Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.07.1961
  • RAK TAN YEN İLTİCALAR OLDU Mültecilerin Orta-Anadoluda iskân edilecekleri açıklandı Muhtemel hâdiselere karşı hudut bölgesi takviye edildi ANKARA,ÖZEL DIŞİŞLERİ Bakanlığı yetkilileri,memleketimize ilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1961
  • IA.P.1 TUNUS'TA NİİMÂYİ^LFR Frans,zların Bizerte deniz üssüne yığınak yapmalarını müteakip çıkan hâdise-I UHU* İM nUIIIH I lylatn ıer tizerine Tunus'un birçok şehirlerinde halk,Fransa aleyhinde nümayi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1961
  • Dört gündür komada olan doktor iyileşiyor ANKARA,ÖZEL Dört gündenberi komada olan doktor asistan Alp Reel'in durumunun iyiye döndüğü bildirilmiştir.Eski röntgen cihazından kaçan cereyana kapılarak kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1961
  • JMi MADALYA ALDI [A.P.Fezaya giden üçüncü adam Amerikalı Virgil Grissom dün Millî Havacılık ve Feza Dairesi'nin şeref madalyasıyla taltif edilmiştir.Madalyanın takılmasından sonra Grissom,»Bu seferki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1961
  • GÖSTERÎ YÜRÜYÜŞLERİ VE Toplantı Kanunu hazırlandı Yürüyüş ve toplantılaı için izin istenmeyip sadece haber verilecek.Şehirlerde toplantı yeılen tesbit ediliyoı ANKARA,ÖZEL YENİ Anayasaya uygun olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1961
  • tanbul'da Hürriyet Tepesinde «Hürriyet Büyüklerini ve Şehitlerini Anma Cemiyeti» tarafmdan bir türen tertip edilmiştir.Törende Şişli Kaymakamı,Belediye Reis muavinleri,Ordu Kurmay Başkanı ve kalaba,lı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1961
  • Berlin buhranı karşısında Batılılar Savunma Hazırlığına Başladılar Amerikan Savunma Bakanı Paris'te görüşmeler yapıyor.Dışişleri Bakanı Rusların mantıkî tutum takınacakla rina emin değil PARİS,AJ\RUSL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1961
  • Bir Din radyosu kurulması istendi Ali Fuat Başgil'in Danışma Kuruluna seçildiği Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Dernekleri toplantısında ilericilerle gericiler tartıştı ANKARA,ÖZEL DUN yapılan bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1961
  • İKİ ZORBA MÜŞTERİ BİNDİKLERİ TAKSİNİN ŞOFÖRÜNÜ SOYDU Mehmet Temel adında bir taksi Şoförü,bütün gece dolaştırdığı müşterileri tarafından Eyüp'te bıçakla tehdiı edilmiş ve soyulmuştur.Olay,evvelki akşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1961
  • ğm İli Kİ^&SîSİ j^U B^^SSİ?lğyiiİPÖ tKEYSTONE)MAYMUN KÜRKÜ ingiltere Kraliçesinin terzisi Norman Hartnell'in hazırladığı kahverengi yünlüden döpiyes.Döpiyesi maymun kürkü ile süsleyen modacı eserine M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1961
  • BÖLÜKBAŞIDA Gümiişpala'ya çattı KONYA,ÖZEL Şahin sinemasında yapılan CKMP II kongresinde konuşan Genel Başkan Osman Bölükbaşı «Palasını sıyıran Gümüşpala,eski Demokratların sırtında kurban kesmek isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1961
  • GÜMÜJPALA JBen samimî adamım,dedi A.P.Lideri Cevap vermem dediği Bölükbaşı'ya cevap verirken "Hasta ve malûl şahsiyet,tâbirini kullandı A p GENEL Başkanı Ragıp GümüşpaJa,dün Bölükbaşı'run ken-#Al disi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1961
  • [ÖZKAN ŞAHİN] SICAK 30 U GEÇİNCE ğehrim"ızdeı«ava sıcaklığı dün gene 30 dereceyi aşmıştır.Pazar olması sebebiyle plajlar sabahın erken saatlerinde dolmuş ve T„ bİrÇ° ycrlerde kabineler karaborsa satıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1961
  • FRANSIZLAR,TUNUS'TA SİVİL HALKI BOMBALIYORLAR GAZETELERDEN)HİLAL VE SALIP»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.07.1961
  • GEOMETRİK ÇİZİM PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEK İÇİN METOTLAR VE TEORİLER Julius Petersen'in bu eseri Talât Tuncer tarafından dilimize çevrilmiş olup Eğitim Vekâleti tarafından lise fen kolları için yardımcı kit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.07.1961
  • Hayır,toplu w ıgne ADALET Partisi Genel Merkezinden bir yetkili,MİLLİYET muhabirine,Balıkesir'in Gönen ilçesi Y.T.P.Yönetim Kurulunun toptan istila ederek A-P.'ye geçtiğini bildirdi.Gazeteci,Y.T.P.Gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1961
  • İtm MEKTUP Sevgili okuyucusu,Seyahatten dönüşte masamızın üzerine birikmiş mektuplar arasında biri dikkatimizi çekti.Zarfın üstünde şu adres vardı:Professor Abdi İpekçi Arel Matbaası,Cağaloğlu ISTANBU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1961
  • HfçİM.VHüyGa»»İd»ıSi 0 Mum N sıcıfı oe»ınıUM!w ÇİMİ EHAYE'dıı Ret* tUttl,çünkü EMÂYE'dıı 1 PasUamu çllnkü EMâY£*l O Mır leınımmı,çOnkU EMAYE'dif.Her zaman hazır yedek parça fr=REKLAMCILIK 1079 2212
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1961
  • Tecrübeli Endüstri Eğitim Elemanı Aranıyor Mersin'de ATAŞ ANADOLU TASFİYEHANESİ A.Ş.rafinerisinde istihdam edilmek üzere yukarıda belirtilen pozisyon için bir eleman aranmaktadır.30-40 yaş arasında ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1961
  • Vi us OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bugün aşk hayalınızda fevkalâdelik sürünüyor.Fakat bir macera başlarsa »onu belirsiz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Size olan inancı sarsmışsınız.Onu telâfiye çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1961
  • Ill IHI II II Mil I I 111 milium in umu in in un 11 ii in i illininim ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.20 Ikl marş 7.35 Sabah plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Şarkılar 8.30 Küçük sabah kons
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1961
  • 8 9 ÎO BU BULMACANIN ORTALAMA ÇOZUM MÜDDETİ 18)DAKİKADIR.SOLDAN SAGA:1 Vekiller heyeti:Yapma.2 Bir ırk:Birine olmıyacak sebebten dolajjı kötülük et-1 me işleği.3 Alaturka musikide bir makam;Tersi O ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1961
  • AMERİKANIN MEŞHUR Fabrikası mantûlâtı 125 lik Dizel motorlu Seyyar Kompresörleri satışa ar?erlilmiştir.TÜRK İNTER MAKİNELERİ A.Ş.Bankalar Han,Galata Telf:49 28 4» REKLAMCILIK 1068 2213
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1961
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA BAĞIRSAK HASTALIKLARINDA SULFAMYCETİNE SUSPENSION LEPETlT L'chloramphenicol Phyltalysulfathiazol Sıılfamerazine)PİYASAYA ARZEDiLMiSTiR REKLÂMCILIK 1059 2208
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1961
  • t^a—^mm iftıiiiii n ınamiııtrinuMMtt* Galatasaray Kulübünün Akdeniz gezisi Önümüzdeki Ağustos aynım 17 sinde bağlayacak olan,Galatasaray kulübünün şahane Alideniz gezisinin cazip geçmesi için YES TURİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1961
  • ALMANLAR BOĞAZİÇtN DE KAMP KURACAK Batı Almanya'da faaliyet gösteren bazı turist firmaları Bogaziçuıde çadırlı tatil kampları kurmak üzere teşebbüse geçmişlerdir.Boğaziçindeki arazi salı ipleri ile te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1961
  • Kasımpaşa ve Eyüp'te 6 w is kazasında yaralandı Kasımpaşa ve Eyüp'teki iki işyerinde vuku bulan kazada 6 işçi yaralanmış.Kasımpaşa'dakinde yaralanan işçi Remzi İrbnşaıı ölmüştür.Kasmıpaşada,Türkoğlu P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1961
  • VEFAT Trablûs-Garp Valilerinden rahmetli Ahmet Rasim Paşa torunu ve rahmetli Besire Hanımla Hicaz Yemen Valilerinden Kâmil Beyin kızı;Cerrahpaşa Hastahaııesi Emekli Başhekimi Dr.Esat Durusoy'un refika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1961
  • VEFAT Şatıroğullarından miralay merhum İbrahim Ethem ve Kâhyaoğullarından merhume bayan Lütfiye'nin kızı ve eski Bağdat Valisi merhum Hüseyin Celâl Kavur';un refikaları.Dr.Fitnat Taygun,Bedia Kavur,Bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1961
  • teknik;üniversite Giri?İmtihanlarına Hazıılama Kursları 3 Ağustosta başlıyor GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu,Ağacamil Sakızağacı Cad.No.3 Teİf»fori'V'-44-47 7B t& İL.7413 2223
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1961
  • I gecikmelere yol aç i Haydarpaşa vapurlarının yeni Kadıköy iskelesine İ alınması yüzünden bâzıları deniz ortasında bekliyor TT AYDARPAŞA vapurları-durduğu için,Kadıköye gidecek ikin cak yerler boşnlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1961
  • WARSZAWA ALICILARINA MÜJDE Radyolu,kaloriferli,bütün konfora haiz ve bol takımlı Warszawa kamyonetlerimizin,satışlarına,hızla devam edilmektedir.PEŞİN ve TAKSİTLE SATIŞÇA* YAPİLİR NOT:Satışlarımızı pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1961
  • «s 4E^ 28 TEMMUZ CUMA GALA TEMSİLİ Biletler Taksim Sineması ile Stadyum gişelerinde satılmaktadır.Suareler saat 21.30 da,Matineler saat 18 dedir.Cumartesi,Pazar ve Çarşamba matineleri ile Çarşamba su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1961
  • 1960 MODELİ WOLKSWAGEN Binek otomobili aranıyor.Mutavassıt kabul edilmez.Müracaat:47 74 80 REKLAMCILIK 1058 2203
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.07.1961
  • 1 Sevgili Frankeş-Acemi I SİNEMALARI B E Y O TİLU ATLAS Tel:444460)l Bir yazlık K12 Pascal Petit F.2 Kızlardan öğren David Niven İng.EMEK Tel:44 84 39)1 Sırtımdaki Maymun C.Mitchel İ.2 İhtiras Cinayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.07.1961
  • H* KASIM,IRAK'IN oldu Dış politikadaki kararsız hareketlerine rağmen Başbakan,iç politikada kendisine Hokkabaz„ dedirtecek kadar ustadır EL Tahrir meydanının ortasına kurulmuş şeref tribününden 14 Tem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1961
  • v.*7J.ij YARIN KOK KOMURU ALACAKLAR 25 Temmuz Salı günü kok kömürü alacak olanlar:İstanbul Deposu 127301 128562 Yenikapı.Deposu 124241 125860 Bakırköy Deposu 107301 111808 Zeytmburnu Deposu 224099 224
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1961
  • EVİNİZİN,BÜRONUZUN,ZERAFETİNİ,ŞAHANE BİR ISKRA TELEFONU TAMAMLAR.REKLAMCILIK 1089 2210
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1961
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA F CORTiCHLORiN Ophtaimik Pomad 1 I Hydrocortısonacetate Chloramphenicol L)M PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1961
  • BAK BAK Transistorlu radyo,Grundik Teyp Alışı,satışı,tamiri BAK-BAK da Tel:44 05 74 BAK-BAK Yüksek kaldırım No.25 REKLAMCILIK 1099 2206
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1961
  • RADYO Li N i i IT DİŞLERİNİZİ ÇÜRÜMEKTEN KORUR_d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1961
  • 24 Temmuz 1961 gününden itibaren tatbikina başlanacak olan yeni SERBEST satış şartlarımızı ve büyük TENZİLAT'a tâbi tutulan YENİ FİAT LİSTELERİMİZİ aşağıda yazılı adreslerden istemenizi rica ederiz.Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1961
  • i Dün Açık Hava Tiyatrosunda müşteriler huzurunda yapılan ikramiye çekilişinde kazananların isimlerini yarınki gazetelerde okuyabilirsiniz YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1961
  • İNŞAAT DEMİRİ Sim SUNDAY KAPLANCALI Galata,Necatibey c.108/5 Gürhan Tel:44 31 92 YILDIZ 105 2201
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1961
  • AHMET KATIRCI ve ORTAĞI KOLL.ŞTİ.48 den 60 modeline kadar CONTINENTAL DODGE-DESOTO-PLYMOUTH J METZELER,Orijinal I CEAT MOPAR yedek parçaları XOYO nikelajları,çamurlukları vs tL.7503 2224
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1961
  • ÖZEL Kalamış Okulu KURULUŞU 1950 Kız Erkek Yatılı Gündüzlü ANA İLK ORTA Yaz kampı devam ediyor.Kış devresi kayıtları başladı.Eski öğrencilerin Temmuz sonuna kadar kayıtlarını yenilemeleri rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1961
  • Akdeniz sahillerinde tersane kurulacak ı Teknik Üniversite tarafından bu hususta plânlar hazırlandı [NECMİ ONUR] Akdeniz sahillerinde bir tersane kurulması kararlaştırılmıştır.Amerikan askerî makamlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1961
  • Bir genç hava ile işleyen motor yaptı İZMİR,ÖZEL Şehrimiz Namı Kemal Lisesi birinci sınıf öğrencilerinden Hüseyin Saka otomobiller için,hava ile işleyen bir motor yapmıştır.500 atmosfer basınçlı hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1961
  • Turgutlu'da ekmeğin gramajı indirildi TURGUTLU,ÖZEL Belediye ekmeğin gramajını indirmiştir.Toprak Mahsulleri Ofisinin yeteri kadar un tahsis etmemesi üzerine,serbest piyasadan un temini cihetine gidil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1961
  • Kınk emeller EDEBİYAT-I-CEDÎDE'DE bir roman ismi olan bu başlığı bir E kaç gün evvel Necmi Onur'un yazı ve İlhan Demirerin çek-jj tiği resimlerle tesbit eylediği bir röportajdan ilham alarak E fıkramı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.07.1961
  • ABDÜLCANBAZ'IN MACERALARI MpfiuAHMM ONAYA AîlLMM Sı,ONDAM Boy.L£ BİR MÜDA-UEIE BtlOtMÎ K£H HOLMty SATICINA 6ü APAM 8iH SBİLK gilrtop.aALi6A-TEOBlUİ V£ İHTİYATU V MOW ABPÖLCAKİ3AZ:ALLAHA6AP CALİNDİ.MU-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.07.1961
  • BENı' Roi-f,SE Mf VE.RECEKS'N?LBLJ BENP fL.GlL.ENDif^MEZ-hesh.ul.de* sen*' seLOfisW ye?E.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1961
  • l»^e.P2NK/VT SİZİ şu fc©şer ETcı MERİ.fi"si si'j-Awu soyauM.CULUtCTAN DOL-ÛVI y^TWASINiA SEBEP OLDUM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1961
  • puM GECE Hitesrz.Kl"Üd tcıCıP iÇEEı' Glt2NM"$ OS.WiN.H I SACr OVu ÇAL-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1961
  • HİCRİ 1381 Scfeı II Pazartesi 21 Tom m uz 19 6 1 RUMİ 1377 Temim» 11 VAKİT VASATİ EZANI G lines Ojta İkindi Aksam Yatsı Inısfık 4 49 12.20 16.17 19.33 21,2S 2.41 9 15 4.46,S.44 12.00 1.53 707
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1961
  • Milli 7%t^*^ iVTilliyct Gazetecilik A.Ş adına w Sahibi:I Sahihi ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşrıynt Mvdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mo.sûl Müdür HASAN VILMAKR Magazin kısmında Mesul Müdür S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 3ü T.L inci sayfada santimi 25 T.L Btıinei mytada »aslık ^oo T.L Düğün,Nişan,Nikâlı,Vefat ve Teşekkür ilânları 6 santime kadar Küçük ilânlar kelimesi SO T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1961
  • İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satınalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuz İstanbul teşkilâtına tahsis olunan 5016 ton 800 Kg.muhtelif cins kömürün nakil işi,kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.I 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1961
  • Şişli Ortaokulu Müdürlüğünden 1 9964,46 lira keşif bedelli Şişli ortaokulu onarımı 10/8/1961 Perşembe günü saat 15 de istanbul Okullar Muhasebeciliği binasında birim fiatı üzerinden açık eksiltmesi ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1961
  • İşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Satınalma Komisyonu Başkanlığından 1 Kurumumuz ihtiyacı bulunan 59X84 veya 59X92 eb'adında 2000 top pelür kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 İhale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1961
  • Traktör.Kamyon ve OtomobiMsrirıige Dünyanın en üstün ngİBbert lâstiğini tercih ediniz;NOT:Anadûluda münhal acenteliklere talip olanların müracaatları ÇİFTÇİLER TİCARET T.A.Şlurkiye Distribütörü Şişli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1961
  • SANAT| I 5.HALK OYUNLARI I I BAYRAMI BAŞLADI I ALTAN İLKİN ğ ŞJ k TURK HALK OYUNLARINI YAŞATMA VE YAYMA ğ TESISI'ııin artık her yıl düzenlemeği bir gelenek hâ-şş Ej line getirdiği 5 İNCİ HALK OYUNLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1961
  • M.S.B.İst.4.No.lu Sat.Kom.Bşk.dan 1 Dokuz kalem inşaat malzemesi satın acınacaktır.Tahmin bedeli 14529 lira 80 kuruş olup muvakkat teminatı 1125 liradır.2 Kapalı zarfla ihalesi 11/8/1961 cuma günü saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1961
  • Gemlik Belediye Reisliğinden Belediyemiz itfaiyesine aşağıda cins ve miktarları yazılı malzemeler,şartnamesi gereğince.7/8/1961 Pazartesi günü saat 15 de Encümen huzurunda açık eksiltme ile alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1961
  • Antakya Lisesi Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş:19993.90 lira keşif bedelli lise binası tamirat sıva,boya ve badana işidir.2 Eksiltme 5/8/1961 Cumartesi günü saat 10.00 da lise müdürlüğünde kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1961
  • İstanbul Belediye Reisliğinden Harita Md.lüğü yevmiyeli ve C.cetveli kadrolarında münhal bulunan aşağıda yazılı evsafta eleman alınacaktır.1 Harita ve kadastro mühendisi,kadastro teknik elemanı,harita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1961
  • 30 Adet 1100X2016 Kat Dış Lâstik Alınacaktır.İ.E.T.T.İsletmelerinden:1 Yukarıda yazılı Dış Lâstikler mektupla fiat ve teklif isteme usuliyle 26/7/961 günü saat 16 ya kadar alınacaktır.2 Şartnameler be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1961
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden Lâleli Camii hariminde,Vakıflar pasajında 18)adet dükkân 4/8/1961 Cuma günü saat 10.30 da artırma suretiyle ve ihale tarihinden itibaren 28/2/963 sonuna kadar kiraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1961
  • 15 MM.LİK 200 ADET SU SAYACI SATIN ALINACAKTIR.İzmir ESHOT Umum Müdürlüğünden:1 idaremizin ihtiyacı bulunan 200 adet 15 mm.lik su sayacı teklif alma usulü ile satın alınacaktır.2 Bu işe ait muvakkat t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1961
  • GA ÖNCE ^ÖVLB 8i sau/lNl SOKjÇ/TETİĞE DOKUNDUl IB5V4M1 VASİ_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.07.1961
  • GEL,SEVİŞELİM Yazan:Matthew ANDREWS Türkçesi:Orhan AZİZOĞLÜ 33 Agnes raftan bir kavanoz reçel alıp getirdi,yarısını tabağının içine boşaltarak kaşıklamağa başladı.Bir yandan da »Reçel ne kadar koyu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.07.1961
  • çarpışmalar dün sabah sona erdi Baştavajı Birincide ı Tunus radyosu dün Fransayı ate.s ı kes anlaşmasını ihlâlle itham etmiştir.Radyo bir Fransız avcı uçağının ma-1 kineli tüfekle ateş açtığını bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1961
  • GOMOSPALA,BEN SAMİMÎ ADAMIM,DEDİ Baştarafı Birincide GÜÇBİRLİĞİ «Güçbirliğini düşünüyor musunuz?Maline.«Hayır,eskileri İhya edecek değiliz* diyen GUmOspala,parti farkı gözetmeksizin fikir birliği yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1961
  • BİR DİN RADYOSU k Bastarajı Birincide Toplantda bulunan Millî Birlik Komitesi üyesi Mehmet Ozgüncş de bir konuşma yaparak Millî Eğitim Bakanlığı içinde yeni bir Din Eğitimi ve Oğretimi Genel Müdür.üğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1961
  • C,K,MLP.âdâma kongresi 5S derece sıcakia yapıldı ADANA,ÖZEL C.K.M.P.Adana II Kongresi 55 derece sıcaklıkta Erciyaş.sinemasında yapılmıştır.Kongrede konuşanlar bilhassa C.II.P.'ye çatmışlardır,II idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1961
  • TUNCELİ VALİLİĞİNDEN Tunceli Nazimiye Orta okulu ikmal inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.Işın keşif bedeli 174361,62 liradır.Geçici teminatı 99G8.08 liradır.İhale 9/8/1961 Çarşamba gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1961
  • TCDD İŞLETMESİ MERKEZ ALIM VE SATİM KOMİSYONUNDAN 16/8/1961 tarihinde açık arttırma ile satışı ilân edilen 14400 adet müstamel saç varilin satışından sarfınazar.edilmiştir.BASIN 3511)2190
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1961
  • Elazığ Askerî Sat.AL Komisyonundan 2500 ton eşya kapalı zarfla nakledilecektir.Tahminî fiatı 35 lira tutarı 87.500 lira geçici teminatı 5625 liradır.Eksiltme 7/8/1961 saat 11.00 dedir.Mektuplar saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1961
  • Erzurum Beledive Reislîninden 1 299878.12 lira keşif bedelli Erzurum Belediyesine ait gazanbarı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.2 ihale 11/8/961 cuma günü saat 15 de Belediye Enc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1961
  • KOLAYLIKLA TAŞINABİLMESİNİ TEMİN EDEN HUSUSİ EL OYUĞU ISK TELEFONLARINDA REKLAMCILIK 1088 2211
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1961
  • EKONOMİDE BİRİNCİ!Amerikada 1960 yılı içinde yapılan yakıt ekonomisi tecrübelerinde f-600 kamyonlarının 135 HP li 6 silindirli motörleri benzerlerine daima üstün gelmiştir Ford kamyonları yakıtta oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1961
  • 1—i—"i K^MMfcaiMiwin Bütün Dünya Sanfmize Voplin Cjişiuoz YIKANINCA KATİYYEN ÇEKMEYEN ftezganta pop/ini giyiniz!türkİyede YALNIZ BERGAMA FABRİKALARININ KRUMPFECHT tesisatinda imâl ettiği HAKİKİ POPLİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1961
  • Batılılar,savunma hazırlığına başladılar Bastarafı Birincide ler veya Doğu Almanyanın güvenliği İçin bir tehlike teşkil etmemektedir.Berlin'in bir karışıklık noktası olması sebebi Doğudan gelen tazyik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1961
  • ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ REİSLİĞİNDEN ı 961/987 DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.lığının sahip ve donatanı bulunduğu M/S TRABZON Gemisinin 2/9/1960 tarihinde 2 numaralı anbarında zuhur eden yangının söndürülm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1961
  • Çeşitli marka ve kapasitede OTOMATİK YARIM OTOMATİK MANYETOLU S HATLIKTAN 1000 HATLIĞA KADAR TELEFON SANTRALLARI VE SEKRETER TELEFONLARI DERHAL TESLİM Teknik servis Tecrübeli elemanlar Garantili monta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1961
  • Akıl Hastahanesinden dün 2 kadın kaçtı Bakırköy Akıl Hastahanesinden iki genç kadın dün kaçmıştır.Kadınlardan 40 inci serviste yatan Ayşe Dlnarlı bir müddet sokakta dolaştıktan sonra hastahaneye döner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1961
  • KELİMESİ 100 KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK AYAZPAŞA,Cihangir,Şişlide 3-4-T.G odah 40-50-5r.65-70-85-90-110.000 lira.47 41 97.İMALATHANE faal vaziyette İki katlı müstakil kapıları kârglr bina sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1961
  • GM*At MOTORS GENERAL MOTORS sJ±Ull kara ve deniz DİZEL MOTORLARI Depomuzdan derhal teslim TEDİYATTA KOLAYLIK Yedek parça mevcudu ve'kusursuz SERVİS ¦onauanHUHanMBiM RESMİ DİSTRİBÜTÖRÜ BURLA BİRADERLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1961
  • BİSİKLET MERAKLILARINA MÜJDE 2,5 M^SSiM SABRi ACARSOY MÜESSESESİNDEN temin edebilirsiniz.Her boy PEJO,Bayan GRİTZNER,ESKA ayrıca görülmemiş zenginlikte 12 model MOTOSİKLET SERGİMİZİ dyBret ediniz.Tedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.07.1961
  • BÜYÜK FIRSAT 18 AY TAKSİTLE MOTOSİKLET Satışlarımız devam etmektedir.ACELE ediniz.Durmuş Bayraktaroğlu ve Ovt.Adi Kom.Şti.Tepebaşı Beşirfuat Sokak No.3-5 Alp Oteli altı)1st.REKLAMCILIK 1087 2207
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.07.1961
  • S.PUPPO NAMZET TESBİTİNE BAŞLIYOR Millî Takım antrenörü,çalışmaları gizlice takip ederek,futbolcular hakkında birer dosya tutacak M İLLÎ takım antrenörü Sandro Puppo,bu haftadan itibaren millî lig tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.07.1961
  • Beşiktaş kulübünün malî kongresi dün kulüp lokalinde yapılmıştır.Resimde,Divan Heyeti Başkanı Enver Balkan'ın konuşmasını dinleyen idare heyeti üyeleri görülüyor.Soldan itibaren:Kadri Eril,Hakkı Yeten
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.07.1961
  • Sicilya adasının Enna dağında kampta bulunan Palermo'Iu futbolcular dünkü günü yürüyüş ve istirahatle geçirmişlerdir.Resimde,yeni santrfor Metin Oktay Favorita stadında,Palermolu taraftarlar arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.07.1961
  • «Illllill!Talimatname sıkıntısı Effak AYKAÇ BUGÜN,küçücük bir himmetle ortadan kaldırılacak bir büyük noksanı,Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün dikkat nazarlarına arzetmek istiyoruz.Sportif konularda,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.07.1961
  • F.Bahçenin Bursa kampı neşeli geçmektedir.Dün kültür fizik yapan futbolculardan bir grup istirahat ederken.Feriköy ve 1st.Spor yeni mevsimi açıyor Uludağ'da kampta bulunan Fenerbahçeliler dün yürüyüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.07.1961
  • "Neden Real Madrid büyük bir kulüptür?Bu mevzuda bir konferans veren Reis Kont Bernabeu,Barcelona'lı idarecilere «Futbolculara bir takım mesuliyetler yüklemeyin,şampiyon olacaklarına dair yersiz yemin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.07.1961
  • 400 Engelli Türkiye Rekoru kırıldı ANKARA,ÖZEL Türkiye kızlar ve gençler arası ferdî atletizm birincilikleri dün sonuçlanmıştır.Cumartesi günü yapılan müsabakalarda,izmirli genç kabiliyet Gürkan Çevik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.07.1961
  • M.Safi Kupası Yelken yarışları Dün yapıldı MARMARA Yelken Külübü tarafından tertiplenen 3.Mahir Safi Kupası yelken yarışları dün saat 10 da Cad* debostan'da yapılmıştır.Teknik neticeler şöyledir:Drago
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.07.1961
  • CAJS,İTALYA için çalışıyor 28 Temmuzda bir deneme maçı oynayacak olan millî futbolcuyu 3 kulüp kiralamak istiyor.İtalyan gazeteleri Mr övüyor LAZİO Kulübü ile ön mukavele imzalayan F.Bahçe'li Can Bart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.07.1961
  • B.ALMAN KIZLARINA 3-1 MAĞLÛP OLDUK BALIKESİR,ÖZEL Kız millî voleybol takımımız,B.Almanya ile yaptığı ikinci karşılaşmayı 3-1 kaybetmiştir.İlk seti,bir gün önceki maçta olduğu gibi cevval ve hırslı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.07.1961
  • Beşiktaşlı Doğanın da Sarı-Kırmızılı kulüple mukavele imzalaması muhtemel.A.İhsana İzmirliler talip GALATASARAY Kulübü Transfer Komitesi bugün,Beşiktaş'tan 15 bin liraya bonservisini alan Doğan ve Fer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.07.1961
  • Hiiıı Bulgaristana 3-1 yenilen kürek millî takımımız elemanları yukarıda)ve ikinci olan iki çifte ekibimiz aşağıda)Bulgarlara YENİLDİK 3.1 kaybettiğimiz müsabakalarda yegâne birinciliği iki tek dümenc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor