Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.08.1962
  • k,i tZr'I ^f V0* ¦JyV J Başbakan ve Kumandanlar,Ankara'da verilen resmikabulde Amerika Başkan Yardımcısı ile.Soldan Başbakan lardııncısı Alican,Başbakan inönü,Johnson,Kara Kuvvetleri Kumandanı Korgene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1962
  • JOHNSON,BİR TÜRK GENCİNİ EVİNDE MİSAFİR EDECEK ANKARA,METE AKYOL yazıyor.Amerika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Johnson,dün bir Türk gencini evinde misafir etmek üzere Amerikaya davet etmiştir.Celâl Kargılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1962
  • m u r u m Sime YARDIMLA İLGİLİ BİR ZİYARET A MERIKA Başkan Yardımcısı Johnson'un ziyareti yanında,1 ^H şu sn-ada memleketimizde önemli bir şahsiyet daha bulun-1 maktadır.Bu,Türkiye'ye yardım için kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1962
  • Türk İş Thalmayer işin İnönü'ye Başvurdu Amerikab sendikacının bâzı sözlerini tasvip etmeyen Demirsoy,Hür Sendikalar Birliği Sekreterinin tahkik için çağırıldığını bildirdi ANKARA,ÖZEL Türk İş Genel B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1962
  • KORE'DE SELDEN 130 KiŞi ÖLDÜ SEUL,A.P.Seul'un 3GO Km.güneyindeki Sunçeon şehrinde vukııbıılan sel felâketinde cem'an 130 kişi ölmüştür.59 kisl de kayıptır.ölü sayısının artmasından korkulmaktadır.Binl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1962
  • Demirci'yi duman ve is kokusu sardı DEMİRCİ KADİR KESTA-NECİ,AKTUĞ EMİROĞLU,D ŞABAN BASKIN bildiriyor EMİRCİ yangınında tamamen yanan evlerin sayısının 139 olduğu anlaşılmıştır.ICO kadar ev de kısmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1962
  • 15 General ve Amiral bir üst dereceye terfi etti GÖKAKIN Korgeneral)TAĞMAÇ Korgeneral)İLTER Tümgeneral)GÜRLER Tümgeneral)ALPMANSU Tümgeneral)ERKAN Tümgeneral)ÖZER Tümgeneral)EYİCİOĞLU Tümamiral)ANKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1962
  • I EYÜP'TE BİR TEKSTİL FABRİKASINDA çi,kendilerine fazla iş veril-Foto muhabirimiz Hüseyin Kırcalı,işçilerin boş bırak-diği gerekçesiyle dün 6 saat grev tıkları tezgahı,yanda bulunan pencereye merdiven
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1962
  • KAMYON GARPTÎ Şoför İlken Çıplakoğlu'nnn idaresindeki 81646 plâkalı kamyon*.Sirkeci'de,karşıdan karşıya geçmekte olan genç hir kadına çarpmış ve hafU surette yaralanmasına sehelîoJmiTştıtr.Resim,gcuç.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1962
  • Yunanistan'da şiddetli bir zelzele oldu ATİNA,A.P.RADYO Yunanistan'da dün öğleden sonra vukubulan şiddetli bir zelzele hasara ve insanca zayiata sebebiyet vermiştir/Korent'te 90 yasında bir adam,yıkıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1962
  • CEZAYİR'de TEVKİFLER CEZAYİR,A.Pi Başkentteki gerilla komutanlığı• Bin Bella taraftarlarının ehri ele geçirmek için hazırladıkları bir komplonun meydana çıkarıldığını ve çok sayıda tevkifler yapıldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1962
  • sat?0 Sosyal adalet Bir tekstil işçisi 22 Şubatta Belediye Sağlık Teşkilâtına başvurarak:Veremim,beni bir sanatoryoma yatırın,demiş.Cevap:Bekleyiniz,yer açılınca biz size bildiririz.İşçi,emri dinliyer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1962
  • PLÂNLAMA KURULUNDA ÇALIŞMALAR BİTTİ Halledilemeyeıı ihtilaflı konular Bakanlar Kurulunda görüşülecek.Plân,işçi temsilcilerine ve basma da verilecek ANKARA,ÖZEL Yüksek Plânlama Kurulu dün çalışmalarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1962
  • Türkiye'ye yardım için kurulan teşkilâtın başına getirilen Kipken,Devlet Plânlama Teşkilatında be?yıllık plân hakkında teknik bilgi alıyor.Başbakan Yardımcıları,5 yıllık plânın finansmanı hakkında bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.08.1962
  • TEKME ÜÜİVERSİTE Giriş imtihanlarına hazırlama Kursları Eylül devresi 31 Ağustosta başlıyor Kayıtlara devam edilmektedirmWE DEBSSANESt Beyoğlu,Ağacamii Sakızağacı cad.No.3 Telefon:49 42 27 İLANCILIK 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • Devalüasyon söylentileri hakkında SON günlerde devaiilasyon lâfları iş adamları arasında tartışılan,hattâ Basına dahi intikal eden en mühim konulardan birini teşkil etmiştir.Bu gibi dedikoduların zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • KENT OYUNCULARI BU GECE Feneryolu ğİTF Sinemasında ALIKLA NOT NALINLAR Kitabı tükenmektedir.Umumî B:ıyil Bates Bayilik Teşkilâtı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • KİRALIK BİNA ARANIYOR 1 2.000 metrekare civarında depo ve 500 metrekare civarında büro olabilecek evsafta betonarme bir veya yekdiğerine yairın olmak şartile iki-üç kısım halinde kiralık bina aranmakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bir kalabalıkta sıkıntılı bir saat geçireceksiniz.Bugün kala-balığa girmeyinizf& KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat!Aile içinde bir nes'e bağlayacak Mosum,nisnıı gibi bir hâd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • IIII111111111111111 İSTANBUL T.27 Açılı* va program 7.30 Melodiden melodiye 8.00 Haberler va hava durumu 8.15 Türküler 8.30 İtalyan operalarından senfoni i 8.00 Kapama.11.57 Açılış program 12.00 Şarkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • SOLDAN SAAA:1 Tavslyeııâme.ehliyetname.2 Terli bir okul;Sinema vey» tiyatronun Keçe temsili.3 Tersi 1 Asya'da bir göl;Yoketme.4 Tersi birdenbire;Muay-yen bir ise yarayan vasıtaların çoğulu.5 Giyecek ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • VEFAT Samsun tüccarlarından merhum Sait Taylan'ın efi,Mejadet Yılmaz,Hadi Taylan,Mefharet Kipmen,Şefika'nın sevgili anneleri,Tevflk Yılmaz,Dr.Mazhar Kipmen,Meliha Taylan ve Cevad'ın kayınvalideleri,is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • VEFAT Ayet,Şahin,Halim,Alim,îmınahatı Gürol ve Senıiha Konuk'un anneleri,Hikmet Konuk'un kayınvalidesi Bavan ŞÜKRİYE G Ü R O L vefat etmiştir.Cenaze 28 Ağustos Salı günü izmir'de kaldırılmıştır.f İLAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • SKT B ATI Almanya'da çalıdan Türk ı-ii.ıl Kın Almanca ve Tilrkçe yayıu yapan bir gazete çıkmağa başladı.Başyazıda gazetenin çıkıa gayesi açıklanıyor ve jo.lc d'iıiliyor:M r\I J 1 I I HÜP DEDİK»!I G E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • Büyük fedakârlıklarla filme alınan AKAGÜHDÜZ'ün en çok okunan romam DİKMEM YILDIZI 30 Ağustos Zafer Bayramı şerefine 30 sinemada ADANA:Lâle Çiçek Yeni Olgun Sunar Bulvar Kanal Narlıca BURSA:inci ve Çi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • TEŞEKKÜR Çok kıymetli gelinimiz Nevin Güngör Demir'ln uzun zamandan beri çekmekte olduğu hastalığı vaktinde teşhis ederek,acilen ameliyatını yapan işçi Sigortaları Bakırköy Doğumevi Başhekimi Dr.MÜEYY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • BIÇAK TEHDİDİYLE TECAVÜZE KALKIŞTI BUivrlnln Genneyan köyünden 20 yafinda Erdoğan Orhan,ayni köyden 21 yadında A.adındaki genç kıza bıçak tehdidiyle tecavüze kalkışmıştır.Genç kr/ın feryadına koşan ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • ORHAN ÖZTRAK KARADENİZK GİTTİ Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan özcrak,Tekel Genel Müdürü İle beıaber çay bölgesinde İncelemelerde bulunmak üzere dün saat 11 de Ordu vapuru İle hareket etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • Bakırköyden kaçan azılı deli dün yakalandı On seneden beri Bakırköy Akıl Hastahanesinde yatmakla ulan Hüseyin Muvaffak Ateşli adında tehlikeli bir akıl hastası,evvelki akşam hastaharıeden kaçmış,dün ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • AYLA ve YILMAZ AKSU kızları FE-ZA'mn doğumunu müjdelerler.27.VIU.19U2 İstanbul MİLLİYET 104U8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • GALERİ POROTEKS Galeri POROTEKS en zengin kreasyonlarım llarblye'deki yeni binasının muhteşem salonlarında teşhire hazırlanıyor GALERİ POROTEKS ANONİM ŞİRKETİ MİLLİYET 10422
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • 36 Sayfa Tamamın Resimli 4 Renkli KÜRTÜN 7J_Kuru»_BAĞIRIŞI BUGÜN C I K 1 REKLÂMCILIK 3«C1 10429
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • KİRALIK DÂİRE 6 oda,bütün konfor Şişli,Perihan sok.116/U Müracaat:Kapıcıya veya Tel:47 74 80 MİLLİYET 10118
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 OB 35)1 Bisiklet Hırsızları E.Endaso F.2 Kentucky Kahramanı B.Laııcester R.1.EMEK Tel:44 84 39)Tamirat dolayısıyla İtapalıdır.İNCİ Tel:4B 45 95)ı 1 Sevimli Haydut A.Işık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • VEFAT Singer Dikiş Makinaları Kumpanyasa Sanayi Makineler Müdürü Bay Gaston Benezra'nın eşi,309190 npşaa Bayan MERİ BENEZRÂ DOĞUŞU ÇITAKOF» vefat etmiştir.Cenaze merasimi 29 Ağustos 1962 bugünkü Çarşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • «Meşin ceketli gençleri,evvelki gece Şili'deki Site Sinemasının altını üstüne getirmiş ve seyircilere korkulu dakikalar yaşatmışlardır.Büyük bir »meşin ceketli» grubu saat 21 e doğru gürültü çıkararak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • SAVAŞ iScı Ergelılifilen yok İdet İLANCILIK.5948 10395
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • 12 YAŞINDAKİ ELMAS DÜN TAHLİYE EDİLDİ Velayet hakkı anne ve babasından alınmak İstenen 12 yaşındaki yankesici Elmas Yurdayiğit,dün İkinci Asliye Ceza Mahkemesi taralından tahliye edilmiştir.Elmas,birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • İMAR ZABITASI TEŞKİLATI KURULACAK Belediye Inıar Zabıtası Teşkilâtı kuracaktır.Kurulacak yeni teşkilât kaçak ve ruhsatsız inşaatları takip edecektir.Belediye Başkanı Prof.Kömran Görgün imar Müdürlüğün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.08.1962
  • ^¦yy-m&i-V «Kendimi müdafaa etmek İçin bıçak kutlandım» diyen kaatil Falına Beltekin Emnlyetta gttrulüyurala KARTAL Maltepesinde Keklik caddesindeki evine zorla giren eski dostu Hulusi Dedeoğlu'nu ekm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.08.1962
  • 10 saat süren 3 perdelik komedi Sivaslı temizleyici Hüseyin Çelik gazetecilere:"Saym Basm mensubu arkadaşlarım,geceyarısı sizi rahatsız ettiğim STANBUL Emniyet Müdürlü-8ğü Pazartesi'yi Sah'ya bağlayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1962
  • 22 ev loycn korabelâ çetesi tutuldu ANKAKA,AA.Ankaranın muhtelif semtlerinde 22 ev soyan,Karabelâ adıyla anılan İki kişilik bir hırsız Çetesi dün meydana çıkarılmıştır.Şehrimizin muhtelif semtlerindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1962
  • Değirmen arkına düşen çocuk boğuldu İZMİT,ÖZEL Merkeze bağlı Ali Hocalar köyünden 8 yasında Akil Afacan isimli bir çocuk dün sabah değirmen arkına düşen topunu almaya çalışırken yuvarlanarak boğulmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1962
  • ABBÜICAWBA*1N MACÖlALAftI AKVAMA Dû£ fcü A8DÛLmm 0 TOPLAM MÂNİMİ DİNLE-PÎKÎZ.BıltTfICM BİLE 8ÎZÎKUÜH-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1962
  • MEMO'.DOĞRUCU İDEAÜ:DAVUT c VUİTKUINAAA 1Ş1N DOcSeuSU DA Bı_l RÖNTGENCİYİ Şu KÖ-PEK.vAiOlADi GA-LİBA KÖPEX DE İŞİME VAKAVA.CAK.OKTAKulĞl/VMZI RES-MEN KUKAAAK 'Cİn,SENİN BANA Hı'x/V\ET ETMENE BENİM İSİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1962
  • UZAFFER AKGÜH Güney,Kuzey ve Doğu Anadolu'dan sonra 17 EYLÜL 1962 TARİHİNDEN İTİBAREN Dinleyicilerine ŞÜKRAN TURNESi'ne Müthiş Komikler ATEŞ BÖCEKLERİ t L E EGE'de devam edecektir.Angajmanlar için FET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1962
  • SENENİN EN ÖNEMLİ SANAT OLAYI NECİP AŞKIN J Ü B t L E S t BUTUN IHTrŞAMIYLE BUGECE AÇIKHAVA TİYATROSUNDA Davetiyeler:Necmi Riza ve Açıkhava Tiyatrosundan temin edilebilir.MİLLİYET 10407
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1962
  • t* j fm NEDİR bu cehennem azabı?Yağlı odunlarm üstüne bağla-nıp çatır çatır yanmak mı?Kaynar bir zeytinyağı kazanı-j na atılmak mı?Enkizisyonda olduğu gibi kıskaçlarla etle-I rini koparmak,gözlerini o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1962
  • I" STANBUL Emniyet Müdürlüğünde İkinci Şube Müdür Muavininin odasını saatlerce işgal eden,odadaki eşyayı sokağa fırlatan,pencereden atlayıp intihar edeceğini söyleyerek saat 02'ye kadar polisi ve itfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1962
  • 40 koyun da parçalandı.Hudut muhafızları da iki saatlik müsademe sonunda bir kaçakçıyı vurdu NUSAYBİN,ÖZEL köyü mıntıkasından 540 koyunla Suriye'ye geçmek isteyen üç kaçakçı,mayın tarlasına düşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1962
  • Bir Mısırlı subay Suriye'ye sığındı ŞAM,A.P.A.A.Mısır'ın Beyrut Askerî Ataşesi Binbaşı Z.Abdurrahman,Suriye'ye sığınarak siyasî mülteci olarak kabulünü İstemiştir.Srurlye Hükümeti,bu talebi reddetmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1962
  • Eski Kore Başbakanı Çang,tevkif edildi SEUL,A.P.Güney Kore'nin askeri İdarecileri,Mayıs 1961 de bir hükümet darbesiyle iktidardan düşürülen eski Başbakan John Çang'ı tevkif etmişlerdir.Askerî bir dîva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1962
  • Hâdise GALERİ POROTEKS Galeri POROTEKS en zengin kreasyonlarını Harbiye'dekl yeni binasının muhteşem salonlarında teşhire hazırlanıyor GALERİ POROTEKS ANONİM ŞİRKETİ MİLLİYET 10422
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1962
  • FRANSIZ MALI Mide ve karın korseleri Korseci DİLBER'de istiklâl Cad.297/1 Beyoğlu Galatasaray Tel:49 38 64 İLANCILIK 5955 10394
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1962
  • YARIN KÖMÜR ALACAKLAR Beyoğlu Deposu 185393 187078 Poligon 191280 192163 S Kati t köy 200381 201601 i Üsküdar 189001 190373 Maltepe 212913 213851 I Beykoz 215805 216740 1 İstanbul 19S985 200810 1 Yenı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1962
  • BAYAN SANTRAL MEMURU ALİNACAKTİR.DOGUBANK İŞ HANI TELEFON SANTRALINDA çalıştırılmak üzere aşağıdaki şartlara haiz 2 Telefon Memuresi alınacaktıra Türk olmak,b Asgarî 3 sene santral memurluğu yapmış ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1962
  • Atatürk büstü açıldı İZMİT,ÖZEL Şehrimize bağlı Köseköy Ulaştırma Taburu tarafından yaptırılan Atatürk büstü,dün saat 14'de yapılan bir törenle açılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1962
  • 50 KtSİ YARALANM İtalya'nın Bari şehrinde yapılan nümayişlerde 50 kişi yaralanmıştır.İnşaat İşçileri Sendikasının ilân ettiği grev üzerine binlerce inşaat işçisi sokaklara dökülüp nümayişi'-r yapmışla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1962
  • İki kardeşini öldürüp babasını da yaraladı Hâdiseye,ağaç kesme sebep oldu.Kardeşinin cinayetine mâni olmak isteyen bir kız da öldü BİTLİS,ÖZEL Mutki İlçesinin İkizler köyünden Mehmet Bağıg,ormandan ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1962
  • ^T*99* 2V.C7C* *0$ytttttoo w.Dil I1A CII If A YAĞI Pasifik adalarının Hula-Hula dansözleri kıyafe-DU UM wü IVMIMUI tindeki Nancy Andrula adındaki hu genç kız bambaşka bir tarzda su kayağı yapmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1962
  • Amerikalı bilginler,gönderilecek radyo sinyalleri ile rotanın düzeltilebileceğini ve gemiyi hedefine göndereceklerini söylüyorlar CAPE CANAVERAL,A.A.A.P.Evvelki gön Venüs İstikametinde fırlatılan ve ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1962
  • Orman yangınının bir ildeki zararı:10 milyon ADAPAZARI,ÜZEL ilimiz hudutları dahilinde son aylar zarfında 17 orman yangını çıkmıştır.Bu yangınlardan 8'i tarla açmak için çıkarılmıştır.Diğer 9 yangın i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1962
  • Laos'ta yeniden tedhiş başladı NEW-YORK,RADYO Laos'lu 3 Prens arasında varılan a'cş kes anlaşmasına rağmen,Komünist Pathet Lao birlikleri hükümet kuvvetlerine karşı tecavüzlere başlamıştır.Bu hücumlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.08.1962
  • Meyhane kavgasında bir kişi öldürüldü BURSA,ÖZEL Bursa'da dün İki kavgada bir kişi öldürülmüş,bir kişi de ağır yaralanmıştır.Mudanya'da bir meyhanede çıkan kavgada Şefik Çolalc,Yunus Aydın'ı bıçaklaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.08.1962
  • il:iii;liiiilipil W ik-üjt jf:fr«£ İİİlİ Ü ¦y.»y.* Pİ k&AM fiş yy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1962
  • OS/VVAM AYSEL'İN Nl Z¥oe~y-$ANl_ Sı eELOı* r-5u eüWC5E i ıRDEl_E Şı'M.D' yBOi-^İC£K mOkuS.MOKuS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1962
  • CISC© KİÖ DEN\ErÇ HİÇ ŞıZ.SEy.SOVuEYEMEofeNk ÖLOü i,VAM vAU_Y£Z.ifC OUAUf AMA BAZ.seLyı_^R.soy-UEOİ H 11 K İOSI S^tiNAŞ,»00 mm BıRlSİNİN ASILMA.SINA ENSEL OLMA MIZ.STıVORDU—Kl*M OLDUJüND ANLAVAMADIK-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1962
  • H,ert Çarşamba «ümt Rebiül'-A4u»-vv.l AğllStOS toı 19 6 2 u VAKİT VASATÎ EZANÎ Günef e.24 10.33 ÖSU 13.13 5.27 İkindi 16.58 10 Akşam 10.43 12.00 Yatsı 11.28 1.37 lmılk 4.36 48 »«Afe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1962
  • ¦iııet aşsa V 0 VHj HP* Milliyat Gazetecilik A.5.adına var Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Negriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra va Makalelerden Mesul Müdür t HASAN YILMAER Spor kumuldan Mesul Müdür N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1962
  • İLAN TARİFESİ ABONE 0 2,3,4,3 İnci «aylalarda aantlml 30 T.L.TARİFESİ 0 T Uıoi tayfalarda aantlml İS T.L.3 Aylık 22 T.L.Birinci sayfada baılüc 200 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memlef DüSün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1962
  • ANKARA SİGORTA ŞİRKETİNDEN Aşağıda ebat ve miktarları yazılı yeni dış lâstikler kapalı zarf usuliyle satılacaktır.Marka Ebadı Miktarı Good Year 750x20 3 adet 1100x20 2 1200x20 8 Alıcıların lâstikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1962
  • NYLON I ÇORAPLARI satışa arzedilmiştir Satış.deposu:Marpuççular İSTANBUI ÇORAP PAZARI.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1962
  • ATAŞ,ANADOLU TASFİYEHANESİ A.Ş.'nin Türkivenin en yeni ve en büyük Mersin Petı-ol Tasfiyehanesinde çahştınlmak üzere askerlik hizmetini ifa etmiş ve Amerikada eğitim görmüş OPERATÖR DOKTOR istihdam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1962
  • DEVLET TİYATROSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN imtihanla Koro Sanatkârı Alınacaktır)1 5441 sayılı kanun hükümlerine göre,Devlet Tiyatrosu Opera Bölümüne aylık ücret asgarî 1000 liradan başlamak üzere imtihanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1962
  • BALIKÇILIK takımları ve yardımcı araçları 5)SITKI ÜNER İ Çaparinin yapılısı:Hususi makarasına sarılmış veya kangal halinde olan naylon,köstek yapılmak üzere muayyen uzunlukta kesilir.Kesilen parçaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1962
  • fSfl Selâmı izzet SEDES Türkçesi:itinde uzaktan alıyobaşinın üstünde bir Yazan:Maurice DEKOBRA Ama onu avucuuıun rum.Makiyajı yapılırken iki pas yaptım.İtimat ediyor.Beni kameranın arkasında hissediyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1962
  • YAMA Patırtıları birbirlerine düğümlenen,yan yana giden iki motor,gerilerden geldiler,Hüseyiniıı epey aşağısından dolandılar,köye doğru uzaklaştılar."Allah Allah!Ahbap mı oldular amcamgil,Saitle Halit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.08.1962
  • KASTAMONU DEFTERDARLIĞINDAN 16947,32 lira keşif bedelli Kastamonu Hükümet konağımn onarımı ihalesi 2490 sayılı Kanunun 41 nci maddesine göre 20/9/1962 Perşembe günü saat 15.00 de açık eksiltme suretil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.08.1962
  • SATILIK EMLÂK SAHİBİNDEN Nişantaşında satılık Daireler.45.000 den 80.000 kadar.47 71 78.E REN KÖY DK S an t lalda «amil Ar-ia.22 33 93.İSTİKLAL Cadd«*l Tünelde,isler vaziyette Tuhafiye Mağazası,devren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1962
  • Ev Tahsis Olunan Emekli Subayların Nazarı Dikkatine 180 sayılı kanuna göre Bankamız tarafından Süleymanbey mahallesinde emekli subaylara yaptırılan blok apartmanlardan A ve B bloklarının tapu muameles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1962
  • Eşya Piyangosu 9 Eylül.Satılan biletlerin bedelleri ile lül 1962 Perşembe gününe kadar rica ederiz.Bu tarihten sonra bilet iadesi BASIN 14645)10413 962 de Çekilecektirsatılmıyanlann en geç 6 Eyilçemiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1962
  • Hâdise GALERİ POROTEKS Galeri POROTEKS en zengin kreasyonlarını Harbiye'dekl yeni binasının muhteşem salonlarında teşhire hazırlanıyor GALERİ POROTEKS ANONİM ŞİRKETİ MİLLİYET 10422
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.08.1962
  • Hazırlayan:EMEKLİ KORGENERAL FAHRİ BELEN M| ncü Türk Tümeni,iki mini Toklu sivrisi karşısına girejL^aateş arasında kalmıştı.rek burada tahkim edilmiş mev-Tasvip edilmiyen bir ha-zide bulunan Yunan kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.08.1962
  • vMATKAP UCÜ YÜKSEK VERİMLİ HAVA ÇELİĞİ MATKAP UCU HALİTALI TAKIM ÇEtlĞI 4ı YERLİ SANAYİMİZİN ŞAHESERİ Alman Patentli MATKAP UÇLARI HAVA VE TAKIM ÇELİâlNOEN MAMUL TAM VE ONDALIKLI ÖLÇÜLERDEKİ MATKAP UÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.08.1962
  • [Dünkü nüshamızdan devam] Hava RADAR OP.Sadettin Erkaplan,Sabahattin Başkaya,Sacit ünlü.Yılmaz Kızıltan,Müslahattln Kaya,Kandemlr Salman,Co|kun Gözalan,Nazmi Turan,Refik Laydık,Fahrettin üzen,RADAR MA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.08.1962
  • nm v:t¦:y";A/bert Larnorisse'in de çalıştığı''Nils 'in Harikulade Maceraları" nda S SVEÇTE yeni tamamlanan bir film,daha şimdiden Milletlerarası Film Festivallerinde birçok bakımdan birin ciliği kazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • İki evin,beş dükkânın,iki arabanın,dört atın,62.371 liralık banka hesab sahibi İlENCf KEKO Elâzığ'da yakalandığı zaman ihtiyar merhamet avcısının üzerinde 6 kilo 100 gram para çıkti.Bunlararasında,10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • 145 milyon Ira daha serbest bırakıldı ANKARA,AA Amerika Birleşik Devletleri iktisadi Yardım Başkanı Mr.Stuart H.Van Dyke ile Hazine Genel Müdürü ve Mil-It-ıleıaıası İktisadi işbirliği Teşkilâtı CJenel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • JOHNSON,BİR TÜRK Bastarafı Birincide Johnson,Cehil Kargıh'nın ilk adresine gönderdiği 17 Kasım 1961 tarihli mektupta,Celâl Kargılının nerede olduğunu bulamadığı İçin kendisini kabul edemediğini bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • Karısının yüzüne kezzap döküp bıçakladı Celâl Büyükkılıç adında bir şahıs,dün sabah Eyüp'te karısını kezzapla yakmış ve bıçakla muhtelif yerlerinden yaralamıştır.Mecidiyeköy'de Kavuşak sokağında otura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • Eski Sivas Valisi serbest bırakıldı ¦İVAS,ÖZEL Kayseri cezaevinde bulunan siyasî mahkûmlardan eski Sıva* Valisi Rıfat Bingöl,sıhhî durumu yüzünden raporlu olarak 3 ay infaz tehiri ile serbest bırakılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • Plânlama Kurulunda Baştaraji Birincide mlner çalışmalarının,plânların çok sıhhatli donelere ve rakkamlara dayanmasının önemini ortaya çıkardığını söylemiştir.Plânın muvaffakiyeti için,kesin şekil alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • Johnson Türkiyeye yardım şarttır,dedi t Baçtarafı Birincide Mis Johnson buna gülerek mukabele,HALKLA KONUŞMA Başkan Yardımcısı uçağından İndikten sonra merasim kıtasını «Merhaba Asker» diyerek selâmla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • 44 Albay Gensrai öldü Euştarafı Birincide Bulca,O.Faruk Gürler.Yusuf AIjjmarvSU.Pis.Tuğgeneral Ferli iıt.an Yük.Müh.Tuğgeneral M.Reşat Taykut.Hâkim Tuğgeneral A.Rıza Tunç.TÜMAMİRALLİĞE YÜKSELEN TUĞAMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • Sarıkamış Askeri Sat.Al.Komisyonundan Kapalı zarf suretiyle 120 tqn kuru Fasulye satın alınacaktır.Muhammen bedeli 216.000 lira olup geçici teminatı 14550 liradır,ihalesi 10 Eylül 1962 günü saat 10.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • SUADİYE PLAJ GAZİNOSUNDA 30 Ağustos 1962 Perşembe günü akşamı saat 22:00 da MÜNİR NURETTİN SELÇUK ve korosunun itina ile hazırladığı büyük Türk müziği gecesi REKLÂMCILIK 3667 10431
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • 28 Bome saf likit AMONYAK Avnca ucuz,temiz her cins SÜLFÜRİK ASİT Tuzruhu,Kostik.Trikloretilen,Nitrik Asit,Kireç Kaymağı Tel:27 28 90 İLANCILIK G132 10399
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • PLASYE ARANIYOR Demir hırdavat ve el âleti İthâl mallarının Anadoluda satışını yapabilecek Plasyelerin Perşembe Pazarı No.40 miikim Viktor Bali Ihmasına müracaatları.Tel:44 6.r,8G.İLANCILIK 6133 10432
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • HURDA Çinko,Bakır,Varil,Demir v.s.hurdaları satılacak.Akfil Mensucat Fabrikası Osmaniye Bakırköy.MİLLİYET 10409
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • TECRÜBELİ USTA KALIPÇI alınacaktır.Müracaat:Tel:71 04 18 saat 13-17 arası İLANCILIK:6174 10433
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • Şükrü ve Turan gittiler t Baştarafı Sekizincide trenörii MoJnar tarafından davet edilen İki futbolcuyu hava alanında Fenerbahçe futbol takımından Naci,Basıl.Besiktaştan kaleci ozcan ve Karagihnrüklü O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • Türk* is,Thalmayer için ş.Baştarafr Birincide Deınlrsoy,olayın yerinde tahkiki için,Uluslararası Hür Dünya Sendikalar Birliği Clc-ıiel Sekreteri Ömer Üe-CU'mın davet edildiğini,Thalnıayer'iıı mensup o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • Valencia,F.Bahçe önünde t Bagtarafı Sekizincide verililer de bu yıl Mlthatpaşada neler yapabileceklesin] göstermek zorunda bulunmaktadır.Takımlar bugünkü maça muhtemelen su kadroları ile çıkacaktır:Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • VEFA,G.SARAYLI METE'Yİ KİRALIYOR t Baştarajı Sekizincide mayı yeni antrenör Kııtik seyretmiştir.Dün futbolcularla tanışan Macar Hoca,takımına ilk antrenmanı bugün saat 13.30 da Şeref Stadında yaptırac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • Vilardo "2-1 in revanşı için geliyoruz,dedi t Baştarafı Sekizincide maçında takımındaki yerini alamayacağı tahmin edilmektedir.METİN «KISA ZAMANDA ESKİ FORMUMU BULACAĞIM» DEDİ Galatasarayın bu sene Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • BEŞİKTAŞ ÜSKÜP'E çağırıldı I Baştarajı Sekizincide Bu hem maddi bakımdan,hem de takımı formda tutmak gayesiyle faydalı olacaktır» demiştir.BEŞİKTAŞ,PAZAR MAÇINDA İDDİALI Pazar günü Galatasaray İle kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • R.MADRİD ÇÖKTÜ t Baştarajı Sekizincide meğe karar vermiştir.İsrail ve Milliyetçi Çin'in Endone2ya tarafından Olimpiyatlara kabul edilmemesi karşısında Federasyon bu kararı almıştır.Unvanı iptal edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • Satranç ekibimiz Olimpiyatlara katışamıyor Onbeşinel Satranç Olimpiyat Oyunları,15 Eylül 1 Ekim talihleri arasında,Bulgaristan'ın Varna şehrinde yapılacaktır.Eu Olimpiyatlara iştirak etmeyi karar altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • MİRCİ'Yi DUMAN YE İS KOKUSU SARDI EVRAKLAR DA YANDI Saat 22.30 da hükümet binasına da sirayet eden yancın bir ara suyun kesilmesi yüzünden bu binayı da kül etmiştir.Hükümet binası içindeki Maliyeye ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • M.S.B.istanbul Sirkeci Dsmirkapı 1 No,lu Sat.Âl.Kom.Bşk.iiğıııdan:25/8/1962 günü yapılan eksiltmesine talip çıkmayan aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecekler,müteahhit nam ve-hesabına açık eksiltme i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • Fuarda teşhir edilen her çeşit MOTOSİKLETLERİ 1BAY Yalnız müessesemizden temin edebilirsiniz IVIEKAMAK MEKANİK EMTEA Ltd.Şti.İzmir,Gazi Bulvarı 126/B Tel:35564 Telg.ÖZMEKA İzmir mmuammmmmmmaummamaam İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • TÜRKİYE BİRLEŞİK TASARRUF VE KREDİ BANKASINDAN:Hali tasfiyede bulunan Bankamıza ait Büro Levazımatı pazarlık usulü ile satışa çıkarılmıştır.Talip olanların Pazartesi,Perşembe günleri Levent'te Galeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • TEDİYEDE KOLAYLIKveDERHAL TESLİM BATI ALMANYA MALI 35 H.P.GÜCÜNDE SOfiUIM*!lOıft ISOKgYUKTi KALORİFERLİ V Satış Yevi:Galata,Perşembepazan Cad.Yoğurtçu Han kat 2,No.13 14 HAYRI ACAE Tel:44 11 43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • TÜRKİYE BİRLEŞİK TASARRUF ve KREDİ BANKASINDAN:Evvelce yapılan icısmî tediyelerle %60 ı ödenmiş bulunan vadesiz tasarruf ve vadesiz ticari mevduat bakiyelerinin 3/9/1962 talihinden itibaren faizleriyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • REKTİFİYE ve DİZEL TAMİRCİSİ ARANIYOR iyi referanslı,tecrübeli ve 5 yıl rektifiye işlerinde bilfiil çalışmış,kalifiyeli rektifiyeci ile Dizel tamirci ustaları alınacaktır.Yabancı lisan bilenler tercih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • BUZ DOLABLARI ve ÇAMAŞIR MAKİNELERİ TOPTAN SATIŞ YERİ YILDIZ Koli.Ştİ.İstanbul Fındıkçılar Cam Porselen han asma kat Tel:274247 İLANCILIK 5911 10401
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.08.1962
  • İTHAL MALI Dikiş Makinalan EKE* TİCARfcT A ÇAKİR m yiLkfAZ EKEN BABtAlI CAD.No 24 cagaioûiu himkivet g/ültej'' «AI5BI Tel i 27 »0/¦emmeme 2£ü7 hum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.08.1962
  • Şöhreti gün geçtikçe sönen Real Madrid,Kazablanka'da tertiplenen bir turnuada Fas takımına yenilmiştir.Kesim,Keai Madrid'in şöhret olduğu senelerde Barcelona takımı ile yaptığı bir maçı gösteriyor.Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.08.1962
  • SORDUK NECMİ MUTLU CEVAP r/Demek kaleci olduğun halde penaltı çektin?Evet,bir defa.Gol oldu mu bari?Maalesef.Direğe çarptı.Bugüne kadar gördüğün en güzel gol?Lefter'in Macarlara attığı.Ya yediğin en g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.08.1962
  • Fenerbahçeli Şükrü Ersoy ve Karagumrüklu Turhan dün uçakla Vlyaoa'ya gitmişlerdir.Yukarıda,Salzburg'un yeni iki elemanı görülüyor.ŞÜKRÜ VE TURAN GİTTİLER İki futbolcumuz yarın Avusturya'nuı Salzburg t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.08.1962
  • Bugün Kutik'le ilk çalışmayı yapacak olan Yeşil-Seyaziılar bu hafta Bursa'ya giderek iki hususî maç oynayacaklar VEFA kulübü,Galatasaraylı futbolculardan Mete'yi Kasım transferinde bir sene için kulüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.08.1962
  • istanbul'da 20 milyon liralık tesis yapılacak istanbul Valisi Niyazi Akı ile Devlet Bakanı Necmi ökten yaptığı bir görüşmeden sonra îstanbuldaki spor tesisleri için 20 milyon liralık bir yatırımın yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.08.1962
  • DİLSİZLER TAKIMI TURNEYE ÇIKIYOR İstanbul Dilsizler Spor Kulübü,Türkiye Dilsizler liginin kurulması için Futbol Federasyonuna müracaat etmiştir.İstanbul Dilsizler Spor Kulübü futbol takımı bugün Edlrn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.08.1962
  • Beşiktaş'la zorlu bir maçtan sonra 2-2 berabere kalan Yabancı takımlara karsı iyi neticeler alan Fenerbahçe,bugün saat 21.00 de İspanyol futbolunun temsilcisi Valencia karşısında çetin bir imtihan ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.08.1962
  • PALERMO KULÜBÜ REİSİ Cuma akşamı Gşehrimizde.Metin f'la karşılaşacak olan Pa!ermo,bugün eski takımma karşı hırslı çıkacak CUMA akşamı Mitbatpaşa stadında Galatasaray ile karşılaşacak olan Metin'in esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.08.1962
  • Eskişehir Atıcılık Ajanı istenmiyor ESKİŞEHİR,ÖZEL Eskişehir Atıcılık Komitesi azaları bugün,Atıcılık Federasyonu Reisi ve Vall'ye müracaat ederek,Ajan Ahmet Alaşya'nın değiştirilmesini isteyecektir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.08.1962
  • Fenerbahçe kulübü ile Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü arasında yapılan anlaşma neticesinde Fenerbahçe stadı önümüzdeki mevsim 60 bin kişilik hâle getirilecektir.Resim,Fenerbahçe stadının bugünkü durumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.08.1962
  • Şekerhilâl,beş Futbolcu alıyor Transfer ayında futbolcularını başka kulüplere kaptıran ve sahaya takım çıkaramayacak durumda olan Şekerhilâl yeni bir kadro kurabilmek İçin faaliyete geçmigtir.Şeker ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.08.1962
  • Binicilik Federasyonu Başkanı istifa etti Binicilik Federasyonu Başkanı Tavap Tarzl görevinden istifa etmiştir.Başkan bir senelik süre İçersinde,kulüplere ve binicilere faydalı olmağa çalıştığını söyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.08.1962
  • DENİZCİLİK BAYRAMI Galatasaray Denizcilik Şubesi tarafından baka ve eğlenceleri dün yapılmıştır.Bu arada Türkiye sutopu şampiyonu Adana Demirspor ile G.Saray sutopu ekibi karşılaşmış,karına takımlarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.08.1962
  • BEŞİKTAŞ ÜSKÜFE ÇAĞRILDI Beşiktaş profesyonel takımı,Yugoslavyanın Vardar kulübü tarafından,12-14 Ekim tarihlerinde iki karşılaşma yapmak üzere Üsküp şehrine davet edilmiştir.Teklifi müsbet karşılayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.08.1962
  • TAC GÜREŞ TAKIMI BURSA'YA GELİYOR NECATI AKGltN,BURSA'dan bildiriyor 7-12 Eylül tarihlerinde Bursa'da yapılacak büyük festivale Iran Taç güreş kulübü davet edilmiştir.Bursa Bölgesinin organize ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.08.1962
  • Müesseseler Kupası Güreş Şampiyonası Ankara'da başlıyor ANKARA,ÖZEL Güreş Federasyonu tarafından tertiplenen Müesseseler Kupası serbest güreş müsabakaları,bu gece saat 20 de 19 Mayıs stadyomunda başlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor