Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • [MİLLİYETİ Kanarya sergisi Galatasaray Lisesinde «Screnofil derneği» tarafından bir kanarya sergisi açılmıştır.Resimde kanaryalardan birini seyreden Vali Tulga görülüyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • Belediyede Memur ve İşçilere zam Yapılacak Zamdan 16 bin memur ve işçi faydalanacak SEDAT AĞRALI Memurlara yapılacak zamma paralel olarak İstanbul Belediyesi de memur ve işçilerine zam yapmağa karar v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • Nato Spaak'm istifasını teessürle kabul atti PARİS,RADYO NATO Konseyi,Genel Sekreter Paul Henri Spaak'ın istifasını kabul etmiştir.Bu vesile ile yayınlanan tebliğde Konseyin bu istifadan dolayı teessü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • Tövbekarlar 3 gün sonra yakalandı Bir müddet evvel yakalanıp nezaret altına alınan sinema bileti karaborsacılarından,bir daha karaborsacılık yapmayacaklarına yemin ederek 3 gün sonra serbest bırakılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • IA.P.I UAYRAN If Al İlli AR Hindistan'ı ziyaretleri IInH RHUÜItHn rasında Agra'ya giden tngiltere Kraliçesi Elisabeth ile kocası Prens Philip Taç Mahal'e hayran kalmışlardır.Türbede 15 dakika kalan Kr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • Yalman'ın Vatan'dan kendi arzusu ile ayrıldığı açıklandı Vatan Gazetecilik ve Matbaacılık şirketinin yeni idarecileri dün bir basın toplantısı yaparak,Ahmet Emin Yalmanın başyazarlıktan kendi arzusu İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • SIRT HAMALLARI İLE RÖPORTAJ YAPACAK BİR İSVEÇLİ GELDİ Sırt hamalları ile röportaj yapmak üzere bir İsveçli yazar şehrimize gelmiştir.Röportajına «Atom çağında ilk çağ hayatı» ismini veren Lauri Pelton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • SÜMERBANK İSÇİLERİ İDARÎ CEZALARIN AFFINI İSTİYOR ANKARA,HUSUSÎ Türkiye Tekstil ve Örme Sanayii İşçileri Federasyonu tarafından Sümerbank Genel Müdürlüğüne gönderilen bir yazıda Sümerbank işyerlerinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • İstanbul ve Ankara Üniversitesi olayları ile ilgili kararnamenin geniş bir hülâsası bugün 3.sahifemizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • Üniversite Olayları dâvası bugün başlıyor 118 sanığı olan dâvanın ilk duruşmasında 60 sayfalık kararname okunup bir yandan da sorgular yapılacak TSTANBUL ve Ankara Üni-lversitesi olayları ile ilgili d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • OMUZU KIRILDI İspanya'da M Cid» adlı bir film çevirmekte olan meşhur film yıldızı Sophia Loren,Madrit'teki apartmanının merdiveninden düşerek sol omuz kemiğini kırmıştır.Şimdi biraz iyileşmiş olan yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • Beynelmilel Takvim ile 1 gün kazanılıyor Ayların bâzıları ayni günde başlayacak bayramlar le resmî tatil günleri de her yıl aynı güne gelecek METİN DOĞANALP BEYNELMİLEL Sabit Takvim» in mucidi Willard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • BİR TEMSİLCİNİN DAHA ÜYELİĞİ KALDIRILDI ANKARA,HUSUSÎ Yüksek Seçim Kurulu,Esnaf Temsilcisi Nairn Çapçının da temsilciliğini hükümsüz saymıştır.Bu suretle,esnaf teşekkülleri tarafından seçilmiş olan 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • ass?ESKİ BİLMECE Küçücük fıçıcık içi dolu turşucuk;bilin bakalım ne-dir?Limon diyeceksiniz.Hayır.Cehaletle görgüsüzlüğünden doğan hasetle.kini,komplekslerinin baskısı altında her önüne gelenin yüzüne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • BASIN KOMİSYONUNDA VAZİFE TAKSİMİ YAPILDI Temsilciler Meclisi Basın Yayın ve Turizm Komisyonu dünkü ilk toplantısında vazife taksimi yapmıştır.Ömer Sami Coşar komisyon başkanlığına,tlhami Soysal sözcü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • A.P.I Afrika'yı bir baştan birbaşa gezerek konserler veren meşhur Amerikalı zenci trompetçi Louis Armstrong şimdi de vrupa şehirlerinde çalacaktır.Resimde Mısır'da deve üstünde çalarken görülüyor.DEVE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • SANTA MARİA BREZİLYA'DA Yolculann kaıaya çıkacağı nhtımda sıkı emniyet tedbiıleıi alındı,Âsîleı gemiyi bırakmıyor DIŞ HABERLER SERVİSİ BAYRAKLARLA donatılan Santa Maria transatlantiği dün 3 Amerikan d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • [A.P.CI CI5f Tl Fezada seyahat ettikten sonra bir kapsülle denize düşen maymun muayene için Cape Caneveral üssüne I götürülmüştür.Maymun seyahat sırasında aletleri öğretildiği şekilde İdare etmiş ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • Alican'ın partisi yarın kuruluyor Kurulacak olan partilerin isimlerinde "Demokrat,kelimesi istenmedi.Gümüşpala temaslar yapıyor ANKARA,HUSUSÎ A LİCAN ve arkadaşları tarafından kurulacak olan parti içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • Seçim kanununun esasları açıklan Propaganda yasağı olan günlerde Başbakan ve Bakanlar açılış törenleri yapamayacak ANKARA,HUSUSÎ SEÇİM Komisyonu Başkanı Şefik İnan,seçim tasarısı hakkında dün Temsilci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • [MİLLİYETİ İstanbul limanı,palamut balığı ile beraber balıkçıların da istilâsına uğramıştır.Yüzlerce balıkçı sandalı denizde trafiği aksatmakta ve kazalara sebeb olmaktadırlar,ispanyol bandıralı Bcniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • 4.cü İLAVELİ BASKISI ÇIKTI Türkçe karşılıkları ile birlikte FRANSİZCA CÜMLE KURULUŞU Yazan:Dr.BAHA ÖNGEL Maarif Vekâletince okullara yardımcı kitap olarak kabul edilmiş.Fransızca öğrenen herkese fayda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • Kurumlar Vergisine Zam ienkid Edildi Odalar Birliği yüzde 100 zammın memleket ekonomisi için zararlı olacağını açıkladı ANKARA,HUSUSÎ KURUMLAR Vergisine yapılan yüzde 100 zammın memleket iktisadiyatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • Tahranda nümayişler TAHRAN,A.P.Seçimlerin serbest cereyan etmediğini ileri sürerek dün 1500 Üniversite talebesi yeniden nümayiş yapmışlardır.Talebelerin bir kısm polisle kapışmış,bazısı yaralanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • Yılda 115 milyon Dolar borç Taksiti ödeyeceğiz Maliye Bakanı,sabıkların gelir vergisini kazanç vergisi durumuna düşürdüğünü,kazancı düşük zümrenin fazla vergi ödediğini söyledi ANKARA,HUSUSÎ A ALİYE B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.02.1961
  • Gürsel ile Kennedy'nin mesajları açıklandı ANKARA,AA.Kennedy'nin resmen vazifeye başlaması dolayısı İle Gürsel'le aralarında mesajlar teati edilmiştir.Kennedy'i gönderdiği mesajda,Gürsel'e teşekkür et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.02.1961
  • Bugünkü mecmuasında Kjraliçe Farah,Tahran Sarayında Hayat ekibini hususî surette kabul etti Hayat muhabirlerine çocuğunu gösterdi.Renkli ve siyah-beyaz resimlerle son derece enteresan bir röportaj.Ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1961
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA Panalgine AMPUL 2 cc x 5 ampul perakende 330 Krş.Bol miktarda Piyasaya çıkarılmış,ecıa depolarına ve eczanelere damıtılmıştır ATABAY LABORATUARI Tophane İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1961
  • MUHASEBE MEMURU ARANIYOR İtalyanca lisanına vâkıf muhasebe bilgisi olan muhasebe memuru aranıyor.İstekli olanların yazılı hal tercümeleri ile birlikte İstiklâl caddesi 135 numaraya müracaatları.Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1961
  • DİKKAT DİKKAT MODERN TERZİHANESİ Birinci Sınıf ve Birinci Kaliteli Kumaşlarından PEŞİN FIATINA TAKSÎTLE Görülmemiş itina ile işçilik Palto Pardesü Trençkot Smokin Manto Tayyör Birinci kaliteli iâstiko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1961
  • YILIM İLK ÇEKİLİŞİNDE 1 ADET Son Para Yatırma Günü 13 ŞUBAT TMAN DAİRESİ 100.000 Ura ve 400.000 LİRALIK ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ YAPI ve KREDİ BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1961
  • SİYASET DÜNYASINDA Soum* KCo&e*»iki isim,bir sembol ı J-Kt hâdise,son jrtinlerde hürriyet mücadelesinin sembolü olarak bütün dünyanın alakasını çekmiştir,j^j hâdise de bir kadın yasana hapse atılması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1961
  • VEFAT Fan i re Tekand'ın eşi,Solmaz Gören,titer Tekand,Ayşe Gezgjn ve Emine Karaçam'ın babaları,Baha Tekand ve Fethiye Tinalp'ın ağabeyleri Ziya Tinalp ve Mesadet Tekand'ın kaimbiraderlerl,Feyyaz Teka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1961
  • GÜMRÜKLERDE SATIŞ TEKRAR BAŞLADI Gümrüklerdeki malların 3.parti satıhlarına dün sabahtan İtibaren başlanmıştır.Dün çeşitli kumaşlar,kauçuk çizmeler,dokuma makinesi malzemeleri *atılmı$ ve 75.800 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1961
  • I.E.T.T.Teşkilâtı altı işletmeye ayrılacak Î.E.T.T.İdaresi Umum Müdürlüğünün 6 ayrı isletmeye bölünmesi hakkında bir kanun teklifi hazırlanmaktadır.Umum Müdürlük bölünerek ayrı işletmeler kuruhınca bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1961
  • IMtII!€ll!Çok övündük,şimdi yeriniyoruz.YILLAR yılı inanmadan övündük:Yeryüzünün en büyük milleti biziz,dedik.İlk insan da Türk'tü dedik.Sonra hızımızı alamadık:Bütün insanlar da aslında Türktür,dedik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1961
  • BİR YUNAN ŞİLE AĞLARI PARÇALADI Yunan bandrah 12 bin tonluk «Msrondio» şilebi,dün gece yarısı Boğazın Rumpll cihetindekl ağları parçalamıştır.Mısır yüklü olarak Köstence lima-%nind.au gelmekte olan şi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1961
  • YAZI MAKİNESİ Kota l.r 6 Gümrük Tarife 84 51 bildirisi olanların 44 32 21 müracaatları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1961
  • Magnesium Oxyde ve Calcium Silicate aranıyor Tel:44 79 51 Karaköy Palas 420 Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1961
  • ACI BİR KAYİP Merhum Doktor Mustafa Şehabettin ve Memduha Morahgil'in kerimesi ve Mühendis Selim Sun' un eşi Gönül,Güven,Güneş,Gülhan Sun'un ve Güler Sökmen ile Gülgün Üke'nin anneleri ve Bülent Moral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1961
  • Sayın Doktor ve Eczacılara ÖKSÜRÜK ŞURUP ve TABLETİ Bot miktarda piyasaya orzedilmiştir-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1961
  • OĞLAK BURCU ki [22 Aralık 20 OcakJ Karışık bir İşe,istemeden karışacaksınız.Selâmete çıkmanın tek yolu tabir.KOVA BURCU [21 Orak n Şubat] Bütün arzunuz yavaş yavaş yerine gelecek.Telâşınız yersiz.BALI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1961
  • BULM AC A BU BULMACANIN ORTALAMA Ç4MECM MÜDDETİ 15)DAKİKADIR SOLDAN SAĞA:1 Zah-I 23456789 10 metli İş;Güçlük.2 Akıl;Tersi Birinci Dünya Savaşında mareşal Joffıe'nin Alman Moltke birliklerine galebesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1961
  • Istanbul 7.27 Açılış ve program 7.30 î tki mars 7-35 Sabah jimnastiği I 7.45 Karışık sabah müziği E 8.00 Haberler ve hava durumu 8,15 Şarkılar 8 30 Plâk dolabın-I dan 9.00 Küçük konser 9.20 İ Türküler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1961
  • Casus Kar-Türk lilnıi.1 SİNEMALAR j BEYOĞLU ATLAS Tel:44083.Mihracenin Gözdesi Debra Paget Renkli Îng.2.hafta)EMEK Tel:44 84 39)Kadın ve Kuklası Brigitte Bardot Renkli Fransızca.ÎNCt Tel:48 45 95)Dişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1961
  • Büyük Felsefe Lügati Tamamlandı Beher cildi 40 T.L.Her üç cildinin başlıca satış yerleri:Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.02.1961
  • Schneider asansörleri Asansör 84.22.11)ithal etmeli Istiyenlerin fiyatlarda rakipsiz SCHNEIDER fnbrikası Mümessilliğine müracaatlerl.ADRES:Galat/Kürekçiler Evranos han 55/8 Telefon:49 14 97 ı mimimi ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.02.1961
  • «28 Nisan» günü «Hürriyet meydanı» nda polis kurgunu İle yaralanan bir gene arkadaşlarının elleri üzerinde taşınıyor.Üniversite gençliğinin yaptığı nümayişlerden birinde polis Sirkeci meydanında gaz b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1961
  • «J «t CCS^\a^ tııııııni/TAKVİMDE BİR YAPRA Kazalı Muhabbet T^ ANA «geçmiş olsun» deyiniz,evvelki gün bir otomobil ka-[jzâsı geçirdim.Kaza diyorum ama bunu pek dramlaştırmağa j lüzum yok.Buna «kazâcık»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1961
  • AIR PRANCE 'la ONBEŞ GÜN her «mercredi chic» çarşamba)ve cuma günleri AİR FRÂNGE'ın şef aşçılarının usullerine göre hazırlanmış fransız mutfağının en nadide çeşitlerini takdim etmektedir.Suareler 1-8-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1961
  • HERKESİN sabırsızlıkla beklediği Sermayesine satış başladı KUNDURA-ÇANTA YÜN-LÜ TUHAFİYE ve ERKEK KONFEKSYONU İstifade etmek için acele ediniz TOGO Mağazası İstiklâl cad.Parmakkapı No.52 Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1961
  • 5 ci Kota 128 ve 168 Sıra No.lu tahsislerini devretmek İsteyenlerin 44 13 53 no.ya telefon etmeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1961
  • İs S TE NEMAS Bugün Suareden itibaren KADIN ve KUKLASI Renkli orijinal)«La Femme et le Pantin» BRIGITTE BAUDOT DARİO MORENO İlâve:Her Akşam 21 de İLHAM GENCER idaresinde zengin «SHOW» programı Bu film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1961
  • SANAYİ MINTIKASINDA SATILIK BİNA ARANIYOR Kartal Maltepesi,Topkapı,Levent civarında 400 500 M2 bahçesi ve 2 katlı beton binası olanlar İst.Posta Kutusu No.712 yahut 27 47 15 telefona müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1961
  • En Son Model KADIN ÇANTALARI HAKİKİ YIKANAN VİDELA DERİDEN RUGANDA» 125 OELMIŞTIR CınU.Biyloı tıtnıiyı.ıııra Din Cinlisi eldim YEKTA lıliMSl C«d N 234
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1961
  • SÜMERBANK YÜNLÜ SANAYİİ MÜESSESESİNDEN Hereke Fabrikası İçin Kumaş Siparişi Alınacak.Müessesemize bağlı Hereke Fabrikasının Ştrayhgarn imalâtı için hazırlanmış olan şartname esasları dairesinde sipari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1961
  • NUHUN MAKARNASIn.n HAFTANIN ŞARKISI programı Bu akşam saat 13,45 te ANKARA RADYOSUNDA SEVDİĞİNİZ ŞARKI size 250-150 veya 100 T.L "ArrAK,r"MrAnlı ir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1961
  • Akçit Kendi Kendine Fotoğrafçılık Metodu Türklyenln neresinde olursanız olunuz,sizi üç ayda fotoğrafçı yetiştirir.Herkese,fotoğrafçılık İçin lüzumlu malzeme olan:1 Makine,5 film fotoğraf kâğıtları,küv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1961
  • ŞEHİR TİYATROSU ŞUBAT PROGRAMI İSTANBUL TİYATROSUNDA Her Gece saat 21 de HACIYATMAZ Cumartesi Pazar 15 de:BÜYÜK ÇINAR Pazartesi Tatil TEPEBAŞI TİYATROSUNDA Perşembe Cumartesi 21 de OPERA Cumartesi Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1961
  • KOTA 16 8 bildiri mektubu sahlblcrinln 22 19 81 No.ya müracaatları rica olunur,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.02.1961
  • Fiti*** ISTANBUL REKLAM ıjetf1 Emek M kizMz*k&mtfiZ2âfâw
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.02.1961
  • IlllIİİlllİİİiİi AZ)SO/VgA.30WTSJNV İSTE BAJÇ,Bl'R.MOTOR.BEI_K:i OS OROwAy ve SABİNA {çi'n.OEDlR.5»,$TS OR.Dv.vAV fl-E SABİNA.A/v\A AAOTÖRÜ NASI w ojRr ufc:ABiuE:VANl_ARlNA itMiŞ-VAPlP WOTORE AT.UA/W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1961
  • Aiırıif^l HıS5E^A!wAvil?MÜE5seses'ne veu,y^^r!MEK içÎN OÖ.Jİ vuSEWENV.O W.j,^Z JgUt BEİ-Kİ ZENGİN,AWA BENİM WETeuidiM ŞAMPİYON V OLOUCTAM 1 SONKA ç0 PARA XAXANiR.Sin BuRAVA BAK İK.I KİS i BıR ARAVA G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1961
  • cisko v£ee vlj.VARL/lW/e/C£A;AO A.MW AYAĞIMA YAPI.ril t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1961
  • HtCRİ Perşembe j KUMt 1380 2 1376 Şaban ŞUBAT Ocak 16 1 9 6 1 2" VAKİT VASATI EZANÎ Güneş Öfile İkindi Aksam Yatsı İmsak 7.11 12.28 15.09 17.26 18.58 5.30 1.46 7.02 9.43 12.00 1.34 12.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1961
  • a Milliüef Milliyet Gazetecilik AŞ.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN I Umumî Neşriyat Müdürü:ABDI İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HİKMET GÜLDEREN Magazin kısmında Mesul Müdür HALTI KİVANÇ S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1961
  • İLAN TARİFESİ PAZAR GÜNLER*:2,3,4 üncü sayfalarda santimi 30 T.L.5 inci sayfada santimi 25 T.Lt SAİR GÜNLER 2,3,4 üncü sayfalarda santimi 25 T.L.5 İnci sayfada santimi 20 T.L.0 Birinci sayfada başlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1961
  • SOĞUK ALGINLIĞINDAN KENDİNİZİ KORUYUNUZ:Soğuk algınlığı.grip,bronşit ve zatUrreye çevirmeden^ Vicks VapoRub sürünüz.Ufak bir soğuk algınlığı grip,bronjit ve dalla zalilrre gibi önemli hastalıklara scl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1961
  • TURİSTİK VE TURİZME HADİM Müesseselerin-Nazarı Dikkatine 1 Basın Yayın ve Turizm Bakanlığının emirleriyle,1959 senesi 3 üncü Kotadan,Şirketimize yapılan tahsisle Çekoslovakyadan ithal edilmekte buluna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1961
  • BİR RÜZGAR ESTİ.Yazan:Daniel GRAY Saint-James'da bir iki dükkân vardır,tskoçyanın en iyi cins kaşmirlerini gümrük ve taks vermediklerinden ucuz satarlar.Amerikalılar böyle alış verişlere bayılırlar.Öt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1961
  • TÜRKER J^O^SSSîS İ EE Geçen hafta yayın hayatımızda bir rekor haftası Eş Er olmuştur:Tam 218 eser basılıp derlendi:191 kitap,EJ Er 27' broşür;186 telif,32 tercüme.İstanbul'da 106,An-s S kara'da 101,ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1961
  • ı II WWW H HM «»Kti'HWI IlLu—CARA MA VATIMDA wtC I Bü DERECE I mistir:ARy_CARA'NiN VAPtklarini odSrendİkten sonra acaba geoizgf Sı'MOİ ONU NE VA&ACAK.DEKtcAC*.PE-OVA l_e PiVESi TEKRAR.HALJ'NE GETi'REB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.02.1961
  • v m ÖLÜME TUŞ OLAN ŞAMPİYON YAŞAR DOĞUNUN HAYATI Yaşar,tekrar kîsbeti giyiyor Bedİrhan ÇINAR ii Yeniden üzerime yürüdü.Ben de ona doğru yürüyüp başımı ileri doğru uzattim.Bu hareketim bir nevi tuzakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.02.1961
  • Âlican'ın partisi yarın kuruluyor Baştarajı Birincide tirilmesi,grev hakkı ve kollektif İŞ akdi yer almaktadır.TÜZÜK Yeni partinin tüzüğü diğer partilerin tüzüklerinden pek farklı değildir.Genel idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1961
  • Kıbrıs'ta Türk cemaati için hastane yapılacak ANKARA,HUSUSÎ Kıbrısta bir Türk cemaati hastahanesi bijaati için Sağlık Bakanlığı tarafından faaliyete geçilmiştir.Dün Sağlık Bakanı Prof.Ragıp tineri mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1961
  • YILDA 115 MİLYON DOLAR BORÇ TAKSİTİ ÖDEYECEĞİZ t Baştarafı Birincide vergi nisbetinin düşmüş olduğunu İfade etmiştir 10 YILIN FARKI M.B.K.üyesi Fikret Kuytak'm başkanlığında toplanan komisyonda Maliye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1961
  • SEÇİM KANUNUNUN ESASLARI AÇIKLANDI t Baştarafı Birincide ilddetle ve süratle cezalandırılacaklardır.SEÇİM HİLESİ $eflk inan,izahat verirken,düşük D.P.İktidarının yeni bir seçim hilesini açıklamıştır.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1961
  • ÜNİVERSİTE OLAYLARI dâvası bugün başlıyor t Baştaraft Birincide ttesl İçin bütün tedbirler alınmıştır.Duruşma açılınca sanıkların hüviyetlerl tesblt edilecek ve Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1961
  • DURU Film takdim eder t Şoför Nebahat» dan sonra SEZER SEZİN İle Sahnemizin eşsiz sanatkârı Müşfik Kenter Film ve sahne yıldızlarımızdan Sadri Alışık Ulvi Uraz Osman Alyanak Senih Orkaıı Semih Sezerli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1961
  • 5.KOTA Sıra No.Gümrük Tar.No.I.142 84.10.80 Maiyat için tulumbalar bildiri sahiplerinin mutemetlik için Telefon No.44 72 37 ye müracaatları.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1961
  • B A K B A K Radyo ve Gurundlf »es cihazlarının evinlide teknlsyenlerimizce garantili tamirleri yapılır.Tel:44 05 74 Bakbak Radyo «ervlsi Yüksekkaldırım No.25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1961
  • Santa Maria Brezilyada t Baştarafı Birincide lanndan Utiyenlerin «iyast mülteci olarak kabul edileceklerini bildirmiştir.Başkan geminin akıbeti hakkında hiçbir e«y açıklamamıştır.Hâlen Brezilya kabine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1961
  • Ama ne yeme/c yedik.gene de midemiz rahat!Vîtcr île pişirilmiş yemeklerden sonra mideniz ne kadar rahattır!Yemekler hakikaten nefis olur çünkü Vita'nın fevkalâde bîr lezze,ti vardır.Vita'nın lezzeti d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1961
  • BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞINDAN MEMUR ALINACAKTIR Kazamız bekçi bürosunda münhal 600 lira ücretli Muhasiplik kadrosuna,bir muhasip alınacaktır.Muhasebe bilgisine vâkıf enaz orta okul mezunu olmaları cart olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1961
  • Türkiye Kızılay Cemiyetinden SİSE KAPSÜLÜ YAPTIRILACAKTIR Afyonkarahisar Madeıısuyu İşletmemiz ihtiyacı için şartnamesine göre 20.000.000 adet kapsül imâl ettirilecektir.Taliplerin teklif mektuplarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1961
  • KÖHNE KUNDURA VE SARACİYE SATILACAKTIR.1 Beykozdaki Fabrikamız ile Sirkeci 5 inci Vakıf Handaki büromuzda şartnamesi mevcut muhtelif cins ve kalitede 3108 çift ve 1627 tek sürümsüz kundura ile 2362 ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1961
  • BEDEN TERBİYESİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜ Futbolda Müşterek Bahis Müdürlüğünden SPORTOTO)tebliğ edilmiştir.1 Spor Toto nizamnamesinin 50.maddesi gereğince 18 19 ve 20.haftalara ait itirazların başlama ve bitiş t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1961
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR OPERASI Şubat 1961 Temsilleri Hafta:1 2 Şubat Perşembe 21 de 4 Şubat Cumartesi 21 de G.PUCCINI Sahneye Koyan:AYDIN GÜN Orkestra Şefi:Dekor:Koro Sg.fi:Demlrhan Altug N.Perof M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1961
  • Türkiyede ük defa PEVNiRU BİSKUILERI Günün her saatinde yiyeceğiniz,toplantı ve çaylarınızda ikram edeceğiniz fevkalâde leziz,besleyici bisküilerdir,A ve D2 Vifaminleri ilâve edilmi$iir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1961
  • Beynelmilel takvim ile 1 gün kazanılıyor t Baştaraj\Birincide muvazi olarak ferdlere bir de gün kazandıracaktır,Takvimimde sekil ay ve 30 gün ve diğer 4 ay da 31 gün olarak tanzim edilmiştir.Bu suretl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1961
  • KELİMESİ 100 KURUŞ KÜÇÜK H.ANLAİİ TELEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK YEŞILYURTTA sahibinden kaloriferli,boş teslim daire.22 05 65.ACELE sat.18.000 M2 arazi içerisinde 100 şeftali ağacı 100 elma ağacı 700
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.02.1961
  • Soğuk algınlığına karşı OPON FAYDALİDİR!OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago ve •omatizma ağrılarını teskin eder OPON,bayanlarınmuayyen zamanlardaki sancılarında faydalıdır günde 6 tablete kadar alınabili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.02.1961
  • Kulüpler Toio'dan Yardım Akmıyor Toto nizamnamesinde yapılacak bir tadilâttan sonra yardım yapılması mümkün olacak SPOR Toto hâsılatından kulüplere yardım yapılması,kanunî mevzuat bakımından imkânsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.02.1961
  • Spor Sarayı,Bölgeye verilmiyor Dahiliye Bakanlığından Belediyeye yazılan bir yazıda Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğüne olan 15.000.000 liralık borcun ödenmesi bildirilmiştir.Belediye ise.Bölge Müdürlüğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.02.1961
  • VOLEYBOL LİGİNDE SON PUAN DURUMU Takımlar O G M A.S.V.S.P.Beykoz 16 15 1 45 8 31 G.Saray 15 15 0 45 8 30 D.Şafaka 17 11 6 42 22 28 F.Bahçe 17 11 6 41 24 28 t.T.Ü.17 8 9 29 38 25 Bakırköy 17 9 8 30 32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.02.1961
  • Atakol Viyana'ya gitti Basketbol Federasyonu reisi Turgut Atakol FÎBA nm teknik komite toplantılarına katılmak üzere uçakla Viyanaya gitmiştir.Atakol Cumartesi günü dönecek ve İstanbul şampiyonluğu ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.02.1961
  • HAFTANIN VOLEYBOL MAÇLARI Birinci küme voleybol lig maçları bu hafta Teknik üniversite spor salonunda yapılacak müsabakalarla sona erecektir.İstanbul birincisini tesbit edecek olan Galatasaray ile Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.02.1961
  • BALKAN KROS ŞAMPİYONASINA KATILIYORUZ ANKARA.HUSUSÎ Atletizm Federasyonu 1961 yılı faaliyet programını hazırlamıştır.Buna göre 19 Mart günü Sofyada yapılacak Balkan Kros Şampiyonasına katılmamız kesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.02.1961
  • BİLL NİEDER Atletizme Veda B.Nieder,Patterson ile dögüjmek isliyor Dünya ve Olimpiyat gülle şampiyonu Nieder Amerika Atletizm Federasyonuna kendisinin kadro dışı bırakılmasını isteyen telgraf çekti Or
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.02.1961
  • Millî Lig'de hafta 9 maç var K.Gümrük,K.Paşa,Beşiktaş ve Feriköy antrenman yapacak.Ankara takımları izmir'e hazırlanıyorlar MİLLÎ ligin 22 nci haftasuıda Karagümrük ve Kasımpaşa ile Mithatpaşa stadınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.02.1961
  • Wmk AJP *T wrtimtlM^tffiim?yr m n İlli GENÇLER GALİP stanbul *enç karmasl d"n Mithatpaşa »tadında amatör kümeden Demirspor ile yaptığı son hazırlık maçını 3-0 kazanmıştır.Resimde karmanın ikinci golü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.02.1961
  • Adana'daki Güreşlere 3 Takım B kadroda 9 yıldır güreşmeyen Ali Yücel de yer alıyor 11-12 Şubat tarihlerinde Adanada yapılacaK olan üçlü güreş turnuasının takınılan belli olmuştur.Dokur yıldanberi boyk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.02.1961
  • F.BAHÇE STADI GENİŞLETİLECEK Fenerbahçe stadının genişletilmesi işi tekrar ele alınmıştır.Bunun için ecnebi sermaye kanunundan faydalanılacak ve Alman firmalarıyla temasa geçilecektir.İdare heyetine m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.02.1961
  • G.Saray Moda çalıştı önümüzdeki pazar günü İstanbul basketbol şampiyonası finalini oynayacak olan Galatasaray ve Modaspor takımları çalışmalarına sıkı bir ekilde devam etmektedirler.Sarı-Kırmızılılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.02.1961
  • Gene millî takım oyuncularından Eyüp santrahafı Semilı Tüzün askere gitmiştir.Genç futbolcunun Dünya Ordulararası finallerine hazırlanan Ordu takımına alınması bekleniyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.02.1961
  • KISA HABERLER tSRAtL şampiyonu Hapoel Ein-Shemer,Fenerbahçe,l.T.Ü ve Raslmpaşa voleybol takımlarının iştiraki İle tertiplenen Payidar kupasını Fenerbahçe takımı kazanmıştır.Kızlarda İse Galatasaray bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.02.1961
  • Galatasaray modern spor tesisleri buruyor Bölgeden alınacak 350 bin lira ile yeni stad için arsa alınacak.Sarı Kırmızılı takım bu hafta Adana9da iki maç yapacak GALATASARAY Kulübü,Bölgeden alacağı 350
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.02.1961
  • İKÎÂŞ BUYUK AMLE YAPA ŞEREF GÖRKEY Beşiktaş'ı toparlayan adam Menecer Görkey,Siyah Beyazlı kadronun çalışmalarından memnun olduğunu,fakat gedik veren bâzı noktalar için şimdiden transfer yapmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.02.1961
  • e run Fikret Kırcan en iyi kadrosu bizde,dedi Fenerbahçe Umumî Kaptanı,Basri'yi önümüzdeki haftadan itibaren oynatacağını ve takımın camiaya lâyık oyunlar çıkaracağını söyledi KÜÇÜK FİKRET,FENER-BAHÇE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor
  • 02.02.1961
  • Federasyon mahallî lig'e Millî lig kulüpleri iki kısma ayrıldı.Izmir ve Ankara Federasyonu desiekliyor/'Reisicumhur Kupasının ihdası iyi karşılandı.Federasyon yaz ligine katılacağımızı U.E.F.A' ya bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6, Spor