdağ Şube Müdürlüğünde mevcut muhtelif çapta 555827 kilo hiç kullanılmamış demir kapalı zarfla teklif alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 08.09.1962
  • Danimarka Prensesi Anne Maria Yunan Prensi Konstantin Yunan Prensesi İren Norveç Prensi Harald Norveç'in Hankoe şehrine sevda sürgünü ve Norveç Prensîeri,sevgililerinden vazgeçip müstakbel eşlerini Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1962
  • RUJU,«AlLANTOİN» İHTİVA ETTİĞİNDEN,DUDAKLARINIZA Ipekleşen bir yumuşaklık,görülmemiş sabit bîr renk,sihirli bir parlaklık,ve.şaşırtan bir cazibe veriri PONDS ^9 REKLAMCILIK 3799 10879
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1962
  • Mısırlı kadınlar eski solda)ve yeni kıyafetleri ile.Batılılaşmak için didinen Mısırlı kadınlara Nasır radyoda konuşarak yalvardı 66 doğ Mısır'ı ibret verici örneklerle dolu.Sokaklarda çarşaflı,entaril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1962
  • Forma Ceket V8 Serj Pantalon Ceketler,safi yün setland kumaştan ve İpek astarlıdır.ÜCRETSİZ CEP MARKASI verilir.Pantalonlar,en İyi yün serj kumaştandır.Hususi ATALAR Konfeksiyonu.30 beden 6-7 yaş)Ceke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1962
  • JAPON HARİKASI İSTE OriPnod.fthcri malı)'4 Kizy IMSALLERİNDEN ÇOK ÜSTÜN EVSAFTA,JAPON SANAYİ ŞAHESERİ VE TÜRK1YEOE EN UCUZA SATILAN YE-GANE JAPON FABRİKA MONTAJLI.ORUİNAL METALİK AMBALAJLI VE GARANTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1962
  • DİKKAT Thames Trader ve Thames 800 Ford Parçalarımız jçeimletir.Hüseyin Odabaşıoğlu Nöbetlıane Caddesi No.4 Sirkeci Tel:22 3» 32 İLANCILIK:6324 10893
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1962
  • TAKSİTLE ELBİSE Lükı Dikiş Hesaplı Fiat D A-N I Ş Beyoğlu istiklal C.Parnıakkapı imam S.4 Tel:44 92 67 İLANCILIK:6398 10904
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 08.09.1962
  • ÇİL İLACI Çil ve sıvrlcelere karşı.İLANCILIK:6214 10896
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • "Kur'ân-ı Kerim Türkçeye çevrilir,Bastarafı Birincide Haydar Kâmil El Hüseyni Ankaradaki inceleme vp temaslarından soma dun şehrimize gelmişler ve Anadolu Ajansı muhabirine su demeci vermişlerdir:Şunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • Amerika 150 bin ihtiyatı silâh altına çağırıyor Bağtarafı Birincide Rennedy'nin hu konudaki kanun tasarısını pek kısa bir zaman içinde Kongreyp sevkeck-ccğini,silâh altına yağırdan ihtiyatların hizmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • 1 KAHRAMANLAR ŞEH-Rİ Renkli SS)2 GARSONUN MARİFET-LERİ 3 GENÇ ÂŞIKLAR 4 DİŞİ TARZAN LİANE)Renkli)5 EDİ YOSMALAR BEK-ÇİSİ 6 ESRARLI EV 7 AFRODİT Renkli)8 KADIN İÇİN î)KAYDOLAN ÜLKE AT LANTİS)Renkli)10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • Yüzbaşfyı öldüren B(ii;t4u-ajı Birincide rak verilecek olan cezanın müebbet hapse çevrilmesini talep etmiştir.Savcı Bakırburc/un Askeri Cr-a Kaııunun 30 ve 31 maddelerine göre rütbesinin,unvanının.eme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • Plânlamaya rağmen t Baştarafı Birincide bit etmiştir.Siz Meclis olarak devamlı surette üniversite açmaktasınız.Halbuki hcrşeydcıı oncc Plânlama Dairesinin miitaleasını almak ve onun prensiplerine uyma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • Necdet Elmas dün iki defa Adliyeye getirildi 0 Bnştarajı Birincide Elmas,çaldığı iddia edilen otomobil hakkında da:«Ben o otomobili Sişli'dcıı değil,Ankara'dan çaldım.Sişli'den çalınan otomobille ilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • TELEFONCU AYIEN Baştarafl Birincide ların yaptığı müdahalelere dinleyicilerin tezahürat yapması üzerine Savcı.«Mahkemeye karşı nümayişle adalete saygısızlık edilmektedir.Polis celbedilsin.demiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • TRAFİK KAZASINDA İSTANBUL'DA 8 AYDA 84 KiŞi CAN VERDİ Ba ştarajı Birincide.Hasara ııpıa.an Yıl Kaza ölü Yaralı aMta 1952 1570 48 1436 218 1953 1300 50 1405 134 1954 1685 58 1407 590 1955 1447 58 1423
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • Türk İş Başkanı Demirsoy Th&mayer'e «Şöhrel düşkünü,muhteris» dedi ZONGULDAK.oZîX Türkiye Maden isçileri Federasyonunun ikinci donem kongresi dûn 22 sendikaya mensup 95 delegenin iştirakiyle başlamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • Bir CJİP.milletvekili traf k kazâsımd?ağır surette yaratandı GÜMÜŞHANE,ÖZEL CHP.Gümüşhane Milletvekili Halit Bayramofclu Kelkit ilre.sinin Sertütek koyu yakınında bıı tratik kazasında agn yaralanmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • Bir gemi alabora oldu SEUL,AP Güney Korcdrki Han rıelırinde İçinde 100 yolcu bulunan bir vapur alabora olmuştur.Kaza yeıine doktorlar ve sıhhi yardım ekipleri gönderilmişle de kazazedelerin ancak 35'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • De Gaulle dün resmi görüşmeleri bitirdi t Batin rafı Birincide Bildiride Avrupa si\asi 'iliği konusuna da temas edilmiş ve sadece iki larafm bu meseleye büyük önem verdiği belirtilerek müzakerelerin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • Sanayi Bakanlığına Müfettiş Muavini Alınacak 1 Bakanlığımız Teftiş Heyetine Hukuk,iktisat ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile Orta Doğu Teknik Üniversitesinin idari ilimler Fakültesinden iktisadi ve T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • Ankara Belediye Reisliğinden 1 Temizlik işleri Müdürlüğü koşum hayvanları ihtiyacı için 26.300 kilo yulaf ile 10.000 kilo kuru ot 17.607.50 lira muhammen bedel ve 1.320.56 lira muvakkat teminatla kapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.den 1.Yeşilköy Hava alanında Teknik Müdürlük binası civarında 30x70 metre eb'adında çelik konstriiksiyon Motor atölyesi ve müştemilâtı kapalı zarf eksiltme usulü ile ihaleye çıka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • KIYIK KIYIK KIYIK Her pun baklava boıek yenir mi,hele yazın?Elbette yenir.Erenköydeki KIYIK'ın portakallı Sarı Burma ve Suboıefcini lütfen bir kere tecrübe edinir.KUIK Erenköy Şubesi Tel:55 31 23 REKL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • Yazarken,kaleminizi temizler.1 I S0 2 ons 09111,İL 2 70 1 2 lılre 11.1 İLANCILIK:6236 108'j;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • BAĞLANTILI SATIŞLAR Mağazalarımız nezdinde Haziran 1963 sonuna kadar müddetli ciro primli bağlantılı toptan satışlara başlanmıştır.Bu iş için hzırlanmış,bağlantı mektuplarının ve gerekli izahatın,Mües
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden 1 Aşağıda keşif bedeli geçici teminatı ihale gün ve saatleri yazılı işlerin eksiltmesi kapalı zarfla istanbul Küçükyalıdak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • KASTAMONU DEFTERDARLIĞINDAN 16947.32 lira keşif bedelli Kastamonu Hükümet konağının onarımı ihalesi 2490 sayılı Kanunun 41 nci maddesine göre 20'9/196?Perşembe günü saat 15.00 de açık eksiltme suretil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okuluna öğretmen Alınacaktır Aşağıda belirtilen dersler için aslî veya II.görev kadrolu öğretmenler alınacaktıristeklilerin 20 Eylül 1962 tarihine kadar,dilekçeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • SİTE SİNEMASI SİSLİ malASkABGA*" caddesi 1 BENHUR Renkli SS)2 ON EMİR Renkli SS)3 80 GÜNDE DEV-Rİ ALEM Renkli SS)4 KIZGIN DAM-DAKİ KEDİ Renkli)5 KANLI MELEK 6 DADININ ŞANSI Renkli)7 EKSODUS Renkli SS)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • Yeni mevsimin ilk zorlu maçı:F.Bahçe K.Paşa Baştarafı Sekizincide en sakin geçiren kulüp olmuş ve kadrosuna kaleci Hazım,Tuncay,İbrahim ve gençleri almıştır.Bunun dışında,hemen her kulüp Milli lig'e d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • METİN,DİNAMO'YA KARŞI OYNUYOR.Baştarafı Sekizincide tan kaçınmakta ve sorulan sualleri cevapsız bırakmaktadırlar.Ancak,son iki mağlûbiyete ve formsuzlucuıı.rağmen Dlnamo'yu Romen futbol otoriteleri fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • KOMİSYON DUN AF KUFİNİ Buştarajı Birincide Irklıfi görüşülürken A P.den istifa eden Orhan Apaydın bir önerge vermiş ve genel af kanunu teklifinin Hükümetten gelecek tasarı ile birlikte görüşülmesini i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • VENEDİK FESTİVAL!UAKŞAM KAPANIYOR Festivalde Japon filmi "Yılgın Tilki,nin birinciliği kazanması muhtemel görülüyor VENEDİK.IUNCAN OKAN bildiriyor 23.Venedik Film Festivali hu akşam kapanacaktır.Festi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 08.09.1962
  • Bir Savcı,grev için Anayasa Mahkemesine müracaat talebinde bulundu t Bağtarafı Birincide ması için hâkimden talepte bulunmuştur.Eyüp Savcısı Basri Akgiray İş Kanununun grev ve lokavtla ilgili maddeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 08.09.1962
  • KIRMIZI GURUP I BEYAZ GURUP Galatasaray,Altay,Gençlerbir-Fenerbahçe,Beşiktaş,Kasımliği,Karşıyaka,Göztepe,Feriköy.paşa.Altmordu,Ankaragücü,Beykoz,Karagümrük,Demir-PTT,İstanbulspor,İzmirspor,Yespor,Şeke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.09.1962
  • ülllillDII MILU LİG BİRİNCİ DEVRE FIKSTURÜ TARİH İSTANBUL'DA Beykoz Feriköy P.Bahçe K.Paşa İst.Spor Y.Direk Beşiktaş Vefa K.Gümrük B.Spor Beşiktaş A.Gücü G.Saray Dinamo Beykoz B.Spor Beşiktaş ist.Spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.09.1962
  • KISA HABERLER MAHALLÎ lig maçları yarın Şeref Stadında yapılacak 4 karşılaşma İle bağlayacaktır.Saat 10 da Yetlikule Emniyet Taksim,11.45 de Sarıyer Eyüp,13.30 da Anadolu Süleymaniye,15.15 de Hasköy G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.09.1962
  • alterde iki rekor kırıldı Boğaziçi Şampiyonasına,B.Almanya,Fransa,Bulgaristan,Yunanistan,Hollanda,isveç,Norveç,Danimarka ve Polonya katılacak STANBUL Bölgesi 3-4 j Kasım tarihlerinde şehrimi/de «Enter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.09.1962
  • RAÇIf FTRflI fiil AD tf*ÎTTİ iilsk,o!Millî Takımımız Fransa ve İsviçre'de muhtelif temsili karşılaşmalar 0M3EVE3 DULvULHn «SI I I I yapmak üzere dün Roma yolu ile Nice'c hareket etmiştir.Nice,Antiben,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.09.1962
  • AHİTLER BUĞUM GİDİYOR VII.Avrupa Atletizm Şampiyonasına iştirak edecek olan milli takımımız bugün saat 13 de irenle Belgrad'a hareket edecektir.Atletizm Federasyonu azalarından Neşet Oğuzutku'nıın baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.09.1962
  • Beden Terbiyesi Umum Müdürü Fikret AUınel dün Federasyon Başkanlarını toplayarak,spor faaliyetlerinin Univcrsite'ye girmesini istemiştir.Yukarıdaki resimde Umum Müdür Altınel Federasyon başkanları ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.09.1962
  • Yarın Dinamo ile karşılaşacak Galatasaray futbol takımı dün de antrenman yapmıştır.Resimde Sarı Kırmızılı futbolcular Teknik Menccer Gündüz Kılıç ve Coşkun Özarı'yı dinlerken göçülüyorlar.[Telefoto A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 08.09.1962
  • BALKAN FUTBOL VE ATLETİZM ŞAMPİYONALARI TEHLİKEDE Bakanlar Kurulunun.Bulgaristanla her türlü spor temaslarını durduran kararı,hazırlığı devam eden Balkan Basketbol Şampiyonası,Balkan Atletizm Şampiyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor