Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • BU MEMLEKETİN İNSANLARINI.B CYÜK Atatürk,İçki yasağının tatbik edildiği günlerde Dolmabahçe Sarayının bahçesinde oturmuş,devrin Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Beyle Eğitim Dâvâtrıi7» üzerinde konu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • ATİNALI TİMON AYPERİ AKALAN Teni Tiyatroda.Piyea.Muhakkak ki Şekspir'in »ıra piyeslerinden biri Atinalı Timon.Eserin hemen başında «Bir dostundan kemlik görmeden mezara girebilmiş kim vardır ki?d yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • DESE SATIŞI Reyon ve selon deşeleri serbest olarak satışa arzedilmiştir.ihtiyaç sahiplerinin Müessesemize müracaatları.Sümerbank Gemlik Sunğipek ve Viskoz Mamulleri Sanayii Müessesesi BASIN 10017)6268
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • istanbul Mülkiyeliler Cemiyetinden Cemiyetimizin yıllık alelade genel kurul toplantısı 21/11/1961 günü uat 14 de İstanbul Ticaret Odası salonunda yapılacaktır.Toplantı için gerekil çoğunluk temin edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • tlllltlllXllKIIIIIIH I İM t.1111IU 111111111 1111111 11111 11 111 I 11111 I I I 11.I II II II I I I!I II I I 1.I I I I I I I J I.I I I I I I 1 I 11 1 M I I I I I I I I I I I I 1.I I I I.I I I I I I.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • Tı W w OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocakl Bugün bütün muvaffakiyetiniz sizin maharetinize bağlı.Nüfuzlu biri sizi destekliyecck.KOVA BURCU f21 Ocak 19 Şubat] Mühim işlerinize öğleden evvel başlamayınız.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ İli)DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:1 Herkesin düşüncesine hissine aykırı olan düşünce,fikir,söz.2 İktisat;Benzer.3 Etek Eski dil)Tibetli rahip.4 Tersi duvarcı âleti;Ateş Es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • D AVE T-11 Kasım 1961 cumartesi günü sabah saat 10 da,Bankamız Umum Müdürlüğü salonlarında yapılacak olan ikramiye çekilişine muhterem mudilerimizin teşrifleri rica olunur.TÜRK TİCÂRET BANKASI A.Ş.UNU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • ügy nin Kasım 22 nci)sayısını gördünüz mü?Bir kere tetkik ederseniz,bu güne kadar onu nasıl olup da okumadığınıza hayret ederek üzüleceksiniz.Her ay Bir RUH ve MADDE okuyunuz.MİLLİYET 6259
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • SAHTE PARA SÜRMEK İSTERKEN YAKALANDI Galata Vekilharç sokakta oturan 37 yaşındaki Halit Cemal Korkmaz,dün Merkez Bankası veznesinde sahte bir elli liralık bozdurmak isterken yapılan ihbar üzerine suç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • İMAR ŞİKAYET KOMİSYO-NU 26 DOSYA İNCELEDİ İmar Şikâyet Komisyonu dün de 26 dosyayı tetkik etmlg ve bunlardan 16 sim vatandr.ş lehine karara bağlamıştır.Belediye Reisi Başyardımcısı Turin Ertug'un başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • Bir şahsın 20 bin lira dolandırdığı iddia edildi Şehrimizde muhtelif resmi ve hususi müesseseleri dolaşıp burada yüzlerce kişiye taksitle ve ucuz fiatla mal satacağını vadeden ve daha önceden kaparo t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • 23 YENİ OTOBÜS DAHA GETİRİLDİ Î.E.T.T.İdaresinin Almanyadan satın aldığı 23 yeni otobüs dün karayolu ile şehrimize getirilmiştir.Yeni otobüsler revizyonu müteakip seı\ise konacaklard' Bv otobüslerle,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • TÜNEL RAYLARININ BİRİ DEĞİŞTİRİLDİ Tüneldeki raylardan biri değiştirilmiştir.Karaköyden Tünele çıkarken sol tarafta kalan rayların değiştirilmesi işi dün sabah tamamlanmış,diğer rayın değiştirilmesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • 9 AYDA 41 GEMİ İLE 58 MİLYON YOLCU TAŞINDI Şehir Hattı İşletmesi 1961 yılının ilk 9 ayında 41 gemi İle 58 milyon yolcu lakletmiştir.8 araba vapuru ile ise 1 480.000 vasıta taşınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • İti E V L İ D Merhum Ürolog Operatör Dr.Mehmet Ali OMA nm ve ebediyete intikal eden BÜYÜKLERİMİN aziz ruhlarına ithafen 11/11/961 Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Kadıköy Yoğurtçu Şifa Camiinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • LOZAN KLÜBÜNDE TARTIŞMALI KONFERANS Lozan Kulübü münakaşalı konferanslar tertip etmiştir.Konferanslardan İlki önümüzdeki Pazar günü saat 16 da Tahir Alangu tarafından verilecektir.Konu «Keloğlanın Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • VALİ GELECEK HAFTA VAZİFEYE BAŞLIYOR Vali ve Belediye Başkanı Korgeneral Refik Tulga,hafta sonuna kadar Deniz Hastahanesinde istirahat edecektir.Tulga,hafta başında işine başlayacaktır.Lumbago için el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • 15 KASIMDAN SONRA BURSAYA UÇAK YOK Bursa hava alanının tamiri dolayısiyle İstanbul Bursa uçak seferleri hu ayın 15 inden itibaren tatil edilecektir.Tamirat bittikten sonra normal uçak sefer programı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • BİR YANGINDA ÜÇ KİŞİ YARALANDI Süleymaniye,Siyavuşpaşa'da bulunan bir handa dün sabah çıkan bir yananda üç işçi muhtelif yerlerinden yanmıştır.Handaki bir fener imalâtharesinde benzin bidonunun yanınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • KOKULU ÇAMAŞIRDA İZ BIRAKMAZ REKLAMCILIK 2555 6256
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • M E V L i T Muhterem Babamız ve Kıvmetli Büyüğümüz MAHMUT K'URBANZADE'nin vefatının kırkıncı günü olan İ2:Kasını.l961 Pazar günü saat 14.30 da Üsküdar Seyitahmet Deresi Camii şerifinde aziz ruhuna ith
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • x rx x#x S/fS is SrfS S4S &4S S4S S4S ŞAM KAHİRE VİYANA Yi NEW YORK LOS ANG!UZAJ ve İskandinav Havayollarının Caravelle ve DC-8 uçaklarıyla hakiki jet servisinin bütün avantajlarından faydalanarak uçu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • SAFFET ÇAMDELEN ile SAİM ABPACIOGLU Nikahlandılar.Beyoğlu 11/1S61 ÎLk »8M 6275
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • TEŞEKKÜR Aile büyüğümüz BESİM GÜRMEN'in vefatı dolayısiyle biiyükkadirşinaslık göstererek son bağlılık vazifelerini ifa etmek lütufkârlıklarında bulunan Kabataş,Galatasaray ve Alman Liselerinin muhter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • M E V L İ D Kıymetli esim,sevgili babamız EMEKLt BÜYÜKELÇİ MERHUM Ali Şevki BERKER'm velatımn kırkıncı gününe müsadif 10 Kasım 1961 Cuma günü ikindi namazım müteakip Maçka Teşvikiye Camiinde aziz ruhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • 5 Met alabilecek gişe memurları bir kişiye 5 biletten fazla vermeyeceklerdir.Belediye İlgilileri tarafından sinemalar mesullerine duyurul-muştur.Belediye Başkanı İdari İşler Muavini Kadri İlkay,dün Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.11.1961
  • d ATATÜRK I ER zaman aklıma takılır durur;acaba biz fjj Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü tam olarak gerçekten anlıyabildik mi?Bana kalırsa biz Atatürkçülüğü suni ve so.ğuk bir edebiyatla daima biraz havada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.11.1961
  • Aziz Atatürk'ün 23 üncü ölüm yılı dolayısîyle dün gece Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde sabaha ATAMIZI SAYGI İLE anıyoruz fij Gençler gece sabana kadar Taksim âbidesinin önünde meşalelerle nöbet tuttula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1961
  • D U R U M ~~ik Çankaya toplantısı arifesinde f* l VMHURBAŞKANININ bugün Çankayada Parti Genel Başl-kanları,Senato ve Millet Meclisi ve Parti Grup Başkanlariyle yapacağı toplantı,Başbakanlık problemini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1961
  • ODALAR BİRLİĞİ BİR açık oturum yapıyor Türkiye Odalar Birliği tarafından İstanbul Ticaret Odası salonunda düzenlenen açık oturuma,İstanbul Ticaret Odası katılmamıştır.Ticaret Odası,açık oturumun yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1961
  • Alman faaliyete ge Federal Polisde Türk Polisi ile birlikte Misbah Uras'ı aramaya başladılar FRANKFURT,ÖZEL BANKA dolandırıcısı Misbah Uras ve Nezihi Kent uydurma adı ile tanınan Mehmet Kuzbari'nin ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1961
  • A.P.MECLİS GRiiiu mm® TOPLANIYOR ANKARA,ÖZEL A P.Meclis Grubu bugün saa at 16.30 da fevkalâde bir toplantı aktedecektir.Bugün saat 15 de Çankayada Parti Liderleri,Senato ve Meclis Başkanları İle yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1961
  • Sultanahmet'teki af isteyen mahkûmlar nümayiş ve açlık grevine basının aracılığı ile son verdi İBRAHİM ÖRS SULTANAHMET Cezaevindeki mahkûmlar arasında,umu mî af için evvelki gece saat 22 de başlayan n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1961
  • RAMANDA ZENGİN PETROL BULUNDU KURTALAN,özel Muhabirimiz MUHTEREM BAYDA R'dan Türkiyenin en zengin petrol damarı,Bakır Raman'da iki numaralı kuyuda bulunmuştur.Bu kuyudan günde 4000 varil petrol elde e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1961
  • Usyona îfcbaşı ile görüşen K.M.P.'nin iştirakim sağlamak özere ömöşpala netice alamadı A.P.Genel idare Kurulu CHP ile bir koalisyona mütemayil mm HKS^İl ^f Jfr m Giimüşpala solda)C.K.M.P.Genel Merkezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1961
  • Adapazarinda 10 günde 4 öğretmen dövüldü ADAP AZABI,ÖZEL Adapazarı'nda öğretmen dövme olayları artmıştır.On gün içinde dördüncü öğretmen dün Karasu'nun Kuyumcu köyünde dövülmüştür.Öğretmen Sadi Yılmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1961
  • İş kavgası sonunda,attığı bir yumrukla arkadaşını öldüren genç hamal.Bir hamal arkadaşını dün YUMRUKLA öldürdü Neticesi cinayet olan kavgaya,kamyona yüklenen Baskül'ün yere çarpması sebep oldu BİR ham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.11.1961
  • Alican Koalisyon İçin eşi!Şart istiyor Y.T.P.Genel Başkanı «Döner Kabine» fikrini yerinde bulduğunu bildirdi.ANKARA,ÖZEL YTP.Genel Başkam Ekrem Alican,«Eşit şartlarla katılacaktan bir kabinenin kurulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.11.1961
  • Pan Amile,uçtuğunuz zaman dünyanın en tecrübeli Jet ellerindesiniz!Pan American 'Jet Clipper'inf kumanda" aletlerini idaremden ellerin:bir^ hususiyeti ^vardır bu^hususiyet| tecrübedir!Şunu bir an için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1961
  • BOŞ TERE ISTIRAP ÇEKMEYİNİZ 1 adet OPON sizi huzura kavuştun» OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ağrılarını teskin eder OPON,bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında faydalıdır Faal o-13]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.11.1961
  • Kuvvayi Millîye ruhu halkçılık ATATURK'ün SOSYAL GÖRÜŞLERİ HeizirlcsirciEra:ÇETİN ALTAN esasına anı Bir parola B UĞUN Türkiye'de herkes kendi çıkarma uygun kapıdan aynı parolayı verip geçiyor:ATATÜRK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • Müslümanlığı kabul eden gazetecinin bir cinayete kurban gittiği veya borcunu ödememek için kaçtığı tahmin ediliyor.ANTALYA,ÖZEL Müslümanlığı kabul ederek Mustafa ismini alan ve çok iyi Türkçe konuşan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • «Son Havadis» Örfî İdarece kapatıldı Son Havadis gazetesi,dün örf!İdare kararıyla süresiz olarak kapatılmıştır.Kapatma kararı gazetenin «Milli menfaatlere aykırı» tutumu karşısında alınmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • Dünün hataları üzeFİnde uzun boylu durmak ve düşünmek zorundayız YARIN,aynı hataları Önlemenin başka çaresi yoktur.Son 10 Senelik politik,içtimaî ve iktisadi hayatımızın fam objektif bir görüşle tenki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • Dünyaca meşher 100 kere basılmış ölmez eser KENDİNE YARDIM Self help)Yüz yıldan beri değerini kaybetmeyen kitap KENDİNE YARDİM Self-help)Türklyeder birinci baskısı bir ay İçinde tükenen bu kitabın iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • Müzigiıi taliî sesini lİftÛYÖSÜND DÎNLİYEBİLİRSİNİZ v.•¦•KIW6 A-HA-lM"-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.Umum Müdürlüğünden ÇAYIROVÂ FABRİKASI İÇİN Kalifiye Elektrikçi,taşlama ustası,frezeci ve Sanat Okulu mezunu tesviyeci alınacaktır.Askerliğini yapmış olan istekliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • MEKTUPLA MATEMATİK ÖĞRETİYORUZ Liseliler'.Ortaokullular'.Bütün problemlerinizi çözüyoruz.Parasu broşürümüzü isteyiniz.P.K.1202 Sirkeci İstanbul Akademi Ders Teşkilâtı.49 16 86 MİLLİYET 6252
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • Kıbrıs'a gitmek için vize'ye ihtiyaç yok ANKARA,A.A.Türkiye İle Kıbrıs arasındaki karşılıklı vizeler kaldırılmıştır.1 Kasım 1961 de yürürlüğe giren yeni anlaşmaya göre,Kıbrıs veya Türkiyeyl ziyaret et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • Ekvatorda «Millî» Koalisyon kuruldu QUITO,A.A.AP.Bir kısım ordu kuvvetlerinin müdaheleslyle Cumhurbaşkanlığına getirilen eski Başkan Yardımcısı Arosemana dün bir Milli Birlik Hükümeti kurmuştur.Yeni K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • ÇAt |&LA* arasimpa ımzm SEPVİNKIJIA-NlMihl KAFİLE.M SARAY tt* PiMWDAw laoî ABPÛiaMDAZ VE TARZAN WIDE,VEMİK PfŞİKf TAfcJLMAk İVTE&.LEB.FAKAT.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • iftâınki fünü diişmıdihŞimı için TÂhR ktdknufWum!TARR kullanmakla ertesi günün ne kadar kolaylıkla traş olabileceğinizin farkına varacaksınız.Sivilceler,usturanın ateşi ve cild çekintileri tamamen zai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • KIŞLIK SEBZE İ.E.T.T.İŞLETMELERİNDEN 1 11 kalem Sebze ve Meyve mektupla fiat ve teklif isteme usulü ile alınacaktır.2 Teklif mektupları 20/11/961 Pazartesi günü saat 16 ya kadar Metrohanda 4.üncü katt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • SU TASFİYE CİHAZI KULLANAN 25 senedenberi patent sahibi bulunduğumuz VEBOLÎD Portatif Junyor tipi ve diğer büyük tesisat tiplerinin aynı marka altında satışa arzedildiğı istihbar edilmiştir.Mesulleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • TAKVİMDEN BIB YAPRAK m fca EVVELKİ akşam masanın başında bugünü düşünerek taraçamn camlı kapısından dışarıyı seyrediyorum.Hava o kadar durgun ki yaprak büe kımıldanmıyor.Tabiata bir sükût çökmüş,horşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • Kennedy «Hür Dünyanın güvenliği tehdit edilmedikçe» böyle bir teşebbüste bulunmayacaklarını açıkladı.WASHINGTON,AP.AA.BAŞKAN Kennedy Rusların son seri denemelerde,cem'an 170 milyon ton TNT kudretinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • Değirmendere'de evvelkî gece büyük bir yangın çıktı İZMtR,ÖZEL Değirmendere bucağında evvelki gece çıkan büyük bir yangında 4 dükkân,1 ev ve 1 depo yanmış,250 bin liralık zarar husule gelmiştir.Saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • Patlıyan bombalara rağmen Kraliçe Gana'ya gitti LONDRA,A.P.RADYO Kraliçe Elizabeth,kocası Edinburgh Dükü ile beraber dün 12 günlük resmî bir ziyaret için uçakla Gana'ya gitmiştir.Gana'dakl durum dolay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • Yorgancıoğlu Gümüşpala dâvasına başlandı İZMİR,ÖZEL A.P.«ski genel başkan vekili Mehmet Yorgancıoğlu Genel Başkan Ragıp Gümüşpala'yı mahkemeye vermiştir.Yorgancıoğlu hakkında A.P.yüksek hakem heyetini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • Başgil,«Politikaya atilmıyacağım» dedi Ord.Prof.AH Fuat Başgil,dün «Hiç bir surette politikaya atılmayacağını» açıklamıştır.Başgil,A.P.genel başkanlığına getirileceği veya yeni bir parti kuracağı şekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • Hi Zsa-Zsa Gabor yanan evinin kalıntıları arasında bir arkadaşı ile birlikte mücevher kutusunu ararken.IRADYOFOTO] Yangın 456 evi kül effi.Zararın 20 milyon doları bulduğu anlaşılıyor.Yıldızlar çok üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • ms&x £i?Londra ve New-York'ta çocuklarını arabalarda İten anneler atom denemelerini protesto etmek için Sovyet Büyükelçilikleri önünde nümayişler yapmaktadırlar.Dün New-York'ta nümayiş yapan binden fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • Bonn Hükümetine resmen başvuran meşhur casus,ikinci Cihan Harbinde kendileri fıesabma çalışırken verilen 150 bin sahte İngiliz lirasının markla değiştirilmesini istiyor MÜNİH ÖZEL I" KİNCİ Dünya Harbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • 100 bin Dolarlık bir kaçakçılık tahkikatı açridı Şehrimizde 100 bin dolarlık b!r gümrük kaçakçılığına el konulmug ve olay Adliyeye İntikal ettirilmiştir.Bir süre önce dışardan mal getiren İki firmanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • İzmir'de «Selâmet Partisi» kuruldu ÎZMtR,ÖZEL İzmir'de dün «Selâmet Partisi» adı ile yeni bir parti kurulmuştur.Partinin kuruluş dilekçesi,eski Köylü Partililerden ve A.P.nin kurulması için ilk teşebb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • Amerika'da bir uçak düştü,77 asker öldü RICHMOND,A.P.Güney Carolina eyaletindeki Fort Jackson üssüne.askere yeni alınmış gençleri taşıyan bir uçak düşmüş,77 kişi ölmüştür.Uçağın pilotu İle yardımcısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.11.1961
  • 60 subay ve assubay kursa gittiler Türk Kara Kuvvetlerine mensup 49 subay ve 11 Assubay,özel eğitime tâbi tutulmak üzere 16 Kasımda Birleşik Amerika,Fransa ve Batı Almanyaya gidecektir.Türk Amerikan K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.11.1961
  • îOuTUN pazaSih;CiL&tf-JCA BOZ KAKAZ.VEBJ'IZ.c,BU AZADA WARS.TEMPOMA Ki/WSE Mivoe MARX TELEFON MtKE'lNİ ODASINDA.A^A KAPı KİUTİ_l.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1961
  • oll^ u ggggggğgggğğ98888888888^ 4S1 AZISI GiplSiSIE:BAKIL/JZSA DEM.&lN Buyij SAMF /yOS/jL.AlZ/SIDAS/B'IZİSJİSJ SOSIU CSELMÎŞTÎfZ.BOLT ARTIK RAKıBt.BEŞTE.BEŞ11 YEN.MElç ıÇtSJ OEQiU KES'Ct ŞINISJ VE^E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1961
  • DEMEK El_lNE VAUEEOCEe9 HA^I_TADAN ButAŞ.AMŞ ONLARI VA.KALA^UNV,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1961
  • A'^vACiMiZ.HAL-KA kol-Ay kaz.^EOıL_tfÇ.ŞEKİL-OE WA8E.KUESZJ ULAÇTIR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1961
  • EREĞLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİNDEN Müessesemiz için Elektrik ve Makine Mühendis ve Yüksek Mühendisleri alınacaktır.Bunlara 10195 sayılı kararname ile kabul edilen Talimatname esasları dahilinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1961
  • BETON DEMİRİ SATIN ALINACAKTIR 1 Şirketimizin ihtiyacı bulunan 6 mm.lik 40 ton,8 mmlik 50 ton ve 22 mm.lik 40 ton olmak üzere cem'an 130 ton beton demiri satın alınacaktır.2 Şartnamelerin,Galata Hazer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1961
  • ARAÇ DEVLET OR^AM İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMDEN 1 işletmemizin,Hatip,Sarpım,Pelitveren,Merkez ve Mergüze depolarında mevcut 3415 M3.S.2 çam ve göknar emvali 37 parti halinde evsafına göre 180 209 lira,1228 M3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1961
  • İL «a 3 YAZAN:Frank RICHARD S Beni aptal yerine koymayınız sayın komiser.Beş yıl önce Sahrada petrol aramaları başlamamıştı.Bunu size Petit mi söyledi?Bunu çocuklar hile bilir.Pierre Petit'i nereden t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1961
  • I OKUYUCULARIMLA BAŞBAŞA j S İzmir'de emekli Kur.Albay Lfttif Erman:Yakısı E S çağırır beni uzaktan)güfteli şarkının kimin tar.vCın-E EE dan ve hangi makamdan bestelenmiş,güftenin hangi EE şaire ait o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1961
  • OAMA İYİ TAŞAIAN» SEMBOtü FUJI cLEKTRİK SAYAÇLARI Daha iyi hizmet eder Toza ve rutubete karşı muhafazalı olan FUJI elektrik sayaçları doğru çalışması ve dayanıklığı ile meşhurdur.Yüksek kaliteli elekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1961
  • İLAN TARİFESİ ğ)2,3,4.5 inci sayfalarda santimi 30 T.L 6.7 ncl sayfalarda santimi 25 T.L Birinci sayfada başlık 200 T.L Düğün,Nişan.Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L Küçük ilânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1961
  • J} Milliyet Gazetecilik AŞ.adına Sahibi ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN VİLMAER Magazin kısmından Mesul Müdür HALTT KİVANÇ Spor kısmınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1961
  • CUMA Rumî 1381 jq 1377 C.âhir I K A S I M Ekim VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 6.42 1.46 öğle 11.58 7.02 İkindi 14.39 9.43 Aksam 16.56 12 00 Yatsı 18.30 1.34 İmsak 5.01 12.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.11.1961
  • Kışın YenîIiqi:Bu kışın moda yenilikleri arasında bereler de bulunmaktadır.Her tipteki kadına yakışan bereler,yünden,kadifeden,ekoseden,süetten yapılmaktadır.Genç kızlar bir çile yünle bir iki günde c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • TATBİKÎ GÜZEL SANATLAR OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Cinsi Miktarı Fiatı Muhammen bedeli %7.5 geçiri teminatı L.L.L.Köknar kereste 16.850 m3 600 10110 758.25 Muhtelif eb'atta Çıralı çam kereste 1 m3 625 625 46.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • GAYRİ MENKUL SATIŞ İLÂNI Eyüp Hukuk Mahkemeleri Baş Kâtipliğinden:961/47 Ethem Yılmaz,Teohari,Lefteryas,Kleo,Olga,Satfo,Pinolopi ve Ebroksiyanın şayian ve müştereken mutasarrıf oldukları Eyüpte Topçul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • 100 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TEtEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK BUYUKADADA Yeni Daireler.48 47 29.YAKACIKTA manzaralı Katlar.48 47 29.TEŞVIK4YEDE sahibinden betonarme kaloriferli,sıcak mıhı,parkeli,gömme banyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • KİRALIK DAİRE Etilerde parke döşeli,kaloriferli,komple möbleli,buzdolaph,büyük salon salamanje ve iki yatak odası mevcut daire acele kiralıktır.Müracaat 63 55 86.MİLLİYET 6260
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • Mensubumuz Sanayicilerin Dikkatine Hususî Sektör Sınaî tesislerinin makinelerini yenileme ve ıoksanlarını ikmal âell ihtiyaçları taleplerini karşılamak üzere oğu Almanya anlaşmasından Odalar Birliği e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • ^iMiwiii ¦hum'» i w—wwwwwi mm.n PERAKENDECİLERİN DİKKATİNE:Siyah Beyaz yeni parti Telefon Apareylerîmiz Gelmiştir.TÜRKTELEFON Ltd Şirketi Al AT AS AR AY YENİ ÇARŞI DORFiLM HAN İSTANBUL TELEFON 48 32 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • MENDİL KENAR!DİKTİRİLECEKTİR Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Şirketince imâl edilen mendilliklerin kenarları diktirilecektiı.Teklifler 16/11/961 günü saat 9.00 dan 17/11/961 günü saat 16.00 ya kada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • YEŞİLKÖY.Her Pazar üğleden sonra 16-18.30 arası)RHYTMISTES Grubunun iştirakiyle DANSLI-ÇAY)FAAL 3982 6242
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • Zeytinburnu İcra Memurluğundan:Menkûl Satış İlânı)961/476 T.5000 lira muhammen kıymetteki bir adet komple hidrolik pees makinasının Kazlıçeşme Müezzin Hasan Sokak No.6/3 »ayılı yerde 11/11/1961 günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • Bakırköy I.Asliye Hukuk Hakimliğinden 960/227 Hacı Ali Yılmaz tarafından Ayşe Yılmaz aleyhine acılan boşanma dâvasında:Dâvâlının bulunamadığından Hanen tebligat yapılmasına ve duruşman'n 17/11/961 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • z kullanıluıış büyük boy EKSKAVATÖR SATIN ALINACAKTIR.Müracaat:Tel:49 29 63 49 29 fi4 BASIN 9957)6247
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • r TAHVİL alırım.1 22.78.70 REKI.AIVICILIK 2574 6257 I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • Bir gazeteciye saldıran Senatör protesto edildi ANKARA,ÖZEL Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı,Meclis koridorlarında bir gazetecinin tecavüze uğramasını protesto etmiştir.Cemiyet Başkanı İbrahim Cüce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • KURTULUŞ'ta BİR kahveciyi vurdular 40 yaşında Muîaffer Birinci sininde bir şahıs dün saat 21.30 da Kurtuluş Kilisesi civarında 4 kişinin hücumuna uğramış,odunla dövülmüş ve tabanca ile 4 yerinden yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • Telefon direkleri ile yolu kapatarak iki arabanın yolcularını soyan şakilerden ikisi tren soygunculuğundan da sabıkalı GAZİANTEP.REŞAT ZORBAŞ bildiriyor Silâhlı 6 soyguncu İki arabanın yolcularını soy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • m ü m Bastarafı üçüncüde I Jıcdde b.VSfüı müfritlerden geîebüe.çefc bir baskı tesirsiz kalabilirce A.P.sommltılan ya C.H.P.ile ikili,ya da Y.T.P.nin de da-hil edileceği üçlü bir koalisyonun,kesin sekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • Can Bartu'nun durumu bugün belli olacak Baştarajı Sekizincide tedirler.Ahmet santrahafta yer almasa bile Şerefin Rusyaya karşı sağ hafta oynayacağı tahmin edilmektedir.Kalede Nccmi'ye ilâveten bek hat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • Manisalı işçiler ete sakal grevi ilân effi MANİSA,ÖZEL Manisa Mensucat Sanayi işçileri de sakal grevi ilân etmişlerdir.İşçiler,ücretlerinin arttırılması için çıkardıkları iş ihtilâfının,hakem kurullar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • zam m Etibank'ın Yıldsztepe'deki düşürücü merkezini satın almak istiyor.Trakya'ya ücretsiz elektrik verilecek Sanayi Bakanlığının teklifüıi redden Belediye,Etibanka mukabil bir teklifte bulunmuş ve Yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • Parti liderleri bugün Çankaya'da toplanıyor İp Baştarafı üçüncüde bir netice alamamıştır.A,P.Genel İdare Kurulunun,bugün Çankaya'da yapılacak toplantıda Milli Koalisyonun teşkiline imkân olmaması ve C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • ODALAR BİRLİĞİ BİR açık oturum yapıyor Baştarafı •üçüncüde lantıya İştirak edilmediğini belirtmişlerdir.Oda yetkililerine göre,«İstanbul Ticaret Odası bu alandaki ha/ı ılıklarını daha ünce yapmıştır».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • Bir hamal arkadaşını dün yumrukla öldürdü Bastarafı üçüncüde memleketten 19 yaşındaki arkadaşı hamal Mehmet Aslan ile birlikte bir baskülü kamyona yüklerken,baskül yere çarpmıştır.Arkadaşının dikkatsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • Alacan,Koalisyon için eşit şart istiyor Baştarafı üçüncüde hiikûmet kurulması için çalıştıklarını söyleyen Alican.Millî Koalisyona C.K.M.P.nin yanaşmadığını,A.P.C.H.Pkoalisyonunun çok kuvvetli bir çoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • ATATÜK'ü ANİYORUZ tBnştarafı üçüncüde Hürriyet Meydânına yürümüşlerdir.Yolda,bandonun' çaldığı marşları hep bir ağızdan söyleyen gençlere,halk da iştirak etmiştir.Binlerce lt,işl Aksaray.TJnkapanı,Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • toplantesı yaptılar t Baştarafı üçüncüde sarkıttıkları demir kafesli pencerelerden devamlı olarak «Hürriyet.Hürriyet."Af.İkinci Cumhuriyetin şnıııııdamlır.n „ya ya ya şj,sa şaı bizi affet Cemal Paşa!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.11.1961
  • Kaçak iskambil kâğıtları elegeçti ADANA,ÖZEL Kilis'ten gelen şoför Necdet Çivisöken idaresindeki istanbul 86441 plâkalı kamyonda 5000 deste kaçak iskambil kâğıdı ile 23 kilo G00 gram sedef düğme ele g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.11.1961
  • PAZAR İÇİN FAYDALI HATIRALAR ÜÇ d5rt mm evveldi.Topraktan bir yapı,üstü cazlarla kaplı.İçi isa tertemiz badanalı,mütevazı fakat zevkle döşenmiş.Ve bu dekor içinde kösedeki radyonun ba^ma hâki elbiseli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1961
  • Bir ingiliz yazarına göre:Rus takımının son durumu SAFTER YILMAZ LONDBA'dan yazıyor:AYLIK eWorld Soccer» mecmuası Erle Batty imzası altında 12 Kasımdaki istanbul maçından evvel Rus futbolunun.can duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1961
  • Can Bartu'nun durumu bugün belli olacak Yıkılan gazhane sahasına 12.000 seyircinin alınması kararlaştırıldı TEKNİK Komitenin bugün yapacağı toplantıda Rusya'ya çıkacak nihai tertibin tes biti beklenme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1961
  • Küyos Karadeniz kıyısının şirin köylerinden biridir.Yaz mevsiminde Kilyos'ta değil yatacak bir ev S3 veya otel,denizde'bile yer bulmak zordur.Deniz mevsimi geçmeye başladığı zaman Kilyos tenhalaşır.5S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1961
  • 0 GALATASARAY profesyonel takımının milli lig kadrosu haricinde kalan elemanlarından kurulu tertibi,dün Ali Sami Yen stadında Mecidiyeköy İle yaptığı antrenman maçını 7-1 kazanmıştır.0 MAHALLt lig maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1961
  • Güreşte Macaristan Fransa ve Japonya ile karşılaşıyoruz Serbest ve Greko Romen takımları 20 Kasımda kampa alınacak.Teknik Komite lâğvedildi ANKARA,ÖZEL I" Kİ gündenberi toplantı halinde bulunan Güreş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1961
  • WINGSTFOOTS M.Sporu yendi Amerika'nın Wingstfoots basketbo takımı İlk karşılaşmasını dUn akşam kalabalık bir seyirci önünde Modaspor İle yapmıg ve 93-52 kazanmıştır.Devre 46-27 bitmiştir.Bu müsabakada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1961
  • Kaçaîin:"Güç maç olacak,Gıanatkin:"Evvelâ 2.maçı oynayalım,TAKIMI GELDİ Misafirler bugün MiShafpaşa'da çalışacak.Yasin ve Nelfo oynuyor.Bubukin gelmedi Kaptan Nefto "Sizin yolunuz kısar bizimki uzun„
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.11.1961
  • Lig sonuncusuna 3-0 yenildi Fenerbahçenin Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuasındaki rakibi Alman FC Nürnberg takımı son lig maçında ligde sonuncu durumda bulunan FSV Frankfurt'a 3-0 gibi farklı bir sonuç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor