Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.04.1961
  • r A YIL:^K SAYI:3896 pliiîiiİH 1 Xi r BU GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYMAYI TAAHHÜT ETMİŞTİR.ADRES Câğaloğlu,Mollafenari sokak No.1 İSTANBUL TELGRAF:MİLLİYET,İstanbul POSTA KUTUSU 492,İstanbul TEL EFO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1961
  • GÜVEN OTO KURSU Emsallerinden çok fazla sayıda Motor Trafik Direksiyon Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet sahibi yapar.Tecrübe dersi parasızdır.Ücret 300 Lira Kayıtlar taksitledir.Adres:Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1961
  • HUZUREVİ KURULACAK Darulaceze Müessesesinde yaslılar için bir Huzurevi,ile yeni bir «ocuk «w,h—a w Pav onu kurulacaktır.Müdür Turgut Aytuğrul,halen 525 aceze ve kimsesiz çocuğu barındırmakta olan Darü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1961
  • SİYASI Partiler taa yapacaklan tiyetleri strasatda işleri fesbif ediyor Partilerin hemen hepsi yurt gezileri için program yapıyor ANKARA,ORHAN TOKATLI'dan Cy-j MAYIS sabahı ya-Cl sak edilen siyasî faa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1961
  • Yassıada'da dün 23 tanık daha dinlendi N.B.K.Üyesi Vehbi Ersü,Namık Argüç'le talebelere ateş edilmemesi için yaptığı mücadeleyi anlattı [ORDU FÎLM MERKE£t| M.B.K.ÜYESİ VEHBt ERSÜ DÜN YASSIADA'DA İFADE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1961
  • Cezayir Görüşmeleri Daha başlamadan Tehlikeye düştü Görüşmelerin yapılacağı Evian şehri Belediye Reisi öldürüldü PARİS,A.A.A.P.Önümüzdeki hafta Fransız Cezayir görüşmelerinin bashyacağı Evlan şehri Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1961
  • Dalgalarla 2 gün boğuşan 6 gemici sahile çıkabildi Sivriada açıklarında batan bir motorun 6 kişilik mürettebatı,Marmarada iki gün dalgalarla mücadele ettikten sonra dün karaya çıkabilmiştir.Silivri li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1961
  • v [ERDOĞAN BAYRAKTAR] SİYAH YUMURTA 'chir'de Hilmi Çorapçı adında hir şahsın ka ı a ra tavuğu,siyah jfcımurtalar çıkarmaktadır.Re-•unde kara tavuğun yumurtası,normal bir yumurta ile jaııyana görülüyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1961
  • Halic'in dibinde eski inşaat kalıntılarına rastlandı Halic'in dibinde eski devirlerden kalma inşaat kalıntılarına rastlanmıştır.Halici temizlemekte olan taraklar «Amıhaltaşı» mahallinde dipte bazı şey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1961
  • 1000 KADIN,ÇARŞAF LEHİNDE «GÖSTERİ.YÜRÜYÜŞÜ YAPTI Gazetelerden)«KADIN DENEN MEÇHUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1961
  • İlkokullarda dersler 3 Haziranda kesilecek tik okullarda "3 Haziranda dersler hesilecek ve 5 Hazirandan itibaren bir halta İçinde imtihanlar tamamlanacaktır.Kayıtlara 4 Eylül pazartesi günü başlanacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1961
  • SSS?aaa Utanmak ne kelime Üniversite hâdiseleri sırasında Ayten Gündüz,örfi İdare Kumandanı Argüç'e:Taş atana silâhla mı mukabele edilir,diye sormuş.Bunun cevabı sabık kumandanın soyadmda gizli.Ar Hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1961
  • Bolvadin'deki hâdise hakkında tahkikat açıldı ANKARA,HUSUSÎ Bolvadin Kaymakamının çarşafı yasak etmesi üzerine çıkan hâdiselerle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tahkikata başlamıştır.Müsteşar Muhlis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1961
  • Toprak kaymasından Rusyada 145 kişi öldü Kiev yakınlarındaki kasabanın toprak altında kalışı 18 gün müddetle halktan saklandı K MOSKOVA,A.P.İEV şehri yakınlarında vukubulan bir toprak kaymasıhda 145 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1961
  • İki Türk doktoru Kongo'ya gidecek ANKARA,HUSUSÎ Naci Ayral ve Kemal Ayral adlarındaki kardeş iki Türk doktoru,hastahanelerde altı ay çalışmak üzere,bugün Kongo'ya gideceklerdir.Doktorlar,Belçikalı dok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1961
  • Gürsel,inönü zaferi dolayısiyle inönü'ye bir mesaj gönderdi ANKARA,HUSUSÎ İnönü Zaferinin 40.yıldönümü dün kutlanmış,Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gürsel bu münasebetle İsmet İnönü'ye bir mesaj gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1961
  • [KEYSTONE] MEŞHUR fil IIYfIR MacM Ultili11 »ırasında yurdunu terkedip kimi.^nun ULU I un can Katalin Teleky bugün meşhur bir sinema artisti olma yolundadur.1956 dan «oııra İspanyaya yerleşmiş olan sar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1961
  • Dolu,Mersinde büyük zarar yaptı MERStN,HUSUSÎ Mersin ve civarına yağan dolu büyük zarara »ebep olmuştur.200-300 gram ağırlığındaki dolu bilhassa Erdemli ilçesindeki narenciye ve sebze bahçelerini hara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1961
  • MUHAFIZ ALAYI GÖSTERİ YAPTI AXKARA,HUSUSÎ Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı dün yarım saat kadar suren bir gösteri yapmıştır.Gösteriye uçaklar da katılmıştır.Saat 17 de Köşkten hareket eden Alay,Ulusa ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1961
  • Gelir verqisi Ödeme Müddeti gün Uzatıldı G Maliye Bakanlığının kararı yalnız İstanbul,Ankara,izmir ve Gaziantep'te muteber ANKARA,AA.EUR Vergisi birinci taksitinin ödenmesi süresi 10 gün uzatılın ıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1961
  • [İLHAN DEMİREL] HEP AYNI DERT Ba,lkçI schir hatları vapurlarının trafiğini aksattığı yıllardır bilinen hir m w wi.ii hakikat.Birçok kazalara da sebep olan hu halin düzeltilmesi için girişilen bütün te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1961
  • erda GQleg dün clisi terketti Hâdiseye Güley'in usul hakkındaki konuşma isteğinin temsilciler tarafından reddi sebeb oldu GÜLEK,CUMHURBAŞKANININ DOĞRUDAN DOĞRU-YA HALK TARAFINDAN SEÇİLMESİNİ İSTİYOR A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1961
  • ınımı^ım^mMfm^tpHitfm [KEYSTONE1 FFÇ ÇAI VAR VF IfİMflNfı 1,cr sanatla cl"nva milletleri ile yarışmakla olan Japonlar şimdi de Moda W E M MU HU sahasına el atmışlardır.Japon moda evleri son günlerde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.04.1961
  • İzmir'den Paris iki saniyede bulunacak NATO Teşkilâtı için kurulmakta olan muhabere şebekesinin dev antenlerinin çapı 20 metreyi buluyor İZMİR,HUSUSÎ DÜNYANIN en büyük muhabere şebekesinin ana kontrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.04.1961
  • HAFTANIN FİLMLERİ ~£ UtÇt\t£\Jean.Setters vc Jean Paul Belmondo.Serseri Asıkları in iki kahramaui SERSERİ AŞIKLAR «A Bout dc Souffle Rf.iisor Jean Luc Goriard'ın idaresinde çevrilmiş bir Fransız filmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1961
  • NECDET KARAR ve ARKADAŞLARINI Taktim Eder.İSTANBUL RADYOSU 2-4-1961 PAZAR SAAT ı 22.20 Prodüksiyon t TAYFUN REKLÂM Te» 27 29 63 ML tSJ.Şlfli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1961
  • BAYANLAR İÇİN Yahuz bu aya mahsus ipekli ve yünlü fiatlarımız Düz tafta 6.50 Astarlık Sof Birinci 4.00 Astarlık Saten 5.50 Astarlık Kristal Saten Birinci.7.00 İpek Organize.5.00 İpek Oıganize Birinci.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1961
  • Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.den Erzurum Şeker Fabrikasından iran'da Khoy kasabasına 20.000 I yirmi bin)ton şeker naklettirilecektir.Alâkalı firmaların,Ankara'da Umum Müdürlük Ticaret Servisiyle İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1961
  • Ömür Boyunca IlIMMtlMİt'a'lİ'tMll a a taaa «a a a a a a a sac* a a a mnaaıH aBatıı «HLn(W«Hl »a iBMBp ««BwiW" «aP aaV"CM *tHbb7' ¦İH «JSHuXa.wB» «IH aaiWWMa» N «HH v «Wj Ma» a hazİran çekilişinde ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1961
  • BULMACA BL' BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 15)DAKİKADIR.BOLDAN SAĞA:1 Vaı geçme;Bir taraf.2 Mİnareden okunur;Para alıp 23'4 5 6 78 9ı0 verilen yer.3 İpotek;Sarhoş,keyif halinde.4 1 Karışık renkli;B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1961
  • OĞLAK BURCU W 122 Aralık 20 OcaüJ Tatlı saatler geçireceksiniz.Sevdiğiniz bir insana huzur vermenin «sevincini duytıyorsıınuz.YENGEÇ BURCU [22 Haziran 23 Temmuz] jgfr-Yazılı haberlerden İyilik bekleyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1961
  • iit iiimimtuuuiimii mumlunun İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 İki marj 7.35 Karışık sabah müziği 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Türküler 8.30 Plâk dolabından 9.00 Küçük sabah konseri 9.20 Şarkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1961
  • M E V L İ D Kıymetli babamız,Avukat Hacı MAHMUT N.VEZİROĞLU'mm ruhuna ithaf edilmek üzere 2 Nisan pazar günü ikindi namazım müteakip Kadıköy Osmanağa camii şerifinde mevlid okunacaktır.Akraba,meslekda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1961
  • TEŞEKKÜR Belkeınigimdc yapmış olduğu başarılı ameliyat neticesinde hayatımı kurtaran Fransız Pastör)Haslahanesi Ortopedi mütehassısı Dr.NİKO KAHOS'a ebedi minnet ve şükranlarımı sunarım.Emekli öğretme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1961
  • Lisan İmtihanlarına HAZIRLIK KURSLARI 1 Nisan 1961 tarihinflen itibaren BERLITZ LİSAN DERSHANESİ İstikLîl Cad.300 SUMERBANK sokağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1961
  • SİNEMALAR I BEYOĞLU ATLAS Tel:440835)ölüm Peşimizde Ayhan Işık Türk filmi.EMEK vTel:44 84 39)Gece Yarısı Kim Novak îng.2.hafta)İNCİ Tel:48 45 95)Altın Kalpler Zeynep Değlnnenciöglu Türk filmi.KONAK Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1961
  • IIIIDIMIIIIIIMIIIIIHII ııiMitırmmıı llllirillllllllfüllIMMIIHIIII ii ill um inn imi IIIIIIIIII1II1III1 İYİ,anladık,memlekette tam bir hürriyet havası estirmek istiyor ve demokrasiye gitmeye hazırlanıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1961
  • 25 Sene Teminatlı İsviçre Saatleri Qin Tl 30 7L Peğin JüU İL» V 30 TL.Ayda TAŞRAYA TAKSİTLE SATIŞ YAPILIR KREDİLİ MOBİLYA KOM.ŞTİ.Osmaniye çaresi Tel:22 67 93 Ii;i?i;İANCILIK-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1961
  • İstanbul telefon şebekesinin 250 bin aboneye cevap verecek halde tevsii ile ilgili çalışmalara başlanmıştır.Bu ön çalışmalar sonunda,îstanbuldaki telefon abone sayısı 250 bine çıkmış olacak ve her ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1961
  • ÖLEN EROİNMANIN CESE-Dİ MORGA KALDIRILDI Beyazıt Saraçhanebaşında oturan 46 yayındaki sabıkalı eroinmanlardan Enver Algül dün Galata'da bir arsada geçirdiği bir kriz neticesinde ölmüştür.CJeset morga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1961
  • AÇIK TEŞEKKÜR Oğlumuz Nejat Topa'nın dilindeki kekemeliği Aınerikadan getirdiği usullerle çok kısa zamanda dstiklâl Cad.213 Santral Handaki Kliniğinde)büyük bir hazakat ve şefkatle tedavi ederek yavru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.04.1961
  • Hatim Duası ve Mevlidi Şerif Pek kıymetli ve sevgili annemiz merhume II.Dervişe Kitapçının birinci ve muhterem ve sevgili pederimiz merhum H.Muindi Kitapçı'mn vefatının 6 ncı şenel devriyesi münasebet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.04.1961
  • Geride bıraktığımız Mart ayının olayları içinde,diğerlerini kenara İterek sivrilen ve ilk bakışta dikkati çeken bir olay göstermek mümkün değildir.Bu ayın hâdiseleri dar çerçeveden bakıldığında önem t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1961
  • fiR DELİK/MliflA HAVA P^ülpUK Bi/LPı/K-FETTAH PA Bl/MPA-NE O SiÎR-öhLfMH-5E BASLAPUAF.ARKADAŞIMI.GİÎ2.SAHSiVA Po'bRd KENDİNE ÖEL VAhtlP/BlMLARiN DİRER ŞA£~ LATAN OLA/Smi £ÖKE.C£h5iM.Ol 1645
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1961
  • ANKARA DEVLET TİYATROSU Dram ve Bale Bölümü Temsilleri ŞAN SİNEMASINDA 11,12,13,14 ve 15 Nisan akşamları saat 21 de Piyes 3 Perde 4 Tablo)Yazan:Eugene İONESCO Türkçesi:Fikret ÂDİL Dekor:Refik EREN Kos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1961
  • Peşin 340 TL.ayda 165 TL 1 Kanape 2 Koltuk 1890 TL Peşin 405 TL Ayda 165 1 nhpa takımı 2621ı pa;in 52 ayda 30 TL 4 adet Oscar koltuğu 6 adet sandelyc 696 TL' ır«.KnH.Aııi?finTi t »not tin bnit.iV lean
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1961
  • ÜSKÜDAR—ÜMRANİYEDE Asfalta Bağlı ve Deniz Manzaralı Arsaların Metrekaresi 3,4,5,6,7,8 liraya peslnsiz ayda 50 ilâ 100 lira taksitle satılmaktadır.ARSALARA her gün ÜMRANİYE Çarşı Duragındakl ve Pazar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1961
  • 6 YENİ KİTAP Varlık Yayınevi bu ay 6 yeni kitabını sunar:1.tlhan Mimaroglu:Musiki Tarihi,5 lira.2.Dostoyevski:Ezilenler,roman,6 lira.3.Ali Faik Cihan:Acı Ama Gerçek,2 lira.4.Muzaffer Gökman:Amerika No
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1961
  • 3 iS5lHlkiu.i TAKVIMD i BİR YAP 13 Nisan ve Balığı T\UGÜN Milâdî sene ile Nisan ayının biridir.Bu ay baharı remzeder,fakat bâzan havanın ılıklığına bakarak açılmağa saçılmağa gelmez.Bakarsınız.Bu ılık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1961
  • Bir «âşık» in iki kadınla nikâhlı olduğu anlaşıldı UŞAK,HUSUSÎ Anadoluda konserler veren Aşık lhsanî'nln iki kadınla nikâhlı olduğu anlaşılmıştır.Mahkeme kararıyla ihsan Sangül,Sami Sangül ve insanî A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1961
  • Rusya'ya üzüm ihracı başladı HUSUSÎ Rıısyaya «atılan 500 lon çekirdeksiz üzümün ihraacına dün başlanmıştır.İlgililere göre,bin tonluk yeni bir parti satışı için de müzakerelere başlanmış bulunmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1961
  • «Kuyruk» lâfından mahkemelik oldular SİVAS,HUSUSÎ «Düşük» ve «Kuyruk» tâbirleri şehrimizde dört kişinin mahkemelik olmasına sebep olmuştur.Fehmi Erdinç'in münakaşa ettiği üç şahsa «kuyruk» diye hitap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1961
  • Almanya'ya bez ihraç ediyoruz İZMİft,HUSUSÎ Bu sezon Almanyaya 325 bin metre ham bez ihraç edilecektir.4482 metrelik ilk parti ihraç edilmiştir.Almanya yünlü kumaş da istemektedir.Bâzı Avrupa memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1961
  • İçkiden zehirlenip öldü AKHİSAR,HUSUSİ İhsan Börekçi adında bir şahıs aldığı fazla İçkiden zehirlenerek ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1961
  • SÜPER KALİTE VİNOPLAST BADANA BOYALARINI TERCİH EDİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1961
  • I I iiii m VİDELA KADIN ÇANTALARI hakiki y1kanabilen İlkbahar modelleri geldi bol çeşit-bol renk Fi.125 LİRA YEKTA İSTİKLAL CADDESİ No.234 BEYOĞLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1961
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILAR Izonikotinik Hidrazid kalsium metansülfonat EO TİZÎDE 100 mgr.100 adetlik şişelerde piyasaya arzedilmiştir.İLAÇ FABRİKASI LİMİTED ŞÎRKETİ TOPKAPl İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.04.1961
  • BAYAN SEKRETER ARANIYOR İthalât formalitelerinde tecrübeli olanlarla İngilizce bilenler tercih edilecektir.Taliplerin kısa.tercümei halleri ile Posta Kutusu 293 Beyoğlu adresine yazılı olarak müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.04.1961
  • BİRİ ÇO«u SEVX4M YÜZÜN DEM Bu 8te çok idPUN vaız_Ol.HEPSl' VAtCAl_AMDl_C^ÛHUVT ŞEyTAN—KARl^&NU ICiMSE VAlcA-7£ FJ KMAUM I Z-25 Bu MAVAufOe VAŞAVANI-ARJN Mfcp BİRİ ÇEVT^'I 5ÖEME_MfŞTl'E.VA\Nl^.GORİL.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1961
  • OB SİLJM-l K\ı ÇBCF.POSTL.AK:iı\A EULEPİMl'Z» l MilvADd TUTMANIZI c^k^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1961
  • VANUŞ Oı_ACA .BuRAS ŞEkEL^O DÜKKANI DE£iL LOKU.*A iGTiyo^HuŞo BENİM.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1961
  • HİCRİ Cumartesi RUMÎ 1380 1 1377 Cevval NİSAN Mart 15 19 6 1 1» VAKİ T VASATÎ EZANİ Günej 5.43 11.10 öğle 12.18 5.45 İkindi 15.53 9 19 Akjarr 18.34 12.00 Yatsı 20.07 1.33 İmsak 4.01 9 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1961
  • mımıİlief ¦MMIilJUUl Milliyet Gazetecilik A.Ç.«din* '*wr ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat MüdÜHl:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Meıul Müdür HASAN CTLMAER Magazin kısmında Mesul Müdür HALtT KIV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1961
  • İLAN TARİFESİ PAZAR GÜNLERİ 1,8,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 İnci sayfada santimi 25 T.L.SAİR GÜNLER 2,t,i üncü sayfalarda santimi 25 T.L.5 İnci sayfada santimi 20 T.L.O Birinci sayfada başlık 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1961
  • 5 ŞOFÖR KURSU İFATiH-MALTA AKOENİZ CA0.76 Yeni devre 5/Nisan'da başlıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1961
  • İLKBAHARIN İLK FrRSATI 36 6 A taksitle müstakil daireler •ir Peşin olduğu takdirde bütün Matlardı» 20 İndirim yapılır.•k FLORYANIN,YEŞİL YUVA MAHALLESİNDE ir DEMZE ve GÖLE NAZIR ŞAHANE MANZARAM TERKOS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1961
  • Nişanlısını oldukça eski,yıpranmış otomobilin* David'ln otomobili Austen'dJL Martir.e'ni» Jaguar bir «por otomobili vardı.LUkas Dölamer'in otomobili lüks Dalmler'di.David,kaldırım kenarına bıraktığı «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1961
  • CAZ ve GENÇLİK 1 BÜLENT T Alî CAN 1 Günlük hir gazetemizin tanınmış bir yazarı «11-E tununda,bir show)esnasında Tilrk gençlisinin cara j=kargı gösterdiği sevgiyi ve cazdaki kabiliyetini »vtt-j ¦E yor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.04.1961
  • CİJlI Tuvalet abünu Çok cazip MODERN BİR AMBALAJ içinde satışa arzedilen Yeni Kalite PURO,piyasada satın alabileceğiniz «n mükemmel Tuvalet Sabunudur.ÜSTELİK,PURO sizlere ikramiye kazanmak imkânını da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.04.1961
  • Yassiadado dün 23 tanık din Başüırafı Birincide arabaya ilip götürdüklerini söyledi.Tanık,General Selâhattin Kaptan'in ateş kes emrini verdiğini İbrahim İsimli bir Başçavuşun Generallere dönerek «Ne b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1961
  • Safra kesesi,mide ve bağırsaklarından rahatsız olanlar KARlSBAD'a kür yapmak için gidemediklerinden üzülmesinler.Dünyaca meşhur şifalı suyundan istihsal edilen,SEL de CARLSBAD NATUREL 100 gramlık şişe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1961
  • SİYASÎ FAALİYET BUGÜN SERBEST t Baştarajı Birincide MEMLEKETÇİ PARTİ:Siyas!faaliyetlere «gölge kabine» ile girecek olan M.P.siyasi faaliyetlerini genel merkez,den idare edecektir.Teşkilâttan gönderile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1961
  • MiHMETM/tiP 6 Sandalye 660 L 150 L pos'ın 60 1.4o\]b 3 Parça Kanepe ö*z Kolluk 350 L,100 L Pt:in 40 L Ayda ÇEVÎ0MM 4 Adet Uveç koltuk £50 Pecin U Avda 3 kapılı nv.ırlre veya mnvıın vatak oda takımı St
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1961
  • *j Sayın Istanbul halkının bugüne kadar noksanlığını şiddetle his ettiği tamamen fenni şekilde çalışacak m KURU TEMİZLEME VE BOYAMA FABRİKASI kurduğumuzu ve bu Fabrikanın 3 Nisan 1961 tarihinden itiba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1961
  • MECİDİYEKÖY LEVENT Vr ETİLER BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA KURTULUŞ SULTANAHMET KADIRGA ¦o •t/X n m •n c:CD c m z o m r-O CD m r* m ctj m e M O C z o c t;KRM^/41 #«#«9 90 Çerçevedeki semtlerden birinde oturuyors
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1961
  • JeUa ÇİFTÇİLER:Türkiye yegâne İthalâtçı acentesi bulunduğumuz dünyaca maruf Alman "FELLA" fabrikası mamulâtı FELLA markalı,delikli,orijinal SF6 pulluk kulaklarını ısrarla arayınız.Yukarıdaki marka ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1961
  • ZMiRDEN PARİS İKİ SANİYEDE BULUNACAK f Bnçlnrafı Birincide sı Türkiye ve Yunanistanda ve biri de Kıbrıstadır.İzmirden başka.Güney-Doğu hududumuzda Rusyaya çok yakın yerlerdeki istasyonlar süratle inş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1961
  • GÜRSEL,İNÖNÜYE MESAJ GÖNDERDİ Baştarajı Birincide İlinde mustcsna bir mevkii olan bir zaferin yaratıcısı zâtıdevletlerini en derin takdir ve hayranlık hisleriyle selâmlar ve bu savaşlarda vatanları lc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1961
  • FERDA GÜLEY DÜN t Başîurajı Birincide mistir.Bundan sonra görüşmelere başlanmıştır.Tasaıınm tümü hakkında konuşan Fahri Belen,Reisicumhurun Meclisi fesh yetkisinin endişe verici olduğunu,milletvekili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1961
  • Cezayir görüşmeleri t Buştarafı Birincide Bu tebliğin neşrinden sonra,geçici Cezayir Hükümeti «bugünkü şartlar altında 7 Nisanda Evian'a gldrmiycreffini» bildirmiştir.FLN Frarsanın Sömürgecilerin ufak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1961
  • Subay ve.Meınurlara Peşinatsız TAKSİTLE Satış.Her nevi giyim fşyası ZARİF GİYİMtEVİNDE Sultanhamam Hacopulo Han altı No.35 Cadde üstünde)Tel:27 23 46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1961
  • BİSİKLET ve MOTOSİKLET fl için en zengin süs çeşitlerini Slop,Fener,f.Dinamo,Kilit ve Portbagajlarını EN İYİ ve EN ÜÇÜZ Fİ ATLARLA YÜLSEKKALDIRİM PİYASASINDA tedarik edebilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1961
  • BEYAZ ve YEŞİL SABUN ALINACAKTIR.MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Devlet sabun normuna uygun olarak ve şartname abkâmma göre 16523 Kg.yeşil sabun ve 24210 Kg.beyaz sabun alınaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.04.1961
  • KELİMESİ 100KURUŞ KÜÇÜK 11 ANLAR TELEFON İİ7 42 tO SATILIK EMLAK BEYOĞLU ingiliz Konsolosluğu civarında 13200 lira gelirli 4 katlı Apt.Mııtavassıtsız ucuza satılıktır.47 13 19.0 NİŞASTASINDA 6 odalı d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.04.1961
  • 51 takım ve 700 sporcu amatör olmak istemedi Futbol Federasyonunun ÜO Mart 1961 tarihine kadar profesyonel futbolculara ve takımlara tanıdığı amatörlüğe dönüş hakkından düne kadar kimse faydalanmamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1961
  • GÜNDÜZ GÖZÜ İLE.Millî olm PEK yakında A ve B millî takımlarımızın maçları var.Namzetler seçildi.çalışmalar başladı.Bir futbolcu için millî takıma seçilebilme,bayrağını göğsünde taşıyıp milletini temsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1961
  • ALİ SAMİ YEN STADI GENİŞLETİLİYOR Galatasaray kulübü ikinci reisi Ruçhan Adlı Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün Ali Sami Yen Stadını inşa etmek üzere faaliyete geçtiğini açıklamıştır.Stadın 40 bin kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1961
  • Tokyoda yapılacak dünya şampiyonasına hazırlanan Serbest ve Greko-Romen takımımızın elemanlarından beşi halen kamptadır.Gazanfer Bilge'nin B.Bozkurta gösterdiği oyunu diğer güreşçiler ve Hüseyin Erkme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1961
  • Bugün AEK ile husus!bir karşılaşma yapacak olan Fenerbahçe,revanş maçına muhtemelen aynı tertiple çıkacaktır.Yukarıdaki resimde Sarı Lacivertli futbolcular 2-2 berabere kaldıkları maçta sahaya çıkarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1961
  • Beşiktaş izmir'e gitti Yarın Göztepe ile karşılaşacak olan Beşiktaş profesyonel takımı dün sabah 7 de otobüsle izmire hareket etmiştir.Kulüp reisi Hakkı Yetenin başkan.İlgındaki kafilede idareci ve fu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1961
  • GALATASARAY-K.PA FERIKDY-K.GÜMRÜK Ankarada A.D.Spor K.Yaka,G Birliği-AH ay,Izmirde izmirspor Altmordu puan mücadelesi yapacaklar MİLLÎ ligin otuzuncu haftasına bugün Ankara'da Adana Demirspor-Karşıyak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1961
  • Güzel bir oyundan sonra Avusturya'yı 6-3 yenen genç takımımız İspanya'yı mağlûp ettiği takdirde grup şampiyonu olacak LİZBON,HUSUSÎ GENÇ millî takımımız bugün Lizbon'da Restelld stadında İspanya ile A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1961
  • SAMIM BUGÜN OYNIYAMIYOR ANKARA.HUSUSİ Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü Sicil Lisans Dairesi Devlet Şûrasının Samim Uygur hakkında son vermiş olduğu karara İtiraz etmiştü-Buna sebep olarak Samim İtirazın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1961
  • Benfica üçüncü dömifinalist oldu Evvelki gece Kopenhag'da oynanan maçta Danimarka şampiyonu Aarhusu 4-1 yenerek eleyen Portekiz şampiyonu Benfica,Barselona ve Hamburgdan sonra Avrupa Şampiyon Kulüpler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1961
  • Mahallî ligde yarın üç maç var Mahalli lig maçlarına yarın Şeref stadında yapılacak üç müsabaka ile devam edilecektir.Günün programı şu şekilde tesbit edilmiştir:10.00:Beylerbeyi Adalet 11.45:Sarıyer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1961
  • OLİMPİYAT KOMİTESİ azaları Tokyo'ya gitti Beynelmilel Olimpiyat Komitesi azalan geçen hafta Tokyoya giderek 1964 Olimpiyatları ile ilgin hazırlıkları gözden geçirmiş ve spor tesislerini gezmişlerdir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1961
  • Galatasarayın dün akşam Darüşsafakayı 3-2 mağlûp ettiği Türkiye voleybol şampiyonasında Sarı Kırmızılı takımın yaptığı bir smaç görülüyor.Voleybol Şampiyonasının 3 üncü gününde Galatosaroy:3 rü$şafaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1961
  • PASKALYA MAÇI yarın oynanıyor Taksim ile Beyoğluspor futbol takımları yarın An'anevî Paskalya maçını yapacaklardır.Her sene tertiplenen ve büyük alâka gören bu karşılaşmaya iki takım idarecileri iyi h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1961
  • Balkan Maraton taksmi seçiliyor 7 Mayısta Atmada yapılacak Balkan Maraton şampiyonasına katılacak maraton ekibimiz,yarın Zincirlikuyuda yapılacak yarışmalardan sonra tesbit edilecektir.Saat 14.30 da b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1961
  • TOTO İKRAMİYELERİ POSTADA GECİKİYOR Spor Toto İkramiyelerini dağıtan Emlâk Kredi Bankası tevziatta gecikmeyi.Posta İdaresinin yarattığını bildirmiştir.Alâkalı Banka ikramiyeleri günü gününe ödediğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 01.04.1961
  • Romenler Karar De Romanya Federasyonu Sekreteri M.Clayser,14 Mayısta oynamak için gayret sarf edildiğini söyledi ROMANYA Futbol Federasyonu dün yapılan bir telefon görüşmesinden sonra ve milli futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor