Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.06.1962
  • HİDAYET GÜLEN İLKOKUL 4-5 COĞRAFYA B.TARDU M.ELİ İLKOKUL 4-5 TABİAT BİLSİSİ Milli Eğitim Şûrasının direktiflerine uygun hazırlanmış,numuneler okullarımıza gönderilmiştir.RFMZI KİTABEVİ İLÂNCILIK 4301
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1962
  • eyva fiatları geçen yıldan 50 pahalı Fiailardaki yüksekliğe istihsal bölgelerindeki mahsul azlığının sebeb olduğu söyleniyor P EHRİMİZDE mevsim mey-Jf vaları geçen yıla nisbetle yüzde 50 pahalıdır.Kir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1962
  • IÖZDEM1R GÜRSOY] Araba vapuru ile karşıdan karşıya geçmek zorunda olan kamyonların Yıldız'a kadar teşkil ettikleri kuyruk dün de kısalmamıştır.Bu hususla ilgili olarak dün bir açıklama yapan Umum Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1962
  • san Daha kıymetlisi can sağlığı.Benflca takımında değeri 8 milyon Türk lirası oian Etıseblo diye bir oyuncu var.Eusebio'yıı on sekiz ay önce Mozambik'te yalınayak top oynarken keşfetmişler.»lir Benfic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1962
  • Buğdaya zam Muhtemel ANKARA,ÖZEL Buğdaya önümüzdeki 'afta zam yapılması muhtemeldir.Yeni buğday fiyatı 15 Haziran'da ilân edilecektir.İktisadî isleri yürütme kurulu adiyle anılan altı bakandan kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1962
  • İstanbullular dün sağnak lıaliıule yağan yağmurda,şemsiyelerini açarak ıslanmaktan korundular OĞUK DALGASI YEY ma msm nb Isı istanbul'da 11 dereceye kadar düştü.Yağmurların devam edeceği bildiriliyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1962
  • C.H.P,«Varlık vergisi» haberi veren gazeteyi şikâyet edecek C.H.P.nin,Varlık Vergisine benzer yeni bir vergi tasarısı hazırladığı şeklinde yayınlanan haberlerin gerçekle ilgisi olmadığı açıklanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1962
  • Crysler'in otomobil fabrikası kurma teklifi kabul edildi ANKARA,AA.otomobil firmasının Türkiyede fabrika kurmak için yaptığı müracaatın kabul edildiği.Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş tarafından açıklanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1962
  • Dışişleri Bakam,"Göçmenleri kışkırtmaya çalışmak iyi komşuluk istekleri ile bağdaşamaz II ANKARA,ÖZEL DIŞİŞLERİ Bakanı Feridun Cemal Erkin,Sovyet Başbakanı Kruşçev'in ve komünist Bulgar idarecilerinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1962
  • Denizcilik Bankası yeni Şekle sokulacak Hazırlanan plânlarm tatbiki için bir milyar liraya ihtiyaç var NECMI ONUR «Devlet Plânlama Dairesi» ne Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen rapora göre,gün ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1962
  • 888888SS& B Bl W ^TM W H kYİ M ~~"~vî-m BİZ BİRBİRİMİZLE UĞRAŞIRKEN.I US Yugoslav yakınlaşmasından sonra,Moskova Balkan-I fT^ larda son olarak yeni bir diplomatik taarruza geçmiş bu-lunmaktadır.Bu taa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1962
  • Asal,Önder ve Silgin Haysiyet Divânına verildi ANKARA,ÖZEL YT.P.Genel İdare Kurulu dün B Ekrem Alican'ı yalancılıkla itham eden Talât Asal,Cevat Önder ve Turhan Bilgin'i ihraç temennisiyle Haysiyet Dî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1962
  • ANKARA,ÖZEL BÖLÜKBASI ve 28 arkadaşı dün C.K.M.P.ye dönmeyeceklerini açıklamışlardır.Genel Merkezin davetini reddeden Böiükhss'.ye 9rkacla.slarjn.1n yayınla.dıkhirı bildir!çudur:«C.K.M.P.Meclis Grubun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.06.1962
  • KOALİSYON ALIŞMALARI nofiunun temasları Merkez İdare Kurulu seçimini Başbakanlığı kabul resmen İnönü dün Sunay,Ökfen Böiükbaşı,Ataman ve Aksalla görüştü ANKARA,ÖZEL K" NONU dün Cumhurbaşkanı Gürsel'e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.06.1962
  • GUMUtJ a TORPİL ARIYORUM Lise mezunuyum.Askerliğimi yapııra.Bakmakla mükellef olduğum kimseler vardır.Blrbuçuk aydan be-3 ri if arıyorum.Fakat maalesef bulamadım.Artık boşuj=na «tŞı aramayacağım.Bunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1962
  • SİYASET DÜNYASİNDA Ko&e** Adanın manzarası B AGIMSIZ bir devlet olmaiindan bu yana İki yıl geçtiği halde,Kibri» hâli,Akdenlzin ılık suları ortağında,her an patlak verebilecek bir çıban bacı olarak dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1962
  • Carın Doîrtor re BosaoıJLara Tablet ve Damla halinde ViTAMiN-C preporatları Dr.İHSAH SAMİ LABORATUARI MİLLİYET 6654
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1962
  • TIBBEN ŞİFASI KABİL OLMAYAN HASTALAR Metapsişik Cemiyetinin medyomlar vasıtasiyle yaptığı ruhî şifalardan faydalanmak için RUH ve MADDE Haziran 29)uncu sayısını mutlaka okuyunuz.Bu sayıda ayrıca:POMPE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1962
  • SATILIK EKSKAVATÖR Çalıaır raziyetta B310 model 1 MS kapasiteli Demag ekskavatör yedekleri Ua aatılıktiT.Tel:22 12 M.İLANCILIK 4388 «623
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1962
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Biraz acı selen bir hakikati öğreneceksiniztf& KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Siz* istemlyerek yalan soylayan bir yakınınıza kırılacaktınız.Jg» BALIK BURCU [20 îubnt 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1962
  • Km.ninni luınıııı.ıiNiııııınıı İSTANBUL 7.27 Acılı?ve program 7.30 Melodiden melodiye 8.00 Haberler ve hava durumu 8.19 Sabah sarkılan 8.30 Solodan orkestraya 9.00 Kapanış.11.57 Agılıa ve program 12.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1962
  • BULMACA SOLDAN SAÛAı 1 Mensucata elverişli maddeler;Terli kovuk.3 Bir aayı;Geri çevirme;Yabancı.3 Ekmek;Geceyi burda feçlrlriz.4 Bir organımız;Habeı asili.5 Tirat bıcaffı;Çölde bulunur.Asya'da bir dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1962
  • c SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)1 Bej Gangster N.Tlller.2 Macera Boyla Başladı S.Loren.EMEK Tel:44 84 39)1 Ucan Cambazlar M.Callan B.1.2 Talihsiz Kız B.Bardot F.İNCİ:Tel:48 45 95)1 Unutamadığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1962
  • Kolejlerin Testli Giriş İmtihanlarına girecek olan llkokullular,bu İmtihanlarına mevcut testlerle mükemmel hazırlanırlar.Başarı kazanırlar.Hıgh Scholl,Salnt Joseph,Saint Puclıerle,Galatasaray,Maarif K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1962
  • ÜLKER ve Doktor Ot 7NERİ MUTLU ikizleri MERİH ve SE-MİH'in doğumlarını müjdelerler.1/Hartr an/1962 CLEVELAND AMERİKA MİLLİYET 6647
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1962
  • TEŞEKKÜR Diyabetli olmama rağmen Antraksımı açarak beni »ıhhate kavuşturan değerli Op.Dr.Doğuna ve Kadın Hastalıkları Mütehassısı ORHAN TEZOK'a Amerikan Hastahanesl Dahiliye Mütehassısı Dr.Halil Arpac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1962
  • Bugünlerde POLiSTiREN ısrharlıyacak olanların vakit kaybetmeden 22 84 39 a telefon etmeleri rica olunur.Kırılmaz,çatlamaz,elâstiki polistiren kalitesi de mevcuttur.FAAL 3520 6632
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1962
  • İNCİ ŞANLI İle ÇETİN ŞANLI Evlendiler.İstanbul &6.1M2 6*41
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1962
  • Eski metresini kaçırmak Rahmi Bulut ve AH Şahin adındaki arkadaşlarıyla eski metresi A.K.'yi bıçak tehdidiyle kaçırmaca teşebbüs eden Turhan Gençtürk hakkında kovuşturma yapılmaktadır.20 yaşındaki Tur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1962
  • ı ıııırmmımmıı »w»mıııılıımııııım—ow mimin—ı» Çınar ağacının vasiyeti EMIRGAN'DA yağmur yağıyordu-Zıphyarak düşen damlalar altında denizin yüzü çiçek bozuğuna dönmüştü,Kirli bir uzaklıkta siyah bir ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1962
  • İKİ TRAFİK KAZASINDA ÜÇ KADIN YARALANDI Sağmalcılar İle Eminönü arasında İsleyen 99055 plâkalı halk otobüsü,evvelki gece Unkapanında Zeyrek durağına gelirken frenleri patlamış ve Türkân Şama,Şükriye C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1962
  • ÇOK ACI BİR KAYIP Merhum Hafız Mehmet Nazml beyin ve merhume Fatma hanımın oğulları,Selma Folay'ın yeğeni,avukat Nazif Canay ve Hayrünnisa Canay'ın sevgili kardeşleri.Nazml Canay'ın amcası,Rıza SilAhl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1962
  • MEVLİDİ ŞERİF Ufulü İle bizleri »onsuz kederlere garkederek ebediyete İntikal eden ailemizin sevgili ve kıymetli evlâdı Vatan gazetesi eski Yazı İdleri Müdürü ve Ak Turizm Şirketi ortaklarından MELlH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1962
  • ÖLÜM Merhum Hidiv îsmafl Paşa haf idesi,merhum Prens Hasan Pasa kerimesi,Mîsli Melek Killigil ve Ah met Celâloğlu'nun valideleri İFFET HASÂİl" İSMAIL06LU Rahmet)rahmana kavuşmuştur.Cenazesi 7/6/1962 b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1962
  • 19 6 2 BEYNELMİLEL MOTOSİKLET YARIŞINA t«tlrak eden 300 müsabık ve ecnebi misafirin EDİRNE ve SİLİVRİ uğrak yerlerindeki yemek servislerini KONYALI deruht» etmiştir.FAAL 351S ««34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1962
  • YANGINDA,TABANCA VE MERMİ ELE GEÇİRİLDİ Evvelki gece Çakmakçılar yokuşunda çıkan bir yangın,tabanca ve mermi »aklayan İki kişiyi ele vermiştir.Yangın Büyükvaldehan'da Mehmet Satılmış İle Osman Durmuş'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1962
  • 580 Lise ve ortaokul öğretmenine ihtiyaç var Milli Eğitim Müdürlüğü,önümüzdeki der» yılında,mevcut kadrodan başka 580 Ortaokul ve Lise öğretmenine daha İhtiyaç olduğunu tesbit ederek Mili!Eğitim Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.06.1962
  • MİLLÎ TIP KONGRESİ EYLÜLDE TOPLANIYOR îkl yılda bir toplanmakta olan Milli Türk Tıp Kongresinin 17 ncl toplantısı,25-29 Eylül 1962 tarihleri arasında üniversite Edebiyat Fen Fakülteleri salonlarında y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.06.1962
  • T Kuraklık kısmen giderildi Yağmurla birlikte boğucu sıcaklık da ortadan kalktı TRAKYA'da 65 gündenberi devam eden kuraklık evvelki gece başlayan yağmur ile kısmen giderilmiştir.Mayısm 25 lndenberi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1962
  • GLENN'İN FEZA KAPSÜLÜ İSTANBUL'A GELECEK Amerika'nın ilk yörünge astronotu John Glenn'in uçuşunu muvaffakiyetle tamamladığı «Dostluk 7» kapsülü hâlen bir dünya turuna çıkmış bulunup bu ay ortalarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1962
  • BİR İSVEÇ GAZETESİNE GÖRE:Evlerini terkeden beş bin Iraklı Türkiye'ye kaçıyor Musul cezaevini basıp arkadaşlarını kurtaran Barzanîier 119 mahkûmu da öldürdüler Stokholm'da çıkan «Dagenı Nyheter» gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1962
  • POLYVINYLCHLORID "JUVINIL,Emulsion ve suspention evsaflarında toz ve granül olarak muhtelif tiplerde P.V.C.ler.Türkiye umum mümessili A.MALHAS İstanbul ¦Galata Banka sokak 16/4 Tel:4693:Yugoslav ticar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1962
  • YARIN ALACAKLAR Beyoğlu Depora Poligon Kadıköy Üsküdar Maltepe Beykoz İstanbul Yenlkapı Bakırköy Z.Burnn I Eyitp I Ta;iıiarî«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1962
  • 40 bin işçi,DDY İdaresini itham etti ANKARA,ÖZEL 23 sendika ve 40 bin demiryolu İşçisini temsil eden Türkiye Demiryolları İşçi Sendikaları Federasyonu dün yayınladığı bir bildiri İle,Demiryolları idar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1962
  • Himalayalardaki Genouı tepesine çıkan dağcılar İstanbula geldi 7710 metrelik tepeyi fetheden heyet şimdi de Kaatil Tepe,ye çıkmak için çalışacak Himalayalardaki 7710 metrelik Mont-Genoux tepesini feth
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1962
  • HAYAT KİTAPLARI Kalite bakımından Amerikan kitapları ayarında,fiat bakımından onlardan daha ucuz.Bütün kitapçılarda ve Nişantaşı Kitabevinde Umumî Bayii BATEŞ Bayilik Teşkilâtı Cağaloğln Aydmlık Han k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1962
  • Muadeleti tasdikli ÖZEL YEŞİLYURT KOLEJİ «ilk Orta,yatılı kız ve erkek öğrenci kayıtlarına bugünden itibaren başlamıştır.Duyurulur.Telefon:73 80 01 REKLÂMCILIK 2497 6651
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1962
  • tÜRKİYE «İS;mı ıil" i tsannasB 1 İT" t V JJ HAZİRAN ÇEKİLİŞİNDE 55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1962
  • SEN KAÇ KeoŞE SAU-AKSAN» SALLA.MÜAAKÜNÜ YOK,BÜ BU.AAEZAR.TAŞIN» GORAVEDEM aüRAAMcaz BONCUK ANA-PEKÂLÂ KADEKlfe ZAYIF?AMA BEN NEFSİME HAKİMİM Thm 5IZÎM f GÖİ IF* OLABÎlJfcA.OA GÖZL-EEıMİ KAPAYIM SİZ BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1962
  • NEDEN YAZLIK KADİN ve ERKEK KUMAŞLARI TERLETMEZ SERİN TUTAR YIKANDIKÇA GÜZELLEŞİR PARLAKLIĞINI KAYBETMEZ AVRUPA VE AMERİKADA MODADIR RAHAT VE PRATİKTİR HER MAKSAT İÇİN ÇEŞİDİ VARDIR A REKLÂMCILIK 2475
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1962
  • 40 bin nüfuslu ilçedeki sağlık merkezi kapandı ANTALYA,ÖZEL Akseki İlçesi sağlık merkezi 6 aydan beri doktor bulunamaması sebebiyle kapalıdır.40.000 nüfuslu bu ilçemizdeki hastalar 172 kilometre kated
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1962
  • Yargıtayda Daire Başkanları seçildi ANKARA,ÖZEL Yargıtay'da boşalan Daire Başkanlıklarına dün seçim yapılmış ve Daire Başkanlıklarına Muhittin Taylan,Nuri Ülgenalp,Münir Naci Benli,Serafettln Gökmen v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1962
  • Varşova'da halk yiyecek stoku yapmağa başladı VARŞOVA,A.A.Binlerce Varşovalı ev kadını dün erken saatlerde,un,şeker,makarna ve patates almak üzere yiyecek satan dükkânlara hücum etmişlerdir.Rusya'da b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1962
  • Van Heilin diyor ki:iâ istanbul'a adeta bir "Şimşek,Ziyareti yapan Amerikalı ünlü aktör "Büyük milletsiniz,diyor Orhan TÜREL Atatürk'ü Amerika'da tanımayan yoktur.ÇUnkU o,şahsiyeti insanı büyüleyen em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1962
  • DİKKAT Her türlü madeni büro ve ev eşyaları,karyola,koltuk,sandalye,masa ayağının,Nikelâj ve kroma] işleri Süratle yapılır.Servis gönderilmesi için bir telefonunuz,kaildir tel.22 89 69 MİLLİYET 6627 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1962
  • BAYANLAR RÜYA KONFEKSİYON Sizlere 1962 senesinin en son Emprime İngiliz malı HELENKA marka MAYOLUK LÂSTEKS KUMAŞLARINI takdim eder.En son modelleriyle emrlnızdedir.Ismarlama sipariş kabul edilir.Tel 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1962
  • VİBRASYONLU SİLİNDİR Belediyeler ve Müteahhitlerin Nazarı Dikkatine Yolların bakımı ve onarımı islerinde kullanılmaya mahsus Alman malı BOMAG BW 75 tipi çift üstüvanesi de titreşimli ve İO ton tazyik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.06.1962
  • Anadolu'yu soyuyor SON defa Konya'ya gittiğim zaman antikaları ve mühim kolleksiyonları olan İzzet Koyunoğlu ziyaretime geldi Hog beşten sonra:Azizim,dedi,yazılarınızdan birini milli bir mevzua has-j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.06.1962
  • iki sene evvel,ardında matemli bir hane bırakıp gitmişti.O yüzden,ayrılırken,doya doy;bir sarılamamıştı bile Kadriyesine.730 gün sonraki kavuşma da,pek farklı olmadı.Evin içinde başka,fakat gene taze.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1962
  • I "DRiNA KÖPRÜSÜ,1 TÜRKER ACAROĞLU 1! 61 Nobcl Edebiyat Armağanını kazanan Yugos-E lav Sırp)yazarı İvo ANDRiÇ'in şaheseri,Nuriye S E MCSTAKİMOĞLU'nun Sırpça aslından yaptığı çevi-E E riyle,Altın kitap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1962
  • GARANTİLİ KALİTE-UCUZ FİAT-DERHAL TESLİM Nevzat özer Müessesesi Tel 2282 38-27 2219 REKLAMCILIK 2420 6653
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1962
  • Ramaset K veya Muadili Alınacaktır Bergama Pamuk ipliği ve Dokuma Fabrikasının ihtiyaçları için 4000 Kg.RAMASIT K veya MUADİLİ alınacaktır.1 Evsaf ve mütemmim malûmat AL.IV servisinden öğrenilebilir.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1962
  • Il mm A-FŞ A,R.Oe,yU' Mm yiKajMA rABuıiısi HALICARINlZl YIKATMAK İÇÎN:819' TfeLEroW;KAFİi-HALILARlHlZİStRVtS^RABAlARIMlZ^tEŞaM^Dte;REKLÂMCILIK 2438 6G55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1962
  • Bandsrma Tekel Müdürlüğünden:1 Bandırmadan Gönen.Susurluk,Manyas,Erdek,Karabiga,Çan,Yenice ve Agonya idarelerine karşılıklı olarak yaptırılacak tekel maddeleriyle yaprak tütün ve boş kap nakliyatı 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1962
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,5 inci sayfalarda santimi 30 T.L 8,7 İnci sayfalarda santim)25 T.L.9 Birinci sayfada baslık 200 T.L 0 Düğün.Nisan,Nikâh.Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L 0 Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1962
  • ABONE TARİFESİ I 3 Aylık İ2 l.L fi Aylık 40 T.L Yıllık 75 T.L »bancı tütünle ketler için âdi pos ta ile bu Ücretlerin hir misil alınır Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun defterine göre değişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1962
  • 112 Mehter takımının heybeti,kaleyi saran leventlerin tekbir sesleri,topların kulak zarlarını tıkayan gümbürtüleri,kumandanın emrini uğraş gulgıılelcri arasında eritti.Önüne geçenleri,yolunu kesenleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1962
  • Pamuk Telefi,Parça Bez Ve Hurda Çul,Kanaviçe Satışı 1)Müessesemizde mevcut pamuk telefi parça bez ve hurda çul,kanaviçeler 25.6.1962 tarihine raslhyan Pazartesi günü saat 14 de pazarlık suretiyle satı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1962
  • İSTANBUL BELEBİYE»EN Florya Belediye Tesisleri dahilindeki Güneş Plajı büfesinin 1962 yaz sezonu işletme işi 20.000 liralık tahmin bedeli üzerinden şartnamesi veçhile kapalı zarf arttırma suretiyle ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1962
  • Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Geneî Müdürlüğünden Tahminî bedeli 27.000.00,geçici teminatı ^025.00 lira olan 58 ıctreküp çam kereste 21 Haziran 1962 Perşembe günü saat 15.00 e Ankara'da Karayollar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1962
  • A4İ9 CBSH C ı.Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına ERCÜMENT KAKACAN l/mumt Neşriyat Müdürü:ABDI İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Mudur NAMIK SEVlK Matazln kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1962
  • W«rli |l,tl Rıurvtd ş# OMrılul» 11„-k:«r Fr-'ıırn S'IkKnı!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1962
  • BÎUSEN KEN.D1N\İ O KADAÇ.%M_NIZ HİS-SEOİVOEUM Ki AAlKE.suizada weT pi'nm'z,BİRBİRLu Mİ7.E LAZ1-*X VOZ.BANA BUNDAN SONRA VASÇ. r OIM EDECEK-fr SİN DEŞİL A'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.06.1962
  • Hicri Perşembe Rumi 1383 7 1378 Muharrem Haziran Mayii 4 19 6 2 25 VAK [T VASATÎ EZANÎ Güne» 4.29 8.51 öftle 12.13 4.3')İkindi 16.13 8.35 Akşam 19.38 12.00 Yatsı 21.39 2.01 İmsak 2.12 6.34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.06.1962
  • J V TARiHi 27 MAYIS'ın GERİSİNDEKİ EVET,hayatının artık emniyette olmadığını düşünüp Parkotelin arka pencerelerinden atlayarak kaçan Kuşçunun ondan sonra geçirdiği saatler tamamen şuursuz hareketlerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1962
  • II Ol 1 1 i İSİ 1 s f i I r KÜÇÜK BİR 6 UPO.küçük cesametine rağmen çamaşır istiabı bakımından büyük boy çamaşır makinelerine eşittir ÇAMAŞIRLARINIZI 4 DAKİKADA yıkar' Yem t/POW£ff sessiz motoru,suya.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.06.1962
  • D CAĞALOĞLUNDA sahibinden,telefonlu,kaloriferli,bos kelepir.27 26 50.U KüÇüKYALIDa «lort daire 70.000 lira.55 33 5G.KURTULUŞ son durak Aliağa sokağında 1-1 sayılı 7 daireli apartman tamamı veya daire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.06.1962
  • BANKAMIZ ŞUBELERİNDE AÇTIRACAĞINIZ BİR HESAPLA VEYA HESABINIZDAKİ MEVDUATI ÇOĞALTMAKLA 8 Ağustos Çekilişinde w v& TUTARINDAKİ İKRAMİYELERİ KAZANABİLİRSİNİZ.Son para yatırma tarihi 8 Haziran 1962 ÇMT m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1962
  • Hususiyetleri:71 86 HP gücünde Dizel motorları 12-14 ayak tabla genişlikten 75-100 cm Batör genişlikten 4 3 Sarsaktı beşer kademeli Çift silindirli tabla kontrollan Hidrolik tertibatla kontrol edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.06.1962
  • hmw» ^wiŞM;uj,üçüncü defa ölümden kurtulan hostes.Son günlerin en büyük hava faciasında:BU GARİP BİR İNANIŞTI:Bevington ailesi çocuklarını öksüz bırakmamak için hiçbir zaman beraber uçağa binmezdi.Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • A.P/de Müfritler kazandı p Baştarah Birincide hingiray.öbür yedek üyeliklere de Kemal Bagcıoğlu,Rıza Berkan ve Ziya Altınnğlu seçilmişlerdir.KAZANAMAYANLAR Merkez idare Kurulu üyesi İken bu defa kazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • BÖLÜKBASI VE ARKADAŞLARI DÖNMEYİ REDDETTİ Bastctrnfı Birincide llğ,zahiren 5 cıvaya dönmekten bahsederken hakikatte şahıslarımızı küçük düşürmeğe ınâtuf mütalaalarla dolu hir tahrik ve kötüleme vesika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • inönü'nün temastan t Baştarcıjı Birincide kabul etmiştir.Sunay görüşmeden çıktıktan sonra."Başbakanla,Alınanların sipariş ettiği 750 milyon mark değerindeki mühimmat isini görüştük" demiştirinönü dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • ERKİN,BULGARLARA SERT CEVAP VERDİ t Basta rafı Birincide goç edenlerin tekrar Bulgaristana dönmek istediklerini ileri sürmüştür.BULGARİSTAN'DAKİ TÜRKLER Erkin,Bulgaristanın,azınlıkların hukuk ve özell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • Asal,Önder ve Bilgin Haysiyet Divânına verildi t Baştarajı Birincide haysiyet divanına verilmesini istemiştir.Genel sekreter yardımcısı TalAt Asal,Genel İdare Kuruluna gönderdiği mektupta s^yle demekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • Buğdaya zam muhtemel t Baştarafı Birincide edildiğini bildirmiştir.Buğday fiyatına zam yapılırken,öbür ziraî mahsûllerin fiyatları da gözönünde tutulmuştur.C.H.P.içinde aralarında Şevket Raşit Hatiboğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • Denizcilik Bankası veni 0 şekle sokulacak Baştarnfı Birincide resine ekli olarak sunulmuştur.19R3 yılından itibaren tatbikine başlanması kararlaştırılırı yeni «kurulu»,plânı».Denizcilik Bankasının bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • Yassıada'ya tünel açmak istiyenler yargılanıyor Yassıada mahkemeleri devam ederken,Kumkapıdan Yassıadaya tünel kazarak Adnan Menderes'i kurtarmak ıistedöderi.vlddiast ile yakalanan Şerif Kıırkçııofilu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • MAKARİOS'A GÖRE ZÜRİH ANLAŞMASI ZORLUK YARATIYOR WASHİNGTON,AP Başkan Kennedy ile 1 saat görüştükten sonra ikametine tahsis edilen Blair House'da bir basın toplantısı yapan Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • Necdet Elmas tekrar yargılanıyor Temyizin hakkındaki mahkûmiyet kararını usulden bozması üzerine,Gangster Ncdet Elmas'ın yargılanmasına,dün 4.Ağırceza Mahkemesinde başlanmıştır.Elmas'a ait şahsi eşyal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • Kötü kalite esrar yüzünden iki şebeke çarpıştı İnegöl'de bir çıkmaz sokaktaki hâdisede bir kaçakçı öldü.Bir kaçakçı da intihara kalkıştı BURSA,ÖZEL inegöl ilçesinde dün sabaha karcı iki earar kaçakçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • Averof,Temmuz başında Türkiye'ye geliyor ANKARA,ÖZEL Yunan Dışişleri Bakanı Averof,Temmuz başında memleketimize gelecektir.Bu ziyareti dün açıklayan müstafi Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin,Bu gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • Sosyalist Parti,İşçi Partisi ile birleşti ANKARA,ÖZEL Türkiye Sosyalist Partisi kendisini feshederek,Türkiye tşçi Partisine iltihak etmiştir.Sosyalist Partisi genel idare kurulu dün yaptığı toplantı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • Zeytinburnu'nda dört ev,üç dükkân yandı Dün sabaha karşı Ze tinburnunda dört ev,üç dükkân yanmıştır.Yangın saat 3 sıralarında Nurlpaşa mahallesinde Fethiye Eren'e ait evin altındaki bakkal dükkânında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • Mühimmat siparişi için bir bir Alman heyeti geldi ANKARA,ÖZEL Almanya ile Türkiye arasındaki 750 milyon marklık «Mühimmat siparişi» mukavelesinin tathikini incelemek üzere üç klgilik bir Alman heyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • SOĞUK DALGASI Baştarajı Birincide Karadenizde 50-60 kilometreye kadar yükselmiştir.Bu yüzden Büyükdere önlerinde bekleyen 30-40 küçük tonajlı tekne.Karadenize çıkabilmek için,havanın yatışmasını bekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • V E F AT Baliriye' Nazırı Hüseyin Hüsnü Paşanın aziz oğlu Galatasaray Lisesi 1907 mezunu 110 CELAL YALNIZ Sakallı Celâl)fi Haziran Çarşamba 'ı ebediyete intikal etmiştir.Cenazesi 8 Haziran Cuma günü ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • BÜYÜK FELSEFE LÜGATİ Tamamlandı Beher cildi 40 T.L.Her üç cildinin başlıca satış yerleri:Kanaat ve İnkılâp Kitabevlerl MİLLİYET 6631 I I I İlli II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • ELEMAN ARANIYOR îthalât komis.yonu m-anşında tecrübeli İngilizce bilen bir genç eleman aranıyor.Müracaat P K.109 İstanbul FAAL 3521 6633
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • HAFTALIK FİKİR VE İJJIİİİJJIİİİI SİYASET GAZETESİ 2 i:t E 5' S Vi aaaa o© a i m m m m* aı a aa 1I1III ÇIKIYOR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • Meyva fiatları geçen yıldan 50 pahalı t Baştarajı Birincide lodur.Geçen yılın Mayısında Hal'e gelen çilek mlkdarı 699 bin 844 kilo iken bu yılın Mayısında 310 bin 5C3 kilodur.Geçen yıl Haziran ayının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • HALI SİLKENLERLE mücadele edilecek Belediye yasağına rağmen,cehrimizde bilhassa lüks semtlerde,pencere ve balkonlardan halı silkilmesine mâni olunamamaktadır.Bplediye Zabıtası memurlarının olayı hafif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • FERİKÖY,KARADENİZ TURNESİNE ÇIKIYOR Millf ligde bilhassa son haftalarda başarılı maçlar çıkaran Feriköy,Haziran ayı nihayetinde Karadeniz turnesinp çıkacaktır.Do£u Karadeniz kulüplerinden sayısız tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • Antrenör Krechracht futbolumuzu inceîiyor Şehrimize gelen Almanya milli takım futbol antrenörlerindfn Krechracht,dün oynanan mili!lig maçlarını takip etmiştir.Krechracht bugün ve yarın şehrimizde yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • Vefa,Fenerbahçe'nin ümidini kirdi:1 O Baştarafı Sekizincide lar üzerine eğilmiş,hesaplıyorlardı,işte işte.Fenerbahçe canlı başlamıştı oyuna.Y'pfa i e elâ ,lı.daj5ini'ktt.'~Üaha 5.riakikWre4¥Sm^rf *ık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • Konya I.İcra Memurluğundan 960/2217 Haydar Çelik'e 25000 liraya borçlu Kaya Gürel veresesi Mine Gürel'e son ikamet yeri olan İstanbul Mahmutpaşa Kuvkçühan üst kat No.34 de Malik Dizdaroğulları elile)y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • DEVREN Satılık Laboratuar Mevcut ruhsatlariyle işler halde devren »atıhk tıbbi müstahzarat laboratuarı.Tel:44 32 S4 İLANCILIK 4507 6620
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • LASTİK ALINACAKTIR Aşağıda cins ve miktarları yazılı traktör ve römork lâstikleri mubayaa edilecektir.Tekliflerin Alpullu Pancar Kooperatifine 20 Haziran tarihine kadar gönderilmesi.Traktör lâstikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • M.S.B.4 No.lu Sat Al.Kom.Bşk.dan Ankara Kapalı zarf usuliyle Eitimesut Klı.Destek K.lığının Elektrik ıslâh işleri yaptırılacak.Keşif bedeli 170,264.70 lira olup geçici teminatı 9.765.liradır,ihalesi 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • Ordu takımı,Hollanda ile 0-0 berabere t Baştarafı Sekizincide İkinci devreye gene heyecanlı giren takımımız,10.dakikada Aydın'in,24 de Erol'un.38 de Yılmaz'ın kaçırdığı muhakkak gollük pozisyonlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • Metin bir yıl daha Palermo'da kalacak Baştartıfı Sekizincide dafaa takımı olmaktan kurtulmamıza memnunum.Bu sebepten hir yıl daha pembe «iyah'lı formayı giymeyi düşünüyorum» demletir.Metin 15 Haziran'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • GÜREŞ KAMPINDAN İKİ KİŞİ DAHA ÇIKTI Serbest güreş namzet Kadrosunda bulunan 52 kiloda Cemal Yanılmaz kilo düşemediğinden,ağır sıklette Hamlt Kaplan'a idman veren Mustafa Keleş de mazeret beyanından dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • OKÇULUK MİLLÎ TAKIMIMIZIN S E Ş ELEMANI BELLİ OLDU 14 15 Temmuzda Paris'te yapılacak Avrupa Okçuluk Şampiyonasına katılacak Millî Takımlınızın beş elemanı belli olmuştur.Milli Takımımız Ankara bölgesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • Benfica bugün şehrimizde t BağLarafı Sekizincide Real Madrid'den sonra dünyanın en pahalı takımı olarak değerlendirilen ve kadrosunda milyonluk şöhretlere sahip bulunan Benfica yarın gece Mithatpaşa S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • Basketbol'de transfer yasağı hafifletiliyor ANKARA,ÖZEL Basketbol Federasyonunun transfer yasağını hafifletmek üzere hazırlamış olduğu tasarı,Merkez İsticara Heyetinin bugün yapacağı toplantıda görüşü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • Münih Üniversitesi takımının yapacağı maçlar belli oidu istanbul Üniversitesi Spor Kulübü taraiından şehrimize davet edilen Münih Üniversitesi kız ve erkek basketbol takımlarının yapacağı maçları» pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • AMERİKAN SCO T T DIŞTAN TAKMA DENİZ MÖTÖRLERİ HÜSEYİN YELTEPE ve Ort KoMŞti.Halaskar gazi Cad.No 321 ŞişIMstanbu!Tel:48 3124 İLANCILIK 4430 6624
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • KALIPÇI TESVİYECİ Aranıyor Tel:22 58 84 MİLLİYET 6644
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • K.Gümrüklü futbolcuların satılmaması isteniyor İdare Heyeti azaları "İkinci kümeye düşsek dahi hiç bir futbolcumuzu satmamak kararındayız,diyor Milli ligde endişeli ve heyecanlı günler yaşayan Karagum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.06.1962
  • JouhaudGizliOrdunun ateşi kesmesini istedi İdamın infazını bekleyen eski Gizli Ordu Şefi,Salan'a gönderdiği mektupta tavassutta bulunmasını talep etti PAK»,A.P AA.Paris civarındaki bir hapishanede ida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.06.1962
  • Fa Bançe'nîn mağlûbiyetinden sonra arayı gene S açan id Sarıkarşıfaşıy Ü İi i£ t#l fakım bu Tarafları gece 20.15 de Beşiktaş'la kazanma şansları müsavi TURGAY ŞEKKN ENERBAHÇE'NİN Vcfa'ya yenilmesi üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.06.1962
  • m Bugün şehrimize gelcı-ek olan şampiyonlar şampiyonu Benfica takımının kaptanı Aguas'ın Real Madrid'e attığı gol Araq.uistain'in solundan girerken.BENFİCA BUGÜN ŞEHRİMİZDE BİR dünya turnesine çıkmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.06.1962
  • K.Gümrük:3 Yeşildirek:2 HAKEMLER:Muzaffer Savran T.Alsaç A.Bagatır KARAGÜMRÜK:Sümer Doğan Nihat Orhan Kadri Ak-Jfün Nedim Bilgin Tarık AU Erkan YEŞtf.DtREK:Tamer Metin Uğur Erdoğan Yıldırım Orhan Nure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.06.1962
  • 1962 ŞİLİ llll!l!lli!li!l!JJ!l!İ DÜNYÂ KUPA:•VifAAL;m:rçmM?Dün Brezilya-İspanya'yı 2-1,Almanya Şili'yi 2-0,Rusya Uruguay'ı 2 1 yendi,Macaristan Arjantin'le 0 0 berabere kaldı DÜNYA Kupasında dün yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.06.1962
  • Garbis Papadopulos maçı teîıir edildi Tekrar boksa başlıyan yegâne profesyonel boksörümüz Garbis Zaharynn'ın 0 Haziran akşamı,Yunan şampiyonu Papndopulos ile yapacağı boks maçı.Yunan hariciyesinin ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.06.1962
  • Morali düzelen santrfor 20 Haziranda» Can Bartu ise burun ameliyatından sonra İstanbul'a gelecek NEW YORK ÖZEL sonra dünyaya âdeta yeniden geldim.Palcrmo'lıı idareciler bu yıl iy-i PALERMO,New York En
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.06.1962
  • "4 [SAMİ ÖNEMLİ] Dün gece çamur deryası içersinde yapılan Fenerbahçe Vefa maçı hem lig şampiyonluğu,hem de baraj hattı için bir dönüm noktası teşkil etmiştir.Resim,1-0 galip gelen Yeşil Beyazlıların c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.06.1962
  • STAD:Panatinaikos SEYİRCİ:22.000 kişi HAKEMLER:Bois Stoll Teschner TÜRKİYE:Şevki Allan Şelımuz Mustafa Sabahattin Nuri Yılmaz Necdet Naün [Krol Aydın Candan HOLLANDA:Mcrve Zwarthocd Kcmper Mul Schrıiv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor