Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 15.02.1961
  • Öğrenci bursları 175 liradan 250 Liraya çıkarılıyor ANKARA,HUSUSİ Bütçe komisyonunun dünkü toplantısında öğenci burslarının 175 liradan 250 liraya çıkarılması kararlaştırılmıştır.Komisyon başkanı M.B.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1961
  • &ö:D U RUM SiYASî BİLANÇO KİNCİ Cumhuriyetin arifesinde bir siyasi parti enflâsyonu doğmuş ve üç gün zarfında kurulan 12 parti ile Türkiyedeki siyasî partilerin sayısı 20 ye yükselmiştir.İnkılâptan ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1961
  • Rusya,Lumumba'nın arkadaşlarını tanıyor DIŞ HABERLER SERVİSİ Lumumbamn öldürülmesi dolayısı İle Gana ve Mail Cumhuriyetleri de milli matem Hân etmişlerdir.Birçok memleketlerde de Belçika aleyhinde nüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1961
  • TURKIYENIN DIŞ BORCU AZALIYOR Maliye Bakanı 1961 bütçesinin 4 aylık devrelerle gelecek iktidarlara külfet yüklemeyecek şekilde tatbik edileceğini açkladı J,ANKARA,HUSUSÎ MALİYE Bakanı Kemal Kurdaş,«Dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1961
  • BİTMESİ İLE BOZULMASI BİR OLAN YOL Kısa bir zaman önce tamamlanmış bulunan Bağdat caddesi kısa zamanda bozulmuş,yeniden kazma vurulman icap etmiştir.Resimde Şaskınbakkaldaki tamiratta çalışan işçlUr f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1961
  • KİTAP kampanyası 5000 ALFABE İstanbul Petrol Rafineri A.Ştarafından «Kitap Kampanyası)na armağan edilen 5000 alfabe,gazetemize teslim edilirken,öğretmenler en çok 2 ve 3 üncü sınıf kitaplarına ihtiyaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1961
  • Duruşmaları 48 bin kişi Takip etti 81 duruşma gününde 17 dâva ele alındı.Bunlardan 12 »i neticelendi YASSIADA Yüksek Adalet Dîvânında 4 ay içinde 81 duruşma gününde 17 dâva ele alınmış ve bunlardan 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1961
  • SEÇMEN 18 ÂCAK Seçim Kanunu,bir kaç noktası hariç,bitirildi.Bugün Mecliste izahat verilecek ANKARA,HUSUSÎ SEÇMEN yaşı 18 olarak tesbit edilmiştir.Aralarında ihtilâf bulunan Anayasa ve Seçim Komisyonla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1961
  • Etbeıtı Ilı ve Kemal Ay gün'ün ithamı Silâhla mukabele emrini Bayar verdi,Menderes de Gürselin 27 Mayıstan evvel gönderdiği mektubu bilmediğini söyledi Sabık Başbakan,Gürselin tavsiyelerinin yerine ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1961
  • Öğreten iş bulan Ücreti taksitle alan DAKTİLO SEKRETER KURSLARI YAZI ve TEKSİR îşleri için de Türkiyenin en ciddî teşkilâtını kurmuş ve iş kabulüne başlanmıştır.Merkez:Lâleli,Kemalpaşa.Ağayokuşu No.U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1961
  • Kur'an kursları yerine bölge okulları açılacak İZMİR,HUSUSÎ Diyanet İşleri Başkanlığı,küçük ve kifayetsiz görülen Kur'an kursları yerine modern mânada Bölge Kur'an Okulları açılacak ve bu okullara ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1961
  • Kocatopçu'ya göre İmalât iyi,satış Servisleri yetersiz Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu »yerli sanayide imalât safhasının İyi,satış servislerinin yetersiz» olduğunu söylemiştir.Bakan bu kanaatini dün bâz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 15.02.1961
  • Yeni partilerde ilk ihtilâf çıktı Memleketçi Parti,Adalet Partisi ile de birleşemedi.Yeni Türkiye Partisinin izmir temsilcisi de belli değil ANKARA,HUSUSÎ YENİ partilerde ilk günden bâzı ihtilâflar çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • iMUIIIIı|llımllllllll1IIIIIIIIMIIIIIIı.illimi İSTANBUL 7.27 Açılış ve program 730 I îkl marj 7.35 Sabah Jimnastiği ğ 7.45 Karıcık aabah müziği 8.00 Haberler ve hava durumu 8.15 Saz eserlari 8.30 Plâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • BULMACA BU BULMACANIN ORTALAMA ÇÖZÜM MÜDDETİ 12)DAKİKADIK.SOLDAN 8 AĞ A:1 Operada baş kadın.2 Aşa-23456789 10 ğılık;Tersi bir bağlama vasıtası.3 Bir ay;Cimri.4 Eskiden dervişlerin taşıdığı hilâl biçim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • OĞLAK BURCU tt [22 Aralık 20 Ocakj Bugün unutkanlığınızın zararlarım fazlası İle çekeceksiniz.Dikkatli olunu*.YENGEÇ BURCU [22 Hazü-an-23 Temmuz] i,Çabuk karar vermeyinizî jgL ihtiyatlı olunuz,fakat k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • Sanayi İşletmeleri Sahiplerine İSTANBUL VALİLİĞİNDEN 1 6948 sayılı sanayi sicili kanununun 5 inci maddesine tevfikan Sanayi İşletmeleri tarafından senelik olarak verilmesi icap eden işletme cetvelinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • KİRALIK DEPO Haliçte,Ayvansaray caddesi,Hızır Onur Sok.No.123/1,123/2 12X26 metr# «b'aduida,bir zemin ve İki kat üzerinde DEPO KİRALIKTIK-Müracaat:Tel:21 57 48 İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • Muşamba Giyim Eşyası Alınacaktır.Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu İstanbul Satınalma Müdürlüğünden Vinylex veya muadili evsafta veya kauçuktan mâmûl askılı,uçkurlu pantalonlar,balıkçı,kısa,uzun muşamb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • Gördüğü büyük rağbet üvtr'ma KADIN ve KUKLASI La femme et 1« pantin)RENKLİ BRİGİTTE BAUDOT DARtO MORENO ANTONİO VİLAR ÜÇÜNCÜ HAFTAYA başlıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • TELEFON ARANIYOR Leventte 63 ile başlayan telefonunu devretmek İsteyenlerin İş saatlerinde 49 16 09 Sair zamanlarda 48 21 56 ya müracaatlara.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • TtfmsmmsmMsmmmmmfflmmwv1?KTİSÂt Ve TİCARET H«ıda»an Dr.Halûk CILLOV Türkiye Millî Geliri BİR memlekette takip edilen İktisadi politikanın ne derece muvaffak olduğunun en İyi ölçüsü,miilî R'-ir hesapla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • 06t» «TAzur'de ctçak toplayan kadınların elleri hayret «ditecek derecede beyazdır.Bij müşahede fevkalâde bir güzellik müstahzarının ortaya çıkarmasına sebeb olmuştur.Bo tisare gÖzelliklerine itina» «d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • TEŞEKKÜR 11 Şubat 1961 günü Allanın rahmetine kavuşan Aile reisimiz;LÜTFİ KUDAY'm cenaze merasiminde bizzat hazır bulunan,şifahen,mektup,telgraf ve telefonla büyük acımızı paylatan muhterem dost ve ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • ÖLÜM Kemal Tekin'in kardeşi,İhsan Tekin'in görümeesi,Fikret Suna Tekin,Arif Engin Tekin,Tülün ve Nihat Hürcan'ın halaları T.C.Merkez Bankası Şef Muavinlerinden ZÜBEYDE TEKİN Hakkın rahmetine kavuşmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • SVfl E İr L I I Londra Uçak kazası kurbanlarından GÜNER TÜRKMEN'imizin 2.nci şahadet yıl dönümü münasebetiyle 16.şubat perşembe günü Şişli camiinde öğle namazını müteakkip temiz ruhuna İthafen Mevlit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • LİMAN TRAFİĞİ TEKRAR AYARLANIYOR İstanbul limanı için yeni bir nizamname hazırlanmasına karar verilmiştir.Bu konu ile ilgili olarak ilk defa 20 Şubatta bir toplantı tertip edilecek ve nizamnamenin ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • OTUZ FIRINA CEZA,91 İNE İHTAR VERİLDİ Ramazanda fırınlar devamlı olarak kontrol* tabi tutulacaklardır.Belediye «on bir hafta'da 263 fırından 30 nu cezalandırmış,91 fırına da ilk ihtf*r cezası vermişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • 30 MAYIS KEŞİDESİNE İŞTİRAK İÇİN HESAP AÇTIRINIZ.HANIMLARA ÇİFTE ŞANS TÜRK;EKSPRES BANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • TEŞEKKÜR Ayşe Frumet Tektas'ın irtihali dolayısıyle merasime İştirak etmek,çelenk göndermek,bizleri ziyaret etmek,telgrafla,mektupla,taziyetlerlni bildirmek surelile acımızı paylasan akrabaya,dostlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • GÜNEŞ BU SABAH İKİ SAATTUTULACAK Hu sabah İstanbul'da ve memlokctimlzde 2 saat,32 dakika,56 saniye devanı edecek bir güneş tutulması olacaktır.İstanbul'dan giıneşin yüzde 97 si kapanmış olarak gözükec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • RED CEVABI ALINCA ES-Kİ KARISINI YARALADI Silivri'nin Selimpaşa köyünde oturan 25 yaşındaki Muharrem Pala dün karısı ve kayınbiraderini bıçakla ağır şekilde yaralamıştır.Hâdiseye Muharrem Pala'nm ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • BELEDİYE S YERLEŞTİRME I istanbul Belediyesi,Merkez Teşkilâtına bağlı birbirlej iefitirme plânı» hazırlamıştır Bu plâna göre.Belediye Sarayının' merasim bloku.Hukuk îsleri Tenvir Memurluğuna ve buna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • VOG BALI ve VİZON takdim *der ORHAN BORAN ve t K î PLAK BU AKŞAM İstanbul Radyosunda Saat 22.00 22.20 t jgında Tantel Reklâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • HAKtX)f X VWAUAtt En Son Model KADIN ÇANTALAR» YIKANA» ¥İDEU OERİDEH HUoANDM İ25 WW GELMİŞTİR OH ttfiao mr» tm aetui «Uhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • YAPI POLİSİ TEŞKİLATI KURULMASI İSTEHİYOR inşaat mühendisleri «Yapı Polisi» teşkilâtı kurulmasını istemişlerdir.Böylece İnşaatların kontrolünün ve büyük şehirlerin yayılmasının önlenmesinin mümkün ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • mmmımııımnmtı ıııtıtıııtıııııııııııti'tıııııımı um ti mutun V ''II l| 11 PANAYIR VODVİU SİZ ne derseniz deyiniz,bizim sosyal bünyemiz bu işte.Onca hâdiseden sonra siyasî partilerin kurulmasına izin mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • ŞOFÜR Yoıgi Kataksimos idaresindeki 52913 plâka sayılı taksi Kuruçeıfne polis noktasının önünden geçerken 22 yaşındaki Tahir Külçe'ye çarparak kolunu kırmıştır.GALATALI Ömer ismini taşıyan bir şahıs d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • SAHİPSİZ BÎR TAKA BULUNDU Dün sabah Sirkeci önlerinde sahipsiz bir taka bulunmuştur.Kaptan köşkünün kapısı açık ve halatsız olan gri renkli taka liman içinde akıntının tesiri ile bir müddet basıboç se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • Bugün matinelerden itibaren SARAY SİNEMASINDA Bütün dünya seyircilerini teshir eden MUKADDES İSTIRAP Filmin Yaratıcıları:LİLLİ PALMERS SYLVİA SYMS YVONNE MITCHELL RONALD LEWIS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 15.02.1961
  • f SİNEMALAR J BEYOĞLU ATI.AS Tel:440835)Hint Mezarı Debra 2.hafta)EMEK Tel:44 84 39)Kadın ve Kuklası Brigltte Bardot Renk-J li Fransızca.3.haf-Paget Renkli Îngta)İNCİ Tel:48 45 95)Kolsuz Bebek Nuray U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • Bir köyde 647 kişi Doğuştu Öğretmenin muhtarlığa tâyini yüzünden çıkan kavga ile ilgili olarak 160 köylü adliyeye verildi KIRŞEHİR.HUSUS!Güllü nahiyesinin Onurlu Bala köyünde 647 kişinin katıldığı büy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • Zonguldak'ta bir ilk okula kundak kondu ZONGULDAK,HUSUSİ Basveren Cuma nahiyesinin Toysanlj köyü İlkokuluna evvelki gece meçhul şahıslar tarafından kundak konmuştur.Bu yüzden çıkan yangın sonunda sını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • 9 yaşındaki çocuk tren altında parçalandı İZMtR,HUSUSÎ Alsancak Seydlköy banliyö treni dün 9 yaşlarındaki bir çocuğu tekerlekleri arasında parçalıyarak öldürmüştür.Rıfat Gündüz adındaki çocuk Ermeni m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • İNGİLİZ YUNAN görüşmeleri başladı LONDRA,AA.A.P.Üç günlük resmi bir ziyaret İçin Londraya gelmiş olan Yunan Başbakanı Karamanlls İle Dıs İsleri Bakanı Averof dün Macmillan ve Lord Home İle görüşmelere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • Zühre'ye giden Rus roketinin sür'ati azaldı MOSKOVA,RADYO Zühre İstikametinde seyrine devam etmekte olan Rus roketinin hızı arzın yer çekiminden dolayı azalmış,saatte 40.000 km.den 14.500 km.ye düşmüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • Sinemaya giden karı kocanın evi yandı DENİZLİ,HUSUSÎ Sinemaya yetişmek için sobayı açık bırakan Kemal Altın ve eşi filim seyrederken tobadan çıkan kıvılcım İle evleri kül olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • Gelibolu'da oturan tanker kurtarılamadı Gelibolu sahiline 70 metre yakın karaya oturan 18 bin tonluk İtalyan bandralı «Flesko Tenova» tankeri dün de kurtarılamamıştır.Tankeri kurtarmak için yükünün ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • Av tüfeği ile öldürüldü ZONGULDAK,HUSUSÎ Devrek'in Burhanoğlu köyünden Durmuş Kabakçı,akrabası Rifat Kabakçı tarafından av tüfeği ile öldürülmüştür.Cinayete sebep kan davasıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • IA.P1 FABİOLA'NIH KARDEŞİ Belçika Kraliçesi Fabiola'nın 26 yaşındaki erkek kardeşi Don Jaime de Mora Y Aragon bir İtalyan filminde 3 dakikalık bir rol almıştır.Filmde Belçika Elçisi rolünde olacak gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • HEYELANDAN 17 EV MILD!ZONGULDAK,HUSUSİ Kar ve yağmur dolayıslyle vukubulan heyelan neticesinde,Devreğin Kaypaklar köyünde 17 ev,İsmetler mahallesinde de 27 samanlık yıkılmıştır.Heyelan devam ettiğinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • Madencilik Yardım Komisyonu kuruluyor ANKARA,HUSUSÎ Bir Madencilik Yardım Komisyonunun kurulması için Amerikalılarla anlaşma imzalanmıştır.Maden yataklarının keşfedilmesi,geliştirilmesi ve işletilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • Kolonya'da karnaval KOLONYA,A.P.Bir milyon şarap âşıkı.Ren nehri kenarındaki bu eski şehrin geniş sokaklarını âdeta bir dans salonuna çevirmişlerdir.Karnaval münasebetiyle şehrin 700.000 nüfusuna ilâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • Kennedy'ye izmir'den kanarya gönderiliyor İZMİR,HUSUSÎ Birleşik Amerika Başkanı Kennedy'ye Ege Seronofil derneği tarafından hediye edilmesi kararlaştırılan bir çift beyaz kanarya,bugün İzmir vali ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • Kömür ocağında göçük altında kalan 2 işçi öldü ZONGULDAK,HUSUSÎ Kilimli E.K.t.ocağında vuku bulan bir göçükte,Mehmet Akdağ ölmüştür.Çaydamarı ocağında da Niyazi Demirel adlı işçi göçük altında kalarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • İki iskele memuru Bir kamyoneti taksi ile kovaladı NECMİ ONUR üsküdardakl araba vapuru İskelesinde çalışan iki Şehir Hattı memuru,evvelki akşam taksi ile bilet parasını ödemeden araba vapurundan çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • tütün piyasası Bu yıl iyi vasıflı mahsûl desteklenecek ve tütünler kanuna uygun balyalanmadıkça alınmayacak ANKARA,AA.1960 yılı Ege mahsulü tütün ekicileri satış piyasası 20 Şubat Pazartesi sabahı saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • [A.P.ıniFiıifiiıiMs nn.ı#ıı ıvnn Geçenlerde Londra'da açılan bir komUHAFIZINA BAYILIYOR pek sergisinde «My Brandy» adlı 2,5 yasında bir Buldog köpeği de teshir edUmistir.Resimde sıra bekleyen köpek ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • IA.P.J Krupp İnşaat firması İşçilerin her havada çalışabilmelerini ve inşaat maddelerinin hasara uğramamasını temin için yepyeni bir metod tatbike başlamıştır.Bu,plâstikten,şlşirilebilen büyük bir çad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • Gemiye çıkanlardan biri ertesi gün kül haline gelmiş muşambalar üzerinde sızmış bulundu,üç arkadaş merak sâikiyle gittiklerini söyledi HALİT ÇAPIN Selviburnu açıklarında yarı batık bir vaziyette duran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • DİKKAT İTHAL EDİLMİŞ AVRUPA KRAVATI olanların 22 95 21 müracaatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • Yarınki mecmuası Dünyanın en büyük gravür sanatkârları tarafından hazırlanmış olan 15 tablo halinde bir ESKİ BOĞAZİÇİ Albümü hediye ediyor Yarın bir Hayat alın iz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • SİTE TİYATROSU 21 Şubat SALI gününden itibaren her gün 18 de BAHARIM SESİ Komedi 3 Perde)ANTIGONE SON 4 GÜN Her akşam 21,15 de YARIN CUMARTESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • SiMemuti D BUGÜN GEORGE SANDERS CORİNNE CALVET Vi SJİBCAL Bluebeard's 10 Honeymoons Filminde size meşhur kadın avcısı Landru'nun On Balayım ve neticelerini canlandırarak heyecanlı saatler geçirtecekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • Merin DOGANALP GECE yarısını geceli bir hayli zaman olmuştu.Şiddetli poyraz fırtınası ıslıklar çalarak pencerelere çarpıyor,yağmur ince bir tipi halinde çatıların üzerine,çamurlu yollara dökülüyordu.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • SEDAT AĞRAL1 mektubu gönderilmiştir.İmâr ve Fen İşleri kadrolarında ressam,karmektubu gönderilmiştir.İmâr ve Fen İşleri kadorlarmda ressam,kartograf ve topograf olarak görevli ilkokul mezunu ve ihtisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • Bir kadın donarak öldü KIRŞEHİR.HUSUSÎ Kaman İlçesi Bas köyünden 50 yaşlarında Ümmü Sofular köyünden gelirken gece sığındığı bağda donarak ölmügtür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 15.02.1961
  • CİLDİ YUMUŞATIR TUZLU VE KİREÇLİ SU İLE DAHİ KÖPÜRÜR m ı ı ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 15.02.1961
  • yahİV7âqm s u KA-^K^e KfifîgO 9^H !BüV^AS» MA\i4G4KT 'ULANUÇfcK HÂ"F\Zİ ^V^U^Luah İLK Hücumu poskortvyük!sakalı DÜŞMAN ç.HAKİğ.CANİPTEN ©EL.ÖR»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1961
  • Oifw«ı«K;KmF«:«nıar*aeıı«ri LİBk 7-i J 1 V-FPİÜİ.r V l L l^r ı* ^T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1961
  • o ANAA GECEM GuM BOLT'U ÇO DÛŞÜNCe.U» Bı'% w4L.De GÖLDÜM,Ü2ÜNJTLJL.Ü İDİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1961
  • JOHNNY HAZARD jtAxAT KBNOİNDEN GH"C£7Si aOW/VW OeovVA'/W ÜZ.&Z.ÎNS SALOIRC» VS.Q)U ESMADA "ADAMS DA KAtZDS.ŞiNİN YANINA Gl'DER.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1961
  • POSTU*MJr Zun e E"siNE UER1 DETS1 oe BeTes^ TAN CAN\BO-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1961
  • AAEfZMASA AM/WET BEY.BAM/k BiR.Par.ÇA KAŞER.PEVJSJISZ.İ v'B.MEEHÛBAA Aui SEV-Şu» RûKÇA yeter,^f Bui PEVNtel RARE K^PAMiNiA KOVACAĞI^-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1961
  • Yazan:Daniel GRAY Acıklı,elem vererek hiçbir ser dilştlnmemeye kararlı,kendimi aklın kabul cdcmiyecegi tasarılar cennetine kaptırmış,bu cennete dalmıştım.Bu cennet,bana yasak olan bir aşktı,ama Stephe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1961
  • ORİJİNAL CADILLAC PONTİAC Yarım Motor Satışa arzedilnıiştir.Şemsettin Gezgin ve Ort.Kol.Şti.Tarlahaşı Caddesi No.63/67 Beyoğlu Telefon:44 52 89
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1961
  • TURK AMBALAJ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİNDEN Sicil No.59820/3802 1960 yılı bilançosunun müzakere ve kabulü için hissedarlar alelade Umumî Heyet Toplantısı 13 Mart 1961 Pazartesi günü saat 15.00 de İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1961
  • DİKKAT!DİKKAT!Yeni çıkan 25 kuruşluk televizyonlu,Balonlu ve ikramiyeli Güney Çikletleri,25 kuruşluk Çiklet ile hem kendiniz,hem çocuklarınız,içinden çıkan hareketli Futbol ve Miki resimleriyle saatle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1961
  • I OKUYUCULARA CEVAPLAR I 1 SITKI ÜNER E İstakozlar 50-60 senelik bir ömre sahiptir.Her E E sone üOOO ilâ 90.OM yumurta yaparlar.Yumurtaların 3 ş ancak 10.000 de biri tam boy ıstakoz olarak tabii ttm-3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1961
  • mW?WVW^?1,ww Paris gece klüplerinin 110 kiloluk kralı öldü Meşhur Pigalle meydanında bir kraliyet kuran Martini,sıkı emniyet tedbirleriyle yaşarken,kalb krizi onu düşmanlarından önce dünyadan sildi El
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1961
  • HİCRÎ 1380 Şaban 29 Çarşamba 15 ŞUBAT 19 6 1 RUMİ 1376 Şubat 2 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güneş 6.57 1.15 öğle 12.28 6.4R İkindi 15.22 9.3!Akşam 17.42 12.00 Yatsı 19.13 132 îmsâk 5.17 11.35
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1961
  • Hfiliiiief Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HİKMET GÜLDEREN Magazin kısmında Mesul Müdür HALİT KIVANÇ sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1961
  • İLÂN TARİFESİ 0 PAZAR GÜNLERİ 2,3,4 üncü sayfalarda santimi öfl T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.L.0 SAİR GÜNLER 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 2f T.L.5 inci sayfada santimi 20 T.L.0 Birinci sayfada ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1961
  • ALÂKA KESME Kardeşim olup uzun müddetten beri yanımızdan ayrılmış bulunan Viron Yuanidi'nin borç alacak ve ticari münasebetleri ile hiç bir alâkamız olmadığını ilân ederiz.Aristo Vıidiıidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1961
  • İSTİKLÂL CADDESİ No.382/1 Beyoğlu Sular İdaresi karşısındaki mağaza,boş teslim.Telefonu ve demirbaşlariyle birlikte devredilecektir.Alâkalıların müracaatları.Telefon:44 37 74
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 15.02.1961
  • Ehliyetli kazancı şefi Alınacak 13 Atmosfer yüksek tazyikli otomatik kazanın sevk ve idarelinde ehil.Müracaat:Saat 14-17 arası Tel:71 64 18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 15.02.1961
  • glIMIllllllil İlli I trill 1111 111 111IIIII!I İMİ I It til lirillll lllIMIMttTltlTTI IliritU I III tlllltIMIlllTI İMİ 1 n 111 İMİ I lif 111111 III 1 Kitap alan öğretmenler s Baştarafı Birincide E Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1961
  • BAĞIŞ LİSTESİ I t Başt.araft Birincide İbrahim yüksel Eraydın 45 Jale Arşları 4 Nesrin Kutlug 35 Alâaddin Damlı 20 Mustafa özay İS Serpil Tansı 123 Aydın Engin 12 Hüsnü Kiiçükakçe 4 Hülya Ersine 41 Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1961
  • GALATASARAY,İSRAİL Baştarajı Altıncıda bir lisanla bahsetmekte ve bilhassa Metin Oktay,Turgay Seren ve menecer Gündüz Kıhç'a karş.husus)bir alâka göstermektedirler.Fırtınalı bir uçak yolculuğu yapan G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1961
  • "SİLÂHLA MUKABELE EMRİNİ BAYAR,VERDİ Baftarajt Birincide duğunu ifade etmekte idi.Diğer sakıt Bakanlar da mektubun gönderildiğini ihtilâlden sonra radyodan işittiklerini ve bu yürden sabık Milli Savun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1961
  • v «MB» BİLANÇO t Başta.rafı Birincide Taxi Tüccar)Dündar Katoglu Muhasebeci)PROGRAMI:Açıklanmadı,flj] MİLLETE HİZMET PARTİSİ KURUCULARI:Fahri tfetkaja,Bedla Seven,Nadi Çakın,Galip Atakan Emekli Subay)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1961
  • 11*/y *Yii\r' mm*:Modern ambalajlı bu mükemmel Tuvalet Sabunu aynı zamanda zengin ikramiyeler kazandırır rtoAfetfe^Mt* 80 Nisanda Noter huzurunda yapılacak Puro Piyangosuna katılmak için yeni Puro amb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1961
  • KELİM ESİ 100KURUŞ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLAK 0 KELEPİR Arsalar.Halkalı Okulu yanında 50917 M2 «uyu İçinde,Dericilere,inekcilrrc mutavassıt kabul edilmez.21 19 55.ACELE telefonlu 4 katlı Ev.Bakırk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 15.02.1961
  • ARÇELİK Â.Ş.'den İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR Beher katı 1.500 m2 yer kaplıyan 4 katlı betonarme bir binanın kaba inşaatı için teklif istenecektir.Taliplerin yaptıkları işlere ait belgeler ile referansların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 15.02.1961
  • KULÜPLER 1 Haziran'da Tofo Başbayii olacak Devlet Bakanı,Mumcuoğlu,bayiliğin dışında kulüplere yardım yapılacağını söyledi İSTANBUL Spor Toto Başbâyiliği 1 Hazirandan itibaren kulüplere verilecektir.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1961
  • FUTBOLDAN BAŞKA kollarda da profesyonel şube kurulabilecek ANKARA,HUSUSÎ Spor Şûrasında müzakere edilmekte olan yeni Spor Kanunu tasarısına «Teşkilâtça kabul edilerek her spor branşında profesyonel sp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1961
  • KISA HABERLER İSTANBULSPOR profesyonel takımı kalecisi Sabin kadro dışı bırakılmıştır.Sarı Siyahlı idareciler,Sabih idare heyetinden özür dilemediği takdirde kendisini yeniden kadroya almıyacağız,demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1961
  • G.SARAY F.BAHÇE KIZ TAKIMLARI CUMARTESİ OYNUYOR İstanbul kızlar voleybol ligi İlk devre liderini tâyin edecek olan Galatasaray Fenerbahçe kartı'Mmui Cumartesi günü saat 18.30 da Spor Sarayında yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1961
  • s Wm,Yunanistan ikincisi AEK ve Romanya ikincisi Stea Groşul takımları bugün Atina'da Fenerbahçe kulübü tarafından tertiplenen Balkan Tumuasının ikinci maçını oynayacaklardır.Resim;Balkan İkincileri T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1961
  • AYHAN DEMİR,D.ŞAFAKA'YA ANTRENÖR OLDU Voleybol millî takım antrenörü Ayhan Demir,Darüşşafaka voleybol takımı antrenörlüğüne getirilmiştir.Yeşil Siyahlılar,Türkiye voleybol şampiyonası için Ayhan Demir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1961
  • Galatasaray Voleybol Takımı,Leipzig maçlarına hazırlanıyor Voleybol Avrupa Şampiyon kulüpler Kupası İkinci turunda Doğu Mmanya şampiyonu S.C.Rotation Leipzig ile karşılaşacak olan Gala-'asaray takımı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1961
  • F.BAHÇE'DE HAVA GERGİN Kongreye 4 gün kala iki grupun sözcüleri birbirlerini hizipçilik yapmakla itham ediyor PAZAR sabahı Kadıköy Yurt sinemasında yapılacak olan Fenerbahçe kulübü fevkalâde kongresin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1961
  • BİR FRAkm ROMANI FERİKÖY üç puan daha aldı ve millî lig merdivenine biraz daha tırmandı.Kulüplerinin mevsim başındanberi devam eden talihsiz haline için için ağlayan köylüler belki de biraz gülüm seye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1961
  • Belediye rüsumu yüzde 20' ye indirildi Belediye Encümeni dünkü toplantısında evvelce yüzde 35 olarak tesbit ettiği Belediye rüsumunu yüzde 20 ye indirmiştir.Encümen azaları bu kararı kulüp.Win kapanma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1961
  • FENERBAHÇE KIBRIS'A DAVET EDİLDİ Fenerbahçe profesyonel takımı iiti maç yapmak üzere Kıbrısa davet edilmiştir Anlaşma hâsıl olduğu takdirde San Lacivertliler gelecek Cumartesi günü Kıbrısa gideceklerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1961
  • F.BAHÇE,BOTAFAGO VE AMERiCA'NIN TEKLİFİNİ REDDETTİ Fenerbahçe idare heyeti dünkü toplantısında bir Avrupa turnesine çıkacak olan Brezilya şampiyonu America takımı ile yine Brezilya liginden Botafago t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1961
  • Basketbol Haçı bu Akşam Yapılıyor m m Şiddetli yağmur yüzünden tehir edilen maçı 14 bin kişi takibe hazırlanmıştı.MİLLİYET Ekibinden ORHAN TÜREL YAFA' dan bildiriyor Galatasaray Hapoel Tel Aviv Basket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1961
  • Feriköy cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı millî lig maçına büyük bir iddia ile hazırlanmaktadır.Resimde,futbolcular Necdet Er dem'in idaresinde antrenmanda görülüyorlar.Umumî Kaptan Kırcan,«Özc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 15.02.1961
  • Dün gene İsrail'de liapoel ile karşılaşan Türkiye şampiyonu Galatasaray basketbol takımının ilk beşi bir maçtan evvel Spor Sarayında görülmektedir G.Saray,Hapoel Basketbol maçı bugüne tehir edileli Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor