Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.06.1962
  • c.Grubu yaptığı ioplanhda hin karara varamadı ANKARA,ÖZEL CH.P.Meclis Grubu B dün yaptığı toplantıda koalisyona katılıp katılmama meselesini görüşmüş ve kararı bugüne bırakmıştır.Grupta iki konuşma ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1962
  • GELİN KÜLOTU In*i,tere'de Woodford şehrinde yapılan bir defilede.MB.H.KJ9 nwiaw w gelinlerin iç çamaşırlarına ait yeni kreasyonlar teshir edilmiştir.Bu arada,yeni model bir külot alâkayı çekmiştir.Res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1962
  • Horum dağı eteğîndekl köy boşaltıldı.Mütehassıslar «10 yıl önce ikaz edildi,fakat tedbir alınmadı» diyor ERZURUM.ÖZEL HORASAN ilçesine bağlı Horum köyünün yaslandığı Horum dağı dün 5 metre kaymıtır.Kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1962
  • KABİNEYİ YİNE İNÖNÜ KURACAK GAZETELERDEN)mm BİRİNCİ İNÖNÜ İKİNCİ İNÖNÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1962
  • SStf aaaa Müsaade ederlerse.İşçiler bir sendika toplantısında ateşli konuşmalar yaparak milletvekillerini aralarına çağırmışlar.Pek boşuna ve faydasız bir davet.Milletvekilleri işçilerin arasına girec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1962
  • TESLİM ULAN ACİ Venezüella'deki Peurto Cabello üssündeki de-I latfkıini MkMEl M*3| necilerin isyanı bastırılmıştır.Çarpışmalarda 400 kisi ölmüştür.Resimde,bir esir kampa götürülürken görülmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1962
  • Harekâtı başarılı bulan inönü "Askerlik mi zor,politika mı„ sualine "Askerlik,dedi Hedefler* temsili olarak atılan atom bombalarının bulutları.l*\mı" ı ıı j.ut,1l1.41111n11u.ijl1 l)IWL.ı,l,jnmiM,i'ijı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1962
  • Eski C.K.M.P.lideri,teşkilâtın istifa için emrini beklediklerini söyledi ANKARA,ÖZEL CK.M.P.DEN bir grup milletvekiliyle istifa eden Osman Bölükbaşı dün «Bir parti kurmak için vakit erkendir,Ben ve 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1962
  • Dt/RÜ M A.P/nin ZiGZAGLARL.HÜKÜMETİN teşkilini mümkün kılacak ortaklık konusunda 1 dün hiçbir geliğme kaydedilmemiş,meselenin aydınlanması 1 bugüîi iki büyü/c partinin grup toplantılarına kalmtştırişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1962
  • louhad'ın idam cezası tasdik edildi PARtS.A P.Fransız Yüksek Mahkemesi.vatana ihanet suçundan İdama mahkûm edilen eski General Edmond louhad'ın avukatları tarafından verilen temyiz talebini reddetmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1962
  • Odabaşı,kapıyı kilitleyince avukat handa mahpus kaldı Odabaşı,han kapısını kilitleyip gittiği için yazıhanede mahpus kalan bir avukat dün gece itfaiyeden vardım talebinde bulunmuştur.Sirkecideki «Merk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1962
  • Müfritlerin,grubu toplamamak istemesi üzerine,mutediller imza topladılar ANKARA,ÖZEL Lİ mutediller,Grubun bu gün toplanması için kendi aralarında imza toplamışlardu'.Adana Senatörü Mehmet Ünaldı «Beşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1962
  • SOSYALİSTLER KOMÜNİSTLERE HÜCUM ETTİLER OSLO,A.P.AA.21 demokratik memleketin sosyalisl temsilcileri,«Sosyalizm» kelimesini istismar eden Komünistlere şiddetle hücum etmiştir.Bir bildiri yayınlıyarak s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1962
  • YILIN ROMANI NOBEL ARMAĞANI Kazanan Edebiyat Şaheseri DB1NA KÖPRÜSÜ Başbakan ismet inönü'nün iki gecede okuduğu 1981 Nobel Edebiyat Armağanını kazanan harikulade roman ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ,BâbıâU C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • ne:Siz olsaydınız bu gece ders çalışabilir miydiniz?ej Kî arkadaştılar.Biri-Inin adı Hüseyin Yeten,diğerinin de Ti İma* Rona İdi.Carilerden pazardı.İkisi de Hukuk Fakültesinde okuyorlardı,imtihanları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • vti TIBBI BAHİSLER Dr.ERCÜMENT BAKTIR ŞİFALI BİTKİLER DADA ÇATI:Kaynatılarak elde edilen hülâsası burun ve ağız boylukları iltihaplarında faydalıdır.Ter bezleri faaliyetini düzeltir.Bulut,Adet kesimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • DEMIRBANK Paranızın emniyeti,istikbalinizin teminatıdırtl.ANCn.lK 4109 6532
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • İstanbul Sanayi Odasından:Beyoğlu,Tepebaşı,Meşrutiyet caddesi No.116 daki Eski Konservatuar)Oda binasının müteharrik bölme ve müteferrik madan!imalât isleri teklif alma suretiyle yaptırılacaktır.İstek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • JtlHlUMU İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Melodiden melodiye 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Sabah sarkılan 8.30 Operetlerden leçmeler 8.00 Kapanış.11.57 Açılış ve program 12.00 Şarkılar 12.30 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] G41rel bir haber İçinizde bin tereddütleri »İlecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir mektup veya bir yan yeni bir ümit verecek.BALIK BURCU [20 «ubat 20 Mart] Mühim bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • îfS53öââ^sğ=tyÂJtilfabUı yedimi î':1 LıRR si tan Kişiyi 1400.000 S ÇEKİLİŞ» LİRA İR I I 9059 KiSirC i mum 'vAr»ı:İ.ıru:hhi.Vaimisİ* nıft^m ukaya kik ki r-vNIMAKasi REKLÂMCILIK 2393 6559
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • İZMİR METAŞ VE KARABÜK BETON DEMİRİ 6 mm 32 mm ÖTANBUL'DA KARABÜK'TE TÜRKlYENtN HER YERİNDE T FALIM EDİLİR.DEMİR KERESTE TİCARET A.Ş.Tünel Cad.Transrürk Han l& Galata.Tel:49 1141.Telgraf:DEMKERLtM REK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • TEŞEKKÜR Sevgili oğlumu* ve kardejlml» Atillâ Ünal ERZEN'e Haseki Haslahanesl İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kliniğinde bulunduğu müddet İçersinde büyük ihtimam gösteren Klinik Direktörü Sayın Prof.Dr.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • TEŞEKKÜR 2 seneden Beri Lumbago siyatik tümör teşhisi İle tedavi edilmekte olduğum halde bir türlü belimdeki ağrılar ve sağ kaiçamdakl şişler geçmemi)İken bu defa İsabetli telhisi İle bel kemlgimdekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • Yurdanur ERTAN İle Raif RAtFOĞLU Nijanlandı Ur.31.5.1962 Tavaf MtLLÎYET 6546
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • ARABA VAPURLARI İŞKENCE OLUYOR Tersanelerin İyi çalışmaması yüzünden araba vapuru seferleri İşkence halinde devam etmektedir.Nitekim geçen hafta tamirden çıkan «Kuruçeşme» araba vapuru yeniden bozulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • HAYDARPAŞA MENDİRE-Ğİ LAMBALARI SÖKÜLDÜ Haydarpaşa mendireği üzerine evvelce dikilmiş civalı ampuller,Ulaştırma Bakanlığının emri fle sökülmüştür.500 bin liraya yakın bir masrafla dikilen lâmbaların s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • Kalifiye işçi Yetiştirecek Bir teşekkül Kurulacak Kısa rürell ve muayyen programda sanayiimizin muhtaç olduğu kalifiye işçiyi yetiştirmek üzere bir teşekkül kurulması kararlaştırılmıştır.Merkezi Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • SOLDAN SAfiA;1 Osmanlı tarihinde bahtsıı bir şehzade;Başlangıcı olmayan lamana alt.a Tersi dördüncü Eski dil)Gelenek.3 filyasl dilde salahiyetli birinin bir teklifi reddetmesi;Yük tayıyan.4 Jlâve;Sayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)1 Be» Gangster N.Tlller.2 Macera Böyle Başladı S.Loren.EMEK Tel:44 84 39)Beyaz Geceler L.Marehenko R.t.İNCİ Tel:48 45 95)Hiç mi Beni Sevmedin F.Hakan.KONAK Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • BOĞAZİÇİ Büyükdere'de Asfalt cadde üzerinde ttalyan Katolik Kilisesinin kırcısında Azatlıkll Sokak 4 ve 6 numaralı üçer katlı bahçeli kârglr binalar satılıktır.Tel:44 43 46 Ayrıca saat lfi-18 arası 44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • ACI BİR VEFAT Olga Fogel'ln eti,Halise Olcay'ın babası.Ayla Doğan Aksel'ln büyükbabaları İVAN FOGEL 8 Haziran 1962 günü vefat etmiştir.Cenaze merasimi bugünkü Sah günü 5 Haziran 1962 saat 16 da Fertkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • Bursa Levazım Amirliği Satmalına Komisyon Başkanlığından Kara ordusu eratı ihtiyacı için 350 000 adet yüz havlusu kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Tahminî tutarı 1050 000 lira olup muvakkat tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • ACI BİR ÖLÜM Bayan Dul Julea.Bay ve Bayan U'olfgang Meyer.Avukat NesUn Bages ve esi,Bay ve bayan Klno Alfandarl Sevlk,Bay ve Bayan Mauriea Alfandarl eevKİll babaları ve kayınpederleri,Viktor Alfandari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • StNEMA SEYREDERKEN DUVARDAN DÜŞTÜLER Eyüp Islâmbey mahallesinde yazlık Yeni Melek alnemasının duvarları üzerinden film seyretmekte olan üç çocuk,duvarın ântden çökmesi neticesinde muhtelif yerlerlnder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • ESRAR SATAN BİR ADAM MAHKÛM OLDU Toptan esrar ticareti yapmaktan sanık olarak üçüncü Ağnceza Mahkemesinde yargılanan Haydar Kooamar»,dünkü duruşması »onunda 10 sene hapis ve 28,500 lira para cezasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • FERİKÖY CİNAYETİ FAİLİ TEVKİF EDİLDİ Ferlköyde metresinin eski kocasın,bıçaklayarak:öldüren Ahmet Şalvarl',dün Adliyeye verilmiş ve tevkif edilmiştir.Sanığın »ordusunu yapan DordUncti Sulh Ceza Mahkem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • Mustafa Kemal Derneği komünizmle savaşacak •9 Mustafa Kemal Derneği Büyük înkılAp Konseyi,dün Derneğin Cafcaloğlundakl merkezinde «Milliyetçilik cereyanlarını,Atatürk milliyetçiliğinin havrajh altında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • T.H.Y.HACI SEFERİNDEN 9,5 MİLYON KAR ETTİ Türk Hava yolları,hacı seferlerinin »onuncusunu dün yapmıştır.3700 ynıcu taşınmış.9 milyon 500 bin lira hâsılat elde edilmiştir.Gelen hacılar,ilgisizlik ve do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1962
  • V ZORLANA BU politika Tazıları tuk söylemek kadar s un i,ruhsuz,resmî ziyafetlerde nu-6ahte ve basit.Ne çare ki günümüzün konusu politika ve ne çare ki politika için de bir şeyler yazmak lâzım.Ne yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.06.1962
  • Eğitim maksadiyle Çalışan annelerin çocuklarına bakmak için Üniversiteli kızlar az bir ücretle evlere gönderilecek VASFIYE OZKOÇAK MODERN yollarla çocuklann boş vakitlerini de-i derlendirmek,çocıık eğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1962
  • Komünistlerin tahriki ile çıkan isyanın bastırılmasına rağmen dün Karakas'ta bombalar patladı.Solcu partiler kanun dışı edilecek KARAKAS,AJ\YENEZUELLA'da Peurt o Cabello sahil şelırinde komünistlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1962
  • 205 YIL Trcvor Huvvnıd,İnsfrîd Bcrgnıan,Sir Michael Rcdgrave ve Sir hlfv I İli Ralph Kiclıardson İbsen'hı «Hcdda Gabler» isimli eserini televizyonda temsil etmek üzere bir araya geldiler.Dört san'atcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1962
  • PTT Gene!Müdürlüğünden Teşekkülümüz ihtiyacı için 25.000,lık U.S.Dolar)4 Q-1.3 Y.F.Arme kablo.4 Q-l,3 Y.F.kurşunlu kablo ve 4 Q-l,3 Y.F.Arme kablo için ek kutusu komple)APA'ya dahil memleketlerden sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1962
  • BÜYÜK TÎYATRO'DA MARİE BELL VE HEYETİ İLK TEMSİL:JEAN RACİNEin eseri 16 Haziran Cumartesi saat 21 de İKİNCÎ TEMSİL:BERENİCE JEAN RACİNE'in eseri Biletler:Fransız Kültür Merkezinde satılmaktadır.Tel:12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1962
  • Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden Talimini bedeli 27.000.00,geçici teminatı 025.00 lira olan 58 metreküp çam kereste 21 Haziran 1962 Perşembe günü saat 15.00 de Ankara'da Karayolla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1962
  • TCDD İŞLETMESİ Birinci İşletme Müdürlüğünden 1 H.Pa$a Konya,H.Paşa Adapazarı arasında imlemekte olan motorlu trenlerde mevcut büvetler işeltilmek üzere talibine ihale edilecektir.2 Büvetlerin ihalesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1962
  • V v^ MEZAK TASINI KA.MI ARTIK/HEM DE NASIL?Hıçkırık.boncuk ANA,AÇ GÖZLEKİ-N» AefK,AÇ-Hıçkırık m NE TATLI TAKKEN N/AR M Ş SENİN" BONCUK ANA TATLILIK KAL EMİ A boncuk,^na a yjı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1962
  • toiuuu MiP*ft»»H TîRHAMEBE 8iH ODA KSİ iSıUMÜl m ipîlMisrı—RADAN £ip l^MAYÂ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1962
  • Bir kayınpeder,damadını bıçakladı demirci,özel Bir şahıs,damadını hükümet konağı önünde bıçakla ağır yaralamıştır.Damadından şikayetçi olan Süleyman Köpük,hükümet konağından çıkarken,Ramazan Arık'ın ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1962
  • YARIN KÖMÜR ALACAKLAR Beyoğlu D epoMi S3729 S3743 i 106253 106346 Kadıköy 9 S680S S7147 ğ CıkUdaı m 71430 73747 Ş 100340 1;Maltepe m 97091 Beykoz 7(5691 79234 U 8918:S8710 69643 istanbul 84787 Yenikap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1962
  • Otlak yüzünden iki kişi öldürüldü KONYA,ÖZEL Çumra Üresinde otiak yüzünden iki klsi öldürülmüş,bir kişi de yaralanmıştır.H;r.'v31 Bildirici ile Elmas Çetinbagı,Tekke köyünde yakalayarak mavzerle öldür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1962
  • Prenses Sofia Katolik oldu VATİKAN,AA.Don Juan'm eşi Yunan Prensesi Sofia,Korı'ucia geçirdiği balayı seyahati sırasında Sİ Mayısta Katolikliği kabul etmiştir.Prenses ve eşi dün Papa tarafından kabul e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1962
  • *m SIM1M LONDRA'DA Meşhur şarkıcı Frank Sinatra,Ama çocukların yararına konserler vermek üzer* Londra'ya gelmiştir.Bizzat 3 çocuk babası olan 46 yağındaki Frank'ın ilk konserinde Prenses Margarct ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1962
  • Dün açılan sergideki çeşitli tablolar bir ilmî heyet tarafından tasnif edildi Akıl hastalarının hazırladıkları eserlerden müteşekkil sergi dün sabah Fransız Konsolosluğu salonlarında açılmıştır.Şizofr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1962
  • AVRUPA L-AŞTEKS mayo OR^İN^L SUTYENİ' İle 'beraber v TRİKO HASÇIR,ISMARLAMA 19J5 Tel i 44 05 82-GALATASARAY i-yfj Tülüncü Cıkm«ı REKLAMCILIK 2196 6558
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1962
  • Jagarh dokuma makinesi için kabiliyetli ve tecrübeli bir dokumacı alınacak.Müracaat:Doğubank İş Hanı No.109 Sirkeci.MİLLİYET G543
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1962
  • 5 kumarbaz ile 3 T bin lira ele geçirildi İZMİR,özel Arka tarafı kumarhane haline getirilen Eşrefpasa semtindeki bir kömürcü dükkânına baskın yapan polisler,kılıç çekmek suretiyle kumar oynayan 5 kuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1962
  • Eichmann'ın idamı,Nazilerin plânını suya düşürmüş VİYAN*A,A.P.THA.Viyana'da çıkan «Arbeiter Adolf Eichmanıı'ın idamiylc sabık Nazilerin bir İsrailli lideri kaçırarak Elchmarm île mübadele etme plânlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1962
  • SÜT HAYVANI BESLEYENLERE MÜJDE Bol Süt Yapan Yağlı ve Proteinli Mısır özü Küspesi Kilosu 65 Kuruştan Satılmaktadır.MÜRACAAT:Yarımca Nişasta ve Glikoz Fabrikaları T.A.Ş.İstanbul merkezi:Eminönü Yeni Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1962
  • J„a minininim E E I VVELKİ gün matbaaya geldiğim zaman masamın üzerin-jj de şu telgrafı buldum:«Sitayişle bahsettiğiniz memleketimizin tarihî ve şirin kö-çelerinden biri olan Sinop)un Milliyet Turizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.06.1962
  • GELİN TASI YAMAN KOBAY] EDEBİ ROMAN m O hızla girdi Erdeğe.Gene o hızla geçti,çapraşık,karanlık sokakları,simsiyah bir uykuya dalmış evleri.Yalıboyuna,Çuğra sahiline çıktı.Oradan da,Konya köyüne giden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1962
  • MİKROFON YANKILAR!İMRENİRİM FARUK YENER II.IIIIMIIlîlll Batı radyolarından program gönderirler.Kâğıtla-rının güzelliğine,baskılarının nefasetine,tertip ye E düzenlerine,klişe ve harflerinin zerafetlne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1962
  • EMNİYET SANDIĞI 11 Ağustos ÖĞRENCİ HESAPLARI çekilişinde 3 Kişiye tahsil boyunca 10.000'er lira YATILI OKUL ÜCRETİ olmak üzere 4 Lira tutarında ikramiyeler yer almıştır.Bu çekilişe henüz okojl çağına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1962
  • İLAN TARİFESİ O 2,3,4,5 İnci sayfalarda santimi 30 T.L.0 6,7 İnci sayfalarda santimi 25 T.L.9 Birinci sayfada baslık 200 T.L.0 DüSÜn,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.O Küç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler İçin âdi posta ile bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun değerine göre değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1962
  • milis II fia£fa Çati^&C&u ç j U' Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür NAMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1962
  • Hicri SALI Rumi 1382 5 1378 Muharrem Haziran Mayıs 2 19 6 2 23 VAKİT VASATÎ EZ ANÎ Güne* 4.20 8.S2 ö*le 12.12 4.35 İkindi 16.12 8.35 Aksam 19.37 12.00 Yatsı 21.37 2.01 imsik 2.13 6.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1962
  • ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SEÇME İMTİHANLARI 1962-1963 öğrenim yılı için Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Fen ve Edebiyat,idarî ilimler.Mimarlık ile Mühendislik Fakültelerine seçme imtihanlar ile ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1962
  • Ankara Vilâyeti Daimi Encümeninden Cinsi Evsafı Miktarı 710X15 eb'adında dLş lâstik 6 kat 60 adet 710X15 eb'adında iç lâstik 60 650X16 eb'adında dış lâstik 6 kat 12 650X16 ebadında iç lâstik 12 Yukarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1962
  • 110 Aman sultanım,dedi.Emret de temiz bir çakşır getirsinler.Bu arslan oğlumuz ile her karşılamışımda bir kazadır başıma gelir.Korkutur,bağırır,çağırır amma aldırmayasız.Gök gürültüsü gibi gürler.yıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1962
  • u^Oj ^PC^Öİ ffi 1-0& y*pk P 4fc yC-SSğt Sft/r^gg:^^sji İ!~^ÖU fl^-K^^2^93 y 5 vsS3^^ »5k apSa**^ ^T?8p imL^r Igfejl» ra M AKAT MOTÖIZ HOMUlZDAN,MS,P£K.yASieu£/Z DÖSJMüŞTÜfZ.T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1962
  • WMm mmmm £x:BENİN ZAgAg.M SİK A\Au LUK OLDU-ĞUN ANL.A.6ll_D .HAK.l £Z İONDAN GC.Çi C i-EVfM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1962
  • ta-İMCO Kı'MİNl,İS-^V VAAI.reise.evu.EMSiN.ben OlxJUN DAİMA AAES'UT oi.aaasık11 dü 5ü wu«:üm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1962
  • YENf şAP AV,ı?ETEK.ARTtK At-MtyACAKSıN w.BANA NE?ŞE.YEME.NE Au_AwtN BB.UASı CIMRl' EY—»CUK.UŞU Bİl-E HESAPlAYOK-VEU SABANDAN BâvuE B^KSETMeye urANMiyoe.vojsun?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.06.1962
  • 27 MAYIS'ın GERİSİNDEKİ 5 YILIN HİKÂYESİ.|1 HAZIRLAYANLAR;ÖMER SAMİ COŞAR ABDI İPEKÇİ Esrarım hâlâ muhafaza eden on HASAN SABUNCU KAZIM ÖZFIRAT AHMET DALKILIÇ tLHAMt BARUT ATA TAN erşey irm ¦n wzere K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1962
  • UMUMÎ MAĞAZALAR T.A.Ş.Tüccar,sanayici ve alâkalılara:KARABÜK DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI mamullerini fabrika satış fiatından beher tonunda:60.lira eksiği ile devamlı satışlara başlamıştır.Müracaat:ANKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1962
  • İLAN Şirketimizde tahsildar sıfatiyle çalışmakta olan MUSTAFA CANERLİ 1 Haziran 1962 tarihinden itibaren vazifesine nihayet verilmiş olduğundan şirketimizle hiçbir ilişiği kalmadığını görülen lüzum üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1962
  • BERLİTZ LİSAN DERSHANESi'nde AÇILAN İngilizce Fransızca Almanca D YAZ KURSLARINA ve daktilo derslerine öğrenci kaydedilmektedir.Beyoğlu,İstiklâl Caddesi 300 Sünıerbank sokağı İLÂNCILIK 4328 6529
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1962
  • SATILIK 1955 model,tek kapılı kaloriferli Station Wagon CHEVROLET Teşvikiye Yavuz garajında görülebilir Müracaat:274736 REKLAMCILIK 2394 6550
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1962
  • KfUİMESİ lOOk*JRÜ$ SATILIK EMLÂK FATİHTE beş odalı 35.000 Kat.21 35 73.BANKA Kredisine uygun Lâlelide,Maltada,Fındıkzadede 20.000 den 100.000 kadar Katlar ve Dükkânlar.22 64 8i)FLORYA Plajına 3 dakika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.06.1962
  • Bir Kız "Avrupa Kraliçesi» Seçildi!Mariya Garcia'nın vücut ölçüleri şöyle:Boy 1.73 kilo 57,göğüs ve kalça 92,bel 58 GEÇEN Cuma günü Lübnan'da jenl biz Avrupa güzeli seçildi.Biri de Türk olan 17 genç k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1962
  • Hollyıvood'un sarışın bombası On üç yıl hu dsffo ARİLYN Monroe,film dünya sına da tıpkı dünyamıza geldiği gibi çırılçıplak girmişti:1949 da bir takvim için çekilen anadan doğma fotoğrafı onu meşhur et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1962
  • 0.A.S.Müslümanlara ültimatom verdi PARİS,RADYO Dört günden beri tethiş faaliyetine ara vermiş olan Gizli Ordu Teşkilâtı,Müslümanlar bazı şartları kabul etmedikleri taktirde cinayetlere tekrar başlıyac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1962
  • Aktör Nlarlon Brando baltayı ayağına vurdu HÖLLYWOOD,AJ».Aktör Marlon Brando dün odun yararken balta ile kendi ayağını yaralamıştır.Küçük parmağının biraz yukarısındaki kesik dikilmiştir.Doktor,yaranı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1962
  • Ûharles Laughfoüi kanser NEVV-YORK,A.P.Bir müddetten beri hasta olan aktör Charles Laughton dün hastahaneye kaldırılmıştır.Kanser teşhisi üzerinde duran doktorlar bir şey söylemek istememişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1962
  • Nehri geçerken boğuldu ERZURUM,ÖZEL PASİNLER İlçesinin Akzehlr köyünden 22 yaşında Mansur Güzel adında bir genç,dün Araş nehrini geçerken boğulmuş,Mansur Güzel'in cesedi bulunmamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1962
  • İMALÂTÇILA R 7 T O Her hamlesinde,rekabet kabul etmez derecede,daima ileri ve daima canlı olan müessesemizde,her türlü jarse ve dantel kumaşların apre,boya ve fiksaj ameliyeleri için,şimdiye kadar mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1962
  • BAYINDIRLIK BAKANLIĞINDAN YAPI İŞLERİ İLÂNI 1 Eksiltmeye konulan iş:Mardin Kızıltepe)Urfa Akçakale)Bingöl Solhan)Elâzığ Karakocan)Van Erciş)Bitlis Tatvan)Ağrı Eleşkirt)ve Diyarbakır Silvan)yatılı bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1962
  • ENİS ve HAZIM KUAFÖR SALONU AÇILMIŞTIR Suadiye Plaj Yolu 10 MİLLİYET 6542
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1962
  • Amerikan Menşeli KOKA KOLA Esansı isteyenlere Telefon:49 13 08 REKLAMCILIK 2443 6549
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1962
  • ELEMAN ABAKIYOR ithalât komisyonu branşında tecrübeli İngilizce bilen bir genç eleman aranıyor.Müracaat P.K.109 istanbul FAAL 3472 6534
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.06.1962
  • BİNGÖL İÜ DAİMÎ KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN 1)Altta adları yazılı 1 ve 2 dersaneli yeniden yapılacak köy okul inşaatları,hizalarında gösterilen keşif bedelleri üzerinden kapalı zarf usulü ve eksiltme sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1962
  • Denizci memleketi Finlandiya malt İçten takma BVR Modeli ileri geri vitesli ve redüksyonlu VİSU BVK Modeli ileri boş vitesli Wickström W 2 Modeli Craft tipi motöleri içinelverişlidir.Wickström W 1 Mod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1962
  • İzmir Bayındırlık Müdürlüğünden Laboratuar ilâve inşaatı Yaptırılacak)Bornova Ziraî Mücadele Enstitüsünde yapılacak olan 65394.81 lira keşif bedelli lâboratuvar ilâve inşaatı,elektrik ve sıhhî tesisat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1962
  • İç Kutur 13 Dış Kutur 24 mm.lik 10 Ton Kurşun Boru Satın Alınacaktır.İzmir Eshot Genel Müdürlüğünden 1 İdaremizin ihtiyacı bulunan 13/24 mm.lik 10 ton kurşun boru dahilî piyasadan teklif alma usulü il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1962
  • t^^C/FRANKFURT ve BEYRUT'a BEDAVA SEYAHAT ediniz!BİSKÜİSİ YEYİNİZ V 1 T a *f*Shiİs ÂEl ^b VH CMyulAJ A îı Nefis ÇİKOLATALI PETİFUR BİSKÜİLERİ 1 kiloluk tenekelerde satışa arzedilmiştir.BEDAVA SEYAHAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1962
  • ODABAŞI KAPIYI KİLİTLEYİNCE t Kastaraiı Birincidehanın odabasısı Neşet Tüter romatizmalarının sancısına dayanamayarak saat 19 da kapıyı kilitleyip,Yeşildirekteki evine gitmiştir.Yazıhaneden çıkmak ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1962
  • 5 1 B M M m inonu:"iyimser değilim,dedi t Baştarajı Birincide MİLLETVEKİLLERİNİN GÖRÜŞÜ Söz alan milletvekilinin ekserisi koalisyona katılmama üzerinde durmuşlardır.Bu arada İzmir milletvekili Arif Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1962
  • HAVA SERİNLEDİ Evvelki gün 34.5 dereceye yükselen sıcaklık,dün 18 dereceye düşmüştür.Meteoroloji uzmanlarının verdiği bilgiye göre,memleketimiz hâlen Avrupada bulunan «yüksek basınç» merkezinin tesiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1962
  • ECEVİT,İŞÇİLERE "KABİNE BUHRANINA ALIŞMALIYIZ,DEDİ Türk-lj tarafından düzenlenen «Pıodüktivite ve çalışma şartlarıma etkfleri» semineri dün açılmıştır.Müstafi Çalınma Bakanı Bülent Ecevit yaptığı konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1962
  • 3 YTP Milletvekili Koalisyon için CHP iie temasa geçmiş ANKARA.ÖZEL Y.T.P.li Talât Asal.Cevat önder ve Turhan Bilginin C.H.P.ile temas ederek,partilerinin koalisyona katılmak istediğini bildirdikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1962
  • KARA VE HAVA KUVVETLERİ ORTAK TATBİKAT YAPTILAR V Baştarafı Birincide de Kocakırgı sırtı ile Kuyuözü sırtı arasındaki arazide yapılmıştır.Tatbikata,bir piyade alayı,bir tank taburu,bir keşif,bir istih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1962
  • jSBg ÖZNÜR ERDEMİR il Ue g NİHAT ÖZÜPEK s M Nikahlandılar.1 S İstanbul 4.6.1962 ffl MİLLİYET 6571 &ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1962
  • Doğumu önleyici ilâçların Türkiye'de Satılması istendi ANKARA,ÖZEL Uluslararası Obstetrlk ve Jinekoloji semineri dün 200 delegenin katılmaaiyle Ankara'da açılmıştır.Delegeler,«Doğumun fenni usullerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1962
  • MECLİSE CEKETSİZ GELEN MİLLETVEKİLİ TENKİDLERE UĞRADI ANKARA,ÖZEL Millet Meclisi dün bir dakikalık bir toplantı yapmış ve dağılmıştır.Bakanlar gelmediğinden,sözlü sorular görüşülememiştir.Gündem dışı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1962
  • A.P.KARARINI BUGÜN VERİYOR t Ba-ştarafı Birincide İL İDARE KURULUNUN TELGRAFI A.P.istanbul ti idare Kurulu,A.P.Meclis Grup Başkanlığına çektiği telgrafta,psikolojik ortam müsait olmadığı takdirde,grup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1962
  • BENFİCA PERŞEMBE GÜNÜ GELİYOR t Baştarafı Sekizincide ce'yl.Nice ve Nurenberg maçlarından tanıdıklarını ye kuvvetli bir ekip olduğunu bildiklerini söylemiş ve Fenerbahçe'ye karsı İsrail ve Kahiredekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1962
  • G.SARAY BEŞİKTAŞ HAZIRLIĞA BAŞLADI m Baştarafı Sekizincide YARIN İstanbul'da:Karagümrük Yesildirek,Fenerbahçe Vefa.CUMARTESİ İstanbul'da:Yeşlldlrek Arıkaragücü,Feriköy Göztepe.İzmir'de:Karşıyaka Altay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1962
  • Ordu fakımı final maçım Hollanda ile oynuyor t Baştarafı Birincide Ordu takımımız için şunları yazmışlardır:Atletica Nea:Türk ve Belçika takımları çıkardıkları oyunla bize Avrupa futbolundan örnek ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1962
  • fjaftadk fikir ve siyaset gazetesi 8 HAZİRANDA ÇIKIYOR MİLLİYET C5S5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1962
  • Balıkesir ikinci icra Memurluğundan Menkul Malların Açık Arttırma İlânı Dosya No:961/1909 Bir borçtan ötürü hacizli olup satışına karar verilen aşağıda cinsleri yazılı torna ve pres makinalarmm 11/7/9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1962
  • T.C.D.DEMİRYOLLARI İstanbul Alım ve Satım Komisyonundan 1 Aşağıda yazılı 3 kalem malzeme,22 Haziran 1962 Cuma günü saat 15 de Sirkecideki Komisyon binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1962
  • BAHÇENİZİN BEREKETİ İÇİN ELZEM 3 ŞEY Q GÜNEŞ FİL HORTUMU AVRUPA KALİTESİ:Kauçuk Sanayiinde kullanılan en' ileri tekniğe ve formüllere göre,içi iplik takviyeli olarak imal edilen FİL KAUÇUK HORTUMLARI,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.06.1962
  • "Millî Lig Şampiyonunun vizesini biz vereceğiz,hazırlığa Perşembe gecesi yapılacak büyük maç için çalışan taraflardan Siyah-Beyszlılar dün kampa girdiler GALATASARAY ve Beşiktaş takımları Perşembe gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1962
  • Bu haftaki deplasmanda K.Yaka ve Ş.Hilâl 21,Hakem ise 1476 lira aldı Pazar günü Mithatpaşa stadında oynanan millî lig maçlarını,şayet 10 numaralı tribün seyircisi seyretmemi} olsaydı,kulüpler,masrafla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1962
  • VOLEYBOL TAKIMI TESBiT EDİLDİ Ekim ayı başında Moskova'da yapılacak Dünya Voleybol Şampiyonasına iştirak edecek olan erkek takımımızın kadrosu tesbit edilmiştir.Antrenör Oral Yılmaz nezaretinde Yeşilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1962
  • Güreş Millî takımları bugün tesbit ediliyor Dünya şampiyonasına hazırlanan Serbest ve Greko-Romen milli güreş takımlarının nihai kadroları,bugün uat 15 de Emirgân kampında yapılacak seçmeler sonunda t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1962
  • Beşiktaş İdare Heyeti Cuma günü vazife taksimi yapıyor Beşiktaş kulübü yeni İdare heyeti Cuma günü vazife taksimatı yapacaktır,iki sene için İs başına gelen idare heyeti.İkinci toplantısında da progra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1962
  • MİLLJYET SPOR TOTO SERVİSİ SUNAR MAÇ Sıra No.KARŞILAŞACAK TAKIMLAR 1 Numaralı Takım O Numaralı Takım İki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları Numaralı takımın s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1962
  • KISA liİİİİİl O Türkiye amatör futbol şampiyonası finalleri dört takımın iştiraki ile Cuma sütıü Balıkesir'de yapılacaktır.istanbul mahallî lig şampiyonluğunu kazanan Beyoğluspor takımı yarından itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1962
  • Toto'da 3 kişi 13 bildi ANKARA,PZEL Spor Toto'nun 41.haftasına ait İlk tasnif dün neticelenmiş ve 3 kişinin 13 maçı doğru tahmin ettiği anlaşılmıştır.Kafi sonuçları bugün ilân edilecek olan 41.haftanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1962
  • ÜMİTLER ATLETİZM TAKİMİ İLÂN EDİLDİ Konya,Bursa ve Zonguldak'da yarışmalar yapacak olan İstanbul Atletizm ümitler Takımı tesbit edilmiştir.Her hafta Pazartesi,Salı ve Cuma günleri Mithatpaşa Stadında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1962
  • Perşembe günü gelecek olan şampiyonlar şampiyonu Benfica takımı kaptanı Agtıas solda)Real Madrid ile oynadıkları final maçından önce hakem ve Gento ile birlikte görülüyor Avrupa Şampiyonu,Fenerbahçe'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1962
  • SELÂHATTiN AKEL BAŞARI DİLEOi Bir gün evvei yapılan Beşiktaş klübü kongresinde reisliği,30 rey farkı ile kaybeden Selâhattin Akel,neticeden üzüntü duymadığını ve idare heyeti arkadaşlarına güvendiğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1962
  • Fiorentina,Novi Sad'da Vo^vnîSsna ile berabere Novi Sad'da oynadığı maçta Çan'ın takımı Fiorontinn,Voyvodlna Ue 2-2 berabere k almıştır.Fiorentinn'nın ikinci golünü Can atmıştır.Bir hafta evvel Floran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1962
  • 1962 ŞİLİ Kardofin DÜNYA KUPASI Brezilya,Rusya,Çekoslovakya ve Macaristan'ın durumu iyi,fakat garantili değil,isviçre,Meksika ve Bulgaristan'ın hiç ümidi kalmadı D SANTİAGO,ÖZEL ÜNYA Kupasında ilk kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1962
  • Milli Lig 1963 ie 16 takım Milli ligin 1963/64 sezonunda 16 takıma indirilme-g sine karar veren Futbol Federasyonu,ikinci milli lig statüsünün hazırlığına başlamıştır.İkinci milli lig,Türkiye millî li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1962
  • [SELANİK ÖZEL] Dünya Ordulararası Futbol Şampiyonasının İkinci kademe maçlarında Belçika'yı da 4-1 mağlûp eden Ordu takımımızın finallere katılma şansı yükselmiştir.Resimde,Yılmaz,attığı ikinci golden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor