Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.05.1961
  • Nisbî temsil usulü kabul edildi Gülek ekseriyet sistemi lehinde oy kullandı.Milletvekili sayısı 450 olacak ve partiler müşterek liste hazırlayamayacak ANKARA,HUSUSÎ MİLLETVEKİLİ Seçim Kanununun,nisbî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1961
  • Tahliye edildi Adalet Partisi eski Genel Başkan Vekili Mehmet Yorgancıoğlu dün Izmirde yapılan duruşması sonunda tahliye edilmiştir.Yorgancıoğlu karardan sonra hüngür hüngür ağlamıştır.Haber üçüncü sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1961
  • Şam'da ataşe ve kuryemiz tevkif edildi B.A.C.Büyükelçisine,polisin tartakladığı memurlarımız serbest bırakılmadığı takdirde mukabelede bulunacağımızı şifahen bildirdik ANKARA,HUSUSÎ ŞAM Başkonsolosluğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1961
  • Bir cinsî sapık Diğer bir sapığı Bıçakla öldürdü Osman Atakyılmaz adında bir cinsi sapık,kendisi gibi homoseksüel olan arkadaşı Yılmaz Toktamış'ı iki yerinden bıçaklıyarak öldürmüştür.Gece saat 21 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1961
  • REJİM ALEYHTARI SİLÂHLI FAALİYET MEYDANA ÇIKARILDI Gazetelerden)SİLAHLI FAALİYET.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1961
  • SSI?Tekdir ile uslanmayanlar.M.B.K.üyesi ve Devlet Bakanı Sayın Sıtkı Ulay:Gerekirse kan akıtmasını biliriz.Ortalık mezbahaya döner,diyor.Besbelli ki borada mezbaha tabiri mahsus kullanılmış Koyunluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1961
  • [AJ».J YARACIIII fîhCTFDİYflD AdoIf Eichmann'in Kudtts'deU huruj-IHnHJini UUOItnilUn ması sırasında dinlenen tanıklarda* Avusturya asıllı Bayan Elconore Neumann,sağ omuzundaki yarasını göste»iniştir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1961
  • M.B.K.ANAYASADA DEĞİŞİKLİK YAPIYOR ANKARA,HUSUSÎ Temsilciler Meclisinin kabul ettiği Anayasa tasarısını tetkik etmekte olan Millî Birlik Komitesi geniş ölçüde değişiklikler yapmaktadır.Komite dün de k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1961
  • İşçi ikramiyeleri bayram arifesi verilecek ANKARA,HUSUSİ Devlet ve iktisadi devlet teşekküllerinde çalışan işçilere verilmekte olan ikramiyelerin yarım maaş tutarındaki kısmı,Kurban Bayramı arifesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1961
  • Anayasa dâvası sanıkları bugün YARGILANIYOR Sanıklardan 37 sinin idamı isteniyor.Salonda 300 avukat için yer ayrıldı MENDERES'İN OĞLU Yüksel Menderes dün Yassıada'ya gi-derek babası Adnan Menderes'i z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1961
  • IA.P1 NATO Bakanlar Konseyi Türkiye ve Yunanistan'ın iktisadi yardım taleplerini yerinde görerek bu iki memleketi desteklemeye karar vermiştir.Recimde,Konferansın açılış celsesinde Portekiz delegesi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1961
  • dertli dolup nezihe araz jfS^,Itunsi bez cilt.5 renkli g«m!ck 3114 ısjf» IS lira Hm^^TA Hf '«ti ile Bdemeli oîerak gönderilir.^HDL^^^MBI JST Hususi bez cilt.5 renkli 304 zajfr İS lira P«ıta ile Bdemel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.05.1961
  • Emniyet Müdürlüğünün önünde duran askerî birliklere ait vasıtalar Kara ve Deniz Kuvvetler Kumandanları Gençlik Ankara'da rejim aleyhtarlarını tePîn etti ve yürüyüş yaptı,NEZARETE DEVAM EDİYOR Yakalana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.05.1961
  • iNismatii*mMiN tııım SİYASET DÜNYASINDA c£ov+»xX Kone** Nato:Bahar toplantısı NATO'nun en yüksek organı olan Bakanlar Konseyi,umumiyetle yılda iki defa toplanır.Bunlardan bahar toplantısını üye memlek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1961
  • TEŞEKKÜR olduğum müessif ka/â neticesi kırılan her ik)kolumun tedavisinde yakın alâka v» ihtimamlarını esirgemeyerek,yeniden eski haline kavuşturan,basta isçi Sigortaları Nişantaşı Hastahanesl Başheki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1961
  • VEFAT Eskişehir Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlerinden merhum Dr.Naznıi Bilgin ile refikası Kâtibe Bilgin'in kızları.Muhabere Yüzbaşısı Kemal Şa.şmazel'in e$I,Öğretmen Sami Bildin,Emekli öğretmen Ali B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1961
  • GENERAL TRAKTÖR LASTİKLERİ GELMİŞTİR AZİZ İSVAN TİCARET LTD.ŞTİ.Vlesrutivet Cad.184 Beyoğlu-İstanbul Tel:44 19 77 P.K.82 Telgr.ARUM Beyoğlu Anadoiuda münhal yerlerde acentelikler verilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1961
  • ıı.I 11 ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7 30 iki marş 7.35 Sabah plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Şarkılar 8.30 Bale sahnelerinden 9.00 Kapanış.11.57 Açılış ve program 12.00 iki marş 12.05 Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1961
  • mmmamm BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ J5)DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:1 Re sim mevzuu olmağa müsait 1 2'*4-5ö78yiü manzara.2 Celse;Eski bir Türk devleti.3 Tugayın eski adı;Bir işüı eri.4 Tersi şarap Es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1961
  • BÜYÜK ŞÖHRET MÜZEYYEN SENAR'ı Yalnız PERŞEMBE AKŞAMLARI saat 22.10 da İSTANBUL RADYOSUNDA CUMA AKŞAMLARI saat 18.05 de ANKARA RADYOSUNDA 0 dinleyebilirsiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1961
  • OĞLAK BURCU ti [22 Aralık 20 Orak] Hislerinize uyarak kararlar vermekten vazgeçiniz.Başınızı derde sokacaksınız.KOVA BURCU t IJi Ocak 19 Şubat] Müşkül duruma düşseniz de yardım edeni hazır bulacaksını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1961
  • Bayramın yaklaşmasiyle ATALAR tıeuztıiK Kadın-Erkek kumaşları Bilûmum tuhafiye Bebe çocuk giyim eşyası Trikotaj ve kadın çamaşırları Erkek Kadın konfeksyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1961
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA Antirünıatizmal Antiflojistik Analjezik BUTAPHEN Draje PHENYLBUTAZONE)bol miktarda piyasaya arzedilmiştir.Farmika Laboratuarı İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1961
  • 6 ncı KOTADAN Ellerinde kota sıra No:17ü tarife istatistik No:85-23-10 döviz tahsis mektubu olan firmaların aşağıdaki telefona müracaatları menfaatleri iktizasındandır.Tel:49 51 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1961
  • SANTRFUJ SIKMA)Avrupa yapısı aranıyor Tel:71 Ü8 91
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1961
  • FERMUAR 98.02 6.Kotadan lisansları olanların 22.03.69 a müracaatları rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1961
  • TEŞEKKÜR Veiatı ile derin acı duyduğumu/kıymetli büyüğümüz Em.Alb.KEMAL DO GANAY'ın cenazesinde gösterdikleri büyük alaka sebebiyle Niğde Valisi bayın Dündar Eğel Albay Suat Onursal ve Emniyet mensupl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1961
  • TEŞEKKÜR Kıymetli aile büyüğümüz Türk Inter Makineleri A.5-Müdürlerinden HAKKI Ö K S Ü Z ü n ani vefatı dolayısiyle uğradığımız büyük acjya.mektup,telgrafla iştirak eden,evimize kadar zahmet ihtiyar e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1961
  • MEVLİD Sevgili e.şirn ve babamız emekli °iyadc Albayı 1 p AHMET 1 Jb r j BEDIIİ CENKER'in ölümünün 52 nci gününe tesadüf I eden 13 Mayıs/BUmEm 961 Cumartesi günü yatsı namazını müteakip Adapazarı Şere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1961
  • TEŞEKKÜR Eğim Melâhat Kılıç'a Gııreba Hastahanesi 2.Cerrahi Kliniğinde yapmış olduğu başarılı ameliyatla tekrar sıhhatini kazandıran başta Doçent Operator Dr.ALI UR AZ olmak üzere Başasistan Dr.KORKMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1961
  • KIZILAY KAN HAFTASI BAŞLADI Kızılay kan haftası dün başlamıştır.Bir hafta devam edecek olan kan haftasında özel bir program hazırlanmıştır.Şehirde büyük bir ge«;it resmi yap lacak ve 10-1 defa kan bağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1961
  • IIIIIMIinillMlllt|l|lllinilllltl!MtUllUIIIIinil1!lttlMt1llllllllllll!llllinMM1lltllfMI!IlfUIIMIM1ltMIIIttllf11IHrillllHI "lilt.i.i OYMACILIK ESKİDEN nalburlarda ne güzel oyma modeUeri satılırdı.Taş ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1961
  • Denizcilik B kişilik işe id Yüksek Ulaştırma Şûrasında dün üyelerin konuş:tanınan dünkil toplantıda Ata Nutku Bu minval üzc duğıınu açıklamış,Kemal Satır ise" bu tip müesseselere yapılagelcn siyasi ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1961
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA Zihnî ve bedeni yorgunluklarla,lalebe-Ş lerin öğrenme bozukluklarına müessir ilâç CLEARER Komprime Piyasaya arzedilnıiştir.Mulda Koli.Şti.P.K.953 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1961
  • MANDRACILAR 1 VE PEYNİR İMALATÇILARINA!KPÇ RAĞBET PEYNİR MAYALARININ Herzaman bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak mevcudu vardır.Daima Taze ve Garantilidir,taklitlerinden sakınınız f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.05.1961
  • f SİNEMALAR J Arthur Mağrur Renkli BEYOĞLU ATLAS Tel:440S3S)Aramızda Bir Casus Var lug.SUARE:Sokak Kızı İrma» Müzikli komedi Haldun Dormen Tiyatrosu)EMEK Tel:44 84 39)Uçan Cambazlar Ev« Rolleck Renkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.05.1961
  • ARADAN 176 GÜN GEÇTİKTEN SONRA İP İdamı istenen 37 »anık,Bayar,Menderes,Koraltan,Hakanlar tahJdbat komisyonu üyeleriyle,teklifi yapan milletvekilleridirsabugün Adalet A ry GÜN sonra Anayasayı I O ih,â
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1961
  • »DAMI İSTENENLER Yüksek Soruşturma Kurulunun Kararnamesinde idamı istenen 37 sanık şunlardır:Sakıt Reisicumhur Celâl Bayar,Sakıt Başbakan A.Menderes,Sakıt bakanlar kurulu üyeleri:Medeni Berk sakıt baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1961
  • YUMRUĞUNA 8ü VUH İTİMADI ölAM HOLME* BiK-YATA&ftfc DAM I FAKW.KİHSÎ^ SB M?HtiSTİYORSUM?KipıftDAMA/DOKT0A.VATSDN'A SELİNcE-O PAHA mim AÇAft AtMAl MEÇHULADAMlM tf*WTAPA-rflHDAKTEPEKNMîiTÎ.VE iri DOST^OÎ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1961
  • 700 bin geri zekâlı çocuk var ANKARA,HUSUSÎ Türkiye'de 700 bin çocuk geri zekâlı ve ağır öğrenenler grubuna dahil edilmiştir.Milli Eğitim Bakanlığı geri zek&lı çocuklar için özel dershaneler kurmak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1961
  • Pakistan'da kasırgada 22 kişi öldü DEKKA,A.A.RADYO Doğu Pakistanda hüküm süren 7 saatlik bir kasırga 22 kişinin ölümüne sebep olmuştur.Beş kişi de halâ kayıptır.Şiddetli fırtınada 3000 ev yıkılmış,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1961
  • Lauren Bacall zina yapmış NEW-YORK,A.P.Aktör Kanon Robards,karı» tarafından açılan dûvft «onunda boşanmıştır,Mrs.Robards,kocasının Lauren Bacall İle zina yaptığını İddia ederek boşanma dftv&sı açmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1961
  • 5-10-15-25 Kuvvetinde COUACH ağır devirli DENiZ MOTÖRLERi geldi TAKSİM Elmadağ Caddesi 57
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1961
  • Evlere kaplar içinde sıvı havagazı verilecek İzmit rafinerisinden çıkacak ve ısıtma vasıtası olarak da kullanılabilecek Bütan ve Protan karışımı sıkıştırılmış gazın patlama tehlikesi de yok Petrol Raf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1961
  • A.P.eski Başkan vekili dön tahliye edildi Şahitlerin ifadeleri birbirini tutmayınca serbest bırakılan Yorgancıoğlu sevinçten ağladı izmir,hususi Adalet Partisi eski genel başkan vekili Mehmet Yorgancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1961
  • V' 1111:M 1111 1111111.111 I rı 111111111111 111111111111111111 I I M 111:111.1111 1111,i VJM Q İMDİYE kadar biz ormanın düşmanları olarak şunları bi-I O lirdik:Odun kaçakçıları yâni baltalılar.Kunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1961
  • Siz de TENİNİZİN GÜZELLİĞİNDEN GURUR duymak ister misiniz?Bir kadından hayranlıkla bahseden erkeklerin daima:«Fevkalâde bir teni var»„ dediklerini hiç farkettiniz mi?Erkeklerin hoşuna giden bu sehhar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1961
  • ÇATI İZOLASYONU YAPTIRILACAKTIR Miktarı:2000 M2 Alâkalı Firmaların 15 Mayıs Pa zartesi gününden evvel Şantiye çefllğimlze müracaatları rica edilir.Florence Nightingale Hemşire Koleji İnşaatı Şişli Abi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1961
  • Büyük FELSEFE LÜGATİ TAMAMLANDI Beher cildi 40 T.L.Her üç cildinin başlıca satış yerleri:Kanaat ve İnkılâp Kifabevleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1961
  • Fransız Cezayir görüşmeleri 22 Mayısta bağlıyacak PARIS,RADYO Fransa ile geçici Cezayir Hükümeti arasında 20 Mayısta,Fransız İsviçre hududundaki Evlan kasabasında Cezayir sulh müzakereleri bağlıyacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1961
  • Yunanistan'a Kiraz ihraç edeceğiz izmir,hususi Kemalpaşa'dan Yunanistan'a kiraz ihraç edilecektir.Deniz yoluyla kiraz ihracatına 14 Mayıstan İtibaren başlanacaktır.Yas meyve çeşitleri İçin de Yunanist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1961
  • Bir köylü,Pusuya düşürülüp öldürüldü ÇİVRİL,HUSUSİ Kiralan köyünde,İki kardeş pusu kurarak bir «ansı öldürmüşlerdir.Eski bir husumetten dolayı Ali öldüren Ali ve Osman Çavuş kardeşler tevkif edilmişle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1961
  • Bas,diş,adale,mafsal ağrıları,siyatik,nevralji,lumbago,nezle,soğuk algınlıkları ve gripal in* feksiyonlarda.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1961
  • Boru Teferruatı FITTINGS Müjde Müjde Piyasamızın beklediği Macar malı boru teferruatı gelmiştir.Müracaat:Erzurumlu CANİP ÖZDEN Oftlata,Tersane caddesi Zincirli Han sokak No.8 Tel:44 52 81)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.05.1961
  • Bölükbaşı peşin hüküm istemiyor CKMP Genel Başkanı,"Gazetelerin yuvarlak masa teklifi partileri âdeta bir Temyiz Mahkemesi hâline getiriyor,dedi C.K.M.P.Genel Başkanı Osman Bölükbaşı,dünkü basın topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.05.1961
  • i fb&£ s/A-ZİVSTE.BAKiUfZ-SA GOPAL.MAGAfZAOA.İNŞAL-UAH KAPLAN İÇ£fSOH.OB.GÎL.DİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1961
  • I jîf üMUll t?¦viv^is ONDAN &VEL HAL.L.ED/LSCEKİ BAŞKA Vfe ÎŞıMı'Z-V 4£L A/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1961
  • EVOE.NI I ı Ai?K:e.M Z.EO_BEN:Sı^tDC ÛÇIN.iMA^AAlVOR.^U,Sum.Bii_AKtDO AA-ÛÇıMDA ıDıVvA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1961
  • meal Perşembe RUMÎ 1380 q 13" Zilkade MAYIS Nlsan m 19 6 1 VAKİT VASATt EZANİ Güne* 4 47 9.32 öğle 1210 4.55 İkindi 16.06 8.50 Akşam 19.16 12.00 Yatsı 21.03 1.48 2.46 7.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1961
  • v£ Mâliâııef Milliyet Gazetecilik A.Ş.adine Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Nejriyet Müdürü;ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmında Mesul Müdür HALİT KİVANÇ Sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1961
  • tLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada baslık 125 T.L.Düğün,Nisan,Nikâh,Vefat va Teşekkür İlânları S fantime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar kelime
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1961
  • covr KORtcUNÇ ete şey.OEMŞETTE DÜŞTÜ Vk CANBO-3 k$
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1961
  • 52 Yazan:Margueritte LEES Lüsi kaç kere Grasın yanında oturmak istemiş,bir türlü cesaret edememişti.Serviste herkese yakınlık gösteren Gras,servisten çıkınca herkesten uzaklaşıyor,herkesle arasına uzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1961
  • I TÜRKER ACAROĞLU I ZZ ~r.Milli Eğitim Bakanlığı Basma Yazı ve Resimleri E Derleme Müdürlüğünden öğrenildiğine göre,yılın ilk E E üç ayında memleketimizde tam 950 eser basılıp der-E Ü lenmiştir.Bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1961
  • ^T^r-T* Bir öğrenci genç kızla,herhangi bir müessesede çalışan kadının,yahui bir artistin kullanacağı kokunun ayni olması hiç bir zaman doğru değildir ŞAHSİYETİNİZE ve mevsimine göre parfüm kullanması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1961
  • SUBAY VE MEMURLARA Bavram münasebetiyle peşinatsız PEŞİN FIATINA TAKSİTLE SATIŞ Her çeşit giyim eşyası ZARİF GİYİMEVİ Sultanhamam,Hacopulo Han altı No.35 cadde üstünde)Telefon:27 23 46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.05.1961
  • Bu,varise karşı en güvenli tedbirdir.Yirminci yüzyılda varis,çok görülen bir hastalıktır BİLHASSA yaz aylarında varisli bacaklar pek çok göze batar.Varis bir hastalık olduğuna göre bunu derhal tedaviy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • Köprüye çarpan bir aptıhaçtı devrildi Salihli ile Turgutlu arasında vukubulan kazada 11 yolcu ağır surette yaralandı.Tavuk yüklü kamyon da duran vasıtaya çarptı SALİHLİ,HUSUSİ Salihli Turgutlu arasınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • Bir öğrenci,Başol'un alçıdan büstünü yaptı TatblM Güzel Sanatlar Okulu Seramik bölümü birinci Sınıf öğrencilerinden Metin Oztürkler,Yüksek Adalet Divanı Başkanı Salim Başol'un alçıdan bir büstünü yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • Romanya en kuvvetli kadrosu ile geliyor Baştarajı Altıncıda Romen milli takımının 1959 ve I960 senesi içersinde oynadığı maçların neticesi şöyledir:1959 da.Bükıeşte Romanya Bulgaristan 1-0,Varşovada P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • ŞAM'DA,ATAŞE VE kuryemiz tevkif edildi Baştarafı Birincide BAKANLAR.KURULU TOPLANDI Dün saat 15,15 de Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel'in başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu da hadiseyi görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • NEZARETE ALINMA DEVAM EDİYOR Baştarafı Birincide taksi duraklarını gezerek Cumartesi ve Pazar günleri şoförlerin işe çıkmayacaklarını,ailelerinin de İştiraki ile şoförlerin büyük bir protesto mitingi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • Bir Fransız uçağı düştü 69 kişi öldü CEZAYİR,A.P.Air France» şirketine mensup bir yolcu uçağı Brazaville'den Kongo)Parise giderken Cezayirdeki Büyük Sahranın üzerine düşmüştür.61 yolcu ve 8 kişilik mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • ANAYASA DÂVASI SANIKLARI BUGÜN YARGILANIYOR Baştarafı Birincide sorgu muhtemelen birçok celse devam edecektir.Dâvaya 14 Ekim 1960 günü kararnamenin okunmasıyla başlanmış ve yurt dışında bulunan îıflız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • BİR AÇIKLAMA Moda Deniz Klübü İdare Heyeti adına Umumi Kâtip imzasiyle gönderilen bir mektupta yeni klüp binasının inşaatı konusunda çıkan suiistimal dedikodusunun asılsız olduğu bildirilmektedir.Mekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • İran'da nümayişler yasak TAHRAN,RADYO Iranda bütün nümayişler ve gösteriler dün yasak edilmiştir.Bu meclisin feshinden sonra,yeni Başbakan Ali Emini'nin aldığı ilk zecri tedbirdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • usulü Baştarafı Birincide DİĞER MADDELER 1.inci maddenin kabulünden sonra diğer maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.Kabul edilen maddeler arasında su önemli rı\ı ideler bulunmaktadır:«MADDE 3 Millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • Shepard'ın kasabasına feza şehri adı takıldı VIRGINIA,AA.Amerikanın ilk feza pilotu Alan Shapard'ın doğum yeri olan East Derry kasabasının adı,«Spacetown» Feza cehri)olarak değiştirilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • S.Mangano 4 üncü defa anne oldu ROMA,A.P.Flîm prodüktörü Dino de Laurentls'ln eşi sinema yıldın Silvana Mangano dün dünyaya bir kıı çocuğu getirmiştir.Karı Kocanın 4 üncü çocukları olan bebeğe,Franses
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • Zam isteyen kasaplar fiatları düşürdüler UŞAK,HUSUSİ Bir müddet evvel Belediyeden zam koparan kasaplar et fiatlarını kendiliklerinden düşürmüşlerdir.Rekabet yüzünden koyun etinin kilosu 5,5 liraya kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • Menderes'in fahrî Belediye Reisliği unvanı iptal edildi Münfesih Belediye meclisi tarafından 1 Haziran 1957 tarihinde düşük başbakan Adnan Menderese verilen istanbul fahri belediye reisliği unvanı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • BORMANN'IN SAĞ OLDUĞU İDDİASI BONN,A.P.Haftalık Revue dergisi Hitler'in muavini Martin Borınann'ın Berlin'de ölmediğini,kaçmıya muvaffak olduğunu ve şimdi Güney Amerika'da bulunduğunu yazmıştır.Bu kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • TURİZM ve TANITMA Bakanlığı tasarısının İLK MÜZAKERESİ BiTTi ANKARA,HUSUSİ Temsilciler Meclisi Basın Yayın Komisyonu,Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı Teşkilât Kanun tasarısının birinci müzakeresini bit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • Sabık bir Belediye Meclisi üyesi,haksız iktisaptan yargılanıyor Münfesih D.P.Bakırköy tlçe Başkanı ve Belediye Meclisi eski üyesi Avukat Cevdc.Özgür aleyhinde,son 10 yılda 666.14' liralık haksız serve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • Kral Hüseyin tahttan feragat mı edecek?BEYRUT,A.P,Beyrutta çıkan «El-Nehar» gazetesi,Kral Hüseyinin Kabinenin İngiliz kızı Toni Gardner ile evlenmesine muhalefet etmesi üzerine tahttan çekileceğini bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • NUH'UN W MAKARNASIn.n NEZAHAT BAYRAMdan HAFTANIN TÜRKÜSÜ PROGRAMI Bu aksam saat:19.15 de İSTANBUL RADYOSUNDA Sevdiğiniz Türkü size 250 150 veya 100 TL.KAZANDIRABİLİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • Gazete Müvezzilerine İstanbul Seyyar Gazete MüvczzUeri Cemiyeti Başkanlığından 21/Nisan.961 Cuma günü ilân edilen ve fakat ekseriyet temin edilemediği için yapılamayan kon gremiz,bu kerre 14/Mayıs/961
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • PEREJA Lavanta çiçeği £^ iBsm Kibar Alemin KOLONYASIDIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • İSTANBUL BELEDİYESİ TEPEBAŞI TİYATROSUNDA Jstanbul Sanat Festivali Münasebetile 12 ve 13 Ma}as günleri saat 21 de Şehir Tiyatrosu Sanatkârları Tarafından SONUNA KADAR Yazan:Terence Rattigan Türkçesi:E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • BAKIR TEL İMALATÇI VE SATICILARININ NAZARI DİKKATİNE RABAK ELEKTROLİTİK BAKIR VE MAMULLERİ A.Ş.den:5/443 sayılı kararname hükümleri gereğince Mayıs 1961 tarihinden itibaren satışa arzı menedilmiş bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • Son moda KUMA^ hususi Fransız desenVı ft KONFEKSYON ft TUHAFİYE ft Zengin Qe^it Kadm-eıkeK f Zarif ve sağlam Modern WOBM* SMON $80* ft i ZÜCCMME EV E$YASI gnooun RAOıO PİKAP İSTİKLAL CADOESİ 272-274
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • SATILIK EMLÂK KOŞUYOLUNDA arsa,36 91 84.EV,Beşiktaş Kılıçali Eski Konak Sok.3ü.Deniz manzaralı bahçeli 130 M2 7 oda 4 kat ayda 1000 lira kira getirebilir.67.000 sahibinden 44 67 51.EDIRNEKAPI Avcıodal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.05.1961
  • işçiler ücretlerin ayarlanmasını isliyor Türkiş,ayarlamayı temin için işçilerin,kanunun tanıdığı haklardan faydalanmalarını istedi ANKARA,HUSUSİ Türkiye İsçi Sendikaları Konfederasyonu,teşkilâta gönde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.05.1961
  • A TAKIMIN İMTİHANI BAŞARILI GEÇTİ:4-1 Taktik denemekte olan Namzetlerin gollerini Şeref 2,Âydtn ve Zeynel affı TURHAN DOĞU ANKARA'dan bildiriyor ROMANYA A millî takımı ile pazar günü 19 Mayıs Stadmda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.05.1961
  • MM fi 43 KaraguınruKsî emirspor:0 Kırmızı-Siyahlılar çok hâkim oynadı,fakat fark yapamadı.Bugün K.Paşa D.Spor,Karagümrük A.Gücü oynuyor STAD:Atatürk SEYİRCİ:3188 kişi HASILAT:6820 TL.HAKEMLER:Orhan Gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.05.1961
  • TUHk,y^Mima,ar BlrUğl fatanbul S"^91 yapılan basın toplantısında Mıthatpasa stadının genişletilmesine şehir plânı bakımının imkan olmadığı açıklanmıştır.Resimde,ikinci başkan Mimar Arman Güran itadm P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.05.1961
  • VOLEYBOLDE İRAN'I 3 1 YENDİK Beynelmilel voleybol turnuasına dün akşam devam edilmiş ve takımımız ilk galibiyetini Iran karşısında almıştır.Değer,Şevket,Yalçın,Erdal,Güngör,Hüseyin,Cengiz,Yıldıray,Mua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.05.1961
  • Galatasaray,izmitli Ertuğrul ile anlaştı Galatasaray İzmit karmasının genç santrfo-u Ertuğrul ile prensip anlaşmasına varmıştır.Ertuğrul Sarı Kırmızılıların bugün saat 16 da yapacakları antrenmana işt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.05.1961
  • Bu sene hem lig hem de Federasyon Kupası şampiyonluğunu kazanan Tottenham Hotspur takımını 100 binlerce taraftarı bu şekilde karşıladı.ŞAMPİYONLAR ALKIŞLAMIYOR Tottenham llotspur'mı bu yıl hem lig hem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.05.1961
  • IGücü'nü 2-0 STAD:Atatürk SEYİRCİ:3188 HASILAT:6820.50 HAKEMLER:Hakkı Çaktırma Halit Ege Fikret Tarcan KASİMPAŞA:Hazım irk*)Yılmaz Sedat Adnan özcan A.İhsan Coşkun Erdem Rıdvan Ergun Ahmet ANKARAGÜCÜ:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.05.1961
  • AMATÖR FUTBOL ŞAMPİYONASI DÜN BAŞLADI 5 KONYA,HUSUSÎ Türkiye amatör futbol şampiyonasına dün başlanılmış ve şu neticeler elde edilmiştir:Trabzon tdmanocağı:2 Kütahya Şekerspor:O,Konya tdmanyurdu:2 İzm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.05.1961
  • Lazio gelmek istiyor İtalyanın Lazio takımı 36 Haziran ile 3 Temmuz arasında Istanbulda üç maç yapabileceğini Galatasaray kulübüne bildirmiştir.Lazio htr maç için 3500 dolar karşılığı Türk lirası alac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.05.1961
  • COSTANTIN Sağiç Romanya en kuvvetli kadrosu ile NUNVEILER Santrahaf Şöhretli,fakat Misafir takım 1 A MAYIS Pazar günü Ankara'da millî takımımızla karşılaşacak olan Romen millî takunı yarın hususî bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.05.1961
  • Mahallî lig maçları Mithatpaşa Stadında Bu hafta cumartesi günü Mithatpaşa Stadında milli lig maçı bulunmadığından,Ali Sami Yen Stadında yapılması icap eden mahallî lig karşılaşmaları buraya alınmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.05.1961
  • Beşiktaş,Sandro'yu bırakmak istemiyor Beşiktaş kulübü İdarecileri.Temmuz ayı içersinde Puppo Sandro İle görüşme yaparak mukavelesinin bir yıl daha uzatılmasını isteyeceklerdir.İdareciler,Sandronun muk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.05.1961
  • TOTONUN KAT!NETİCESİ BELLİ OLDU ANKARA,HUSUSÎ 35 inci hafta Spor Totonun kat'î neticeUri dün belli olmuştur.Buna göre 33 maç^n neticesini bilen çıkmamış;12 maçın neticesini doğru olarak tahmin eden 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.05.1961
  • Güreşle son seçmeler bu sabah yapılıyor Affını isteyen Dursun Ali'nin yerine Burhan Bozkurt takıma alındı.Kafile 23 Mayısta gidiyor HAZİRAN ayı başında Tokyo'da yapılacak olan Dünya Serbest ve Greko R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.05.1961
  • IEF1ER HEM MEMNUN,HEM ÜZGÜN Hatırlandığına teşekkür eden şöhretli futbolcu,sakatlığı dolayısiyle millî takımda oynayamayacağını söyledi ROMANYA millî maçı için kadroya alınma,sı beklenen Lefter,sakatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 11.05.1961
  • B)Millî Takımı Bugün Bükreş'e Gidiyor PAZAR günü Bükreş'te Romanya millî takımı ile karşılaşacak olan millî takımımız bugün saat 12 de Türk Hava Yollarına ait hususî bir uçakla Romanya'ya hareket edeç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor