Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.05.1961
  • Suzan Sözen dün 4.Ağır Ceza mahkemesinde irtikap suçundan yargılanan bir emniyet mensubunun duruşmasında tanıklık yapmıştır.Üzerinde siyah döpiyes bir elbise ve ello» rinde beyaz eldiven bulunan Sözen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1961
  • MİLLİYET 12 YAŞINDA MİLLİYET bugün 12 I yaşma girmiş bulunmak» 1 tadır.Gazetemiz onbir İ yıldanberi devam eden muvaffakiyetini okuyu-1 cularımn sevgi ve itima-1 dma borçludur.Okuyu-i cularımızm bu alâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1961
  • Anayasa'nm ikinci müzakeresi başladı 75 madde kabul edildi.Bankalar Kanununun öncelikle görüşülmesi ve s kamulaştırma taksitlerinin 10 yıla çıkarılması reddedildi ANKARA,HUSUSİ Anayasanın ikinci müzak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1961
  • Teksif Federasyonu,işçi ücretlerine zam yapılmaması üzerine ihtilâf çıkartma kararı aldı ANKARA,HUSUSÎ İŞÇİ ücretlerine zam yapılmaması üzerine,bu ay içinde 28 ilde çalışan 110 bin işçi,toplu iş ihtil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1961
  • Tren kazası ile ilgili olarak üç kişi tevkif edildi Kartal ile Cevizli istasyonu arasında cereyan eden tren kazasında sorumlu görülen üç kişi dim Kartal Adliyesinde tevkif edilmiştir.Bunlar,Kartal Har
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1961
  • MÜTECAVİZLER 2SS^£i bMS*^taa üç ki5,nin tccavüzü-*••ne giderken taksiden indiri.en kadın mütÎfa^lerTraf.ndan A f Bevkfv ÜSrS bİr»ÇÜ"c» *ah's tavafından evidurumdan polisi haberdar etmiş ve RecT vans,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1961
  • ÜRDÜN KRALININ NİŞANLISI İNGİLİZ LONDRA,A.P.AA.Kral Hüseyin'in nişanlanması münasebetiyle dün Ürdün'de milli bayram ilân edilmiştir.Genç Kral dün arabasiyle sokaklardan geçerken halk tarafından harare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1961
  • YASSIADA'DA DUN BİR TANIK TEVKİF EDİLDİ Yafan Cephesi dâvasında eski ifâdelerinin aksini söyleyen Hamil Kurdoğlu hakkında yalancı şahitlikten takibata geçildi ve savcılığa teslim olundu VASFİYE.ÖZKOÇA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1961
  • as*,aa Vahşet dediğin.İstanbul'da evvelki gün de üç kişi,üç çocuklu bir kadına zorla tecavüz etmişler.Bahar geldiğinden beri son bir hafta içinde bu kaçıncı hâdise?Gerçi Türkçede ateşi başına vurmuş d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1961
  • Castro diktatörlüğünü halka tasvib ettirdi KEY WEST,AP.A.A.Başbakan Fidel Castro televizyonla yayınlanan bir konuşmasında Kûbayı «Sosyalist bir Cumhuriyet» ilân etmiştir.Sakallı diktatör,Kûbada bundan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1961
  • SEÇİM KANUNU DÜN YÜRÜRLÜĞE GiRDi ANKARA,HUSUSÎ Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanun dün yürürlüğe girmiştir.Seçim işlerinin yürütülmesi için seçim kurullarının tesbiti çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1961
  • ağmur yağdığından dön adam atılamadı Sükûnet içinde atışı bek/iyen lezâ pilotu 37 yaşındaki Shepard,48 saatlik tehir kararından sonra doktorların nezaretine alındı CAPE CANAVERAL,AJ».BİRLEŞİK Amerika'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1961
  • r i i»n l MİLLİYETİ İİNİVER^İTF'IIF Hlhwet Gazisi Hüseyin Onur,28 Nisan I960 tarilıindenberi ayrı kaldığı Üniversiteye dün Will V KIWI I E,Ut kavuşmuş ve Hukuk Fakültesinde derse girmiştir.Bacağının k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1961
  • DUN DE BİR TRAFİK KAZASI Dolapderede beşi bir aileye mensup altı kişi yanarak öldü.Kazazede genç annenin,sekiz aylık ikiz çocuğa da hâmile olduğu anlaşıldı Küçükçekmecede askerî kamyonla çarpışarak de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.05.1961
  • dertli dolap Yİ VI t S fi 11Vİ «M NEZİHE ARAZ J0 HU Hususi bez cilt.S renkli gömlek 304 sayfa ıs lira fosta llo ödemeli olarak gSnderilir.ATLAS KİTABEVİ iniur» e*.n« u ı.nM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.05.1961
  • İKTİSAT ve TİCARET HızıriayM Dr.Halûk CILLOV Banka kredileri hakkında MÜNFESİH Demokrat Partinin iktisadi politikasında kredilerin oynadığı rol herkesçe malûmdur.Gerçekten 1950 yılında banka kredileri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1961
  • 30 NİSANDA NOTER HUZURUNDA ÇEKİLEN ZENGİN İKRAMI YELİ PURO PİYANGOSU TALİHLİLERİ:1 Mayıs tarihinde yayınlanan listenin devamı)30 Nisanda istanbul Birinci Noteri Fahire Akman'ın huzurunda çekilen PURO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1961
  • TEŞEKKÜR Çok sevgili aile büyüğümüz MİTHAT YENEL'in vefatı dolayiSİyle cenaze merasimine iştirak eden,bizzat teselliye gelen,mektup,telgraf ve telefonla büyük ceddimizi paylaş;n akraba dost ve arkadaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1961
  • Ill.VEFAT Kemaliye tanıtından Peğirli Hacı ALİ RIZA AKYÜZ Uzun zamandan beri müblelâ olduğu hastalıktan kurtulamıyarak 2 Mayıs 1961 Salı günü hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 3 Mayıs 1961 çarşamb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1961
  • VEFAT Eşim ve Babamız Emekli Emniyet Muamelât âmiri SABRI YURDERİ vefat etmiştir.Cenazesi 3/5 1961 çarşamba günü öğle namazını müteakip Büyiikdere camiinden alınarak Büyükada mezarlığına defnedilecekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1961
  • 27 MAYIS ŞİLEBİ BUGÜN GELİYOR Japonya tersanelerinde inşa edilmiş olan «27 Mayı»» İsimli yeni şilep bugün şehrimize gelecektir.Yeni şilep yükünü boşalttıktan sonra Şilepçilik İşletmesinin emrine veril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1961
  • Gümrüklerde 35 milyon liralık çeşitli mal satıldı 12 Eylül 1960 dan bu yana gümrüklerdeki açık artlırmalı satışlardan 35 milyon lira gelir sağlanmıştır.Bu miktarın 32.5 milyon lirası İstanbul,1.5 mily
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1961
  • TEŞEKKÜR Aziz ve sevgili varlığımız MÜTEAHHİD MUSTAFA MURTEZAOĞLU nun vakitsiz ve ânî olarak ebediyete intikali dolayısiyle onu ebedî istirahatgâhına uğurlayan,çelenk gönderen ve bizzat evlerimize gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1961
  • ğfati£i/if Vitaminli Kremli PRETTY QUICK taş pudrası Cildinizi kurutmadan güzelleştirir.VİTAMİNLİ KREMLİ PRETTY QUICK taç pudrası güzelliğinizi korumakla beraber cildin tabiî şekilde teneffüsüne mani
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1961
  • ALEM Amerikan Motorlu Motopomplar ALEM Kol.Ştiömera/ja Sok.4 '3 Galata İstanbul Tel:44 94 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1961
  • OĞLAK BURCU VJ [22 Aralık 20 Ocak/Dertsiz,tasasız bir gün geçireceksiniz.Son haftaların yorgunluğunu çıkaracaksınız.KOVA BURCU t [21 Ocak 1î» Şubat] Heyecanlı bir haber yüzünden bir sevdiğinizi merak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1961
  • Sütçüler sulu süt olduğunu kabul etti İlgililer sütün kaynatılmadan içilmemesini veya pastörize süt içilmesini tavsiye etmektedirler.Gezici Sütçüler Derneği Başkanı Mustafa Öztemel şehirde satılan süt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1961
  • DADI ARANIYOR Biri 5,diğeri 7 yaşında 2 çocuğa bakacak bir dadı aranıyor.Müracaat:Antalya Umumî Nakliyat T.AŞ.İstanbul Nuri Sipahioğlu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1961
  • TÜRK ARTEZYEN ve Sondaj Ltd.Şti.İşlerinizde Güveneceğiniz Müessesedir.Tel:47 10 98
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1961
  • İşte V.C.lerin iç yüzü VATANDAŞLIK şuuruna sahip bir kimse,yaşadığı memleketin meseleleri üzerinde çeşitli kanaatler besler.Şu partiyi veya bu partiyi tutar.Şu demeci veya bu demeci beğenir.Bir dâvanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1961
  • AVUKATLAR DÜN 2 MAYISI ANDI 2 Mayıs 960 Pazartesi günü istanbul avukatlarının Adliye Sarayı önünde yaptıkları hürriyet nümayişinin yıldönümü dün törenle kutlanmıştır.Saat 14 de nümayişe karar veren be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1961
  • SEVİNÇ TEVS BU AKŞAMDAN İTİBAREN BURÇ KULÜPTE Başlıyor.NİŞANTAŞ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1961
  • YOLLARIMIZA UYGUN LASTİK ARANIYOR Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu şehir yollarına uyan,iklim ve dayanıklık bakımından tek tip otomobil lâstiği tesbit etmek üzere teşebbüse geçmiştir.Alma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1961
  • Cornel Maskeli f SİNEMALAR J BEYOĞLU ATLAS Tel:440833)Cebelitarık Muharebesi Laurence Harvey İng.SUAREDE:Bolşoy Balesi.EMEK Tel:44 84 39)Korkunç Takip Cornel Wilde Renkli İng.İNCİ Tel:48 45 95)Şafakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1961
  • İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 iki mars 7.35 Sabah plâkları 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Saz eserleri 8.30 Bale müziği 9.00 Kapanış.11.57 Açılış ve program 12.00 iki mars 12.05 Şarkılar 12.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1961
  • FRANSIZ OKUL GEMİSİ GELİYOR Fransız denizcilerinin okul gemisi «Jeanne d'Arc» 13 Mayı» tarihinde limanımıza gelecektir.Okul gemisi şehrimizde 5 gün kalacak ve 18 Mayıs günü ayrılacaktır.6496 tonluk Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.05.1961
  • BULMACA 12)DAKİKADIR.9 10 BU BULMACANIN ORTALAMA trnııı.Tı SOLDAN SAĞA:1 İnce ince yağmur yağması.2 Mercan adacıkları;Yanlış.3 Tugayın eski adı;Bir gıda;Tersi yabancı.4 Bir ilimiz;Kimyada asitle birle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.05.1961
  • FEZAYA GİDECEK İLK AMERİKALI KENDİME 37 yaşında iki çocuk babası olan ve Kore harbine katılan pilot Yarbay en büyük heyecanı kapsül roketten ayrıldıktan sonra duyacağını söylüyor AİI EC EVİ E A',"11 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1961
  • felsefYlogati TAMAMLANDI Beher cildi 40 T.I,Her üç cildinin başlıca satış yerleri:Kanaat ve İnkılâp Kifabevleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1961
  • GASSCONYAULAR Yalnız Beyoğlu Küçükparmakkapı'da)Her akşam büyük yenilikler,müzik,şiir ve çeşitli gr.skon eğlenceleri ve aynen her cuma opera gecesine kıymetli müşterilerini davet eder.Sosyete meyhanes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1961
  • Vv CINKpSACXlKlpI,Sarını 'kepeklenmesini yağlanmasını İ dökülmesini önler v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1961
  • CECCATO Motörslklet Malzemesi ve Bisiklet Motorları Nazol Ticaret Kürekçiler 65/1 Galata Tel:44 15 90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1961
  • DİBA Kollektlf Şirketi Ncsim Cumartesi ve Hasan Düngör Kollektlf Şirketi,ortaklarının arzusuna binaen 26/4/961 tarihinde feshedilmiştir.Bundan böyle şirketin muamelatından Nesim Cumartesi mesul değild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1961
  • a^^mmmmmmmam—BAYRAM İÇİN »İ1IMIS FİMI11 ERKEK ve ÇOCUK HAZIR ELBİSELERİ SPOR CAKET PANTALON PARDESÜLER itinalı dikiş Yüksek kalite UCUZ FİATLAR MUTLAKA GÖRÜNÜZ NUVOTE GiYiMEV Eminönü Bahçekapı T.TİCAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1961
  • Paristen hususî surette getirtilmiş,en meşhur terzilerin 1961 yılı yaz modellerinden mürekkep 16 sayfalık renkli bir ALBÜMÜ Hediye ediyor Y a r ı n gggj aimayı unutmayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1961
  • Bâzı semtlere dolu ve şiddetli yağmur yağdı Vatan caddesine yağmur yağarken Aksaray ve Beyazıt mmtakasma tek bir damla düşmedi Şehrin bâzı semtlerinde dün sağnak hâlinde yağmur,bir kısım semtlerinde i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1961
  • Azgın bir manda köyü birbirine kattı GOLPAZARI,HUSUSİ ilçemize bağlı Çöte köyünde azgın bir manda,köy meydanında oynıyan çocuklara hücum c'-nistir.9 yaşlarında Idris isminde bir çocuğu ağır,bir kaçını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1961
  • Subay ve Memurlara Bayram münasebetiyle Peşinatsız peşin fiatına TAKSİT-LE satış,her çeşit giyim eşyası ZARİF Giyimevinde Sultanhamam Hacopulo han altı No.35 cadde üstünde)Tel:27 23 46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1961
  • ^f.minimi/TAKVİMDEN BİR YAPRAK Mes'ul kim?KARTAL Cevizli arasında vukubulan tren faciası hakkında ehl-i.vukufun verdiği rapor,facia mesullerinin kimler olduklarını kat'î surette tâyin etti,fakat mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1961
  • Bu akşamdan itibaren EMEIİ'te Renkli Cinemascop KORKUNÇ TAKİP Edge of Eternity)CORNEL WILDE VİCTORİA SHAW
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1961
  • TUHAF tfY.İEHi PAV£T EMWf.f8»E TiMftORAlAWJ^DAHWANpf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1961
  • Hidirellez Panoraması!EVİNİZİ Bahar Neşesiyle dolduracak!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.05.1961
  • ORTA BOY BUZDOLABI FIATINA BÜYÜK VE KALİTELİ 10,2 AYAK B-2 TİPİ)YAKINDA SATIŞA ARZEDİLECEKTİR.0 0 0 BUZDOLABİ ALMAK NİYETİNDE İSENİZ,YENİ ARÇELÎK B-2 TİPİNİ BEKLEMEK,HAYATTA VERECEĞİNİZ EN İSABETLİ KA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.05.1961
  • VAY ANASINI/1 HB AVAKKaVAAASI BE Aifi&V* V AWDi'.J BEN» KUCAĞINA AL-I Jp MAK.STe-OvN döktün» İHTİYAR"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1961
  • SEVTAN K OBtALUĞi V|. f ne aut ust ETMiÇ.Bu ser P£R.ONUN MA*.KiMOAN GELE" CE(£İ2.I UP M A pEŞİNÇ.[ili muin muin ihhm mııfe'f*;Şilili li.IM NHNiNl BUUÜMOU.I SOLGEVİ Bı'uû VORuz.^3 sas OLA\4Z.YAPAMAZ.03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1961
  • 2ARİf=BİCS,SÛAT,İYİ LŞulVOK MU iwex.*un/vi S^/ESNADA T&ENiN ^MUHATIZJ DA SİL-Ahiısil ÇE7CMEK ÇİN er/IZ-SAT KOt-UAhA AKTADIR I P4MÇO.ŞUNUN DİKKA.TİNİ ÜZERİNE ÇEK.H9f W' 2-22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1961
  • YEMEK MAzı«.veu'vi çAĞıeı^ets.fc,BAHÇEDE.ııt.T ^EeL/fL BuKALAKOA VOK.W A l_S U K i YE/V\EKTEN SONRA ONu PAKKA.GÖTÜ KE CEKTl'AA ¦kui_A siMA Bi'CS.SES ÇAL.INDI.BENİ PARKTA VU GÖTÜK.ECE1CSİNIZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1961
  • HtCRÎ Çarşamba ™Mt 1380 o 1377 Zilkade MAYIS Nisan ıs 19 6 1 20 VAKİT VASATİ EZANİ Güneş 4.56 9.49 öğle 12.11 5.03 İkindi 16 03 8.55 Akşam 19.07 12.00 Yatsı 20.51 1.44 imsak 300 7.53 M—i^—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1961
  • Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmında Mesul Müdür HALİT KIVANÇ Spor kısmında Mesul Müdür NAMIK SEVİK îdare Müdürü NURETTİN DEMİRJİOL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1961
  • tLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.Birinci sayfada başlık 125 T.L.9 Düğün,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür ilânları 5 santime kadar 80 T.L.Küçük ilânlar keli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1961
  • SATILIK NADİDE ARSALAR Caddebostanı,Bağdat Caddesi üzerinde 1050 M2 arsa 150.000,bu arsanın arkasında 600 M2 lik arsa 60.000 liraya.Mutavassıt kabul edilmez-Tel:44 65 67 İrfan.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1961
  • Bugün matinelerden itibaren ÜÇÜM EMEK'te VAN JOHNSON'un yarattığı The Last Blitzkrieg)Diğer Artistler:KERWIN MATHEWS DİCK YORK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1961
  • Boş yere ıstırap çekmeyiniz HUZURA KAVUŞTURUR OPON,baş.diş,adale,sinir,lumbago ve romatizma ağrılarını teskin eder.OPON,bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında faydalıdır.GÖNDE $*TAĞ£ETE KADAFfc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1961
  • MEMLEKETİMİZDE İNGİLİZ VE İTALYAN ALPAGALARI AYARINDA Alpaga sahasında egâne ihtisas yapmış müessese olan Itınyıldız Mensucat •Fabrikası,mahdut miktarda yepyeni ve müstesna hakiki bir Alpaga imal etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1961
  • FABRİKAYA ELVERİŞLİ KİRALIK BİNA Eyüp,Bahariye'de 3090 metre murabbaı bina.910 metre murabbaı bos arsa kazan dairesi yemekhane,duş,yazıhane,telefon,depo;elektrik ve su tesisatı vesaire müracaat.Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1961
  • Akümülâtörlerin Kiralı £4S Uzun Ömür,Emniyet,Ucuzluk Değişmez sembolümüzdür.Garantisi IMarkamızdtr.Ebonit ve Akü S.A.Ş.Yakacık Kartal Tel:53 43 46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1961
  • Yazan:Margueritte LEES Kalıntınıza ne de düşkünsünüz.Babamla annem bir ahbaplarına dâvelli.Aşçı izinli.Bunun için d işarda yemek yiyeceğiz,ama Tora teyzenizde değil.David samimî cevap verdi:Ben pek ac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.05.1961
  • OKUYUCULARA CEVAPLAR î SITKI ÜNER Illll III 11 III MM I Kİ Milli IHI Uskumru ile kolyoz birbirlerine çok benzerler.Esasen aynı familyadandır Fakat hayat tarzları ve s etlerinin lezzeti farklıdır.Kolyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • ENTERNASYONAL FUARLAR BİRLİĞİ AZASI AAA uncu znan ENTERNASYONAL FUARI Her sene Haziran ayında Batı ve Doğu arasında müsait anlaşmalar aktetmek için;POZNAN'da buluşulmaktadır Fazla tafsilâtlı malûmat i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • istanbul Askerî Tıbbiye Okulu Kumandanlığından Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı hesabına,istanbul Askeri Tıbbiye Okuluna,istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi,Tıp dalı,V nci ve VI ncı sınıflarından 15)on b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • TEMPO MATADOR Orijinal,AÇIK VE KAPALI kasalı 52 HP 4 zamanlı,4 silindirli,BMC motoru ile mücehhez 1,5 fabrika tonluk Batı Alman malı KAMYONETLERİMİZ gelmiş ve müsait şartlarla satışa arzedilmiştir.Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR KOMEDİ TİYATROSUNDA Yeni Tiyatro Beyoğlu)Yufka Yüreklinin Biri Oynayan ve Sahneve Koyan:VASFİ RIZA ZOBU Yalnız 2 Hafta İçin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • İSSVSS.ELİAÇIKLAR Roll.ŞtI.Istanbul.Sabuncu Han Caddesi Rıza Paso Han No 26 Telgraf-ELİaçiklar İstanbul Telefon 22 39 94
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • Bugünden itibaren iNCi ve TAKSiM'de GÜLİSTAN GÜZEY KENAN PARS 4 Mayısta Eskişehir ASRI Sinemalarında Kader film)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • la* boyunca.kibar,xerkli re pratik bir kostüme sahip olabilmek için BOZKURT YAZLIK ELBİSELİK Ki MAŞLARIM tercih ediniz YIKANIR v/ÇEKMEZ v7 SOLMAZ HAFİF VE t PRATİKTİR/S lir litiiWflW^ J^_ı n' Garantil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • KELİMESİ 100 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 0 FAAL Tavuk Çiftliği,makineler,damızlıklar,fenni tesisat,kredisiyle 45.000 Osmanbcy Halaskârgazi Cad.214 Nuri.CAGALOGLUNDA Is Hanı Arsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • AVRUPA'YA KAMYONLA MEYVA GÖNDERİLECEK Yaz aylarında Bursa'dan Avrupa'ya kamyonlarla nıeyva nakliyatı yapılacaktır.Günde ortalama 30 ilâ 50 kamyonun yapacağı nakliyat için yeni bir araba vapuru iskeles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • İngiliz tuzu da ihraç ediyoruz izmir,hususi Memleketimizden,ingiliz tuzu ihracatına başlanmıştır,ilk olarak Israile dün 30 tonluk mal sevkedilmistir.Fiyatlar müsait olduğu için Ilalyaya da ihracat yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • At vebasına karşı hayvanlar aşılanıyor GAZİANTEP,HUSUSİ Suriyenip Iralc hududuna yakın kısmındaki koyWde at vebası hastalığı çıkım:yüzlerce at ölmüştür.Geçen sene de hastalık pek çok hayvanın ziyama s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • YASSIADA'DA DÜN BiR TANIK TEVKİF EDİLDİ Baştarafı Birincide rak salonu terkeden Kurdoğlu İstanbul Savcılığına teslim edilmiştir.Sanık İçin istenecek ceza 3 yıldan 30 yıla kadar hapistir DURUŞMANIN TAF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • Yağmur yağdığından dün fezaya adam atılamadı Baştarajı Birincide Uzmanlar.«Mercury* kapsülünü,fezaya taşıyacak olan "Redstone» roketinin depolarına payet uçucu cinsten sıvı yakıt doldurulduğunu,roketi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • Kazançların;deftere yazan 30 dilenci yakalandı 30 kişilik bir dilenci şebekesi yakalanmıştır.Şebekenin Tophanede,Karabaş Mahallesinde toplantı yerine yapılan baskında günlük hasılat olarak 4046 lira b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • SENDİKACILAR YENİ KANUN TASARISINA İTİRAZ EDİYORLAR ANKARA,HUSUSİ Temsilciler Meclisi Çalışma Komisyonunda jcorü.şülmckto olan yeni sendikalar kanunu tasarısının bazı hükümleri,federasyonlar ve sendik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • Şeker kutusunda unutulan mücevherat polise teslim edildi İZMİR.HUSUSİ Bir ğpker kutusunda bırakılan 15 bin liralık mücevher otobüste unutulmuşun.Balıkesirli bir kuyumcu tarafından 15 bin liralık külçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • Turfanda çilek ve kiraz 15 liradan satıldı BURSA,HUSUSİ Şehrimiz hal'ine yeni yılın ilk kirazı ve çileği gelmiştir.Turfanda kiraz ve çilek 15 liradan muamele,görmüştür.Önümüzdeki günlerde kiraz ve çil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • LAOS'TA ATEŞ KESİLDİ LONDRA,RADYO Laos'ta dün Batı taraftarı hükümet ile komünist "Pathet Lao» kuvvetleri arasında yapılan temaslardan sonra ateş kesilmiştir.Taraflar şimdi siyasi müzakerelere bağlıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • Baba oğul bir olup adam öldürdü BALIKESİR,HUSUSİ Kepsut ilçesinin Kayaali köyünde baba oğul cinayet işlemişlerdir.Ahmet Çetin ile oğlu 18 yaşındaki Ali Çetin,tarla meselesinden münakaşa ettikleri Must
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • Sokak isimlerinin arttırmaya çıkarılması için teklif yapıldı Gelir Kaynakları bulamayan Belediyeye vatandaşlardan her gün yüzlerce teklif gelmektedir.Belediye Reisliğine dün gelir sağlamak üzere iki m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • Resmî arabaya ailesini bindiren Belediye Reis Muavini istifa etti İlk defa bir Belediye Reis muavini resmi hizmete mahsus arabaya aile efradını bindirdiği için kabahatli olduğunu kabul etmiştir.Beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • Yangın Trafik Kazası t Baştarafı Birincide tır.Anne karnındaki sekiz aylık ikizlerini düşürdükten sonra onlarla birlik-te yanarak ölmüştür.Aile'nin diğer fertleri,Sabahattin in circi,6 yaşındaki kızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • Castro diktatörlüğünü halka tasvib ettirdi t Baştarafı Birincide çimlere ihtiyaç var mı?diye sormuş,kalabalık da «hayır,hayır» diye bağı rm ist r.Bunun üze-ine Castro,iktidarı değiştirmeği hedef tutac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • Feza Araştırmaları Birliğine katılmak için çalışıyoruz ANKARA,HUSUSt Türkiyenin Avrupa Atom araştırmaları merkezine ve Avrupa feza araştırmaları birliğine katılması için faaliyete geçilmiştir.Merkezi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • BELEDİYE VERGİSİNİN TAHSİLİNE BAŞLANDI Belediye temizleme ve aydınlatma resminin birinci taksidinin dun sabahtan itibaren tahsiline başlanmıştır.Reresminin birinci taksitinin dün sabahra cezası kesile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.05.1961
  • ANAYASA'NIN İKİNCİ MÜZAKERESİ BAŞLADI t Baştarafı Birincide Anayasa kabul edildikten sonra görüşülmesini istemiştir.Maliye Bakanı Kemal Kurdaş:«Maliye Bakam olarak elimiz bağlı durumdayız.Lüzumlu tedb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.05.1961
  • Beşiktaş,Amerika' gitmekten vazgeçti Federasyonla millî lakım antrenörlüğü mevzuunda anlaşan Sandro'ya Beşiktaş idare heyeti izin vermiyor ANKARA,HUSUSÎ SANDKO Puppo,millî takım antrenörlüğünü kabul e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1961
  • Millî kadrolar Romen maçından Sonra değişecek ANKARA,HUSUSÎ FUTBOL Federasyonu Reisi Muhterem Özyurt,ve millî takım kadroları,nın 14 Mayısta Romanya ile yapılacak maçlardan sonra değiştiirileceğini sö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1961
  • Aksaray Gazetecilik Okufu Liseler Basketbol Şampiyonu Liseler basketbol şampiyonası finali dün Kadıköy salonunda Aksaray Gazetecilik Okulu iie Yap-Sanat Okulu arasında yapılm ş ve müsabakayı 64-60 kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1961
  • DURSUN ALİ TEDAVİ EDİLİYOR Pazar günü Emirgân güreş kampında antrenman yaparken omuz kemiğinden sakatlanan Dursun Ali Erbas'ın dün Baltalimanı Hastahanesinde röntgeni alınmıştır.Erbaş'a doktorlar tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1961
  • Milli ligde bu hafta 9 maç var Mili!ligin otuzbeşinci haftasına Cumartesi ve Pazar günleri istanbul ve Ankarada dokuz karşılaşma ile devam edilecektir.Cumartesi günü şehrimizde Altay ile karşılaşacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1961
  • Çek maçının kahramanı Nedret Rylich'in Müdafaa ve hücumdaki başarılı oyuncumuz İiaşim Çek müdafilesrinin müdahelesine rağönUnde hookshot'tan bir basket kazandırıyor.Tuncer Türkiye potası altında bir t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1961
  • FENERBAHÇE Millî Lig'in kaderini tâyin edecek maç 19 mayıs saat 21'de başlıyacak.Necmî ve Lefterin oynaması şüpheli r^O CJ^ Maçı,Hakkı Gürüz idare edecek Necati KARAKAYA ANKARA'DAN BİLDİRİYOR MİLLİ li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1961
  • Avrupa Basketbol Şampiyonasındaki üçüncü maçımızda askette rlara üç sayı farkla yenildik 60 57 mağlûbiyetimize rağmen alımcılık iddiamızı kaybetmedik.Nedret çok kötü oynadı.Yarın Romanya ile karşılaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 03.05.1961
  • Voleybolcular Günde iki Defa çalışıyor PAZAR akşamı saat 19.30 da Spor Sarayında başlayacak olan II.İstanbul Enternasyonal Voleybol Turnuasına iştirak edecek voleybol millî takımımız sabah ve akşam ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor