Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.03.1961
  • Hacettepelilert kerkulu anlar yaşatan Çocuk Hastahaneslndekl yangından bir görünüş.[Telefoto.Milliyet:ASAF UÇAR Ankara îstanbull Ankara'da 160 çocuk yangından kurtarıldı Hacettepe Çocuk Hastanesinde ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1961
  • Fırtınadan gemiler limanlara sığındı Şile açığında kaybolan motor bulunamadı,izmir'de bir gemi batma tehlikesi atlattı KARADENİZ ve Ege'de şiddetli karayel ve lodos fırtınaları devam etmiş ve ufak ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1961
  • NÜMAYİŞÇİYE COP Güney Afrika Başbakanı Di.Wervoerd,Johannesburg'a dönüşünde lehte ve aleyhte tezahüratla karşılanmıştır.İngiliz Milletler Camiası Başbakanlar Konferansından dönen Başbakana karşı nümay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1961
  • Emniyet Genel Müdürü dün vazifesinden alındı ANKARA,HUSUSÎ Emniyet Genel Müdürü Turgut Başkaya dün vazifesinden alınmıştır.İnkılâptan sonra 4.Emniyet Genel Müdürü olan Başkaya'nın yerine kimin tâyin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1961
  • A.P.BÂZI İDARE ADAMLARINDAN ŞİKÂYET EDİYOR Genel İdare Kurulunun bildirisi derhal Emniyetçe tetkike başlandı ANKARA,HUSUSÎ Adalet Partisi genel idare kurulunun dün yayınladığı bildiri Emniyet Genel Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1961
  • "Oncü„ gazetesi süresiz kapatıldı Başbakanlık ve örfî İdare tebliğlerinde,Gürsel'in verdiği beyanatın tahrif edildiği bildiriliyor II ^^NCÜ» gazetesi,Başkan Gürselin evvelki gün NATO ülkeleri gazeteci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1961
  • AVUNTU Parti marti,hürriyet mürriyet ya,biz hepimiz bir parça dalga geçiyormuşuz gibi geliyor bana Tımarhanenin banyosunda oltayla balık tutmaya çalışan bir deliye,güllâbici hatır hoş-Iluğu olsun diye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1961
  • İŞÇİLER,ŞARTLI GREV İSTEMİYOR ANKARA,HUSUSÎ Ankara İşçi Sendikaları Birliği İdare heyeti şartlı grevi istemediklerini bildirmiş ve işçilere yüzde 40 nisbetindc zam talebinde bulunmuştur.Basın toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1961
  • PARTİLERE RADYODA HAK TANINDI Temsilciler Meclisinde dün tasarının «Seçim propagandası» bölümü müzakere edildi ANKARA,HUSUSÎ Temsilciler Meclisi dün de «Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1961
  • Duruşmada bab sedilen 15No.lu tebliğ YASSIADA'daki dünkü duruşmalar sırasında üzerinde çok konuşulan ve topluluklara ateş açılacağını bildiren 1 Mayıs 1960 günü Örfî İdarece yayınlanan tebliğ aynen şö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1961
  • ÖZDİLEK:"Ateş emri verilmesini C.Bayar istedi,ONAR:"Üniversitede polisin hakaretine uğradım,ÖZDİLEK YE ONAR İFADE YERDİ İstanbul olaylarının dünkü duruşmasında Yafî Tulga Gnl.Tümer ve Prof.Dönmezer de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1961
  • THY,yabancı şirketlerle işbirliği yapacak Ulaştırma Bakanı telefon dâvasının halli için çalışıldığını da bildirdi NECMI ONUR ULAŞTIRMA Bakanı Orhan Mersinli «T.H.Y.nın yabancı hava şirketleri ile müşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.03.1961
  • TÜRKİYEDE ZİRAÎ SİGORTAYI ilk defa muvaffakiyetle tatbik eden ŞEKER SİGORTA ŞİRKETİ Dolu,Hayvan,Yangın,Nakliyat,Hayat,Kaza ve malî mesuliyet sigorta ihtiyaçlarınız için en müsait şartları bulacağınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • OZDEMİR NUTKU İlli MIHI 1111111111111111 III I III I Gülgün Kutlu ve L'ınran Uzman «Aşk ve Barış» da ANKARA AŞK VE BARIŞ Yazarı:Suat Taşer.Sahneye koyan:Suat Taşer.Dekoru yapan:Hüseyin Mumcu.Kıisük Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • İSTANBUL BANKASI YENİ AÇILAN SZ8ÎI 10.000 u„(k ÇARŞIKAPI 20000l.k ŞUBESİNİN W ^rww HUSUSİ İKRAMİYE ÇEKİLİŞLERİNE İŞTİRAK İÇİN BU ŞUBELERDE 27 MARTA KADAR HESAP AÇTIRINIZ BU HESAPLAR AYNI ZAMANDA APART
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • İki Buhar Makinası Satılacaktır ÇUKOBİRLİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Birliğimiz Mersin Nebatî Yağ ve Sabun Fabrikası ile Adana Çırçır ve Prese Fabrikalarının kuwei muharrikelerinin elektriğe tahvili dolayısi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • ll (ISTANBUL 7.27 Açılış ve program 7.30 İki marş 7.35 Neyler 7.40 Kur'anı Kerim 7.50 Saz eserleri 8.00 Haberler ve hava dununu 8.15 Plâk dolabından 8.45 Türküler 9.00 Operet melodileri 9.20 Şarkılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • OĞLAK BURCU tt [22 Aralık 2t Ocak] His ve iş hayatı?2S ait güzel haberler bekleyiniz.Nüfuzlu bir kimseden fayda göreceksiniz.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bir gönlü fethetmek veya bir işe bağlamak ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • BU BULMACANIN ORTALAMA CÜZÜM MÜDDET!12)DAKİKADIR.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 z 2 3 4 ¦İH 5 6 7 8 9 Barındırma Eski dil)9 Güven.10 SOLDAN SAĞA:1 Hayat İlmi.2 Oturmak;Ya?3 Kıymetli bir tas;Kusur.4 Elektrikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • Yugoslavya'dan Asansör Profil Civata Tırpan Yaba El âletleri ve örsler Sair demir malzemesi Motosiklet Bisiklet Plâstik Cam Oto aksamı Jilet Makas Balık ağ ipliği sun'ı elyaf Transformatör Kimyevî mad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • ÖLÜM Tütün tüccarı merhıvm "Atıf beyin eşi,Aziz İsvan,Semlha Dural.Danlş tsvan,Suad Arpad,Nijad Arpad ve Mazlume Arpad'ın teyzeleri.Şahap Eden,Zarife Arpad,Süheylâ Bayıav ve Zarife Türel'in halaları,D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • KARABİBER İthalâtçılara ODLAR 868 Sif Mütacaat:22 70 38 22 92 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • Türkiye ÖĞRETMENLER TAHSİl BOVUNCfi AYUK GELİR YÂSÂOIKCA Ntn ya czu® î IINCSN paüa İKnAMİYSltM rr-Türkiye ÖĞRETMENLER:OANKAII ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • TEŞEKKÜR Kıymetli ojlum.Kardeşimiz,Kayın biraderimiz ve esim ADİL DEMiRBÂĞ'm ani vefatı dolayıslyle telgrafla,telefonla veya bizzat gelerek bizi tazlyet ve teselli eden ve cenaze merasimine katılan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • Belediyede sekreterlikler İhdas edilmiştir.1 Nisandan itibaren Reis Muavinleri adına evrakları sekreterler imza edeceklerdir.Bu karar,Reis Muavinleri ve bazı müdürlerin,kendilerini İlgilendiren hizmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • ^T i ı m 11 mı mı m t mı fin i ı m ı m mı Herde adalet saygısı?BİZİM memlekette hukuk anlayışı bakımından yüz karası sayılacak bir teamül vardır.Bir kimse mahkemeye düştü mü,beraat etse de,etmese de s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • PAZAR GÜNÜ CEREYANI KESİLECEK SEMTLER Transformatör merkezlerinde yapılan yıllık revizyon dolayısiyle Pazar günü saat 8 ilâ 16 arasında su semtlerde cereyan kesilmesi muhtemeldir.Cağaloğlu,Nuruosmaniy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • TABLET II M IöksürUk vo Bronşit için IoİtrV235'Kr:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • Ortaköy'de dört kad sokakta kavga et Dürt kadın dün geçimsizlik yüzünden Ortaköy'de sokak ortasında etmişlerdir.Muallim Naci caddesinde 101 numa ralı evde oturan Leman Kurşunlu,Elif Kurşunlu,Necibe Po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • TEŞEKKÜR ölümü İle bizleri acılara garkedon kıymetli aile büyüğümüz,Hafız ALİ DERELİ'nin cenaze merasimine katılan,telgrafla,telefonla,mektupla veya bizzat gelerek acımıza İştirak eden akraba ve dostl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • 3D MAYIS 'ÖİOESİNE İŞTİRAK:İÇİN y?^HESÂP ÂÇTİRlffi;î':VMANİİMLAftA^-ÇİFTE ŞANS EKSPRES BANK y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • KERVANSARAY HER AKŞAM Muazzam program ve MARIA VINCENT Pazar günleri tekmil Programla Matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • TELEFON ARANIYOR 47 48 ile başlayan telefon aranıyor.Mür:49 32 29 48 34 64
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • KİRALIK YALI:Kalamış'ta 7 oda möbleli tam konforlu yah katı yazlık,kiralıktır.Müracaat Tel:36 07 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • KERVANSARAY HER AKŞAM Muazzam programdan başka Amerika ve daisy Horse hârikası Princess SUMAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • SİTE TİYATROSU Hergün 18 de BAHARIN SESİ Komedi 3 Perde SON TEMSİLLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • r ^SİNEMALAR j BEYOĞLU ATLAS 'Tel:4408.'Î5)Peeping Tom Kadın Kaatili)Renkli tng.EMEK Tel:44 St 39)Gece Yarısı Kim Novak İng.»NCI Tel:48 45 95)Sensiz Yıllar Nurhan Nur Türk filmi.KONAK Tel:482606)Kongr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • BASRt özyener isminde bir şahıs dün Kuledlbinde çırılçıplak bir vaziyette kaldırım üzerinde 'yurken polisler tarafından yakalanarak muayeneye akıl hastası olduğu anlaşılarak Bakırköy Akıl Hastahanesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • SİTE TİYATROSU Hergün 21.15 de Yarın Cumartesi Oyun 3 Perde SON TEMSİLLER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • ANKARA VAPURU TURİS-TİK GEZİYE ÇIKIYOR 45 günlük bir gezi için İngiliz turist firmasına kiralanan «Ankara» yolcu gemisi,27 Martta şehrimizden hareket ederek Venedik'e gidecektir.Gemi buradan tarihçi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.03.1961
  • erikon Filosu bugün geliyor Amerikanın Akdenlzde görevli 6.lilosuna mensup bir filonun 5 gemisi bugün Umanımıza gelecektir.Aralarında güdümlü füze kruvazörü Little Rock ve La uçak gemisi de bulunan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.03.1961
  • m MİLYONER OTOMOBİL KRALININ KÜÇÜK OĞLUNU KAÇIRAN PİERRE LARCHER ANLATIYOR Küçük Eric'i bırakıp fakat banknotların numaralan gazetelerde yayınlandığı için,parayı nerede ve nasıl sarf edeceğimizi düşün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1961
  • ıtF£pEti GE.IEN 0LİİPÖL.TLİ UZtflHE TARZAN,A^-Mtf OlDlMAfröIfîlEft.RAtARf WlltffeiMiZi DUYMl^/TAMZAMANINDA u^r-nrx—v mDiN.mıyn Mirny Y RA gffj2EC£Kie8H KAFANI DüZELtf-Eft.TARZAM,GiP*KA .c(BA '6ET1R."B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1961
  • Traştan sonra.Akşomo kinci defo tros olmak mecburiyetinde olan sert sakallı kimselerin çektikleri azap malûmdur.Bunun kat't çaresi "TARR"dır.TARR cildi dezenfekte eder.Mesame!kapanır,ciltteki sivilcel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1961
  • M» NUHUN AKARNASInm HAFTANIN ŞARKISI PROGRAMI 30 Mart Perşembe günü saat 19.15 de İSTANBUL RADYOSUNDA Sevdiğiniz şarkı size 250,150 veya 100 TL.kazandırabilir 1.Ne yaptım kendimi nasıl aldattım.2.öyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1961
  • ı—I yt üal»u Toptan Satış:ÜÇKEN KOLL.ŞTİ.J İstiklâl Cad.No.30 Beyoğlu Istanbul i» Tel:44 38 31 Telgr.ÜÇKENK0L Beyoğlu m J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1961
  • AKBANK'ın 18 MART KEŞİDESİ İstanbul 2 nci Noteri ve müşteriler huzurunda yapılmıştır.Göztepe,Bağdat Caddesi Plaj yolu mevkiindeki LÜKS APARTMAN DAİRESİ KAYSERİ Şubemizden 25022 numaralı hesap sahibi N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1961
  • ÇİMENTO TORBASI Satılacaktır.Tekliflerin TİMLO Emekli Subaylar inşaatı şantiyesine 47 20 11 Gayrettepe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1961
  • 4» SOLVEX İHTİVA EDEN YEGANE MÜREKKEP PARKER j PARKER Her nevi kalem için en iyi mürekkep.Yazarken,dolma kalemini» temizler.1 ojoa 2a m')TL 18012 ogs 59 cıuJ)TL 2.70 1/2 ütre TL XZ-50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1961
  • Arsa Aranıyor Nişantaşı Osmanbe Şişli Harbiye'de yapılacak binadan kat vermek sartiyle acele arsa aranıyor.Kazankaya 47 62 03 48 13 04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1961
  • 6.ncı KOTA'ya istinaden Yugoslavyadan 87 09 20 gümrük pozisyonu üzerinden tahsis alanların 44 47 15 e telefonla müracaatları rica olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1961
  • NE KONUŞUYORUZ SOKAKTA:Vay Selâhiciğim.Merhaba.Merhaba.İki gözüm.Yahu!Seni görmiyeli asırlar geçti.Nasılsın?İyi diyelim de iyi olsun.Ne var?Hasta maşta mısın yoksa.Hasta idim.Tam bir ay yorgan döşek y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1961
  • ESKİŞEHİR'DE PETROL İZİNE RASTLANDI Bir İngiliz firması bölgede petrol aramak için hükümete başvurdu ESKİŞEHİR,HUSUSÎ Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerinde petrol mütehassısları tarafından yapılan ince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1961
  • FUARDA GÜMRÜKSÜZ SATIŞ İSTENİYOR İZMİR,HUSUSÎ 1961 İzmir Enternasyonal fuarında kürk,pikap ve teyp gibi eşyaların ziyaretçilere gümrüksüz olarak satılman İçin Ticaret Bakanlığına müracaat edilmiştir.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1961
  • Kanadada kaçırılan çocuk ölü bulundu BELLEVILLE,A.P.Kanadanın Ontario eyaletine bağlı Belleville şehrinde kaçırılan Thomas adında 10 yaşındaki bir çocuk dün ölü olarak bulunmuştur.Çocuğu kaçıran haydu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1961
  • 22 günde 1 milyon 291 liralık vergi toplandı l/MİR,HUSUSİ 22 gün içinde izmir Defterdarlığına 1 milyon 291 bin liralık gelir vergisi yatırılmıştır.Bu miktarı,1609 vergi mükellefi vermiştir.Defterdarlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1961
  • Polisle çarpışan TOO kadar nümayişçi tevkif edildi SEUL,RADYO Seul'da bir nümayiş sırasında çıkan kargaşalıkta 41 polis yaralanmıştır.Nümayişçilerden 100 ü tevkif edilmiştir.Hükümet nümayişlere son ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1961
  • Pakistanda hortum 266 kişiyi öldürdü DEKKA,A.P.Doğu Paklıtanın 4 bölgesini alilp süpüren hortum felâketinin kurbanları 266 ya yükaelmlstlr.Ayrıca 153'U ağır olmak üzere 1200 yaralı vardır.Hortum,2000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.03.1961
  • Antalya'da keçi eh' bulunamıyor ANTALYA,HUSUSÎ Harice keti İhracının serbest bira» kılması yüzünden 60 bin nüfuslu şehrimizde et bulunamamaktadır.Konulan narhı az bulan kasaplar et satmamaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.03.1961
  • 4 Yazan:Margueritte LEES ÇIKAN KISMIN ÖZETİ:Hemşire Gras izinden dönmüş,hizmetçi Jenni lie konuşuyordu.Jenni,matmazel Gras yokken işlerin hiç de İyi gitmediğini,onun yerine bakan matmazel Mavte'nin kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1961
  • I BESTEKÂRLARIMIZ ve ESERLERİ f İ SADEDDİN HEPER umumim Onyedinci yüzyılın sonlarında yetişmiş olan de-s E ğerli bestekârlarımızdan biri de Hacı Salih ağadır,es-5E ki güfte mecmualarında bir hayli ese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1961
  • UUDMIUA TCWQ2INA diyor klî "Ben.ı ji LÜKS Tuvalet Sabununu Zira,güzellik bakımınız LÜKS tuvalet sabunu ile başlarl LÜKS tuvalet sabununun sırrı köpüğündedir.bol,yumuşak,koyu bir köpük.Fevkalâde tesiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1961
  • İNGİLİZ MALI LİSTER 16 ve 24 Beygir RUSSEL NEWBERRY 8 Beygir Dizel Elektrojen Gurupları PETTER 12 Beygir DENİZ DİZEL Motorları ELİN 30 ve 70 Beygir ELEKTRİK Motorlarımız satışa arzedilmiştir.TANSAL Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1961
  • İLAN TARİFESİ 0 PAZAR GÜNLERİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.0 SAH!GÜNLER 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 25 T.L.5 inci sayfada santimi 20 T.L.0 Birinci sayfada başlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1961
  • ¦Jj JJ* Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına "y Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Magazin kısmında Mesul Müdür HAL1T KIVANÇ Spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1961
  • HİCRÎ CUMA RUMÎ 1380 24 1377 Şevval MART Mart 7 19 6 1 11 VAKİ T VASATİ EZANİ Güneş 5.57 11.32 öğle 12.20 5.55 İkindi 15.49 9.23 Akşam 18.25 12.00 Yatsı 19.57 1.31 İmsak 4.16 9.52
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1961
  • SATILIK MAĞAZA Şişli,otobüs durağı karşısında 355 No.lu banka v.s.büyük işlere elverişli mağaza elden satılıktır.Tel saat 16.30 18 arası 44 69 81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1961
  • ANKARA CİHAN PALAS OTELİ Muhterem misafirlerine ve dostlarına tenzilâtlı rakipsiz fiatlarla yeni ilâvesi ile birlikte ve 250-odası ile hizmete girdiğini müjdeler 1 Katlarımızda teshin ve servis ücreti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1961
  • T.Eğ.D.ANKARA KOLEJLERİ SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1 Beşbini mütecaviz öğrenci ve personeli bulunan Kolejlerimizin üç adet kantini 1 Şubat 1963 tarihine kadar icara verilecektir.2 Bunun için s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1961
  • AMERİKAN menşeli ve her çeşit Dik,ufkf ve revolver torna tezgâhları Sütunlu,masa ve radyal matkaplar Pianya,vargel,ufkî delme ve freze tezgâhlar:Dik,universal ve kopya frezeleri Şerit ve daire testere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1961
  • CIC İCAf 9JW\Ş.U EVL_ejs4/V\E LAF I DA C*u\MOer-4 DÜ5MEZ ol-oljİ sraouuı kiSka NO*S»Ai BSE t_j UFAK HAFIZA DA SAWC ^1 HEP eTfS^FlAAIJZDA DÖNÜP ixicuvoc.e;^ZAT i g;sn,o?UAK ONDA DA 1 O CA mi •^»AtMA T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1961
  • 6EN(vm_E GELDİĞİME Pt^AAANj OUAMVACAKSIM ÖOvJ.CMABi-ie Sit?AV PAfiTlSji 0^ 2l^JCopjyrig/opero mundi RfS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1961
  • N/tCAUOIIZDKS)TOZJ-4/9 TAM,t&ABET A.L.OI 4/vvV OIZTAUKTAN «¦4dV7eE"r_BfssA'zxaiZiVETf AN.VOUU/V AUTUMDA-I j Bt-J KOĞUKL İSFe^TKJSlb-1 v^k^di—aaoto-HsâsSiTr Ru ducduea-*^«JİBraîto KM» V»AA V^^n is3»r»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1961
  • SıMoi içvüzürvü *£RE3V/R/V\V hER «çil.3000 i-fR,'1 RE-»CluO ENER3I KAVNA SiDlR„.SEN,HER.TRAŞTA Mil_vakarca u'bke-kil©" enerdi'•*/Dü-OuR.DOICTOR—söyl-EME.Öl_E.CEtSl'/W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.03.1961
  • i—i—ÛLİCIİM.S ı AKŞAAA S'K PARTİ AKDo yAF»At_|l\A V ME OETtZSiNi?özüa.oiı_eei/v\evde OTue/v\A\L.AZUVA AZIZÎ\0AZ» v\üwıAA İŞLEfc VARU O OA NE i.Bu VAŞ.TAN SONRA AŞtC MM 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.03.1961
  • PARTİLERE RADYODA HAK TANINDI fy Başturajı Birincide terden başka meydanlarda toplu olarak süzlii propaganda yapılması yasaktır.Aynı maddede siyasî partilerin açık hava toplantılarını nerede ve ne zam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1961
  • İŞÇİLER,ŞARTLI GREV İSTEMİYOR t Baştarajı Birincide kollektif İş akdi ve sendika hürriyetinin Anayasada teminat altına alınmasını İstemişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1961
  • THY,yabancı şirketlerle işbirliği yapacak t Baştarafı Birincide B1 Tren ücretlerinde indirme konu-sunu inceledik.Ve İyi bir netice aldık.Bunu Ankarada yapılacak olan basın toplantısında açıklayacağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1961
  • ve t Baştarafı Birincide fik Ttılgamn kendisine bildirdiğini anlattıktan sonra dedi ki:«Tulgaya çocukların parmaklıklardan içeriye alınmasını söyledim ve saat 23 sıralarımla Harbiyeye dündüm.Küflü Erd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1961
  • 15 Notu TEBLİĞ t Baştarafı Birincide kat ve hassasiyetle behemehal tatbik edilecektir.Bu İtibarla,ateş sırasında 2arar sürmemeleri için vatandaşlarımı muhtemel topluluklardan uzak durmaya davet ediyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1961
  • Fırtınadan gemiler limanlara sığındı t Baştarajı Birincide İZMİR Saatte 100 kilometreyi bulan Lodos fırtınası Eğenin bazı il ve UçLİerlnde İrtibatı kesmiştir.Liman açığında bulunan «Sur» körfez vapuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1961
  • 111 »Hill OTOMOBİL,TRAKTÖR,KAMYON VE HER TÜRLÜ DEMİR VE TAHTA AKSAM İÇİN EN İDEAL SENTETİK BOYA A S i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1961
  • "ÖNCÜ,gazetesi süresiz kapatıldı t Bağtarajı Birincide ilmi tekraT ifâde etmekten zevk duyarım.Kapatılan gazetenin yazdıkları ile bütün arkadaşlarımın hiç bir alâkası olmadığını tekrar ederim.ANKARA K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1961
  • A.P.BÂZI İDARE ADAMLARINDAN ŞİKÂYET EDİYOR 5 Ba&Uırajı Birincide bulan zihniyete uygun bir cemiyet düzenine karfl bir araya toplanan idealist insanların partisidir.WS\Adalet Partisi.totaliter rejimler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1961
  • Ankara'da 160 çocuk yangından kurtarıldı t Baştarafı Birincide hasta çocukları hastahanelere götürmüştür.Hastahaııede yatmakta olan 160 çoeuktaa ellisi derhal Numune Hastahaneslne Bevkedilmjs,diğerler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.03.1961
  • TELEFON 77 *a 10 SATILIK EMLAK ALTINTEPEDE kelepir Köşk.55 2d 20.SATİLİK Daireler.Kadıköy iskelesine 3 dakika meşalede Ankara asfaltı üzerinde ICoçuyolu-Kadıküy Mür:49 27 06 Yalçın.AKİS Valikonağı Cad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.03.1961
  • AEK F.BAHÇE'YE HAZIRLANIYOR Hâlen Yunanistan liginde 4.durumda bulunan AEK' li Nestoridis ve Mardicis kadro dtsı bırakddı Bu makale Aünada münteşir Omada gazetesi yazı işleri müdürü ve aynı zamanda Le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1961
  • GENÇLER BUGÜN ÇALIŞACAK 30 Martta Porteklzde yapılack dünya genç takımlar şampiyonasına İştirak edecek olan genç millî takım namzetleri bugün 15 de Mithatpaşa stadında antrenman yapacal-lir.Futbol Fed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1961
  • TOTO İKRAMİYELERİNİ BAYİLER ÖDEYECEK UMUM MÜDÜRLÜK,ARTAN ŞİKÂYETLER ÜZERİNE,500 LİRAYA KADAR OLAN İKRAMİYELERİ BAYİLERİN ÖDEMESİNİ KARARLAŞTIRDI ANKARA,HUSUSÎ SPOR Toto Müdürlüğü,ikramiyelerin daha ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1961
  • KILIÇ'ın RAPORU İDARE HEYETİNDE Galatasaray profesyonel takım,teknik menecerl Gündüz Kılıç son Beşiktaş mağlûbiyeti ile alâkalı raporunu idare heyetine vermiştir.Kılıcın raporu bugün yapılacak olan id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1961
  • VOLEYBOL Şampiyonası başladı ANKARA,HUSUSÎ Türkiye Kızlar ve Gençler Voleybol şampiyonasına evvelki gün Gazi Terbiye Enstitüsü salonunda başlanmıştır.Geç vakte kadar süren müsabakalar sonunda Kızlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1961
  • Alman Antrenör millîleri çalıştıracak olan Hans Hipp hâlen München 1860 takımı antrenörü.Herberger de Mayıs'ta gelecek cA millî takımımızı çalıştırmak üzere m e m leketimize gelecek olan Alman antren
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1961
  • v\T5 K1 ğ:js» Ifi-J I """TXi Pazar günü İzmir'de Göztepe Ue karşılaşacak olan Fenerbahçe takımının dünkü antrenmanından bir sahne görülüyor.Gençlerbirliği ve Adana Demirspor şehrimizde Beşiktaş dün An
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1961
  • BASKETBOLCULARİÇİN kulüplerden izin istendi Avrupa Basketbol Şampiyonası için namzet kadroya davet edilen 15 sporcu İçin dün Basketbol Federasyonu kulüplerine birer yazı göndererek,millî takım çalışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1961
  • VOLEYBOL MİLLÎ TAKIMI AÇIKLANIYOR 6-14 Mayıs tarihleri arasında şehrimizde yapılacak olan İstanbul II.Enternasyonal voleybol tumuasına İştirak wlecek millî takımımız Türkiye »ampiyonasım müteakip ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1961
  • A MİLLÎLER TAKSİM,B MİLLÎLER B.SPOR İLE KARŞILAŞACAK Futbol Federasyonu dün Romanya'ya telgraf çekerek,maçların tarihi için malûmat istedi ROMANYA ile yapılacak karşılaşmalar için tesbit edilmiş bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1961
  • TOKYO URLARI BU HAFTA BAŞLIYOR Dünya Güreş Şampiyonasına serbest takımı Bilge ve Dağıstanlı,Greko Romen'i Erkmen ve Bayrak çalıştıracak.Silâhçılar "Emreden memnunuz.dedi GAZANFER BİLGE Serbest Güreş m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.03.1961
  • Fenerbahçeli kaza geçirdi Otomobillerinin rotu kırılan futbolcuları,parçalanmaktan Szekelly'nin soğukkanlı hareketi kurtardı EVVELKİ gün Merkez Ceza Heyetinde ifade veren 6 F.Bahçe'li futbolcu ile ant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor