Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.04.1961
  • Patlayan bin balon tarafından muhtelit yarlerindin yaralanan Ömer özyıldınm solda)ve arkadaşı Hasan Erkol.Pathyan bin balon üç kişiyi yaraladı Hâdiseye bir İşçinin karpit kazanma çakmak tutması sebebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1961
  • mm?m?jmm:sw:wm 11:111 I Sarhoşken naza kurşunu ile adam vuran stajyer polis memuru Kasim Şahin Polis Müdürlüğünde.SARHOŞ POLİS STAJYERİ,BİR taşralıyı vurdu SARHOŞ bir polis memuru,dün gece yarısı,İsti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1961
  • BAŞKAN GÜRSEL ANKARA'YA DÖNDÜ ANKARA,HUSUSİ Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel,dün Ankaraya dönmüştürtstanbu'dan »abanın erken saatinde arabası ile yola çıkan Gürsel,doğruca Çankaya köşküne gitmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1961
  • Baykam,Alican'a daha sevimli bir yol tavsiye etti Siyasî faaliyete kısmen müsade edil-meşinden sonra şehrimizde ilk olarak C.H.P.Eyüp ve Silivri kongreleri yapılmıştır.Eyüp kongresinde konuşan Suphi B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1961
  • Maliye Bakanı Kurdaş Almanya'ya gidiyor ANKARA,HUSUSÎ Maliye Bakanı Kemal Kurdaş,Almanyadan alınacak 200 milyon mark tutarındaki kredi anlaşmasını imzalamal» üzere öbürgün Almanyaya gidecektir.Alman H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1961
  • CENTO Askerî Komitesi Ankara'da toplanıyor ANKARA.A.A.CENTO askerî komitesi bugün toplanacaktır.Toplantıya katılacak İngiliz Müşterek Kurmay Başkanı Lord Mountbatten ile Amerikan heyeti Başkanı Org.Ly
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1961
  • Ülllll BİR KÖY OCUĞUNU MİSAFİR ETMEK İSTER MİSİNİZ!KÖY ve kasaba çocuklarmm dar kültür ve medeniyet imkânları içinde kapalı kalan dünya görüşlerini genişletebilmek için açtığımız sosyal kampanyamız de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1961
  • Soruşturma Kurulu 25 dosyayı M.B.K.ne verdi ANKARA,HUSUSÎ Yüksek Soruşturma Kurulu dünkü toplantısı sonunda eski D.P.dakanları ile ilgili 25 dosvayı M.B.K.ne teslim etmiştir.Millî Birlik komitesinde t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1961
  • NAMI DİĞER KERBELÂ istanbul geçen yıl susuzdu,evvelki yıl susuzdu,daha evvelki yıl susuzdu,daha evvelki yıl susuzdu,daha evvelki yıl susuzdu,daha evvelki yıl susuzdu,daha evvelki yıl susuzdu,daha evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1961
  • I MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI 4490 LİRA Gazetelerden)«KARNINDAN KONUŞAN ADAM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1961
  • MANİSA MESİRİNDE 30 bin kişi bulundu MANİSA,HUSUSÎ Tarihî Msudsa Mesirinln 422.yıldönümü dün Manisalılar ve civardan gelen 30 bin yeril turistin İştirakiyle kutlannvştır.Okunmuş meslr macunu Sultan ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1961
  • FRANSIZ TUVALETLERİ AVRUPA TAYYÖR ve ROPLUKLARI Galatasaray İstiklâl Cad.297 Tel:44 38 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1961
  • DUN BUTUN CEZAYİR'E HÂKİM OLDU De Gaulle diktatör yetkisi aldı ve Fransızlan yardıma çağırdı Cumhurbaşkanının Cezayir'e askerî müdahalede bulunması bekleniyor ASİLER dün bütün Cezayir'e hâkim olduklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1961
  • Altı sarhoş bir ihtiyarı dayaktan öldürdü ANKARA,H""USI Düğün evindeki gürültüden şikâyet eden yaşlı bir halıcı,6 sarhoş tarafından yarım saat dövüldülrten sonra bıçaklanarak öldürülmüştür.Hâdisede ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1961
  • Keçiören Çocuk Kâzım Orbay'ı Vuvası'ııııı arkada sol karacı başta)denizci ve havacı üç subayı dün Temsilciler Meclisi başkanı emekli Orgeneral »Jyaret etmiştir.Başkan Orbay küçük subayların bayramları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.04.1961
  • BİRİNCİ B.M.M.ki YIL sonra tekrar toplandı İlk Meclis binasının müze oluşu dolayısiyle yapıiajyörende hayatla kalan üyeler sembolik toplantı yaptı B ANKARA,ORHAN TOKATLI bildiriyor İRİNCİ Türkiye Büyü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.04.1961
  • mmyei'thı MEKTUP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,RESİMLİ romanlarımızın yazılarını yazan ressam Orhan Alkaya çok hassas,çok meraklı ve çok titiz bir sanatkârdır.Gazetenin gürültülü havasında rahat çalışama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1961
  • GENÇ MÜDAFİLERLE BAŞBAŞA AVUKAT Dr.SUAT TAHSİN TÜRK Bebek Koyu Cinayeti Dâvasında maznun ŞİRZAT DOĞANIN MÜDAFAASI iddia Müdafaa Karar Neşriyat Dokümantasyon BVGÜN BÜTÜN KİTAPÇILARDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1961
  • y Î&TOIJJV fc-«N Han un a anH'-BADAHAtOW-3?gfe Badana vaxi^i ETO OURMUŞ if AŞAR ve OĞULLARI V BOTA,VCRNIM M VE REÇİNE FABRİKALARI.İZMİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1961
  • SCANIA-VABIS Orijinal Yedek Parçaları Hazırdır istanbul Tâli Acentası SERVİS TİCARET Ltd.Şti.Şişli Dr.Şevket Bey sok.Tel:48 77 67 Telgraf:SERTILED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1961
  • ıı 11 mı m ı ııı m ıı ıı millin M IHIMI MI I IH I I MİMİM il İSTANBUL İ 7.27 Açılı* ve program 7.30 İki marş 7.35 Karışık sabah mü-zlğl 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Şarkılar 8.30 Plâk dolabından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1961
  • BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 15)DAKİKADIR SOLDAN SAĞA:1 Umunıu kaplıyan müşterek 23456789 10 korku;Bir kus.2 Besteli müzikli büyük sahne eseri;Elin içi.3 Gezinti için gidilen yer;Mudanyanın ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1961
  • OĞLAK BURCU YENGEÇ BURCU *4 20 Ocak] unuttura [22 Aralık Üzüntülerinizi eak bir değişiklik olacak.[22 Haziran 23 Temmuz] Sevdikleriniz size yakın» lık gösterecekler.Hissen tatmin edileceksiniz.KOVA BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1961
  • VOLKSWAGEN OTOBÜS ve PICKUPLARI her işe elverişlidir.İstanbul tali acentesi SERVİS TİCARET Ltd.Şti.Şişli Dr.Şevki bey sokak Tel 48 77 67 Telg SERTÎLED İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1961
  • BUGÜN ATLAS SİNEMASINDA lourence HABVEY Down ADDAMS CEBELİTARIK Muharebesi CEYLAN FİLM Meşhur balık adanı Binbaşı CRABBE'ın harikulade maceraları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1961
  • VEFAT Cezair-i Bahriseflt kadısı merhum Şakir Mollabey ile merhume Şef ika hanımın büyük kızı,merhum avukat Lâtif Akşit'ln ablası huzur hocası merhum ibrahim Ethem efendinin refikası eczacı Vehbi Akön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1961
  • SUSUZLUK TEHLİKESİ GİTTİKÇE ARTIYOR İstanbul »ehrini tehdit eden susuzluk tehlikesi gün geçtikçe artmaktadır.Meteorolojinin verdiği bilgiye göre önümüzdeki günlerde de yağmur düsmiyecektir.Anadolu yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1961
  • M Küba ve Kennedy'nin gah HTİLÂLİN,Menderes'i yıkıp fikri bir ra-1 hatlık getiren havası,eski battal zihniye,tin Menderes siz de devam edeceğini isi bat eden demagojik,bencil ve zümreci kunılda-nışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1961
  • r SİNEMALAR Sarhoş îng.BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)SUARE:Cebelütarık Muharebesi İng.EMEK Tel:44 84 39)Babet Harbe Gidiyor Brigitte Bardot Renkli Fr.İNCİ Tel:48 45 85] Kader Yolcusu Mahir özerdem Türk fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1961
  • VALİ DÖRT POLİSE TAKDİRNAME VERDİ Vali Tulga,Hasköy Emniyet baş komiserliği personelinden dört kişiye çalışkanlıklarından takdirname vermiştir.Vazifelerinde başarı gösterenler şunlardır:Şecaattin Akat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1961
  • s ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ HOOVER NİLFİSK OMEGA ALFA TİGER TORNADO ve ASPİRON marka tamamen orijinal,ithal mah,ayrıca Rus menşeli 600 vatlık süpürgelerimiz de Uzun Taksitlerle Satışa arzedilmiştir.SABRI A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1961
  • BİR RÖNTGENCİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI Erdinç isimli 26 yaşında bir şahıs dün gece Taksimde Avşar sokakta bir evin penceresinden yatak odasını gözetlerken bekçiler tarafından yakalanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.04.1961
  • 6 TİYATROSU Her akşam 21.15 de MİSAFİR Lâle Oraloğlu,Mahir Özerdem,Erol Keskin,Pekcan Koşar,Erdinç Üstün Her gün 18.15 de ellinci temsil BECERİKLİ KAYNANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.04.1961
  • YAPI Vfi KREDİ İstanbul İkinci Noteri ile murakıplar huzurunda 23 Nisan 1961 Pazar günü Spor ve Sergi Sarayında yapılan YILIN BİRİNCİ İKRAMİYE ÇEKİLİŞİNDE Apartman Dairesi Kazananlar:1 İstanbul'dan An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1961
  • r tj-jw vwi'rv t» «ü.Kfe*a«r safefteiapi Tırnaklarınızın hakiki iiıci gibi pırıldaması fKiçin Csedef cevheri" ihtiva eden yeni CUTEX çeşi' dini mutlaka deneyiniz.Bu,şimdiye kadar kullandıklarınızdan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1961
  • A BDÜLC ANflHİHHHİNl^Mİ V VEMİSÎM İKİ AWi MÜHLET,KOtfîUN AH»UNl BASlNPAH ALMACA KÂfî GELİH ARTih GîP.GAZİNOYA İiMrtflBz ITRÎNE AKÜM EPMEI LÜPHN.^KAT ALIAHA0AD îçiN İKEfc-HHHİ EMİ M4SAMA D0&W1?Kdnt per
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1961
  • Sağlığınız için.Boş,diş,adale,mafsal ağrıları,siyatik,nevralji,lumbago,nezle,soğuk algınlıkları ve gripal infeksiyonlarda.Ambalajı evsafının garantisidir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1961
  • DAİMA en zengin.desenler DAİMA son moda renkler d6rzxti ERKEK ÇORAPLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1961
  • Giresunlu zengin bir fabrikatör kuyuya düştü.GİRESUN,HUSUSÎ Girenimin büyük İs adamlarından fındık İhracatçı» ve kereste fabrikatörü Oaman Nuri Aksoy dün Gedlkkayada evinin bahçesinde kuyu örmekte ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1961
  • 54 yaşındaki Rağbet motor batırdı Şehir Hatlarına ait «Rağbet» vapuru dün gece Boğazda «Büyük üç kardeşler» isimli bir motora çarparak batırmıştır.Çarpm.nyı müteakip motorda bulunan mürettebat denize
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1961
  • İsrail'i İsrail yapan çarkları sokak tan tanımak zor.Bulgarcadan Fransırçaya,Ingilizceden,Ispanyolcaya kadar her dilden bir gazetenin yayınlandığı sokak bu.Çehreler,renkler,yürüyüşler ve evlerde konuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1961
  • inin.iiiimiiiiimim M TAKVİMDEN BİR YAPRAK j 1/i Yine bir deniz hâdisesi UZAK denizlere giden vapurlarımız her sefer dönüşünde ga-zete sütunlarını işgal eden vukuatın mevzuu oluyorlar:Fi.j lan vapurda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.04.1961
  • En son sistem hava soğutmalı DİZEL MOTORLU HER KAPASİTEDE SEYYAR KOMPRESÖR ve TABANCALARI 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.04.1961
  • CİCİ fcÂN HÜKlVE CİCÎCANİNJ NEDEN GİTTİĞİNİ MUTLAKA BİUİVOKİ FAKAT £»ÖVLEMWC* AKALARIMDA BİR.Q1KMŞ OUsAAUl ME pLAB»UR?BİR MOWAKA^A,KWGAitt NEDEN?SEVİ^EiN ÇİFTLEJR KISKANÇLIKTAN!cicİcan WqM\VC\SKANAB'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.04.1961
  • fCAUVUyA ÇOK MES'uDuMdOT^ry AKTIK YUVASIZ.CAK.VETİAAHA,ne6e ÇOCUIC-LAKJ_A M^Sl UT Big.MA- AT SÜRE CEK.^fc NEW-yORKI TAM HABERİ BE L»fyOKıJM.AuK AovnAZ.HE/WEN sL T-PATRONU KON-SOt_OS*UA Bı'R-UÎKTE HUO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.04.1961
  • i JOSE SALHMAS,ftÖO RgED OB.IZll-fL.SZ savaş cr/df.C.X04K/ ATAf24/C TÜ!L.EIZI' v£ OKUAfZl 'i-E-h£K TAJ24FT.4/V TA2E-ME:HUCUM EDB-fZUEifZ.r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.04.1961
  • 'XX H9 5f i^ Z.9 £fi I esfiy.ı I J S KHZ 1 Şu yeNt ON l_tRAl_£l EL.İNE AuıP Bi« ŞEYİN SENİN OL/MSiNA NİYET EDER-SEN Ot-UK.HAL_*AAE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.04.1961
  • HİCRİ 1380 Zilkade 8 Pazartesi 24 NİSAN 19 6 1 iL'VIl 1377 »Jisan 11 VAKİT VASATÎ EZANÎ Gün e| 5.08 10.10 öğle 12.12 5.15 İkindi 16.01 9.04 Akşam 18.58 12.00 Yatsı 20.38 1.41 Imsâk 3.16 8.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.04.1961
  • Milliyet Gazetecilik adın» Sahibi:ERCümeNT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN VILMAER Magazin kısmında Mesul Müdür HAL1T KIVANÇ Spor kısmında Mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.04.1961
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santim] 25 T.L.Birinci sayfada başlık 125 T.L.0 Düğün,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür 'l&nları 5 •antirne kadar 80 T.L.0 Küçük İlânlar K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.04.1961
  • için ^77 BULAŞIKTA BEYAZ ÇAMAŞIRA Mintax/NADİDEve RENKLİ ÇAMAŞIRA Minfexl^ 1 oTOTEK ı 990 66
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.04.1961
  • b I '1 s» t p radyo c ^tekniğinde i bir Mm fin sfc ^2L Başarı!Tam J transformatörlü 4 lambalı 3 dalgalı Otomatik tuşlu Gayet şık baka lit mobilya Mükemmel bir ahize Toptan »at,CİHAN KOM.ORT.Sultanhama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.04.1961
  • SANAT Üsküdar Tiyatroya kavuşuyor ALTAN İLKİN ŞEHtR TİYATROSU için Belediyenin Üsküdarda yaptırdığı tiyatro binasının inşaatı tamamlanmıştır,i 28 Nisan Cuma gecesi perdesini açacak olan bu yeni sahned
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.04.1961
  • BAKBAK-RADYO SERVİSİNDEN Transistorlu cep radyolarının ve İşitme cihazlarının atelyemiz garantili tamirlerine başladı.Radyolarınız Gurundiğ ses cihazlarınız teknlsyenlerimlzce yerinizde garantili tami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.04.1961
  • SARAY SİNEMASINDA Maceralarla dolu,dinamik bir film ESRARENGİZ AJAN Başrollerde:EDDİE CONSTANTİN DAWN ADDAMS NADİA TALLİER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.04.1961
  • SATILIK BATI ALMAN ASANSÖRÜ Komple orijinal,dört kişilik,9 duraklı,çift vitesli Tel:49 27 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.04.1961
  • SANAYİCİLERE Filmaşin DKP ve Galvanizli saçlar-çember-yayhk tel.vjj.Fransadan en ucuz fiatlarla CAVKO CEVAT KAROSMAN Cermanya Han No.21 ı» Tel:22 01 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.04.1961
  • KUNDE Marka Aşı çakıları ve bağ makasları satışa arzedildi.Mustafa Kara Hırdavatçılar çarşısı No.70 GALATA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.04.1961
  • Saat Lisansları MENFAATLE DEVRALINIR ADRES:Marpuççular,Çarşılı Gürün Han No:70 Tel:22 30 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.04.1961
  • HAYIR I 35 Teftişini bitiren Başhemşire Patsi'ııin yatanı ününde durdu,gülümsiyen-k bisikletli soytarıya baktı.Gras:Bu hastamızın adı Patsi'dir dedi,Saçağı kırılmıştı,alçıdan bu sabah çıkardık.Gördüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.04.1961
  • Âsiler dün bütün Cezayir'e hâkim oldu Baştarafı Birincide Gaulle «Ayaklanmanin bastırılmnsı için her türlü,tekrar ediyorum,her türlü vasıtanın kullanılmasını emrediyorum» demiş ve şöyle devam etmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.04.1961
  • Ulusal,Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı Baştarafı Birincide Millî ve tarihî kıyafetli öğrencilerin geçişinden sonra 27 Mayıs tablosu canlandırılmıştır.Üzerinde 1950 I960 yazılı ve siyahlara bürünmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.04.1961
  • Bir köy çocuğunu misafir etmek ister misiniz?MİSAFİR ETMEK İSTEYENLER Baştarafı Birincide YEN çocukların listesini inceleyeceklerdir.Bunlardan hangisini misafir etmek istediklerine karar vererek doğru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.04.1961
  • mm" 25 Nisan Sah akşamından itibaren YENİ MELEK Si«emasmda RENKLİ Fransızca bir aşk hikâyesi TEHLİKELİ RABITALAR A double Tour)Artistleri JEANNE VALERIE JEAN PAUL BELMONDO ANTONELLA LUALDI MADELEINE R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.04.1961
  • Dişçi Ünitleri,Koltukları ve Röntgenleri En mütekâmil ve hava kompresörlü,elektrik teçhizattı,her keseye uygun mütenevvi modeller.En müsaH fiat,pek yakında teslim,tediyede kolaylık.Şimdiden sipariş ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.04.1961
  • KELİMESİ 100 KURUŞ KÜÇÜK İLANLAR TELEFON 27 U2 10 SATILIK EMLÂK CİHANGİRDE Arsa.73 86 09.TOPAĞACINDA kelepir Kat 73 86 09.OSMAXBEYDE ana caddeye çok yakın kaloriferli katlar.73 86 09.0 HARBIYEDE Mağaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.04.1961
  • Böyle,yolda kalmamak için Dünyanın en sağlam ve emniyetli lâstikleri olan ENGLEBERT lâstiklerini takınız.OTO VE KAMYON LASTİKLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.04.1961
  • SHELL Haşerelerle mücadelede hizmetinizde vtâtoK km-polarma RAKİPSİZ FİAT 5 f Sheltto*' Çok anî tesir«.L j«m *24w-«'iM I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.04.1961
  • A F Ş-iA R O G L Ü m*Lâ HALI YIKAMA FABRİKASI HALILARINIZI YIKATMAK İÇİN?BİR TELEFON KAFİ:21 28 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.04.1961
  • İNŞAAT DEMİRİ DERHAL TESLİM 8 mm.den 32 mm.kadar SUNDAY KAPLANCALI Galata,Necatibey cad.Gürhan 108/5 Tel:44 31 92
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.04.1961
  • N URMETAL ÇAMAŞIRDAKİ Y UVA RLAK Merdan e yaylı menteşe ile makinenin içine gizlenir.Komple motor grubu en yüksek kalite Hollanda malıdır.EBAD Kutru 50cm.Yükseklik 80cm.KAPASİTE:2,5kg.Çamaşır.RENK Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.04.1961
  • PİYANGODA Kazanan Numaralar Millî piyangonun 23 Nisan 1961 çekilişi dün Ankarada saat 13.30 da yapılmıştır.ikramiye kazanan numaraları aşağıda bildiriyoruz:306908 numara 1.000.000 Lira 024776 numara 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.04.1961
  • Sarhoş polis stajyeri bir taşralıyı vurdu Baştarafı Birincide şahsın ağır şekilde yaralanmasına sebep olmuştur.Ahmet Çelik,yapılan ameliyatla muhakkak bir öl'imden kurtarılmıştır.Evli ve bir çocuk bab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.04.1961
  • İzmir Belediye Reis Muavinine muvakkaten isten el çektirildi izmir,hususi Alsancakta,24 daireli bir apartman inşa etmek üzere aralarında bir ortaklık kuran izmir Belediye Reis Muavini ile Dört Daire M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.04.1961
  • Moda Deniz Kulübünün kongresi dün yapıldı Moda Deniz kulübü kongresi dün yapılmıştır.Kongreye 850 üyeden 320 si katılmıştır.Kongre sonunda yapılan seçimlerle idare heyeti şu sakilde kurulmuştur:«Zeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.04.1961
  • »IIP III.tO Ş.HİLÂL 1 K.GÜMRÜK 0 ANKARAM1K'P-AŞ-İ"P-L-T-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.04.1961
  • ST AD:19 Mayıs SEYİRCİ:4320 HASILAT:18021 Lira HAKEMLER:Kemal Yalman Tahir Turgay Celâl Tarhan KASIMPAŞA:Hazım Sedat Ali İhsan Adnan özcan Alımet Erdem Coşkun Rıdvan Argun Atillâ PTT:Metin Necdet Niha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.04.1961
  • Karagümrük Ş.Hilâl'e de Yenildi STAD:19 Mayıs SEYİRCİ:4320 Kişi HASILAT:18.021 Lira HAKEMLER:Orhan Gönül,Rahim Kotan,Ziya Türkdoğan SEKERHİLAL:Selâhattin Bekir Ergun BUlent ilhan Ülkü irk)Ferit Cahit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.04.1961
  • TOTO NETİCELERİ 1 Feriköy Altay Di Galatasaray Karşıyaka B imim Feriköy Karşıyaka B Galatasaray Altay B PTT Karagümrük mimi B Şekerhilâl Kasımpaşa PTT Kasımpaşa Şekerhilâl K.Gümrük Dİ Göztepe Istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.04.1961
  • FERİKÖY TEHLİKELİ BÖLGEDEN SIYRILDI dün de Karşıyaka'yı,Hüseyin ve ile mağlûp etmeğe muvaffak oldular Kırmızı Beyazlılar K.Rıdvan'ın golleri i p ERİKÖY dün *Mi Karşıyaka önün.£jT de başarılı bir j^ im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.04.1961
  • M t L L I PUAN C Takımlar O G F.Bahçe 32 23 Beşiktaş 35 21 G.Sar4y 32 22 Beykoz 33 16 G.Birliği 33 16 D.Spor 32 11 Vefa 31 10 A.Gücü 32 9 Feriköy 34 10 K.Paşa 34 9 iz.Spor 29 9 K.Güm.33 9 1st.Spor 35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.04.1961
  • Dün yapılan mahallî lig maçları Millî ligin ikinci devre karşılaşmalarına dün de Ali Sami Yen Stadında devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır:Taksim Sarıyer:0-0,Yeşildirek Galata:1-1,Beylerbeyi Emni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.04.1961
  • mag Fil ORHAN TÜREL FİLİBFden bildiriyor 7*TT AVRUPA Basketbol X^AJL» Şampiyonasına hazırlanan millî takımımız Bulgaristan'daki ilk maçını bu akşam saat 19.15 te Filibe Spor Sarayında Filibe'nin Botev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.04.1961
  • Istanbulspor için tehlike Çanları çalıyor STAD:Alsancak SEYİRCİ:1.011 Klsl HASILAT:5.065 TL.HAKEMLER:Ali Timur Recai Türksever Hüsnü Kavasoğlu GÖZTEPE:Burhan Sümer önder Sedat Seracettin Nevzat Tuncer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.04.1961
  • BEŞİKTAŞ BURSÂDA Merinos'u 4-1 yendi BURSA,HUSUSİ Bir karşılaşma yapmak üzere şehrimize gelmiş bulunan Beşiktaş dün Mf-rinosu 4t1 mağlûp etmiştir.Siyah-Beyazlı takımın gollerini ilk devrede Erdoğan,ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.04.1961
  • w Altay karş.smda uzun bir bocalama devresi geçiren Galatasaray'a ilk golü Metin bir frikik atışından kazandırdı.Buna 69 dakikada Mustafa ya yapılan favl sebebiyet vermişti Metin frikik atışını solda,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor