Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.07.1962
  • Kabibay ve Baykal Ankara'dan «14» leıden Kabibay ve Baykal dün akşam Ankara'dan otomobille şehrimize gelmişlerdir.Kabibay yurda döndükten sonra ne yapacaklarım sorarı jfH2etectlere şunları söylemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1962
  • B EVVELÂ HUZUR ve İSTİKRAR UĞUN memlekette 21 Mayıs arifesindeki ortamın mevcut olduğundan bahsetmek mümkün değildir.Anayasanın çiğnendiğini,iktidarın diktaya yöneldiğini,muhalefetin baskı S altına al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1962
  • BİR AÇIKLAMA «Kars Cezaevinde isyan Çıktı ı başlıklı bir haberimiz üzerine Kars C.Müddeiumumiliğinden aşağıdaki mektubu aldık:'•Hâdise gününden bir gün evvel Sinop Cezaevine sevkedilen iki mahkûmun K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1962
  • "Atatürk,yazarı Lord İstanbulda Atatürk hakkında bir kitap yazmakta olan Lord 600 sayfalık eserinin son rötuşlarını yapmak üzere dün şehrimize gelmiştir.Daha evvel memleketimiz hakkında «Within the To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1962
  • KALECİK'TE 17 DÜKKÂN,10 EV YANDI ANKAKA,ÖZEL Kalecik ilçesinde dün gece saat 22 de büyük bir yangın sıkmıştır.Yangın kısa bir zamanda büyümüştür.17 dükkân.10 ev bir banka,bir cami,bir fırın,iki hamam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1962
  • FRENLERİ PATLAYAN KAMYON PARÇALANDI ADANA,ÖZEL Mersin'den Nevşehir'e gitmekte olan şoför Rasim Pekçi idaresindeki «Nevşehir 70450» plâkalı sebze yüklü kamyon,Torosların Tekıryaylası mevkiinde frenleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1962
  • HALK TİPİ UCUZ MESKEN İNŞAATINA BAŞLANIYOR İmar Bakanı Prof.Gökay,sosyal mesken inşâsı için Ankara,İzmir,Bursa,Urfa ve Antalyada faaliyete geçildiğini açıkladı.Yeni gecekondu yapılmasına izin yok dedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1962
  • OKAN'DA SOKAK MUHAREBESİ &J&£5 »lımr^"",m w » ı«,ta„
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1962
  • Mesken siyasetimiz Yeni imar Bakamınız Gökay:Gecekondular yıkılmıyacak,demis.Yarın gecekondu inşaatına izin verildiğini de açıklarsa hu yaşmayın.Unutmayın ki beterin beteri var:Mevcut hınalar da gecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1962
  • Kayseri'den 3 mahkûm daha tahliye edildi KAYSERİ.ÖZEL Yaasıada mahkûmlarından üç esjci milletvekili dün altışar ay süre içi,meşruten tahliye edilmişlerdir.Ciğerlerinden rahatsız olduktan İçin özel bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1962
  • Amerika Atmosferde Bombası patlattı Pasifikte patlatılan bomba geceyi gündüze çevirdi.İnfilâk 1100 kilometreden görüldü HONOLULU,A.P.AA.AMERİKA,yüksek irtifa nükleer denemesini dün Pasifik' teki Johns
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1962
  • TA7YİK ODASI V«nuklu'daki Dalgıç Okulunda yapılan dünkü basın 1 »İV UUHtfl toplantısında Okul Kumandanı Albay Vedat Dora tarafından okulun teknik cilıazlarınuı,personelinin ve içinde vurgun yemi* iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1962
  • TEKNİK KİTAPLAR İngilizce Türkçe Teknik Lügat 1500 Transustor İ.Hayri Yelman 1500 Faydalı Reçeteler H.Özyalçın 750 Teknik Formüller Kurt Giyek 500 Motor Fikri Tevfik Kardeş 1000 Motor ve Oto Mekaniği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1962
  • Millî Savunma Sert bir Bildiri Yayınladı 22 Şubat olayları dolayısiyle emekliye sevkedilen şahısların Ordu adına konuşmaya yetkileri olmadığı belirtildi ANKARA,ÖZEL TALÂT Aydemir ve bâzı emekli subayl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1962
  • s Emekti Albay Talât Aydemir tevkif edildikten sonra,cezaevine kadar kendisiyle birlikte 22 Şubat olaylarından sonra emekliye sevkedilen arkadaşları tarafından uğurlanmışiır.Resimde,Aydemir cezaevinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.07.1962
  • Türk bayrağı sı İKİ IRAK UÇ/vermesine rağmen HUDUT KARAKOLUNU ROMRALADI GERUR KARAKOLUNDA HİÇ BÎR CAN KAYBI YOK Hududumuza yakın 1 iki Irak köyü de bcmbardıman edilerek yakıldı SİİRT,ÖZEL HAKKÂRİ İlin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.07.1962
  • Paşa hastalanmayı yasak etti!o undan öneski C.H.P.grup ioH laxıiı»ı/ıda lııouü kumlamasını biti/da.ten MM milletvekillerine II beni iyi dinleyin» dedi,«Ben vatıncta nuearna geçmeden önce Djtji,indiril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1962
  • Yankesici iki çocuk yakalandı Sekiz yaşındaki Suda.Gözen dun Guraba Hastahaneslnln ününde istanbula tedavi olmak için gelini-bulunan Muarornej Çellkdaj isimli şahsın cebinden 15.200 [İrayı yankesicili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1962
  • I I OK YA PLAJINDA BİR RÖNTGENCİ YAKALANDI |y va-jindakl Vahamettin Çrelt,önceki gün ^dt 17 sıralarında Florya Güneş plajında kabinelerindi giyinmekte ola-kadınlar)seyrederken slkayeı üzerine yakalanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1962
  • milinim TIBBÎ BAHİSLER Dr.ERCÜMENT BAKTIR B U mev.sirnde deniz banyo-Uu-ı tabu faydalı biı Dıttyeçtu Sıcağın tesiri İle vücudu gevşemiş insan denizde soğuk şovun doğurduğu tepki ile dirilir.canlanır.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1962
  • Umumî Heyet Fevkalâde Toplantıya Davet ilânı Pfizer İlâçları Anonim Şirketinden Aşağıdaki gündemde ya2ih hususları görüşmek ve bir karara bağlamak üzere fevkalâde Umumî Heyet Toplantısının,28 Temmuz 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1962
  • M.M.V.4 No.lu Sat.Al.Kom.Başkanlığından ANKARA Kapalı zarf usulü ile Erzurum Hava meydanında erat pavyon inşaat» yaptırılacak keşif bedeli 1.378.484,46 lira olup geçici tennlnatı 55.150.00 liradır,iha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1962
  • $ç Oğlak burcu 22 Aralık 20 Oeakl Ümidinizin boşa gidisine biraz ÜzUleceksınl?Fakat yeni bil limitle teselli bulacaksınız,g& KOVA BURCU lal Ocak 19 şubafl Hakkınızda 1yi «eyler konuşuluyor,la bayatını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1962
  • BULMACA SOLDAN SAĞA:1 Akdeniz'i bir TUrk golü halli,c tetirmi* büyük denizci.2 Alanya'ma r-ki atlı:Köy yigltl.3 Dokunaklı bos bir «arkı ı/cildi Batı müzlfcinde)i'tr.l aslan 'Eski dil)4 Elektrikte bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1962
  • 14 Temmuzdan itibaren 15 gün için RUMELİHİSARI OYUNLARI W.Shakespeare'in HAMLET Sahneye koyan:Muhsin Ertuğrul Türkçesi:Orhan BuHan Oyunlardan sonra her semte otobüs temin edilmiştir.Bilet satışları Dr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1962
  • ÇEMBER DEMİRİ satın alınacaktır İlgililerin 27.7.1962 günü saat 10 a kadar Hilton Oteli İlâve İnşaatı Şantiye Şefliğine müracaatları.BASIN:11178)8309 I I II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1962
  • CN NCZİH BN BHVEN DÜĞÜN VE KOKTEYLLER PLAJ OAZİNO VZ PAVYONU ZMRİNİZOZDİ* REKLAMCILIK 2891 S:ü6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1962
  • Kiralık yazıhaneler Beyoğlu.Tokatfı.vaıı i& İlanında kiralık:yazıhaneler.Müracaat ay-ıı halıda kal No 1 REKJ AMCIUK:lîllIS 8214
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1962
  • TRAFİK KAZASİNDA 1 KİŞİ ÖLDÜ,3 YARALİ VAR Şoför Nurettin Pabuçcunun kullandığı Kocaeli 26222 plâka sayıl,kaptıkaçtı önceki gece yeni Ankara asfaltın n dördüncü yol kavlağında Andrea Aufomla idaresind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1962
  • ELEKTRİK CERYANINA KAPILARAK ÖLDÜ Üsküdar Tevaşi Hasanağa mahallesi,Gündoğumu caddesi 106 numarada otu ran 56 yaşındaki Mehmet Saval dün bahçesindeki elektrik direğini boyarkeı ceıyana kapılmış ve yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1962
  • KARAKOLUN ÖNÜNDE A ü A İVİ VURACAKTI Taşlılarla Slmitç» Fı-nn sokakta oturan 5ü yaşındaki Hüseyin Büyülü onteki feün Tas'ıtaıla karakolunun onunae kavgalı bulunduğu Ail Bozdernlr î öldürmek İçin elind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1962
  • TEDAVÜLDEKİ PARA 48 MİLYON LİRA ARTTİ Merkez Bankasnın son yayınladığa bültene güre.geçen hafta İçindeki tedavüldeki par* miktarı 4 milyar 749 milyon 1:71 bin 315 liradır Buna göre b)r hafta öncekine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1962
  • E V E N T TROLEYBÜS HATTİ BUGÜN AÇILIYOR Levent troleybiis hattı bugün saat IV de İşletmeye açılacaktır.Şişli ile Levent adasında havai ha' çekilmesi işi tamamlanmış ve tecrüb?seferleri rnüsbet netice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1962
  • Tasarruf bonosu faizlerinin ilki Eylül'de veriliyor Tasaı ruf bonolarının ük faizlerinin ödenmesine 1 Eylülden itibaren baslaııacakîıi'.Bono sahiplerine 6 fa izi 3 ödenecek-ilk parti faizleri karşılam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1962
  • i mmmmmmmmmmmımimmjııımıımımmt.mm Doktorlar arasında 5 Temmuz Wiston House INGİLTERE'ye geldiğim gün Londra'da bizim Sadun Tanju'nun evinde bir hanını doktorumuzla tanıştan.Kendisi altı yüdir Amerikad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1962
  • Dr,SUMBÜ vîÜSTECAPf IOĞLU i ı t REFİK VILSTECAPLIOĞLU Dit erkek evlâtlar inin dünyaya geldiğini akraba ve 1 dostlarına müjdelerler Bursa 7-1962 «İLLİYET:S3ût»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1962
  • ALENİ TEŞEKKÜR Müptelâ bulunduğum Ut!taraflı had safhadaki htlk'ı büyük bir intisasla ameliyat edip vok kısa zaman zarfında İşime dönmemi mümkün kılan Haydarpaşa Numune hastahanesl '2,hariciye servisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1962
  • YÜKSEL OKAN ıi e Y.inş Müh.ERTUĞRUL ALEMDAR rıtg ani andılar.7.7 1&6'İ istanbul MU.l.IYET:8299
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1962
  • I SİN Yılan Ruht.2 Oidvl-SİNEMALAR I BEYOĞLU ATLAS TttJ 44 0» îîl:1 Hayata Dönü» H.Bueehulz R.F.3 öldürme Krarı P Massle I.EMEK T»li 44 t4 IV)Tamirat dolayısıyla kapalıdır.İNCİ:'Tel:48 4$ »5)1 Yavru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.07.1962
  • istanbul î 7.27 Açılış ve program 7.30 Me-luuiaen melodiye 8.00 Haberler ve l hava durumu 8.15 Sabah şarkıları S 8.3ü Operetlerden 8 ÛO r Kapanı».11.57 Açılı» ve program 12 00 î Şarkılar 12.20 Karıcık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.07.1962
  • SÜVEYŞ KANALININ FEZADAN ALINAN RESMİ Amerika'nın muvaffakiyetle fezaya gönderdiği TİROS serisinden,TİROS V Rasad Peyki,Ekvator'a 58 derece İle dünya etrafında dönmekte ve Kuzeyde 65 paralele kadar ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1962
  • İzmir'deki yangına sebep iki lehimciymiş 25 milyon civarında zarara sebep olan yangında yaralanan 8 itfaiye eri hastahaneye kaldırıldı İZMtR,ÖZELC önceki' gün büyük yangına,binada çalışan İki lehimcin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1962
  • msmm YARIN KÖMÜR ALACAKLAR Beyoğlu Deposu Poligon Kadıköy Üsküdar Maltepe Beykoz istanbul Yen ika p ı Bakırköy Z.Burnu Eyüp TaslıUrU U8271 127818 130556 142633 185930 163386 139772 135481 İI2671 22462
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1962
  • ItjlfflArf* Okuyucularına 1M-1 YAZLIK VİLLÂLAR I 3* H.diy.ediyor J Tafsilat Hayat ve Ses mecmualarında 1 tt lAJmA^PSİ I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1962
  • ABANT OTELİ OTOBÜS SEFERLERİYLE ~rğ HİZMETİNİZDEDİR Rezervasyon:İSTANBUL 47 70 26-ANKARA 12 0158 HANCILIK 515i 8215
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1962
  • ŞİŞLİ KAYMAKAMLIĞINDAN Tahmini Muvakkat Cinsi Adet Fiatı Teminatı Hesap makinası Facit)Gm.2-16 1 2700)lira 203)lira Rex Rotary Elektrikli)110.V.M-4-EAU 1 2375)lira 179)Ura 1 Şişli Kazası bekçi bürosun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1962
  • T.M.M.O.B.Mimarlar Odasından Bildirilmiştir Türk Petrolleri Anonim Ortaklığının yaptırmak istediği benzin istasyonları projelerini meslek kurallarına aykırı bir şekilde elde etmek istediği haber alınm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1962
  • ÇARŞIKAPIDA Talebe Yurdu açılmıştır.Mür.21 20 87 MİLLİYET 8292
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1962
  • Bandırma Asliye Hukuk Hâkimliğinden Dosya No.962/151 Davacı Ayşe Dere tarafından dâvâlı İbrahim Dere aleyhine açılan boşanma dâvasının yapılan muhakemesinde:Dâvâlının adresi meçhul bulunduğundan kendi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1962
  • İKİ KAMYON ÇARPIŞTI ERZURUM,ÖZEL Şehrimizde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölmüş,İki kişi de ağır şekilde yaralanmıştır.Şoför Salim Blzmen idaresindeki Rize 70507 plâkalı kamyon Hasankale'ye gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1962
  • İRANDA TREN OTOBÜS ÇARPIŞMASI:39 ÖLÜ TAHRAN,AA.Tahran'm 140 Knı.güneyinde,demiryolu ile kara yolunun kesiştiği noktada,bir trenle bir otobüs çarpışmıştır.Kazada otobüs yolcularından 39 kişi ölmüş,bazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1962
  • MEMLEKETİMİZİN TURİSTİK YERLERİ renkli televizyonda İZMİR,ÖZEL Amerikanın en meşhur televizyon şirketi N.B.C.memleketimizin tarihî ve turistik bölgelerini renkli olarak filme almaktadır.Aboneleri aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1962
  • C.H.P.İL BAŞKANLARI 20 Temmuzda Ankarada toplanıyor ANKARA,ÖZEL C.H.P.12 Başkanları 20 Temmuz'da Ankara'da toplanacaklardır.Merkez Yönetim Kurulu üyeleri,C.H.P.li bakaniar CHP.Senato v« Millet Meclisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1962
  • JAPONYA'DA FIRTINADAN 46 KİŞİ ÖLDÜ İlk alman haberlere göre 36 kişi kayboldu,35 bin kişi evsiz kaldı TOKYO,A.P.Şiddetli yağmur ve fırtınalar Japon» ya'nın güneyinde büyük tahribat ve can kaybına sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1962
  • 18 yaşından küçükler bisiklete binemeyecek İZMİR,ÖZEL 18 yasından küçük olan çocukların bisiklete binmeleri Emniyet Genel Müdürlüğünce yasak edilmiştir.Memleketimizde motorlu vasıta kesafetinin fazla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1962
  • MI»» »f ^^âw «ÜC^ i Ava hazırlanırken M EMLEKETİMİZİN sayılamayacak kadar çok olan gürel-j liklerinden başka bir hususiyeti de av meralarının ve av j hayvanlarının bol olmasıdır.Av sanayiinin ne olduğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1962
  • KARO MOZAİK SATIN ALINACAKTIR 7500 m2 20X20 lik karomozaik kapalı zar* teklifi tle satın alınacaktır.İhale 14 Temmuz Cumartesi saat 11.00 de Şirketimiz merkezindedir.Şartnameler 25.T.L.mukabili 13 Tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1962
  • Türkiyede ilk defa VINOMIKA PLÂSTİK VERNİK GOMALAK CİLA DEVRİ GEÇTİ MOBİLYA,PARKE ve DENİZ VASITALARINDA VINOMIKA KULLANİNİZ Parlak,çizilmez,yanmaz,su geçirmez Mutlaka buroşür isteyiniz istanbul ana b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1962
  • Geri zekâlı,kör,sağır çocuklar için seminer Yıldız'daki Sağır ve Dilsizler Okulunda başlayan seminerde uzmanlar öğretmenlere ders veriyor Millî Eğitim Bakanlığı İle Öğretmeni İşbaşında Yetiştirme Büro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1962
  • Sarkıntılık eden adamın kulağını kesti BURDUR,ÖZEL Konak mahallesinde Aliye Güncel »diniş bir kadın kendisine sarkıntılık yapan Muhittin Cengiz'l eve çağırarak kulağın:ke»ip kapı dışarı,atmıktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.07.1962
  • AVA GAJBDKEB ALAİN DELON' SOPHİA LOREN Geliyorlar Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı tarafından tertiplenen Boğaziçi Festivali,için 20 kişilik bir şöhretler kafilesi Eyliirde Istanbulda olacak ARALARINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.07.1962
  • V^s ÖKSÜZ KANATLA.Kini AÇINCA yu.VAN VELKENU ¦cAVuc GİBİ OL,ou.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1962
  • AAlZ İUC KÖ.vü SİZ TaviN KDİMİz peens MA'zeEJTi UKEİ en.meven O KOVE GEREKi-«ûı_E.TUE.l?i-E F*EKSOMEUİ Ui AS TIKACA.«Sız.«sn GAuiSA Em crnSUM VER.M.EDANG KÖ-Vü OLACAK yA.RtK» HAKElcer ETİmek:ÇİM BÜTÜM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1962
  • CİSCO KİD JÖSE SAUNAS,RÖO SEED V IV ^fca Bu KÖP^ÜVÜ OE.ĞE "TİKTEN SONR^ k BıZi Bul-ASAAZ.İO rt T I W.y-K««*¦İUk6 4-28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1962
  • AmMmmrnmımmil Su FunrSoucu»tARiN)fcES«MUE«tfNİ VE.Mİ r DuyAga.AgA YENİ k^lGiT KAPI_AttiM.OEU göstereyim.SEXACIHUAA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1962
  • Salı Rumt nta 10 137* Temmuz H«xir«n 19 6 2 U VAK rT VASATİ EZANİ i,t» 4.37 s.ss OKI* 12 19 4.36 Urindl 36.19 B.3B Aksara 1S.42 12.00 T»t#ı 21.42 2.09 lıu**k 2.21 63»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1962
  • Milliuet Mitliv*t Oaıetecllik A.adına Sahibi:ERCtTMFAT KARACAN Umumî Neşriyat Müâvrii:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Mudur NAMIK SEVlK Magazin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1962
  • İLAN TARİFESİ 2.3.4.5 luci «aylalarda aantlrnl 30 T.L.7 lııci tayfalarda «antimi 29 T.L.Birinci tayfada ballık 200 T.L.Nisan.Mitli»,Vefat ve Teaekkür ilanları S aan-Uıu» kadar 80 TL.Küvük Hânlar ktUnı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1962
  • YAPI İŞLERİ İLÂNI Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden 1 Kapalı zarf usulü ile ve Bayındırlık Bakanlığı 19(52 yılı İnşaat ve tesisat fiatları ile eksiltmeye konan iş:Adana Spor Salonu etrafının tanzimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1962
  • Etibank Genel Müdürlüğünden:Adapazarında yaptırılacak olan yük tevzi ve pansiyon binaları inşaatı,sabit birim fiaü üzerinden eksiltmeye konulmuştur.1 Eksiltme 27 Temmuz 1962)Cuma günü saat 15.30)da Et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1962
  • Edebiyat Fakültesi Dekanlığından I Fakütlemiz binasında 6160 lira keçlf bedelli badana ifi açık eksiltmeye konmuştur.II Eksiltme 24 VII 1962 Salı günü saat ll'de Dekanlıkta toplanacak Komisyon huzurun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1962
  • DİZEL JENERATÖR GRUBU ALINACAK En aon teklif verme tarihi 5.8.1962 dir.Dış piyasadan alınacak bu malzemenin şartnamesi MALZE-ME MÜDÜRI^ÜĞÜ'müt veznesinde satılmaktadır.DENİZCİLİK BANKASI BASIN 11017)»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1962
  • Doğubank Tasfiye Heyetinden Satılık Kıymetli Gayrimenkul izmir Komik mevkiinde eski Hükümet yeni Anafartalar caddesi üzerinde,imarın 30 pafta,179 ada,ve 14 parselinde kayıttı Doğubank binası açık artt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1962
  • 144 Ben rüya gördüm mü Camgöz?dedi.Sen gördüm diyorsan,dedi.Görmüşsündür.Rüyanda cennete mi gittin Karameşe?Cafer başını tekrar masaya vurdu:Hayır tımarhaneye.ATLAS YELKENLİ GÜMÜSCAPALI GEMİLER Güzel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1962
  • CİCİ CAN Sa^kasininH] f şeNİN H4rle.vi 'ytf işe alindinc Al*AA^ Tç.[n saPMVACA-YA cio'ON 6ev» «ıSi DE feı.M SEV VÜKTUe ^L-k-ı/4C^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1962
  • GELİN TAŞI YAMAN K O K A Y EDEBİ ROMAN HS Ayni anda.hızla eğildi,birinin ibaret parmağı bez »anlı bir çift el.mintanın dirseğe kadar sıvalı duran kollarını ıslatmak pallasın» girdi suya,sımsıkı sarıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.07.1962
  • MİKROFON YANKILARI SES BANDININ YAPTIĞI DEVRİM FARUK YENEE ikimi IJ11ıı a Savası yıllarında HUler'in »üflediği matını nuluklar aynı anda Alman radyoları taralından yayınlanıyor,«ünler suresince değiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.07.1962
  • KELİMESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK ACELE sat.Büyük Konak,Kadıköy Vapur İskelesine 5 dakikalık mesafede besyol ağzında köşebaşı ön ve arkası cadde,Halltağa Cad.48 MUr:Sabahtan öğleye kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1962
  • Ttu.fjjji letaL 1 daha 4" ı y ı d İT.İ^^NCtLIK j053
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1962
  • Wİ?JüB(K,'R^5WtS'#/1 ORHAN ERKANLl'nın AĞZINDAN ADYOEVİNİN ALINIŞ!SAAT üste,İstanbul'daki bütün hedefler sarılmış ve bu hedefleri korumakla görevli olan,Polis,Jandarma ve İnzibat kıt'aları tecrid edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.07.1962
  • a» 27 MAYIS'm GERİSİNDEKİ 5 YILIN HİKÂYESL i M BS HAZIRLAYANLAR:ÖMER SAMI COŞAR ABDI İPEKÇİ Menderes'i Ankara'ya geliren uçak inerken İzmir'den bir başka uçak Başkente doğru Menderes'i ve yanındakiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.07.1962
  • s,ATLAS Füzesi ve Füzeciler Füzecikr ATLAS'ın kablolarını kontrol ediyorlar.BİR ATLAS SİLOSU İÇLN'DE.JET PİLOTLARININ DA ARTIK MODASI GEÇTİ DARBE emri geldi Silo'yu atışa hazırla!Kaliforniya'da,bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.07.1962
  • Yıldızınızın burcunu ÖNDER ÇİKLET FABRİKASI TeL:493055 Büro:227052 Telgraf:Tahincioglu* İstanbul İLANCILIK USU 12»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.07.1962
  • Adıyaman Bayındırlık Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş 119.487.40 Ura keşif bedelli Merkez Devlet Hastahanesi kalorifer tesisatı İşidir.Muvafckat teminatı 7224-37 liradır.2 Eksiltme,20 Temmuz 1962
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.07.1962
  • SCANIA-VABIS KAMYONLARI Uzun ömürlüdür Az mazot sarfeder Uenfaatınızı saflar.HANCILIK SOTI m*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.07.1962
  • T.Mti KAT İYEN PASiANMAZvc KARARMAZ JUMBO ÇATAL,KAŞIK VE BIÇAKLARINI SİZ DE BEĞENECEKSİNİZi JUMBO t Avrupa rostfrei'den en modern tesislerde Türk işçisi tarafından imâl edilmiştir.Amerikan ve Avrupa m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.07.1962
  • N.B.C.Şirketi Müdürlerinden üoriı Ann sağda)ve baun müşaviri Martin Hoad,İSLÂMİYET!ANLATAN BİR FİLM ÇEVRİLİYOR Amerikada İslâmlığı tanıtmak gayesiyle N.B.C.şirketi temsilcileri şehrimize gelerek 2 saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.07.1962
  • L SON AŞKINDAN DA AYRILDI Son aşkımdır dediği kocasından da «Şiddetli geçimsizlik,iddiasıyla boşanan Fransız yılduı Martine Carole dinlendiği Tahiti adasından dönmüştür.Boşandıktan sonra ilk defa olar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.07.1962
  • KamboçDeWef Reisinin resmî Tebliği açıklamdi:Kızlarınız Artık Oğluma Aşik Olmasın NÖTRALIST Kamboç'un Devlet Balkanı NOKODOM SIHANOUK bir resmî tebliğ neşretti:Siz,sevgili vatandaşlarıma bildirmek ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • Bir kadın 45 yaşında do Ana olabilir I Doktorlara göre,hâmile kadının yaşı ne olursa olsun genç kadındır KENDİM?hiç iyi hissetmiyordum sun zamanlarda;daimî yorgunluk ve kesiklik duyuyordum,uman zaman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • HUR SFNDiKALAR KONFEDERASYONUNA TÜRK-İŞ KATILDI BERLİN.AA Milletlerarası Hü.SnıdikuV KonfederriSydmu kong olarak bir 1 öz almıştır.Türkiye ı Konfederasyonu Türk-tş)27 Mayıs L96Q dün sonra Hüı 5 Konfed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • Eski karısını gazinoda çırılçıplak soydu İZMİR,ÖZEL 5 çocuk babası bir şahıs,ayrıldığı karısını gazinoda görünce anî olara* üzerine saldmp çırılçıplak soymuktur.Inciıaltı plai gazinosunda cereyan eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • "ATATÜRK,YAZARI LORD İSTANBULDA Baştarafı Birincide beple AtatüıkO yakınılan tunıımş ulan ismet İnönü,Rauf Orlıay,Ali Fuat Cebe soy ve diğer l :V/ı şahsiyetlerle iema-•fc geçtim.Aınerlkadakl Stanford
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • Amerika Atmosferde Bombası patlattı Başrarafı Birincide biı renk ile aydınlanmıştır.Muazzam parlaklığı Honolulu sahillerinden seyreden halk.müthiş bir infilâk da duyabiimiştlr.Pasifik üzerinde uçan uç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • İki Irak uçağı bir hudut karakolunu bombaladı t Baştarafı Birincide Köylüler Türkiye'ye sığınmak için hudutta beklemektedirler.Ancak Hezin nehri kabarık olduğu için Türkiye'ye geçememektedirler.Dün,ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • TALÂT AYDEMİR ş.Başta ra)ı Birincide şıhklı İtilmeler olurken Aydemir ezl'.me tehlikesi geçirmiştir.Bunun üzerine Aydemir,polisleri iterek ve dit sek-Uyerek kendisini kurtarmıştır.Talât Aydemir,Cumhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • Mil!Savunma sert bir bildiri yayınladı Baştar'afı Birincide hltt ve dUşuncelerlde tercüman olduklarını imli.efkârına aksefrirftıer.c ru lel arlfttiklrfl e^rlltf mÜSahade edlbnektetlh!Emekliye ayrılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • Esrar içen kardeşini fıolise İhbar etti BURSA,ÖZEL Hasan tnatı 02 kardeşi Abdurranman tnan'ın esrar kullandığını polise hbaı etmiştir.Abdurrahman'ın atelyesinr yapılan baskında dokuma te2gâhlaı 1 ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • dağılmaması için tedbirler almıyor ANKARA.ÖZEL Bolükbaşı partiden ayrılıp parti kurduktan sonca,CK.M.P.de yeni kaıarlar alınmış,bu arada C K M.P haysiyet divanına verilmiş olanioi hakkındaki takibat d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • Kıztl Çin Liderleri "Daha az yiyin,daha çok çalışın,diyor HOVG KON'G AA.Kalabalık mitinglerde sık sık konuşmalar yapmakta olan Komünist Çin iiderleil halkı aü ücretle çalışmağa,as yemek yemeğe ve biln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • Prenses baloda limanında lloınerle adındaki yolcu gemtttnde dok İsçileri mentuaiiiıc-verilen baloda geref mUaflrl ulaıak PKaiea vlar^arcC buluninıiftur.Beıimde,Prense* Murgarel f-ıımr gelirken görülme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • Üç çocuk bir çam ormanını yaktılar Bayındır'da 12 dönüm çam ormanının yanmasına sebep olan üç çoban yakalandı İZMİR,AA.Bayındır ilçesi Devlet Orman İşletmesi Bölge Şefliğine ait Ovacık mevkiinde bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • Denizcilik Bankası hâzt navlunda indirim yaptı izmir,özel Denizcilik Bankası Şilepçilik İsletmesi,kontlnant hattı navlununda bir miktar İndirim yapmıştır.Ba indirim bilhassa pamuk.İncir ve çekhdekslz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • Karayavuz'un haksız iktisap dâvası başladı D.P.Trabzon sakıt milletvekili Selahattln Karayavuz hakkında açılan haksı?Iktisab dâvasına dün Birinci Ağu Ce?a Mahkemesinde başlanmıştır.Karayavuz'un.on sen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • Heüda Beila İhtilâfının halli için çalışılıyor RABAT,AA.T.H.A Cezayir İdarecileri arasındaki lhtllâ fin halli İçin dun yeni gayretler sarf j dılrniştlr Bir müddetten beri Kahlrede Duluna» Bin Bella,du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • Melen «Vatandaş ve Hâline menfâatinin eşit olmasını» istedi ANKARA,OZEl,Görevine başlaması dolayıslyle Maliye Bakanı Ferli* Melen,teşkilâtına gönderdiği bir genelgede c-vveldenberl devam eden bir anla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • Halk tipi ucuz mesken Başta rafı Birincide o—Parası ı.ij olanların İnşaatını hususi şirketler de yapar.Bakanlığın biıtürı tonu dar gelirlileri ev sahibi yapma amacında kullanılacaktır.Sosyal nıesken i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • I BORU SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL İnşaat Sanayii ve Madenî Eşya Sanayii hizmetinde Beşinci yılına girerken.BORU SANAYİİ A.Ş.Galata İstanbul P K.126 ğkWk Tel:44 74 27 1 İmalât standardını 0 Su ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • TRANSFERDE KULİS j t Baştarap Sekizincide* l tep'tekl ortağı İle gorüşrr.ek »undaydı «Hayır,dedi,başkaiin' i i İstiyorum.Ve şehirler araîi memu-s î resi «Sahi mi.diy* kendini una-5 t mayıp haykırdı,so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • Galatasaray,dün de Orhan'ı transfer etli Baştaraji Sekizincide tısa çıkarılan Erdoğan ile de bîr gozuşme yapmışlardır.Erdoğan'ın durumu bugün belli olacaktır.Mukavelesi biten Osman da dun notere gider
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • Real Madrid,ispanya j Kupasını da kazandı.j t Baştarajı Sekizincide î Sylvester de büyük hayranlık top-f f lamıştır.PROPENKONUN REKORU ş Alnıatıy^'uu ftustocK Şehrinde i yapılan yüzme müsabakalarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • Türkiye Kupası 25 Ağustosla başlıyor Baştarafı Sekizincide Ankara ve istanbul'dan er,izmir'den 2 mahalli lig takımı,4 amatör «•kip.Adana Demlrspor,izmir Kaıagüeü ve İS milli lig takına arasında oynana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • MAHALLÎ LİG GEÇ BAŞLAYACAK Mahallî lig bu sene.Türkiye Kupası birinci kademe maçlarından sonra başlayacaktır.Futbol Federasyonu,mahallî lig maçlarının kupa seçmeleri İle çatışmaması için bu kararı alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • MİLLÎ LİG FİKSTÜRÜ 20 TEMMUZDA İLÂN EDİLECEK ANKARA,ÖZEL 2i Ağustosta bağlayacak olan Milli Lifein İlk devıe flkJtÜrü 2ü Temmuzda ilan edilecektir.Ligin İlk devıvsi 1 Ocak 1ÖC2 de sona erecek ve bu ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • Kâbibay ve Baykal Başrarafı Birincide ftlfat Baykal da 22 Şubatçılar» la kader bıriığı yaptıklarını söylemiştir.ANKARA DA ANKARA.ÖZEL Kablbay Ankara'dan hareket etmeden önce gazetecilerin Devlet Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • ÇESJTLİ İNŞAAT MAKİNALARI KİRAYA VERİLİR Konkasor,kule vinci,trençer.Hanomag traktör vs.inşaat makinaları müsait şartlarla kiraya verilir.T I M L 0 Türkiye İnşaat ve Malzeme Ltd.Şti.Bankalar Cad.Güven
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • MSB.4 No.lu Sat.Al.Kom.Bşk.lığından Kapalı zart usulü ile Erzurum Hava Meydanında Komutanlık binası inşaatı yaptırılacaktır.Keşif bedeli 668.186,52 lira olup,geçici teminatı 30.500.liradırihalesi 23/T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • ERENKÖY AMERİKAN ASMA FİDANLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 9999.98 lira keşi!bedelli Müessesemİ2 M K.E.tipi barakanın tâdil ve ikmal inşaatının birim fiatı esası üzerinden 23/Temmuz'1962 Pazartesi günü saat 15 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • TÜRKİYE ÇİMENTO SANAYİİ TAŞ.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Pınarhisar Fabrikamızın Yaş Usulden Kuru Usule tahvili mevzuu için,son teklif verme müddeti evvelce 7/2/1962 saat 15.00 olarak tesbit ve üân edibniş ise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.07.1962
  • M.S.B.İSTANBUL SİRKECİ 2 No.Ll SAT.AL.KÛM.6ŞK.Askerî ihtiyaç için pazarlıkla aşağıda yazılı malzeme satın alınacakt nesi Komisyonumuzda görülebilir.Cinsi Miktarı Siyah büyük bakalit 454545 Ad.Düğme Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.07.1962
  • Fenerbahçe kulübü üyelerinden ikisi konuşuyordu.Biri «Yahu,dedi,Galatasaray en büyük transferleri yapıyor,mevsimin en İyi futbolcularını kadrosuna topluyor,Bizimkilerin ise hiçbir şey yaptığı yok.«İns
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.07.1962
  • 8 inci GÜN SARI KIRMIZILILARIN HIZI KESİLMEDİ GALATASARAY,DUN D ORHAN'I TRANSFER ETTİ Siyah-beyazlüar 6 oyuncusuyla Fenerbahçe,Yordamla anlaştı Kaleci Necmi kontratı İmzalıyor.Muhittin de Beşiktaş'ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.07.1962
  • 1963 Akdeniz Oyunlarında güreşçi sayısı indiriliyor Olimpiyat Komitesinin iki stilde 8 güreşçiden yarattı.Kararda ısrar edilirse üye milletler B fazlasını kabul etmeyişi FILA'da tepki Olimpiyat oyunla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.07.1962
  • KISA HABERLER KAKAGÜMRÜK'ün yeni İdare heyetine seçilen Fahri Somer,vazife kabul etmeyeceğini söylemiştir.İşlerinin yokluğu sebebiyle Karagümrük'e faydalı olamayacağını belirteu Sonıer,»»ahuma gösteri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.07.1962
  • TÜRKİYE BİSİKLET ŞAMPİYONASI BUGÜN BAŞLIYOR NECATI A K G D N BURSA'dan bildiriyor Türkiye ferdî bisiklet mukavemet birinciliklerine bu sabah şehrimizde başlanacaktır.Sabah saat 7 de Cumhuriyet Alanınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.07.1962
  • Kız ve Erkek atletler kampa giriyor Cumartesi ve Pazar günler!Ankara'da israil ile bir temsilî müsabakt yapacak olan kız ve erkek atletİ7."ı milli takımlarımı:7:Perşembe günü Ankara'da kampa alınacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.07.1962
  • KARAGÜMRÜK VAZİFE TAKSİMİ YAPTI Karagümrük kulübü yeni idare heyeti ilk toplantısını dün akşam yapmış ve vazifeleri şu şekilde taksim etmiştir:Reis:Mahmut Keçeci,ikinci Reis:Burhan Kuturman,Veznedar:N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.07.1962
  • KURAL,"FEDERASYON TALİMATNAMEYİ ÇİĞNİYOR,DEDİ.ANKARA.ÖZEL Vefa kulübü ikinci reisi Muhteşem Kural,Vefa'nın baraj maçlarına olan İtirazının,Danıştay'a aksettirileceglnl bildirerek şunları söylemiştir:«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.07.1962
  • 1 TOTODA 93 HAFTALIK HASILAT:185.812.694 Bu paranın 2.495.500 lirası kulüplere 63.295.124 lirası Umum Müdürlüğe,90.097.953 lirası da ikramiye olarak ödendi ANKARA,ÖZEI.Spor-Toto'nun başladığı 2G.3.196
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.07.1962
  • Fenerbahçe antrenör için teşebbüse geçti Fenerbahçe idare heyeti dün aksam toplanarak antrenör mevzuunu görüşmüştür.Sabrl Kiraz'ın Hacettepe kulübünde kalacağım bildirmesi üzerine,yeni bir anlrenor ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.07.1962
  • Real Madrid,11147'dcn bu yana ikinci defa İspanya Kupasını kazanmıştır.Yukarda,takımının iki golünü de atan Puskas solda)ve Gento'nıın tuttukları Kupa De beyaz şimşekler şeref turunda.Seal Madrid,ispa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.07.1962
  • FEDERASYONDA 2 ÂZA DEĞİŞTİRİLDİ A.Akın ve T.Alpagut'un yerine Faruk İlgaz ve A.Rıza Ertuğ getirildi.Onuk ve Almak da Merkez Hakem Komitesinde ANKARA.ÖZEL FUTBOL Federasyonu ve Merkez Hakem Komitesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.07.1962
  • Tesadüfen karşılaşan Kırcan ve Kılıç,sarılıp dakikalarca ağladılar MELÂHAT Kılıç,pencereden bakarken birden içeri döndü ve «Gündüz,diye bağırdı.Gündüz ko$!Gerçekten,Gündüz Kılıç eşinin bağırmasiyle pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.07.1962
  • Kupası Ağustos'ia Başlıyor Maçlara 62 taî'v* katılıyor.Bu yıîî:mahallî lig müsabakaları geç başlıyacak ANKARA,ÖZEL Jt TAKIMIN katılacağı ^jJL Türkiye Kupası maçları,25 Ağustosta başlayacaktır.Müsabaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor