Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.11.1961
  • oüşe 37& OfotoA çorap T.L 10 ir.I YalnaJ*LA#JÖNESM mağazasında fetvoSurt •atılmaktadır Oasfittytt Soglonrlıt Modo Renkler Zerofet YDksek l İL.9731 6489
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1961
  • İnönü,dün ilk defa Başbakanlıkta çalıştı Cevdet Sunay,Gürsel ile İnönü'ye izahat verdi Akça,Y.T.P.Grup idare heyetinin istifasını istedi inönü,C.K.M.P.Başkanı Bölükbaşı ile görüştü esaslarında ve C.H.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1961
  • m ATATURK'ün DEMOKRASİ TECRÜBESİ Hazırlayan:ABDİ İPEKÇİ Serbest Fırka tam 31 yıl evvel bugün tarihe karışmıştı.Atatürk'ün büyük ümitlerle giriştiği Demokrasi tecrübesinin neden başarısızlığa uğradığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1961
  • YTP içinde büyük bir başgösterdi Genel Sekreter «Kabineye güven oyu vermiyeceklerini söylerken» Alican başka türlü konuştu.Akça ve 9 arkadaşı Grup idare heyetini istifaya çağırdı.ANKARA,ÖZEL YT.P.de «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1961
  • inönü,Böiökböşi kabine İçin görüştü C.K.M.P.lideri «Biz yapıcı ve huzur getirici bir murakıp kuvvet olarak vazife göreceğiz.dedi.ANKARA,ÖZEL g SMET İnönü dün Meclis biğ n'asındaki odasında C.K.M.P.Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1961
  • Başbakan adayı İnönü dün ilk defa çalıştık» Başbakanlıktaki odasında Başbakan Vekili Özdilek'le.Sunay,Gürsel ve m mm Inonu ile goruştu Genel Kurmay Başkam,Cento ve Amerikan yardımı konusunda görüştükl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1961
  • DURUM Ij y,PROTOKOL 1 T"\ve C.H.P.temsilcilerinin dün akşam tmemleket dâva-ğ ^r4 Jy *annt halletmek gayesi ile bir karma hükümet içinde samimiyetle elele çalış7nağa Içomrh re azimli» ol-i duklarmt açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1961
  • Cemal Gürsel,artık beyanat vermiyecek ANKARA,ÖZEL Cumhurbaşkanı Gürsel,bundan böyle hiçbir gazeteciyle görüşmemeğe ve beyanat vermemeğe karar vermiştir.Gürsel,dün îmar ve iskân Bakanlığında tertip edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1961
  • Altın Fiailarındaki yükselme durakladı izmir,ÖZEL Hükümetin kurulmasında iki partinin anlaşmaya varması iktisadî çevrelerde iyimser bir hava uyandırmış ve bir müddetten beri yükselmekte olan altın fia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1961
  • 27 Mayıs öncesi yapılan Gecekonduların yıkılması muvakkaten durduruldu Üsküdar ve İstanbulini çeşitli semtlerinde kurulu gecekonduların yıktırılması durdurulmuştur.Belediye Reisi Başyardımcısı Turhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1961
  • KRALİÇEYE ÖZENDİ İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in Gana'ya yapmakta olduğu resmî ziyaret bilhassa küçük Ganalıları sevindirmiştir.Küçükler,bir bayram havası taşıyan caddelerde oynamakta ve Kraliçenin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1961
  • İstanbulda bir Tib Üniversitesi kurulacak Eczacı ve Dişçi Okullarının fakülte haline getirilmesinden sonra tstanbulda bir Tıb üniversitesi teşkil edilecektir.İstanbul üniversitesi Senatosu,dün bu plân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1961
  • 3SS aaaa B O N J U R Bayar,kendisini ziyarete gelenlere:Memleketi içinde bulunduğu müşkül durumdun kurtaracak tek şahıs İnönü'dür,demiş.Evet ama,bunu söylemek için bunca maceraya ve Kayseri'ye kadar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1961
  • Şiddetli Poyraz fırtınası geliyor Karadeniz,Ege ve Akdenizde seferde bulunan gemilere «Fırtınaya karşı dikkatli olunuz» telsizi çekilmiştir.Meteorolojinin verdiği bilgiye göre denizlerde şiddetli Poyr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1961
  • Senato'da Başkanın "FRAK„ı tartışıldı Suphi Balur'un,başkanların oturumu frakla idaresini islemesi üzerine Esat Çağa,İJHalkın yüzde sekseni yamalı pantalonla geziyor,dedi ANKARA,ÖZEL S ENATO'nun dünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1961
  • ST7-tüsffl EZ* Sİll'İ^sP?Ml H jtögVj HH İlli f 4*0 jJKg İ:W%W$$İİ&!İw!w fflW DÜKKÂNA GİREN OTOBÜS Ankara'dan İstanbul'a gelmekte olan ve içinde 25 yolcu bulunan bir otobüs dün sabaha karşı Üsküdar Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.11.1961
  • A.P.KARARININ sebebini açıkladı Bildiride «Memleketin âlî menfaatleri ortaklaşa hükümeti kurmayı zarurî kıldı» deniyor.ANKARA,ÖZEL AP.Genel Başkanlığı dün u yayınladığı bildiride «Memleketin âlî menfa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.11.1961
  • SAYFA:2 haberleri ÎLK SÖZÜ OLMAZ K SMET İnönü dün ilk I olarak Başbakanlık makamına geliyordu.Başbakanlık binası etrafına toplanan vatandaşlar İnönü'yü alkışlayarak selâmlıyorlar,gazeteciler durmadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.11.1961
  • ATATURK'ün H cızırllayun:JETİMİ ^LTABİ rünmedlğl,hislerin ihtirasların ve I menfaatlerin halk kütleleri aleyhinde cirit attığı bir sırada,mütevazı bir I gazetecinin imkânları içinde Atatürk'-1 ün üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1961
  • KSİKADA 327 KİŞİ ÖLOİF MEXICO,A.A.«Tara» kasırgası Mekslkanın Pasifik Okyanusu sahillerinde,büyük tahribat yapmıştır.327 kişi ölmüş,200 kişi de kaybolmuştur.Kasırgadan en fazla zarar gören Buxco köyün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1961
  • İki çocuk,toprak altında kalarak öldü BURSA,ÖZEL Şehrimizde dün iki çocuk toprak altında kalmış,birisi de kudurarak ölmüştür.Bilâdıyunus köyünden 9 yaşlarındaki Ferruh Başlı ile Abdullah Güneş adındak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1961
  • Sayın THY Genel Müdürlüğü Eylül 1961 ayı içinde Avustüryanın Wien,St.Pölten ve Loosdorf şehirlerinde demiryolcu meslektaşlarımla yaptığım temaslar sırasında,meslektaşlarım yurdumuzda Türk uçaklarile y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1961
  • İngiliz markalı radyoları BURLA iBİRADERLER-S" Bütün dünyada olduğu gibi memleketimizde de şöhret yapmış olan İngiliz markalı PYE radyoları yeniden huzurunuzda.En son yenilikleri havi bu fevkalâde zar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1961
  • ELÎKDEHÎ UIUK İf!»CEMENT HALİME ĞSTto ABMUKBA2,HM1CMI,$A(W RAH^ÎKDtKt AHLAMAM BİRİNE,C£C& MElt ÇİK u£wsık.Al SONW îti ARKAM K£HDİLtRİKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1961
  • Sahibinden 957 F O R D 6 silindir,4 kapı Tel:21 22 64 MİLLİYET 6502
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1961
  • AYHAN IŞIK SENELERİN EN KUDRETLİ TÜRK FİLMİNDE AŞKTÂN'da ÜSTÜN 20/11/1901 PAZARTESİ AKŞAMI SAN 21/11/1961 SALI MATİNELERDE YENİ ATLAS LALARIN DA KEMAL FİLM İL.70 6516
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1961
  • T/f HAYAN YABA O ECEN gün bizim kitapçı Galip efendi oğlumuz,koltuğunda koca bir tomarla odama geldi,tomarı masanın üzerine koy-du.ğ Atatürk'ün vefatına ait rapor suretlerinin ambalaj kâğıdı E olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1961
  • Kongolu askerler 13 italyan'ı Vahşîce öldürdü Dövüldükten sonra kurşuna dizilen havacıların cesetleri nehire atıldı.B.M.harekete geçiyor.LEOPOLDVİLLE,A.A.Kongolu askerler,Kindu şehrinde esir ettikleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1961
  • BASIN ŞEREF DÎVÂNI UYARICI BİR BİLGİ YAYINLADI Basın Şeref Dîvanı'nın 18 sayılı bildirisi şudur:«15/Kasım/1961 günü Prof.Dr.Naci Şensoy'un başkanlığında toplanan Basın Şeref Dîvanı,basında son zamanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1961
  • MEVLANA İHTİFALİNE GİRİŞ BU YIL PARALI OLACAK KONYA,ÖZEL Bu yıl yapılacak Mevlâna ihtifaline giriş paralı olacaktır.7 Aralıkta başlıyacak ve 17 Aralık akşamı son bulacak olan ihtifal 14 defa tekrarlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1961
  • 7.KOTA Sıra 145den tahsisleri olanların 21 24 74 No.lu telefona müracaat etmeleri her bakımdan menfaatleri icabıdır".MİLLİYET 6501
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1961
  • B4AZ8^$(ISC İngiltere'de şapkacılar ilkbahar modellerini şimdiden hazırlamış ve teşhir etmeye başlamışlardır.Bu bahar hanımların giyecekleoMblilblRt ri şapkalar yüzlerini tamamen açıkta bırakmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1961
  • îîiFa© 11 o Mâliye Bakanlığının,yurt dışında bııakûmış olan dövizleıden dolayı ticaretten men yürürlükten kalktı ANKARA,ÖZEL Maliye Bakanlığı dün yurt dışına mal İhraç edip döviz karşılıklarını tam ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.11.1961
  • Mühim olan renkli filimlerin banyosudur.50 DERSTE RENK-Lt FOTOĞRAFÇILIK derslerimizi takiple evinizin mutfağında bile renkli filimlerinizi banyo ve tab edebilirsiniz.Yeni bağlıyacaklara parasız siyah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.11.1961
  • f-Bilhassa köylerde,onbinlerce kişi televizyonla yayınlanmakta olan okuma,yazma ve diğer çeşitli kursları takip ederek bilgisini arttırıyor cöğretmenım:Bilseniz babam nasıl değişti.Eskiden okuma-yazma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1961
  • 3 YAZAN:Frank RICHARD 03 Nerden biliyorsunuz?Dana söylemişti,Söylememesi lazımdı.Denişe bir solukla şunları sıraladı:Sahradakilere nişanlılarının yalnız küçük adlarını bildirdiler.Du sakat bir iş ama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1961
  • $araswı musiki İRİMİZ ve ESE SADEDDIN HEPER Ondokuzuncu yüzyılın başında yetişmiş olan en büyük bestekarımı/hiç şüphesiz Hamamîzftde İsmail Dede efendidir.Musiki âlemimiz kendisini yalnız De-de veya D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1961
  • T.C.ZİRAAT BANKASİ GENEL Bankamız matbaasmdaki dizgi makineleri için 5 ton metal satın alınacaktır.Bu husustaki şartname Ankara'da Levazım Müdürlüğünde ve istanbul Galata Şubemizde görülebilir.Bankamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1961
  • ALMANCA DAKTİLO ve STENOGRAFİ Bilen bayan iyi ücret ve çalışma şartlariyle aranmaktadır.Bir hal tercümesini ihtiva eden müracaatların el yazısı mektupla vapılması ve bir fotoğraf eklenmesi rica olunur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3.1 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.0 5 inci sayfada santimi 25 T.L.O Birinci sayfada bağlık 200 T.L.Düğün,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânlara 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1961
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı memleketler için âdi posta ile bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun değerine göre değişir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1961
  • Ha0z Çe^&teöi)Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMEXT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Maga2in kısmından Mesul Müdür.HALİT KIVANÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1961
  • Hicri 1381 CUMA 17 Rumi 1377 C.flhır 8 KASIM 19 6 1 Kamın 4 VAKİT VASAT!EZANİ Güneş 6.50 2 00 öğle 11.59 7.09 İkindi 14.34 9.44 Akşam 16.49 12 00 Yatsı 18.25 1.35 imsak 5.07 12.17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1961
  • 15/Kasım/1961 ikramiyesini Kazananlar:1 1.000 Lira Kazanan:Ali Okandan Kadıköy İstanbul 2 250' şer lîra kazananlar Naime Kurdoğlu Ankara)Nahit Savaşan Beşiktaş İstanbul)Nahide Kurakaya İzmir)Ayla Çubu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1961
  • YUKARIDAN B\^İ DÜÇ TÜ KAFAMA î.AMA NEMt»?DERS VAKTİ DERSİj GAÇTI ÖVV&T-A\EM\M î fW/Ml *7_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1961
  • ili I Xr 4AA 50VU GEL.DİGİ S/KADA BOLT HAS KM SI I SI ESI 7/V/P-rASZAtziSll KEŞFEDER-V&E BEŞTE.BEŞ'i KÖŞEYE SiK 5„ V AAİOBSlNE MÎjTHİŞ BÎRİ SOL OAhA lsiofkttt.m ŞîMDl fıfZA BEŞTE BEŞ'TE.ME/ZOiiVSE TIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1961
  • Ol^UN BE.Bütün Bu u5Zi_j SÜr£ii_tu Bu.NUtsi Ç.İN Ml İDİ Bı_ı B.IK.Pi-^TlPuS İNKONPU5yisxus OKXJEatN ^HPAOlM.OANOiR.iSlK-ie—ydAAA K^T' I YEN ÖLDÜK DESIU DE PuATi-RJS INKÛNPUSvteTÜS V\Ü2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.11.1961
  • ona c\a eı_ı_eeiMiz.caha iyi" SAYIM »s ivî HALT 4s,la îl/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.11.1961
  • OâLISYONUH esaslarında anlaşma oldu t Baştarafı Birincide devri haşlayacak ve Anayasanın hükümlerine uygun şekilde işleyen tarafsız bir idarenin nimetlerinden bütün vatandaşlarımı/fark gözetilmeden fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1961
  • İstanbul Sekizinci İcra Memurluğundan:61/3816 Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen 18 adet yerli yapı ve 1350 lira kıymetindeki elektrikli terzi ütüleri İle 216 adet yerli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1961
  • SUNAY,GÜRSEL ve İNÖNÜ ile GÖRÜŞTÜ t Baştarajı Birincide görüştüm.Şimdi de Sayın İnönü ile CENTO konusunu ve Amerikanın Türkiyeyc yapacağı askerî yardımın arttırılma derecesini gürüşeccğim.Bu konuda An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1961
  • İNÖNÜ,BÖLÜKBAŞI Kabine için görüştü t Baştarajı Birincide bilgi verdiler.Karşılıklı olarak fikir teatisinde bulunduk.Temennimiz,hükümetin biran evvel kurulması ve memlekete beklediği huzuru getirmesid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1961
  • Senato'da Başkanın Firak,ı tartışıldı t Baştarafr Birincide tünokin aramam.yersizdir» demiştir.Başkan Sırrı Atalay tüzükte bu koruda bir sarahat olmadığını bildirerek,Dîvânın bu hususla bir karara var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1961
  • Amerika dört sun'î peyk daha fırlattı WASHINGTON,A.P.AA.Amerika dün fezaya 4 yeni sun'î peyk fırlatmış,bunlardan ÜÇÜ dünya etrafındaki yörüngelerine girmişlerdir.Canlı nesiçler ihtiva eden dördüncü pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1961
  • Kızıtoğlu hakkında bir önerge verildi ANKARA,ÖZEL Y.T.P.Erzurum Milletvekili Cevat önder Meclis Başkanlığına verdiği bir önergede Vatikan Büyük Elçisi Muharrem ihsan Kızıloğlu'nun «İlk kurulan kabiney
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1961
  • Y.T.P.içinde büyük bir ihtilâf başgösterdi t Baştarajı Birincide reüc kırmızı oy atacağız.Eğer bir tek arkadaş beyaz oy kullanırsa partiden ihraç edilecektir.Yarın grup toplanacak ama,kararında herhan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1961
  • GREAVES GİDİYOR,DİN O SANi GELİYOR j Baştarafı Altıncıda naınbuco şehrinde anlatılan bir hikâye,Recife idarecilerinin ba-şını derde sokmuş bulunmakta-E dır.Hikâyeye göre,1957 senesin-E de bir turnuaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1961
  • I Millî Lig Kulüplerinin istedikleri Baştarajı Altıncıda HİLMİ ARI Şekerhilâl kulübü I Başkanı)Orhan Şeref bey terrübc-E li bir idarecidir.Ankara kulüpleri-E E ııin üzerine eğilmesini bekliyoruz.E E K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1961
  • C.H.P.Parti Gençlik kolları toplantısı istedi ANKARA,ÖZEL CHP.Gençlik Kolları Merkez İdare Kurulu «Memleket meselelerini Atatürk prensiplerinin ışığı altında goriişmek» üzere A.P.Y.T.P.ve C.K.M.P.Genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1961
  • Büyük Mîllet Meclisi bugün toplanıyor ANKARA,ÖZEL Büyük Millet Meclisi bilgen saat 15 de toplanacaktır.Senato ve Meclisin bu ortak toplantısında,Avrupa Konseyi Assamblesine gönderilecek üyeler seçilec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1961
  • Bir Milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istendi ANKARA,ÖZEL CJK.M.P.Yozgat milletvekili Turgut Kizamoğlu'nun yüksek ziraat mühendisi olmadığı halde yanlış beyanda bulunması sebebiyle dokunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1961
  • İLERİ,İYİLEŞTİ ANKARA,ÖZEL Sabık Bayındırlık Bakanlarından Tevfik İleri'nin sıhhi durumu tamamen iyileşmiştir.Ankara Hastahanesinde tedavi görmekte olan ileri'nin pek yakında Kayseri'ye gönderileceği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1961
  • Bütün dünyada yayılmış Pret a porter giyilmeye hazır)modasını NEYlR ÖRME SANAYİİ Türkiyede muvaffakiyetle tatbik etmektedir.Neyir jerse elbiseleri faal ve modern kadın için,fiatı elverişli,günün her s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1961
  • TURBALIK POLİETİLEN FİLİMİ 6 cm.den 100 cm.kadar her eb'at ve kalınlık YENİ FİAT KANAT PLASTİK SANAYİİ Şişli Meydanı 199 Tel:48 45 53 İL.13 6498
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1961
  • SATILIK OTO 956 PLYMOUTH Behvedere)Hususîde,sahibi eliyle.Tel:73 88 54 İL.GO G490
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1961
  • m Çoma$ırlasmış cildiniz NİVEA sayesinde kadifeleşir!Hiç kimse ellerinize bakınca çamaşır yıkadığınızı anlamaz,çünkü Nivea,terkibindeki Euceritsayesinde tesir eder.İ YEA kullanan sebebini bilir.İL.3fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1961
  • İstanbul 6 ncı İcra Memurluğundan ilân 961/4992 Expeller)ufak parçalar ve toz halinde 300 ton ayçiçeği küspelerinin,beher tonu 160 lira muhammen kıymetiylc ve açık arttırma suretiyle satılmasına karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1961
  • YEŞİLKÖY)Her Pazar öğleden sonra 16-18.30 arası)RHYTMISTES Grubunun iştirakiyle THE-DANSÂNT DANSLI-ÇAY)FAAL 4103 6500
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1961
  • A.P.KA SEBEBİNİ Baştarajı Birincide olduğu sandalye sayısının,bir parti tarafından hükümet kurulmasına imkân vermediği görülmüş ve bizden istenen istikamette bir koalisyon hükümeti kurulması düşünüler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1961
  • Subay vc Memurlara Hiç im'niii vermeden TAKSİTLE SATİŞ Zarif Giyimevi Suİtanhamam Hacopulo Han altı No.35 Cadde üstünde)Tel:27 23 46 İL.9982 6491
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.11.1961
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLAK CADDEBOSTAN,Suadtyede sat.Ucuz Daireler.55 27 *34.0 CADDEBOSTAN Santral Sok.Eralko Apt.Beşinci Daire.48 30 05.100.000 Gelirli Apt.47 18 49.0 HEYBELİDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.11.1961
  • milli lig klüplerinin istedikleri üi Futbol Federasyonu Reisliğine Orhan Şeref Apak'ın tâyini,spor çevrelerinde j| nemnuivyet yaratmıştır.MILLTYET,bu konu ile ilgili olarak kulüp temsilcilerine şu sor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1961
  • FİLA TOPLANTISIN KİLO İŞİ GORÜŞULECE Beynelmilel Güreş Federasyonu As Başkanı Vehbi Emre Paris toplantısına katılmak için Ankara'dan cevap alamadı eynelmilel Güreş Federasyona Asbaşkam ve Teknik Komit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1961
  • EMİRGÂN KAMPINDA YENİ ÇALIŞMA USULÜ Güreş Federasyonu Başantrenörü Nuri Boytorun 23 kasımda Emlrgânda açılacak olan milli takım kampında yeni çalışma sistemi tatbik edecektir.Bu duruma göre güreşçiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1961
  • İRAN SEYAHATİ İK7 GÜN TEHİR EDİLDİ İran'da yapılacak olan üçlü güreş şampiyonasına katılacak güreş kafilemiz 27 Aralık yerine 29 Aralıkta hareket edecektir.Noel dolayısı ile uçak şirketlerinde yer bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1961
  • TUHAFTIR,bazen kafamızdaki düşünce kördüğümlerini etrafımızdaki basit bir eşyanın yardımı ile çüzüveririz.işte ilme yeni kanunlar kazandıran Nevtonun elması ve işte Arşimed'in hamam tası.Ben de kaç gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1961
  • Talebe sporcular için rapor hazır İstanbul Maarif Müdürlüğünün talebe sporcuların profesyonel takımlarda yer almalarını önlemek üzere hazırladığı rapor bugün Ankaraya gönderilecektir.Maarif Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1961
  • İSTANBUL BOKS KARMASI BUGÜN Konya' ya gidiyor istanbul Boks karması yarın ve pazar günü Konyada yapılacak grup şampiyonasına iştirak etmek üzere bugün Konyaya hareket edecektir.Boks Ajanı Ahmet Cömerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1961
  • Apak,Federası üzere İslanbı Fâzıl Peker ve Turgui Alpagui'un İzmir'den namzet:Turhan Tükelliyor Federasyon'a girmesi kai'îleşiiîlk iş,genç iakımın teşkili ANKARA,ÖZEL YENİ Futbol Federasyonu Başkanı O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1961
  • SİNASİ OSMA,APAK'I TEBRİK ETTİ Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak dün Adalet Partisi Genel Sekreteri Şinasi Osma tarafından tebrik edilmiştir Osma,Umum Müdürlüğe gelerek Apak'ı makamında ziya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1961
  • GENÇ TAKIM HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR Dün tstanbula hareketinden evvel kendisi ile görüştüğümüz Orhan Şeref Apak ilk iş olarak İngiltere İle karşılaşacak 23 yaşından küçük futbolculardan kurulu takımın teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1961
  • CAN BABTD FRANSA İÇİN ÇALIŞIYOR Racing kulübü ile yeniden temasa geçmiş bulunan Fenerbahçeli Can Bartu,hâlen Fransada bulunan Mim Ili'nin cevabını beklemektedir.Kendisini iyi hissettiğini ve fazla kil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1961
  • K.Bayrak Hamağlnp Şampiyon Romen takımı Balkan Kupasının son maçında Bulgar Levski'yi 4-2 mağlûp etti.Bu yılkî turnuvanın ilk maçı 17 aralıkta Galatasaray K.Bayrak arasında.BALKAN İkincileri Turnuasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1961
  • Bu sene iltihak ettiği milli ligde henüz galibiyet alamayan Ycşildirck,sekizinci karşılaşmasını yarın İstanbulspor İle yapacaktır.Rakipleri için ciddî bir şekilde hazırlanmakta olan Yeşil-Sarılı futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1961
  • Basketbol hakemlen maç idare etmeyecek İstanbul Basketbol Hakem Kulübü dün bir deklârasyon yayınlamış ve bu hafta yapılacak basketbol lig maçlarında kulübün üyesi bulunan hakemlerin maçlarda vazife al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1961
  • Altay Yugoslavya davet edildi Milît lig kulüplerinden Alta?beş karşılaşma yapmak üzere Yugoslavyaya davet edilmiştir.Siyah Beyazlı takım bu seyahate Ocak ayında çıkacaktır.Diğer taraftan millî ligde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1961
  • ^Illllllllli:i!Milinim.mTT fiS&gs Dünyanın en kolay gole giden oyuncusu Greaves,italya'nın değişmez prensiplerine kurban gitti.Disiplinsizliğin cezasını çekecek ve İngiltere'ye dönecektir.Şöhretli İng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1961
  • Modaspor hakkında kararı Basketbol Federasyonu verecek Beyoğluspor ile oynadığı lig maçında,üç Amerikalı basketbolcuya takımında yer veren Modasporun hükmen mağlûbiyeti hakkında tertip komitesinin ald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 17.11.1961
  • HABERİİH 9 Fenerbahçe kulübü Denizcilik Şubesi tarafından tertip edilen satranç turnuvası,yarın akşam,başkan Razi Trak'ın da iştirak edeceği bir törenle başlayacaktır.Dört katagori üzerinden yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor