Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.02.1962
  • GOZLOK'ie TİTİZ MİSİMİZ?EMGEN,Göz bebeklerinizin ölçüsünde camınızı kesen tek firmadır.AZ KAK İTİNALI SERVİS EMGEN Zeiss Acentesi)İstiklâl Cad.65.Lâle Sineması üst sırası,Tutum Bankası yanı İLÂNCILIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1962
  • Bakanlar,Ticaret Odası üyeleri ile görüştüler Şehrimizde bulunan Bakanlardan Ticaret Bakanı ihsan Gürsan,Çalışma Bakanı Bülent Ecevit ile Gümrük ve Tekel Bakanı Şevket Bulatoğiu dün Ticaret Odasında,o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1962
  • Abdullah'ın Veüahd ilânı,Araplar için sürpriz oldu BEYRUT.A.P.Ürdün Kralı Hüseyin'in evvelki gün dünyaya gelen oğlu Abdullah'ı derhal Veüahd ilân etmesi ve İngiliz asıllı karısına Prenses unvanı verme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1962
  • Subay aileleri hakkında yakışıksız konuştuğu iddiası ile NURt BESER Parti Meclis üzüntüyü belirlere n duydukları eşer'i takbih ettiler Nuri Bejer'in nerede olduğu bilinmiyor Â.P.E.Genel Müdürü İ.Araş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1962
  • İnönü,66.Tümen garnizonunda yağlı boya bir resmini imzalarken.Başbakan İsmet İnönü,66.Tümen merasim kıt'asını teftiş ederkeninönü,66.Tümen garnizonunda etrafını çeviren asker aileleriyle.Başbakan,Boğa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1962
  • Doğuda açlıktan hastalık ar Difteri vak'alan yüzde 25 arttı.İstanbuldan sonra,Eskişehir'den de yardım yola çıktı KARS,NECMİ ONUR bildiriyor Yiyecek ve yem sıkıntısı yüzünden Kars'ın bâzı köylerinde in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1962
  • İİIfTa MARİNA VLADY GELDİ Fransız yıldızı Marina Vlady,beraberinde aktör J.P.Cassel olduğu halde dün şehrimize gelmiştir.Vlady,Mayıs ayında Türkiye'de filme alınacak «rlaıı A.Robrigier'in «L'tmmortell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1962
  • Yd.Öğretmenler 200 lira tazminat alacak Eski emeklilere yapılan zam,dün yürürlüğe girdi ANKARA,ÖZEL MİLLÎ Eğitim Komisyonu Yedek Subay öğretmenlere maaşlarından gayri her ay 200 lira tazminat verilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1962
  • 33^ aaata ÖZÜR Nuri Be$er diye bir adam varmış,mebusmuş bu adam.Bir akşam Anadolu Kulübünde subaylara ağır değil,sadece ayıp şekilde sövmüş ve eşşek sudan gelinciye kadar dayak yemiş.Pardon,ah çok par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1962
  • [İLHAN BAŞTAN] Kaatil Raşit Esmer,Galata karakolunda arkadaşımıza cinayeti anlatıyor.İki yıldan beri takip ettiği adamı dün gece yakalayan öğrenci onu tabanca ile öldürdü M E T t N DOGANALP İmam Hatip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1962
  • D^RUM i Başbakanın dünkü temasları T^ AŞBAKAN inönü'nün dün Ordu çevrelerinde yaptığı temas-i fj ların bir kısmının gizli cereyan etmesi,siyasî spekülatörler i tarafından yeni bir istismar vesilesi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1962
  • RADYOLAR NİSANDA BAĞIMSIZ OLACAK Basın Yayın ve Turizm Bakanı Kâmuran Evliyaoğlu,radyoların Nisan uyı sonuna kadar Anayasa hükümleri gereğince bağımsız bir hâle getirileceğini açıklamıştır.Türkiyede t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1962
  • TANRI VE DİN KONUSUNDAKİ ANKET SORULARI YIRTILDI ANKARA,ÖZEL Bir profesör tarafından ilmî bir anket için hazırlanan Din ve Tanrı konusundaki anket soruları Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde bazı öğre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.02.1962
  • Tasarıya göre 3 sınıfa ayrılacak memurlar,1963 yılında maaşlarını yeni kanuna göre alacaklar ANKARA,ÖZEL @%ERSONEL kanun tasarısı ^^1962 yılı içinde çıkarılacaktır.Personel Dairesi Başkanı,bu maksatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.02.1962
  • ^L BİR TEFTİŞTEN DÖRT NOT!BAŞBAKAN inönü 66.Tümeni teftiş ediyordu.Merasim kıtasının yanına gitti,bir gözünü kapadı,eğildi vs baktı.Bütün birlik bir cetvel gibi dümdüzdü.Güldü ve memnundu:İşte Türk As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1962
  • SİYASET DÜNYASINDA ©ot^vî r Kpfte** Plâstik politikası!HALEN Fransada günlük konuşmalarda en fazla kullanılan kelime cplastik» tir.Hattâ Fransızlar bu kelimeden h'ıgatta mevcut olmayan bir de «plastik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1962
  • VARLIK TARİHLERİ 1 Avrupa Milletleri Tarihi Seignobos)8 Li.2.Amerika Birleşik Devletleri Tarihi 5 Li.3 Dinler Tarihi M.Challaye)5 Li.4.islâm Tarihi S.F.M*hmud)5 Li.5.Sanat Tarihi Türk ve Dünya)8 Li.6.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1962
  • tt OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Mars burcunuzda.Size güzel bir hafta vaadediyor.Plânlarınızı bu hafı tîrçeklej-'ıreblllrsın-î f\YENGEÇ BURCU 122 Haziraıı-23 Temmuz] Hayli sürprizli bir gün başlıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1962
  • KİRALIK BANKA ŞİRKET ACENTA ve MÜESSESELERE Sirkeci'nin merkezî yerinde,her konforu haiz iş hanı,tamamen veya kısmen kiralıktır.Mutavassıt kabul edilmez.Müracaat Telefon:27 47 18 44 01 4î)İLANCILIK 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1962
  • Cağaloğiu,Babıâli semtinde 500 1000 METRE KARELİK ARSA aranıyor.Müracaat:27 42 10 da İrfan.MİLLİYET 1170
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1962
  • TEŞEKKÜR Milano'da bir operasyon neticesi vefat eden pek sevgili kızım,zevcem,annemiz,kardeşimiz ve baldızımız NEVİN GRİNSTEN'in cenaze merasimine iştirak eden,çelenk gönderen,telgraf,telefon ve mektu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1962
  • BÜYÜK FELSEFE LÜGATİ Tamamlandı Beher cildi 40 T.Liler üç cildinin başlıca satış yerleri Kanaat ve İnkılâp Kitafoevleri MİLLİYET 11ü!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1962
  • TEŞEKKÜR 25 Ocak 1962 tarihinde iç Leventteki fecî otobüs kazasında vefat eden;merhum Aliye Sezgin ve İsmail Sezgin'in kızı,Şinasi Kazaz'ın eşi,Metin Kazaz ve Yaşar îlksavaşın sevgili anneleri SERVET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1962
  • Şehirde 300 bin boş arsa var Belediye hudutları dahilinde inşaata müsait 300 bin parça boş arsa bulunduğu ttsbit edilmiştir.Belediye hudutları içindeki 1 milyon parselden 700 bininde de inşaat yapılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1962
  • 9 Avrupa klips ve fermuariı Yıkanabilen vidala derili En son modeller Yalnız 125 lira JTEKTA İstiklâlrÇad.İ?3^ Çeyoglû İLANCILIK 1170 1167
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1962
  • KÜÇÜKPAZAR'da BİR KUMARHANE BASILDI Küçükpazar ela 3 numaralı kalıvenin kumar için özel surette hazırlanmış odasında yedi kişi kumar oynarken suçüstü yakalanmıştır.Kumarcılar hakkında kovuşturmaya gir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1962
  • VAPUR BÜFELERİ İHTİLÂF KONUSU Şehir hattı gemilerindeki öl büfeden 45 ini geçen yıl kiralıyanlar,mukavele süreleri yılbaşında bittiği halde büfeleri bankaya teslim etmemiştir.Yılbaşından evvel yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1962
  • I KAPLUMBAĞA İR kaplumbağa yürüyor.Sırtında kocaman Mjfe bir kabuk.Uçuk gri,çok uçuk kahverengi,Prens do Gal biçiminde kocaman bir kail buk.Yavaş yavaş yürüyor bir kaplumbağa.Bu kaplumbağa yüz yıl yaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1962
  • KAÜÇÜKLÜ'.'fER KAROLARI KÂRAKÖy palas!BASIN 1550)1189
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1962
  • LABORATUARDA Çalışmış kalifiye bayan işçi aranıyor.Müracaat:Ketenciler Halil Han karşısı No.4 İLANCILIK 1ÜÖ8 1194
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1962
  • B U L M 8 9 10 BU BULMACANIN OKTALAMA ÇOZUM MÜDDETİ 12)DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:1 Kişinin savaşlarda çarpışmalarda kuvvet ve cesaretiyle üstünlük kazanışı;Bir nota.2 Başkasına faydalı olan hareket;Hastal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1962
  • AYANLAR kin 2.ci Aya Mahsus YÜNLÜ ve İPEKLİ FİATIMIZ Astarlık sof 3.70 Astarlık sof Birinci 4.00 Manto astarlığı saten 5.70 Manto astarlığı Kristal saten 675 Düz Taftalar 600 İpek organize 5.00 İpek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1962
  • İSTANBUL jj 7.27 Açılı:ve program 7.30 Sabah plâkları 8 00 Haberler ve hava durumu 8.15 Saz eserleri E 8.30 Solodan orkestraya 9.00 Ka-panış.E 11.57 Açılış ve program 12 00 z Yurttan sesler 12.30 Öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.02.1962
  • Japon M SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Utannıayaniar M.Vlady F.EMEK Tel:44 84 39)Mesut Yıldönümü D.Niven R.i.İNCİ Tel:48 45 l"5)Şeytanın Kılıcı F.Hakan.KONAK Tel:482606)Unutulmayan Hâtıralar A.Del
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.02.1962
  • 3CL3inC lf* r a t c 5 a 19 Shirley MacLaino «daima beraber olmak» için ayrı yaşıyor.Shirley'in eşi rejisör Steve Parker "Yılda 12 defa ya gitmekle,eşimi ne kadar sevdiğimi anlatmıyor muyum?derken,sev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1962
  • KADIKÖYLÜLER Bu gece de uzun süredir hasret kaldığınız EÜGL DÜYüSlîRCu takdim eder.Kadıköy Spor Kliibü Moda Cem Sokak No.1 MİLLİYET 1181
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1962
  • En güç beğenirlerin severek okuyacakları mizah gazetesi tlMrCIi Pazartesiye V.7 iki û-ui tJ kû KdJ ftl-J O MİLLİYET 1173
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1962
  • Dördüncü baskı Dördüncü baskı Dördüncü baskı Dördüncü baskı m0MymMtw II 3 MİLLİYET 1171 M Dördüncü baskı Dördüncü baskı Dördüncü baskı Dördüncü baskı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1962
  • M.i.M ü' es UTANMAYANLAR FİLMİNİN ŞAHANE YARATICISI MEŞHUR FRANSIZ FİLM YILDIZI B& v L^ Lif Yarın akşam 21.15 seansında sayın halkımıza takdim edilecektir.İLÂNCILIK 1092 1193
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1962
  • ÇALINMIŞ OTOMOBİL 3108G plâkalı siyah 950 model Buick arabam çalınmıştır.Yerini haber veren mükûfaüandırıla-I çaktır.Telefon:47 68 59 2?85 03 22 79 23 I MİLLİYET 1172 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1962
  • ISTÂNŞÜL SANAYİ ODASINDAN 400.000,Dolar kontenjanlı 1 inci devresi 12 ŞUBAT 1052 PAZARTESİ SAAT 17 DE sona erecek olan 252 sıra numaralı âcil ihtiyaçlar ile,17 MART 19S2 CUMARTESİ SAAT 13 E KADAR kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1962
  • iîtessp ÇEKİLİŞTE:f^rt LİRALIK PARA ^U?İKRAMİYELERİ BİR KİŞİYE 100.000 LİRA 1 Kişiye 25.000 Lira j 51 Kişiye 1.000 er Lira 1 Kişiye daha 25.000 ı Ayrıca;1 Kişiye 10.000 1352 Kişiye muhteiu 1 Kişiye da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1962
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERALARI MMtMuTÖOT TİH PAŞA DOST Tu MİTHAT AHMET BE^fEH Dîtf WML EPEfc.LÜIU.Û SAMİ PAŞA Kfüftîl BİP-L KUA ZAMANDA OHTALı&l 'PüTİLTFMEiSpM MEVKıîMDEN DLA OWİO£-BüiiitaîMÖNUMBA SıMiN AL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1962
  • "«İR KERESTE TİCARET A.Sizmir Metalürji Fabrikası MÜNHASIR SATICISI OLARAK Satışlarına başladığım sayın müşterilerine duyurur.Bugünkü fiatlarla inşaat mevsimi için sipariş kabul edilir.Tünel caddesi N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1962
  • Tt tıımııttıııııııııııııtııııumuminııııııı ERHUM Talât Paşa isminin yeni alman gemilerden birine ve bâzı sokaklara verilmesi fikrine karşı bir gazetede çıkan makale sahibi ile tahaddüs eden kalem müna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1962
  • Scphia Lorea vq Twist film ^oren İtalya'da «Üçüncü Boyut» adlı bir film çevirmektedir.Iîesinıde,Soplıia solda)sahne arasında «t\vist» yaparken.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1962
  • Başkentinde çeşitli fırtınalarla karşılaştı.Fakat onu ve Prensesleri ilkbalıar modası ilgilendiriyor M.PERLMAN PARİS'TEN YAZIYOR YUkAN Kraliçesi Frederika.Orly hava alanına ayak bastığı anda saatte 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.02.1962
  • 111i çarpışmalı geçen kaçakçılık olaylarında 5 kişi öldürüldü binlerce liraiık eşyaya elkondu ANKARA,AA.ARALIK ayı içinde 111 i çarpışmalı geçen 245 kaçakçılık olayında 5 i ölü,158 i diri olmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.02.1962
  • KELİM İOÖKURUŞ SATILIK EMLAK 9 KADIRGADA 267 M2 bahçeli bini 18.5 metre irtifaa yeni imar durumlu iş saatlerinde 27 13 29 mutavassıt kabul edilmez.9 BAKIRKÖY Merkezinde altışar oda 2 katlı Apt.27 31 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1962
  • BıR-ÇOKLAB BUNu BECE EEME2:EVET.Bu BAfCıM-OAN ANUâŞTlGIMU ZA MENVMUNIUM"-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1962
  • MR.BOCT.SİZİ HEMEN eÖISMEM LİVZlA AK^ltı MES' EUE.S ı'uE CLAiU VE COhC Mü.HİMDIC—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1962
  • OLMUŞTU.GLfaUto 0.S„ z n e:t-Cıer ı* ûözh "TOMB.'k a\VOSli-UK.BİZ.SEeVEŞ"E SA*-ilf OlMJŞTUR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1962
  • ÖöRET.V*EM 5 İNSAML/kKA «^RDIM.ETME-MİZİ SÖVUEDI.M ES El-A B.'R,İMTİVAEIN KZL.OipiMDAN KALDI.£lMA SEÇMESİNE.Sl'e.SAyANiN PAKETİ-EJ2INİ TAŞ|/v\A SA İVÎ İd SAKLANA Sp°be.cdff/L^ISJ^WPJEİ-«Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1962
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada başlık 200 T.Lfi Düğün.Nişan,Nikâh.Vefat ve Tefekkür ilânları 5 santime kadar 80 TL.Küçük ilânlar keli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1962
  • ABONE TARİFESİ 3 'Aylık 22 TL 6 Aylık 40 T.L.Yıllık '75 T.L.Yabancı memleketler için âdi posta ile bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak 'pastası için tarife,kullanılacak pulun değerine göre değişir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1962
  • vL'-i-Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına ıgr Sahibi:ERCÜMENT KARACAN B Umumî Neşriyat Müdürü:ABDI İPEKÇİ Haher.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HİKMET GÜLDEREN Magazin kısmından Mesul Müdür HALtT KİVANÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1962
  • HİCRt 1381 Şaban 25 Perşembe 1 ŞUBAT 19 6 2 RUMt 1377 Ocak 19 VAKİT VASATÎ EZANİ Güneş 7.12 1 w Öğle 12.27 7.02 İkindi 15.07 9.43 Akşam 17 25 1200 Yatsı 18.57 1.34 hnsâk 5 sn a 12.06
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1962
  • 3 YAZAN:Frank RİCHARD Sandoz bize aksi,lanet,yüzü gülmez,sert,haşin,otoriter bir insan tarif etti.Bu Pell'in lehine değildi ama bizim için pek hoştu.Bize Sandoz'un tarif ettiği gibi bir insan lâzımdı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.02.1962
  • llllllili!i TÜRKER ACAROĞLU q ALFABETİK SAĞLİK KILAVUZU:Ord.Prof.Dr.|j Sadi Irmak tarafından hazırlanan bu kitap,Okat ya-yınevince bastırıldı.Halk sağlığına hizmet edecek bir "Fİ eser.Birçok kaynaklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • KEPEZ HİDROELEKTRİK SANTRALİNİ SU BASTI ANTALYA,ÖZEL Şehre 3 kilometre uzaktaki Kepez hidroelektrik santralı şiddetli yağış yüzünden dün suların istilâsına uğramıştır.Santralı kaplayan ve yüksekliği 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • Amerika'da bir Türk Miihsndîslnsn başarısı STANFORD,California,A.P.Stanford Üniversitesinden mezun bir Türk,bir Perulu ve bir ispanyol mühendis,uçakların dikine kalkmasını sağlıyacak buluşlarını dün b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • BİR GBiC,ABESİME TECAVÜZ EDEN;VURDU Baştarafı Birincide ile seferde olan Mustafa bundan bir buçuk ay önce tstanbula dönmüştür.ENSE KÖKÜNE Annesine tecavüz eden adama dün Rece saat 20.45 de Munıhane ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • PERSONEL KANUNU 1^ Bustarajı Birincide ların sınıflamasına geçecektir.Buna göre,memurlar İdareci,icracı ve teknik personel olmak üzere üncj üç sınıfa ayrılacak,daha sonra bu sınıflama detay landırılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • C A V r II lll.'l.l.IMMU xaWAUs*om £ ftm.Çfiîj-ve J4cl Çİl && CAl' ŞfötiMT al.a'İ*ç.ap4.M»7& İMtyÛJRt Vti A?M4Mi i.Lîxi tfjt-U fit*.TJIK8K.V AtAZMAt.PAM* i&t*-^t$VXj t 4.£M 4(UtfİtV6£*' M«Htâ)iîv Wt*~
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • Beşiktaş Fenerbahçe fy Baştarajı Altıncıda Fenerbahçenin teknik adamları sahaya böyle bir takım çıkarmanın her halde hatâdan çok,ayıp olduğunu farketmiş olmalıydılar.Bu se,bcple beş yeni oyuncu ile lâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • TANRI VE DİN Baştarajı Birincide Behiç Onul tarafından güçlükle bastırılabilnıiştir.Hâdise çıkaran sorular «Allah fikrini kabul ediyor musunuz?«Kabul ettiğiniz takdirde bir din müessesesini lüzumlu gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • DOSU'OA AÇLIKTAN HASTALIK ARTIYOR ıŞ.Baştarajı Birincide yiyecek ve yem sıkıntısının senelerdenberi mevcut olduğunu,ancak iki yıldır devam eden kuraklığın bu sıkıntıyı arttırdığını açıklamıştır.Karsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • İnönü,dün 66.Tümeni teftiş etti Bnstnrafı Birincide CİSİ ise kahraman bir milletin evlatları olarak vatan savunması irin subay heyetinin bor Fedakârlığı yaparak hazır bulunmasıdır.Bunlardan bir kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • mensubumuz sâhâyicilerİN dikkatine Anlaşmalı memleketlerden İsrail,Yugoslavya,Polonya,Macaristan)sentetik ve sun'î devamlı elyaftan iplik ithal etmek isteyen mensubumuz sanayicilerin gerekli izahatı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • BÜYÜK m SATIŞ MAĞAZASI UM I TEZGÂHTAR ALINACAKTIR ğlunda açılacak büyük bir Kumaş ve Konfeksiyon Mağazası için en az orta okul mezunu bayan ve bay tezgâhtar alınacaktır.Taliplerim 7 Şubat Çarşamba akş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • Beşer A.P/den çıkarıldı ve hakkında tahkikat açıldı â Baştarajı Birincide nımıza oturdu.Subay ve eşleri hakkında ağır sözler söyliyerek küfretmeye başladı.Söylediği sözler çok ağırdı.Dayanamadım ve yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • Makhûm olan kaçakçı Yargıca papuç affı BUSA,ÖZEL Ali Bölükbaşı adında bir esrar kaçakçısı,kendisini 10 yıl hapis ve 87 165 lira para cezasına çarptıan mahkemenin başkanına ayakkabısını fırlatm ştır.Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • Rusya'dan gelen iki ihtiyar dönmeyecek ANKARA,ÖZEL Rusya'dan gelen 74 yaşındaki Ebubekir Ekni ile amcasının kızı 62 yaşındaki Habibe Ekni «Altı ay için gelmiştik,fakat temelli kalacak ve Rusya'ya donn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • RADYOLAR NiSAN'DA BAĞİMSİZ OLACAK Baştarajı Birincide masının temsilcisi ile Antalya ziyareti sırasında görüştüğünü söyleyen Bakan,bu konuda yakında Krupp firması ile temasa geçileceğini bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • 2 Leipzig Fuarı 4-13 Mart 1962 Elli den fazla memleketten bütün teknik ve istihlâk maddesi sanayinin toplu arzolunuşu Doğu ve Batı için en muvaffakiyetli ticaret zemini Modern tekniğin 'hanşümul mukay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • HER YERDE HER ZAMAN HİZMETİNİZDE OLAN ZİRAAT BANKASI SULTANHAMAM SUBESİ'ni 1/2/962 günü)bugünden itibaren sayın halkımızın hizmetine açmıştır.ZİRAAT BANKASI,Mı,lı.^ı sh hesap açtıranlar için 1 Adet 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • Mütehassıs elemanlar nezaretinde imâl edilen orijinal ZETINA ZEN'İTH PHİLİPS OMEGA dikiş ve nakış makina ayakları satışa arzedilmiştir.Dikiş makinası alırken ayağınının da ÜSTÜN olmasına dikkat ediniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • ABE3 PİSANCE la 1 Şubat Perşemise İlk Suare Chic'ini takdim eder Her hafta Mercredi Chic)Yemek arasında MUALLÂ BUTİK koleksiyonunu gösterecek ve İstanbul'da il'c defa olarak meşhur Meksika orkestrası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • DİŞ TABİBİ M.KEMAL DÖLEN İsveç'teki dört senelik meslekî etüdünü muvaffakiyetle bitirmiş,hastalarını Şişli Halaskârgazi Cad.No.312/1 muayenehanesinde kabule başlamıştır.İLANCILIK 1611 1104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • t-i V.SALİ» BBŞAKŞrnın KA ANTİKA MÜZAYEDESİ 4 Şubat 1962 Pazar günü saat 10 da Nişantaş,Teşvikiye cad.109 numaralı Sipahi Apt.daire No.5,emsalsiz ve hârika Edirne salon takımı,Abdülmccit ve Zekâi Paşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • HARBİYE SATIŞ PEK YAKINDA "i-v' ı:MAĞAZASI M AÇILIYOR ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • TÜRK HAVA YOLLARİ ANONİM ORTAKLIĞINDAN 1 Ortaklığımıza ait 7 adet HERON MK 11 uçağı ile yedek narçaları kapalı zarf usulü ile satılacaktır.2 ihale 5 Şubat 1962 pazartesi günü saat 14.00 de Galata Nesl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • 200 KİLO İBRİŞİM ve 900.000 ÇİFT BURUN DEMİRİ SATIN ALINACAKTIR.1 Bu işe ait şartnameler müessesemizin Beykozdaki merkezinden veya Sirkecide 5 inci Vakıf hanı altındaki irtibat büromuzdan temin edileb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • MÂN Tire Malmüdürlüğünden Gayrimenkulun Mahallesi Cadde veya sokağı Cinsi Mesahası Kurtuluş Birinci Mektep Sabunhane 616 M2 1 Yukarıda mevkii,cinsi ve mesahası yazılı 35.000.lira muhammen bedelli gayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.02.1962
  • İstanbul Teke!Başmüdürlüğünden 1 1962 malî yılı içinde deniz vasıtalariyle celbedilecek tahminen 4000)ton tuzun sahile yanaşacak vasıtalardan Kasımpaşa ambarına nakli 1 Şubat 1962 tarihinden itiabren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.02.1962
  • Metin "Tek basımcgo!almam çok zor„ dedi Palermo santrforu kulüpteki buhranın takıma da tesir ettiğini söyledi.Udinese maçında göz doldurmayan Can yine haf" tanın 3 üncüsü seçildi ROMA,ÖZEL CAN'ın takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.02.1962
  • Millî lig için son çalışmalar bugün Milli İlgin tehir maçlarına hazırlanan Istanbulspor.Beykoz,Yeşildirek ve Beşiktaş profesyonel futbol takımları bugün birer çalışma yapacaklardır.Pazar günü Yeşildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.02.1962
  • KISA HABERLER FENERBAHÇE idare heyeti,nizamname kongresinin 25 Şubatta yapılmasını kararlaştırmıştır.Ekseriyet temin edilmediği takdirde kongre 4 Martta yapılacaktır.İdare heyeti,ayrıca istişare heyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.02.1962
  • Beşiktaş dün Fenerbahçe kargısında onüçüncti dakikada galibiyete yükseliverdi.Arif ile Şenol'un müştereken getirdiği topu,Beşiktaş santrforu Avni'den söktü ve ceza sahasının kösesinden güzel bir plase
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.02.1962
  • Şöhretli futbolcu gelecek yıl hayatını beyaz perdede canlandıracak SÜLEYMAN ŞALOM MADRİDden yazıyor EAL Madrid'in ünlü santrforu Alfredo Di Stefano,pek yakında kendi hayatını canlandıran renkli bir fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.02.1962
  • T.Üniversite:M FeneriraSsçe:B Birinci küme basketbol lig maçlarının dün akşam yapılan yegâne karşılaşmasında Teknik Üniversite,Fenerbahçe'yi 68-66 mağlûp etmiştir.Sarı Lacivertliler müsabakaya iyi baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.02.1962
  • Balkan Güreş Şampiyonasına Katılıyoruz ANKARA.ÖZEL,Güreş Federasyonu Başkanı Soy fi Cenap Atmadaki Balka't Güreş Şampiyonası toplantısından dönmüş ve müsabakalara iştirak edeceğimizi söylemiştir.Berks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.02.1962
  • Vefalılar,galibiyet sayılarını Mustafa vasıtası ile kazandılar.Kazanılan bir çift vuruşta,İsmet'iıı pasına düzgün bir sut vuran Mustafa,resimde görüldüğü gibi meşin yuvarlağı kaleye gönderdi.IEIO devr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.02.1962
  • jğ A MİLLÎ takımımız bu se-Jb% zon içinde Yunanistan'la iki millî maç yapacaktır.Evvelki gün Atina'dan dönen Merkez Hakem Komitesi Asbaşkanı Tarık özerengin bu hususta Yunan Federasyonu ile prensip an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.02.1962
  • ilginin Tulga,kulüplerin alâkasızlığı dolayısiyle "Turnuayı ipiâl etmek kararı dahi verebiliriz dedi STANBUL Valisi Korgene-1 rai Refik Tulga,Doğu Kupasına gösterilen alâkanın az oluşundan üzüntü duyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor