Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.06.1961
  • e edil İstimlâk davası da Anayasaya bağlandı.Menderes,Aygün ve Argun'un mahkûm oldukları anlaşıldı VASFİYB ÖZKOÇAK MiMi.ii.iMi.mi.il,YASSIADA'da dün İstimlâk Dâvası'nın karan açıklannuş,üniversite ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1961
  • Gürsel ve Kennedy'ye kanarya hediye edilecek Serinofil Derneği,Devlet Reisimiz Cemal Gürsel'e,Amerika Reisicumhuru Kennedy'ye ve sabık Başkan Elsenhower'e birer kanarya hediye edecektir.Dünyada eşleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1961
  • Ceyhan'da 11 Kiloluk bir bebek Dünyaya geldi CEYHAN,HUSUSİ ilçemizde Civantayak mahallesinde oturan Saadet Çor,11 kilo ağırlığında bir oğlan çocuğu dünyaya getirmiştir.Olay,muhitte heyecan yaratmış ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1961
  • GÜLEK SEÇİMLERİ C.H.P.kazanacak,dedi bursa,hususi Orhaneli CHP ilçe kongresi kalabalık bir vatandaş topluluğu huzurunda yapılmıştır.Kongrede Temsilciler Meclisi üyelerinden Kasım Gülekf Prof.Enver Ziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1961
  • BURSADA YARGILANAN 8 DOĞULU AĞA TAHLİYE EDİLDİ BURSA,HUSUSİ Kürtçülük propagandası yapmak ve müstakil bir «Kürt Devleti» kurmaya teşebbüs ettikleri iddiasiyle şehrimiz Ağır Ceza Mahkemesine sevkedilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1961
  • yitifliViwKoiiWi'fl'etcVaViVwii [A.N.L.l flVA'YA dll II YİİRİEYİİÇİİ Amcrikal1 gençlerden müteşekkil bir «Sulh Grubu» San Fransisko'dan Moskova'ya ka-IH vULtl ÎUllUIUoU dar yürüyerek gideceklerdir.Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1961
  • Anayasa için propaganda 15 Haziran'da başlayacak M.B.K.üyeleri,bakanlar ve parti liderleri gezilere çıkarak,vatandaştan Temmuz'un ilk yarısında yapılacak referandumda "Evetrr demelerini isteyecek ANKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1961
  • Orhan Erkanlı Kanada'ya nakledildi ANKARA,HUSUSİ 14'lerden Orhan Erkanlı,Mexico'dan Kanada'ya nakledilmiştirilgililer,Orhan Erkanlının Dışişleri Bakanlığına gönderdiği bir dilekçe ile Mexico'nun havas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1961
  • [İLHAN DEMİjRELİ karne tevziatı yamümıtır.Resimde,öiretmenlerinden karnelerini alan ve yaz tatiline giren öğrenciler görülmektedir,yiMurı rvy VCD İl İli ilkokullarda da deri yılı nihayete ermiştir.Dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1961
  • Ne ilk,ne son.Gazeteler Belediye sineklerin önünde dize geldi,diye yazıyorlar.Ohohooooo.Bizim Belediyenin çok eski âdeti bu.istanbullular çok iyi bilirler ki,her türlü haşerat belediyemizi daima dize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1961
  • Yeni iktidar,D.P.gibi hareket ederse orduyu karşısında bulacak ANTALYA,HUSUSİ M.B.K.üyelerinden Suphi Gürsoytrak ile Sami Küçük dün sabah baroda avukatlarla yaptıkları bir hasbıhalde «İktidara gelecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1961
  • Tavas'ta nezarete Alınan 26 kişi dün Serbest bırakıldı DENtZLÎ,HUSUSİ Birkaç gün onca Tavas İlçesinin Kızılcaboluk bucağında bucak müdürü aleyhinde nümayiş yaptıkları İçin nezaret altına alınan 26 kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1961
  • Diyanet İşleri,doğumun onlrolünü uygun gördü Başkanlık,verdiği fetvada,ilkaha mâni olacak tedbirin alınmasında kadının rızasını şart koştu ANKARA,HUSUSÎ DİYANET İşleri Başkanlığı «Doğumların kontrolün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1961
  • Kennedy ve Kruşçev'in Eşleri ayrı Ayrı gezdi Bayan Kennedy fabrika,Bayan Kruşçev moda evini ziyaret etti VİYANA,A.P.KENNEDY ile Kruşçev cidd!görüşmelerini yaparken,hanımları kendi başlarına germişlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1961
  • Hava Kuvvetleri Komutanı Washington^ tâyin edildi ANKARA,HUSUSİ Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral irfan Tansel,Washington Askeri Müşavir Hey eti Başkanlığına tayin edilmiştir.Tansel'in yerine.Birinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1961
  • IA.N.L.Qiy lip 7ADIC t,n,u Kalyan nım arnstl Gina Lol-it Ali il lobrigida yeni bir film çevirmek üzere Amerika'ya giderken Londra'ya da uğramıştır.Hava alanında 45 dakika kadar kalan yıldız,hayranları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1961
  • Hilioıt'un mutlağı dün tekrar açıldı Amerika'dan gelen müfettişler Belediye' nin en sıkı şekilde kontrola devam etmesini istedi HİLTON otelinin mutfağı eksiklerin tamamlandığı görülerek dün saat 13 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1961
  • BATMAN'DA ZENGİN BİR PETROL DAMARI DAHA BULUNDU BATMAN,[Muharrem Baylar] Batman'm güneyindeki Batı Raman sondaj kulesinde 1310 metrede çok zengin ve büyük bir petrol damarına rastlanmıştır.Petrolün ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1961
  • [RADYOFOTO A.P.Dill IICTIII AD Başkan Kennedy ile Kruşçev arasındaki ilk konugma Viyana'daki Amerikan Elçiliğinde cere-DULUd I ULAK yan etmiştir.Resim,Kemıedy ile Kruşçev'i tarihi konuşmadan önce el »
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1961
  • 66 YAŞINDAKİ' KRUŞÇEV,44 YAŞINDAKİ KENNDY ÎLE BULUŞTU GAZETELERDEN)v 'Sf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.06.1961
  • Fransız,İtalyan ve İngiliz desenleriyle 1961'in modası harika fularları,hususî desen vual ve taftaları takdim eder.Galatasaray İstiklâl Cad.297 Tel:44 38 30 İL.6504.100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.06.1961
  • A1E1LER BARDAK TAŞINCA Geçenlerde yanan Kucettepe Çocuk Hastanesi için yüz bin lira gelir temin edecek bir balonun tertibini Fransız Sefiresi Spitzmüller üzerine aldı.Ayni zamanda Hariciye Umumi Kâtib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1961
  • 1 RIDVAN UMAY MAĞAZALARI Beyoğlu,Tokatlıyatı Pasajı Sh-k«cl,Tramvay Daralt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1961
  • OĞLAK BURCU tt f22 Aralık 20 Ocak] Bir toplantı zevk verecek.Hayatınızda değişiklik yapmak lüzumunu duyacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] His hayatınızda yeni bir devreye giriyorsunuz.Üzüntülerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1961
  • 'minimum ıımııımııımı m.m.nun ıı Istanbul E 7.27 Açılış ve program 1.2 E îki marş 7.35 Sabah plâkları I 8.00 Haberler ve hava durumu E 8.15 Oyun havaları 8.30 Plâk do E labından 9 00 Ünlü solistler E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1961
  • 1 1 2 3 4 23456789 10 tıiEi 7 8 C+BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÜZtM MÜDDETİ U«)DAKİKADIR.SOLDAN SAGA:1 Elçilik hademesi;Cennet kızı.2 Adi.3 Çivi;Kayıp.4 Bit ay;Tersi sahipliğimiz alıma girmiş şey.5 Bir kim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1961
  • ATAKÖY PLAJ ve TESİSLERİ'nin Hazırlıkları tamamlanmadığından açılışı tehir edilmiştir.BASIN 526)116
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1961
  • GENÇ SAİRLER YENİ İSTİDATLAR En güzel şiirinizi fotoğrafınız ve adresinizle birlikte acele gönderiniz.Yakında çıkacak GENÇ İSTİDATLAR RESİMLİ ŞtlR AN-TOLCMtSl'nde basılacaktır.Adres:Antoloji,Perşenıbe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1961
  • ÇİNKO SAC ÜKİDİ Saçların kepeklenmesini yağlanmasını dökülmesini önler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1961
  • TEŞEKKÜR Muvaffakiyetli bir doğumdan sonra bizlere bir erkek evlât kazandıran Cihangir Kliniği sahibi Dr.HAMDİ ÖZKAN ile Dr.Talha Yücel,Dr.Rem/J Gökberker,ebe Sevim Alıcı ve bütün klinik personeline a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1961
  • ESRAK İÇEN ÜC KİŞİ MAHKÛM OLDU Esrar içmek-ve bulundurmaktan sanık Hasan Bayraklar,Kâzım Genç ve Havı i Berk dün Üçüncü Ağırceza Mahkemesinde üçer sene hapis cezasına mahkûm olmuşlardır.Şükrü Kartal a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1961
  • Yukarıda gördüğünüz fotoğraf makineü tab makinesi fotoğraf kâğıtları ve bütün ilâçları ücretsiz veriyoruz.Ayrıca;10 bin,5 bin,2500 lira dağıtıyor ve Amerika'ya,Aimanya'ya ihtisas ve çalışmak için gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1961
  • ÖZEL KALAMIŞ KOLEJİ AMA-ILK-ORTA Öğrencilerin yaz aylarında öğretmenler nezaretinde Türkçe,ingilizce,Müzik,Bale,Resim dersleri ile beraber deniz ve kırlardan istifadeleri için kamp açıyor.Mür:Fencryol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1961
  • f si M 84 39)Athon.v 1 Çapkın Renkli sinemalar i BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)Aşk Uğruna Ölenler Arturo de Cordova İspanyol filmi.EMEK Tel:44 84 311)Büyük Ülke Gregory Peck Renkli tug.INCt Tel:48 45 93)1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1961
  • Jt Am A il  işi i» P^RİCH Maria Remarquc'm «Garp rephesin-[jde yeni bir şey yok» adlı eserinde Alman askerleri siperde konuşurlar.Biri:Amerika Cumhurbaşkanı ile İngiltere ve İ Fransa Başbakanları,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1961
  • Dört cinayet dâvası karara bağlandı Dürt cinayet dâvası dun karara beglanmışlır.Unkapanmda Zülfikar Koruk'u bıçakla öldüren Niya;'i Kızgınçelik 20 sene,Zeylinburnu'nda Ramazan Alt inbaş'ı bıçakla öldü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1961
  • PAKİSTAN DA SICAK YÜZÜNDEN 10 KİŞİ ÖLDÜ LAHORU,AP Pakistan'da Lialpur şehrinde hüküm süren sıcaklardan 7 kişi ölmüş.10 baygın insan da sokaklardan toplanarak hastahaneye kaldırılmıştır.Jhang şehrinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1961
  • fi AYDA YEŞİLKÖY'E 3725 UÇAK GELDİ Son allı ay zarfında Yeşilköy Hava Alanına muhtelif hava yolları şirketlerine ait 372")Uçak gelmiş ve alana konuş ücreti» olarak 800 bin 905 lira ödenmiştir.'Konakla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1961
  • RÜŞVET ALAN POLİS 1 YIL HAPİS YATACAK Rüşvet almaktan sanık pol's memuru ismail Guises,dün Dördüncü Ağırceza Mahkemesinde 1 sene hapis,500 lira para cefasına mahkûm olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1961
  • KABLO ÇALAN BİR ŞEBEKE YAKALANDI Metristepe Bakırköy arasındaki asker' yasak bölgede bulunan telefon kablolarını çalan ve satın alan yedi kişilik bir şebeke yakalanmıştır.Ekrem Garip,Arif Birgen,Salih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.06.1961
  • ir ir ir ir iz *ıîr*ir ir i^ ir iz ic iz ir Soğuk harbi devrinde Viyana'da soğuk büfe VİYANA Konferansından beri,Avrupanın en iistad protokolcuları olan Avusturyalılar turlu protokol ve etiket meselel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.06.1961
  • v i^,9ftwy*.MARGARETH'İN KOCASINA ASALET UNVANI VERİLMEZSE İNGİLTERE TAHTINA BİR GUN BAY VEYA BAYAN ARMSTRONG JONES PRENSES Margaret'in fotoğrafçı Anthony Armstrong Joncs'la evlenmesinden bir yıl üç h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1961
  • TÜRK İNŞAAT VE DEKORASYON II SAK Kontrplâye,Kontrplâket ve Kontrplâkları Piyasaya arzediimiştır.SAK Kontrplâye,Kontrplâket ve Kontrplâkları:Her türlü hava şeraitine mütehammil,kabarmaz,çatlamaz,Suda v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1961
  • p^rs?«MİMİ VII ACI Paris'in banliyösü Clamart'da büyük bir toprak kayması olmugtur.Olayda,15 kişi öl-I Ur KAK KAT M Adi muş,23 kişi de ağır sıırctdo yaralanmıştır.Kayma sırasında bir seramik fabrikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1961
  • Amerika,Dominik'e karşı tedbir alıyor Deniz piyadeleri uçak taşıt gemilerine bindirildi.Trujillo'nun oğluna da suikast tertiplendi WASHINGTON,AA.RADYO Amerika,diktatör Rafael Trujillo'nun öldürülmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1961
  • BİNA VE DENİZ İNŞAATINDA EMAY TESİRİ YAPAN HARİCİ BOYA CfURMUŞ ffAŞAR ve OĞULLARI BOYA.VERNİK M VE REÇİNE FABRİKALARI.İZMİR FAAL 52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1961
  • 20 BİN GEMİ ADAMI federasyon kuruyor Türkiye Gemi Adamları Sendikasının yıllık kongresi dün Eminönü Öğrenci Lokalinde yapılmıştır.Toplantıda,emekli ve sigortalı gemi adamlarından yalnız emeklilerin za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1961
  • ÖZET KOMT NVAK&A&D AllAHABAD i^İMli ELm\W AMErt llîfEME KAPTIR.MAMAK İÇİN DUMANIN t 0RX BUCAĞINDAN KÖMiSEÜLEfc frE-TÎRTMlfTıR.İİİPEM,kiKBAMl* fERlOfcMOL Mfti TU2A6IHA DlİŞüRÜC.ARAIARinDAKj 3DI-ZERKTEN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1961
  • ARANIYOR Bir ilâç fabrikasının ticarî servislerinde çalışacak Ingilizceye vakıf doktor veya eczacı aranıyor.Müracaat P.K.30 Şişli.T.B.B.105 110
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1961
  • SICAKLARLA BİRLİKTE boğulmalar başladı Menderes nehrinde iki çocuk,Ceyhan'da da iki genç can verdi IZMIR,HUSUSİ Sıcakların bastırması ile beraber boğulma olayları da başlamıştır.Büyük Menderes nehrind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1961
  • Bir günde 45 vasıtanın plâkası söküldü Evvelki gece başlayan ve dün sabah erken saatlere kadar devam eden trafik kontrolunda 120 çoför cezalandırılmıştır.Trafik Şubesi,Ordu ve Belediye Zabıta ekipleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1961
  • Bir traktör devrildi,iki kişi öldü KARASU,HUSUSÎ Karasu'nun Penek köyünde virajı alamayarak devrilen traktörün üstünda bulunan şoför Salih Karagül İle Refik:Özkan ölmüşlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1961
  • İki sabıkalı Emniyet Müdürüne karşı geldi izmir,hususi Inciraltı sayfiyesini altüst eden iki sabıkalı.Emniyet Müdürüne de karsı gelmişlerdir.Olay,evvelki gece,bir gazinoda geçmiştir.Kan dâvası güden N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1961
  • E Kırlangıç gibi.VİN taraçasında sabah kahvesi içiyorum.İstanbul'un kısa baharı yaza atlamış.Şikâyet gibi olmasın,hava eni konu sıcak.Eski şairlerin mînâfâm dedikleri feza,donuk bir buğu İle maskelenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1961
  • Avrupa Müttefik Komutan Yardımcısı geliyor ANKARA,HUSUSt Avrupa Müttefik Yüksek Komutan yardımcısı Orgeneral Sir Hugh Stockwell yarın Ankaraya gelecektir.Misafir general ve maiyeti Ankarada bir süre k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1961
  • Yaşar Özsoy'un cenazesi kaldırıldı Şehir Tiyatrosu sanatkârlarından Yaşar Nezihi Ozsoyun cenazesi dün kaldırılmıştır.Sanatkârın tabutu saat 10.15 de Şehir Tiyatrosu Dram kısmına getirilerek sahnede ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1961
  • Makarios Mısır'ı ziyaret edecek LEFKOŞA,RADYO Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios bir haftalık resmî bir ziyarette bulunmak üzere dün Birleşik Arap Cumhuriyetine hareket etmiştir.Makarios Kahirede Başkan Na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1961
  • Maden Teknik Okulu İstanbul'a geliyor ANKARA,HUSUSÎ Zonguldak Maden Teknik Okulu îstanbula nakledilecektir.Yıldız Teknik Okulunun bir şubesi olarak Istanbulda yeniden kurulacak olan Zonguldak Maden Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1961
  • Dişi çekildikten sonra öldü İZMİR,HUSUSÎ Devlet Hastahanesinde diş çektiren bir vatandaş az sonra kanamadan ölmüştür.Diş kanamasından ölen Burhan Uysal'ın kardeşi Savcılığa müracaat ederek hâdise hakk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1961
  • SEBZE VE MEYVE müstahsiline 10 milyon LİRA KREDİ AÇILIYOR tZ.MiR,A.Aîzmir ve civarı meyve ve sebze müstahsilleri derneği başkanı meyve ve sebze turfandacılığını teşvik için müstahsile 10 milyon liralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.06.1961
  • BİR BULGAR CASUSU DAHA MAHKÛM OLDU DP.lilerin tutumunu incelemek isteyen Davut 15 yıl hapis yatacak ANKARA,HUSUSİ Bulgarlar hesabına casusluk yapan Davut Çalışkan İS yıl ağır hapss ve amme hizmetlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.06.1961
  • musiki YILDIZLAR ARASINDA:Max Roac SÖZÜ cazdan açmışken,son yılların en başarılı caz davulcusu Max Roachdan da biraz bahsetmek istiyoruz.Caz topluluklarında davulun yeri hiç şüphe yok ki topluluğun ic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1961
  • IIIII|||ltllllllillll!lll!ll!H!l!Ill 22 ajar altınlı bir ceket,lame makosen,siyah pantolon ve kazakla nazarları üzerine toplayan bu model beline ceketin parçasından bir kemer bağlıyarak aksesuarını ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1961
  • Türkiye kizilay derneği Genel Müdürlüğünden Hah,Kilim ve Muhtelif Cins Yün,Pamuk ve Keten Eşya Satılacaktır.Cemiyetimiz ihtiyaçlarından fazla olan muhtelif cins ve boyda hah,kilim parça yün,pamuk,kete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1961
  • HAYIR 73 Eski dengemizi bulanuyaeağız gibi geliyor bana,diyordu.Daha kendimize gelmeye vakit kalmadan ocuklara Noel türküleri öğretmemiz lâzım,ağaçları hazırlamalıyız,salonları dekore etmeliyiz.Unutmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1961
  • ARANIYOR Temiz bir montaj işinde çalıştırılmak üzere acele kadın ve erkek işçilere ihtiyaç vardır.MÜRACAAT:Emre Evci Tophane,çıracı sokak No:26/30 istanbul T.B.B.98 111
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1961
  • General Elektrik Ampul Fabrikası Sanat Enstitüsü mezunu,askerliğini yapmış genç stajyer usta alınarak yetiştirilecektir.Derhal şahsen müracaat lâzımdır.Başlangıç saat ücreti T.L.3.28 haftada 5 gün 45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1961
  • ERDEK MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Kazamız Marmara Nahiyesi Hükümet Konağının 22104.41 lira keşif bedelli onarım işi açık eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltmesi 21/6/1961 Çarşamba günü saat 15 de Malmüdürlüğü odas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1961
  • Hicri PAZAR Rumi 1380 4 1377 zilhicce Haziran m*si* 2° 1 9 6 1 22 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş 4.29 8.53 öğle 12.12 4.36 İkindi 16.12 8.36 Akşam 19.36 12.00 Yatsı 21.36 2.00 tmsâk 2.13 6.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1961
  • MÜJDE!RESTAURANT GONDOLA Boğaza nazır «CLUB 12» teraslarında tam kadrosuyla yazlık kısmını sayın müşterilerinin hizmetine açmıştır.Pavyon kısmında Şantör RENATE İLHAN FEYMAN ve arkadaşları Soğuk hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1961
  • Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAEK Magazin kısmında Mesul Müdür HAL1T KIVANÇ Spor kısmında Mesul Müdür NECMI iANYOLAÇ îdare Müdürü NURETTİN DEMIRKOL B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1961
  • tLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 İnci sayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada baslık 125 T.L.Düğün,frisan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.Lt Küçük ilânlar keli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1961
  • i Meksika'ya gidecek olursanız!Sağ kalabilmek Demir gibi bir mide su ve esmer düşmanlığı ve kurşun geçmez bir yelek «T*o.EĞER Meksika'ya gitmek ve biraz fazlaca kalmak istiyorsanız bunun dört şartı va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.06.1961
  • ZAvAuU AiJeflM MAST» ^TAtCTA ^TiviO«£.PENE^,BAUCC- SAt_AXASAKAy MA.ÇINI SEVREDEMİyE'.«AufMEEB-Y SPUKTASACZA» MAÇ NA.j CfMOi PS CSOU S u Stoi.OAWA AT*r _^N»l-2-1 fH »«AZJ,r MAUMEEa-50VCA.J VEN» ef^şeyv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • Gayesiz maçta,Vefa Ad.D.Spor yenişemedi Baştarajı Altıncıda MAÇTAN DAKİKALAR Oyunda ill* 50i fırsatını Vefalılar olde etti ve 2» dakikada B.Ibralıimin ortadan getirip,Ozerc uzattığı topu bu oyuncu y».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • GÜLEK SEÇİMLERİ C.H.P.kazanacak,dedi t Baiturafı Birincide lik ve mil ivetçilik umdeleri üzerinde izahat veren Gülek seçimlerde iktidarın r.ntlakö OflV ve nasip olacağım söylemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • YEŞİLHİSAR C.H.P KONGRESİ BUGÜN YAPILIYOR KAYSI.R1,HUSUSİ Yeşilhisar ve tncesu'da CHP ilçe kongreleri 'îugün vapılacaktn-Kongrede 'haz-ı 'julunma.üzere CHP Merkez idare K'irulu ve Tet"silcileı Meclisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • Tavas'ta orman yangını DENİZLİ.HUSUSİ Tavas ilçesinin Kuılcaboluk nahiyesi ile Pım.ılıkkaya arasındaki Devlel çam ormanlarında bir vangıp çıkmıştır Bes hektarlık bir saha ürerinde bulunan çanı ağaçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • Bir Danimarka şilebi dün tevkif edildi LONDRA,RADYO Fransı:beniz kuvvetleri dün Akdenizc'e bir Danimaık şilebini tevkif ede rek,Fransa süıilleı-ine götürmüştür.Genı.de yapılan aremad Urdiine grinde ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • İzmir'de yaz mesaisi yarın başlıyor tZMIK.HUSÛSİ yaz mesaisine yarın Oaşlana cakıır.Tesbit ed len programa göre,dairelerde mesai sabah saat 7.30 da başlayacak ve aı-siıksı?e kadar devam edeeektiı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • Müezzin ezan okurken elbiseleri çalındı HUSUSİ Sabah ezanını okumakta olan bir müezzin,elbisesini çaldırmıştır.Yediklere camii müezzini Cemal Demircan,ezanı okuyup minareden inince elbisesinin çalındı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • Londra polisi,«Polis kaafelini» arıyor londra,Radyo Londra polisi,iki polisi öldüren ve bir polisi de yaralayan bir kaatili yakalamak üzere harekele geçmiştir.Tabancayla polislere ateş eden kaatil,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • Meydan kavgasında bir genç öldü 5 kişi yaralandı KAYSERİ,HUSUSİ Toıruuza ilçesine bağlı Icadiye köyünde çıkan bir meydan kavgasında 18 yaşında Ali Ünal,atılan bir tuşla ölmüştür.Abdullah Duman ve Hali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • Gürsel ve Kennedy'ye kanarya hediye edilecek Baştarajı Birincide rafından satın alınmak istenmiştir.Hediye edilecek kanaryalar sergiye konmamıştır.Derneğin Genel Sekreteri Celâl Topçu,«Kanarya cinsler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • BURSADA YARGILANAN 8 DOĞULU AĞA TAHLİYE EDİLDİ Baştarajı Birincide P.il başkanı dı.Kardeşi Hanıit Kartal 54-57 arasında D.P.listesinden Van milletvekili seçMmişti Üçüncü kardeşi Balâ Kartal,Vandf mani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • DİYANET İSLERİ,loğumun kontrolünü UYGUN GÖRDÜ fy Baştarajı Birincide alındığı,Hıfzıss hi u kanunu hükümlerinin de Transaf'an delayısiyle katolikler için yapılmış hükümlerden aktarıldığı belirtilmekbu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • Feza yolcusu Gagarin Rus gazeteciterimfeıt şikâyet etti MOFKOVA».A.P.Sovyet feza adamı Vuri Gabarin bitgun Rus Gazeteciler Cemiyetinin organı cSoviet Press» detnisinde çıksrL bir yazısında Rus gazetec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • Angola'deki ayaklanma bastırılmak isteniyor LİZBON,AP Portekiz Başbakanı Antonio Salazar,Afrika'da kain Angola sömürgesinde başgösteren ayaklanmayı bastırmak için oraya hava gücü generali V.Augusto De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • Manisa'daki mermi Kaçakçılığının Neşri yasak edildi İZMİR,HUSUSİ Manisa'daki mermi kaçakçılığı,olayının gazetelerde neşredilmesi yasak edilmiştir.Manisa Cumhuriyet Savcısı Nadir Yüzbaşıoglu imzası ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • Belediye kamyon ithal edecek Belediye yol inşaasında kullanmak Üzere Amerikadan 30 kamyon ithal edecektir.Bu maksatla Belediyeye 145 bin dolar tahsis edilmiştir.İthalat Belediyece doğrudan doğruya yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • ZANZİBAR'DA KANLI ÇARPIŞMALAR OLDU LONDRA,RADYO ingiltere'nin vesayeti altında bulunan Zanzibar'da dün Araplarla Afrikalılar arasında vukubulan çarpışmalar sonunda 31 kişi ölmüş.300 kişi de yaralanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • D.Bakır'da uranyum madeni bulundu DİYARBAKIR,HUSUSİ Malatyanin Pötürge bölgesinde uranyum bulunmuştur.Araştırmalardan ve verileri müsbet raporlardan sonra M.T.A.dan gönderilen bir heyet,raporda göster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • Anayasanın kabulünden sonra Gürsel'e gönderilen mesajlar Anayasa'nın kabulü dolayısiyle Almanya Cumhurbaşkanı Hcinrich Lübce ve Başbakan Adenauer Gürsel'e tebrik mesajı göndermişlerdir.Gürsel bu mesaj
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • Jandarma karakolunda 2 gun falakaya yatırıldı IZMIR,HUSUSİ Aliağa jandarma karakolunda 60 yaşlarında bir şahıs falakaya yatırılarak clövüurüştür.Akif Kayhan adındaki at cambazı r:rsız zaııniyle Aliağa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • SENDİKALAR BİRLİĞİ TEKELDEN ŞİKÂYETÇİ l'ekel ilgilileri tarafından işyerlerinde isçi bordrolarından sendika aidatının kesilmesinin durdurulması istanbul îşçi Sendikaları Birliği Balkanı tarafından pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • BİR ESRAR SATICIS113 YILA MAHKÛM OLDU tZMİR.HUSUSİ Ağır Ceza Mahkemesi^ bir esrar satıcısını,13 sene 4 ay hapse ve 109.440 lira para cezasına mahkûm etmiştir.Ahmet Tarhancı,esrarı,Denizliden bir küf?i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • TARİŞ,AP Bir cB—58» Amerikan bombardıman uçağı dün Pari;yakınlarında Louvres şehri civarında düşüp parçalanmıştır.Ses sür'atindeıı iki misli hızla yol alabilen ı.B—58»')erde umumiyetle 'ÜÇ kişilik bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • 15 GÜREŞTEN ANCAK 8'ini KAZANABİLDİK t Baştarajı Altıncıda Yanılmaz.iki defa altta kalarak puan kaptırmış ve böylece Amerikalı,müsabakayı kazanmıştır.Cemal ikiuci müsabakasını Hhıdli Malva ile yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • Göztepe,G.Birliğinden garanti vizesi aidi:2-1 Buştarajı Altıncıda oluyordu.Gürsel,oyunun babından beri çektiği tehlikeli kornerlerden birini dalıa rakip kale içine doldurmuş.Çağlayan da knfa vurusu il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • HiLTON'UN MUTFAĞI DÜN TEKRAR AÇILDI t Baş'tirajı Birincide telgraflarla otelde ayrılan yerler iptal edilmiştir.Otel idaresi,«geçen yıl Merkez Bankasına döviz olarak İS milyon lira karsıtıâ'i riular ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • Viyana görüşmelerinin ilki ümit verici geçti t Başlara fi Birincide HEM GEZDİLER HEM KONUŞTULAR!Yemekte.Dışişleri Bakanları ve müşavirler bu arada gayet iyi Rusça bilen Amerika'nın eski Moskova Sefiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • MİLLÎ TAKIMIMIZ RUSYA MAÇI İÇİN Hannover'de kampta t Başlara}ı Altıncıda tereni ozyurt,idarecilerin de hazır bulunduğu toplantıda futbolcularımızdan disiplinli hareket etmelerini istemiştir.Disiplini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • N "DEVLET DİLİ,m' 584 üncü yıldönümü münasebetiyle dün yapılan büyük törende "Karamanoğlu Mehmet Bey,anıldı.Tören bugün de devam edecek hakkındaki tahkikat dosyası Savcılığa verildi Dün toplanan Parti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • Adalet Partisi Genel Yönetim Kurı ğında gizli bir toplantı yapmıştır.Bugün Adalet Partililer de bir bildiri yayınlayarak Anayasayı tasvip ettiklerini bildireceklerdir.Adalet Partisi hakkında açılmış o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • TARIK KAMPTA Ordu takınınım maçları sebebiyle Oslo kadrosundan ayrılan Karagiimrüklü Tarık da dün ııçakln Hannovere gelmiş ve kamptaki arkadaşlarına iltihak etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • B.ALMANYA İLE 19ti3 DE MAÇ YAPIYORUZ Futbol Federasyonu Başkanı Muhterem Özyurt ile Alman Federasyonu temsilcileri arasında dün akşam ya pllari toplantıda iki memleket arasında 1903 senesinde karşılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • AYAK TERİNE KOKULARINA VE «SİKLİKLERİNE KAflŞI VÜCUDA ZARARLI DEĞİLDİR ECZANI VE ITRİYATÇILARDA AMYINI?POLEN jJ^^ARtİSUNBUL IL.1152/102
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • RİNÇER Gömlek ve Pijamalarında yeniden indirilmiş UCUZ FIATLARLA SATIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR DİN ÇER MAĞAZASI İSTANBUL:Sultanhamam Rızapasa Yokuşu,No.99 Tel:22 »4 43 ESKİŞEHİR:Köprübaşı Değirmen sokak N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • TÜRKİYE KİZİLAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Muhtelif Cins Malzeme Satılacaktır)I Aşağıda cinsleri bilinilen muhtelif kalem eşya karşılarında gösterilen tarihlerde açık arttırma ile satılacaktır Talipl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • ^s Dünyanın en süratli ve kaliteli Motosikleti dir.27 Dünya rekorundan 23 üne BMW sahiptir.12 ve 24 saatlik yarışta saatte 176 km.1 Kilometrelik 280 10 100 1000 m 212 194 155 BİR PARTİ İTHAL EDİLEREK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • ÖLÜM Fethi ve Raika I Türeray'ın sev-I gül yavruları,I Hülya,Rüya ve Fatih Türeray'ın kardeşleri,merhum Halil ve Esma Türeray'ın ile Asiye Dururiu'nun torunları,I Şaziye Türüdü,Fatma Türeray,Turhan Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • SATILIK 5 ton ağırlığında 35 beygir kuvvetinde Doviç marka gazojen motor mazota da çevrilebilir.Ad.Çanakkale Ezine Garaj ve Otel sahibi Süleyman Karslıoglu MİLLİYET 93
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • SAF D.D.T.Satışına başlandı Müracaat:Eıniııönii,Hasırcılar Cömert Türk Sokak No.17 Telefon:27 J2 67 22 10 64 il 1165 101
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • MMIiUtlHiliMU Ehliyet garantisiyle yetıttınhr^ KAYITLAR TAKSITLE^!ğ%Bl Beyoğlu Ağacamii ganınds No« Tel:446300—İL.6480 105
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • ANAYASA İÇİN PROPAGANDA 15 Haziran'da başlayacak Başluraft Birincide KÜTÜKLERİN YAZIMI Yüksek secim kurulu çevreleri,kütük yazımı konusunda iğe ciddiyetle başlandığını ve yazımın en geç Haziran sonuna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • BÖLÜKBAŞI VE C.K.M.P LILER GEZİYE ÇIKIYOR ANKARA,HUSUSİ C.K.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı ve parti yönetim kurulu üyeleri 16 Haziranda yeni bir Karadeniz gezisine çıkacaklardır.Osman Bölükbaşı bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • ARNA.DOĞUDA C.K.M.P.yönetim kurulu üyelerinden Fuat Arna ve Ahmet Oğuz bu sabah doğu illerine doğru otomobille bir geziye çıkacaklardır.Üyeler,bu gezide Adana,Urfa,Elâzığ,Diyarbakır,Mus,Siirt,Bitlis v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • SATILIK KAT Vali Konağı Caddesinde 7 odalı,kaloriferli,parkeli,asansörlü,tam konforlu boş teslim 190.000 lira.Müracaat:Kazankaya 47 62 03 48 13 04 Pazar günü de büromuz açıktır.İL.6617 98
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • KİMYA MÜHENDİSİ ARANIYOR istanbul civarında bulunan bir Gıda Fabrikasının işletme ve idaresini deruhte edebilecek tecrübeli bir Kimya Mühendisi aranmaktadır.Yüksek Mühendis olması.Yabancı lisan bilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • Arçelik Ekmm ffirıyer KALİTE KONTROLÖRÜ olarak yetiştirilmek üzere Sanat Enstitüsü mezunu,askerliğini yapmış.30 yasını geçmemiş teknik eleman alınacaktır.Sanat Enstitüleri tesviyeci,demirci ve modelci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • EMİN USTA MAKİNE AYAKLARI AVRUPA AYARINDADIR Tel:21 44 32 T.B.B.17701 106
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.06.1961
  • Mana nan sasspt* wkb kii mm assk ara homi*,mr üssü ml bbr TAHLİYE EDİL I Boftora/i Birincide lalini kuvvetlendiren,her zaman olduğu g"ilıi ordumu/a güvenimizi arttıran bir vesile oldu hana.İSTANBUL AN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.06.1961
  • Bugünkü Program MİLLÎ LİG Mitlıatpaşa Stadında 15.00 Göztepe Ad.Demirspor 17.00 Vefa Gençlerbirliği MAHALLÎ LİG Mithutpaşa Stadında 13.00 Anadolu Beylerbeyi Ali Sami Yen Stadında 9.30 Yeşildirek Haskö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1961
  • TOTO'DA HER HİSSEYE 268.424 LİRA DÜŞÜYOR 39.haftc Spor Toto hâsılatı 2 milyon 177.972 'İra olarak tesbit edilmiştir.Kulüplere yapılacak 262.223.39 liralık yardım,tesküât masrafı olan 80.000,bilet abın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1961
  • Feriköy kongresi bugün yapılıyor Feriieöy kulübünün fevkalâde kongresi bugün faat 10 da kulüp lokalinde yapılacaktır,tki gurup arasında cereyan edecek olan kongrenin tekrar Necati Karakaya ve O'nun gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1961
  • Göztepe,GJirüpıden garanti vizesi aldı:2-1 îddialı rakibini mağlûp eden îzmir takımı millî ligden düşme tehlikesini tamamen savuşturdu SEYİRCİ:3662 HASILAT:13.177,50 HAKEMLER:Faruk Talû Abdülfet Çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1961
  • F.Bahçe,Canı 2 sene için îtalyaya satıyor Faruk İlgaz,italyan kulüplerinden transfer bedeli olarak 200 300 bin lira isteyeceklerini açıkladı FENERBAHÇE kulübü,Can Bartu'v a italyan kulüplerine transfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1961
  • Üniversiteler atletizm yarışları yapılamadı İstanbul atletizm ajanlığı tarafından tertiplenen Üniversite ve Yüksek Okul lar atletizm birincilikleri,Fenerbahçe Stadı pistinin hazırlanamaması sebebiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1961
  • Vefa karşısında iyi oyun çıkaran Adana Demirspor müdafaası rakibine gol fırsatı vermemiştir.Resimde,kaleci Erol,K.ibrahim'in bir akınını önlüyor.GAYESİZ MAÇTA,VEFA AD.D.SPORYENİŞEMEDİ Millî lig sonunc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1961
  • y:x':v:v v:1Iİİ1IP1R;¦8fv& II I Mmm feB ji**.l-j'^ŞSİ-S B^ J2 ^s ^ffli^wfe-H llil Pl££ v:Dünya Kupası eleme maçlarından ikincisini Sovyet Rusya ile yapacak olan Milli futbol takımımız dün Hannover'dc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 04.06.1961
  • 79 kilo Dünya ve Olimpiyat şampiyonu Hasan Güngör,Japonya'da da başarısını devam ettirmektedir.Güreşçimiz,Roma Olimpiyatlarında karşısına çıkan bütün rakiplerini yendiği halde,iranlı Mehdizade ile yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor