Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 24.02.1961
  • m!W!£MW Nezaret altına alınanlardan 7 si sabotaj,3 ü Kırdar'ın cenazesi hadisesiyle ilgili.İçişleri Bakanı izahat aldı Şehrimizde bulunan İçişleri Bakanı Nasır Zeytinoğlu dün son hâdiseler ile ilgilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1961
  • nderes savunmada Inonu yu ovdu Sakıt Başbakan,"Türk Milleti büyük Atatürk'ü kaybetmenin acısını İnönü nün şahsında aramış ve dindirmiştir,dedi Menderes dün «Topkapı dâvası» nda kendisini savunurken İn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1961
  • Lumumba taraftarları intikam alıyorlar DIŞ HABERLER Stanleyville'de Lumumba taraftarlarının 8 Belçikalı askerle 7 Kongolu politikacıyı öldürdükleri bildirilmektedir.Haber kuvvetli şayialar üzerine Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1961
  • İz mirdeki Yedek Subay Öğretmenler durumdan memnun İZMİR,HUSUSİ İzmir ve çevresindeki köylerde vazife gören yedek subay öğretmenler bu vazifede kalmak istemektedirler.Yedek subay öğretmenler vazifeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1961
  • 4 Bavul dolusu kaçak sentetik elmas bulundu;İZMİR.HUSUSİ Saat 20.30 da Atinadan gelen uçakta kaçak elmas ele geçirilmiştir.Cold adında bir Amerika'liya ait 4 bavulda 400 kilo kadar sentetik elmas bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1961
  • D Ü R U M CENTO CENTO,şatajatsız bir merasimle altıncı yıldönümünü kutla-1 maktadır.Bu pakt,24 Şubat 1955 de Bağdatta Türkiye ile Irak arasında imzalanan «Müşterek İşbirliği Andlaşması» ile I doğmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1961
  • [MtLLİYET] Köpekler Aşılanıyor Bir ay içersinde köpeklerini aşılatmayanlar cezalandırılacaktır.Tasması/ağızlıksız köpekleri dışarıda do laştırmak da belediyece nıencdilmiş bulunmaktadır.Resimde Eminön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1961
  • Tekel,kötü kaliteli tütünleri satın alarak yakacak İZMİR,HUSUSÎ Tekel İdaresi bu yıla mahsus olmak üzere müstahsilin kötü kaliteli tütünlerini mubayaa ederek yetiştirenlerin gözü önünde yakmaya karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1961
  • KESKİN OLMALI İki üç gün önce gazeteler Gümiişpala'nın kurduğu Adalet Partisinin sembolü olarak terazi ve pala resimlerinin kabul edildiğini yazdılar.Terazi,partinin;pala da,kurucusunun isminden geliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1961
  • M.KAYAHANLI' Yi TOPRAĞA VERDİK Gazeteci arkadaşımız Murat Kayahanh'nın naşı dün meslekdaşlarınm gözyaşları arasında ebedi istirahatgâhma tevdi edilmiştir.Şişli camiinde kılman öğle namazını müteakip K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1961
  • Şimdi hedef:200.000.Dün yapılan 18807 adet bağışla,«KİTAP KAMPANYASI» run hedefi 200 000 olmuştur.Dün gazetemize teslim edilen kitap,dergi,harita ve diğer okul araçları ile yekûn 160 000 e çıkmıştır.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1961
  • Arkadaşımız Orhan Türel Dr.Fazıl Küçükle kohuşurkcn soldaki resim,ortadaki Kıbrıs Basın Ataşesi Sclâhattin Sonat'tır)Sağdaki resimde ise Orhan Türel,Kıbrıs Türk Kurumlar Federasyonu Başkanı R.Oenktaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1961
  • Imam-hatip ok 90 öğrenci zeh Sahur yemeğinden zehirlenen öğrencilerden biri hasfahaneye yatırıldı,diğerlerinin midesi yıkandı.Yemek numunesi Adlî Tıpça tahlil edilecek İMAM Hatip Okulu öğrencilerinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1961
  • GÜVEN OTO KURSU Emsallerinden çok fazla sayıda Motor Trafik Direksiyon Derslerinden imtihana hazırlar,herkesi ehliyet sahibi yapar.Tecrübe dersi parasızdır.Ücret 300 Lira Kayıtlar taksitledir.Adres:Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 24.02.1961
  • aaşlara emurr Subay usu Mezlis'h Er,Erbaş,Emekli,Dul ve Yetimlere yapılan zamlar ise müzakeresiz çıktı ANKARA,HUSUSÎ MAAŞLARA zam kanunları dün kabul edilmiştir.Temsilciler Meclisinin gündüz oturumund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 24.02.1961
  • t REFİK ERDUKAN İSTANBUL BAHARIN SESİ The Voice Of The Turtle)John Van Druten'ln komedisi.Türkçeye çeviren:Nesrin Karatay.Sahneye koyan:Müşfik Kenler.Site Tiyatrosunda.John Van Druten 1954 yılında ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1961
  • M NUH'un İAKAftNAII RAMAZAN EĞLENCELER UPROGRAMI İSTANBUL RADYOSUNDA Dün akşam yayınlandı.Bu programlar müsabakalı ve ikramlyelidir.İkramiye tutan 8.000 Liradır.2 nci RAMAZAN EĞLENCELERİ Programını 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1961
  • Lekeleri v* su ile çıkan İink YIKANIR MAVİ MÜREKKEBİ SOLVEX İHTİVA EDER 6ü sihirli madde sayesinde tortu bırakmaz,dolma kaleminizin ömrünü uzatır.1 ons 29 cm')TL.1.80 2 ons 59 cm')TL.2.70 1/2 litre TL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1961
  • NÜDÜR ARANIYOR ŞARTLAR:1 Yüksek tahsil,2 Kuvvetli İngilizce,3 Askerliğini yapmış olmak,30-40 yaşlarında bulunmak,4 Ticaret ve Satış tecrübesi,Yukarıdaki evsafı haiz üç şahıs dolgun ücretle istihdam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1961
  • »Hill.Ill MM I I III ISTANBUL 7.27 Açılı.1} ve program 7.30 E îki marş 7.35 Neyler—7.40 Kur'-anı Kerim 7.50 Saz eserleri E 8.00 Haberler ve hava durumu l 8.15 Plâk dolabından 8.45 Tür-küler 9.00 Opere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1961
  • wm$m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak)Karar vermekte acele etmezseniz fırsatı kaçıracaksınız.YENGEÇ BURCU [22 Haziran 23 Temmuz] Bir kalabalıkta methedileceksiniz ve tanınacaksınız.KOVA BURCU [21 Ocuk 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1961
  • BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 15)DAKİKADIR.SOLDAN SAĞA:1 Büî 23456789 10 yük haritanın küçük parçalan;Gözün bir kısmı.2 Şeref ve İtibar sahipleri;Tersi İpucu.3 Tersi Hindistan'da bir nehir:Muay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1961
  • Yeni Maksim Salonları Bu akşamdan itibaren her akşam saat 20.30 da ve Her Pazar gündüz saat 13 de Matine İçkisiz Ramazan Eğlenceleri Programfanni İftiharla takdim edera i.ı yr—İBRAHİM S0LMÂ2 ve ORKEST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1961
  • I Çıkmaca girmeyelim KURUCU Meelis'te İçişleri Bakanlığının bütçesi görüşülürken memleketin asayişi konusunda bâzı üyelerin gösterdiği endişe yerden göğe haklıdır Devrimden sonra askerî iktidar,menfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1961
  • ŞIK FRANSIZ KADINININ TERCİH ETTİĞİ li-MU Iİİ RUBİON Tırnak cilâsı 10 u SEDEFLİ,20 MODERN CAZİP RENK Eczane ve parttımeri mağaralarına tev/i eUtlıııiıjlir.Posta kutusu 389 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1961
  • n SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:4408:15)Hint Mezarı Debi a Paget Renkli İng.3.hafta)EMEK Tel:44 84 39)Garsoniyer Jack Lemmon tng.İNCİ Tel:48 45 BS)İlk Aşk Belgin Duruk Türk filmi.KONAK Tel:482G06)Çarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1961
  • KİRALIK YAZIHANELER Yeni Muşambalı Telefonlu Piyasa Merkezinde kiralık yazıhaneleı Müracaat:öğretmenler Bankası istanbul Şb.Büyük Postane karşısı Mimar Vedat Cad.Telefon:22 67 53
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1961
  • ARZUNUN ÖTESİ Büyük bestekâr ve müzisyen Mendelson'un hayatını anlatan bu roman,aynı zamanda devrin büyük müzik üstadlan olan Chopin,Schumaft ve Bach'ı okuyanlara tanıtacak ve o devirleri yaşatacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1961
  • Tiyatrosu ELHAMRA Bu akşamdan itibaren MUHALİF ODACI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1961
  • Yüksek kalite,derhal teslim Galata Abit han No.44 Tel:M 99 37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1961
  • YUGOSLAVYADAN ÖRS ithal etmek isteyenler.G«latfl Abit han No.18-19 Bora Müessesesine Müracaat:Tel:44 84 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1961
  • TEŞEKKÜR J Eçlm Lamia ökınen'ln Amellya-I ti ve Tedavisinde gösterdikleri alâkadan dolayı Haydarpaşa Numune hastahanesl Birinci Hariciye Şefi Oprt.Hüsnü ÖZTÜKK ve Asistanları Fahri öztekin,Ahmet Kurto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1961
  • M E V L1D 24 Şubat Cuma günü İRANLI* lar camiinde Mercan yokuşu Büyük valde han)Akşam namazını müteakip vefat eden Babam r ABDULLAH SASANİ'nin Ruhuna ithaf edilmek üzere mevlid kıraat edilecektir.Dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1961
  • ¦n—im ¦«rfınl-Miraıııifı-ME V L İ D SevKİÜ annemiz RAGİBE TUKSAVUIAın aziz ruhuna 25/2/961 cumartesi günü Kadıköy îskele Camiinde ikindi namazını müteakip Mevlidi St-rlf okunacaktır.Akraba dost ve din
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1961
  • GÜMRÜK SATIŞLARI TATİL EDİLDİ Gümrüklerde kalan malların acık arttırma usulü ile yapılan satışları dünden itibaren tatil edilmiştir.Satışların başladığı tarihten bu yana 21.5 milvon liralık mal satılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 24.02.1961
  • âl a B If I I ff* I »a Fy L S 8 HI g ^9 û' i S ra E uj ffl HI w BUT** 2s V» liSIHI ^f v&a Ty fli msEB a Bab U 3 xsfta w B ^HaP ^k£r IİU J!B^ ic yine mania ağlarını parçaladı Lübnan bandrah vKatvy» is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 24.02.1961
  • BAYRAM TATİLİ İÇİN İDEAL DİNLENME YERİ VESİKÖY r'OTEjL;VE RESTORANL Tel.62 40 01^125
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1961
  • İSTANBUL' DA 638 GAZETE VE DERGİ ÇIKIYOR 184 gazeteden 63 ü gündelik.Yabancı dilde yayınlanan dergi ve gazete sayısı da 55îstanbulda 638 gazete ve dergi intişar etmektedir.Bunlardan 184'U gazete,454'ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1961
  • Yüksek Sağlık Şûrası dün çalışmalara başladr ANKARA,HUSUSİ Yüksek Sağlık Şûrası dün toplanarak çalışmalarına bağlamıştır.Şûrâ'nın gündeminde bakanlık çalışmalarıyla 12 adli İhbar,sekiz meslek hastalığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1961
  • ll!il!llll!ll!lll!l!III!l!i!ll!ll!lll!'if r»K5ğ£2 gg!E5^!ft^5Lar7-«Bu köşe Diyanet İşleri Başkanlığında Adnan ERZİ,Abdülkadir İNAN,Tevfik ERSEN,Asım KOKSAL ve M.Şevki OZMEN'den kurulu bir heyet tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1961
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 6 ncı Kotanın 176,177 v« 178 sıra numaralarında yer alan Kamyonet,Kam yon ve Otobüs ithaline müteallik Odalar Birliği talimatı,üyelerimize postalanmış bulunmaktadır.Bu kotala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1961
  • Hava Pompası Horfumu Satıcılarına.Tanınmış yabancı markalan katiyen aratmıyacak kalitede,yüksek tazyike mukavim cTfl naylon takviyeli llava Pompası Hortumlarımız ucuzfialla •atıjj arzedilmîjtîr.FİL KA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1961
  • ÖĞRETMEKLER iki öğrenicinin bütün tahsil masrafları UĞUR ÇOCUK YAYINLARI)müessesesi tarafından sağlanacaktır.Bu iki çocuk,sizin öğrenicileriniz arasından,istedikleriniz,olabilir.Tafsilâtını öğrenmek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1961
  • BOAC İLE UÇUNCA.Bütün bu yerlere gidişte Cometjet konforundan faydalanınız Bu şehirlerden herhangi birisine yapacağınız gezi veya iş yolculuğunda siz de sükûnet ve üstün konfordan faydalanınız:BOAC Co
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1961
  • CHEMİEAUSRUSTUNGEN DEÜTSCHER INNEN-UND AüSSENHANDEL,Berlin W 8,DEMOKRAT ALMAN CUMHURİYETİ VEB MASCHINENFABRIK KYFFHAEUSERHUETTE ARTERN S:WŞji!ıiijiJ5î^ İli Memleketimizde iyi tanınan ve tutulan,ucuz,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1961
  • 30 MAYIS KEŞİDESİNE İŞTİRAK İÇİN HESAP AÇTIRINIZ!HANIMLARA.ÇiFTEŞÂNS TÜRK EKSPRES ~J3fi,kRANK V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1961
  • eza adamı Önümüzdeki ay Cape Canaveral'dan fezaya atılacak olan 3 havacının eşleri hiç de endişeli görünmüyor İLK önce 7 kişiydiler.Bunların arasından evvelki gün 3 kişi seçildi.Son bir eleme ile bunl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 24.02.1961
  • TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.İdare Meclisinden I960 yılı umumî hey'et toplantısı sonunda tamamı ödenmiş hisse senetleriyle,50 tediyeli geçici hisse senetlerine Kurumlar Vergisi çıktıktan sonra yüzde 11,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 24.02.1961
  • cici can mmm VERİNİ OKÜLO gîYtf?{f?iz!SZ OL/WASvA^/TEK AAA ÇOK ZDP^LÜKej:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1961
  • Q}u esmada coppv'v/e -AAAO-AAf OÖ/VE y SAW'S/KOTÜ ONMJ BUUSAYOtK BJUE VA»UU.JVAMA2.SABAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1961
  • Al_ı PAZARA 3IOIVO Rı_W WAFTALI WAS «AC* PARAS'Ml v/£e.ME PARASI I.SEM Bu HAFTAN PARASINI GECEM HAPTA ÇEKAMSTİN VA.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1961
  • HtCRI CUMA RUMÎ 1380 24 1376 Ramazan ŞUBAT Şubat 8 19 6 1 11 VAKİ' r VASATÎ EZANÎ Güneş 6.44 12.51 öğle 12.27 6.35 İkindi 15.29 9.36 Akşam 17.53 12.00 Yatsı 19.23 1.31 İmsak 5.05 11.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1961
  • Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMA'ER Magazin kısmında Mesul Müdür HAL1T KIVANÇ Spor kısmında Mesul Müdür NAMIK SEVIK idare Müdürü NURETTİN DEMIRKOL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1961
  • ilân tarifesi PAZAR 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L 5 inci sayfada santimi 25 T.L.SAİR GÜNLER 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 25 T.L 5 inci sayfada santimi 20 T.L.Birinci sayfada başlık 100 T.L.Düğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1961
  • kalite ambalajlı Puro Tuvalet Sabunu S0 Çok cazip MODERN BİR AMBALAJ içinde satışa arzedilen Yeni Kalite PURO,piyasada satın alabileceğiniz «n mükemmel Tuvalet Sabunudur.ÜSTELİK,PUEO sizlere ikramiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1961
  • İstanbul Belediyesi ma m Yeni Tiyatro Beyoğlu)Her gün saat 18 de ve Pazar günleri saat 15 de Her gece saat 21 de i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1961
  • BESTEKÂRLARIMIZ ve ESERLERİ Onsekizinci yüzyılın ortalarında yetişmiş olan ve lûd bestekârlarımızdan biri de şüphe yoktur ki Tab'i Mustafa efendidir.Üçüncü Sultan Osman'ın müezzini olması dolayısıyle,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1961
  • mSSSSKİAad Yazan:Daniel GRAY Eğildi ve fısladı:Ama bir şartla.Söyleyin.Sevdiği kadından bahsederken,her Ümidim suya düştü.Eğer sevdiği mes'ut kadın ben olsaydım bunu boylu mi söylerdi?Bırakın da Steph
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 24.02.1961
  • BİSİKLETLER CtP RADYOLARI KOL SAATLE Kİ FOTOĞRAF MAKİNELERİ ÇEŞİTLİ BİRÇOK HEDİYELERİ KAZANABİLİRSİNİZ BUGÜN UĞUR dergisinin 6 inci sayısını Bayilerden ısrarla isteyiniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 24.02.1961
  • i||llllillli:llll!ll!ll!llll!AG İŞ Dünkü yekûn 141.293 i Deniz Harp Okulu ve Lisesi 930 Ekiclgi] Yayınevi Kol.Şrk.Marmara Kol.oıta l-ll Ali Kati Haykır Ruhi Yi£ii j Mehmet Koçoftlu İbrahim Didik Sükr;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1961
  • Amerikan Hava kuvvetleri basketbol şampiyonası ADANA,YAVUZ BAYRAKTAR bildiriyor Ameıikan Hava Kuvvetleri Avrupa basketbol şampiyonasında dün nece İspanya gıup şampiyonuna 90-71 mağlûp olan Fransa gıup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1961
  • KİBRIS'LI TÜRKLER Bastarafı Birincide ledebilnıek için her kolda Tiirkiyeden yardım beklemekteyiz.Yakında,folklor ekiplerini,Devlet Tiyatrolarını ve •eri konferanslar verecek ilim adamlarını,profesörl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1961
  • NEZARETE ALINANLAR t Baştarajı Birincide •Emniyet Müdürünün tâyini yolundaki söylentiyi duydum.Valinin kıtaya çıkacağı hakkındaki haberleri de ayni şekilde işitmiş bulunmaktayım.Tetkiklerimi tamamladı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1961
  • Mahdut MesuBîyetU Denizcilik Bankası Mensupları istihlâk Kooperatif Şirketinden Şirketimizin 22 Şubat 1961 tarihinde yapılması mukarrer olan senelik adî umumî heyet toplantısında ekseriyet temin edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1961
  • İTHÂL MALI 25X25X3 30X30X3 KÖŞEBENT 1 m/m 1X 2 Galvanizli Saç Satışa arzedilmiştir.ER0SYEŞ TİCARET LTD.ŞTİ.Galata,Tersane Caddesi No.190 Telefon:44 18 47 Telgraf:ERClYEŞLtMtTED İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1961
  • orijinal TÜKENMEZ KİBRİT AlV)ÇAKMAKLARI M SATIŞA Sil ARZEDİIMİŞTİR 1 TOPTAN YENİ YILDIZ Perşembe pazarı 13 1b İstanbul Telgr.YILDIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1961
  • Polonya Ofis No.2200 Her nev'i boya,yardımcı madde ve ara madde ihracâtı ve ithalâtı Mensucat.Kag* Sentetik fibre.Kauçuk ve dıger endüstri sahalar.Ne litograf'k isleri iç',n •asa* tavsiy e etmektedirn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1961
  • Olomobll alım ve satımında hizmetinize giren müessesemiz,peşin para ile otomobil satın aldığı gibi ayni zamanda otomobilinizi modern bir salonda teşhir ederek satışını sağ .r.Nut:Teşhir için ücret alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1961
  • AVRUPA İthâl KRAVATLARI ve kumarları parti peşin alınır.Avrupa ve yerli kravatlar Toptan Satış Deposu Tel:22 U5 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1961
  • Murat KAYAHANU Ailesinin teşekkürü Gazetesinden bir kritik yazısı yazmak üzere görevlendirilen vr Sah gecesi gittiği Tevhit Bilge Tiyatrosunda saat 23 de geçi,dig!ani beyin katlaması sonunda kaldırıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1961
  • imam-Hatip Okulunda 90 öğrenci zehirlendi Baştaraft Birincide İmam,Hattp Okulu Müdürü Gündü* Akbıyık bu konuda:«Okulumuz nilıaıiUir.Ancak taşradan gelenlerin barınacak yeri olmadığından İlim Yayma Cem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1961
  • tasanlar km iw ei a yapan ildi Baştarufı Birincide Yedek Subay öğretmenlerin de isti* fade edeceği koy öğretmenlerine 10C liraya kadar temsil ödeneği verilmesi' ne ait tasarı da kabul edilmiştir ASKER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1961
  • MENDERES MÂ SAVUNMASINDA İNÖNÜ'yü ÖVDÜ Baştaraf\Birincide «İnönü'nün genç subaylığından itibaren parlak bir askerliği vardır.Milli mücadele ve Matı Cephesi Kumandanı İsmet Pasa olarak,sonra Lozan mura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1961
  • M.KAYAHANLI'YI TOPRAĞA VERDİK Boftora/l Birincide nln önünde bir Uaç dakika durdurulmuştur.Ce.ıaze törenine muhtelif basın ve İşçi teşekkülleri tarafından yüze yakın çelenk gönderilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1961
  • MUHTELİF KAPASITELEROE Derhal teslim edilebilen TESLA TELEFON SANTRALLARI Türkiye Umumi Mümessili ı BEHÇET YÜCEER Perşembepazarı Ömer ağa Sok.Pınar han 8-9 Galata• istanbul Tel:44 5397
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1961
  • Mâ.miwKJBA€a£mıM.mj Sahibinin Sesi Müessesesi V.Gesar ve Ort.Galata Mumhane Cad.82/84 Kelvin Han Tel:44 45 32 kompresörlerile mücehhez bakkal,kasap,pastahane v.s.müesseseler için:soğuk hava,vitrin ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1961
  • TELEFON 127 tâ 10 SATILIK EMLAK O NIŞANTAŞINDA devren satılık Manav.47 53 64.ŞİŞLİ Hanımefendi Sokakta,kaloriferli,yeni daire.10-12 arası 49 22 19.SUADİYEDE 3 oda,1 salon.denİ2 görür,havagazı,suyu,ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 24.02.1961
  • ILANCil,l.«ıllia—IHfıı ^K,1ll IMIIWI 'KİVİ,bit PİBA Pil Batarya Sanayii)MAMULAllÜlR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 24.02.1961
  • İslanb Sofya Eskrim flÇlalı 3 gün devam edecek müsabakalara katılacak Bulgar takımı dün geldi Istanbul Sofya temsilî eskrim müsabakalarına bugün saat 18 de Dağcılık Kulübü sabm-'nda başlanacaktır.Üç g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.02.1961
  • MAHALLÎ LİG'DE BU HAFTA 3 MAÇ YAPILACAK Mahallî ligin ikinci devresine pazar günü Şeref Stadında yapılacak 3 karşılaşma İle devam edilecektir.Günün programı şöyledir:10.00:Galata Süleymaniye 12.00:Ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.02.1961
  • Spor ŞOr ve teklifleri Halir KIVANÇ a SPOR Şûrası'nın aldığı ve hukuken henüz birer teklif hüvi-1 yetini taşıyan kararlar,gpor çevrelerimizde tartışma konusu olmaktadır.Bu fikir teatisine ışık tutmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.02.1961
  • FENERBAHÇE KIBRIS'A GİDİYOR Fenerbahçe profesyonel takımı cumartesi ve pazar günleri iki karşılaşma yapmak üzere bugün saat 11 de uçakla Kıbrısa gidecektir.Fenerbahçe profesyonel takımı cumartesi ve p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.02.1961
  • ngo korkak mı,Yoksa?Johansson ile Floyd maçının neticesi ortada görülüyor.Çaykovski Köln'ün idmanına Şekerhilal eşofmanı ile çıktı Mart içinde Ağır sıklet boks şampiyonluğu için Floyd Pattersonla Miam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.02.1961
  • SPOR-TOTO'da 13 bilene 98.611 lira Spor-Totonun 25 inci haftasın,da 13 maçı doğru bilen 5 kişi 98(511 lira alacaktır.Dün yapılan tasnif sonunda diğer dereceleri tutturanlar şu ikramiyeleri kazanmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.02.1961
  • TÜRKİYE 1961 KIRKOŞUSU 5 MARTTA ANKARA,HUSUSÎ 1961 Türkiye Kır Koşusu birinciliklerine katılacak takımlar ve bölgeler belli olmuştur.Büyükler,kızlar ve gençler arasında 5 Martta Konyada yapılacak olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.02.1961
  • illi kadro martta anacak Dünya Kupası çalışmaları için Teknik Komiteye meşhur Alman futbolcusu F.Walter tavsiye edildi Nisanda İstanbul ve Bükvjl reş'te Romen'lerle yeni yılın ilk millî maçlarmı yapac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.02.1961
  • KIZLAR BASKET ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR Türkiye Kız Takımlar Basketbol şampiyonasına bugün saat 19 da Spor Sarayında başlanacaktır.Son üakikada Fenerbahçenin şampiyonadan çekilmesi sebebiyle müsabakalar İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 24.02.1961
  • alatasaray At ino'dan Galatasaray futbol ve basketbol takımlarının tsrailde yapmış olduğu karşılaşmalar büyük bir alâka toplamıştır.Resimde Sarı Kırmızılıların İsrail millî takımı İle berabere kaldığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor