Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.12.1961
  • EKREM ALİCAN «Muhalefetimiz hiçbir zaman kına ve istismarcı olmıyacaktır.İlk iktidardaki partiler tenkide tahammül ve bundan istifade etmesini bilmelidirler.Bu suretle de içinde bulunduğumuz rejim küs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1961
  • ÖZÇOBAH MECLİSTE S^T^fö^:ban dün Millet Meclisine gitmiş ve dinleyicilere ayrılan locadan hükümet programı üzerinde yapılan müzakereleri takip etmiştir.Beraet "ederek Yassıada'dan tahliye edilmiş bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1961
  • I Gerçek kalkınma için j faydalı bir teşebbüs fH ERİ kalmış bölgelerin kalkınması,çok 1 I TM yönlü çalışmalar gerektirmektedir.Sağ-I I lık ve eğitim imkânlarından mahrum H bir çevrede sırf iktisadî al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1961
  • Mecliste Öz Türkçe konuşulması istendi ANKARA,ÖZEL Bursa C.H.P.milletvekili Sadrettln Çanga,Meclis Başkanlığına verdiği bir önergede,Meclis Başkanlık Divanının kurulu;gUnündenberi bazan arapça,bazan t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1961
  • "TOPLUN KALKINMASI PLÂNI,Sağlık,Eğitim ve Tarım Bakanlıklarının ortak çalışacakları bu plân ilk defa Muş'ta uygulanacak ANKARA,ÖZEL Devlet Plânlama Teşkilâtı,Doğu İllerinin kalkınması için «Toplum kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1961
  • Öğrenciler şimdi de Fakülte beğenmiyor ANKARA,ÖZEL Açlık grevi yapan öğrenciler,dün kendilerine teklif edilen fakülteleri beğenmemişler,«Biz istediğimiz Fakülteye girmeliyiz» demişlerdir.Hâlen Dil,Tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1961
  • Fuar Hayvanat Bahçesinin «Zıp-Zıp Mustafa» adlı 5 yaşındaki maymunu dün yazlık pavyona sokulmak isterken kaçmıştır.Oradan oraya seke seke koşan 4,5 kilo ağırlığındaki Zıp Zıp,tam 3 saat peşine takılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1961
  • Memur maaşlarına zam yeni bütçeye dahil edildi inönü'nün bir formül bulunmasına dair verdiği direktiften sonra bütçe 10 milyar olarak Meclise verildi ANKARA,ÖZEL BÜTÇE sıkışıklığı dolayısiyle münakaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1961
  • BÜTÇEYE,BAKANLAR İÇİN 1 LİRA KONDU ANKARA,ÖZEL Bakan ödenekleri İçin biitçeye 1 liralık bir ödenek konmuştur.Bakanlar evvelki gün yapılan toplantıda kendilerine verilen 1000 liralık ek bakanlık ödeneğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1961
  • mm;mm& :^m^'ü A.P.GÖRÜŞÜ w* v fc.C.H.P.GÖRÜŞÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1961
  • as» aaaa Değiş tokuş Küçük Ayla'yı bulmak için hokkabazlar yarışa girmişler.Madem hokkabazlar dedektifliğe başladılar,bari asayişi korumakla vazifeli olanlar da ¦Unnet' düğünlerine gidip boş torbadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1961
  • İnönü,orduya hükümetin için halkın yardımını istedi.SONA ERDİ şükranlarını bildirdi ve asayiş Subay Valiler orduya dönüyor tur.ANKARA,ÖZEL IKI Yönetim dün gece saat 24 de istanbul ve Ankara'da son bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1961
  • ISTANBUL SIKI YÖNETİM KOMUTANI "Aranan günlerden birinedaha kavuştuk,Tural'ın açıklamasından sonra Davutpaşadaki 20 tutuklu Sultanahmet Cezaevine gönderildi Nisan 1960 tarihinden beri süren sıkı yönet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1961
  • İSTANBUL KİTABEYİ SUNAR 1)Garp Men'balarına göre:Eski Türk Seciyye ve Ahlâkı İsmail Hami Danismend)Fiatı 7,5 Lira 2)Sadr-ı-a'zam Tevfik Paşanın Dosyasındaki Resmi ve Hususî Vesikalara Göre:31 Mart Vak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.12.1961
  • izmirli bir garson,karısının dostu teğmeni öldürdü Garson karısını dostu ile yatak odasında yemek yerken yakaladı.İstanbul'da da başsız bir ceset bulundu.İZMİR,ÖZEL 23 yaşında bir yedek teğmen,İki çoc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.12.1961
  • Lütfen 100 bin lira Bayan B.B.SEVtMJ.l Fransız aktrisi Briffitte Bardot,Cezayirdeki asi Fransız Ordusu Kumandanı Gl.Salan'dan şu mektubu almıştır:«Brigitte Bardot Artist ve.Ticaret Şirketi Müdürünün k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1961
  • 40 bin işçi ceketlerini ters giyip yürüyecek Milli Müdafaa Vekâleti Deniz Fabrikaları işçileri ücretlerine Ç 51)zam yapılmasını ve işkollarında asgari ücretin yeniden ayarlanmasını islemektedirler.Se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1961
  • İKİNCİ PARTİ KÖMÜR TEVZİATI BAŞLIYOR İkinci parti kok kö.mirü tevziatı için hazırlıklara başlanmıştır.Tevziata bu ayın 15 İnde başlanacak ve 28 Şubat 1962 tarihine kadar devam edecektir.Müessese şimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1961
  • KENT OYUNCULARI RAŞOMÛN SON TEMSİLLER Her gün 18.00 de İL.319 6951
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1961
  • tâ00O0UU Her Gece SOL DANCE AND SHOW SEXTET Nefis yemekler ve mükellef servis Her hafta Cumartesi ve pazar günleri danslı matine saat 16-19 Rezervasyon Tel:62 40 01/125 FAAL 4555 696»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1961
  • ÖZ DEMİR NUTKU il ANKARA MACUN HOKKASI Yazarı:Mu&alıipzade Celâl,Sahneye kuyun:Eru'nı Orbey.Dekor Kostüm:Turgut aim Musanıpzaut-geleneğimizi ve renklerimizi en canlı çizgileriyle sahneye çıkaran usla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1961
  • BAYANLAR YALNIZ 12.İnci AYA MAHSUS YENÎ YÜNLÜ ve İPEKLİ çeşitlerimizin fiatlan Lira Kr.Astarlık sof 3fi0 Astarlık »of birinci 4.00 Manto astarlığı kristal saten 6.50 Kaşmir Emprime 7.50 Yün Kaşmir Emp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1961
  • 4 Aralıktan itibaren ŞAN Sinemasında ÜÇ ARKADAŞ)filminin yaratıcı» EMİN FİLM)Türk sinema severlerine KÜL KEDİSİ Filmini İftiharla sunar MUHTEREM NUR TURGUT ÖZATAY SADRI ALIŞIK EMİN FİLM)Beyoğlu,Kuloğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1961
  • TELEFONBAU und NORMALZEIT Batı Almanya)Sekreter ve tam otomatik komple TELEFON SANTRALLARI MAKİNALARI TÜRKELi TİCARET A.Ş.Bankalar Cad.Yanıkkapı,sok.1-3-5 Tel:44 445 21 2-3-4 FAAL 45fi6 fiî 82
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1961
  • L!l.'lt|1MMIM Mill.1IIIIM I.I'lllll'.I.till ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 Neyler 7.40 Kur'anı Kerim 7.50 Saz eserleri 8.00 Haberler ve hava durmu 8.15 Şarkılar 8.30 Küçük sabah konseri 9.00 Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1961
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün iş sözünü bile hatırlamayınız.Tam mânası ile dinlenmek ihtiyacındasınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] İçinizden pazarlıklı olmayı bırakınız.Arkadaşlarınız hakkınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1961
  • BULMA C A BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 10)DAKİKADIR SOLDAN SAĞA:1 Çingene reisi.2 Bunaklık;1 23456 789 10 Bir şeyin tutarı.3 Osman devri unvanlarından;Ek 4 Dünya havadislerini toplayıp her tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1961
  • MEHMET ARİF CEVİKAYAK İsveç Koltuk 6 Sandalya 4 adet 1800 L.660 L.Komple takım 3 paren 500 L.Avudore lank Koltuk 4 parça 1400 L.Yemek masası Lake 650 L.Formika 600 L.Maun 400 L.Yatak eda takımı 3 kapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1961
  • I KONYALI'MN j BAKLAVA ÇEŞİTLERİ} nejisttr FAAL 4533 6961
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1961
  • ÖLÜM Bay ve Iwyan David Kohen ve çocukları.Bay ve bayan îzak Aseo ve çocukları Ankara)Bay ve bayan Nisso Moreno ve çocukları,Bay ve bayan Marsel Beçerano ve çocukları Kohen,Ventura,Aseo,Moreno,Beçeran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1961
  • I SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:444460)Sefiller J Gabin R F EMEK Tel:44 84 39)Havana Casusu M.O'Hara ItNCl Tel:48 45 93)Zavallı Necdet G.Arsoy.KONAK Tel:482606)Evvelâ öpüşelim G.Ford R.Î.KÜÇÜK EMEK Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1961
  • SATILIK Muhtelif boyda kısa hurda boru ve ambalaj çemberi satılacaktır.Telefon:49 57 19 II,271 6953
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1961
  • s KILLARI n«\5L^PÖKÖl'mEZİ TOPTAN SATIŞ;MARPUÇÇUtAR AKBANK HAN TEL.274582 009 REKLAMCILIK 294U Rfl76
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1961
  • TEŞEKKÜR Çok sevgili eşim ve babamız Denizcilik Bankası T.A.O.Müşaviri,FERİT DEMİRCİ nin vefatı dolayısiyle acımıza iştirak eden,dostlarımıza teşekkür ederiz.Fahriye Demirci Semih Demirci Melih Demirc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1961
  • MES'UT BİR EVLENME istanbul Barosu Reisi Avukat Muvaffak Benderli'nin kızı Esin Benderli ile Yüksek Elektrik Mühendisi Ilhami Çetin 30 Kasım Perşembe günü Isviçrede,Bern Büyükelçiliğinde seçkin bir da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.12.1961
  • îHiıımmımmımın t umumu t ŞU MEMLEKETE KIYMAYALIM MÜESSESELERİ kurulamamış,iktisadî durumu bozuk,geri memleketlerde hükümet otoritesi de zayıfladı ve siyasî havada çeşitli buhranların karışık rüzgârlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.12.1961
  • İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNİN SON FERDİ DA VI David Albert Charles'!görenler bebeğin gözlerini ve burnunu annesi Prenses Margaret'e,dudaklarını ise babası Antony Armstrong'a benzetiyorlar NGtLîZ Kraliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1961
  • Ankara'da da isçiler sakal Bırakıp yürüyüş Yapacaklar İzmir'de Tütün tş kolunda üç sendika birleşiyor ANKARA,ÖZEL Ar.karada 3 bin İşçi dört gündenberl sakal bırakmıya başlamıştır.D.S.1.«Su Yol işçiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1961
  • Kars'ta bira fabrikası kurulması isteniyor KARS,ÖZEL Karslılar,memleketlerinin kalkınması için,Kars'da bazı tesisler kurulmasını İstemektedirler.Bilhassa,dünyanın en iyi bira arpası yetiştirilen Kars'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1961
  • Suna Kan,dün Rusya'ya gitti ANKARA,AA.Viyolonist Suna Kan Sovyetler Birliğinin davetlisi olarak dün Rusyaya hareket etmiştir.Suna Kan Moskova,Leningrad ve diğer üç şehirde daha sekiz resital verecek v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1961
  • İzmir 10162 plâka 1952 Model Şevrole Mavi renkli araba kayıptır.Haber veren memnun edilecektir.Telefon 22 94 24 MİLLİYET 6963
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1961
  • GÖMLEK ve PİJAMA ALACAKLARA DİNÇ ER MAĞAZASINA UĞRAMADAN KARAR VERMEYİNİZ V Sultanhamam Rıza Paşa yok.No:99 REKLAMCILIK 2948 6972
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1961
  • MÜJDE!GENÇ BESTEKAR VE SES SANATKÂRI NECDET TOKATUOfiLU'nıın OKUDUĞU UOK-f DÜNYADA BİRİCİK SEVDÎĞtM SENSİN NEREDEN GÖRDÜM UOÂÜ KOS GEL ARTİK KOLLARIMA W SENELERCE BOŞ YERE D!DS(£i PLÂKLARINDA SATIŞA A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1961
  • Modern YATAK ODASI TAKIMLARI Ceviz Maun Dişbudak ve Formikadan mamul Teşlıir salonumuzu ziyaret ederek ihtiyacınız olan mobilyalarınızı fiş in fi atı ha T AKS!TL E müessesemizden temin edebilirsiniz K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1961
  • Kamyonla Avrupayı ki|,yaz Salyangoz ve bilumum emtea nakliyatı.YENİ SEBAT Beynelmilel Nakliyat Sirkeci Yalıköşkü Cadd.No.21 MİLLİYET 6959
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1961
  • SANAYİCİ ve İNŞAATÇILARA DERHAL TESLİM Kalorifer kazan ve Sınaî Tesisat Boruları KAL-KAR TECRİT LEVHALARI SON MODEL UNDERVOOD Büro Yazı Makineleri DEMİR KERESTE TİC.A.Ş.Transtürk Han Galata Tel:49 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1961
  • TİCARİ TEMSİLCİ Bir şirketin satış mümessiliğinden yeni ayrıldım.Bir veya birkaç firmanın İşlerini Avrupada tedvir etmek istiyorum.44 33 1 öğleye kadar.MİLLİYET 6956
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1961
  • Umum Sigortalı İşçilerin Dikkatine Kadıköy Kızıltoprak Kayışdağı asfaltı üzerinde şirin bir yuvaya sahip olmak istiyorsanız,GARANTİ YAPI KOOPERATiF'ine ortak olunuz.Tel:36 24 74 36 33 43 REKLAMCILIK 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1961
  • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden Telefon Santral Hatlarının Onarımı 1 Keşif bedeli 27590 Ura olan Fen ve Edebiyat Fakülteleri binası teleJon santralı hatlarının onarımına ait açık eksiltme 11 Aral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1961
  • HAFTALIK SİNEMA TİYATRO MECMUASI ncı SAYISI ÇIKIYOR,Sinema ve Tiyatro meraklılarının zevkle okuyacakları bu mecmuada bu hafta şunları bulacaksınız:Bir yazda 5 sevgilL-Dünyanın cu güze] Kleopatrası Boş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1961
  • W Jİ4CERALARI IKi APAMlN OiJ-N/üK fiuCÜ VE UlAfcFTİ FET-TAto HAYOTK İÇİNPE MA-Wfc.7- ri ABDULtAM&Z VE TAÜ7AN KAW ıVî apam/BENİ NÎfc'lN KUMAHm iwijiWAfti,ıVî ADAMLA 8A5A ÇIDAMANINIZ K.OPO*un.unun melV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1961
  • CİHAN KOM.ORT.Sııltanhamam Kalırcıoğlıı han kat 5 6 Beygirlik Deniz iç motorları 8 103 B V R TİPİ Vites:ileri,boş,geri redüksyonlu dişli 103 B V K TİPİ Vites:ileri,boş.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1961
  • jsraw 7.nci Kotadan Benzin motorları lisansı olanlara Emsallerinden m 30 ucuz,Tec-Tronic Manyetolu TECUMSEK Benzin Motorları Profoı-ma fatura temini için müracaat:ÂLEM KOLL ŞTİ Ömerağa Sokak 4/3 Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.12.1961
  • I "3 TAKVİMDEN BİR YAPRAK 3&A K/i OKUYUCUM yazıyor:Çocuğum merdivenden düştü,39.5 derece ateş ile doktora gittim.Kanama ve diğer hastalıklardan şüphe edildi.Kağ namaya karşı iğne vuruldu,reçeteler yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.12.1961
  • ÖEMİR YUMRUK L.KEMOiNiE 3vJve MtyoesANj oma VuMKajK ATAB MSiM Bı'«S SİNU.ĞE BİE.YuMRuK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1961
  • MIMIVE.T MES'Ei_ESÎDie.ATIM ŞUMUAKl SI DuK.BEL.KÎ YANIL.DIK S4NA ÇOK BENZEVEN BfeİSÎNİ TA.NlVOKUZ.J OA.t-&m Bu IS/VM MÎÇ OUV/WA-Ol/V\NE İŞ VAPiyoesu.NIUZ?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1961
  • BU ŞAPKA BENi uıç ACAAAQI 3U ÇOK-VAKlŞŞTI DU-AM' AuJCUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1961
  • Hicri 1381 C.âhır 22 CUMA 1 ARALIK 19 6 1 Rumi 1377 Kasım 18 VAKİT VASATİ EZANÎ Güne5 7.05 2.24 öğle 12.03 7.21 tkindi 14.28 9.46 Akşam 16.41 12.00 Yatsı 18.19 1.37 tnriisak 5.21 12 39 «Bhg^aamı*.ı mn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.Lt S inci sayfada santimi 25 T.L.9 Biri;i sayfada başlık 200 T.L.Düğün,Nişan,Nikâh.Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L Küçük ilânlar keli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1961
  • ttttİMESf 100KURMŞ5 TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK EMLÂK ARAYANLAR TAKRİBEN 125.000 değerinde 70.000 lira çok uzun vadeli taksitlerle ödenecek olan Gayrettepe'de deniz görür fevkalâde konforlu lüks bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1961
  • musiki BAŞARILI BİR KONSER SADEDDİN HEPER İstanbul Musiki Kültür Derneğinin klasik musiki kolu tarafından 21/11/1961 Sah günü Şehir Tiyatrosu Komedi salonunda değerli musikişinas Feridun Darbaz idares
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1961
  • 3 YAZAN:Frank RİCHARD ES Bir adını daha attı.Eli masaya değecekti.Arka tarafta bir ses yükbcldi:Paristcn bize aşifteler yollamışlar.Fougere dişlerini gıcırdatarak tehdit etti:Size iki dakika mehil ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.12.1961
  • Gazetecilik A.Ş.adına w Sahibi:ERCtJMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü s ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmından Mesul Müdür SAMI KOIIEN Spor kısmında Mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.12.1961
  • ve beyaz ILUD2X Tuualei Sabununu neeeksiniz 3 faydası vardır.LUX sabununuzun rengini,meşhur an'anevî beyaza ilâveten,toz pembe gök mavi filizi yeşil-3 güzel ve tatlı renk arasından seçebilirsiniz.LUX
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1961
  • SANAYİCİLERE 7 nci Kotadan sanayicilere ayrılan kamyonetlerin kat'i siparişini vermeden sizlere bunları TEN İYİ ŞARTLARLA,EN YAKIN ZAMANDA temin edebilecek yegâne marka FORD vasıtalarını getirtmek içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1961
  • t DİKKAT MUSA COŞKUN K.Çarjı Bodurum Handa Avrupa malı satan tam çeşitleri Ue.Tophane Denizcilik Bankası dükkânlarında No.61 de sizleri bekler.6957
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1961
  • Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabib Odasından 29 Kasım 1961 gününden itibaren Sami Akyılmazın Odamızla hiç bir ilişiği kalmadığı ve tahsilata mezun bulunmadığı sayın üyelerimize duyurulur.BASİN 1148
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1961
  • Öğrenciler şimdi de Fakülte beğenmiyor Baştarajı Birincide lerdir.Gençler akşam üzeri yeniden Güven Anıtına gelmişler ve park bekçilerinin taşıdıkları çalı çırpıyı yakarak ısınmışlardır.İSTANBULDA YÜR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1961
  • İzmirli bir garson,Baştarafı Birincide BAŞSIZ CESET Dolmabnhçe Sarayının karşısındaki çamlıkta,bir kovuk içinde başı kopuk bir erkek cesedi bulunmuştur.Ceset 15 Kün önce görüldüğü halde kimse ilgilenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1961
  • Memur maaşlarına zam s Baştarafı Birincide güçlükle kapatıldığı şeklindeki ifâdesine eski Bakan Kemal Kurdaş,dün cevap vermiş ve üzüldüğünü söylemiştir.Kurdaş,bütçenin açık vermesine imkân bulunmadığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1961
  • Sıkı Yönetim sona erdi Baştarafı Birincide emri almışlardır.27 subaydan 24 ü emri alır almaz kıt'alarına katılmışlardıriçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu.İstanbul Valisi ve Zeytinburnu ile Eyüp Kaymakaml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1961
  • Meclis,hükümet programını görüştü "Güven oyu„yarın Baştarajı Birincide Saat 15 de,Fuat Sirmen'in başkanlığında açılan oturumda,program üzerinda ilk söz,Y.T.P.grubu adına Genel Başkan Ekrem Alican'a ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1961
  • BUZDOLAPLARI f AYDA-250 JLTAKSiTLEr_M.s.r Çarş.s.No 62 ^ğ2 REKLAMCILIK 2943 6974
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1961
  • ALMANYA'dan iŞÇj ve TEKNİSYEN aranıyor DORTMUNDER BRÜCKENBAU C.H.JUCHO DORTMUND/ALMANYA kendi fabrikasında çalıştırılmak üzere fazla miktarda TEKNİSYEN,RESSAM,KONSTRÜKTÖR ve kalifiye USTA ve İŞÇİ'ye i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1961
  • DELİKLİ TUĞLA HUSUS\SİPAMŞ AUHin 4HMET EKMBKÇ'IOĞLU Buylikdere Topser Tuğla ve Kiremit Fabrikası TELEFON 6120 01/33 Tela,TOPSERTAŞ REKLAMCILIK 2837 6975
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1961
  • İCA İspanya Tahsisleri KOTA 142 EL ÂLETLERİ SİPARİŞ İçin 22 23 84 telefon numarasına müracaat İL.331 6933
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1961
  • Ill II I I MANTAR 45.04 LEVHA 45.02 Tabiî Kalite ve Hatlarımızı tetkik etmeden sipariş geçlrmemenlı menfaatiniz icabıdır.Magnas Kol.Şrt.Tel:22 7» t$ MİLLİYET 6358
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.12.1961
  • Toplum Kalkınması t Başlar a jı Birincide Planın 1962 yılı İçinde mail porten 24 milyon lira olarak hesaplanmıştır.Aynı zamanda toplum kalkınmasına tâbi tutulacak bölgeler birer site haline getirilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.12.1961
  • BRAVO FiORENTINA'l!CAN BARTU.Halir KİVANÇ FLORANSA'DAN YAZIYOR Tam 9 yıl önceydi.Fiorentina takımı 70 bin kişilik stadının bütün tribünlerini dolduran taraftarlarının önünde Pro-Patria takımıyla bir l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1961
  • Fenerbahçe,bugün Almanya'ya gidiyor Eksik kadrolu Sarı lacivertli takım yarın Nürnberg'de bir antrenman yapacak.Fenerbahçeliler dün son defa çalıştı Kadroda 18 futbolcu,4 idareci var A VRUPA Şampiyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1961
  • Bu sabah Nürnberg'e hareket edecek olan Fenerbahçe,dün koşu ve kultur-tiziğp ehemmiyet veren sıkı bir antrenman yapmıştır.Resimde,p;Sarı Lacivertli futbolcular ısınma turu yaparken görülmektedirler.Nü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1961
  • KİS TRANSFERİ DÜN KAPANDI 1961 kış transferi dün,başladığı gibi hareketsiz sona ermiştir.Fenerbahçeli basketbolcu Tuncer'in Deniz Harb Okuluna transferi ile açılan piyasa bir ay müddetle durgun kalmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1961
  • f MW* Yarın Mithatpaşa stadında Beşiktaş ile karşılaşacak olan tzmirspor,dün hafif bir antrenman yapmıştır.Resimde,iddialı İzmir takımı antrenman sırasında görülüyor.Izmirsporlular yarın da KaragUmrü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1961
  • Gazeteler,CAN'ı gene methediyor Fikret KIRCA N FLORANSA'dan Bildiriyor i,vi- v AiJ'* K*J;İtalyan basını,dün de Çan'ın transferi ile meşgul olmuştur.İşte bu gazetelerden bir kaçının Bartu hakkındaki fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1961
  • MM.Bakam Sancar'ın Milliyet'e beyanatı:"Askerlerin oynamasına Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünden teklif bekleyen Bakan kanunun tâdili için çalışacağını söyledi NECATI KARAKAYA ANKARA'dan Bildiriyor:Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1961
  • SELİMOĞLÜ İSTİFASINI GERİ ALMAYACAK Galatasaray kulübü başkanlığından ayrılan Refik Selimoğlu istifasını geri almıyacaktır.Müstafi reis dün bu kararını yakın arkadaşlarına açıklamıştır.Kulüp ikinci re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1961
  • Rusya,Uruguay'ı da 2-1 mağlûp etti MONTEVİDEO,ÖZEL Güney Amerika turnesinde son maçım Uruguay'a karşı oynayan Rusya bu müsabakayı da 2-1 kazanmaya muvaffak olmuştur.İlk maçta Arjantini 2-1,ikinci maçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1961
  • Subayların spor kulüplerinde faal üyelik yapması teklif edildi ANKARA,ÖZEL Silâhlı Kuvvetler mensuplarının,Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce tescil edilmiş spor kulüplerinin faal üyeliklerine girebil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1961
  • Çek Dinamo takımı Olimpiyakosu 1-0 yendi PRAG,ÖZEL Avrupa kupalar galibi turnuası maçında Çek Dinamo,Yunan Olimpiyakos'u 1-0 yenmiştir.İlk maçı da Çek takımı kazandığı için Dinamo,çeyrek finallere işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1961
  • GEÇEN pazar günü Fenerbahçe Beşiktaş maçından sonra staddan ayrılirken içimde bir ruh taşımı,bir ruh kanatlanışı vardıtçin,dıştan sıyrılarak her günkü,olağan,çirkin,basit,alışılmış etrafı terkedip,ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.12.1961
  • CAN MUKAVELE İMZALADI Millî futbolcu 1,5 yıl îçîn 3f.0uu.000 liret 50.000 Dolar)aldı.Fiorentina'nın iki yıl îçîn 75 bin dolarlık teklifi diğer futbolcular arasında menfî bîr haya yaratınca karar değiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor