Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.07.1961
  • [KEYSTONE] TOKAT ATAH GÜZEL Son olarak Mianii'de yapılan Dünya güzellik müsabakası lıâdiscli geçmiştir.Amerika'yı temsil eden «Kraliçe» Louisiana'lı Sharon Brown,Mississippi eyaleti «Kraliçesi» Marlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1961
  • İZMİR' DE ORMANA GİRMEK YASAK EDiLDi İZMİR,ÖZEL izmir Valiliği,20 Temuzdan 15 Ekime kadar,İzmir bölgesindeki ormanlara girmeyi yasak etmiştir.Vali Burhanettin Uluç,orman mıntıkalarına girenlerin şidde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1961
  • IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI Milliyet'© beyanat verdi Haşim evad "Türkleri inciten herşey Irak'ı da incitecektir,dedi ve Demokrasiye geçmek için yapılan hazırlıklar ile bu ijin dört safhasını anlattı BAĞDAT,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1961
  • Demir-Çelik fabrikaları 42 ayda kurulacak ANKARA,ÖZEL Ereğli Demir Çelik Fabrikalarının kurulusu hakkındaki kanun tasarısı dün Temsilciler Meclisinde uzun tartışmalardan sonra kabu' edilmiştir.Temsilc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1961
  • Hükümet tarafından müsaade edilmedikçe grev yapılamayacak Hazırlanan tasarıdan)i DEVLET BABA,EĞER İZİN VERİRSENİZ GREV YAPMAK İSTİYORUM.j.x.MİM.iüisöi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1961
  • Diyarbakır'da sıcaktan 26 kişi bayıldı DİYARBAKIR,ÖZEL Şehrimizde sıcaklar bütün şiddetiyle devam etmektedir.Sur içinde sıcaklık gölgede 46 derece olarak tesbtt edilmiştir.Şehiı içerisinde 26 kigi bay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1961
  • Amerika,Berlin için askerî tedbir alıyor Amerikan,ingiliz ve Fransız Dışişleri Bakanları bu konuda Pariste bir toplantı yapacaklar WASHINGTON,A.P.RADYO BAŞKAN Kennedy,Rusya'nın Berlin'de Batılıların h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1961
  • Hususî teşebbüs yatırımları da plâna bağlanıyor Devlet Plânlama Teşkilâtının işleyişi hakkında izahat veren Şinasi Orel,1962 yılı için geçici bir plân hazırlanacağını söyledi HUSUSÎ sektör tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1961
  • Grissom,kapsül içinde 3 saat 26 dakika bekledi CAP CANAVERAL,A.A.A.P.Amerikanın ikinci feza pilotu Yüzbaşı Virgil Grissora kötü hava şartları dolay ısiyl» dün de fezaya atılamamıştır.Grlssom'un feza «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1961
  • DIŞ TİCARETİMİZ 11 YILDA 1 MİLYAR DOLAR AÇIK VERDİ ANKARA,ÖZEL.Ticaret Odaları Birliği yayınladığı iktisadî raporunda dıs ticaretimizin son 11 «ertede 1.211.000.000 dolar açık yerdiğini,1960 yılında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1961
  • Tunus,dün Bizerte'yi Muhasara Etti Uçaksavar bataryaları da deniz iissn üzerinde dolaşan 4 Fransız uçağına ateş açtı.De Gaulle,Burgiba'ya nota verdi.TUNUS,A.P.AA TUNUSLU kuvvetler ve siviller dün Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1961
  • Apartman Daireleri ye çeşitli dolgun para ikramiyeleri 60.000 TL KIYMETİNDE!TÜRKİYE KREDİ bamkasi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1961
  • Anayasa ve müstakbel siyasî durum hakkında KONU İf politikada dönüm noktasına gelmiş olduğumuzu söyliyen CHP lideri "Hormal idareyi biz sarsıntısız kuracağız,dedi CHP.lideri Anayasa'rnn karanlıklardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1961
  • Iljiyif my or|/ADTTI Istanbul piyasasına son günlerde Anadolulum kurak bölgelerinden hayvan sevkl-HMi VAN OCVrVI Ani yatı hissedilir derecede artmıştır.Sütlüce ağıllarında kesimlik küçük ve kocabaş ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1961
  • Madanoğlu "Biz ihtilâli Senatör olmak için yapmadık,dedi Milli Birlik Komitesi üyesi Korgeneral Cemal Madanoğlu dün,cseçimlerden sonra herhangi bir vazife kabul edecek misiniz?şeklinde sorulan bir sua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1961
  • Bir Arjantin uçağı düştü 60 yolcu öldü LONDRA,RADYO Arjantin hava yollarına ait bir uçak dün Buenos Aires'in 250 km.güney batısında düşerek parçalanmıştır.Uçak mecburî iriş yarmağa hazırlanırken infil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1961
  • r'İİDCEl l/C CEfMMI ED ncv,ct ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel,dün M.B.K.üyelerinden Haydar UUIwkL VE oKlyllflLCin Tuıırkanat,Acuncr ve Refot Aksoy lu ile görüşmüştür.Başkanın,serim tarihi üzerinde dur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1961
  • P.'nin uzat lığı e!î filer sikrtıcicfs Bölükbaşı,yeni parlilen'Mebus şirketleri,ne benzetti.Dicleli,vergilere dair konuşmasını tavzih etti ANKARA,ÖZEL A P.'nin dün yeniden uzattığı a eli Y.T.P.sıkmama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.07.1961
  • Halk oyu nün Resmi sonucu Dün açıklandı Yüksek Seçim Kurulu 3.934.370 «Hayır» a karşı 6.348191 «Evet» le Anayasanın kabul edilmiş olduğunu bildirdi ANKARA,AA Yüksek Seçim Kurulu «Halkoyu» nun kat'i so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.07.1961
  • Jl 9.S CLw X v ö JILL J.JL JL Jl tasdik etti!CH.P.lideri İnönü,İmsin toplantısını lie 1 nüz bitirmişti.ıliçin Cctiner isimli r«-bir iktisat Fakültesi öğrencisi elinde bir metre boyunda yağlı boya tabl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1961
  • SİYASET DÜNYASINDA Kpnen Nota değiş tokusu Haziranın başında Viyana,da yaptıkları görüşme esnasında,Kruşçev,Kennedy ye Almanya ve Berlin mev zuunda bir muhtıra vermişti,özü:Batılılar Doğu ve Batı Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1961
  • Reklâm ve İlânlarınızı TÜRK BASIN BİRLİĞİ R.ve T.İlânlar Ortaklığı vasıtasıyle veriniz Sirkeci Ebussuut Cad.75 Telefon:2248 61-62 Ortakhfımız 195 sayılı kanunun 46.maddesine göre «T.B.B.Remzi yerine "
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1961
  • VOLKSWAGEN Yeni ve zengin vedek parça çeşidi satışa arzedilmiştir.YÜKSEL TİCARET Tarlabaşı caddesi No.3 Taksim Tel:49 59 19 İL.7423 1987
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1961
  • AYDIN BELEDİYESİNDEN Vilâyetimiz Gazipaşa Bulvarı 42 nci sokağın 48 inci sokaktan itibaren İslahı ve istinat duvarları yapılacaktır.Keşif bedeli 39.430.21 lira geçici teminatı 2957.27 liradır ihalesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1961
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU ^SP [22 Aralık 20 Ocak] Can sıkıntısı İçinde saıteltiğiniz bir söz bir aksilik çıkaracak.KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubat] İdinizde bir gelişme ve düzelme ümit edebilirsiniz.BALIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1961
  • B Ut BU B'JLMACANLN ORTALAMA ÇÖZÜM MİDDLTİ 13)DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:1 Müsamaha.2 Kendine göre 23456 78910 göre idari istiklâli olan büyük vilâyet;Çamaşırın bir kısmı.3 üstü kapalı dokunaklı lâf.4 Spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1961
  • CUMHU!TEPEBAŞI GAZİNOSUNDA HER GECE m ı Masalarınızı evvelden ayırtınız.Tel:44 29 13 Her Pazar tam kadro ile saat 12 den itibaren içkisiz aile matinesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1961
  • 11111111 f 111 m 1111111111 r rı 11 r 1111111 f 111111111111 11111 r ı»11 m 111111 Istanbul 7.27 Açılıç ve program 7.30 iki març 7-35 Sabah plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Saz eserleri 8.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1961
  • I SİNEMALAR I BEYOĞLU ATLAS Tel:144460!1 Benimle Dansedcı misiniz?B.Bardot R.F.2 Aeı Tebessüm R.Brazzi R.L.EMEK Tel:44 84 39)1 Sırtımdaki Maymun C.Mitchel 1.2 ihtiras Cinayeti B.I-KONAK Tel:48260»)1 Z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1961
  • I I—MM—WB—I—W—VEFAT Devlet Demir Yolları memurlanndan merhum Kâmil beyin oğlu,Sa!iha Yazıcıoglu'nun eşi,Ziraat Bankası Karamürsel Ajans I Müdürlüğünden emekli Hayrı YAZICIOĞLU 19 temmuz Çarşamba günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1961
  • f7w-c»i' mw tummmmammmmmmamemem MEVLİD Ebedi ayrılığının acısını unutamadığımız kıymetli ve hayırsever büyüğümüz merhum İZZET SEÇENER'in azız ve temi.ruhuna ithaf edilmek üzere 21 Temmuz 1961 Cuma gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1961
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE Sirls İmtihanlarına Hazırlama Kursları 3 Ağustosta başlıyor/GÜVEN DERSHANESİ Btyoğlu,A0acami| Sakızağacı Cad.Nc3 Taiefon 44 47;7fc^fer¦
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1961
  • »'mili i'wui —mmtmissif^sgKa^vwp VEFAT Yakalandığı amansız hastalımın pençesinden kurtulamıyarak aramızdan ebediyen ayrılan esim,babam Wladimii BALON un cenazesi bueunkü 20 Temmuz Perşembe aat 11 de K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1961
  • mü^Mmibu gece.EROL BÜYÜKBÜRÇ Tel:73 81 46 FAAL 1272 2035
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1961
  • MEVÜD-İ ŞERİF 12.6.961 günü bizler] derin acılara gark edip hakkın rahmetine kavuşan çok sevgili esim ve babamız Maras eşrafından Tüccar ve Çeltik Fabrikatörü M.Kemal Dedeoğlu'nun ma/vc temiz ruhuna i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1961
  • ÖLÜM Bay ve Bayan Baıuh Levi ve aıleti.Bay ve Bayan David Levi ve ailemi,Bay ve Bayan Sabetay nivıdi.Bay ve Bayan Nisiın Me-MİaO)Anneleri,kız kardeşleri,büyükanneleri ve akrabaları Dul Bayan KEBEKA L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1961
  • Suna Tataroğlu C A N I T E Z il.Mehmet Tataroğlu gşjg 1 Evlendi Ut Bcvoğlu m Tı-tmnıı/19H1 MtLUYET J007
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1961
  • İstanbul'a günde 250 bin mektup geliyor Şehrimize günde ortalama olarak 250 bin mektup gelmekledir.P.T.T,teşkilatına mensup 950 muvezzi günde iki defa dağıtım yaparak bu mektupları sahiplerinin adresl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1961
  • J II ı ttt ı;rıı III m r III M I III ti ııttı mim ıırı I mı tını MIH l ırıııııiTiıl.ııl Illll I I BEŞ KİŞİ SİZE bizim gruptan dört gazeteci tipi:Gilles Anouil,Fransız,Rcalitcs dergisinin askerî yazarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.07.1961
  • Bankamızın değerli mensuplanndan,arkadaşımız 7 mm at a m it 18 7 1961 Salı günü vazife başında geçirmiş olduğu bir kalb krizi neticesinde kaldırılmış olduğu hastahanede vefat etmiştir.Merhumun cenazes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.07.1961
  • BEKLEDİĞİNİZ!Galatasaray'ın Akdeniz gezisi tahakkuk etti HAREKET:17 AĞUSTOS MÜRACAAT YES TURİZM TİTVA Radyo Evi Karşısı Kozluca han,Galata Tel:48 57 07 Tel:44 78 38 Martı REKLAMCILIK 1031 2016
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1961
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE Teknik Üniversite ve Teknik Okul giriş imtihanları için hazırlık çalışmaları Akademi ders teşkilâtının yüksek öğretim üyeleri tarafından deruhte edilmektedir.1 Ağustosta başlayacak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1961
  • şimdi DAHA UCUZA ALABİLİRSİNİZ Mevsim Sonu Münasebetiyle SATIŞ FİATLARINDA %10-%50 TENZİLÂT arasında ft İstiklâl Caddesi 324,Tel.44 59 97 2T2EEEI SZ22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1961
  • 21 Temmuz Cuma günü kok kömürü alacak olanlar:İstanbul Deposu 115466 118441 Ycnikapı Deposu 117551 118720 Bakırköy Deposu 98547 101336 Zeytinburnu Deposu 223785 224035 Eyüp Deposu 143461 149146 Taşhta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1961
  • Farah,Şah'a hayrandım,eviyorum,diyor çocuğunu bekleyen Kraliçe,hususî hayatına dedikodular hakkında açıklamalarda bulundu İran Kraliçesi Farah Pehlevî,hu-mimî davrandığını belirten kadın dırsusî hayat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1961
  • "Tütün Külü' hastalığı Ege'ye geçti Muradiye bölgesinde hastalığa rastlandı.Mahsulün bir an önce kaldırılması için tedbir alındı İZMİR,ÖZEL Tütün küfü hastalığı Ege'ye de gelmiştir.Muhtelif bölgelerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1961
  • D.P.nin kaldırttığı anıt tekrar açılıyor İZMİR,ÖZEL D.P.devrinde kaldırılarak bir mahzene atılan Güzelbahçedeki «Şehitler âbidesi» yarın yeniden yerine konulacaktır.1928 yılında vazifeleri başında şeh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1961
  • Sophia,Gina yüzünden Moskova'ya gidemedi MOSKOVA,A.P.Film yıldızı Gina Lollobrigida,Moskovada Film Festivalinde feza pilotu Yuri Gagarin'i öptüğü zaman ne hissettiğini soran gazetecilere «Onu kendime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1961
  • y* Vif»\ kv IIIIMilKi».TAKVİMDEN BİR YAPRAK âw w* I Bir okuyucuma cevab i KUYUCULARIMDAN acîb ve garip mektuplar alırım.İsim I J 'c adresi nezdimde mahfuz bir okuyucumdan da şu mek-İ tubu aldım:cBenim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1961
  • Her tedbir emniyet için.Tasarruflarınızı TÜRKİYE İŞ BANKASI'na yatırmakla paranızı emniyet altına almış olursunuz.aynı zamanda,senenin en zengin ikramiye çekilişlerinde şansınızı denersiniz.Üstelik %6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1961
  • YILIN 3 ÇEKİLİŞİNDE Bir ödet 100.000 Lira Beş ödet 10.000 Lira 50 ödet 1.000 Lira 2656 TALİHLİYE CEM'AN 350 Liralık Muhtelif TÜRK TİCARET BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1961
  • TÜRKİYE MİLLÎ TALEBE FEDERASYONU TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNÜN 24 Temmuz ve 4 Ağustosta AVRUPA'ya hareket edecek olan otobüsleri fle ucuz fiatla gitmek isteyen pasaport hamili isteklilerin acele müracaatları.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.07.1961
  • ÇİFT DİTERANSİYELLÎ LAND ROVER ARAZİ ARABALARI 7.nci Kotadan sipariş alınmaktadır.Müracaat:MATAŞ TİCARET A.Ş.Halâskârgazi No.133 Pangaltı İstanbul Tel:47 44 30 Telgraf:MATASAN İL.7437 2033
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.07.1961
  • Şu A?DAfiA\MEMEN VQLA GETlJZİM.AWA BifZAZ.ACE1_E EDİM 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1961
  • YAKADAYIM ŞU MS HM MARLOWE UN ¦lr tabami-ab:^AeuiaT^MuAeı.JT?SE,s^şı îç!n m ı_a babaç TIMARIMA NEVE J|U DURUN.MEKDE S a,tak *Aammm^ kalana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1961
  • OIĞrsif KAU3İNI AW AWHJ-T.vİnje cevap» veeMivotç.BİR.WAFTTADANBEGJi.Bu_LUŞÜâAAADite.MADEAAVCt KALBİNİ SANA vE-s*pi(âiNi söylemiş,NE ÜZÜL.ÜVDRSUM OdSLUAA'.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1961
  • SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINDAN 1 Bakanlığımız Bulaşıcı Hastalıklar Teşkilâtı ihtiyacı için 5 ton Dieldirin kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Bu işin tahmin edilen bedeli 132075 lira 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1961
  • ¦aa—gat'jıtmım waaeoww—mı jmııııı u ivmMimjamuaiiwmfitwmm ¦¦niwwniwrriw itohb—11» ir Pamuk telefi,Üstüpü,Parça bez,Hurda çul ve Kanaviçe satışı Siimerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1961
  • ELÂZIĞ ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 1961 yılı kampanya müddetince aşağıda yazılı kantarlardan 17700 ilâ 21200 ton pancar Fabrikamız silolarına veya aşağıda bahis mevzuu D.Demiryolan istasyonlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1961
  • Yazan:Matthew ANDREWS Türkcesi:Orhan AZÎZOĞLU 29 o Çok anlayışlı bir insansın.Gladys'le birlikte mesut olursunuz inşallah.Bende elimden geldiği kadar size yük olmamağa çalışırım.Gladys arka tarafta bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1961
  • 5.HALK OYUNLARİ BAYRAMI AÇIK HAVA 21-30 Temmuz her akşam saat 21 ds Cumartesi,Pazar İlde ucuz matineler Yeni Ekipler Yeni Program 150 Halk San'atkâr» Biletler Açık Hava T5yak,rosu ve Atlas Sinemasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1961
  • TARIM BAKANLIĞI TOPRAKSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ege Bölge Müdürlüğünden Eksiltmeye konulan iş İzmir Menemen kazası Sasallı köyü 2.derece sulama priz 2 tersiyer sahası drenaj tesisi inşaaü.Keşif bedeli t 614.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1961
  • İstanbul Belediye Reisliğinden Harita Md.lüğü yevmiyeli ve C.cetveli kadrolarında münhal bulunan aşağıda yazılı evsafta eleman alınacaktır.1 Harita ve kadastro mühendisi,kadastro teknik elemanı,harita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1961
  • T.C.Emekli Sandığı Umum Müdürlüğünden Sandığımız Seksiyon ve inşaat Kontrol Şefliklerinde çalıştırılmak üzere branşlarında yetişmiş en az 5 yıl meslekî tecrübe sahibi inşaat Yüksek Mühendisi veya Yüks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 Ti.0 Birinci sayfada oaşlık 200 T.L.Düğün,Nişan^ Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilanlar keli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1961
  • Milliuef Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmında Mesul Müdür HALTT KIVANÇ Spor k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1961
  • HİCRİ 1381 Sefer 7 Perşembe 20 Temmuz 19 6 1 RUMİ 1377 Temmuz VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.45 9.08 öğle 12.20 4.43 İkindi 16.18 8.42 Akşam 19.37 12.00 Yatsı 21.32 1.55 İmsak 2.35 6.58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.07.1961
  • gl!l!tl!l!l!llll!llin!fl!t!l!H1!lll!l!t!HII!il!l!ill!llli!lli!l!l!l)l!U İ MEŞHUR TÜRK HUKUKÇULARI 1 TÜItKER ACAROĞLU 1 ŞŞ:Eski yargıçlardan Av.Hasan Basri ERK'in derleyip ŞE yayınladığı bu kitap;Osman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.07.1961
  • İnönü düı fy Baştarajı Birincide Anayasa,ancak bizi karanlıklardan çıkaran bir ışik mahiyetiadcdir.Kardeşlik ve saygı duyguları içinde herkes birbiri ile kolayca yaraşır.Yalın/içindeki duyguları yenem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1961
  • ANTmOTWMAr)GRİP.NEZLE DİŞ AĞRISI V* YANIKLAR GÜNEŞ;'YANIĞI' ARI-BÖCEK SOKMASI AD ALE R O MATİZ M ASI YARAliARvkESİK PİŞİK.KAŞINTI EKZ^MaV ERGENLİK DONUK rinda vl «TR AŞTAN,SONRA,KULLANILIR İL.7062 199
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1961
  • VEFAT Dul Bayan Bercuhl Günüçen •ve evlâdı Bay ve Bayan Zakar Günüsen ve eviâTİaı ı Bay ve Bayan Gültekin Kafkas ve evlâtları Almanya)çok sevgili esi,babası,kardeşi ve kayınbiraderi,piyasanın tanınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1961
  • ö7o'!İ0Ö:SÂ:'r;1-IPAIWA^R Ş/İBÜN TOZU IL.7021 1993
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1961
  • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ.REKTÖRLÜĞÜNDEN 1 142720 lira muhammen bedelli on kalem 63 adet optik cihaz ve malzeme kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Bu işin geçici teminatı 8386 liradır.3 Bu ise ait ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1961
  • Okul Eşyası imâli ve Yol inşası ihale Edilecek İSTANBUL VİLÂYETİ DAİMÎ ENCÜMENİNDEN:1 istanbul Vilayeti hudutları dahilindeki ilk okullarda kullanılma)üzere lüzumlu 2330 adet büyük tip ve 2330 adet k«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1961
  • AEG,1961 Buzdolabı tekniğinin bülün yeniliklerini havidir.Beynelmilel normlara uygundur.EMAVELİDİR-Kapısı ses sİ7,ee mıknatıs tertibatıyle sarsılınsız kapanır Ayar ve buz eritme tertibatı otomatiktir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1961
  • Irak Dışişleri Bakanı Baştarafı Birincide nüş,«BİZ de sizin gibi yurtta sulh,cihanda sulh prensiplerine bağlıyız.Bu prensibin gerçekleşmesi için Orta Doğuda bir engel var:İsrail.Fakat Türk inkılâp hük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1961
  • Sağlam Dişler sıhhatinizin temelidir" i^J agnezi sütlü f RADYOLİ Ağzınızdakı butun mikropları ^öldürür Dişlerinizi kımyevF bir şekilde temizler S 68
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1961
  • Kartal-Maltepe Belediye Reisliğinden Belediyemiz çöp kamyonu için 750X20 ebadında 12 katlı kauçuk.2 adet dl$ lâstik ile 2 adet iç lastik açık eksiltme ile salın alınacaktır.Muhammen bedelleri 3150 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1961
  • ARANİYOR Dünyaca meşhur bir Avrupa fabrikasının.Türkiye Mümessilliğinde çalışacak genç ve askerlik vazifesini yapmış bir doktor aranmaktadır.Çalısına sahası:ilae propagandası,vabancı bir lisan bilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1961
  • i TRANSİSTORLU 7905/2 TİP RADYOLARIMIZ SATIŞA ARZEDİLDİ Jf 7 Transistor İ2 Diod f Asgari Pil sarfiyatı f ViiKsek/evsaf,4adet1-Ş Vv pille çalışjf;¦S;'toptan' Satış,f "S İl f O fi İ M Ü e S S eS &SÎ'îj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1961
  • A.P' itin uzattığı eli Y.T.P'liler sıkmadı Baştavafi Birincide tifa etmiştir.Esengil,istifası hakkında yaptığı basın toplantısında şunları söylemiştir:Biz C.K.M.P.ne memlekete hizmet edelim diye girdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1961
  • KELİMESİ 100KURUŞ SATILIK EMLAK Santralda arsa.22 33 93.0 MÜHÜRDARDA deniz manzaralı merkezi yerde sahibi eliyle 4 oda 1 hol konforlu Apt.Katı 36 14 75 22 09 72.DEVREN sat.Dükkân Balmumcu Blok Apartıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1961
  • SELiGRAF FİLM VE KAĞİT UT OT YP E M„,a Toptan vo Perakende satı^ Aşirefendi cad,Hubyar Ilaı.409 Tel:22 98 28 İL.7415 lî 88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.07.1961
  • BAYINDIRLES BAKAHUfil Kar ayol İr rı Genel Müdürlüğü Yoliar 1.Bölge Müdürlüğünden:1 Sirkeci Florya sahil yolu JL3H 100—ir -L200 kim.arası rıhtım temeli barınak mendireği ve temel inşaatı eksiltmesi ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.07.1961
  • 1 Metin'i italya'ya götürecek olan uçak bütün yolcularını aldığı halde kral bir türlü basamaklardan yukarı çıkamıyor,kendisine tezahürat yapanları yaşlı çözlerle selâmlıyordu.Nihayet uçağın kabin memu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.07.1961
  • Beşiktaş sezonu açtı BEŞİKTAŞ profesyonel futbol takımı dün Taşlık Gazinosunda yapılan bir toplantı ile yeni mevsimi açmıştır.Kaya hariç bütün futbolcuların İştirak ettiği toplantıda yeni antrenör Kut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.07.1961
  • F.Bahçe ve K.Gümrük anlaştı Fenerbahçe transfer komitesi dün Karagümrük kulübü ile Özcan mevzuunda anlaşmaya varmıştır.Sarı Lacivertliler bugün Karagümrük kulübü reisi İbrahim Sevin'in yazıhanesinde ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.07.1961
  • Avrupa Kupasına diriyoruz ANKARA,ÖZEL ORVEÇ ve Rusya ile Dünya Kupası eleme turları için yapacağımız millî maçların hazırlıklarına 9 Ağustosta başlanacaktır.Teknik Komite 9-15 Ağustos günleri tstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 20.07.1961
  • Karikatürist BEDRİ KORAMAN'ın Yaz Notları ÜÜLİ AD/M BENİDEM EVVEL «SE-LMvS BtevNE Î^ASTLADIM FENA BOZULDUM!l^BİÎ SADECE ArtUKAVEUEVE BG2.ULA4AD1A1.ALLAHT4T4 BU ÎŞU5RDEMÇAMN 'BfeİSv KA^SMA ÇİKTİ.BU AWS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor