Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.12.1961
  • Çocuğunuz» okutacağınız en güzel kitap:tanın Atatürk'ün hayatını hakikî anektotlaria anlatan en güzel çocuk kitabıdır.ATLAS KİTABEVİ İSTANBUL Fiyatı 250 kuruş J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1961
  • DURUM İTİDAL,İTİDAL.SİYASI affın günün konusu haline getirilmesinden birkaç s gün sonra meselenin ne kadar zamansız bir şekilde ortaya ğj atıldığı ve ne gibi tehlikeli gelinmelere istidatlı bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1961
  • TÜTÜN FiATLARINA ZAM DÜŞÜNÜLÜYOR Gümrük ve Tekel Bakanı Şevket Bulatoğlu.tütün alım fiatlanna,bugünkü hayat şartları göz önüne alınarak bir mikiar zam yapılmasının düşünüldüğünü söylemiştir.Bakan,piya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1961
  • CELİKBAS,"AP'LiLER BANA ŞAHSÎ BİR İS İÇİN GELDİLER,DİYOR ANKARA,ÖZEL Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş.dün «Adalet Partili Milletvekillerini kabul etmememin sebebi,bana şahsi bir meselenin halli için başvu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1961
  • SELİM SARPER "YARDIMI ERGEÇ ALACAĞIZ,DEDİ Dışişleri Bakam,Milliyetle verdiği özel beyanatta bizim de tasarruflu ve istikrarlı bir idare göstermemiz gerektiğini bildirdi PARIS,İZZET SEDES bildiriyor Dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1961
  • Prof.Fuat Köprülü ortada)ve «Yeni Demokrat Parti» nin kurucuları."Yeni Demokrat Parti kuruluyor Fuat Köprülü,parti programının eski D.P.Programının hemen hemen aynı olduğunu söyledi ANKARA,ÖZEL ^#ENİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1961
  • F KON YENİ GELİ C.H.P.Grubu ve gençler inönü'den izahat istiyor Gümüşpala ile konuşan Apaydın bugün inönü ile görüşecek ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN İsmet İnönü C.H.P.Grup İdare Kurulunda «af» ile ilgili açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1961
  • DEVENİN BAŞI Fırıncılar:Belediye,ekmekleri 5 kuruş ucuzlatırsa,ekmeklerin içinden fare,ayakkabı,her türlü pislik çıkar» demişler.Ağırca bir konuşma yaneyse.Biz Belediyenin yerinde olsak,bakardık;fırın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1961
  • TÜRK DOKTORLARI ŞİMDİ DE BATI ALMANYA'YA GİDİYOR Batı Almanya,Amerika'dan sonra Türkiye?den doktor çekmeğe başlamıştır.Şimdiye kadar Batı Almanya'da çeşitli haştahanelerde İş.bulup giden 'doktor sayıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1961
  • I Seyhan Baraj yükseliyor Bir haftadanberi yağan şiddetli yağmurlar sonucu Adana'nın bâzı mahalleri su altında kalmıştır.Resimde,«öl haline »elen Denizli mahallesi görülmektedir.Yurdun birçok yeri kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.12.1961
  • "Petrole yatırılacak olan para kara affını doğurur,Sanaymize kan verecek,iş sahaları açacak,insanlara daha iyi hayat Şartları sağlıyacak petrol,Türkiye'nin en büyük ümiai ÖMER SAMİ COŞAR BİR.idim on o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.12.1961
  • SAYFA:2 MİLLİYET 18 ARALIK W61 ÜÜŞMEZ,fcalkmaz lider Boliikbaşı,evvelki akşam CKMP gurup toplantısından çıkıyordu.Genel Başkanın karlarla örtülü merdivenlerden inmesinin güç olacağını düşünen Çankırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.12.1961
  • «BM YENİ BAKANLARIMIZ Sanayi Bakam ergi ve Sanayi Bakanı Prof.Fethi Çelikbaş,arkadaşımız Ozdemir Kalpakcıoğlu ile konuşurkenerli san Ozdemir.KALPAKCIOĞLU MENDERES kabinelerlndeı,Bakanlık koltuğunu,kır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1961
  • Çamaşırınızın beyazlığı ile övünebilirsiniz.fer Çfi&KS)mamulâiıdır Tel:212356-2205 73 Yağ ve kirlerir daha kolay" ve £ğj.L çabuk eritir,çamaşırı temizlersSÜtlb dünyanın belli başlı deterjanları arasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1961
  • BBl Milliyet işleri müdürlüğün JEjiSp anbul Gazetenizin 21.11.1961 tarihli nüshasında intişar eden "iki müîet tiş gangster zannıyla yakalandı,başlıklı haberle ilgili olarak aşağıdaki AÇIKLAMANIN yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1961
  • pılı iri IK Gaz e t e s i yen isa hi b i ALP ZİREK OkdrucDİarını PAZARTESİ GÜNÜ mŞi^W%!$û yepyeni bir cfsiSiF '¦îSsJİiBlKftliİlitS MİLLİYET 7600
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1961
  • PAKSOY SANAYİ LiMiTED ŞİRKETİNDEN:21/11/1961 tarihinden itibaren Adana'daki telefon numaralarımız Umum Müdürlük 2716 Santral 1500-1501-1502 olarak değiştirilmiştir.Telgraf PAKSOY,P.K.144 Adana İL 654
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1961
  • Meraklandığınız Ruhî bahisler için MİLLİYET 7598
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1961
  • It ttHfİİl* A hJ O A T I kJ v Â.A' A 4* E B A A At ABDULCANBAZ IN MACERALARI MÜSAADE NE DEMEK YA^ milimdi-ynuııı KllEpL CÖK.Ûzii-LECEfiîİ hareket mw-UR| DİTİftilPi.Aldın?JAATİ rELOi 4ATTI.HFRKBMEyPA-N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1961
  • SOLVEX İHTİVA EDEN YEGANE MÜREKKEP O PARKER der nevi kalem için en iyi mürekkep.S Yazarken,dolma kaleminizi temizler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1961
  • ARKA büyük Para IKRAMIHELERİ AkBAISIK Vadeli her-100 Vadesiz hor 200 Liraya bir kura Num.iı ufeı REKLAMCILIK 3068 7572
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1961
  • L ERİN A HAZİR ÇORBA ve HAZIR KREMA TATLILARI LEZZET,PİŞİRMEDE KOLAYLIK VE UCUZLUKTA EŞSİZDİR Bakkallardan İsrarla arayınız.BALERİN FABRİKASI Bomonti Havariyyum sokak 13-15 Tef:W7354 REKLAMCILIK 3141
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1961
  • BASMA YAZI VE RESİMLERİ DERLEME MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 7088.13 lira keşif bedelli Basma İTazı ve Resimleri Derleme Müdürlüğü Madenî raf tesisleri inşası işinin 27 Arabk 1961 Çarşamba günü saat 15 de Derleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1961
  • EIIM GAZETELERDE selâhiyetli adamların:Amerikadan buğday gemisi daha üç gün gelmezse İstan-bul ekmeksiz kalacaktır.Sözünü okuduğum zaman bütün kanım başıma çıkıyor.i Dostlarım!Bu nasıl iştir?Hani bizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1961
  • YARIN KOK KOMURU ALACAKLAR 19 Aralık Salı günü saat 8 ile 16 arasında kömür alacakların listesidir:İstanbul Deposu 62627 70865 Yenikapı Deposu.65113 65640 Bakırköy Deposu 57703 59166 Beyoğlu Deposu 58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1961
  • ichmann kararı temyiz etti Alman gazeteleri muhakemenin dürüst cereyan ettiğini ve kararın yerinde olduğunu yazıyor KUDUS,A.A.Altı mHyon Yahudlnin öldürülmesinden suçlu bulunarak idama mahkûm edilen A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1961
  • Bursa'da 4 bin işçi iş ihtilâfı çıkardı BURSA,ÖZEL Merinos Fabrikasında çalışan 4000 İşçi,ücretlerine zam yapılması için iş ihtilâfı çıkarmışlardır.işçiler,ücretlerine yüzde 40 zam istemektedirler.Tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1961
  • Tahtacılar evleri ile birlikte Kapıdağa gitti BANDIRMA,ÖZEL Kış'la birlikte Kapıdağ yarımadası da tahtacıların akınına uğramıştır.Kadınlarının güzelliği meşhur olan tahtacılar,kafileler halinde.Bandır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1961
  • Trabzon da Teknik Üniversite istiyor TRABZON,AA.Trabzon'da bir Karadeniz Teknik Üniversitesi kurulması yolundaki çalışmalar ilerlemektedir.Karadeniz Teknik Üniversite Yardım Cemiyeti adı ile faaliyete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1961
  • Mahsullerini bir dolu âfeti sonunda kaybeden köylüler "Kepek,yiyor ve yardım alamıyorlar KIRŞEHİR,DURSUN i YASTIMAN bildiriyor Kırşehir Merkez İlçesine bağlı 9 köyün halkı açlık sebebiyle göç etmek üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1961
  • Çalışma Bakanı İşçi Hastahanelerini gezdi Çalışma Bakanı Bülent Ecevit dün sabah Nişantaşı Samatya İşçi Sigortaları hastahanelerini gezmiştir.Bakan ziyareti sırasında hasta İşçilerle görüşmüş Hastahan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1961
  • MEMLEKETTEN KIS Â HABER ER 0 ANKARA:Tiirk Demiryolcuları Derneği Ankara şubesinin dünkü kongresinde,tarifelerde indirim yaşılmasının gerektiği ve bu suretle karayolları ile rekabet edilerek müşteri ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.12.1961
  • 15 uçak tohumlama işinde kullanılacak ANTALYA,ÖZEL T.H.Y.tarafından Çekoslovakya'dan satın alınan 15 ilaçlama ve tohumlama uçağı ile memleketimizde ilk defa havadan tohumlama işine başlanacaktır.Bu su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.12.1961
  • Peykler telefon Santrali olarak Kullanılabilecek İki Amerikan özel firması 7000 mil yüksekliğe 50 peyk atmak için hazırlıklara başladı sun'î AMERİKA'da feza işine de el atan özel sermaye bu alanda hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1961
  • 38 KADIN YAZAN:Frank RİCHARD 30 Bana şart koşmıyacağımzı ümit ederim.Neden?Elbette ben de sizden bir şey isteyeceğim.Beni beğenen kadınlar vardır.Olabilir.Fakat ben henüz kocamı tanımadım.Onu aldatmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1961
  • Rahat WILLIAMS Traş Kremi en sert sakalları dahi kolayca yumuşatır.Hususi formülü ve yüksek vasıftaki terkibi sayesinde WILLIAMS Tra?Kremi günlük traştan sonra mutad olan yanmayı,cildin kuruyup gerilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1961
  • Dükkân Sahibi Olmak İsteyenlerin Dikkatine Kooperatifimizin meydana getirdiği site ihtiyaçları ile çevrede meydana gelen beldenin ihtiyaçlarını karşıhyacak dükkânlara sahip olmak isteyenler 28 Kasım 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.Lt 5 inci sayfada santimi 25 T.L.0 Birinci sayfada baslık 200 T.L.Düğün,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar kel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1961
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler için âdi posta ile bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun değerine göre değigir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1961
  • a Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür HALÎT KİVANÇ Spor kısmınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1961
  • Hicri 1381 C.âhır Cumartesi 18 KASIM 19 6 1 Rumi 1377 Kasım S VAKİT VASATÎ EZANÎ Güne?öğle İkindi Akşam Yatsı îmsâk 6.51 11.59 14.33 16.48 18.24 5.08 2.02 7.10 9.44 12.00 135 12.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1961
  • İSTANBUL VELİ EFENDİ HİPODROM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Kum Pist için lüzumlu 6.800 m3.kum,Hipordromda teslim,kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır 1 Keşif bedeli 136.000 TL.Muvakkat teminatı 10,200 TL.2 İhalesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1961
  • İNŞAAT MALZEMESİ SATILACAKTIR Kooperatif şantiyesinde mevcut inşaat kerestesi,8 mm.demir,taş ve diğer çeşitli inşaat malzemesi artığı 1 Aralık 1961 tarihinde açık arttırma suretiyle satilacaktır.Talip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1961
  • MOPEÜN fNSAAT MÜESSESESİ FLORYA CENNET MAHALLESİNDE 4 üncü seri BLOK apartmanın mahdut dairelerini yalnız:10.000 ve 15.000 lirası peşin bakiyesi 36 ay vâde ile satışa arzeder.Fiatlar:28-30-32-34-36 ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1961
  • we ov,0\ri?WALA SıR_VUAAeu ATA.MAOiN I,CEMİVİDEKJ Beef ko.RijyoesuN.i VueSANA j HAOf j i S» "i i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1961
  • DEMİR YUMRUK tzM.Qzoı„ RAP K.IS/eesTE BEŞ,Sun resnd ft-e YASiAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1961
  • ALİ BU «SUN BuROVA GEUVAIYECEK.Ev/OE MU_5AMBAL.AKI Cll-ALAyACAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.12.1961
  • W&mffim OETMEK BU VTL.A,T,V\A D&5İUMI'$.BOŞ YERE" CAMIM YAMDI ÇİKİN.Sİ HEue BieA-z.OuKuN BE.Nİ ıSUSMAVı ı'MDı' BCM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.12.1961
  • "Petrole yatırılacak olan para,kara altını doğurur,Baştarafı Birincide cağı noktada,ister sıcak,ister soğuk,ister kar,ister yağmur olsun.25 kişilik ekibi ile orada,çamur içinde simdi.Kolay değil işi,m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1961
  • DAKTİLO ARANIYOR Türkçe ve Fransızca temiz yazması şarttır.Müracaat:Pirelli Lâstikleri A.Ş Atlantik Han l.Kat.Fındıklı İL.623 7586
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1961
  • Radyo çıkıyor.Az para ile Büyük Randıman.EDITPHON TRANSİSTORLU MASA RADYOLARINI Pek yakında teslimata başlıyacagız.Türkiye Distribütörü:SENSES Umumi Tevzi yeri:Marpuççular Rıza paşa Han Eliaçıklar Kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1961
  • DURU FİLM,TAKDİM EDER SESSİZ HARP Eser:OENİZ Reji:LüTFİ AKAD Sahnemizin büyük artisti Müşfik KENTER MURAT DAVMAN ROLÜNDE Sinemanın kıymetli artistleri PERİHAN—AYSEL TANJU Gülbiu Eray-Talât Gözbak-Büle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1961
  • BİRİCİK HALK TÜRKÜLERİ SANATKÂRI NERİMAN ALTINDAĞ TÜFEKÇİ nln en son okuduğu ÇAKMAĞI ÇAK Türkü HASTAHANE ÖNÜNDE İNCİR AĞAÇ ASKER YOLU BEKLERİM AMAN GÜZEL OĞLAN BEEEEgS Plaklarına.İL.584 7585
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1961
  • PTT ALSANCAK'TA DÖRT PUAN BIRAKTI t BaştaraU Altıncıda pasıyla tbrahim attı:1-0 67.dakikada Rahminin müdafilerdpn dönen şutu yetişen Ergün durumu 2-0 yaptı.PTT 75.dakikada Abdullah'ın kaîa golü ile üm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1961
  • Okçu Yücel,Metin ve Çan'ı geçti Baştarajı Altıncıda Yücel Cavl*aytar adına toplamışlardır.Gene Çalalcadaıı Burak ve Oral Çağlayan Kardeşler Necmi Mutlu ismine 137 rey göndermişlerdir.Trabzondan Şenol'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1961
  • ALTAY.K.GOMROK'TEN UMDUĞUNU ALDİ:1 Q Baştarrıfı Altıncıda ları eli ile temizledi ve topu dikti.Altay defansı bu inancı her ne pahasına olursa olsun bozmağa çalışıvor,topu yerden söküp atmak istiyordu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1961
  • SARPER,"YARDIM ALACAĞIZ,DEDİ t Baslarnfı Birincide tikrarlı bir idareyi devanı ettirmek,Millî ölçüde,munasız ve faydasız 4 slcnvi e lüksten a.vrılınarak bir milli tasarrufun viieude gelmesini temin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1961
  • AF KONUSUNDA YENİ GELİŞMELER t Başlarufı Birincide SUrill KARAMAN:«Affın çok erke* olduğu kanaatfnde ini.SBZAI O'KAN «Bâzı agahlar vardır,balıar geldi diye çiçek acarlar.Fakat aslında bahar gelmemişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1961
  • BİR COK YER KAR ALTİNDA KALDI Bastorafı Birincide susla Adana arasındaki iki köyün halkı su baskın yüzünden evlerinin damlarına çıkmıştır.Son altı gün içinde yağan yağmurların yekûnu Çukurova bölgesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1961
  • "YENİ DEMOKRAT PARTİ,KURULUYOR Bnştarajı Birincide nırlık olmaması» hususunun geldiğini söylemiştir.Kendilerinden önce «Demokrat Parti» adı altında başka partiler kurulmuş olması sebebiyle Demokrat Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1961
  • YAVRULARINIZIN EN BÜYÜK S EVİ NC I Bütün OYUNCAK MAĞAZALARINDAN NE-KÜR otomobillerini arayınız.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1961
  • istanbul Ticaret Borsasından:Zeytinburnu Et ve Balık Kurumu sahasındaki,kantar yerine bir adet yedi tonluk Canlı Hayvan Kantarının montajı yaptırılacaktır.Buna ait şartname Bahçekapıda kâin istanbul T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1961
  • İLAM Depolarımızda sarfettiğimiz takriben renelik ihtiyacımız 36 ton 50X80 eb'atta,asetilen miktarı 280 santigrat derecelik karpit mubayaa edilecektir Şartnamesi Maden Hurdacılığı T.A.Ş.istanbul Büros
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1961
  • MÜKEMMEL dans eden bir çiit daima her yerde her kesin yüzlerce çift arasından nazarı dikkatini çeker.Paris,Londra,Brüksel ve Milano Dans Akademilerinden mezun ve ayrıca geçen hafta sinemalarda DAN$ gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1961
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK İLÂNLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 0 TAKALARAŞI Caddesinde sahibinden acele 4 oda hol bos teslim kat.48 24 27.DOLAPDEREDE 3-4 odalı daireler 25-30-35.000 lira.47 18 52.PANG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1961
  • MEVSİME GORE DEGIL,DEVAMLI UCUZLUK HER TÜRLÜ İPEKLİ,FANTAZİ ve JAKARLI KUMAŞLARDA BOL ÇEŞİT,BOL RENK FABRİKA FİATINA PERAKENDE SATIŞ SUBAY VE MEMURLARA PESiN FİATINA 6 TAKSİTTE SATIŞ 1 'TATLARIMIZDAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.12.1961
  • GAYRİMENKUL ARANIYOR Büyük bir müessese Bahcekapı mıntıkasında gayrimenkul aramaktadır.Satmak isteyenlerin bizzat bir mektupla gayrimenkulun muiassal evsafını.Adresini ve kat'i satış şeraitini P.K.510
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.12.1961
  • Yılın sporcusu anketimizin üçüncü gününde Okçuluk 25 metre Türkiye şampiyonu 14 yaşındaki Yücel Cavkaytar birinciliğe yükselmiştir.Besimde,çocukluk çağında Türkiye şampiyonu olan Yücel görülmektedir.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1961
  • MİLLİ LİGDE PUAN DURUMU Takımlar O G B M A Y P kp A.Ordu 18 9 G.Saray 14 ta Altay 15 9 K.Yaka 15 10 İz.Spor 19 H F.Bahçe 13 f,Ş.Hilâl 16 t Beşiktaş 13 5 Beykoz 15 4 Göztepe 14 3 K.Paşa 11 B G.Birliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1961
  • ve Şekerhilâl dön yenişemedilen M Sıfırın civarındaki soğuğa rağmen oyun süratli geçti.Hakemin tatsız idaresinde geçen maçın gollerini Nazmi ve Adil attı Feriköyün beraberliğini hazırlayan golde,Şcker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1961
  • Fenerbahçe,Galatasaray Maşına Hazırlanıyor Fenerbahçe profesyonel teJfimı 1 Ocak Pazartesi günü Galatasaray'la oynayacağı millî lig maçının hazırlığına dün başlamıştır.B)takımı elemanları tie İddiah b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1961
  • Beşiktaş,hususî Maçta Vefa'yı 2 1 mağlûp etti Beşiktaş profesyonel futbol takımı dün sabah Şeref stadında Vefa ile yaptığı hususi karşılaşmayı 2-1 kazanmıştır.Her iki takımın da yeni elemanları denedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1961
  • K.Paşaîılar izmir'de tartaklandı tZMffi.ÖZEL AHmordu Kasımpaşa maçından sonra,bütün lacivert beyazlı futbolcu ve dareciler Altmordulu oldukları iddia edilen seyircilerin hücumuna mâruz kalmış ve dayak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1961
  • Ordu takımı bugün kampa giriyor ANKARA,ÖZEL Dünya Ordulararası futbol şampiyonasına katılacak ordu futbol takımımız bugün Harb Okulunda kampa girecektir.Ordu takımı kadrosunda bulunan futbolculara izi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1961
  • TOTO NETİCELERİ K.Gümrük Şekerhilâl Ki Feriköy Altay Feriköy Şekerhilâl fjl Karagünırük Altay Altmordu PTT İzmirspor Kasımpaşa 1P3 İzmirspor PTT £1 Altınordu Kasımpaşa ETİ Süleymaııiye B.Spor Fjl Anad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1961
  • A.Ordu,K.Paşa'nın şansını kırdı:I-HAKEMLER:Hüseyin Maloğlu Nuri Kelebek M.Erek ALTINORDU:Sefer Nevzat Rüştü Sedat Muhterem Melüı Selim Muzaffer Yılmaz Altan Bülent KASIMPAŞA:Hâzun Ahmet Sedat Adnan A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1961
  • PTT,Alsancak'ia dört puan bıraktı Kaleci Sürhat'in yokluğu,Izmirspor'un Ankaralılar önünde galibiyetini kolaylaştırdı:3-1.Golleri K.İbrahim 2)Ergün ve Abdullah attı STAD:Alsancak.SEYİRCİ:2176 HÂSILAT:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1961
  • Palermo Fiorenlina berabere Canlı Fiorentina forveti gol çıkaramadı.Palermo Torino'yu 1 0 yendi.Metin oynamadı ROMA,ÖZEL g TALTA lig maçlarının bi-I rinci devresi dün sona ermiş Can'lı Fiorentina Berg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.12.1961
  • Altay.Kumduğunu aldı:1-0 Bir penaltı kaçtran Kırmızısiyahhlar ofsayt golle yenildiler SEYİRCİ:3126 Kişi.HÂSILAT:8964 Lira.HAKEMLER:Cezmi Başar Abdülfeth Çalışkan ^r^r)Bekir Savaşman ALTAY:Varol Yılmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor