Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.09.1961
  • DURUM H SUBAYLAR MİLLİ Savunma Bakanlığı dün bir bildiri yayınlayarak,Türk Silâhlı Kuvvetleri için bundan böyle Kadın Subay yetiştirilmeyeceğim ve hâlen ordumuzda bulunanların da geri hizmetlerde kütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1961
  • Yassıada'da karar Yarın açıklanıyor Yüksek Adalet Dîvânı 18 dâvanın 592 sanığı hakkındaki nihaî kararını yarın bildirecektir.Yassıadada yapılacak olan son duruşmaya,görevliler,gazeteciler ve özel dave
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1961
  • GENÇLİK VE İNKILÂP GELDİ Şehir Hatları İsletmesinin İngiltere'ye sipariş ettiği 11 gemiden 2 si dün limanımıza gelmiştir.Gençlik ve İnkılâp adlarını taşıyan gemiler,2500 er yolcu taşıyabilmekte ve 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1961
  • GALATA'DA BiR BİNA ÇÖKTÜ Galata Kemeraltı Revani sokakta 19 sayılı binanın dün öğ'.eden sonra mutfak ve hela kısmı aniden çökmüştür.Çökme sırasında binanın İçinde ve yoldan geçen kimse bulunmadığı içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1961
  • SOYAK'IN ARARAÇI KA7Â YAPTI ^"»y1 Bakanı İhsan Soyak'ın makam otomobiU dün Kızılay meygW J MIV J" IVM&H I Mr I I danında bir taksi ile çarpışmıştır.Kaza sırasında Bakan arabada bulunmamaktaydı.Çarpışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1961
  • BİR CARAVELLE UÇAĞI DUŞTU 78 KİŞİ OLDU Rabat hava alanı yakınlarında vukubulan kazaya kesif sis sebeb oldu.Yolcular arasında bir Kuveyt Prensi ve iki diplomat da vardı RABAT,AA.FRANSA'dan Tunus'a gitm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1961
  • Birleşmiş Milletler kuvvetleriyle Katanga birlikleri arasında Elisabethville sokaklarında 5 saat süren bir çarpışma olmuştur.Çarpışmalarda 37 kişi ölmüş,yaralananların sayısı tesbit edilememiştir.Belç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1961
  • KADIN SUBAY YETİŞTİRİLMEYECEK ANKARA,ÖZEL Türk Silâhlı Kuvvetleri için bundan sonra kadın subay yetiştirllmeyecektir.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiride bu karara,«Kız öğrenicileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1961
  • Maliye Bakanlığının eski Hazîne Umum Müdürü «İstanbullular işlerine yaya gitsinler» demiş,VALİ ve Belediye Başkanı Korgeneral Refik Tulga Belediyenin Bakanlıklarla olan işlerinin hallinde Bakanların a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1961
  • Bîr bekçi kaza kurşunu ile öldü Hüseyin Birtan isimli Eminönü'nde görevli bir bekçi dün tabancasının kazara ateş almasıyla ölmüştür.Tabancasını temizlerken vurulan bekçi yaralı olarak Cerrahpaşa Hasta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1961
  • Haydarpaşa vapuruna gece bir şilep çarptı Haydarpaşa vapuruna dün gece Sarayburnu önünde hüviyeti tesblt edilemeyen yabancı bir şilep arkadan bindirmiş tir.21.30 Köprü Kadıköy seferini yapmakta olan H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1961
  • AMAN CANIM SİZ DE.Bir yağmur yağdı,telefonlar lie gündür bozuk.Ana kablo kopmuş da,baba kablo ıslanmış da.Arızaya telefon ediyorsun.Esner gibi:Umumi arıza,diyorlar.Belki hususi arızadır,başka telefonl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1961
  • İmâr için 3 milyon fazla harcanılmış Belediye eski Teknik Reis Muavini,Fen İşleri ve Yollar Şubesi Müdürü hakkında dâva açılıyor ŞEHRİMİZDE 27 Mayısa kadar geçen 10 yıl içinde sabıklar devrinde imar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1961
  • EMİNSU TEKRAR ACİLDİ Ankara s,k' Yönetim Komutanlığınca kimiwu tunun MÇIkUl blr hafta önce kapatllnıI5 olan Eminsu Derneği dun sabah açılmıştır.Emekli İnkılâp Subayları Derneği Yönetim Kurulu Başkan v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1961
  • Bir robot Fezaya Gitti ve Döndü Amerikalıların mahreke soktuğu robot insan gibi solumakta,terlemekte ve konuşmaktaydı CAPE CANEVERAL,AA.AJ .RADYO AMERİKALI ilim adamları dün insan gibi soluyan terleye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1961
  • Yeni ik Gece Gündüz Hârika Krem ~Ay Kremi Cildin buruşmasını önler Yara ve yanıkları geçirir Ergenlik sivilcelerini yok eder Derideki lekeleri giderir.Mutlaka deneyiniz Piyasaya verildi Umumî Tevzi Ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1961
  • aması jF %Jm m m Ara Başkan Gürsel,aday etmelerine lüzum Bakanların istifa ını bildirdi Adalet ve İçişleri Bakanları tarafsız kalmak amacı ile aday olmayacaklar ANKARA,ÖZEL SİYASÎ Partilerde aday yokl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.09.1961
  • Tedbirler,propaganda ile yürürlüğe girecek M.B.K.taıahndan der tasvib edilen tedbiıleı döıt kanunun çeıçevesi içinde hazırlandı D ANKARA,OZEL EVLET Bakanı Sıtkı Ulay Bakanlar Kurulunca hazırlanan ted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.09.1961
  • "ADA'YI VE DEINlZ HAVASINI SEVMEM,KIRŞEHİRLİLERİN bir âdeti var:Kim terfi eder veya büyük bir makama tâyin edilirse,memleketine gelip büyüklesin elini öpermls.Yeni Basın Yayın ve Turizm Kukanı Sahir K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1961
  • SİYASET DÜNYASINDA Ö o^+Jl Kp^ö^ı KONUŞMA SIRASI.DOGU De Batı blokları bir '•İr taraftan fakken hazırlıklara hu verirken,üU;tı Nıutlun müzakere kaptkırını acııii^ için ilk sondajlarını yapmaktac,rlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1961
  • yüJfoeJ^kaûfo KADIN ve ERKEK KUMAŞLARI ÇOLAKLAR 'da i istanbul-Harbiye 315 ve İzmir-Pasaport
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1961
  • VEFAT Dul Bayan Man Luiz Reboul sevgili egl Bay Laurent REBOUL veiat ettiğini teessürle bildirirler.Cenaze merasimi 14 Eylül 1901 bugün Perşembe günü saat 11.30 da Beyoğlu Sent Antuan Latin Katolik Ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1961
  • ALÂKA KESME Modern Muhasebe BUroau Dlmitri Kozakosla hiç bir alâkam kalmamıştır.Sayın mU»t»rilerime bildiririm.4117 Ahmet Toker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1961
  • Boru İhtiyacı Olanlara 47 m/m den 216 m/m ye kadar her eb'adda çelik çekme kazan borularımız gelmiştir.İTHALÂTÇI SIFATIYLE SATILMAKTADIR.Müracaat:Telefon:44 75 54 REKLÂMCILIK 1901 4145
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1961
  • Av.Orhaı Başarı Nairn Tezmen İsçi Sigortaları Kurumu İstanbul Hukuk İsleri Müdürü isçi Sigortaları Kurumu İstanbul Avukatı iş Hukuku ve Sig orta Mevzuatı nm 10/8/1961 e kada rki 'ir-c'isiklikleri ihti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1961
  • 16 Eylül Cumartesi gecesi CADDEBOSTAN Gazinosunda TÜRKİYE KRAL ve KRALİÇESİ seçilecektir NOT:Müsabakaya giriş serbesttir.55 24 44)BASIN 6619)4138
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1961
  • BULMACA BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 13)DAKİKADIR.SOLDAN SAGA:1 Asi)J_23456789 10 1 2 Vücudumuzun bir kıs mı;Din taassubunda başka,larını rahatsız eden kimse 3 Uzun yüksek sesle bağırma;Kansız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1961
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Orak] Her İsiniz bugün rastgidecek.Aksamı da neş'e iı.'intir geçireci'fcsinizw KOVA BURCU f21 Ocak 19 Şubatj Gözünüzde büyüyen bu meselenin hiç de o kadar önemli olmadığını a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1961
  • VEFAT SKLAN1K BANKASI idare Meclisi Reisi ve azaları,mesai arkadaşlarından Bay Laurent REBOUL'ün 11 Eylül 1961 de istanbul'da vefat etmiş olduğunu teessürle arzeder.Müteveffanın yüksek bilgisi,engin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1961
  • TEŞEKKÜR Ebediyete İntikal eden eşlin Emekli Tümgeneral Vahit KIRATLI'nın hastalığı esnasında kurtarılması için çok gayret sarfeden sayın doktorlar ile hemşireye ve cenaze merasimine bizzat iştirak ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1961
  • BİRSEN HOSAN SUAT EMİROfiLU Evlendiler.İt t İtti l'Ji.l 4122
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1961
  • Troleybüs ilk kazayı yaptı:bir kadın öldü Troleybüs,istanbul'daki İlk kazasını dün yapmış ve bir kadının ölümüne sebep olmuştur.Olay sabah saat 8 sıralarında Bahçekapı Sirkeci arasındaki yol kavşağınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1961
  • MUVAZAA YOLU İLE 70 ECZAHANE AÇILMIŞ istanbul'da mevcut 370 eczahaneden 70-80'inin muvazaalı olduğu açıklanmıştır.Eczacılar,bazı kimselerin muvazaa yoluna saparak birden fazla eczahaneye sahip oldukla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1961
  • miliminin mı ılı ı nil.ımııııııııımılıııııiHlmummıı Bir çevre ve tipleri Ç* U bizim İstanbul'da ötedenberi dikkatimi çeken bir garip çevre var.Bütün mesele.leri,fikirleri ve düşünceleri,parmaklarının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1961
  • OEEC ŞEHRİMİZDE BÎR SEMİNER TERTİPLEDİ Eğitimin temel gelişmesiyle İlgili problemleri olan memleketler için,orta dereceli okullarda fen derslerinin öğretiminde takiUedllecek politikanın tesblti maksad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1961
  • ÜüJfee^fa&te KADİN ve ERKEK KUMAŞLARI HACI RESUlf.BEYOĞLU)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1961
  • VEFAT Gazetemiz Tertip Dairesi Operatörlerinden Arif Dlnçdal'ın babası KÂMİL DİNÇDAL 13/9/1961 günü veiat etmiştir.Cenazesi bugünkü Perşembe günü öğle namazmı müteakip Beyoğlu Hamalbaşı Emin Camiinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1961
  • GAZETE TEKHİS DUN KONGRI İstanbul Gazete Teknisyenleri Sendikasının d de Çalığına Bakanı şiddetle tenkld edilmiştir.Okunan yıllık faaliyet raporundan;sonra,tüzük tâdili,yapılarak sendikanın ismi «Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1961
  • Kalorifer Kazanı Yaptırılacak 10 adet beheri-47 M2 lik çelik kalorifer kazanı maileme',İşçilik* ve'hiontaj dahil teklif alma suretiyl» yap-brılacaktır.Şartnameler 20 Eylül 1961 Çarşamba günü saat 16 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1961
  • i MALZEME ALINACAK H Çimento,Kum,Çakıl,Mıcır,Kireç ve Taş alınacaktır.S Şartnameler 16/9/961 tarihine kadar görülebilir.2 istanbul İmar Limited Şirketi ğ Galata Karamustafapaşa cad.Nesli Han No.73/1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1961
  • SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:444460)Yavaş Yürü Yabancı D.Dors I.EMEK Tel:448439)1 Bâzıları Sıcak Sever M.Monroe I.2 Kadın ve Kuklası B.Bardot R.F.KÜÇÜK EMEK Tel:44 84 39)1 Kaatil Aramızda J.Cotton t.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.09.1961
  • 111.II.IHIMI İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 İki marş 7.35 Sabah plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Şarkılar 8.30 Keman ve pi yano soloları 9.00 Kapanış.11.57 Açılı» ve program 12.0.İlci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.09.1961
  • i*l îT wri ¦r tj$• it?*j s;jjji iı W ff" ırnîTÎTn.V:H:r.i;ii livüliüiiüii'' i:i:i:i;i:İ:İ: i:i!i 1 I-f IFi III J Si j-ı „t,tüif,ı.ü.'i|jLla^1i'll,t iiu.ı .mU.„uJ.i,Çankırı'da mücadele CHP ile CKMP ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1961
  • i C.H.P.DEH 68 KİŞİ İSTİFA ETTİ M Turgutlunun Karkm köyünde 68 i kişi C.H.P.den İrtifa ederek A.P.I ye girmişlerdir.AJ».ilçe kurulu başkanı Fazıl Bilge ve İdare kuru-I lu üyesi îsmail Erkan tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1961
  • ADANA'DA A.P.HAYIR,DİYENLERE GÜVENİ Çukurova'nın iddiasız partisi G K.M.P.nin başkanı da "3 4 Milletvekili çıkarma/c bizim için büyük bir başarı olur,diyor ADANA A.P.teşkilâtı Anayasa oylamasında hayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1961
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERALARI TCS?og0{i)BU MCNPİLİM mm tfllİNER,MlölUfrl İYİliâİNtZÎN MKIU&MI r^BEKLENMEPEMYAPlLj K|NfMETLu PİRLER MNtMEfîNDî Çİ7EPETESE1CKLIR.H E( İK1 FFEtfpİM.WPIMA ÎHTİYKJ-NlZöU/RSABEU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1961
  • 'Jî-MRİİKOKKOMllRU ALACAKLAR 15 Eylül Cuma günü kok kömürü alacaklar:İstanbul Deposu 182263 183680 Yenikapı Deposu 185381 186420 Bakırköy Deposu 186001 187102 Zeytinburnu Deposu 225576 225606 Eyüp Dep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1961
  • ANADOLU TASFİYEHANESİ A.Ş.ATAŞ)Mersin Rafinerisinde Elektrik Santralı Kısım Şefi Stajyeri olanak çalıştırılmak üzere;İngilizce bilen,Buharlı Elektrik Santralları,soğutma kuleleri ve bunların kontrol v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1961
  • i I PARTİ PRÖ CHP.NİN PROGRAMI CUMHURİYET Halk Partisi,prensiplerini 6 umde ile hülâsa etmiştir.Bunlar:Cumhuriyetçilik.Milliyetçilik,Halkçılık.Devletçilik,Laiklik ve Devrlmcillk'tir.CUMHURİYETÇİLİK:CH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1961
  • GEÇEN SENE GÖRDÜĞÜ RAĞBET PARKER Sağdaki haneye en çok beğendiğiniz futbolcunun ismi ile klübünün ismini,altına da kendi sarih adres ve isminizi yazdıktan sonra kuponu keserek 1 adet boş Parker Ûuink
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.09.1961
  • ""J0& N BİR YAPRAK ı ta emir 1 T^ANUNDA kızların askeri okullara girememelerine dair bir J\kayıt olmamasından faydalanarak subay veya Askeri Tib.biyeye yazılan genç kızlar Milli Müdafaa Vekâletinin bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.09.1961
  • 8aş\m oeprn'e,L.N "BUS* AK\U V^«2İR MİSİNVZ.a i?M J/VAU-A BEN u» ete ADAM\M!KA f?lM\SEVİYO-RUM.6*^KA KAD»MUARD^M «ÇAKMAM.BUNU ÇAPKIN BiR*\Nfe ^OR!ü?9-6İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1961
  • BAVLAK.MR.5PİOER SÜTÜM MAZMZUKUAfit» VAPiVOK-BEM fûHSEN ı'şue İLGİL.ENM voeuMv.İENJ BAŞKA S İŞLE US.RAŞM.AV EDEei/V\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1961
  • 7 SAKIN.ŞAYET i-SORAN O:XJR. IAPIYI AÇikA SA BiZjM MAH.BlRAKSA/Vl OUI PUS OLDUĞU-MAX Mi ^y MUZU SÖYLER StN.HOSÇAKAL BEM DE BiUWiYORUM AMA BU.ANAHTARLAR.DAN BIKJ IŞE VAR1YACAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1961
  • KONKASÖRLE KIRILMIŞ 5000 M3 STABİLİZE MALZEMESİ ALINACAK Kemerburgaz Ağaçlı yolu civarına naklettirilecek malzeme İçin tekliflerin 21-9-1961'e kadar NOM İnşaat Ltd.ŞU.47 15 60 telefona bildirilmesi.Mİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1961
  • tTALYANIN EN YÜKSEK KALİTELİ Kamyonları izmir Fuarında Teşhir Edilmektedir 11 fabrika tonluk kamyonlar,26 kişilik otobüs için mağazamıza müracaat İMTAŞ KOL.Şii.Büyükdere cad.17 Şişli Tel.47 72 75 P.K.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1961
  • Konya Vakıflar Müdürlüğünden:II merkezindeki Sırçah Mescidin »61 yüı onarımı onbeş gün müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur,ilk keşfi 67885.19 liradır.Geçici teminaü 4644.26 lira olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1961
  • Hicri Rumi 1381 Perşembe 1377 Hebiill-14 abiı EYLÜL Eylül 4 19 6 1 1 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güney 5.39 11.17 öğle 12.10 5.48 İkindi 15.12 921 Aktan 18.21 12.on Yatsı 19 5»;1.33 İmsak 3.58 9 J.ü mm pnw i ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1961
  • tv ı s 1 g»m mg&& V"~V-l^rj&E BM H 19 D hİpkSs ^me* Ü W*W»33H Milliye» Gazetecilik A.Ş.«dina mr Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumi Nep-ıyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 Unctt Mcrfolarta wntiml SO Ti.f inci sayfad* «antlaü U TJ* Birinci Myf«da baılık 200 XX.Düjün,«İkalı,Veiat T* Tefekkür İlanları fi aanüaı« kadar 80 T.L.Küçük İlânlar tkallıu*«» 1 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1961
  • VE GRİP BAŞLANGICINDA FAYDALIDIR!OPON,bas,dlç,«dale,sinir,lumbago,romatizma ağrılarını teskin eder OPON,bayanların muayyen zamanlardaki sancıla* nnda faydalıdır OPON,günde 6 tablete kadar alınabilir F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1961
  • STANBUL VAKIFLAR BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDE ULLER Muhammen Muvakkat Kapı No,Ada Parsel Hisse Bedeli Teminatı Kazası Mahallesi Sokağı Es.Ye,Taj No.No.Cinsi Miktarı M2.Lira Kr.Lira Kr.Fatih Sirıanağa ibadethane 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1961
  • Piza kulesinin berhava edilmesinden korkuluyor PİZA ÜTALYA)A.P.Sabotajcıların meşhur Piza kulesini berhava edeceklerine dair söylentiler italyanın bu tarihi şehrinde ağızdan ağıza yayılmıştır.Söylenti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1961
  • E:TÜRKER ACAROGLU Bir okurumuzun Bibliyografya ve Derleme isle-j=j rimize dair sorusuna cevabımız:Türkler,bütün taıilı-E S leri boyunca,kitaba ve kütüphaneye önem vermişler-T dir.En büyük bibliyografy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.09.1961
  • Haftada 5000 mektup alan genç şarkıcı aktör "Renk,ırk ayırmadan bütün kadınları seviyorum,diyor "jn\AUL Anka ellerinde ince birer kalem,dini bulabilirim» diyor «Esmeri,sarışını,ve mil» PAUL Anka eller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.09.1961
  • Y.T.P.İLE A.P.BIRLEŞMİYECEK GÖkay bâzı illerde işbirliği yapılacağı konusundaki haberleri yalanladı Y.T.P.II Başkanı Fahrettin Kerim Gökay,«Y.T.P.ile A.P.nin kafi surette birleşmeyeceğlni ve işbirliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1961
  • KAYSERİDEKİ ÇALIŞMALAR SUYA DÜŞTÜ KAYSERİ,ÖZEL Kayserlde A.K ile Y.T P.nin seçimlerde işbirliği yapması suya düşmüştür.İki partinin il başkanları ayrı ayrı birer basın toplantısı yaparak karşılıklı it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1961
  • RUSLARIN PATLATTIĞI BOMBA DEPREM YAPTI TOKYO,A.P.Ruslar evvelki gün birkaç milyon ton T.N.T.kudretinde ikinci bir büyük bomba patlatmışlardır.Denemenin husule getirdiği hava şokları Japon rasathaneler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1961
  • YÜZDE 95 İSABET MOSKOVA,A.P.Sovyet Roket Kuvvetleri Kumandanı Mareşal Kiril Moskalenko,atılaıfRus roketlerinden yüzde 95 inin hedeflerine Ulaştıklarını ileri sürmüştür.Mareşal,Rusya'nın kısa atış menz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1961
  • Amerika'yı yeni bir kasırga tehdit ediyor WASHINGTON,A.P.AA.Carla kasırgası Amerika'nın Teksas ve Louisiana eyaletlerinde 16 kişinin ölümüne,yüzlerce insanın kaybolmasına,bir çok kimsenin yaralanmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1961
  • imâr için 350 milyon fazia harcanılmış Baştarafı Birincide dıı ve Millet Caddeleri inşaatında 2,5 milyona varan fazla ödeme yapıldığını tesbit etmişlerdir.Hukuk işleri Müdürlüğü kanalı İle Adliyeye İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1961
  • ADANA'DA AP,"HAYIR„ DİYENLERE GÜVENİYOR ğ Baştarajı üçüncüde Sabıkların devrinde Belediye Başkanlığı yapmış olan eski D.P.11 avukat ALI BOZDOGANOGLU şimdi A.P.il başkanı.Kendisiyle konuşmalarımızı su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1961
  • Çankırı' da mücadele CHP ile CKMP arasında Bnştarajı üçüncüde partinin alması ihtimalini varld gören yok.C.K.M.P.kötü olan l lr iktisadi durumun avantajlarını topluyor.Geniş bir kütleyi beslemiş,hayat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1961
  • Aday yoklaması yarın yapılıyor Baştarafı Birincide CHP AZINLIK ADAYLARI C.H.P.istanbul işçi ve azınlık adayları tespit edilmiştir.Yoklamalara girmeyerek.Genel Merkez kontenjanından listede yer alacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1961
  • VALi,BÂZI UMUM MÜDÜRLERİ DÜN İTHAM ETTİ Baştaraft Birincide rln zihniyeti karşılaştırılma bu memlekette iş yapmanın ne kadar güç olduğu anlaşılır.Allah bu memleketi bu zihniyette olanlardan korusun.Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1961
  • SATILIK EŞYA Seyahat dolayıeiyle satılık üç ay kullanılmış modern yepyeni ev eşyası.Tel:47 34 38.MtLLîYET 4133
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1961
  • İNŞAAT DENİRİ—8 m/m.den,32 m/mkadar iyi kalite ve ucuz fiat.Derhal teslim.Adres:İSMAİL BAŞBAYRAK Tel:44 90 89 Telg:Başbayrak Galata REKLÂMCnJK 1892 4144
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1961
  • PROJE YAPTIRILACAK 600 tonluk betonarme su deposuna ait proje yaptırılacaktır.Şartname ve avan proje 20 Eylül 1961 Çarşamba günü saat 16.00 ya kadar Müdürlüğümüz Muamelât servisinden bilabedel temin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1961
  • Bir Caravelle uçağı düştü 78 kişi öldü Baştarafı Birincide na 800 metre uzaklıktaki bir köyün yanına düşen uçak alev alev yanmış ve kurtarma ekipleri yangına ancak yarım saat sonra müdahale edebilmişl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1961
  • ELEMAN ARANIYOR Bir Amerikan şirketinde çalışacak İngilizce bilir askerliğini yapmış teknik Ressam ve Tercümanlara ihtiyaç vardır.Taliplerin The Tumpane Company Inc.Karamürsel işyeri personel servisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1961
  • S ifî«rg"'SSÎ?35£j Fffitî ı»Hf«1 fltSriY'tfjstrîal «UfU ıınfiırrıaat;KS 1.|#İ4H fn-¦¦imi ı ır*~'' 7İKtxttıttrtKrrn^tit*aıit.i.i.xuatantirtıttnis*ı ht:iiCJfc;Jş.îHf^i:j«.r.if.i!ifT,«aj7»i.înt;sar.»ı;^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1961
  • KELİMESİ 100 KURUŞ SATILIK EMLÂK CERRAHPAŞA caddesinde 3100 m2.6 kat imar durumlu,12 parsel olabilir arsa.22 64 88 0 FATİHTE 0 daireli,dörder odalı.375.000.22 64 88 KADIKÖYÜN işlek yerinde devren dükk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1961
  • Basın Şeref Divanının 16 numaralı tebliği:12 Eylül Salı günü Prof.Dr.Naci Şensoy'un başkanlığında toplanan Basın Şeref Divanı aşağıdaki hususların duyurulmasına karar vermiştir:nTürk Basın temsilciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1961
  • Tedbirler,propaganda ile yürürlüğe girecek Baştarajı Birincide miş bulunan "Meşhut suçlar kumum Türk Ceza Kanununda yazılı bazı suçları seri olarak takip usulüne bağlamaktadır.Devletin ulusal şahsiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1961
  • Gürsel,Böliikbaşı ile bugün görüşüyor ANKARA,ÖZEL Devlet Başkanı Gürsel bu sabah saat 10 da C.K.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı'yı Çankaya köşkünde kabul edecektir.Gürsel'in Bölükbaşı İle görüşmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.09.1961
  • Türk Gazetecileri İncirlik hava üssüne alınmadı ADANA,ÖZEL Amerikalı paraşütçülerin kalmakta oldukları İncirlik hava üssüne Türk gazetecileri alınmamışlardır.Alanda bugün Türk gazetecileri İçin yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.09.1961
  • Palermo Dünde Roma'ya Mağlûp Roma'nın 5-2 kazandığı maçta Metinin ikinci devrede röveşatadan attığı şahane sfol biivük bir takdir topladı.ROMA,ÖZEL İTALYA liginin dördüncü haftasında Palermo dün akşam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.09.1961
  • Avrupa'dan HAdc 4te DAN VVAERN Siır'alte ücrete dop.ru S SVEÇ'in dünya çapındaki i 800 metre koşucusu Dan Waern'in,koşusunu seyre gelenlerden adam başına 75 öre 150 kuruş)aldığı tesblt edilmiştir.Şöhı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.09.1961
  • Basketbol Takımımız Rusya'ya gidiyor Basketbol millî takımımız 5 Ara hkta Rvısyaya giderek bir millî ve iki temsilî müsabaka yapacaktır.Basketbol Federasyonunun ileri sürdüğü şartları kabul eden Rusya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.09.1961
  • KIS A HÂBİttER Türkiye kızlar yüzme şampiyonasına buglin saat »5.30 da Lido havuzunda başlanacaktır.Gençler ve büyükler arasında cereyan edecek müsabakalar yarın sona erecektir.O Galatasaray kulübünün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.09.1961
  • B)millî takımın yaptığı hazırlık maçında Özcan'la çarpışan ve ayağı çatlayan Talât'ı dün,F.Bahçe kalecisi Galatasaray kulübü lokalinde ziyaret etmij ve kendisine geçmiş olsun demiştir.Resimde,özcan il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.09.1961
  • e d i FİL A,Türk güreşçilerinin resmi müsabakalara katılmamasını ve antrenörlük yapmamasını bildirdi BEYNELMİLEL Güreş Federasyonu FILA'ya üye olan memleketlere tebligat yaparak Avrupaya giden Türk gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.09.1961
  • Dukla.CDNÂ'yı Kupadan eledi PRAG,ÖZEL Dün yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuası futbol maçında Çek Dukla takımı Bulgar CDNA'yı 2-1 mağlûp ederek kupadan elemiştir.Ikl rakip arasında Sofya'da yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.09.1961
  • Baitaoğlu,kürekçileri tekrar itham etti Kürek Ajanı Hüsamettin Baitaoğlu,Almanya dönüşü yolda hâdise çıkaran kürek ileri İtham ederek,«Yabancı bir memlekette millî eşofmaniarı üzerinde olduğu halde id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.09.1961
  • YAZA KAL Federasyon bu geniş organizasyon için saha bulamadı.Millî Ligin tam zamanında bitmesi için hafta arasında 2 gece maçı oynanması şart TÜRKİYE Kupası maçlarının bu sezon yapılması mümkün görülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.09.1961
  • Teknik Komite azaları milli takım elemanlarının form durumundan endişe etmektedirler.Resimde» Teknik Komiteden S.Kaur,F.Uman,Futbol Federasyonu Başkan vekili B.Silâhçılar,antrenör Ş.Görkey ve F.Arıcan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.09.1961
  • Can,italya'dan kesmedi Kırccm Mîllîfufbolcu ile cumartesi günü mukavele imzalanacağını söyledi Millî futbolcu Tiran kadrosuna Dâhil edildi ASKERLİK görevi yarın sona erecek olan Can Bartu «Lazio kulüb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 14.09.1961
  • v*V:0 Pi Î^HpP tP?v:x;j ^ıni&||ı s &4 Dünya Şampiyonasına katılacak olan Halter milli takımı yarın otobüsle Viyana'ya hareket edecektir.Resimde,millî takım kampında bulunan halterciler,antrenörleri İh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor