Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.05.1961
  • Otomobil imaline Derhal Başlanması Mümkün Oto Endüstrisi kongresinde yerli arabaların 20 bin liraya mal o I a b i 1 e ceği bildirildi ANKARA,HUSUSÎ MEMLEKETİMİZDE otomobil ve kamyon imâline derhal baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1961
  • FEZA ADAMURI YAZİYOR SHEPARD 89 DAKİKADA DÜNYA TURU YAZAN YURİ GAGARİN BUGÜN UÇÜNCU SAYFADA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1961
  • 22 V.C.sanığının idamı talep edildi Başsavcı Egesel,sanıkların Anayasayı tağyir ve tebdil etmiş olduklarını ileri sürdü VASFİYE ÖZKOÇAK VATAN Cephesi Dâvasının 22 »anığı için Başsavcı Egesel dün idam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1961
  • v:^s-AİLEMİ ftl IIIH^A sl,ivr,Büyükçekmece arasında dün bir trafik kazası olmuş ŞUrUlt AvEıInl ULUNU A 15016 plâka numaralı kamyon bir taksiye çarpmıştır.Takside şoförlük öğrenmeye çalışan Necla ismin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1961
  • Toprak reformu tasarısı kısa zamanda hazırlanacak ANKARA,M.EKMEKÇİ Bildiriyor:Millî Birlik Komitesi toprak reformu ön tasarısının birkaç gün içinde tamamlanarak Komiteye verilmesini Tarım Bakanlığına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1961
  • Elektrik dün gece 12 dakika kesildi Dün gece saat 20.30 dan 20.42 ye kadar bütün tstanbulda elektrikler kesilmiştir.Sarıyar Barajından Istanbula elektrik nakleden hatlardaki arıza yüzünden şehrin kesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1961
  • I çok zariftil I Meraklılar Kraliçeyi ve kıyafetini incelerken o etrafına gülümsüyordu DİNÇER GÜNER T ÇAĞIN kapısı açıldıktan biraz sonra,Şâh E E J mavi renkteki Hava Mareşali üniforması E ile göründü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1961
  • im îstanb Yeşilköy hava alanine iranlı Voleybolcuları •j-RAN Şahı Rıza Pehlevî ı J[lük resmî bir ziyarette darları küçük veliahdı Şah ve Kraliçeyi taşıyan nına inmiş,bir saat 15 dakil Kumandanı Korgen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1961
  • Norveç',yapacağı resmî ziyarete gitmek İçin dün Yeşilköy'den geçen İran Şah'ı v* Kraliçesi kendisini kars.layan örfî idare Kumandanı,Vali ve Esi AH VE KRALİÇE İstanbul'dan geçti Yeşilköy hava alanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1961
  • DİNİ BİR YAZI MECLİSTE HÂDİSELERE SEBEP OLDU Meclisi töhmet alttnda bıraktığı ileri sürülen Kadircan Kaili yuhalandı Adalet Bakanlığı,Katan makalesi için tahkikat açtı ANKARA,HUSUSÎ TEMSİLCİLER Meclis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1961
  • SON PROVA M?S i;eU,Uk V,Sp°r Baterilerinin genel provas,dün Dolmabahce ve' FenerbahçeTta7vomlarnidT v J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1961
  • m mm motoru Hücumbotlarımızın y 10 kişilik mürettebatı a Bulgar fufufcfu rakaladığı motorun da nezarete alındı BULGARİSTIAN'ın Zeoh ÎU manii» kayıtlı 12 numaralı Tl tonluk bir balıkçı motoru dün sabah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1961
  • KORE'DE İHTİLÂLCİLER siper kazmağa başladı SEUL,A.P.AA.Seul'a bir sükûnetin avdet etmesine rağmen dün Güney Kore halkı İktidarı ele geçiren ihtilâl Komitesi ile nerede saklandığı bilinmeyen Başbakan J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1961
  • Şoförlerin vergilerini derecelendirme işi teşekküllere bırakıldı ANKARA,HUSUSÎ Türkiye Şoförler Federasyonu Başkan ve üyeleri dün Maliye Bakanı Kurdaş'ı ziyaret etmişler ve gelir vergisinde şoförlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1961
  • İktisadî Teşekküllerde ikramiyeler dağıtılıyor ANKARA,HUSUSÎ İktisadi Devlet teşekküllerinde çalışan memurların ikinci ikramiyeleri bugünden itibaren verilecektir.Haziranda tevzii gereken ikramiyeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1961
  • ss^ 1 KİŞİ KENDİNİ BİLMEK GİBİ.Menderesin Irak ihtilâli sırasında Nuri Said paşaya yardım etmek İstemiş olduğu kesin seklide anlaşıldı.Bir ata sözü bu kıdareık oturur:Kendi muhtacı himmet bir dede,uer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1961
  • mt dertli dolap HrolfiftIrJLfojA NEZİHE ARAZ jğf M%dk Hususi be* cilt.5 renkli gömlek 304 sayfa 15 Ura Posta İM ödemeli olarak gönderilir.ATLAS KİTABEVİ Ankara Od.Ne.82 İstanbul Hi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.05.1961
  • fafiWffijffi I«?»M(BİTİRDİ g,I.B.K.Anayasa tasarısı üzerin-Dünkü toplantıya Devlet Başkanı Gürsel de katılarak İzahat almıştır.Komite tasarıyı komisyona verecek ve müzakerelere cumartesi başlanacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • SİYASET DÜNYASINDA £3ot**t*î Kpne** Nihayet toplandılar.HİNDİCİNİ harbini müteakip 1954'te Cenevre'de yapılan bir milletlerarası konferansta,Laos'ta çarpışmaların durdurulması,üçlü bir beynelmilel Kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • Sayın Doktor ve Eczacılara beUa\sâytöî ergol şano/ferro I şano/ithal ve tevzi edilmiştir Karadeniz,Ecza Deposu P.K.65,Samsun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • SAYİN DOKTORLARA Laboratoires ROBERT et CAKRÎERE,Paris müstahzarlarından TAENIFUGE ERCE Taenia Şerit)düşürücüsü bol miktarda piyasaya arzedilmiştir.Taklitlerinden sakınılması.AKEV İYENS ve AKEV Ticare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • ATLAS'TA SOKAK KIZI İRNA MÜZİKAL KOMEDİ HER AKŞAM 9.15 de Cuma tenzilâtlı)Cumartesi 18.45 matinede temsiller gördüğü muazzam rağbet üzerine 28 Mayıs pazar akşamına kadar devam edecektir.Bayram münaseb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • BÜYÜK ŞÖHRET MÜZEYYEN SENAR'I Yalnız PERŞEMBE AKŞAMLARI srat 22.10 da İstanbul Radyosunda dinleyebilirsiniz.i—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN:1961 yıü ilk 6 aylık tahsisli ithal mallan listesinde yer alan muhtelif maddelerden Odamızda mevcut bakiyeler 3 üncü kat koridorundaki i!âr tahtasına ilsak edilmiştir.Talept
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • TUZLA İÇMELERİ 15 Mayıstan İtibaren hususî Trenleri İşleyerek ziyaretçilerine açılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 15)DAKtKADUt.1 23456789 10 SOLDAN SAĞA:1 Bh şeyle uğraşma İsteği;Bir çiçek.2 Hafıza dikkate tâbi olduğu gibi buna da tâbidir;İran'ın bir kısmı.3 Şada;Gemideki sand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU ti 122 Aruhk 20 Ocuk] Neye sinirlendiğinizi faik w etmeden parlay ı veriyor-v'J[ sunuz.Günlük hayatınız fazla monoton.KOVA BURCU* [21 Ocak 19 Şubat] Yüzünüzü güldürecek bir hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • KOTA 6 Sıra No.133 132 130 Tahsisi olan ithalât^ jüarın Telefon:22 93 10 müracaatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • 1 Kara Sinek Hamam Böceği Karınca ve diğer böcekleri İMHA EDER Toptan satı?yeri Dr.Feridun Frik Dolrnabohçe İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • VEFAT Melek Dikmen İle Evkaf MUdüriumumisi merhum Şemseddln beyin kızları,merhum Refet Eroğlu'nun eşi,Vedat,Sedat ve Mecdi Dikmen'in kardeşleri,Beyhan Sağlam'ın annesi ve Yusuf Ziya Sağlam'ın kayınval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • İKİ KARDEŞ BİR ADAMI BIÇAKLADI Galata'da demirle kasığından yaralanan bir adam kendisini takip eden hasmından kaçarken denize düşmüştür.AH Zor'u demirle yaralıyan ve kovahyan Nurettin Kösü yakalanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • DİLSİZ ÖĞRENCİLER FIKRA ANLATACAK Sağırlar Okulu ve Yetiştirme Yurdu ders yılı sonu münasebetiyle Pazar günü saat 14 ten 18.30 a kadar Taksim Belediye Gazinosunda bir çay verecektir.Bu çayda dilsiz öğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • 12 BİN TONLUK ŞİLEP ALINDI Şilepçilik işletmesi tarafından satın alınan «Gençlik» şilebine dün îtalyanın Toranto limanında bayrak çekilmiştir.Yeni çileb 12.500 tonluktur.Sürati saatte 16 mildir.Şilebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • İstanbul Kâğıt Tüccarları Derneğinden Demeğimizin kurucularından ve Umumi Kâtibi,piyasa mızın tanınmış kâğıt tüccarlarından NEJDİ EREN'in vefatını teessürlerimizle bildiririz.Kıymetli meslek arka daşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • VEFAT Merhum ismail Nazmi Efendi ile Atiye Hanımın mahdumu,Zeliha Eren'in eşi,Atiye Dernirci ve Nazmi Eren'in babaları,Adnan Demirci ve Sadiye Eren'in kayınbabaları,Enver Dernirci,Füsun Demirci,Yasemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • Hilfon'daki zehirlenmenin tahkikatına devam ediliyor Şişli Savcılığı geçen Pazar Hilton otelinde zehirlenen 70 müstahdemle İlgili tahkikata devam etmektedir.Otel müdürleri ve personel şeflerinin ifade
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • UKllHllli ııııııııılıııııııııııııııllıllıllııuıl Bir havadis ve görüşler BIK gazete haberi:«Tenha bir yolda nişanlısıyla yürümekte olan bir kıza iki kişi saldırdı.MUHAFAZAKAR:Memlekette ahlâk diye bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • t t&lAMBUİı üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü tarafından tertiplenen konferansların sonuncusu bugün saat 12 de İktisat Fakültesi 2.sınıfında Türkiye Yubancı Muhabirler Derneği Reisi Jullen Le Moyne t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • Kavga eden kadın gözünü bağlayıp denize atladı Komşusuna kızan bir kadın gözlerini bağladıktan sonra Florya'da kendisini denize atmıgtır.Taşlıtarla'da oturan Rukiye etraftan yetişenler tarafından kurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • ÇAMLICA SİGARASI 27 MAYISTA ÇIKIYOR Tekel İdaresi tarafından hazırlanan naneli ve filtreli «Çamlıca» sigarası 27 Mayıs günü piyasaya çıkarılacaktır.150 kuruş fiatla satılacak olan «Çam Uca» sigarası,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • Semlha Dicle ye Sezai Dicle'nin bir kız çocukları olduğunu dost ve akrabalarına müjdelerler.Diyarbakır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • CiN KOŞAÇ LİKİDİ yj[ Saçların kepeklenmesini yağlanmasını dökülmesini önler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • r SİNEMALAR I A.J BEYOĞLU ATLAS Tel:44083:i Aramızda Bir Casus Var İng.SU ARK:«Sokak Kızı îrma» Müzikli komedi Hai dun Dormen Tiyatrosu)EMEK Tel:44 84 39)Uçan Cambazlar Eva Rolleck Renkli İng.2.hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • HIKIM.I I K.l HU IK HI III IHI IHI İlli 1.11.İMİK II.I I I.KK.KK 11.I.I I III Hi İSTANBUL I 7.27 Açılı?ve program 7 30 İki marş 7.35 Sabah plâkları j.8 00 Haberler ve hava durumu 8.15 Şarkılar 8.30 So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.05.1961
  • B E B E K t e BEBEK KOYUNDA BEBEK RESTAURANT Cuma gününden itibaren hizmetinize giriyor.Mehtapta deniz üstü teras,yemeği ucuz ve temiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.05.1961
  • ZÂD AKİ UÇUŞUM YAZAN SAMİMİ olarak söylüyorum:Mercury Kapsülü İle fezaya fırlatılacak İlk İnsan olacağımı hiç sanmamıştını.Tecrübelerde muvaffak olduğumu,feza şartlar;na benzeyen şartlarda yapılan den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1961
  • mmm BU DA İLK FEZA ADAMININ HİKÂYESİ:Dünya turunu 89 dakikada nasıl yaptım?Yazan:YURI GAGARIN 1957'de ilk sun'l peyk fırlatıldığı zaman,ben Hava Kuvvetleri Okulundan pilot olarak mezun olmuştum,içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1961
  • I,TJ İR gazetede okuduğuma göre Sağlık Bakanı ki ben una j İ ı|j Sıhhat Bakanı demeyi tercih ederim,çünkü insan sağ olur j a sıhhatli olmaz memleketimizde yapılan sıhhî kontrol,j lerde on beg milyon n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1961
  • Subay ve Memurlara Bayram dolayisiyle peşinatsız peşin fiatına Taksitle Satış Her çeşit giyim eşyası Zarif Giyiıtıevf Sultanhamam Hacopulo Han altı No.35 cadde üstünde)Telt tT 23 48
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1961
  • Dışardaki Türkler Turist Gelmesi için DIŞ GAZETELERDE Bu Yıl Türklyeyl Gezeceğiz)İlânını Yayınlayınız İyi Ahlâk Derneği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1961
  • KADSKÖYOE SATİLİK DAİRELER GUNDOGDU Sitesinin ucuz ve konforlu daireleri,anahtarı derhal teslim edilmek üzere emrinizdedir.İBRAHİM ECULOĞLU DOSTLAR Emlâk Bürosu,Kadıköy,Direkli Pasaj Tel:36 96 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1961
  • 139 Kota sıra numarasında kayıtlı hiçbir motorda bulunmayan TEC-TRONİC manyetolu.Amerikan hârika Lauson benzin motorları proforması için müracaat:ALEM KOL ŞTİ.Ömerağa So.4/Galata İstanbul Tel:44 94 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1961
  • Anadolu Tasfiyehanesi Anonim Şirketi ATAŞ)Garaj âmiri olarak çalıştırmak üzere ingilizce bilen,amirlik kabiliyetine haiz,kalifiye VOLKSVAGEN otomobilleri makinisti tamircisi)istihdam edecektirilgilile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1961
  • SATILIK ELEKTRİK MOTORLARI 0.25 den 13.5 HP ye kadar sermayesine Doğu ve Batı Almanya malı elektrik motorları.TİNAK K.OLL.ŞTİ.Necatlbey Cad.Arapoğlan Sok.14/18 Galata,İstanbul.Tel:44 40 04 44 36 55
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1961
  • İM â um m SONBA PAftiş SU HE1&ANU LâDiLAR 1.fâ& ifcffcWi MACERALARI TUEBAN S:v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1961
  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.den Kamyon Kantarı ihtiyaç Sahiplerine Şirketimiz atölyelerinde seri halinde imâl edilmekte olan 30 Tonluk kamyon kantarları için kısa teslim müddetiyle sipariş kabul olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1961
  • SATILIK TORNA TEZGÂHI Polonya malı 2 metrelik 70 cm punto yüksekliği çok az kullanılmış torna tezgâhı satılıktır.TİNAK KOLL.ŞTİ.Nt-catlbey Cad,Arapoğlan Sokak 14-18 Galata,İstanbul Till 44 40 04 44 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.05.1961
  • İthal ettiğimiz ve etmekte olduğumuz muhtelif marka TELEFON SANTRALLARINDAN bir kısmını arz ediyoruz va diğer muhtelif kapasite ve,markalı TELEFON SANTRALLARI SEKRETER TELEFON GURUPLARI VE MEMLEKETİMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.05.1961
  • TÜRKİYEDE İLK DEFA ı'jrfiffVî'i'ıhMıaıVttfl' ı!jyW-u PEYNİRLİ ¦w I £W-B I S İLERİ Günün her saatinde yiyeceğiniz,toplantı ve çaylarınızda ikram edeceğiniz fevkalâde leziz,besleyici bisküilerdir,A ve D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1961
  • TURİSTİK YARIN AKŞAMDAN İTİBAREN Yeni idare,yepyeni bir kadro ve muazzam atrıaksiyon progranu ile azamî derecede ucuz olarak sayın11 müşterilerinin hizmetine açılıyor.ŞEHRAZAT Türkiye'nin gerçek anlam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1961
  • 1İİİİİİİ şeytan 'in size w|ç zararı dokunmaz:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1961
  • VÇLA ÇIKAN TREN/S/fedz SOSJIZA Bı'UZ.İSTASYONDU DuRuR.YARAUI 0'fZ.DOK.TORA GO.TÜRÜlJJIZ.DETEKTİp:OuOUMU\kumpastyAYA Brua/m.ı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1961
  • «*sS 1 III if Bu C v İİHU Bunca SENE.ı_İK AN •ANE-TARMh BU 21PIR0-A.RA AAI ^LDl J.TUW.EWAHUA55L OLSUW r/1/H^ r K 3m.J5^5*K ^ n-*0 N^ SM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1961
  • HtCRÎ Perşembe RUMÎ 1380 18 1377 Zilhicce MAYIS Mayu 3 19 6 1 5 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş 4.40 9.18 öğle 12.10 4.48 ikincil 16 07 8.45 Aksam 19.22 12.00 Yatsı 21.13 1.52 İmsak 2.34 7.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1961
  • v-Milliııef Milliyet Gazetecilik A.Ş adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDI İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmında Mesul Müdür HAL1T KIVANÇ Spo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1961
  • İLÂN TARİFESİ 2,3.4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L 5 İnci sayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada başlık 125 T.L.9 Düğün,Nişan.Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.9 Küçük ilânlar' k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1961
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 7.L.Yıllık 75 T.L Yabancı memleketler tçin adi posta İle bu ücretlerin bir misli alılır.Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun değerine göre değişir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1961
  • 19 MAYIS CUMA'DAN İTİBAREN ÇAYHANE'de HER GÜN GÜNDÜZ ve GECE 14 19.00 22.00 den itibaren MUAZZAM PROGRAM Günün en ok sevilen COŞKUN AKSEL ve Quartet*!Solist:NEJAT ONAT İLHAN FEYMAN Orkestrası MELODİ Q
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1961
  • DANİMARKA COPENHAGEN SCANTIC DENİZ DİZEL VE BENZİN MOTORLARI BUyUk tekneler için Ağır devirli şaft,pervane,depo komple 10 HP.12/14 HP.25 HP.ve 40 HPdeaiz dizel motorları.Ayrıca American "WISCONSIN" be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1961
  • İNŞAAT DEMİRİ DERHAL TESLÎM SUNDAY KAPLANCALI GalaU,Necatibey C.Gürhan 108/5 Tel:44319»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1961
  • 59 Yazan:Margueritte LEES Başhemşire sözü kesti:Beni dinleyin.Servisinizde üç a£ır hasta var,bir kaçının da ağırlaşması mümkündür.Bütün bu çocuklar sizin küçük oğlunuz kadar bakıma muhtaç değil mi?Gra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.05.1961
  • I ^RI^JLC^OĞLU Ş Bakırköy'den bir okuyucumuz T.P.bizden Eş Bibliyografya sözünün bir tanımını istiyor.Bibliyografya tarihi XV.yüzyıldan baslar.Sözün Er geniş anlamında kitap başlıklarının kaydı amacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.05.1961
  • TÜRK MENSUCAT SANAYİİNDE 00 Memleketimiz de ilk defa AYDIN EKSTIL FABRİKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1961
  • istanbul Belediyesinden:Hal Talimatnamesinin bazı maddelerine eklenecek hükümler ile bazı maddelerinin tâdili hakkında Belediye Meclisi selâhiyetini haiz Belediye Encümeninin 5/5/1961 tarih ve 961/204
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1961
  • DİNÇER GÖMLEKLERİNDE YENİDEN İNDİRİLMİŞ FEVKALADE UCUZ FİATLARI MUHAKKAK GÖRÜNÜZ DİHCER Mağazası Sultanhamam Rızapaşa yokufu No.99 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1961
  • 22 V.C.SANIĞI Baştarafı Birincide tıp,etrafa ateş püskürttüğünü belirtiyordu.BAŞKUMANDAN SAİD-İ NURSÎ Başsavcı Eges'-V.C.nin kuruluşu ile ilgili malûmat verdikten sonra diyordu ki:«Menderes,bir taraft
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1961
  • BOĞAZDA BULGAR MOTÖRÜ TUTULDU Baştarajı Birincide Tahkikatı yapan Sarıyer Jandarma Kumandanlığı mürettebattan Laonlt Dlmltrof'un üzerinde,denizci olduğunu tevsik »den bir vesika bulamamıştır.KAPTANIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1961
  • KRALİÇE ÇOK ZARİFTİ p)Baştarajı Birincide Şah ve Kraliçe öğle ^emeğini Yeşilköye inmeden önce,uçakta yemişlerdiiki hostes ve bir erkek hizmetkâr kendilerine domates çorbası,hors d'oeuvre,piliç kızartm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1961
  • Toprak reformu tasarısı iy Başt.ırafı Birincide di aileleri İçinde mütalâa edilecektir.Topraklandırılacakların başında toprağı olmayıp da,ziraat tahsili yapmif olanların gelmesi de yer almaktadır.On t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1961
  • POLYCOLOR Dikkat!Dikkat!POLYCOLOR BO-YAYICI KREM ŞAMPUANLARI 17)Cazip renkte piyasaya arzedilmiçtlr.POLYCOLOR BO.YAYICI KREM ŞAMPUANLARI 1)Bütün akları derhal yok «der,2)Kepek ve ıaç dökülmesini önler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1961
  • TEKNİSYEN ARANIYOR Sun'î elyaf ve sun'î kauçuk imâl eden dünyaca meşhur DU-PONT fabrikasının Türkiye Mümessilliğinde çalışmak üzere ingilizce bilen tekstil ve kimya sahasında tecrübesi olan bir eleman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1961
  • T.H.Y.ANONİM ORTAKLIĞINDAN 1 Kapalı teklif almak suretiyle 1200X22 ebatlı 10 adet oto lâstiği satm alınacaktır 2 Muhammen bedeli 28.200 lira,geçici teminatı 1410 TL.dır.3 Şartnamesi THY eşilköy Teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1961
  • KELİMESİ 100 KURUŞ SATILIK EMLAK BEYOĞLU Balo Sokak.Saray Lokantası devren sat.GOZTEPEDE 5 oda salon,yazlık veya senelik.55 43 25.INEKÇİLERE müjde.Pendlge 6 kilometrede Şıhlı Köyünde asfalt üzerinde 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1961
  • Dinî bir y hâdiselere t Baştarafı Birincide eller arka sıralarda oturmakta olan Kath'ya «Bu din istismarı,utanmıyor musun?diye bağırmaya ve üzerine yürümeye başlamışlardır.Okumaya devam eden Rıfat Çin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1961
  • Gary Cooper'in cenazesi dün törenle kaldırıldı HOLLYWOOD AJP.Gary Cooper'ln cenazesi büyük törenle kaldırılmıştır.Dini törenin yapıldığı kiliseyi ölen aktörün arkadaş ve hayranları hıncahınç doldurmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1961
  • OTOMOBİL İMÂLİ ft)Baştarafı Birincide İş kolunun mill!gelirin artmasına yardım edeceği belirtilmektedir.Komisyon raporlarında,bu aanaylln kurulabilmesi için mevzuatın değiştirilmesine,vergilerin ayarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1961
  • gene de midemiz rahat!hi^n?öPŞ m'Ş Vemekerden sonra mideniz ne kadar rahattırl Yemekler hakikaten nefis o.ur çünkü Vita'nm fevkalâde bir lezzeti vardır V a'nmTezzet daima nefistir çunku Vıta daima taz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.05.1961
  • KORE'DE İHTİLÂLCİLER Baştarajt Birincide dır.Bu hazırlıklardan,Seul'u ele geçiren zümrenin,diğer birliklerinin mukabil hareketinden korktuğu neticesi çıkarılmaktadır.Kore ordusunun en mühim kısmı,88 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.05.1961
  • Fenerbahçe Leffer'i,G.Saray Metini bu hafta oynatacak Federasyon Başkanı özyurt,alınan kararın millî takımı zaafa uğratmamak maksadını taşıdığını ve Suat hakkında konuşacağını söyledi FENERBAHÇE v« Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1961
  • |I!II!II!L BAKER TORINO'DA Şöhretli İngiliz futbolcusunun transferini,Charles'i H İtalya'ya getiren Menecer Gigi Pronace yaptı 1961 Oxford-Cambridge spor bayramında,19 yaşında Yorkshlre'lı bir talebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1961
  • Fenerbahçe yarınki rakibinden çekiniyor Galatasaray,Feriköy'ün rakipleri Ankaragücü ve Demirspor iddialı geliyor.Vefa dün çalıştı Yarın Mlthatpaşa stadında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Vefa dün ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1961
  • Ordu takımı kamp kadro su bugün tamamlanıyor ANKARA,HUSUSİ 25-31 Mayıs tarihleri arasında şehrimizde yapılacak Dünya Ordulararası futbol şampiyonası finallerine iştirak edecek Ordu takımımızın kamp ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1961
  • İnkılâp Kupası boks maçları Boks Federasyonu tarafından tertiplenen inkılâp Kupası boks müsabakaları 27-28 Mayıs tarihlerinde Adanada yapılacaktır.Müsabakalara iştirak edecek boksörler federasyonca is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1961
  • Türkiye Halter Şampiyonası Cumartesi günü Türkiye halter şampiyonası 20 21 Mayıs günleri Konyada yapılacaktır.7 kategori üzerinden yapılacak olan müsabakalara istanbul,Ankara,Balıkesir ve Konya bölgel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1961
  • Dünya Basketbol Şampiyonasına katılacak FAS ORDU TA KIMl DA DÜN GELDİ Belçika,Amerika,Hollanda,İran,Yunanistan,Lüksemburg ve Fransa ekipleri bugün bekleniyor CUMARTESİ günü Spor Sarayında başlayacak o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1961
  • Toto neticeleri Belli oldu 12 bilenler 12 bin lira alacaklar I ANKARA,HUSUSÎ Spor-Toto'nun otuz altıncı haftasına alt değerlendirme dün bitmiş ve kat'l neticeler belli olmuştur.Otuz altıncı haftada da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1961
  • ÇİLER 20 MAYISTA JAPONYA'YA GİDİYOR Kafile Başkanlığını B.T.U.M.Bekir Silâhçılar yapacak.Emirgân kampı Temmuz başına kadar devam edecek 2 VE 8 Haziran tarihleri arasında Japonya'nın Yokohama şehrinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1961
  • Feriköylü iki futbolcu kulübüne dönüyor Feriköy'den İstifa edeceklerini söyleyen futbolcu Rıdvan ve Hüseyin,kulüplerine döneceklerdir.Antrenör Necdet Erdem,idare Heyetine verdiği izahatta bütün futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1961
  • Beykoz kulübünün yeni Reisi Adnan Erkmenol Beykoz kulübünün yeni idare heyeti dün yaptığı toplantı sonunda kulüp reisliğine Beykoz Kundura Fabrikası Müdürü Adnan Erkmenol'u getirmiştir.Diğer üyeler şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1961
  • Mevsimin ilk kürek müsabakası yarın yapılıyor Mevsimin ilk kürek müsabakası yarın saat 11 de Kartal ile Yunus arasında yapılacaktır.Birinci Teşvik Yarışları Kıdemliler,Gençler,Tek ve iki Çifte Bayanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1961
  • Dörtlü gece Turnuası Yapılıyor Turmıa,F.Bahçe,G.Saray,Beşiktaş ve Arnavutluk Partizan takımları arasında Mithatpaşa'da oynanacak FENERBAHÇE Kulübü Galatasaray,Beşiktaş ve Arnavutluk Partizan takımları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1961
  • r S.Puppo kom mîllî fakım is Dünya Kupası kadrosunun gençler kadar tecrübeli elemanlara da ihtiyacı olduğunu söyleyen İtalyan Hoca,"Norveç de lusya kadar tehlikelidir» dedi ar METİN Ankara takımlarına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 18.05.1961
  • lehtik lereddüiler Effak AYKAÇ GAZETELERİN verdiği havadislere bakılırsa,Teknik Komi-5 te,bu haftaki millî lig maçlarını seyrettikten sonra,millî j| takım kadrosunu yeniden tesbit edecekmiş.Bu karar i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor